Branches Telecommunicatie, Transport, Logistiek, Internet, R&D, Woningbouw, Zorgverzekering, Retail

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branches Telecommunicatie, Transport, Logistiek, Internet, R&D, Woningbouw, Zorgverzekering, Retail"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats adres Telefoon Werkervaring vanaf Talen Opleiding Mark Hooijkaas Mark 26 november 1967 Assen Nederlands, Engels , doctoraal Wiskunde, RUL , tweejarige tweede fase (Masters) Wiskunde voor de Industrie, TUE Professionele ontwikkeling De afgelopen 15 jaar is Mark vooral actief geweest als architect dan wel inhoudelijk teamleider van teams vooruitstrevende professionals, of als consultant voor uitdagende ICT projecten. Technisch gezien heeft Mark een zeer brede achtergrond, interesse en kennis, waarbij hij het belang van het bedrijf niet uit het oog verliest. Van vrijwel alle IT-gerelateerde onderwerpen heeft hij wel een basis kennis, en de mogelijkheid zich snel diep hierop in te werken. De meeste affinitieit heeft Mark met Internet technologieën en distributed computing. Speciale aandacht hierbij heeft het koppelen van applicaties op basis van Message Broker en Applicatie servers in combinatie met Internet technologieën. Mark heeft veel kennis ervaring opgedaan in zowel Microsoft omgevingen en UNIX omgevingen. Persoonlijkheid Mark is een gedreven IT expert met een heel brede blik. Vooral bij projecten met een innovatieve component en de daarbij horende onzekerheden, voelt hij zich als een vis in het water. Hierin is zijn rol vooral het uitzetten van de lijnen en de architectuur, en het afstemmen van de doelen en de stappen met opdrachtgevers, gebruikers en teamleden. Juist deze brug tussen mensen en technologie ligt hem goed. Randvoorwaarde bij innovatie is bij hem dan ook, dat deze met de voeten in de modder blijft, en op korte termijn bruikbaar is voor de doelgroep. Strategie door te doen is hierbij zijn motto. Branches Telecommunicatie, Transport, Logistiek, Internet, R&D, Woningbouw, Zorgverzekering, Retail Functies IT architect, Consultant, Project / team leider, Senior Software engineer, Researcher Tools / methodes Transaction processing, Billing systems, distributed computing, Object oriented design, Java, C++, VB, C#, Python, NT, Linux,.NET, J2EE, webservices, EJB, Staffware, CVS, SourceSafe, ClearCase, XML, XSLT, HTML, PHP, ASP, ASP.NET,..., GIS, SQL, SQL Server, MySQL, Oracle, Oracle Interconnect, ICTU, DYA, DigiD, BEA Tuxedo CV Mark Hooijkaas 1 VERTROUWELIJK

2 Ervaringsoverzicht Branche Overheid Functie Technisch architect / consultant voor informatie beheer groep Periode december 2006 heden Tools/methods EAI, SOA, Java, Cordys, VMware, Webservices, SOAP, WSDL, XML, XSLT, BPM, AS/400, IBM WebSphere, JMS, MQ Series, SVN, Eclipse, ant, LDAP Binnen de IBG is gekozen voor het SOA en ESB product van Cordys. De rol van Mark is om als architect en consultant richtlijnen op te stellen voor het gebruik van Cordys m.b.t. foutafhandeling, installatie omgevingen, ontwikkelomgevingen, performance optimalisatie en applicatie integratie in het algemeen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de connector om met As/400 systemen te communiceren en projectleider voor het realiseren van een pilot toepassing. Branche Overheid Functie Technisch architect voor Internet strategie van een ministerie Periode september 2005 december 2006 Tools/methods Dynamische Architectuur, alle relevante Internet technieken, Oracle Application Server, Java J2EE, Oracle PL/SQL, Oracle Interconnect, DigiD, ICTU formulieren service, webservices, EAI, DMS, Hummingbird, DYA, CMS, GIS, ESRI Voor een ministerie is Mark de technisch architect voor het Elektronische Dienstverlening programma van dat ministerie. De scope van zijn rol is alle Internet dienstverlening voor het hele ministerie. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het opstellen van de technische architectuur voor alle Internet applicaties met o.a. elektronische formulieren, content management en webservices. Tevens is hij betrokken in diverse overheidsbrede projecten. Branche Telecommunicatie Functie Architect / senior developer applicatie integratie en order management Periode december 2003 januari 2006 Tools/methods Java, J2EE, Oracle, Oracle OC4J Application Server, CVS, EJB, JMS, message queueing, SOAP, XML, XSLT, SUN Solaris, Staffware, BEA Tuxedo, C, Pro*C Voor een groot telecommunicatie bedrijf is een generieke architectuur en implementatie gerealiseerd voor het invoeren, verwerken en beheren van o.a. ADSL, VOIP, IPTV en telefonie orders van dat bedrijf. In deze systemen heeft Mark voor het order verwerkende gedeelte de uitgangspunten opgesteld en op basis hiervan een architectuur opgesteld en het development team geholpen meerdere operationele systemen te realiseren. Kernwoorden hierbij zijn applicatie integratie, robuustheid, flexibiliteit en workflow. Hierbij heeft Mark een leidende rol gespeeld van initieel ontwerp tot en met operationele troubleshooting en migratie issues bij opeenvolgende releases. Ook is hij goed bekend met de architectuur en issues van de overige onderdelen order-intake, product modellering en data handling. Tot slot draagt hij vanuit zijn Java expertise en algemene ontwikkel ervaring bij aan het professionaliseren van de ontwikkelstraat. Branche diverse Functie Ontwikkeling content management en reserveringssystemen voor diverse websites Periode Tools/methods PHP, MySQL, Apache, IIS, CVS, HTML, CSS, Javascript Voor verschillende klanten heeft Mark de technische aspecten van de websites gerealiseerd, op basis van een speciaal hiervoor ontwikkelde toolkit. Nadruk van deze interactieve websites ligt op authenticatie, user beheer, content management en reserveringssystemen. Branche Post en logistiek Functie Architect Portal site voor werknemers Periode januari 2003 juni 2003 Tools/methods C#,.NET, ASP.NET, XML, XSLT, Tridion CV Mark Hooijkaas 2 VERTROUWELIJK

3 Een groot internationaal bedrijf had een bestaande Intranet en Extranet Portal website voor de top 1500 werknemers wereldwijd. Deze website was gebaseerd op C#, ASP.NET, XML en XSLT, maar had substantiële architecturale en operationele problemen, gecombineerd met lange lijst met wensen en nieuwe functionaliteiten. Mark heeft de architectuur en verantwoordelijkheid voor deze website overgenomen. Hij heeft de urgent problemen opgelost, een nieuw onderdeel voor een selecte subgroep geïmplementeerd en de website overgezet naar een nieuwe nieuws provider. Vervolgens was hij betrokken bij de migratie naar het nieuwe bedrijfsbrede Tridion Content Management systeem, waarbij hij o.a. het authenticatie en autorisatie mechanisme heeft ontworpen en ontwikkeld. Branche Overheid Functie simulatie en consultancy steekproef toewijzing methodiek Periode feb 2002 dec 2002 Tools/methodes C++, tcl, operations research, simulatie Om aan te tonen dat de nieuwe methodiek significante verbeteringen oplevert t.o.v. de huidige methodiek is een zeer gedetaileerd simulatie model ontworpen en geïmplementeerd. Hiermee worden realistische simulaties uitgevoerd om de oude situatie met de nieuwe te vergelijken zowel qua efficiency als qua effectiviteit. Daarnaast dient het tool om het effect van bepaalde parameter instellingen te evalueren, en kan mogelijk ook voor opleidingsdoeleinden gebruikt worden. Branche Energie Functie Expert Opinion over keuze SAP versus Microsoft.NET Periode nov dec 2001 Tools/methodes.NET, SAP, J2EE, BizTalk Bij een groot energiebedrijf met een 10 jaar sterk gehanteerde SAP policy waren wrijvingen en onzekerheden ten aanzien van het SAP beleid. Samen met een projectleider en op de achtergrond 2 SAP experts is n.a.v. een aantal interviews een mening gegeven in hoeverre de J2EE en Portal producten van SAP en de SAP Business Connector geschikt waren voor het bedrijf en in hoeverre er beter voor Microsoft.NET inclusief Microsoft BizTalk gekozen kon worden. Branche Overheid Functie Ontwerp en modellering APK steekproef toewijzing methodiek Periode okt dec 2001 Tools/methodes Operations Research, Statistiek, Optimalisatie Voor de RDW is een nieuwe methodiek ontworpen voor het selecteren van steekproeven op APK keuringen en het vervolgens toewijzen van controleurs aan deze steekproeven. Het betrof hierbij zeer complexe problematiek vanwege de hoge aantallen ( keuringen per dag), de onvoorspelbaarheid, het geografische karakter en de eisen van de overheid. Voor deze opdracht is uitgebreid gebruik gemaakt van wiskundige technieken op het gebied van modellering, statistiek en optimalisatie. De ontworpen methodiek is goedgekeurd en wordt in 2002 gerealiseerd. Branche verzekeringen Functie Leider workshops bij een zorgverzekeraar als voorbereiding op CRM Periode sep nov 2001 Tools/methodes workshops Bij de zorgverzekeraar waar eerder reeds een definitiestudie utgevoerd was werden nu 8 workshops gehouden met 18 medewerkers en facilitators. Doel van de workshops was het definiëren van plannen en stappen voor het CRM traject in 2002 en Belangrijk was dat de medewerkers zoveel mogelijk de plannen zelf aandroegen voor het vergroten van het draagvlak. Het uiteindelijk doelstellingen document en projectdefinitie is door de directie en de Raad van Bestuur geaccepteerd. CV Mark Hooijkaas 3 VERTROUWELIJK

4 Branche retail Functie Architect voor het e-commerce platform van een grote retailketen Periode april augustus 2001 Tools/methodes MS Commerce Server, Content Management Vanaf de offerte fase betrokken als architect van een e-commerce platform op basis van Microsoft Commerce Server 2000 en overige Microsoft producten voor een grote retail keten. Het platform moest initieel voldoen voor de e- commerce websites van 2 van de werkmaatschappijen met verschillende onderliggende formules. Een keten had daarnaast vestigingen in andere landen waarvoor ook meertaligheid en meerdere valuta ondersteund moesten worden. Ook koppelingen met de achterliggende back-office systemen was aan de orde. Tot slot moesten de sites uitgebreide content management mogelijkheden hebben voor marketingdoeleinden, en mogelijkheden tot personalisatie. Branche overheid, makelaars, internet startup Functie Diverse second opinion projecten Periode maart april 2001 Tools/methodes SQL, MS Commerce Server, algemeen Internet Voor diverse bedrijven is een second opinion studie uitgevoerd naar technische kwaliteit en te verwachten voor en nadelen van het ontwikkelde (meta)datamodel, Internet applicatie architectuur, inzetbaarheid Microsoft Commerce Server 2000 voor een high volume site. Branche Verzekeringen Functie Consultancy invoering CRM bij een zorgverzekeraar Periode jan mrt 2001 Tools/methodes interviews, workshop Uitvoeren van een definitiestudie bij de betreffende zorgverzekeraar naar het invoeren van CRM. Hoofd aandachtspunten bij de studie waren Waarom is CRM gewenst, en is de organisatie er klaar voor qua organisatie, te verwachten weerstanden, vaardigheden en techniek. De definitiestudie is uitgemond in een rapport met een analyse en aanbevelingen wat te doen en hoe dat aan te pakken. Een mogelijke vervolgopdracht zit nu in de besluitvormingsfase. Branche Internet Functie Projectleider e-commerce bij KPN Periode nov dec 2000 Tools/methodes NT 4.0, IIS 4.0, ASP, VBScript, COM, MTS, SQL Server, X.509 client en server certificaten, WLBS (Windows Load Balancing Service), XML, HTTP(S), SMTP en een grondige toegepaste kennis van IP, en Internet in het algemeen Technical lead van diverse KPN e-commerce projecten voor het ontwikkelen van winkel, betaling, en veiling diensten. Het betrof hier zowel het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit als het beheren van de live diensten. De diensten waren gebaseerd op een Windows NT 4.0 and IIS 4.0 omgeving. Verantwoordelijk voor verschillende teams van in totaal 6 mensen. Branche Telecom Functie Consultant Operational Support Systems ADSL Periode sep okt 1999 Tools/methodes proprietary Onderzoek en advies voor geschikte systemen voor operational support (building, provisioning, billing, customer support, trouble ticketing, ) van een nieuw op te richten bedrijf dat ADSL door heel Europa zou gaan aanbieden. Door de potentiële overname van US-West (marktleider ADSL in de VS) door Qwest, werd KPN-Qwest betrokken, en kwam er een soort due-dilligence aspect bij. CV Mark Hooijkaas 4 VERTROUWELIJK

5 Branche Telecom Functie Projectleider legacy koppelings technologie Periode sep aug 1999 Tools/methodes Java, J2EE, XML, Transaction Processing, Message Brokering (Microsoft) Message Queueing, gradient OSF DCE RPC, J2EE, JMS, EJB, JDBC, Tcl, XML, C, JNI, SQL, JDK 1.1, jikes, JBuilder, J++, CVS, en (GNU) Make alles onder Windows NT 4.0. Technical lead van de Intelligent Link Engine (ILE) m.b.t. ontwerp, ontwikkelomgeving en systeemintegratie. De ILE is een gedistribueerd systeem voor transactie verwerking, gebaseerd op de Message broker hub-spoke architectuur. In eerste instantie is hier gewerkt met het product ActiveWeb, dat later vervangen is door een eigen integratie van diverse componenten. In deze functie was Mark verantwoordelijk voor een team van 6 ervaren professionals, 7 trainees en tijdelijk een team van 10 man van een externe leverancier. Branche Telecom Functie Teamleider Research werkveld (kwantitatieve) markteting & sales Periode jul aug 1997 Tools/methodes kosten onderbouwing Verantwoordelijk voor een team van circa 8 econometristen en wiskundigen die diverse commerciële afdelingen van KPN telecom ondersteunden, met strategische en operationele werkzaamheden. Mark s eigen inhoudelijke werkzaamheden lagen vooral in de strategie en kosten onderbouwing van de interconnectie tarieven van KPN- Telecom aan andere operators. Dit ter ondersteuning van de onderhandelingen van KPN met de HDTP (voorganger OPTA) en andere operators. Branche Telecom Functie Technical Analyst wholesale billing Periode jan jun 1996 Tools/methodes C++, ClearCase, HP-UX, OSP Deze klus betrof een detachering voor een half jaar in Florida, als Technical Analyst voor het CABS-II wholesale billing project in Tampa. CABS-II is een zeer groot client server systeem, dat door een team van meer dan 70 mensen werd ontwikkeld in C++ op basis van OSP middleware boven op een INFORMIX database. Branche Telecom Functie Teamleider Research werkveld aansluitnetten Periode jan dec 1995 Tools/methodes In deze functie was Mark naast gewoon medewerker en projectleider ook verantwoordelijk voor het hele werkveld. Bijkomende taken waren het samen met de business unit(s) vaststellen van strategie en plannen voor de komende jaren, definiëren van projecten, en samenstellen van projectteams uit zijn eigen team van 8 man. Dit alles ging in nauwe samenwerking met andere werkvelden van KPN Research. Branche Telecom Functie Medewerker/projectleider Research werkveld aansluitnetten Periode sep dec 1995 Tools/methodes Wiskundige modellering, operations research, Geografische Informatie Systemen In deze periode heeft Mark aan uiteenlopende projecten op het gebied van aansluitnetten gewerkt, als medewerker en als projectleider. Gebied van onderzoek waren met name kwantitatieve evaluatie en planning van de introductie van nieuwe breedbandige technieken in het aansluitnet (glasvezel, kabeltechnologie, ADSL). Hoofdonderwerpen waren 1. Projectleider van het project PANORAMA (4 mensjaar verdeeld over 7 medewerkers) ter ondersteuning van het KPN telecom project "verglazing primair aansluitnet (PAN)" 2. Projectleiding en uitvoering van PlanTool (specificatie, ontwerp, codering, opleiding, invoering, beheer). PlanTool was een Geografisch Informatie Systeem (GIS) dat met behulp van wiskundige techneken de planner ondersteunde (DSS) bij het plannen van glasvezel kabel trajecten in een stad. De implementatie gebeurde in C++ onder MS- CV Mark Hooijkaas 5 VERTROUWELIJK

6 Windows. Het versie beheer van de circa 100 sourcefiles, gebeurde met RCS onder UNIX. In totaal hebben 4 programmeurs en 3 opleiders/beheerders aan PlanTool meegewerkt. Tot slot heeft Mark de kennisgroep GIS gestart en hiervan de werkgroep op het gebied van registratie en administratie getrokken. CV Mark Hooijkaas 6 VERTROUWELIJK

Osman Mrzljak. Profielschets. Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V.

Osman Mrzljak. Profielschets. Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V. Osman Mrzljak Profielschets Indien u deze informatie niet meer gebruikt a.u.b. vernietigen of retourneren aan: B-INIT B.V. Adres Plantsoen 15A, 2311KE Leiden Telefoon ++31 (0) 71 5140970 Mobile ++31 (0)

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Sijtsche Smeman

Curriculum Vitae van Sijtsche Smeman PERSONALIA Curriculum Vitae van Sijtsche Smeman NAAM: VOORNAAM: Smeman Sijtsche GEBOORTEDATUM: 24 april 1979 GEBOORTEPLAATS: GESLACHT: BURGERLIJKE STAAT: NATIONALITEIT: ADRES: Leeuwarden Vrouw Gehuwd Nederlandse

Nadere informatie

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

Harold Poels. Personalia. Overzicht. Persoonlijk profiel. Curriculum vitae

Harold Poels. Personalia. Overzicht. Persoonlijk profiel. Curriculum vitae Curriculum vitae Harold Poels Personalia Naam Harold Poels Adres Pyreneeën 35 1060 NP Amsterdam Telefoon 020-6197643 of 06-51347518 E-mail poelsh@tiscali.nl Geboortedatum 24 juni 1964 Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Competenties - sociaal - leergierig - creatief - stressbestendig - ondernemend - resultaatgericht

Curriculum Vitae. Competenties - sociaal - leergierig - creatief - stressbestendig - ondernemend - resultaatgericht Curriculum Vitae Personalia Naam Bart van Schijndel Adres Claustrum 11 Postcode, woonplaats 6515 GH, Nijmegen GSM 06 21808821 Email bartvanschijndel@cosys.nl Geboortedatum 8 september 1975 Geboorteplaats

Nadere informatie

SAMENVATTING OPLEIDING. Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter

SAMENVATTING OPLEIDING. Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter Naam : P.C.J. van Nes Roepnaam : Peter Woonplaats : Rotterdam Geboorte datum : 14 juli 1969 Beschikbaar : 1 november 2012 Datum CV : 13 augustus 2013 Email : mailbox@petervannes.nl Mobiel : +31652694792

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

Branche Handel en Industrie Overheid Zakelijke dienstverlening ICT Woningcorporatie

Branche Handel en Industrie Overheid Zakelijke dienstverlening ICT Woningcorporatie Naam Roepnaam Functie Geboortedatum Nationaliteit Woonplaats Ing. André Seesink André SAP Basis consultant / Architect 6 oktober 1966 Nederlandse Berkel en Rodenrijs Expertisegebieden SAP Beheer Change

Nadere informatie

Ervaringsoverzicht. Persoonsgegevens. Naam / Geslacht ing. P.J. Broeders (Jean-Pierre) (M) Geboortedatum 31-5-1977 Woonplaats

Ervaringsoverzicht. Persoonsgegevens. Naam / Geslacht ing. P.J. Broeders (Jean-Pierre) (M) Geboortedatum 31-5-1977 Woonplaats Ervaringsoverzicht Persoonsgegevens Naam / Geslacht ing. P.J. Broeders (Jean-Pierre) (M) Geboortedatum 31-5-1977 Woonplaats Tilburg Algemene Opleiding HTS - s-hertogenbosch Computertechniek (diploma 2000)

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel

Curriculum Vitae ir. Nils van Breugel Consultant Postbus 1076 2600BB Delft T: +31 (0) 6 24654629 E: Nils.van.Breugel@PrimeSkapes.com Geboortedatum: 24-09-1971 Woonplaats: Delft Pagina 1 Profiel Nils van Breugel is een scherpe, analytische

Nadere informatie

Genie-IT Offshoring services

Genie-IT Offshoring services Genie-IT Offshoring services Genie-IT is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in off-shoring services. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om softwareontwikkeling helemaal of gedeeltelijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer Curriculum Vitae Django Bestenbreur Senior Enterprise Java Developer Profiel Django heeft ruime ervaring als ontwikkelaar, ontwerper en architect en is thuis in de meest voorkomende softwaretechnologieën

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer

Curriculum Vitae. Django Bestenbreur. Senior Enterprise Java Developer Curriculum Vitae Django Bestenbreur Senior Enterprise Java Developer Profiel Django heeft ruime ervaring als ontwikkelaar, ontwerper en architect en is thuis in de meest voorkomende softwaretechnologieën

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Postcode/woonplaats : nvt Heiloo Telefoonnummer : nvt Geboortedatum : 11-06-1977 : info@itopix.nl

Curriculum Vitae. Postcode/woonplaats : nvt Heiloo Telefoonnummer : nvt Geboortedatum : 11-06-1977 : info@itopix.nl Naam : Adres : nvt Postcode/woonplaats : nvt Heiloo Telefoonnummer : nvt Geboortedatum : 11-06-1977 Email : info@itopix.nl Profiel, 34 jaar, werkt sinds 1998 in de ICT. Met brede ervaring in moderne programmeertalen,

Nadere informatie

Hugo Hendriks. Profiel

Hugo Hendriks. Profiel Hugo Hendriks Profiel Mijn naam is Hugo Hendriks en ik ben geboren in Nijmegen op 1 juli 1978. Ik heb werkervaring met ICT sinds 2001. Sinds 2001 heb ik als consultant in verschillende high-tech omgevingen

Nadere informatie

C.J.A. (Kees) van der Westen Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964

C.J.A. (Kees) van der Westen Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964 Naam C.J.A. (Kees) van der Westen Functie Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964 Woonplaats Koudekerke IT ervaring sinds 1988 Talen Nederlands, Engels Opleidingen

Nadere informatie

Senior Oracle Business Intelligence Specialist

Senior Oracle Business Intelligence Specialist Senior Oracle Business Intelligence Specialist Curriculum Vitae ing. Mark van de Klashorst MIM Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Inzetbaar als/voor: Mark van de Klashorst Nijmegen

Nadere informatie

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin.

Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin. Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl blog: www.roels.nl Linkedin: www.linkedin.com/in/jurjenroels O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o

Nadere informatie

Eind 2007 heb ik, op 34-jarige leeftijd, de stap gemaakt naar het eigen ondernemerschap en ben ik gestart als freelancer.

Eind 2007 heb ik, op 34-jarige leeftijd, de stap gemaakt naar het eigen ondernemerschap en ben ik gestart als freelancer. Bladzijde 1 van 13 Gegevens Naam : Geboortedatum : 21 april 1973 Woonplaats : Enschede Nationaliteit : Nederlandse Vooropleiding : HAVO Vervolgopleiding : HIO (Hoger Informatica Onderwijs) Talen : Engels

Nadere informatie

Curriculum Vitae PERSONALIA

Curriculum Vitae PERSONALIA PERSONALIA Curriculum Vitae Naam Joost (J.J. ) van der Schoot Functies ICT Architect, Consultant, Projectmanager ICT ervaring sinds 1981 Geboortedatum 14-3-1959 Nationaliteit Nederlands Burg. Staat Gehuwd

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Curriculum Vitae Robert haans

Curriculum Vitae Robert haans Personalia Naam : Ing. R.N.M. (Robert) Haans Geboortedatum : 16-08-1971 Woonplaats : Rotterdam IT-Ervaring sinds : 1989 Huidige functie : IT Professional, Senior.NET Developer Website Emailadres LinkedIn

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus

Ontwerpen van een Enterprise Service Bus Applicatie-ontwikkeling waarbij integratie met andere systemen niet van toepassing is komt zelden meer voor. Daarom komt steeds prominenter naar voren de vraag naar een Enterprise Service Bus (ESB). Maar

Nadere informatie

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist

ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Project Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Curriculum Vitae ir. Adil Günaslan Internet Ondernemer, Product Manager, Manager, Consultant, Software Engineer, Analist Hallo, mijn naam is Adil. Internet ondernemer sinds 1997 en gespecialiseerd in online

Nadere informatie