Innovatieprogramma Visie op DLWO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatieprogramma Visie op DLWO"

Transcriptie

1 nnovatieprogramma Visie op DLWO 24 mei 2013 Danny Greefhorst Lianne van Elk Nico Juist

2 Programma 24 mei: werksessie DLWO uur Welkom door Lianne van Elk uur nleiding door Nico Juist uur Opdracht 1: DLWO schetsen uur Terugkoppeling opdracht uur Lunch uur Toelichting op burchtmetafoor door Danny Greefhorst uur Opdracht 2: nvullen burcht en dynamische stad uur Terugkoppeling opdracht uur Hoe verder: gewenste vervolgstappen door Lianne van Elk uur Brainstorm scenario s uur Conclusies uur Afsluiting en borrel

3 Opzet: DLWO & de Burcht Voorbereiding met Kernteam DLWO, CO beraad ect Werksessie 24 mei Werksessie & presentaties 25 juni 4 werksessies 4 werksessies met 4 SURFnet, werksessies met SURFnet, SURFmarket, 4 werksessies met SURFnet, SURFmarket, Taskforce met SURFnet, SURFmarket, Taskforce cloud SURFmarket, Taskforce cloud Taskforce cloud cloud Afronding + vertaling naar DLWO werkboek Presentaties op Onderwijsdag 2013

4 Definitie DLWO De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat het studenten, onderzoekers, medewerkers en gasten van hoger onderwijsinstellingen mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren. De DLWO is daarmee dus geen of applicatie, maar een door een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten. WTR, 2010

5 Het doel van de bijeenkomst zicht krijgen op de huidige inrichting van de DLWO en op de gewenste ontwikkelingen binnen de instellingen inzicht krijgen in de mogelijkheden van de burchtmetafoor bij de ontwikkeling van een visie op de DLWO binnen de instellingen vaststellen van scenario s voor de inrichting van de DLWO die waardevol zijn om met elkaar uit te gaan werken.

6 Aanleiding/aanloop 2010 SURF vraagt WTR om advies ten aanzien van DLWO WTR signaleert in advies rapport: Er lijken drie ontwikkelingen gaande: 1. de nadruk op de didactische inzet van CT verschuift naar de randvoorwaardelijke inzet van CT: het wegnemen van organisatorische en administratieve lasten om het onderwijsproces meer ruimte te geven; 2. meer ruimte voor de gebruikers (studenten en medewerkers) om zelfstandig te bepalen welke voorzieningen worden gebruikt, hoe, wanneer en met welke apparaten; 3. een herijking van de benodigde faciliteiten en functionaliteiten om de gebruikers goed te bedienen en een heroverwegen waar deze diensten geproduceerd dienen te worden: externe leveranciers of zelf centraal produceren. (Trend naar meer generieke toepassingen)

7 Opmerkingen uit WTR rapport 2010 De markt en de maatschappij omarmen deze nieuwe ontwikkelingen in een razend tempo, soms zo snel dat veel gebruikers vrij nonchalant, of wellicht naïef, lijken om te gaan met privacy- en beveiligingsaspecten. Niet alleen de maatschappij worstelt met het vervagen van grenzen tussen privé, publiek, werk en studie, maar in het bijzonder ook het hoger onderwijs en onderzoek. Van oudsher is het hoger onderwijs, en zeker het wo, een open gemeenschap. De nieuwe ontwikkelingen vragen echter om het opnieuw vaststellen van de grenzen van openheid. Welke informatie mag van binnen naar buiten en wie mag van buiten naar binnen en waar krijgt men dan toegang toe? Deze vraagt klemt des te meer omdat de technische en maatschappelijke ontwikkelingen sneller gaan dan de ho instellingen op dit moment lijken te kunnen absorberen.

8 De essentiële vraag Wat moet je als instelling inregelen en wat laat je over aan de gebruiker? En vooral over welke informatie (dragers/systemen) neem je de verantwoordelijkheid? Gebruiker Laptop HD pad Usb stick Dropbox, Skydrive Google drive Edugroepen Facebook Persoonlijke inbox nstelling? Fileshares? Functionele inboxen? Blackboard? Kernsystemen DMS CMS

9 Professioneel omgaan met Studenten die onderwijseenheid x samen volgen, werken in subgroepen. Subgroep a maakt een groepspagina op Facebook aan om samen te werken, subgroep b gebruikt Google plus, subgroep c gebruikt de ELO, subgroep d gebruikt de ouderwetse . Een opleiding zet alle documenten op Google en gebruikt Google plus als alternatieve elektronische leeromgeving. Een docent verplicht zijn studenten om voor een bepaalde onderwijseenheid allemaal een Facebookpagina aan te maken. Een docent laat de studenten hun werk inleveren via Dropbox. Een docent raadt de studenten aan om video s met bewijzen van hun praktijkhandelen op YouTube te zetten Uit mailtje do's and don'ts rond sociale media : Marion Keiren HAN

10 Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften van gebruikers aan keuzevrijheid Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Aandacht voor verantwoording en informatiebeveiliging Veranderende wet- en regelgeving Ontwikkelingen rondom Open Educational Resources Noodzaak om licenties te verlengen/ aan te schaffen

11 Vendor Goede gebruikersvoorwaarden voor diensten die DLWO vormen Verbindende infrastructuur,ontsluiten diensten in samenhang SURFconext Sig DLWO Taskforce Cloud Visievorming, bestuurlijk draagvlak, standaardisatie DLWO Specifieke onderzoeksondersteuning voor eindgebruikers Sig Research Support

12 Vragen rondom DLWO Welke keuzes kunnen instellingen maken bij het inrichten van de DLWO Welke strategieën kunnen instellingen hanteren om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen? Welke componenten en resultaten van andere SURFprojecten vormen bouwstenen voor het vormgeven van een DLWO Wat moeten instellingen inkopen of zelf ontwikkelen? Op welke onderdelen levert samenwerking meerwaarde op?

13 Doelstelling programma Het belangrijkste doel van het programma Visie op DLWO is dat instellingen een stevig instrumentarium in handen krijgen waarmee ze hun eigen visie op de DLWO verder kunnen ontwikkelen.

14 Metafoor: de Burcht van Leiden nteractie BORGNG Leren en werken

15 Opbouw programma 1. De DLWO en de burcht Architectuur van burcht en open landschap Scenario s voor de invulling van de burcht en landschap Transitie van beheer naar regie 2. De DLWO en de markt Overzicht van samenwerkingskansen om DLWO mee vorm te geven nstrumentarium voor aanbesteding onderdelen DLWO 3. De DLWO onder de aandacht Visieworkshop DLWO Digitaal werkboek DLWO Practices DLWO

16 Opdracht 1: DLWO schetsen (45 minuten) Maak kennis met je groepsleden Bespreek met elkaar of je de geschetste problematiek herkent en welke vragen je in het programma DLWO beantwoord zou willen hebben. Bespreek welke initiatieven er lopen rond de DLWO en de geschetste problematiek Kies als referentie een instelling. Schets een plaatje van het huidige deel van het applicatielandschap dat relevant is gegeven de geschetste problematiek Schets een plaatje van hoe je denkt dat het zou moeten zijn. Als voorbeeld: hs leiden in ontwikkeling

17 Hs Leiden: status praesens NTRANET CMS File-shares MAL /Agenda (office365 Face boo k BB (SAAS ) Filemaker (kernsystemen) EDU GROEPEN OSRS/SYL ABUS

18 De burcht Stad Platteland

19 Algemene karakterisering van gebieden Centrale randvoorwaarden, decentrale sturing Centrale sturing Vrijheid Stad Platteland

20 Drivers, perspectieven en relevante vragen voor plaatsing van gegevens in kasteel Snel toegang tot gegevens met hoge kwaliteit Gebruikers maximale vrijheid geven Voldoen aan wet/regelgeving en gedragscodes Efficiënt omgaan met middelen Beheersen risico s Gegevensbeheer Dienen de gegevens breder in de organisatie beschikbaar te zijn? Zijn de gegevens de basis voor veel andere gegevens? (mastergegevens) Zijn de gegevens noodzakelijk voor bedrijfsvoering of verantwoording? Archivering Zijn de gegevens archiefwaardig? Worden de gegevens digitaal gearchiveerd? Worden de gegevens gestructureerd gearchiveerd? nformatiebeveiliging Dienen de gegevens een hoge mate van beschikbaarheid te hebben? Dienen de gegevens een hoge mate van integriteit te hebben? Dienen de gegevens een hoge mate van vertrouwelijkheid te hebben? Risico s de instelling aansprakelijk voor de gegevens? s er een faciliteit van de instelling gebruikt bij creatie van het gegeven? Heeft (een medewerker van) de instelling auteursrecht op het gegeven?

21 Van relevante vragen naar mogelijke maatregelen Gegevensbeheer Dienen de gegevens breder in de organisatie beschikbaar te zijn? Zijn de gegevens de basis voor veel andere gegevens? (mastergegevens) Zijn de gegevens noodzakelijk voor bedrijfsvoering of verantwoording? Archivering Zijn de gegevens archiefwaardig? Worden de gegevens digitaal gearchiveerd? Worden de gegevens gestructureerd gearchiveerd? nformatiebeveiliging Dienen de gegevens een hoge mate van beschikbaarheid te hebben? Dienen de gegevens een hoge mate van integriteit te hebben? Dienen de gegevens een hoge mate van vertrouwelijkheid te hebben? Risico s de instelling aansprakelijk voor de gegevens? s er een faciliteit van de instelling gebruikt bij creatie van het gegeven? Heeft (een medewerker van) de instelling auteursrecht op het gegeven? Gegevens centraal beheren Gegevens beheerd in standaard applicatie Specifieke beveiligings maatregelen Beleid Contractuele afspraken met cloudleveranciers

22 Maatregelen gepositioneerd in de burcht Beleid Centraal beheerde gegevens Contractuele afspraken met cloudleveranciers Standaard gegevensbeheer applicaties Specifieke beveiligings maatregelen Stad Platteland

23 ondersteuning Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichting journaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking contact campagne competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerp apparaat applicatie software configuratie item melding organisatie individu werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstelling indicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat bewijsstuk toetsmateriaal leermateriaal rooster stageplaats stage onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst groep competentie (deelnemer) deelnemer waarde document stagebedrijf onderwijs product opleiding leeractiviteit toetsactiviteit opdrachtgever werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item leermateriaal (gepubliceerd) uitleen publicatie onderzoeks gegevens toetsmateriaal (gepubliceerd) nformatiemodel bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting

24 ondersteuning Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichting journaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking contact campagne competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerp apparaat applicatie software configuratie item melding organisatie individu werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstelling indicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat bewijsstuk toetsmateriaal leermateriaal rooster stageplaats stage onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst groep competentie (deelnemer) deelnemer waarde document stagebedrijf onderwijs product opleiding leeractiviteit toetsactiviteit opdrachtgever werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item leermateriaal (gepubliceerd) uitleen publicatie onderzoeks gegevens toetsmateriaal (gepubliceerd) nformatiemodel relatie met selectielijst hogescholen bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting 5 jaar of langer bewaren archief indicatie

25 Sturing Management informatie Project Programma en Portfolio Architectuur beheer Proces modelleer Kwaliteits Environment Health en Safety Onderwijs Onderzoek Educatieve applicatie Learning Learning content meet Gegevens analyse Virtual research environment Digitaal toets Digitaal portfolio Plagiaatdetectie gegevensbeheer Data staging en replicatie Onderwijsondersteuning ondersteuning Student informatie Rooster Stage bemiddelings informatie Promovendus volg Bibliotheek Bibliotheek nzet plannings publicatie repository gegevens repository portaal Bedrijfsvoering Personeels Tijdregistratie Financieel Facilitair nkoop Software ontwikkel omgeving T service Corporate LMS Salaris verwerkings Betaal Kaartbeheer Aanbestedings Test Systems tool nput Document Enterprise output CRM Gegevens definitie Gegevens kwaliteit Generieke infrastructuurapplicaties Portaal Samen werkings Formulieren generator Enquete Online kennisbank Office suite Zoekmachine Web content Unified communications Business process

26 Sturing Management informatie Project Programma en Portfolio Architectuur beheer Proces modelleer Kwaliteits Environment Health en Safety Onderwijs Onderzoek Educatieve applicatie Learning Learning content meet Gegevens analyse Virtual research environment Digitaal toets Digitaal portfolio Plagiaatdetectie gegevensbeheer Data staging en replicatie Onderwijsondersteuning ondersteuning Student informatie Rooster Stage bemiddelings informatie Promovendus volg Bibliotheek Bibliotheek nzet plannings publicatie repository gegevens repository portaal Bedrijfsvoering Personeels Tijdregistratie Financieel Facilitair nkoop Software ontwikkel omgeving T service Corporate LMS Salaris verwerkings Betaal Kaartbeheer Aanbestedings Test Systems tool nput Document Enterprise output CRM Gegevens definitie Gegevens kwaliteit Generieke infrastructuurapplicaties Portaal Samen werkings Formulieren generator Enquete Online kennisbank Office suite Zoekmachine Web content Unified communications Business process archief indicatie 5 jaar of langer bewaren

27 ondersteuning Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichting journaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking contact campagne competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerp apparaat applicatie software configuratie item melding organisatie individu werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstelling indicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat bewijsstuk toetsmateriaal leermateriaal rooster stageplaats stage onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst groep competentie (deelnemer) deelnemer waarde document stagebedrijf onderwijs product opleiding leeractiviteit toetsactiviteit opdrachtgever werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item leermateriaal (gepubliceerd) uitleen publicatie onderzoeks gegevens toetsmateriaal (gepubliceerd) nformatiemodel relatie met BV-classifcaties bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting hoog middel V V V V V B B V B B B B V V B V B V B V B B B V B V B B B B

28 Sturing Management informatie Project Programma en Portfolio Architectuur beheer Proces modelleer Kwaliteits Environment Health en Safety Onderwijs Onderzoek Educatieve applicatie B Digitaal toets V Learning Digitaal portfolio Learning content Plagiaatdetectie meet V gegevensbeheer Gegevens analyse Data staging en replicatie Virtual research environment Student informatie V Onderwijsondersteuning B Rooster Stage bemiddelings informatie ondersteuning Promovendus volg Bibliotheek Bibliotheek nzet plannings publicatie repository gegevens repository portaal Personeels V Tijdregistratie Financieel Bedrijfsvoering Facilitair nkoop Software ontwikkel omgeving T service Corporate LMS Salaris verwerkings Betaal Kaartbeheer Aanbestedings Test Systems tool nput Document Enterprise output CRM Gegevens definitie Gegevens kwaliteit Generieke infrastructuurapplicaties Portaal Samen werkings Formulieren generator Enquete Online kennisbank Office suite Zoekmachine Web content Unified communications Business process hoog

29 ondersteuning Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichting journaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking contact campagne competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerp apparaat applicatie software configuratie item melding organisatie individu werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstelling indicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat bewijsstuk toetsmateriaal leermateriaal rooster stageplaats stage onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst groep competentie (deelnemer) deelnemer waarde document stagebedrijf onderwijs product opleiding leeractiviteit toetsactiviteit opdrachtgever werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item leermateriaal (gepubliceerd) uitleen publicatie onderzoeks gegevens toetsmateriaal (gepubliceerd) nformatiemodel - mastergegevens bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting

30 Sturing Management informatie Project Programma en Portfolio Architectuur beheer Proces modelleer Kwaliteits Environment Health en Safety Onderwijs Onderzoek Educatieve applicatie Learning Learning content meet Gegevens analyse Virtual research environment Digitaal toets Digitaal portfolio Plagiaatdetectie gegevensbeheer Data staging en replicatie Onderwijsondersteuning ondersteuning Student informatie Rooster Stage bemiddelings informatie Promovendus volg Bibliotheek Bibliotheek nzet plannings publicatie repository gegevens repository portaal Bedrijfsvoering Personeels Tijdregistratie Financieel Facilitair nkoop Software ontwikkel omgeving T service Corporate LMS Salaris verwerkings Betaal Kaartbeheer Aanbestedings Test Systems tool nput Document Enterprise output CRM Gegevens definitie Gegevens kwaliteit Generieke infrastructuurapplicaties Portaal Samen werkings Formulieren generator Enquete Online kennisbank Office suite Zoekmachine Web content Unified communications Business process beheert mastergegevens

31 Opdracht 2: nvullen burcht en dynamische stad (60 minuten) Kies een perspectief voor de invulling van de burcht en de dynamische stad. Gebruik de hand-out hierbij als inspiratie. Bespreek met elkaar welke informatie-eenheden van belang zijn voor onderwijs en onderzoek en schrijf deze informatie-eenheden op geeltjes. Plak deze geeltjes in de burcht, in de dynamische stad of in de open ruimte. Bespreek met elkaar welke applicaties van belang zijn voor onderwijs en onderzoek en schrijf deze applicaties op roze papiertjes Plak deze papiertjes in de burcht, in de dynamische stad of in de open ruimte. Noteer welke onderdelen discussie opleveren binnen de groep en beschrijf op basis van welke criteria de uiteindelijke keuze voor burcht, dynamische stad of open ruimte gemaakt is bij deze onderdelen.

32 Hoe verder? Uitwerken van scenario s voor inrichting DLWO Steekwoorden -Voorbeelduitwerkingen, -Werkelijke situaties bij instellingen -Voor- en nadelen van inrichting -Keuzemogelijkheden en consequenties hiervan

33 Aandachtsgebieden scenario s Transitie Contracten Techniek Functionaliteit

34 Wie Vanuit universiteiten en hogescholen -Beleidsmakers -nformatiemanagers -Onderzoekers -Onderwijskundigen -Kwaliteitszorgmedewerkers -CO s

35 Vendor Goede gebruikersvoorwaarden voor diensten die DLWO vormen Verbindende infrastructuur,ontsluiten diensten in samenhang SURFconext Sig DLWO Taskforce Cloud Visievorming, bestuurlijk draagvlak, standaardisatie DLWO Specifieke onderzoeksondersteuning voor eindgebruikers Sig Research Support

36 Wanneer? Voorbereiding met Kernteam DLWO, CO beraad ect Werksessie 24 mei Werksessie & presentaties 25 juni 4 werksessies 4 werksessies met 4 SURFnet, werksessies met SURFnet, SURFmarket, 4 werksessies met SURFnet, SURFmarket, Taskforce met SURFnet, SURFmarket, Taskforce cloud SURFmarket, Taskforce cloud Taskforce cloud cloud Afronding + vertaling naar DLWO werkboek Presentaties op Onderwijsdag 2013

37 Kosten/baten voor instelling Kosten: -nzet van tijd en denkkracht Baten: -Ondersteuning bij visievorming DLWO door SURF -Meedenkcapaciteit vanuit andere instellingen -Creëren van momentum voor veranderingen binnen instelling -Nationaal podium om ideeën te toetsen

38 Mogelijk vervolg nteressante vragen: mpact op organisatie? Hoe communiceert burcht met open landschap? wat zijn de gevolgen voor de uitwerking van requirements voor aanbestedingen? Op welke terreinen kunnen instellingen samenwerken? Pilots: hoe invullen?

39 Het doel van de bijeenkomst zicht krijgen op de huidige inrichting van de DLWO en op de gewenste ontwikkelingen binnen de instellingen inzicht krijgen in de mogelijkheden van de burchtmetafoor bij de ontwikkeling van een visie op de DLWO binnen de instellingen vaststellen van scenario s voor de inrichting van de DLWO die waardevol zijn om met elkaar uit te gaan werken.

40 Danny Greefhorst Nico Juist Lianne van Elk

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening.

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening. Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie Businessmodel Informatie Bedrijfsfuncties Applicatieplatform

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Referentiemodellen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014 Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen

Nadere informatie

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving

Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving 1 Een visie op de Digitale Leer en Werkomgeving in het hoger onderwijs Een drieluik Nico Juist SURFfoundation Special Interest Group Digitale Leer & Werk Omgeving 2011 2 in het hoger onderwijs Een drieluik

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

ZELFS ALS JE DE GROOTSTE SUPERCOMPUTER HELEMAAL VOOR JEZELF ZOU HEBBEN, IS HET UITVOEREN VAN DE GEWENSTE BEREKENINGEN NAGENOEG ONMOGELIJK

ZELFS ALS JE DE GROOTSTE SUPERCOMPUTER HELEMAAL VOOR JEZELF ZOU HEBBEN, IS HET UITVOEREN VAN DE GEWENSTE BEREKENINGEN NAGENOEG ONMOGELIJK 02 BEST PRACTICE Experimenteren met toetsen in de cloud 4 CONNECTED Internationaal onderzoek esalsa combineert gebruik supercomputers 8 SPOTLIGHT SURF bouwt winkel voor clouddiensten 12 Magazine over ICT

Nadere informatie

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT Leidraad voor het sourcen van IT-services Jan Evers, 26 maart 2013 Kenmerk: SB/UIM/12/1217/EVS IT-Sourcing & Cloud Strategie UT versie 1.1.docx 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

template sourcing strategie

template sourcing strategie Template Sourcing Strategie 1 template sourcing strategie 2 Template Sourcing Strategie Inhoudsopgave 1.Doel template 3 2. Structuur notitie 3 3. Inleiding Sourcing Strategie 4 3.1 IT-Sourcing en Cloud

Nadere informatie

MBOcloud. Startdocument

MBOcloud. Startdocument MBOcloud Startdocument Juni 2012 1 Aanleiding Cloud Computing is een thema dat gedurende enige tijd speelt. Er is veel over bekend en er is op allerlei wijze aandacht aan besteed binnen de MBO sector.

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding

ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding ICT Visie 2012 2014 Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding 0.1 18 januari 12012 Klein Opzet structuur - 0.2 31 januari 2012 Nouwens Inhoud - 0.3 3 februari 2012 Klein Inhoud - 0.4 6 februari

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Architectuur & Standaarden (A&S) A&S basis Doelen Architectuur en Standaarden zijn hulpmiddelen voor de waterschappen

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Versie 1.0 oktober 2013 Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie