Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Bi Feiyu Maanopera uit het chinees vertaald door mark leenhouts de geus ^ oxfam novib

2 De vertaler ontving voor deze vertaling een werkbeurs van de Stichting Fonds voor de Letteren Oorspronkelijke titel Qingyi, voor het eerst verschenen in áòòò; gebruikte uitgave: Changjiang Literature & Art, áòò" Oorspronkelijke tekst ß Bi Feiyu, áòòò Voorwoord ß Mark Leenhouts, áòòå Deze editie is totstandgekomen met toestemming van E è ditions Philippe Picquier, áòòâ Nederlandse vertaling ß Mark Leenhouts en De Geus bv, Breda áòòå Publicatie in samenwerking met Oxfam Novib Omslagontwerp De Geus Omslagillustratie ß Laurence Vidal Druk ggp Media GmbH, Po«Þneck isbn ñò ããä òðåå ò nur âòá Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, micro lm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Geus bv, Postbus "ðæð, ãðò" bw Breda, Nederland. Telefoon: òæå äáá ð"ä". Internet:

3 De mythe van Chang'e De Chinese mythe van Chang'e, die aan dit boek ten grondslag ligt, is in verschillende versies overgeleverd. Wat iedere Chinees weet is dat Chang'e de mooie, jonge vrouw was van Houyi, de legendarische boogschutter die negen van de tien zonnen uit de hemel schoot. Als beloning (in andere versies na een lange zoektocht) ontving Houyi van de koningin-moeder van het Westen, godin der onsterfelijkheid, een onsterfelijkheidspil. Deze pil moest hij delen met Chang'e: als ze ieder de helft innamen, zouden ze samen onsterfelijk worden. Chang'e slikte echter heimelijk de hele pil in, volgens sommige versies om de wereld te redden van Houyi, die na zijn heldendaad een tirannieke vorst was geworden, volgens andere overleveringen simpelweg uit nieuwsgierigheid, als een Chinese Pandora. Vluchtend voor haar man steeg Chang'e op naar de maan, vanwaar ze tot op de dag van vandaag, eenzaam in haar kille Maanpaleis, vol berouw neerkijkt op de aarde. Op de vijftiende dag van de achtste maanmaand, wanneer de maan voller en feller is dan anders, wordt Chang'e de maangodin nog jaarlijks herdacht tijdens het zogeheten Maanfestival of Midherfstfeest. æ

4 Al in de keizertijd werd de mythe ter gelegenheid van de herfstfestiviteiten bewerkt voor de opera, en onder de titel Chang'e vliegt naar de maan of kortweg Vlucht naar de maan als `seizoensstuk' aan het hof opgevoerd. Pas echt bekend werd de opera vanaf het begin van de twintigste eeuw, toen de internationaal beroemde pekingopera-acteur Mei Lanfang ("ðñã-"ñå") de rol van Chang'e vertolkte in een mede door hemzelf gecree«erde moderne versie, die sindsdien veel navolging kreeg. Anders dan de westerse opera, werkt de Chinese opera van oudsher met een beperkt aantal standaardrollen of vaste typen, elk herkenbaar aan hun kleding en gezichtsmasker. De voornaamste vrouwenrollen die in dit boek voorkomen zijn de `blauwe dracht', oftewel de ingetogen, eerzame dame, en de `bonte vrouw', een uitbundiger, vaak koket type. Mannenrollen zijn bijvoorbeeld de respectabele `oude man met baard' en het `beschilderd gezicht', de dappere held. Chang'e wordt doorgaans gespeeld door een `blauwe dracht', het type dat traditioneel gebruikt wordt om het treurige lot van een miskende, deugdzame vrouw uit te beelden. De vertaler ð

5 " Het was Qiao Bingzhang een raadsel hoe hij bij het diner verzeild was geraakt. Pas halverwege kreeg hij door dat hij tegenover de directeur van een sigarettenfabriek zat. Qiao Bingzhang was een trots man, en de fabrieksdirecteur was zo mogelijk nog trotser, vandaar dat hun blikken elkaar amper hadden gekruist. Op een gegeven moment vroeg iemand aan `operaleider Qiao' of hij nog steeds op de planken stond. Toen Bingzhang zijn hoofd schudde, realiseerde de rest van de tafel zich pas dat `operaleider Qiao' de beroemde oude man uit de opera moest zijn, die begin jaren tachtig zijn hoogtijdagen had beleefd; van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat schalde zijn stem uit alle transistorradio's. De hele tafel proostte op hem en grapte dat de operazangers van nu bekender waren van gezicht dan van naam, en bekender van naam dan van stem ^ operaleider Qiao had helaas de boot gemist! Operaleider Qiao lachte zijn acteurslachje. Op dat moment zei de lange, forse gestalte tegenover hem: `Zit er niet ene Xiao Yanqiu in uw gezelschap?' Bang dat Bingzhang haar niet kende voegde de forse fabrieksñ

6 directeur eraan toe: `De vrouw die in "ñæñ Chang'e speelde in Vlucht naar de maan.' Bingzhang zette zijn glas neer, sloot zijn ogen, trok daarna zijn oogleden langzaamweer op en zei: `Dat klopt, ja.' De fabrieksdirecteur liet opeens zijn trots varen, bood de gast naast Bingzhang zijn stoel aan en ging zelf naast Bingzhang zitten. Terwijl hij zijn rechterhand op Bingzhangs schouder legde, zei hij: `Het is al bijna twintig jaar geleden, waaromhoren we niets meer van haar?' Met een gereserveerde blik legde Bingzhang uit: `De opera zit de laatste tijd een beetje in het slop, mevrouw Xiao geeft tegenwoordig voornamelijk les.' De fabrieksdirecteur ging rechtop zitten. `Hoezo in het slop?' kaatste hij terug. `Wat bedoelt u? Het draait toch allemaal om geld?' Toen hief hij zijn grote kin naar Bingzhang op en vaardigde zijn verrassende bevel uit: `Laat haar weer optreden.' De argwaan was van Bingzhangs gezicht af te lezen. `Begrijp ik het goed', vroeg hij voorzichtig, `dat meneer de directeur ons wil sponsoren?' Het gezicht van de directeur was opnieuw een en al trots, en zodra hij trots werd kreeg hij het air van een groot man over zich. `Laat haar weer optreden', herhaalde hij. Bingzhang wenkte de serveerster en vroeg omeen borrel. Hij pakte het glas, stond op en zei: `Meent u het werkelijk?' De directeur kon niet alleen trots zijn maar ook streng, en zodra hij streng werd leek het alsof hij een toespraak afstak. `Als onze fabriek ëts heeft is het geld', zei hij. `Maar denk "ò

7 niet dat wij niks anders kunnen dan geld verdienen en de volksgezondheid schade toebrengen. Wij willen ook onze bijdrage leveren op het gebied van de cultuur. Proost!' De directeur was niet gaan staan, Bingzhang boog naar hem toe, tikte met de rand van zijn glas tegen de steel van het zijne en sloeg zijn borrel achterover. Bingzhang was ontroerd. En wie ontroerd is geeft er niet zoveel meer om of hij een strooplikker is ofniet. `Ik heb een ware weldoener ontmoet,' verklaarde hij, struikelend over zijn woorden, `een ware weldoener.' Vlucht naar de maan was voor de operagroep een litteken voor het leven. Het stuk was eigenlijk al in "ñäð geschreven en van hogerhand, bij wijze van politieke opdracht, aan het gezelschap toegewezen. Het zou het jaar daarop naar Peking worden gebracht en worden opgevoerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Volksrepubliek. Maar vlak voor de premie re was de een ofandere generaal na het zien van een besloten voorstelling hevig ontstemd geraakt. `Ons land is het schoonste op aarde,' haalde hij Mao aan, `wat hebben onze jonge vrouwen op de maan te zoeken?' De toenmalige operaleider verbleekte van schrik en kreeg kippenvel over zijn hele lichaam. Vlucht naar de maan werd stante pede afgeblazen. Strikt genomen was het Xiao Yanqiu die Vlucht naar de maan later tot een succes had gemaakt, en natuurlijk had Vlucht naar de maan haar weer in de schijnwerpers gezet. Speler en stuk, gedeeld geluk ^ zo gaat dat in de theaterwereld. Maar dan praten we al over "ñæñ. In "ñæñ was Yanqiu amper negentien jaar oud, een jong talent van wie het operagezelschap unaniem hoog opgaf. De negentien- ""

