FEBEMdossier13. Jaarbericht Concrete resultaten voor de leden. BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEBEMdossier13. Jaarbericht 2009 2010. Concrete resultaten voor de leden. BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer"

Transcriptie

1 FEBEMdossier13 BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer Concrete resultaten voor de leden Jaarbericht Rentec Recycling Technology

2 GZ-Zone 8, Oosterring 23, B-3600 Genk Telefoon / Fax SGS IS THE WORLD S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY LABORATORIA LUCHTMETINGEN REACH & SDS MILIEU-ADVIES VEILIGHEIDSSTUDIES GEOTECHNIEK GELUID & TRILLINGEN WHEN YOU NEED TO BE SURE adv SGS-febem_3.indd 2 30/04/09 12:24

3 03 Inhoudstafel Voorwoord... 4 Voorstelling... 6 De federatie van bedrijven voor milieubeheer in België... 6 Een klein team met een grote output... 9 Raad van bestuur... 9 Onze werking Werkgroepen Partnerships Overleg met federaties Overleg met beheerorganisaties Overleg met overheden Informatie-initiatieven Onze leden Wilt u graag meer informatie over onze federatie? FEBEM Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer Paviljoenstraat Brussel Tel Fax FEBEM jaarbericht is een realisatie van de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer. Redactie: Forte (www.forte.eu), Werner Annaert, Anita Cosaert, Cédric Slegers, Baudouin Ska en Mireille Verboven. Realisatie: PuPiL (www.pupil.be) V.U. Werner Annaert Dit jaarbericht wordt gedrukt op 100 % gerecycleerd en chloorvrij papier. Ce dossier est également disponible en français.

4 04 voorwoord Concrete resultaten, nu en in de toekomst Het afgelopen werkjaar hebben we bij FEBEM mooie resultaten geboekt. Zo is ons ledenaantal opnieuw gestegen en staan we dus steeds sterker in onze discussies op alle niveaus. Maar belangrijker nog, we hebben het afgelopen jaar ook enkele interessante doorbraken gerealiseerd in tal van dossiers. Het bewijs daarvan vindt u in de vele quotes van leden, partners en externe contacten verderop in dit jaarbericht. Daarnaast hebben we ook werk gemaakt van de toekomst van onze sector. Er wachten ons immers enkele belangrijke uitdagingen. En ook daar willen we successen boeken voor onze leden. Door de samenwerking met COBEREC kunnen we onze leden meer en beter vertegenwoordigen. David Vanheede, Voorzitter van de raad van bestuur van FEBEM Roep om meer duurzaamheid wordt steeds luider Een eerste uitdaging is er op vlak van duurzaamheid. Op Europees en nationaal niveau zijn er tal van nieuwe regels in de maak om de milieu-impact van het bedrijfsleven te verminderen. Maar hoe kunnen bedrijven die doelstellingen blijven inlossen? Samenwerking met de milieusector krijgt steeds vaker een centrale rol in dit debat. FEBEM werpt zich daarbij op als katalysator. We brengen bedrijven uit verschillende sectoren in contact met onze leden om duurzame projecten op te starten. Bijvoorbeeld om samen de recycleerbaarheid van een product te verbeteren. Door onze nauwe contacten met beheerorganisaties zoals Recupel, Fost Plus en VAL-I-PAC kunnen we meteen een systeem uitwerken om die producten effectief tot bij de recycler te krijgen. We hebben het voorbije jaar ook zelf enkele duurzame initiatieven genomen. Zo dienden we samen met enkele leden een voorstel in om steun los te weken voor de realisatie van technieken om asbest te detecteren en te scheiden in bouw- en sloopafval.

5 05 voorwoord Milieuvriendelijke inspanningen in de sector De vraag om meer duurzaamheid geldt uiteraard ook voor bedrijven in de milieusector. Ook zij moeten de ecologische voetafdruk van hun activiteiten reduceren. We willen onze leden daar zo veel mogelijk in bijstaan. Zo informeren we hen via onze nieuwsbrieven en evenementen regelmatig over de verschillende milieuvriendelijke mogelijkheden. Bovendien brengen we de leden zo veel mogelijk met elkaar in contact zodat ze onderling ideeën kunnen uitwisselen. Het afgelopen jaar hebben we alvast heel wat duurzame inspanningen gezien in de sector. Zo hebben verschillende leden zonnepanelen of windturbines geïnstalleerd. Die inspanningen vragen vaak aanzienlijke investeringen. Daarom zitten we regelmatig rond de tafel met regionale, nationale en Europese instanties om duurzame initiatieven op te zetten of te ondersteunen. Bijvoorbeeld door fiscale stimuli toe te kennen aan bedrijven die energie recupereren. Voorbereiding op een open Europese markt voor afvalstoffen Een andere uitdaging is het openstellen van de Europese markt voor afvalstoffen. In de nabije toekomst zullen de verschillende lidstaten hun grenzen openen voor de verwerking van buitenlands afval. Dit vooruitzicht opent heel wat opportuniteiten voor de Belgische afvalverwerkers. Hun markt wordt plots minstens tien keer groter. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille. De toegenomen concurrentie kan de prijzen onder druk zetten, wat aanleiding kan geven tot eco-dumping. FEBEM wil dit vermijden en voert daarom regelmatig gesprekken op de verschillende politieke niveaus in binnen- en buitenland. We informeren de beleidsmakers over de risico s en proberen zo de best mogelijke oplossing te bereiken voor onze sector. De milieusector staat centraal in het duurzaamheidsdebat. Werner Annaert, Algemeen Directeur van FEBEM Meer vertegenwoordiging in meer domeinen Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, is samenwerking cruciaal. Dat is dan ook de taak van FEBEM: de krachten binnen de sector bundelen en de gemeenschappelijke belangen verdedigen in alle mogelijke dossiers. Om die taak met succes te vervullen, breiden we continu onze kritische massa uit. We volgen de evoluties in de verschillende wetgevingen, sociale maatregelen, technologische trends, veiligheid, enzovoort. Bovendien blijven we via onze werkgroepen op de hoogte van wat er leeft in de sector. Daarnaast zoeken we bij collega-federaties, partners en beheerorganisaties naar complementaire kennis. Daarom hechten we veel belang aan externe samenwerkingsverbanden. Het afgelopen jaar hebben we daarin een belangrijke stap ondernomen. We hebben besloten om onze krachten te bundelen met COBEREC, de Confederatie van de Belgische Recuperatie. Bij COBEREC vinden we cruciale complementaire kennis om onze leden op nog meer vlakken, nog beter te kunnen vertegenwoordigen.

6 06 Hoofdstuk 1: Voorstelling - FEBEM Van afvalbeheer tot grondreiniging FEBEM telt ongeveer 220 leden die actief zijn in de Belgische milieusector. Onder hen zowel kmo s als grote multinationals. Onze leden zijn onder te verdelen in twee groepen: grondreinigingscentra en privaatrechtelijke bedrijven die afvalstoffen inzamelen, sorteren, behandelen, recycleren en/of verwerken. Intercommunales behoren niet tot onze doelgroep. Bruno Arts, Disposal & Commercial Director bij afvalbeheerder Veolia ES Ten strijde voor eerlijke concurrentie Intercommunales betalen geen belastingen en hoeven ook geen btw aan te rekenen voor hun activiteiten. Als zij hun dienstverlening voor de gemeenten ook aanbieden bij bedrijven, ondervinden de privaatrechtelijke milieubedrijven oneerlijke concurrentie. Zij kunnen immers niet opboksen tegen de lage prijzen. FEBEM ijvert hard om die ongelijkheid uit de wereld te helpen. Tot voor kort zamelden intercommunales het afval van industriezones en kmo s in. Dankzij de inspanningen van FEBEM zijn heel wat van die contracten stopgezet. Privébedrijven voorzien nu de inzameling van alle restafval, pmd, papier en karton, enzovoort, illustreert Bruno Arts, Disposal & Commercial Director bij afvalbeheerder Veolia Environmental Services. Kortom, de vervuiler betaalt geldt nu ook voor kmo s. FEBEM in cijfers Het ledenaantal van FEBEM ging de laatste vijf jaar steeds in stijgende lijn. Eind mei 2010 waren ongeveer 220 privaatrechtelijke bedrijven uit de Belgische milieusector aangesloten bij de federatie. Samen vertegenwoordigen ze een omzet van meer dan 2 miljard euro. leden De federatie van bedrijven voor milieubeheer in België FEBEM is de federatie van afvalbeheerders en grondreinigingscentra in België. We verdedigen de belangen van onze leden op alle politieke niveaus en willen ook een kwaliteitslabel zijn voor het serviceniveau in onze sector. Als kleine, maar geëngageerde groep van medewerkers vormen we de schakel tussen de sector en de buitenwereld. e e e tie jaar Belangen verdedigen, sector verenigen en informeren Onze belangrijkste doelstelling is het verdedigen van de belangen van onze leden naar de buitenwereld, zoals overheid, werkgeversorganisaties en media. Daarbij is het belangrijk om met één gemeenschappelijk standpunt naar buiten te komen. Dat is ook waar we met de federatie actief naartoe streven. Daarnaast hechten we veel belang aan het informeren van onze leden. We communiceren regelmatig over nieuwe beleidsmaatregelen, fiscale of sociale aangelegenheden, milieutopics, enzovoort. Dat doen we onder meer via een extranet, een ledenblad, infoavonden en onze nieuwe CRM tool om onze relaties beter te beheren (zie ook pagina 27). We willen ook een platform zijn waar de verschillende bedrijven uit de milieusector met elkaar in contact komen. Zo organiseren we regelmatig opleidingsdagen, congressen en andere evenementen. En ook de werkgroepen en task forces zijn ideale ontmoetingsgelegenheden. Uitdagingen in de sector aanpakken FEBEM ijvert voor een veilige, kwaliteitsvolle en sterke milieusector. De federatie organiseert haar activiteiten rond vier strategische pijlers: Marktverruiming: we maken de weg vrij voor nieuwe opportuniteiten zodat onze leden ze optimaal kunnen benutten. Kwaliteitsbewaking: we blijven werken aan de professionalisering van onze sector met een hoogkwalitatieve dienstverlening. Veiligheid: we willen de meer dan medewerkers in de sector de veiligste werkomstandigheden bieden. Marktgelijkheid: we waken erover dat onze sector een gelijk speelveld is voor alle ondernemingen die er actief zijn: van kmo s tot grote multinationals, van publieke organisaties tot privaatrechtelijke bedrijven. Erkenning als werkgeversvereniging Daarnaast streven we ook naar de erkenning als werkgeversvereniging. Zo kunnen we onze leden vertegenwoordigen tijdens sectorale loononderhandelingen, bevoegdheidsbepalingen en besprekingen rond het sociaal fonds. In 2009 en 2010 werkte FEBEM verder aan de erkenning als werkgeversfederatie in het paritair comité 142. Midden 2010 zou de procedure afgerond moeten zijn. Tenminste, als de nieuwe federale regering tegen dan gevormd is In afwachting nam FEBEM al volop deel aan de besprekingen over welk paritair comité voor bedienden ( ) bevoegd is voor de sector van milieubedrijven. Door onze deelname hopen we de behandeling van bedienden in onze sector op termijn te uniformiseren.

7

8 08 Hoofdstuk 1: Voorstelling - FEBEM Onze leden engageren zich voor kwaliteit Elk lid van FEBEM ondertekent het Ethisch en Deontologisch Charter. Daarmee engageren ze zich om op een professionele, correcte en collegiale manier samen te werken. Met het Charter willen we inwoners, milieu en maatschappij een kwaliteitsvolle en voordelige service garanderen. De leden van FEBEM engageren zich specifiek voor: Respect voor de wet, en dat op elk moment Loyale concurrentie, met respect voor de vrijheid van de markt Verbetering van het imago van de sector Continue verbetering van de dienstverlening naar partners en klanten Nauwe samenwerking met de openbare instanties Als er een klacht is, onderzoekt FEBEM de situatie om de juiste procedure in te zetten. De federatie neemt dan de nodige stappen om de servicekwaliteit te behouden of te herstellen. Het Charter bevat ook specifieke codes, onder meer voor het beheer van asbestafval of een betere verwerking van papier en karton. FEBEM wil deze codes op termijn integreren in de nationale wetgeving. In afwachting daarvan kunnen de leden op voorhand een voorsprong uitbouwen in deze domeinen. Het volledige Charter is beschikbaar op FEBEM is een ledenvereniging waarin alle milieubedrijven zich thuis voelen, van afvalbeheer tot grondreiniging en van kmo tot multinational

9 Een klein team met een grote output Dagelijkse leiding en administratieve ondersteuning De dagelijkse leiding van FEBEM valt onder de bevoegdheid van de algemeen directeur. Hij kan rekenen op het secretariaat van vier vaste medewerkers voor ondersteunende dienstverlening. Het hart van de federatie Het hart van de federatie bestaat uit veertien werkgroepen en enkele task forces. Daarin werken de FEBEM-leden aan een gezamenlijk standpunt rond een centraal thema zoals gevaarlijk afval, bouw- en sloopafval en QESH (Quality, Environment, Safety & Health). De werkgroepen komen vier à vijf keer per jaar samen. Daarop zijn naast de geïnteresseerde leden ook steeds de voorzitter en/of de ondervoorzitter aanwezig (beide FEBEM-leden) en de coördinator, een vertegenwoordiger van het FEBEM-secretariaat. Raad van Bestuur beslist over de sectorstandpunten De raad van bestuur bespreekt de belangrijkste standpunten van de verschillende werkgroepen en keurt ze formeel goed. De raad van bestuur bestaat uit dertien bestuurders en is een weerspiegeling van de FEBEM-leden. De vergadering komt zes keer per jaar samen. 09 Hoofdstuk 1: Voorstelling - FEBEM FEBEM steunt op de energie van vijf vaste medewerkers: Mireille Verboven, Cédric Slegers, Werner Annaert, Anita Cosaert en Baudouin Ska. Raad van Bestuur van FEBEM Het afgelopen jaar is de samenstelling van de raad van bestuur van FEBEM gewijzigd. Zo is Kamiel Janssens van Leysen op pensioen en trad Marc Devogele van SITA terug uit de raad van bestuur, na 19 jaar trouwe dienst. We danken beide heren voor hun inzet binnen de federatie. Daarnaast hebben afvalbeheerders SITA en Van Gansewinkel besloten om voortaan hun algemeen directeur af te vaardigen naar onze vergaderingen. Daarmee hebben we een sterk team om de strategische lijnen van de federatie uit te stippelen. Ellen Joncheere (SITA) Advies voor de dagelijkse leiding In het Coördinatiecomité zetelen de algemeen directeur, de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en een bestuurder aangeduid door de raad van bestuur. Het comité komt vier keer per jaar samen om de dagelijkse leiding te bespreken en om de meetings van de raad van bestuur voor te bereiden. David Vanheede (Vanheede Group) voorzitter Mathieu Berthoud (SITA) ondervoorzitter Olivier Barbery (Geocycle) penningmeester Philippe Marcuz (Shanks) bestuurder opgenomen in het Coördinatiecomité Bart Van Gorp (EKOL) Bruno Arts (Veolia ES) Héliane De Vlieghere-Haus (TWZ) Yves Luca (Van Gansewinkel) Ellen Joncheere (SITA) Michel Bauduin (WOS/Revatech) Patrick Laevers (Machiels) Paul De Bruycker (Indaver) Tony Borgmans (Geo-Milieu) Twee nieuwe leden in de raad van bestuur Yves Luca (Van Gansewinkel)

10 10 Hoofdstuk 2: Onze werking intro Onze werking De brug slaan tussen de leden onderling en naar de buitenwereld Als federatie willen we onze leden met elkaar in contact brengen. Dat doen we via onze werkgroepen, onze communicaties en onze evenementen. We willen onze sector ook vertegenwoordigen naar de buitenwereld. Daarin staat samenwerking centraal, onder meer met partners, collega-federaties en de verschillende overheidsinstanties. Werkgroepen: hierin bespreken onze leden hun standpunten rond specifieke thema s uit de sector. Partnerships: onze partners verlenen gespecialiseerde diensten aan onze leden en bieden de nodige ondersteuning voor de verdere professionalisering van onze sector. Federaties: we werken samen met tal van Belgische en Europese werkgevers- en sectorfederaties om de belangen van onze leden op alle niveaus te verdedigen. Beheerorganisaties: we onderhouden nauwe contacten met de beheerorganisaties waarmee onze klanten in contact komen, bijvoorbeeld Fost Plus, VAL-I-PAC, RECYTYRE en Recupel. Overheidsinstanties: we zijn de gesprekspartner van alle gewestelijke overheidsinstanties voor milieu. Informatie-initiatieven: we informeren onze leden regelmatig via nieuwsbrieven en tijdens evenementen.

11 Werkgroepen Het kloppend hart van FEBEM Het kloppend hart van de federatie bestaat uit veertien werkgroepen. Daarin bespreken onze leden hun standpunten rond specifieke thema s. De werkgroepen komen vier tot vijf keer per jaar samen en zijn onderverdeeld in drie rubrieken: horizontale, overkoepelende en gespecialiseerde werkgroepen. Horizontale werkgroepen De horizontale werkgroepen belangen al onze leden aan. Ze staan los van een bepaalde afvalstroom. 1. Communicatie De werkgroep Communicatie heeft oog voor de interne en externe communicatie van onze sector, onze leden en FEBEM zelf. Onze leden wisselen er onder meer ideeën uit over de manier waarop ze intern communiceren. Ze bespreken ook de communicatiekanalen van onze federatie zoals onze elektronische nieuwsbrief FLASH en ons magazine FOCUS. Op vlak van externe communicatie beraadt de werkgroep zich onder andere over het imago van de sector naar de buitenwereld. De website vormt hier een belangrijk medium, maar ook de congressen, infoavonden en andere evenementen die we organiseren. Voorzitter: Jos Artois (Indaver) Ondervoorzitter: Véronique Delmotte (SITA) FEBEM-coördinator: Werner Annaert 2. QESH: Quality, Environment, Safety en Health In deze werkgroep zetelen vooral de milieucoördinatoren en veiligheidsverantwoordelijken van onze leden. Zij streven er naar continue verbetering rond kwaliteit, respect voor het milieu en preventie van ongevallen en gezondheidsproblemen. De werkgroep verzamelt bijvoorbeeld cijfers over ongevallen bij de leden en vergelijkt die met de statistieken van andere sectoren. Op basis daarvan stippelt de werkgroep concrete verbeteringsacties uit. Op vlak van milieu volgt de werkgroep reglementeringen en rapporteringen op. Het afgelopen jaar boog de werkgroep zich over de voorbereidingen voor een mogelijke BBT-studie (Beste Beschikbare Technologieën) over de opvang en zuivering van potentieel verontreinigd hemelwater. Voorzitter: Jochen Aendenboom (Veolia ES) Ondervoorzitter: Bernard Deceuninck (WWT) FEBEM-coördinatoren: Baudouin Ska en Mireille Verboven 3. Sociaal Als lid van het VBO is FEBEM sinds 2009 officieel erkend als werkgeversfederatie. De werkgroep concentreert zich hoofdzakelijk op de opname in het Paritair Comité Recuperatie en de subcomités (papier) en (allerlei). De werkgroep volgt ook de werkzaamheden van andere paritaire comités die van belang zijn voor onze leden. Daarnaast concentreert ze zich op enkele typische HR-uitdagingen voor de sector. Voorzitter: Frank Vorsselmans (SITA) Ondervoorzitter: Goedroen Osaer (Veolia ES) FEBEM-coördinator: Werner Annaert 11 HOOFDSTUK 2: ONZE WERKING - WERKGROEPEN Steve Vanswartenbrouck, bestuurder, GRL Harmonisering van de werknemersvoorwaarden In de Belgische milieusector kunnen de voorwaarden voor de werknemers sterk verschillen. Sommige bedrijven moeten met maar liefst zeven verschillende paritaire comités rekening houden. Onmogelijk dus om een eenvormig personeelsbeleid uit te stippelen. FEBEM wil de situatie vereenvoudigen en harmoniseren. Sinds kort hebben we een uniforme behandeling voor alle arbeiders die actief zijn in de huis-aan-huisinzameling van afval. Voor bedienden is de discussie ondertussen ook opgestart, zegt Steve Vanswartenbrouck, bestuurder bij GRL-Glasrecycling. Eens FEBEM erkend wordt als werkgeversfederatie willen we ook de belangen van de grote en de kleine werkgevers gaan verdedigen in paritair comité 142.

12 12 HOOFDSTUK 2: ONZE WERKING - WERKGROEPEN Ludo Van Doninck, Manager SHEQ Group Machiels Evenwicht bewaren tussen alle verwerkingsmogelijkheden Er zijn verschillende mogelijkheden om afval te verwerken : storten, verbranden, coverwerken, enzovoort. Al deze activiteiten zijn perfect complementair en verdienen dus hun plaats in het integrale afvalbeleid. Door goede afspraken te maken, zorgt FEBEM voor een gezonde, evenwichtige concurrentie. FEBEM verricht belangrijk werk om de complementariteit van de verschillende types afvalverwerking te benadrukken. Ze wil bijvoorbeeld elke fractie koppelen aan de meest geschikte verwerking, zegt Ludo Van Doninck, Manager SHEQ Group Machiels dat actief is in het hergebruik, de recyclage en de valorisatie van afvalstoffen. Ons bedrijf en de federatie zijn voorstander van het transitiebeleid van OVAM. Kortom, FEBEM zet mee de lijnen uit van een afvalbeleid waarin alle activiteiten hun plaats hebben. 4. Wallonië In de werkgroep Wallonië gaan onze Waalse leden dieper in op specifiek Waalse thema s zoals de lokale heffingen en organisatie van de administratie. Dit betekent niet dat de andere werkgroepen specifiek voor Vlaamse leden zouden zijn. Voorzitter: Yves Decelle (SITA) Ondervoorzitter: Eric Waeyenbergh (Geocycle) FEBEM-coördinator: Cédric Slegers Overkoepelende werkgroepen De overkoepelende werkgroepen behandelen onderwerpen die gekoppeld zijn aan de verschillende afvalstromen. 1. Niet-gevaarlijk afval Deze werkgroep overloopt een hele reeks dossiers die ook aan bod komen in andere werkgroepen. Door deze dossieroverschrijdende aanpak kunnen oplossingen voor de ene afvalstroom aanzet geven tot oplossingen voor een andere fractie. Deze werkgroep legt enkele lijnen vast in onderwerpen als Fost Plus, Recupel en VAL-I-PAC. Ze volgt ook verschillende externe overlegplatformen op bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en OWD (Office Wallon des Déchets), en ook Europese dossiers zoals de nieuwe Kaderrichtlijn, End of Waste, Waste Shipment Regulation en de WEEE-richtlijn. Voorzitter: Etienne Dewulf (Van Gansewinkel) Ondervoorzitter: Yves Decelle (SITA) FEBEM-coördinator: Cédric Slegers 2. Gevaarlijk afval Deze werkgroep volgt de Europese regelgeving voor gevaarlijk afval op. Daarnaast volgt ze de evoluties op in de ADR-reglementering, het Europese akkoord voor gevaarlijke transporten via de weg. Ook de aanpak van radioactief afval en de criteria voor het samenbrengen van verschillende afvalsoorten worden in de gaten gehouden. Voorzitter: Bruno Arts (Veolia ES) Ondervoorzitter: Eric Waeyenbergh (Geocycle) FEBEM-coördinator: Baudouin Ska 3. Treatment Deze werkgroep buigt zich over de manieren om afvalstoffen te behandelen en te verwerken. Op de agenda staan het beheer van de stortplaatsen, de verbrandingsinstallaties en de verwerking van biomassa. De link naar energie is niet veraf. Samen met de overheden zoekt deze werkgroep naar een geschikt kader om het evenwicht te bewaren tussen materiaalrecyclage en energieopwekking. De werkgroep is op verschillende politieke niveaus actief. Ze volgt de Europese dossiers op zoals de nieuwe richtlijn voor industriële emissies, maar ook de gewestelijke initiatieven voor groene stroom en stoomondersteuning. Voorzitter: Nadia Casier (OVMB) Ondervoorzitter: Bert Straetmans (SITA) FEBEM-coördinator: Werner Annaert

13 Met sentral hebt u alle info meteen bij de hand! dé website voor veiligheid, milieu en arbeidsgeneeskunde Gemaakt in samenspraak met preventieadviseurs, milieucoördinatoren en arbeidsgeneesheren uit de praktijk. sentral is de enige website in België met: wetgeving commentaar op de wetgeving commentaar op rechtspraak de praktische uitvoering van de wetgeving praktische en invulbare werkdocumenten in Word en Excel formaat de volledige NBN basisnormen nieuws voor de drie domeinen. Interesse? Een demo op maat? Bel ons op

14 14 HOOFDSTUK 2: ONZE WERKING - WERKGROEPEN Gespecialiseerde werkgroepen De gespecialiseerde werkgroepen gaan dieper in op topics rond de inzameling, recuperatie of verwerking van een bepaalde afvalstroom. Wouter Vermin, Directeur, BIOTERRA Meer kansen voor de grondreinigingscentra Grondreiniging vraagt een aanzienlijke investering van bedrijven. Het is vaak enkel mogelijk met steun van de overheid. De Belgische instanties hebben dit ondertussen begrepen, dankzij de vele inspanningen van FEBEM. FEBEM zet al jaren de regionale overheden onder druk om budget vrij te maken en een gelijk speelveld te creëren binnen de grondreinigingsmarkt. Die inspanningen beginnen duidelijk hun vruchten af te werpen, verklaart Wouter Vermin, Directeur van BIOTERRA, een specialist in onder meer grondreiniging. De Vlaamse overheid is er ondertussen van overtuigd dat er meer initiatieven nodig zijn. Bovendien is de saneringsmarkt in Wallonië in volle ontplooiing en staat er een aanzienlijk budget ter beschikking. MARPOL-richtlijn het beleid vormt, gaat er ook veel aandacht naar het Europese Luik. Voorzitter: Ludwine Michiels (Marpobel) Ondervoorzitter: Héliane Devlieghere-Haus (TWZ) FEBEM-coördinator: Baudouin Ska 1. CGR: centra voor grondreiniging De werkgroep CGR werkt samen met OVB (Ondernemers- Vereniging Bodemsanering). Ze behandelen alle thema s rond grondreiniging en grondverzet. Omdat de bodemsanering in Wallonië nu ook vorm krijgt in de wetgeving, startten we ook een samenwerking met ASENAS, de Waalse tegenhanger van OVB. Voorzitter: Dirk Ponnet (GRC) Ondervoorzitter: Wouter Vermin (BIOTERRA) FEBEM-coördinator: Mireille Verboven 2. Bouw- en sloopafval Binnen deze werkgroep ligt de nadruk vooral op sorteercentra en het omgaan met werfafval zoals gips, asbest en cellenbeton. Er gaat ook veel aandacht naar de aanpak van houtafval. Deze werkgroep werkt samen met de Vlaamse Confederatie Bouw en FEREDECO, een federatie van Waalse breekinstallaties. Samen behandelen ze de impact van het beleid rond de afzet van puingranulaten op de rest van de bouw- en sloopafvalsector. Voorzitter: Margot Van den Berghe (Ivo Van den Bosch) Ondervoorzitter: Karel De Cuyper (Tellgnosis) FEBEM-coördinator: Mireille Verboven 3. Scheepsafval: Belshore Deze werkgroep is ontstaan met de integratie van BELSHORE in onze federatie. Ze volgt het beleid op rond de aangifte van scheepsafval. De focus ligt daarbij voornamelijk op de grote Vlaamse havens. Nu de Europese 4. Glas Deze werkgroep concentreert zich op de inzameling en recyclage van hol glas en werkt intens samen met FERVER, de Europese Federatie van glasrecuperanten. Voorzitter: Raf Vanswartenbrouck (GRL) Ondervoorzitter: Christian Deltenre (Minérale) FEBEM-coördinator: Cédric Slegers 5. Banden Deze werkgroep overlegt regelmatig met RECYTYRE, de beheerorganisatie die werd opgericht door de producenten en invoerders van banden in België. Voorzitter: Frédéricq Peigneux (Comet Tyres) Ondervoorzitter: Marc Goossens (Re-Tyre) FEBEM-coördinator: Cédric Slegers 6. Kunststoffen Deze groep is de grootste vereniging van bedrijven die actief zijn in de inzameling en recuperatie van alle soorten kunststoffen. Ze werkt nu intens samen met FEDERPLAST en het Vlaams Kunststoffencentrum. Voorzitter: Bart Van Gorp (EKOL) Ondervoorzitter: Frank Bulcke (SITA) FEBEM-coördinator: Werner Annaert 7. Papier Deze werkgroep vertegenwoordigt steeds meer bedrijven die oud papier recupereren. Samen met COBEREC Paper stippelt ze gemeenschappelijke standpunten en acties uit. Voorzitter: Katrijn Van Riet (SITA) Ondervoorzitter: Thierry Quinchon (Papnam) FEBEM-coördinator: Werner Annaert

15 The reflection of quality driven by quality DAF Trucks België Telefoon: 03/ Telefax: 03/ Geef voorrang aan veiligheid

16 16 Hoofdstuk 2: Onze werking Partnerships Partnerships Optimaliseren van sectorkennis en servicekwaliteit FEBEM werkt nauw samen met bedrijven die gespecialiseerde services verlenen op maat van onze sector. Dat gaat van advies over milieuwetgeving tot IT-ondersteuning en van afvalcontainers tot afvalverwerkingsmachines. Deze partnerships verlenen de nodige ondersteuning voor de verdere professionalisering van onze sector. Gespecialiseerde informatie uit eerste hand Door onze samenwerking met partners pikken we snel nieuwe trends op en bouwen we onze sectorkennis uit. Die informatie delen we met al onze leden, zodat zij tijdig kunnen anticiperen. Plastic Omnium biedt bedrijven en overheden producten en diensten voor de inzameling van afval. Dat gaat van afvalcontainers tot advies voor afvalsortering. Het bedrijf is wereldwijd actief in 25 landen. Kwaliteitsvolle dienstverlening voorop Onze partners zijn doordacht gescreend en geselecteerd. Met hun professionele ondersteuning verzekeren we de kwaliteit van de dienstverlening in onze sector. Qurius is een IT-bedrijf en implementeert ERP-systemen en CRM-toepassingen. Het bedrijf is vooral actief in de industrie van afvalbeheer en recyclage. sentral is de slimme onlinedatabank van Kluwer. Deze bevat informatie over veiligheid, arbeidsgeneeskunde en milieu. Van Breda Risk & Benefits is een toonaangevende verzekeringsmakelaar en adviseur in de Benelux. Ze verleent diensten aan grote bedrijven, kmo s en zelfstandigen. SGS biedt een ruime waaier van complementaire en multidisciplinaire diensten rond milieu en veiligheid: metingen, analyses, onderzoek, studies en advies. LDR is een advocatenbureau gespecialiseerd in wetgeving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening. Het bureau is ook wetenschappelijk actief en werkt nauw samen met universiteiten rond milieuwetgeving. Bollegraaf is een internationale producent van machines voor de recyclagesector. Dat gaat van kanaalbalenpersen en shredders tot volledige sorteerlijnen voor allerlei afvalstromen.

17 Terberg Machines is producent van afvalinzamelsystemen en trucks. Het bedrijf is actief in meerdere landen in Europa. Schmidt Belgium is onderdeel van de wereldwijde AEBI-Schmidt Group. Het bedrijf is producent van onder meer veegmachines en materiaal voor gladheidsbestrijding. 17 Hoofdstuk 2: Onze werking Partnerships DAF Trucks is een van de grootste producenten van bedrijfsvoertuigen in Europa. Rentec is een Belgische constructeur van onder meer verkleiningsmachines en autoclaven voor milieubedrijven. Rentec Recycling Technology Luc Serrien, Marketing & Dealer Development Manager, DAF Trucks België Belangrijke partner in duurzaam ondernemen FEBEM wil de servicekwaliteit in de Belgische milieusector verzekeren. Daarvoor rekent ze onder meer op de professionele ondersteuning van partnerbedrijven zoals DAF Trucks België. DAF Trucks NV werkt al jaren aan de milieuvriendelijkheid van zijn motoren. De laatste generatie van motoren beantwoordt aan de strenge EEV-norm (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) met emissiewaarden die nog lager liggen dan Euro 5 en dit zonder gebruik te maken van een roetfilter. Dit betekent een voordeel voor de klant zowel op gebied van gewicht als op een verlaging van de milieubelasting, legt Luc Serrien uit, Marketing & Dealer Development Manager bij DAF Trucks België. Met die milieuvriendelijke vrachtwagens kunnen de FEBEM leden ook de ecologische voetafdruk van hun klanten helpen verminderen. Een belangrijk argument op de hedendaagse markt.

18 KWALITEIT OP WEG EN ROUTE POUR LA QUALITE hoogkwalitatieve machines bedrijfszekerheid service 24/24 u. wisselstukkenbeheer onderhoud klantvriendelijkheid machines de haut qualité fiabilité service 24/24h. gestion de pièces de rechange entretien acceuil clientèle Geen loze woorden maar bij ons een dagdagelijkse opdracht. Ne sont pas des vaines paroles mais notre mission journalière. SCHMIDT BELGIUM Boomsesteenweg 74 - B 2630 Aartselaar Tel.: +32(0) Fax: +32(0) SCHMIDT BELGIQUE Route de Wavre B 4280 Hannut Tel.: +32(0) Fax: +32(0)

19 Overleg met collega-federaties Vereende krachten, ook tussen de federaties Om de belangen van onze leden te verdedigen, is het belangrijk om als sector met een gemeenschappelijk standpunt naar buiten te treden. Dat betekent dat we niet alleen nauw samenwerken met onze leden, maar ook met collega-federaties. Zo onderhouden we goede contacten met de overige sectorfederaties in België, onze Europese overkoepelende federatie en de Belgische werkgeversfederaties. Wat ons bindt, maakt ons sterker Als federatie vinden we het meer dan de moeite waard om na te gaan wat ons bindt. De laatste vijf jaar hebben we intense samenwerkingsverbanden opgezet met verschillende zusterfederaties. Enkele organisaties zijn zelfs volledig geïntegreerd in FEBEM, waaronder BELSHORE (federatie van havenontvangstinstallaties), VSO (federatie van Vlaamse sorteerbedrijven) en BREVO (federatie van bedrijven die frituurolie en vetten recupereren). BELSHORE is nu actief in de werkgroep scheepsafval. Daarin bouwde FEBEM het afgelopen jaar verder aan het overleg met de Vlaamse havens, Port State Controle en OVAM over het systeem van de afgifte van afval in de Vlaamse havens. Met succes overigens, aangezien de hoeveelheid ingezameld scheepsafval blijft stijgen. Structurele samenwerking met Waalse federaties FEBEM werkt structureel samen met FERAB (Waalse verwerkers van organisch-biologisch afval), ASENAS (Waalse bodemsaneringsbedrijven) en FEREDECO (Waalse brekers). In de samenwerking met FERAB focussen we op een duidelijke wetgeving in Wallonië rond valorisatie. Onze samenwerking met ASENAS kreeg het afgelopen jaar extra vorm. We werkten ook intens samen aan het dossier van het grondverzet in Wallonië. We worden ook telkens uitgenodigd op de vergaderingen van ASENAS. 19 Hoofdstuk 2: Onze werking Overleg met collega-federaties

20 20 Hoofdstuk 2: Onze werking Overleg met collega-federaties Het afgelopen jaar hebben we intens samengewerkt met OVB (de Vlaamse OndernemersVereniging Bodemsaneerders). Daarin vertegenwoordigen wij de grondreinigers de aannemers leunen meer aan bij de Confederatie van de Bouw. Niet alleen besteedden we veel aandacht aan het afronden van het dossier van het grondverzet (en andere aanpassingen aan VLAREBO), maar ook aan de vele wijzigingen in de codes van goede praktijk en verschillende studies van VITO (de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). We hebben contacten met alle sturende organisaties zoals Grondbank, Grondwijzer, Milieu-inspectie, OVAM en VITO. Met sommige hebben we een periodiek overleg, met andere blijft het bij ad hoc meetings. Geert Ide, Voorzitter, OVB Krachten bundelen met kleinere federaties Om de belangen van de Belgische milieusector op een doeltreffende manier te verdedigen, is het belangrijk dat de sector als één blok opereert. Dat kan enkel door met alle betrokken partijen, groot en klein, nauw samen te werken. Als OndernemersVereniging van Bodemsaneerders (OVB) zijn we een kleinere federatie. Om sterker te staan, werken we samen met onze grotere broers. Zo onderhouden we goede relaties met onder meer FEBEM. Door hun nauwe contacten met de overheid kunnen ze ons perfect informeren over de grondreinigingsinitiatieven vanuit de overheid en kunnen we onze leden nog beter informeren, aldus Geert Ide, Voorzitter van OVB. Door de krachten te bundelen kunnen we de grondreinigers op een evenwichtige manier vertegenwoordigen.

