ZVH Jaarverslag 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZVH Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008

2 ZVH Jaarverslag 2008

3 Inhoudsopgave Voorwoord Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van Dooren: Belangrijke keuzes in Verslag van de Raad van Toezicht Governance Verslag van de LedenRAAD Verslag van de Ondernemingsraad Het bedrijf ZVH Sociaal jaarverslag De doelstellingen van ZVH: aan de slag met een nieuwe strategie Communicatie Kwaliteitsmeting via KWH-huurlabel Volkshuisvestelijk verslag Wonen en Woonproducten Buurt en Wijk Verhuren van Woningen Bewoners betrekken bij beleid en beheer Projecten Preventief en planmatig onderhoud ZVH als overlegpartner Financieel beleid en beheer Dochters en deelnemingen Verkort financieel jaarverslag Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Bijlagen Toelichting op het verslag van de Raad van Toezicht Accountantsverklaring

4 Voorwoord 2008 was voor ZVH een intensief en boeiend jaar. Het volkshuisvestelijk verslag geeft een compleet en We hebben met veel inzet gewerkt aan nieuwe en lezenswaardig beeld van ZVH s activiteiten. Nieuw bestaande projecten in regulier en speciaal vast- dit jaar is dat we voor een verkorte versie van het goed. De Doniastraat en omgeving is opgeleverd, financiële jaarverslag hebben gekozen. Dit boekwerk de eerste steen voor Kroonenburg is gelegd, het bevat de belangrijkste elementen: de balans, de winst- Tienermoederhuis aan de Oostzijde en de bege- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. De leid wonen panden in Wormerveer zijn in gebruik volledige jaarrekening is op aanvraag beschikbaar. genomen. We zijn aan de slag gegaan in complexen en met huurders aan de hand van een gloed- Een bijzonder element in dit jaarverslag is een serie nieuw Handboek Bewonerscommissies. Op tal fraaie foto s van ZVH-huurders in hun eigen omge- 2 van plekken is groot en klein onderhoud gepleegd. Via externe toetsing meten we de kwaliteit van de ving. Allemaal zijn ze bezig hun huis op orde te brengen want dat doen we allemaal van tijd tot 3 dienstverlening aan onze huurder en met het ZVH tijd! Wij danken deze huurders voor hun welwil- WonenPanel verzamelen we interessante informatie lende medewerking. over wat er leeft op het gebied van wonen bij huurders en niet-huurders. Naast al deze activiteiten is Reacties zijn meer dan welkom via de mail ZVH een nieuwe bedrijfsstrategie voor de toekomst of telefonisch ( ). gaan ontwikkelen en er is veel energie gestoken in het versterken van bedrijfsvoering en project- en Managementteam ZVH risicomanagement. Zaandam, juni 2009

5 Verslag van de organisatie

6 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van Dooren: Belangrijke keuzes in 2008 Wat is die nieuwe strategie precies? Dat zit hem in recente cijfers over meerwerk, subsidies en verkoopwaardes. Gelukkig is er ook een flinke plus in de jaarrekening gekomen doordat we van een hogere grondwaarde van ons bestaand bezit kunnen uitgaan. Die berekenden we vorig jaar wat al te conservatief, blijkt nu. Dit alles leidt tot een plus van 3,4 miljoen aan het eind van In 2008 zijn we goed gaan nadenken wat voor soort corporatie we eigenlijk willen zijn en wat onze voornaamste focus moet zijn. ZVH deed de afgelopen jaren veel uiteenlopende projecten en niet alles was even succesvol. De gewone dingen verloren we een beetje uit het oog. Zoals de eigen bedrijfsvoering en het onderhoud aan bestaand bezit. In een stevig strategietraject waarbij De Argumentenfabriek uit Welke keuzes heeft ZVH gemaakt? Amsterdam ons heeft geholpen en waaraan mensen 15 6 Een paar hele goede. We hebben in 2008 van een van binnen en buiten ZVH meewerkten, hebben we aantal zaken afscheid genomen. Ik denk bijvoorbeeld nieuwe keuzes gemaakt. Wat we wel doen, maar 7 Het jaar 2008 was voor Frank van Dooren zijn eerste volledige jaar als directeur-bestuurder. In dit jaarverslag legt hij verantwoording af over het beleid, de keuzes en de bedrijfsvoering van ZVH. Hij geeft de aftrap voor dit jaarverslag met een bestuurlijke terugblik. Welke zaken hebben hem het afgelopen jaar in het bijzonder beziggehouden? aan de in-huis makelaar Peperstaete en het vrije sector verhuurlabel Flexwonen. Dat waren ingewikkelde constructies waarbij we voor de klant te weinig meerwaarde leverden. Dan zeg ik: stop daarmee en steek je energie in andere zaken. De verhuur in de vrije sector doen we voortaan onder eigen vlag en de verkoop van huurwoningen besteden we uit aan een externe makelaar. zeker ook wat we niet meer willen doen. Dat heeft ons veel helderheid verschaft en ik ben blij met de resultaten. Onze missie is en blijft het bieden van kwaliteitshuisvesting aan mensen met een laag inkomen. Dat doen we uiteraard via verhuur en daarnaast via projectontwikkeling in nieuwe en vooral ook bestaande locaties. We hebben bijzondere aandacht voor ouderen en streven naar energiezuinig en levensloopbestendig vastgoed. Ook zetten 2008 was een spannend en druk jaar. We zijn in de stad met veel zichtbare projecten beziggeweest, maar achter de schermen hebben we ondertussen bijna een geheel nieuw bedrijf opgebouwd. Daar heb ik veel tijd in gestoken, maar ook veel positieve energie van gekregen! Je zou kunnen zeggen dat de fundamenten onder onze organisatie het afgelopen jaar helemaal zijn versterkt. We hebben een standaard projectmethodiek ontwikkeld en ingevoerd, waardoor we beter in staat zijn risico s te managen. Ook is de afdeling Vastgoed opnieuw opgebouwd en heb ik een cultuurverandering in gang gezet in de richting van meer verzakelijking en resultaatgerichtheid. Op alle plekken kijken we hoe we onze bedrijfskosten kunnen terugbrengen. Bijvoorbeeld door efficiënter te werken en strakker te sturen. Dit alles uiteraard zonder dat het ten koste gaat van de service en dienstverlening aan onze huurders. Uiteindelijk zijn wij er voor die pakweg mensen die in onze woningen wonen. Zij mogen ervan uitgaan dat wij ons huis op orde hebben, zoals zij dat zelf ook doen! En, is dat gelukt? Voor een belangrijk deel wel. Overal waar we konden aanscherpen in onze manier van werken, hebben we dat gedaan. Maar na anderhalf jaar in de volkshuisvesting weet ik nu dat je soms toch nog verrassingen krijgt. Niet altijd aangename, helaas. Over het afgelopen jaar is sprake van een afwaardering op enkele van onze projecten. Een belangrijke keuze is ook geweest om te stoppen met een aantal acquisities. Ik heb het dan over plannen die niet meer passen in onze nieuwe strategie of die erg risicovol of onrendabel kunnen zijn. Daarmee brengen we de projectenportefeuille beter in lijn met wat we aankunnen. Qua organisatie maar vooral ook financieel. Dit alles betekent overigens niet dat het stilvalt vanuit de Peperstraat! Met aansprekende nieuwbouwprojecten en de aankomende herstructurering en renovatie van oud bezit investeren we volop in de stad en onze bewoners. we in op onze bijzondere expertise op speciaal vastgoed voor professionele zorgpartners. Bij alles wat we doen kijken we goed naar het rendement. Onze markt is met name de Zaanstreek maar bij speciaal vastgoed zou het gebied groter kunnen zijn. Wat zien de Zaanse partners van ZVH? Een realistische, creatieve corporatie die van aanpakken weet. Een corporatie die graag samenwerkt waar dat effectief is. Een corporatie die andere organisaties aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Die in de stad goede dingen doet en helder maakt waar ze voor staat. Helder, toegankelijk, transparant en eerlijk: dat kenmerkt ZVH.

7 Verslag van de Raad van Toezicht 2008 is niet alleen voor de organisatie maar ook voor de Raad een jaar geweest om zaken op orde te brengen. In 2008 heeft de Raad de aandacht gericht op een aantal belangrijke zaken: de nieuwe bestuurder, het huis op orde brengen, de ontwikkeling van vereniging naar stichting en de nieuwe strategie. Een nieuwe bestuurder Met ingang van 1 januari 2008 is Frank van Dooren als directeur-bestuurder van ZVH aangesteld. Met zijn komst is ZVH aan een nieuw tijdperk begonnen. Voor de Raad is het van belang dat de nieuwe directeur-bestuurder de gelegenheid krijgt zijn eigen In opdracht van de Raad heeft PricewaterhouseCoopers een risicoanalyse uitgevoerd op de volgende onderwerpen: - risicoanalyse projectenportefeuille - governance- en groepsstructuur Het huis op orde vroeg in 2008 de nodige aandacht Ook steunt de Raad de directeur-bestuurder in zijn keuze een aantal activiteiten te staken en waar nodig belangen in dochterondernemingen of deelnemingen af te stoten. Het inzichtelijk maken van projecten en de eventueel daaruit voortvloeiende risico s hebben om kwaliteitshuisvesting te bieden aan mensen met een laag inkomen. Besluitvorming door de Raad In de vergaderingen van de Raad, voorafgegaan koers te varen en kan bepalen welke strategie daar het beste bij past. Vanuit de Raad heeft de directeur-bestuurder opdracht gekregen het huis op orde te brengen, de organisatie financieel weer gezond - risk management scan PricewaterhouseCoopers heeft aanbevelingen ge - daan om veranderingen en verbeteringen door te niet alleen de directeur-bestuurder maar zeker ook de Raad geholpen bij het nemen van besluiten en het maken van keuzes om tot een nieuwe strategie te komen. De Raad realiseert zich dat het huis op orde door een vergadering van de auditcommissie en/of de selectie- en remuneratiecommissie, hebben de leden van de Raad met elkaar gesproken en besluiten genomen over de volgende onderwerpen: 15 8 te maken en de strategie te herijken. voeren in de organisatie. De Raad heeft de directeur-bestuurder opdracht gegeven gevolg te geven - kwartaalrapportages; ook in 2009 nog de nodige aandacht zal vragen. - huurbeleid; 9 De remuneratiecommissie heeft eind 2008 een positief oordeel gegeven aan de Raad ten aanzien van het functioneren van de directeur-bestuurder in 2008 en het behalen van de door de Raad gestelde doelstellingen. aan deze aanbevelingen en houdt toezicht op de naleving daarvan. Medio 2008 werd duidelijk dat de verkoop van de bestaande huurwoningen en de verkoop van koopwoningen in nieuwbouwprojecten sterk achterbleven Van vereniging naar stichting Na een aantal jaren van voorbereiding en de definitieve besluitvorming eind 2007 is ZVH op 3 maart 2008 daadwerkelijk een stichting geworden. De gewijzigde rechtsvorm past beter bij de huidige professionele organisatie. De Raad is nu het enige - meerjarenprognose en begroting; - jaarverslag ; - KWH-maatschappijlabel; - projecten; - dochterondernemingen en deelnemingen; - de werving en benoeming van een externe Het huis op orde brengen In het kader van het op orde brengen van zaken heeft de directeur-bestuurder de opdracht gekregen de kaders voor risicobeheersing en controle aan te scherpen. Het doorvoeren van verbeteringen en het bereiken van een structureel gezonde financiële bedrijfsvoering zijn doelstellingen die zijn ingegeven door de in 2007 behaalde resultaten. bij de geprognosticeerde aantallen. De inkomsten vielen lager uit dan gepland. ZVH moest nieuwe leningen afsluiten om te kunnen voldoen aan de verplichtingen. Om deze leningen te borgen stelde het Waarborgfonds aanvullende maatregelen. Kort daarop werden de eerste tekenen van de financiële crisis zichtbaar. ZVH kreeg tijdelijk te maken met een liquiditeitsprobleem omdat er geen partijen te vinden waren die bereid waren een lening te verstrekken. interne toezichtorgaan van de stichting, waar hij in het verleden samen met de Ledenraad toezichthouder was. Met de wijziging van de rechtsvorm is de Ledenraad niet verdwenen, maar als maatschappelijk klankbord voor ZVH verder gegaan als ledenraad. De nieuwe strategie Een van de opdrachten van de Raad aan de directeur-bestuurder was het ontwikkelen van een nieuwe accountant; - reorganisatie; - vaststelling van het directiestatuut, het protocol voor de Raad van Toezicht, het reglement voor de Raad van Toezicht, het reglement voor de auditcommissie en het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie; - juridische zaken; - herbenoemingen van toezichthouders; Voor de financiële bedrijfsvoering zijn in 2008 regels en richtlijnen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) 2008 als uitgangspunt genomen. De Raad heeft in 2008 een nieuwe externe accountant geselecteerd. Op advies van de auditcommissie en de directeur-bestuurder is PricewaterhouseCoopers met ingang van 2008 de nieuwe externe accountant. Deze situatie is in de Raad aan de orde geweest. Om zaken op orde te krijgen heeft de directeurbestuurder een aantal strategische keuzes moeten maken en zijn belangrijke stappen gezet. Niet alleen voor ZVH zelf waar een interne reorganisatie plaatsvond, maar ook voor de dochterondernemingen en deelnemingen. Alle gemaakte keuzes worden door strategie. Zeker na een periode waarin sprake was van een fusie, is het van belang op basis van een heldere visie een koers uit te zetten voor de komende jaren. De nieuwe strategie is tot stand gekomen in een reeks van gesprekken waarin argumenten ten opzichte van elkaar werden afgewogen. Daarbij zijn ook stakeholders betrokken geweest. Dit is door de Raad positief gewaardeerd. De Raad heeft - de nieuwe strategie. De Raad heeft al in 2007 uitgesproken dat er een integriteitscode voor de organisatie moet worden opgesteld. Deze doelstelling is in 2008 behaald. De integriteitscode is vastgesteld en binnen ZVH geïmplementeerd. In het verlengde hiervan zal in 2009 een klokkenluidersregeling worden opgesteld de Raad gedragen. ingestemd met de nieuwe strategie waarin ZVH kiest en ingevoerd. De Raad streeft ernaar in het jaarverslag 2009 hierover positief te kunnen berichten.

8 ZVH is sinds maart 2008 niet langer een vereniging maar een stichting Zelfevaluatie In februari 2008 heeft de Raad haar beleidsdagen gehouden. Onderdeel van deze beleidsdagen was een zelfevaluatie van de Raad. Uit de zelfevaluatie kwamen als belangrijkste verbeterpunten naar voren: - een duidelijke taakverdeling binnen de Raad. De deelcommissies (de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie) zijn samengesteld en komen voor een vergadering van de Raad bijeen met als doel de Raad te adviseren over te nemen besluiten; de Ondernemingsraad van ZVH en de Bewonersraad. bestuurder vastgesteld. Contracten met het bestuur In de vergadering van 2 juni 2009 is de Raad - het huis op orde brengen en de basis leggen De door de Bewonersraad voorgedragen toezichthouders worden in principe aangegaan voor vier jaar. akkoord gegaan met het besluit van de directeurbestuurder 11 voor een gezonde organisatie en financiële bedrijfsvoering; - meer aandacht geven aan de dochterstructuur. De directeur-bestuurder heeft opdracht gekregen in de Raad (twee toezichthouders) hebben buiten het structurele overleg om nog een vergadering van de Bewonersraad bijgewoond. De heer Co Vrouwe is door de Bewonersraad voorgedragen en De beloning van de directeur-bestuurder was in 2008 als volgt opgebouwd: om de jaarrekening 2008 goed te keuren. De conceptjaarrekening is besproken in aanwezigheid van het hoofd Bedrijfsvoering en de externe accountant. De Raad heeft kennisgenomen van de de organisatiestructuur te verhelderen en waar mogelijk verbeteringen en vereenvoudigingen in herbenoemd als lid van de Raad voor een periode van drie jaar. Vast inkomen: Variabel inkomen: , ,78 accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers over de getrouwheid van de jaarrekening. Voor deze de structuur door te voeren. Pensioen kosten: accountantsverklaring wordt verwezen naar de ,64 Beloning van de Raad overige gegevens zoals die elders in dit jaarverslag Vergoedingen en 8.719,62 Overleg met de LedenRAAD In 2008 hebben de leden van de Raad voor hun diensten een bruto vergoeding ontvangen ter grootte van: zijn opgenomen. werkgeverslasten ZVH is sinds maart 2008 geen vereniging meer, Totaal: ,41 maar een stichting. De ledenraad heeft daarmee Raad van Toezicht zijn bevoegdheid als toezichthouder verloren, maar gaat verder als belangrijk adviesorgaan en maatschappelijk klankbord. Tijdens de beleidsdag van de ledenraad op 29 februari 2008 heeft de voorzitter van de Raad de visie van de Raad gegeven op de Voorzitter Lid van de RvT Extra vergoeding voor lid van een deelcommissie (die twee of meer keer per jaar bijeenkomt) 6.000, ,00 500,00 Mevrouw I.T.H. Hondius-Stout, voorzitter nieuwe rol van de ledenraad. Vergoeding bij afscheid van een lid van de RvT 500,00 Tijdens de eerste vergadering van de ledenraad als adviesraad op 10 april 2008 heeft de voorzitter van de Raad formeel de voorzitter en vice-voorzitter laten benoemen in de vergadering en daarmee de taak aan de nieuwe voorzitter overgedragen. De voorzitter van de Raad en de voorzitter van de ledenraad hebben eind 2008 met elkaar gesproken en ervaringen uitgewisseld over de nieuwe rol en werkwijze van de ledenraad. Overleg met Ondernemingsraad en Bewonersraad Een delegatie van de Raad heeft samen met zijn voorzitter in 2008 structureel overleg gevoerd met De bedragen zijn bruto en per jaar. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van ZVH. Bezoldiging bestuur De Raad is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. In 2008 is de nieuwe directeur benoemd, de heer Frank van Dooren. In overleg met de Raad oefent hij de functie van directeur-bestuurder uit. De Raad heeft in 2008 het bezoldigingsbeleid en de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe directeur- In 2008 is een voorziening getroffen in verband met het vertrek van de oud-bestuurder ter grootte van euro. Deze voorziening is in 2008 voor de helft uitgekeerd. De resterende helft wordt in 2009 uitgekeerd. Aan de oud-bestuurder is in 2008 door de voltallige Raad décharge verleend voor het door hem gevoerde beleid in Goedkeuring

9 Soms kost het wel wat moeite, maar ik wil zo lang mogelijk zelf de tuin bijhouden.

10 Als adviesorgaan richt de LedenRAAD zich op maatschappelijke onderwerpen Governance ZVH onderschrijft de beginselen die in de AedesCode en in de Governance Code Woningcorporaties zijn vastgelegd. De Governance Code Woningcorporaties wordt gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie. Governance Code ZVH heeft de principes en uitwerkingen van de Governance Code Woningcorporaties in 2008 opgevolgd, met uitzondering van de volgende punten: - het vaststellen en toepassen van een klokkenluidersregeling. In 2008 is de integriteitscode opgesteld, vastgesteld en geïmplementeerd. Ook is het afgelopen jaar een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een klokkenluidersregeling. Deze dient De ledenraad is als adviesraad verdergegaan en geeft het bestuur (on)gevraagd advies over maatschappelijke aangelegenheden. (toezicht) Het bestuur De bestuurder is met ingang van 1 januari 2008 benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie en is daarbij onder meer verantwoordelijk voor: - het realiseren van de doelstellingen van de woningcorporatie; De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn in de artikelen 8, 9 en 10 van de statuten van ZVH omschreven. Ze zijn verder uitgewerkt in het directiestatuut van 13 juni In 2008 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen bij de bestuurder zoals bedoeld in principe II.3 van de Governance Code Woningcorporaties. Beleidsdoelstellingen in 2009 vastgesteld en toegepast te worden; - de strategie; (advies) - een vierjaarlijkse visitatie. Het voornemen van de - de financiën; Raad om de organisatie in 2008 te laten visiteren - het te voeren beleid; Doelstellingen, strategie en randvoorwaarden is door interne ontwikkelingen uitgesteld naar 2009, met mogelijke uitloop naar de resultatenontwikkeling; - het beleid voor dochterondernemingen en Het bestuur heeft na goedkeuring van de Raad de volgende doelstellingen gehanteerd: Raad van Toezicht deelnemingen van de corporatie; - het huis op orde ; De Raad heeft reglementen vastgesteld voor de Raad, de deelcommissies, het protocol van de Raad en de integriteitscode. Deze worden in 2009 gepubliceerd op de nieuwe website van ZVH. In het verslag van de Raad in dit jaarverslag zijn de taak en werkwijze van de Raad nader beschreven, evenals de wijze waarop de Raad hieraan in 2008 invulling heeft gegeven. Ook staat in dit verslag dat de Raad eind 2008 een wervings- en selectieprocedure - de interne organisatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad. In het licht van zijn volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling richt het bestuur zich naar het - het doorvoeren van veranderingen in de organisatie (reorganisatie); - het bereiken van een structureel gezonde financiële bedrijfsvoering; - het in kaart brengen van projecten en risico s; Organisatieschema De LedenRAAD en de Raad van Toezicht hebben tot 3 maart 2008 gezamenlijk toezicht gehouden op het bestuur. Omdat de taken van de LedenRAAD en de Raad van Toezicht elkaar overlappen, heeft de LedenRAAD een aantal taken aan de Raad van Toezicht overgedragen. is gestart om nieuwe leden voor de Raad aan te trekken voor de continuïteit van de Raad. Elk lid van de Raad beschikt over specifieke deskundigheid die nodig is om de functie te kunnen vervullen. LedenRAAD De LedenRAAD bestond begin 2008 uit zeven personen en vervulde naast de Raad van Toezicht belang van de woningcorporatie en weegt daarbij de belangen van de betrokkenen tegen elkaar af. Het bestuur verschaft de Raad alle informatie die nodig is voor de uitoefening van zijn taak. Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van relevante weten regelgeving en voor het beheersen van de risico s die de activiteiten van de woningcorporatie met zich meebrengen. Het bestuur rapporteert hierover aan - het vereenvoudigen van de dochterstructuur; - het ontwikkelen van een nieuwe strategie, passend bij de veranderde organisatie. Horizontale dialoog ZVH heeft voor haar maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen de volgende belanghebbenden benoemd: een toezichthoudende rol tot 3 maart Tussen de Raad en de auditcommissie en bespreekt met hen - bewoners en hun vertegenwoordigers; beide toezichthoudende organen waren afspraken de interne risicobeheersings- en controlesystemen. - relevante overheden en instellingen op gemeentelijk (toezicht) (toezicht) gemaakt. De LedenRAAD had aan de Raad van en regionaal niveau; Toezicht een aantal taken gedelegeerd die verband - maatschappelijke organisaties op het terrein van houden met de continuïteit van de organisatie. Met zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid; de overgang van vereniging naar stichting op 3 maart - collega-corporaties. Met de verandering van rechtsvorm (van vereniging naar stichting) op 3 maart 2008 is de Raad van Toezicht het interne toezichtsorgaan geworden is de LedenRAAD als adviesraad zijn aandacht gaan richten op de maatschappelijke onderwerpen die ZVH aangaan.

11 ZVH creëert kwaliteitshuisvesting voor mensen met een laag inkomen Interne risicobeheersings- en controlesystemen Het bestuur van ZVH is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen, voor het actief beheersen van de strategische, financiële en operationele risico s en voor het beperken van schadelijke gevolgen van incidenten. Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven van risico s waarmee ZVH te maken heeft gehad. Het is geen uitputtende opsomming van alle risico s die voor ZVH van belang zijn. de leningen binnen de norm van 15% (WSW-norm). Het hoogste punt ligt in 2014 op het niveau van 6,5% voor de leningenportefeuille. Operationele risico s ZVH heeft op operationeel niveau maatregelen getroffen om risico s te verminderen. Zo is op ons werk de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing. Daarnaast heeft ZVH een KWH- keurmerk en In 2008 is besloten de afdeling Control te versterken om de bedrijfsvoering en de risicobeheersing beter te verankeren. Externe accountant Het bestuur en de auditcommissie maken afzonderlijk minstens eenmaal per vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De Raad van Toezicht stelt samen met Strategische risico s werken we volgens de KWH-normen. de directeur-bestuurder de beloning van de externe De omgeving waarin ZVH opereert is dynamisch. accountant vast. In 2008 heeft de Raad van Toezicht in 17 Het omvat de veranderende woonbehoeften van de doelgroepen die ZVH wil bedienen tot aan de weten regelgeving waaraan de corporatie is gebonden. ZVH heeft in aanloop naar de nieuwe strategie het afgelopen jaar focus aangebracht in haar werkzaamheden en zich gericht op het creëren van kwaliteitshuisvesting voor mensen met een laag inkomen. Om de strategische risico s gericht te volgen, toetsen we onze doelstellingen aan de periodiek behaalde resultaten. Financiële risico s Op het gebied van treasury onderkennen we de volgende risico s: - financierbaarheidsrisico s; - renterisico s; - de financiële crisis. Herfinanciering kasgeldportefeuille In 2008 heeft ZVH veel energie gestoken in de herfinanciering van de kasgeldportefeuille. Het belang hiervan werd versterkt door de kredietcrisis. De herfinanciering loopt volgens planning en wordt in 2009 afgerond. Het beheersen van het renterisico is hierbij van groot belang. Het renterisico van de leningenportefeuille blijft over de gehele looptijd van Controlesystemen Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwerp, de implementatie en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze omvatten beleidsvorming, processen, taken, het beïnvloeden van gedrag en andere aspecten binnen de organisatie die risicobeheersing en controle bevorderen. De interne risicobeheersings- en controlesystemen helpen ook om wezenlijke fouten, verliezen, fraude en het overtreden van wetten en regelgeving te voorkomen. De genoemde systemen bieden nooit een absolute garantie voor het realiseren van de ondernemingsdoelstelling. Ook kunnen zij wezenlijke fouten, verliezen, fraude en het overtreden van wetten en regelgeving niet volledig voorkomen. Gedurende het verslagjaar hebben we de controleomgeving samen met de risico s waaraan ZVH is blootgesteld, geanalyseerd en geëvalueerd. De belangrijkste componenten van de interne risicobeheersings- en controlesystemen in 2008 waren: - regelmatige risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen; - het instellen van een klachtencommissie; - een systeem van periodieke monitoring en rapportering. overleg met en op advies van de directeur-bestuurder besloten PricewaterhouseCoopers te benoemen tot externe accountant. De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering bij waarin de Raad het verslag van de externe accountant over het onderzoek van de jaarrekening bespreekt en een besluit neemt over goedkeuring van de jaarrekening. De Raad kan tijdens deze vergadering de externe accountant over de jaarrekening ondervragen. Visitatie ZVH streeft ernaar zich in de tweede helft van 2009 en anders uiterlijk in 2010 te laten visiteren door een onafhankelijke visitatiecommissie.

12 Altijd als ik de stofzuiger aanzet, raakt de hond in een melige bui.

13 De LedenRAAD wil als maatschapp elijk klankbord een bijdrage leveren Verslag van de LedenRAAD De LedenRAAD heeft in 2008 acht keer vergaderd. Tijdens de bijeenkomsten kwamen vele onderwerpen aan bod. Het jaar stond echter grotendeels in het teken van heroriëntatie en het bepalen van een nieuwe werkwijze. De wijziging van rechtsvorm van vereniging naar stichting werd in het voorjaar van 2008 geformaliseerd. Verslag van de Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) heeft als doel in overleg met de directeur-bestuurder de belangen van de organisatie en het personeel met elkaar in overeenstemming te brengen en het personeel te vertegenwoordigen. De ruimte die de OR hiervoor wordt gegeven, is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraad. De LedenRAAD vervult niet langer de rol van intern toezichthouder maar is verder gegaan als adviesraad. In die hoedanigheid geeft de LedenRAAD het bestuur advies over maatschappelijke aangelegenheden. De wijziging van rechtsvorm was het moment om een eigen voorzitter (de heer I. Önen) en vice-voorzitter (de heer R. Bouber) te benoemen. De voorzitter en vice-voorzitter vormen het dagelijks bestuur van de LedenRAAD en bepalen in overleg met de directeur-bestuurder de agenda voor de vergaderingen. - herstructurering; - werkgebied/bedrijfsbeleid; - wonen, zorg en Anders Wonen. Door verspreid over het jaar themabijeenkomsten te organiseren streeft de LedenRAAD naar verdieping, met als uiteindelijk doel het uitbrengen van gedegen adviezen aan de directeur-bestuurder over onderwerpen binnen deze drie thema s. Herstructurering Algemeen In 2008 heeft de OR, naast de onderdelen ARBO, Veiligheid, Communicatie en de ontwikkelingen op personeelsbeleid, zich voornamelijk beziggehouden met de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsstrategie voor ZVH en met de organisatorische stappen die deze bedrijfsstrategie met zich meebrengt. Na het aantreden van de nieuwe directeur-bestuurder eind 2007 is de OR akkoord gegaan met een tijdelijke inrichting van de organisatie. In 2008 werd deze organisatiestructuur Vanwege de reorganisatie zijn er buiten de vaste overlegstructuur regelmatig aparte overlegmomenten geweest. Daarbij heeft de OR bij de verschillende reorganisaties op afdelingsniveau contact gehad met het personeel van de betrokken afdelingen. Belangrijkste onderwerpen 2008 De OR heeft in 2008 adviezen uitgebracht over verschillende organisatorische voorstellen, zoals de in aangepaste vorm geformaliseerd. algemene reorganisatie van ZVH, de reorganisatie In 2008 werden drie themabijeenkomsten georganiseerd. Twee van de bijeenkomsten hadden betrekking Tevens is de OR betrokken geweest bij de acties van de afdeling Financiën en de afdeling Vastgoed Samenstelling van de LedenRAAD 21 In 2008 bestond de LedenRAAD uit vijf leden: - mevrouw Betty Vijn, lid van de LedenRAAD vanaf 2001, aandachtsgebied: woon/zorg problematiek; - mevrouw Liesbeth Snoeker, lid van de LedenRAAD vanaf 2003, aandachtsgebied: natuurbehoud in stedelijk gebied; - de heer Ishak Önen, lid van de LedenRAAD vanaf 2001, aandachtsgebied: sociaal-maatschappelijke thema s in relatie tot volkshuisvesting; - de heer Ron Bouber, lid van de LedenRAAD vanaf 2001, aandachtsgebied: nieuwe woonvormen; - de heer Marcel van Tol, lid van de LedenRAAD vanaf 2003, aandachtsgebied: behoud van herkenningspunten in de woonomgeving. Nico Valenteijn en Sanna de Jong, in 2007 nog respectievelijk lid en kandidaat-lid, hebben hun functie met ingang van 1 mei 2008 neergelegd. Van toezichthouder naar adviesraad Om zich op zijn nieuwe taak te beraden werd voor de LedenRAAD in het voorjaar van 2008 een beleidsdag georganiseerd. Op deze dag werd besloten dat de LedenRAAD zich met ingang van 2008 op drie thema s gaat richten: op het thema herstructurering. De eerste themabijeenkomst stond in het teken van de herstructurering van de Kleurenbuurt. Tijdens deze bijeenkomst werd een drietal presentaties gegeven waarbij het concept ontwikkelingsplan, het voorgenomen sociale plan en de doelstellingen van ZVH aan bod kwamen. Tijdens de tweede themabijeenkomst stond het herstructureringsproject Krachtwijk Poelenburg centraal. Tijdens deze bijeenkomst is tevens het Masterplan Poelenburg (MPP) gepresenteerd. In de laatste themabijeenkomst van het jaar werd de LedenRAAD voorgelicht over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ZVH strategietraject In 2008 is ZVH begonnen aan een nieuw strategietraject. Ook de LedenRAAD werkte mee aan de totstandkoming van de nieuwe bedrijfsstrategie. Tijdens een zestal sessies waarbij steeds een lid van de LedenRAAD aanwezig was, werd onder begeleiding van De Argumentenfabriek gesproken over de interne en externe factoren die de activiteiten van ZVH beïnvloeden, de visie en missie van ZVH en de markt, diensten en formulecombinaties die voor ZVH van belang zijn. Ook in 2009 wil de LedenRAAD een constructieve bijdrage leveren aan het uitwerken van de nieuwe strategie en missie van ZVH. die de directie heeft ingezet om de dochterondernemingen die ZVH in de jaren heeft opgericht, geleidelijk af te stoten. Ook hier heeft de OR de belangen van de organisatie en het personeel zo goed mogelijk behartigd. Aangezien de OR in de samenstelling van 2008 al vele jaren actief is geweest, is de wens voor vernieuwing vanuit de OR ingezet. Uitgangspunt van de OR was dat met een nieuwe directeur-bestuurder de tijd was gekomen om vanuit de organisatie een nieuwe en frisse OR samen te stellen. Samenstelling OR Het afgelopen jaar bestond de OR uit de volgende medewerkers: Hans Muller (voorzitter), Corine van Dijk (secretaris), Rob Kramer (lid) en Marjolein Ofman (lid). Overlegstructuur In 2008 is de OR om de zes weken bij elkaar gekomen voor overleg met de directeur-bestuurder. Een vaste notuliste verzorgde de verslaglegging. Per onderdeel werd bekeken of de OR advies- of instemmingsplichtig was. en het opheffen van het team Anders Wonen. Ook is het besluit genomen een aantal dochterondernemingen en activiteiten te beëindigen, waaronder Flexwonen en Peperstaete. Verder is een nieuwe bedrijf-leaseautoregeling vastgesteld, heeft de OR regelmatig contact gehad met de FNV om onder andere een nieuw Sociaal Plan te ontwikkelen voor medewerkers van ZVH. Ten slotte zijn voorbereidingen getroffen voor de samenstelling van een nieuwe OR. Opleiding en cursus In 2008 heeft de OR geen cursussen gevolgd. Verkiezingen en nieuwe OR Eind 2008 zijn er verkiezingen gehouden. De nieuwe OR is in januari 2009 aangesteld en bestaat uit vier leden: Menno Ziemer (voorzitter), Amber Scholten (secretaris), Barry Groot (lid) en Jos Konijn (lid). De oude leden van de OR wensen de nieuwe leden van de OR veel wijsheid en vele succesvolle overlegmomenten toe.

14 In 2008 is de reorganisatie gestart Het bedrijf ZVH In 2008 hebben er qua inrichting van de organisatie en personele bezetting de nodige veranderingen plaatsgevonden. In januari begon ZVH met een personele bezetting van ruim 68 fte tegenover een toegestane formatie van ruim 73 fte. 69% van het personeel is vrouw Sociaal jaarverslag In april 2008 hebben we een risicoinventarisatie en -evaluatie laten uitvoeren. Daaruit kwam een aantal actiepunten naar voren, zoals het onderzoeken van de werkdruk en van agressie en geweld, het opstellen van BHV-beleid en het uitvoeren van een periodiek medisch onderzoek bij het personeel. Ondernemingsraad ZVH Inrichting organisatie en personele bezetting Begin 2008 is gestart met het opstellen van een reorganisatieplan. De reorganisatie is gefaseerd in de loop van 2008 en begin 2009 geformaliseerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude situatie zijn: - het inrichten van de afdeling Strategie waarin beleid en communicatie zijn samengevoegd; die contacten onderhouden met bewoners door deze teams onder één afdeling te plaatsen. Door coördinatorfuncties op te heffen en het beperkt aanwijzen van seniorfuncties en teamleiders is de organisatie platter geworden. Dit maakt directe sturing makkelijker. Het opheffen van het team Anders Wonen is voortgevloeid uit de nieuwe strategische keuzes. De nieuwe strategie is gericht op samenwerking met professionele partners. In plaats van de term Anders In september 2008 is de Arbeidsinspectie op bezoek geweest. De belangrijkste uitkomst hiervan was dat ZVH een aanwijzing kreeg voor het laten uitvoeren van onderzoeken naar agressie en geweld en de werkdruk. Daarnaast moet er een protocol worden opgesteld voor agressie en geweld. Sinds april 2008 is een Sociaal Medisch Team actief dat zich bezighoudt met het beleid ten aanzien van de Arbowet. Het team komt elke zes weken bij elkaar. Er is Medewerkers in dienst Eind 2008 waren 78 mensen in dienst van ZVH. Dit is een persoon minder dan in In 2008 hebben zeven medewerkers ZVH verlaten en zijn er zes in dienst getreden. Het aantal fte is gedaald van 68,2 naar 64,85. 69% van het personeel is vrouw en 31% is man. Van het totale personeelsbestand werkt 59% parttime en 41% fulltime. De gemiddelde leeftijd van het personeel is 40 jaar. Gemiddeld hebben zij een dienstverband van 6,5 jaar het verplaatsen van gebiedsmanagement en de Wonen wordt nu gesproken van Speciaal Vastgoed. eenduidig vastgesteld hoe met ziekteverzuim moet huismeesters van de afdeling Vastgoed naar de De teruggebrachte formatie van het oude team is worden omgegaan, onder meer door regelmatig Bezetting Vrouwen Mannen Totaal Fte 23 afdeling Wonen; - het opheffen van coördinatorfuncties en het in plaats daarvan instellen van seniorfuncties of gedeeltelijk ondergebracht bij het team Verhuur. In 2008 is besloten de activiteiten van Flexwonen te beëindigen. Per 1 januari 2009 is Flexwonen opgeheven verzuimgesprekken te voeren. Dit beleid heeft zijn vruchten al afgeworpen. Begin 2008 had de organisatie te maken met een zeer hoog verzuim (ruim ,2 64,85 en hebben de medewerkers een nieuwe baan 8%). Medio 2008 begon het verzuim te dalen naar teamleiders; Kengetallen personeel en - het opheffen van het team Anders Wonen; gevonden in de bestaande formatie en een nieuwe gemiddeld 6% in het laatste kwartaal van Het organisatie 2008* 2007* - het uitbreiden van de afdeling Financiën; - het wijzigen van de afdeling Vastgoed. functie (adviseur BOG en verkoop). Om grip te krijgen op de financiële bedrijfsvoering is een verbeterslag aangebracht in de formatie en de functies binnen de totale verzuim over heel 2008 (7%) is wel aanzienlijk hoger dan over heel 2007 (4,8%). Totaal fte per Totaal fte per 1000 VHE Totaal fte exclusief projecten/ 64,85 9,24 8,81 68,2 9,85 8,99 Met de eerste wijziging wordt beoogd dat strategie en beleid een prominentere plaats krijgen in afdeling Financiën. Verder is gekeken naar mogelijkheden om efficiënter te werken, bedrijfskosten terug De aard van het verzuim was voor een groot deel privégerelateerd en het aantal psychische klachten producten per 1000 VHE Ziekteverzuim exclusief 7 4,81 de organisatie. Daarmee wordt de samenhang van te dringen en taken af te stoten. Dit heeft geleid tot was groot. Ook het aantal medewerkers waarbij zwangerschap inclusief langdurig zieken onderwerpen benadrukt en vanuit één plek in de een afname van het aantal arbeidsplaatsen. Eind sprake was van frequent verzuim was hoog. Totaal personeelskosten (x 1000) organisatie gecoördineerd. Gebiedsmanagement is 2008 eindigde ZVH met een personele bezetting van Aangenomen wordt dat er voor medewerkers een Personeelskosten per VHE intensiever gaan samenwerken met medewerkers 64,8 fte en een formatie van 68,8 fte. lage verzuimdrempel was. Door het instellen van exclusief projecten/producten frequente verzuimgesprekken zijn medewerkers Gemiddelde personeelskosten per fte zich er meer bewust van geworden dat verzuim een * De cijfers van 2007 en 2008 betreffen alle verhuureenheden, keuze is en dat de manager daar op kan sturen. waaronder woningen, BOG, garages en bergingen. Ter bevordering van de reïntegratie van arbeidsongeschikte medewerkers is er door ZVH in 2008 een bedrag van ongeveer geïnvesteerd in professionele begeleiding zoals mental coaching en psychologische begeleiding. We gaan ervanuit dat de daling in 2009 doorzet en het verzuim weer een acceptabel niveau bereikt.

15 Henny Remie: De duizendpoot van Met ondersteuning van De Argumentenfabriek heeft ZVH een intensief en prikkelend traject gevoerd waarin een nieuwe strategie tot stand kwam. Mensen van binnen en buiten het bedrijf deden er met veel Ontwikkelingen kunnen vanaf het begin worden gevolgd en ondersteund De doelstellingen van ZVH: aan de slag met een nieuwe strategie In de tweede helft van 2008 is ZVH aan de slag geweest met het formuleren van een nieuwe bedrijfsstrategie. De afgelopen jaren zijn veel projecten zichtbaar opgeleverd maar financieel raakte de rek eruit. Binnen ZVH ontstond de behoefte aan meer focus in het werk: waar staat ZVH voor, waar zetten we onze schaarse middelen voor in, voor welke doelgroepen werken we, in welk gebied, welke diensten leveren we? Het dienstenpakket bestaat uit vier onderdelen. Bij elk onderdeel horen enkele formule-aspecten. - Verhuur: ZVH zet zich in voor kwalitatief goede en energiezuinige woningen in de Zaanstreek, IN de BUURT Bewonersblad van ZVH Jaargang 1 Nummer 3 Juli 2008 IN BUURT de enthousiasme en scherpte aan mee. Interne en externe relevante factoren zijn in kaart gebracht, op een aantal leidende thema s heeft ZVH een opvatting voor mensen met een laag inkomen en voor ouderen. Belangrijk hierbij zijn prijs en kwaliteit, het bevorderen van de doorstroming, bewoners geformuleerd (de strategische visie) en de bestaansgrond van het bedrijf is in een missie vastgelegd. huismeesters voor de leefbaarheid. zelf verantwoordelijk maken en het inzetten van IN dit NUMMER: Tot slot zijn de markt/dienst/formulecombinaties zo - Aanvullende diensten: ZVH heeft een beperkt Dagje mee met: 25 concreet mogelijk geformuleerd. Eind december was aanbod aanvullende diensten, uitsluitend bedoeld Piet Weijers het kleurrijke kaartenboek klaar om te bespreken voor de eigen huurders. De diensten moeten Pagina 10 door de Raad van Toezicht. Ook met andere stakeholders rendabel zijn en bijdragen aan de kwaliteit van is sindsdien gecommuniceerd over de nieuwe de woning. Familie Reek: strategie. Gesprekspartners reageren positief op de - Projectontwikkeling: ZVH ontwikkelt nieuwe Zoiets vergeet Yahmillion Kiewiet: nuchterheid, transparantie en eerlijkheid van de locaties (nieuwbouw of aankoop/herontwikkeling) en werkt aan herstructurering (sloop/nieuw- Binnen ZVH is het vakgebied communicatie aanzienlijk verbeterd. De communicatiemedewerkers werken Communicatie je nooit meer Doelpunten, ZVH-aanpak. Pagina 12 dobbers en bouw of grootschalige renovatie). Dit gebeurt centraal in een team, waardoor efficiënt en ZVH-breed kan worden geopereerd. Het hoofd Strategie vertegenwoordigt de communicatiediscipline binnen het MT, waardoor ontwikkelingen vanaf het begin Belangrijk is uiteraard de geformuleerde missie: uitsluitend in de Zaanstreek, voor mensen met dinosaurussen door de Op de koffie bij: Pagina 4 ZVH zorgt voor kwaliteitshuisvesting voor mensen een laag inkomen en voor woon/zorginstellingen. afdeling communicatie kunnen worden gevolgd en ondersteund. De IN familie dit NUMMER: met een laag inkomen, waaronder ouderen. Dat Eventueel fungeert andersoortig vastgoed als doet ZVH met de Zaanstreek als uitvalsbasis. financiële drager. Projectontwikkeling gebeurt Communicatiebeleid Hekelaar Communicatie vanuit ZVH Pagina Dagje 13 mee met: Rendement wordt een belangrijk uitgangspunt in samen met professionele partners. Uitgangspunten Piet Weijers projectontwikkeling en de realisatie van speciaal hierbij zijn: sturing op rendement, betrekken van Interne Pagina verbeteringen 10 Productie communicatie 2008 Kengetallen vastgoed, alsmede werken met professionele partners. De strategie geeft ook richting aan de maat- sober sociaal plan. de interne Familie communicatie. Reek: De interne verbeter- keuken van: bestaande bewoners, terugkeergarantie en een ZVH heeft in 2008 veel energie gestoken in Een kijkje in de WoonRegio Krant 4 edities, oplage schappelijke verantwoordelijkheid die ZVH voor - Speciaal vastgoed: voor woon/zorgaanbieders processen (Diabolo, VITO) en het cultuurtraject Huurdersblad Marloes IN de BUURT Vos Zoiets vergeet 4 edities, Yahmillion oplage Kiewiet: zichzelf en anderen ziet. Daarbij focust ZVH zich of leveranciers van woondiensten voor speciale hadden je elk nooit veel communicatiemomenten. meer Via artikelen Pagina het 12 personeelsblad en tijdens de interne Doelpunten, Persberichten Henny Remie: 13 op haar kerntaken, te weten het bieden van kwalitatief goede huisvesting voor mensen met een laag sionele partners. De focus ligt hierbij op flexibel bijeenkomsten (kantinesessies, cultuurlunches en Personeelsblad: De ZVH duizendpoot Chat van doelgroepen. Dit doet ZVH alleen met profes- dobbers en 10 de buurt inkomen en van Speciaal Vastgoed voor zorginstellingen. ZVH spreekt andere organisaties aan op hun resultaten De aan familie de orde. Het Management Team (MT) Vermeldingen in landelijke 1 bouwen, bestaand bezit en sturen op rendement. werkoverleggen) Op de koffie kwamen bij: de verbeterprojecten en Vermeldingen in lokale pers Pagina pers en vakbladen verantwoordelijkheid en maakt duidelijk wat wel en In de loop van 2008 konden beslissingen reeds in en de Hekelaar directie werden daarbij ondersteund door de niet mag worden verwacht. het licht van de nieuwe strategie worden genomen. communicatiemedewerkers. Pagina 13 Advertenties (verhuur, openingstijden e.d.) 12 In 2009 krijgt de strategie een nadere vertaalslag in onder meer het strategisch voorraadbeleid, huurbeleid, Een kijkje in de onderhoudsbeleid en de financiële strategie. keuken van: Marloes Vos dinosaurussen

16 Bij korfbalclub ZKC vond een korfbal clinic plaats voor buurtkinderen IN de BUURT Het huurdersblad IN de BUURT kwam in 2008 voor het eerst uit. Na vier nummers is een lezersonderzoek gehouden. Daaruit bleek dat een groot deel van de lezers minimaal driekwart van de inhoud leest. Opmaak en fotografie krijgen een dikke voldoende. Bijna iedereen waardeert de schrijfstijl (laagdrempelig, dicht bij huis ). Over de covers is men iets minder tevreden. Een huiselijke foto op de voorkant werd hoger gewaardeerd dan een portretfoto van dichtbij. Daar passen we in 2009 onze covers op aan. Internet De bezorging per post is nog een punt van aandacht. Totaal aantal bezoekers: Er is veel behoefte aan artikelen over veiligheid en Totaal aantal bekeken pagina s: woningaanbod. Al met al scoort het blad gemiddeld een 7,2. Niet slecht voor een eerste jaar van verschijning. In 2009 komt IN de BUURT drie keer uit. De resultaten uit het onderzoek worden bij de samenstelling van de nieuwe nummers goed benut en ook de eisen vanuit KWH (het kwaliteitslabel) worden in de nummers meegenomen. Projectcommunicatie ZVH steekt veel energie en middelen in de projectcommunicatie. Daarbij werken we vaak samen met andere projectpartners. In 2008 deden we dat bij grote projecten als Poelenburg (waarbij gecommuniceerd werd met de gemeente, Rochdale en Parteon over de wijkvernieuwing) en de Kleurenbuurt (met Kristal en Rabobouwfonds over het Ontwikkelingsplan en het buurtontmoetingscentrum). ZVH hecht veel belang aan het creëren van draagvlak, transparantie en participatie. Bij onderhoudsprojecten communiceren we zoveel mogelijk rechtstreeks met de bewoners. We stelllen goede, tijdige informatie over de werkzaamheden centraal. In renovatieproject Wibautstraat participeren de bewoners middels een klankbordgroep. Bewoners stellen het zeer op prijs dat ze mee kunnen denken over hun woning en complex, en de ervaring leert dat plannen aan kwaliteit kunnen winnen bij goede communicatie. In 2009 gaat ZVH daarom op zoek naar aanvullende communicatie- en participatiemiddelen. Ook de website zal hierin een rol spelen. De vijf meest bezochte pagina s zijn Aantal bezoekers Aantal keer bekeken Contact Nieuwbouw/herstructurering Actueel woningaanbod Vacatures Ons woningbezit De internetsite van ZVH was het afgelopen jaar niet meer state of the art. In 2008 zijn daarom de voorbereidingen gestart voor een gloednieuwe website. De nieuwe site is in het voorjaar van 2009 gereed gekomen. De meningen van de klant (die we kennen via online onderzoeken onder websitebezoekers) worden meegenomen in de nieuwe structuur. De site kent meer digitale dienstverlening en zal ook beter inzetbaar zijn in de communicatiemix bij projecten. Media Persberichten zijn nog steeds een goed instrument om nieuws onder de aandacht te brengen. In 2008 brachten we dertien persberichten uit. In 2009 leidden persacties én beantwoording van persvragen tot 102 vermeldingen in de lokale media, iets minder dan in Veel aandacht was er voor StudioCity, Poelenburg en de Kleurenbuurt. Niet alle artikelen rond ZVH waren positief. StudioCity en De Boed (Zaandijk) hadden te kampen met nare incidenten. In La Palma waren er klachten over onder meer scheurvorming. Sponsoring en donatie ZVH sponsorde en doneerde in 2008 op kleine schaal. De Voedselbank werd gesteund met een bedrag van euro om de exploitatie rond te krijgen. De Wereldreis door de Zaanstreek ontving euro en organiseerde een kleurrijk paasontbijt voor bewoners in de Kleurenflats. Korfbalclub ZKC ontving ruim euro in ruil voor een korfbalclinic voor buurtkinderen, een schoolkorfbaltoernooi en grote zichtbaarheid van ZVH via de shirts van de selectie.

17 We spelen hier van alles: hockey, voetbal en basketbal. Echt fijn zo n veldje.

18 Klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter voor hoe goed we het doen Kwaliteitsmeting via KWH-huurlabel ZVH is al enige jaren in het bezit van het KWH-huurlabel. KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. KWH onderzoekt in welke mate klanten en belanghouders tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening van corporaties. Dat gebeurt door middel van jaarlijkse metingen. Per jaar wordt afgesproken welke onderdelen van het label opnieuw zullen worden gemeten. In 2008 Corporatie heeft ZVH geen bestaansrecht. Er wordt voortdurend aan gewerkt om de dienstverlening beter te panel helpen de producten en diensten van ZVH op ZVH en bestaat inmiddels twee jaar. Leden van dit 7,5 7 7,5 hebben we net als vorig jaar vanuit KWH op een bellen aantal onderdelen de klanttevredenheid gemeten.het Woning 7,5 7 7,4 laten aansluiten op de wensen van de huurders en hun woonwensen af te stemmen. Met WonenPanel veranderen KWH-huurlabel wordt toegekend op basis van algemeen gangbare normen en waarden zoals respect 6,6 7,0 7,8 toekomstige huurders. Daarbij is een goed inzicht kan ZVH onderzoek doen onder een grotere groep Woning onderhouden in hun wensen en behoeften belangrijk. Een van mensen dan alleen onder haar eigen huurders. Dit is voor elkaar, punctualiteit, duidelijkheid, aanspreekbaarheid, geduld en vriendelijkheid. Deze normen afhandelen zoeksapplicatie van ZVH. huurders en potentiële kopers. Afgelopen jaar stond Klachten de middelen om dit te meten is de online onder- vooral interessant voor onderzoeken naar potentiële 6,6 6,5 6,7 en waarden heeft KWH vertaald in een aantal zaken Woning 8,1 7,0 8,2 WonenPanel in het teken van het in stand houden verlaten die betrekking hebben op de organisatie: Naast de externe meting in het kader van KWH van de actieve en gemotiveerde panelleden gedrag van medewerkers (hoe ervaart de klant wordt door ZVH standaard een zestal enquêtes die allemaal in Zaanstad en omgeving wonen. het gedrag van de medewerker(s) door wie hij is geholpen?); - informatievoorziening en -verstrekking (hoe ervaart de klant de informatie die hij heeft gekregen?); - processen (hoe ervaart de klant de processen van de corporatie waarmee hij te maken heeft?); - tevredenheid (hoe tevreden is de klant over de dienstverlening van de corporatie?). In juni 2009 zullen de volgende onderdelen worden gemeten: - corporatie bezoeken; - woning zoeken; - woning betrekken; - huur betalen; - reparatie uitvoeren; - hermeting op Woning onderhouden. gebruikt om de mening van de huurders over de kwaliteit te peilen. De enquêtes betroffen: - nieuwe keuken; - nieuw sanitair; - nieuwe woning; - verhuizing; - reparatieverzoek; - klachtenafhandeling. Om mee te doen aan het WonenPanel moeten mensen zich inschrijven en enkele basisgegevens opgeven. Er wordt onder andere gevraagd naar de huidige woongegevens en naar de woonwensen. Met deze gegevens nodigt WonenPanel leden uit voor een onderzoek dat specifiek voor hen geschikt is. De vragenlijst wordt kort gehouden om het voor de deelnemer zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Meer KWH meet jaarlijks of de kwaliteit van de dienstverlening nog aan de normen van de huurders voldoet. In totaal zijn er tien labelonderdelen. Klanttevredenheid ZVH hecht veel waarde aan klanttevredenheid. In de verschillende werkprocessen proberen we te allen tijde de klant centraal te stellen. In 2008 zijn Verder zijn in 2008 aanvullende onderzoeken gehouden, waaronder een groot onderzoek onder de bewoners van de Kleurenbuurt, een onderzoek onder de bewoners van de Wibautstraat, een lezersonderzoek informatie is te vinden op De resultaten In de periode 18 februari 2008 tot 9 mei 2008 is gemeten op een aantal onderdelen. De resultaten in de tabel laten zien dat wij op veel onderdelen hoger we gestart met de woonadviseurs om actiever met de klant te communiceren. Een huisbezoek of een persoonlijk gesprek op kantoor zijn goede en effectieve communicatiemiddelen. naar het bewonersblad van ZVH IN de BUURT, een onderzoek over het kopen van de eigen huurwoning en een tevredenheidsonderzoek over de website van ZVH onder huurders. scoren dan de norm die KWH stelt. Op het onderdeel Woning onderhouden moeten we de werkprocessen rondom het onderhoud aan de woningen verbeteren om ook volgend jaar het KWH-label te mogen behouden. Daarom wordt dit onderdeel in 2009 opnieuw gemeten. Eindcijfer 2008 Norm Landelijk gemiddelde Afgelopen jaar konden we gemiddeld 83% van de klachten binnen de gestelde termijn van vier weken na ontvangst afhandelen. Daarmee is de doelstelling van 80% voor 2008 gehaald. De behandelde klachten gingen voornamelijk over onderhoud, woonomgeving en overlast. Onderzoek Huurders staan bij ZVH voorop. Zonder huurders WonenPanel WonenPanel is een initiatief van woningcorporatie

19 Volkshuisvestelijk verslag

20 Het is niet meer nodig winkels op andere plekken te hebben Woonproducten en diensten Ook in 2008 konden huurders van ZVH nieuw sanitair en keukens aanschaffen. Dit traject wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2009 getemperd vanwege bezuinigingsmaatregelen. Het oude APK kluspakket was bedoeld om de woning in goede staat te behouden en huurders een dienst aan te bieden zodat zij geen zorgen hebben voor het klein onderhoud. Deze dienst werd voor 2006 aan ZVH betaald via een huurdercomponent. Vanaf 2006 is deze dienst overgeheveld naar de aannemer Bouwbehoud en heeft het de noemer HPK kluspakket gekregen. Bij verhuizing wordt dan ook de oude dienst niet meer aangeboden. WoonRegio Service In 2008 bood ZVH de huurders de mogelijkheid om abonnee te worden van de WoonRegio Service. In 2008 waren er gemiddeld ongeveer abonnees. Deze abonnees kunnen 24 uur per dag, zeven dagen in de week telefonisch of via de website diensten inschakelen zoals klussenservice en tuinonderhoud. De WoonRegio Service beschikt over een uitgebreid bestand van dienstverleners waarbij de abonnee verzekerd is van scherpe prijzen. Daarnaast ontvangen abonnees een kortingspas waarmee ze kortingen op tal van producten en diensten in de regio ontvangen. In 2009 wordt de WoonRegio Service onder de loep genomen om deze aan te kunnen passen aan de nieuwe strategie van ZVH. (2008) Q1 Q2 Q3 Q4 APK kluspakket (oud) HPK kluspakket (nieuw) Poort van Zuid GSO Poort van Zuid Internet Poort van Zuid TV StudioCity Internet WoonRegio Winkel wordt ZVH-winkel StudioCity TV In 2008 is ZVH zich in haar winkel meer op de eigen StudioCity Wasserette: huurders en bezoekers gaan richten. De nieuwe beurten Wasmachine n.b. n.b. n.b bedrijfsstrategie legt meer nadruk op bestaande StudioCity Wasserette: huurders en op de Zaanstreek. Diensten, producten beurten droger n.b. n.b. n.b. 936 en formules zijn goed tegen het licht gehouden. Keukens renovatie Het is niet meer nodig winkels op andere plekken Keukens nieuwbouw te hebben. Sanitair renovatie Wonen en Woonproducten In 2008 heeft ZVH een aantal producten en diensten aangeboden om het woongemak te vergroten. In het overzicht is inzichtelijk gemaakt hoe van deze producten en diensten gebruik is gemaakt. Zo zorgt ZVH bij een aantal complexen voor een Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO). Bij StudioCity wordt in de wasserette gebruik gemaakt van goedkope energie. Resultaat producten en diensten in aantallen Sanitair nieuwbouw WoonRegio Service Totaal WoonRegio Service huurders WoonRegio Service niet ZVH-huurders inclusief personeel Verzilverde woningen in bezit WoonEnergie deelnemers n.b. n.b. In 2008 zijn we begonnen met het afbouwen van de WoonRegio-formule. ZVH wil nadrukkelijker onder eigen vlag opereren om zo haar zichtbaarheid te vergroten. Dat betekent dat we minder aanvullende diensten zullen leveren en ons meer zullen concentreren op eigen huurders en de woningen. WoonRegio Krant In 2008 is de WoonRegio Krant vier keer verschenen en door heel Zaanstad verspreid. De krant informeerde over diensten, producten en nieuwtjes op het gebied van wonen. Eind december verscheen de laatste WoonRegio Krant. Het nieuwe bewonersblad IN de BUURT heeft de rol van deze informatiebron voor onze huurders overgenomen. Dit heeft er in 2008 toe geleid dat ZVH heeft besloten de winkel in Wormerveer niet meer in stand te houden. De hoofdvestiging aan de Peperstraat reduceerde in de loop van het jaar haar aanbod tot producten en diensten die voor de huurder belangrijk zijn: de ZVH-balie met woonadvies en keuken- en sanitairaanbod. Om de herkenbaarheid en zichtbaarheid van ZVH als verhuurder en corporatie verder te versterken, verbeteren we in 2009 de inrichting en vormgeving van de winkel en ontvangstruimte voor klanten en relaties.

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Toelichting Governance Code FCCA

Toelichting Governance Code FCCA Aan : Raad van Toezicht FCCA Van : Bestuur FCCA Betreft : Toelichting Governance Code en structuur FCCA Bijlage : 3 Datum nota : 1 juni 2009 Gevraagd besluit : Vaststellen van de toelichting op de wijze

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

Governance in Inleiding. Het bestuur

Governance in Inleiding. Het bestuur Governance in 2014 Inleiding In dit hoofdstuk is beschreven hoe Parteon inhoud geeft aan de principes van de per 1 juli 2007 in werking getreden en per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode (GC). De GC

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Raad van Commissarissen Maasdelta Groep vastgesteld op d.d. (wordt vastgesteld op 29 februari 2016) Inleiding Deze profielschets

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie