Beleidsplan Stichting Juntos Contigo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur 5 3. Context, partners en werkwijze 6 Context 6 Partner in Nicaragua 7 Partners in Nederland 7 Werkwijze 7 4. Beleid 8 Beleid op gebied van administratie & vergoedingen 8 Beleid op gebied van inzet vrijwilligers: 9 5. De periode Ondersteuning JCT Nicaragua 10 Inzet vrijwilligers 11 Fondsenwerving 12 Meerjarenbegroting 13 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2/13

3 1. Inleiding & Historie Voor een goed begrip van de doelstellingen en het beleid van Juntos Contigo (JCT) is enige achtergrondkennis van de context onontbeerlijk. Het werk van JCT is begonnen op de centrale vuilnisbelt van Managua, genaamd La Chureca. De vuilnisbelt heeft een oppervlakte van ruim 25 hectare en 80% van het afval van de hoofdstad van Nicaragua wordt daar gestort. De vuilnis was tot voor kort het terrein van de informele afvalverzamelaars waarvan een deel ook in schamele krotjes op de vuilnisbelt woonden. Een aantal jaren geleden is er door de gemeente van Managua besloten om de vuilnisbelt te privatiseren en een concessie te verlenen aan een bedrijf uit Spanje om het afval te verwerken. Dat betekent dat de open vuilnisbelt dicht gaat en dat er een fabriek komt waarin het afval gesorteerd en deels gerecycled word. In 2012 is de fabriek haar operaties gestart, zijn een groot aantal afvalpikkers ondergebracht in de nieuwe woonwijk aan de rand van de oude vuilnisbelt en zijn ook een aantal van de afvalpikkers tewerk gesteld in de fabriek. Historie De Stichting Juntos Contigo (JCT) is in 2005 opgericht als initiatief van Janneke Herrebout. Janneke Herrebout heeft in 2004 een jaar als vrijwilligster in Nicaragua gewoond. Janneke kwam daar in aanraking met kinderen en jongeren die op de vuilnisbelt van Managua afval verzamelen. In 2005 besloot Janneke twee containers uit Nederland te laten overkomen, er een dak tussen te lassen, en daarmee een plek te creëren midden op de vuilnisbelt om kinderen en jongeren op te kunnen vangen. Voor de kinderen en jongeren, samen met hen, Juntos Contigo werd de naam. JCT vangt kinderen en tieners op na schooltijd, geeft ze bijles maar leert ze ook met de handen iets moois te creëren, muziek te maken en te sporten. In de loop van de tijd zijn ook steeds meer moeders van de kinderen het centrum van JCT op de vuilnisbelt als een centrum gaan zien waar ze nieuwe vaardigheden kunnen leren. Gedurende de laatste negen jaren is JCT actief geweest met de verschillende activiteiten die de capaciteit van mensen versterkt op terrein van onderwijs, sport, recreatie,opleiding, vorming en voorlichting op terrein van voeding en gezondheid. JCT biedt de kinderen, jongeren en ouderen de tools, kennis wordt gedeeld en JCT creëert ruimte die een betere sociale, culturele en mentale ontwikkeling stimuleert van kinderen, tieners, jongeren en de gemeenschap als geheel Om alle activiteiten van Janneke en haar lokale team te ondersteunen werd in 2005 in Nederland een Stichting opgericht. Om het idee van samen ontwikkelen verder vorm te geven en het werk te professionaliseren, werd in 2010 ook een Stichting in Nicaragua opgericht, de Asociacion Juntos Contigo Nicaragua (AJUCONTNIC) of JCT Nicaragua. De verantwoordelijkheid voor het project op de vuilnisbelt kwam daarmee helemaal in de handen terecht van het lokale team van vrijwilligers. Het initiatief ontstaat in Nicaragua. De rol van JCT is daarmee verschoven naar fondsenwerving, ondersteuning en advisering. Een belangrijke ontwikkeling voor JCT Nicaragua is de opening van de afvalverwerkingsfabriek op de vuilnisbelt La Chureca. Een hele verbetering voor een aantal mensen die nu niet meer in weer en wind het afval hoeven uit te zoeken. De doelgroep van kinderen en tieners is voor een deel naar de nieuwe woonwijk gegaan. Maar dat betekent niet dat daarmee de behoefte aan de activiteiten van JCT verdwenen is. In de nieuwe fabriek is geen werk voor alle mensen die op de vuilnisbelt hun inkomen bij elkaar scharrelden. Sommige mensen willen ook niet in de fabriek werken. Veel vrouwen willen zelfstandig in hun inkomen voorzien en zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen. Voor kinderen en tieners staat er in de nieuwe wijk een school maar de kwaliteit van onderwijs is onvoldoende, zeker voor de kinderen/tieners die voorheen slechts sporadisch naar school gingen. De mensen hebben JCT Nicaragua gevraagd om mee te verhuizen naar de nieuwe wijk en daar Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 3/13

4 de activiteiten voort te zetten. In 2013 is het centrum van JCT verhuisd naar een nieuw aangekocht terrein aan de rand van de nieuwe wijk. Sinds de start van JCT Nicaragua draagt de Nederlandse stichting ongeveer EUR per jaar bij aan de exploitatiekosten. Daarnaast worden er extra middelen beschikbaar gesteld voor projecten van JCT Nicaragua als er fondsen beschikbaar zijn. In 2013 heeft EO Metterdaad een subsidie gegeven voor de verhuizing van het centrum van JCT Nicaragua en voor de bouw van een nieuw onderkomen. Toekomst Het werk van Juntos Contigo heeft goede resultaten gegeven in de verschillende programma s die aangeboden worden aan de gemeenschap. Maar er blijven aandachtsgebieden en uitdagingen. Zo moeten er nog steeds begeleiding geven worden aan kinderen en jongeren op het gebied van onderwijs en de mensen geven aan dat er behoefte is aan huiswerkbegeleiding, alfabetisering, sport, handwerken en computeronderwijs. Dit zijn de terreinen waar de gemeenschap prioriteit aan wilde geven en haar steun aan wilde geven. Er is in 2013 een huis aan huis onderzoek gedaan naar de problemen in de families en de behoeften van de mensen. Deze informatie is de basis van het werk van JCT in Nicaragua en vormt daarmee de achtergrond van de ondersteuning van JCT Nederland. Een belangrijke vraag vanuit de gemeenschap was ook dat men geen werk kan vinden en dat men graag een vak zou willen leren om in hun eigen inkomsten te kunnen voorzien. Voor veel mensen de armoede gebleven, werkeloos en door de sluiting van de vuilnisbelt met nog minder alternatieven om iets te verdienen. JCT Nicaragua gaat daarom een nieuwe fase in. Een fase van afbouwen van een aantal activiteiten en uitbreiden van andere activiteiten. In 2013 is door het team van JCT Nicaragua opnieuw een uitgebreide analyse van de context gedaan. De kinderen kunnen inmiddels naar school, ook is er een andere organisatie die voor kinderen naschoolse opvang aanbiedt. JCT Nicaragua heeft daarom besloten om in het nieuwe centrum zich vooral op training van jongeren en vrouwen te richten die door middel van handwerk (sieraden bv) een inkomen kunnen gaan verdienen. De bouw van het nieuwe centrum van JCT Nicaragua wordt ook op die nieuwe rol afgestemd. In de samenwerking tussen JCT Nicaragua en JCT Nederland verandert ook het nodige. Het team van JCT Nicaragua werkt steeds zelfstandiger, de fase van pionieren en opstarten is voorbij, en de lokale associatie zal meer en meer ook op zoek gaan naar lokale financiering van activiteiten. JCT Nederland wil echter als partner van JCT Nicaragua blijven functioneren, meedenken, stimuleren, fondsen inzamelen en waar nodig met korte termijn vrijwilligers ondersteuning bieden. Het beleidsplan heeft tot doel te beschrijven hoe de JCT Nicaragua haar missie gaat realiseren in de komende jaren. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 4/13

5 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur Stichting Juntos Contigo streeft ernaar om mensen in de omgeving van La Chureca, de vuilnisbelt van Managua, een beter toekomstperspectief te bieden. Juntos Contigo wil met name kinderen en jongeren een kans bieden een toekomst op te bouwen buiten de vuilnisbelt. De visie achter het werk van JCT Nederland is gebaseerd op: Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen; Ontwikkeling vraagt eigen initiatief maar samen kom je beter vooruit; De statutaire doelstelling van JCT is: a. Het voorzien in, of aanvullen van primaire levensbehoeften (voedsel, water, onderdak), en het verlenen van eventueel noodzakelijke zorgtaken, aan, straatkinderen en behoeftigen in Nicaragua; b. Het scheppen van economische zelfstandigheid, het bieden van vertrouwen, middels het opbouwen van een lokaal netwerk en persoonlijk contact, en zo het opbouwen van zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfrespect en bestaansrecht van straatkinderen en behoeftigen in Nicaragua; c. Het beiden van een voorlichtings- en vertrouwensfunctie; d. Binnen de structuur van de organisatie en in het werkveld garanderen dat er ruimte gecreëerd wordt om christelijke vorming te kunnen geven. JCT probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door (a) optimale samenwerking met groepen of organisaties die deze doelstellingen onderschrijven, (b) door op locatie een opvangterrein of behuizing op te zetten voor: (i) het verstrekken van voedsel en kleding; (ii) het geven van onderwijs en vakopleiding; (iii) het uitlenen of ter beschikking stellen van gereedschap te behoeve hiervan; (iv) voorlichting over hygiëne en andere onderwerpen; (v) training in vergroting van zelfvertrouwen, leren omzien naar elkaar en samenwerken. JCT richt zich hierbij op de minderjarige jongeren en jongvolwassenen. Juntos Contigo tracht de kinderarbeid zoveel mogelijk te verminderen het liefst te stoppen - en het schoolverzuim te verlagen. De activiteiten zijn erop gericht om de sociale, emotionele, intellectuele en praktische vaardigheden van de kinderen en jongeren te ontwikkelen en hen mede daardoor zelfvertrouwen en zelfwaardering te geven. JCT Nederland hanteert de volgende waarden & uitgangspunten: JCT wil aanvullen waar andere actief zijn en kiest daarom bewust voor complementariteit in haar activiteiten in relatie tot wat andere organisaties in Nicaragua doen. JCT wil als brug fungeren tussen mensen in Nicaragua en mensen in Nederland en wil mensen stimuleren persoonlijk betrokken te raken bij het werk in Nicaragua. JCT wil respect hebben voor mensen, culturen, geloofsbeleving en de wijze waarop mensen in hun eigen omstandigheden vorm geven aan kerk, gemeenschap en bestaan. Het bestuur van JCT Nederland bestaat per 1 januari 2013 uit de volgende mensen: Voorzitter: John Lindhout, Kloetinge (Investment Manager) Penningmeester: Adrie Amperse, Kortgene (Commissionair zelfstandig ondernemer) Secretaris: Caroline Flipse, Wilhelminadorp (P&) Manager) Algemeend lid: Janneke Herrebout, Middelburg (Social Work / Oprichter JCT) Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 5/13

6 3. Context, partners en werkwijze Context Nicaragua is één van de armste landen in Latijns Amerika en staat op plaats 129 in de Human Development Index van de United Nations van (Honduras en Guatemala schommelen ook rond deze positie en alleen Haïti staat nog lager op de index). Het beleid van de liberale regeringen vanaf 1996 heeft verder ook de kloof tussen arm en rijk vergroot. De huidige sociale regering doet veel voor de armen maar krijgt steeds meer profiel van een alleenheerschappij waarbij er een sterke polarisatie is tussen bevolkingsgroepen. De ontwikkelingen op macroniveau lijken positief, een groei van 5% in 2011 en 2012, maar zijn absoluut onvoldoende om behoeften van de gehele bevolking op gebied van onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid mee af te dekken. Ook de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. Hoewel het onderwijs gratis is, staat de kwaliteit van de resultaten erg onder druk. Veel jongeren die naar de universiteit willen halen de ingangstoets niet. De kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die een opleiding afgerond hebben, blijven klein. Er is veel werkeloosheid en veel mensen die onder hun niveau werken. JCT werkt aan de rand van de centrale vuilnisbelt in een krottenwijk die op de vuilnisbelt is ontstaan. Een omgeving die gekenmerkt wordt door een opeenstapeling van sociale, economische en milieu problemen. Veel van de bewoners op de belt zijn jong. Ongeveer 50% is onder de 20 jaar en de meerderheid verdient zijn geld met afval pikken en sorteren op de vuilnisbelt. Om het schaarse inkomen wat aan te vullen, worden er diverse handeltjes gedreven. Verkoop van eten, tweede hands kleding, etc. Maar ook handel in drugs, alcohol en zelfs mensen. Een omgeving waar kinderen al snel in aanraking komen met criminaliteit. Lijm is de goedkoopste drugs in deze omgeving en veel kinderen raken al op jonge leeftijd verslaafd. En van het een komt het ander. Goede voorbeelden zijn er niet op de vuilnisbelt. 90% van de kinderen komt uit disfunctionele families. Dat wil zeggen, één van de ouders is niet meer thuis en/of functioneert niet mee als ouder in het gezin. Een gemiddeld gezin bestaat uit een moeder met kinderen van 2 of meerdere mannen, een stiefvader die vaak alleen voor zijn eigen kinderen wil zorgen, een moeder en/of andere volwassenen die de hele dag op de vuilnisbelt zitten of op andere manier bezig zijn geld te verdienen en weer uit te geven. De opvoeding is uit handen gegeven aan de wetten van de straat, van de vuilnisbelt. Deze thuissituatie gecombineerd met de uitzichtloosheid van het bestaan leidt tot veel sociale problemen. Volwassenen in het huis die alcohol of drugs verslaafd zijn, huiselijk geweld, seksueel misbruik. Dit vertaalt zich onder de jongeren in veel tienerzwangerschappen, schoolopleiding wordt niet afgemaakt, jeugdbendes en criminaliteit. Maar ook prostitutie en mensenhandel zijn aan de orde van de dag. Meisjes (en soms ook jongens) verdwijnen soms van vandaag of morgen en worden verkocht aan drugshandelaren die ze meenemen naar Guatemala of Mexico. De consequente is dat de gezinnen en families nog verder uit elkaar vallen en ook de sociale structuur verdwijnt. De maatschappij gaat van binnenuit kapot. Een vicieuze cirkel waar zonder hulp en begeleiding moeilijk uit los te komen is. Soms is de enige optie om te overleven voor kinderen is te doen wat ze om zich heen zien. Lijm snuiven op je 8 e, kleine criminaliteit, hardere drugs, beroving, benden. Het begin van het einde. Juntos Contigo wil deze cirkel doorbreken en kinderen een kans bieden. 1 (December 28, 2013) Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 6/13

7 Partner in Nicaragua De partner van JCT in Nederland is JCT in Nicaragua die zich georganiseerd heeft in de Asociacion Juntos Contigo Nicaragua (AJUCONTNIC). AJUCONTNIC is een organisatie zonder winstoogmerk, formeel geregistreerd in Nicaragua en gereguleerd door de overheid in Nicaragua. De associatie vorm geeft iets weer van de doelstelling van Juntos Contigo, samenwerken en samen ontwikkelen. JCT Nicaragua heeft een bestuur van vertegenwoordigers uit de maatschappij in Nicaragua. Het bestuur van JCT Nicaragua stelt de projectcoördinator aan die op zijn/haar beurt dan weer verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van een team van medewerkers.het team in Nicaragua bestaat uit vier vrijwilligers die tussen die ongeveer 30 uur per week beschikbaar hebben voor de activiteiten van JCT. De medewerkers van JCT hebben geen formeel arbeidscontract met JCT en ontvangen alleen een vrijwilligers/onkostenvergoeding. Mogelijk zal dit in de toekomst veranderen en zullen een beperkt aantal mensen een arbeidscontract aangeboden krijgen. Ruben Alejandro Silva Martínez is directeur en vertegenwoordiger in Nicaragua van de lokale stichting Asociación Juntos Contigo Nicaragua (AJUCONTNIC). Partners in Nederland In Nederland onderhoudt JCT contacten met diverse organisaties. De meeste van deze contacten zijn informeel en gerelateerd aan specifieke projecten. Stichting Alle kinderen naar School In 2013 heeft de Stichting Alle kinderen naar School besloten om het project Tuinen van Hoop / Jardines de Esperanza te ondersteunen. Dit project wil kinderen en jongeren helpen om de lagere school af te maken. De subsidie is voor voor ongeveer Euro. EO Metterdaad De Evangelische Omroep heeft het werk van JCT in Nicaragua al diverse keren in beeld gebracht. Voor het laatst was dit in 2012 waaruit een subsidie is voortgekomen van Euro voor de verhuizing en herbouw van het centrum van JCT. Werkwijze De Stichting JCT Nederland is een vrijwilligersorganisatie en vergadert ongeveer drie keer per jaar over de voortgang van de verschillende activiteiten. De bestuursleden van JCT brengen professionele expertise in vanuit verschillende achtergronden (ondernemer, ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijk werk, personeel/management). JCT Nicaragua en JCT Nederland zijn nauw met elkaar verbonden. Pas sinds 2010 is er formeel een associatie opgericht in Nicaragua om daarmee een betere juridische basis en erkenning door gemeente/andere instanties te hebben. Door de persoonlijke relatie en betrokkenheid van Janneke Herrebout en omdat JCT Nicaragua nog voor grootste deel van haar fondsen afhankelijk is van JCT in Nederland is er een nauw band tussen JCT Nicaragua en JCT Nederland. De rol van JCT Nederland is echter van financierder en adviseur. Het bestuur van JCT Nicaragua is verantwoordelijk voor beleid en organisatie in Nicaragua. De geldstromen van JCT Nederland lopen direct naar JCT in Nicaragua. Om controle te kunnen houden op de geldstroom werkt JCT Nicaragua met een pasje van de Nederlandse bankrekening. Iedere maand wordt de maandbijdrage van JCT Nederland op een aparte bankrekening gestort en kan het team van JCT Nicaragua over de middelen beschikken. Minstens één keer per jaar is er een projectbezoek van JCT Nederland aan JCT Nicaragua, vaak in de persoon van Janneke Herrebout. Tijdens die projectbezoeken worden de activiteiten gemonitord, nieuwe afspraken gemaakt en ook training gegeven voor specifieke projecten. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 7/13

8 4. Beleid Beleid op gebied van administratie & vergoedingen JCT Nederland heeft geen kantoor en geen medewerkers in dienst. De administratie van het werk wordt gedaan door de bestuursleden van JCT Nederland. De verantwoording voor de financiële administratie berust geheel bij de penningmeester. Het bestuur kan jaarlijks een controlecommissie benoemen van twee leden om de stukken en administratie te controleren. Daarnaast is er een externe accountant/boekhouder die assistentie geeft bij het opmaken van de jaarrekening en balans. Bestuursleden doen het werk voor JCT Nederland zonder salaris en/of vergoeding. Bestuursleden kunnen echter wel onkostenvergoedingen indienen voor kosten gemaakt voor het werk van JCT. Te denken valt aan kosten van porto voor mailings, vergoedingen voor kilometerkosten, telefoonkosten, etc. JCT streeft er echter naar om het kostenniveau zo laag mogelijk te houden en niet meer dan 1% van de totale inkomsten te laten bedragen. JCT Nederland heeft een exclusieve partnerrelatie met JCT Nicaragua en verstrekt budgetsteun (bijdrage aan maandelijkse operationele kosten van JCT Nicaragua) en draagt bij aan eenmalige projecten. Ook is er de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen bij JCT in Nicaragua. Een nieuwe activiteit is het organiseren van ontdekkingsreizen of ervaringsreizen. Een groep van vrijwilligers gaat dan voor ongeveer drie weken naar Nicaragua om daar de handen uit de mouwen te steken op gebied van bouwactiviteiten, sport/spel en kinderwerk. Op het gebied van inzet van vrijwilligers heeft de JCT het volgende beleid op het gebied van vergoedingen bij reizen die in relatie staan tot het werk dat via de JCT gefinancierd wordt: JCT Nederland kan vliegtickets vergoeden voor bestuursleden van de JCT Nederland die in Nicaragua op bezoek gaan en daar zich laten informeren over de voortgang van de verschillende projecten en activiteiten die mede door JCT Nederland gefinancierd worden. Voorwaarden zijn: o Het bestuurslid dient schriftelijk een verzoek in tot financiering en aankoop van het ticket via JCT Nederland onder vermelding van het de periode waarin de reis gemaakt wordt, de doelen van de reis en de wijze van terugkoppeling naar JCT. o De secretaris van JCT bevestigt schriftelijk dat JCT het ticket zal betalen en de wijze van terugkoppeling naar JCT. o Het bestuurslid van JCT zal minimaal 100% van de prijs van het door de stichting. aangeschafte ticket als gift naar JCT overboeken ter dekking van de budgetpost reiskosten. o Het bestuurslid zal na afloop schriftelijk terugkoppeling geven aan de secretaris van JCT. JCT kan vliegtickets, verzekeringen en overige kosten vergoeden die direct gerelateerd zijn aan reizen die gemaakt worden in het kader van eenmalige projecten (bouwprojecten, uitwisselingsprojecten, korte termijn vrijwilligers). Voorwaarden zijn: o Reiskosten van deelnemers worden alleen vergoed indien JCT ook financiering geeft aan een concreet project in Nicaragua waaraan de reis gerelateerd is. Het moet een project zijn waar deelnemers aan de reis ook de financiën voor inzamelen. (bijvoorbeeld ontdekkingsreis en/of training van lokale medewerkers) o Deelnemers aan een projectreis zullen minimaal 100% van de prijs van de door JCT aangekochte tickets, verzekeringen, etc. als gift naar JCT overboeken ter dekking van de budgetpost reiskosten binnen het door JCT gedefinieerde project. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 8/13

9 Beleid op gebied van inzet vrijwilligers: Via JCT willen we ruimte geven aan diverse typen vrijwilligers die voor kortere of langere tijd werkzaam kunnen zijn in Nicaragua binnen de projecten van JCT Nicaragua. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de vrijwilligers: De vrijwilliger is niet in dienst van JCT en er is geen sprake van een arbeidsverhouding. De vrijwilliger gaat op eigen verantwoordelijkheid naar Nicaragua. JCT is niet aansprakelijk voor calamiteiten tijdens reis of verblijf. Van de vrijwilliger die langer dan vier weken in Nicaragua wenst te verblijven, wordt verwacht dat hij/zijn een cursus Spaans doet.. De minimumleeftijd voor korte termijn vrijwilligers (1 tot 4 weken, vb. ontdekkingsreis) bouwvakantie is 18 jaar. De minimumleeftijd voor korte termijn vrijwilligers (vanaf 1 maand verblijf) is 20 jaar. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 9/13

10 5. De periode In de periode wil JCT de activiteiten voorzetten zoals die in de afgelopen negen jaar hebben plaatsgevonden. Per hoofddoelstelling wordt aangegeven wat het beleid is voor de komende jaren inclusief de daarbij behorende budgetten. Ondersteuning JCT Nicaragua JCT Nederland wil doorgaan met het ondersteunen van de activiteiten van JCT in Nicaragua in de volgende projecten: Sieradenproject El Pajarito Guaradabarranco : Er is niet voor iedereen werk in de afvalfabriek, en na het basisonderwijs zullen veel kinderen toch een bestaan moeten vinden, om te kunnen zorgen voor hun kinderen. Daarvoor wil Juntos Contigo dan ook praktische scholing en bijscholing bieden door een vak te leren. In februari 2013 is Janneke Herrebout met Anke Fierloos ( Goudsmid) uit Nederland naar Nicaragua vertrokken om samen met een aantal teamleden uit Nicaragua te werken aan het opzetten van een productlijn van sieraden voor de vrouwen daar. Met het inkopen van een aantal basismaterialen en gereedschap zijn ze samen met het lokale team en de vrouwen 2 weken aan de slag gegaan. Tijdens korte workshops en samenwerkingsprojecten is er veel van elkaar geleerd. Inmiddels ligt er een goed pakket om ambitieuze jong volwassenen mee te laten werken. Hiermee bieden we nu voor verschillende jong volwassenen een goede basis en de mogelijkheid een eigen onderneming te starten zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien. De doelgroep voor het project zijn 2 groepen. Een groep studenten en een groep jonge vrouwen jaar. Doel: Het algemene doel is voor verschillende jong volwassenen een goede basis en de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen om een eigen onderneming te starten zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien. Het specifieke doel is om: (i) De jongeren de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen door een nieuwe vak te leren om uiteindelijk hun eigen gemaakte producten te verkopen. (ii) De jongeren bijscholing, les geven in lezen of schrijven computeren. (iii) de jongeren leren werken met computer om hun kennis te geven over administratieve zaken en het voeren van een eenvoudige boekhouding. (iv) De vrouwen helpen een eigen onderneming en een bestaan kunnen opbouwen. (v) Organiseren van een variëteit aan programma s om de integrale ontwikkeling van de jongeren te stimuleren door o.a. voorlichting/activiteiten rond milieu,cultuur, folklore, maatschappelijke verantwoordelijkheid, etc. Recycleproject: In 2011 is een recycle project gestart waar meisjes en jonge vrouwen leren om van papier, rubber, plastic en andere materialen nieuwe creatieve producten te maken die ze kunnen verkopen. Met de hulp van Nederlandse professionals en Nicaraguaanse initiatiefnemers zijn verschillende productlijnen ontwikkeld voor het maken van o.a. tassen en sieraden. Van gerecycled papier worden verpakkingen gemaakt. Doelen van het project (papier recycle programma en handwerk/naai-programma): (i) Het creëren van werk, aanvankelijk part-time, en de daaruit voortkomende inkomsten voor de bewoners van de Chureca. (ii) Het houden van zowel technische workshops voor het verbeteren van de tecnischen vaardigheden als psychosociale workshops over belangrijke thema s. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 10/13

11 Onderwijsproject Jardines de Esperanza Onderwijs is een belangrijke basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van een kind. Iedereen heeft er recht op volgens de VN. Via een reeks van activiteiten en projecten wordt er ook in Nicaragua hard gewerkt aan MDG 2. Maar de overheid kan het niet alleen. Nog steeds zijn er groepen van kinderen die niet of zeer onregelmatig naar school gaan en de schattig is dat nog steeds 15% van de kinderen niet naar school gaat. In Nicaragua is er in principe wel gratis onderwijs. En als ze al naar school gaan, zijn er tal van factoren die ervoor zorgen dat er weinig geleerd wordt op school. Dat is vooral het geval bij kinderen die uit een achterstandsituatie komen. Dat zit deels in de kosten om kinderen naar school te laten gaan. Hoewel het onderwijs zelf gratis is, moet er door de ouders nog wel een uniform, schoenen, rugzak, schriften en pennen aangeschaft worden. Kinderen verzuimen school als ze dit niet hebben. Een ander probleem op de scholen in Nicaragua is de kwaliteit van het onderwijs. Docenten worden slecht betaald en er is vaak geen geld voor bijscholing. Dat heeft effecten op de resultaten van de kinderen. Vaak kunnen kinderen nog steeds niet goed lezen (technische lezen en begrijpend lezen) en ook niet goed rekenen (nog steeds op de vingers optellen). Huiswerkbegeleiding is daarbij een belangrijk hulpmiddel om extra aandacht te geven aan lezen en schrijven en in het algemeen aan de leerhouding. Het algemene doel is dat er door het Tuinen van hoop! project van JCT op zijn minst 20 en maximaal 60 kinderen met voldoende lees en schrijfvaardigheden de lagere school afronden en met een gezonde persoonlijke ontwikkeling (onderwijs/kennis, gezondheid, cultureel). Het specifieke doel is om (i) niet schoolgaande kinderen naar de basisschool te krijgen, (ii) kinderen te helpen met de basis benodigdheden om naar school te gaan, (iii) kinderen huiswerkbegeleiding te geven zodat ze na de lagere school voldoende niveau hebben qua lezen en schrijven dat ze naar voortgezet onderwijs kunnen. organiseren van een variëteit aan programma s om de integrale ontwikkeling van het kind te stimuleren door o.a. voorlichting Inzet vrijwilligers In de periode wil JCT Nederland meer aandacht geven aan de inzet van Nederlandse vrijwilligers. Het doel van ondersteunen van vrijwilligers gaat niet alleen om inzet van tijd, kennis en ervaring binnen JCT Nicaragua maar ook om blijvende binding te creëren tussen mensen in Nicaragua en mensen in Nederland. De naam van Juntos Contigo is mede ingegeven door de relaties die opgebouwd zijn tussen Nederlandse vrijwilligers en vrijwilligers Nicaragua. Om samen mensen te helpen ontwikkelen. Door inzet van Nederlandse vrijwilligers worden er blijvende vriendschappen opgebouwd en die band betekent veel voor zowel de mensen in Nicaragua als de mensen in Nederland. Daarnaast is gebleken dat vrijwilliger-zijn een hele goede manier is om betrokken te raken bij het werk van JCT en ook blijven het werk te gaan ondersteunen. Lange termijn vrijwilligers: JCT Nederland bied de mogelijkheid voor mensen om voor een langere periode in Nicaragua een bijdrage te leveren aan het werk. Lange temrijn (tussen de 3 en 24 maanden) vrijwilligers zullen worden ingezet voor specifieke taken en opdrachten in nauwe afstemming met het team van JCT Nicaragua. Projectvrijwilligers: In toenemende mate is er spraken van de inzet van project vrijwilligers. Dit is vooral het geval binnen kortlopende projecten georganiseerd rond ontdekkingreizen. Een groep van tussen de 10 en 20 jongeren werkt actief mee voor een aantal dagen in de activiteiten van JCT Nicaragua en brengen nieuwe ideeën in, sporten met de kinderen/tieners. De aanwezigheid heeft mede als doel om Nederlandse jongeren bewust te maken van de verschillen tussen rijk en arm. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 11/13

12 Fondsenwerving Een belangrijke activiteit voor JCT Nederland is fondsenwerving voor de projecten van JCT in Nicaragua. Er zijn diverse doelgroepen: Familie, vrienden en bekenden van Janneke Herrebout en van de bestuursleden van JCT. Uit deze groep van mensen komt regelmatige steun voor het werk in Nicaragua via periodieke giften en/of specifieke giften. Kinderen en jongeren op scholen: er wordt door Janneke Herrebout veel voorlichting gegeven op scholen in Zeeland en soms buiten Zeeland. Stichtingen en fondsen. De bijdragen van EO Metterdaad en Stichting Alle Kinderen naar School vallen hieronder. Eind 2013 is de website en de folder van een nieuwe stijl voorzien en ook de facebook pagina van JCT heeft dit ontwerp gekregen. Vanaf 2014 zal JCT actief de facebook pagina bijhouden en eind 2014 is het streven om 500 volgers te hebben op facebook. De fondsenwerving werd tot nu toe vooral door Janneke Herrebout gedaan gezien haar persoonlijke relatie met het project. Vanaf 2014 zal het sponsorteam moeten worden uitgebreid met nog twee mensen om op die manier Janneke te ondersteunen en bij de diverse activiteiten acte de presence te kunnen geven. Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 12/13

stichting Juntos Contigo.

stichting Juntos Contigo. Stichting Juntos Contigo Organisatie: stichting Juntos Contigo. Adres: Nicaragua, Managua Bº. Hugo Chavez, Empresas Kativo 24 andenes al norte 85 varas al oeste. Casa Nº G 116 Telefoon: +505 22338549 /

Nadere informatie

Wervingsplan 2015-2020. Stichting Juntos Contigo

Wervingsplan 2015-2020. Stichting Juntos Contigo Wervingsplan 2015-2020 Stichting Juntos Contigo 1. Historie In 2004 kwam Janneke Herrebout voor het eerst in aanraking met kinderen op de vuilnisbelt van Managua, hoofdstad van Nicaragua. Op deze vuilnisbelt

Nadere informatie

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Datum: 31-december-2013 Versie: 1.1. Inhoudsopgave Missie... 3 De doelstelling en het actuele beleid... 3 De werkzaamheden... 3 Fondsen werving... 4 Vermogen beheer...

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

StichtingsPlan Project Growing Up!

StichtingsPlan Project Growing Up! StichtingsPlan Project Growing Up! Inhoudsopgave Masterplan... 3 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Doelstelling... 3 Strategie... 3 Bestuur... 5 Financieel... 5 2 Masterplan > Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk

Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk Beleidsplan Stichting Schoorsteengeluk 2015-2016 1 1. Strategie 1.1. Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: - Een Sinterklaasfeest aan te bieden aan maximaal honderdvijftig kinderen per stad

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail.

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail. Beleidsplan Save the Waterberg Rhino Nederland Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann waterbergrhino@gmail.com Inhoud Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en uitgangspunten van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

Stichting Naar School in Haïti BELEIDSPLAN 2013-2016

Stichting Naar School in Haïti BELEIDSPLAN 2013-2016 BELEIDSPLAN 2013-2016 1 1. Missie & visie Gebaseerd op de visie dat onderwijs het begin van het einde van armoede is, bieden wij in een regio van Haïti waar het het hardste nodig is, kinderen, kleuter-,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2018

Beleidsplan 2013 2018 Beleidsplan 2013 2018 Inhoudsopgave 1. Stichting Kinder Rijk 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Werkterrein... 3 1.3 Visie... 3 2. Strategische Koers 2.1 Historie... 4 2.2 Ontwikkelingen... 4 2.3 Lokale Partnerorganisatie...

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan 2013/2015. Stichting

Beleidsplan 2013/2015. Stichting Beleidsplan 2013/2015 Stichting Versie 1.2 dd 6 januari 2013 Inhoud: 1. Gegevens van de stichting 2. Contactpersoon 3. Doelstelling 4. Werkterrein 5. Activiteiten 6. Projecten 2013-2015 7. Fondswerving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 Beleidsplan 2014-2019 Stichting Anders dan Gemiddeld Anjeliersstraat 21 7873 AS Odoorn Telefoon: 0627126759 Email: anders.dan.gemiddeld@gmail.com Bank: ABN AMRO: 47.67.52.272 Gemaakt voor: Lobke Rojas

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014

Rapport inzake de jaarrekening 2014 Rapport inzake de jaarrekening 2014 STICHTING TOT ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJS EN BEVORDERING VAN DE WEERBAARHEID OPGERICHT 24 DECEMBER 2013 Vestigingsadres: Rotterdam, 25 mei 2015 Graaf Florisstraat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016

Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Beleidsplan Stichting Kids2School 2014 2016 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Kids2School voor de jaren 2014-2016. Het plan omvat een overzicht van de doelstelling(en) en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kontaanoo

Beleidsplan Stichting Kontaanoo Beleidsplan Stichting Kontaanoo 2015-2018 Doelstelling stichting Kontaanoo De stichting zet zich in voor duurzame ontwikkelingshulp rond het thema onderwijs in Gambia. Hiervoor ontwikkelt de stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING JYAMBERE. Aanmoediging tot ontwikkeling. Pagina 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING JYAMBERE. Aanmoediging tot ontwikkeling. Pagina 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING JYAMBERE Aanmoediging tot ontwikkeling Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 DOELSTELLING... 5 VISIE... 5 WERKWIJZE... 6 PARTNERS VAN JYAMBERE IN RWANDA... 7 PARTNERSCHAP MET

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Beleidsplan Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Strategie... 3 Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling... 3 Missie...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Stichting Tele Family Work Team

Stichting Tele Family Work Team Tele Family Foundation Kenia Tele Family Work Team Nederland Stichting Tele Family Work Team Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2011 1. Inleiding...3 2. Strategie...4 2.1 Visie...4 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 1. Inleiding De Stichting Colourful Children geeft scholing en onderdak aan verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen in Zuid India De kinderen

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage

Gezondheidsproject Miski Wawa VI Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Gezondheidsproject

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Esperanza 2014-2015

Beleidsplan Stichting Esperanza 2014-2015 Beleidsplan Stichting Esperanza 2014-2015 Veldhoven, januari 2014 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Visie, missie en doelen... 5 2. Projecten en organisatie... 6 2.1 Projecten in Guatemala... 6 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Claire Foundation (verder te noemen Claire Foundation)

Beleidsplan Stichting Claire Foundation (verder te noemen Claire Foundation) Beleidsplan Beleidsplan Stichting Claire Foundation (verder te noemen Claire Foundation) 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Claire Foundation 2. Organisatie a. Bestuur b. Vrijwilligers 3. Projecten

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL Beleidsplan 2014 2015 Stichting Light for the Children - NL Versie 1, november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 1.1. Historie... 2 1.2. Missie... 2 1.3. Visie... 3 1.4. Bestuur... 3 1.5. Financiën...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen...

Inhoud. Inleiding Missie, visie en doelstellingen Werkzaamheden Inkomsten werving Beheer en besteding vermogen... Beleidsplan jaar 2014 Inhoud Inleiding... 3 Missie, visie en doelstellingen... 4 Werkzaamheden... 5 Inkomsten werving... 8 Beheer en besteding vermogen... 9 2 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Stichting

JAARVERSLAG 2014 Stichting JAARVERSLAG 2014 Stichting Stichting Mano a Mano Op 27 september 2011 is de stichting Mano a Mano opgericht met als doel: Het verlenen van hulp aan de inwoners van de Dominicaanse Republiek, waar deze

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Versie 21 januari 2007 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING... 3 STICHTING... 3 BESTUUR... 3 SITUATIE IN KOERDISTAN... 3 TERUGBLIK 2005 EN 2006... 4 SOORTEN HULPVERLENING...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation.

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation. Teach4Change Foundation Bezoekadres: Hereweg 102-a 9725AJ Groningen Tel 06-45380204 www.teach4change.com BELEIDSPLAN 2015 In het onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Teach4Change Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Stichting Mama Alice

Stichting Mama Alice Straatkinderen Je bent thuis een extra zorg want je schoolgeld kan niet betaald worden. Er is geen geld voor eten. s Avonds word je de straat opgestuurd en je mag pas thuis komen als je geld verdiend hebt

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN

STICHTING De MORGENSTER ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN Wat we mochten ontvangen in 2013 1. Giften en donaties Deelname aan evenementen, het organiseren van acties en uitdelen van onze folders hebben wederom geleid tot het verder uitdragen van onze

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Uno Más

Beleidsplan. Stichting Uno Más Beleidsplan Stichting Uno Más April 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van Uno Más... 3 Statutaire doelstelling... 3 Afwezigheid winstoogmerk... 4 Bestemming liquidatiesaldo...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie