WVK-nieuws 5/6. Vestiging Hallenstraat 10 feestelijk geopend. In dit nummer: 25 e jaargang december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WVK-nieuws 5/6. Vestiging Hallenstraat 10 feestelijk geopend. In dit nummer: 25 e jaargang december 2012"

Transcriptie

1 WVK-nieuws 5/6 25 e jaargang december 2012 Vestiging Hallenstraat 10 feestelijk geopend In dit nummer: 2 Gevolgen Participatiewet 4 WVK ers als buschauffeur bij Connexxion 6 Themadag WVK bijzonder geslaagd 10 Personeel 12 In t kort 16 Eindejaarspuzzel 20 Door de scan

2 beleid Zittende WVK-medewerkers behouden hun baan Forse veranderingen door Participatiewet In de vorige aflevering van WVK-Nieuws hebben we het al aangekondigd: de regering Rutte II komt met de Participatiewet, een nieuwe wet voor mensen die door hun afstand tot de arbeidsmarkt niet op eigen kracht aan een baan kunnen komen. In dit nummer leggen we uit wat de wet inhoudt voor mensen met een arbeidsbeperking die na 1 januari 2014 op zoek gaan naar betaald werk. Ook brengen we in beeld wat de wet, en de daarmee samenhangende bezuinigingen, betekenen voor iedereen die nu een baan heeft in de sociale werkvoorziening. Onderstaand komen beide groepen een voor een aan de orde. Eerst de nieuwkomers (1) en dan de zittende populatie (2). 1. NIEUWKOMERS Wie na 1 januari 2014 aanklopt bij de gemeente of het UWV omdat hij (of zij) het niet voor elkaar krijgt zelf een betaalde baan te vinden bijvoorbeeld als gevolg van een arbeidsbeperking of langdurige werkloosheid krijgt met een heel andere situatie te maken dan nu. Zo zal hij of zij niet meer in dienst kunnen komen van WVK-groep, want de WSW komt (voor deze nieuwe doelgroep) helemaal te vervallen. De nieuwe Participatiewet heeft grote gevolgen voor mensen met een arbeidshandicap die na 1 januari 2014 op zoek gaan naar betaald werk. Voor wie nu al een baan heeft bij WVK-groep zullen de veranderingen beperkt blijven. Baan vinden in vrije bedrijf Is er dan helemaal geen banensteun meer voor mensen met een beperking? Jawel, die is er wel, maar die zal er heel anders uit zien. Kandidaten krijgen geen baan meer bij een sw-bedrijf, maar moeten die baan zien te vinden in het vrije bedrijf, zo nodig met ondersteuning van een professioneel bemiddelingsbedrijf. Om deze uitplaatsingen meer kans van slagen te geven, legt de Participatiewet bedrijven een verplichting op: elke ondernemer die meer dat 25 werknemers in dienst heeft, moet vijf procent van zijn personeelsformatie vrijmaken voor medewerkers met een beperking. Dit zogenaamde quotum moeten ze in 2021 volledig hebben ingevuld. Zo niet, dan krijgen ze een boete van vijfduizend euro per jaar voor elke niet-gecontracteerde kandidaat. Van de andere kant worden werkgevers financieel gecompenseerd voor de arbeidsgehandicapten die ze in dienst nemen: ze krijgen loondispensatie, dat betekent dat ze iemand tijdelijk voor minder dan het minimumloon kunnen aannemen. Uiteindelijk moeten loon plus aanvullende uitkering samen even hoog zijn als het minimumloon. De verhouding tussen loon en aanvullende uitkering wordt bepaald door de mate de beperking van een medewerkers diens productiviteit vermindert. Beschutte werkplaats Nieuwkomers die het ondanks begeleiding niet redden in het vrije bedrijf, kunnen zoals gezegd niet terugvallen op een baan bij WVK-groep. Wel kunnen gemeenten geld opzij leggen Wie na 1 januari 2014 te maken krijgt met de Participatiewet kan niet terugvallen op een baan bij WVK-groep 2

3 om voor hen een beschutte werkplaats in het leven te roepen. Deze voorziening mag over het hele land plaats bieden aan maximaal kandidaten, en deze kandidaten zullen slechts tegen het minimumloon worden uitbetaald. Het zal duidelijk zijn dat vooral voor deze groep nieuwkomers-die-het-niet-redden de kansen op een (ook financieel) volwaardige eerder doorgevoerde) bezuinigingen. De belangrijkste daarvan is de zogenaamde efficiencykorting. Die houdt in dat het geld dat WVK-groep elk jaar ontvangt voor iedere WSW er de komende zes jaar terugloopt van naar euro. Dit soort bezuinigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder dat zittende mensen hier iets van merken. Vooral de secundaire arbeidsvoorwaarden zullen sterk verschralen. Je kunt daarbij denken aan het (gedeeltelijk) wegvallen van zaken als de jaarlijkse sportdag, de eindejaarsuitkering en het kerstpakket. Een ander gevolg van de bezuinigingen is dat nog meer accent komt te liggen op het van-binnen-naar-buitenbeleid. Want dat beleid dat in eerste instantie een betere maatschappelijk integratie beoogt heeft ook een financiële kant: WVK-medewerkers die gedetacheerd worden pakken voor de bedrijfsbegroting gunstiger uit dan medewerkers die op de werkplaats blijven. Elke WVK-medewerker zal er dus aan moeten wennen dat hij vaker en dwingender de vraag krijgt voorgelegd om gedetacheerd te worden. Wie nu al een baan heeft bij WVK-groep zal de gevolgen van de bezuinigingen vooral voelen in de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de verstrekking van kerstpakketten baan sterk teruglopen. Maar ook voor de groep die wel een plek vindt in het vrije bedrijf, zal nog moeten blijken of die plek toereikend is. Met andere woorden: zijn er voldoende aanpassingen doorgevoerd in verband met de beperkingen van de medewerker en is de plek voldoende standvastig om iemand een stabiele toekomst in het vooruitzicht te stellen? 2. BESTAANDE POPULATIE Mensen die op dit moment een arbeidscontract hebben bij WVK-groep, hoeven zich over deze laatste kwestie weinig zorgen te maken. Zij mogen erop vertrouwen dat hun baan tot hun pensionering is veiliggesteld en dat ze maandelijks hun salaris krijgen overgemaakt zoals dat volgens cao is vastgesteld. Dat is een hele geruststelling. Bezuinigingen Maar het betekent niet dat zittende mensen niks zullen merken van de Participatiewet. Dat komt doordat de invoering van deze wet samenvalt met (deels al Werkaanbod Een derde verandering waar zittende mensen mee te maken krijgen als gevolg van de bezuinigingen, betreft het werkaanbod. Door de Participatiewet en het detacheringsbeleid zullen op de werkplaats (Raambrug, Hallenstraat) alleen de zwakkere medewerkers overblijven die alleen eenvoudiger werk opgedragen kunnen krijgen. Opdrachtgevers zullen dus alleen nog maar simpel werk kunnen uitbesteden aan WVK-groep. Veranderingen in het personeelsbestand zijn het vierde aspect waarin de Participatiewet doorwerkt. Doordat die wet niet alleen de positie regelt van kandidaten met een arbeidshandicap, maar ook die van uitkeringsgerechtigden (WWB, Wajong) zal de werkvloer van WVK-groep bevolkt gaan worden met ook andere typen werknemers dan alleen arbeidsgehandicapten. Ook hier zullen zittende mensen aan moeten wennen. Nieuwe organisatie Tot slot zijn er de organisatorisch-bestuurlijke veranderingen die van invloed zijn op WVK-groep als zelfstandige instelling. Het bedrijf zal samen met ISD De Kempen opgaan in een nieuwe organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle beleidsterreinen die in de Participatiewet zijn samengebracht, zoals WSW, WWB en Wajong. Daarnaast zal hoogstwaarschijnlijk ook de WMO onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe organisatie komen. Vooralsnog zal deze haar werkterrein beperken tot de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Maar het kan zijn dat later gekozen wordt voor een grotere schaal. Alle veranderingen die genoemd zijn ongeacht of ze betrekking hebben op nieuwkomers of op de huidige populatie zullen niet meteen van vandaag op morgen plaatsvinden. Maar dat ze er aan komen, staat vast. En dan kun je er maar beter op voorbereid zijn. 3

4 detacheringen Een vrij gevoel, maar veel verantwoordelijkheid. Connexxion zet deuren open voor WVK Kwaliteit en service, daar draait het om bij Connexxion. Of je op de bus staat te wachten, een taxi hebt besteld of als rolstoeler naar de dagbesteding wilt, van twee dingen moet je zeker zijn. Eén: dat je vervoermiddel op tijd verschijnt. Twee: dat je op een comfortabele manier naar je bestemming wordt gebracht. Vervoersbedrijf Connexxion biedt plaats aan medewerkers met een beperking. Henk Kwinten, Els Groenen en Fred van Drongelen hebben daar profijt van. Zij vonden een prachtbaan: chauffeur op een busje. stemming. En het onderdeel Taxi, dat verantwoordelijk is voor onder meer leerlingen- en ziekenvervoer, vormt met zesduizend voertuigen het grootste taxibedrijf van Europa. Verder verzorgt Connexxion veerdiensten, ambulancevervoer en toeristisch groepsvervoer. Theo Duivesteijn is verantwoordelijk voor het taxivervoer vanuit de vestigingen Eindhoven, Den Bosch, Venlo en Weert. Een drukke baan van organiseren en plannen. Ondanks die drukte behield Theo altijd oog voor de sociale kant van de bedrijfsvoering. De vestigingsmanager: Voor een deel heeft Connexxion dat van vroeger uit meegekregen. We zijn ontstaan uit gemeentelijke en provinciale vervoersbedrijven zoals BBA en Zuidooster en daar werd naar méér gekeken dan alleen de bedrijfseconomie. Maar ook nu is onze stelling dat een bedrijf als Connexxion een sociale taak heeft. De Connexxion- en WVK-medewerkers bijeen tijdens een etentje. V.l.n.r. Henk Kwinten, Els Groenen, Hanne Verberne, Theo Duivesteijn en Fred van Drongelen. Connexxion krijgt dit voor elkaar, zegt vestigingsmanager Theo Duivesteijn van Connexxion Taxi Services en Tours, omdat het bedrijf een grootschalige en efficiënte organisatie koppelt aan een sterke lokale verankering. Dat heeft tot succes geleid, zo blijkt uit de cijfers. Het bedrijf dat ontstaan is uit een samenvoeging van de regionale vervoersbedrijven NZH, ZWN en Centraal Nederland is met medewerkers een grote speler op de vervoersmarkt. Zo brengt de OV-poot van het bedrijf (vooral lijnbussen) dagelijks meer dan één miljoen mensen op hun be- Drie WVK-medewerkers Zo ontstond bij Connexxion een open houding rond het inzetten van sw-medewerkers en re-integratiekandidaten. Ook WVK-groep deed daar zijn voordeel mee. Drie medewerkers kregen er afgelopen jaren een werkplek, één via Begeleid Werken, twee als gedetacheerden. Ze werden chauffeur op een negenpersoonsbusje voor het vervoer van leerlingen, gehandicapten en ouderen. Henk Kwinten (60) kwam zeven jaar geleden als eerste binnen en vier maanden geleden kwamen Els Groenen (51) en Fred van Drongelen (59) erbij. Ze vertellen hun ervaringen. Henk Kwinten had een eigen autorijschool voordat hij gedwongen door persoonlijke omstandigheden in een Melkertbaan bij Donksbergen kwam te werken. Die ervaring zette hem op voorsprong toen hij later vanuit een WVK-re-integratietraject solliciteerde bij Connexxion: hij kende de populatie en had ruime ervaring als chauffeur. En zo vond Henk een werkplek waar hij nog steeds dik tevreden mee is. Dagelijks rijdt hij met zijn speciaal voor rolstoelvervoer verhoogde en verlengde bus door de Kempen. Dat begint s mor- 4

5 gens met leerlingen uit Luyksgestel, Bergeijk en Westerhoven die naar de Praktijkschool van het Pius X in Bladel moeten worden gebracht, dan is er de rit vanuit Bladel naar Eersel om gehandicapten af te leveren bij de Dagbesteding van Lunetzorg en vervolgens wordt een groep dementerenden naar RSZK in Bladel gebracht voor hun dagbesteding. s Middags hetzelfde programma, maar dan in omgekeerde volgorde. Om dit werk goed te kunnen doen moet je volgens Henk de zorg voor de klant altijd voorop stellen. Service voor alles. Dit botst wel eens met de belangen van Connexxion, die de efficiency moet bewaken. Maar in een gesprek komen we daar altijd uit, zegt Theo Duivesteijn. Eerselnaar Fred van Drongelen stond vijftien jaar met koek en chocola op de markt en runde ook nog een poos een restaurant voordat hij in 2009 wegens gezondheidsproblemen bij WVK-groep (WerkPortaal) kwam. Eerst was er een detachering als conciërge, later een als chauffeur bij Taxi Kramer. Dit laatste beviel Fred uitstekend en hij vond het dan ook bijzonder jammer dat hij er, na een ziekteperiode, niet kon terugkeren. Gelukkig lukte het WVK-detacheringsconsulente Hanne Verberne om voor hem een plek te vinden bij Connexxion. Hier houdt Fred zich vooral bezig met leerlingenvervoer vanuit Eersel via Steensel en Veldhoven naar Eindhoven. Fred: Het bevalt me uitstekend, een baan met veel vrijheid terwijl je tegelijkertijd weet dat je de bescherming van de WVK achter je hebt. Maar vooral, zegt hij, is de baan zo bijzonder omdat je met bijzondere mensen te maken heb, zoals kinderen met autisme of adhd. Dat maakt het interessant. Je moet stap voor stap hun vertrouwen zien te winnen. Els Groenen werkte al een jaar of vijf bij WVK-Raambrug (eerst op Elektromontage, later bij de Grafische Afwerking) toen ze de vraag kreeg voorgelegd of ze chauffeur wilde worden bij Taxi Van der Wijst. Dat zag Els wel zitten. Maar haar aanvankelijke enthousiasme liep een stevige deuk op toen ze verplicht werd een chauffeursdiploma te halen. Vooral het theoriegedeelte was een pittige opgave. Els: Ik dacht toen echt, ik hou er helemaal mee op. Maar met veel doorzettingsvermogen slaagde ze erin het benodigde diploma te behalen. En nou is Els dagelijks in touw met haar doelgroepenvervoer. Zo brengt ze moeilijk lerende kinderen vanuit Reusel naar de Piramide in Bladel en mensen met een handicap vanuit Eersel naar onder andere de Wisselstroom in Hapert. Els: Hartstikke leuk werk, veel vrijheid, veel afwisseling. Toch is ze blij dat ze nog een dag per week op de Raambrug werkt. Dan kan ik een beetje bijbuurten met collega s. Want dat is een nadeel van een chauffeursbaan, geeft ook Henk Kwinten Henk aan. Je mist af en toe de sociale contacten. Intensief Henk, Fred en Els zijn desondanks dik tevreden met hun baan. Maar over één ding zijn Els Groenen ze het roerend eens: buitenstaanders denken vaak dat taxichauffeur een lekker relaxt baantje is, maar dat is lang niet altijd het geval. Taxi rijden is heel intensief. Je bent Fred van Drongelen verantwoordelijk voor de veiligheid van je passagiers en je moet je erin verdiepen wat voor mensen je aan boord hebt. Doe je dat niet, dan lukt het niet. Connexxion besteedt daarom veel aandacht aan bijscholingscursussen, zegt Theo Duivesteijn. Want bij dit werk komt inderdaad veel kijken. Hij trekt de vergelijking met de horeca. Iemand die perfect een pilsje kan tappen, is daarmee nog geen goeie kastelein. Zo is het hier ook: je moet goed met de bus kunnen rijden, maar ook goed met de mensen kunnen omgaan. Net als de drie medewerkers is ook de vestigingsmanager heel tevreden over de personele samenwerking tussen Connexxion en WVK-groep. Als je als werkgever kijkt naar wat iemand wel kan, in plaats van wat iemand niet kan, dan kun je enorm veel bereiken. Om dat te onderstrepen nodigde hij de hele WVK-club onlangs uit voor een heerlijk etentje. 5

6 themadag 2012 Veel waardering voor informatieverstrekking over sw Themadag vol aansprekende activiteiten Een feestelijke opening. Bezichtiging van bedrijfsactiviteiten. Informatieverstrekking over de sw. Waardering voor de inzet van werkgevers. Luchtige ontspanning. Dat waren de belangrijkste kapstokken waaraan de WVK Themadag dit jaar was opgehangen. Het bleek een stevige kapstok: deelnemers spraken alom hun waardering uit voor hetgeen de dag te bieden had. Het waren vooral politieke bestuurders en ondernemers die door WVK-groep waren uitgenodigd om de tweejaarlijkse Themadag bij te wonen. Dit met als achterliggende gedachte dat WVK-groep zijn bestaansrecht allereerst dankt aan de lokale overheid die bestuurlijk verantwoordelijk is, maar evenzeer aan ondernemers in de regio die in hun bedrijf plaats inruimen voor mensen met een beperking. De WVK-Themadag van 7 november kende veel activiteiten: de opening van een nieuw pand, excursies langs de vestigingen, informatieve lezingen, een prijsuitreiking en meeslepend cabaret. Stuk voor stuk werden ze door het publiek gewaardeerd. Een terugblik in woord, en vooral beeld. V.l.n.r.: Driek van de Vondervoort (burgemeester Bergeijk), Anja Thijs-Rademakers (burgemeester Eersel), Boy Swachten (burgemeester Bladel) en Stefan Wouters (loco-burgemeester Reusel-De Mierden) Opening Hallenstraat 10 Het gezelschap werd aan het begin van de middag welkom geheten door WVK-voorzitter Driek van de Vondervoort. Hij ging in op de moeilijke tijden die WVK-groep (vanwege bezuinigingen) boven het hoofd hangen, maar zag voor de sw toch ook nog volop kansen. Die kunnen volgens hem onder meer tot stand komen in het pand dat WVK-groep gebouwd heeft aan 6

7 de Hallenstraat 10 en waarvan op deze dag de officiële opening plaatsvond. De opening werd verricht door de vier Kempenburgemeesters die met een heggenschaar vier ballonnenbomen ontdeden van hun kruin. Excursies Na de openingshandeling werden de genodigden in twee groepen gesplitst die om beurten een bezoek brachten aan de vestiging Raambrug en de vestiging Hallenstraat. Onder leiding van François Baudoin (Raambrug) en Mourits Bartholomeus (Hallenstraat) werden zij op de hoogte gebracht van de meest eigentijdse bedrijfsactiviteiten van WVKgroep. Op de Raambrug spitste zich dit bijvoorbeeld toe op de contacten met Genexis omdat dit Eindhovense bedrijf een moderne vorm van detachering heeft gerealiseerd: Genexis huurt bij WVK-groep bedrijfsruimte waar medewerkers uitgeplaatst worden. In de Hallenstraat ging de aandacht in eerste instantie uit naar het nieuwe pand, maar kwamen verder ook zaken aan de orde als het gemeentelijk groenonderhoud, de WMO-activiteiten en de re-integratietrajecten. 7

8 themadag 2012 Lezingen Aansluitend op de excursie kregen de aanwezigen in de Groenhal van WVK-Hallenstraat een viertal lezingen voorgeschoteld over huidige ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening. WVK-directeur Lambert van Erp vertelde over de Participatiewet Anja Thijs-Rademakers, burgemeester van Eersel WVK-directeur Lambert van Erp die eraan staat te komen. Professor Gabriël van den Brink meldde dat de kracht van de Kempen er nog steeds in ligt dat ondernemers oog hebben voor hun zwakkere groepsgenoten. Burgemeester Anja Thijs-Rademakers schetste hoe haar gemeente Eersel de laatste tijd, behalve voor groenonderhoud, ook WVKmedewerkers inschakelt voor schoonmaak en catering. En tot slot vertelden de ondernemers Paul Fiers en Arjan Verhagen over het inzetten van een WVK-gedetacheerde in hun bedrijfsorganisatie. Arjan Verhagen (l) en Paul Fiers Professor Gabriël van den Brink 8

9 Prijsuitreiking Bronzen Venster Rond half zes werd Het Bronzen Venster uitgereikt, de prijs die WVK-groep iedere twee jaar toekent aan een ondernemer in de regio die zich op bijzondere wijze inzet voor arbeidsgehandicapten in hun bedrijf. Een jury onder leiding van Jan ten Doeschate (directie provincie Noord- Brabant) wees de broers Ard en Luc van de Huijgevoort uit Luyksgestel aan als winnaar. De broers zijn franchise-eigenaren van vier Jumbo-supermarkten (Luyksgestel, Bladel, Valkenswaard, Geldrop) en een vleesverwerkend Bronzen Venster bedrijf in Bergeijk. Ze zetten in hun bedrijven zes WVKmedewerkers in, in diverse functies. Daarbij zorgen ze er onder meer voor dat baanzekerheid, afwisseling van werkzaamheden en toekomstperspectief zo veel mogelijk gewaarborgd zijn. NTS CombiMetaal in Bergeijk en Comair Holland BV in Eersel waren de twee andere bedrijven die voor het Bronzen Venster genomineerd waren. Feestelijke afsluiting Na de uitreiking van het Bronzen Venster werd de Themadag 2012 op een feestelijke wijze afgesloten met cabaret en muziek. Vanuit zijn rolstoel belichtte sit down comedian Jaap Bressers luchtig en met de nodige zelfspot de positie van mensen met een beperking. Tot slot was er muziek van de Folk Survival Club onder leiding van de Eindhovense muzikant Ad van Meurs. Jaap Bressers Jan ten Doeschate (r) overhandigt de prijs aan Luc (l) en Ard (m) van de Huijgevoort Folk Survival Club 9

10 personeel Nieuwe collega s Martien Verhagen 29 oktober 2012 WerkPortaal Francien van Ottenvan Maastrigt 30 oktober 2012 Assemblage Jeroen Antonis 31 oktober 2012 Groenvoorziening Chantal Bullens 15 november 2012 WerkPortaal Wilma van Leeuwen 15 november 2012 WerkPortaal Sandra Rama Mariska de Laat-Melkert 15 november 2012 WerkPortaal 26 november 2012 Huishoudelijke dienst Raambrug Medewerkers uit dienst Henk Wuijts 5 november jaar Functiewisseling René Kersten legt zich sinds kort volledig toe op het begeleiden van de medewerkers van WVK-Facilitair. Deze nieuwe afdeling is de laatste tijd zo sterk gegroeid dat René daar full time mee bezig moet zijn. Dit heeft tot gevolg dat hij een deel van zijn takenpakket namelijk de begeleiding van de re-integratietrajecten van KansActief aan iemand anders heeft moeten overdoen. Dit werk is nu terecht gekomen bij Leon van Bommel (werkleider van het WerkPortaal) en Hein van Eekert (detacheringsconsulent). Zilveren jubilarissen In deze maand december vieren vier WVK-collega s hun 25-jarig dienstverband. Het gaat om Barry Oxley, Rik Antonis, Annelies Bos en Daan Endlich. Barry Oxley (1957) kwam op 1 december 1987 bij WVK-groep in dienst. Hij begon op de afdeling Verpakkingen, maakte op 1 april 2001 de overstap naar het Bedrijfsbureau en besloot zeven jaar later om in een detachering te gaan werken bij een bedrijf voor afkitproducten in West-Brabant. Daar keerde hij begin dit Barry Oxley jaar van terug. Sinds 1 april 2012 werkt hij weer op het Bedrijfsbureau van de vestiging Raambrug, waar hij verantwoordelijk is voor de calculatie voor de afdeling Grafische Afwerking. René Kersten Annelies Bos (1966) kwam eveneens op 15 december 1987 bij WVK-groep werken. Zij is 25 jaar lang trouw gebleven aan de werkplek waar ze begon. Dat was op de Grafische Afwerking handmatig, waar ze nog steeds werkt. Annelies Bos Rik Antonis (1966) kwam op 15 december 1987 bij WVK-groep in dienst en had diverse detacheringsbanen (conciërge op een school, postbode, landmeetkundig assistent bij de LM-groep) voordat hij begin 2005 de Rik Antonis overstap maakte naar de grafische afwerking handmatig. In mei vorig jaar koos Rik opnieuw voor een detachering. Hij werkt nu als bode bij de gemeente Reusel-De Mierden. Daan Endlich (1967) begon op 21 december 1987 bij WVK-groep. Hij startte zijn loopbaan bij de Grafische Afwerking handmatig, maakte op 1 september 2000 de overstap naar de vestiging Raambrug en maakt sinds 1 december 2002 deel uit van het groenteam. Momenteel werkt hij in de plantsoenen van de gemeente Reusel-De Mierden. Daan Endlich 10

11 Geslaagd personeelsfeest Bijna zeshonderd WVK-collega s kwamen op vrijdag 2 november bijeen in pand van voormalige weverij De Ploeg in Bergeijk voor het jaarlijkse WVK-personeelsfeest. Er was voor deze locatie gekozen omdat het RaboSporthuis in Reusel niet beschikbaar was. Dat betekende allerminst dat De Ploeg als tweede keuze ervaren werd. Integendeel, in de sfeervol aangeklede hal zat de stemming er al vroeg in. Dat was mede te danken aan muziekgroep De Kempentoppers die erin slaagde de feestgangers in groten getale op de dans- vloer te krijgen en hen tal van bekende liedjes uit volle borst te laten meezingen. Onderstaande foto s geven een impressie van de feestavond. Overigens is het niet zeker dat het personeelsfeest volgend jaar weer in De Ploeg gehouden wordt. Allereerst omdat het vanwege de bezuinigingen niet zeker is of er wel een personeelsfeest komt. En ook omdat de Themadag van 7 november heeft laten zien dat de Groenhal van de vestiging Hallenstraat uitstekend geschikt is als feestlocatie. De feestcommissie gaat zich buigen over deze kwestie. De stemming zat er goed in tijdens het personeelsfeest 11

12 in t kort Veel animo voor cursus laaggeletterden Meer dan twintig WVK-medewerkers hebben zich aangemeld voor de cursus Beter leren lezen, schrijven en rekenen. Volgens het Stercollege, dat de cursus verzorgt, is dat een bijzonder hoog aantal. Deze in Eindhoven gevestigde school voor Basiseducatie heeft WVK-groep daarom als voorbeeld gesteld aan alle bedrijven en instellingen in de regio die laaggeletterden een steuntje in de rug willen geven, mensen dus die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat de cursus bij WVK-groep zo succesvol is, heeft volgens Liesbeth Neef, projectleider bij het Stercollege, verschillende oorzaken. Allereerst heeft de WVKdirectie gezorgd voor ruime faciliteiten door in het eigen bedrijf een leslokaal beschikbaar te stellen en vooral door deelnemers in de gelegenheid te stellen de cursus in werktijd bij te wonen. Verder is een gerichte wervingsactie opgezet via de eigen werkleiders wat kandidaten een grote mate van vertrouwdheid bezorgde. Een sociaal veilig klimaat. Ten slotte sluit de inhoud van de cursus aan bij de behoefte van de deelnemers: niet alleen lezen en schrijven krijgen aandacht, maar ook zaken als computergebruik en algemene ontwikkeling. Het succes van de cursusopzet is meteen opgepikt door het Eindhovens Dagblad. Deze krant kwam op maandag 10 december twee dagen voordat de cursus van start ging op bezoek om sommige deelnemers te interviewen over hun motivatie om aan deze cursus mee te doen. Onderzoek heeft uitgewezen dat laaggeletterdheid een omvangrijk probleem is: zo n anderhalf miljoen Nederlandse volwassenen uit bijna alle lagen van de bevolking hebben grote moeite met lezen en schrijven. {foto 38 KOMT NOG VIA MAIL} Middenkaderbijeenkomst In herberg De Gouden Leeuw in Vessem vond op donderdag 29 november de jaarlijkse Middenkaderbijeenkomst van WVK-groep plaats. Enkele tientallen werkleiders evenals de overige medewerkers uit het middenkader ontmoetten elkaar die middag en lieten zich door leden van het management bijpraten over actuele ontwikkelingen in de sociale werkvoorziening. Dit begon met een terugblik op het huidige jaar 2012 door directeur Lambert van Erp. Hij vertelde onder meer dat WVK-groep het bedrijfseconomisch, ondanks de moeilijke omstandigheden, goed gedaan heeft dit jaar. Vervolgens werd door het onderzoeksbureau Q-Consult een uiteenzetting gegeven over de gevolgen van de invoering van de Participatiewet voor de Kempen: het advies is gegeven om te komen tot één uitvoeringsorganisatie voor de WSW, de WWB en de WMO. Die beschikt niet meer over een eigen sociale werkplaats om na 2014 nieuwe kandidaten aan werk (en loon) te helpen, maar moet daarvoor aankloppen bij het vrije bedrijfsleven. Als laatste kwam Leon Schaepkens uit Waalwijk aan het woord. Hij vertelde over zijn ervaringen met de fusie van het sw-bedrijf en de intergemeentelijke sociale dienst Midden-Langstraat in de regio Waalwijk. Functiecreatie Haal uit het takenpakket van hoger geschoold personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V) de eenvoudiger taken weg, bundel deze tot een nieuwe, eenvoudige functie en stel deze functie vervolgens beschikbaar voor mensen in de sociale werkvoorziening. Dat is de gedachtegang achter het project Functiecreatie, een sociaal stimuleringsproject van het Europees Sociaal Fonds. Ook WVK-groep en RSZK doen eraan mee. Op 18 oktober werd het projectplan gepresenteerd met daarin onder meer aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van Wsw ers. Inmiddels zijn ook PR-functionarissen van beide instellingen bijeen geweest om te kijken hoe het project naar buiten gebracht zal worden. 12

13 Appartementen beschikbaar Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die op zoek zijn naar een eigen woonruimte in een begeleide omgeving zouden hun licht eens kunnen opsteken bij de Stichting Content Wonen in Eersel. Die stichting is namelijk bezig met de bouw van een wooncomplex speciaal voor deze doelgroep. Het complex bestaat uit 11 tweekamerappartementen (ca. 50 m2) en een gemeenschappelijke ruimte. Het wordt gebouwd in de Kerkebogten in Eersel en zal eind 2013 worden opgeleverd. De woningen worden straks verhuurd door Woningstichting De Zaligheden. Op dit moment zijn er nog enkele appartementen beschikbaar. Wie belangstelling heeft, moet weten dat de toewijzing van een appartement gebeurt in overleg met andere toekomstige bewoners en hun ouders. Stichting Content Wonen vindt het belangrijk dat bewoners goed met elkaar overweg kunnen; het groepsgebeuren is essentieel. Mede daarom bepaalt de stichting welke instelling de (via de PGB ingekochte) zorg levert op de momenten dat de bewoners thuis zijn. Verder organiseert zij regelmatig activiteiten als excursies en samen koken. Mensen met een Een impressie van het appartementencomplex van Content Wonen lichte of matige verstandelijke beperking die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, komen in beginsel in aanmerking voor een appartement van Content Wonen. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met Annelies Jansen van de Stichting Content Wonen, tel , Kijk ook eens op de website: Brabantse Re-integratieprijs Samen met Marnetta en Geert Braks van streekrestaurant De Hofkaemer in Bergeijk reisden Hanne Verberne (WVK-detacheringsconsulent) en Jos Antonis (WVKgedetacheerde bij De Hofkaemer) op donderdag 15 november naar Atlant-groep in Helmond om daar de uitreiking van de Brabantse Re-integratieprijs bij te wonen. Jos was vanuit WVK-groep genomineerd voor deze prijs waarvoor in totaal tien kandidaten waren voorgedragen, één vanuit elk Brabants sw-bedrijf. Tijdens de bijeenkomst hield Hanne een gloedvolle presentatie waarin zij de kwaliteiten van Jos Antonis naar voren haalde: met veel doorzettingsvermogen een volwaardige werkplek (als kok) veroveren in de samenleving. Volgens de jury was er een genomineerde die een nóg bewonderenswaardiger traject had afgelegd. Dat betrof Sylvia Post (32) die via een re-integratie bij de Weenergroep ( s-hertogenbosch) een baan vond als verkoopmedewerkster bij kledingzaak C&A in Den Bosch. Zij werd daarmee winnaar van de Brabantse Re-integratieprijs. Jos Antonis (midden) en Hanne Verberne (rechts) bij de uitreiking van de Brabantse Re-integratieprijs Cao-akkoord De collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening is rond. Na raadpleging van hun achterbannen concludeerden de VNG, de Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak dat het eerdere conceptakkoord voldoende draagvlak heeft en dus door alle partijen ondertekend kan worden. Over wijzigingen rond salarisschalen en pensioenregelingen worden alle WVK-medewerkers nog nader geïnformeerd. 13

14 in t kort Facilitair Bedrijf Het Facilitair Bedrijf van WVK-groep doet het goed. Steeds meer opdrachtgevers in de regio zowel particuliere bedrijven als overheidsinstellingen en non-profitorganisaties weten de WVK-afdeling te vinden als het gaat om met name schoonmaak- en cateringwerkzaamheden. Zo zijn er onlangs beginselafspraken gemaakt met het Pius X- college, zorginstelling RSZK en wooncomplex de Wiekenborgh over schoonmaak en glasbewassing. Door het toegenomen werkaanbod is het personeelsbestand van WVK-Facilitair inmiddels sterk gegroeid, tot zo n veertig medewerkers. En niet alleen in kwantiteit is de afdeling gegroeid, ook met de kwaliteit gaat het uitstekend. Zo kreeg de afdeling onlangs een controle van audit-organisatie VSR (Vereniging Schoonmaak Research) en die kwam niet alleen met een dikke voldoende als eindcijfer, maar bovendien met de opmerking dat het voor het eerst sinds 2008 is dat voor een project geen hercontrole nodig is. Het project waar de controleur op doelde, betrof het schoonmaakwerk in het gemeentehuis van Bergeijk. Nieuwe bedrijfskleding Een afdeling die zo n bloei doormaakt, kan in z n uiterlijke verschijning natuurlijk niet achterblijven. Daarom is besloten om alle Facilitair-medewerkers te voorzien van een compleet nieuwe uitrusting bedrijfskleding. De keuze van de kleding is inmiddels gemaakt; na 1 januari verschijnt iedereen in het nieuw. Contract Milieustraten De werkgelegenheid van ruim twintig WVK-medewerkers op de Kempische Milieustraten is voor de komende vier jaar veiliggesteld. In onderhandelingen met afvalverwerker Van Gansewinkel in Maarheeze hebben de colleges van de vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) weten te bereiken dat de WVK-medewerkers (als gedetacheerden van de Kempengemeenten) een plek krijgen op de vier Milieustraten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot) die door Van Gansewinkel beheerd worden. Daarnaast komen de vier medewerkers die door WVK-groep zijn aangesteld als beheerder van de Milieustraat via een rechtstreekse detachering bij Van Gansewinkel te werken. Een en ander is vastgelegd in een contract dat is voorbereid door centraal inkoopbureau BIZOB en dat op 18 december ondertekend is door de burgemeester (of hun plaatsvervangers) van de vijf Kempengemeenten. Deze ondertekening vond plaats in het gemeentehuis van Bergeijk. 14

15 Risico-inventarisatie en evaluatie Zowel voor de vestiging Hallenstraat als voor de vestiging Raambrug heeft WVK-groep de diverse bedrijfsrisico s in kaart gebracht. Met deze zogenoemde Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) voldoet het bedrijf aan de eisen die vanuit de Arbo-wet gesteld worden. De directie van WVK-groep is vervolgens met de ondernemingsraad in overleg getreden om te bezien tot welke maatregelen deze inventarisatie zou moeten leiden. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de aanschaf van veiligheidsschoenen of de hoogte van de werktafels. Zodra het overleg is afgerond, zullen de maatregelen bekendgemaakt worden. Bier clusteren groot succes Eind vorig jaar werd voorzichtigjes begonnen, waarna het werk vanaf afgelopen voorjaar echt goed op stoom kwam. Zo goed zelfs dat de werkopdracht inmiddels is uitgegroeid tot een van de pijlers van de Raambrugomzet. De mooie bedrijfsresultaten die deze vestiging het afgelopen jaar heeft behaald, zijn er voor een groot deel aan te danken. We hebben het over het opdrachtenpakket dat brouwerijconcern InBev Nederland heeft neergelegd bij WVK- Assemblage: het clusteren van bierflesjes. Dit houdt in dat van elk kratje bier vier clusters van zes flesjes in een kartonnen actieverpakking worden samengebracht om het product nog nadrukkelijker onder de aandacht van de (supermarkt)klant te kunnen brengen. Ruim zes miljoen flesjes ( kratten van 24 flesjes) gingen in de voorbije maanden door de handen van de collega s op Assemblage om Het clusteren van bierflesjes ze in één miljoen clusters onder te brengen. Om het werk efficiënter te kunnen uitvoeren werd een speciale bierlijn ingericht, wat sterk bijdroeg aan het succes van deze opdracht. Inmiddels heeft InBev laten weten ook in 2013 met clusteropdrachten richting WVKgroep te komen. Website Onbeperkt Ondernemen Sinds kort is een nieuwe website in de lucht die laat zien wat er bestaat aan mogelijkheden om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in het reguliere bedrijfsleven. De site is te vinden op Tal van ondernemers vertellen er over hun positieve ervaringen en roepen anderen op om eveneens arbeidsgehandicapten in te zetten. Dat heeft immers veel voordelen: flexibiliteit, hoge arbeidsmotivatie en geen risico in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Onbeperkt Ondernemen verstrekt aan bedrijven de informatie die ze nodig hebben om tot inzet van sw-medewerkers over te gaan, zoals een verwijzing naar het dichtstbijzijnde sw-bedrijf. De website is een initiatief van SBCM en Cedris, respectievelijk het kenniscentrum en de brancheorganisatie van de sociale werkvoorziening. Ook WVK-groep zal via de site informatie beschikbaar gaan stellen van bedrijven in de Kempen die ervaring hebben met het inzetten van sw-medewerkers. 15

16 puzzel Eindejaarsprijsvraag Waar werken onze gedetacheerde collega s? Het laatste nummer van WVK-Nieuws van het jaar. Dat betekent dat u weer een eindejaarspuzzel krijgt voorgeschoteld. Het is een traditie geworden om daarin aandacht te besteden aan de 21 kerkdorpen van de vier Kempengemeenten. De vraag wat is er in de Kempendorpen zoal te zien? hebben we in de voorbije jaren vanuit vele invalshoeken aan u voorgelegd. De ene keer ging het om rk-kapelletjes, de andere keer om voetbalkantines en dan weer om ANWB-richtingaanwijzers. Dit keer 1 * 2 hebben we het wat dichter bij ons eigen bedrijf gehouden, bij WVK-groep dus. Verderop ziet u 21 foto s van gebouwen (met name bedrijfspanden en scholen) waar WVK-medewerkers zijn gedetacheerd. De foto s zijn meteen het bewijs dat WVK-groep volledig is geïntegreerd in de Kempische samenleving: tot in de kleinste haarvaten van de regio hebben onze gedetacheerden een werkplek weten te vinden. Je kunt dus geen dorpje noemen of er is wel iemand van WVKgroep ondergebracht. Aan u de vraag om van elke foto te achterhalen in welk van de 21 Kempische kerkdorpen het afgebeelde pand zich bevindt, en vervolgens: welk bedrijf/instelling/school (de naam ervan) in dat pand is ondergebracht. Ter herinnering: het gaat om de dorpen Bergeijk t Hof, Bergeijk t Loo, Weebosch, Luyksgestel, Westerhoven, Riethoven, Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon, Netersel, Eersel, Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem, Wintelre, Reusel, Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde. Een mooie klus om de donkere dagen rond de kerstperiode mee door te brengen. En bovendien een klus waar mooie prijzen mee zijn te winnen. Onder de goede inzendingen worden drie cadeaubonnen van 50 euro verloot. Inzendingen moeten uiterlijk 15 januari 2013 zijn ingeleverd bij de eigen werkleider of aan de balie van de Raambrug. Vergeet niet naam (voornaam en achternaam), adres en telefoonnummer te vermelden * overal waar bedrijf staat, dien je te lezen: bedrijf/school/instelling

17

18

19

20 door de scan Rini Hoogers Waar ben je opgegroeid? In ben opgegroeid op een boerderij in Duizel. Mijn broer heeft dit bedrijf nog een tijdje voortgezet maar is gestopt na een mond- en klauwzeeruitbraak onder de koeien. Hij heeft nu een hotel in België. Mijn andere broer is getrouwd met WVK-collega Rita Hoogers. Mijn ouders in Duizel waren in mei vijftig jaar getrouwd. Zelf woon ik in Westerhoven samen met mijn vriend Marc. Van wie heb je het meeste geleerd? Ik ben gedetacheerd vanuit WVK Facilitaire Dienst bij camping het Zwartven, de gemeente Eersel en de gemeente Bergeijk, waar ik overal enkele uren schoonmaak. Dit vak heb ik geleerd van Jos van Gompel en zijn vrouw Carien. Zij hebben mij net als collega s René en Rita veel geholpen. Ik volg nu ook een AKA-schoonmaakopleiding. Ik zag er tegenop om weer te gaan studeren, maar vind het nu heel leuk omdat ik wat ik geleerd heb direct in de praktijk kan brengen. Wat had je vroeger willen worden? Van mijn zesde tot mijn twintigste jaar heb ik op Sint Marie gezeten, een school in Eindhoven voor kinderen met onder andere spraak- en taalproblemen. Op mijn zesde kon ik amper praten en was ik heel moeilijk verstaanbaar. Ik heb er nooit echt bij stil gestaan wat ik wilde worden. Ik ben blij met mijn huidige werk en trots dat ik nu gedetacheerd ben. Aan de hand van een aantal vragen wordt in WVK-Nieuws geregeld een collega door de scan gehaald. Dit keer Rini Hoogers. Ze werkt op de Facilitair Dienst van waaruit ze op diverse plekken schoonmaakwerk verricht. Wat doe je in je vrije tijd? Handwerken. De sjaal die ik nu om heb, heb ik zelf gebreid. Verder haak en borduur ik graag. Twee keer per week ga ik naar de fitness. Verder puzzel ik graag in de wintermaanden. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Is eigenlijk divers. We zijn gaan winterwandelen in Oostenrijk, maar ook naar de zon in Griekenland en de Canarische eilanden geweest. Onlangs zijn Marc en ik samen met een vriendin en haar vriend een week naar Center Parcs geweest in Zeeland. We hebben vooral de plaatsen in de omgeving bezocht. Welk tv programma kijk je graag? Herrie In Het Hotel van Herman de Blijker. Wat heb je bij WVK-groep zoal gedaan? Ik ben begonnen op de begeleidingsafdeling en vervolgens bij de schoonmaak op de Raambrug gaan werken. In totaal werk ik nu 22 jaar bij WVK-groep. Vanaf vorig jaar ben ik gedetacheerd en maak ik dus bij diverse bedrijven schoon. COLOFON WVK-Nieuws is het personeelsblad van WVK-groep. Het gaat naar alle ruim 800 medewerkers van WVK-groep en wordt daarnaast ook verspreid onder detacheringsadressen en gemeentelijke contacten. Het blad verschijnt zes keer per jaar. Redactie: Lambert van Erp (algemeen), Gerard van Beek (vestiging Raambrug) Flip Grave (vestiging Hallenstraat) Erian Blom (Detacheringen) Redactieadres: Raambrug 8, 5531 AG Bladel Tekst: Tekstadviezen en Publiciteit Wim Lavrijsen, Foto s: Jean Pierre Reijnen, Eindhoven. Vormgeving: Virtu, Westerhoven. Drukwerk: Vaes Drukkerij, Neerpelt 20

WVK groepsbeeld. jaargang 17 nummer 24 februari Participatiewet 2 Vestiging Hallenstraat geopend 3 WVK-prijs voor broers v.

WVK groepsbeeld. jaargang 17 nummer 24 februari Participatiewet 2 Vestiging Hallenstraat geopend 3 WVK-prijs voor broers v. 24 jaargang 17 nummer 24 februari 2013 WVK groepsbeeld Participatiewet 2 Vestiging Hallenstraat geopend 3 WVK-prijs voor broers v.d Huijgevoort 4 Connexxion zet in op detacheringen 5 Berichten 6 Colofon

Nadere informatie

WVK ruim baan. c o n t a c t b l a d v a n W V K - g r o e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n. jaargang 5 nummer 9 december 2012

WVK ruim baan. c o n t a c t b l a d v a n W V K - g r o e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n. jaargang 5 nummer 9 december 2012 jaargang 5 nummer 9 december 2012 WVK ruim baan c o n t a c t b l a d v a n W V K - g r o e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n Speciale Themadag WVK-groep INHOUD Opening nieuwbouw Hallenstraat

Nadere informatie

RUIM BAAN INHOUD. voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Jessica Boll met LKS aan de slag bij gemeente Bergeijk

RUIM BAAN INHOUD. voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Jessica Boll met LKS aan de slag bij gemeente Bergeijk RUIM BAAN voor de onderkant van de arbeidsmarkt Jessica Boll met LKS aan de slag bij gemeente Bergeijk INHOUD Wethouders sturen manifest naar politieke partijen 3 Banenmarkt Kempenplus opnieuw succes 4

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

WVK ruim baan. c o n t a c t b l a d v a n W V K - g ro e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n. jaargang 7 nummer 11 juli 2014

WVK ruim baan. c o n t a c t b l a d v a n W V K - g ro e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n. jaargang 7 nummer 11 juli 2014 jaargang 7 nummer 11 juli 2014 w w w. w v k - g r o e p. n l WVK ruim baan personeelsbemiddeling + advies c o n t a c t b l a d v a n W V K - g ro e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n Strategische

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

WVK groepsbeeld. jaargang 15 nummer 22 februari 2011. Eerste Bronzen Venster uitgereikt 2 Winnaar Vencomatic 3 Genomineerde KEMI 4

WVK groepsbeeld. jaargang 15 nummer 22 februari 2011. Eerste Bronzen Venster uitgereikt 2 Winnaar Vencomatic 3 Genomineerde KEMI 4 22 jaargang 15 nummer 22 februari 2011 WVK groepsbeeld Eerste Bronzen Venster uitgereikt 2 Winnaar Vencomatic 3 Genomineerde KEMI 4 Genomineerde Moto-Master 5 Korte berichten 6 Colofon 6 WVK-groep wil

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

WVK ruim baan. c o n t a c t b l a d v a n W V K - g r o e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n. jaargang 5 nummer 8 maart 2012

WVK ruim baan. c o n t a c t b l a d v a n W V K - g r o e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n. jaargang 5 nummer 8 maart 2012 jaargang 5 nummer 8 maart 2012 WVK ruim baan c o n t a c t b l a d v a n W V K - g r o e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n Themanummer Herstructurering WVK-groep w w w. w v k - g r o e p. n l

Nadere informatie

Werken buiten het SW-bedrijf

Werken buiten het SW-bedrijf Werken buiten het SW-bedrijf SOCIALE WERKVOORZIENING Werken buiten het SW-bedrijf Wat betekent dat voor jou? Steeds meer SW-medewerkers werken buiten de sociale werkvoorziening (SW). In deze brochure lees

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T. jaargang 8 nummer 14 juli 2015

R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T. jaargang 8 nummer 14 juli 2015 R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T jaargang 8 nummer 14 juli 2015 w w w. w v k - g r o e p. n l INHOUD Intentieverklaring Regionaal Werkbedrijf ondertekend

Nadere informatie

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089*

Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Leven in Bladel is samen toekomst maken *R2010.089* Nummer : R2010.089 Onderwerp : Bezuinigingen leerlingenvervoer Aan de Raad Samenvatting De gemeenteraad heeft met de begrotingsbehandeling 2010 een taakstellende

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T. jaargang 9 nummer 16 maart 2016

R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T. jaargang 9 nummer 16 maart 2016 R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T jaargang 9 nummer 16 maart 2016 w w w. w v k - g r o e p. n l INHOUD Gemeenten geïnformeerd over uitvoering Participatiewet

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T. jaargang 8 nummer 13 maart 2014 INHOUD. Regionaal Werkbedrijf 2

R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T. jaargang 8 nummer 13 maart 2014 INHOUD. Regionaal Werkbedrijf 2 R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T jaargang 8 nummer 13 maart 2014 w w w. w v k - g r o e p. n l INHOUD Regionaal Werkbedrijf 2 Participatiewet en Voortgezet

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant

Lokaal FNV West Brabant Aan de colleges van B&W en de leden van de Gemeenteraden Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal. Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222

Nadere informatie

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart.

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart. 1 Toespraak DG Hilgersom namens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres De koers van de toekomst op 1 december 2011 bij de Atlant Groep in Helmond. Dames en heren,

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

WVK-Themadag INHOUD w w w. w v k - g r o e p. n l

WVK-Themadag INHOUD w w w. w v k - g r o e p. n l jaargang 7 nummer 12 december 2014 WVK ruim baan c o n t a c t b l a d v a n W V K - g ro e p v o o r d e K e m p e n g e m e e n t e n WVK-Themadag w w w. w v k - g r o e p. n l personeelsbemiddeling

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

WVK-nieuws. RSZK-medewerkers informeren zich over WVK. In dit nummer: 26 e jaargang februari 2013

WVK-nieuws. RSZK-medewerkers informeren zich over WVK. In dit nummer: 26 e jaargang februari 2013 WVK-nieuws 1 26 e jaargang februari 2013 RSZK-medewerkers informeren zich over WVK In dit nummer: 2 Afscheid voorzitter Van de Vondervoort 4 Detachering: posten pakketbezorging 6 Samenwerking RSZK rond

Nadere informatie

Presentatie ISD de Kempen

Presentatie ISD de Kempen Presentatie ISD de Kempen Gemeente Reusel-De Mierden 5 september 2017 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen Agenda ISD de Kempen (Uitgangspunten) Participatiewet Cijfers Werkplein de Kempen Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

WVK groepsbeeld. jaargang 18 nummer 26 december 2014

WVK groepsbeeld. jaargang 18 nummer 26 december 2014 26 jaargang 18 nummer 26 december 2014 WVK groepsbeeld Participatiewet komt eraan 2 Genexis: bijzondere detacheringsvorm 3 RSZK en Pius-X kiezen voor WVK-Schoonmaak 4 VDS Technische Industrie wint Bronzen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een arbeidshandicap

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een arbeidshandicap De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap Werken in de Sociale Werkvoorziening Voor mensen met een beperking is een gewone baan soms niet mogelijk. Misschien

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

wij zijn Sterk in Werk

wij zijn Sterk in Werk wij zijn Sterk in Werk 1 Wij zijn Sterk in Werk Wij zijn Sterk in Werk (onderdeel van Koraal Groep), specialist op het terrein van arbeidstoeleiding en jobcoaching van jongeren en jong volwassenen met

Nadere informatie

Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie)

Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie) Schriftelijke vraag (art. 27 RvO commissie) Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl Nummer (in te vullen door griffie) 13.56311 Datum ontvangst raadsgriffie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Faux Pas Test (Volwassenen versie)

Faux Pas Test (Volwassenen versie) Faux Pas Test (Volwassenen versie) V. Stone & S. Baron-Cohen Vertaald door: A.A. Spek & I.A. van Berckelaer-Onnes Versie diagnosticus 1. Onderweg naar huis stopte Jan bij het benzinestation om te tanken.

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven. Kan ik mee doen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2013 WOORD VOORAF Een bedrijf dat de komende jaren wezenlijk anders van karakter wordt. Maar ook een bedrijf dat nog geen zicht op heeft hoe dat andere eruit komt te zien. En daardoor

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Werken met een ziekte of handicap?

Werken met een ziekte of handicap? FNV Bondgenoten Werken met een ziekte of handicap? De mogelijkheden voor u op een rijtje Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Oktober 2007 Oplage: 1500 Opmaak: FNV

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010

Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.23 Factsheet Wajong: Informatie over Wajonginstroom in 2010 bronnen www.uwv.nl/zakelijk/gemeenten, d.d. oktober 2011 In 2013 gaat waarschijnlijk de Wet werken naar

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

InterprovinciaalOverleg

InterprovinciaalOverleg Herengracht 23 Postbus 16107 2500 Be Den Haag telefoon (070) 888 12 12 fax (070) 888 12 80 www.ipo.nl Aan de colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies (door tussenkomst van de IPO-contactfunctionarissen)

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Faux Pas test (Volwassenen versie)

Faux Pas test (Volwassenen versie) Faux Pas test (Volwassenen versie) V. Stone & S. Baron-Cohen Vertaald door : A.A. Spek & I.A. van Berckelaer-Onnes Deze versie voorleggen aan de participant. 1. Onderweg naar huis stopte Jan bij het benzinestation

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking Mensen met een arbeidsbeperking Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015 INLEIDING Vanaf 1 januari is er een nieuwe wet: de Participatiewet. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T. jaargang 9 nummer 17 juli 2016

R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T. jaargang 9 nummer 17 juli 2016 R U I M B A A N V O O R D E O N D E R K A N T V A N D E A R B E I D S M A R K T jaargang 9 nummer 17 juli 2016 w w w. w v k - g r o e p. n l INHOUD UWV en WVK-groep wisselen deskundigheid uit 2 Plan van

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie