De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Tsjechisch Vertaald door Paula Forejtova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Tsjechisch Vertaald door Paula Forejtova"

Transcriptie

1 De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Tsjechisch Vertaald door Paula Forejtova

2 Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo ahoj 2 ik já 3 ben jsem 4 van z 5 mijn mé 6 naam (de) jméno 7 is je 8 de váš 9 docent (de) učitel 10 en a 11 wie kdo 12 ben jsi 13 jij ty 14 hoe jak 15 heet jmenuješ 16 je ty 17 wat jaké 18 je tvé 19 heet jméno 20 dag dobrý den 21 mevrouw paní 22 uit z 23 welk které 24 land (het) země 25 kom přicházíš 26 Spanje Španělska 27 u vy 28 meneer pane 29 uw váš 30 waar odkud 31 komt přicházíte 32 vandaan odkud 33 China Číny 34 woont bydlíte 35 nu teď 36 in v 37 welke kterém 38 stad (de) městě 39 woon bydlíte 40 Den Haag Den Haagu 41 straat (de) ulici 42 het v 43 centrum (het) centru

3 44 op v 45 nummer (het) čísle 46 telefoon (de) telefonní číslo 47 ze oni 48 Nederland Nizozemí 49 de heer pan 50 niet není 51 maar ale 52 hij on Les 2 Uit welk land kom je? 53 achternaam (de) příjmení 54 voornaam (de) jméno 55 adres (het) adresa 56 postcode (de) směrovací číslo 57 plaats (de) místo 58 mobiel mobil 59 werk (het) práce 60 geboortedatum (de) datum narození 61 dag (de) den 62 maand (de) měsíc 63 jaar (het) rok 64 maart března 65 nationaliteit (de) národní příslušnost 66 Nederlandse nizozemská 67 Engeland Anglie 68 heb mám 69 lang dlouho 70 al už 71 hier tady 72 ja ano 73 oud starý 74 wanneer kdy 75 ben geboren jsi se narodila 76 alleen sama 77 bij u 78 vrienden přátel 79 of nebo 80 familie (de) rodiny 81 getrouwd vdaná 82 met za 83 een jednoho 84 Nederlander Nizozemce 85 hem s ním

4 86 zijn jeho 87 we my 88 wonen bydlíme 89 jullie vy 90 nee ne 91 flat (de) paneláku 92 buiten mimo 93 hebben máte 94 kinderen děti 95 hebben máme 96 jongen (de) chlapce 97 van tři 98 meisje (het) holčičku 99 waarom proč 100 wil chceš 101 dat to 102 allemaal všechno 103 weten vědět 104 heeft má 105 zoon (de) syna 106 dochter (de) dceru 107 haar její 108 man (de) muž 109 hun jejich Les 3 Overal spreekt men Nederlands 110 spreek mluvíš 111 een beetje trošku 112 Nederlands holandsky 113 zeg říkáš 114 klein málo 115 les (de) lekci 116 leer se učíš 117 omdat protože 118 op school ve škole 119 winkel (de) obchodě 120 overal všude 121 spreekt mluví 122 men lidé 123 na po 124 cursus (de) kursu 125 ga půjdu 126 studeren studovat 127 daarna potom

5 128 wil chci 129 werken pracovat 130 het to je 131 belangrijk důležité 132 dat že 133 boek (het) knihy 134 cd's cédéček 135 cd-rom cd-romu 136 kleur (de) barva 137 van té 138 groen zelená 139 het ta 140 daarom proto 141 praten mluvíte 142 veel hodně 143 alle všichni 144 Nederlanders Nizozemci 145 spreken mluví 146 Engels anglicky 147 wel opravdu 148 vraagt ptá 149 wij my 150 antwoorden odpovídáme 151 moeilijk těžký 152 vind nacházíš 153 makkelijk lehké 154 snel rychle 155 zij ona 156 langzaam pomalu 157 duidelijk jasně 158 geen není 159 taal (de) jazyk 160 talen jazyky 161 zijn jsou 162 trouwens ostatně 163 leren naučí 164 zonder bez 165 doen dělají 166 ze oni 167 luisteren poslouchají 168 goed dobře Les 4 Leren, leren, leren 169 begint začíná

6 170 cursus (de) kurs 171 is afgelopen skončí 172 hij on 173 maandag pondělí 174 mei května 175 vrijdag pátek 176 juni června 177 dagen dny 178 per v 179 week (de) týdnu 180 elke každý 181 behalve mimo 182 woensdag středy 183 maal dvakrát 184 keer (de) jednou 185 's ochtends dopoledne 186 's middags odpoledne 187 veel hodně 188 laat pozdě 189 hoe laat v kolik 190 beginnen začínají 191 lessen lekce 192 rooster (het) rozvrh 193 er is je tam 194 groep (de) skupina 195 zit sedím 196 's morgens ráno 197 om v 198 uur hodin 199 tijd (de) čas 200 op tijd v čas 201 iedereen každý 202 niemand nikdo 203 komt nepřijde 204 te moc 205 duren trvají 206 duurt trvají 207 van od 208 tot do 209 lokaal (het) třídě 210 andere druhá 211 dan pak 212 klaar hotoví 213 doen huiswerk děláme úkoly

7 214 huiswerk (het) děláme úkoly 215 ons naše 216 voor na 217 volgende druhý 218 gaan jdeme 219 naar domů 220 naar huis domů 221 soms někdy 222 nog niet ještě ne 223 's avonds večer 224 nog een ještě jeden 225 tekst (de) text 226 hoeveel kolik 227 weekend (het) víkend 228 vrij volno 229 zaterdag sobotu 230 zondag neděli 231 dicht zavřená 232 mensen lidi 233 bijna skoro Les 5 Hoe laat sta je op? 234 sta op vstáváš 235 meestal obyčejně 236 altijd vždy 237 wakker probudím 238 sta op vstanu 239 meteen rovnou 240 douche vysprchuji 241 kleed me aan obléknu 242 eet sním 243 wat kus 244 brood (het) chleba 245 drink vypiji 246 thee (de) čaj 247 zo tak 248 vroeg brzy 249 moet musíš 250 van huis z domu 251 half v půl 252 lange dlouhá 253 reis (de) cesta 254 overstappen přestupovat 255 eerst nejdříve

8 256 neem vezmu 257 bus (de) autobus 258 trein (de) vlak 259 weer znovu 260 dus tak tedy 261 reis cestuješ 262 ga jedu 263 kwart voor ve tři čtvrtě 264 station (het) nádraží 265 bij u 266 tenminste tedy 267 officiële oficiální 268 vaak často 269 mis zmeškáš 270 want protože 271 vertrekt odjíždí 272 kwartier (het) čtvrt hodiny 273 minuten minut 274 meer víc 275 ook taky 276 vertraging (de) zpoždění 277 doe děláš 278 die ten 279 lees čtu 280 krant (de) noviny 281 kom aan dorazíš 282 nemen vzít 283 die ten 284 voor za 285 werk pracuješ 286 verschilt se mění 287 van dag tot dag den ze dne 288 houd op končím 289 eerder dřív 290 ga weg jdu pryč Les 6 Boodschappen doen 291 hé hej 292 waar... heen kam 293 ga jdeš 294 supermarkt (de) supermarketu 295 boodschappen nakupovat 296 heb nodig potřebuješ 297 lijstje (het) seznam

9 298 heb gemaakt udělal 299 daar... op na něm 300 staat stojí 301 alles všechno 302 melk (de) mléko 303 suiker (de) cukr 304 fruit (het) ovoce 305 mag mohu 306 even na chvíli 307 wat něco 308 vragen zeptat 309 zie nevidím 310 nergens nikde 311 staat stojí 312 vind najít 313 daar tam 314 links doleva 315 rechts doprava 316 even kijken tak se podívejme 317 geloof věřím 318 koffie (de) kafe 319 meer už žádné 320 ergens někde 321 ah aha 322 kijk podívej 323 halen vzít 324 betalen zaplatit 325 oké dobře 326 dat doe ik! to udělám 327 pakken balíčky 328 nog ještě 329 iets něco 330 groente (de) zeleninu 331 fruit (het) ovoce 332 koop nekoupím 333 haal vyzvednu 334 morgen zítra 335 markt (de) trhu 336 verschil (het) rozdíl 337 tussen mezi 338 goedkoop laciné 339 goedkoper levnější 340 dan než 341 alstublieft prosím

10 342 wilt chcete 343 pinnen zadat pin 344 moment (het) moment 345 gaat uw gang tak prosím 346 bon (de) účtenku 347 nodig zapotřebí 348 tot ziens na shledanou 349 prettig hezky 350 hetzelfde to samé Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren? 351 werkt pracuje 352 Delftse delftská 353 methode (de) metoda 354 hoofd (het) hlavy 355 uit je hoofd z hlavy 356 stap voor stap krůček po krůčku 357 lezen číst 358 luister poslouchám 359 naar poslouchám cd 360 woorden slovíčka 361 zoek op vyhledám 362 woordenlijst (de) seznamu slov 363 weet vím 364 ze oni 365 betekenen znamenají 366 begrijp porozumění 367 totdat dokud 368 direct rovnou 369 versta rozumím 370 kan mohu 371 verstaan rozumět 372 gebruik používat 373 daarmee s tím 374 kun můžeš 375 zin větu 376 verstaat rozumět 377 komt přijde 378 als když 379 hem mu 380 bedoel míníš 381 via skrz 382 heel velmi 383 precies přesně

11 384 kent znáš 385 uitspraak (de) výslovnost 386 door tím, že 387 door te praten tím, že mluvím 388 praat mluvím 389 nooit nikdy 390 zo tak 391 zegt na opakuješ 392 jezelf sebe 393 gaten mezerami 394 heb gezien viděl 395 controle (de) kontrolu 396 gatentekst text s mezerami 397 ontbreken chybí 398 kunt můžeš 399 opschrijven napsat 400 later později 401 herhaalt zopakuješ 402 vragen otázky 403 schrijf op napíšu 404 antwoorden odpověď 405 om te k tomu, aby 406 oefenen cvičit 407 leuk prima Les 8 Eet smakelijk! 408 kantine (de) kantýně 409 eet dobrou chuť 410 eet smakelijk dobrou chuť 411 allemaal všichni 412 komen přijít 413 zitten posadit 414 zeker jistě 415 ga posaď se 416 ga zitten posaď se 417 ziet er.. uit to vypadá 418 lekker chutně 419 dit toto 420 broodje (het) žemle 421 gezond zdravá 422 hebt máš 423 hele celé 424 maaltijd (de) jídlo 425 soep (de) polévku

12 426 gebakken smažené 427 ei (het) vajíčko 428 vla (de) pudink 429 had měl jsi 430 honger (de) hlad 431 gewend zvyklý 432 noem nazývám 433 lunch (de) oběd 434 eten jíme 435 tussen de middag mezi polednem 436 warm teple 437 zeker jistě 438 weinig málo 439 avondeten (het) večeře 440 vanavond dnes večer 441 bij ons u nás 442 staan stojí 443 aardappelen brambory 444 tafel (de) stole 445 nu eenmaal zkrátka 446 hoor poslyš 447 vroeger dříve 448 tegenwoordig nyní 449 rijst (de) rýži 450 ontbijt (het) snídani 451 eigenlijk tedy 452 zo'n takovou 453 boterham (de) krajíc chleba 454 kaas (de) sýrem 455 geeft dá 456 genoeg dostatek 457 energie (de) energie 458 kop (de) šálek 459 verbaast me to mě udivuje 460 jouw tvém 461 zit se nachází 462 typisch typicky 463 proberen zkusit Les 9 De brug was open 464 vertel pověz 465 eens tak 466 stap uit vystoupím 467 loop jdu pěšky

13 468 doe erover ti to trvá 469 uurtje (het) hodinku 470 fiets (de) na kole 471 fietsen jízda na kole 472 gaat jde 473 sneller rychleji 474 bovendien a navíc 475 plaats (de) místo 476 staan stát 477 vervelend nepříjemné 478 nou no 479 regent prší 480 regen (de) v dešti 481 word budeš 482 nat mokrý 483 nadeel (het) nevýhoda 484 neem liever vezmu raději 485 er tady 486 auto (de) autem 487 iemand někdo 488 ie to 489 bushalte (de) autobusová zastávka 490 mij mém 491 buurt (de) okolí 492 hoef (niet) nemusím 493 wachten čekat 494 file (de) zácpě 495 waar pravda 496 ruimte (de) prostor 497 bent jsi 498 radio (de) rádio 499 voordeel (het) přednost 500 misschien možná 501 bezig začala 502 komt pojď dál 503 komt binnen dovnitř 504 goedemorgen dobré ráno 505 goedemiddag dobré odpoledne 506 ver daleko 507 hiervandaan odtud 508 hoogstens nanejvýš 509 dichtbij blízko 510 binnen během 511 vanochtend dnes ráno

14 512 kapot rozbité 513 moest musel 514 gisteren včera 515 was byl 516 meen myslím 517 brug (de) most 518 open otevřený 519 kost stojí 520 daardoor proto 521 sommige někteří 522 pech smůlu Les 10 Een heerlijk klimaat 523 vandaag dnes 524 gaan dicht zavírají 525 dicht zavírat 526 vakantie (de) prázdniny 527 vragen otázky 528 willen chceme 529 graag rádi 530 iets něco 531 gebeurt stane 532 verdelen rozdělujeme 533 stukken kousky 534 jaren roky 535 weken týdny 536 uren hodiny 537 seconden sekundy 538 bestaat uit se skládá 539 ongeveer přibližně 540 seizoenen sezóny 541 weer (het) počasí 542 zomer (de) létě 543 zeggen říkají 544 dikwijls často 545 schijnt svití 546 zon (de) slunce 547 minder méně 548 herfst (de) podzim 549 najaar (het) podzim 550 wordt se udělá 551 koud chladno 552 korter kratší 553 donker stmívá

15 554 waait fouká vítr 555 bladeren listy 556 vallen padají 557 bomen stromů 558 winter (de) zima 559 temperatuur (de) teplota 560 onder pod 561 vriest mrzne 562 sneeuwt sněží 563 een paar pár 564 ijs (het) led 565 water (het) vodě 566 kunnen můžeme 567 schaatsen bruslit 568 lente (de) jaře 569 zien vidíme 570 bloemen květiny 571 warmer tepleji 572 voorjaar (het) jaro 573 heerlijk báječné 574 klimaat (het) klima 575 wind (de) vítr 576 verandert mění 577 steeds stále 578 beste nejlepší 579 plekje (het) místečko 580 aarde (de) na zemi Les 11 Hoe wonen jullie? 581 eigen vlastní 582 huis (het) dům 583 huren najímáte 584 woning (de) byt 585 op kamers na bytě 586 iemand anders někoho jiného 587 samen společně 588 vriendin (de) kamarádkou 589 boven nahoře 590 allebei obě 591 onze naše 592 kamer (de) místnost 593 douche (de) sprcha 594 wc (de) záchod 595 keuken (de) kuchyň

16 596 beneden dole 597 gebruiken užíváme 598 contact (het) kontakt 599 het zijn to jsou 600 aardige milí 601 bij hen u nich 602 zelfs dokonce 603 af en toe občas 604 zij oni 605 bij ons u nás 606 groot velká 607 vrij dost 608 ruim prostorná 609 vierkante čtverečních metrů 610 meter (de) metrů 611 er tam 612 slaap spím 613 m'n moje 614 woonkamer (de) obývák 615 slaapkamer (de) ložnice 616 maar = niet meer dan ale ne víc jak 617 twee bij drie dva na tři 618 ramen okna 619 toch přece 620 tevreden spokojená 621 dure drahá 622 betaal platíš 623 ervoor za to 624 tja no teda 625 noemt nazýváte 626 duur drahé 627 inclusief včetně 628 gas (het) plynu 629 elektriciteit (de) elektřiny 630 zelf sama 631 redelijke rozumný 632 huur (de) nájem 633 ben gekomen (aan) k ní přišla 634 ouders rodiče 635 vriend (de) přítel 636 samenwonen spolu bydlet 637 zoeken hledáme 638 het liefst nejraději

17 Les 12 Anders nog iets, mevrouw? 639 pond (het) půl kila 640 aan de beurt na řadě 641 pardon promiňte 642 eerst první 643 zegt u het maar tak říkejte 644 alstublieft prosím 645 kilo (de) kila 646 anders nog iets ještě něco jiného 647 kosten stojí 648 appels jablka 649 rode červená 650 erg velmi 651 cent (de) centů 652 doet u maar dejte mi 653 't to jsou 654 gaat 't zo mee? poberete to tak 655 dragen nést 656 er... bij na to 657 tasje (het) taštičku 658 dank u děkuji 659 tas (de) tašku 660 van alles všechno možné 661 te koop na prodej 662 vers čerstvé 663 vis (de) ryba 664 belangrijkste nejdůležitější 665 producten produkty 666 kunt terecht můžeš najít 667 kleren oblečení 668 schoenen boty 669 vindt najdeš 670 zeep (de) mýdlo 671 spullen věci 672 druk rušno 673 gemerkt zjistila 674 ik wel! já ano 675 gezellig příjemný 676 een hoop mnoho 677 vooral hlavně 678 eind (het) konci 679 afdingen smlouvat 680 wist věděl 681 dubbel dvojnásobný

18 682 laatst minule 683 zag viděla 684 bordje (het) ceduli 685 per stuk za kus 686 gewoon normální 687 dacht myslela 688 mezelf sama 689 zei řekla 690 tegen k 691 verkoper (de) prodavači Les 13 Hoe kom ik daar? 692 zeg pověz 693 heb... zin máš chuť 694 een uur of 6 přibližně 695 anderen jiní 696 weet de weg nevím cestu 697 achter za 698 hè? co 699 spoor (het) trati 700 onder... door pod 701 tunnel (de) tunel 702 rechtdoor rovně 703 kruising (de) křižovatce 704 drukke rušná 705 weg (de) ulice 706 deze tato 707 steek... over přejdi 708 linksaf doleva 709 eerste prvních 710 stoplichten světel 711 rechtsaf doprava 712 oversteken přejít ulici 713 plein (het) náměstí 714 rechterhand po pravé ruce 715 kerk (de) kostel 716 neemt vezmeš 717 voorbij za 718 tegenover naproti 719 winkelcentrum (het) nákupní středisko 720 na po 721 kilometer (de) kilometru 722 dezelfde stejným 723 richting (de) směrem

19 724 ho počkat 725 stop zastav 726 onthouden zapamatovat 727 plattegrond (de) plánek 728 'ns = eens hele 729 loopt vede 730 hoog vysokou 731 gebouw (het) budovu 732 tweede druhém 733 verdieping (de) poschodí 734 lift (de) výtah 735 trappen schody 736 hoek (de) za roh 737 de hoek om za rohem 738 laatste poslední 739 deur (de) dveře 740 linkerkant (de) na levé straně 741 bellen zavolat 742 meenemen vzít sebou 743 bedankt díky 744 uitnodiging (de) pozvání 745 zal mám 746 meebrengen přinést 747 niets nic Les 14 De papieren 748 ha ahoj 749 gemist postrádali 750 gemeente (de) městský úřad 751 papieren papíry 752 maken dát 753 in orde maken dát do pořádku 754 paspoort (het) pas 755 laten zien ukázat 756 probleem (het) problém 757 het ging om šlo o 758 verblijfsvergunning (de) povolení k pobytu 759 namelijk totiž 760 daarvoor k tomu 761 speciale speciální 762 vergunning (de) povolení 763 aanvragen požádat 764 gedaan udělala 765 geduurd trvalo

20 766 zoveel tolik 767 toen když 768 kon nemohla 769 gelukt podařilo 770 gekregen dostala 771 krijg nedostanu 772 intussen mezitím 773 blijven zůstat 774 natuurlijk jasně 775 toch? přeci 776 visum (het) vízum 777 ambassade (de) ambasády 778 ken znám 779 volgens podle 780 klopt souhlasí 781 wie ten 782 bijvoorbeeld například 783 bedrijf (het) podnik 784 iets raars něco divného 785 gehoord slyšela 786 over o 787 toets (de) zkoušce 788 leren kennen poznat 789 Turkije Turecka 790 wilden chtěli 791 trouwen se brát 792 mocht nemohla 793 inburgerings- zkoušku z přizpůsobení 794 stel představ si 795 verliefd zamiluji 796 denk myslíš 797 burgers občané 798 enige trochu 799 kennis (de) přehled 800 bezitten mít 801 voordat než 802 terug zpět 803 meen myslíš 804 wat jak podivné Les 15 Een druk weekend 805 hoi ahoj 806 ermee s tebou 807 hoe is het ermee? jak je s tebou

21 808 gehad mělas 809 op bezoek na návštěvě 810 geweest byla 811 pas krátce 812 gepraat mluvili 813 ontzettend hrozně 814 gelachen nasmáli 815 strand (het) pláž 816 wou chtěla 817 gezien neviděla 818 zee moře 819 veel te příliš 820 viel mee šlo to 821 prachtig nádhera 822 lege prázdná 823 wilde divoká 824 al die všichni ti 825 vogels ptáci 826 gekookt vařili 827 Spaans španělsky 828 Russisch rusky 829 thuis doma 830 over twaalven = na twaalf uur upo dvanácté 831 oh ó 832 bijzonder zvláštního 833 niets bijzonders nic zvláštního 834 slaap... uit = sta laat op si přispím 835 sportcentrum (het) sportovní centrum 836 opgeruimd uklidila 837 schoongemaakt vyčistila 838 g d mailovala 839 gebeld zavolala 840 sliepen spali 841 stom blbost 842 helemaal úplně 843 vergeten zapomněla 844 geleerd naučila 845 vast určitě 846 echt opravdu 847 had het druk měla moc práce 848 gewinkeld dělala nákupy 849 gekocht koupila 850 cadeautje (het) dáreček 851 over wie o které

22 852 sprak mluvila 853 geoefend cvičila 854 collega (de) kolegou 855 pauze (de) přestávce 856 vroeg ptal 857 woonde bydlím 858 deed dělám 859 tsjonge panečku Les 16 Pasje kwijt 860 mam mami 861 fantastische fantastické 862 broek (de) kalhoty 863 past pasují 864 perfect perfektně 865 prijs (de) cenu 866 ach ach 867 jou tebe 868 arm chudá 869 pasje (het) kartu 870 jawel ale jo 871 rood v mínusu 872 sta rood jsem v mínusu 873 hè? jé 874 pinpas (de) platební kartu 875 snap nerozumím 876 net teď 877 gepind zadala pin 878 ligt leží 879 soms možná 880 gezocht hledala 881 zak (de) kapse 882 ben kwijt nemám ho 883 verloren ztratila 884 gestolen ukradený 885 help pomoc 886 politie (de) policie 887 rustig klidně 888 beter raději 889 bank (de) banku 890 onmiddellijk okamžitě 891 melden oznámit 892 geld (het) peníze 893 opneemt vyzvedne

23 894 rekening účtu 895 mobieltje (het) mobil 896 t mijne = mijn mobieltje můj mobil 897 voor mekaar zařízeno 898 toestand (de) situace 899 opnieuw znovu 900 opende otevřela 901 formulier (het) formulář 902 invullen vyplnit 903 pincode (de) pinkód 904 bepaal dostaneš 905 papa táta 906 contant v hotovosti 907 maakt... over převede 908 nauwelijks skoro ne 909 me voorstellen si představit 910 bedragen částky 911 tuurlijk jasně 912 hou ponecháš 913 apparaat (het) aparát 914 klaar is Kees a je to 915 handig šikovné 916 vreemd podivné 917 muur (de) zdi Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand? 918 praktijk (de) ordinace 919 dokter (de) doktora 920 ogenblik (het) moment 921 geduld (het) strpení 922 spoedig co nejdřív 923 mogelijk možná 924 zo... mogelijk co možná 925 wordt geholpen se věnovat 926 assistente (de) asistentka 927 helpen pomoci 928 bel volám 929 patiënt (de) pacientka 930 behoorlijk pořádně 931 ziek nemocná 932 afspraak (de) schůzku 933 voelt cítí se 934 zich necítí se 935 pijn (de) bolest

24 936 last trápí 937 buik (de) břicho 938 vanmiddag dnes odpoledne 939 spreekuur (het) ordinační hodiny 940 lukt podařit 941 denkt myslíte 942 lastig nesnadný 943 bang strach 944 bed (het) posteli 945 naar buiten jít ven 946 gelooft věřte 947 ernstig vážné 948 arts (de) doktor 949 overleg poradím 950 hand (de) ruka 951 aan de hand co se děje 952 klaagt stěžuje 953 vreselijke hroznou 954 hoofdpijn (de) bolest hlavy 955 lichaam (het) tělo 956 slecht špatně 957 haast skoro 958 zich zorgen maakt si dělat starosti 959 opgenomen změřila 960 koorts (de) horečku 961 gezicht (het) obličej 962 vanmorgen dnes dopoledne 963 helaas bohužel 964 fijn fajn 965 haar jí 966 ondertussen mezitím 967 ieder v každém 968 geval (het) případě 969 daar op na to 970 letten dávat pozor 971 straks za chvíli Les 18 Oma's wil is wet 972 gezin (het) rodiny 973 broers bratrů 974 zussen sester 975 normaal normální 976 kind (het) dítě 977 spelen hrát

25 978 vond přišlo 979 ooms strýcové 980 tantes tety 981 neven bratranci 982 nichten sestřenice 983 mist schází 984 gelukkig naštěstí 985 jongste nejmladší 986 rest (de) zbytek 987 foto (de) fotce 988 dit zijn to jsou 989 vader (de) otec 990 moeder (de) matka 991 jong mladě 992 wat voor jakou 993 boer (de) sedlák 994 geeft les učí 995 da's = dat is to je 996 toevallig náhoda 997 de mijne = mijn moeder ta moje 998 'm = hem = mijn vader ho = mého otce 999 gescheiden jsou rozvedení 1000 oma (de) babička 1001 paste (op) hlídala 1002 waren byli 1003 hou (van) mám ráda 1004 haar jí 1005 naar toe za ní 1006 feestdagen svátcích 1007 verjaardagen narozeninách 1008 elkaar jedna druhou 1009 leven žijí 1010 grootouders prarodiče 1011 grootmoeder babička 1012 stoel (de) židli 1013 vooraan vepředu 1014 opa (de) dědeček 1015 gestorven zemřel 1016 jammer genoeg bohužel 1017 gekend neznala 1018 die ene tato 1019 speelt hraje 1020 rol (de) roli 1021 overal over na všechno

26 1022 mening (de) názor 1023 steekt neskrývá 1024 banken lavice 1025 kleinkinderen vnoučata 1026 oma's babiččino 1027 wil (de) přání 1028 wet (de) zákon Les 19 De leukste reis 1029 vorige minulý 1030 vergadering (de) schůzi 1031 ging šla 1032 kreeg obdržela 1033 informatie (de) informace 1034 duurde trvá 1035 kaartjes jízdenky 1036 kostten stojí 1037 stond stálo 1038 kaart (de) mapu 1039 omgeving (de) okolí 1040 printen vytisknout 1041 het grappige nejzábavnější 1042 zou moeten budu muset 1043 reizen cestovat 1044 ontdekte objevila 1045 busdienst (de) autobusová služba 1046 vanaf z 1047 rijdt jezdí 1048 tijdens během 1049 spits (de) špičky 1050 vertrok vyjel 1051 kwam aan přijel 1052 langste nejdelší 1053 ooit ze všech 1054 zat seděla 1055 vliegtuig (het) letadle 1056 geleden zpět 1057 was van plan měla v plánu 1058 daarnaartoe tam 1059 reisde cestovala 1060 hadden měli 1061 vol nabytý 1062 programma (het) program 1063 gebracht nás vozili

27 1064 natuur (de) příroda 1065 eilanden ostrovy 1066 steden města 1067 bezochten navštívili 1068 zeer velmi 1069 interessant zajímavá 1070 zaten seděli 1071 boot (de) lodi 1072 feest (het) slavnost 1073 hartstikke hrozně 1074 maakten hráli 1075 muziek (de) muziku 1076 theater (het) divadlo 1077 dans (de) tanec 1078 lucht (de) širým nebem 1079 tenten stanech 1080 allerlei všechny možný 1081 aardige milí 1082 ontmoet potkali 1083 absoluut absolutně Les 20 Een avondje uit 1084 staat op vstane 1085 uitgaan si vyrazit 1086 met z'n allen všichni společně 1087 film (de) do kina 1088 of zo či tak 1089 daar... in na to 1090 draait promítají 1091 spannende napínavý 1092 Chinese čínský 1093 camera (de) kameře 1094 gaat... mee půjde s námi 1095 late pozdní 1096 voorstelling (de) představení 1097 idee (het) nápad 1098 bioscoop (de) do kina 1099 mooi dobře 1100 afgesproken domluveno 1101 stel voor navrhuji 1102 Italiaanse italskou 1103 restaurant (het) restauraci 1104 naast vedle 1105 akkoord souhlasí

28 1106 het eens zajedno 1107 ermee s tím 1108 met z'n tienen je nás deset 1109 personen osob 1110 reserveren rezervovat 1111 vraag me af se sama sebe ptám 1112 waarschijnlijk nejspíš 1113 kaart (de) jídelní lístek 1114 kiezen vybrat 1115 spreken af domluvíme 1116 van tevoren dopředu 1117 menu (het) menu 1118 vinden myslíte 1119 vlees (het) maso 1120 vertellen řeknete 1121 keuze (de) výběr 1122 regel zařídím 1123 verder dále 1124 lijkt se mi zdá 1125 prima prima 1126 tegen zevenen před sedmou 1127 parkeren parkovat 1128 ramp katastrofa 1129 bier (het) pivo 1130 wijn (de) víno 1131 daarvan to 1132 houdt máš rád 1133 oei jé 1134 zichzelf sám za sebe 1135 verliezen ztrácíme 1136 delen door rozdělíme 1137 totale totální 1138 bedrag (het) částku 1139 bezwaar (het) proti tomu 1140 op naar pojďme Les 21 De kaart van Nederland 1141 ten eerste za prvé 1142 wereld (de) světa 1143 noord severu 1144 zuid jih 1145 afstand vzdálenost 1146 west západu 1147 oost východ

29 1148 grens (de) hranice 1149 België Belgií 1150 Duitsland Německem 1151 ten tweede za druhé 1152 vlak placatá 1153 bergen hory 1154 zuiden (het) na jihu 1155 provincie (de) provincii 1156 trots pyšní 1157 hotel (het) hotel 1158 Zwitserland Švýcarsko 1159 ten derde za třetí 1160 laag nízká 1161 gebieden nejnižší 1162 liggen oblasti 1163 westen (het) leží 1164 deel (het) západě 1165 niveau (het) část 1166 zeeniveau (het) mořská úroveň 1167 helft (de) polovina 1168 dijken hráze 1169 dammen přehrady 1170 houden udržují 1171 droog v suchu 1172 noorden (het) severu 1173 zuidwesten (het) jihozápadu 1174 ten vierde za čtvrté 1175 rivieren řeky 1176 schepen lodě 1177 varen plout 1178 wegen silnic 1179 vormt znamená 1180 enorm obrovské 1181 gevaar (het) nebezpečí 1182 breken prolomí 1183 gebeurde se stalo 1184 stijgt stoupá 1185 over za 1186 enkele několik 1187 gebouwd se staví 1188 hier en daar sem tam 1189 stukjes kousky 1190 doordat protože 1191 groeien menší

30 1192 bedrijven podniky 1193 ten slotte konečně 1194 brede široké 1195 't mooiste nejhezčí 1196 langs podél 1197 kust (de) pobřeží 1198 zoiets něco takového Les 22 Het huishouden: iemand moet het doen 1199 onderzoek (het) průzkum 1200 blijkt vyplívá 1201 hekel (de) nechuť 1202 huishouden (het) vést domácnost 1203 procent procent 1204 werkelijk opravdu 1205 zo tak 1206 aan het winkelen dělat nákupy 1207 helemaal niet vůbec ne 1208 kook vařím 1209 zet koffie postavím na kafe 1210 al zeg ik het zelf i když to říkám sám 1211 dagelijkse dennodenní 1212 opruimen uklidit 1213 planten květiny 1214 geven dát 1215 afwas (de) nádobí 1216 stofzuigen vyluxovat 1217 was (de) praní prádla 1218 soort druh 1219 zaken práce 1220 betaling (de) plat 1221 tegen za plat 1222 uiteraard pochopitelně 1223 mogen můžeme 1224 plezier (het) potěšení 1225 hobby (de) koníček 1226 hard tvrdě 1227 wasmachine (de) pračku 1228 werkte pracoval 1229 verleden minulý 1230 neem vezměte 1231 verdient vydělává 1232 zorgt stará 1233 maakt schoon uklízí

31 1234 modern moderní 1235 studenten studenty 1236 onmogelijk nemožné 1237 vies špinavá 1238 badkamer (de) koupelnu 1239 toilet (het) záchod 1240 taken věci 1241 inderdaad vskutku 1242 verdeeld rozdělili 1243 deden dělali 1244 volledige úplně 1245 baan (de) zaměstnání 1246 halve půl 1247 grootste největší 1248 degene ten který 1249 het eerst nejdříve 1250 wassen af umyjeme nádobí Les 23 Het woord is aan jou! 1251 hard rychle 1252 opeens najednou 1253 sinds od té doby 1254 hoofdstuk (het) kapitolu 1255 begonnen začali 1256 onderwerpen témata 1257 behandeld probrali 1258 hebben het gehad (over) mluvili jsme o 1259 inmiddels mezitím 1260 veel beter mnohem lépe 1261 presentatie (de) prezentaci 1262 woord is aan jou slovo máš ty 1263 inhoud (de) obsah 1264 biedt nabízí 1265 voldoende dostatek 1266 stof (de) látky 1267 wijzen ukázat 1268 ook al weer asi tak 1269 herinner je vzpomínáš si 1270 is het tijd je na čase 1271 zoals jak 1272 relatief relativně 1273 onbekende neznámých 1274 kies vyber 1275 interesseert zajímá

32 1276 naar aanleiding v souvislosti 1277 bekijk prohlídni 1278 hieronder tady dole 1279 volgt navštěvuješ 1280 cursist (de) kurzista 1281 gemakkelijk jednoduché 1282 eenvoudig jednoduché 1283 regels pravidla 1284 hoort (bij) patřit 1285 bereid voor připrav 1286 beslis rozhodni 1287 papier (het) papíru 1288 succes úspěch 1289 opdracht (de) úkolem Les 24 De tijden veranderen 1290 gisterochtend včera ráno 1291 rennen utíkat 1292 zwart černém 1293 pak (het) obleku 1294 geweldige úžasnou 1295 bos (de) kyticí 1296 armen v náručí 1297 huisgenoot (de) spolubydlící 1298 trouwfeest (het) svatební zábava 1299 gevraagd požádal 1300 leiden vést 1301 een heleboel velmi moc 1302 gasten hostů 1303 lied (het) písničku 1304 zingen zazpívat 1305 herinneringen vzpomínkami 1306 verantwoordelijk zodpovědný 1307 zware těžký 1308 taak (de) úkol 1309 haast (de) pospíchal 1310 immers přece 1311 gemeentehuis (het) radnici 1312 gedeelte (het) část 1313 dienst mše 1314 vervolgens potom 1315 tot slot na konec 1316 geweldig úžasný 1317 tijden časy

33 1318 maken af dokončí 1319 jongeren mladí 1320 opleiding (de) vzdělání 1321 studie (de) studie 1322 huwelijk (het) sňatek 1323 hoorde nepatřit 1324 samenleving (de) společnosti 1325 komt voor vyskytuje 1326 hoewel i když 1327 velen mnozí 1328 bezwaren námitky 1329 registreren registrovat 1330 in verband met bydlíš společně 1331 pensioen (het) penzi 1332 eventuele eventuelními 1333 huishoudens domácností 1334 voorkeur (de) přednost 1335 factor (de) faktor 1336 gelukkig šťastné 1337 partners partneři 1338 scheiden se rozvedou 1339 ouderen starší lidé 1340 nadat potom 1341 overleden zemřel 1342 relatie (de) vztah 1343 apart zvlášť 1344 ongezellig nepříjemný Les 25 Op je gezondheid! 1345 bereiken dosáhnout 1346 tamelijk poměrně 1347 leeftijd (de) věk 1348 gemiddeld průměrně 1349 overlijden zemřou 1350 kant-en-klare hotová 1351 schijnt zdá se 1352 vet tuku 1353 dik tlustý 1354 bewegen pohybovat 1355 benen nohy 1356 dienen slouží 1357 hart (het) srdce 1358 kans (de) šanci 1359 rug (de) záda, problémy se zádami

34 1360 flesje (het) lahvičku 1361 mond (de) pusy 1362 koptelefoon (de) naslouchátka 1363 extra extra 1364 harde hlasité 1365 oren uši 1366 alcohol (de) alkoholu 1367 verkeer (het) dopravě 1368 ongelukken neštěstí 1369 gevolg (het) za příčinu 1370 gebruik (het) užívání 1371 neemt toe přibývá 1372 jeugd (de) mládeží 1373 media sdělovací prostředky 1374 overheid (de) vláda 1375 raad (de) radu 1376 geniet užívej 1377 met mate s mírou 1378 echter však 1379 bloed (het) krev 1380 hebben gelijk mají pravdu 1381 wetenschappelijk vědecky 1382 bewezen dokázáno 1383 proost na zdraví 1384 gezondheid (de) zdraví 1385 roken kouření 1386 pakje (het) balíček 1387 sigaretten cigarety 1388 verkocht (ne)prodávají 1389 cafés kavárnách 1390 verboden zakázáno 1391 verbiedt (ne)zakáže 1392 wellicht nejspíš 1393 verband (het) souvislost 1394 lengte (de) výškou 1395 club (de) klub 1396 lid (het) člen 1397 vrouwen ženy 1398 ontvang dostaneš 1399 clubblad (het) klubový časopis 1400 maat (de) velikost Les 26 Naar school 1401 lieve milá

35 1402 mama maminko 1403 baby (de) miminka 1404 basis (de) základní 1405 basisschool (de) základní škola 1406 breng vozím 1407 schoolbussen školní autobusy 1408 heb je (ne)máš 1409 spel (het) hra 1410 tekenen kreslení 1411 schrijven psát 1412 kende zná 1413 letters písmena 1414 alfabet (het) abecedy 1415 punt (het) v tom směru 1416 is achter je pozadu 1417 juffrouw (de) paní učitelky 1418 rekenen počty 1419 leuker lepší 1420 tellen počítat 1421 optellen sčítat 1422 aftrekken odčítat 1423 zwemmen plavat 1424 gratis zdarma 1425 organiseert organizuje 1426 kinderopvang (de) hlídání dětí 1427 christelijke křesťanskou 1428 islamitische islámskou 1429 kozen vybrali 1430 openbare veřejnou 1431 naar hun zin se jim tam líbí 1432 herinner me vzpomínám si 1433 boze naštvanou 1434 leerlingen žáků 1435 klas (de) třídě 1436 stil tiše 1437 anders se 1438 werd rozzlobila 1439 boos hněvala 1440 kwaad uniforma 1441 uniform (het) školy 1442 vrijer volnější 1443 opvoeding (de) výchova 1444 moeite (de) potíž 1445 brutaal brutální

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven.

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. U hebt voor deze toets maximaal een uur. Wacht tot u mag beginnen

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 119 119 HOOFDSTUK 8 Dat is een koopje! WOORDEN 1 2 3 1 Ik ga even naar de.... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 2 Wil je wat drinken? Ja graag, een... koffie alsjeblieft. a fles b beker

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Můžete mi pomoci, prosím? Om hulp vragen Mluvíte anglicky? Vragen of iemand Engels spreekt Mluvíte _[language]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Nemluvím_[language]_.

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u Engels? Vragen of iemand Engels spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Tigrinya. 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Tigrinya. 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Tigrinya 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1ይ ትምህርቲ ኣነ ሶፊ ፋን ደልፍት እየ 1 hallo ሃሎ ሰላም 2 ik ኣነ 3 ben ኣነ 4 van

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo 你 好 2 ik 我 3 ben 是 4 van 从, 来 自 5 mijn 我 的 6 naam (de) 名 字 7 is

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Hebreeuws Vertaald door Maya Schwarzmann

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Hebreeuws Vertaald door Maya Schwarzmann De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Hebreeuws Vertaald door Maya Schwarzmann Woordenlijst Hebreeuws behorende bij de methode Nederlands voor nieuwkomers 2009 Uitgeverij Boom Les

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis.

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis. Thema Gezondheid Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis. Wat leert u in deze les? De weg vragen. Om herhaling en verduidelijking vragen. Je naam spellen. Vragen stellen en beantwoorden. Veel succes! 1 HET GESPREK

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten Woordenlijst bij hoofdstuk 7 Deel 1 aanhebben (kleren) dragen Hij h een warme trui a, want het is koud. afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD Opdracht 1: de pinpas de geldautomaten het geld het bedrag Opdracht 8 1. Hij betaalt in Nederland met de euro. 2. Wij wisselen geld. 3. Je hebt briefjes en munten.

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10.

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. Antwoorden Thema 5 woonomgeving Oefening 3 A 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. moesten B 1. Kon 2. Willen 3. Kan 4. kunnen 5. mocht 6. Kan - kan 7. wilde 8.

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje

Thema Op zoek naar werk. Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Inleiding Deze les gaat verder over het zoeken naar werk. De vrouw,, gaat weer naar de winkel om over werk te praten. Ze wil de manager

Nadere informatie

Annie van Gansewinkel. Vast

Annie van Gansewinkel. Vast Annie van Gansewinkel Vast 4 Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen De groeten Je krijgt de groeten van je vader. Jim haalt zijn schouders op. Hij blijft tegen de bal schoppen. De bal knalt tegen

Nadere informatie

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid?

Interviewfragmenten. Vraag 1: Heeft u een zeer goede, goede, redelijke of slechte gezondheid? Interviewfragmenten Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins te verspreiden.

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

Hoe deel ik mijn lessen in?

Hoe deel ik mijn lessen in? Hoe deel ik mijn lessen in? Idealiter bestaat een les uit één doorlopende conversatie, waarbij u van de ene cursist naar de andere schakelt, en alle mogelijkheden tot interactie die de tekst aandraagt,

Nadere informatie

BINNENSUIS Jehudi van Dijk

BINNENSUIS Jehudi van Dijk BINNENSUIS Jehudi van Dijk Op het toneel staat een vrouw. Ze draagt gewone kleren en ze heeft een horloge om. Ook staat er een stoel en een prullenbak en ligt er een pluisje op de grond. Ik denk altijs

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Praten en bellen over een baantje Inleiding Deze les gaat verder over het zoeken naar werk. De vrouw,, gaat weer naar de winkel om over werk te praten. Ze wil de manager

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich?

Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Inleiding. Veel plezier!

Inleiding. Veel plezier! Inleiding In dit boek lees je over Danny. Danny is een jongen van 14 jaar. Er zijn veel dingen die Danny verkeerd doet. Hij rent door de school. Hij scheldt zomaar een klasgenoot uit. Of hij spuugt op

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek.

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 15. Het functioneringsgesprek. Wat leert u in deze les? Moeten en hoeven gebruiken. Vragen hoe het met uw kind gaat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Les 2 1 ½ uur. Les 3 1 ½ uur Converseren: Nederlands leren Wat ga je na de cursus doen? Engels in de les?

Les 2 1 ½ uur. Les 3 1 ½ uur Converseren: Nederlands leren Wat ga je na de cursus doen? Engels in de les? Hoe deel ik mijn lessen in? Idealiter bestaat een les uit één doorlopende conversatie, waarbij u van de ene cursist naar de andere schakelt, en alle mogelijkheden tot interactie die de tekst aandraagt,

Nadere informatie

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Oefenexamen Ad Appel Spreekvaardigheid A1 10 vragen serie A 1. Hoe vaak doet u boodschappen? 2. Wanneer bent u geboren? 3. Wat drinkt u het liefst? 4. Wat vindt u van

Nadere informatie

KLEINE DEUGNIET Door Marcel van Rijn

KLEINE DEUGNIET Door Marcel van Rijn KLEINE DEUGNIET Door Marcel van Rijn Vet: bewegingen en activiteiten Gewoon: verteller Schuin: gesproken text De kerkklokken luiden. Mensen komen vanuit de kerk naar buiten. Als laatste is daar de pastoor.

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed.

Goedendag! Ik, ik ben. Ben jij? En jij? Jij bent! nee. één. twee. drie. vier. vijf. zes. zeven. acht. negen. tien. Gaat het? Het gaat goed. Vocabulaire En Action 5 : Nederlans naar Frans Unité 1 Goedendag! Ik ben Ik, ik ben ja Ben jij? En jij? Jij bent! nee één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien Unité 2 Gaat het? Het gaat goed.

Nadere informatie

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of.

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. 1. Trek je schoenen uit moeder heeft pas schoongemaakt. 2. Ik wilde gaan tennissen mijn vrienden vonden het te warm. 3. Drink je koffie drink je

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Daarna laat Soumiya

Nadere informatie