INHOUDELIJK EN EDUCATIEF PAKKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDELIJK EN EDUCATIEF PAKKET"

Transcriptie

1 INHOUDELIJK EN EDUCATIEF PAKKET SLOPPENWIJKEN IN KENIA

2 Schrijf-ze-VRIJdag 16 oktober 2009 INHOUDSTAFEL DEEL 1: INHOUDELIJKE TEKST... DEEL 2: EDUCATIEVE WERKVORMEN... DEEL 3: FICHES... Colofon Het pakket Sloppenwijken in Kenia is een productie van Amnesty International Vlaanderen vzw. Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen, Tel: , Fax: , Werkten mee: Eva Berghmans, Rita Vanherck, Vicky Hennaert, Danielle Hennaert.

3 DEEL 1 INHOUDELIJKE TEKST

4 SAMENVATTING In Nairobi, de hoofdstad van Kenia, woont meer dan de helft van de bevolking in sloppenwijken. Twee miljoen mensen leven er in krotten in de meest onmenselijke omstandigheden. Ze hebben bovendien niet eens de zekerheid dat ze de volgende dag nog een dak boven hun hoofd zullen hebben. Het leven in de sloppenwijk In de sloppenwijken van Nairobi is het een kwestie van overleven. De mensen wonen er opeengepakt op een kleine oppervlakte: hoewel de helft van de inwoners van Nairobi in sloppenwijken wonen, maken die slechts 5 percent van het grondgebied uit. De woningen zijn krotten, zelden groter dan één kamer. Wie geluk heeft, deelt een toilet met de buren. Anderen moeten gebruik maken van plastic zakjes die ze op straat gooien. Er zijn geen waterleidingen. Het water loopt door open geulen doorheen de straatjes. Wanneer het in aanraking komt met rioolwater, zorgt het voor besmettelijke ziekten. Niet alleen zijn de hygiënische omstandigheden erbarmelijk, ook zijn er veel te weinig voorzieningen, zoals scholen, klinieken en openbaar vervoer. Er zijn evenmin degelijke wegen, zodat het haast onmogelijk wordt om branden te blussen, of om politie snel ter plaatse te sturen. Gedwongen uitzetting Meestal huren de bewoners van een private eigenaar. Niettemin kunnen ze geen rechten doen gelden op hun woonst. Ze staan machteloos wanneer ze plots en onder dwang uit hun huis gezet worden. Dit gebeurt vaak: de krotten moeten plaats ruimen voor infrastructuurprojecten van de overheid of van private personen. Dan moeten de bewoners opkrassen. Ze verliezen het dak boven hun hoofd, hun sociale netwerk, hun kostwinning en hun waardigheid. Plannen voor de toekomst Na de sloppenwijken jarenlang links te hebben laten liggen, wil de Nigeriaanse overheid ze nu eindelijk aanpakken door een meerjarenproject, dat gericht is op verbetering van de wijken. Dat is een mooi initiatief, maar de eerste stappen in het project zijn niet veelbelovend. De overheid consulteert de burgers niet. Noch gaat ze in op hun onmiddellijke noden, die niet opgelost worden door het project op lange termijn. Amnesty stelt dat de rechten op behoorlijke huisvesting, water, gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid van de bewoners van sloppenwijken respect verdienen. Vandaar kozen we dit thema als onderwerp voor onze Schrijf-ze-VRIJdag.

5 INLEIDING In 2008 en 2009 bezocht Amnesty International vijf sloppenwijken in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De grootste van hen heet Kibera. Die sloppenwijk ontstond in 1912, toen een groep voormalige soldaten in het Britse leger tijdelijk het recht kregen om zich te vestigen in een klein en bebost gebied. Later kregen ook anderen de toestemming om zich daar te vestigen. Zo ontstond Kibera, een sloppenwijk met een grondgebied van 550 are, waar één miljoen mensen wonen. Het land is grotendeels eigendom van de overheid. Het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van Kibera is typerend voor het fenomeen van sloppenwijken in Kenia. Ze ontstonden telkens wanneer kleine groepen mensen zich er vestigden en groeiden in de loop van de tijd uit tot dicht bevolkte woongebieden. Meestal is het land ten dele in handen van de overheid en ten dele in privé-eigendom. Andere sloppenwijken in Nairobi zijn Mathare, Korogocho, Mukuru Kwa Njenga en Deep Sea. Amnesty voerde gesprekken met de bewoners van de sloppenwijken, zowel de verhuurders als de huurders, met overheidspersoneel, met VN-instellingen, met nietgouvernementele organisaties en lokale verenigingen. De bevindingen van Amnesty werden gebundeld in het rapport Kenya. The unseen majority: Nairobi s two million slum-dwellers, dat gepubliceerd werd in juni Toen bezocht Secretaris- Generaal Irene Khan het land, stelde het rapport voor en lanceerde een actie ter plaatse, waarop duizenden Kenianen intekenden. Actie in Kenia alleen volstaat niet. Als we voldoende druk willen uitoefenen op de Keniaanse overheid om daadwerkelijk het lot van de bewoners van de sloppenwijken te verbeteren, moet er wereldwijd actie gevoerd worden. De vele duizenden brieven die jongeren in Vlaanderen zullen schrijven tijdens Schrijf-ze-VRIJdag zullen zeker bijdragen tot dit doel. Dat actie nodig is, mag blijken uit dit pakket. Het leven in de sloppenwijken is immers hard en de mensenrechten van de bewoners worden geschonden, niet in het minst omdat hen de constante dreiging van een gedwongen uitzetting boven het hoofd hangt. De overheid heeft plannen om de wijken te ontwikkelen, maar doet tot nu toe te weinig om ze te realiseren.

