12 Besparen op de kosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 Besparen op de kosten"

Transcriptie

1 34e jaargang nummer 121 april Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan de bel!

2 2 Column van de bestuurder 3 Vorderingen Hendrik 4 Hennepteelt, einde huur! 4 Jeugdambassadeurs de wijk in! 5 Tuinonderhoud 5 5 jaar Zalmhaven 6 Voormalig wethouder Stoop 7 Werk in uitvoering 8 Glasvezel in Hendrik-Ido-Ambacht 9 Bedrijfsruimte te huur! 9 Huurverhoging per 1 juli Van huur naar koop 11 Visitatie 11 Advertentie woningen 12 Woningonderhoud De Kwaasteniet 13 Besparen op de kosten 13 Woonlastenbesparing 13 Mogen wij uw adres? 14 Huurder in beeld 15 Parlementaire enquete 16 Heeft u financiële problemen? 17 Inwoning medehuurderschap 18 Rubriek Huurdersraad 19 Jaarplan 2014 Beste bewoner, Omdat de wereld om ons heen snel verandert, stelt Rhiant in 2014 een nieuwe visie op. Hierin benoemen wij de stip op de horizon, het punt waar wij naartoe willen met Rhiant en hoe wij daar denken te komen. In mijn ogen zijn de onderstaande onderwerpen hierin belangrijk: Het overleg met onze huurders en belanghouders Gewoon goede woningen Prettige wijken en wijkgericht samenwerken Duurzaamheid Betaalbaarheid van het wonen voor onze doelgroep Financiële continuïteit Een efficiënte, slanke en flexibele organisatie We hebben het plan opgevat om verschillende werkgroepen de onderwerpen te laten uitwerken. Ik zou het leuk vinden als in iedere werkgroep een of meerdere bewoners, medewerkers en belanghouders plaatshebben. Heeft u als bewoner hiervoor belangstelling, laat het ons dan vooral weten. Wij zouden dat zeer op prijs stellen. Een bericht naar met de mededeling aanmelding werkgroep visie is voldoende om u aan te melden. Ik hoop van harte u te mogen verwelkomen! Vriendelijke groet, Carlo Oostindie VAN DE BESTUURDER Hendrik: Wat is er gebeurd? De oplevering van de eerste appartementen is ondertussen gebeurd en het resultaat mag er zijn! De appartementen zijn van de buitenkant voorzien van frisse kleuren. Ook binnen is er veel gebeurd; zo is al het aanwezige asbest verwijderd, zijn alle woningen helemaal leeg gehaald en zijn de wanden en plafonds weer helemaal strak en glad gemaakt. Daarnaast zijn de badkamer en de toilet helemaal vernieuwd en zijn alle water- en gasleidingen vervangen. Voortgang verkoop De twaalf appartementen van het derde blok aan de Graaf Willemlaan zijn verkocht en DeSchakel 3 eerste appartementen opgeleverd! Na het verschijnen van de vorige Schakel is er hard gewerkt aan het project Hendrik. Dagelijks zijn er ongeveer 25 tot 30 mensen aan het werk geweest om de appartementen van het eerste blok gereed te maken voor de oplevering. Ook aan de andere blokken wordt hard gewerkt. hier is de aannemer druk bezig om deze zo spoedig mogelijk op te leveren. Het besluit is genomen dat ook het vierde blok aan de Tesselschadestraat wordt gerenoveerd en verkocht. Dit is goed nieuws omdat we op deze manier nog twaalf kopers blij kunnen maken met een fraaie woning op een top locatie. Meer informatie Op en vind u meer informatie over het project. Voor vragen over de verkoop kunt u ook terecht bij Wisse Makelaardij.

3 4 DeSchakel DeSchakel 5 Hennepteelt,Tuinonderhoud einde huur! Eind 2013 werden er in 2 appartementen van Rhiant hennep kwekerijen ontdekt. De kwekerijen zijn ontmanteld en de politie maakte proces-verbaal op. De huurovereenkomsten tussen Rhiant en de huurders werden ontbonden en de herstel- en bijkomende kosten zijn op hen verhaald. Ook bleek er fraude gepleegd te zijn met de elektrische installatie en ontvingen zij inmiddels een naheffing van de energieleverancier. De appartementen zijn weer verhuurd aan nieuwe bewoners. Hebt u een vermoeden van een hennep kwekerij, twijfel niet en meldt het. Ook al bent u er niet helemaal zeker van. Neem contact op met Rhiant of bel met de politie, telefoonnummer Liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer jeugdambassadeurs de wijk in! In het centrumgebied van De Volgerlanden is de buitenschoolse opvang De Vlindertuin binnen het scholencluster gehuisvest. Sinds 2013 is de buitenschoolse opvang ook in de Sophiastaete te vinden. Rhiant en de buitenschoolse opvang streven er naar om de binding met de wijk te versterken. Tijdens de zomervakantie 2013 hebben de jeugdambassadeurs van de buitenschoolse opvang papier geprikt rondom de Sophiastaete. In oktober deden zij een buurtschouw en het einde van het jaar brachten zijn een kerstgroet bij de bewoners van Sophiastaete. De jeugdambassadeurs doen vrijwillig mee en worden door medewerkers van de buitenschoolse opvang en Rhiant begeleid. De kinderen waren erg enthousiast en zeer betrokken bij de buurt. Buitenschoolse opvang De Vlindertuin wil vier keer per jaar acties organiseren. Het doel is dat de kinderen zich meer bewust worden van hun omgeving, zwerfvuil wordt verminderd en de kloof tussen jong en oud wordt overbrugd. Rhiant zal de acties ondersteunen omdat de jeugdambassadeurs de bewoners van de toekomst zijn en het belangrijk is dat zij zich bewust zijn van hun leefomgeving. Waarom worden tuinen geïnspecteerd? Leefbare wijken zijn belangrijk. Rhiant onderhoudt haar woningen en de gemeente verzorgt de openbare ruimte. Dit vergroot de veiligheid en het woonplezier. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw vooren/of achtertuin, dit is niet vrijblijvend. Het is ook van belang dat u de vrije doorgang van het trottoir, brandgang of vluchtweg die grenst aan uw tuin niet belemmert. Daarom voeren wij tuininspecties uit en als uw tuin er niet goed uitziet, vragen wij u deze op te knappen. Wat is een slecht onderhouden tuin? 1. Een tuin die door onkruidgroei een verwilderde aanblik geeft. 2. Wanneer toegangspaden niet begaanbaar zijn. 3. Klimplanten de gevel overwoekeren en schade aan de woning kunnen veroorzaken. 4. Hekken/schuttingen die scheef of er verwaarloosd bij staan. 5. Bomen die doorgroeien waardoor er schade aan de woningen kan ontstaan of ernstige hinder veroorzaken aan de omgeving. 6. De tuin gebruikt wordt als opslagplaats voor afgedankt meubilair, puinafval of vuilnis of het parkeren van auto of caravan waar dit in strijd is met het bestemmingsplan. Hoe moet uw voor- en/of achtertuin er uitzien? In elke tuin is altijd wel wat te doen zoals snoeien, onkruid verwijderen en/of grasmaaien. Hoe u uw tuin wilt inrichten, mag u uiteraard zelf weten zolang het niet in strijd is met de SAMEN MAKEN WE HET MOOI! RHIANT Is samen met de bewoners bezig om de TuINeN IN HeNdRIk- Ido-AmbAcHT IN een goede staat Te brengen om zo voor IedeReeN IN de wijk HeT woongenot Te verhogen. dit Is prettig voor de bewoners en verhoogt de veiligheid en de HygIeNe IN de wijk. MOOI VOOR ELKAAR! geldende regelgeving. Belangrijk is dat uw tuin er netjes bij ligt. Als dit het geval is, ontvangt u na de inspectie de kaart Mooi voor elkaar. Wat gebeurt er als u uw tuin niet goed onderhoudt? Als wij niet tevreden zijn over het tuinonderhoud ontvangt u van ons nu de kaart Samen maken we het mooi. Op deze kaart staat aangegeven welke werkzaamheden u binnen drie weken moet uitvoeren. Daarna doen wij een her-inspectie. Is uw tuin nu wel netjes dan ontvangt u ook de kaart Mooi voor elkaar. Wanneer blijkt dat de werkzaamheden niet op tijd of naar behoren zijn uitgevoerd, ontvangt u van ons een brief waarin staat wat u binnen een bepaalde tijd moet doen. Wanneer u na sommering in gebreke blijft, zal het achterstallig onderhoud worden verholpen en de gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht. Wanneer voeren wij inspecties uit? Anders dan in voorgaande jaren, inspecteren wij de tuinen en brandgangen nu zonder vooraankondiging. Het is dus belangrijk dat uw tuin en brandgang er het hele jaar netjes bij liggen. 5 jaar Zalmhaven Op de begane grond van één van de blokken van onze appartementen aan de Zalm is een recreatieruimte van ongeveer 100 m2 voor de bewoners van deze appartementen. Deze ruimte heet Zalmhaven en het reilen en zeilen van deze ruimte wordt geleid door een recreatiecommissie die uit 5 actieve bewoners van deze appartementen bestaat. Op 21 februari werd het 5 jarige jubileum van de recreatiecommissie gevierd met een feestavond. Er waren ongeveer 70 flatbewoners en een muzikant met orgel die de hele avond leuke meezingers ten gehore bracht. Rhiant was die avond aanwezig om een cadeau te overhandigen. Rhiant bedankt de recreatiecommissie voor haar inzet de afgelopen jaren en wenst haar een goede tijd tot het volgende lustrum!

4 6 DeSchakel Voormalig wethouder S toop Gaat echt niet weg uit Hendrik-ido-Ambacht! DeSchakel 7 werk in uitvoering Als nieuw redactie lid van de Schakel mag ik (Eline de Rover) vandaag op bezoek bij Teunis Stoop in zijn mooie kantoor in Capelle aan den IJssel. Na 12 jaar wethouder te zijn geweest in Hendrik-Ido- Ambacht is hij nu bestuurder van zorgorganisatie Cedrah. Ik spreek hem over zijn betrokkenheid bij Hendrik-Ido-Ambacht en Rhiant. Geboren en getogen Ambachter Teunis Stoop is een geboren en getogen Ambachter. Zijn betrokkenheid bij Rhiant blijkt veel verder terug te gaan dan de jaren dat hij raadslid en wethouder was. Als kind mocht hij al vegen in de timmerwerkplaats van Algemeen Belang (Voor 2005 had woningcorporatie Rhiant de naam Algemeen Belang ). Zijn vader was een werknemer van Algemeen Belang in hart en nieren en dat enthou siasme bracht hij over op Teunis. De verhuizing van Algemeen Belang naar het nieuwe gebouw aan de Veersedijk is voor hem een mooie herinnering waar hij als jonge jongen bij betrokken was. Wethouder in Hendrik-Ido-Ambacht Toen hij ging studeren trok de volkshuisvesting zijn aandacht. In 1994 trad hij aan als raadslid en in 2002 als wethouder van onze gemeente. Zijn portefeuille bestond o.a. uit mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en volkshuisvesting. Vanuit deze portefeuilles kreeg hij opnieuw met Algemeen Belang te maken. De verhouding tussen de gemeente en Algemeen Belang was in die tijd troebel te noemen. Er waren forse discussies over planschade project Vijverhof, brandveiligheid Banckertplein en er was sprake van een impasse over de wijk Oostendam. Nu, in 2014, noemt Teunis Stoop het dossier Oostendam een mooi proces, waarin vanuit de verschillende partijen is gezocht naar verbinding. De bewoners zijn goed betrokken en overeenstemming werd bereikt. En zie het resultaat: een mooie en diverse wijk, waarin het prettig wonen is. Samenwerken met Rhiant Daarnaast sprak Teunis Stoop met Rhiant bijvoorbeeld over: ontwikkelingen in het gebied Centrum en De Volgerlanden. De ontwikkeling en bouw van Sophiastaete is bijvoorbeeld iets om echt trots op te zijn. Rhiant is een serieuze en welwillende partner. Het gevoel van samen maakte dat overeenstemming meestal snel gevonden werd., vertelt Teunis Stoop. In de gesprekken met Rhiant ging het met name om het verbinden van mensen en het zoeken naar financiële mogelijkheden. Moeilijke vraagstukken Wat Teunis Stoop moeilijk vond tijdens zijn werk als wethouder is het vraagstuk rondom uitgeprocedeerde asielzoekers. Bij de gemeente kwam de vraag, wat kunnen we nog doen voor hen? En omdat het hier om mensen gaat, raakt zo n vraag je in je hart. Er is gezocht naar verschillende mogelijkheden en meerdere opties zijn overwogen. Uiteindelijk was de conclusie dat wij deze mensen niet konden helpen, omdat tijdelijke woonruimte voor hen geen oplossing is. Toch is dat best slikken. Beschrijven van Rhiant Bij de vraag Hoe omschrijft u Rhiant? krijg ik een opsomming van mooie en veel zeggende woorden: Constructief, prettig, scherp, korte lijnen en een menselijke maat. Voor de toekomst wenst hij Rhiant toe dat we, ondanks de financiële eis van de overheid, onze rol als verhuurder op ons kunnen blijven nemen. Hij denkt dan vooral aan leefbaarheid in de wijken en niet alleen aan stenen. Volkshuisvesting is zoveel meer dan alleen huizen bouwen. Niet weg uit Hendrik-Ido-Ambacht Tijdens het gesprek voel ik de betrokkenheid bij Rhiant en Hendrik-Ido-Ambacht. Daarom vraag ik: Hoe komt het dat u bent vertrokken? Stoop: Nee, nee! Ik woon er nog. En ik ben echt niet van plan om weg te gaan. Wel was ik na deze mooie periode van sterke betrokkenheid, toe aan een nieuwe uitdaging op het gebied van werk. Bij mijn nieuwe taak als bestuurder van Cedrah is verbinden van mensen, strategische en bestuurlijke besluiten nemen zijn onveranderd mijn passie gebleven. Cedrah is gericht op zorg voor ouderen. Zorg is nu mijn nieuwe, grootste zorg! En natuurlijk ligt goede woonruimte hieraan ten grondslag. Dus hier zie ik raakvlak met Rhiant. De connectie met Ambacht en Rhiant blijft zeker bestaan! Wij bedanken de heer Stoop voor het interview, wensen hem vele mooie jaren bij Cedrah en hopen hem vaak tegen te komen in Ambacht. Schilderwerk door Dave van De Goede schilders. Onderhoud aan deurautomaat door Jeroen van Acces Entrance & Security. Houtrotherstel en schilderwerk door Jan en Gradus van Ploegaert schilders.

5 8 DeSchakel Er staat iets te veranderen in Hendrik-Ido-Ambacht. Een grote investeringsmaatschappij gaat een glasvezelnetwerk in Hendrik-Ido-Ambacht aanleggen. Hierdoor wordt Hendrik-Ido-Ambacht straks een van de snelste plaatsen van Nederland. Glasvezel is een nieuw alternatief voor snel dataverkeer. Huurverhoging per 1 juli 2014 Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren maximaal verhoogd mogen worden. Voor huurwoningen geldt een maximale huurverhoging, met uitzondering van geliberaliseerde huurwoningen (woningen met een huurprijs boven de 699 euro). Rhiant vindt de aanleg van glasvezel belangrijk en heeft met het bedrijf dat de glasvezel aanlegt afspraken over hoe de aansluiting in de woning wordt gemaakt. Rhiant adviseert al haar huurders gebruik te maken van aanbod om gratis een glasvezelaansluiting in de woning te krijgen. De graafploegen zorgen er eerst voor dat de glasvezelkabel door de straten wordt gelegd. Bij een eengezinswoning wordt de kabel vervolgens via een ondergrondse boring naar de woning geschoten. Daarna maakt een monteur een afspraak voor de aansluiting in de woning. In een flat of appartement wordt eerst de aansluiting in de woning gemaakt en daarna wordt de kabel vaak in de bestaande kabelgoot op het balkon aangesloten. Als de aansluiting in uw woning gereed is, kunt u een abonnement afsluiten voor glasvezeldiensten. Natuurlijk kunt u ook gewoon gebruik blijven maken van uw huidige telefoon, internet en TV diensten. Rhiant wil graag dat in al haar woningen een glasvezelaansluiting komt. Als u denkt dat glasvezel voor u niet interessant is, denk dan ook eens aan de volgende generatie die in uw woning zal wonen Meer weten? Kijk op In 2014 mogen de huren harder stijgen dan de inflatie. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de huurprijzen van woningen meer in evenwicht komen met de vraag van de markt. Zo wil de overheid de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Voor hogere inkomens kunnen de huren sneller stijgen om zo het zogenaamde scheefwonen tegen te gaan. Rhiant hanteert per 1 juli 2014 de volgende huurverhoging: InkomensgreNS huurverhogingspercentage Categorie 1 Inkomen tot ,- 4,0 % (=2,5 +1,5%) Categorie 2 Inkomen meer dan ,- 4,5 % (=2,5 + 2%) en niet meer dan ,- Categorie 3 Inkomen meer dan ,- 6,5 % (=2,5 + 4%) Garages n.v.t. 6,5% Geliberaliseerde n.v.t. 2,5% huurwoningen De aanzegging van de huurverhoging ontvangt u uiterlijk op 1 mei bedrijfsruimte te huur Representatieve bedrijfsruimte gelegen in de wijk Krommeweg nabij winkelcentrum Louwersplein. Het object is geschikt voor kantoor- of praktijkruimte. Gunstige centrale ligging op een goed bereikbare locatie met voldoende parkeergelegenheid. in Hendrik-ido-Ambacht Afmetingen: De ruimte heeft een oppervlakte van ca. 95 m 2 vvo. De ruimte is verdeeld in een hal bij binnenkomst, 2 kantoorruimten, archiefruimte, pantry en toiletruimte. Bouwjaar: 2000 Huurprijs: 850,- per maand exclusief servicekosten en exclusief BTW.

6 10 DeSchakel Van huur Sommige complexen zijn door Rhiant aangewezen als huur/ koop- complexen. Huurders in deze complexen kunnen ervoor kiezen de eigen woning te kopen. Zij kunnen er natuurlijk ook naar koop voor kiezen om te blijven huren. Gunstige voorwaarden Huurders in deze complexen hebben een aanbiedingsbrief ontvangen. Zij kunnen hun eigen woning onder de volgende gunstige voorwaarden van Rhiant kopen: Goede prijs Gratis bouwtechnische keuring inclusief te verwachten onderhoudskosten Veiligheidskeuring installaties Recente onderhoudsbeurt CV Energielabel Starters Rente regeling Rhiant werkt met de Starters Rente Regeling. Een voordeel hiervan is dat u een woning kunt kopen die voorheen misschien niet voor u bereikbaar was. Uw maandelijkse hypotheeklast is tot 25% lager dan bij een vergelijkbare hypotheek. Kijk op voor meer informatie. Vragen Twijfelt u of er bij u in het complex de mogelijkheid bestaat de woning te kopen? Neem dan gerust contact op via telefoonnummer (078) U kunt vragen naar Ron van der Hoek. Mocht u interesse hebben om uw woning te kopen, dan kunt u (geheel vrijblijvend) met Wisse Makelaardij contact opnemen (www.wisse.nl/ ). Ook met vragen over de Starters Rente Regeling of over de financiering kunt u bij Wisse Makelaardij terecht. Rhiant heeft in 2013 een maatschappelijke visitatie uit laten voeren over de jaren 2009 t/m Bij een visitatie beoordeelt een onafhankelijke commissie de prestaties van Rhiant. Tijdens dit traject heeft Rhiant kritisch naar zichzelf gekeken, met als belangrijkste doel te leren van het verleden om in de toekomst nog beter te kunnen presteren. Nu in de verkoop Steur 43 H-I-Ambacht De Volgerlanden ,- k.k. Bongerd 42 H-I-Ambacht De Volgerlanden ,- k.k. Bongerd 12 H-I-Ambacht De Volgerlanden ,- k.k. Visitatie Het visitatietraject heeft ons beter inzicht gegeven in onze sterke punten en onze leerpunten. De rapportage laat zien dat de inzet op de verbeterpunten uit de vorige visitatie (2009) haar vruchten heeft afgeworpen. Verschillende belanghouders is gevraagd naar hun mening over Rhiant. Ook de Huurdersraad is betrokken bij de visitatie. De conclusie van de commissie is dat Rhiant een ambitieuze corporatie is die meer dan voldoende presteert en door haar Type: Tussenwoning Perceel grootte: 136 m 2 Aantal kamers: 3 waarvan 2 slaapkamers Woonoppervlakte: 73 m 2 Inhoud: 297 m 2 Bouwjaar: 2007 Ligging tuin: Noord-west Type: Tussenwoning Perceel grootte: 132 m 2 Aantal kamers: 3 waarvan 2 slaapkamers Woonoppervlakte: 80 m 2 Inhoud: 321 m 2 Bouwjaar: 2009 Ligging tuin: Noord-oost Type: Tussenwoning Perceel grootte: 125 m 2 Aantal kamers: 3 waarvan 2 slaapkamers Woonoppervlakte: 80 m 2 Inhoud: 321 m 2 Bouwjaar: 2009 Ligging tuin: Noord-Oost DeSchakel 11 belanghouders wordt gezien als een echte Ambachtse corporatie. Een kleine, lokale corporatie met een sterke binding met het werkgebied. Een corporatie die met overtuiging de doelen wil realiseren en hiervoor weerstanden wil overbruggen. Dit is precies het doel dat wij beoogd hebben te bereiken en is een belangrijke basis voor de toekomst van Rhiant. De leerpunten van Rhiant hebben te maken met ons financiële beleid. Hier werkt Rhiant momenteel hard aan. Voor meer informatie: T

7 12 DeSchakel DeSchakel 13 Besparen woonlastenbesparing woningonderhoud door De kwaasteniet In de Schakel van 2013 schreven wij over onze samenwerking met aannemersbedrijf De Kwaasteniet per 1 januari Het kost Rhiant meer tijd dan verwacht om het contract met De Kwaasteniet vorm te geven. Inmiddels worden al veel reparatieverzoeken door de Kwaasteniet afgehandeld, maar is de technische dienst van Rhiant nog gevestigd in ons kantoor aan de Veersedijk. De samenwerking gaat in de loop van dit jaar in. op de kosten In de vorige Schakel was te lezen dat Rhiant drie onderzoeken heeft gestart om te besparen op de bedrijfsvoering. Ondertussen zijn de onderzoeken gereed. Het uitgangspunt van de drie onderzoeken is als volgt: Waar kunnen we op besparen, met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening. 1. Onderzoek uitbesteden onderhoud Over het onderzoek naar het uitbesteden van het onderhoud leest u hiernaast meer. 2. Onderzoek optimalisatie van de organisatie Structuur De uitkomsten van het onderzoek zijn als volgt: Rhiant heeft de volgende drie afdelingen vanaf half 2014: Wonen, Vastgoed en Financiën. Daarnaast is er een hiërarchische laag in de organisatiestructuur vervallen en wordt het aantal stafmedewerkers (secretariaat, beleid en communicatie) teruggedrongen. Verminderen aantal personeelsleden: Rhiant vermindert het aantal personeelsleden door tijdelijke contracten niet te verlengen en natuurlijk verloop (pensioen, nieuwe baan) niet op te vullen. 3. Onderzoek besparingen op operationele bedrijfskosten Uit dit onderzoek zijn een heel aantal besparingen voortgekomen. Voorbeelden hiervan zijn: het terugdringen van externe advieskosten, het optimaliseren en automatiseren van processen en het terugdringen van portokosten. Het laatste heeft als gevolg dat u steeds meer post van Rhiant via de mail ontvangt. Rhiant wil met de besparingen uit deze drie onderzoek en de financiële positie verstevigen en zoveel als mogelijk blijven investeren in de volkshuisvesting in Hendrik-Ido-Ambacht. Vrijwel iedereen merkt in de portemonnee dat het op dit moment financieel lastige tijden zijn. Om de servicekosten voor onze huurders zo laag mogelijk te houden heeft Rhiant een aantal acties ondernomen. Omdat alleen de werkelijk gemaakte kosten aan de bewoners worden doorgerekend komt iedere euro die bij de servicekosten wordt bespaard ten goede aan de huurders. Schoonmaak in de flats De schoonmaak van de trappenhuizen van de flats van Rhiant wordt sinds medio juni 2013 gedaan door schoonmaakbedrijf van Pelt uit Zwijndrecht. Door de scherpe inkoop zakte de prijs fors voor deze werkzaamheden. Schoonmaken dakgoten bij eengezinswoningen Sinds vorig jaar worden de dakgoten niet meer jaarlijks, maar eens per twee jaar schoongemaakt. Dit jaar wordt onderzocht of en hoe we de kosten voor glasherstel, tuinonderhoud en rioolontstopping kunnen verlagen. Energie Naast de servicekosten kunt u ook zelf besparen: vanaf 1 maart 2013 kunnen huurders van Rhiant gebruik maken van de goedkope energie van Woonenergie. In mei hebben de ongeveer 1900 huis houdens van Rhiant een aanbod gekregen om over te stappen naar Woonenergie. Na een herinneringsbrief in juni hebben uiteindelijk 60 huurders zich aangemeld. De gemiddelde besparing die een huis houden haalt is 110,00 per jaar. Zo hebben wij gezocht naar mogelijkheden om uw woonlasten te verlagen. Een deel van het resultaat moet terug te zien zijn op uw nieuwe voorstel, servicekosten. Deze heeft u inmiddels van ons ontvangen. mogen wij uw adres? Bij denken wij aan snelheid en eenvoud. Daarbij is de digitale snelweg altijd open. U kunt uw reactie of aanvraag 24 uur per dag 7 dagen per week melden. Rhiant merkt dat bewoners steeds vaker contact met ons opnemen via . Wij beantwoorden u in de meeste gevallen dan ook met een . Om het voordeel en het gemak van en nog meer te benutten gaan we ook persoonlijke brieven per mail versturen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om informatie rondom schilderwerk of ander groot onderhoud. Maar ook uw inwoonvergunning of aanmaning komt voortaan bij u binnen via . Hierbij is het belangrijk dat wij uw juiste adres ontvangen. Deze kunt u doorgeven via

8 14 DeSchakel DeSchakel 15 Dit is mijn balkon De openbare verhoren van de parlementaire enquete Ik ben Elizanda van der Maat ik woon met mijn twee dochters van 16 en 9 jaar op Banckertplein. Twee jaar geleden ben ik hier komen wonen, na twee weken met man en macht werken, kon ik verhuizen. Nu woon ik hier al weer twee jaar met veel plezier, het is nooit saai hier op Banckertplein. Er wonen heel veel verschillende mensen jong, oud, getrouwd met kindjes, gescheiden mannen en vrouwen. Ik woon volgens mij wel op een hele rustige galerij met vriendelijke mensen, een groet is er altijd wel bij of en gezellig praatje. Laatst heb ik mijn balkon weer lenteproof gemaakt en dat natuurlijk op Facebook gezet. Een paar dagen later kreeg ik een leuk compliment van Rhiant die tegenwoordig ook op FB zit. Erg leuk!! Zo wordt het contact een stuk makkelijker, ook met inboxberichten via FB naar Rhiant, je krijgt altijd antwoord Ik heb verder een goed contact met Rhiant ik wordt altijd vriendelijk en snel te woord gestaan of geholpen. Ik vind het erg leuk om een keer in De Schakel te komen. En dat allemaal vanwege mijn balkon, die er weer heerlijk fris en schoon bij staat. Laat de zon maar komen ik ben er klaar voor, heerlijk genieten!!!! Bedankt Rhiant!!!!!! starten in mei-juni Zoals u wellicht al heeft gehoord, is de Tweede Kamer een onderzoek gestart naar de misstanden in de corporatiesector, ook wel de parlementaire enquête genoemd. Ondertussen zijn de voorbereidingen en de besloten gesprekken afgerond. In mei/juni starten de openbare verhoren, welke te volgen zijn op TV. Wat onderzoekt de parlementaire enquête? De aanleiding van de Parlementaire Enquête, zijn de incidenten die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan bij woningcorporaties. Hierdoor is het vermoeden dat het corporatiestelsel niet optimaal werkt. Er wordt dan ook onderzoek gedaan naar de tekortkomingen binnen het stelsel. Vooraf is niet bekend gemaakt welke corporaties worden verhoord. Het kunnen ook corporaties zijn waar geen sprake is van incidenten, wanbestuur of slecht toezicht. Rhiant en de parlementaire enquête Rhiant vind het goed dat er onderzoek wordt gedaan naar de misstanden bij woningcorporaties. Het is goed om kritisch naar je eigen sector en organisatie te kijken, met als doel jezelf continu te verbeteren. In oktober verschijnt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie.

9 16 DeSchakel Heeft u financiele problemen? Trek tijdig aan de bel! De feiten liegen er niet om. Ongeveer twee miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand. Eén op de vijf werknemers in loondienst kan volgens het FNV niet rondkomen van zijn maandloon. En onderzoek van het RIGO toont aan, dat het aantal bewoners van sociale huurwoningen dat onder de armoedegrens leeft de komende jaren stijgt van 28 naar 35 procent. De crisis houdt Nederland in z n greep. Zit u ook in financieel zwaar weer? Trek dan tijdig aan de bel Hebt u beginnende financiële problemen die Vraag om hulp u het liefst zelf wilt oplossen? U bent niet de Lukt het u niet om op eigen houtje uw inkomen te verhogen en minder uit te geven? enige die schulden heeft. Elke maand bezoeken ruim tienduizend bezoekers de website Lopen uw schulden zo hoog op dat u in een waarop u met vicieuze cirkel belandt en zelf geen uitweg een stappenplan in vijf stappen zelf uw schulden kunt aanpakken. Het in kaart brengen van hand lopen en vraag om hulp bij de afdeling meer ziet? Laat de situatie dan niet uit de uw inkomsten en uitgaven biedt vaak al een schuldhulpverlening van uw gemeente. hoop duidelijkheid. Verder vindt u op deze site U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Niet iedereen wordt zomaar geholpen. achtergrondinformatie over onder andere de werkwijze van schuldeisers, handige voorbeeldbrieven en leest u verhalen over hoe van de Vereniging voor Meer informatie hierover vindt u op anderen van hun schulden zijn afgekomen. schuldhulp-verlening en sociaal bankieren. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe dichterbij de oplossing voor uw financiële problemen is. Bedenk wel dat u ondanks de hulp die u krijgt, uiteindelijk zelf verantwoordelijk blijft voor het afbetalen van uw schulden. SLOOPdeCRISIS U kent ze wel: tv-programma s als uitstel van executie of Een Dubbeltje op zijn Kant Die gezinnen en huishoudens met betalingsachterstanden en schulden helpen om hun financiële situatie te verbeteren en een hoop geld te besparen. Communicatiebureau MindGrid is ervan overtuigd dat niet alleen de gezinnen in de programma s, maar heel Nederland kan besparen op hun vaste lasten. Daarom ontwikkelde zij, met als boeg beeld John Williams, SLOOPdeCRISIS.nl. Een nieuw initiatief waarmee zoveel mogelijk energie, telecom, zorg, schade en mobiele aanbieders worden uitgedaagd om een zo laag mogelijk bod te doen voor de vaste lasten van heel Nederland. Als u zich aanmeldt op krijgt u een vrijblijvend voorstel om op al uw vaste lasten tot wel euro per jaar te besparen. De moeite van het proberen waard! Rhiant Als u financiële problemen heeft en de huur betalen wordt een probleem? Neem dan contact op met onze afdeling Wonen. Marjette Vos kan u mogelijk een voorstel doen voor een regeling. Zij kent ook de mogelijkheden die er zijn op het gebied van schuldhulpverlening. Maar belangrijker nog is natuurlijk om het niet zo ver te laten komen. Marjette is bereikbaar van maandag t/m donderdag via telefoonnummer (doorkiesnummer 103) of per mail DeSchakel 17 inwoning Wilt u iemand bij u laten inwonen? Dit is aan regels gebonden! Toestemming voor inwoning is afhankelijk van de gezinssamenstelling en de grootte van de woning. Voordat u iemand bij u in huis neemt, moet u hiervan schriftelijk een melding doen bij Rhiant. Van diegene die bij u in komt wonen, verstrekt u een geldig legitimatiebewijs, een uittrekstel uit het bevolkingsregister met historisch woonoverzicht en een recent IB 60 formulier. Nadat u een bevestiging van ons heeft ontvangen kunt u een melding doen bij de gemeente. Iemand die bij u inwoont, is niet automatisch medehuurder. Wanneer u minimaal twee jaar of langer samenwoont, kunt u desgewenst voor de inwonende persoon het medehuurderschap aanvragen. Dit doet u schriftelijk. Ook moet u aantonen dat de voorgaande twee jaar een duurzame samenwoning was en dat u dit gaat voortzetten. Mocht u toestemming voor medehuurderschap ontvangen, dan maken wij voor u een nieuwe huurovereenkomst. Hieraan zijn voor u kosten verbonden. Deze nieuwe huurovereenkomst moet u en de medehuurder ondertekenen. Hierna kunnen huurder en medehuurder dezelfde aanspraak op de woning maken. Opzeggen van de woning kan alleen schriftelijk gedaan worden met goedkeuring van zowel de huurder als de medehuurder. Wanneer melden? Alle veranderingen van gezinssamenstelling en bewoning dient u te melden, namelijk Samenwonen Huwelijk Inwoning van (klein-)kinderen na studie o.i.d. Woningruil Verblijf in het buitenland van meer dan 3 maanden Heeft u over het bovenstaande nog een vraag, bel dan met of mail naar of

10 18 DeSchakel Rubriek Huurdersraad Jaarverslag 2013 De Huurdersraad behartigt de belangen van huurders van Rhiant. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de corporatie. Wij, leden van de Huurdersraad, vinden het fijn u met dit verslag te informeren over onze werkzaamheden in de Huurdersraad. Huurverhoging Kon in het jaarverslag 2012 nog vermeld worden dat de inkomensafhankelijke huurverhoging voorlopig van de baan was, nu is deze per 1 juli 2013 toch doorgevoerd. Een nieuwe regering, met steun van diverse andere partijen koos voor deze variant op de huurverhoging. De Huurdersraad heeft geprobeerd deze (hoge) huurverhoging te voorkomen. Na een cursus bij de Woonbond en overleg met Woonactief in Dordrecht bracht de Huurdersraad een gemotiveerd, uitgebreid advies uit. Hierin vroeg de Huurdersraad de corporatie niet de maximale huurverhoging toe te passen. Onze argumenten die wij in ons advies noemden: De inflatieverhoging van 2,5 % is voor veel huurders die vallen onder de doelgroep, (inkomen tot ,00) al hoog genoeg De jaarrekening van Rhiant ziet er volgens de cijfers van Centraal Fonds Volkshuisvesting goed uit De bedrijfslasten van Rhiant zijn, in vergelijking met andere corporaties aan de hoge kant De privacy van huurders wordt geschonden door het opvragen van inkomens van huurders bij de belastingdienst En als misschien meest belangrijkste argument: de doorstroming wordt door deze huurverhoging niet bevorderd. Onze voorstellen om de huren wat minder te verhogen, resp. met 3% i.p.v. 4% voor de inkomens tot ,00, 3,5% i.p.v. 4,5% voor de inkomens van tot ,00, 4,5% i.p.v. 6,5% voor de inkomens boven ,00 zijn niet gehonoreerd. De huren van de middeninkomens zijn 4% verhoogd. Voor de Huurdersraad was deze afwijzing van het advies, waarvoor zoveel werk was gedaan, een grote teleurstelling. Energie Het energiebeleid vraagt ook om de voortdurende aandacht van de Huurdersraad. Corporatie Rhiant is voortvarend aan de slag gegaan om complexen te isoleren. Bijeenkomsten met bewoners om voorlichting te geven over de werkzaamheden in het betreffende complex werden door leden van de Huurdersraad bijgewoond. De Huurdersraad heeft aan Rhiant gevraagd om de bewoners die hebben meegedaan met de isolatie, te vragen of de beoogde besparing ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Participatie Op verzoek van de corporatie heeft de Huurdersraad nagedacht over een nieuwe (bredere) vorm van participatie. De Huurdersraad hoort op te komen voor de belangen van alle huurders. Dat doet de Huurdersraad zo goed mogelijk, maar wensen en meningen van huurders komen niet (altijd) terecht bij de Huurdersraad. Huurdersraadleden proberen huurders enthousiast te maken voor het werk van de Huurdersraad. Gelukkig heeft dat ook in het afgelopen jaar tot resultaat geleid. Mevrouw Elli van den Berg is Huurdersraadlid geworden. Zij heeft zich voorgesteld in de Schakel van augustus Helaas kondigde mevrouw Rita Oomen haar afscheid aan. Zij nam in de vergadering van januari 2014 afscheid. Wij bedanken Rita voor al het werk wat zij in en voor de Huurdersraad heeft gedaan, m.n. de kleurencommissie en het notuleren van de vergaderingen. Servicekosten Een belangrijk punt waarover de Huurdersraad dit jaar gesproken heeft en voorstellen heeft gedaan, betreffen de servicekosten. Een verlaging hiervan scheelt direct in de woonlasten van huurders. Er is voorgesteld om goed naar de schoonmaakkosten in flats/appartementen te kijken en naar verlichting in openbaren ruimtes. Nieuw dagelijks bestuur In mei 2013 koos de Huurdersraad een nieuw dagelijks bestuur. Gekozen tot voorzitter werd de Heer Evert Raadsen, tot secretaris mevrouw Bep Besse, tot penningmeester mevrouw Ineke Smit en tot algemeen adjunct de heer Frits van Dijk. De laatste heeft aangegeven dat hij de notulen vanaf januari 2014 zal gaan verzorgen. Agendapunten De Huurdersraad vergaderde in 2013 zes keer: 16 januari, 13 maart, 8 mei, 17 juli, 11 september en 20 november. Op deze vergaderingen werden verschillende onderwerpen behandeld, zoals nieuws van het G.O.H.D. (gezamenlijk overleg huurdersraden Drechtsteden). Evert Raadsen en Harry Bosch zijn onze afgevaardigden in dit overleg), het werk van de bewonerscommissie Baars/Zalm, en de punten die aan de orde komen in het z.g. Dijkoverleg. Dit overleg met de directeurbestuurder van Rhiant vindt 4 maal per jaar plaats. Onderwerpen: Maart: huurbeleid 2013, de meerjarenbegroting, servicekosten/ contracten schoonmaak, voortgang projecten. Mei: jaarrekening Rhiant, visitatie, participatie, belanghoudersbijeenkomst, woningverkopen. September: Outsourcing technische dienst, voortgang projecten. December: energiebeleid (led-verlichting), Europa dossier, adviesaanvraag streefhuur. De Huurdersraad heeft in november nog een plezierig onderhoud gehad met 2 leden van de Raad van Commissarissen van Rhiant. Tot slot De Huurdersraad blijft hard nodig in deze tijd van toenemende (woon)lasten. Uw hulp als huurder kunnen we hierbij goed gebruiken. Wij blijven op u rekenen. De Huurdersraad Rhiant bestaat vanaf januari 2014 uit de volgende leden: Dhr. E.J.D. (Evert) Raadsen, Voorz. GOHD Baars 112, 3344 HG Mevr. A.C. (Bep) Besse, Secr. Klerkskensland 9, 3343 BD Mevr. C.M. (Ineke) Smit, Penn. Esdoornstraat 2, 3341 XE Dhr. F.J. van Dijk (Frits), Alg. Adjunct Perengaarde 82, 3344 PR Dhr. A. (Anton) van Maurik, Lid Ring 234, 3343 CS Dhr E. Bosch (Harry), Lid GOHD Roestuin 87, 3343 CT Mevr.E. van den Berg (Elli), Lid Banckertplein 171, 3342 TG jaarplan 2014 In 2014 wil Rhiant zich weer inzetten voor u als huurder en de volkshuisvesting in Hendrik-Ido-Ambacht. Om te voldoen aan onze doelstellingen zal Rhiant een visiedocument voor de komende jaren opstellen. In dit document wordt beschreven waar wij ons op willen richten en hoe we dit willen doen. Vervolgens wordt ook het voorraadbeleid herzien worden. Hierin worden keuzes gemaakt met betrekking tot sloop, renovatie, energetische verbetering en onderhoudsniveau. Daarnaast wordt in het eerste half jaar van 2014 hard gewerkt aan de interne aanpassingen in de organisatie, zoals het uitbesteden van het onderhoud, het aanpassen van de overige organisatie en het doorvoeren van de optimalisaties in de bedrijfsvoering. Andere onderwerpen waar Rhiant zich in 2014 op richt zijn: Warmtewet Onderzoek zonnepanelen Energiebeleid Verlaging servicekosten Zichtbaarheid in de wijk Wijk- en buurtgericht werken Inzet leefbaarheidsambassadeurs en vrijwilligers Financiële continuïteit Onderhoud woningen Verkoop woningen DeSchakel 19

11 Het bewonersblad van Rhiant, De Schakel, verschijnt drie maal per jaar. 34e jaargang no. 121, april 2014 Bezoekadres: Veersedijk LL Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon: Fax: Reparatieverzoeken kunt u telefonisch, per en aan de balie doorgeven. Openingstijden: Maandag t/m donderdag: uur Vrijdag: uur Postadres: Postbus 59, 3340 AB Hendrik-Ido-Ambacht Redactiecommissie: Ron van der Hoek Mara van der Lans Eline de Rover Eindredactie: Carlo Oostindie Concept en vormgeving: Estay reclame-adviesbureau, Zwijndrecht

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Radar. Centrada Nieuws. Nieuwbouwwoningen Rostockstraat in recordtempo verkocht. Bewonersblad april 2012 Jaargang 14

Radar. Centrada Nieuws. Nieuwbouwwoningen Rostockstraat in recordtempo verkocht. Bewonersblad april 2012 Jaargang 14 Radar 4 Bewonersblad april 2012 Jaargang 14 In deze Radar o.a. pag 2 Centrada en HVOB ondertekenen notitie servicekosten pag 3 Artikel Buurtbemiddeling Radar pag 4 WoonEnergie derde beste energieleverancier

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g J a a r v e r s l a g ALGEMENE GEGEVENS J a a r v e r s l a g Naam van de toegelaten instelling: Woningbouwvereniging Anna Paulowna Statutaire vestigingsplaats: Anna Paulowna Datum oprichting 06-06-1919

Nadere informatie