MYSTIEK IN DE PSALMEN 84 EN 85

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MYSTIEK IN DE PSALMEN 84 EN 85"

Transcriptie

1 1 MYSTIEK IN DE PSALMEN 84 EN 85 Weerstand en genade op je geestelijke weg Lezing gehouden door pastor John Batist op donderdag 21 oktober 2010 Vanavond gaan we aan de slag met twee Psalmen die ons iets kunnen leren over onze geestelijke weg: Psalm 84 en 85. Voor we die gaan lezen en bespreken, wil ik eerst iets zeggen over wat ik bedoel met die Geestelijke weg. Het leven van een mens wordt vaak voorgesteld als het gaan van een weg. Die begint vanaf je conceptie en loopt tot aan je dood. Op die weg, kun je je bewust worden van het feit dat God gedurende heel die weg betrokken is op jou (en alle anderen!). Dat is een Geestelijk gebeuren, iets dat zich afspeelt in je geest, in je ziel, in je hart, het diepste in jezelf. Geestelijk wil in dit verband ook zeggen: Spiritueel. Dat is afgeleid van Spiritus, het Latijnse woord voor Gods heilige Geest. God houdt zich door zijn Geest met ons bezig. Wij gaan Hem aan het hart. Ons bloed is kostbaar in zijn ogen. (Psalm 72,14) Hij is als het ware verliefd op ons, zoals een bruidegom verliefd is op zijn bruid, zoals b.v. het boek Hooglied het verbeeld. Wanneer jij je daarvan bewust wordt, raak je van jou uit betrokken op God. Dat is - zoals Kees Waaijman het formuleert: Het God-menselijk betrekkingsgebeuren. Uiteindelijk kan die betrokkenheid zo sterk worden, dat het je grootste verlangen wordt om zoveel mogelijk één te worden met God. Dan heb je het over Mystiek. Vooraf wil ik wel uitdrukkelijk zeggen, dat ieders geestelijke weg volkomen uniek is. De weg van Abraham was anders dan die van Mozes. De weg van Jezus anders dan die van Franciscus, en de weg van Etty Hillesum was anders dan die van Dag Hammarskjöld. Ook mijn en uw weg zijn uniek. Er is geen vast stramien, geen precies dezelfde ervaringen, geen sjabloon waarmee je jezelf of een ander de maat kunt nemen. Maar: in al die unieke verhalen over onze geestelijke weg spelen een aantal verschijnselen en ervaringen een rol, die gedeeltelijk of allemaal bij iedereen voorkomen. Die zijn overigens niet af te dwingen. Ze dienen zich ongevraagd en dikwijls onverwacht aan. Ze zijn verschillend van aard en kunnen uiteenlopende reacties oproepen. De volgorde waarin zij voorkomen is van persoon tot persoon verschillend. Bovendien is het zo, dat die ervaringen zich in één leven in allerlei varianten kunnen herhalen. Je komt namelijk telkens weer in nieuwe omstandigheden terecht. Het leven stelt je telkens weer voor nieuwe opgaven. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren, waardoor je weer voor heel nieuwe vragen en taken in het leven komt te staan. Met je geestelijke weg ben je dus nooit klaar. Maar een zeker patroon is er wel in te ontdekken, die je als een soort routebeschrijving kunt beschouwen. Daarvoor zet ik de fenomenen op een rijtje. ONTGRENZING Het begin van geestelijke weg wordt dikwijls gemarkeerd door een ontgrenzende ervaring. Langzamerhand of plotseling wordt de vanzelfsprekendheid van je bestaan doorbroken. Meestal denken we namelijk, dat wij ons leven zelf in de hand hebben. Daar lijkt het ook vaak op. We kunnen van alles om ons leven vorm te geven en te sturen. Maar op enig moment gebeurt er iets, waar je geen vat op hebt. Het overkomt je. Daardoor kan het aannemelijk voor je worden, dat er een werkelijkheid is die groter is en die jou omvat. Intense ervaringen, bijvoorbeeld geboorte of overlijden kunnen iets van verwondering of verbijstering in je oproepen. Is dat stom toeval? Of is er iets of iemand die daarvan de oorzaak is? Er kan een vermoeden ontstaan dat er méér is. Het kan zijn, dat je opeens besef je dat je er bent en je er ook niet had kunnen zijn. Dat kan een heftige existentiële ervaring zijn. Ik weet nog, dat dit besef mij als puber overkwam en me heel erg fascineerde, en tot nadenken bracht over God. Is er iets of iemand die wil dat ik er ben? Voor veel mensen roept de natuur op tot verwondering: de herfstkleuren, de eerste krokussen, de bulderende storm aan zee, de zonsondergang, een berglandschap, of berijpte bomen, de kwantummechanica. Dat kan leiden tot een vermoeden van een diepte achter de

2 dingen. De dingen hebben hun geheim (boek prof. v.d. Beukel) Het kan ook zijn dat er langzamerhand een onvrede groeit over je leven. Dat wat anderen jou als doel of zin hebben aangepraat, voelt steeds meer als oppervlakkig. Je gaat je leven ervaren als leeg, ondanks dat anderen zeggen: Wat zeur je nou? Jij hebt toch alles! Denk aan het boekje van rabbijn Harold Kushner: Niets meer te wensen en toch niet gelukkig Je verliest de smaak in dingen waar je tot dan toe achteraan joeg. Je gaat je afvragen: Is dit het nu? Er moet toch meer zijn in dit leven? Het kan zijn, dat je je geloof waarmee je bent opgegroeid hebt afgezworen, omdat je het steeds meer als een lege huls ervoer. Tegelijkertijd kun je soms toch opeens geraakt worden door iets uit dat verleden: Een kerkdienst die je uit sociale verplichting bezoekt b.v een Uitvaart of een Doop. Een versje van school, of een gebedje dat je moeder met je bad als kind voor het slapen gaan. Een lied of gedicht. Een kapelletje dat je inloopt tijdens je vakantie. Dat kan heimwee naar het geloof oproepen, een verlangen naar het geborgen gevoel van toen. Of je hoort of leest ergens een moderne uitleg van een Bijbelverhaal of geloofpunt, aansluitend bij de eigen ervaring. Dan kan het gebeuren dat je zegt: Nu snap ik eindelijk dit Bijbelverhaal. Nu zie ik wél dat het over mijn eigen leven gaat. Hadden ze me dat vroeger maar zo verteld.. Dat kan pijnlijk zijn: te ontdekken dat het geloof vroeger op zo n rigide manier werd gepresenteerd dat je er op afknapte. Mijn vader verwoordde dat heel heftig met: Ze hebben me allemaal bedonderd. Het kan dan even duren, voor die pijn slijt en je toch weer op zoek gaat naar echte spiritualiteit. Want ergens blijft dát je fascineren. INOEFENINGEN Ondanks de tegenstand in je omgeving of in jezelf ga je op zoek naar vormen of organisaties die je verder kunnen brengen naar de diepte die je vermoedt, de verbondenheid waar je naar verlangt, het onzegbare dat je aantrekt. Dat wordt wel Inoefening genoemd. Nogal wat zoekende mensen gaan dan bijvoorbeeld op reis naar een bestemming die enigszins religieus is: Jongeren gaan een week naar Taizé, anderen gaan wandelen of fietsen naar Santiago di Compostella, of zoeken voor kortere of langere tijd verblijf in een klooster. Het kan ook een tocht zijn zonder religieus getinte bestemming, zoals het volgen van het Pieterspad met de bedoeling het eigenlijke in mezelf te vinden. Op zo n tocht kan van alles gebeuren, waardoor je achteraf zegt, dat die leek op een pelgrimage. Je herkent je dan wellicht in Psalm 84 die we straks gaan lezen. Anderen zoeken het in oosterse religies, of new age-achtige activiteiten. Dan doe je aan allerlei oefeningen om tot bewustwording en spirituele verdieping te komen zoals meditatie, yoga, Tai Chi e.d. Weer anderen zoeken het meer op het psychologische vlak en menen dat een psychische systematiek een moderne variant is van een religieus proces. Dat kan therapie zijn, of zoiets als NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Het kan ook zijn dat je gewoon thuis heel direct contact zoekt met het diepste van het bestaan. Je zegt dan zoiets als: Oké, God, als je dan al bestaat, laat dan eens wat van je horen. En al bedoelde je het wellicht niet zo, eigenlijk ben je dan al aan het bidden. Er zijn ook mensen die zich weer bij een kerk aansluiten, de Vieringen daar bezoeken en aan bezinnende activiteiten mee gaan doen. Dit lijstje is niet volledig. Er zijn nog tal van andere mogelijkheden om je zoektocht naar het spirituele, naar God vorm te geven, zoals via literatuur, kunst, muziek, of in vriendschap. Bij inoefening gaat het dus om allerlei geregelde of ongeregelde activiteiten van mensen die beogen een diepere zin van het leven bloot te leggen, waarvan het vermoeden in een ontgrenzende ervaring wakker is geworden. WEERSTANDEN Jouw vermoeden van iets diepers, en de activiteiten die je onderneemt om dat wat meer op het spoor te komen, kunnen ook weerstanden oproepen. Bijvoorbeeld uit jouw omgeving: je partner, je kinderen, je ouders, je buren, je collega s of je vrienden. Die zijn helemaal niet met dat diepere of spirituele bezig. Het gaat hen om materiële zaken, geld verdienen, scoren op de 2

3 maatschappelijke ladder, succes hebben in sport of op TV. Iedereen wil Popstar worden. Dan tel je bij hen pas mee. Daar komen lastige gesprekken over: Waarom zoek je de stilte, in plaats van vermaak? Waarom ga je zo n wereldvreemde cursus doen? Wat heb je te zoeken in een klooster? Waarom doe je niet meer gewoon mee zoals vroeger? Als het voor jou zo belangrijk is, moet je dat mij toch ook duidelijk kunnen maken? Of ze uiten soms heftige kritiek: Dat spirituele is toch allemaal onzin? Een en al zweverigheid! Vaak ook gaat die kritiek over de kerk: Kijk eens wat een ellende de Kerk of andere Godsdiensten hebben veroorzaakt, hoe achterlijke de opvattingen zijn die ze verkondigen, hun macht misbruiken, of zwelgen in rijkdommen. Je wilt toch niet bij zo n rechtse conservatieven club horen? Of het gaat over God zelf: Als er een God bestaat, waarom dan zoveel ellende in de wereld? Door die kritiek van anderen in je omgeving kunnen spanningen ontstaan. Soms staan zelfs relaties op het spel. Of je raakt je oude vrienden kwijt. Hun kritiek kan twijfel in jezelf oproepen: Je denkt dan: Ergens hebben die critici wel gelijk. Of: Heb ik me niet wat verbeeld? Of: Is er psychisch wat met me aan de hand? Is dit een regressie- of compensatieverschijnsel: d.w.z. een vorm van onvolwassenheid, of een stoplap om mijn eigen gebrek aan moed te verhullen? Voor mensen die vroeger nooit iets met het spirituele hadden, of zich daar hoog verheven boven voelden, is het ook wel even schrikken: Hoe kan dit mij nu gebeuren? Het vereist dus de nodige moed de kritiek van je omgeving te weerstaan, of om je eigen visie te herzien, je vroegere opvattingen los te laten. Dat kan een soort rouwproces voor je zijn. Er kan ook pijn naar boven komen om al die vroegere inspanningen en leefwijzen, die achteraf toch niet boden wat je werkelijk zocht. Wat een verspilde energie..! Maar op een gegeven moment valt je vermoeden van iets Hogers een spirituele aanwezigheid, niet meer te negeren. Je weet gewoon dat er meer moet zijn dan het platte alledaagse. Je kiest ervoor, daarnaar te leven, althans je probeert het, door de inoefeningen te doen die ik als voorbeelden noemde. DOORBRAAKERVARINGEN En als het écht is waar je voor kiest, kunnen er allerlei, niet vermoede, krachten vrijkomen. Momenten van werkelijk geluk, waarin je iets van God in jou, om jou heen, ervaart. Een besef dat jouw bestaan voortkomt uit een bron, zonder dat die bron zich helemaal prijsgeeft. Dat wekt verlangen op naar meer, naar nog dichter bij die bron willen zijn, nog meer de liefde van God te voelen. Dus je gaat ijverig verder met allerlei inoefeningen. Helaas kom je dan tot de ontdekking, dat je inspanningen lang niet altijd beloond worden: - Je leest elke dag een stichtelijke tekst, maar het roept niets goddelijks in je op. - Je gaat door meditatie je binnenweg verkennen, maar je komt alleen maar jezelf tegen, in plaats van God. - Je leest een bibliotheek leeg, wordt af en toe wel ergens warm van, maar eigenlijk dringt niet echt tot je door waar het om gaat. - Je gaat braaf naar de kerk, maar je denkt soms: Wat doe ik hier eigenlijk? Er gebeurt niets spiritueels met me. Behoorlijk teleurstellend: dat je zo je best doet om je verlangen naar Gods liefde vervuld te krijgen en dat het toch niet komt. Dat heeft te maken met onze eigenmachtigheid. Eigenmachtigheid is: je plaats achter het stuur van je voertuig op de geestelijke weg niet af willen geven. Of zoals ik al vaker heb gezegd: God is niet af te dwingen. Of je het wilt of niet: je moet leren wachten. Je mag je verlangen volhouden, maar tegelijkertijd moet je jouw grijpgraagheid beteugelen. Op enig moment kan er dan toch een doorbraakervaring komen. Vaak wanneer je zelf (al geruime tijd) de moed al opgegeven hebt. Je roep om God Waar ben je? kan worden: Ik ben er voor jou, zoals Mozes ervoer bij het brandend braambos. Langzamerhand of plotseling word je vervuld van een Aanwezigheid die al het denkbare overstijgt. Of je ervaart een Verbondenheid, die ondoorgrondelijk en alles- 3

4 omvattend is. Sommigen benoemen dit als een in God verslonden worden. Zo ontdek je dus dat ontmoeting met het God geen eigen activiteit is, maar een tegemoet gekomen worden. Doorbraakervaringen kunnen heel heftig zijn. Mensen kunnen in een trance komen, met stomheid geslagen worden of tegen de grond slaan. Maar een doorbraak kan ook gebeuren in een langzaam proces waarin niet een bepaald moment aan te wijzen is. Dat laatste zien we bijvoorbeeld bij Dag Hammarskjöld in Merkstenen. Ik weet niet wie of wat de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja, tegen iemand of iets. Maar hoe het ook komt: het gebeurt onverhoeds, als je zit te eten, of uit het raam staart, de stoep aanveegt, een concert beluistert, in de natuur wandelt of in een liturgische viering. Iemand vertelde dat tijdens het rooien van aardappelen de verbondenheid van al wat leeft in haar doordrong: In een flits ging het door mij heen. Alles kreeg plotseling een plaats: leven en dood, liefde en lijden. Ik voelde me zo geliefd, dat het zelfs pijn deed. Iemand die ik na een gesprek de zegen gaf, schreef me een kaartje: Op dat moment voelde ik dat ik er mag zijn in de ogen van een Zijnde die zich liefdevol boog over mijn nietigheid en me daarmee volkomen bevestigde. Het hebben van spirituele ervaringen kan geweldig zijn: sommige horen tot het mooiste wat je in dit leven kan overkomen. Het is echter niet doorslaggevend. Waar het op aan komt, is dat er wat met je gaat gebeuren. MYSTIEKE OMVORMING Wat maakt nu zo n doorbraakervaring tot een mystieke ervaring? Als het leidt tot een proces waarin je als mens uit je eigen middelpunt getrokken wordt. Door de mystieke ervaring die je hebt gehad, word je je enerzijds bewust van het feit hoe kwetsbaar je eigenlijk bent en hoe betrekkelijk al je eigen inspanningen zijn. Zoals Hildegard von Bingen het zei: Ik ben maar een veertje in de wind, die de adem van God is Dat brengt je tot een echte overgave aan God. Je ziet in hoe ijdel jouw egocentrisme eigenlijk is. Dat wil je leren afzweren. Dat wordt in de mystiek ook wel de vernieting genoemd, of de mystieke dood. Tegelijk is de liefde van God die je voelt zo inspirerend, dat die je omvormt van egoïstisch naar liefdevol leven. Je beseft dat het enige dat er werkelijk toe doet, de liefde is. Je bent daardoor bereid om los te komen van allerlei behoeftes waaraan je nu nog vast zit en mee te gaan doen met die liefdesdynamiek van God. Of anders gezegd: Je voelt je zó een in Gods liefde, dat jij je puur en belangeloos voor een ander kunt inzetten. Omdat je weet, dat een ander alleen geholpen wordt als het uit liefde is. Omdat je weet, dat liefde eigenlijk de enige kracht is die vruchtbaar is. Machthebbers kunnen mensen tot van alles dwingen, maar nooit, dat ze van hen gaan houden. Dat gebeurt alleen door onbaatzuchtige liefde. Dan laat je je raken door de ander, zelfs door degene waaraan je eerst een hekel had. Zoals Franciscus geraakt werd door de blik van een melaatse, iemand waar hij vroeger met een grote boog om heen liep. Het is een groeiproces vanuit ik-betrokkenheid naar belangeloze liefde voor de a(a)nder. Dat proces noemen we een mystieke omvorming. Dat gaat niet altijd zonder moeite. Het gaat dikwijls gepaard met angst voor zelfverlies en grote innerlijke strijd. Aan de andere kant geeft het een geweldige voldoening, omdat er zo n diepe verbondenheid ontstaat. In die zin is Mystieke omvorming een ontledigingsproces dat tegelijk een vervulling is. Er is nog een aspect dat bij die omvorming een grote plaats kan inneemt, n.l. contemplatie. Wie eenmaal iets van Gods liefde gevoeld heeft, heeft de behoefte om steeds weer dicht bij God te komen. Dat doe je door contemplatie, dus door allerlei vormen van bezinning, meditatie, gebed, liturgie, ascese, naastenliefde, enz.. Je voelt het gewoon als een noodzaak om dat te doen, het is als de lucht die je nodig hebt om te leven. Ook Jezus deed dat en zocht b.v. regelmatig de stilte op en ging op Sabbat naar de synagoge. Je kunt natuurlijk ook niet meegaan in dat proces van omvorming, om wat voor reden of weerstanden dan ook. 4

5 Maar dat wreekt zich op een of andere manier. Je kunt er zelfs ziek of overspannen door worden. Zoals we lezen bij Hildegard von Bingen: Toen ik tweeënveertig jaar en zeven maanden oud was, overstroomde mij een vurig Licht, dat mij geheel en al doorgloeide en verwarmde, zoals de zon doet die haar stralen op een wezen of een ding richt. En plotseling zag en begreep ik alle geschriften, het Psalter, het Evangelie en de overige boeken van het Oude en Nieuwe Testament. En een stem sprak tot mij vanuit het Licht: 'Jij armzalige, stof van stof, zie, hoor en schrijf op wat het Licht je toont.' Maar ik werd door twijfel gekweld of ik het wel vermocht en daarom op het ziekbed geworpen. Eerst toen ik eindelijk met schrijven begon, herwon ik mijn krachten en kon ik dit werk in tien jaren volbrengen. Je moet dus luisteren naar de behoefte van je ziel, de stem in je diepste, het appel dat God op je doet door zijn liefde. GAVEN VAN GENADE Er zijn heel wat misverstanden omtrent mystiek en de mystieke weg. Een ervan is dat het sterk om gevoelens gaat en dan vooral mooie gevoelens. Nu hebben we al gezien dat er inderdaad gevoelens aan te pas komen, maar dat is vooral in het begin. Kenmerkend voor het mystieke omvormingsproces is dat er zich een verandering voltrekt van gevoel naar gesteldheid. Het liefdesproces wordt steeds onafhankelijker van emoties. Niet mijn gevoel, maar de ander omwille van de ander komt in het vizier. Een vrucht van het omvormingsproces is dat de waarneming van de ander gezuiverd wordt van de eigen behoeftigheid. Hier komt Narcissus los van zijn eigen spiegelbeeld. Een ander misverstand omtrent mystiek is dat het wereldvreemd zou maken. Het tegendeel is het geval. De vereniging met de liefdesbron van God maakt ongedachte krachten vrij die zich uiten als gaven voor de medemens. Hier blijkt ook het verschil met iemand die zich inzet voor een ander om gezien te worden. Die is bezig met wat iemand ooit het alsmaar oppompen van een lekke band genoemd heeft. De mysticus gaat niet op eigen kracht, maar is aangesloten op een bron die hij of zij niet in haar macht heeft en werkt het liefst in het verborgene. In een ontvangende houding wordt de werkelijkheid meer en meer ontvangen zoals hij is en leert iemand zowel zichzelf als een ander aanvaarden. Er ontstaat mededogen, de neiging om te veroordelen verdwijnt ten gunste van het zoeken naar het diepere zelf onder de kwetsuren. Er gebeurt een toewending naar het kleine en men wordt niet langer gek van eigen eindigheid. Gaandeweg ontvangt de mens die omgevormd wordt gaven van genade. Er is op deze wereld veel wat je je verwerven kunt, maar niet de gaven van genade. Die kun je slechts ontvangen en daardoor een instrument in Gods hand worden. In zo n mens ontwikkelt zich de onderscheiding der geesten. Dit is het vermogen om te onderscheiden wat van God komt en wat stiekem toch een middel is om je eigen ego te strelen. VALKUILEN Daarmee komen we bij de valkuilen op je geestelijke weg: Altijd bestaat er ook de verleiding om datgene wat je overkomt en wat je ontvangt te gebruiken voor jezelf. - Zo zie je b.v. mensen die claimen dat ze de beschikking hebben over goddelijke krachten, of menen namens God te kunnen spreken en anderen de maat mogen nemen. Ze worden dan geen instrument, maar een eigen baas van wie alles afhangt. - Als je heel spiritueel of mystiek bezig bent, kun je daar tegenwoordig ook eer mee inleggen. Wie vindt het nu niet fijn om van diepgang verdacht te worden? Als je niet oppast, kan dát je eigenlijke drijfveer worden, in plaats van de steun aan de ander. - Wanneer een spiritueel proces gepaard gaat met enige paranormale begaafdheid kan de verleiding ontstaan om mensen van je afhankelijk te maken en een schare van bewonderaars te kweken. - En daar valt veel geld mee te verdienen. - Je kunt door je spirituele kennis gaan menen dat je beter bent dan een ander. Wanneer de mystieke omvorming wél goed wordt opgepakt, wordt een mens steeds nederiger. Dat is in onze tijd bijna een vies woord geworden, omdat het haaks zou staan op de ruimte om jezelf te ontplooien, je zelf te verwerkelijking. Dat is een misverstand en dus een 5

6 valkuil. Nederig zijn, deemoedig, ofwel het mystieke proces van nieting voert namelijk tot het hoogste zichzelf-gegeven-zijn. Het is de hoogste overgave in liefde, waar je als mens in dit leven toe geleid kan worden en waardoor je jezelf kunt zijn. GEESTELIJKE BEGELEIDING Hoewel je geestelijke weg het uiteindelijk een zaak van God is, is het vaak wel nuttig daarbij wat begeleiding te zoeken. Van iemand die deze weg al een eindje gegaan is, en bekend is met de fenomenen zoals die zich voordoen. Die kan je helpen in de onderscheiding der geesten: Is God hierin aanwezig? Of is het iets anders? Wensdromen, onverwerkte pijn? Behoefte om gezien te worden? enz. Hij of zij kan voorgaan in het aanreiken van in-oefeningen en kan helpen om iemands weerstanden te verkennen. Iets daarvan doen we op deze avonden. En we gaan onze weg vanavond spiegelen aan twee psalmen: 84 en 85. Daar zal ik na de pauze nog iets over zeggen. (Met dank aan Bep Meereboer. Zij was theologe en medewerkster van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen). ENKELE GEDACHTEN BIJ PSALM 84 Psalmen zijn schriftelijke getuigenissen van de ervaring van mensen met het God-menselijk betrekkingsgebeuren. Ofwel: wat er gebeurt tussen God en ons op onze levensweg. En dat gebeuren is niet statisch, maar een weg met dynamiek, voortdurende beweging, spiritus, adem, bewogenheid, geest, Heilige Geest, geestkracht, passie, drift. Psalmen zijn niet ontstaan tussen het goudbrokaat van de Sint Pieter, maar vanuit levenservaringen van mensen die tegen jou zeggen wat zij of hij heeft meegemaakt in de diepste put, zoals in psalm 69: Redt mij, o God, ik sta tot mijn nek in het water Psalmen zijn wegwijzers. Zo willen wij er hier naar kijken. We lezen de tekst van psalm 84 volgens verschillende vertalingen. Elke vertaling kan ons helpen te ontdekken wat deze Psalm ons te zeggen heeft. Dit is een z.g. Pelgrimspsalm. Joodse gelovigen hebben die indertijd gezongen toen ze op weg gingen naar de Tempel in Jeruzalem. Dé plek op aarde waar God de mens het meest nabij kwam, zo werd dat beleefd. In de tekst kun je een dialoog zien tussen twee groepen mensen. De ene groep bestaat uit mensen die naar Jeruzalem gaan en de andere groep uit priesters en levieten, die in de tempel hun diensten verrichten. Een gesprek tussen pelgrims die naar de tempel toegaan (vers 2 t/m 5 en 11) en tempeldienaren (vers 6 t/m10 en 12), afgesloten met het gezamenlijke vers 13. Pelgrims drommen samen en ontdekken in hun midden waarom ze bijeen gebracht worden. Bijeen, bij de Ene gekomen, om een leeg midden, bij wat ons bindt. Dat geeft een gevoel van intimiteit. Kijkend naar de tempel, zeggen de pelgrims: wel vaart die gezeten is in jouw huis. Daar is rust. De weg van de pelgrims naar Jeruzalem kunnen we zien als onze weg naar (het huis van) God toe. De psalm is beeldtaal voor onze innerlijke weg. En niet alleen dat ik ga, maar ook vanaf de andere kant, in die dialoog, komt iets (Iemand) mij tegemoet. Zeven keer komt in de psalm JAHWE voor. Jaweh werd en wordt in de Joodse traditie niet uitgesproken (Dat is de onuitsprekelijke naam ). Meestal zegt men daar dan Adonai. In het Nederlands wordt dat doorgaans vertaald met Heer. Maar in het Hebreeuws heeft JAHWE te maken met het werkwoord zijn. Dat verwijst vooral naar Exodus 3:14, waar God aan Mozes verschijnt in het brandend braambos. Als Mozes vraagt wie god is, antwoordt God met: Ik ben die Ik ben. Hoe je dat moet begrijpen is een ander verhaal maar het klinkt als: Ik ben er voor jou. Vervoeging van het werkwoord Zijn. Dus gaat het over bestaan, er zijn. Kees Waaijman vertaalt het daarom met Wezer. 6

7 Op het moment dat God zegt: Ik ben er, en je wilt God aanroepen, roep je om Zijn/Haar er zijn, een roepen om wees er, wees hier aanwezig. Als je Wezer uitspreekt, hoor je jezelf zeggen Wees-er. In het uitspreken van de naam ontvang je als echo in je oor Wees-er Alsof God ook tegen jou zegt Wees er en Ik ben er voor jou. In die aanroep kun je dus twee bewegingen ontdekken: van jou uit naar God en van God uit naar jou: Wees jij er ook! Daar gaat het om op de geestelijke weg: Ben ik er, hoe ben ik er? Hoe gun (van genade) ik mijzelf te worden? Hoe kan ik groeien naar degene zoals Onze Lieve Heer gedroomd heeft toen Hij mij maakte? Dus niet zoals mijn moeder dat wilde, of de kerk. Meer hoeft niet. 7 BESPREKING VAN DE PSALMTEKST Om beurten leest iemand een vertaling voor en reageert er als eerste op: Wat vind ik vreemd, onbegrijpelijk of wellicht zelfs afstotend? Wat raakt mij in deze tekst? Is er iets in de tekst dat mij ergens toe oproept? Herken ik iets van de situatie van de schrijver? Welke ervaringen deel je met hem? Waarom zou je dit een psalm OVER JOUW GEESTELIJKE WEG kunnen noemen? ENKELE GEDACHTEN BIJ PSALM 85 Als je praat over de geestelijke weg heb je het ook over: is het wel mijn weg? Is het wel de weg zoals God die gedroomd had voor mij? Daar gaat het altijd over. Dat blijf je je afvragen en daar heb je hulp bij nodig. Eén van de richtingwijzers op die weg kunnen de psalmen zijn. Dan kun je bijvoorbeeld ontdekken dat je gaven van genade krijgt, maar dat je die niet kunt afdwingen. Een gave kun je jezelf namelijk niet geven. Het geschenk wórdt jou aangereikt. Genade is niets anders dan gunnen; datgene wat je gegund wordt. Wat ons gegund wordt is dat we er zijn. Dat hebben we te danken aan een Liefde die ons het leven mogelijk maakt. Maar wil je dat zo zien? Wil je het ontvangen? Wil je geloven dat er een God is die jou knipoogjes geeft, hartverkwikkende ervaringen, die jou moed geven door te gaan, en jou sterken in verlangen naar God? Op die manier willen we naar Psalm 85 kijken Deze psalm wordt in de liturgie gebruikt in de Advent, als het evangelie wordt gelezen van de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria. Vers 1: Het opschrift: daarin kunnen we lezen hoe mensen met de psalm zijn omgegaan voor het op schrift werd gesteld. Korachzonen waren een gilde in de tempel, waarschijnlijk zangers. Omspeling; de inhoud die wordt omspeeld in deze psalm. Vers 2-4. We moeten ons even verplaatsen in de geschiedenis van Israël, in de ballingschap. Toen David gestorven was werd Salomon koning, daarna viel Israël uiteen in een noord- en zuidrijk. In 587 voor Christus werd Jeruzalem ingenomen door de Babyloniers. De mensen werden weggevoerd in ballingschap en hadden niets meer. Geen boek, geen tempel, geen rite. Zij waren hun God kwijt en dat is van ongelooflijk belang geweest voor hun hele manier van denken. Babylon werd op een gegeven moment overheerst door Kores (Cyrus). Hij liet de ballingen weer teruggaan naar Jeruzalem. Ze mochten hun godsdienst weer uitoefenen. Omdat ze terug mochten keren naar Jeruzalem werd het beschouwd als een tweede uittocht. De eerste verzen gaan over die terugkeer. Het volk keert terug én God keert bij hen terug. Het initiatief voor de terugkeer lag bij God; Kores (Cyrus) was Zijn uitvoerder. De verwondering hierover klinkt door in het herhaalde Jij. Het is een dus dubbele terugkeer; de terugkeer uit de ballingschap én de terugkeer van God. Het eerste couplet gaat over vroeger. Wat moeten wij nu daarmee?

8 Vers 5-8. Weer gaat het hier om omkeren. Waarom opnieuw keren? Hij is toch al terug? Hier zit de ervaring achter van de ongelooflijke teleurstelling van het zelfbedrog. De armen zijn weer arm, de rijken weer rijk, en er zijn weer vijanden. Zo gaat het. Mooie dromen, grootse plannen, maar dan de teleurstelling als het niet lukt. Zo gaat het, het gaat nooit anders. Al in Genesis slaan de kinderen elkaar dood! Je kunt wel zeggen: daar ben ik tegen, maar zo gaat dat. Mensen gunnen elkaar het leven niet altijd. Spiritualiteit is beseffen wat er aan de hand is. Hoe verzoen je je nou met het feit dat het gaat zoals het gaat. Het is genade als we kunnen aanvaarden dat het is zoals het is. Dat kun je ook pas achteraf zeggen. In de psalm is in deze verzen sprake van het gevoel dat ze weer in de ballingschap zitten; en nu doen ze het zelf en niet de Babyloniërs. Daarom ook het herhaalde ons ; dat is een erkenning. Het is ook twee keer keren. De eerste keer uit de ballingschap en de tweede keer uit het menselijk tekort. Zie ik hoe God met ons omgaat dan kom ik tot besef; dat is een moment van genade. De Psalm correspondeert met Jesaja. De boeken van Jesaja bestaan uit 3 boeken. Het eerste deel gaat over de tijd van de koningen; het tweede, de deutero-jesaja over de terugkeer uit de ballingschap, de trito-jesaja gaat over de tijd waarvan in de psalm sprake is. Daar heb je in een notendop deze tijd. Vers Hier stijgt uit de zee van roepen en smeken: horen. Midden in een gebedsstroom klinkt een stem die voorkomt uit het bidden zelf. De ik zegt dat hij wil horen. Bidden is niet alleen maar praten, er zit een aspect in van horen. Bidden is ontvangen. In het bidden krijg je ook antwoord, in de psalmen staat: ín het bidden hoor je, krijg je inzicht, antwoord. Ik bad en kwam tot inzicht (Jezus Sirach.) In het bidden kom je tot beseffen. Als je niet roept hoort niemand je. In het roepen kun je gehoord worden (en hoor je ook jezelf). Sjaloom, vrede, genoegen is een betrekkingswoord. Dat is altijd wederkerig. Dat zijn paradoxale gebeurtenissen. Je kunt alleen maar vrede ontvangen van je vijand, je moet je vijand ontvangen; maar die schiet je dood! Dat gaat zo tot we tot het besef komen dat we elkaars broeders zijn i.p.v. vijanden, dat wij niet van elkaar verschillen. Sjaloom heeft een positieve en negatieve uitwerking. Het besef van de goddelijke vrede heeft te maken met dat ik het anders moet gaan doen. Sjaloom is dus veeleisender en dynamischer dan vrede. Het is ook riskanter. Vers een prachtig perspectief naar de vrede die God ons gunt als wij die werkelijk kunnen ontvangen. Gunst, de goddelijke kant en hechtheid, de menselijke kant, zullen elkaar raken. God en mens ontmoeten elkaar daarin. BESPREKING VAN DE PSALMTEKST Om beurten leest iemand een vertaling voor en reageert er als eerste op: Wat vind ik vreemd, onbegrijpelijk of wellicht zelfs afstotend? Wat raakt mij in deze tekst? Is er iets in de tekst dat mij ergens toe oproept? Herken ik iets van de situatie van de schrijver? Welke ervaringen deel je met hem? Waarom zou ik dit een psalm OVER GAVEN VAN GENADE kunnen noemen? Heb ik zelf wel eens zulke gaven ondervonden? Augustinus zei ooit: Door het bidden moet niet God veranderen, maar ik zelf. Kan bidden mij veranderen? Merk ik daar wel eens iets van? 8

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Zondag 24 april 2016 - Verlangen naar liefde Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Enige discussie in de afgelopen week aan de keukentafel. Kunnen we dit lezen?

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 1 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem de tijd om stil te worden door een moment van stilte te nemen voor je het gebed als opening van de

Nadere informatie

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven.

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het is de vijfde zondag van Pasen. Zondag Cantate -oftewel: Zing! Dat hebben we gedaan, met Psalm 98 die ons daartoe oproept, met andere liederen. Dat doen we graag

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik heb een boek in de kast staan, met de titel: Wat doen wij als we bidden? Ik moest aan dit boek denken bij de voorbereiding van deze dienst. Afgelopen

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

We zongen net uit Psalm 142 dat niemand, niemand naar mij vraagt... Een zin die me raakt. Die me ontroert.

We zongen net uit Psalm 142 dat niemand, niemand naar mij vraagt... Een zin die me raakt. Die me ontroert. Zondag 22 november 2015 Laatste zondag van het kerkelijk jaar LITURGIE Komen Orgelspel Lied vóór de dienst: Lied 288 (Goede morgen, welkom allemaal) Welkom Aanvangslied: Lied 219 (Licht om te leven) Moment

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

HET GEESTELIJK AANBOD VAN MOEDER CLARA FEY: EEN WEG VAN ACTIE - CONTEMPLATIE

HET GEESTELIJK AANBOD VAN MOEDER CLARA FEY: EEN WEG VAN ACTIE - CONTEMPLATIE Zr. María del Rocío, Conferentie 2009-2014 HET GEESTELIJK AANBOD VAN MOEDER CLARA FEY: EEN WEG VAN ACTIE - CONTEMPLATIE De Oefening van Moeder Clara kan gedefinieerd worden als een voortdurende wandel

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord, Orde van dienst.

Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord, Orde van dienst. Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord, Orde van dienst. Datum: 30 oktober 2016 Locatie: Ichthuskerk LITURGIE B KOMEN Lied voor de dienst: Eva's lied 10: 1, 2 (Vol van verwachting zijn wij gekomen)

Nadere informatie

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben.

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben. 21-02-2016 Lucas 9: 28-36 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie ben jij? Wie bent u? Als we iemand voor het eerst ontmoeten op een feestje, of misschien ook wel na de kerkdienst onder de koffie, wordt

Nadere informatie

Presentatie van mijn scriptie Gij geeft het Uw beminden in de slaap gehouden op 24 oktober 2008 in het Titus Brandsma Memorial.

Presentatie van mijn scriptie Gij geeft het Uw beminden in de slaap gehouden op 24 oktober 2008 in het Titus Brandsma Memorial. Presentatie van mijn scriptie Gij geeft het Uw beminden in de slaap gehouden op 24 oktober 2008 in het Titus Brandsma Memorial. Inleiding Lieve mensen, Gij geeft het Uw beminden in de slaap,. zo luidt

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het boek Hooglied neemt geen blad voor de mond, letterlijk. Het begint al helemaal in het begin: De eerste woorden van het boek, na het opschrift, zijn

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, In de afgelopen weken hebben we een aantal keer uit het boek Hooglied gelezen. We zijn er mee begonnen met Pasen, en vandaag, met Pinksteren, lezen

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

Contact houden met onze Schepper

Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper Contact houden met onze Schepper ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN 20 mei 2007 Woord- en Communieviering met Mariaverering Woord van welkom Wij komen samen in de naam van de Vader,

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Nu gingen hun de ogen open. Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING. Sint Anna Aalst

Nu gingen hun de ogen open. Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING. Sint Anna Aalst Nu gingen hun de ogen open Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING Sint Anna Aalst I. WOORDDIENST INTREDELIED Wie wil leven, moet zich geven Wie wil leven moet zich geven, moet het wagen op weg te gaan met zijn vragen,

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd. Beste mensen,

Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd. Beste mensen, Tekst: Job 16: 20 Thema: Doge jo wol? Bijzonderheden: Tweede zondag in de 40-dagentijd Liturgie: Welkom Gezang 172: 1,3,4 Begroeting Psalm 139: 1,2 Gebed Projektlied: Nieuw leven Kindernevendienst Schriftlezing:

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

zondag 03 januari 2016 in het Kruispunt

zondag 03 januari 2016 in het Kruispunt zondag 03 januari 2016 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Jesaja 60, 1-6 lied Liedboek 453, 1. 2. 3. Wachters van de tijd... lezing nieuwe testament (lector) Matteus 2, 1-12 evangelielied

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

Lezen: Micha 2 Tekst: Micha 2:12-13 (preek 1) en Micha 6:6-8 Bijzonderheid: derde advent en doop Rins Tobias den Ouden

Lezen: Micha 2 Tekst: Micha 2:12-13 (preek 1) en Micha 6:6-8 Bijzonderheid: derde advent en doop Rins Tobias den Ouden Lezen: Micha 2 Tekst: Micha 2:12-13 (preek 1) en Micha 6:6-8 Bijzonderheid: derde advent en doop Rins Tobias den Ouden Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Weet je hoe ons geloof vaak in elkaar zit?

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen...

Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Waar de hemel de aarde raakt daar wordt de mens bewogen... Ton Schulten Woord vooraf Al van jongs af heeft Ton Schulten zich aangetrokken gevoeld tot schilderkunst en vormgeving. Op 53-jarige leeftijd

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Zondag 12 januari - de doop van Jezus

Zondag 12 januari - de doop van Jezus Zondag 12 januari - de doop van Jezus Zoals Nederland een waterland is, zou je kunnen zeggen dat de Bijbel een waterboek is. Het begint al in Genesis 1: Gods Geest zweefde over het water. Er lijkt al water

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Oasemoment "De Heer is mijn herder" Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013

Oasemoment De Heer is mijn herder Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013 Oasemoment "De Heer is mijn herder" Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013 Lezing (uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Psalm 23 Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Nadere informatie

1 Samuël 9:1-10:1. Door God geroepen voor een bepaalde taak

1 Samuël 9:1-10:1. Door God geroepen voor een bepaalde taak Genesis 6:9-22 Genesis 12:1-4 Exodus 3:1-14 Exodus 35:30-35 1 Samuël 3:1-21 1 Samuël 9:1-10:1 1 Samuël 16:1-13 Jeremia 1:1-10 Ezechiël 2:1-10 Jona 1:1-3 Jesaja 49:1-3 Mattheüs 4:18-22 Handelingen 9:1-19

Nadere informatie

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens WEEK 51 1 Weekoverweging Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens Uit God geboren Je hebt groot gelijk als je niet gelooft, dat Jezus is voortgekomen uit geestelijk zaad. Waarom zo moeilijk

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

Psalm 31 Marknesse, 30 oktober 2011 Thema: bidden met de psalmen Serie over het gebed (4e) Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Psalm 31 Marknesse, 30 oktober 2011 Thema: bidden met de psalmen Serie over het gebed (4e) Gemeente van onze Here Jezus Christus, Psalm 31 Marknesse, 30 oktober 2011 Thema: bidden met de psalmen Serie over het gebed (4e) Gemeente van onze Here Jezus Christus, Zeven miljard. Dat is een getal dat je deze vast niet voor het eerst hoort!

Nadere informatie

Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je.

Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je. Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. - Genesis 2:24 samen_bw_v3.indd

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is bijzonder om te ontdekken, hoe veel overeenkomsten er zijn, tussen het verhaal van de opstanding zoals Matteüs dat vertelt, en het boek Daniël,

Nadere informatie

Opdracht 1.1: Observeer je verhaal in je hoofd

Opdracht 1.1: Observeer je verhaal in je hoofd Opdracht 1.1: Observeer je verhaal in je hoofd Het is belangrijk om te weten waar je nu staat, zodat je weet van waar je straks vertrekt. Als jij weet wat voor verhaal hebt, welk verhaal jij jezelf verteld

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009)

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) 1 Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) De achtergrond van de vraag naar het belangrijkste gebod De vraag waar wij vanochtend mee te maken hebben is de vraag naar het grote of anders

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De Bijbel open (01-12)

De Bijbel open (01-12) 1 De Bijbel open 2012 47 (01-12) In de komende adventsweken staan we stil bij vier personen uit Hebr. 11. Het gaat om Henoch, Noach, Abraham en om Mozes. In het leven van deze mensen in het OT wordt iets

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20

Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20 Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20 Zal ik mijn man nog tegenkomen na de dood? Zullen we elkaar herkennen? Dat vroeg een vrouw me, enkele weken geleden. De vraag klinkt niet voor

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vorige week, op de eerste zondag van advent, zijn we begonnen met de lezingen uit het evangelie van Lukas. En ik heb toen gezegd dat het bij Lukas gaat

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Wat heb ik aan de wet? (1) - de wet brengt de zonde aan het licht Liturgie 22 januari 2012 - ds. D. Vonck te Houten Votum/ zegengroet Psalm 8:1,3,4 Gebed Lezing

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Jesaja 43, 9-12 lied Liedboek 513 God heeft het eerste woord... lezing nieuwe testament (lector) Matteus 5, 13-16 lied Liedboek 838, 1.

Nadere informatie

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente,

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Er wordt vandaag gedoopt de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God. In onze

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Samana 2016: teksten kersttijd en advent

Samana 2016: teksten kersttijd en advent Nota Datum: 30/10/2016 Voor: Werkgroep Zingeving Volg nr.: IH Samana 2016: teksten kersttijd en advent Teksten als bouwstenen voor een bezinning, gebedsdienst of eucharistie Verwachtingen advent gebeurt

Nadere informatie

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12?

Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Wat zegt Paulus in Romeinen 7:7-12? Romeinen 7:7. Paulus stelt weer een vraag, die het voorafgaande mogelijk oproept bij mensen. Hij zei immers, dat de wet (vroeger) zondige hartstochten in ons opriep

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

Preek over psalm 42 (Hartstocht voor God) Overdenkingen bij het H. Avondmaal. Eerste tafel (Psalm 42:1-3)

Preek over psalm 42 (Hartstocht voor God) Overdenkingen bij het H. Avondmaal. Eerste tafel (Psalm 42:1-3) Preek over psalm 42 (Hartstocht voor God) Overdenkingen bij het H. Avondmaal Eerste tafel (Psalm 42:1-3) Hebben jullie wel eens een hinde zien smachten? De NBV vertaalt dat eerste vers een beetje te liefelijk

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Liturgie Voorzang Gez 121,1.2.3 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 121,4.7.9 Wet Zingen: Ps 96,1.4 Gebed Schriftlezing: - Joh 2,23-3,21 -

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Prediker 2:24-25 Hoe word ik gelukkig?

Prediker 2:24-25 Hoe word ik gelukkig? Prediker 2:24-25 Hoe word ik gelukkig? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

70 Zegenspreuken. om aandachtig en dankbaar te leven. Kick Bras tekst Anke Bras - van Oord - schilderijen

70 Zegenspreuken. om aandachtig en dankbaar te leven. Kick Bras tekst Anke Bras - van Oord - schilderijen 70 Zegenspreuken om aandachtig en dankbaar te leven Kick Bras tekst Anke Bras - van Oord - schilderijen Inleiding In dit boekje vind je 35 kaartjes met elk twee zegenspreuken. De kaartjes kunnen uit het

Nadere informatie

Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema

Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema Openingswoord en kruisteken (allen staan op) Welkom in deze viering. Vandaag wil God tot ons komen in de Woorden van de Schrift. Hij wil tot ons spreken

Nadere informatie

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker Kapstok Proces van Geestelijke Groei Dick Slikker 1 Inhoud 1 Komt het weer goed tussen mens en God? 5 2 In Sync met God 11 3 Uitdaging van de Leerschool 17 4 Onze waarom vragen als God het net anders doet

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik wil vanmorgen een paar zaken met u delen. Een paar gedachten, wat muziek en straks, bij de koffie, iets lekkers. En de aanleiding is natuurlijk mijn

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie