Gescheiden GEZINNEN. Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging. Ömer Hünkar Ilık

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gescheiden GEZINNEN. Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging. Ömer Hünkar Ilık"

Transcriptie

1 Ömer Hünkar Ilık Gescheiden GEZINNEN Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging Inspraakorgaan Turken in Nederland 1

2

3 Ömer Hünkar Ilık Gescheiden GEZINNEN Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging

4 Gescheiden gezinnen Portretten van slachtoffers van het Nederlandse beleid inzake gezinshereniging Ömer Hünkar Ilık Utrecht, april 2010 Dit boek is te bestellen bij Inspraakorgaan Turken Maliebaan CB Utrecht Vormgeving en druk Drukkerij Dizayn (010) Fotografie Ömer Hünkar Ilık

5 5

6

7 Inhoudsopgave Voorwoord...9 Verantwoording...11 Voor een humaan beleid inzake gezinshereniging Inleiding De inkomenseis De leeftijdsgrens De inburgering buitenland Verenigbaarheid met internationale en mensenrechtenverdragen Beleidsvoornemens tot verdere beperking van gezinshereniging Conclusie en aanbevelingen...23 Hatice Doğan (34), Overijssel...27 Zeynep Günes-Parmaklioğlu (42), Overijssel...31 Claudia de Groot-Cakil (36), Zuid-Holland...35 Zehra Celik (21), Utrecht...39 Muzaffer Yoldaş (56), Overijsel...43 Gamze Apaydin-Unutmaz (19), Zuid-Holland...47 Yildiz Aydin (44), Zeeland...51 Sakik Hava (65), Utrecht...55 Suheyla Daldal-Arslan (22), Brabant...59 Bahar Atesci-Yavuz (20), Zuid-Holland...63 Süleyman Kaya (63), Brabant...67 Nermin Ergün (22), Noord-Holland...71 Ümit Anas (35), Noord-Holland...75 Hatice Arpagünü-Karaman (42), Zuid-Holland...79

8 8

9 Voorwoord Vorig jaar zijn de maatregelen om de gezinshereniging te beperken en de Wet Inburgering Buitenland uitgebreid geëvalueerd. Die evaluaties deden geen recht aan de werkelijkheid. Alleen de geliefden die er in geslaagd waren een gezin te stichten en de mensen die met succes het basisexamen deden zijn onderzocht. De ongelukkigen die minder succesvol waren kwamen in de evaluatiestudies alleen voor in zinsneden als minder aanvragen en 37% minder ingewilligde aanvragen. Wie gaan er schuil achter die cijfers? De onderzoeksjournalist Ömer Hünkar Ilık is er in geslaagd die mensen een gezicht te geven. Niet alleen de partners die vaak al jaren getrouwd zijn, zonder samen te kunnen leven, maar ook hun kinderen. In het pak evaluaties dat is verschenen over de maatregelen ter beperking van gezinshereniging en de inburgering buitenland vindt men over de kinderen geen woord. Ook de Tweede Kamer laat het leed dat aan jonge kinderen wordt aangedaan geheel buiten beschouwing. Hartverscheurend is het verhaal van de kleine Emre, die s morgens naar de pc loopt en op het scherm tikt om zijn vader wakker te maken. In dit boekje gaat het over Turkse immigranten. Men dient evenwel te bedenken dat zij niet de enige zijn die te lijden hebben onder het belemmeren van gezinshereniging. De grootste groep bestaat uit autochtonen. Hun verhalen vindt men bijvoorbeeld op de website van Buitenlandse Partner. Omdat uit onze achterban veel wanhopige mensen hun verhaal kwijt wilden en omdat Turken vanwege het associatierecht EEG Turkije een andere rechtspositie hebben dan andere bevolkingsgroepen, beperken we ons in dit boekje tot Turkse verhalen. Ik hoop dat het Inspraakorgaan Turken met de publicatie van deze serie portretten heeft kunnen bijdragen aan een humaner beleid inzake gezinshereniging. Aydın Akkaya Voorzitter Inspraakorgaan Turken 9

10 10

11 Verantwoording Het idee voor dit boekje kwam van enkele geportretteerden zelf, die met hun verhalen bij het Inspraakorgaan Turken kwamen. Zij vormen een groep die door niemand wordt gehoord, ook niet door de onderzoekers die de maatregelen t.a.v. de gezinshereniging hebben geëvalueerd. Toen ik de opdracht kreeg meer verhalen te verzamelen leek me dat aanvankelijk niet zo n probleem. Ik heb een breed netwerk in Nederland, omdat ik al 20 jaar actief ben als journalist en filmmaker. Het zou makkelijk moeten zijn om mensen vinden, die getrouwd zijn met iemand uit Turkije en hun partner niet naar Nederland kunnen halen. Toch bleek het tegen te vallen. De meeste mensen, die nog in de aanvraagprocedure zitten, wilden niet praten of alleen als ze anoniem konden blijven, zonder naam en zonder foto. Zij waren bang dat hun kansen bij de IND helemaal verkeken zouden zijn als ze meewerkten. Niet omdat zij iets te verbergen hebben, maar omdat de ervaring met de IND hen heeft geleerd dat zelfs punten en komma s kunnen leiden tot een negatief advies. De meeste geïnterviewden zeiden dat de IND op geen enkele wijze behulpzaam was en vaak onvoldoende informatie gaf. Ook gaf de IND in sommige gevallen tegenstrijdige informatie. Drie geïnterviewden hebben uit angst voor problemen met de IND hun toestemming voor publicatie teruggetrokken. Tijdens de interviews was het moeilijk om afstand te houden van de emoties van de geïnterviewden. Het verdriet en de pijn bij de mensen is groot. Veel van wat men mij vertelde over de wanhoop, de onzekerheid, zwaarmoedigheid en psychosociale klachten heb ik weggelaten. Mijn opdracht was de verhalen zo feitelijk mogelijk te presenteren. Een veelgehoorde klacht is dat men door de IND behandeld wordt als een (dossier)nummer en niet als individu. Bij de vreemdelingenpolitie sprak je tenminste nog met iemand, nu krijg je alleen per brief een antwoord. De afwijzingen laten vaak lang op zich wachten en zijn kort en zonder uitleg. 11

12 Verdere communicatie erover is onmogelijk. De geïnterviewden vallen in drie categorieën te typeren. De jongeren, dus de groep onder de 21, klagen vooral dat zij geen zeggenschap hebben over hun eigen leven. Wettelijk zijn ze volwassen, maar ze hebben niet de vrijheid om te kiezen voor een huwelijkspartner. De groep van middelbare leeftijd is vaak gescheiden en gedesillusioneerd door een eerste huwelijk en wil een tweede poging wagen. Vooral voor vrouwen is het een probleem om te voldoen aan de inkomenseis van 120%. De derde groep bestaat uit ouderen. Zij hebben hun partner verloren en willen op hun oude dag niet alleen zijn. In Nederland kunnen zij geen geschikte partner vinden en vanwege kinderen en kleinkinderen willen zij zich niet in Turkije vestigen. Voor hun partners is de verplichte inburgering het voornaamste struikelblok. Voor Turken is het niet makkelijk om over privé-zaken met vreemden te praten en hun problemen naar buiten te brengen. De geïnterviewden wilden niet als sukkels gezien worden, omdat het hen niet gelukt is om hun partner naar Nederland te halen, terwijl het anderen wel is gelukt. Toch getuigen de geïnterviewden vooral van kracht, wil en doorzettingsvermogen. En vooral ook hoop. Hoop dat er een dag komt dat hun inzet beloond wordt. Ik dank alle geïnterviewden voor hun openhartigheid en hun tijd. Ik wil de volgende personen en instanties bedanken voor hun medewerking: Harm van Zuthem voor zijn eindeloze energie om het werk te herlezen, Songül Akkaya, Ali Ay, Fatma Öztürk en het Wildenberg Nederlands Cultuurcentrum voor hun hulp bij het vinden van gedupeerden en Özgür Canel voor haar redactiewerk. Ömer Hünkar Ilık maart 2010, Den Haag 12

13 Voor een humaan beleid inzake gezinshereniging Iedereen heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie Inleiding Middels een reeks van maatregelen heeft Nederland sinds het begin van deze eeuw de mogelijkheden voor gezinshereniging aanzienlijk beperkt. De belangrijkste daarvan zijn enkele rigoureuze verhogingen van de leges voor verblijfsvergunningen, een verhoging van de minimumleeftijd naar 21 jaar, een inkomenseis van 120 procent van het minimumloon en het examen inburgering in het buitenland. Een fors pakket maatregelen om gezinshereniging verder te beperken ligt op de plank. Op de leges voor verblijfsvergunningen gaan wij hieronder niet nader in. In een advies op verzoek van de staatssecretaris van Justitie concludeerde de Adviescommissie Vreemdelingenzaken: Voor reguliere gezinsmigranten vormen de geldende legestarieven een behoorlijke financiële druk. 2 Na de uitspraak van het Europese Hof van 17 september 2009 in de zaak Şahin 3, zijn de leges voor Turken teruggebracht tot 41,-. Daarmee is het probleem niet uit de wereld, want de leges bij eerste binnenkomst zijn nog steeds torenhoog ( 830,- voor de MVV en 188,- voor de verblijfsvergunning) en voor andere groepen zijn de leges voor verlenging en een vergunning voor onbepaalde tijd juist aanzienlijk verhoogd. Kenmerkend voor de maatregelen is dat zij hinken op twee gedachten. Vooropgesteld wordt de doelstelling partners die naar Nederland komen een betere startpositie in Nederland te bieden en hun integratie te bevorderen. Maar 1 Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 2 Leges voor (arbeids)migratie naar Nederland, Adviescommissie Vreemdelingenzaken, Den haag 2008, C-242/06. 13

14 op de achtergrond speelt nadrukkelijk ook de doelstelling om de immigratie van partners uit het buitenland tegen te gaan. Ons inziens is inmiddels gebleken dat beide doelstellingen zich niet met elkaar verdragen en elkaar tegen werken. Van beide maatregelen, de beperking van de gezinshereniging en de WIB, werd door een keur van deskundigen meteen opgemerkt dat ze op tal van punten onverenigbaar waren met de internationale rechtsorde. Bij de invoering van genoemde maatregelen heeft ook het Inspraakorgaan Turken de betrokken bewindspersonen daar uitgebreid voor gewaarschuwd in het Landelijk Overleg Minderheden. In zijn advies over het voorstel WIB, zowel als over de maatregelen tot beperking van de gezinshereniging vroeg de Raad van State om het doel van immigratiebeperking op te nemen in de Memorie van Toelichting 4. Dat de eis van 120 procent minimumloon problemen zou opleveren met de Gezinsherenigingsrichtlijn, werd eveneens aanstonds door de Raad van State opgemerkt. De toenmalige minister van Integratie en vreemdelingenzaken pareerde alle kritische adviezen met de gedachte dat Nederland zich pas na gerechtelijke uitspraken behoeft af te vragen of regelgeving verenigbaar is met een ieder verbindende bepaling van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties De inkomenseis Op 4 maart 2010 deed het Europese Hof van Justitie een zeer belangrijke uitspraak. In het arrest Chakroun 6 gaf het Hof een nadere uitleg van de Richtlijn Gezinshereniging (2003/86/EG). De drie belangrijkste element van de uitspraak waren. - Doel van de Richtlijn is gezinhereniging mogelijk maken. De richtlijn geeft de lidstaten een zekere beleidsvrijheid om daar invulling aan te geven, maar die mag niet zo ver gaan dat afbreuk wordt gedaan aan het doel van de richtlijn, namelijk het mogelijk maken van gezinshereniging. - Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen huwelijken die zijn gesloten vóór en huwelijken die zijn gesloten nadat de in Nederland woonachtige partner een verblijfsvergunning kreeg. - Er mag geëist worden dat men beschikt over stabiele en regelmatige inkomsten, maar niet dat men 120 procent van het minimumloon verdient. 4 W /I van 13 april 2004 en W /I van 18 juni Aldus artikel 94 van de Grondwet. Bijvoorbeeld: Uitsluitsel over de verenigbaarheid van de inburgeringsplicht kan slechts komen van het Hof van Justitie in Luxemburg en wel nadat het nieuwe inburgeringsstelsel is ingevoerd ( ) De minister van V&I in de Eerste Kamer op 21 november C-578/08. 14

15 De eis dat men 120 procent van het minimumloon verdient (begin 2010 netto 1480,91 per maand, zonder vakantiegeld) en 21 jaar oud is heeft gegolden sinds 1 november Inmiddels heeft de minister van Justitie besloten dat de inkomenseis van 120 procent van het minimumloon komt te vervallen. Uit de afwijzing door het Europese Hof van het onderscheid tussen gezinshereniging en vorming trekt de minister de conclusie dat voor beiden de leeftijdsgrens van 21 jaar gaat gelden. Uit de evaluatie 7 van de maatregelen ter beperking van de gezinshereniging blijkt dat ze nauwelijks hebben bijgedragen aan het doel integratiebevordering. Wel blijkt doelstelling gehaald te zijn die door de Raad van State moest worden toegevoegd: immigratiebeperking. Het aantal ingewilligde aanvragen voor gezinsvormende migratie daalde met 37 procent. - Er is nauwelijks effect op het moment van relatievorming, wel op het moment dat men een gezin vormt. - Met probeert meer te gaan verdienen, soms leidde dat tot het opschorten of staken van de studie die men volgde. - Uit het evaluatieonderzoek blijkt niet dat Turkse (en Marokkaanse) referenten onder druk van de ouders een partner uit het buitenland laten komen. - Vooral in de laagste inkomensgroepen zijn partners er niet in geslaagd om een gezin te stichten. - De maatregelen zijn discriminerend voor vrouwen. Het aantal vrouwelijke referenten daalde met 48 procent, het aantal mannelijke met 32 procent. - Autochtonen werden minder hard getroffen dan allochtonen. De afname onder Nederlandse mannen was 22 procent, die onder Turkse vrouwen 57 procent. Ook deden zich tal van andere onbedoelde gevolgen voor: relatieproblemen en gezondheidsklachten zoals stress. In de portretten die door Ömer Ilık zijn opgetekend komen die klachten uitgebreid aan de orde. 3. De leeftijdsgrens In haar reactie op het eerder genoemde arrest Chakroun heeft de regering de leeftijdsgrens voor gezinshereniging opgetrokken naar 21 jaar. Voor gezinsvorming gold die grens al. De leeftijdsgrens vormt niet het belangrijkste obstakel voor gezinshereniging, al blijkt uit de hiernavolgende portretten dat deze 7 Internationale gezinsvorming begrensd? Een evaluatie van de verhoging van de inkomens- en leeftijdseis bij migratie van buitenlandse partners naar Nederland. WOCD en IND, Den Haag

16 in individuele gevallen een behoorlijke belasting kan betekenen. De regering gaat er van uit dat ere geen juridische bezwaren zijn tegen de leeftijdsgrens, omdat de Richtlijn Gezinshereniging het stellen van een leeftijdsgrens tot maximaal 21 jaar toestaat. Het is maar de vraag of dat het geval is. Ook in dit geval zoekt de Nederlandse regering doelbewust de grenzen van het Europese recht op, in plaats van een veilige bandbreedte te bewaren. In artikel 3 lid 4 van de Richtlijn worden het Europees Sociaal Handvest en het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers genoemd, als zijnde gunstiger bepalingen, die door de Richtlijn onverlet worden gelaten. Deze verdragen worden aldus betrokken bij het gemeenschapsrecht. De verhoging van de leeftijdsgrens naar 21 jaar is in strijd met artikel 19 lid 6 van het Europees Sociaal Handvest. Door ratificatie van het Handvest heeft de Nederlandse regering zich verplicht om gezinshereniging te vergemakkelijken van werknemers uit landen die eveneens partij zijn bij het Handvest. Dit geldt sinds 1992 ondermeer voor Turkije. In 2004 merkte de regering ter toelichting van de leeftijdsgrens op dat artikel 19 lid 6 van het Europees Sociaal Handvest alleen betrekking heeft op migrerende werknemers en niet op hun gezinnen. In de aanhef van genoemd artikel wordt evenwel duidelijk gesproken over het recht van migrerende werknemers en hun gezinnen op bescherming en bijstand. De verhoging van de leeftijdsgrens naar 21 jaar is eveneens in strijd met artikel 12 van het Europees Verdrag inzake de Rechtspositie van Migrerende werknemers. Deze bepaling laat het stellen van een hogere eis aan de leeftijd dan de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd (in Nederland: 18 jaar) immers niet toe. 4. De inburgering buitenland Sinds 15 maart 2006 is de Wet Inburgering Buitenland van kracht, die inhoudt dat men slechts een MVV kan aanvragen indien met geslaagd is voor het basisexamen inburgering. Het zogenoemde basisexamen bestaat uit het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en de Toets Gesproken Nederlands (TGN), een luistertoets en een spreektoets op het niveau A1-min. Het kabinet heeft kenbaar gemaakt het niveau van het examen aanzienlijk te verhogen. De Toets Gesproken Nederlands zal worden verhoogd naar niveau A1 van het Europese Raamwerk 16

17 voor Vreemde Talen. Daarnaast wordt een schriftelijke toets toegevoegd aan het examen. Volgens de planning zal dit traject op 1 juli 2010 moeten zijn afgerond. Door tal van deskundigen, waaronder de Commissie Fransen die het niveau van het inburgeringsexamen buitenland heeft bepaald, werd gesteld dat een veel hoger rendement verwacht mag worden van het leren van de taal in Nederland. Ook de wijze van examinering middels een telefoongesprek met een computer heeft aan veel kritiek blootgestaan. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat 91 procent van de kandidaten slaagt, na herexamen zelfs 96 procent. Jonge en hoger opgeleide kandidaten hebben meer kans van slagen, maar van de kandidaten van middelbare leeftijd en laagopgeleide kandidaten slaagt toch nog 80 procent. Niet het examen zelf, maar de voorbereiding op het examen schrikt veel mensen af. Het aantal MVV aanvragen daalde met 40 procent van ruim in 2004 naar in Vooral ouderen en laagopgeleiden zien er vanwege de inburgering van af een MVV aan te vragen. De gemiddelde kosten die examenkandidaten maken zijn 721,-. Onderdeel van de evaluatie van de WIB is een rapport over de juridische aspecten. 8 Men kan zich afvragen of bezinning op de juridische houdbaarheid niet beter vooraf plaats had kunnen vinden. De voorzichtige conclusie van het rapport luidt dat er aanwijzingen zijn dat (de praktijk van) de Wet inburgering buitenland strijdig is met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) en de Gezinsherenigingsrichtlijn (Richtlijn 2003/86/EG), alsmede met de internationale gelijkheidsnormen (artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR). In een uitvoerig artikel over de meest actuele stand van het associatierecht stellen Durmuş en Köse dat de inburgering buitenland ook onverenigbaar is met het Associatieverdrag EEG Turkije Verenigbaarheid met internationale en mensenrechtenverdragen In het rapport Discriminatie uit naar van integratie 10 oordeelde de gezaghebbende mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch dat de Wet Inburgering in het 8 Mr. drs. G.G. Lodder, Juridische aspecten van de Wet Inburgering Buitenland. Leiden Ali Durmuş en Ejder Köse, Het Associatierecht EEG - Turkije en de verplıchte inburgering. In: Migrantenrecht 8/ The Netherlands: Discrimination in the Name of Integration. Migrants Rights under the Integration Abroad Act. New York, mei

18 Buitenland discriminerend is. In combinatie met het inkomensvereiste van 120 procent van het minimumloon en de kosten voor visums bij gezinsvorming en gezinshereniging vormt de inburgering buitenland een inbreuk op het recht op familieleven. In een reactie op de kritiek op het rapport van de minister van WWI antwoordde Human Rights Watch: Daarnaast hebben de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen te lijden onder een hogere werkloosheid, een overconcentratie van laagbetaald werk en lage inkomens in vergelijking met het nationaal gemiddelde. Hierdoor worden zij ook onevenredig getroffen door de bijbehorende kosten en financiële verplichtingen. Dus hoewel er op het eerste gezicht sprake lijkt te zijn van gelijke behandeling bij het laten gelden van het examen in het buitenland voor Nederlandse staatsburgers, leidt de daadwerkelijke uitvoering tot veel grotere negatieve effecten voor Nederlandse staatsburgers uit de belangrijkste immigrantengroepen dan voor andere Nederlandse staatsburgers en inwoners. Een dergelijk onevenredig effect komt overeen met indirecte discriminatie, wat verboden is volgens internationale mensenrechtenwetgeving. Human Rights Watch stelt vast dat zonder twijfel sprake is van discriminatie op grond van nationaliteit. Onderdanen van bijvoorbeeld Japan en Zuid Korea zijn vrijgesteld, terwijl zij zich qua kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving niet van Turken en Marokkanen onderscheiden. In haar derde rapport over Nederlanders legt de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI) een verband tussen het overheidsbeleid en het maatschappelijk klimaat in Nederland jegens immigranten. Controversiële beleidsvoorstellen, soms in strijd met nationale en internationale gelijkheidsbeginselen, hebben ofschoon uiteindelijk niet aangenomen geleid tot discriminatie van leden van minderheidsgroepen. Moslimgemeenschappen, met name de Marokkaanse en Turkse gemeenschap, zijn het hardst getroffen door deze gebeurtenissen, die hebben geleid tot een significante toename van islamofobie, zowel in de politiek als daarbuiten. Ook geeft Nederland geen uitdrukking aan het principe dat integratie een proces van twee kanten is. De voornaamste aanbeveling luidt dat de autoriteiten zich beter moeten realiseren dat zij een leidende rol spelen in het stimuleren van een integratie- en minderhedendebat waarin polarisatie, verbittering en vijandschap tussen gemeenschapen vermeden worden. 11 Cardol heeft er op gewezen dat het vreemdelingenrecht onvoldoende rekening houdt met de rechten van kinderen. 12 Artikel 9 van het Verdrag inzake de Rechten 11 Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie, Derde rapport over Nederland, Straatsburg 12 februari Goos Cardol, De betekenis van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor 18

19 van het Kind bepaald immers: De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Ook de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn verplicht in artikel 5 lid 2 de lidstaten om rekening te houden met een gezamenlijk kind. Ondanks dat het een minister voor Jeugd en Gezin in zijn gelederen had, heeft het kabinet Balkenende IV uitsluitend beleid gevoerd ten nadele van kinderen van gezinsherenigers. Het zijn steeds meer kinderen met de Nederlandse nationaliteit, die als gevolg van de excessieve belemmering van gezinshereniging niet kunnen worden verenigd met hun in Nederland woonachtige vader. Onlangs werd stelling genomen tegen de Wet Inburgering Buitenland door het Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie van de Verenigde Naties 13. Omdat het examen inburgering alleen geldt voor migranten uit bepaalde landen, meent het Comité dat de Wet discriminerend is op grond van nationaliteit, met name tussen zogenaamde Westerse en niet-westerse immigranten. Het Comité doet de aanbeveling om de Wet te herzien door discriminerende elementen er uit te verwijderen. Het Comité roept Nederland voorts op tot systematische herziening van de immigratiewetten om ervoor te zorgen dat deze verenigbaarheid zijn met het Internationaal verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie. 6. Beleidsvoornemens tot verdere beperking van gezinshereniging Ofschoon in het voorjaar van 2009 kon worden geconcludeerd dat het eigenlijke doel van immigratiebeperking was gerealiseerd, was de Tweede Kamer er niet gelukkig mee. Al voordat de evaluaties waren gepubliceerd eiste de Kamer in een motie nog drastischer maatregelen tegen de immigratie van laagopgeleide huwelijksmigranten. 14 De immigratie van mensen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwam moest nog verder worden teruggedrongen. De politieke wind goed aanvoelend gaf de minister van Wonen, Wijken en Integratie een schot voor de boeg in de Telegraaf van 7 juni. Daarin gezinshereniging. In Migrantenrecht jaargang 22, februari Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Geneve 16 maart Tweede Kamer, vergaderjaar , XVIII, nr

20 gebruikte hij ondermeer de weinig kiese uitdrukking dweilen met de kraan open. Overigens moet de vraag worden gesteld in hoeverre de daling van het aantal immigranten die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komt veroorzaakt wordt door overheidsbeleid als de legesverhoging, de inkomenseis en de inburgering buitenland. Los van het gevoerde beleid speelt immers een heel ander maatschappelijk verschijnsel. Veel jongeren kiezen er voor om te trouwen met iemand uit Nederland. Onder de tweede generatie doet zich dat het duidelijkst voor. Koos in 2001 nog 53 procent van de jongeren voor een partner uit Turkije, in 2008 was dat nog maar 13 procent. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de daling van het aantal migratiehuwelijken al intrad ver voor het van kracht worden van de maatregelen om gezinshereniging tegen te gaan. Turkse huwenden en partner uit Turkije (tweede generatie) Huwelijken Migratiehuwelijken Niet alleen claimen steeds meer jongeren hun vrijheid, ook ouders zijn zich er in toenemende mate van bewust dat het onevenredig vaak mis gaat met een partner uit hun geboorteland. In de migratie literatuur wordt er op gewezen dat het een normaal verschijnsel is dat immigranten na verloop van tijd steeds minder kiezen voor een partner uit het land van herkomst. Wordt met het pakket nieuwe maatregelen niet met een kanon op een mug geschoten? Uiteraard gaan we daarmee niet voorbij aan het menselijk leed dat door dat kanon wordt veroorzaakt. De eerder genoemde verhoging van het niveau van het basisexamen inburgering buitenland vormt het belangrijkste onderdeel van de nieuwe maatregelen die 20

21 het kabinet heeft gepresenteerd. Met die maatregelen wordt een reeks van uiteenlopende doelstellingen gediend. De eerste daarvan is de spankracht van de samenleving, die geen instroom van laagopgeleide migranten meer zou verdragen. Voorts gaat het om bestrijding van fraude en misbruik, vrouwenemancipatie en integratiebevordering. Het te voorziene algemene effect zal evenwel zijn dat het nog veel moeilijker wordt om te goeder trouw gezinshereniging tot stand te brengen. Het pakket maatregelen kent ondermeer de volgende onderdelen: - Het pasgevormde gezin zal gedurende lange tijd hinderlijk gevolgd worden met controle maatregelen, ondermeer om na te gaan of men wel echt voldoet aan de inkomenseis. - De partner in Nederland krijgt een gesanctioneerde zorgplicht jegens het voldoen aan de inburgeringverplichting van zijn partner uit het buitenland. - Onderzocht wordt of laagopgeleide partners uit het buitenland onder de leerplicht kunnen worden gebracht. - Huwelijken tussen verwanten tot in de vierde graad worden verboden. - Onderzocht wordt of het juridisch mogelijk is om opnieuw een huisvestingseis in te voeren én te eisen dat een echtpaar over zelfstandige huisvesting beschikt. Tevens gaat het kabinet lobbyen in Brussel om de toepassing van de Europese Richtlijnen t.a.v. de rechten van migranten af te zwakken. In het Landelijk Overleg Minderheden hebben de samenwerkingsverbanden aangegeven dat het kabinet hen aan zijn zijde vindt als het gaat om het bestrijden van gedwongen huwelijken en fraude. Maatregelen op dit gebied kunnen op hun instemming rekenen. Wat betreft het tegengaan van huwelijksdwang zien de samenwerkingsverbanden veel meer in versterking van voorlichting, preventie, hulpverlening en emancipatiebeleid. Ook het stimuleren van discussie over en het versterken van weerbaarheid tegen dergelijk praktijken in eigen kring kan daar een belangrijke bijdrage aanleveren. Zij wijzen in dit verband op het project Aan de goede kant van de eer en op de campagne Huwelijksdwang en achterlating, waarbij de samenwerkingsverbanden actief zijn betrokken. Beperken van de immigratie van huwelijkspartners ter wille van de immigratie is de verkeerde keuze. Die weg is in strijd zijn met de vrijheid van partnerkeuze en de vrijheid van gezinsvorming zoals vastgelegd in artikel 8 (respect voor het gezinsleven) en artikel 12 (recht op huwelijk) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met de Europese Richtlijn Gezinshereniging. De Europese Richtlijn Gezinshereniging verzet zich niet alleen tegen de 21

22 inkomenseis van 120 procent, maar juist ook tegen het Basisexamen inburgering. In het bezwaar dat het IOT in 2007 bij de Europese Commissie heeft ingediend wordt daarom gesteld: Doel van de Gezinsherenigingrichtlijn is blijkens de derde overweging een billijke behandeling van onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven en dat een krachtiger integratiebeleid erop gericht moet zijn om hun rechten te verlenen en verplichtingen op te leggen die vergelijkbaar zijn met die van de burgers van de Europese Unie. De invoering van de Wet Inburgering in het buitenland is in strijd met die overweging, omdat deze het voor onderdanen van derde landen in verhouding tot onderdanen van EU-landen veel moeilijker maakt gezinshereniging tot stand te brengen. Artikel 7, lid 1 van de Richtlijn noemt de drie voorwaarden voor gezinshereniging: huisvesting, inkomen en ziektekostenverzekering. In het recht van de Europese Unie geldt dat een dergelijke opsomming limitatief is. Door Nederland is daaraan bij de Wet Inburgering Buitenland een vierde voorwaarde aan toegevoegd, dat men geslaagd is voor het inburgeringsexamen. Het stellen van die extra voorwaarde is in strijd met de Richtlijn. Door de Nederlandse regering is hiertegen ingebracht dat op grond van Artikel 7, lid 2 de lidstaten van onderdanen van derde landen kunnen verlangen dat zij overeenkomstig het nationale recht aan integratievoorwaarden voldoen. Dit argument slaagt ons inziens niet, omdat in de hierboven aangehaalde Nederlandse tekst ten onrechte gesproken wordt over integratievoorwaarden. In alle andere talen wordt gesproken over integratiemaatregelen. Dat laatste impliceert dat men van gezinsherenigers mag vragen een bepaalde inspanning te leveren (bijvoorbeeld deelnemen aan een taalcursus), maar niet dat zij zijn geslaagd voor een taalexamen. Uit de voorgeschiedenis van de Richtlijn blijkt ons inziens overduidelijk dat de Nederlandse vertaling/uitleg van de richtlijn niet overeenkomstig de bedoelingen van de regelgever zijn. De Nederlandse inzet tijdens de voorgeschiedenis van de Richtlijn was immers om als aanvullende voorwaarde een examen in het buitenland mogelijk te maken. Die inzet is niet geslaagd. In Arrest C-540/03 overweegt het Hof van Justitie (ro. 60) dat echtgenoot en kinderen een subjectief recht op gezinshereniging hebben, waarbij steeds zorgvuldig alle in de Richtlijn genoemde belangen en omstandigheden moeten worden afgewogen. De Wet Inburgering Buitenland is daarmee in strijd, omdat niet-slagen voor het examen automatisch leidt tot afwijzing van de aanvraag voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf. Er bestaat op grond van het Vreemdelingenbesluit alleen een beperkte 22

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN?

HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? HOELANG DUURT HET NOG VOORDAT WE NAAR ONZE MOEDER KUNNEN? Barrières bij de gezinshereniging van vluchtelingen voorwoord inhoud Voorwoord...... 3 Voorwoord Hoe lang duurt het nog voordat we naar onze moeder

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?)

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Vanwege privacy van de personen, mag niets uit dit document gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming. Anja Trapman De Wezel 18 3972

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Verborgen vrouwen: een vergeten groep

Verborgen vrouwen: een vergeten groep Verborgen vrouwen: een vergeten groep Een verkennend onderzoek naar aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam) 14 Oktober 2013 Shirin Musa

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie