Bonisa. Bonisa Bonisa. China

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bonisa. Bonisa Bonisa. China"

Transcriptie

1 Bonisa Z E N D I N G Bonisa Z E N D I N G...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. En Hij zei: Brengt Mij die hier. Mattheüs 14 : 16b-18 China Bonisa Z E N D I N G Jaargang 32 2e kwartaal 2011

2 Bonisa Z E N D I N G Mag de Bonisa Zending voor Bijbelverspreiding ook uw steun ontvangen? Geliefde vrienden van Bonisa Pinksteren ligt vlak voor ons. Het is nog niet zo eenvoudig te zeggen wat Pinksteren eigenlijk is. Al de eeuwen door hebben christenen zich afgevraagd hoe er in Johannes 7:39 kan staan dat de Geest er nog niet was, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De tweede tekst in de bijbel gaat immers reeds over de Heilige Geest, Die in de schepping werkzaam was en waardoor alles in de wereld nog steeds het leven krijgt. En David bad dat de Heere Zijn Geest niet van hem weg zou nemen, hoewel hij dat had verdiend (Ps. 51:13). De algemene uitleg van de woorden uit Johannes 7:39 is dat de Heilige Geest er verhoudingsgewijs nog niet was. In verhouding van het Nieuwe Testament ten opzichte van het Oude Testament was de Geest er in het Oude Testament nog niet. Op deze manier kan de grote rijkdom van de stromen van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament worden aangegeven. Er waren in het Oude Testament druppels van de Geest, in het Nieuwe Testament is er sprake van de stromen van de Geest. Op de pinksterdag zien we de stromen van de Geest doorbreken. Wonderlijk hoe in de eerste eeuwen het christendom zich snel en krachtig verspreidde. We kennen de tijd van de Reformatie. Duizenden kwamen tot een doorbraak in het bijbelse geloof. In het protestantisme kennen we tal van opwekkingen. Schotland staat erom bekend en het meest indrukwekkend is de Great Awakening onder de bediening van George Whitefield. Deze grote opwekking was de aanleiding dat het Westen geestelijk overstroomde en er structureel zending werd bedreven op andere contitenten. Vanaf 1792 startte met de arbeid van William Carey de moderne zending en kwam het evangelie buiten Europa. Duizenden hebben sinds die tijd hun leven gegeven voor het koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Als we vandaag in China komen, merken we ook iets van deze Geest. Het is treffend om daar authentieke getuigenissen te horen van jonge christenen die de ijdelheid van de wereld zien en verzoening voor hun zonden vinden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Wonderlijk om te merken dat Gods werk daar doorgaat en dat gemeenten groeien vanuit het communisme. Ook op andere plaatsen in de wereld gaat Gods werk door. Mevr. Mijnders werd ertoe geleid om het werk onder de Lange Pijl indianen op te vatten. We lezen dat er in de Arabische wereld ondergrondse bewegingen van christenen zijn, mede omdat men door het regiem in de naam van de islam het vertrouwen in deze religie verliest. En wat zal er met Israël gebeuren in deze tijden van toenemende spanning? Het letten op deze verschijnselen doet de bede intensiveren: Och dat Gij de hemelen scheurde, dat Gij neer kwam! De Heere is neergekomen in Zijn Zoon, opdat Hij zou neerdalen in de frisse stromen van de Heilige Geest. En misschien hebben we ook wel persoonlijk zo n fris bad van de Heilige Geest nodig! In verbondenheid, W. van Vlastuin Bonisa Z E N D I N G Colofon Bonisa Secretariaat: Stichting Bonisa zending Grachtweg HN Lisse Z E N D I N G Telefoon Fax Website Postbank Rabobank KvK Leiden S Grondslag (Art. 2 Statuten) De stichting is interkerkelijk. Alle arbeid en alle lectuur-uitgaven zullen uitsluitend geschieden op grond van Gods Woord. Doel der Stichting Het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, Christelijke steunverlening, daar waar de Heere deuren opent. 1 Kor. 16 : 9. Bijbelverspreiding in meerdere talen; o.a. in de stamtalen van de etnische minderheden in China, de Lisu, Lahu, Miao, Yi, Jingpo, Dai en Wa bergbevolking. Hulpverlening in China aan: de Henan Bijbelschool; Yunnan Bijbelschool; Lisu Bijbelschool; opleiding predikanten en evangelisten; kerkbouw; de bouw van dorpsschooltjes; medische klinieken in arme gebieden; PuAi Christelijk Ziekenhuis; Mefiboseth: weeskinderen en gehandicaptenzorg; blinden- en bejaardenzorg; tentenmakers; bruggenbouw; waterputten; geiten in de bergdorpen; verbetering leefomstandigheden. Hulpverlening in Zuid Amerika aan: de WaiWai- en de Trio-Indianenstam. Het bestuur van de stichting zal de aangegeven bestemming van de donaties voor gerichte zendingsprojecten respecteren. Indien er overschrijding is van het budgetbedrag behoudt het bestuur zich het recht voor de méér ontvangsten voor andere soortgelijke projecten aan te wenden. Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van Bonisa Zending mogen citaten of artikelen uit deze publicatie worden weergegeven. Bestuur Dr. W. van Vlastuin, Wezep, voorzitter Dhr. A.L. de Boo, Delfgauw, vice-voorzitter Dhr. Th.J. van Woerden, Lisse, penningmeester Ds. A.A. Egas, Nieuwkoop, secretaris Mw. M.A. Mijnders, Lisse, algemeen adjunct Comité van aanbeveling Predikanten uit verschillende kerkgenootschappen ds. J. Belder, Dordrecht ds. C. v.d. Berg, Azië ds. L. Blok, Gorinchem ds. J. Blom, Ridderkerk ds. J. P. Boiten, Sliedrecht ds. R. Kattenberg, Lelystad ds. R. van Kooten, Apeldoorn ds. P. v.d. Kraan, Urk ds. L.W. v.d. Meij, Driebergen ds. J.S. v.d. Net, Houten ds. J.C. den Ouden, Opheusden ds. H. Penning, Schoonrewoerd ds. L. Schaafsma, Baarn ds. P. J. Teeuw, Papendrecht ds. C. Vogelaar, Zwolle ds. C. Vreugdenhil, Vlissingen dr. P. de Vries, Waarder ds. A. K. Wallet, Schoonrewoerd ds. P. v. Zonneveld, Nunspeet Accountantskantoor: Deloitte Accountants B.V. Leiden 2

3 Meditatie Wereldgeest of Heilige Geest? Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest die uit God is I Korinthe 2: 12a Paulus schrijft over tweeërlei geest. De Héilige Geest en een ónheilige geest. De vraag is welke geest ons leidt. Geest met een hoofdletter of geest met een kleine letter? Kennelijk zagen velen in de gemeente van Korinthe het verschil niet eens meer. Men was gevoelig voor retoriek. Voor welsprekendheid en spitsvondigheid. Voor gave en talent. Het bijzondere imponeerde. De verpakking sprak meer aan dan de inhoud. Zodra Paulus lucht krijgt van deze dingen, klimt hij in de pen en brengt de gemeente het ergerlijke van deze dingen onder de ogen. Het grote gevaar van al het bijzondere is steeds dat een mens in het middelpunt staat en God en het heil dat uit Hem is, op de achtergrond terechtkomen. De hoofdzaak wordt verduisterd. Het kruis van Jezus Christus. Dat heeft ons vandaag ook wel het een en ander te zeggen. Velen zijn voortdurend op jacht naar telkens weer iets nieuws. Maar wat is nu meer bijzonder dan de prediking van de gekruiste en opgestane Heere en Heiland, zoals wij die van zondag tot zondag mogen horen in de gemeente? Vandaar Paulus vraag door welke geest we geleid worden. De geest van de wereld of de Heilige Geest? De geest der wereld is de geest waaruit de wereld leeft. Van wie ze haar wijsheid opdoet. Het is de geest die doet jagen naar bijzondere dingen en die bovendien mensen in eigen en anderen oog ook bijzonder maakt. Die Geest werkt als een vuur. Uitbrandend, reinigend, verlichtend en verwarmend. In de grondtekst wordt een woordje genoemd dat wijst op de wereld zoals die door God geschapen is. Goed dus. Dat het zo niet bleef, weten we allemaal. We lieten de leugengeest toe in ons hart en sedertdien gaat deze geest de wereld door. Hij wil niet anders dan wegtrekken bij God vandaan. Hij trekt ons de eeuwige ellende in. Hij zit ook niet stil in de kerk. Ook daar weet hij op geraffineerde wijze het zicht op Christus te verduisteren. Daarvoor heeft hij vele pijlen op zijn boog en hij is buitengewoon tevreden als hij ons voorbij ziet gaan aan de levende Christus. Maar hoe anders dan de Heilige Geest! Hij doet onze harten juist hongeren en dorsten naar Hem om zo te verbinden aan het vleesgeworden Woord. Zo ook komt het tot een sterven en opstaan met Christus en een dagelijks leven uit de volheid van Zijn verdiensten. Die Geest werkt als een vuur. Uitbrandend, reinigend, verlichtend en verwarmend. Door Hem leren we kennen vergeving van onze zonden en verzoening met God door het kostbaar bloed van het Lam Jezus. En als Geest van heiligmaking doet Hij wandelen in Gods geboden. Niet al zuchtend, maar vrolijk. We beleven de vreugde van de wet, die uitgerekend op Pinksteren werd gegeven. Hij is ook de Geest der liefde en van het gebed. Van zachtmoedigheid en zelfverloochening. De geest uit de wereld daarentegen offert alles op aan eigen standpunt en gelijk. Zo gaan huwelijken, gezinnen, families en kerken stuk. Er ontstaan twisten, partijschappen, verwijderingen. Sommigen raken erdoor verward, anderen teleurgesteld en uitgeblust. De duivel heeft z n zin. Laten we toezien. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee! Welke geest heeft ons te pakken? Ds. J. Belder, Dordrecht 3

4 Ontmoeting en getuigenis...hoe de Heere werkt In het noordwesten van China leven een aantal etnische groepen, die overwegend moslim zijn. Het zijn de Oeigoeren, Kazakken, Kirgizen, Tadjiken en Oezbeken. Dit is niet verwonderlijk, want China grenst aan de moslimlanden Kazachstan, Kirgizië, Tadjikistan en Pakistan. Deze bevolkingsgroepen waren niet altijd al moslim. Onder de Oeigoeren waren lang geleden christenen, maar deze kwamen onder de overheersing van de islam. De etnische spanning tussen Han Chinezen en Oeigoeren maakt het nog moeilijker voor Chinezen om te evangeliseren onder de Oeigoeren. Tegelijkertijd is het Gods bijzondere genade, die het mogelijk maakt deze groepen met elkaar te verzoenen. Er is een groeiend aantal christenen onder hen en overeenkomstige etnische groepen in deze regio. In een bezoek aan dit gebied ontmoeten we een jonge man van één van deze etnische groepen. We treffen elkaar in het achterverblijf van een sobere woning in een stad. Ben vertelt zijn verhaal. Ben groeit op bij een nomadenvolk in de buurt van Kirkistan, Kazachstan en Mogolie. Zijn vader is veehouder en handelt o.a. in yoghurt, maar ook in sterke drank. In het dagelijks leven van zijn ouders, zijn broer en anderen ziet hij daarvan de nadelige gevolgen. In zijn hart voelt Ben dat er wat moet veranderen. Zijn volk leeft in achterstand ten opzichte van andere volken. Hij heeft een sterk verlangen zijn volk te helpen bij het verbeteren van de leefomstandigheden. Maar hoe? Op de middelbare school zijn weinig studenten, maar met een aantal van hen heeft hij Vanwaar haar bewogenheid? wekelijks goede gesprekken. Zijn invloed op zijn medestudenten sterkt hem om zijn verlangen te realiseren. Dit is volgens Ben de eerste roepstem van de Heere. Dan gaat hij naar een universiteit, ongeveer km van zijn woonomgeving, waar hij politicologie studeert. Hij stelt zijn docent de vraag: Hoe kan ik de omstandigheden van mijn volk veranderen en verbeteren? Hoe kunnen zowel mannen als vrouwen een waardiger bestaan leiden? Echt antwoord op zijn vraag krijgt Ben niet. Hij krijgt het advies filosofie te gaan studeren. Dan krijgt hij een boek in handen waarin wordt geschreven over de Bijbel. Hij wordt geraakt door dit boek en wil graag een Bijbel hebben. Zal de Bijbel hem meer steun geven in zijn zoektocht naar antwoorden op zijn levensvragen? Ben weet nog steeds niet hoe hij zijn volk kan helpen. Hij heeft nog geen zicht op hoe het allemaal moet in zijn leven. Naast zijn studie volgt Ben een cursus Engels. Op zekere dag is een van de studenten Engels behoorlijk ziek. Een studiegenote komt hem verzorgen. Bij Ben rijst de vraag: Waarom geeft deze vrouw zoveel zorg en aandacht? Vanwaar haar bewogenheid? Er ontstaat meer contact tussen Ben en de zieke student. Hij gaat Ben Engels leren vanuit zijn Bijbel, het Woord van God. Ben vraagt hem óók Bijbelonderwijs te geven. Hij krijgt twee traktaten, die hij nauwkeurig leest en bestudeert. De inhoud raakt hem diep. Hij voelt dat hij vroeger een leeg bestaan had, ondanks dat hij een heel goede en ijverige student was. Hij voelt zich van binnen helemaal leeg. Zijn hart is onrustig. Hij zoekt en zoekt en leest de teksten opnieuw. Dan gebeurt er een wonder. De Heere laat hem zien dat hij een verloren zoon is! Maar tevens hoort hij dat de Heere Jezus ook voor zijn zonden gestorven is. De Goede Herder gaf Zijn leven voor Zijn schapen. Dan gaat hij in gebed en mag niemand anders zien dan Jezus alleen. Dat 4

5 geeft hem vreugde in het hart. En dat naar aanleiding van een boek en folders van een christen student. Ben zoekt de vrouw, die de zieke student kwam verzorgen, weer op. Het blijkt dat zij de eerste christen was aan de universiteit. Zijn medestudent de tweede en hij, Ben, nu de derde. Het is Vanaf dat moment gaat Ben evangeliseren. Als zendeling vertrekt hij naar het noordwesten van zijn land. Hij mag daar zijn volk weer ontmoeten om hen van de Heere Jezus te vertellen. Ook onder hen, waarvan de meesten Kazakken, mogen zielen ingewonnen voor het Evangelie. Samen groeien ze in het geloof. Ben wil hen verder opleiden tot discipelen en legt uit wat volgeling van de Heere Jezus Christus betekent. Dan gaat hij naar zijn familie om ook bij hen de Blijde Boodschap te brengen. Binnen twee jaar tijd zijn er ruim honderd gelovigen die op afgelegen plaatsen samen komen. Niet in het openbaar, maar in het verborgene. De politie zoekt en vindt hen. Er worden 5 personen gevangen gezet, waaronder Ben. Hem wacht een gevangenisstraf van minimaal 3, maximaal 15 jaar. Hij wordt alleen in een kelder opgesloten en met zijn voeten gebonden. De eerste dagen van zijn gevangenschap is het geloof van Ben erg zwak. Hij maakt zich zorgen om zijn blinde vader. Hij is bezorgd om de christenen van zijn volk. Klagend vraagt hij: Heere, waarom zit ik hier gevangen? Wat bedoelt U toch? U heeft mij gevonden en ik was zo verheugd om met U te leven, maar nu Heere ik kan niet meer bidden ik kan niet meer slapen Maar dan gaat Gods Geest weer verder in hem werken. Er schiet hem een herinnering te binnen van een predikant, die hem geleerd heeft om in zulke omstandigheden te bidden! Nu herinnert hij zich wat Paulus en Silas deden tijdens hun gevangenschap bij de stokbewaarder: bidden! Nu kan ook Ben weer bidden: Heere God, vergeef mij alstublieft, ik heb niet gebeden, niet gedankt en niet in U geloofd. De tranen lopen Ben over de wangen als de Heere hem komt antwoorden: Ik ben de Goede Herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ben, ben jij ook een goede herder? Het antwoord is: Nee Heere, dat ben ik niet. Wederom een vraag: Wil je Mij nog volgen en dienen? Ben antwoordt: Heere, wie ben ik toch? Hij bidt veel en lang in zijn gevangenis. Eerst is hij alleen maar erg bedroefd en bezorgd, maar dan overwint het geloof en de blijdschap, met de woorden uit Romeinen 5. wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor de goede zal mogelijk iemand bestaan te sterven; maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij behouden worden door Zijn leven; wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Ben droomt van een donkere hoge berg. Moeizaam klimt hij naar de top. Aan de andere kant van de berg ziet hij een rivier met groene weiden waarop veel schapen lopen. 5

6 Een schitterend gezicht. Plots wordt Ben wakker en beseft: daarom lijd ik nu verdrukking. Straks volgt de blijdschap. God is goed. Overweldigend goed! Na vijf dagen wordt Ben vanuit de kelder overgeplaatst naar een cel met zes mensen. Eén is moordenaar, een ander verkrachter, een schurk, een paar dieven en een christen. Ben is ontzettend bang. Hij bidt of hij alstublieft niet geslagen wordt omdat hij christen is. God beschermt hem ook hierin. De andere celgenoten hebben zelfs respect voor hem. Dan kan Ben niet langer zwijgen en verkondigt ook in deze cel het Evangelie. De moordenaar mag tot geloof komen in de Heere Jezus Christus. De man is een Oeigoer en is bevreesd voor de moslims. Na veertig dagen in deze cel komt Ben onverwacht op vrije voeten. Hij denkt aan zijn droom in de gevangenis. Hij wil nu het Evangelie onder de moslims bekend maken. Wat zou hij hen graag onderwijzen in de Schriften en tot volgelingen van de Heere Jezus maken. Leerlingen kunnen dan weer medearbeiders worden en de verkondiging in andere regio s voortzetten. Zijn vurige wens is navolging en uitbreiding onder de komende generaties in China. Momenteel wordt Ben onderhouden door boeren uit de regio en giften van onbekenden. Vanuit een kleine christengemeente wordt hij door een paar mensen financieel geholpen, zonder dat er over gesproken wordt. De Heere Zelf zorgt voor Zijn dienstknecht. Op het gebed doet Hij wonderen. Ben geeft les aan een aantal leerlingen die een jaar met elkaar optrekken. Afwisselend ontvangen zij onderwijs, brengen ze het geleerde in praktijk en volgen dan weer lessen. Ze hebben een Woord voor de wereld. De Heere is onze kracht. Hij is de Levende Bron. Hij heeft Zijn plan en wij mogen hem volgen, zegt Ben en zijn gezicht straalt van innerlijke vreugde en vrede. Hij is de Goede Herder. De Goede Herder stelt zijn leven voor de schapen. Hij roept zijn schapen bij name. De schapen horen zijn stem en volgen hem. Ben is even stil, maar niet lang. Dan noemt hij de woorden van de Heere Jezus uit Johannes 10. Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet ik ook toebrengen en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. Ontroerend is het om deze man te mogen horen getuigen van wat de Heere doet in dit deel van Zijn wijngaard. Dit moslim gebied verschilt nogal van de andere gebieden die we in China bezochten. De vrijheid en het aantal belijdende christenen is veel lager, wat de nood tot het bekend maken van Zijn Naam nog groter maakt. Bonisa wil hier locale christenen ondersteunen in hun pogingen om Bijbels te verspreiden en christelijke lectuur te vertalen in hun eigen taal. Het evangelie doorgeven, overal en in elke taal : Bijbels in stamtaal drukwerk en verspreiding f , : Kinderbijbel vertaling voor etnische minderheden f ,- 6

7 Ondernemer als zendeling Een ondernemer die zendeling is, iemand die in een ander land zaken doet, een bedrijf runt, werknemers heeft, winst (hoe gering ook) maakt en ondertussen het Evangelie doorgeeft. Kan dat wel? Is dat nog zending? Net als andere beroepskrachten zijn ondernemers heel geschikt als zendeling. Zij mogen God dienen, de medemens dienen en getuigen zijn in woord en werk. Ook hun brood verdienen en in eigen onderhoud voorzien. Deed Paulus dat eigenlijk ook niet? Waar een arts zich beperkt tot een doelgroep van zieken, en een docent tot een groep studenten, staat een ondernemer midden in de maatschappij. Hij maakt op een heel natuurlijke wijze contact met mensen en dat loopt door alle lagen van de bevolking. Een ondernemer heeft mogelijkheden waar andere beroepen soms niet (meer) welkom zijn. Er zijn landen waar buitenlanders het land moeten verlaten, omdat ze christen zijn en verdacht worden van zielen winnen. Iedere christen, de huisvrouw thuis tot en met de uitgezonden zendingswerker, is geroepen om uit te delen en te zorgen voor hulpbehoevenden. Een ondernemer doet dat ook door het creëren van werkgelegenheid, wat gelijk is aan armoedebestrijding. Dat is net zo waardevol als een chirurg die een leven redt door een operatie. Een voorbeeld uit de praktijk. Er zijn ondernemers vanuit plaatselijke gemeenten uitgezonden naar China. Deze mensen tonen in hun bedrijf door arbeidsethiek en arbeidsvoorwaarden wat het is om christen te zijn. Zij laten waarden van Gods Koninkrijk zien: eerlijkheid, waarheid, betrouwbaarheid, respect, niet corrupt, toewijding en integriteit. Dat is een krachtig getuigenis. Het leidt tot transformatie van het denken binnen een maatschappij. De ondernemers krijgen vragen van mensen. Dat biedt kansen om te vertellen van de hoop die in hen woont. Ze houden bijbelstudie met geïnteresseerden en jonge christenen. Volop zending dus! Ondernemers hebben mogelijkheden om hun talenten te gebruiken ten behoeve van de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Zendelingen en evangelisten die uit zullen gaan volgen meestal een opleiding aan een Bijbelschool. Ze bereiden zich voor op de taal en de cultuur van het land waar ze heen gaan. Op het werkveld krijgen ze begeleiding en waar mogelijk pastorale ondersteuning vanuit het thuisfront. Voor ondernemers is nog een specifieke begeleiding van belang, een zakelijke coach, een businessplatform van internationaal opererende ondernemers of iets vergelijkbaars. Christenen die elkaar bemoedigen vanuit Gods Woord. Elkaar steunen en aansporen om dichtbij God te blijven en hun mogelijkheden te ontplooien. De begeleiding in de ontmoeting draagt er toe bij dat ondernemers met extra inzicht en zelfvertrouwen hun werk mogen voortzetten, in afhankelijkheid van God. Iemand die bezig is met het opzetten van bijvoorbeeld een computerbedrijf of een kaasmakerij, kan als ondernemer voorbereider zijn voor zendingswerk. Zij mogen meewerken dat het Evangelie in de gehele wereld wordt bekend gemaakt. De Heere werkt met Zijn Geest tot aan de uitersten van de aarde en Hij wil leiden in gebeden, gedachten en beslissingen. 7

8 Medische Zorgverlening Want de liefde van Christus dringt ons Deze woorden zijn onlosmakelijk verbonden met hen die zich geroepen weten om het Evangelie te brengen, daar waar het nog nooit eerder gehoord is. Zo is het ook met twee Chinese vrienden, een tentenmakers echtpaar. Ze wonen en werken in het noordwesten van China. Een gebied zo groot als Duitsland, Engeland en Frankrijk bij elkaar. Grote delen zijn woestijngebied. De bevolking is geconcentreerd rond grote steden. In deze omgeving wonen diverse minderheidsgroepen zoals Oeigoeren, Kazaks en Kirkiz. Dit is het gebied waarover u kunt lezen op pag. 4 6 in de ontmoeting met Ben. De meeste bevolkingsgroepen behoren tot de islam. Ook onder deze mensen is honger ontstaan naar het Brood des Levens. Vanuit de opdracht Geeft gij hun te eten volgen de tentenmakers hun roeping en doen zij hun werk. Lange tijd heeft dit echtpaar in Nederland gewoond, maar zij zijn nu weer terug in eigen vaderland. Een luisterend oor We nemen u mee naar een winkelstraat in een grote stad, waar één van hen een eigen winkeltje heeft om daar etens- waren te verkopen. Achter in het winkeltje treffen we een kleine ruimte aan waar een opengeslagen Bijbel ligt. Deze morgen komen twee buurvrouwen in de winkel. Ze vragen onze vrienden om een luisterend oor voor de problemen die ze hebben. Wat is toch haar geheim, dat ze luistert en tijd heeft voor deze moslimvrouwen? Het antwoord is: de liefde van Christus. Voordat de vrouwen elk weer hun weg gaan, wordt er uit de Bijbel gelezen en een gebed gedaan, achter in het winkeltje! Bijbelstudie Een van deze vrouwen volgt een Bijbelstudie. Haar huiswerk wordt gedeelte voor gedeelte vertaald. Afspraak is één studie per week. Onlangs kwam de vrouw al binnen een paar dagen terug met de vraag of de volgende les al vertaald was. In het verleden had deze vrouw dagelijks ruzie met haar familie, maar haar levenshouding is veranderd door haar studie in de Bijbel. De rust is weergekeerd in de familie. Deze vrouw mag al wat uitstralen van haar nieuwe leven met de Heere Jezus Christus. Zij mag nu die liefdegeur verspreiden. Ze kan niet wachten tot er een week voorbij is. Om de paar dagen komt ze om samen in de Bijbel te lezen en te bidden. 8

9 Zo werkt de Heere en worden harten voor Hem ontvankelijk gemaakt. Laten we bidden of Hij dit eenvoudige tentenmakerswerk wil blijven zegenen met vruchten in het veld. Zondagavond Een jonge alleenstaande vrouw, ontvlucht aan haar islamitische opvoeding, komt voor Bijbelstudie bij het echtpaar. Ze is een vrouw die de keuze van Ruth uit Moab mocht maken. Het gedeelte dat deze avond aan de orde is, komt uit Kolossenzen 1 vers 20 t/m 22. Begrijpt ze het wel? Verstaat ze ook hetgeen ze leest? De zinnen worden ontleed en besproken. Heel eenvoudige Bijbelstudie met vragen van onze vriendin. Ze helpt haar leerling met zoveel liefde, alsof het een moeder met haar eigen kind is. Dit waren zomaar enkele fragmenten uit het leven van tentenmakers in China. We horen hoe de Heere werkt in dit land. Zo wordt Zijn koninkrijk uitgebreid! niet altijd zo. Er zijn voor deze mensen veel kosten en onvoorziene uitgaven. Dat geeft hen zorgen. Hun gebed is of de Heere erin wil voorzien. Bonisa ondersteunt tentenmakers met een bijdrage in levensonderhoud. Op de plaats waar zij geroepen zijn mogen zij een zoutend zout en een lichtend licht zijn. Ze mogen getuigen van de hoop die in hen is. Wilt u het werk van de tentenmakers in uw gebed opdragen? En wilt u deze geroepen mensen ook financieel ondersteunen? Ondersteuning tentenmakers Streefbedrag f Ondernemers Gaat het werk dan zo eenvoudig in China? Ja, en toch ook nee. Tentenmakers zijn geen evangelisten zoals wij die in ons land kennen. Zij zijn werkzaam o.a. in het bedrijfsleven of hebben een beroep als docent of als arts. Door middel van hun werk kunnen ze contacten leggen met de bevolking in China. Dit echtpaar heeft met een aantal ondernemers besprekingen gehad en voorbereidingen getroffen voor het opstarten van een kaasmakerij. Ze willen kaas maken en verkopen om zo in eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. Vanuit de contacten met locale melkleveranciers (de veeboeren in de regio) en afnemers van kaas (de winkeliers/restauranten in de steden), kunnen ze de boodschap van het Evangelie doorgeven. Want de liefde van Christus dringt ons. Christelijk getuigenis zout en licht Tentenmakers die een beroep uitoefenen, kunnen voor een deel in hun eigen levensonderhoud voorzien. Maar dat is 9

10 MEFIBOSETH gehandicaptenzorg Klein project: Weeshuis-PingFang Beste vrienden in Nederland De tijd gaat snel. Tijd is kostbaar. Tijd die we krijgen, komt nooit meer terug. Tijd aan iemand geven, tijd voor iemand nemen is waardevol. Er is zomaar weer een week of een maand voorbij. Elke dag, ook bij ons in China, is druk en vol werkzaamheden. In onze agenda staan afspraken voor de komende tijd opgeschreven. Alles Deo Volente, zo de Heere wil en wij het leven en de gezondheid van Hem ontvangen. Rebekka kent u al een beetje. Zij schreef over haar werk met de kinderen in het vorige zendingsblad (1e kw. 2011). Rebekka doet haar dagelijkse werk in het weeshuis vol liefde en zorgzaamheid. Ze is zeer getrouw en toegewijd. We hebben weer een aantal operaties bij gehandicapte kinderen kunnen laten uitvoeren. Ik wil u graag persoonlijk bedanken voor uw meeleven en steun. Naast de noodzakelijke operaties zijn er in het weeshuis nog een aantal zaken die ik u graag wil voorleggen. In het gehandicapten tehuis voor ouderloze jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassenen in de stad T. is gebrek aan apparatuur. Het gaat hier voornamelijk om dingen die in het dagelijks leven van de bewoners van groot belang zijn. We hebben met de directrice overlegd welke behoeften er zijn. Daar kwam een lijstje uit. Mag ik u van dat lijstje enkele belangrijke zaken doorgeven? Ze verbeteren de leefomstandigheden van de mensen hier in dit tehuis. Wie anders zorgt voor hen? Wie geeft om hun bestaan? Misschien wilt u een bijdrage leveren voor deze kleine projecten. Dank u wel. Wilt u met mij de zorgverlening aan de gehandicapten in uw gebed opdragen? Ontvang allemaal een hartelijke groet. Jansje Schreur. In het gehandicapten tehuis voor ouderloze volwassenen in de stad T. is gebrek aan apparatuur. Er is echt behoefte aan een aantal zaken. Al lezend zult u begrijpen wat de omstandigheden zijn. Kunnen we met elkaar, met donaties van meelevende Bonisa vrienden zoals u, verbeteringen aanbrengen? Het gaat om primaire behoeften als warmte, verkoeling, zuiver schoon drinkwater en een warme douche. Airco Het weeshuis ligt buiten de stad, waar de levensstandaard lager ligt dan in de stad. In de winter is de hete-lucht-verwarming niet voldoende om de bewoners warm te houden. Dit treft speciaal degenen die niet mobiel zijn, die zich niet kunnen bewegen. In de zomer kan het erg heet zijn, zonder enige verkoeling van wat wind. Een airco kan zorgen voor zowel koude als 10

11 klein project : Weeshuis-Pingfang warme lucht. Een apparaat kost 280 euro. Voor de verschillende afdelingen zijn in totaal 15 airco s nodig. Warm-water-voorziening op zonne-ernergie In 2001 is een verwarmingsketel voor water op zonneenergie geïnstalleerd, maar deze is stuk en kan niet gerepareerd worden. De fabriek die de apparatuur geleverd heeft, is gesloten. Momenteel moeten alle bewoners voor hun wekelijkse badbeurt naar een afdeling waar water verwarmd wordt. Ze zouden heel graag een verwarmingsinstallatie willen plaatsen in de PingFang voor de epileptische jongeren. En ook apparatuur op het dak van het hoofdgebouw voor de andere bewoners. Zuiver en schoon drinkwater De kwaliteit van het water in het weeshuis ligt onder de norm van de regering. Het water bevat veel meer fluor dan vastgestelde norm voor drinkwater en hygiëne. Momenteel worden flessen drinkwater gekocht, maar dat is erg duur. In de keuken wordt wel leidingwater gekookt, maar niet gezuiverd. Op den duur is een waterzuiveringsinstallatie veel efficienter, minder kostbaar en beter voor de bewoners en de verzorgers. Ze zouden erg geholpen zijn met een waterfilter en met drinkwater reservoirs op elke afdeling. Uw bijdrage is van waarde. Computer en laptop Een aantal bewoners heeft in het klaslokaal geleerd om een computer te gebruiken. Er zijn mensen die vanwege hun handicap niet in staat zijn om te spreken of te schrijven. Dat vinden ze zelf heel erg. Maar nu hebben ze geleerd om te typen en daardoor kunnen ze redelijk uitdrukking geven aan hun gevoelens en gedachten. Het zou geweldig mooi zijn als er computers en laptops aanwezig zijn, die de vaste inwoners om de beurt kunnen gebruiken. Een computer kost 400 euro. Een laptop kost 600 euro. Project : Gehandicaptenzorg Weeshuis T. en PingFang f ,- Operatie, Ziekenhuisopname Ze heet Wei Li Zheng. Een meisje van een jaar. In het weeshuis opgenomen. Geboren met een hartafwijking. Moet geopereerd worden. Hartoperatie kost erg veel. Wei Li Zheng is geboren op 20 april Ze heeft verschillende afwijkingen. Er is geen geld voor een hartoperatie. Die noodzakelijke operatie kost op zijn minst 6 duizend euro. Wie helpt? Met uw steun kan Wei Li Zheng geholpen worden. Uw bijdrage kan het leven van dit meisje redden en verbeteren. (Zie ook achterpagina.) 11

12 Brood, pizza, koffie, fruit Zo, hier zijn we weer met een aflevering. Laten we voor de verandering maar eens beginnen met de groeten te doen, en wel de groeten uit China waar de eerste tekenen van de lente aan het ontluiken zijn. De koude is voorbij en het voorjaar begint langzaam maar zeker je botten op te warmen. Let wel, ook in hartje winter is het binnen lekker behaaglijk, maar dan ineens in maart gaat de kachel uit. Dat is nog een overblijfsel van de geleide plan-economie. De regering beslist wanneer de kachels aan gaan in november en weer uit in maart. Ze hebben hier namelijk stadsverwarming. Daarmee pompen ze vanuit een centrale plek in iedere wijk heet water door alle gebouwen daar in de buurt. Maar goed, we zijn al ruim 100 woorden verder en hebben nog alleen de groeten gedaan. Dat is nu wel genoeg. Deze keer wil ik nog even voortborduren op het thema van het afgelopen nummer. Je weet nog wel, het ging toen over een kerkje en nog dat traktaat op een plaatje erbij, of niet? Dat gaf toen aan dat we best iets kunnen leren van de vrijmoedigheid en liefde van sommige Chinese christenen. Het thema van deze keer heeft er wel iets mee te maken, hoewel het niet direct met de kerk verband houdt. Het is echter wel duidelijk dat er steeds meer mensen komen die niet alleen persoonlijk Christen zijn geworden maar dat ook in hun dagelijkse leven willen laten uitkomen. Hoe noemen jullie dat ook alweer in het Nederlands? Soms moet ik wel eens zoeken naar het juiste woord in het Hollands, terwijl we toch echt Hollanders zijn gebleven! (Maar ja het is ook al bijna 23 jaar geleden dat we uit Nederland vertrokken zijn, de tijd vliegt echt!) Ik denk dat het zoiets is als je geloof laten zien op de werkvloer. Of gewoon in je dagelijks leven laten zien aan Wie je toebehoort of er op je werk eerlijk voor uitkomen. Net als de Nederlanders behoren de Chinezen tot een volk met handelsgeest. Er zijn letterlijk miljoenen mensen die een eenmansbedrijfje hebben, en die met spullen of met diensten hun brood verdienen. Zo zijn er ook heel veel kleine winkeltjes, vaak gerund door mensen van buitenaf die in de stad hun geluk komen beproeven. Ze schamen zich niet voor het feit dat ze christen zijn en laten dat zelfs uitkomen in hoe ze hun bedrijfje noemen. Een paar voorbeelden zal ik even noemen. En dan moet je er aan denken dat het niet gaat om een paar hele bijzonderen voorbeelden bijeengeraapt uit vele bronnen vanuit het hele land. Het zijn allemaal mensen hier vlakbij, allemaal binnen 3 minuten lopen bij onze flat vandaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van een bakkerswinkeltje dat Bethlehem heet (je snapt de connectie hè, Beth-Lehem betekent Brood-Huis). Of een groente-en-fruit stalletje waar met grote letters boven prijkt: Manna. Of een piepklein Pizza winkeltje, dat zich aankondigt als Pizza Huis Galilea, wat denk je daarvan? Tenslotte nog een gezellige koffie gelegenheid, genaamd De Oogst, je weet wel van... De velden zijn wit om te oogsten... Het zijn weliswaar maar dingen aan de buitenkant, maar het is wel tekenend dat ze bij het zoeken van een naam toch graag iets uit de Bijbel zoeken! En dat het christelijk getuigenis zich niet alleen tot het naambordje beperkt kun je al gauw merken als je ziet dat ze in de koffieshop, behalve koffie met eigen gebakken koeken serveren, ook graag andere dingen onder de aandacht brengen. Ze verkopen er goede boeken, tegeltjes met bijbelteksten enz. Of neem eens een kijkje bij het Pizza winkeltje, waar het 12

13 Brood De apostel pizza koffie van China fruit echt piepklein is; eigenlijk is het alleen maar om af te halen. Er staan wel 2 of 3 stoelen om even op te zitten maar wel gelijk een boekenplank ernaast met Bijbels en zangboeken! Kijk dat zie je in Nederland bij de Pizza Hut nou weer niet... En als je die mensen dan ook een beetje kent dan weet je dat ze daar serieus mee bezig zijn, want laten we eerlijk zijn, met Bijbels kun je geen geld verdienen! Het is ook echt een heel hartelijk stel dat die mini pizzeria runt. En hoewel je natuurlijk niet elke dag pizza moet eten, is het fijn om te weten dat als je een keer snel wat op tafel moet hebben of gewoon een keertje voor in het weekend, dat je dan lekker pizza eet die door een vriend en broeder/zuster is klaar gemaakt! En ze brengen het nog gratis bij ons thuis ook, helemaal bezorgd tot bij onze voordeur op de elfde verdieping, dat is nog eens service! Mooi dat mensen in hun beroep, misschien moet ik wel zeggen juíst in hun dagelijkse bezigheden iets willen laten zien dat hun leven op iets anders, ja op Iemand anders is georiënteerd. We denken nog al te vaak dat ons gewone leven zogenaamd neutraal is, maar dat kan helemaal niet. Pas hadden we het hier nog over met een paar mensen, en toen zei ik, Het is goed om eraan te denken dat ons leven altijd invloed heeft op een ander, zelfs in kleine dingen! Daarom is het goed je af te vragen of iemand, door naar jou te kijken ook méér belangstelling of juist mínder belangstelling voor het Christendom zou krijgen! Dat maakt je leven mooier, ernstiger, spannender èn vol verwachting! Dan bidt je of de Heere jou wil gebruiken om een ander tot Hem te leiden. Hartelijke groeten van de tentenmaker Below are 8 Chinese characters in random order. They make 4 words, i.e. the same 4 words as the ones used in the clip art letters in the article above. See whether you can find out which ones go where. There are two characters for each word in Dutch. Try to write them as nicely as you can. (Stuur je oplossing naar het secretariaat in Lisse). Nederlands woord 1e chinese karakter 2e chinese karakter Brood Pizza Koffie Fruit 13

14 Werkgroepen en vrijwilligers Werkgroep Midden Nederland: Wij willen graag wat vertellen over onze Bonisa werkgroep Midden- Nederland. Onze werkgroep probeert op verschillende manieren bekendheid te geven aan het werk van de Bonisa zending om op deze wijze aan financiële middelen te komen zodat Bonisa mensen kan ondersteunen in China. Ook is het belangrijk om naamsbekendheid te creëren voor Bonisa. Dat laatste is fijn om tegen elkaar te zeggen als de inkomsten van het afgelopen seizoen een beetje tegenvielen. Wij staan vaak met een kraam op (zendings)markten en verkopingen, ook organiseren we zendingsavonden en concerten. Het is soms zoeken naar leuke nieuwe initiatieven en/ d Werkgroep Zeelan of producten die ons mooie inkomsten geven. Dat is niet makkelijk, maar ook als we op een slecht bezochte markt een goed gesprek hebben met iemand uit onze achterban gaan we met een tevreden gevoel naar huis. De doelstellingen die we kort verwoorden in dit stukje overheersen vaak in onze gedachten, maar het grote doel is om meer mensen in China te laten horen van Hem die Zijn leven gegeven heeft voor zondaren. Dan zijn onze prestaties niets als Hij het niet wil zegenen, maar wat zullen ze oneindig veel groter zijn als Hij het wil gebruiken om mensen aan Hem te binden. Gerben Groothedde roep ernaar streven jpen dat we als werkg hiervan. U zult begri n onze achtern de verenigingen va ne bin lijk ge mo ed om zo bre mensen en stelt agt creativiteit van de ban te werken. Dit vra s waar we t ideeën te komen; iet me om at sta in k oo de anderen l voor open staan. als bestuur helemaa Als u dit leest iding van de groep. bre uit ar na uit k oo Wij zien n onze werkgroep, over het werk binne en u wilt meer weten u contact vrijwilliger, dan kunt als en eld nm aa h zic of u wilt. Hagen, telefoon secretaresse, Mw. S.M opnemen met onze A. Boogaard te Mid08 is er bij de familie Medio september 20 erse persosprek geweest met div ge d en nn rke ve n ee delburg p in Zeeland. een Bonisa werkgroe nen, om te komen tot t./nov rd dit gerealiseerd. Ok we ek est sb tijd rt ko In een eland een feit! was de werkgroep Ze de hele provincie. n 9 vrijwilligers over va ep gro n ee en bb We he vrij recent, besloten zig zijn, hebben we, Nu we bijna 2 jaar be arin een goed n onze werkgroep, wa va e ati nis rga reo n tot ee solide werkgroep. moet leiden tot een t gestructureerd plan zeer fijn ervaren. Di orzitter, secretaresse vo n ee uit at ntacten worden als sta co be ur de stu en be rk e we llig t lta He Bo Het vo van de interkerkelijk karakter t he or do er. lijk est ge me mo mede en een penning fde staat er in Gods roep verdeeld in is t elkander door de lie provincie, is de werkg ien le D he g. de din er zen ov a d nis rei Versp n de Bonisa t om de voor het werk binne eigen rayonhoofd. Di ds gi zijn als eft he dit on we s ray Al er ord. 5 rayons. Ied dat het vrijwil- Wo achting zijn van Gods dan mag er nog verw èn er voor te zorgen n, n de ike rei bru sp ge te n n ge ite mo ite activ te liggen en niet bij. 133) ere schouders komt onmisbare Zegen. (Ps ligerswerk op meerd Met hartelijke groet, n! ne rso pe ar pa een Peter Sturm de schoten onderhoudt met ac nt co die ter gs illi Zeeland Er is een vrijw is er een vrijvoorzitter Werkgroep oolacties. Daarnaast sch en ud ho te de or len vo len voor Bonisa Zending oop van diverse artike ink de or vo rgt zo willigster die voorraad houden markten en het op gs din zen, en rkt ma actie 14

15 Werkgroep IJsselmuiden Genemuiden De werkgroep IJsselmuiden Genemuiden is opgericht in Zij bestaat mo menteel uit 5 leden maar is bezig om dit uit te breiden. Gezien de samenstelling, 1 man en 4 vrouwen, wordt er geprobeerd om enkele mannen te werven. Het bes tuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningm eester. Er worden jaarlijks +/- 4 act iviteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: Een stand met violen op de jaarmarkt in Genemuiden, een stand met diverse arti- Werkgroep Lexmond Mijn In het Zuid-Hollandse Lexmond is een kleine Bonisa werkgroep. ig alnaam is Anja Biesheuvel. Als er activiteiten zijn krijg ik gelukk 1999 In tijd wel hulp van andere mensen, o.a. van mijn moeder. onze zijn wij met een Lutherreis meegeweest die geleid werd door ook ging toenmalige predikant. Mevr. M. A. Mijders-van Woerden zenmet deze reis mee. Zo leerden wij haar kennen en ook de Bonisa g zendin ding. We raakten steeds meer bij het werk van de Bonisa wel betrokken en zo is de werkgroep Lexmond ontstaan. We hebben p verkoo eens een verkoopdag en een zangavond georganiseerd. Ik nd op zelf voornamelijk houten speelgoed. Ieder jaar sta ik in Lexmo Urk in de jaarmarkt. Ook sta ik al een paar jaar op de boekenmarkt jaar en op enkele andere markten / verkopingen. Sinds een paar nte organiseren we als zendingscommissie van de Hervormde Gemee in het Lexmond op de laatste zaterdag van januari een maaltijd kelen op de Family Fair van de HHK te Genemuiden, een taartenverkoop rond Pin ksteren en een lezing of zangavond in de regio. Een aantal keren per jaar wordt er vergaderd, om beurten bij de leden thuis. Ook is er regelmatig overleg tussen het bestuur van onze werkgroep en Bonisa landelijk over geplande activit eiten en de opbrengsten van de acties. Lourens van der Lelij Voorhof restaurant. Dit is heel leuk! er in Gemeenteleden kunnen zich opgeven voor een driegangen-din al vol. het kerkelijk centrum de Voorhof. Het gebouw zit dan helema g. De helft van de opbrengst daarvan is bestemd voor Bonisa zendin dragen Ik vind het erg fijn om zo een heel klein steentje bij te moge Bonisa aan het zendingswerk. Van de vele mooie projecten die de aphandic seth-ge Mefibo zending ondersteunt, spreekt het project oep tenzorg mij heel erg aan. Daarom is de opbrengst van de werkgr n Lexmond voor dit project bestemd. Met het gebed dat de kindere der die daar een liefdevolle verzorging zullen krijgen ook het Licht wereld, de Heere Jezus Christus, zullen leren kennen. Anja Biesheuvel Vrijwilligers en Werkgroepen Op verschillende plaatsen in ons land zijn al jarenlang vrijwilligers aan het werk voor de Bonisa zending. Zij zijn initiatiefnemers in hun directe omgeving. In sommige plaatsen is het vrijwilligerswerk uitgegroeid tot een werkgroep van meerdere personen. De leden van deze werkgroepen coördineren activiteiten. Hun betrokkenheid bij het zendingswerk en de inzet voor de realisatie van projecten in China is bijzonder waardevol. Wellicht zijn er onder onze Bonisa zendingsvrienden meer mensen die in hun gemeentewoonplaats een werkgroep zouden willen starten. De bureaumanager kan u voorzien van duidelijke informatie, die u bij het opstarten van een werkgroep structuur geeft. Bent u geïnteresseerd? U kunt contact opnemen met het secretariaat in Lisse / Veel dank Het bestuur van de stichting Bonisa zending is alle vrijwilligers en werkgroepen zeer erkentelijk voor hun werk. Zij wenst allen vreugde toe in die arbeid. Geve de Heere over alle inspanningen Zijn zegen. 15

16 Informatie Zeeland - Walcherse fietstocht D.V. 26 juli 2011 Fietstocht t.b.v. BONISA Fietst u dit jaar weer mee? Door het Walcherse landschap ca.40 km. Startpunten: Camping Duinzicht Strandweg 7 Koudekerke Camping De Westhoek Prelaatweg 67 Aagtekerke Fam. Poppe Vrouwenpolderseweg 18 Serooskerke Er is onderweg van alles te zien, te proeven en te doen. Voor jong en oud. Zoals pony-rijden, ringsteken op de pony. Dieren knuffelen en oude ambachten bekijken en nog veel meer leuks voor een gezellige actieve dag. Op elk startpunt is er koffie, thee of fris te koop. En zelfs op camping Duinzicht kunt u eten, warm of koud. Er worden smouters (echte zeeuwse lekkernij) gebakken. (Serooskerke) En babbelaars vergeten we ook niet. (zeeuws snoepje) (Aagtekerke), Een electrische fietsshow van Piet Voskamp op camping Duinzicht. Kom kijken en probeer deze fietsen eens! Vanaf uur tot uur kunt u inschrijven. Voor 3,50 p/p en max. 15,00 per gezin. U bent van harte welkom! Namens werkgroep Zeeland Organisatie fam. Sturm / Oproep voor Tholen e.o. In verband met de toenemende activiteiten voor de Bonisa zending, zijn wij op zoek naar vrijwilligers m/v. We houden lezingen, verkoopmarkten, zangavonden, schoolacties e.d. Verder staan we open voor nieuwe ideeën die passen binnen de identiteit van de Bonisa zending. Heeft u interesse in deze nuttige vrijetijdsbesteding, en spreekt het werk van de Bonisa zending u aan, neem dan vrijblijvend contact op met Tjerk en Eefke Burger. Tel: of mail ons: Wij horen u graag! Sint Maartensdijk - Psalm zangavond DV 18 juni, uur in de Maartenskerk, Hazenstraat 1 Evangelist Schreur vertelt over het werk in China. Tevens overhandiging van het eindbedrag van de plaatselijke seizoensactie: Help Christenen in China Organisten: Peter Sturm en plaatselijke organisten. Na afloop is er koffie met versnapering t.b.v. Bonisa. Uddel DV 2 juli 2011 Presentatie kd. Schreur met aansluitend Chinese maaltijd. Bonisa organiseert een presentatie met aansluitend een Chinese maaltijd. Op deze middag hopen kd. Schreur en zijn vrouw u het een en ander te vertellen en iets te laten zien over hun werk in China. Allen hartelijk welkom. De opbrengst van deze middag willen we bestemmen voor het project Mefiboseth - kleine operaties. In het Blanke Schot, Garderenseweg 33 te Uddel: Kaarten te bestellen via de website of telefonisch Kosten 10,00 per persoon, gezinskaart maximaal 35,00. - Inloop met koffie vanaf uur. - Presentatie: uur - Chinese maaltijd ca uur - Sluiting: uur Er zijn maximaal 220 plaatsen beschikbaar, bestel daarom tijdig uw kaarten! Lezingen Kand. Schreur 15 juni HHG Opheusden, aanvang uur, opening ds. J.C. den Ouden Ver. geb. Eltheto, Ooievaarstraat 2, Opheusden (boekentafel) 17 juni Zangavond Ger. Kerk Voorthuizen 18 juni Zangavond HHG St. Maartensdijk, aanvang uur 21 juni Herv. Gem. Ede Sionkerk, aanvang uur, opening ds. J. van Dijk Proosdijerveldweg 70, Ede (boekentafel G. de Jong) 22 juni HHG Wouterswoude, aanvang uur, opening dhr. V.d. Sluys Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Kerklaan 12, Wouterswoude (boekentafel) 24 juni Herv. Gem. IJsselmuiden, aanvang uur, opening ds. J.A. v.d. Berg Kerk. Centrum de Zaaijer, Dorpsweg 138, IJsselmuiden (boekentafel WGIJ) 16

17 Stichting Bonisa zending Grachtweg 20, 2161 HN Lisse T F Postgiro: Informatie Voor diverse acties en lezingen kijk op onze website DV 25 juni 2011: Zomerzangavond Plaats: Grote Hervormde Kerk te Harderwijk adres: Kerkplein 1 medewerkenden: Christelijk Urker Visserskoor Cresendo o.l.v. Louwe Kramer orgel: Pieter Heijkoop opening / meditatie / sluiting: kd. Schreur uit China kaarten: 7,50 per persoon, gezinskaart maximaal 25,00 collecte: t.b.v. Chinese Kinderbijbels aanvang: uur - kerk open: uur De kaarten zijn te bestellen via de website of telefonisch: Informatie Acties Geralynn Versluis (10 jaar en geboren in Zhanjiang Zuid-China) uit Werkendam is uren creatief bezig geweest. Het resultaat mocht er zijn! De verkoop van deze zelf gemaakte kaarten bracht het mooie bedrag van 81,45 op. Zij wil dat dit bedrag besteed wordt aan de gehandicapte weeskinderen van Mefiboseth. Woudenberg Klusjes doen. wij wisten op een vrije middag niet goed wat we doen moesten. toen hebben we bedacht om klusjes te gaan doen voor een goed doel. het nieuwe blad van Bonisa was juist gekomen en daarom hebben we de 20 euro die we verdiend hebben bestemd voor kinderbijbels in China. groetjes van Monica, Els, Rianne, Marjanne, Jacomijn, Emmaly en Marleen uit Woudenberg. Stavenisse Rehobothschool: Actie voor China Leerlingen hebben een actie gehouden voor de Bonisazending. De leerlingen uit de onderbouw kregen een bouwplaat, waaruit een spaarbusje ontstond. Hiermee hebben ze heel wat geld bij elkaar gespaard. De bovenbouwleerlingen gingen met tassen vol spulletjes op stap. Hierin zat o.a. : snoep, boeken, kaarten, cd s en nog veel meer. En dat ze goede kooplui waren bleek al gauw, want de tasjes moesten regelmatig bijgevuld worden. Ook tijdens de projectavond mochten de leerlingen helpen achter de verkooptafel. Uiteindelijk leverde dit alles het zeer mooie bedrag van 6289,90 op. Kinderen, allemaal bedankt voor jullie inzet!! 17

18 Informatie Acties Stichting Bonisa zending Grachtweg 20, 2161 HN Lisse T F Postgiro: SCHOOL MET DE BIJBEL RUITENBEEK LUNTEREN Op een klein schooltje in het buitengebied van Lunteren wordt Bonisavrijwilliger dhr. L. van der Lely in de gymzaal verwacht. Hij zal ons een uur lang iets gaan vertellen over China. Na een uur aandachtig luisteren, gaan de kinderen vol indrukken weer terug naar de klas. Zoveel armoede, en wij. zoveel luxe! Zoveel mensen zonder Bijbel en Bijbelonderwijs, en wij. een overvloed aan Bijbels en Bijbelonderwijs. We zijn begonnen aan de actie: Spaar een geit! Maar juf, zegt een kleuter: Hoe moet dat nu, wij hebben echt geen ruimte voor een geit in onze tuin. Nou, zegt een ander kind: Wij hebben nog wel een paar geiten in onze tuin, die de mensen in China wel mogen hebben. Een bovenbouwleerling is wel onder de indruk van het gehoorde verhaal en vraagt na half vier: Juf, is dat echt zo, dat er zoveel miljoenen ongeboren kinderen al worden weggenomen? Een paar dagen later krijgen alle kinderen een spaarkaart. Mag je langs de deuren? Vanavond hebben wij een verjaardag, dan ga ik gelijk beginnen. Moet echt die hele kaart vol?, zegt een ander. In de gang hangt een thermometer. Hoeveel geiten hebben we al? Vijf geiten! Een aantal dagen blijft de thermometer op tien geiten steken. Aan het eind van de twee actieweken staat de thermometer op 41 geiten! Een bedrag van 857,80 euro. Zo hebben we met elkaar geprobeerd, om ieder op zijn eigen manier, een bijdrage te geven aan de grote nood in China. En wie met zijn hart en uit liefde tot God en zijn naaste geeft, zal merken er zelf nooit armer van te worden. Dan belooft de Heere Zijn zegen op je levensweg! Dan ben je pas echt rijk! Juf Mirjam Dijs Genemuiden Rehobothschool: Dit is groep 2 met juf Visscher van de Rehoboth school in Genemuiden. Wij hebben met onze klas een aantal weken gewerkt over het thema China. Omdat één van onze moeders in de werkgroep van de Bonisa Zending zit, heeft zij via dhr. Baaij een aantal spullen kunnen lenen, zoals een Kimono. We vonden het allemaal erg leuk om die ook een keer in het echt te zien. Meneer Baaij, bedankt hiervoor! We hebben veel geleerd over China, bijvoorbeeld over het eten, vervoer en kleding en we hebben zelfs een paar Chinese letters geleerd! We staan hier op de foto met een aantal Chinese spullen en een zelfgemaakt Chinees poppetje in de hand! Daarnaast hebben we geld ingezameld met de spaarkaarten. Dit heeft Euro 322,30 opgebracht. We vonden het erg leuk om over China te werken en willen de Bonisa bedanken voor de spullen! Snuffelen en fietsen op Urk Zaterdag 23 april konden liefhebbers snuffelen tussen duizenden boeken op een zonovergoten Urker boekenmarkt. Dit jaar voor de tweede maal gecombineerd met een fietstocht, nu voor het eerst een tocht van veertig kilometer via het Werelderfgoedeiland Schokland midden in de tulpenpracht van de Noordoostpolder. De werkgroep Urk maakt er een leuk uitje van voor het hele gezin, want ook aan de kleintjes wordt volop gedacht op de markt. De opbrengst was dit jaar euro. Geen record, maar wel een mooi bedrag om dankbaar voor te zijn. De jaarlijkse Bonisamarkt in de Urker nieuwbouwwijk bestaat uit kramen, waarvan circa 15 kramen met louter boeken. Voor verbreding van het aanbod ziet de werkgroep Urk graag steun van andere werkgroepen met een eigen kraam. Op de foto rechts, de kraam van de nichtjes Jasmijn en Chantal, die zelfgemaakte 3D-kaarten voor de zending in China verkochten. 18

19 Giften Verantwoording Giften en Collecten 1e kwartaal 2011 Bijbel Drukwerk Miao en Lisu 7.718,45 Chinese Kinderbijbel 3.304,21 Boeken Vertalen en Drukwerk 492,50 Yunnan Bijbelschool 5.706,83 Henan Bijbelschool ,87 Lisu Bijbelschool ,50 Ondersteuning evangelisten 7.420,76 Tentenmakers 15,00 Evangelisten 3.305,00 Rebekka 147,50 Petrus terreinwagen 570,00 Mefiboseth Huis van Licht 4.793,45 Mefiboseth operaties 7.224,00 Medisch Zendingsproject 110,00 CunLiDi Kerkbouw ,70 GaShiLi Kerkbouw ,81 CiliDa Kerkbouw ,00 NingLang Huisgemeente 4.256,26 Geitenproject bergdorpen 7.042,47 Bijdrage kwartaalblad ,00 Verkoop boeken, CD s 548,09 Zangavond bijdrage 1.600,00 Algemeen ,15 Totaal ,55 ALPHEN A/D RIJN Rehobothschool 370,76 Andel Hersteld Herv. Gemeente Veen 296,30 Asperen Herst.Herv.Gem. Schoonrewoerd diaconie 267,95 BARENDRECHT Herst.Herv.Gemeente Barendrech 186,05 BARNEVELD Ds. Fraanjeschool-De Vesting 270,00 Beekbergen Diac. Ger. Gem. Beekbergen 100,00 BRAKEL Geref. Gemeente diac. Brakel 50,00 Dirksland Stichting Curamare 250,00 Ede GL Gereformeerde Gemeente Ede diaconie 25,00 ELST Herv.Gemeente Valburg-Homoet 250,00 Giessen Hervormde Gemeente Giessen diaconie 259,35 GOES Calvijn College 4.500,00 HAGESTEIN Chr. Ger. Kerk Vianen 500,00 HARMELEN Werkgroep Montfoort en omstreken 4.500,00 Heerde Chr.Ger.Kerk 25,00 Hellevoetsluis Hersteld Hervormde Gemeente diaconie 571,85 HOEVELAKEN Schimmelpenninck van der Oyeschool 387,42 HOEVELAKEN Van Lodenstein College 100,00 HOLLANDSCHEVELD Herst.Herv.Gem.Hollandscheveld 184,50 IJSSELMUIDEN Geref. Gemeente 250,00 IJsselstein UT Hervormde Gemeente Bethel Ijsselstein 315,40 KATWIJK Duinrand Woonzorgcentrum 281,20 Kerken, scholen en verenigingen Krabbendijke Gereformeerde Gemeente Krabbendijke diaconie 250,00 Lienden Hervormde Gemeente Lienden diaconie 200,00 Lopikerkapel Herst.Herv.Gemeente Eben Haezer Vianen 308,29 LUNTEREN School m.d.bijbel Ruitenbeek 868,81 Middelburg Werkgroep Zeeland 3.000,00 MIDDELHARNIS Stg.Verm.beh.HHG Middelharnis Sommelsdijk 897,36 MIDDELHARNIS Werkgroep Goeree-Overflakkee 286,29 Nieuw Lekkerland Hervormde Gem. Kinderdijk Middelweg diaconie 1.171,22 Nieuw Lekkerland Hervormde Gemeente Nieuw Lekkerland diakonie 1.638,36 NIEUWKOOP Chr.Ger.Kerk - diakonie 250,00 Nunspeet Geref.Gemeente Nunspeet diac. 250,00 OOSTERWOLDE Herv.Gem. Oosterwolde 200,00 Oosterwolde GL Herst.Herv.Gem. St.Vermogensbeheer diac. 200,00 OUDDORP Hervormde Gem. Ouddorp PKN 58,35 OUDDORP St.Verm.Beh. HHG Ouddorp 793,59 Ridderkerk Stichting Febe 2.800,00 Rijnsaterwoude Chr.Ger. Kerk Rijnsaterwoude 50,00 RILLAND-BATH Geref. Gemeente 200,00 Rouveen Herst.Herv.Gem. Hasselt, Rouveen en Zwolle diac. 75,00 S-GRAVENPOLDER Kon.Julianaschool 4.831,66 Sint Annaland Herst.Herv.Gemeente (St.Behoud) 250,00 Sprang-Capelle Hersteld Herv.Gem. Loon op Zand diaconie 175,00 STAPHORST Hervormde Gem. Rouveen diac. 532,56 STAPHORST Willem de Zwijgerschool 600,00 Stellendam Zondagsschool Emanuel 506,80 STELLENDAM Herst.Herv.Gem. Stellendam 1.677,75 TERNEUZEN Geref.Gemeente Terneuzen diac. 25,00 URK Hervormde Gemeente de Bron 250,00 Veenendaal Geref. Gemeente Veenendaal 250,00 Veenendaal Herst. Herv. Gem.Veenendaal diac. 790,29 Veenendaal Herst.Herv.Gemeente Veenendaal 20,00 Veenendaal Zendingscom. HHG Veenendaal 680,95 VLIST Geref. Gemeente Stolwijk diac. 250,00 WOUDENBERG Herst.Herv.Gem.Woudenberg diac 673,24 WOUTERSWOUDE Hervormde Gem. Wouterswoude 122,04 Staphorst: Willem de Zwijgerschool In de week van 11 tot en met 18 februari hadden wij op onze school de jaarlijkse projectweek. De hele school werkte over het thema Landen. Onze klas deed het over China. Op vrijdagmiddag nam dhr. van der Lelij ons met een Powerpointpresentatie mee naar China. Natuurlijk vertelde hij ook over het werk dat de Bonisa-zending daar doet. Met ons (nieuwe) digitale bord gaven we elke dag een gratis gift via de Bonisa-site. Verder hebben we veel gezien, geleerd en geknutseld over (de zending in) China. Daarbij kwamen de spullen uit de leskist van de Bonisazending ons goed van pas. Chinees eten op school (met stokjes!) hoorde er natuurlijk ook bij. Op de avond van donderdag 17 februari mochten alle ouders en andere familie en kennissen komen kijken. Het was een gezellige drukte. In onze klas verkochten wij (de kinderen) spulletjes uit China en ook enkele spelen en boekjes, allemaal over China. Uiteindelijk hebben we voor 273,- verkocht. Ondertussen verkocht de juf Chinese soep en mini-loempia s. Samen met het zendingsgeld (waarbij we Thamara nog even apart noemen) bracht dit 68,- op. Op vrijdag hebben we het project over China met elkaar afgesloten. Het was geslaagd! Verlangend vroeg een kind: Wanneer is het volgende project? Groep 4a en juf Brand 19

20 Mefiboseth gehandicaptenzorg Kleine projecten: operaties/ziekenhuisopnamen Ping Xian is zijn naam. Een jongetje van 2 jaar. Geboren met een hartprobleem. Woont in het weeshuis. Moet geopereerd worden. Geen ouders. Geen familie. Ze heet Jia Lei. Een meisje van anderhalf. Ze is gehandicapt. Naar het weeshuis gebracht. Moet naar het ziekenhuis. Operatie aan klompvoetjes. Twee gehandicapte Chinese kinderen. Er zijn er veel meer. De lijst van namen is lang. Vanwege financieel tekort een hartverscheurende keuze maken? Wie wel? Welk kind niet? Een operatie kost 950 euro. Bonisa draagt bij in de operatiekosten. Op pag. 11 leest u overe de situatie van Wei Li Zheng Met uw steun kunnen tenminste Ping Xian, Jia Lei en Wei Li Zheng geholpen worden. U helpt met de donatie die u vandaag nog kunt doen. Geeft u alstublieft zovéél u kunt missen. Uw bijdrage kan levens van kinderen redden en verbeteren. Bonisa Z E N D I N G Postbank o.v.v. Mefiboseth operaties Grachtweg 20, 2161 HN Lisse Bonisa Z E N D I N G

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016 09:30 (deuren open 09:00) AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST VREDEHORST WEEKTEKST IK STA VOOR DE DEUR EN KLOP AAN. ALS IEMAND MIJN STEM HOORT EN DE DEUR OPENT, ZAL IK BINNENKOMEN

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen Welkom in deze Jonge gezinnen dienst Thema: Jezus is de Goede Herder Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: Marijke Loosman- Pasterkamp Welkom en mededelingen 1 Zingen: Lied 452 ELB Refrein: Jezus is de goede

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Bijbel voor Kinderen presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17)

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Collecte voor Benin vanavond. Flyer in postvakjes: Benin bidt! (achterkant: bidt u mee?) Eerste aandacht hierin naar groei in geloof / kerk-zijn / uitstraling.

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij City Harmonic Wedding Day Votum en Groet (Sela) Votum Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Vandaag gaan we spreken over een discipel zijn, en over hoe een discipel te maken. Ik wil je eraan herinneren dat de Heer ons het bevel gaf,

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009 Begin schooljaar Boekentassenwijding alle kinderen mogen hun boekentas meebrengen kinderen met boekentas in de intredeprocessie ze zetten die vooraan in de kerk

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus )

Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom en mededelingen De paaskaars wordt aangestoken Stiltemoment Lied op de drempel: Welkom mensen (tekst: Piet Schelling; melodie: ELB, lied 218 = Samen in de naam van Jezus ) Welkom mensen, hier gekomen,

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016

Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016 Liturgie voor de Startdienst op Zondagochtend 25 September 2016 Psalm 149: 1 en 2 NB 1.Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen. laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden.

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie