2013/2030 HOW ABOUT THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ALMERE?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013/2030 HOW ABOUT THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ALMERE?"

Transcriptie

1 2013/2030 HOW ABOUT THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ALMERE?

2 HOW ABOUT... WERKGELEGENHEID OMZET/UITGAVEN NETWERK/VIER O S BEZOEKERS Scan deze afbeelding op de voorpagina. Een mooi voorbeeld van nieuwe watermerktechnologie door een Almeers bedrijf (Endeavour Media).

3 ......EDBA 4...our network 5...our clusters 8 CLUSTER LUCHTHAVEN LELYSTAD 30 Vliegende start 32 CLUSTER DUURZAAM ALMERE 9 Waardevolle planten 12 Masterclasses circulaire economie 14 Groeiende algen voorspellen mooie toekomst 16 CLUSTER HEALTH & WELLNESS 34 Almere, de Gezonde Stad 35 Regieprogramma innovatieve woonzorgconcepten 36 Nieuw ouderinitiatief in Almere Poort 37 Reedewaard nu kansrijk 37 CLUSTER ICT & MEDIA 18 Big Data Value Center 20 Almeers platform met potentie 22 Het werd Almere 24 Zyvo 25 THEMA VRIJETIJDSECONOMIE 38 Hoge bomen 38 Meer dan schaatsen 39 Fantasie wordt werkelijkheid 40 Crowdfunding voor toffe store 42 CLUSTER HANDEL & LOGISTIEK 26 DistriZorg 27 MondiPlus/EU Pharma 27 In bedrijf 28 1

4 Het jaar 2013 ligt inmiddels achter ons, maar samen met u kijken we in dit magazine graag nog eens terug. Dat doen we door u te laten zien waar we aan gewerkt hebben, maar vooral door u voor te stellen aan onze partners en de bedrijven waar wij mee samenwerken. Zij hebben immers de mooiste verhalen over hun bedrijven. Wat doen ze en wie zijn ze? Zijn ze, als ze in 2012 ook al in bedrijf waren, verder ontwikkeld dit afgelopen jaar? En natuurlijk ook: wat betekent EDBA voor ze? We hebben de verhalen verdeeld over de vijf clusters waarop wij ons focussen. Wat we willen bereiken binnen die clusters leggen we verderop uit. Het is een selectie, want we zullen ons moeten beperken in dit magazine. Meer informatie vindt u op onze website. Zoals u mag verwachten bij een jaarverslag vindt u bij dit magazine tevens een inlegvel met onze cijfers. We hopen dat dit verslag een document is dat u graag herleest. Een magazine vol inspirerende verhalen van bedrijven en mensen die zich inzetten voor de economie van Almere. Zij bepalen de economische ontwikkeling in de stad. Zij brengen hun ideeën en wensen tot uitvoering. En wij zijn daar behoorlijk trots op....edba De EDBA heeft als opdracht om vijf kansrijke economische clusters in Almere verder te ontwikkelen met als doel om meer werkgelegenheid te creëren in Almere. Dat doen wij door zelf programma s te ontwikkelen binnen de clusters in samenwerking met ondernemers, overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Ook kan de EDBA ondernemers met innovatieve businesscases ondersteunen met een lening uit het Investeringsfonds. De businessplannen moeten werkgelegenheid opleveren in Almere en een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de vijf clusters. De Board bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs met kennis van de vijf speerpunt-clusters. WAT DOEN WE PRECIES? Aanjagen, mensen en kennis aan elkaar koppelen, initiëren, de weg wijzen, organiseren, bundelen, co-financieren, beoordelen, makelen en schakelen. Al deze rollen nemen wij op ons. Ook in het afgelopen jaar. Er zijn al veel bedrijven en organisaties intussen bij ons aangehaakt en zij geven hun tijd en energie voor plannen voor de stad. SAMENWERKEN Wij denken dat de toekomst van de Almeerse economie in het verbinden ligt. In het verbinden van Onderzoek, Onderwijs, Overheid en Ondernemers. Oftewel de vier O s. Door het leggen van kruisverbanden. Door samen verantwoordelijkheid te nemen in investeren en ontwikkelen. Government verschuift naar Governance. Daarmee bedoelen we dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de bovengenoemde vier O s om in de komende decennia extra banen te creëren. Samen nadenken, samen ontwikkelen, samen plannen, samen investeren. Kortom, echt samenwerken! Een goed samenspel tussen de vier O s, ook met andere partners in de Metropoolregio Amsterdam, biedt Almere een competitief voordeel. Die samenwerking organiseert de EDBA rondom al haar initiatieven.

5 ...OUR NETWORK Het netwerk achter de EDBA is inmiddels groot en uitgestrekt binnen Almere en de Metropoolregio Amsterdam. De EDBA-uitvoeringsorganisatie bestaat uit twee personen. Henk Weyschedé, directeur EDBA, en Vivian Vijn, algemeen secretaris. Samen met de leden van de Board, de partners en bedrijven werken zij aan de doelstellingen van de EDBA. 4Sea ABNAMRObank Almere Alan Turing Instituut AlgaSpring Algoritmica Alliander Almere Citymarketing Almere Grid Amerpoort Amsterdam Economic Board AnchorMen Aster data BEEEG DATA Big Data Startup Boer & Croon Brava Buck Consultants CAH Vilentum Cinnovate Cisco CleanLease Fortex CMO Flevoland Commerce One Creative Campus De Alliantie Dell Dicolab Dutch Adminfactory EMC2 Endeavour Media Ernst & Young EUvision Farmaceutisch Diensten Centrum Flevoziekenhuis Fun Forest Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Gemeente Lelystad Genalice GoDataDriven H-farm Hospital Logistics HP HyRef Power BV IBM Icedôme Informatica Jan van Es Instituut Jet Air Maintenance Joustra Vastgoed Kamer van Koophandel KICI KPMG KPN La Salle Almere LeasePlan Nederland BV Leger des Heils Luchthaven Lelystad MarkLogic Marviq Mc3Park Measure Works Medeco MediaHoVe Mediq Microsoft Ministerie van Economische Zaken MKB-fonds MondiPlus/EU Pharma Netage.nl NNext Group Nogacom OMALA OMFL Palantir Places to Work Probegin Provincie Flevoland Qaps Rabobank Almere Red Data Reedewaard Reports SaS Scyfer Software AG Specto Splunk StatSoft STB Zorg Stichting Mijn Eigen Thuis Student Talent SURFsara Synergy Health Tableau Technofonds TNO Traffic Builders Treparel Ultimum UNET BV USG People Utrecht Economic Board Vancis VBA Vegro Vos Logistics Webcellerate Welzorg Windesheim Flevoland WitchWorld Xaas Xytek Yakult Ymere Zorggroep Almere Zyvo 3

6 WITCHWORLD GROTE VAARTWEG PLACES TO WORK Noorderplassen MARKERDREEF HOGERING VRIJHEIDS HARD BITTEN AND THE OTHERS RANDSTADDREEF MUZIEKDREEF SPOORDREEF LANDDROSTDREEF ALMERE PAMPUS WADDENDREEF CINEMADREEF VELUWEDREEF STEDENDREEF ALMERE STAD Weerwater HOLLANDSEDREEF HOGERING NIEUW OUDERINITIATIEF ZORG ALMERE POORT ELEMENTENDREEF PARALLELDREEF afrit 3 HAVENDREEF A6 HAVENDREEF PARALLELDREEF afrit 4 NOORDERDREEF ALMERE HAVEN OOSTERDREEF DUIN WESTERDREEF ICEDOME HOLLANDSEBRUG afrit 2 Gooimeer e A6 richting Amsterdam MONDIPLUS / EU PHARMA ENDEAVOUR BIG DATA VALUE CENTER ZYVO REEDEWAARD Cluster Duurzaam Almere Cluster Handel & Logistiek Cluster ICT & Media Cluster Health & Wellness

7 ALGASPRING JAC. P. THIJSSEWEG GROTE VAARTWEG Gemeente LELYSTAD JET AIR MAINTENANCE BOSRANDDREEF EVENAAR A6 richting Lelystad BUITENRING ALMERE BUITEN afrit 8 SPECTRUMDREEF TUSSENRING VRIJHEIDSDREEF A6 afrit 7 Knooppunt Almere Gemeente ZEEWOLDE EDREEF HAGEVOORTDREEF afrit 6 A27 FARMACEUTISCH DIENSTEN CENTRUM NOBELHORST afrit 5 afrit 37 OOSTERWOLD ALMERE HOUT WATERLANDSEWEG FUN FOREST MASTERCLASSES CIRCULAIRE ECONOMIE QUICKSCAN WATERPLANTEN A27 afrit 36 STICHTSEBRUG A27 richting Utrecht Cluster Luchthaven Lelystad Thema Vrijetijdseconomie 5

8 ...OUR CLUSTERS We hebben vijf kansrijke economische clusters van Almere als focus. Clusters die aansluiten bij de kracht van de stad en de regio. Het thema Vrijetijdseconomie heeft eveneens onze speciale aandacht. Almere kent op dit moment geen dominante economische clusters. De stad met zo n arbeidsplaatsen heeft van alles een beetje. Het ontbreekt aan een herkenbaar economisch profiel. Almere kent geen echte anker -bedrijven. Ankerbedrijven zijn bijvoorbeeld Philips in Eindhoven en Tata Steel in Velsen. Dergelijke bedrijven fungeren als magneet voor andere bedrijven. In Almere zullen we dat moeten ontwikkelen. Almere zal organisaties moeten verleiden om in Almere te investeren. Bedrijven en kennisinstellingen moeten de uniciteit van Almere gaan herkennen en op basis daarvan hun eigen belangen gaan verbinden aan de ontwikkeling van de stad. Op basis van de economische visie Almere 2030, de beschikbare documentatie, analyses en vooral gesprekken met vele betrokkenen is enkele jaren geleden de keuze gemaakt voor vijf clusters: ICT & Media Handel & Logistiek Health & Wellness Duurzaam Almere Luchthaven Lelystad Door het ontwikkelen van eigen programma s draagt de EDBA bij aan het bouwen aan een sterker profiel van een cluster. Het kan een magneet zijn waar bedrijven en initiatieven zich aan willen verbinden. Wij ontwikkelen initiatieven die als een magneet fungeren. Die kleine magneten gaan zorgen voor een duidelijker profiel in een cluster en daardoor trekken zij nieuwe werkgelegenheid aan. CLUSTER LUCHTHAVEN LELYSTAD CLUSTER ICT & MEDIA CLUSTER HEALTH & WELLNESS CLUSTER HANDEL & LOGISTIEK CLUSTER DUURZAAM ALMERE THEMA VRIJETIJDS- ECONOMIE

9 CLUSTER DUURZAAM ALMERE 7

10 Biologische voedingsstoffen Grondstoffen/ materialen productie Technische voedingsstoffen Landbouw/inzameling Onderdelen fabrikant Recycle Herstel Biochemische grondstoffen Product fabrikant Opknappen/ verwerken Biosfeer Dienstverlener Hergebruik/ herdistributie Biogas Onderhoud Cascade Anaerobe vergisting/ compostering Consument Gebruiker Extractie van biochemische grondstoffen Inzameling Inzameling Terugwinning van energie Verspilling wordt geminimaliseerd Vuilstort Schematische weergave van de circulaire economie (uit: Towards a Circular Economy van de Ellen MacArthur Foundation)

11 Vergroenen van de wereld. Ook de EDBA vindt dit belangrijk. Wel wordt er altijd gekeken naar slimme oplossingen. Oplossingen die ertoe leiden dat ook de economie een boost krijgt of kansen. De EDBA kijkt daarom naar kansen en oplossingen voor Almeerse problemen vanuit het principe van circulaire economie. In het kort wordt hiermee bedoeld dat grondstoffen niet als afval worden gezien, maar dat zij worden teruggebracht in de kringloop voor re- en upcycling. Uit diverse studies van onder andere TNO blijkt namelijk dat deze manier van denken bijzonder inspirerend werkt voor bedrijven. Het zet aan tot innovatie. Bedrijven slaan de handen ineen en gaan slimmer en efficiënter (samen)werken. Nieuwe businessmodellen, research en development en werkgelegenheid ontstaan en zijn eigenlijk ook een logisch gevolg. Circulaire Economie, of Design for Eternity wordt het nieuwe credo. Een ambitieus doel. Een doel dat een fundamentele verandering vraagt van de manier waarop we consumeren, produceren, financieren én besturen. Maar bovenal een kans om welvaart te vergroten zonder dat dit ten koste gaat van onze leefomgeving. De circulaire economie (CE) gaat efficiënt om met grondstoffen en kent twee hoofdcomponenten: 1. Het sluiten van cirkels in de productieketen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de biologische en technologische sfeer; 2. Een overgang van producten naar diensten. Het product is een grondstoffendepot waarvoor de producent verantwoordelijk is, de consument least het product voor een dienst. TNO schat voor Nederland de kansen voor een circulaire economie hoog in*: een besparing van 7 miljard euro per jaar, en de creatie van nieuwe banen. Dit zijn forse getallen waar we blij van worden en waar we op in moeten spelen. Want kansen liggen vaak voor het oprapen, maar een andere houding is van belang. Een andere houding van de stad, van gemeente en provincie waarin zij hun verantwoordelijkheid nemen en op een andere manier omgaan met hun grondstoffen, beheer- en ontwikkelopgave. Dus. Afval is een grondstof en kan geld opleveren. Vanuit die gedachte keken en kijken we naar Almere. Welke bepaalde problemen kunnen we omzetten naar lucratieve businesscases? Een van die cases in 2013 was het probleem met de waterplanten in Almere. * Zie TNO-rapport Kansen voor de circulaire economie in Nederland. 9

12 DUURZAAM ALMERE WAARDEVOLLE PLANTEN

13 Groen en waterrijk zijn kent ook zijn keerzijde. In Almere groeien de waterplanten bijvoorbeeld zo goed, dat watersporters en recreatieondernemers er behoorlijk last van hebben. Het maaien kan echter niet lukraak gebeuren. Het moet op een bepaald moment én het kost geld. Vooral dat laatste is een probleem omdat het budget van de gemeente niet voldoende is om te voldoen aan de gewenste maaimomenten van de recreatieondernemers. Maar zijn waterplanten nou afval dat geld kost om te verwerken of is het een grondstof en kan het geld opleveren? Het water in Almere is rijk aan nutriënten, ook is het water helder en ondiep. En laat dat nu net de ideale omstandigheden zijn voor de waterplanten om welig te kunnen groeien. De planten zijn echter niet zo simpel weg te halen, alleen maaien helpt. En ook dat moet met beleid, want anders ontstaan er weer kansen voor andere planten of algengroei die overlast opleveren. Deskundigen hebben bovendien voorspeld dat de overlast van de vele waterplanten nog minstens twintig jaar zal duren. Het moment is dus daar om te kijken hoe Almere juist geld kan verdienen aan de planten in plaats van geld aan ze uit te geven. VEZELS EN BIOPLASTICS Wat kunnen we met de planten doen als ze gemaaid zijn? Uit diverse onderzoeken van onder andere Waterschap en Provincie blijkt dat het maaisel goed benut kan worden. Het is interessant vanwege de vezels waar papier mee kan worden gemaakt. Interessant vanwege de eiwitten voor veevoer, vanwege organisch materiaal voor energie en compost, door de nutriën- De gemeente vindt natuurlijk ook dat de planten meer gemaaid moeten worden. Daarom werkt de gemeente van harte mee aan het onderzoek hoe dat financieel mogelijk kan worden met lucratieve oplossingen en binnen het idee van de circulaire economie. ten en speciale stoffen. Ook kunnen ze worden omgezet in bioplastics. Kortom, de planten hebben wel degelijk een waarde. Om dit te kunnen bewerkstelligen moet het maaisel wel op een andere manier worden verwerkt dan het nu gaat. De aannemer legt de planten op de waterkant waar ze nog een tijd blijven liggen voordat ze worden opgehaald. Omdat dit even duurt neemt het gehalte van waardevolle stoffen af en vergaan de planten. Als de planten vervolgens worden opgehaald, worden ze verwerkt tot compost en verkocht. Om nog meer waarde uit het afval van de planten te halen, is het zaak dat het maaisel gelijk gedroogd kan worden. Theoretisch gezien zijn er oplossingen voor de korte en voor de lange termijn. Vooral die van de lange termijn is interessant en zorgt ervoor dat de opbrengsten uit het maaisel de huidige en additionele kosten kunnen overtreffen. We verdienen dan geld aan het maaien en kunnen bovendien ergernis voorkomen bij de diverse partijen. Door de krachten te bundelen van de vier verantwoordelijke en betalende beheerders van het water: dat zijn de gemeente, Provincie, Waterschap en RWS, kan een zodanige hoeveelheid geproduceerd worden, dat het nieuwe mogelijkheden voor bedrijvigheid en banen kansrijker maakt. De snelgroeiende waterplanten kunnen zo een dagje uit bijna letterlijk in het water gooien. Niet alleen recreanten en dagjesmensen kunnen minder goed watersporten of varen met hun pleziervaartuigen. Ook watersportondernemers en diverse horeca-bedrijven klagen over de planten. Ze kunnen hun boten niet meer verhuren. Of ze krijgen minder aanloop op hun terrassen omdat mensen hun boten niet meer kunnen aanleggen aan de steigers. EDBA probeert deze mensen nu te betrekken bij het verwaarden van de planten, dat doen ze samen met Economische Zaken van de gemeente Almere. Verderop leest u daar meer over. EDBA heeft alle mogelijkheden in 2013 in een business model vertaald. Ook is er een Masterclass besteed aan dit onderwerp om zo samen met allerlei belanghebbenden innovatieve ideeën en mogelijkheden te verzinnen. Zie een artikel verderop. EDBA blijft zoeken naar samenwerkingen die financieringsstromen, kennis, mankracht, en ideeën bij elkaar brengen. 11

14 DUURZAAM ALMERE MASTERCLASSES CIRCULAIRE ECONOMIE

15 Wat kunnen ondernemers en ambtenaren samen bereiken als zij zich in een Masterclass buigen over vraagstukken die de werkgelegenheid kunnen bevorderen? Dat is in het kort gezegd het uitgangspunt van de Masterclasses die door de EDBA en de gemeente Almere worden georganiseerd. Afgelopen jaar en ook in de aankomende jaren, gaat het met name om de kansen die circulaire economie biedt. De ondernemers wordt gevraagd om mee te denken. En om hun ideeën achter te laten. Dus wat kan de circulaire economie betekenen voor Almere? Welke kansen zijn er en hoe zouden we die kunnen benutten? Bij de afdeling Economische Zaken en bij de EDBA werd al langer gekeken naar momenten waarop duurzame innovatie een rol kan spelen bij het vergroten van onder andere de werkgelegenheid. ANDERS DENKEN Sabrine Strijbos van de gemeente Almere, afdeling Economische Zaken, kan nu, na een Masterclass, al zeggen dat het erg interessant is en nuttig. Het is een heel andere manier van denken, vertelt ze. Voorheen keken we naar een budget en als een budget op is, dan is het op. Nu denken we echter hoe we ervoor kunnen zorgen dat bestaand geld op een andere manier ingezet kan worden en nog sterker, hoe het probleem zelfs geld, werk en een product kan opleveren. Meervoudige waardecreatie noemen we dat. Omdat de waterplanten in de wateren van Almere voor grote overlast zorgen bij met name watersporters en watersportondernemers, werd dit onderwerp als eerste gekozen voor een Masterclass. We hebben aan tafel gezeten met watersportondernemers, Provincie en Waterschap. Allemaal partijen die samen een verschil kunnen maken. En dat is een goede start gebleken. Voorheen keken we naar een budget en als een budget op is, dan is het op. Nu denken we echter hoe we ervoor kunnen zorgen dat bestaand geld anders ingezet kan worden en nog sterker, hoe het probleem zelfs geld kan opleveren. Want dat de watersportondernemers niet blij zijn met het niet kunnen maaien is een algemeen feit. Dat ze nu gezamenlijk de kans krijgen om te onderzoeken welke oplossingen er zijn, deed de stemming omslaan. Strijbos: Een eerste scan wees uit dat waterplanten waardevol kunnen zijn. Zowel economisch, duurzaam als financieel. De vraag die we in deze scan onszelf hebben gesteld was: Hoe kunnen we zo optimaal mogelijk voor alle betrokkenen blijven maaien, maar wel zodanig dat de kosten dalen, binnen een uitgebalanceerd beleid en met het maaisel als basis voor een nieuwe economie? Het antwoord hierop was veel mooier dan wij dachten. Zo konden we tijdens de eerste bijeenkomst al nadenken over het beheer en het zogenoemde verwaarden van de waterplanten. De betrokken ondernemers zijn positief dat ze kunnen meedenken én zien bovendien kansen om geld te besparen en te verdienen. We zorgen er samen voor dat er een maaiplan komt waar we met z n allen tevreden over zijn. MEER RESTSTROMEN Natuurlijk, niet alleen de planten zijn het onderzoeken waard. Er zijn nog veel meer reststromen in Almere die het onderzoeken van verwaarden waard zijn, zegt Strijbos. We hebben in 2013 de eerste stappen gezet en hopen dat we in het nieuwe jaar iedereen die een rol wil krijgen, dus ondernemers, afnemers, toeleveranciers, frisdenkers en creatieven kunnen laten participeren in een van de Masterclasses over een ander pijnpunt waar een mooie oplossing voor is. 13

16 DUURZAAM ALMERE GROEIENDE ALGEN VOORSPELLEN MOOIE TOEKOMST

17 Denkend aan de zeebodem waarop Almere is gebouwd, is een bedrijf dat algen produceert zeker op een logische plek gevestigd. Een prachtige link, maar niet alleen symbolisch van aard. In Almere voelen wij ons namelijk bijzonder welkom en geholpen om onze plannen werkelijkheid te laten worden. EDBA heeft hier een groot aandeel in, vertelt Kees van Kilsdonk, een van de eigenaren van het jonge en ambitieuze bedrijf AlgaSpring. Dat micro-algen de toekomst hebben, wisten Kees van Kilsdonk en René Jongbloed, oprichters van het bedrijf AlgaSpring. Zij startten in 2012 met de voorbereidingen voor het bedrijf dat in 2013 daadwerkelijk kon starten met het kweken van algen. De algen zijn rijke en natuurlijke voedselbronnen, geschikt voor mensen en voor dieren. Het was even puzzelen, maar uiteindelijk vonden ze de meeste raakvlakken in Almere. Ook bevatten ze tal van speciale bestanddelen, zoals omegavetzuren, die ervoor zorgen dat ze ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. En juist die toepassingen zijn nog lang niet allemaal benut of ontdekt. PRODUCTONTWIKKELING AlgaSpring wilde dan ook niets liever dan een bedrijf starten waar behalve het produceren van algen veel aandacht uitgaat naar de productontwikkeling. Want daar liggen namelijk de kansen, licht Kees van Kilsdonk toe. Het was even puzzelen, maar uiteindelijk vonden ze de meeste raakvlakken in Almere. Van Kilsdonk: Allereerst was daar de ideale plek. Micro-algen kweken we namelijk in een kas. Dergelijke ruimtes voor kassen zijn in Almere te vinden en ook nog eens met een hoge kwaliteit zout water in de bodem. En juist die beschikbaarheid van zout water is uitstekend bij de productie van onze algen. Als kers op de taart kregen we ook nog eens een lening van de EDBA waarmee we van start konden gaan. IN BUSINESS En dit jaar was het dan zover. De kas werd ombouwd en de productie kon starten. Van Kilsdonk: We zijn nu in business. De door ons gekweekte algen drogen wij na productie en kunnen we zo gemakkelijk overal leveren. De algen worden gebruikt in de aqua cultuur, personal care en binnenkort voor humane supplementen. Bij aqua cultuur moet je denken aan voer voor kleine visjes. Bij personal care benutten we de grote hoeveelheid omega 3 en 6 die in de algen voorkomen. En diezelfde kwaliteit wordt benut voor de humane supplementen. De klanten van Algaspring zijn veelal klanten buiten Nederland. Algen groeien in ons klimaat heel goed, daarom kunnen we goed produceren. Maar er is vooral veel vraag naar algen uit het buitenland. Daar zijn ze ook wel verder met bepaalde producten waar algen voor kunnen worden gebruikt. LOF Over de EDBA heeft Van Kilsdonk niets dan lof. We hebben heel veel baat bij de relatie, zijn enorm geholpen. In de voorbereidingsfase zijn we aan veel partijen in Almere voorgesteld. Niet alleen aan andere ondernemers, maar ook aan verschillende mensen op politiek en ambtelijk niveau. Ook in het vergunningentraject heeft de EDBA kunnen ondersteunen. En van waar ze nu zijn, gloort de toekomst aan de horizon. Natuurlijk willen we groeien, beaamt Van Kilsdonk. Opschalen is onze ambitie. We zullen in de toekomst steeds meer mensen nodig hebben voor de productie, juist daar verdienen we aan en zo kunnen Natuurlijk willen we groeien. Opschalen is onze ambitie. we ons met hart en ziel richten op productontwikkeling. Want daar ligt naar ons idee de echte toekomst. Er is steeds meer belangstelling voor algen, en in Nederland zijn wij wel uniek in het grootschalig produceren ervan. Laten we dan zeker ook de kennis vergroten en er steeds meer mee kunnen. 15

18 CLUSTER ICT & MEDIA

19 Het is niet voor niets dat de EDBA de opdracht heeft gekregen om het cluster ICT & Media in Almere verder te ontwikkelen, want er zijn ten opzichte van de rest van Nederland gemiddeld meer ICT-bedrijven in de stad. Het aantal mensen dat in deze sector werkt is opvallend groot. In dit cluster hebben we in 2011 gekeken naar trends en kansen voor innovatie. En dat heeft zich vertaald in het regieprogramma Almere DataCapital (ADC). Het regieprogramma ADC is opgezet als meerjarig programma en beoogt in een periode van 4 jaar blijvende elementen neer te zetten voor een ecosysteem rond Big Data in Almere dat op termijn voor veel werkgelegenheid zal zorgen. In 2012 is een eerste programmaplan opgezet en uitgevoerd in de wetenschap dat business development betekent dat je een flexibel plan moet maken dat inspeelt op de marktkansen. We groeien in Nederland en de wereld naar een data driven society en in deze groeiende en veranderende markt liggen er kansen voor Almere in termen van werkgelegenheid, onderwijs en onderzoek. EU-commissaris Neelie Kroes zegt over Big Data: Data is de nieuwe olie. Brandstof voor innovatie en nieuwe kracht en energie voor onze economie. Zo zal er een gehele nieuwe industrie ontstaan rondom de valorisatie van data. In de Metropoolregio Amsterdam ligt reeds 2/3 van de nationale data en 1/3 van de Europese data opgeslagen. Kortom, de stap van dataopslag naar waardecreatie uit data is een logische stap voor onze regio. Inmiddels heeft het programma zich uitgekristalliseerd en enkele belangrijke ontwikkelingen in gang gezet: Het Big Data Value Centrum is opgericht. Hét toepassingscentrum voor Big Data in de Metropoolregio Amsterdam, waar zowel bedrijfsleven, onderzoek- en onderwijsinstellingen gefaciliteerd worden bij hun Big Data-vraagstukken. Samenwerking met Windesheim, LaSalle en andere onderwijsinstellingen om ook Big Data opleidingen gelijktijdig te ontwikkelen in Almere. Ter verdere ondersteuning wordt gewerkt aan een broedplaats/ incubatorcentrum voor startende bedrijven in de Big Datamarkt. Het huidige vrijwel leegstaande IBM-gebouw gaan we ontwikkelen als het centrum voor Big Data bedrijven. De naam zal op termijn worden veranderd in Green Capitol Towers. Met de huidige eigenaar wordt gesproken over een verdere invulling van dit concept. Oprichting Dutch HealthHub. Een vijftal ontwikkelingen die samen moeten zorgen voor een aantrekkelijk economisch klimaat voor bedrijven in deze markt. De EDBA heeft TNO gevraagd om te helpen het programma verder vorm en inhoud te geven. Met de ontwikkeling van nieuwe diensten, efficiëntere bedrijfsvoering en het stimuleren van een multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijven, overheden en bewoners geeft het Big Data Value Center een impuls aan regionale economische ontwikkelingen. Mijlpalen: Er hebben zich al vier bedrijven gevestigd. Start masterclasses Big Data door Windesheim Flevoland in februari Start minor Big Data voor data scientists in het najaar bij Windesheim Flevoland. Het Big Data Value Center wordt tevens een TNO-vestiging. Wekelijks komen er bedrijven en (branche)organisaties in ons Big Data Value Center op bezoek. Big Data is één van de doorbraakprojecten van de Rijksoverheid. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat er 10 publiek-private doorbraakprojecten met ICT in gang worden gezet. De overheid werkt hier samen aan met het bedrijfsleven en onderzoeks- en kennisinstellingen. Almere DataCapital is met het Big Data Value Center binnen het doorbraakproject Big Data de kernpartner voor het bedrijfsleven. 17

20 ICT & MEDIA BIG DATA VALUE CENTER: COLLABORATION IS THE NEW COMPETITION

21 Steeds meer wordt duidelijk dat het combineren van grote hoeveelheden data een waarde kan creëren en slimme oplossingen kan bieden voor maatschappelijke en economische uitdagingen. Het Big Data Value Center in Almere is hierop hét antwoord. Het Big Data Value Center (BDVC) is een open innovatieplatform en brengt verschillende partijen vanuit de triple helix-gedachte bijeen. Zij worden met een multidisciplinaire aanpak begeleid om samen oplossingen te vinden voor Big Data-vraagstukken. Hierdoor ontstaan nieuwe diensten en verdienmodellen. Het platform fungeert als een grote denktank waar samenwerking regionaal en lokaal is geboden. In het centrum worden kennisinstituten, bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar gebracht. Er zijn verschillende diensten ontwikkeld die voor bedrijven en instellingen interessant zijn. De stapel data wordt steeds groter, maar hoe haal je daar nou waarde uit? Dat is waar wij ons mee bezig houden in het Big Data Value Center, aldus Alwin Sixma, kwartiermaker van het BDVC. Met de enorm grote hoeveelheden data is namelijk meer te doen. Door verschillende datasets te koppelen, op een verstandige en veilige manier, kunnen bedrijven en zorginstellingen heel veel inzicht krijgen. Niet alleen kan de koppeling van data bijvoorbeeld zorgen voor meer efficiency in de zorgsector - en nieuwe kansen voor het bedrijfsleven - ook kan Big Data het leven van Erik Fledderus (TNO), Henk Weyschedé (EDBA), Harry van Dorenmalen (IBM/EDBA), Anwar Osseyran (SURFsara) en Ton Jonker (Amsterdam Economic Board). de burger persoonlijk veraangenamen. Bijvoorbeeld als data wordt gekoppeld aan een navigatiesysteem, zodat dit al rekening houdt met files en je een andere route voorstelt. Data helpt allerlei vragen te kunnen beantwoorden. In de praktijk experimenteren en daarvan leren, brengt het steeds naar een hoger niveau. Daarom heeft het mkb ook een rol in het Big Data Value Center. Henk Weyschedé, directeur EDBA: Het is vooral een symbiose tussen grote en kleine bedrijven. Vooral de innovatieve startups en mkb-bedrijven zijn vaak veel creatiever en sneller dan de grote concerns. Het competitieve valt weg. Niet voor niets is het allesomvattende thema dan ook collaboration is the new competition. Inmiddels kent Almere zo n 15-tal big data bedrijven en zijn er reeds vier start-ups daadwerkelijk in ons Big Data Value Center gestart. Al met al komt het proces van een Big Data Community op gang. Ook het onderwijs maakt zich op voor nieuwe opleidingen op het gebied van big data. Er is behoefte aan medewer- kers die zich op de nieuwe banen van de toekomst hebben voorbereid. Een mooi voorbeeld zijn de drie cursussen op het gebied van data-analytics van La Salle, de Masterclasses Big Data die in februari 2014 bij Windesheim Flevoland starten en de minor Big Data die momenteel wordt voorbereid. LETTER OF INTENT Op 6 december 2013 hebben TNO, SURFsara, de Amsterdam Economic Board en de EDBA een Letter of Intent ondertekend voor verdere ontwikkeling van het Big Data Value Center in Almere. Met de intentieverklaring van december 2013 willen de partners de slagkracht door verdere samenwerking vergroten. Het centrum is gepositioneerd als hét toepassingscentrum, naast en tussen alle wetenschappelijke instituten die reeds in de Metropoolregio Amsterdam actief zijn. Door de samenwerking met deze drie partijen is de continuïteit en positionering in de metropool en Nederland gewaarborgd. 19

22 ICT & MEDIA ALMEERS PLATFORM MET POTENTIE Een gastheer van formaat. Zo zou je het vorig jaar geopende Places to work kunnen omschrijven. En laat dat nu net zijn wat de initiatiefnemers voor ogen hadden. Kay Lagerweij: We willen een gastvrije plek zijn waar jonge en startende ondernemers op het gebied van ICT en Media kunnen werken dankzij allerlei faciliteiten. Maar meer nog dan dat willen we een platform zijn waar men kennis kan uitwisselen en netwerken kan opbouwen. Het concept is nieuw en onderscheidend in Almere. En past ook heel erg bij de stad, vindt Lagerweij. Er is hier een groot ondernemersklimaat, contacten zijn eenvoudig te leggen. Bij ons kunnen ondernemers flexibele contractvormen afsluiten die kunnen worden aangevuld zoals je zelf wilt. Je kunt een bedrijfsruimte huren, maar je kunt bijvoorbeeld ook ontmoeten, vergaderen, een flexplek huren voor een halve dag, je kunt ons als postadres gebruiken en je post hier laten verzamelen. We hebben zelfs een auto beschikbaar waar je gebruik van kunt maken als je hier met het openbaar vervoer kwam en even ergens moet zijn. MOOI MOMENT Eind 2013 was de verbouwing van het voormalig gebouw van Leaseplan een feit en zagen ze het plan op papier werkelijkheid worden. Lagerweij: Dat was een mooi moment. Via de EDBA waren we in eerste instantie gestart met het uitwerken van een plan voor het oude Met hen werken is eigenlijk een soort keurmerk: EDBA staat erachter. Een garantie. Oranjewoud-gebouw, maar dat werd het uiteindelijk toch niet. Het voormalige gebouw van Leaseplan bood echter een goed alternatief. Eveneens dicht bij

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

We willen dichtbij onszelf blijven

We willen dichtbij onszelf blijven Adelheid Ponsioen: We willen dichtbij onszelf blijven Juni 2011 Ledenmagazine van Ondernemerskansen in Turkije Biobased heeft de toekomst Beerze Bulten blijft innoveren Provincie Utrecht kan nog dynamischer

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

VENLO ONDERNEMEND VAN NOORD- LIMBURG DERTIG JAAR MEEGEMAAKT IN DE PRAKTIJK DUURZAAMHEID DAN NORMAAL IN ANTARES BRENGT DE INFRA-AMBITIES

VENLO ONDERNEMEND VAN NOORD- LIMBURG DERTIG JAAR MEEGEMAAKT IN DE PRAKTIJK DUURZAAMHEID DAN NORMAAL IN ANTARES BRENGT DE INFRA-AMBITIES ONDERNEMEND VENLO jaargang 6 no. 22 oktober 2013 MIKE NOLDUS, AKARTON IN VIJF JAAR MEER MEEGEMAAKT DAN NORMAAL IN DERTIG JAAR DE INFRA-AMBITIES VAN NOORD- LIMBURG ANTARES BRENGT DUURZAAMHEID IN DE PRAKTIJK

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Regio Amersfoort voorbereid op de economie van morgen

Regio Amersfoort voorbereid op de economie van morgen Regio Amersfoort voorbereid op de economie van morgen maart 2014 Vooraf realiseren van een vitale regio inspanningen vraagt. In het post-crisistijdperk is dit niet anders. Integendeel. De groei zal veel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie