HANDLEIDING VOOR ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VOOR ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 2011"

Transcriptie

1 HANDLEIDING VOOR ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 2011

2 A. HOUDING Algemeen gedraag u respectvol ten opzichte van spelers, clubleiders en publiek. uw houding en uw gedrag moeten respect afdwingen. reageer niet op kritiek, noch met woorden, noch met gebaren. draag een verzorgde kledij en sportuitrusting. blijf maximaal geconcentreerd. wees open en constructief tijdens de wedstrijdevaluatie. laat niemand u vergezellen op recepties en indien u er niet kunt aan deelnemen, meld dit bij aankomst op het terrein. becommentarieer nooit de prestaties van collega s, noch die van uzelf. Wedstrijdvoorbereiding raadpleeg tijdig en geregeld uw e-kickoff zodat uw aanduidingen, eventuele wijzigingen of annuleringen niet aan uw aandacht ontsnappen (tijdens de winterperiode kunt u nagaan, via het voorziene telefoonnummer, welke wedstrijden werden afgelast). stippel nauwkeurig uw reisweg uit; noteer enkele nuttige telefoon - nummers (plaats van afspraak, club, scheidsrechter, ) en vertrek op tijd. rijd niet naar het terrein indien er een plaats van afspraak is voorzien. Verlofaanvraag/afmelding respecteer de termijnen voor het aanvragen van verlof. laat u tijdig vervangen bij problemen van welke aard dan ook. 1

3 B. SIGNALISATIE 1. Algemeen een correcte en duidelijke signalisatie vergemakkelijkt de beslissing van de scheidsrechter. u moet signaleren: terwijl u stilstaat. met gestrekte arm. met het gezicht naar het speelveld. op energieke wijze. gebruik, in functie van de aan te duiden richting, de linker- of de rechterarm (hoekschop, doelschop of buitenspel worden enkel met de rechterarm gesignaleerd). wissel de vlag van hand voor het lichaam en niet boven het hoofd. houd steeds de vlag in de hand, die het dichtst bij het speelveld is. discrete tekens, met het hoofd of de hand, zijn toegelaten om de scheidsrechter te informeren (niet overdrijven met deze body language en enkel aan te wenden bij betwistbare fases). na de signalisatie dient de vlag op een kordate, doch sobere manier naar beneden gebracht. 2

4 2. Bij inworp u moet elke bal signaleren die volledig de zijlijn heeft overschreden. bij een duidelijke situatie over de volledige lengte van de zijlijn: geef onmiddellijk de richting aan zonder de vlag in de hoogte te steken (signalisatie in één tijd). bij een onduidelijke situatie over de volledige lengte van de zijlijn: steek de vlag in de hoogte, kijk naar de scheidsrechter en bevestig zijn beslissing (signalisatie in twee tijden). wanneer de bal nipt buiten gaat en onmiddellijk daarna in het speelveld terugkomt, steekt u de vlag in de hoogte en geeft u in een tweede tijd de richting aan. wanneer de bal nog net in het spel blijft, mag u met een discreet handgebaar aangeven dat er kan verder gespeeld worden. na inworp komt de bal niet in het spel: vlag omhoog en in een tweede tijd dezelfde richting aangeven. na inworp komt de bal in het veld en gaat onmiddellijk weer buiten: vlag omhoog en in een tweede tijd de andere richting aangeven. bij een foutieve inworp (voetfout): vlag omhoog en in een tweede tijd de andere richting aangeven. behoud uw signalisatie tot de scheidsrechter een beslissing heeft genomen of tot het spel hervat werd. u mag de plaats van de inworp niet aanduiden. 3

5 3. Bij doelschop en hoekschop u moet elke bal signaleren die volledig de doellijn heeft overschreden. bij een duidelijke situatie over de volledige lengte van de doellijn: onmiddellijk hoekschop of doelschop aangeven zonder de vlag in de hoogte te steken (signalisatie in één tijd). bij een onduidelijke situatie over de volledige lengte van de doellijn: steek de vlag in de hoogte, kijk naar de scheidsrechter en bevestig zijn beslissing (signalisatie in twee tijden). wanneer de bal nipt buiten gaat en onmiddellijk daarna in het speelveld terugkomt, steekt u de vlag in de hoogte en geeft u in een tweede tijd de beslissing aan. bij het aanduiden van een hoekschop neemt u een beetje afstand van de hoekschopvlag en duidt u met gestrekte arm het hoekschoppunt aan. een doelschop duidt u aan met de gestrekte arm voorwaarts op 90. behoud uw signalisatie tot de scheidsrechter een beslissing heeft genomen of tot het spel hervat werd. u mag geen toelating geven tot het nemen van een hoekschop. 4

6 4. Bij vrije schop een overtreding signaleert u door uw vlag in de hoogte te steken, enkele korte zwaaibewegingen te maken en na het fluitsignaal onmiddellijk de richting aan te duiden. bij een indirecte vrije schop houdt u de vlag horizontaal voor uw lichaam. de aard van de overtreding mag op discrete wijze aangeduid worden. u mag het voordeelteken niet geven. behoud uw signalisatie tot de scheidsrechter een beslissing heeft genomen, er duidelijk voordeel ontstaat of het spel hervat werd. 5. Bij strafschop een strafschop signaleert u door uw vlag in de hoogte te steken, enkele korte zwaaibewegingen te maken en na het fluitsignaal onmiddellijk uw plaats in te nemen. 5

7 6. Buitenspel buitenspel signaleert u in twee tijden: eerste tijd: vlag in de hoogte en deze positie aanhouden tot de scheidsrechter fluit. tweede tijd: dient om aan te duiden waar de speler zich bevindt: in de omgeving van de assistent-scheidsrechter: vlag op 45 in het midden van het speelveld: vlag op 90 aan de overzijde van de assistent-scheidsrechter: vlag op 135 u moet de vlag onmiddellijk naar beneden doen indien de scheids - rechter een negatief teken geeft of een duidelijk voordeel toont. behoud de eerste tijd van uw signalisatie tot de scheidsrechter een beslissing heeft genomen of tot de bal duidelijk ontzet is uit het verdedigende kamp. 7. Doelpunt bij een duidelijk en geldig doelpunt is geen signalisatie vereist. bij een geldig doelpunt dat de scheidsrechter niet kon waarnemen: vlag in de hoogte, kijk naar de scheidsrechter en na het fluitsignaal loop naar de middenlijn, de aandacht gericht op het speelveld. bij een ongeldig doelpunt blijft u onbeweeglijk staan en behoudt u de gegeven signalisatie. 6

8 8. Wissel een aanvraag tot wisselen, signaleert u door de vlag met gestrekte armen horizontaal boven het hoofd te houden. een verzoek tot wisselen, mag u niet signaleren wanneer: het spel niet stilligt. de wisselspeler niet klaar staat aan de middenlijn. de scheidsrechter zelf de aanvraag tot wisselen heeft opgemerkt. indien de scheidsrechter uw aanvraag tot wisselen niet opmerkt, moet uw collega uw signalisatie overnemen. 9. Noodsignaal het noodsignaal voert u uit door de vlag in korte bewegingen van links naar rechts boven het hoofd te zwaaien. u moet dit signaal aanhouden tot de scheidsrechter dit opmerkt. wanneer de scheidsrechter uw noodsignaal niet opmerkt, moet de andere assistent-scheidsrechter uw signaal overnemen. 7

9 C. PLAATSING De 1 ste assistent-scheidsrechter plaatst zich altijd aan de kant van de technische zone met de wisselspelers, de 2 de assistent-scheidsrechter aan de overzijde. 1. Bij beginschop ter hoogte van de voorlaatste verdediger. 2. Bij doelschop getrapt door de doelverdediger: ter hoogte van het doelgebied om te zien of de bal binnen het doelgebied ligt. Is de bal correct geplaatst, zo vlug mogelijk uw plaats innemen ter hoogte van de voorlaatste verdediger (bij voorkeur zijdelings verplaatsen), controleren of de bal het strafschopgebied verlaat en of de aanvallers buiten het strafschopgebied zijn. getrapt door een veldspeler: ter hoogte van het doelgebied om te zien of de bal binnen het doelgebied ligt. Is de bal correct geplaatst, dan plaatsing innemen ter hoogte van het strafschopgebied. 3. Bij hoekschop in alle gevallen achter de hoekvlag, in het verlengde van de doellijn, zonder de spelers te hinderen. 8

10 4. Bij inworp ter hoogte van de voorlaatste verdediger, zonder de inworpnemer te hinderen. 5. Bij strafschop tijdens de wedstrijd: op het snijpunt van de doellijn en het strafschopgebied. tijdens een strafschoppenserie: de 1 ste assistent-scheidsrechter op het snijpunt van de doellijn en het doelgebied; de 2 de assistent-scheidsrechter in de middencirkel samen met de spelers. 6. Bij uittrap door doelverdediger ter hoogte van de voorlaatste verdediger. 7. Bij vrije schop ter hoogte van de voorlaatste verdediger (indien de scheidsrechter uitzonderlijk zelf het buitenspel waarneemt, neemt u plaats op het verlengde van de doellijn). u en de scheidsrechter mogen nooit op dezelfde lijn staan. 9

11 8. Na iedere speelhelft de assistent-scheidsrechter die het dichtst bij de kleedkamers staat, begeeft zich onmiddellijk naar de ingang ervan om de terugkeer van de spelers te bewaken. De andere assistent-scheidsrechter vervoegt de scheidsrechter. 9. Bij speciale gevallen u moet altijd ter hoogte van een gekwetste verdediger blijven, die voorlaatste verdediger wordt. indien een verdedigende speler voor om het even welke reden, zonder toelating van de scheidsrechter, het speelveld verlaat, zal hij, voor elke buitenspelsituatie, tot bij de volgende spelonderbreking aanzien worden als zijnde op zijn doellijn of op de zijlijn. U plaatst zich in dit geval ter hoogte van deze speler. wanneer het spel evolueert op de andere speelhelft, plaatst u zich schuin ten opzichte van de middenlijn om een ruimer zicht te hebben. 10

12 D. VERPLAATSING Een uitstekende fysieke conditie is een absolute must om uw verplaatsingen optimaal te kunnen uitvoeren en u steeds ter hoogte van de voorlaatste verdediger te bevinden. Deze conditie steunt in hoofdzaak op volgende pijlers: vlot kunnen versnellen en van ritme veranderen. snelheid. uithouding en beweeglijkheid. wijze van verplaatsing verplaats u zoveel mogelijk zijdelings om een breed zicht op het volledig speelveld te houden. verplaats u voorwaarts indien de spelontwikkeling dit vereist. de achterwaartse verplaatsing wordt afgeraden. verplaatsing bij wissel ga zo snel mogelijk naar de middenlijn (behalve indien de scheids - rechter er dichter bij staat en zich van deze taak kwijt of als er een 4 de official is). Herneem nadien zo vlug mogelijk uw plaats ter hoogte van de voorlaatste verdediger. verplaatsing tijdens het spel volg indien nodig het spel tot aan de doellijn. verplaats u steeds buiten het speelveld. verlaat nooit uw voorlaatste verdediger om problemen in de neutrale zone op te lossen. verplaats u, indien nodig, bij vrije schop in uw omgeving naar de plaats van de bal om de tegenstrevers op reglementaire afstand te plaatsen. na een geldig doelpunt: na oogcontact met de scheidsrechter, loopt u een twintigtal meter voorwaarts langs de zijlijn naar de middenlijn en dit met het gezicht naar het speelveld gericht. bij betwisting sprint u tot aan de middenlijn. 11

13 bij een overtreding juist binnen of buiten het strafschopgebied: binnen: verplaats u enkele passen voorwaarts richting doellijn. buiten: verplaats u enkele passen richting middenlijn. na het trappen van een strafschop, neemt u zo spoedig mogelijk uw plaats in. Dit mag gebeuren door het afsnijden van de hoek. bij zware incidenten dient de dichtstbijzijnde assistent-scheidsrechter zich naar de plaats van het gebeuren te begeven om de scheidsrechter te helpen. 12

14 E. BUITENSPEL Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien hij dichter bij de doellijn van de tegenstrever staat dan de bal en de voorlaatste tegenstrever. Opgelet: Eén veldspeler volstaat dus niet indien de doelverdediger voorbij gespeeld is. De beoordeling van het buitenspel moet gebeuren op het ogenblik dat de bal gespeeld wordt door een ploegmaat. Zich in buitenspelpositie bevinden is geen overtreding op zich. Om te vermijden een buitenspelpositie te signaleren, wacht u best een fractie van een seconde zodat u kunt oordelen in welke richting de bal gaat en of die wel voldoende ver van de betrokken speler getrapt wordt. Buitenspel signaleert men zelden te traag wel vaak te vlug: WAIT AND SEE Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien hij: op eigen speelhelft staat (middenlijn inbegrepen) of gelijk staat met de voorlaatste tegenstrever of gelijk staat met de twee laatste tegenstrevers. Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een: inworp. doelschop. hoekschop. Om correcte beslissingen te nemen, moet u rekening houden met: de plaats van de spelers bij het vertrek van de bal. de beweging van de bal (richting, snelheid, afstand, deviatie). de actieve deelname van de speler: ingrijpen in het spel. de tegenstrever beïnvloeden. voordeel uit zijn positie halen. 13

15 De buitenspelpositie van een aanvaller blijft behouden indien, na de voorzet van de ploegmaat, een tegenstrever de bal raakt of laat afwijken. Bij twijfel omtrent een buitenspelovertreding moet niet worden gevlagd (dit moet de aanvallende ploeg bevoordelen). Indien een verdediger zich vrijwillig buiten het speelveld terugtrekt, om een tegenstrever buitenspel te plaatsen, mag er geen buitenspel gevlagd worden. «Dichter bij de doellijn van de tegenpartij» betekent: dat om het even welk deel van zijn hoofd, lichaam of voeten dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan zowel de bal als de voorlaatste tegenstrever. De armen zijn hierbij niet inbegrepen. Nota Bene: Het is niet noodzakelijk dat er een duidelijke ruimte (Airspace) zichtbaar is tussen de beide spelers. Het volstaat dat de aanvaller zich een klein beetje voor de voorlaatste tegenstrever bevindt. «Ingrijpen in het spel» betekent: het spelen of raken van de bal die door een ploegmaat is gespeeld of geraakt. «Een tegenstrever in diens spel beïnvloeden» betekent: voorkomen dat een tegenstrever de bal kan spelen of in staat is te spelen door duidelijk het gezichtsveld of de bewegingen van de tegenstrever te blokkeren, of het maken van een gebaar of beweging die, naar het oordeel van de scheidsrechter, een tegenstrever misleidt of afleidt. «Voordeel trekken uit zijn buitenspelpositie» betekent: het spelen van de bal die terugkomt van de doelpaal, de doellat of een tegenstrever in de richting van de speler die zich in buitenspelpositie bevindt. 14

16 F. SAMENWERKING MET DE SCHEIDSRECHTER 1. Onderrichtingen vóór iedere wedstrijd moet de scheidsrechter zijn onderrichtingen geven, zelfs indien u reeds verscheidene malen samenwerkt. indien de scheidsrechter geen onderrichtingen geeft, moet u erom vragen. de onderrichtingen moeten volledig zijn om voorbereid te zijn op iedere situatie en mogen niet in tegenspraak zijn met de instructies van de CSC / PSC. bij onduidelijkheden moet u nadere toelichting vragen. 15

17 2. Visueel contact en radarfunctie om een zeer goede samenwerking te bekomen, moet er visueel contact zijn met de scheidsrechter, de andere assistent-scheidsrechter en de 4 de official (indien aanwezig). elke onregelmatigheid dient door minstens één van de officials opgemerkt. u hebt een radarfunctie, waaraan gedurende heel de wedstrijd niets mag ontsnappen. wees preventief om incidenten te vermijden. niet te vlug op het speelveld komen, wel in het oog houden wie wat doet. enkele voorbeelden van onregelmatigheden die u moet zien: slag of trap buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter. opwarming van wisselspeler langs de verkeerde kant. een speler die een tweede gele kaart krijgt en niet wordt uitgesloten. meer dan het toegelaten aantal wissels. na een spelonderbreking de juiste hervatting en de plaats ervan kunnen aanduiden. 16

18 3. Tussenkomst in spelovertredingen Basisprincipe: het komt in de eerste plaats aan de scheidsrechter toe om overtredingen te bestraffen. u moet een overtreding, een onsportief gedrag of een brutaliteit signaleren door uw vlag in de hoogte te steken wanneer u beter geplaatst bent dan de scheidsrechter en deze de overtreding niet bestraft heeft (zelfs in het strafschopgebied). ook als de scheidsrechter niets heeft gezien moet u tussenkomen. Het beepsignaal/oortjes moet worden gebruikt indien u bijkomende inlichtingen aan de scheidsrechter wenst te verstrekken over de overtreding of indien de scheidsrechter het vlagsignaal niet heeft gezien. Het beepsignaal/oortjes mag enkel aanvullend aan het vlagsignaal worden gebruikt. het is zeer belangrijk dat men tijdens de wedstrijdvoorbereiding spreekt over de tussenkomst in geval van overtredingen: tussenkomst noodzakelijk bij overtredingen met de hand en bij brutaliteiten; voorzichtigheid geboden volgens de instructies van de scheidsrechter bij de overtredingen met de arm of de voet. alvorens een overtreding te signaleren, moet u nagaan of het niet opportuun is om voordeel te laten. alle zware overtredingen (trap, slag, spuwen, ) moeten onmiddellijk, zonder spelstilstand af te wachten, aan de scheidsrechter met een noodsignaal gesignaleerd worden. Blijf geconcentreerd op het nummer van de spelers, op de plaats en de aard van de overtreding, op de spelhervatting teneinde deze gegevens aan de scheidsrechter te kunnen meedelen. U moet tussenkomen wanneer: bij doelschop en vrije schop voor de verdedigers in hun eigen strafschopgebied de bal geraakt wordt alvorens hij in het spel is. 17

19 bij doelschop de bal niet op de juiste plaats ligt. de doelverdediger de bal met de handen ontzet buiten zijn strafschopgebied. bij vrije schop in uw omgeving of bij hoekschop, de spelers de reglementaire afstand niet respecteren. bij vrije schop in uw omgeving de plaats van spelhervatting niet wordt gerespecteerd. incidenten dreigen of zich voordoen in uw omgeving. U moet de schuldige(n) kunnen aanwijzen. u een onregelmatigheid vaststelt juist vóór de aanvang van een speelhelft. na spelonderbreking, een hervatting met scheidsrechtersbal in uw omgeving dient uitgevoerd te worden (bepalen van de juiste plaats / de bal nemen). meer wissels toegestaan worden dan reglementair toegelaten. het spel foutief hervat wordt. de scheidsrechter zich vergist bij het toekennen van disciplinaire sancties. U komt niet tussen wanneer: de doelverdediger de zes seconden -regel overtreedt. de inworp niet wordt uitgevoerd op de juiste plaats. U komt alleen tussen wanneer de scheidsrechter de volgende gevallen niet bestraft of zich vergist: de doelverdediger raakt de bal met de handen nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit inworp genomen door een ploegmaat. de doelverdediger raakt de bal met de handen nadat deze hem doelbewust door een ploegmaat met de voeten werd toegespeeld. de doelverdediger de bal weer met de handen aanraakt nadat hij deze in het spel heeft gebracht en zonder dat deze door een andere speler geraakt werd. 18

20 4. Bevestiging van beslissingen van de scheidsrechter Principe: de bevestiging van beslissingen heeft tot doel de goede samen werking tussen het trio aan te tonen U zult volgende afspraken in acht nemen: bevestiging gebeurt slechts in uw zone. bevestiging moet vrijwel gelijktijdig met het fluitsignaal van de scheidsrechter gebeuren. Laattijdige bevestiging heeft geen enkele zin. u moet goed visueel contact hebben met de scheidsrechter om te vermijden dat een tegenstrijdige richting aangeduid wordt. foute beslissingen van de scheidsrechter hoeft u niet te bevestigen. de bevestiging bestaat enkel uit het aanduiden van de richting. 19

21 5. Neutrale zone waak erover dat enkel toegelaten personen op de bank zitten en ook blijven zitten. slechts één trainer per ploeg mag in de technische zone instructies geven en er permanent rechtstaan, zonder u evenwel te hinderen in de uitvoering van uw taak. u zult kalm en tactvol optreden tegen personen die zich in de neutrale zone misdragen. Als u geen resultaat boekt, zult u tijdens een spelonderbreking de scheidsrechter op de hoogte brengen. bij zware incidenten of bij spelbeïnvloeding (speler komt zonder toelating op het speelveld en mengt zich onmiddellijk in het spel) moet u onmiddellijk, via het noodsignaal, de aandacht van de scheidsrechter hierop vestigen. na een doelpunt moet u begrip hebben voor de vreugde-uitingen, maar moet u proberen te vermijden dat personen op het speelveld komen. u moet controleren of er in de technische zone gerookt wordt. 20

22 6. Kwetsuur van een speler tracht te voorkomen dat verzorger en/of dokter het speelveld betreden zonder een toelatingsteken van de scheidsrechter af te wachten. laat niet toe dat een gekwetste speler zich laat verzorgen op het speelveld of op de zijlijn (één voet binnen, één buiten het speelveld). U moet de speler het speelveld doen verlaten op voldoende afstand van de zijlijn en erover waken dat u niet gestoord wordt in de uitoefening van uw taak. u mag geen toelating geven aan een verzorgde speler om opnieuw het speelveld te betreden. Hij moet het teken van de scheidsrechter afwachten. wanneer u vaststelt dat een speler bloedt op het speelveld, moet u dit bij de eerste spelstilstand aan de scheidsrechter signaleren. 21

23 7. Wissel van een speler waak erover dat de wisselspelers (maximum 3 per ploeg) zich opwarmen achter de 1 ste assistent-scheidsrechter in een uitrusting die hen duidelijk onderscheidt van de effectieve spelers u mag een wissel pas aanvragen: tijdens een spelonderbreking. indien de wisselspeler klaar staat aan de middenlijn. indien de verplichte wisselborden klaar zijn. wanneer u het conventionele teken om te wisselen heeft gegeven, mag u uw plaats niet verlaten vooraleer u zeker bent dat de scheidsrechter uw signalisatie heeft opgemerkt en hierop ingaat. een wissel gebeurt ter hoogte van de middenlijn. ga na of de kledij in orde is: (studs, scheenbeschermers, thermobroek, geen juwelen en gevaarlijke voorwerpen). raak de wisselspeler niet aan en zeg hem dat hij het speelveld niet mag betreden zonder het toelatingsteken van de scheidsrechter. laat niet toe dat de wisselspeler het speelveld betreedt alvorens de te wisselen speler het speelveld verlaten heeft. blijf bij de wisselspeler tot deze het speelveld betreden heeft. de beide assistent-scheidsrechters moeten het aantal wissels noteren teneinde het toegelaten aantal wissels niet te overschrijden. na het voltooien van de wisselprocedure en vooraleer het spel wordt hervat, moet u een teken geven aan de scheidsrechter om duidelijk te maken dat u uw plaatsing ter hoogte van de voorlaatste verdediger opnieuw heeft ingenomen. Indien er een 4 de official aanwezig is, voert deze de wisselprocedure uit. Indien er meerdere wissels tegelijkertijd doorgaan, moet de 1 ste assistentscheidsrechter zich naar de middenlijn begeven ter ondersteuning. 22

24 8. Uitsluiting van een speler verwittig de scheidsrechter wanneer een uitgesloten speler het speelveld en de neutrale zone niet heeft verlaten. kom onmiddellijk tussen met het noodsignaal indien de scheidsrechter het spel wil hervatten of reeds hervat heeft terwijl de uitgesloten speler zich nog op het speelveld bevindt. kom tussen bij de eerste spelonderbreking wanneer de uitgesloten speler zich nog op de bank of in de neutrale zone bevindt. houd in de gaten of een uitgesloten speler zich nadien niet opnieuw in de neutrale zone of op de bank bevindt (eventueel in burgerkledij). 23

25 9. Allerlei controleer de doelnetten vóór aanvang van iedere speelhelft. u moet beletten dat een speler, die het speelveld verliet om zijn uitrusting in orde te brengen of om een bloedende kwetsuur te verzorgen, opnieuw het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter. u moet in het oog houden dat een speler, die zonder duidelijke reden het speelveld verliet, niets wijzigt aan zijn uitrusting (scheen - beschermers uitdoen, andere schoenen aantrekken, ) waardoor een controle en spelstilstand nodig zijn om opnieuw tot het speelveld toegelaten te worden. vestig discreet de aandacht van de scheidsrechter op het feit dat de kledij van een speler niet in orde is. fungeer niet als «ballenraper». houd de tijd in de gaten. vergeet geen reservemateriaal mee te nemen (fluitje, boekje, kaarten, balpen). beide assistent-scheidsrechters zullen de gele en rode kaarten eveneens noteren, maar niet tegelijkertijd met de scheidsrechter. 24

26 Réalisation : Impribeau

A - HOUDING. gedraag u respectvol ten opzichte van spelers, clubleiders en publiek. reageer niet op kritiek, noch met woorden, noch met gebaren.

A - HOUDING. gedraag u respectvol ten opzichte van spelers, clubleiders en publiek. reageer niet op kritiek, noch met woorden, noch met gebaren. 1 A - HOUDING Algemeen gedraag u respectvol ten opzichte van spelers, clubleiders en publiek. uw houding en uw gedrag moeten respect afdwingen. reageer niet op kritiek, noch met woorden, noch met gebaren.

Nadere informatie

Handleiding assistent-scheidsrechter

Handleiding assistent-scheidsrechter Handleiding assistent-scheidsrechter Den Ham, 17 september 2015 Deze handleiding geeft een korte toelichting over de wijze van signalering en positionering van een assistent-scheidrechter bij een officiële

Nadere informatie

De Assistent Scheidsrechter

De Assistent Scheidsrechter De Assistent Scheidsrechter Wat te doen en hoe te handelen. DATUM 21 december 2015 AUTEUR COMMISSIE SCHEIDSRECHTERS ZAKEN CSV 28 VERSIE 1.0 PAGINA 1 van 21 1 PAGINA 2 van 21 Voorwoord Deze instructie is

Nadere informatie

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter.

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Inhoud Doel...3 Taak...4 Voor aanvang van een wedstrijd...4 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen:...4 Welke positie moet een assistent

Nadere informatie

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter.

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Leuth, 9 december 2013 [1] Inhoud Doel... 3 Taak... 4 Voor aanvang van een wedstrijd... 4 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen:....

Nadere informatie

De assistent-scheidsrechter

De assistent-scheidsrechter De assistent-scheidsrechter Wat zijn je taken, hoe moet je lopen en welk vlagsignaal geef je? pagina 1 van 13 1. De aftrap * De assistent-scheidsrechters moeten zich op één lijn bevinden met de voorlaatste

Nadere informatie

De assistentscheidsrechter

De assistentscheidsrechter De assistentscheidsrechter Wat zijn je taken, hoe moet je lopen en welk vlagsignaal geef je? De KNVB publiceert ieder seizoen het boekwerk genaamd spelregels veldvoetbal. Een van de besproken onderwerpen

Nadere informatie

Informatie over functie van. ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter)

Informatie over functie van. ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter) Informatie over functie van ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter) Delta Sports Scheidsrechter commissie Houten, september 2014 Inhoudsopgave Doel Taak Voor aanvang van een wedstrijd Wanneer moet een

Nadere informatie

Technische richtlijnen over samenwerking scheidsrechter en assistentscheidsrechter"

Technische richtlijnen over samenwerking scheidsrechter en assistentscheidsrechter Technische richtlijnen over samenwerking scheidsrechter en assistentscheidsrechter" Deze technische richtlijnen zijn een uitreksel van de technische richtlijnen zoals deze bedoeld zijn voor (assistent-)scheidsrechters

Nadere informatie

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016 Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel 2016-2017 27/08/2016 Spelregel 1 : Het speelveld Artificiële en natuurlijke ondergrond mogen niet gecombineerd worden. Hybridesystemen zijn toegestaan (= kunstgras

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13 Seizoen 2014 2015 De 8 principes van respect = FAIRPLAY 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials

Nadere informatie

SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG!

SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG! SPELREGELRUBRIEK MET DE LAATSTE WIJZIGINGEN. SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG! Scheids buitenspel is een vaak gehoorde opmerking binnen en buiten het voetbalveld. Het geeft maar

Nadere informatie

De assistent-scheidsrechters

De assistent-scheidsrechters De assistent-scheidsrechters Taken Er worden twee assistent-scheidsrechters aangesteld, die tot taak hebben, afhankelijk van de beslissing van de scheidsrechter, aan te geven: wanneer de bal geheel en

Nadere informatie

CENTRALE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE RAADGEVINGEN EN AANBEVELINGEN

CENTRALE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE RAADGEVINGEN EN AANBEVELINGEN CENTRALE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE RAADGEVINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR SCHEIDSRECHTERS en ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS Uitgave 2011 Dit boekje is een hulp bij de evaluatie en de algemene opleiding van scheidsrechters

Nadere informatie

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 VOOR SPELERS Uitgave nr. : Versie 1.1 Datum : 13 juli 2016 Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn voor de spelers REGEL 1 HET

Nadere informatie

OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER

OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER Ouders Bestuur Overheden Voetbalspeler Sponsors Begeleiders Trainers VISIE Manager Spelregels laten respecteren Opvoeder preventief optreden VISIE Spelen

Nadere informatie

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop.

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop. VRAAG 1 Een wisselspeler die aan de zijkant van het veld zich aan het warm lopen is, spuugt een speler van de tegenpartij binnen het speelveld raak in zijn gezicht. Die scheidsrechter ziet dit en onderbreekt

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste beginnende D speler, Om je alvast een beetje te helpen met de overstap van de E naar de D hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen

Nadere informatie

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken. 1. In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier

Nadere informatie

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 VOOR ARBITRAGE Uitgave nr. : Versie 1.1 Datum : 13 juli 2016 Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen REGEL 1 HET SPEELVELD Een combinatie van kunstmatige

Nadere informatie

2 Gewestelijke Cursus. Groep J

2 Gewestelijke Cursus. Groep J 2 Gewestelijke Cursus Groep J voetbalfederatievlaanderen.be Inhoud Inleiding Mededelingen - instructies Regel 12 Overtredingen en onsportief gedrag Beelden Opname aanwezigheden Rondvraag - (met afsluiter)

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND ALGEMEEN REGLEMENT REGELS VAN HET ZAALVOETBAL UITGAVE AUGUSTUS 2015 KBLVB AR SPELR_ZAALVOETBAL uitgave 2015 1 Algemene voorwaarden Het zaalvoetbal valt onder

Nadere informatie

DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28!

DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28! DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28! Spelregels informatieavond Samenstelling: Evelien Peters,William Aengenend & Jaap Arts Welkom Inhoud 1. Introductie 2. Spelregels 3. De assistent

Nadere informatie

Iedereen maakt immers fouten, dus ook de scheidsrechter. Acceptatie van deze fouten is immers ook onderdeel van het spel.

Iedereen maakt immers fouten, dus ook de scheidsrechter. Acceptatie van deze fouten is immers ook onderdeel van het spel. pag 1 Uitleg Buitenspelregel voor spelers, leiders, coaches, trainers, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en supporters Inhoudsopgave Uitleg Buitenspelregel voor spelers, leiders, coaches, trainers,

Nadere informatie

3 de gewestelijke cursus 15/03/2016

3 de gewestelijke cursus 15/03/2016 3 de gewestelijke cursus 15/03/2016 voetbalfederatievlaanderen.be Inhoud Mededelingen - instructies Plaatsing en verplaatsing Theorie Beelden Opname aanwezigheden Vragen? Mededelingen - instructies Bureau

Nadere informatie

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Deze videotest is gemaakt op basis van de spelregelwijzigingen die per juni 2016 zijn ingegaan. Met behulp van deze test kunnen de cursisten oefenen met

Nadere informatie

Onderrichtingen bij de Regels van het Voetbalspel Uitgave 2011 Wijzigingen seizoen

Onderrichtingen bij de Regels van het Voetbalspel Uitgave 2011 Wijzigingen seizoen Onderrichtingen bij de Regels van het Voetbalspel Uitgave 2011 Wijzigingen seizoen 2012-2013. Regel 1 Het speelveld Blz.3 Neutrale zone Nieuwe tekst na 3 de alinea: Elke hindernis op minder dan drie meter

Nadere informatie

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANVULLING SPELREGELS VELDVOETBAL VOOR WEDSTRIJDOFFICIALS Uitgave nr. : Versie 1.0 Datum : 1 juli 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Positie kiezen, volgen van het spel en samenwerking...

Nadere informatie

OPLOSSINGEN. Reglemententest Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap :

OPLOSSINGEN. Reglemententest Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap : OPLOSSINGEN Reglemententest 2013-2014 Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap : a. mag de bal met hand ingerold worden. (moet met de voet) b. wordt de bal met voet ingetrapt in de omgeving

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal. Voetbal: minivoetbal 1 CATEGORIEEN 3 de 4 de leerjaar: jongens meisjes 5 de 6 de leerjaar: jongens meisjes 2 DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3 MATERIAAL Er wordt

Nadere informatie

Vragen Fluitje van een cent Update 2017 West-Vlaamse Refs

Vragen Fluitje van een cent Update 2017 West-Vlaamse Refs Deze update van Fluitje van een cent, oorspronkelijk in 2013 opgesteld door het PSC Brabant ( Gérard François), kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de negen West-Vlaamse vriendenkringen, Bureau

Nadere informatie

21 september 2015. Reglement

21 september 2015. Reglement 2 september 205 Reglement INLEIDING INHOUDSTAFEL Fairplay charter... 3 Regel : Speelveld... 4 Regel 2: Poules... 4 Regel 3: Bal...6 Regel 4: Aantal spelers... 6 Regel 5: Uitrusting van de spelers... 7

Nadere informatie

Vragen Fluitje van een cent Update 2017 West-Vlaamse Refs

Vragen Fluitje van een cent Update 2017 West-Vlaamse Refs Deze update van Fluitje van een cent, oorspronkelijk in 2013 opgesteld door het PSC Brabant ( Gérard François), kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen de negen West-Vlaamse vriendenkringen, Bureau

Nadere informatie

SPELREGELS IN HET KORT

SPELREGELS IN HET KORT SPELREGELS IN HET KORT SCHEIDSRECHTERS / JEUGDSCHEIDSRECHTERS Onze vereniging beschikt over niet al teveel scheidsrechters. Nieuwe scheidsrechters zijn dan ook van harte welkom. Mocht het zo zijn dat het

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m INSTRUCTIEBOEKJE voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m 65m 9.15m 9.15m 100m 1 REGELS VOOR D-PUPILLEN D-pupillen spelen op een heel speelveld. De afmetingen

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste E speler maar toekomstig D speler, Om je alvast een klein beetje te helpen hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen van dit boekje

Nadere informatie

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Beste lezer, In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn aangebracht op

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 1. CATEGORIEEN 3de - 4de leerjaar: jongens - meisjes 5de - 6de leerjaar: jongens - meisjes 2. DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3. MATERIAAL VOETBAL MINIVOETBAL

Nadere informatie

PROTOCOL "SAMENWERKING SCHEIDSRECHTER EN ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER"

PROTOCOL SAMENWERKING SCHEIDSRECHTER EN ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Nieuwsflits Scheidsrechterszaken District Zuid II Mei 2012 VERKORTE BEZWAARPROCEDURE Voor de laatste twee reguliere speelweekeinden van dit seizoen, te weten 5/6 en

Nadere informatie

Bijgevolg dienen alle vroegere documenten, die inhoudelijk strijdig zijn met deze vragenlijst, als nietig beschouwd te worden.

Bijgevolg dienen alle vroegere documenten, die inhoudelijk strijdig zijn met deze vragenlijst, als nietig beschouwd te worden. Dit document is geüpdatet als gevolg van: de wijzigingen aan de «Regels van het Voetbalspel» 2013-2014 de wijzigingen aan de «Interpretatie van de Spelregels en Richtlijnen voor Scheidsrechters» 2013-2014

Nadere informatie

Schriftelijke spelregelvragen Vraag 01. Vraag 02 Vraag 03. Vraag 04. Vraag 05. Vraag 06.

Schriftelijke spelregelvragen Vraag 01. Vraag 02 Vraag 03. Vraag 04. Vraag 05. Vraag 06. Schriftelijke spelregelvragen Vraag 01. De aanvoerder van een de partijen kan de wedstrijd wegens een blessure niet voortzetten. Geen van zijn partijgenoten wil zijn functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter?

Nadere informatie

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen.

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen. Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf 01-07-2015 Huidige tekst 1.3 Palen Palen met beide zijlijnen. Indien bevestiging in het speelveld niet mogelijk is, mag de paal geplaatst zijn op een voldoende

Nadere informatie

Herziening spelregels 2009 2010

Herziening spelregels 2009 2010 Herziening spelregels 2009 2010 Regel 1 Het speelveld VELDOPPERVLAK Nieuwe tekst Wedstrijden mogen worden gespeeld op natuurlijke of kunstmatige oppervlakken overeenkomstig de competitiereglementen. De

Nadere informatie

Categorieën U7/U8 U9 U10 U11/U12 Scheidsrechter 1 (ontvangende) 2 (een van elke club) Coach op het

Categorieën U7/U8 U9 U10 U11/U12 Scheidsrechter 1 (ontvangende) 2 (een van elke club) Coach op het Categorieën U7/U8 U9 U10 U11/U12 Scheidsrechter 1 (ontvangende) 2 (een van elke club) Coach op het Ja (toegelaten) Officials veld Spel/spelers niet hinderen (langs de lijn) Publiek Buiten het veld (achter

Nadere informatie

Wijzigingen. Internationale Volleybal Spelregels (IVS)

Wijzigingen. Internationale Volleybal Spelregels (IVS) Wijzigingen Internationale Volleybal Spelregels (IVS) De nieuwste IVS omvatten: Een nieuwe benadering van de definitie van de netaanrakingen en de daarbij te beoordelen fouten. Een nieuwe procedure voor

Nadere informatie

3.10c; deel 1. Het nemen van de vrije worp

3.10c; deel 1. Het nemen van de vrije worp 3.10c; deel 1 c Het nemen van de vrije worp c Het nemen van de vrije worp De nemer van de vrije worp moet met één voet direct achter het strafworppunt staan en met de andere voet in het gebied achter de

Nadere informatie

BEACH HANDBAL SPELREGELS

BEACH HANDBAL SPELREGELS BEACH HANDBAL SPELREGELS Hierbij geven we niet de volledige versie van de spelregels maar wel een kort overzicht waarin de voornaamste verschillen tussen zaalhandbal en Beach handbal worden aangeduid.

Nadere informatie

wat gaat er veranderen?

wat gaat er veranderen? vv Actief Je gaat van E naar D... wat gaat er veranderen? Kort voorwoord Straks ga je van E naar D...wat gaat er veranderen? Dit is de titel die bovenaan dit informatieblad staat. Verschillende voetbalregels

Nadere informatie

INLEIDING. De werkgroep spelregels veldvoetbal: Juli 2006

INLEIDING. De werkgroep spelregels veldvoetbal: Juli 2006 INLEIDING In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA heeft doorgevoerd, verwerkt. In verband met het WK zijn de wijzigingen van kracht geworden per 1 juni

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2012-2013 3 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast

Nadere informatie

REGLEMENT. 4 september 2016

REGLEMENT. 4 september 2016 1 REGLEMENT 4 september 2016 Inhoudstafel Fairplay charter 3 Regel 1: Speelveld 4 Regel 2: Poules 4 Regel 3: Bal 6 Regel 4: Aantal spelers 7 Regel 5: Uitrusting van de spelers 7 Regel 6: Scheidsrechter

Nadere informatie

Van de E naar de D!! Wat nu??

Van de E naar de D!! Wat nu?? Van de E naar de D!! Wat nu?? Informatie voor DSVP-spelers die op een groot veld gaan spelen. Bij de overgang van de E naar de D veranderen er plotseling een groot aantal dingen die in de E zo gewoon waren.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Nieuwsflits Scheidsrechterszaken. District Zuid II april 2013 COMPLIMENTEN

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Nieuwsflits Scheidsrechterszaken. District Zuid II april 2013 COMPLIMENTEN Koninklijke Nederlandse Voetbalbond p Nieuwsflits Scheidsrechterszaken District Zuid II april 2013 COMPLIMENTEN De inzetbaarheid van de scheidsrechters is gestegen. Deze tendens is al iets langer zichtbaar.

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND ALGEMEEN REGLEMENT REGELS VAN HET VOETBALSPEL UITGAVE AUGUSTUS 2015 KBLVB AR SPELR - uitgave 2015 1 *AR - SPELR INHOUDSOPGAVE REGELS VAN HET VOETBALSPEL 3 REGEL

Nadere informatie

Technische richtlijnen samenwerking scheidsrechters en assistentscheidsrechters

Technische richtlijnen samenwerking scheidsrechters en assistentscheidsrechters KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Technische richtlijnen samenwerking scheidsrechters en assistentscheidsrechters 2015-2016 knvb.nl 1. INLEIDING Deze technische richtlijnen zijn bedoeld voor (assistent-)scheidsrechters

Nadere informatie

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand.

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. ! De Spelregels Onderstaand zijn de belangrijkste spelregels zoals deze door de KNVB zijn vastgesteld benoemd. Mochten hier vragen over zijn, schroom dan niet contact op te nemen. Genoemde regels worden

Nadere informatie

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Uitgave 21 maart 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 De spelregels... 3 Het speelveld... 3 De bal... 4 Spelers... 4 Wisselspelers... 4 Doelverdediger... 5

Nadere informatie

VAN E-PUPIL NAAR D-PUPIL

VAN E-PUPIL NAAR D-PUPIL VAN E-PUPIL NAAR D-PUPIL WAT GAAT ER DAN VERANDEREN? MET ELF SPELERS OP EEN HEEL VELD MET BUITENSPEL 4 april 15 Pagina 1 van 12 Voorwoord Vanaf volgend seizoen spelen jullie niet meer bij E-pupillen van

Nadere informatie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Hoofdstuk 1: Begin van het spel 1.1 De speeltijd van de wedstrijd gaat in op het moment, dat de scheidsrechter het fluitsignaal voor het nemen van de beginschop

Nadere informatie

Laatst gewijzigd SPELREGELVRAGEN VELDVOETBAL (inclusief antwoorden)

Laatst gewijzigd SPELREGELVRAGEN VELDVOETBAL (inclusief antwoorden) (inclusief antwoorden) Laatst gewijzigd 14-06-2017 Beste (assistent-) scheidsrechter, waarnemer, coach Betaald Voetbal, Voor u ligt het bestand met spelregelvragen veldvoetbal. De IFAB heeft met ingang

Nadere informatie

HOCKEYVELD... 2 HOCKEYSPEL ALGEMEEN... 3 HOCKEYREGELS...

HOCKEYVELD... 2 HOCKEYSPEL ALGEMEEN... 3 HOCKEYREGELS... Inhoudsopgave HOCKEYVELD... 2 HOCKEYSPEL ALGEMEEN... 3 HOCKEYREGELS... 4 OVERTREDINGEN... 4 VRIJE SLAG EN SPELHERVATTING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. CIRKEL EN 23M-GEBIED... 6 SCHEIDSRECHTERS...

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Op 1 maart 2016 heeft de IHF de verschillende landen op de hoogte gebracht van de spelregelwijzigingen die met ingang van 1 juli 2016 van

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13 De 8 principes van respect = FAIRPLAY Beknopte handleiding begeleiden wedstrijden U6 U13 Pagina 1 1. Respect voor de spelregels 2. Respect

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2010-2011 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze regels onaangetast blijven,

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Vanaf het seizoen 2016-2017 zijn er enkele nieuwe spelregels van toepassing, komende vanuit de IHF. De onderstaande spelregels zijn van toepassing

Nadere informatie

HOCKEYVELD... 2 HOCKEYSPEL ALGEMEEN... 3 HOCKEYREGELS...

HOCKEYVELD... 2 HOCKEYSPEL ALGEMEEN... 3 HOCKEYREGELS... Inhoudsopgave HOCKEYVELD... 2 HOCKEYSPEL ALGEMEEN... 3 HOCKEYREGELS... 4 OVERTREDINGEN... 4 OVERTREDINGEN BINNEN DE CIRKEL... 4 VRIJE SLAG EN UITNEMEN... 5 CIRKEL EN 23M- GEBIED... 6 SCHEIDSRECHTERS...

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2007-2008 REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2007-2008 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Met het akkoord van de betrokken nationale bond en met inachtneming van de basisprincipes,

Nadere informatie

SEIZOEN 2007-2008 SPELREGELS VOOR DEBUTANTJES, DUIVELTJES, PREMINIEMEN, MINIEMEN EN U8 TOT U13. Redactie: KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur

SEIZOEN 2007-2008 SPELREGELS VOOR DEBUTANTJES, DUIVELTJES, PREMINIEMEN, MINIEMEN EN U8 TOT U13. Redactie: KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur SEIZOEN 2007-2008 SPELREGELS VOOR DEBUTANTJES, DUIVELTJES, PREMINIEMEN, MINIEMEN EN U8 TOT U13 Redactie: KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur K.U.Leuven, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Belgian Homeless Cup Wedstrijdreglement

Belgian Homeless Cup Wedstrijdreglement Belgian Homeless Cup 2014 - Wedstrijdreglement Alle BHC regels zijn bindend voor alle erkende en deelnemende teams aan de Belgian Homeless Cup. Deelnemers die gezien hun medisch achtergrond niet mogen

Nadere informatie

SAMENWERKING TUSSEN DE SCHEIDSRECHTER EN DE ASSISTENT- SCHEIDSRECHTERS DE TECHNIEK VAN HET VLAGGEN

SAMENWERKING TUSSEN DE SCHEIDSRECHTER EN DE ASSISTENT- SCHEIDSRECHTERS DE TECHNIEK VAN HET VLAGGEN SAMENWERKING TUSSEN DE SCHEIDSRECHTER EN DE ASSISTENT- SCHEIDSRECHTERS en DE TECHNIEK VAN HET VLAGGEN Technische richtlijnen samenwerking scheidsrechter en assistent-scheidsrechter Deze technische richtlijnen

Nadere informatie

BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! SAMENVATTING VAN DE SPELREGELS VELDVOETBAL

BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! SAMENVATTING VAN DE SPELREGELS VELDVOETBAL BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! INHOUDSOPGAVE klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De teksten zijn gebaseerd op de Spelregels Veldvoetbal

Nadere informatie

Revision of The Laws of the Game

Revision of The Laws of the Game Revision of The Laws of the Game Samenva'ng van de veranderingen van de spelregels voor 2016-2017, van toepassing vanaf 1 Juni 2016 Auteur: David Elleray, TD IFAB Omzetting: JB Bultynck Herziening Laws

Nadere informatie

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter;

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter; Strafcodes 1 t/m 8 AV - Toelichting voor scheidsrechters Strafcode 1 - Gele kaart Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen

Nadere informatie

INLEIDING. In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt.

INLEIDING. In deze uitgave van de Spelregels Veldvoetbal zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt. INLEIDING In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt. De wijzigingen betreffen: in regel 3 is nu geregeld dat

Nadere informatie

Toets Regel 1 t/m17 Basisboek arbitrage veld

Toets Regel 1 t/m17 Basisboek arbitrage veld KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Toets Regel 1 t/m17 Basisboek arbitrage veld knvb.nl TOETS REGEL 1 1 Een hoekvlaggenstok moet minimaal boven de grond uitsteken: A : 125 cm B : 98 cm

Nadere informatie

SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL

SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL ZVV DE BEVELANDEN 24 AUGUSTUS 2017 PROGRAMMA - Welkom - Verkopen van je beslissingen - Volgen & positie kiezen - Vrije schoppen - De 4 seconden regel - Disciplinaire straffen

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Coaching Boekje 2014-2015. U7-U12 Dragons

Coaching Boekje 2014-2015. U7-U12 Dragons Coaching Boekje 2014-2015 U7-U12 Dragons INLEIDING Coachen is niet gemakkelijk, 6 vuistregels voor effectief coachen bij U7-U12: 1. Bespreek per wedstrijd maximaal 2 onderwerpen, herhaal deze in de rust.

Nadere informatie

SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN. Datum : 1 juni 2017

SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN. Datum : 1 juni 2017 SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN Datum : 1 juni 2017 SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2017/ 18 Onderstaand een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste veranderingen

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De teksten zijn gebaseerd op

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR U6 TOT U13

SPELREGELS VOOR U6 TOT U13 SEIZOEN 2009-2010 SPELREGELS VOOR U6 TOT U13 Redactie : KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur K.U. Leuven, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie Prof. Dr. Werner Helsen Bart Gilis 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Spelregels 8:8. Rijswijksche Hockey Club Seizoen

Spelregels 8:8. Rijswijksche Hockey Club Seizoen Spelregels 8:8 Rijswijksche Hockey Club Seizoen 2014 2015 Versie 29-8-2014 Het speelveld Alleen pionen indien geen cirkel zichtbaar Wedstrijd Wedstrijd duur 2 * 30 minuten met 5 min pauze Coach kan een

Nadere informatie

SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN OKTOBER 2016

SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN OKTOBER 2016 SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN 2016 2017 15-17 OKTOBER 2016 AGENDA MATERIAAL FUNCTIES BEDIENING SCHOTKLOK OPMERKINGEN / FAQ Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw 2 MATERIAAL Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Op 1 maart 2016 heeft de IHF de aangesloten landen op de hoogte gebracht van de spelregelwijzigingen die met ingang van 1 juli 2016 van kracht

Nadere informatie

Strafcodes: Gele kaarten en Rode kaarten

Strafcodes: Gele kaarten en Rode kaarten Strafcodes: Gele kaarten en Rode kaarten Vanaf 2014/ 15 worden alle gele kaarten ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan zes codes en daarnaast is er de code Overige overtredingen

Nadere informatie

QUESTIONS & ANSWERS HERZIENING VAN THE LAWS OF THE GAME. Uitgave nr. : Versie 1 juli 2017

QUESTIONS & ANSWERS HERZIENING VAN THE LAWS OF THE GAME. Uitgave nr. : Versie 1 juli 2017 QUESTIONS & ANSWERS HERZIENING VAN THE LAWS OF THE GAME Uitgave nr. : Versie 1 juli 2017 Voorwoord De FIFA/IFAB is verantwoordelijk voor de spelregels veldvoetbal. De afgelopen jaren is er voor gekozen

Nadere informatie

ANDERE VOETBALVORMEN 4 TEGEN 4 VOOR MINI-PUPILLEN. 4 tegen 4 voor minipupillen. 7 tegen 7 (pupillen)

ANDERE VOETBALVORMEN 4 TEGEN 4 VOOR MINI-PUPILLEN. 4 tegen 4 voor minipupillen. 7 tegen 7 (pupillen) DE KNVB MIJN VOETBAL ONSORANJE Nieuws Doe mee Competities Assist Thema's Campus Over ons Shop Zoeken Assist ANDERE VOETBALVORMEN 4 tegen 4 voor minipupillen 7 tegen 7 (pupillen) 7 tegen 7 (junioren en

Nadere informatie

Reglement Beachkorfbal België

Reglement Beachkorfbal België Reglement Beachkorfbal België 1. Veld en uitrusting 1.1 Speelveld 1. Het speelveld bedraagt 20x10m, waarop 2 korven geplaatst zijn op een gelijke afstand van de zijlijnen en 4m van de achterlijn. Er zal

Nadere informatie

VOORWOORD. Kevin Blom, scheidsrechter betaald voetbal

VOORWOORD. Kevin Blom, scheidsrechter betaald voetbal VOORWOORD Wat goed dat je je gaat verdiepen in de spelregels van het veldvoetbal! Met ruim 1,2 miljoen leden en ongeveer 33.000 wedstrijden per week is voetbal de meest populaire sport van ons land. Allemaal

Nadere informatie

4. Deelnemende teams. 5. Speeldata. 6. Wedstrijdprogramma. De volgende teams nemen deel aan de pilot competitie voor E -pupillen

4. Deelnemende teams. 5. Speeldata. 6. Wedstrijdprogramma. De volgende teams nemen deel aan de pilot competitie voor E -pupillen 4. Deelnemende teams De volgende teams nemen deel aan de pilot competitie voor E -pupillen AFC Ajax E1 AFC Ajax E2 AZ-FCM/Dichtbij.nl E1 DCG-AORC/Lebo Vastgoed E1 HV/Veerhuys E1 Koninklijke HFC E1 Heerhugowaard

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U6 tot U13 Versie 2-2017 Beknopte handleiding begeleiden wedstrijden U6 U13 Pagina 1 De 8 principes van respect = FAIRPLAY 1. Respect voor de spelregels

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015

REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015 REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast blijven,

Nadere informatie

Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u. Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion

Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u. Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion Wanneer? Zaterdag 20 mei 2017 van 09.00u tot 15.00u Waar? Kunstgrasveld 4 & 6 Jan Breydelstadion Wat? Voetbaltornooi voor de clubs uit de G-voetbalcompetities 1 1. Tornooi-informatie De eerste wedstrijden

Nadere informatie

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Inleiding De spelregels van het manegevoetbal zijn samengesteld door de organisatie van het Manegevoetbaltoernooi. De spelregels

Nadere informatie

8-TAL HOCKEY : SPEL- EN GEDRAGSREGELS

8-TAL HOCKEY : SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 1-2008 (van toepassing vanaf 1/2/2008) Deze regels zijn van toepassing op preminiemen jongens en miniemen meisjes en jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige

Nadere informatie

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord:

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord: Spelregels Minipolo Pupillen 1 Voorwoord: Waterpolo is een technische, behendigheid vragende en zeer gezonde sport, waarbij nauwelijks blessures ontstaan. Het waterpolospel vraagt van de deelnemers niet

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013

Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013 Wedstrijdreglement Wijdemeren Beach Soccer editie 2013 Het speelveld Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. De zandlaag is circa 30 cm. hoog De afmetingen van het speelveld zijn 16 meter lang en

Nadere informatie

Garrincha Reglement U15 Winter Cup 2017

Garrincha Reglement U15 Winter Cup 2017 Garrincha Reglement U15 Winter Cup 2017 1) Kledij 1.1 De doelman dient zich van uitrusting te onderscheiden met zijn ploeggenoten 1.2 Beenbeschermers zijn niet verplicht maar wel aan te raden! 1.3 Ijzeren

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 7-2009 (van toepassing vanaf 1/9/2009) Deze regels zijn van toepassing op eekhoorntjes jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1-2003 zijn aangegeven

Nadere informatie