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het. bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil

De overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het. bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil RVB 2016_14 Overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en het bedrijfsleven over de aanpak van zwerfvuil Standpunt Raad van Bestuur VVSG Dit document is bestemd voor Het betreft Gewenste beslissing van de RVB

Nadere informatie

FEBEM. Jaarrapport 2011-2012. opportuniteiten en uitdagingen. Het materialenbeleid biedt nieuwe

FEBEM. Jaarrapport 2011-2012. opportuniteiten en uitdagingen. Het materialenbeleid biedt nieuwe FEBEM Jaarrapport 2011-2012 Het materialenbeleid biedt nieuwe opportuniteiten en uitdagingen Onze partners 2 3 4 6 10 14 18 20 24 26 30 32 34 37 Inhoud Voorwoord Van afvalbeleid tot materialenbeleid FEBEM

Nadere informatie

Donderdag 14 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Volvo Trucks Oostakker

Donderdag 14 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Volvo Trucks Oostakker Donderdag 14 juni 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Lancering eerste Volvo Hybride (26 ton) vrachtwagen Volvo Trucks Oostakker Geachte heer Sid (directeur

Nadere informatie

FEBEM. dossier 14 FEBEM JAARBERICHT 2010-2011 20 JAAR BOUWEN AAN DE MILIEUSECTOR ZEVEN SLEUTELFIGUREN GETUIGEN

FEBEM. dossier 14 FEBEM JAARBERICHT 2010-2011 20 JAAR BOUWEN AAN DE MILIEUSECTOR ZEVEN SLEUTELFIGUREN GETUIGEN FEBEM dossier 14 BEDRIJVIG IN MILIEUZORG FEBEM JAARBERICHT 2010-2011 20 JAAR BOUWEN AAN DE MILIEUSECTOR ZEVEN SLEUTELFIGUREN GETUIGEN 1 Wij produceren slijtdelen Een competente contactpersoon bij u in

Nadere informatie

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen:

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen: Da' s proper Wat is Da s proper!? Da s proper! is een educatieve workshop voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De workshop maakt hen bewust van afvalbeheer, zwerfvuil en duurzame consumptie en

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Naar een duurzame Belgische economie DE CRUCIALE ROL VAN DE AFVAL- EN MATERIALENBEDRIJVEN

Naar een duurzame Belgische economie DE CRUCIALE ROL VAN DE AFVAL- EN MATERIALENBEDRIJVEN Naar een duurzame Belgische economie DE CRUCIALE ROL VAN DE AFVAL- EN MATERIALENBEDRIJVEN 10.000 medewerkers 220 11,7 miljoen ton 21% 16 % van alle afval omgezet in energie (2010) bedrijven bedrijfsafval

Nadere informatie

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL Kinderen bewust leren omgaan met afval Leren Afval Beheren Op school (LABO) is een educatieve workshop die leerlingen uit de tweede en derde

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd?

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Ronde van Vlaanderen VVSG Wat is het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Gelijkaardig Bedrijfsafval Geldt als uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Jaarrapport 2013-2014. Het jaar van de hoop Doorbraken in vijf strategische domeinen

Jaarrapport 2013-2014. Het jaar van de hoop Doorbraken in vijf strategische domeinen Jaarrapport 2013-2014 Het jaar van de hoop Doorbraken in vijf strategische domeinen 2 Inhoud 6 8 12 18 26 28 30 34 38 42 44 Voorwoord Strategische doorbraken : Marktgelijkheid Materiaalrecuperatie Veiligheid

Nadere informatie

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke context In Brussel : plan van onbepaalde duur, onderworpen

Nadere informatie

Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012

Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012 FEBEM vzw Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEGE asbl Fédération des Entreprises de Gestion de L'Environnement Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een educatieve workshop op maat van de allerkleinsten,

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN!

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! Versie 2015 Afval is, zowel in uw sector als in een andere, een onvermijdelijk gevolg van de economische activiteit. Een gevolg dat echter

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

Jaarrapport 2014-2015. Een jaar vol uitdagingen

Jaarrapport 2014-2015. Een jaar vol uitdagingen Jaarrapport 2014-2015 Een jaar vol uitdagingen Inhoud 6 8 12 13 14 15 16 20 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 44 46 Voorwoord Vijf strategische thema s Grondreiniging Veiligheid en kwaliteit

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 1. Situering De Openbare Vlaamse

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Gedragscode tussen banken en ondernemingen in het kader van de kredietverlening

Gedragscode tussen banken en ondernemingen in het kader van de kredietverlening Gedragscode tussen banken en ondernemingen in het kader van de kredietverlening 1 De hierna vermelde partijen Febelfin, de Federatie voor de Belgische financiële sector, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel,

Nadere informatie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Inhoudstafel 1. Juridische achtergrond 2. Werking van VALORLUB 3. Doelstellingen van VALORLUB 4. Deelnemers 5. Operatoren 6. Contact 2 Juridische

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 16 april 2010 Bezoek Deceuninck (Hooglede-Gits) - duurzaam materialenbeheer Geachte aanwezigen, Dames en heren,

Nadere informatie

professionals met een persoonlijke aanpak

professionals met een persoonlijke aanpak professionals met een persoonlijke aanpak Bij Vanbreda zijn we gedreven om onze kennis en ervaring in te zetten om één gezamenlijk doel te bereiken: uw organisatie nog beter maken. Dit doen we door uw

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Evenwichtige verslaggeving

Evenwichtige verslaggeving Hoofdstuk 4 Transparantie De Antwerpse diamantsector wordt door het grote publiek vaak gezien als een gesloten sector. Het is één van de grootste uitdagingen van AWDC om de sector meer open te stellen

Nadere informatie

Analyse van de inzamel- en verwerkingsmarkt van huishoudelijk afval Jaar 2013

Analyse van de inzamel- en verwerkingsmarkt van huishoudelijk afval Jaar 2013 FEBEM vzw Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEGE asbl Fédération des Entreprises de Gestion de L'Environnement Analyse van de inzamel- en verwerkingsmarkt van huishoudelijk afval Jaar 2013 Al zeven

Nadere informatie

Woensdag 6 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 6 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 6 juni 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Rondetafel Duurzaam Materialenprogramma - Mechelen Geachte mevrouw de administrateur-generaal, Geachte

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN VOORDELEN

LIDMAATSCHAP EN VOORDELEN LIDMAATSCHAP EN VOORDELEN Federdrive vzw Z.1. Researchpark 310 1731 Zellik Tel. 02 705 05 26 info@federdrive.be www.zoekeenrijschool.be www.federdrive.be Rijopleiding en verkeersopvoeding zijn de hoekstenen

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling INHOUD 1. Definities... 2 2. De Raad... 2 3. Het Bureau... 3 4. Algemene Vergaderingen... 4 5. Werkgroepen... 5 6. Het Permanent Secretariaat... 6 7. Taalgebruik... 6 8. Forumfunctie en openbaarheid van

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014

Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014 Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014 1. CONTEXT 1.1. ALGEMENE CONTEXT Elk land zal aan Europa moeten bewijzen in 2016 dat ze het inzamelpercentage van 45% hebben bereikt

Nadere informatie

Start zwerfvuilcampagne Indevuilbak - Zelzate

Start zwerfvuilcampagne Indevuilbak - Zelzate Dinsdag 31 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Start zwerfvuilcampagne Indevuilbak - Zelzate Dames en heren, Beste aanwezigen, Mevrouw De Baets, Mijnheer

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 17 oktober 2017 om 18.00 u. in de vergaderzaal (3 de verdieping)

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON20 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 3 mei 2012 2 Commissievergadering nr. C214 WON20 (2011-2012) 3

Nadere informatie

Vlaams afval- en materialencongres 6 april

Vlaams afval- en materialencongres 6 april Vlaams afval- en materialencongres 6 april Erik de Baedts Directeur NVRD President MWE Board member ISWA Strategisch omgaan met grondstoffen Nederlandse vereniging van gemeenten ogv afvalbeheer & reiniging

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde

VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV Vlaamse Stichting Verkeerskunde Vlaams Congres Verkeersveiligheid Themasessie: verkeersveiligheid bij bedrijven - Truckveilig Charter en VSV-aanbod bedrijven - Dries Rombouts en Kirsten De Mulder 13

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Een nieuw licht op afvalbeheer

Een nieuw licht op afvalbeheer Een nieuw licht op afvalbeheer DOSSIER samen > motiveren Da s proper is een initiatief van FOST Plus vzw en komt voort uit de samenwerking tussen de gewesten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN Statuten ngo-federatie VZW Goedgekeurd te Brussel op 22 september 1992. Gepubliceerd in B.S. van 18 februari 1993 (identificatienummer 2050/93). Gewijzigd op de AV van 16 september 1999, 29 maart 2001,

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO is een federale adviesraad die alle erkende interprofessionele en beroepsorganisaties samenbrengt. Als overlegforum

Nadere informatie

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl i.s.m.

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN

LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN Uw bedrijf brengt verpakte goederen op de markt. Dan bent u wettelijk verantwoordelijk voor die verpakkingen en al het afval dat ze veroorzaken.

Nadere informatie

Het antwoord op je vragen

Het antwoord op je vragen Het antwoord op je vragen Overkoepelend 1. Transitie een goed idee 2. Het OCMW binnen de structuur van de stad 3. Het OCMW geen klein broertje 4. Naam van de toekomstige organisatie stad/ocmw 5. Gevolgen

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Wat is een Distripost-zending?

Wat is een Distripost-zending? 1. Wat is een huis-aan-huis- of Distripost-zending? p. 2 2. Kwaliteit van een Distripost-zending p. 2 3. Het verschil tussen een niet-geadresseerde commerciële zending en een niet-geadresseerde informatieve

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

BBB en Deugdelijk Bestuur binnen de Vlaamse Overheid Werkgroep I - Beleidsraad en Managementcomité

BBB en Deugdelijk Bestuur binnen de Vlaamse Overheid Werkgroep I - Beleidsraad en Managementcomité BBB en Deugdelijk Bestuur binnen de Vlaamse Overheid Werkgroep I - Beleidsraad en Managementcomité Marc MORRIS, Secretaris-Generaal SBOV-Studiedag, Vlaams Parlement, 7 mei 2009 Organisatiestructuur Beleidsdomein

Nadere informatie

Fotografische films. Omschrijving

Fotografische films. Omschrijving Fotografische films Omschrijving Fotografische afvalstoffen komen vrij in verschillende sectoren. Deze kunnen ruwweg onderverdeeld worden in 3 types: Ontwikkellaboratoria; Medische sector: o.a. ziekenhuizen,

Nadere informatie

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland

betreffende het stemrecht van Vlamingen in het buitenland ingediend op 489 (2015-2016) Nr. 1 30 september 2015 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Rik Daems, Marc Hendrickx, Ward Kennes, Güler Turan en Wouter Vanbesien betreffende het stemrecht van Vlamingen

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

SAMENWERKEN AAN INNOVATIE

SAMENWERKEN AAN INNOVATIE SAMENWERKEN AAN INNOVATIE 7 e Vlaams milieucongres SITA RePaint Give paint a second life 7 e Vlaams milieucongres SITA RePaint Recyclage met kleur Inhoud 1. SITA - kerncijfers 2. Achtergrond Repaint 3.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

MBO. Briefadvies MBO. Datum

MBO. Briefadvies MBO. Datum Briefadvies MBO afgewerktee olie Briefadvies MBO afgewerkte olie Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator + e-mailadres 22 november 2012 2012 78 Francis Noyen, francis.noyen@minaraad.be Co-auteur +

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

TD ECOBOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET BRUSSELS GEWEST

TD ECOBOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET BRUSSELS GEWEST TD ECOBOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET BRUSSELS GEWEST 2008-2010 Laurent Thijs Technologisch Adviseur WTCB Afdeling Duurzame Ontwikkeling en Renovatie Bouw & Milieu Belang van de bouwsector inzake

Nadere informatie