8 jarige Yanqiu leek geschapen voor de klassieke rol van verbitterde vrouw: haar oogbewegingen, haar zanginterpretatie, haar dictie en klankbeheersing, de manier waarop ze haar lange watermouwen liet golven, alles ademde een aangeboren tragiek, duizenden jaren van wrok en beklag. Zong ze niet van `verre groene bergen', dan was het wel van `eindeloos berouw'. Overigens had ze op haar vijftiende ooit een gastoptreden gedaan als Li Tiemei in de modelopera De rode lantaarn. Met de rode lantaarn omhooggeheven stond ze naast grootmoeder Li, maar ze had niets van Tiemeis ijzeren wil of van de moordlustige blik waarmee de revolutionaire strijdster zei: `Wij ruimen nooit het veld, eer de jakhalzen zijn geveld.' In plaats daarvan was ze `een en al weemoedigheid van najaarswind en regentijd'. De laaiende operaleider schold de regisseur de huid vol: waar heb je dat wulpse wicht nou weer vandaan?! Maar in "ñæñ ging Vlucht naar de maan opnieuw van start en bij de eerste maten die Yanqiu tijdens de generale repetitie zong viel de hele zaal stil. De teruggekeerde oude operaleider stond haar van een afstandje te bekijken en mompelde: `Dat kind is bitterder dan gal, die watermouwen zijn voor haar gemaakt, ze is een geboren blauwe dracht.' De oude operaleider had een traditionele operaopleiding genoten, zijn woorden legden gewicht in de schaal. En zo werd de negentienjarige Yanqiu van de ene op de andere dag de eerste keus voor de rol van Chang'e. De doublure was niemand anders dan de gevierde blauwe dracht Li Xuefen, die een paar jaar tevoren met veel succes de heldin Ke Xiang in de modelopera De Azaleaberg had vertolkt. Ze mocht dan de ster van het moment zijn, wat die kwestie "á

9 van eerste en tweede speelster betrof legde ze de waardigheid en grootmoedigheid van een gearriveerde actrice aan den dag. Op de plenaire vergadering zei ze: `Met het oog op de toekomst van ons gezelschap ben ik bereid het stokje door te geven en geheel belangeloos mijn toneelervaring ten dienste te stellen van kameraad Xiao Yanqiu. Het is tijd voor een wisseling van de wacht!' Met tranen in haar ogen applaudisseerde Yanqiu met de andere kameraden mee. Yanqiumaakte Vlucht naar de maan tot een succes. De operagroep ging op tournee en Vlucht naar de maan werd de meest besproken theatervoorstelling van de hele provincie. Overal waar de groep optrad haalden oude operaliefhebbers herinneringen op en raakte de jeugd niet uitgepraat over de traditionele kostuums. Er brak een `tweede lente' aan op de culturele podia, `net als aan alle andere frontlinies'. Niet alleen Vlucht naar de maan oreerde, maar natuurlijk ook Yanqiu, als `de Chang'e van haar tijd'. Een beroemde generaal-kalligraaf greep na het zien van het stuk in een opwelling van emotie naar zijn penseel en schreef met krachtige pijnboomstreken een variatie op het grootse gedicht van maarschalk Ye Jianying: `De krijger kent geen vrees, de zangeres geen angst, op het slagveld van 't theater, duurt kranigheid het langst.' En eronder stond de opdracht: `Aan de jonge kameraad Yanqiu, ter wederzijdse bemoediging'. De generaal-kalligraaf nodigde Yanqiu bij hem thuis uit en na wat herinneringen te hebben opgehaald schonk hij haar hoogstpersoonlijk een herdenkingsplaquette. Wie had ooit kunnen denken dat `de jonge kameraad Yanqiu' haar glorieuze toekomst eigenhandig om zeep zou helpen? Achteraf zeiden oude rotten in het vak dat Vlucht "â

10 naar de maan eigenlijk nooit in die bezetting opgevoerd had mogen worden. Net als de mens heeft ook elke opera zijn lot. In Vlucht naar de maan was het vrouwelijke element te zwaar, als je het stuk dan toch wilde opvoeren, moest je er voor het evenwicht op zijn minst een viriel beschilderd gezicht tegenover zetten, anders liep het geheid uit de hand. De rol van Houyi had hoe dan ook door een beschilderd gezicht gespeeld moeten worden, en van je levensdagen niet door een oude man met baard!desnoods leende je er een van een broedergezelschap. Dan was de operagroep nooit zo in de problemen gekomen ^ dan had Yanqiu nooit gedaan wat ze had gedaan. Het vroor en sneeuwde toen de troep van Vlucht naar de maan een speciale dankvoorstelling moest houden voor een pantserdivisie. Li Xuefen had gevraagd of zij die dag mocht spelen. Dat was goed beschouwd geen buitensporig verzoek, ze was tenslotte de doublure voor Chang'e. Het was juist Yanqiu die buitensporig reageerde. Sinds de premie re van Vlucht naar de maan was Yanqiu aldoor haantjede-voorste geweest en ze had haar rol bij geen enkele voorstelling afgestaan. Chang'e mocht nog zoveel aria's hebben, het stuk mocht nog zo zwaar zijn, Yanqiu zei telkens dat ze `nog jong' was en dat `het wel meeviel', een blauwe dracht was ook weer geen krijgersrol, ze kon het heus wel aan. Maar de hele troep had allang door dat de zwijgzame Yanqiu wat al te veel noten op haar zang had, ze wilde alles voor zichzelf. De eerzucht van het meisje begon ongekende vormen aan te nemen, ze was bewust bezig Li Xuefen te verdringen. Alleen durfde niemand er iets van te zeggen. Zodra de leiding met haar ging praten, werd haar mooie gezichtje zo rood als varkenslever; en ook in plaats van een "ã

RAZAN AL-MAGHRABI. Vrouwen van de wind. Uit het Arabisch vertaald door Hassnae Bouazza. de geus oxfam novib

RAZAN AL-MAGHRABI. Vrouwen van de wind. Uit het Arabisch vertaald door Hassnae Bouazza. de geus oxfam novib RAZAN AL-MAGHRABI Vrouwen van de wind Uit het Arabisch vertaald door Hassnae Bouazza de geus oxfam novib De vertaalster ontving voor deze vertaling een werkbeurs van het Nederlands Letterenfonds Oorspronkelijke

Nadere informatie

miljonair de instant geld De lessen van Mark Fisher Anders denken over

miljonair de instant geld De lessen van Mark Fisher Anders denken over Anders denken over geld De lessen van de instant miljonair Een vertelling over motivatie, wijsheid zelfvertrouwen, inspiratie en innerlijke en materiële rijkdom Mark Fisher Anders denken over De Anders

Nadere informatie

Alex van Galen. Süskind

Alex van Galen. Süskind Süskind Alex van Galen Süskind Roman groteletter Uitgeverij De Arbeiderspers Utrecht Amsterdam Antwerpen www.groteletterboeken.nl Copyright 2012 Alex van Galen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright.

Koen Kamphuys Auteursrecht Copyright. Koen Kamphuys PDF-versie. Bestandsnaam: deeddaar.pdf, van bronbestand deeddaar.doc, versie 2.2, (17/2/1997) Gedownload van: http://www.bart.nl/~kamphuys/deeddaar.zip. E-mail: kamphuys@bart.nl 1996, 1997,

Nadere informatie

Engeland en andere verhalen

Engeland en andere verhalen Engeland en andere verhalen Graham Swift Engeland en andere verhalen vertaald door paul van der lecq hollands diep De vertaler ontving voor het vertalen van dit boek een werkbeurs van het Nederlands Letterenfonds

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering,

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering, InfoPlus 05 Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars Juli 2011 InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een speciale uitgave die wordt gebruikt

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

MARCO VAN BASTEN. Winnen voorop. INTERVIEWS Toon Gerbrands Robert Eenhoorn Rabobank ATP Event Experts Burggolf

MARCO VAN BASTEN. Winnen voorop. INTERVIEWS Toon Gerbrands Robert Eenhoorn Rabobank ATP Event Experts Burggolf Nummer 2, juni 2014 Achtste jaargang In Zaken INTERVIEWS Toon Gerbrands Robert Eenhoorn Rabobank ATP Event Experts Burggolf ACHTERGROND Netwerken werkt AZ GreenTeam AFAS Stadion: evenementenlocatie EVENEMENTEN

Nadere informatie

Annemieke van Ling. Groeien met Reiki

Annemieke van Ling. Groeien met Reiki Eerste druk, oktober 2006 2012 Annemieke van Ling Tekening van Mikao Usui: Marja van der Post Tekeningen van Hawayo Takata en Chujiro Hayashi: Elly Vredenberg Tekeningen van drie reikisymbolen: Annemieke

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

Weet je dat wel zeker? Linda kende haar vader en besefte meteen dat het ernst was. Hij zou haar s ochtends niet zo vroeg opbellen om een slechte grap

Weet je dat wel zeker? Linda kende haar vader en besefte meteen dat het ernst was. Hij zou haar s ochtends niet zo vroeg opbellen om een slechte grap 11 Wallander was verontwaardigd. Daarom ging hij over op een voor zijn doen ongebruikelijke aanval. Hij voelde zich voor de gek gehouden door de familie waarvan twee leden waren verdwenen en een nieuw

Nadere informatie

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur groep 7-8 Oorlog zonder vader kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu discipline: Literatuur 2012-2013 Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659

Nadere informatie

U vertelde al dat u hier bent omdat u vroeger gepest werd. Wanneer werd u juist gepest? Dat gaat van het 1 e tot het 4 e of 5 e middelbaar.

U vertelde al dat u hier bent omdat u vroeger gepest werd. Wanneer werd u juist gepest? Dat gaat van het 1 e tot het 4 e of 5 e middelbaar. onderwerp: pesten interviewer: Matthias Mievis geïnterviewde: Arnaud Vandermeiren plaats: Haaltert datum: 24 december 2012 duur: 47 minuten 52 seconden Kan u zichzelf even voorstellen? Ik ben Arnaud Vandermeiren.

Nadere informatie

Inspirerende verhalen

Inspirerende verhalen Inspirerende verhalen LEVENSPOTLOOD Er was eens een jongetje die naar zijn oma keek terwijl zij een brief aan het schrijven was. Op een bepaald moment vroeg hij: "Oma, schrijf je een verhaaltje over wat

Nadere informatie

EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG

EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG 2 e editie Omslagontwerp: Dave Nieuwenburg ISBN 978-1-4716-1842-0 2009-2012 Dave Nieuwenburg, Voorschoten 2 INHOUD De kerk van je hart... 7 Hel en gevolgen... 13 De

Nadere informatie

Het verhaal De auteur

Het verhaal De auteur Het verhaal Wanneer een bom in het hart van Washington D.C. tot ontploffing komt, lijkt in eerste instantie alles te wijzen op een aanslag op de Britse premier. Op het moment dat de bom afging, verliet

Nadere informatie

Muis.net. Muis.net. Prudence Breitrose. Als een muis méér kan dan klikken. Prudence Breitrose. met illustraties van Stephanie Yue. De Vier Windstreken

Muis.net. Muis.net. Prudence Breitrose. Als een muis méér kan dan klikken. Prudence Breitrose. met illustraties van Stephanie Yue. De Vier Windstreken Als de oom van de tienjarige Emma de Duimtop (een laptop zo groot als je duim) uitvindt, maken de muizen van geluk een heleboel ratslagen. Eindelijk een computer in hun maat! De evolutie van de muis kan

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE. Ik wilde zo graag

LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE. Ik wilde zo graag LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE Ik wilde zo graag mama worden Als blijkt dat Lieneke s man geen kinderen kan verwekken, stort hun wereld in. Gerrit komt al snel met de optie kid, dus zaad van een

Nadere informatie

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Dank je wel Ander werk van Toon Tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Misschien wisten zij alles (verzamelde dierenverhalen, 1995, 2007) De genezing

Nadere informatie

JAMES BRYAN SMITH. GOD God leren kennen zoals Jezus Hem openbaart IS GOED SERIE: WORDEN ALS JEZUS

JAMES BRYAN SMITH. GOD God leren kennen zoals Jezus Hem openbaart IS GOED SERIE: WORDEN ALS JEZUS GOD IS GOED JAMES BRYAN SMITH GOD God leren kennen zoals Jezus Hem openbaart IS GOED SERIE: WORDEN ALS JEZUS God is goed Originally published by InterVarsity Press as The Good and Beautiful God by James

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie De brutale heks Paul Kater Uitgegeven door de auteur als lid van de Alexandria Publishing Group Smashwords Editie License Notes - Smashwords Edition Dit e-boek is uitgegeven voor uw persoonlijke plezier.

Nadere informatie

Musical Roos en Reinier en het tijdreisavontuur

Musical Roos en Reinier en het tijdreisavontuur Pagina 1 van 20 Musical Roos en Reinier en het tijdreisavontuur Normale versie voor 2 typetjes (Reinier/Roos) Versie 2011 Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Er is hier niemand, behalve wij allemaal

Er is hier niemand, behalve wij allemaal 0 Ramona Ausubel Er is hier niemand, behalve wij allemaal Roman Vertaald uit het Engels door Lucie van Rooijen De vertaler ontving voor deze vertaling een werkbeurs van de Stichting Het Nederlands Letterenfonds.

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

EEN BRIEF VOOR SAMUEL

EEN BRIEF VOOR SAMUEL EEN BRIEF VOOR Ik had me voorgenomen het voorlopig niet te doen. Er minstens een maand vanaf te blijven. De plaat werd grijs, wat niet vreemd was na vierenvijftig jaar. Als ik er nog vaker van wilde genieten

Nadere informatie