6 HET LEVEN IN DE SLOPPENWIJK Een overzicht De sloppenwijken in Nairobi zijn zo oud als de stad zelf. Tijdens de koloniale periode was het Afrikanen niet toegestaan om zich te vestigen in de residentiële wijken van de stad, die voorbehouden waren voor Europeanen en Aziaten. Toen de stad Nairobi begon te groeien, trokken vele Kenianen erheen op zoek naar werk. Zij moesten zich vestigen in kleine informele woongebieden buiten het zakencentrum en de residentiële wijken van de stad. Soms werd er expliciet toestemming gegeven door de overheid om in een bepaald gebied te gaan wonen. Vaker werden de nieuwe woongebieden simpelweg getolereerd. De koloniale overheid negeerde het bestaan van deze woongebieden. Ze kregen dus geen nutsvoorzieningen en er werden geen wegen naartoe aangelegd. Zo ontstond een verdeelde stad, die enerzijds bestaat uit sloppenwijken waar de overheid grotendeels afwezig is en anderzijds uit gebieden die beheerd en ontwikkeld worden door de overheid. Toen Kenia in 1963 onafhankelijk werd, zette de Keniaanse overheid dit beleid verder. Al snel begon ze pogingen te ondernemen om de sloppenwijken te ontruimen ( slum clearance ). Deze pogingen hadden geen succes. De sloppenwijken bleven groeien. In de jaren 80 veranderde de overheid haar beleid. In plaats van de sloppenwijken te verwijderen, ging ze proberen om ze te verbeteren ( slum upgrading ). Daartoe ging ze samenwerkingen aan met NGO s en ontwikkelingsorganisaties. Maar er waren problemen: corruptie en een gebrek aan overleg met de doelgroep deden de projecten soms mislukken. Er zijn uiteraard ook succesvolle projecten, zoals het project van Artsen Zonder Grenzen in Kibera (zie Het feit dat de overheid de sloppenwijken zo lang volledig links liet liggen, verklaart de erbarmelijke levensomstandigheden in die wijken. Nutsvoorzieningen die wel aanwezig zijn in andere delen van de stad, ontbreken in de sloppenwijk. Denk aan water, riolering, elektriciteit, vuilophaling, gezondheidszorg, onderwijs, toegangswegen en transport. Daarnaast zijn er onvoldoende voorzieningen in de huisjes of krotten aanwezig, wat dan weer te wijten is aan de eigenaars van de krotten. De meerderheid van de krotbewoners huren hun onderkomen immers van private personen, die veel geld verdienen aan de woningen. Mama Esther, die in Mukuru woont, getuigt: We wonen met ongeveer vijftien families op één perceel dat eigendom is van één eigenaar. Iedere familie huurt een huis van één kamer en betaalt 400 tot 700 shilling (rond 1 Euro) voor de kamer per maand. Ik heb de kamer in twee verdeeld, zodat mijn drie kinderen in één deel kunnen slapen en ik in het andere deel. De voorzieningen zijn hier heel slecht. We hebben één toilet dat is aangesloten op een put en één gemeenschappelijke badkamer. Omdat we met zovelen zijn, moeten we onderling regeling treffen over het gebruik van het toilet en vooral de badkamer. Het afvalwater loopt door open riolen doorheen ons perceel en de naburige percelen naar de rivier toe.

7 Over sloppenwijken Volgens het UN-Habitat Global Report on Human Settlements 2003 maken krottenwijkbewoners nu een derde van de wereldbevolking uit. In 2001 werden in een wereldomvattend onderzoek krottenwijkbewoners geteld. Wanneer de huidige ontwikkeling zich voortzet zullen in ,5 miljard mensen in krottenwijken wonen. De overgrote meerderheid van hen zal niet de beschikking hebben over basisvoorzieningen, zoals passende huisvesting, toegang tot schoon water, sanitair, scholing, gezondheid, werkgelegenheid en zeggenschap over de eigen omstandigheden. Toch is dit niet helemaal onafwendbaar. Volgens de rapportage uit 2005 over de voortgang bij het behalen van de Millennium Development Goals (www.unmillenniumproject.org), opgesteld onder leiding van Jeffrey Sachs, kan bij intensivering van de inspanningen deze toename met 570 miljoen verminderd worden. In het rapport wordt opgeroepen om naast het verbeteren van de leefomstandigheden in bestaande krottenwijken ook de vorming van nieuwe slums tegen te gaan. Bron: Onvoldoende toegang tot schoon water Uit de getuigenis van Mama Esther bleek het al: er zijn bijna geen waterleidingen, noch riolen in de sloppenwijken. Slechts 20 percent van de bewoners van sloppenwijken hebben toegang tot leidingwater. In 2002 werd de watervoorziening geprivatiseerd. De overheid hoopte dat er vanuit de industrie geld zou vrijgemaakt worden om waterleidingen te voorzien in de sloppenwijken en dat het water minder duur zou worden. Het tegengestelde bleek het geval. Er wordt onregelmatig en onvoldoende water geleverd. De waterkwaliteit is slecht, wat leidt tot ziektes zoals cholera en dysenterie. De prijzen zijn gestegen. De overheid zelf stelde dit vast: Er wordt water verkocht, zonder dat de kwaliteit gecontroleerd werd, aan consumenten die daar uren voor moeten uittrekken, aan prijzen die vaak vijf tot 20 keer hoger zijn dan het tarief van de metervoorziening. Geen sanitaire voorzieningen (riolen en afvalophaling) De Keniaanse wetgeving bepaalt dat de lokale overheid sanitaire voorzieningen moet treffen voor afvalwater en afval. Maar de Stad Nairobi geeft zelf toe die nooit te hebben voorzien voor de sloppenwijken. Riolen zijn er bijna niet, dus wordt het afvalwater weggeleid via handgemaakte aarden kanaaltjes die als open riolen fungeren. In die open riolen komt het afvalwater soms in contact met schoon water uit gebarsten leidingen. Waar de grond plat is, hangt er steeds een geur van uitwerpselen. De kanaaltjes monden vaak uit in de rivier en leiden tot grootschalige pollutie van het rivierwater. Toiletten zijn slechts in beperkte mate aanwezig. Meestal is een toilet aangesloten op een put en wordt het gebruikt door meerdere families. De putten worden manueel geledigd. Er zijn zelfs sloppenwijken waar er geen toiletten zijn. Daar gebruikt men de vliegende toiletten : de uitwerpselen worden opgevangen in een plastic zakje en op straat gedumpt.

8 Onvoldoende klinieken, scholen en wegen De overheid heeft in de sloppenwijken maar weinig scholen en klinieken opgericht, dus moeten de bewoners een beroep doen op private initiatieven, waar er zijn. Artsen Zonder Grenzen runt een gezondheidscentrum in Kibera. Voor meer info, zie Kinyanjui, die in een andere sloppenwijk woont, getuigt: Doordat we zo n slechte hygiënische omstandigheden kennen, hebben we geen goede gezondheid, maar er zijn geen gezondheidscentra van de overheid in de sloppenwijken. De dichtstbijzijnde kliniek is vijf kilometers van hier. Als we ziek zijn, wandelen we erheen. Wie te ziek is om te lopen, moet een menselijke ambulance nemen: zich laten dragen of op een kar vervoeren. We kunnen geen taxikosten betalen voor ernstig zieken. Voor de kinderen betekent het gebrek aan staatsonderwijs dat ze naar privéscholen moeten gaan. Maar die vragen schoolgeld en dat kunnen vele ouders zich nauwelijks veroorloven. Zo vertelt David, die in Korogocho woont en drie kinderen heeft: Het is niet gemakkelijk om je kinderen school te laten lopen. Je moet er veel voor opofferen. Misschien zijn je dagelijkse inkomsten niet voldoende. Dus moet je het stellen zonder voedsel, zonder basisgoederen. Soms sla je het ontbijt en het middageten over, zodat ze naar school kunnen gaan Uit de gesprekken die Amnesty had met de bewoners, ten slotte, bleek dat het gebrek aan toegangswegen tot de wijken en wegen in de wijken ook als een groot probleem ervaren werd; De mensen moeten lange afstanden te voet afleggen om het openbaar vervoer te bereiken. De straatjes in de sloppenwijken zijn smal en zeker bij regenweer moeilijk begaanbaar. Juist daarom is het moeilijk om riolen aan te leggen, om branden te blussen en om de veiligheid te garanderen. De politieposten liggen buiten de sloppenwijken en de politie kan in de wijken moeilijk patrouilleren en daadwerkelijk ingrijpen, net omdat er geen degelijke wegen zijn. Conclusie Het harde leven in de sloppenwijken is niet slechts een feitenkwestie, het is ook een kwestie van rechten. Iedereen heeft immers recht op behoorlijke huisvesting, op een schoon leefmilieu, op drinkbaar water, op gezondheidszorg, op onderwijs en op veiligheid. GEDWONGEN UITZETTINGEN De bulldozer walste onze huizen plat, terwijl al ons hebben en houden er nog in zat Jane Atieno, bewoonster van de wijk Deep Sea Naast de slechte levensomstandigheden in de sloppenwijken, treft de bewoners een ander groot probleem en dat is hun gebrek aan woonzekerheid. Ze lopen steeds gevaar onder dwang uit hun huis gezet te worden.

9 De bewoners huren hun huisjes van private eigenaars, maar er hebben er geen titel of recht op, in de vorm van een huurcontract of iets dergelijks. Dus staan ze machteloos wanneer ze het bevel krijgen hun huis te verlaten. Ze kunnen niet naar een rechter of andere overheidsinstantie stappen en daar eisen dat ze in hun rechten erkend worden. Gedwongen uitzettingen zijn schering en inslag in de sloppenwijken. De bewoners moeten plaats ruimen voor projecten van private personen of bedrijven, of voor infrastructuurprojecten van de overheid. Dus worden ze zonder voorafgaande kennisgeving, vaak in het midden van de nacht, uit hun huis gezet. Ze verliezen veel meer dan een dak boven hun hoofd. Ze verliezen hun schamele bezittingen, hun sociale netwerk en hun broodwinning. De frequente uitzettingen zijn ook de reden dat vele bewoners geen zin hebben om hun woningen te verbeteren. Waarom moeite doen als je huis toch elk moment kan worden afgebroken? In het Keniaanse recht is er geen enkele bepaling terug te vinden over uitzettingen. Dus heeft de overheid vrij spel, al hebben rechtbanken in het verleden al eens besloten dat de overheid verplicht was om alternatieve huisvesting te voorzien of voorafgaande informatie te verschaffen. Maar het ging telkens om afzonderlijke uitspraken die niet kunnen worden toegepast op elk geval van gedwongen uitzetting. Gedwongen uitzettingen zijn een mensenrechtenschending. Dus vraagt Amnesty International van de Keniaanse overheid dat die er onmiddellijk een einde aan maakt. Ook VN-instellingen tikten Kenia al regelmatig op de vingers, omdat het zijn beleid over gedwongen uitzettingen nog steeds niet heeft aangepast. Over gedwongen uitzettingen Dat gedwongen uitzettingen verboden zijn, betekent niet dat niemand uit zijn huis kan gezet of onteigend worden. Wel betekent het dat dit slechts toegestaan is, wanneer een aantal voorwaarden voldaan zijn. Het VN-Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten heeft in General Comment No. 7 bepaald wat die voorwaarden zijn: - een mogelijkheid voor volwaardige consultatie van de betrokkenen; - behoorlijke en redelijke opzegtermijnen; - informatie over de geplande uitzettingen en de reden ervoor; - overheidspersoneel moet aanwezig zijn bij de uitzetting; - de personen die de uitzetting uitvoeren, moeten geïdentificeerd worden; - geen uitzettingen bij erg slecht weer of s nachts; - mogelijkheid van beroep tegen de uitzetting - juridische bijstand voor de betrokkenen. Daarnaast moet de overheid er ook voor zorgen dat mensen door een uitzetting niet dakloos worden. Daarom zijn alternatieve huisvesting en schadevergoeding vereist.

10 Nairobi River Basin Programme De rivieren in Nairobi zijn sterk vervuild, niet in het minst omdat er geen behoorlijke riolering in de stad is. Dus ontwikkelde de overheid een programma om de rivieren te saneren en beheren. Op zich is dat een goede zaak. In november 2008 kondigde de overheid aan dat ze op twee jaar tijd het rivierbassin wil saneren. Daarom moeten de huizen die in een strook van 30 meter naast de rivier liggen, afgebroken worden. Meer dan mensen zullen daardoor uit hun huis gezet worden. Uitzettingen zijn mogelijk en in dit geval misschien zelfs wenselijk, gezien de nood aan een schoon leefmilieu, op voorwaarde dat de rechten van de betrokkenen gerespecteerd worden. En daar wringt het schoentje. Tot nu toe is de overheid er nog niet in geslaagd om behoorlijke informatie te geven aan de burgers, noch heeft ze hen geconsulteerd over haar plannen. Daardoor is er grote onzekerheid bij de bevolking, die betwijfelt of er in voldoende alternatieve huisvesting voorzien is. Fredrick uit Mathare vertelt: Ik heb van de uitzettingen bij de rivier gehoord, maar ik weet niet hoeveel meter er zal onteigend worden. Ik denk dat mijn huis erbij zal zijn, en ik zal afwachten en zien wat er gebeurt. Ik ben niet zeker dat de overheid ons zal helpen, maar ik hoop dat ze dat zal doen. Ik heb nog met niemand over de uitzettingen gesproken. Maar ja, met wie zouden we kunnen spreken? Tot nu toe zijn de uitzettingen niet eens officieel, want de zonechef heeft nog niet eens een vergadering bijeengeroepen om uitleg te geven, zoals hij vroeger al eens deed wanneer er een weg zou aangelegd worden. Het is duidelijk: als de overheid verder wil gaan met het programma, mag ze slechts overgaan tot de uitzettingen op voorwaarde van informatie en consultatie van de betrokkenen. Ook moet er andere huisvesting voorzien worden. WIJKONTWIKKELING De Keniaanse overheid heeft een programma ontwikkeld om de sloppenwijken te ontwikkelen en de levensomstandigheden te verbeteren: het Kenya Slum Upgrading Programme (KENSUP). Dit hoogst ambitieuze project streeft ernaar om tegen 2020 de levensomstandigheden van 5.3 miljoen bewoners van sloppenwijken te hebben verbeterd. Het zal dit doen door nutsvoorzieningen aan te leggen in de wijken en door betaalbare sociale huisvesting te voorzien. Het programma werd in overleg met VN-Habitat opgesteld, dat technische steun verschaft en lobbiet bij de regering en lokale overheid. VN-Habitat en Wereld Habitat Dag De Verenigde Naties maken zich zorgen over de groei van de steden. Het is haast onmogelijk om genoeg huizen te bouwen bijvoorbeeld. En hoe zorg je dat alle mensen - ook de armenwerk en voldoende te eten hebben? Hoe kunnen steden zo groeien dat iedereen er goed kan wonen? Er is in de grote steden ook veel misdaad. Dat komt omdat de mensen in de krottenwijken ontevreden zijn. Veel mensen hebben geen werk en verdienen dus geen geld. Misdaad is een manier om aan geld te komen. En als je niet naar school gaat, geen vak kunt leren of een beroep, wat doe je dan?!

11 Daarom heeft de VN het VN-Habitat programma in het leven geroepen. Habitat kun je vertalen met woongebied. Het Habitat-programma heeft als doel de leefomstandigheden van mensen te verbeteren. Zo moet iedereen ter wereld de kans hebben op een behoorlijk en veilig leven in een leefbare omgeving. VN-Habitat organiseren bijeenkomsten met de bestuurders van de grote steden. Samen bespreken ze dan hoe je een stad op de groei moet bouwen. De steden wisselen ook ervaringen uit. De Verenigde Naties stellen ook geld beschikbaar voor stadsprojecten, die de levensomstandigheden kunnen verbeteren. Dat is ook in Kenia het geval. De hoofdzetel van VN-Habitat bevindt zich in Nairobi, Kenia. Wereld Habitat Dag Bij het Habitat-programma hoort een Wereld Habitat Dag (World Habitat Day). Die wordt elk jaar op de eerste maandag van oktober gehouden. Er wordt dan een speciaal thema uitgekozen. Voor 2008 was het Harmonious Cities. Dat betekent Harmonieuze Steden.Harmonieuze steden zijn steden waar het prettig wonen en werken is en waar de mensen goed met elkaar kunnen opschieten. In 2009 is het thema Planning our Urban Future of Plannen voor de Toekomst van de Steden. Bronnen: VN-Arena Wat doen de VN? (http://www.cmo.nl/vn/index.php?option=com_content&task=view&id=180&itemid=21 3) en VN-Habitat (Engels; Amnesty International en Wereld Habitat dag Op 5 oktober 2009, Wereld Habitat Dag zal Amnesty International protesteren tegen gedwongen uitzettingen in verschillende Afrikaanse landen. Het probleem van gedwongen uitzettingen bestaat immers niet alleen in Kenia, maar in vele andere landen. We zullen vooral aandacht besteden aan Kenia zelf, Angola, Tsjaad, Equatoriaal Guinea, Nigeria en Zimbabwe. Als je mee wil doen aan de acties die Amnesty op die dag op touw zal zetten, surf dan naar de website Op dit ogenblik loopt er een pilootproject in het programma. Bij dat project zullen bewoners van Kibera tijdelijke hervestigd worden naar een ander gebied, terwijl er nieuwe woningen voor hen gebouwd worden. Als die af zijn, zullen ze ze kunnen kopen of huren. Op dit ogenblik zijn al 600 tijdelijke woonplaatsen afgewerkt. Weldra zullen de eerste bewoners van Kibera daar tijdelijk worden ondergebracht. Natuurlijk is het zeer positief dat de Keniaanse overheid zo n programma heeft ontwikkeld. Maar zal het gerealiseerd worden, en, zo ja, hoe? Het pilootproject doet alvast heel wat vragen rijzen. Een eerste vraag betreft de consultatie en informatie van de burgers. Een ontwikkelingsprogramma heeft weinig kans op slagen als het geen rekening houdt met de noden van de bevolking en niet door die bevolking gedragen wordt. Daarom is het noodzakelijk dat de bewoners van de sloppenwijken alle informatie krijgen over de plannen voor hun wijk en inspraak hebben bij het opstellen van die plannen. Uit de bevragingen van Amnesty International bleek dat 45 van de 50 geïnterviewden vonden dat er onvoldoende informatie en consultatie was. Daardoor is er argwaan ontstaan en doen er allerhande verhalen en speculaties de ronde.

12 Een tweede vraag betreft de noodzakelijke uitzettingen. Zullen die deze keer gebeuren in overeenstemming met het internationaal recht over mensenrechten? Een derde vraag gaat over de locatie, grootte en kost van de tijdelijke huisvesting en de definitieve nieuwe woningen. Daar bestaat heel wat onzekerheid en angst over. Rose Awino frim Kibera uit haar bezorgdheid: Ik verdien mijn geld door hier tomaten te verkopen. Als ik moet verhuizen, waar moet ik dan heen? Ik heb geen man en geen job. Hoe moet ik brood op de plank brengen? Wie gaat er zorgen voor eten voor mijn kinderen? Blijkbaar heeft de overheid nog niet definitief beslist welke prijs er zal gevraagd worden voor de tijdelijke, noch voor de definitieve nieuwe woningen. Ook is het niet duidelijk of de nieuwe woningen zowel gehuurd als gekocht kunnen worden. Als alleen kopen mogelijk is, zullen minder begoede mensen onvermijdelijk uit de boot vallen. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, gehandicapten en HIV/Aidspatiënten lopen het meeste risico dat ze geen nieuw huis zullen kunnen krijgen. Een vierde vraag is wat er moet gebeuren met de andere sloppenwijken, terwijl er gewerkt wordt aan Kibera. Kan de overheid volstaan met dit project? Moet ze niet al het mogelijke doen, zoveel mogelijk fondsen verzamelen om ervoor te zorgen dat ook de noden van haar andere burgers gelenigd worden? Amnesty International is bezorgd dat KENSUP weliswaar ambitieus geformuleerd is, maar in de praktijk niet zal gerealiseerd worden. We willen de Keniaanse overheid ertoe aansporen om zich ten volle op het project toe te leggen en het naar beste vermogen in praktijk te brengen, zodat de bewoners van sloppenwijken recht krijgen. ((( Demand Dignity ))) Mensenrechten = minder armoede Sloppenwijken is één van de thema s van Amnesty s nieuwe wereldwijde campagne tegen armoede, getiteld Demand Dignity De campagne is er gekomen vanuit de vaststelling dat Amnesty International niet onverschillig kan blijven tegenover armoede: bijna 1 miljard mensen op de wereld heeft honger, 1 miljard mensen leeft in sloppenwijken, 1,3 miljard mensen heeft geen toegang tot gezondheidszorg, en iedere minuut sterft een moeder in het kraambed. Met mensenrechten kan je daar iets aan doen. Amnesty International voert campagne tegen de mensenrechtenschendingen die mensen arm maken en arm houden. Voor Amnesty is armoede niet zozeer een kwestie van een gebrek aan geld of economische zwakheid, maar van mensenrechten. Alleen als je mensenrechten gerespecteerd worden, kan je uit de vicieuze cirkel van armoede treden en in waardigheid leven. Wie een dak boven zijn hoofd, onderwijs, proper water en gezondheidszorg moet ontberen, ziet zijn economische, sociale en culturele rechten geschonden. Wanneer het voor vrouwen uitgesloten is om land te bezitten of te erven, zijn zij het slachtoffer van discriminatie. Wanneer een arme machteloos moet toezien hoe hij uit zijn huis gezet wordt, zonder dat te kunnen aankaarten bij een rechter of andere instantie,

13 worden zijn rechten op een eerlijk proces geschonden. Wanneer hij wordt afgeranseld door de politie omdat hij zijn huis weigert te verlaten, wordt zijn recht op fysieke integriteit geschonden. Zo kunnen de onrechtvaardigheden waarvan armen het slachtoffer zijn, steeds worden vertaald in mensenrechten. En die mensenrechten verdedigt Amnesty. Armoede is niet onvermijdelijk, maar is het resultaat van beslissingen van mensen. Overheden, internationale instanties, bedrijven, internationale financiële instellingen en machtige burgers nemen dagelijks beslissingen die armen treffen. Die mensen wijst Amnesty International op hun verantwoordelijkheid. En waar mensen die in armoede leven, opkomen voor hun rechten, zal Amnesty er zijn om hen terzijde te staan in hun strijd. Amnesty International wil aantonen hoezeer armoedeproblemen in sloppenwijken, en problemen als moedersterfte geen spijtige toevalligheden zijn. Staten, maar ook bedrijven hebben een verpletterende verantwoordelijkheid om armoede als grootste mensenrechtencrisis ter wereld aan te pakken Wil je de campagne mee volgen en samen met Amnesty International actie voeren? Surf dan regelmatig naar onze website:

WERKVORMEN VOOR DE LAGERE SCHOOL

WERKVORMEN VOOR DE LAGERE SCHOOL WERKVORMEN VOOR DE LAGERE SCHOOL 1. Raad-het-plaatje Geschikt voor: laatste graad lagere school Duur: 30 minuten Maak kopies van dit blad en deel ze uit in de klas. Op het blad staan fotootjes die symbool

Nadere informatie

Naam: INDIA EN ARMOEDE

Naam: INDIA EN ARMOEDE Naam: INDIA EN ARMOEDE In India is het verschil tussen arme en rijke mensen erg groot. Een klein deel van de Indiërs is heel rijk. Maar de meeste mensen zijn er erg arm. Ze werken hard voor weinig geld

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal Verslag van een bezoek van een delegatie aan Berlijn (12 tot 15 mei 2003) Vergaderjaar Nr.

1/2. Staten-Generaal Verslag van een bezoek van een delegatie aan Berlijn (12 tot 15 mei 2003) Vergaderjaar Nr. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 275 29 006 Verslag van een bezoek van een delegatie aan Berlijn (12 tot 15 mei 2003) Nr. 1 VERSLAG Vastgesteld 11 juni 2003 Van 12 tot en met 14 mei 2003

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

En daarom werk ik,14 jaar later

En daarom werk ik,14 jaar later En daarom werk ik,14 jaar later opdrachtenblad Regie: Maarten Schmidt & Thomas Doebele Jaar: 2013 Duur: 55 minuten (film), 10 37 minuten (portret Raihan) Website: www.filmcompagnie.nl De jonge Raihan Opdrachten

Nadere informatie

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Informatie voor basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8 Wat kun je hier vinden? 1. Jouw spreekbeurt over de Millenniumdoelen 2. Waarom zijn er Millenniumdoelen 3.

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG Onderwerp Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zeer

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

De trek naar de stad 1. Wonen in Lagos 2. Blad 1. Mega Enorm groot. Een megastad is een enorm grote stad.

De trek naar de stad 1. Wonen in Lagos 2. Blad 1. Mega Enorm groot. Een megastad is een enorm grote stad. 5 Lastige woorden Blad De trek naar de stad Mega Enorm groot. Een megastad is een enorm grote stad. Uitkering Geld dat je krijgt van de regering, bijvoorbeeld als je niet kunt werken. Voorbehoedsmiddel

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

aanvullende informatie over de sloppenwijken in Caracas

aanvullende informatie over de sloppenwijken in Caracas Les 3: Overleven in de sloppenwijken / Bijlage I I. Introductie aanvullende informatie over de sloppenwijken in Caracas Er wonen miljoenen mensen in de sloppenwijken van Caracas, verspreid over verschillende

Nadere informatie

Blijf! Xxxxx. Regie: Xx Jaar: 2007. http://www.xxx http://www.xxx. Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 Duur: 90 minuten. Xxxx

Blijf! Xxxxx. Regie: Xx Jaar: 2007. http://www.xxx http://www.xxx. Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 Duur: 90 minuten. Xxxx XXXXX Bronnenblad Opdrachtblad Blijf! Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 90 minuten X Xx 01 Inhoud 1. Gegevens Iran en Nederland 2. De IND 3. Asielzoekers in Nederland 4. Moeilijke woorden 5. Kinderrechten

Nadere informatie

Huishoudgeld. Ik verdien zo weinig dat er niets te sparen valt. Rhoda en Ruben. werkblad 07

Huishoudgeld. Ik verdien zo weinig dat er niets te sparen valt. Rhoda en Ruben. werkblad 07 Huishoudgeld Ik verdien zo weinig dat er niets te sparen valt. Rhoda en Ruben werkblad 07 Huishoudgeld Kenia was vroeger een Engelse kolonie*. Dat merk je nu nog steeds. In Engeland hadden ze vroeger de

Nadere informatie

Genoeg water voor iedereen

Genoeg water voor iedereen Genoeg water voor iedereen eerlijk verdeeld - betaalbaar - schoon - duurzaam Of je nu rijk bent of arm, als je een dag niet drinkt heb je dorst. Niemand kan zonder water. Met genoeg en schoon water hebben

Nadere informatie

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 22 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag - Basisschool Heiende, Lokeren Geachte directeur en leerkrachten, Geachte burgemeester

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 De kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 waarom deze campagne? zit er een luchtje aan uw bedrijfskleding? Met deze campagne willen wij u de werknemers

Nadere informatie

Stilstaan bij armoede

Stilstaan bij armoede Naam: Klas: Kan jij de vicieuze cirkel van armoede aanvullen? 1 De rijke en de arme tafel Schrijf in de ballonnen hoe jij je voelde tijdens het tafelmoment? Waar wil jij werk van maken in de toekomst?...

Nadere informatie

filosofie havo 2016-II

filosofie havo 2016-II Opgave 1 (On)rechtvaardig internet 1 maximumscore 3 een weergave van het begrip capability: de mogelijkheid die een mens heeft om te kiezen en te handelen 1 een weergave van het begrip functioning: het

Nadere informatie

Help kinderen die geen eten hebben

Help kinderen die geen eten hebben GIRO LESPAKKET Help kinderen die geen eten hebben In veel landen in Afrika hebben veel kinderen niet genoeg te eten. Ze eten de hele dag niks of maar een heel klein beetje. Dat is een ramp. Want eten is

Nadere informatie

Stichting Mama Alice

Stichting Mama Alice Straatkinderen Je bent thuis een extra zorg want je schoolgeld kan niet betaald worden. Er is geen geld voor eten. s Avonds word je de straat opgestuurd en je mag pas thuis komen als je geld verdiend hebt

Nadere informatie

Maatschappelijke oorzaak

Maatschappelijke oorzaak Recht-Op hanteert het maatschappelijk schuldmodel inzake armoede. De organisatie van de maatschappij, de heersende structuren en regelgevingen veroorzaken armoede, bestendigen of vergroten ze zelfs. Modaliteit

Nadere informatie

Veiligheid. In de sloppenwijk is het nooit veilig. Joshua, 11 jaar. werkblad 09

Veiligheid. In de sloppenwijk is het nooit veilig. Joshua, 11 jaar. werkblad 09 Veiligheid In de sloppenwijk is het nooit veilig. Joshua, 11 jaar werkblad 09 Veiligheid De bijnaam van Nairobi is er niet één om trots op te zijn. De bijnaam is Nai-robbery. Robbery is Engels voor beroven.

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Sloppenwijken in de media

Sloppenwijken in de media Sloppenwijken in de media Opdrachtenblad I want to be a Pilot Regie: Diego Quemada-Diez Jaar: 2006 Duur: 12 minuten Website: www.iwantobeapilot.com Meet the Muthuku Family, aflevering 2: Hoe wonen ze?

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Living Rights Toti Opdrachtenblad Regie: Duco Tellegen Jaar: 2005 Duur: 26 minuten Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Leerdoelen Je kunt Kenia aanwijzen op een kaart. Je kunt beschrijven

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel PERSDOSSIER Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel MEMISA Memisa is een Belgische NGO die ijvert voor een betere toegang tot basisgezondheidszorg. Ieder individu heeft immers het recht

Nadere informatie

filosofie havo 2016-I

filosofie havo 2016-I Opgave 1 Ebola 1 maximumscore 2 een uitleg dat er in tekst 1 geen sprake is van gelijke kansen voor de ebolapatiënten, omdat de farmaceutische industrie alleen medicijnen ontwikkelt waarop winst gemaakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Stichting Wondem- november 2012- nummer 2. Dank u voor het maken waar van mijn droom.

Nieuwsbrief van Stichting Wondem- november 2012- nummer 2. Dank u voor het maken waar van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem- november 2012- nummer 2 Dank u voor het maken waar van mijn droom. De droom van Wondem Wondem is vijf keer in Ethiopië geweest. Toen hij daar op bezoek was, werd hij heel

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Samen maar verschillend

Ik en de maatschappij. Samen maar verschillend Ik en de maatschappij Samen maar verschillend Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Ruud Schinkel Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie:

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

Stroomschema Urgentie

Stroomschema Urgentie Stroomschema Urgentie Om gemakkelijk na te gaan of u voor urgentie in aanmerking komt voor een woning bij Woonstichting VechtHorst kunt u het volgende stroomschema doorlopen. Op het stroomschema zijn de

Nadere informatie

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent Driemaandelijks magazine nr. 21 juli-augustus-september 2010 Hoi unicefkids! Hebben

Nadere informatie

Goed wonen voor iedereen

Goed wonen voor iedereen Goed wonen voor iedereen dus ook voor mensen met een beperking kiezen voelen gebruiken Iedereen heeft recht op goed wonen. Kiezen Zelf kunnen kiezen waar en met wie je woont Gebruiken Gebruik kunnen maken

Nadere informatie

Stap in, herhaalde de man. De toon was vriendelijk, maar tegelijk dwingend. Vijf real, dat was wel verleidelijk... Wie wist wat die man nog meer te

Stap in, herhaalde de man. De toon was vriendelijk, maar tegelijk dwingend. Vijf real, dat was wel verleidelijk... Wie wist wat die man nog meer te De automobilist Het stoplicht sprong op rood. Met een emmer water en een doek in zijn hand rende Paco de vierbaansweg op. Bij de eerste de beste auto drukte hij de natte spons tegen het raam. Dertig seconden

Nadere informatie

Sponsordossier Vakantiekampen

Sponsordossier Vakantiekampen Sponsordossier contact Rodekruisvakanties vzw Sofie Vehent Motstraat 40 2800 Mechelen 015/44 35 11 rodekruisvakanties@rodekruis.be Armoede Wie arm is, heeft het financieel moeilijker dan anderen en leeft

Nadere informatie

Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015

Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015 BELEIDSPLAN 2015 2016 STICHTING UNTENU Nood- & Studiefonds voor LHBT s met hiv in Cambodja Vastgesteld door de stuurgroep (voorloper bestuur) d.d. 24 april 2015 Situatieschets arme hiv-positieve LHBT's

Nadere informatie

Naam: Heilig-Hart&College. Vak: Parklaan 7 1500 Halle. Schooljaar: 20.. 20.. Leerkracht:

Naam: Heilig-Hart&College. Vak: Parklaan 7 1500 Halle. Schooljaar: 20.. 20.. Leerkracht: Naam: Heilig-Hart&College Klas: Vak: Parklaan 7 1500 Halle Schooljaar: 20.. 20.. Leerkracht: Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Slumdog Millionaire 5 3. Amnesty International 7 4. Sloppenwijken 9 5. Wat zou

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Rechten van slachtoffers. Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Rechten van slachtoffers Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel Mensenhandel is een schending van de rechten van talloze mensen in Europa en daarbuiten en beïnvloedt hun leven.

Nadere informatie

VOORBEELD. Huurders en asbest. Informatie en tips voor individuele huurders. en bewonersorganisaties. Eerste druk, augustus 2013

VOORBEELD. Huurders en asbest. Informatie en tips voor individuele huurders. en bewonersorganisaties. Eerste druk, augustus 2013 Huurders en asbest Informatie en tips voor individuele huurders en bewonersorganisaties Eerste druk, augustus 2013 HUURDERS EN ASBEST Informatie en tips voor individuele huurders en bewonersorganisaties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kenya Kinderen. Stichting Kenya Kinderen is opgericht op 07 mei 2009 door Erwin van Andel, Jan Brinkman en

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Les 5: De leefomstandigheden van de Maastrichtse arbeiders

Les 5: De leefomstandigheden van de Maastrichtse arbeiders Les 5: De leefomstandigheden van de Maastrichtse arbeiders Les 5: Leefomstandigheden De kloof tussen arm en rijk De afstand tussen arm en rijk was in de negentiende eeuw veel groter dan nu. Door de toenemende

Nadere informatie

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken.

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken. Bijlage bij het jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2009 Het zichtbaar en mogelijk maken van ontwikkelingssamenwerking vanuit lokaal niveau Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en

Nadere informatie

Dit concrete project is gevonden in het ondersteunen van natuur- en milieuprojecten in de gemeente Bamenda in Kameroen.

Dit concrete project is gevonden in het ondersteunen van natuur- en milieuprojecten in de gemeente Bamenda in Kameroen. Raadsvoorstel: 2015-1530 Onderwerp: millenniumgemeente en internationale samenwerking Datum: 24 februari 2016 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 11 februari 2016 Raadsvergadering: 3 maart

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Stellingen over de uitdagingen voor de boeren in de Cordillera

Stellingen over de uitdagingen voor de boeren in de Cordillera Stellingen over de uitdagingen voor de boeren in de Cordillera MIJNBOUW AKKOORD OF NIET AKKOORD? STELLING 1 Bodemrijkdommen moeten ingezet worden voor de ontwikkeling van het land De overheid in de Cordillera:

Nadere informatie

Het leven in de sloppenwijk

Het leven in de sloppenwijk Het leven in de sloppenwijk In Zuid-Afrika is het leven voor veel zwarte Zuid-Afrikanen erg zwaar. De meeste mensen wonen een golfplaten huisje in een sloppenwijk. In veel sloppenwijken is er geen riolering,

Nadere informatie

Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 22 maart 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling Gent, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

De Geo. 2 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden werkboek A hoofdstuk 1. www.degeo-online.nl. eerste druk

De Geo. 2 th Aardrijkskunde voor de onderbouw. Antwoorden werkboek A hoofdstuk 1. www.degeo-online.nl. eerste druk De Geo 2 th Aardrijkskunde voor de onderbouw Antwoorden werkboek A hoofdstuk 1 www.degeo-online.nl eerste druk Hoofdstuk 1 Zuid-Afrika en Argentinië, twee gezihten Start 1 a Foto s Afrika Latijns-Amerika

Nadere informatie

International Association of Lions Clubs. Wij zijn Lions

International Association of Lions Clubs. Wij zijn Lions Wij zijn Lions De grootste humanitaire NGO 3 Canada Verenigde Staten Europa Verre Oosten Zuid-Oost-Azië 1.675 Lions Clubs 39.621 leden 12.845 Lions Clubs 379.738 leden 9.541 Lions Clubs 270.688 leden 7.509

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Ik staar over het water

Ik staar over het water Ik staar over het water Het is zondag 5 december als de burgemeester ons belt. Kom snel naar het water, zegt hij. We gaan. Het regent eens een keer niet, en de zon schijnt. Als we aankomen op de plek waar

Nadere informatie

De vorm van het verhaal

De vorm van het verhaal Over dit boek Het verhaal van Reinaart de vos is een van de oudste verhalen in het Nederlands. Het is geschreven in de 13 de eeuw door Willem. Wie die Willem precies was, weten we niet. Willem heeft het

Nadere informatie

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen.

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen. Intro Geachte staatssecretaris, Kamerleden, leden van de debatteams, vrienden, familie en andere aanwezigen. Welkom op deze vroege, HELE vroege vrijdagochtend. Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar..,

Nadere informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij het vertonen van mensenrechtenfilms op school. Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij Opdrachtenblad Naam film: Aanduidingen Kijkwijzer: Regie: Jaar: Duur: Eventueel website van de film: Leerdoelen 1. Je kunt op een kaart aanwijzen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Plan voor het grootste gemak

Plan voor het grootste gemak Wijsheid komt met de jaren. Dus ook het gemak. Want hoe ouder u wordt hoe meer u ervaart, dat een ongeluk in een klein hoekje kan zitten. Èn dat dit met aanpassingen voor een groot deel te voorkomen is.

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Eerste leerjaar B 3.1. Mijn rechten Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Mijn rechten Wie ben ik? * De leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn - de mogelijkheden

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming

Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming Turnhout, de././.. Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming De aanvrager verklaart dat er binnen de 2 maanden na het afsluiten

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Naar school Ik houd van m n zus Faith, want ze maakt m n schooluniform schoon. Ze poetst m n schoenen en kamt m n haren. Jeremiah, 8 jaar werkblad 05

Naar school Ik houd van m n zus Faith, want ze maakt m n schooluniform schoon. Ze poetst m n schoenen en kamt m n haren. Jeremiah, 8 jaar werkblad 05 Naar school Ik houd van m n zus Faith, want ze maakt m n schooluniform schoon. Ze poetst m n schoenen en kamt m n haren. Jeremiah, 8 jaar werkblad 05 naar school Kinderen in de sloppen Kijk eens goed naar

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Klager ervaart al jaren overlast van buren. Er komt

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe kan het dat er na 15 mei toch nog aanslagen afvalstoffenheffing over belastingjaar 2010 zijn verstuurd?

Vraag 1: Hoe kan het dat er na 15 mei toch nog aanslagen afvalstoffenheffing over belastingjaar 2010 zijn verstuurd? Rotterdam, 18 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013/2015. Stichting

Beleidsplan 2013/2015. Stichting Beleidsplan 2013/2015 Stichting Versie 1.2 dd 6 januari 2013 Inhoud: 1. Gegevens van de stichting 2. Contactpersoon 3. Doelstelling 4. Werkterrein 5. Activiteiten 6. Projecten 2013-2015 7. Fondswerving

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

Vicieuze cirkel vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vicieuze cirkel vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 November 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82618 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen!

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Millennium Gemeente Langedijk 9 november 2015 Programma Presentatie Workshop Toelichten resultaten uit de workshop Borrel en napraten Inleiding In 1999 stelt

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling van allen in onze samenleving.

Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling van allen in onze samenleving. Amstelveen, zaterdag 9 september 2006 Aan: Commissie Gelijke Behandeling Kleinesingel 1-3 Utrecht Email-adres: info@cgb.nl Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling

Nadere informatie

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2

Platform Mensenrechteneducatie WERKBLADEN - 2 INTRODUCTIELES OP MIJN RECHTEN = JOUW RECHTEN De snelle mensenrechtenquiz Vul de vragen snel in zonder al te lang na te denken. Je krijgt er maar drie minuten voor! 1) Geef je eigen definitie van een mensenrecht.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

Verhuren wordt nóg interessanter met. Pack Verhuurder. Absolute gemoedsrust voor uw vastgoed!

Verhuren wordt nóg interessanter met. Pack Verhuurder. Absolute gemoedsrust voor uw vastgoed! Verhuren wordt nóg interessanter met Pack Verhuurder Absolute gemoedsrust voor uw vastgoed! Proficiat! Door uw vastgoed te verhuren, kunt u een mooi rendement realiseren. Maar wat als uw huurder de huur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie