Beleidsplan Stichting Juntos Contigo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur 5 3. Context, partners en werkwijze 6 Context 6 Partner in Nicaragua 7 Partners in Nederland 7 Werkwijze 7 4. Beleid 8 Beleid op gebied van administratie & vergoedingen 8 Beleid op gebied van inzet vrijwilligers: 9 5. De periode Ondersteuning JCT Nicaragua 10 Inzet vrijwilligers 11 Fondsenwerving 12 Meerjarenbegroting 13 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2/13

3 1. Inleiding & Historie Voor een goed begrip van de doelstellingen en het beleid van Juntos Contigo (JCT) is enige achtergrondkennis van de context onontbeerlijk. Het werk van JCT is begonnen op de centrale vuilnisbelt van Managua, genaamd La Chureca. De vuilnisbelt heeft een oppervlakte van ruim 25 hectare en 80% van het afval van de hoofdstad van Nicaragua wordt daar gestort. De vuilnis was tot voor kort het terrein van de informele afvalverzamelaars waarvan een deel ook in schamele krotjes op de vuilnisbelt woonden. Een aantal jaren geleden is er door de gemeente van Managua besloten om de vuilnisbelt te privatiseren en een concessie te verlenen aan een bedrijf uit Spanje om het afval te verwerken. Dat betekent dat de open vuilnisbelt dicht gaat en dat er een fabriek komt waarin het afval gesorteerd en deels gerecycled word. In 2012 is de fabriek haar operaties gestart, zijn een groot aantal afvalpikkers ondergebracht in de nieuwe woonwijk aan de rand van de oude vuilnisbelt en zijn ook een aantal van de afvalpikkers tewerk gesteld in de fabriek. Historie De Stichting Juntos Contigo (JCT) is in 2005 opgericht als initiatief van Janneke Herrebout. Janneke Herrebout heeft in 2004 een jaar als vrijwilligster in Nicaragua gewoond. Janneke kwam daar in aanraking met kinderen en jongeren die op de vuilnisbelt van Managua afval verzamelen. In 2005 besloot Janneke twee containers uit Nederland te laten overkomen, er een dak tussen te lassen, en daarmee een plek te creëren midden op de vuilnisbelt om kinderen en jongeren op te kunnen vangen. Voor de kinderen en jongeren, samen met hen, Juntos Contigo werd de naam. JCT vangt kinderen en tieners op na schooltijd, geeft ze bijles maar leert ze ook met de handen iets moois te creëren, muziek te maken en te sporten. In de loop van de tijd zijn ook steeds meer moeders van de kinderen het centrum van JCT op de vuilnisbelt als een centrum gaan zien waar ze nieuwe vaardigheden kunnen leren. Gedurende de laatste negen jaren is JCT actief geweest met de verschillende activiteiten die de capaciteit van mensen versterkt op terrein van onderwijs, sport, recreatie,opleiding, vorming en voorlichting op terrein van voeding en gezondheid. JCT biedt de kinderen, jongeren en ouderen de tools, kennis wordt gedeeld en JCT creëert ruimte die een betere sociale, culturele en mentale ontwikkeling stimuleert van kinderen, tieners, jongeren en de gemeenschap als geheel Om alle activiteiten van Janneke en haar lokale team te ondersteunen werd in 2005 in Nederland een Stichting opgericht. Om het idee van samen ontwikkelen verder vorm te geven en het werk te professionaliseren, werd in 2010 ook een Stichting in Nicaragua opgericht, de Asociacion Juntos Contigo Nicaragua (AJUCONTNIC) of JCT Nicaragua. De verantwoordelijkheid voor het project op de vuilnisbelt kwam daarmee helemaal in de handen terecht van het lokale team van vrijwilligers. Het initiatief ontstaat in Nicaragua. De rol van JCT is daarmee verschoven naar fondsenwerving, ondersteuning en advisering. Een belangrijke ontwikkeling voor JCT Nicaragua is de opening van de afvalverwerkingsfabriek op de vuilnisbelt La Chureca. Een hele verbetering voor een aantal mensen die nu niet meer in weer en wind het afval hoeven uit te zoeken. De doelgroep van kinderen en tieners is voor een deel naar de nieuwe woonwijk gegaan. Maar dat betekent niet dat daarmee de behoefte aan de activiteiten van JCT verdwenen is. In de nieuwe fabriek is geen werk voor alle mensen die op de vuilnisbelt hun inkomen bij elkaar scharrelden. Sommige mensen willen ook niet in de fabriek werken. Veel vrouwen willen zelfstandig in hun inkomen voorzien en zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen. Voor kinderen en tieners staat er in de nieuwe wijk een school maar de kwaliteit van onderwijs is onvoldoende, zeker voor de kinderen/tieners die voorheen slechts sporadisch naar school gingen. De mensen hebben JCT Nicaragua gevraagd om mee te verhuizen naar de nieuwe wijk en daar Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 3/13

4 de activiteiten voort te zetten. In 2013 is het centrum van JCT verhuisd naar een nieuw aangekocht terrein aan de rand van de nieuwe wijk. Sinds de start van JCT Nicaragua draagt de Nederlandse stichting ongeveer EUR per jaar bij aan de exploitatiekosten. Daarnaast worden er extra middelen beschikbaar gesteld voor projecten van JCT Nicaragua als er fondsen beschikbaar zijn. In 2013 heeft EO Metterdaad een subsidie gegeven voor de verhuizing van het centrum van JCT Nicaragua en voor de bouw van een nieuw onderkomen. Toekomst Het werk van Juntos Contigo heeft goede resultaten gegeven in de verschillende programma s die aangeboden worden aan de gemeenschap. Maar er blijven aandachtsgebieden en uitdagingen. Zo moeten er nog steeds begeleiding geven worden aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en de mensen geven aan dat er behoefte is aan huiswerkbegeleiding, alfabetisering, sport, handwerken en computeronderwijs. Dit zijn de terreinen waar de gemeenschap prioriteit aan wilde geven en haar steun aan wilde geven. Er is in 2013 een huis aan huis onderzoek gedaan naar de problemen in de families en de behoeften van de mensen. Deze informatie is de basis van het werk van JCT in Nicaragua en vormt daarmee de achtergrond van de ondersteuning van JCT Nederland. Een belangrijke vraag vanuit de gemeenschap was ook dat men geen werk kan vinden en dat men graag een vak zou willen leren om in hun eigen inkomsten te kunnen voorzien. Voor veel mensen de armoede gebleven, werkeloos en door de sluiting van de vuilnisbelt met nog minder alternatieven om iets te verdienen. JCT Nicaragua gaat daarom een nieuwe fase in. Een fase van afbouwen van een aantal activiteiten en uitbreiden van andere activiteiten. In 2013 is door het team van JCT Nicaragua opnieuw een uitgebreide analyse van de context gedaan. De kinderen kunnen inmiddels naar school, ook is er een andere organisatie die voor kinderen naschoolse opvang aanbiedt. JCT Nicaragua heeft daarom besloten om in het nieuwe centrum zich vooral op training van jongeren en vrouwen te richten die door middel van handwerk (sieraden bv) een inkomen kunnen gaan verdienen. De bouw van het nieuwe centrum van JCT Nicaragua wordt ook op die nieuwe rol afgestemd. In de samenwerking tussen JCT Nicaragua en JCT Nederland verandert ook het nodige. Het team van JCT Nicaragua werkt steeds zelfstandiger, de fase van pionieren en opstarten is voorbij, en de lokale associatie zal meer en meer ook op zoek gaan naar lokale financiering van activiteiten. JCT Nederland wil echter als partner van JCT Nicaragua blijven functioneren, meedenken, stimuleren, fondsen inzamelen en waar nodig met korte termijn vrijwilligers ondersteuning bieden. Het beleidsplan heeft tot doel te beschrijven hoe de JCT Nicaragua haar missie gaat realiseren in de komende jaren. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 4/13

5 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur Stichting Juntos Contigo streeft ernaar om mensen in de omgeving van La Chureca, de vuilnisbelt van Managua, een beter toekomstperspectief te bieden. Juntos Contigo wil met name kinderen en jongeren een kans bieden een toekomst op te bouwen buiten de vuilnisbelt. De visie achter het werk van JCT Nederland is gebaseerd op: Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen; Ontwikkeling vraagt eigen initiatief maar samen kom je beter vooruit; De statutaire doelstelling van JCT is: a. Het voorzien in, of aanvullen van primaire levensbehoeften (voedsel, water, onderdak), en het verlenen van eventueel noodzakelijke zorgtaken, aan, straatkinderen en behoeftigen in Nicaragua; b. Het scheppen van economische zelfstandigheid, het bieden van vertrouwen, middels het opbouwen van een lokaal netwerk en persoonlijk contact, en zo het opbouwen van zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfrespect en bestaansrecht van straatkinderen en behoeftigen in Nicaragua; c. Het beiden van een voorlichtings- en vertrouwensfunctie; d. Binnen de structuur van de organisatie en in het werkveld garanderen dat er ruimte gecreëerd wordt om christelijke vorming te kunnen geven. JCT probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door (a) optimale samenwerking met groepen of organisaties die deze doelstellingen onderschrijven, (b) door op locatie een opvangterrein of behuizing op te zetten voor: (i) het verstrekken van voedsel en kleding; (ii) het geven van onderwijs en vakopleiding; (iii) het uitlenen of ter beschikking stellen van gereedschap te behoeve hiervan; (iv) voorlichting over hygiëne en andere onderwerpen; (v) training in vergroting van zelfvertrouwen, leren omzien naar elkaar en samenwerken. JCT richt zich hierbij op de minderjarige jongeren en jongvolwassenen. Juntos Contigo tracht de kinderarbeid zoveel mogelijk te verminderen het liefst te stoppen - en het schoolverzuim te verlagen. De activiteiten zijn erop gericht om de sociale, emotionele, intellectuele en praktische vaardigheden van de kinderen en jongeren te ontwikkelen en hen mede daardoor zelfvertrouwen en zelfwaardering te geven. JCT Nederland hanteert de volgende waarden & uitgangspunten: JCT wil aanvullen waar andere actief zijn en kiest daarom bewust voor complementariteit in haar activiteiten in relatie tot wat andere organisaties in Nicaragua doen. JCT wil als brug fungeren tussen mensen in Nicaragua en mensen in Nederland en wil mensen stimuleren persoonlijk betrokken te raken bij het werk in Nicaragua. JCT wil respect hebben voor mensen, culturen, geloofsbeleving en de wijze waarop mensen in hun eigen omstandigheden vorm geven aan kerk, gemeenschap en bestaan. Het bestuur van JCT Nederland bestaat per 1 januari 2013 uit de volgende mensen: Voorzitter: John Lindhout, Kloetinge (Investment Manager) Penningmeester: Adrie Amperse, Kortgene (Commissionair zelfstandig ondernemer) Secretaris: Caroline Flipse, Wilhelminadorp (P&) Manager) Algemeend lid: Janneke Herrebout, Middelburg (Social Work / Oprichter JCT) Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 5/13

6 3. Context, partners en werkwijze Context Nicaragua is één van de armste landen in Latijns Amerika en staat op plaats 129 in de Human Development Index van de United Nations van (Honduras en Guatemala schommelen ook rond deze positie en alleen Haïti staat nog lager op de index). Het beleid van de liberale regeringen vanaf 1996 heeft verder ook de kloof tussen arm en rijk vergroot. De huidige sociale regering doet veel voor de armen maar krijgt steeds meer profiel van een alleenheerschappij waarbij er een sterke polarisatie is tussen bevolkingsgroepen. De ontwikkelingen op macroniveau lijken positief, een groei van 5% in 2011 en 2012, maar zijn absoluut onvoldoende om behoeften van de gehele bevolking op gebied van onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid mee af te dekken. Ook de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. Hoewel het onderwijs gratis is, staat de kwaliteit van de resultaten erg onder druk. Veel jongeren die naar de universiteit willen halen de ingangstoets niet. De kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die een opleiding afgerond hebben, blijven klein. Er is veel werkeloosheid en veel mensen die onder hun niveau werken. JCT werkt aan de rand van de centrale vuilnisbelt in een krottenwijk die op de vuilnisbelt is ontstaan. Een omgeving die gekenmerkt wordt door een opeenstapeling van sociale, economische en milieu problemen. Veel van de bewoners op de belt zijn jong. Ongeveer 50% is onder de 20 jaar en de meerderheid verdient zijn geld met afval pikken en sorteren op de vuilnisbelt. Om het schaarse inkomen wat aan te vullen, worden er diverse handeltjes gedreven. Verkoop van eten, tweede hands kleding, etc. Maar ook handel in drugs, alcohol en zelfs mensen. Een omgeving waar kinderen al snel in aanraking komen met criminaliteit. Lijm is de goedkoopste drugs in deze omgeving en veel kinderen raken al op jonge leeftijd verslaafd. En van het een komt het ander. Goede voorbeelden zijn er niet op de vuilnisbelt. 90% van de kinderen komt uit disfunctionele families. Dat wil zeggen, één van de ouders is niet meer thuis en/of functioneert niet mee als ouder in het gezin. Een gemiddeld gezin bestaat uit een moeder met kinderen van 2 of meerdere mannen, een stiefvader die vaak alleen voor zijn eigen kinderen wil zorgen, een moeder en/of andere volwassenen die de hele dag op de vuilnisbelt zitten of op andere manier bezig zijn geld te verdienen en weer uit te geven. De opvoeding is uit handen gegeven aan de wetten van de straat, van de vuilnisbelt. Deze thuissituatie gecombineerd met de uitzichtloosheid van het bestaan leidt tot veel sociale problemen. Volwassenen in het huis die alcohol of drugs verslaafd zijn, huiselijk geweld, seksueel misbruik. Dit vertaalt zich onder de jongeren in veel tienerzwangerschappen, schoolopleiding wordt niet afgemaakt, jeugdbendes en criminaliteit. Maar ook prostitutie en mensenhandel zijn aan de orde van de dag. Meisjes (en soms ook jongens) verdwijnen soms van vandaag of morgen en worden verkocht aan drugshandelaren die ze meenemen naar Guatemala of Mexico. De consequente is dat de gezinnen en families nog verder uit elkaar vallen en ook de sociale structuur verdwijnt. De maatschappij gaat van binnenuit kapot. Een vicieuze cirkel waar zonder hulp en begeleiding moeilijk uit los te komen is. Soms is de enige optie om te overleven voor kinderen is te doen wat ze om zich heen zien. Lijm snuiven op je 8 e, kleine criminaliteit, hardere drugs, beroving, benden. Het begin van het einde. Juntos Contigo wil deze cirkel doorbreken en kinderen een kans bieden. 1 (December 28, 2013) Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 6/13

7 Partner in Nicaragua De partner van JCT in Nederland is JCT in Nicaragua die zich georganiseerd heeft in de Asociacion Juntos Contigo Nicaragua (AJUCONTNIC). AJUCONTNIC is een organisatie zonder winstoogmerk, formeel geregistreerd in Nicaragua en gereguleerd door de overheid in Nicaragua. De associatie vorm geeft iets weer van de doelstelling van Juntos Contigo, samenwerken en samen ontwikkelen. JCT Nicaragua heeft een bestuur van vertegenwoordigers uit de maatschappij in Nicaragua. Het bestuur van JCT Nicaragua stelt de projectcoördinator aan die op zijn/haar beurt dan weer verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van een team van medewerkers.het team in Nicaragua bestaat uit vier vrijwilligers die tussen die ongeveer 30 uur per week beschikbaar hebben voor de activiteiten van JCT. De medewerkers van JCT hebben geen formeel arbeidscontract met JCT en ontvangen alleen een vrijwilligers/onkostenvergoeding. Mogelijk zal dit in de toekomst veranderen en zullen een beperkt aantal mensen een arbeidscontract aangeboden krijgen. Ruben Alejandro Silva Martínez is directeur en vertegenwoordiger in Nicaragua van de lokale stichting Asociación Juntos Contigo Nicaragua (AJUCONTNIC). Partners in Nederland In Nederland onderhoudt JCT contacten met diverse organisaties. De meeste van deze contacten zijn informeel en gerelateerd aan specifieke projecten. Stichting Alle kinderen naar School In 2013 heeft de Stichting Alle kinderen naar School besloten om het project Tuinen van Hoop / Jardines de Esperanza te ondersteunen. Dit project wil kinderen en jongeren helpen om de lagere school af te maken. De subsidie is voor voor ongeveer Euro. EO Metterdaad De Evangelische Omroep heeft het werk van JCT in Nicaragua al diverse keren in beeld gebracht. Voor het laatst was dit in 2012 waaruit een subsidie is voortgekomen van Euro voor de verhuizing en herbouw van het centrum van JCT. Werkwijze De Stichting JCT Nederland is een vrijwilligersorganisatie en vergadert ongeveer drie keer per jaar over de voortgang van de verschillende activiteiten. De bestuursleden van JCT brengen professionele expertise in vanuit verschillende achtergronden (ondernemer, ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijk werk, personeel/management). JCT Nicaragua en JCT Nederland zijn nauw met elkaar verbonden. Pas sinds 2010 is er formeel een associatie opgericht in Nicaragua om daarmee een betere juridische basis en erkenning door gemeente/andere instanties te hebben. Door de persoonlijke relatie en betrokkenheid van Janneke Herrebout en omdat JCT Nicaragua nog voor grootste deel van haar fondsen afhankelijk is van JCT in Nederland is er een nauw band tussen JCT Nicaragua en JCT Nederland. De rol van JCT Nederland is echter van financierder en adviseur. Het bestuur van JCT Nicaragua is verantwoordelijk voor beleid en organisatie in Nicaragua. De geldstromen van JCT Nederland lopen direct naar JCT in Nicaragua. Om controle te kunnen houden op de geldstroom werkt JCT Nicaragua met een pasje van de Nederlandse bankrekening. Iedere maand wordt de maandbijdrage van JCT Nederland op een aparte bankrekening gestort en kan het team van JCT Nicaragua over de middelen beschikken. Minstens één keer per jaar is er een projectbezoek van JCT Nederland aan JCT Nicaragua, vaak in de persoon van Janneke Herrebout. Tijdens die projectbezoeken worden de activiteiten gemonitord, nieuwe afspraken gemaakt en ook training gegeven voor specifieke projecten. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 7/13

8 4. Beleid Beleid op gebied van administratie & vergoedingen JCT Nederland heeft geen kantoor en geen medewerkers in dienst. De administratie van het werk wordt gedaan door de bestuursleden van JCT Nederland. De verantwoording voor de financiële administratie berust geheel bij de penningmeester. Het bestuur kan jaarlijks een controlecommissie benoemen van twee leden om de stukken en administratie te controleren. Daarnaast is er een externe accountant/boekhouder die assistentie geeft bij het opmaken van de jaarrekening en balans. Bestuursleden doen het werk voor JCT Nederland zonder salaris en/of vergoeding. Bestuursleden kunnen echter wel onkostenvergoedingen indienen voor kosten gemaakt voor het werk van JCT. Te denken valt aan kosten van porto voor mailings, vergoedingen voor kilometerkosten, telefoonkosten, etc. JCT streeft er echter naar om het kostenniveau zo laag mogelijk te houden en niet meer dan 1% van de totale inkomsten te laten bedragen. JCT Nederland heeft een exclusieve partnerrelatie met JCT Nicaragua en verstrekt budgetsteun (bijdrage aan maandelijkse operationele kosten van JCT Nicaragua) en draagt bij aan eenmalige projecten. Ook is er de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen bij JCT in Nicaragua. Een nieuwe activiteit is het organiseren van ontdekkingsreizen of ervaringsreizen. Een groep van vrijwilligers gaat dan voor ongeveer drie weken naar Nicaragua om daar de handen uit de mouwen te steken op gebied van bouwactiviteiten, sport/spel en kinderwerk. Op het gebied van inzet van vrijwilligers heeft de JCT het volgende beleid op het gebied van vergoedingen bij reizen die in relatie staan tot het werk dat via de JCT gefinancierd wordt: JCT Nederland kan vliegtickets vergoeden voor bestuursleden van de JCT Nederland die in Nicaragua op bezoek gaan en daar zich laten informeren over de voortgang van de verschillende projecten en activiteiten die mede door JCT Nederland gefinancierd worden. Voorwaarden zijn: o Het bestuurslid dient schriftelijk een verzoek in tot financiering en aankoop van het ticket via JCT Nederland onder vermelding van het de periode waarin de reis gemaakt wordt, de doelen van de reis en de wijze van terugkoppeling naar JCT. o De secretaris van JCT bevestigt schriftelijk dat JCT het ticket zal betalen en de wijze van terugkoppeling naar JCT. o Het bestuurslid van JCT zal minimaal 100% van de prijs van het door de stichting. aangeschafte ticket als gift naar JCT overboeken ter dekking van de budgetpost reiskosten. o Het bestuurslid zal na afloop schriftelijk terugkoppeling geven aan de secretaris van JCT. JCT kan vliegtickets, verzekeringen en overige kosten vergoeden die direct gerelateerd zijn aan reizen die gemaakt worden in het kader van eenmalige projecten (bouwprojecten, uitwisselingsprojecten, korte termijn vrijwilligers). Voorwaarden zijn: o Reiskosten van deelnemers worden alleen vergoed indien JCT ook financiering geeft aan een concreet project in Nicaragua waaraan de reis gerelateerd is. Het moet een project zijn waar deelnemers aan de reis ook de financiën voor inzamelen. (bijvoorbeeld ontdekkingsreis en/of training van lokale medewerkers) o Deelnemers aan een projectreis zullen minimaal 100% van de prijs van de door JCT aangekochte tickets, verzekeringen, etc. als gift naar JCT overboeken ter dekking van de budgetpost reiskosten binnen het door JCT gedefinieerde project. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 8/13

9 Beleid op gebied van inzet vrijwilligers: Via JCT willen we ruimte geven aan diverse typen vrijwilligers die voor kortere of langere tijd werkzaam kunnen zijn in Nicaragua binnen de projecten van JCT Nicaragua. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de vrijwilligers: De vrijwilliger is niet in dienst van JCT en er is geen sprake van een arbeidsverhouding. De vrijwilliger gaat op eigen verantwoordelijkheid naar Nicaragua. JCT is niet aansprakelijk voor calamiteiten tijdens reis of verblijf. Van de vrijwilliger die langer dan vier weken in Nicaragua wenst te verblijven, wordt verwacht dat hij/zijn een cursus Spaans doet.. De minimumleeftijd voor korte termijn vrijwilligers (1 tot 4 weken, vb. ontdekkingsreis) bouwvakantie is 18 jaar. De minimumleeftijd voor korte termijn vrijwilligers (vanaf 1 maand verblijf) is 20 jaar. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 9/13

10 5. De periode In de periode wil JCT de activiteiten voorzetten zoals die in de afgelopen negen jaar hebben plaatsgevonden. Per hoofddoelstelling wordt aangegeven wat het beleid is voor de komende jaren inclusief de daarbij behorende budgetten. Ondersteuning JCT Nicaragua JCT Nederland wil doorgaan met het ondersteunen van de activiteiten van JCT in Nicaragua in de volgende projecten: Sieradenproject El Pajarito Guaradabarranco : Er is niet voor iedereen werk in de afvalfabriek, en na het basisonderwijs zullen veel kinderen toch een bestaan moeten vinden, om te kunnen zorgen voor hun kinderen. Daarvoor wil Juntos Contigo dan ook praktische scholing en bijscholing bieden door een vak te leren. In februari 2013 is Janneke Herrebout met Anke Fierloos ( Goudsmid) uit Nederland naar Nicaragua vertrokken om samen met een aantal teamleden uit Nicaragua te werken aan het opzetten van een productlijn van sieraden voor de vrouwen daar. Met het inkopen van een aantal basismaterialen en gereedschap zijn ze samen met het lokale team en de vrouwen 2 weken aan de slag gegaan. Tijdens korte workshops en samenwerkingsprojecten is er veel van elkaar geleerd. Inmiddels ligt er een goed pakket om ambitieuze jong volwassenen mee te laten werken. Hiermee bieden we nu voor verschillende jong volwassenen een goede basis en de mogelijkheid een eigen onderneming te starten zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien. De doelgroep voor het project zijn 2 groepen. Een groep studenten en een groep jonge vrouwen jaar. Doel: Het algemene doel is voor verschillende jong volwassenen een goede basis en de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen om een eigen onderneming te starten zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien. Het specifieke doel is om: (i) De jongeren de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen door een nieuwe vak te leren om uiteindelijk hun eigen gemaakte producten te verkopen. (ii) De jongeren bijscholing, les geven in lezen of schrijven computeren. (iii) de jongeren leren werken met computer om hun kennis te geven over administratieve zaken en het voeren van een eenvoudige boekhouding. (iv) De vrouwen helpen een eigen onderneming en een bestaan kunnen opbouwen. (v) Organiseren van een variëteit aan programma s om de integrale ontwikkeling van de jongeren te stimuleren door o.a. voorlichting/activiteiten rond milieu,cultuur, folklore, maatschappelijke verantwoordelijkheid, etc. Recycleproject: In 2011 is een recycle project gestart waar meisjes en jonge vrouwen leren om van papier, rubber, plastic en andere materialen nieuwe creatieve producten te maken die ze kunnen verkopen. Met de hulp van Nederlandse professionals en Nicaraguaanse initiatiefnemers zijn verschillende productlijnen ontwikkeld voor het maken van o.a. tassen en sieraden. Van gerecycled papier worden verpakkingen gemaakt. Doelen van het project (papier recycle programma en handwerk/naai-programma): (i) Het creëren van werk, aanvankelijk part-time, en de daaruit voortkomende inkomsten voor de bewoners van de Chureca. (ii) Het houden van zowel technische workshops voor het verbeteren van de tecnischen vaardigheden als psychosociale workshops over belangrijke thema s. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 10/13

11 Onderwijsproject Jardines de Esperanza Onderwijs is een belangrijke basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van een kind. Iedereen heeft er recht op volgens de VN. Via een reeks van activiteiten en projecten wordt er ook in Nicaragua hard gewerkt aan MDG 2. Maar de overheid kan het niet alleen. Nog steeds zijn er groepen van kinderen die niet of zeer onregelmatig naar school gaan en de schattig is dat nog steeds 15% van de kinderen niet naar school gaat. In Nicaragua is er in principe wel gratis onderwijs. En als ze al naar school gaan, zijn er tal van factoren die ervoor zorgen dat er weinig geleerd wordt op school. Dat is vooral het geval bij kinderen die uit een achterstandsituatie komen. Dat zit deels in de kosten om kinderen naar school te laten gaan. Hoewel het onderwijs zelf gratis is, moet er door de ouders nog wel een uniform, schoenen, rugzak, schriften en pennen aangeschaft worden. Kinderen verzuimen school als ze dit niet hebben. Een ander probleem op de scholen in Nicaragua is de kwaliteit van het onderwijs. Docenten worden slecht betaald en er is vaak geen geld voor bijscholing. Dat heeft effecten op de resultaten van de kinderen. Vaak kunnen kinderen nog steeds niet goed lezen (technische lezen en begrijpend lezen) en ook niet goed rekenen (nog steeds op de vingers optellen). Huiswerkbegeleiding is daarbij een belangrijk hulpmiddel om extra aandacht te geven aan lezen en schrijven en in het algemeen aan de leerhouding. Het algemene doel is dat er door het Tuinen van hoop! project van JCT op zijn minst 20 en maximaal 60 kinderen met voldoende lees en schrijfvaardigheden de lagere school afronden en met een gezonde persoonlijke ontwikkeling (onderwijs/kennis, gezondheid, cultureel). Het specifieke doel is om (i) niet schoolgaande kinderen naar de basisschool te krijgen, (ii) kinderen te helpen met de basis benodigdheden om naar school te gaan, (iii) kinderen huiswerkbegeleiding te geven zodat ze na de lagere school voldoende niveau hebben qua lezen en schrijven dat ze naar voortgezet onderwijs kunnen. organiseren van een variëteit aan programma s om de integrale ontwikkeling van het kind te stimuleren door o.a. voorlichting Inzet vrijwilligers In de periode wil JCT Nederland meer aandacht geven aan de inzet van Nederlandse vrijwilligers. Het doel van ondersteunen van vrijwilligers gaat niet alleen om inzet van tijd, kennis en ervaring binnen JCT Nicaragua maar ook om blijvende binding te creëren tussen mensen in Nicaragua en mensen in Nederland. De naam van Juntos Contigo is mede ingegeven door de relaties die opgebouwd zijn tussen Nederlandse vrijwilligers en vrijwilligers Nicaragua. Om samen mensen te helpen ontwikkelen. Door inzet van Nederlandse vrijwilligers worden er blijvende vriendschappen opgebouwd en die band betekent veel voor zowel de mensen in Nicaragua als de mensen in Nederland. Daarnaast is gebleken dat vrijwilliger-zijn een hele goede manier is om betrokken te raken bij het werk van JCT en ook blijven het werk te gaan ondersteunen. Lange termijn vrijwilligers: JCT Nederland bied de mogelijkheid voor mensen om voor een langere periode in Nicaragua een bijdrage te leveren aan het werk. Lange temrijn (tussen de 3 en 24 maanden) vrijwilligers zullen worden ingezet voor specifieke taken en opdrachten in nauwe afstemming met het team van JCT Nicaragua. Projectvrijwilligers: In toenemende mate is er spraken van de inzet van project vrijwilligers. Dit is vooral het geval binnen kortlopende projecten georganiseerd rond ontdekkingreizen. Een groep van tussen de 10 en 20 jongeren werkt actief mee voor een aantal dagen in de activiteiten van JCT Nicaragua en brengen nieuwe ideeën in, sporten met de kinderen/tieners. De aanwezigheid heeft mede als doel om Nederlandse jongeren bewust te maken van de verschillen tussen rijk en arm. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 11/13

12 Fondsenwerving Een belangrijke activiteit voor JCT Nederland is fondsenwerving voor de projecten van JCT in Nicaragua. Er zijn diverse doelgroepen: Familie, vrienden en bekenden van Janneke Herrebout en van de bestuursleden van JCT. Uit deze groep van mensen komt regelmatige steun voor het werk in Nicaragua via periodieke giften en/of specifieke giften. Kinderen en jongeren op scholen: er wordt door Janneke Herrebout veel voorlichting gegeven op scholen in Zeeland en soms buiten Zeeland. Stichtingen en fondsen. De bijdragen van EO Metterdaad en Stichting Alle Kinderen naar School vallen hieronder. Eind 2013 is de website en de folder van een nieuwe stijl voorzien en ook de facebook pagina van JCT heeft dit ontwerp gekregen. Vanaf 2014 zal JCT actief de facebook pagina bijhouden en eind 2014 is het streven om 500 volgers te hebben op facebook. De fondsenwerving werd tot nu toe vooral door Janneke Herrebout gedaan gezien haar persoonlijke relatie met het project. Vanaf 2014 zal het sponsorteam moeten worden uitgebreid met nog twee mensen om op die manier Janneke te ondersteunen en bij de diverse activiteiten acte de presence te kunnen geven. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 12/13

stichting Juntos Contigo.

stichting Juntos Contigo. Stichting Juntos Contigo Organisatie: stichting Juntos Contigo. Adres: Nicaragua, Managua Bº. Hugo Chavez, Empresas Kativo 24 andenes al norte 85 varas al oeste. Casa Nº G 116 Telefoon: +505 22338549 /

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría

Jaarverslag 2013. Stichting Casa de la Alegría Jaarverslag 2013 Stichting Casa de la Alegría 1. Inleiding Stichting Casa de la Alegría is in Nederland opgericht op 31 januari 2011. Het eerste jaar hebben we besteed aan het vormgeven van de stichting

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie