Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz jobs op jobat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat."

Transcriptie

1 Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen MIJN LOON We proberen te besparen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Dinsdagavond vrijen we blz. 12 ANSEEL & DENYS Enkel aapjes lusten pinda s blz. 3 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met Belgen jobs op jobat.be Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16

2 EDITO ONZIN werkende Belgen reageerden de voorbije maanden op onze oproep om ons een blik te gunnen op hun loonbrief. Ze vertelden ons wat ze verdienen, welke extralegale voordelen ze van hun werkgever krijgen, of ze kunnen genieten van een bonus, hoeveel vakantiedagen ze hebben enzovoort. Het resultaat van die bevraging leest u vanaf deze week in deze krant. Nu is en blijft loon een delicaat thema. Velen praten er liever niet over. Sommigen vrezen afgunstige reacties, anderen denken zich te moeten schamen voor hun loon. Uit ons loononderzoek blijkt dat de gemiddelde Belgische bediende euro per maand verdient. Op de fora waar dit cijfer deze week al verscheen, regende het onmiddellijk reacties. Het cijfer zou onzin zijn, bij de haren gegrepen, en niet realistisch. Ik werk al jaren in die sector en verdien bijlange niet zoveel... Niet zelden zijn dergelijke uitlatingen afkomstig van werknemers die teleurgesteld vaststellen dat hun loonbrief onder het gemiddelde zit. de werknemers Dat het gemiddelde dat we publiceren verdient meer onrealistisch is, valt te betwijfelen. De FOD Economie berekende vorig jaar dat het gemiddelde brutomaandloon van een voltijds tewerkgestelde loontrekkende in 2008 in België euro bedroeg. Dat komt aardig in de buurt. Waar velen zich op verkijken, is dat het genoemde bedrag het gemiddelde loon betreft. Slechts een derde van de werknemers verdient meer, aldus nog de FOD Economie. Maar het zijn wel die hoge lonen die dat gemiddelde de hoogte injagen. De echte helft ligt ongeveer op euro bruto. Een op twee verdient meer, een op twee minder. De truc om bij de meer te horen? Hoger onderwijs volgen en een grote werkgever zoeken in een stedelijke regio, bij voorkeur in de chemische, farmaceutische of financiële sector. Dat blijkt uit vorige salarisstudies, wordt door onze enquête bevestigd maar is - inderdaad - niet iedereen gegeven. De ontevredenheid over het loon en wat men ervoor moet doen, situeert zich dan ook vooral bij de minder goede verdieners. Een kleine pleister op de wonde: dat zegt niets over de job- en werkgeverstevredenheid. De chemie mag dan excellent betalen, de werknemers zijn er minder dan gemiddeld tevreden. De socio-culturele sector bewijst dan weer het tegendeel. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT Velen verkijken zich op het gemiddelde loon. Slechts een derde van Ik ben niet het soort nostalgicus dat zegt dat het vroeger allemaal beter was. Het milieu was vroeger beter, ja. Maar de maatschappij en - vooral - mijn leven zeker niet Paul Jambers heeft een roman geschreven die, net als zijn nieuwe tv-programma, twintig jaar terugkeert in de tijd. Toch is hij blij dat hij vandaag leeft, in Het Laatste Nieuws. ARBEIDSVRAAG Mag ik vragen om mijn personeelsdossier in te kijken? Elke werknemer heeft het recht zijn personeelsdossier in te kijken op basis van de privacywetgeving. Van zodra jouw persoonsgegevens verwerkt worden, heb je recht op inzage bij diegene die ze verwerkt, ongeacht of het nu al dan niet gaat over jouw werkgever. Wens je jouw dossier in te kijken, dan volstaat het een eenvoudig verzoek te richten aan jouw werkgever die inzage niet kan weigeren. Weigert hij toch, dan is hij strafbaar. Bovendien kan je op elk ogenblik eventuele onjuiste gegevens laten verbeteren. De inhoud van jouw personeelsdossier kan echter vrij beperkt zijn. Elke werkgever is verplicht een aantal sociale documenten bij te houden van zijn werknemers, zoals bijvoorbeeld het (speciale) personeelsregister en individuele rekeningen (document waarop de prestaties van een werknemer en de bezoldiging vermeld zijn). Vaak zal ook een exemplaar van jouw arbeidsovereenkomst terug te vinden zijn in dit dossier, alhoewel het niet altijd verplicht is deze schriftelijk op te stellen. Sommige activiteitensectoren stellen nog bijkomende eisen zoals bijvoorbeeld een aanwezigheidsregister of een opleidingsoverzicht. Evaluaties Een werkgever is echter niet wettelijk verplicht ook documenten verbonden aan evaluaties, beoordelingen, opmerkingen, verslagen van gesprekken en dergelijke meer bij te houden. Nochtans staat het hem vrij dit toch te doen en heeft hij er in sommige gevallen belang bij dit wel degelijk te doen. Word een werknemer bijvoorbeeld ontslagen omdat hij niet meer voldoet, dan kan hij dit voor de arbeidsrechtbank aanvechten. Een dossier met zorgvuldig bijgehouden documenten kan in dergelijke gevallen aantonen dat de werkgever recht in zijn schoenen staat en terecht is overgegaan tot ontslag. We denken hierbij onder meer aan negatieve evaluaties en brieven waarbij een verwittiging wordt verzonden naar de werknemer naar aanleiding van gedrag dat niet door de beugel kan. Elementen die wijzen op ongeoorloofde discriminatie mogen niet in het personeelsdossier voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld voor werkgevers verboden een werknemer geen promotie toe te kennen omwille van seksuele geaardheid, ziekteverleden, nationaliteit of geloofsovertuiging. Wie inzage vraagt in zijn personeelsdossier, zal daarin dus een aantal wettelijk verplichte documenten aantreffen. Merkt hij fouten op, kan hij de rechtzetting ervan eisen. IRIS TOLPE, MANAGER LEGAL DEPARTEMENT, INFORMATION & KNOWHOW BIJ SECUREX JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 02 03 Enkel aapjes lusten pinda s Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Loonvergelijkingen zijn een psychologische mission impossible If you pay peanuts, you get monkeys. Die leuke oneliner duikt handig op in debatten waar vermeend hoge lonen aan de kaak worden gesteld. De uitdrukking laat de opponent in het debat weinig ruimte. Het lijkt alsof een bepaalde hoge vergoeding een natuurwet is, eigen aan de markt, waar nu eenmaal niet aan te ontkomen valt. Trond Sollied gebruikte ze om de kwaliteit van het Belgische voetbal te verklaren. Deze week was het aan Herman De Croo die zich in bochten wrong om de uittredingsvergoeding van parlementsleden te vergoelijken. In de media was een hetze ontstaan toen parlementslid Sven Gatz - zelf een notoir tegenstander - om een uittredingsvergoeding van euro had verzocht bij zijn overstap naar de privésector. De vergoeding moet politici die geen nieuw mandaat krijgen financiële ademruimte geven om een nieuwe loopbaan te starten, wat door hun politieke profiel ernstig bemoeilijkt kan worden. In tijden waar politici van de burger grote inspanningen vragen, is dit een moeilijk houdbare situatie. Sven Gatz deed snel afstand van de vergoeding, maar niet iedereen had dezelfde fijngevoeligheid. Partijgenoot Dirk Sterckx liet weten dat hij zijn recht op de vergoeding wel laat gelden. Onrechtvaardig Wanneer is een financiële compensatie rechtvaardig? Om dit te beoordelen maken mensen in gedachten twee balansen op. In de eerste balans maken ze een evaluatie van hun eigen situatie. Ze brengen alles in wat hen waardevol maakt in een job: unieke competenties, diploma s, gewerkte uren, verantwoordelijkheden en inspanningen. Dit weegt men af tegenover de voordelen die dit oplevert. Vervolgens probeert men eenzelfde balans op te maken voor de andere persoon. Men weegt af wat die ander allemaal inbrengt in zijn functie en wat hij ervoor terugkrijgt. Indien de twee psychologische balansen niet in evenwicht zijn, ervaren we een sterk gevoel van onrechtvaardigheid. Deze dubbele inschatting gebeurt echter onbewust, op basis van onvolledige informatie en in een fractie van seconden. Het gevolg is voorspelbaar irrationeel. Loonvergelijkingen zijn een psychologische mission impossible. Onderzoek toont aan dat we de input in de eigen balans steevast mateloos overschatten, terwijl we de input van anderen drastisch onderschatten. Onrechtvaardig! is de logische schreeuw op de online lezersfora. Politici maken echter dezelfde psychologische rekenfouten. De mythe van de aapjes en de pinda s gaat vlot mee in de balans en creëert een blinde vlek voor de inschatting van het publiek. Indien politici dit op een geloofwaardige wijze willen oplossen, kunnen ze dus beter niet voor eigen rechter spelen. Het advies van een externe remuneratiecommissie zoals gebruikelijk in het bedrijfsleven, kan zorgen voor de broodnodige objectiviteit en verhinderen dat er enkel aapjes overblijven voor de pinda s. Frederik Anseel is professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR. BANDWERK

4 Vergelijk je loon met dat van Belgen Verdien Wie bent u? Hoeveel verdient u? En bent u daar tevreden mee? Dat zijn in een notendop de vragen die Jobat en Synovate dit voorjaar stelden aan werkende Belgen. Het resultaat van die online enquête vindt u op de volgende pagina s: bijna salarispakketten overzichtelijk samengevat. Sonja Brouwers van Hay Group zorgt voor duiding bij de resultaten. Dit grootse onderzoek biedt u meteen een ruimere blik op uw eigen loonbrief. Verdient u meer of minder dan gemiddeld? Op welke extralegale voordelen maakt u kans? Hoe tevreden bent u over uw loon? Op deze en vele andere netelige salarisvragen geeft Jobat vier weken lang het antwoord. 10/9 Jobat Salary Survey: wie verdient hoeveel? 17/9 Extralegale voordelen: waar maakt u kans op? 24/9 Starters: wat verdienen ze en hoe evolueert hun loon? 1/10 U en uw loon: hoe tevreden bent u? En wat kan er beter? JOUW LOON VERGELIJKEN MET DAT VAN BELGEN? DOE HET NU MET ONZE HANDIGE LOONTOOL OP het profiel van onze respondenten Geslacht Statuut Bediende Ambtenaar > Kaderlid 59% 14% 13% 61% 41% + Opleidingsniveau Hoger secundair of lager bachelordiploma masterdiploma post master Leeftijd % of meer 37% 32% 23% 7% 10% 31% 27% 25% Ervaring op de arbeidsmarkt Gemiddeld 17,1 jaar Ervaring bij huidige werkgever Arbeider 12% doctoraat 2% Gemiddeld 10,3 jaar

5 jij genoeg? Gemiddeld brutomaandloon Elk jaar opslag? Om de zoveel jaar een automatische loonsverhoging, voor sommige werknemers lijkt dat evident. Onterecht, vindt Sonja Brouwers van Hay Group. Het principe dat anciënniteit en leeftijd ons loon bepalen, staat onder druk. In sommige sectoren weten mensen bij de start van hun loopbaan wat ze twintig jaar later zullen verdienen. Is dat nog houdbaar? Statuut Arbeider Bediende Ambtenaar Kaderlid Gemiddeld brutomaandloon Geslacht & Opleiding loonsverhogingsmechanismen zoals baremieke loonsverhogingen en indexaties geven Automatische werknemers het gevoel dat ze jaarlijks een loonsverhoging mogen verwachten, hoe ze ook presteren, aldus Brouwers. Ik wil hier het systeem van de index niet aan de kaak stellen, maar dat komt wel neer op een loonsverhoging, al zien mensen dat niet altijd zo. Hetzelfde geldt voor baremieke loonsverhogingen. In sommige sectoren, zoals de overheid, weten werknemers bij de start van hun loopbaan wat ze twintig jaar later zullen verdienen. Is dat nog houdbaar? Hallo baas! man vrouw hoger secund. of lager bachelordiploma masterdiploma post masterdiploma doctoraat Brouwers pleit voor een goed uitgewerkt en transparant beloningsbeleid, waar een duidelijke structuur voor bestaat en waar ook een redenering achter zit. Wanneer heel het proces van loonvorming en eventuele loonsverhogingen in het bedrijfsbeleid is ingebed, dan zal dat uiteindelijk ook bijdragen tot de algehele tevredenheid van medewerkers. In dat geval zullen ook individuele loonsonderhandelingen wellicht een minder belangrijke rol gaan spelen. Wanneer je aanklopt bij je baas voor opslag en je krijgt nul op het rekest, ben je teleurgesteld. Maar wanneer je niet kan zien dat er achter die beslissing een visie en een systematiek zit, dan zal zo n beleid op termijn tot blijvende ontevredenheid leiden, aldus Brouwers. Het mag dus niet langer een kwestie zijn van zij die iets vragen krijgen iets, en zij die niets vragen krijgen niets. De index is ook een loonsverhoging, maar mensen zien dat niet altijd zo Sonja Brouwers, loonspecialiste Hay Group Loopbaankloof in plaats van loonkloof Vrouwen verdienen minder dan mannen. Sonja Brouwers ziet verschillende oorzaken. Het is duidelijk dat vanaf een bepaald functieniveau vrouwen ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van mannen. Dat zogenaamde glazen plafond bestaat nog steeds. Of dat ook zwaar doorweegt in dit onderzoek, betwijfel ik. De hogere managementfuncties zijn niet zo sterk vertegenwoordigd. Dat vrouwen meer deeltijds werken en vaker aan de slag zijn in minder betaalde sectoren, vindt Brouwers veel belangrijkere redenen voor hun lagere loon. Het feit dat vrouwen vaker werken in de zorg, de horeca of de retail en minder vaak in zogenaamde mannensectoren als de chemie, de industrie en de informatica duidt erop dat er eerder sprake is van een loopbaankloof dan van een loonkloof.

6 Gemiddeld brutomaandloon Sector internationale instellingen en gouvernementele organisaties farmaceutica chemie en petrochemie energie- en watervoorziening bank, verzekeringen en financiële dienstverlening telecommunicatie informatica consulting (juridisch, IT, HR,...) onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) metaalverwerkende nijverheid overheid (lokaal, regionaal en federaal) productie voeding, drank- en rookwaren media en entertainment transport en logistiek gezondheidszorg bouw hout- en grondstofverwerkende nijverheid welzijnzorg, maatschappelijke dienstverl Gemiddeld brutomaandloon distributie, retail, wholesale en kleinh professionele diensten selectie, werving en rekrutering Functie reclame en communicatie textiel, leder, schoen- en kledingnijverh. sociaal-culturele secto land- en tuinb., veeteelt, visserij, mijnb algemeen management/directie juridische functie onderzoek toerisme en vrijetijdsbesteding engineering horeca, catering andere financiële functie ICT en internet functie marketing Farma en chemie blijven de best betalende sectoren consulting human resources functie verkoop extern onderwijs medische of paramedische functie openbare functie communicatie Algemeen management en directie voeren de lijst van bestverdienende functies aan. Niet meer dan logisch, merkt Brouwers op. Dat zijn ook de jobs met de zwaarste verantwoordelijkhe- techniek productie den. De internationale instellingen staan bekend als goede betalers en dat blijkt ook. Ook de farmaceutica, de chemische sector en logistieke functie administratie functie de energiesector betalen goed. De landbouwsector, de toeristische sector en vooral de horeca maken hun imago van minder goed betalende sectoren eveneens waar. kunst verkoop intern horeca andere 2.862

7 06 07 Variabel loon is de toekomst Lang niet alle werknemers ontvangen een bonus of variabel loon. Daar komt verandering in, verwacht Sonja Brouwers van Hay Group. Ook voor de lagere functies. Drie bezorgdheden of noem het hefbomen liggen volgens Brouwers aan de basis van de trend naar meer variabel loon. De term responsabilisering steekt ook hier de kop op. We zien dat er nood is aan de responsabilisering van het individu voor zijn prestaties. Het loon afstemmen op de prestaties is een poging om de betrokkenheid van de medewerker bij het succes van het bedrijf te verhogen. Die betrokkenheid kan ook collectief zijn. Veel bedrijven zoeken momenteel uit hoe ze een variabel loon kunnen invoeren op basis van collectieve doelstellingen, ook voor de lagere functies. Een variabilisering van het loon gaat dus niet automatisch gepaard met een individualisering. De vraag naar differentiatie leeft volgens Brouwers zowel bij werknemers als bij hr. Twee boekhouders werken op hetzelfde financiële departement, maar de ene doet mee aan allerlei projecten en de andere niet. Als dat verschil in inspanning zich niet weerspiegelt in het loon, kan dat tot frustraties leiden. Om dat mogelijk te maken, is een andere mentaliteit nodig, geeft Brouwers toe. In plaats van de taart voor loonsverhogingen en bonussen in tien gelijke stukjes te verdelen over tien werknemers, zal je hem moeten verdelen in tien stukjes die groter of kleiner zijn, al naargelang de prestaties. Iedereen solidair Variabel verlonen heeft volgens Brouwers ook een gunstig effect op de loonkosten. In de goede jaren profiteren medewerkers mee van het bedrijfssucces, tijdens de magere jaren is iedereen solidair. Belangrijk bij variabel verlonen is transparantie. Medewerkers moeten zien dat hun bedrijf met meetbare factoren werkt en ze moeten het gevoel hebben dat ze impact hebben op hun loon. Niets is zo frustrerend als een loon dat afhankelijk is van parameters waarvan je bij God niet weet hoe je eraan bijdraagt. Bedrijven zullen in de komende jaren nog vaak geconfronteerd worden met de vraag wélke criteria in zo n systeem gehanteerd moeten worden, voorspelt Brouwers. Prestatiemanagement zal steeds sterker verankerd worden in de loonvorming. Veel aandacht zal gaan naar het identificeren van goede prestatiecriteria, de communicatie daarover naar de medewerkers, en last but not least de vraag hoe we de link moeten leggen tussen prestaties en loon. Niets is zo frustrerend als een loon dat afhankelijk is van parameters waarvan je bij God niet weet hoe je eraan bijdraagt Gemiddeld brutomaandloon Aantal werknemers in bedrijf 1-9WN 10-49WN 50-99WN WN WN WN WN of meer Grote bedrijven betalen beter

8 Brutomaandloon van Belgische werknemers 10% verdient minder dan 20% verdient minder dan 30% verdient minder dan 40% verdient minder dan 50% verdient minder dan 60% verdient minder dan 70% verdient minder dan 80% verdient minder dan 90% verdient minder dan gemiddeld arbeider bediende kaderlid ambtenaar Waar verdien je het meest? Vlaanderen Brussel Wallonië Wie in Brussel werkt, verdient het meest (gemiddeld euro). Wie in Luik werkt, het minst (2.715 euro). Uit onze eigen loonstudies blijkt dat de regionale verschillen bepaald worden door de eventuele aanwezigheid van beter betalende sectoren, aldus Sonja Brouwers.

9 08 09 Hoe bepaalt je werkgever je loon? Extra loon 13e maand 14e maand 8% 85% Wat moet je verdienen? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig, weet Sonja Brouwers, loonspecialiste bij Hay Group. Zowel collectieve als individuele overwegingen spelen een rol. Variabel loon of bonus e hebt natuurlijk het nationaal sociaal overleg, waar afspraken worden Jgemaakt die voor alle organisaties van toepassing zijn, legt Brouwers uit. Dat schetst een kader, samen met de afspraken die binnen een aantal sectoren gemaakt worden in het collectief sociaal overleg. De paritaire comités van de verschillende bedrijfstakken onderhandelen dan over de collectieve arbeidsovereenkomsten. De chemiesector kan bijvoorbeeld vastleggen hoeveel geld er in haar loonsverhogingsenveloppe zit. Ook het minimum- en maximumloon kan worden vastgelegd. Op een lager niveau is de loonpolitiek van het individuele bedrijf belangrijk. Brouwers: Bedrijven kiezen zelf wat voor een betaler ze willen zijn. Willen ze bekendstaan als bescheiden of als competitief? Of willen ze zich middenin de markt situeren? Met welke sectoren wil het bedrijf zich vergelijken? Welke beloningspolitiek streeft het bedrijf na? Dat zijn belangrijke vragen waarop veel organisaties een ander antwoord formuleren. Ja, bonus Ja, variabel loon Ja, bonus & variabel loon Neen 9% 7% 5% 79% Competentie versus diploma Een volgende rol van betekenis speelt het functieniveau van een werknemer: hoe hoger de functie, hoe hoger het loon. Dat hoeft niet te verbazen, al spelen er op het individuele niveau nog zaken mee. Zo kijkt men volgens Brouwers ook naar het profiel, de competenties en de reële prestaties van een werknemer. Althans, zo zou het er in een ideale wereld aan toe moeten gaan. In de praktijk is dat nog lang niet overal zo, weet Brouwers. In sommige sectoren bepaalt het diploma nog steeds de hoogte van het loon. De overheid werkt bijvoorbeeld met barema s gebaseerd op het diploma. Je komt er terecht in de loonschaal waar je volgens je diploma recht op hebt. Voor de rest is er niet veel discussie. Of je goed presteert, slecht presteert, veel competenties hebt of weinig, dat maakt allemaal niet veel uit. Meer tijd, minder loon Wat vaak wel uitmaakt, is hoe hard je op tafel durft te slaan. Individuele onderhandelingen tijdens het rekruteringsproces doen vaak ook een duit in het zakje, aldus Brouwers. Als een bedrijf koste wat het kost iemand in huis wil halen, en die komt uit een sector of organisatie waar hij of zij een hoog loon kreeg, of die bezit schaarse kwalificaties die het bedrijf absoluut nodig heeft dan kan het zijn dat men bereid is om meer te betalen dan men normaal gezien zou doen. Maar ook het omgekeerde komt voor, beweert Brouwers. Soms kan het ook dat een interessantere job, een werkplek dichter bij huis, een betere werkprivébalans, maar niet de hoogte van het loon de keuze van de sollicitant zullen bepalen. Bedrijven kiezen zelf wat voor een betaler ze willen zijn. Willen ze bekendstaan als bescheiden of als competitief? Anciënniteit blijft loon bepalen Bijna acht op de tien werknemers uit ons onderzoek ontvangen geen bonussen of variabel loon. Dat hoge aantal ziet Sonja Brouwers in de toekomst dalen. Loonvorming gebeurt nog steeds voor een groot stuk op basis van professionele ervaring en anciënniteit. Dat zal steeds minder het geval zijn: die parameter zal plaatsmaken voor andere, prestatiegebonden parameters. Dat zal resulteren in meer variabel loon, waardoor het basisloon in de toekomst minder sterk zal stijgen.

10 WERKBEELD Geitenboerderij Polle Foto s: Bart Dewaele Wat begon in 1979 als een kleine boerderij waar biologische groenten werden verbouwd en waar enkele kippen, schapen en één geit rondscharrelden, is vandaag uitgegroeid tot een modern landbouwbedrijf met vijfhonderd melkgeiten. De zelfgemaakte geitenkaasjes bleken het op de markt immers beter te doen dan de onbespoten groenten, een goede reden voor Paul D haene om in 1983 met de geitenboerderij te beginnen, aanvankelijk met een dertigtal geiten. De boerderij in Westmalle werd al snel te klein, dus verhuisden de geitjes in 1993 naar een moderner bedrijf in het Kempense Lichtaart, waar ze twee keer per dag gemolken worden in een apart melklokaal. De melk wordt onmiddellijk afgekoeld tot 4 C. De rauwmelkse en gepasteuriseerde geitenkazen van geitenboerderij Polle worden gemaakt met de verse geitenmelk. In de zomer kan je ook proeven van ambachtelijk geitenmelkijs. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD

11 ACTUA België was nooit competitiever Ons land staat op de vijftiende plaats van de meest competitieve landen, zo blijkt uit het Global Competitiveness Report van het World Economic Forum (WEF). Die plek hebben we vooral te danken aan onze gezondheidszorg en het basisonderwijs. Tekst: Barbara Vandenbussche De concurrentiekracht die het rapport quoteert, bestaat uit een combinatie van instellingen, beleidsmaatregelen en factoren die de productiviteit van een land bepaalt. Tegenover vorig jaar steeg België met maar liefst vier plaatsen, waarmee het op de hoogste positie ooit staat. De jongste jaren cirkelden we altijd rond de 19de plaats, zodat dit zeker een verrassende uitkomst is, vertelt professor Wim Moesen van de K.U.Leuven. Ons land laat voor het eerst Frankrijk achter zich (op plaats 18), en komt dichter bij Duitsland (6), Nederland (7) en het Verenigd Koninkrijk (10). Maar de omvang en de gevolgen van de hoge belastingdruk, in combinatie met de grote Belgische overheidsschuld, blijven wegen op het Belgische concurrentievermogen. Het rapport van het concurrentievermogen werd opgebouwd uit harde, objectieve data uit onder meer de statistieken van OESO en de Wereldbank, aangevuld met softe indicatoren uit enquêtes bij meer dan bedrijfsleiders in 142 landen. Voor ons land voerde Vlerick Leuven Gent Management School het onderzoek onder Belgische bedrijfsleiders. Zij gaven hun mening over het onderwijssysteem, de (on)afhankelijkheid van het juridisch apparaat ten opzichte van de politieke macht en dies meer. Gezondheidszorg en basisonderwijs Op vlak van gezondheidszorg en basisonderwijs blijkt België wereldwijd nog steeds op de eerste en de tweede plaats te staan. Dit verwondert wellicht omdat je bij ons dikwijls kritiek hoort over tekortkomingen in het onderwijs, maar globaal bekeken houden we wel wonderwel stand, zegt professor Moesen. Al heeft Finland ons wel van de eerste plaats verdrongen. Ook hoger onderwijs en vorming is erop vooruitgegaan, van de zevende naar de vijfde plaats. Een gedetailleerd overzicht toont bovendien dat België nummer één in de wereld is op vlak van kwaliteit van managementscholen. Daarnaast blijkt ons land het vierde meest competitieve land ter wereld wat de kwaliteit van de haveninfrastructuur betreft. En ook op de kwaliteit van het bedrijfsleven en aansluiting op nieuwe technologieën scoren we goed. Zwakkere punten van ons land zijn onze macro-economische omgeving, oftewel de hoge schuldgraad van ons land. Ook de efficiëntie van de arbeidsmarkt, die weinig flexibel is, blijkt een groot struikelblok. Wanneer we de resultaten bekijken vanuit het perspectief van de bedrijven, dan wordt zakendoen in België in 2011 vooral gehinderd door de restrictieve arbeidsregels, de hoge belastingdruk en de inefficiënte overheidsbureaucratie. Veranderingen aan de top De omvang en de gevolgen van de hoge belastingdruk, in combinatie met de grote Belgische overheidsschuld, blijven wegen op het Belgische concurrentievermogen Prof. Wim Moesen, K.U.Leuven Zwitserland blijft de nummer één qua concurrentiekracht, gevolgd door Singapore en Zweden en Finland, die bewijzen dat het Scandinavische model zich blijft handhaven. De VS, enkele jaren geleden nog nummer één, valt opnieuw een stap terug naar de vijfde plaats. De macro-economische stabiliteit, hoger onderwijs en vorming, technologische gereedheid, de kwaliteit van het bedrijfsleven en vooral innovatie zijn factoren die deze daling in de hand werken. Voor Amerikaanse bedrijfsleiders zijn vooral de hoge belastingen en inefficiënte overheidsbureaucratie reden tot bezorgdheid. Groeiende landen zijn blijkbaar die landen met de sterkste instellingen. Zwitserland handhaafde zich op de eerste plaats, niet alleen dankzij zijn hoogkwalitatieve infrastructuur, maar ook dankzij een uitstekend institutioneel klimaat. De terugval van de VS is deels te wijten aan het lage vertrouwen van de burgers in de politiek en de bezorgdheid over de inefficiënte werking van de overheid. Wat tot slot nog opvalt, is dat de BRIC-landen (China (26), Brazilië (53), India (56)en Rusland (66) nog een heel grote achterstand hebben ten opzichte van de westerse landen.

12 BEROEPSGEHEIM Mieke Mievis, seksuologe/ relatietherapeute erst dacht ik pedagoge te worden, maar na twee Ekeer tijdens een vakantiejob met dat beroep in aanraking te zijn gekomen, was ik ontgoocheld. Het was helemaal niet het ideaal dat ik zocht. Toen ik besloot seksuologie verder te studeren, raadde iedereen mij dat af. Die opleiding was te algemeen, klonk het. Ik zou van biologie en psychologie mogen proeven, maar zou later nergens terechtkunnen. Koppig als ik ben, zette ik toch door en deed er een therapie-opleiding aan de K.U.Leuven bovenop. De juiste keuze, zo bleek. Zeker als het gaat om een zware problematiek, zoals incest, druk ik mensen op het hart dat ze niet verplicht zijn om me alles te vertellen. Het is niet zo dat ze zich pas beter zullen voelen als ze mij alle details toevertrouwen. Tijdens de eerste sessie ga ik na of ik ze kan helpen. Misschien zijn ze beter af bij een collega van mij? Het moet klikken. Daarom geef ik hen na dat intakegesprek enkel mijn kaartje mee. Ik heb liever dat ze het even laten bezinken en me pas terugbellen voor een nieuwe afspraak als het hen oké lijkt. Zin met twee Ik geloof niet in de pornoficatie van de maatschappij. Seks is wél vaker een gespreksonderwerp, dat klopt. Op zich een positieve evolutie, maar het is niet zo dat we automatisch betere seks hebben door er openlijk over te praten. Ik vergelijk het graag met al die culinaire programma s op tv. Die zijn ook heel leuk, maar dat wil niet zeggen dat we geen spinaziestomp met worst meer zouden mogen klaarmaken. Dat je alleen maar moet vrijen als je er met twee zin in hebt, is onzin. Als jij en je partner een veeleisende job en kinderen hebben en je komt enkel tot seks als het spontaan gebeurt, dan kun je wel eens héél lang wachten. Ik ben een voorstander van agendaseks. Plannen: dinsdagavond vrijen we. Waarom zou dat moeten resulteren in saaie seks? Het tegendeel lijkt me waarschijnlijker, omdat je er bewust tijd voor uittrekt. Mismatch Als jij en je partner een veeleisende job en kinderen hebben en je komt enkel tot seks als het spontaan gebeurt, dan kun je wel eens héél lang wachten Als ik voor de datingsite Parship singles coach, adviseer ik: Stop met te denken dat je date de man of vrouw van je leven wordt. Laat al die valse verwachtingen varen en maak er gewoon een fijne avond van. Later zie je wel hoe het verder loopt. Koppels raad ik vaak aan meer te praten. De tv en de gsm afzetten, in elkaars ogen kijken en open communiceren: dat doen we veel te weinig. Het is zeker niet de bedoeling om enkel op het negatieve te focussen. We zeuren al genoeg over wat ons aan de ander stoort. Soms geef ik als oefening: een week lang enkel letten op wat je partner goed doet en zien wat dat geeft. Relatieproblemen vinden hun oorsprong in mismanagement, zoals het verwaarlozen van de partner, of in een mismatch. Als het om dit laatste gaat, mag je nog zo lang therapie volgen, je zal nooit écht gelukkig worden in die relatie. (pvd)

13 MIJN LOON Wat doe je precies van werk? Ik werk als billing advisor, wat betekent dat ik de facturatie coördineer. Ik werk als interim, maar krijg binnenkort een vast contract, dan verdien ik ook meer. Ik doe dit werk zeer graag. Het is uitdagend, gevarieerd en ik heb best een groot takenpakket. Daarom was een hoger loon een voorwaarde om er na mijn tijdelijk contract te blijven werken. Spaar je? Momenteel kan ik nog geen geld opzijzetten. Ik heb een kind dat binnenkort naar de hogeschool gaat. We proberen wel wat te besparen. Zo zijn we met de auto op reis geweest in plaats van met het vliegtuig. En we hoefden niet op hotel, want we logeerden bij familie in Spanje. Wat neemt de grootste hap uit je budget? De huur. Daar geef ik maandelijks zo n 500 euro aan uit VALERIE DE COCK (42), MERELBEKE Beroep: administratief bediende Privé: ongehuwd Brutoloon: euro Nettoloon: ongeveer euro Extra s: geen Waar geef je met plezier geld aan uit? Vooral aan kleren, omdat je daar ook achteraf nog plezier aan hebt. Echte hobby s heb ik niet, al ben ik wel een doe-het-zelver. Niet uit noodzaak, maar omdat ik het graag doe. Ik help graag vrienden met verven, behangen, schilderen, rekken ophangen... Het is fijn om anderen een plezier te doen. Waar kan je geen geld aan geven? Aan de laatste nieuwe snufjes zoals computers of een gsm. Zolang je hebt wat je echt nodig hebt, is dat voldoende. Wat zou je doen als je morgen de lotto wint? Ik zou een verre reis maken. Voor de rest zou ik wat delen met vrienden van me die het heel moeilijk hebben en ook nog wat opzijzetten. Ik zou zeker blijven werken. Heb je een grote droom? Ooit zou ik graag een eigen huisje kopen. (bvdb) LUNCHTIME Oost west, thuis best ***** Op een van die uiterst zeldzame warme avonden die we deze zomer mochten beleven, belandde ik onverwacht op het terras van Les Pénates, een prettig nonchalante bar vlak bij het Flageyplein in Elsene. De Penaten waren de Romeinse huisgoden die doorheen de tijd symbool gingen staan voor het gezellige, huiselijke leven, en huiselijkheid is dan ook precies wat dit etablissement typeert. Les Pénates is gevestigd in wat lijkt op een typische stadswoning. Meteen vooraan in de lange, smalle ruimte bevindt zich de bar. De betegelde muur doet denken aan een oude keuken of slagerij. Ook achterin zijn de oude hier en daar fraai versierde tegels en hoge houten deuren gewoon bewaard, wat de grote ruimte in kleinere, gezellige compartimenten opdeelt. Er is veel plaats in de verschillende kamertjes, maar vandaag zit er bijna niemand binnen. De gasten hebben buiten verkoeling gezocht, op het geïmproviseerde terrasje op de stoep of achterin op de koer, die klein en knus is maar door de witte muren toch een gevoel van ruimte geeft. Vooral de oude designstoelen in fleurig groen, rood en oranje als een ware olijfboomcoalitie springen in het oog. Wanneer het begint te schemeren gaat de kleurige feestverlichting aan. De kinderen die spelen tussen de kruidenpotten moeten erom juichen. Kippenvleugeltjes Les Pénates is in de eerste plaats een bar, een bijzonder intieme plek ondanks de grote oppervlakte waar je met vrienden terecht kan om het glas te heffen en uitgebreid te aperitieven. De kaart biedt een beperkte selectie uitstekende wijnen en verschillende originele proevertjes, zoals gekarameliseerde kippenvleugeltjes met honing en gember, een exotische groentedip of worteltjes op zijn Marokkaans. Wie echt honger heeft hoeft echter niet te wanhopen. Ga voor een van de suggesties van de maand op het bord of maak je keuze uit de vaste menukaart, met onder meer hartige taartjes (6,50 euro), wraps (8,50 euro) en een soep van de dag (3,50 euro). De zalmtartaar met tabouleh, appel en koriander een van de suggesties blijkt alvast een voltreffer. Het prachtig gepresenteerde gerecht brengt op deze wat zwoele avond de nodige verfrissing. Een mi-cuit au chocolat met crème anglaise (4,50 euro) blijkt niets anders dan de perfecte afsluiter van een mooie avond. Goed nieuws: bij Les Pénates is de keuken non-stop geopend. Je kan er terecht voor een warme hap tussen 11 uur s morgens en 1 uur s nachts. Op maandag sluit Les Pénates de deuren. (mo) Les Pénates Rue de Vergnies Elsene jobat.be/lunchtime

14 FOCUS OVERHEID War for talent treft ook overheid Negen op de tien hr-medewerkers bij de overheid hadden vorig jaar problemen om nieuwe personeelsleden in knelpuntfuncties aan te trekken. Dat is het meest opmerkelijke resultaat uit een recent onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx. Driekwart wijst het beloningspakket aan als voornaamste oorzaak. Tekst: Johan Depaepe De war for talent - daar is hij weer, nu de arbeidsmarkt opnieuw aantrekt - slaat genadeloos toe bij de overheid. Zo mag blijken uit het onderzoek van SD Worx. In april-mei hielden we een gratis infosessie De overheid als aantrekkelijke werkgever voor hr-verantwoordelijken uit de (semi)publieke sector. We hebben toen ook een bevraging uitgedeeld en online geplaatst. 121 hr-verantwoordelijken en -medewerkers van overheidsdiensten, maar ook OCMW s, Autonome Gemeentebedrijven, intercommunales enzovoort hebben die ingevuld, zegt Hans Keppens, hr-consultant publieke sector bij SD Worx. Een kleinschalig onderzoek, waarvan Keppens benadrukt dat het geen wetenschappelijke ambities heeft. Maar de trend is duidelijk: op de vraag Heeft u in het laatste jaar voor een of meer (knelpunt)functies problemen gehad met het aantrekken van nieuwe personeelsleden? antwoordt 91 procent volmondig ja. En dat hoge cijfer heeft ons toch verrast. De cijfers variëren heel weinig tussen de verschillende beleidsniveaus. Bovendien zegt 55 procent van de respondenten dat ze vorig jaar ook problemen ondervonden om medewerkers aan boord te houden. Sterktes meer uitspelen Dat de talentenoorlog ook de overheid treft, mag geen verrassing heten. Ook privébedrijven bevinden zich weer in het heetst van de strijd. Maar het is de hevigheid van de oorlog bij de overheid die verrast, zegt Hans Keppens. 77 procent van de hr-medewerkers wijst het beloningspakket aan als de schuldige van de problemen bij aanwerving van knelpuntprofielen, zoals IT-professionals en ingenieurs. Maar dit cijfer behoeft wel enige nuance. Je mag beloning niet zien als alleen financiële voordelen, want dan kan de overheid niet concurreren met de privésector. Het rigide ambtenarenstatuut, waar de respondenten ook naar verwijzen, laat op dat vlak weinig flexibiliteit toe. Maar als je het ook hebt over niet-materiële voordelen, heeft de overheid veel troeven die ze nog beter kan uitspelen. En dan gaat het over het evenwicht werk-privé, opleidingsmogelijkheden, kinderopvang op het werk, statutair verlof enzovoort. Hans Keppens: Ons advies naar de (semi)publieke sector is: weet wat je wil, welke profielen je aan boord wil hijsen en speel in functie daarvan je sterktes uit. Mensen die interesse hebben in een overheidsbaan zijn Sinds 2007 kunnen lokale besturen goede werknemers belonen. Daar wordt heel weinig gebruik van gemaakt Hans Keppens, SD Worx misschien niet altijd gebrand op een bedrijfswagen en een hoog loon, maar wel in opleidingsmogelijkheden, persoonlijke ontwikkeling, de kans om hun expertise in te zetten voor maatschappelijke dienstverlening enzovoort. Vandaar dat je die term war for talent ook moet nuanceren. De juiste vraag is: wie zoek je op welk moment, en welke beloning past bij een bepaald statuut? Het ambtenarenstatuut, dat inderdaad uitgebreider en strakker is dan een arbeidsreglement bij een privébedrijf, mag daarbij geen excuus zijn. Je kunt daar ook met een creatieve en innovatieve blik naar kijken. Flexibel beloningspakket Neem nu de koppeling tussen beloning en een evaluatie. Lokale besturen hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om goede werknemers sinds het kaderbesluit voor gemeenteen provinciepersoneel uit 2007 te belonen, stipt Hans Keppens aan. Maar uit een studie van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen blijkt dat daar heel weinig gebruik wordt van gemaakt. De reden daarvoor is dat subjectieve verloning nog altijd moeilijk ligt bij de overheid in het algemeen, die zweert bij objectieve criteria. Acht op de tien ondervraagde hr-medewerkers weet welke incentives ze kunnen inzetten in de war for talent, dat is dan weer het goede nieuws. De overheid zou zogenaamde cafetariaplannen, die een flexibele samenstelling van het totale beloningspakket - met een vast brutoloon en het recht op gekozen voordelen - inhouden en steeds populairder worden, kunnen inbedden in het ambtenarenstatuut, zegt Hans Keppens. Dat zou haar extra munitie geven in de zoektocht naar knelpuntprofielen.

15 COLUMN Overheid niet harder getroffen dan privé Selor en Jobpunt Vlaanderen - respectievelijk het selectiebureau van de federale overheid en dat voor de Vlaamse overheid, provinciebesturen, steden en gemeenten, OCMW s en intercommunales - zetten enkele vraagtekens achter het onderzoek van SD Worx. en vooral is dit een beperkte zeker concurrentieel. En als je de pure cash studie, zegt Elke Van Leerberghe bekijkt, moet je ook het hoge pensioen van van Jobpunt Vlaanderen. Ze de statutaire ambtenaar mee in rekening nemen. Eerst maakt geen onderscheid tussen de verschillende bestuursniveaus, stelt nogal Aan de andere kant wuiven Selor en Jobpunt ongenuanceerde vragen stelt en trekt daar Vlaanderen niet alle aanbevelingen die dito conclusies uit. Uiteindelijk vernemen we voortspruiten uit het SD Worx-onderzoek niets nieuws. Natuurlijk zitten ook wij in het weg, opnieuw wel met enige nuancering. Als oog van de storm, maar stellen dat de overheid meer zou getroffen worden door de wij mooie troeven, en die moeten wij inder- je het hele beloningspakket bekijkt, hebben war for talent dan de privésector, tekent zich daad nog beter communiceren, zegt Van niet af op het terrein. Leerberghe. Bijvoorbeeld over onder welke Stefanie Billiet van Selor wijst op de stijgende mooie projecten ingenieurs bij ons hun aantrekkingskracht van de overheid als schouders kunnen zetten. Maar we werken werkgever de laatste jaren. In 2010 toonden daaraan, en zoeken voortdurend naar nieuwe communicatiekanalen. Social media zijn mensen interesse voor een baan bij de federale overheid. Maar net als de rest op dat vlak ook voor ons bijvoorbeeld prima van de arbeidsmarkt kampen ook wij met tools. knelpuntberoepen zoals IT ers en ingenieurs. We hebben het ook moeilijk om con- op een transparante communicatie, zegt Bil- Selor zet de jongste jaren eveneens sterk in troleartsen en cipiers aan te trekken. liet. En ik mag gerust zeggen dat wij ons goed Van Leerberghe: Ook hogere functies, zoals wapenen tegen de war for talent. Dat doen managers, leidinggevenden en experts, zijn we onder meer door onze processen te herbekijken, zodat we sneller de geschikte kan- moeilijker in te vullen. Maar om terug te keren op het ingenieursprobleem. Dat geldt didaat kunnen aanbieden aan onze klantenoverheidsinstellingen. niet alleen voor de overheid: de VDAB had in 2010 meer dan jobaanbiedingen voor ingenieurs, terwijl er jaarlijks maar zo n Voorkeurswerkgever afstuderen. Er wordt creatief nagedacht over rekrutering en selectie, benadrukken Selor en Job- Concurrentieel startersloon punt Vlaanderen. De overheid is in volle Selor en Jobpunt Vlaanderen nuanceren ook evolutie, verwoordt Van Leerberghe het. de opmerkingen over het beloningspakket. Als ik het met een boutade mag stellen: we Voor starters is er alvast geen enkel probleem, benadrukt Van Leerberghe. In veel ken, zodat iedereen nog meer beseft dat dit moeten van onszelf een meer sexy merk ma- gevallen kunnen wij 500 euro meer bieden geen starre werkomgeving is. En het besef dan in de privésector. dat we grote inspanningen moeten doen om Een startende master bij de federale overheid verdient euro netto, stipt ook Bil- We merken bijvoorbeeld dat steeds meer, de mensen naar ons toe te leiden, is er, hoor. liet aan. Om dat in de privé te krijgen, moet vooral lokale, besturen ons advies vragen je al geluk hebben. Op dat vlak is de overheid over employer branding. Voor een aantal hebben we al een communicatieplan opgesteld. Een startende master We doen ook zelf onderzoek, en daaruit blijkt dat de overheid nog altijd bovenaan bij de federale overheid staat in de lijst van geprefereerde en duurzame werkgevers, besluit Billiet. De ontwik- verdient euro netto. Om dat in de kelingsmogelijkheden, de opleidingskansen privé te krijgen, moet je tijdens de werkuren, het feit dat men iets kan doen voor de samenleving in plaats van zijn al geluk hebben baas rijker te maken. Dat zijn voordelen die wij als overheid altijd zullen hebben. Stefanie Billiet, Selor Vind jouw job bij de Overheid vanaf blz.16 Nieuw JOBAT.BE/COLUMN Iedereen wordt verondersteld alwetend te zijn bij Keyzers Koperdraad. Het bedrijfscredo luidt immers: Als je iets niet weet, moet je het maar vragen. Maar nieuweling Fabio Weyns weet niet eens wat hij allemaal niet weet en heeft bijgevolg geen flauw idee hoe het te weten te komen. Tijdens zijn opleiding - nou ja, opleiding, de periode waarin het hem wordt gepardonneerd nog niet van alles op de hoogte te zijn - is hij zelfs verplicht om elke dag minstens één vraag te stellen aan Marcel Vermees die daarvoor tussen 16u45 en 17u30 in een apart lokaaltje zit. Vermees schrijft elke vraag in een register, alvorens een kort antwoord af te vuren of volstrekt te blijven zwijgen. Op volgende vragen antwoordt Marcel immers niet: op al te eenvoudige zaken die eender wie van de firma kan uitleggen en die dus zonde zijn van zijn zittijd, op al te brede kwesties met zijvragen en op vragen die nog niet in zijn register staan omdat ze hem in twintig jaar nooit zijn gesteld, en die hij daarom beschouwt als onnodig, niet ter zake doend. Verder is hij de hulpbereidheid zelve. Door Vermees strikte regelgeving is Fabio reeds na de zesde dag uitgevraagd, wat hem een scheurstrookje met het woord voltooid oplevert. Fier bijt Fabio op zijn lip in plaats van de vraag te stellen die hem al een poos kwelt: of het echt de gewoonte is om als nieuweling iedereen te trakteren binnen het bedrijf, zoals zijn collega s beweren. Het zekere dan maar voor het onzekere nemend, rijdt Fabio af en aan tussen de firma en superette Jeanine om elke bediende en koperarbeider een mellowcake te kunnen schenken, met neergeslagen blik traktatie mompelend. Bijna meteen duiken er overal mannetjes op van op elkaar geperste mellowcakes, met ogen van duimspijkers en in de productiehal bengelen er zelfs smeltende chocoladegedrochten aan koperdraadstroppen. Verontwaardigd concentreert Fabio zich dan maar op wat hij wél doorgrondt, of toch enigszins: zijn job. Niet wetend welke paperassen precies moeten worden bewaard en welke vernietigd, besluit hij om van elke stapel exact de helft te klasseren en de helft te versnipperen, zichzelf bewonderend om zulke creatieve problem solving. Met evenveel overgave stort hij zich daarna op de uitgaande post, de prikklokkaarten van de arbeiders - onontbeerlijk voor de loonberekening - per ongeluk versturend met de reclamefolders. Geen paniek, Fabio regelt het, Fabio lost het op, hij reist de prikklokkaarten achterna op zijn recupdag, zoekt ze terug bij de klanten. Er blijft er slechts één spoorloos en dus betaalt hij die ene arbeider royaal, om zo klachten uit te sluiten. Maar een dag na de storting, stormen alle andere fabrieksarbeiders de personeelsdienst binnen, razend om die financiële oneerlijkheid. Om de gemoederen te bedaren, zet Fabio de overschot van zijn traktatie op tafel, waarop een mellowcakeoorlog losbarst die aan een sneeuwballengevecht doet denken, in de verkeerde kleur, in het foute seizoen, met minder wegsmeltende gevolgen, weet hij. Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Vorig jaar verscheen haar tweede roman Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en Thomas Blondeau de werkweek van zich af.

16 Jobs bij de overheid Wil jij je elke dag met hart en ziel inzetten voor een lokale, provinciale, federale, regionale of gerechtelijke overheidsinstantie? Ontdek op de volgende pagina s het ruime jobaanbod en stel meteen jouw kandidatuur! Surf ook naar jobat.be/overheid voor nog meer tips en informatie over een carrière bij de overheid. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

17 vacatures LEUVEN ken je vooral als universiteitsstad, gelegen in het hart van Vlaams-Brabant. Het stadsbestuur van Leuven is een moderne overheidsorganisatie en tevens een belangrijke lokale werkgever, die open staat voor de inzet en het talent van iedereen. In haar nieuwe stadskantoor en in de andere locaties in het centrum en aan de rand huisvest de stad Leuven ongeveer gemotiveerde medewerkers. Word jij binnenkort ook een M/V van ons? adviseur ombudsdienst - statutair Je rapporteert aan de ombudsvrouw en je ondersteunt haar bij de adequate afhandeling van tweedelijnsklachten van burgers en je bemiddelt tussen de burger en de betrokken diensten. Je hebt frequente contacten met de Leuvense stadsdiensten, de brandweer, de autonome gemeentebedrijven en de politie. Je superviseert de administratieve verwerking van de dagelijkse opmerkingen, vragen en klachten van burgers en je bewaakt de eenduidige schriftelijke en mondelinge communicatie hierover. Je hebt een masterdiploma en twee jaar professionele ervaring. Het brutominimumaanvangsloon bedraagt 3 008,26 euro per maand. architect monumentenzorg - statutair Je bent verantwoordelijk voor de instandhouding, het onderhoud, het beheer en de restauratie van beschermde gebouwen. Samen met de adviseurs en consulenten van de afdeling maak je ontwerpen en adviezen bij verbouwingen, maar ook bij de inrichting en restauraties van gebouwen en de herbestemming van een gebouw. Je werkt een planning uit voor het preventief onderhoud van de gebouwen en je levert input voor het beleid, met aandacht voor duurzame oplossingen. Je coördineert de restauratiewerven, stuurt bij waar nodig en overlegt met de betrokken overheden en partners. Je combineert een masterdiploma architectuur met een master na master monumentenzorg. Je hebt je architectenstage volledig voltooid bij aanstelling. Het brutominimumaanvangsloon bedraagt 2 815,01 euro per maand. diensthoofd wonen - statutair Je leidt een team van 2 onderzoekers en 8 medewerkers dat onderzoek verricht en administratieve taken opneemt met het oog op het verbeteren van de woonkwaliteit en het bestrijden van leegstand en verkrotting. Je coacht en motiveert je medewerkers en volgt hen in hun leerproces. Je staat in voor een klantgerichte, kwalitatieve en preventieve dienstverlening aan de burgers en informeert hen o.a. over de mogelijke verbeteringspremies. Vanuit jouw expertise en inzicht in de praktijk lever je een bijdrage aan het beleid en je bouwt een netwerk uit en vertegenwoordigt de dienst op lokaal en nationaal niveau. Je hebt een masterdiploma en een grote interesse in de vakdomeinen wonen en welzijn. Het brutominimumaanvangsloon bedraagt 2 815,01 euro per maand. deskundige duurzaamheid - statutair Samen met andere deskundigen en de adviseur duurzaamheid organiseer je sensibiliseringsacties rond duurzaamheid (eerlijke handel, milieu, afvalpreventiebeleid, ) voor de Leuvense bevolking en het stadspersoneel. Je beheert het scholenproject rond duurzame ontwikkeling en je bent het aanspreekpunt voor de betrokken partners. Je staat in voor de organisatie van campagnes, de administratieve opvolging en de budgetbewaking. Vanuit jouw praktijkervaring formuleer je verbetervoorstellen voor de ontwikkeling van een coherent, realistisch en kwaliteitsvol beleid. Je hebt een bachelordiploma en een uitgesproken interesse voor duurzaamheid. Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister, model 2 (in toepassing van art van het Wetboek van Strafvordering). Het brutominimumaanvangsloon bedraagt 2 228,82 euro per maand. dossierbehandelaar bouwen - statutair Je biedt ondersteuning aan de stedenbouwkundig ambtenaar en je bereidt adviezen over de vergunbaarheid van stedenbouwkundige aanvragen voor. Je bent het aanspreekpunt voor de burgers en de stadsdiensten en helpt hen zowel schriftelijk als mondeling verder met vragen rond de wetgeving ruimtelijke ordening. Je voert ter plaatse controles uit op de uitvoering van de vergunningen en brengt hierover verslag uit. Vanuit de praktijk draag je bij tot de goede werking van de afdeling en lever je input voor het beleid. Je hebt een bachelordiploma. Het brutominimumaanvangsloon bedraagt 2 228,82 euro per maand. vestigingsverantwoordelijke (kinderopvang) - contractueel Samen met 12 tot 15 kinderbegeleiders sta je in voor de dagelijkse werking van één van de drie stedelijke kinderdagverblijven. Je bewaakt de correcte toepassing van de vooropgestelde richtlijnen, zodat een kwaliteitsvolle opvang gegarandeerd kan worden en houdt hierbij rekening met de visie van het bestuur en de multiculturele context. Als teamleider motiveer en coach je de kinderbegeleiders en zie je erop toe dat zij handelen vanuit de Reggio Emilia-pedagogiek. Je bent het aanspreekpunt voor de ouders en volgt actief relevante ontwikkelingen op binnen het domein van de kinderopvang. Je combineert een bachelordiploma met professionele ervaring in een leidinggevende functie in een pedagogische context én je beschikt over een uittreksel uit het strafregister, model 2 (in toepassing van art van het Wetboek van Strafvordering). Het brutominimumaanvangsloon bedraagt 2 228,82 euro per maand. projectdeskundige onderwijs - contractueel Je levert een actieve bijdrage aan het team onderwijs en scholen bij het realiseren van projecten rond huiswerkondersteuning, ouderbetrokkenheid of de relatievorming tussen school en de directe omgeving. In overleg met het beleid en de externe partners stel je een projectplan op, formuleer je voorstellen en maak je afspraken. Je coördineert de organisatorische en administratieve uitvoering van je project, bewaakt het budget en houdt hierbij rekening met de afgesproken timing. Je evalueert regelmatig de gang van zaken, brengt hierover verslag uit en stuurt bij. Je bent het aanspreekpunt voor je project en overlegt op regelmatige basis met de betrokken partners. Je hebt een bachelordiploma en affiniteit met het onderwijslandschap, maar ook interesse voor kansarmoedebeleid en pedagogie. Het brutominimumaanvangsloon bedraagt 2 228,82 euro per maand. Aanbod: gunstige verlofregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk. Relevante beroepservaring (maximum 10 jaar) kan in aanmerking worden genomen. Interesse? Surf naar of bel het nummer voor meer info, het inschrijvingsformulier dat verplicht te gebruiken is voor de kandidaatstelling en een uitgebreide brochure en functiebeschrijving. Stuur je kandidatuur naar het College van burgemeester en schepenen, Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven. Voeg een kopie van je diploma en je cv toe, alsook voor de functies deskundige duurzaamheid en vestigingsverantwoordelijke (kinderopvang) een uittreksel uit het strafregister, model 2. We verwachten dat je kandidaatstelling uiterlijk op donderdag 15 september 2011 door de post is afgestempeld of geregistreerd op het secretariaat van de Stad Leuven. Stad Leuven voert een geïntegreerd personeelsbeleid, met oog voor diversiteit. Wij selecteren kandidaten op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, handicap, religie, geslacht of afkomst.

18 318 Jobs OVERHEID bij de Oproep tot kandidaten met het oog op de toewijzing van het mandaat Secretaris-generaal van rang A7 (m/v) voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG) De Brusselse Hoofdstedelijke Regering schrijft een oproep tot kandidaten uit voor de bij mandaat te begeven betrekking van Secretaris-generaal van rang A7 bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De looptijd van het mandaat bedraagt 5 jaar. Deze betrekking staat open voor zowel statutaire ambtenaren als contractuele personeelsleden van de openbare sector, personeelsleden van een parlementaire vergadering en personeelsleden van de raden van de gemeenschapscommissies. Bovengenoemde ambtenaren en personeelsleden moeten van niveau A zijn en ten minste over 12 jaar anciënniteit beschikken in niveau A ofwel beschikken over minstens 6 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie verstaat men de ervaring inzake bestuur bij een openbare dienst of in een organisatie uit de private sector. Voor meer informatie, meer bepaald wat betreft de toelatingsvoorwaarden, het kandidatuurdossier en het indienen van de kandidaturen wordt verwezen naar de vacantverklaring van de betrekking die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 9 september Bezoek eveneens onze website: ACV bouw - industrie & energie behartigt als één van de negen vakcentrales van de grootste vakbond van België de beroepsbelangen van maar liefst leden werkzaam in de betrokken (deel)sectoren. Vanuit de centrale diensten ondersteunen 205 medewerkers de vakcentrale bij haar streven naar een betere kwaliteit van de arbeid. Wil ook jij hieraan meewerken samen met een team van 3 mensen? ACV bouw - industrie & energie zoekt een MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Torhout is een levende stad in het hart van de provincie West-Vlaanderen, met bijna inwoners. 200 personeelsleden zetten zich dagelijks in om een waaier aan diensten te kunnen bieden aan de inwoners. Het stadsbestuur van Torhout zal overgaan tot de aanleg van een wervingsreserve voor volgende functie op niveau B (m/v): Werkleider / Diensthoofd technische uitvoering (B4 - B5) FUNCTIE: Het diensthoofd technische uitvoering staat in voor de coördinatie van de werken van de technische dienst in eigen beheer (patrimonium, openbare werken, groen) AANWERVINGSVOORWAARDEN: je bent houder van een bachelordiploma richting industriële wetenschappen en technologie, biotechniek of architectuur je beschikt over minstens vier jaar relevante ervaring Er wordt een wervingsreserve aangelegd van drie jaar. Kandidaturen vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma dienen uiterlijk op 30 september 2011 (poststempel geldt als bewijs) verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8820 Torhout. De eerste selectieproef vindt plaats op zaterdag 8 oktober. Een informatiebundel met de volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving, berekeningswijze bezoldiging, enz. per functie kan bekomen worden via de personeelsdienst (tel ) of de website Diensthoofd IT (m/v) Je uitdaging Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitschrijven en opvolgen van bestaande en nieuwe projecten. Als schakel tussen de leiding, de verschillende afdelingen en de medewerkers van de diverse sites volg je de ontwikkelingen op informaticavlak binnen de vakcentrale en het ACV nauwgezet op. Je vertaalt de IT-behoeften van gebruikers naar efficiënte informaticaoplossingen, bewaakt de datakwaliteit en zorgt voor een goede werking van de flows. Je lost problemen op, maar doet ook proactief voorstellen ter verbetering. Je passie voor IT en je kennis van de nieuwste trends maken hier het verschil. Je profiel Dankzij je bachelor opleiding en/of ervaring van minstens vijf jaar kan je vlot overweg met Office producten, VB.Net, C#.Net en/of ASP.Net, SQL, rapportering en data warehousing. Je bent vertrouwd met netwerken, server- en PC-installaties en ook het implementeren van geïntegreerde toepassingen heeft geen geheimen voor jou. Met je analytische geest en hands-on mentaliteit pak je opdrachten doeltreffend aan. Initiatief, zin voor autonomie en flexibiliteit kenmerken je. Je communicatieve vaardigheden en tweetaligheid (NL/FR) alsook je inzicht in de organisatiestructuur en -cultuur stellen je in staat om op verschillende niveaus samen te werken. Enige leidinggevende ervaring is mooi meegenomen. Ons aanbod ACV bouw - industrie & energie biedt je een boeiende uitdaging met ruime verantwoordelijkheden in een stabiele omgeving. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je ervaring, aangevuld met extralegale voordelen (o.a. bedrijfswagen met tankkaart). Interesse? Stuur je kandidatuur met uitgebreid cv zo spoedig mogelijk naar Berenschot Belgium t.a.v. Bieke Put op volgend adres Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 02/ Wij verzekeren een vlotte en vertrouwelijke aanpak van je kandidatuur.

19 Jobs OVERHEID 3 bij de 19 Stad Gent stelt mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. Word jij één van ons? zoveel talent directeur communicatie (m/v) Dienst Communicatie niveau A statutair info: Interesse? Surf naar en lees alle informatie over de functie, voorwaarden en selectieprocedure solliciteer online ten laatste op 20 september Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz. Dienst Rekrutering en Selectie Administratief Centrum Portus Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent STAD VILVOORDE Openbare oproep voor de werving van een (m/v): Theatertechnicus - Technisch Coördinator Cultuurcentrum Het Bolwerk (niveau B - contractueel) Functie: je bent verantwoordelijk voor alle technische aspecten van het cultuurcentrum en van de activiteiten; je bent bevoegd voor theatertechniek, techniek en logistiek vereist bij zaalverhuur en gebouwenzorg; je geeft leiding aan de technische ploeg. Profiel: je bent in het bezit van een diploma op bachelorniveau, bij voorkeur richting elektronica, elektromechanica of gelijkwaardig; je beschikt over een ruime technische kennis; je bent bereid te werken buiten de normale diensturen in functie van de activiteiten van/in het cultuurcentrum; je beschikt over een rijbewijs B. Kandidatuurstelling kan tot 3 oktober 2011 bij middel van een verplicht inschrijvings formulier, samen met de wervingsvoorwaarden, functieprofiel en functie-inhoud te bekomen op de dienst Personeel, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel.: of via de website De stad Vilvoorde maakt werk van een diversiteitsbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, culturele achtergrond,

20 320 Jobs OVERHEID bij de Sint-Truiden vormt het hart van de Limburgse fruitregio Haspengouw en is een stad met vele gezichten. Het is een stad apart, waar het goed is om te wonen, te werken, te leven en te ontspannen. Binnen de stad Sint-Truiden zorgen meer dan 400 mensen voor een efficiënte dienstverlening aan de inwoners van de stad en daarnaast staan ze mee in voor het realiseren van de beleidsbeslissingen. De stad Sint-Truiden denkt aan de toekomst en is op zoek naar nieuwe medewerkers om de toekomstplannen mee te realiseren. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v): Diensthoofd HRM Uw functie Als lid van het managementteam bent u verantwoordelijk voor het uitwerken van een personeelsbeleid dat de strategische doelstellingen van de stad Sint-Truiden ondersteunt. U stuurt de personeelsdienst aan en samen met uw team bent u verantwoordelijk voor werving en selectie en doorstroom van personeel binnen de stad Sint-Truiden. Uw dienst staat ook in voor de personeelsadministratie en samen met uw medewerkers streeft u naar een efficiënte dienstverlening ten aanzien van het personeel van de stedelijke organisatie. U gaat op zoek naar voortdurende verbetering van de processen en de kwaliteit van de dienstverlening en bewaakt de behaalde resultaten. U rapporteert rechtstreeks aan de stadssecretaris. Uw profiel U beschikt over het vereiste diploma en u heeft minstens 4 jaar relevante beroepservaring. U heeft brede ervaring met personeelsmanagement en idealiter heeft u ook ervaring met veranderingsmanagement. U hebt de nodige vaardigheden om een leidinggevende functie op te nemen en uw team van medewerkers te coachen en te stimuleren. U kan goed overweg met de courante toepassingssoftware. Ten slotte heeft u een dynamische ingesteldheid, een gezonde dosis prestatiemotivatie en bent u een vlotte communicator. Ons aanbod Het betreft een voltijdse betrekking in statutair dienstverband en het bruto jaarsalaris bedraagt min ,00 EUR en max ,00 EUR. Stadssecretaris Uw functie Als stadssecretaris bent u voorzitter van het managementteam en het diensthoofdenoverleg. U leidt de stedelijke administratie, u coördineert de werking van de diensten en u bent hoofd van het personeel. U staat in voor de algemene leiding en de voorbereiding van de activiteiten van de gemeentelijke organisatie, teneinde het stadsbestuur te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen. Als stadssecretaris staat u in voor de beleidsvoorbereiding, beleidsadvisering en beleidsuitvoering en u bent de sleutel tussen de politieke beleidsorganen en het personeel. U rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. Uw profiel U beschikt over het vereiste diploma en u heeft minstens 4 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie. U beschikt over een heel goede kennis van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet. Tevens kan u goed overweg met de courante toepassingssoftware. Ten slotte bent u een vlotte communicator die makkelijk contacten legt en zin voor initiatief heeft. Daarnaast beschikt u over managementvaardigheden en weet u medewerkers te motiveren en te enthousiasmeren. Ons aanbod Het betreft een voltijdse mandaatfunctie van 7 jaar, telkens verlengbaar met 5 jaar. Het bruto jaarsalaris bedraagt min ,47 EUR en max ,15 EUR. Financieel beheerder Uw functie Als lid van het managementteam bent u verantwoordelijk voor het financieel beleid van de stad en heeft u de leiding over de financiële dienst. Uw dienst staat in voor de voorbereiding en de praktische uitwerking van alle wettelijke verplichtingen voorzien in het gemeentedecreet. Binnen de grenzen uitgestippeld in het gemeentedecreet, stuurt u het financieel management van de stad aan en implementeert u deze in de praktijk. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het budgetbeheer en het meerjarenplan van de stad Sint-Truiden. Verder staat u in voor de boekhouding, het innen van de gemeentelijke belastingen en het opzetten van een financieel beheerscontrole systeem. U rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. Uw profiel U beschikt over het vereiste diploma en u heeft minstens 4 jaar relevante beroepservaring. U hebt de nodige vaardigheden om een leidinggevende functie op te nemen en uw team van medewerkers te coachen en te stimuleren. U beschikt over een algemene kennis boekhouden. Tevens kan u goed overweg met de courante toepassingssoftware. Ten slotte bent u een vlotte communicator, met zin voor initiatief en sterke organisatorische vaardigheden. Ons aanbod Het betreft een voltijdse mandaatfunctie van 7 jaar, telkens verlengbaar met 5 jaar. Het bruto jaarsalaris bedraagt min ,66 EUR en max ,66 EUR. Diensthoofd rekendienst Uw functie Als diensthoofd van de rekendienst heeft u de dagelijkse leiding over de rekendienst en ondersteunt u uw medewerkers bij de uitvoering van complexe dossiers inzake financieel beheer. Meer specifiek staat u in voor de budgettaire controle en beheer van alle ontvangsten en uitgaven, zowel op het vlak van exploitatiebudget als van investeringsbudget, u maakt jaarlijks het budget en de aanpassingen ervan, alsook de financiële meerjarenplanning. U controleert de regelmatigheid en de wettelijkheid van alle ontvangsten en uitgaven. U staat in voor de budgettaire en algemene boekhouding, de gemeentelijke belastingen en reglementeringen daaromtrent en de financiering van de investeringsuitgaven. U coördineert de financiële werking (ontvangsten en uitgaven) van alle stadsdiensten. U rapporteert rechtstreeks aan de financieel beheerder. Uw profiel U beschikt over het vereiste diploma en u heeft minstens 4 jaar relevante beroepservaring. U beschikt over een grondige kennis van boekhouden en een goede kennis van administratief recht. U heeft inzicht in de functie en werking van gemeentelijke diensten. Tevens kan u goed overweg met de courante toepassingssoftware. Ten slotte beschikt u over een gezond-kritische ingesteldheid, oog voor detail en sterke organisatorische vaardigheden. Ons aanbod Het betreft een voltijdse betrekking in statutair dienstverband en het bruto jaarsalaris bedraagt min ,00 EUR en max ,00 EUR. Heeft u interesse in één van bovenstaande functies? U kan de volledige functiebeschrijvingen, de vereisten per functie, de arbeidsvoorwaarden en het gedetailleerde examenprogramma vinden op of opvragen bij Quintessence Consulting. Bijkomende informatie kan u verkrijgen via mail: Uw kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) kan u per post sturen naar Quintessence Consulting, Prins Boudewijnlaan Edegem, per fax of per naar De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 30 september JUNIOR PROJECTMANAGER BUSINESS DEVELOPMENT Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Evergem Gaat over tot de selectie voor de aanwerving van m/v: VERPLEEGKUNDIGEN Het OCMW van Evergem gaat over tot de aanwerving van VERPLEEGKUNDIGEN. De nieuwe personeelsleden zullen worden ingezet in de drie woonzorgcentra (de vroegere rusthuizen) van het OCMW. Het OCMW van Evergem biedt aan haar 370 personeelsleden een aangename werkomgeving, flexibele arbeidsomstandigheden, een gratis hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Kandidatuurstelling: Deze kan gebeuren tot 30 SEPTEMBER 2011, gericht aan de OCMW-voorzitter van Evergem, Sleidinge Dorp 54, 9940 Evergem (Sleidinge). Bijkomende informatie kan verkregen worden op nummer en op De POM wil Oost-Vlaanderen uitbouwen tot een logistieke topregio en een uitmuntende kennisregio. Twee van onze projectmanagers zijn daar fulltime mee bezig. Maar zij hebben dringend nood aan inhoudelijke ondersteuning, en daarvoor zijn we op zoek naar jou! JOUW FUNCTIE > Je wordt de rechterhand van onze twee projectmanagers business development, die samen met jou hun projecten aanpakken. Jij zorgt voor de inhoudelijke projectondersteuning. > Je voert concrete projecten uit die gericht zijn op een bedrijfsversterkend resultaat voor de logistieke sector en de kenniseconomie in Oost-Vlaanderen. > Je dompelt je onder in de thematiek en bent in staat om deze kennis in begrijpelijke taal om te zetten. ONS AANBOD > Een voltijdse bediendenovereenkomst voor onbepaalde duur op contractuele basis. > Een verloning op A-niveau volgens de weddeschalen van kracht binnen het provinciebestuur, inclusief de reglementaire toelagen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques ). Relevante ervaring wordt in rekening gebracht. > Een boeiende job in het centrum van Gent, in een jong en dynamisch team. AANWERVINGSVOORWAARDEN > Je bent master in de economie, rechtsgeleerdheid, politieke en sociale wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen of in een gelijkwaardige richting. > Je slaagt voor een vergelijkend aanwervingsexamen [schriftelijk deel op 4 oktober 2011 om 17 uur, mondeling op 12 oktober 2011]. GEINTERESSEERD? > Bezorg ons jouw kandidatuur vóór 16 september 2011 via > Voor meer informatie kan je terecht op

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1-

Opslag. Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Opslag Redactioneel onderzoek 7.018 werkende Vlamingen Afname enquête 4 dec 14 dec 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Ben je van plan om zelf binnenkort loonsopslag te vragen aan je huidige werkgever?

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media

Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media Talent-O-Meter Onderzoeksresultaten Wave 6, Mei 2013 Module: Gebruik van Sociale Media 1 De 4 dimensies van Talent Management 1. Aantrekken 2. Ontwikkelen 4. Behouden 3. Benutten 2 1 op de 3 organisaties

Nadere informatie

Mijn Startbaan Enquête 2009

Mijn Startbaan Enquête 2009 Mijn Startbaan Enquête 2009 Opzet van de enquête september 2009 promotie 2009 464 burgerlijk ir. s, 212 bio-ir. s 1510 industrieel ing. s 338 enquêtes werden teruggestuurd 335 enquêtes werden na kwaliteitscontrole

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Angst om je job te verliezen

Angst om je job te verliezen Angst om je job te verliezen Redactioneel onderzoek 3.483 Vlamingen Afname enquête 20nov 30 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Wie ondervraagd? Aantal % Aantal % Heb je momenteel betaald

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven

Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven Onderzoek naar de employer brands van de grootste Belgische bedrijven Persconferentie Randstad Award 2013 Jan Denys & Patrick Dupont Brussel, 21 maart 2013 Waarom is Randstad Award uniek? 1. Om bedrijven

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Birte Kooken, directeur Personeel & Organisatie

Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Birte Kooken, directeur Personeel & Organisatie Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Birte Kooken, directeur Personeel & Organisatie 1.Voorstelling besturen 2. Mogelijke tewerkstellingsvormen 3. Solliciteren? 4.

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten secretariaatsmedewerker afdeling marketing, communicatie en educatie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Afdeling: Koninklijk Museum

Nadere informatie

KU Leuven - onderwijs

KU Leuven - onderwijs WELKOM! KU Leuven - onderwijs Kwalitatief hoger onderwijs meer dan 55.000 studenten Nederlandstalig onderwijsaanbod o 55 bacheloropleidingen o 133 initiële masteropleidingen o 48 master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 3.706.485 Aantal bezoeken 1.033.556 Unieke bezoekers 567.185 Aantal jobs 5139

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1-

Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1- Jobpoll: Hou jij van je job? Februari 2010, afgenomen bij 5.854 werkende Vlamingen -1- Jobpoll: Hou jij van je job? Samengevat Ongeveer 7 op 10 werkende Vlamingen (67%) vindt dat zijn/haar job hen gelukkig

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkzoekenden

Onderzoek Jobat: Werkzoekenden Onderzoek Jobat: Werkzoekenden Enquête afgenomen tussen 6 en 19 februari 2009 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Nieuwsblad.be Standaard.be Respondenten: 604 lezers die actief

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden.

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden. In dit persoonlijk rapport zie je hoe jouw loon het doet tegenover het algemeen gemiddelde en, vooral, of het in de lijn ligt van wat mensen in gelijkaardige situaties verdienen. We bekijken je loon en

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Stafmedewerker B1-B3 voor de implementatie van de BBC in contractueel verband (m/v). Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: meewerken

Nadere informatie

B2B: Prioriteiten 2010 Januari 2010, afgenomen bij 131 HR-professionals & bedrijfsleiders -1-

B2B: Prioriteiten 2010 Januari 2010, afgenomen bij 131 HR-professionals & bedrijfsleiders -1- B2B: Prioriteiten 2010 Januari 2010, afgenomen bij 131 HR-professionals & bedrijfsleiders -1- B2B: Prioriteiten 2010 Samengevat De helft (50) van de ondervraagde bedrijfsleiders/hr-professionals denkt

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket HET SALARIS Alles wat je moet weten over je loonpakket Inhoudstafel Je loonpakket van a tot z 1. Waaruit bestaat je loon? p4 2. Een waaier aan klassieke extralegale voordelen p7 3. New age benefits p10

Nadere informatie

Coördinator Argos vzw (38/38)

Coördinator Argos vzw (38/38) 1. Publicatie Wil je in de toekomst van Ieper een cruciale rol spelen? Dat kan, het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat zal overgegaan worden tot de openstelling in contractueel verband

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3, dienst vrije tijd en communicatie/ cultuur Dit betreft een half-tijdse arbeidsovereenkomst (m/v) in contractueel verband. De selectie

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

deskundige straathoekwerker

deskundige straathoekwerker De stad Sint-Niklaas is een moderne centrumstad met meer dan 70.000 inwoners. Momenteel zijn we op zoek naar een M/V: deskundige straathoekwerker voltijds contractueel B1-B3 Wat de job inhoudt Straathoekwerk

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 Een overzicht van de Belgische lonen Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen leveren het hoogste salaris op en in welke sectoren betaalt men het hoogste

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Waarom aandacht schenken aan verzuim? Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent Preventie: kost of investering Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie

Statutair bouwhistoricus voor de dienst Monumentenzorg

Statutair bouwhistoricus voor de dienst Monumentenzorg Aalst is een aangename, aantrekkelijke en actieve stad, die met een klantgerichte dienstverlening bijdraagt tot het welzijn van haar burgers. Op dit moment legt de stad Aalst een wervingsreserve (2 jaar

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v)

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

In het juninummer van Romaneske lanceerden we een warme oproep om onze Grote

In het juninummer van Romaneske lanceerden we een warme oproep om onze Grote De hardwerkende romanist Benedict Vanclooster In het juninummer van Romaneske lanceerden we een warme oproep om onze Grote Romanistenenquête in te vullen. Het was onze bedoeling uit te zoeken hoe het de

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Ontslag

Onderzoek Jobat: Ontslag Onderzoek Jobat: Ontslag Enquête afgenomen tussen 26 december 28 en 5 januari 29 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Respondenten: 71 lezers die ooit al eens door hun werkgever

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: dienstverlener/coach

Nadere informatie

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties

2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Administratief medewerker Team Collecties Afdeling: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): 1 deeltijds administratief medewerker 26/36 uren per week voor de gemeentelijke basisschool te Borgt vervangingstewerkstelling opdrachten: Zelfstandig zorg dragen voor

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden.

We bekijken je loon en extra voordelen. En ook je tevredenheid met je job en loonvoorwaarden. In dit persoonlijk rapport zie je hoe jouw loon het doet tegenover het algemeen gemiddelde en, vooral, of het in de lijn ligt van wat mensen in gelijkaardige situaties verdienen. We bekijken je loon en

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen

1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Logistiek assistent Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag

Coördinator Ervaringsdeskundigen - project gezondheidszorg (m/v) Startbaan - Online sinds vandaag pagina 1 van 5 Deze vacature is niet langer gepubliceerd. Zoek jobs Meer info over POD Maatschappelijke Integratie POD Maatschappelijke Integratie in BRUSSEL zoekt Coördinator Ervaringsdeskundigen - project

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie