Gescheiden GEZINNEN. Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging. Ömer Hünkar Ilık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gescheiden GEZINNEN. Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging. Ömer Hünkar Ilık"

Transcriptie

1 Ömer Hünkar Ilık Gescheiden GEZINNEN Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging Inspraakorgaan Turken in Nederland 1

2

3 Ömer Hünkar Ilık Gescheiden GEZINNEN Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging

4 Gescheiden gezinnen Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging Ömer Hünkar Ilık Utrecht, april 2010 Dit boek is te bestellen bij Inspraakorgaan Turken Maliebaan CB Utrecht Vormgeving en druk Drukkerij Dizayn (010) Fotografie Ömer Hünkar Ilık

5 5

6

7 Inhoudsopgave Voorwoord...9 Verantwoording...11 Voor een humaan beleid inzake gezinshereniging Inleiding De inkomenseis De leeftijdsgrens De inburgering buitenland Verenigbaarheid met internationale en mensenrechtenverdragen Beleidsvoornemens tot verdere beperking van gezinshereniging Conclusie en aanbevelingen...23 Hatice Doğan (34), Overijssel...27 Zeynep Günes-Parmaklioğlu (42), Overijssel...31 Claudia de Groot-Cakil (36), Zuid-Holland...35 Zehra Celik (21), Utrecht...39 Muzaffer Yoldaş (56), Overijsel...43 Gamze Apaydin-Unutmaz (19), Zuid-Holland...47 Yildiz Aydin (44), Zeeland...51 Sakik Hava (65), Utrecht...55 Suheyla Daldal-Arslan (22), Brabant...59 Bahar Atesci-Yavuz (20), Zuid-Holland...63 Süleyman Kaya (63), Brabant...67 Nermin Ergün (22), Noord-Holland...71 Ümit Anas (35), Noord-Holland...75 Hatice Arpagünü-Karaman (42), Zuid-Holland...79

8 8

9 Voorwoord Vorig jaar zijn de maatregelen om de gezinshereniging te beperken en de Wet Inburgering Buitenland uitgebreid geëvalueerd. Die evaluaties deden geen recht aan de werkelijkheid. Alleen de geliefden die er in geslaagd waren een gezin te stichten en de mensen die met succes het basisexamen deden zijn onderzocht. De ongelukkigen die minder succesvol waren kwamen in de evaluatiestudies alleen voor in zinsneden als minder aanvragen en 37% minder ingewilligde aanvragen. Wie gaan er schuil achter die cijfers? De onderzoeksjournalist Ömer Hünkar Ilık is er in geslaagd die mensen een gezicht te geven. Niet alleen de partners die vaak al jaren getrouwd zijn, zonder samen te kunnen leven, maar ook hun kinderen. In het pak evaluaties dat is verschenen over de maatregelen ter beperking van gezinshereniging en de inburgering buitenland vindt men over de kinderen geen woord. Ook de Tweede Kamer laat het leed dat aan jonge kinderen wordt aangedaan geheel buiten beschouwing. Hartverscheurend is het verhaal van de kleine Emre, die s morgens naar de pc loopt en op het scherm tikt om zijn vader wakker te maken. In dit boekje gaat het over Turkse immigranten. Men dient evenwel te bedenken dat zij niet de enige zijn die te lijden hebben onder het belemmeren van gezinshereniging. De grootste groep bestaat uit autochtonen. Hun verhalen vindt men bijvoorbeeld op de website van Buitenlandse Partner. Omdat uit onze achterban veel wanhopige mensen hun verhaal kwijt wilden en omdat Turken vanwege het associatierecht EEG Turkije een andere rechtspositie hebben dan andere bevolkingsgroepen, beperken we ons in dit boekje tot Turkse verhalen. Ik hoop dat het Inspraakorgaan Turken met de publicatie van deze serie portretten heeft kunnen bijdragen aan een humaner beleid inzake gezinshereniging. Aydın Akkaya Voorzitter Inspraakorgaan Turken 9

10 10

11 Verantwoording Het idee voor dit boekje kwam van enkele geportretteerden zelf, die met hun verhalen bij het Inspraakorgaan Turken kwamen. Zij vormen een groep die door niemand wordt gehoord, ook niet door de onderzoekers die de maatregelen t.a.v. de gezinshereniging hebben geëvalueerd. Toen ik de opdracht kreeg meer verhalen te verzamelen leek me dat aanvankelijk niet zo n probleem. Ik heb een breed netwerk in Nederland, omdat ik al 20 jaar actief ben als journalist en filmmaker. Het zou makkelijk moeten zijn om mensen vinden, die getrouwd zijn met iemand uit Turkije en hun partner niet naar Nederland kunnen halen. Toch bleek het tegen te vallen. De meeste mensen, die nog in de aanvraagprocedure zitten, wilden niet praten of alleen als ze anoniem konden blijven, zonder naam en zonder foto. Zij waren bang dat hun kansen bij de IND helemaal verkeken zouden zijn als ze meewerkten. Niet omdat zij iets te verbergen hebben, maar omdat de ervaring met de IND hen heeft geleerd dat zelfs punten en komma s kunnen leiden tot een negatief advies. De meeste geïnterviewden zeiden dat de IND op geen enkele wijze behulpzaam was en vaak onvoldoende informatie gaf. Ook gaf de IND in sommige gevallen tegenstrijdige informatie. Drie geïnterviewden hebben uit angst voor problemen met de IND hun toestemming voor publicatie teruggetrokken. Tijdens de interviews was het moeilijk om afstand te houden van de emoties van de geïnterviewden. Het verdriet en de pijn bij de mensen is groot. Veel van wat men mij vertelde over de wanhoop, de onzekerheid, zwaarmoedigheid en psychosociale klachten heb ik weggelaten. Mijn opdracht was de verhalen zo feitelijk mogelijk te presenteren. Een veelgehoorde klacht is dat men door de IND behandeld wordt als een (dossier)nummer en niet als individu. Bij de vreemdelingenpolitie sprak je tenminste nog met iemand, nu krijg je alleen per brief een antwoord. De afwijzingen laten vaak lang op zich wachten en zijn kort en zonder uitleg. 11

12 Verdere communicatie erover is onmogelijk. De geïnterviewden vallen in drie categorieën te typeren. De jongeren, dus de groep onder de 21, klagen vooral dat zij geen zeggenschap hebben over hun eigen leven. Wettelijk zijn ze volwassen, maar ze hebben niet de vrijheid om te kiezen voor een huwelijkspartner. De groep van middelbare leeftijd is vaak gescheiden en gedesillusioneerd door een eerste huwelijk en wil een tweede poging wagen. Vooral voor vrouwen is het een probleem om te voldoen aan de inkomenseis van 120%. De derde groep bestaat uit ouderen. Zij hebben hun partner verloren en willen op hun oude dag niet alleen zijn. In Nederland kunnen zij geen geschikte partner vinden en vanwege kinderen en kleinkinderen willen zij zich niet in Turkije vestigen. Voor hun partners is de verplichte inburgering het voornaamste struikelblok. Voor Turken is het niet makkelijk om over privé-zaken met vreemden te praten en hun problemen naar buiten te brengen. De geïnterviewden wilden niet als sukkels gezien worden, omdat het hen niet gelukt is om hun partner naar Nederland te halen, terwijl het anderen wel is gelukt. Toch getuigen de geïnterviewden vooral van kracht, wil en doorzettingsvermogen. En vooral ook hoop. Hoop dat er een dag komt dat hun inzet beloond wordt. Ik dank alle geïnterviewden voor hun openhartigheid en hun tijd. Ik wil de volgende personen en instanties bedanken voor hun medewerking: Harm van Zuthem voor zijn eindeloze energie om het werk te herlezen, Songül Akkaya, Ali Ay, Fatma Öztürk en het Wildenberg Nederlands Cultuurcentrum voor hun hulp bij het vinden van gedupeerden en Özgür Canel voor haar redactiewerk. Ömer Hünkar Ilık maart 2010, Den Haag 12

13 Voor een humaan beleid inzake gezinshereniging Iedereen heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie Inleiding Middels een reeks van maatregelen heeft Nederland sinds het begin van deze eeuw de mogelijkheden voor gezinshereniging aanzienlijk beperkt. De belangrijkste daarvan zijn enkele rigoureuze verhogingen van de leges voor verblijfsvergunningen, een verhoging van de minimumleeftijd naar 21 jaar, een inkomenseis van 120 procent van het minimumloon en het examen inburgering in het buitenland. Een fors pakket maatregelen om gezinshereniging verder te beperken ligt op de plank. Op de leges voor verblijfsvergunningen gaan wij hieronder niet nader in. In een advies op verzoek van de staatssecretaris van Justitie concludeerde de Adviescommissie Vreemdelingenzaken: Voor reguliere gezinsmigranten vormen de geldende legestarieven een behoorlijke financiële druk. 2 Na de uitspraak van het Europese Hof van 17 september 2009 in de zaak Şahin 3, zijn de leges voor Turken teruggebracht tot 41,-. Daarmee is het probleem niet uit de wereld, want de leges bij eerste binnenkomst zijn nog steeds torenhoog ( 830,- voor de MVV en 188,- voor de verblijfsvergunning) en voor andere groepen zijn de leges voor verlenging en een vergunning voor onbepaalde tijd juist aanzienlijk verhoogd. Kenmerkend voor de maatregelen is dat zij hinken op twee gedachten. Vooropgesteld wordt de doelstelling partners die naar Nederland komen een betere startpositie in Nederland te bieden en hun integratie te bevorderen. Maar 1 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 2 Leges voor (arbeids)migratie naar Nederland, Adviescommissie Vreemdelingenzaken, Den haag 2008, C-242/06. 13

14 op de achtergrond speelt nadrukkelijk ook de doelstelling om de immigratie van partners uit het buitenland tegen te gaan. Ons inziens is inmiddels gebleken dat beide doelstellingen zich niet met elkaar verdragen en elkaar tegen werken. Van beide maatregelen, de beperking van de gezinshereniging en de WIB, werd door een keur van deskundigen meteen opgemerkt dat ze op tal van punten onverenigbaar waren met de internationale rechtsorde. Bij de invoering van genoemde maatregelen heeft ook het Inspraakorgaan Turken de betrokken bewindspersonen daar uitgebreid voor gewaarschuwd in het Landelijk Overleg Minderheden. In zijn advies over het voorstel WIB, zowel als over de maatregelen tot beperking van de gezinshereniging vroeg de Raad van State om het doel van immigratiebeperking op te nemen in de Memorie van Toelichting 4. Dat de eis van 120 procent minimumloon problemen zou opleveren met de Gezinsherenigingsrichtlijn, werd eveneens aanstonds door de Raad van State opgemerkt. De toenmalige minister van Integratie en vreemdelingenzaken pareerde alle kritische adviezen met de gedachte dat Nederland zich pas na gerechtelijke uitspraken behoeft af te vragen of regelgeving verenigbaar is met een ieder verbindende bepaling van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties De inkomenseis Op 4 maart 2010 deed het Europese Hof van Justitie een zeer belangrijke uitspraak. In het arrest Chakroun 6 gaf het Hof een nadere uitleg van de Richtlijn Gezinshereniging (2003/86/EG). De drie belangrijkste element van de uitspraak waren. - Doel van de Richtlijn is gezinhereniging mogelijk maken. De richtlijn geeft de lidstaten een zekere beleidsvrijheid om daar invulling aan te geven, maar die mag niet zo ver gaan dat afbreuk wordt gedaan aan het doel van de richtlijn, namelijk het mogelijk maken van gezinshereniging. - Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen huwelijken die zijn gesloten vóór en huwelijken die zijn gesloten nadat de in Nederland woonachtige partner een verblijfsvergunning kreeg. - Er mag geëist worden dat men beschikt over stabiele en regelmatige inkomsten, maar niet dat men 120 procent van het minimumloon verdient. 4 W /I van 13 april 2004 en W /I van 18 juni Aldus artikel 94 van de Grondwet. Bijvoorbeeld: Uitsluitsel over de verenigbaarheid van de inburgeringsplicht kan slechts komen van het Hof van Justitie in Luxemburg en wel nadat het nieuwe inburgeringsstelsel is ingevoerd ( ) De minister van V&I in de Eerste Kamer op 21 november C-578/08. 14

15 De eis dat men 120 procent van het minimumloon verdient (begin 2010 netto 1480,91 per maand, zonder vakantiegeld) en 21 jaar oud is heeft gegolden sinds 1 november Inmiddels heeft de minister van Justitie besloten dat de inkomenseis van 120 procent van het minimumloon komt te vervallen. Uit de afwijzing door het Europese Hof van het onderscheid tussen gezinshereniging en vorming trekt de minister de conclusie dat voor beiden de leeftijdsgrens van 21 jaar gaat gelden. Uit de evaluatie 7 van de maatregelen ter beperking van de gezinshereniging blijkt dat ze nauwelijks hebben bijgedragen aan het doel integratiebevordering. Wel blijkt doelstelling gehaald te zijn die door de Raad van State moest worden toegevoegd: immigratiebeperking. Het aantal ingewilligde aanvragen voor gezinsvormende migratie daalde met 37 procent. - Er is nauwelijks effect op het moment van relatievorming, wel op het moment dat men een gezin vormt. - Met probeert meer te gaan verdienen, soms leidde dat tot het opschorten of staken van de studie die men volgde. - Uit het evaluatieonderzoek blijkt niet dat Turkse (en Marokkaanse) referenten onder druk van de ouders een partner uit het buitenland laten komen. - Vooral in de laagste inkomensgroepen zijn partners er niet in geslaagd om een gezin te stichten. - De maatregelen zijn discriminerend voor vrouwen. Het aantal vrouwelijke referenten daalde met 48 procent, het aantal mannelijke met 32 procent. - Autochtonen werden minder hard getroffen dan allochtonen. De afname onder Nederlandse mannen was 22 procent, die onder Turkse vrouwen 57 procent. Ook deden zich tal van andere onbedoelde gevolgen voor: relatieproblemen en gezondheidsklachten zoals stress. In de portretten die door Ömer Ilık zijn opgetekend komen die klachten uitgebreid aan de orde. 3. De leeftijdsgrens In haar reactie op het eerder genoemde arrest Chakroun heeft de regering de leeftijdsgrens voor gezinshereniging opgetrokken naar 21 jaar. Voor gezinsvorming gold die grens al. De leeftijdsgrens vormt niet het belangrijkste obstakel voor gezinshereniging, al blijkt uit de hiernavolgende portretten dat deze 7 Internationale gezinsvorming begrensd? Een evaluatie van de verhoging van de inkomens- en leeftijdseis bij migratie van buitenlandse partners naar Nederland. WOCD en IND, Den Haag

16 in individuele gevallen een behoorlijke belasting kan betekenen. De regering gaat er van uit dat ere geen juridische bezwaren zijn tegen de leeftijdsgrens, omdat de Richtlijn Gezinshereniging het stellen van een leeftijdsgrens tot maximaal 21 jaar toestaat. Het is maar de vraag of dat het geval is. Ook in dit geval zoekt de Nederlandse regering doelbewust de grenzen van het Europese recht op, in plaats van een veilige bandbreedte te bewaren. In artikel 3 lid 4 van de Richtlijn worden het Europees Sociaal Handvest en het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers genoemd, als zijnde gunstiger bepalingen, die door de Richtlijn onverlet worden gelaten. Deze verdragen worden aldus betrokken bij het gemeenschapsrecht. De verhoging van de leeftijdsgrens naar 21 jaar is in strijd met artikel 19 lid 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door ratificatie van het Handvest heeft de Nederlandse regering zich verplicht om gezinshereniging te vergemakkelijken van werknemers uit landen die eveneens partij zijn bij het Handvest. Dit geldt sinds 1992 ondermeer voor Turkije. In 2004 merkte de regering ter toelichting van de leeftijdsgrens op dat artikel 19 lid 6 van het Europees Sociaal Handvest alleen betrekking heeft op migrerende werknemers en niet op hun gezinnen. In de aanhef van genoemd artikel wordt evenwel duidelijk gesproken over het recht van migrerende werknemers en hun gezinnen op bescherming en bijstand. De verhoging van de leeftijdsgrens naar 21 jaar is eveneens in strijd met artikel 12 van het Europees Verdrag inzake de Rechtspositie van Migrerende werknemers. Deze bepaling laat het stellen van een hogere eis aan de leeftijd dan de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd (in Nederland: 18 jaar) immers niet toe. 4. De inburgering buitenland Sinds 15 maart 2006 is de Wet Inburgering Buitenland van kracht, die inhoudt dat men slechts een MVV kan aanvragen indien met geslaagd is voor het basisexamen inburgering. Het zogenoemde basisexamen bestaat uit het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en de Toets Gesproken Nederlands (TGN), een luistertoets en een spreektoets op het niveau A1-min. Het kabinet heeft kenbaar gemaakt het niveau van het examen aanzienlijk te verhogen. De Toets Gesproken Nederlands zal worden verhoogd naar niveau A1 van het Europese Raamwerk 16

17 voor Vreemde Talen. Daarnaast wordt een schriftelijke toets toegevoegd aan het examen. Volgens de planning zal dit traject op 1 juli 2010 moeten zijn afgerond. Door tal van deskundigen, waaronder de Commissie Fransen die het niveau van het inburgeringsexamen buitenland heeft bepaald, werd gesteld dat een veel hoger rendement verwacht mag worden van het leren van de taal in Nederland. Ook de wijze van examinering middels een telefoongesprek met een computer heeft aan veel kritiek blootgestaan. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat 91 procent van de kandidaten slaagt, na herexamen zelfs 96 procent. Jonge en hoger opgeleide kandidaten hebben meer kans van slagen, maar van de kandidaten van middelbare leeftijd en laagopgeleide kandidaten slaagt toch nog 80 procent. Niet het examen zelf, maar de voorbereiding op het examen schrikt veel mensen af. Het aantal MVV aanvragen daalde met 40 procent van ruim in 2004 naar in Vooral ouderen en laagopgeleiden zien er vanwege de inburgering van af een MVV aan te vragen. De gemiddelde kosten die examenkandidaten maken zijn 721,-. Onderdeel van de evaluatie van de WIB is een rapport over de juridische aspecten. 8 Men kan zich afvragen of bezinning op de juridische houdbaarheid niet beter vooraf plaats had kunnen vinden. De voorzichtige conclusie van het rapport luidt dat er aanwijzingen zijn dat (de praktijk van) de Wet inburgering buitenland strijdig is met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) en de Gezinsherenigingsrichtlijn (Richtlijn 2003/86/EG), alsmede met de internationale gelijkheidsnormen (artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR). In een uitvoerig artikel over de meest actuele stand van het associatierecht stellen Durmuş en Köse dat de inburgering buitenland ook onverenigbaar is met het Associatieverdrag EEG Turkije Verenigbaarheid met internationale en mensenrechtenverdragen In het rapport Discriminatie uit naar van integratie 10 oordeelde de gezaghebbende mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat de Wet Inburgering in het 8 Mr. drs. G.G. Lodder, Juridische aspecten van de Wet Inburgering Buitenland. Leiden Ali Durmuş en Ejder Köse, Het Associatierecht EEG - Turkije en de verplıchte inburgering. In: Migrantenrecht 8/ The Netherlands: Discrimination in the Name of Integration. Migrants Rights under the Integration Abroad Act. New York, mei

18 Buitenland discriminerend is. In combinatie met het inkomensvereiste van 120 procent van het minimumloon en de kosten voor visums bij gezinsvorming en gezinshereniging vormt de inburgering buitenland een inbreuk op het recht op familieleven. In een reactie op de kritiek op het rapport van de minister van WWI antwoordde Human Rights Watch: Daarnaast hebben de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen te lijden onder een hogere werkloosheid, een overconcentratie van laagbetaald werk en lage inkomens in vergelijking met het nationaal gemiddelde. Hierdoor worden zij ook onevenredig getroffen door de bijbehorende kosten en financiële verplichtingen. Dus hoewel er op het eerste gezicht sprake lijkt te zijn van gelijke behandeling bij het laten gelden van het examen in het buitenland voor Nederlandse staatsburgers, leidt de daadwerkelijke uitvoering tot veel grotere negatieve effecten voor Nederlandse staatsburgers uit de belangrijkste immigrantengroepen dan voor andere Nederlandse staatsburgers en inwoners. Een dergelijk onevenredig effect komt overeen met indirecte discriminatie, wat verboden is volgens internationale mensenrechtenwetgeving. Human Rights Watch stelt vast dat zonder twijfel sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit. Onderdanen van bijvoorbeeld Japan en Zuid Korea zijn vrijgesteld, terwijl zij zich qua kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving niet van Turken en Marokkanen onderscheiden. In haar derde rapport over Nederlanders legt de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI) een verband tussen het overheidsbeleid en het maatschappelijk klimaat in Nederland jegens immigranten. Controversiële beleidsvoorstellen, soms in strijd met nationale en internationale gelijkheidsbeginselen, hebben ofschoon uiteindelijk niet aangenomen geleid tot discriminatie van leden van minderheidsgroepen. Moslimgemeenschappen, met name de Marokkaanse en Turkse gemeenschap, zijn het hardst getroffen door deze gebeurtenissen, die hebben geleid tot een significante toename van islamofobie, zowel in de politiek als daarbuiten. Ook geeft Nederland geen uitdrukking aan het principe dat integratie een proces van twee kanten is. De voornaamste aanbeveling luidt dat de autoriteiten zich beter moeten realiseren dat zij een leidende rol spelen in het stimuleren van een integratie- en minderhedendebat waarin polarisatie, verbittering en vijandschap tussen gemeenschapen vermeden worden. 11 Cardol heeft er op gewezen dat het vreemdelingenrecht onvoldoende rekening houdt met de rechten van kinderen. 12 Artikel 9 van het Verdrag inzake de Rechten 11 Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, Derde rapport over Nederland, Straatsburg 12 februari Goos Cardol, De betekenis van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor 18

19 van het Kind bepaald immers: De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Ook de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn verplicht in artikel 5 lid 2 de lidstaten om rekening te houden met een gezamenlijk kind. Ondanks dat het een minister voor Jeugd en Gezin in zijn gelederen had, heeft het kabinet Balkenende IV uitsluitend beleid gevoerd ten nadele van kinderen van gezinsherenigers. Het zijn steeds meer kinderen met de Nederlandse nationaliteit, die als gevolg van de excessieve belemmering van gezinshereniging niet kunnen worden verenigd met hun in Nederland woonachtige vader. Onlangs werd stelling genomen tegen de Wet Inburgering Buitenland door het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties 13. Omdat het examen inburgering alleen geldt voor migranten uit bepaalde landen, meent het Comité dat de Wet discriminerend is op grond van nationaliteit, met name tussen zogenaamde Westerse en niet-westerse immigranten. Het Comité doet de aanbeveling om de Wet te herzien door discriminerende elementen er uit te verwijderen. Het Comité roept Nederland voorts op tot systematische herziening van de immigratiewetten om ervoor te zorgen dat deze verenigbaarheid zijn met het Internationaal verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie. 6. Beleidsvoornemens tot verdere beperking van gezinshereniging Ofschoon in het voorjaar van 2009 kon worden geconcludeerd dat het eigenlijke doel van immigratiebeperking was gerealiseerd, was de Tweede Kamer er niet gelukkig mee. Al voordat de evaluaties waren gepubliceerd eiste de Kamer in een motie nog drastischer maatregelen tegen de immigratie van laagopgeleide huwelijksmigranten. 14 De immigratie van mensen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwam moest nog verder worden teruggedrongen. De politieke wind goed aanvoelend gaf de minister van Wonen, Wijken en Integratie een schot voor de boeg in de Telegraaf van 7 juni. Daarin gezinshereniging. In Migrantenrecht jaargang 22, februari Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Geneve 16 maart Tweede Kamer, vergaderjaar , XVIII, nr

20 gebruikte hij ondermeer de weinig kiese uitdrukking dweilen met de kraan open. Overigens moet de vraag worden gesteld in hoeverre de daling van het aantal immigranten die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komt veroorzaakt wordt door overheidsbeleid als de legesverhoging, de inkomenseis en de inburgering buitenland. Los van het gevoerde beleid speelt immers een heel ander maatschappelijk verschijnsel. Veel jongeren kiezen er voor om te trouwen met iemand uit Nederland. Onder de tweede generatie doet zich dat het duidelijkst voor. Koos in 2001 nog 53 procent van de jongeren voor een partner uit Turkije, in 2008 was dat nog maar 13 procent. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de daling van het aantal migratiehuwelijken al intrad ver voor het van kracht worden van de maatregelen om gezinshereniging tegen te gaan. Turkse huwenden en partner uit Turkije (tweede generatie) Huwelijken Migratiehuwelijken Niet alleen claimen steeds meer jongeren hun vrijheid, ook ouders zijn zich er in toenemende mate van bewust dat het onevenredig vaak mis gaat met een partner uit hun geboorteland. In de migratie literatuur wordt er op gewezen dat het een normaal verschijnsel is dat immigranten na verloop van tijd steeds minder kiezen voor een partner uit het land van herkomst. Wordt met het pakket nieuwe maatregelen niet met een kanon op een mug geschoten? Uiteraard gaan we daarmee niet voorbij aan het menselijk leed dat door dat kanon wordt veroorzaakt. De eerder genoemde verhoging van het niveau van het basisexamen inburgering buitenland vormt het belangrijkste onderdeel van de nieuwe maatregelen die 20

21 het kabinet heeft gepresenteerd. Met die maatregelen wordt een reeks van uiteenlopende doelstellingen gediend. De eerste daarvan is de spankracht van de samenleving, die geen instroom van laagopgeleide migranten meer zou verdragen. Voorts gaat het om bestrijding van fraude en misbruik, vrouwenemancipatie en integratiebevordering. Het te voorziene algemene effect zal evenwel zijn dat het nog veel moeilijker wordt om te goeder trouw gezinshereniging tot stand te brengen. Het pakket maatregelen kent ondermeer de volgende onderdelen: - Het pasgevormde gezin zal gedurende lange tijd hinderlijk gevolgd worden met controle maatregelen, ondermeer om na te gaan of men wel echt voldoet aan de inkomenseis. - De partner in Nederland krijgt een gesanctioneerde zorgplicht jegens het voldoen aan de inburgeringverplichting van zijn partner uit het buitenland. - Onderzocht wordt of laagopgeleide partners uit het buitenland onder de leerplicht kunnen worden gebracht. - Huwelijken tussen verwanten tot in de vierde graad worden verboden. - Onderzocht wordt of het juridisch mogelijk is om opnieuw een huisvestingseis in te voeren én te eisen dat een echtpaar over zelfstandige huisvesting beschikt. Tevens gaat het kabinet lobbyen in Brussel om de toepassing van de Europese Richtlijnen t.a.v. de rechten van migranten af te zwakken. In het Landelijk Overleg Minderheden hebben de samenwerkingsverbanden aangegeven dat het kabinet hen aan zijn zijde vindt als het gaat om het bestrijden van gedwongen huwelijken en fraude. Maatregelen op dit gebied kunnen op hun instemming rekenen. Wat betreft het tegengaan van huwelijksdwang zien de samenwerkingsverbanden veel meer in versterking van voorlichting, preventie, hulpverlening en emancipatiebeleid. Ook het stimuleren van discussie over en het versterken van weerbaarheid tegen dergelijk praktijken in eigen kring kan daar een belangrijke bijdrage aanleveren. Zij wijzen in dit verband op het project Aan de goede kant van de eer en op de campagne Huwelijksdwang en achterlating, waarbij de samenwerkingsverbanden actief zijn betrokken. Beperken van de immigratie van huwelijkspartners ter wille van de immigratie is de verkeerde keuze. Die weg is in strijd zijn met de vrijheid van partnerkeuze en de vrijheid van gezinsvorming zoals vastgelegd in artikel 8 (respect voor het gezinsleven) en artikel 12 (recht op huwelijk) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met de Europese Richtlijn Gezinshereniging. De Europese Richtlijn Gezinshereniging verzet zich niet alleen tegen de 21

22 inkomenseis van 120 procent, maar juist ook tegen het Basisexamen inburgering. In het bezwaar dat het IOT in 2007 bij de Europese Commissie heeft ingediend wordt daarom gesteld: Doel van de Gezinsherenigingrichtlijn is blijkens de derde overweging een billijke behandeling van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven en dat een krachtiger integratiebeleid erop gericht moet zijn om hun rechten te verlenen en verplichtingen op te leggen die vergelijkbaar zijn met die van de burgers van de Europese Unie. De invoering van de Wet Inburgering in het buitenland is in strijd met die overweging, omdat deze het voor onderdanen van derde landen in verhouding tot onderdanen van EU-landen veel moeilijker maakt gezinshereniging tot stand te brengen. Artikel 7, lid 1 van de Richtlijn noemt de drie voorwaarden voor gezinshereniging: huisvesting, inkomen en ziektekostenverzekering. In het recht van de Europese Unie geldt dat een dergelijke opsomming limitatief is. Door Nederland is daaraan bij de Wet Inburgering Buitenland een vierde voorwaarde aan toegevoegd, dat men geslaagd is voor het inburgeringsexamen. Het stellen van die extra voorwaarde is in strijd met de Richtlijn. Door de Nederlandse regering is hiertegen ingebracht dat op grond van Artikel 7, lid 2 de lidstaten van onderdanen van derde landen kunnen verlangen dat zij overeenkomstig het nationale recht aan integratievoorwaarden voldoen. Dit argument slaagt ons inziens niet, omdat in de hierboven aangehaalde Nederlandse tekst ten onrechte gesproken wordt over integratievoorwaarden. In alle andere talen wordt gesproken over integratiemaatregelen. Dat laatste impliceert dat men van gezinsherenigers mag vragen een bepaalde inspanning te leveren (bijvoorbeeld deelnemen aan een taalcursus), maar niet dat zij zijn geslaagd voor een taalexamen. Uit de voorgeschiedenis van de Richtlijn blijkt ons inziens overduidelijk dat de Nederlandse vertaling/uitleg van de richtlijn niet overeenkomstig de bedoelingen van de regelgever zijn. De Nederlandse inzet tijdens de voorgeschiedenis van de Richtlijn was immers om als aanvullende voorwaarde een examen in het buitenland mogelijk te maken. Die inzet is niet geslaagd. In Arrest C-540/03 overweegt het Hof van Justitie (ro. 60) dat echtgenoot en kinderen een subjectief recht op gezinshereniging hebben, waarbij steeds zorgvuldig alle in de Richtlijn genoemde belangen en omstandigheden moeten worden afgewogen. De Wet Inburgering Buitenland is daarmee in strijd, omdat niet-slagen voor het examen automatisch leidt tot afwijzing van de aanvraag voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf. Er bestaat op grond van het Vreemdelingenbesluit alleen een beperkte 22

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Mevrouw drs. M.C.F. Verdonk Kamer L 324 Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Mevrouw drs. M.C.F. Verdonk Kamer L 324 Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Mevrouw drs. M.C.F. Verdonk Kamer L 324 Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Advies ACVZ motie Dittrich c.s. Zeer geachte Mevrouw Verdonk, Op 2 september 2004

Nadere informatie

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000:

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt: Artikel

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, De Eerste Kamer der Staten-Generaal Interne postcode 295 Postbus EA Den Haag

Geachte Voorzitter, De Eerste Kamer der Staten-Generaal Interne postcode 295 Postbus EA Den Haag VROM verandert! Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Directie Inburgering en Integratie Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Eerste Kamer

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 700 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën

Nadere informatie

Met het Kinderrechtenverdrag

Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Voor kinderen die meer willen weten over kinderrechten Wat is het Kinderrechtenverdrag? Welke rechten heb ik? Zijn Kinderrechten er voor alle kinderen?

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders

Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders Leo Leeuwtje Eerste druk, 2013 2013 Arinka Linders AVI E5 M6 Illustraties: Michiel Linders isbn: 9789048431052 nur: 282 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 Inhoud Woord vooraf 9 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 2. Papa, ik ben bang dat jij ook dood gaat 44 Overdenking over 1 Korintiërs 15: 35-49 78 3. Ik ben mijzelf niet meer

Nadere informatie

Advies inzake de conceptwijziging van het Vreemdelingenbesluit (Vb) 2000 in verband met de wijziging van het basisexamen inburgering

Advies inzake de conceptwijziging van het Vreemdelingenbesluit (Vb) 2000 in verband met de wijziging van het basisexamen inburgering De minister voor Wonen, Wijken en Integratie Dhr. mr. E.E. van der Laan Postbus 20951 2500 EZ 'S-GRAVENHAGE Mr. J. de Poorte 070 370 8007 19 februari 2010 ACVZ/ADV/2010/005 Advies inzake de conceptwijziging

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat er geen oefenpakket bestaat waarmee zijn echtgenote, die alleen de Somalische taal beheerst, zich kan voorbereiden op het basisexamen Inburgeren in het buitenland.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE. Herziening zwangerschapsrichtlijn

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE. Herziening zwangerschapsrichtlijn De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 Instantie Datum uitspraak 07-03-2013 Datum publicatie 18-04-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB 12/26575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Gezinnen gezien? SAMENVATTING. September 2014

Gezinnen gezien? SAMENVATTING. September 2014 SAMENVATTING Gezinnen gezien? September 2014 Onderzoek naar Nederlandse regelgeving en uitvoeringspraktijk in het licht van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn 2 College voor de Rechten van de Mens

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:13446

ECLI:NL:RBDHA:2015:13446 ECLI:NL:RBDHA:2015:13446 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 08-10-2015 Datum publicatie 26-11-2015 Zaaknummer AWB 14/22398 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

DE VLUCHT & andere spannende verhalen

DE VLUCHT & andere spannende verhalen DE VLUCHT & andere spannende verhalen 2 Bianca Kruger DE VLUCHT & andere spannende verhalen Enschede 2015 3 Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Beginnerslessen Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Wat leert u in deze les? Gesprekken over het inburgeringsexamen begrijpen. Welke examens bij het inburgeringsexamen horen. Waar u kunt oefenen met de

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste

Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste Eerste druk, 2014 2014 Emelie van Laar isbn: 9789048434497 nur: 775 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

WANNEER, GOD, WANNEER?

WANNEER, GOD, WANNEER? INHOUDSOPGAVE Deel 1 Wanneer, God, wanneer? Inleiding...................................................... 7 1. Timing en vertrouwen...................................... 8 2. De juiste tijd................................................

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen.

Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar.., dat geldt nog niet voor alle kinderen. Intro Geachte staatssecretaris, Kamerleden, leden van de debatteams, vrienden, familie en andere aanwezigen. Welkom op deze vroege, HELE vroege vrijdagochtend. Kinderen in Nederland hebben het goed. Maar..,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en

Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : EU/EER nationaliteit gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

Plak jij een etiket op mensen?

Plak jij een etiket op mensen? Plak jij een etiket op mensen? Een vooroordeel is erger dan je denkt 1 Iedereen ziet er verschillend uit. Er zijn geen twee mensen precies hetzelfde. Iedereen is anders Iedereen is anders. Bekijk de kinderen

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Kaderstelling van het onderzoek De Wet inburgering buitenland (Wib) De Wib is op 15 maart 2006 in werking getreden. De doelstelling van de Wib is nieuwkomers vóór hun komst naar

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

SAMENVATTING Opzet van het onderzoek Aantal aanvragen van verblijf op grond van gemeenschapsrecht

SAMENVATTING Opzet van het onderzoek Aantal aanvragen van verblijf op grond van gemeenschapsrecht SAMENVATTING Opzet van het onderzoek Dit rapport geeft antwoord op de vragen die de staatssecretaris aan de orde heeft gesteld over de omvang, samenstelling en toename van, en vormen van gebruik door,

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? RESPECT

WAAROM DIT BOEKJE? RESPECT WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over pesten op het werk. Iemand kan bijvoorbeeld gepest worden door een collega. Of door de baas. PESTEN OF PLAGEN? Pesten is wat anders dan plagen. Iedereen maakt wel

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2006/46484 (1743) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering

Nadere informatie

Adviescommissie voor. Vreemdelingenzaken. 1. Inhoud van het voorstel. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Adviescommissie voor. Vreemdelingenzaken. 1. Inhoud van het voorstel. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. bezoekadres Postadres 2500 EA Den Haag aan Postbus 20018 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het associatierecht EEG-Turkije ACVZ/ADV/20 16/010 datum 7juni 2016 06-4684 0910 Mr. D.J.

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie EIGEN BLOED Ik zie het koppie al, zegt de huisarts tegen de dertienjarige Henny Paniek Ze kwam bij hem vanwege buikpijn Dan gaat alles razendsnel Met een ambulance wordt Henny naar het ziekenhuis gebracht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Dounia praat en overwint

Dounia praat en overwint Dounia praat en overwint Deze informatiefolder is een uitgave van Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen, in samenwerking met: Stichting Hindustani, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders,

Nadere informatie

Laten we eens inzoomen op het proces van afwijzing. Wat gebeurt er precies?

Laten we eens inzoomen op het proces van afwijzing. Wat gebeurt er precies? Module 10: Afwijzing Afwijzing Wat gebeurt er precies als je wordt afgewezen? Laten we eens inzoomen op het proces van afwijzing. Wat gebeurt er precies? Als eerste vindt er een bepaalde gebeurtenis plaats.

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Briefadvies huwelijks- en gezinsmigratie. Zeer geachte heer Van der Laan,

Briefadvies huwelijks- en gezinsmigratie. Zeer geachte heer Van der Laan, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Minister voor Wonen, Wijken en Integratie De heer mr. E.E. van der Laan Postbus 30941 2500 GX 'S-GRAVENHAGE Mr. J. de Poorte 070 3708007

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:19292

ECLI:NL:RBDHA:2013:19292 ECLI:NL:RBDHA:2013:19292 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24-12-2013 Datum publicatie 15-04-2014 Zaaknummer AWB 13-2852 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ~ 2500 GC Den Haag

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ~ 2500 GC Den Haag Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ~ 2500 GC Den Haag ~ Telefoon Fax algemeen (070) (070) 361 93361 009310 Fax rechtspraak (070) 361 9315 Aan de

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Universiteit Leiden, die hem als kennismigrant naar Nederland heeft gehaald en hem in de proeftijd heeft ontslagen, heeft verzuimd hem tijdig voor een

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie