FEBEMdossier13. Jaarbericht Concrete resultaten voor de leden. BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEBEMdossier13. Jaarbericht 2009 2010. Concrete resultaten voor de leden. BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer"

Transcriptie

1 FEBEMdossier13 BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer Concrete resultaten voor de leden Jaarbericht Rentec Recycling Technology

2 GZ-Zone 8, Oosterring 23, B-3600 Genk Telefoon / Fax SGS IS THE WORLD S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY LABORATORIA LUCHTMETINGEN REACH & SDS MILIEU-ADVIES VEILIGHEIDSSTUDIES GEOTECHNIEK GELUID & TRILLINGEN WHEN YOU NEED TO BE SURE adv SGS-febem_3.indd 2 30/04/09 12:24

3 03 Inhoudstafel Voorwoord... 4 Voorstelling... 6 De federatie van bedrijven voor milieubeheer in België... 6 Een klein team met een grote output... 9 Raad van bestuur... 9 Onze werking Werkgroepen Partnerships Overleg met federaties Overleg met beheerorganisaties Overleg met overheden Informatie-initiatieven Onze leden Wilt u graag meer informatie over onze federatie? FEBEM Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer Paviljoenstraat Brussel Tel Fax FEBEM jaarbericht is een realisatie van de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer. Redactie: Forte (www.forte.eu), Werner Annaert, Anita Cosaert, Cédric Slegers, Baudouin Ska en Mireille Verboven. Realisatie: PuPiL (www.pupil.be) V.U. Werner Annaert Dit jaarbericht wordt gedrukt op 100 % gerecycleerd en chloorvrij papier. Ce dossier est également disponible en français.

4 04 voorwoord Concrete resultaten, nu en in de toekomst Het afgelopen werkjaar hebben we bij FEBEM mooie resultaten geboekt. Zo is ons ledenaantal opnieuw gestegen en staan we dus steeds sterker in onze discussies op alle niveaus. Maar belangrijker nog, we hebben het afgelopen jaar ook enkele interessante doorbraken gerealiseerd in tal van dossiers. Het bewijs daarvan vindt u in de vele quotes van leden, partners en externe contacten verderop in dit jaarbericht. Daarnaast hebben we ook werk gemaakt van de toekomst van onze sector. Er wachten ons immers enkele belangrijke uitdagingen. En ook daar willen we successen boeken voor onze leden. Door de samenwerking met COBEREC kunnen we onze leden meer en beter vertegenwoordigen. David Vanheede, Voorzitter van de raad van bestuur van FEBEM Roep om meer duurzaamheid wordt steeds luider Een eerste uitdaging is er op vlak van duurzaamheid. Op Europees en nationaal niveau zijn er tal van nieuwe regels in de maak om de milieu-impact van het bedrijfsleven te verminderen. Maar hoe kunnen bedrijven die doelstellingen blijven inlossen? Samenwerking met de milieusector krijgt steeds vaker een centrale rol in dit debat. FEBEM werpt zich daarbij op als katalysator. We brengen bedrijven uit verschillende sectoren in contact met onze leden om duurzame projecten op te starten. Bijvoorbeeld om samen de recycleerbaarheid van een product te verbeteren. Door onze nauwe contacten met beheerorganisaties zoals Recupel, Fost Plus en VAL-I-PAC kunnen we meteen een systeem uitwerken om die producten effectief tot bij de recycler te krijgen. We hebben het voorbije jaar ook zelf enkele duurzame initiatieven genomen. Zo dienden we samen met enkele leden een voorstel in om steun los te weken voor de realisatie van technieken om asbest te detecteren en te scheiden in bouw- en sloopafval.

5 05 voorwoord Milieuvriendelijke inspanningen in de sector De vraag om meer duurzaamheid geldt uiteraard ook voor bedrijven in de milieusector. Ook zij moeten de ecologische voetafdruk van hun activiteiten reduceren. We willen onze leden daar zo veel mogelijk in bijstaan. Zo informeren we hen via onze nieuwsbrieven en evenementen regelmatig over de verschillende milieuvriendelijke mogelijkheden. Bovendien brengen we de leden zo veel mogelijk met elkaar in contact zodat ze onderling ideeën kunnen uitwisselen. Het afgelopen jaar hebben we alvast heel wat duurzame inspanningen gezien in de sector. Zo hebben verschillende leden zonnepanelen of windturbines geïnstalleerd. Die inspanningen vragen vaak aanzienlijke investeringen. Daarom zitten we regelmatig rond de tafel met regionale, nationale en Europese instanties om duurzame initiatieven op te zetten of te ondersteunen. Bijvoorbeeld door fiscale stimuli toe te kennen aan bedrijven die energie recupereren. Voorbereiding op een open Europese markt voor afvalstoffen Een andere uitdaging is het openstellen van de Europese markt voor afvalstoffen. In de nabije toekomst zullen de verschillende lidstaten hun grenzen openen voor de verwerking van buitenlands afval. Dit vooruitzicht opent heel wat opportuniteiten voor de Belgische afvalverwerkers. Hun markt wordt plots minstens tien keer groter. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille. De toegenomen concurrentie kan de prijzen onder druk zetten, wat aanleiding kan geven tot eco-dumping. FEBEM wil dit vermijden en voert daarom regelmatig gesprekken op de verschillende politieke niveaus in binnen- en buitenland. We informeren de beleidsmakers over de risico s en proberen zo de best mogelijke oplossing te bereiken voor onze sector. De milieusector staat centraal in het duurzaamheidsdebat. Werner Annaert, Algemeen Directeur van FEBEM Meer vertegenwoordiging in meer domeinen Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, is samenwerking cruciaal. Dat is dan ook de taak van FEBEM: de krachten binnen de sector bundelen en de gemeenschappelijke belangen verdedigen in alle mogelijke dossiers. Om die taak met succes te vervullen, breiden we continu onze kritische massa uit. We volgen de evoluties in de verschillende wetgevingen, sociale maatregelen, technologische trends, veiligheid, enzovoort. Bovendien blijven we via onze werkgroepen op de hoogte van wat er leeft in de sector. Daarnaast zoeken we bij collega-federaties, partners en beheerorganisaties naar complementaire kennis. Daarom hechten we veel belang aan externe samenwerkingsverbanden. Het afgelopen jaar hebben we daarin een belangrijke stap ondernomen. We hebben besloten om onze krachten te bundelen met COBEREC, de Confederatie van de Belgische Recuperatie. Bij COBEREC vinden we cruciale complementaire kennis om onze leden op nog meer vlakken, nog beter te kunnen vertegenwoordigen.

6 06 Hoofdstuk 1: Voorstelling - FEBEM Van afvalbeheer tot grondreiniging FEBEM telt ongeveer 220 leden die actief zijn in de Belgische milieusector. Onder hen zowel kmo s als grote multinationals. Onze leden zijn onder te verdelen in twee groepen: grondreinigingscentra en privaatrechtelijke bedrijven die afvalstoffen inzamelen, sorteren, behandelen, recycleren en/of verwerken. Intercommunales behoren niet tot onze doelgroep. Bruno Arts, Disposal & Commercial Director bij afvalbeheerder Veolia ES Ten strijde voor eerlijke concurrentie Intercommunales betalen geen belastingen en hoeven ook geen btw aan te rekenen voor hun activiteiten. Als zij hun dienstverlening voor de gemeenten ook aanbieden bij bedrijven, ondervinden de privaatrechtelijke milieubedrijven oneerlijke concurrentie. Zij kunnen immers niet opboksen tegen de lage prijzen. FEBEM ijvert hard om die ongelijkheid uit de wereld te helpen. Tot voor kort zamelden intercommunales het afval van industriezones en kmo s in. Dankzij de inspanningen van FEBEM zijn heel wat van die contracten stopgezet. Privébedrijven voorzien nu de inzameling van alle restafval, pmd, papier en karton, enzovoort, illustreert Bruno Arts, Disposal & Commercial Director bij afvalbeheerder Veolia Environmental Services. Kortom, de vervuiler betaalt geldt nu ook voor kmo s. FEBEM in cijfers Het ledenaantal van FEBEM ging de laatste vijf jaar steeds in stijgende lijn. Eind mei 2010 waren ongeveer 220 privaatrechtelijke bedrijven uit de Belgische milieusector aangesloten bij de federatie. Samen vertegenwoordigen ze een omzet van meer dan 2 miljard euro. leden De federatie van bedrijven voor milieubeheer in België FEBEM is de federatie van afvalbeheerders en grondreinigingscentra in België. We verdedigen de belangen van onze leden op alle politieke niveaus en willen ook een kwaliteitslabel zijn voor het serviceniveau in onze sector. Als kleine, maar geëngageerde groep van medewerkers vormen we de schakel tussen de sector en de buitenwereld. e e e tie jaar Belangen verdedigen, sector verenigen en informeren Onze belangrijkste doelstelling is het verdedigen van de belangen van onze leden naar de buitenwereld, zoals overheid, werkgeversorganisaties en media. Daarbij is het belangrijk om met één gemeenschappelijk standpunt naar buiten te komen. Dat is ook waar we met de federatie actief naartoe streven. Daarnaast hechten we veel belang aan het informeren van onze leden. We communiceren regelmatig over nieuwe beleidsmaatregelen, fiscale of sociale aangelegenheden, milieutopics, enzovoort. Dat doen we onder meer via een extranet, een ledenblad, infoavonden en onze nieuwe CRM tool om onze relaties beter te beheren (zie ook pagina 27). We willen ook een platform zijn waar de verschillende bedrijven uit de milieusector met elkaar in contact komen. Zo organiseren we regelmatig opleidingsdagen, congressen en andere evenementen. En ook de werkgroepen en task forces zijn ideale ontmoetingsgelegenheden. Uitdagingen in de sector aanpakken FEBEM ijvert voor een veilige, kwaliteitsvolle en sterke milieusector. De federatie organiseert haar activiteiten rond vier strategische pijlers: Marktverruiming: we maken de weg vrij voor nieuwe opportuniteiten zodat onze leden ze optimaal kunnen benutten. Kwaliteitsbewaking: we blijven werken aan de professionalisering van onze sector met een hoogkwalitatieve dienstverlening. Veiligheid: we willen de meer dan medewerkers in de sector de veiligste werkomstandigheden bieden. Marktgelijkheid: we waken erover dat onze sector een gelijk speelveld is voor alle ondernemingen die er actief zijn: van kmo s tot grote multinationals, van publieke organisaties tot privaatrechtelijke bedrijven. Erkenning als werkgeversvereniging Daarnaast streven we ook naar de erkenning als werkgeversvereniging. Zo kunnen we onze leden vertegenwoordigen tijdens sectorale loononderhandelingen, bevoegdheidsbepalingen en besprekingen rond het sociaal fonds. In 2009 en 2010 werkte FEBEM verder aan de erkenning als werkgeversfederatie in het paritair comité 142. Midden 2010 zou de procedure afgerond moeten zijn. Tenminste, als de nieuwe federale regering tegen dan gevormd is In afwachting nam FEBEM al volop deel aan de besprekingen over welk paritair comité voor bedienden ( ) bevoegd is voor de sector van milieubedrijven. Door onze deelname hopen we de behandeling van bedienden in onze sector op termijn te uniformiseren.

7

8 08 Hoofdstuk 1: Voorstelling - FEBEM Onze leden engageren zich voor kwaliteit Elk lid van FEBEM ondertekent het Ethisch en Deontologisch Charter. Daarmee engageren ze zich om op een professionele, correcte en collegiale manier samen te werken. Met het Charter willen we inwoners, milieu en maatschappij een kwaliteitsvolle en voordelige service garanderen. De leden van FEBEM engageren zich specifiek voor: Respect voor de wet, en dat op elk moment Loyale concurrentie, met respect voor de vrijheid van de markt Verbetering van het imago van de sector Continue verbetering van de dienstverlening naar partners en klanten Nauwe samenwerking met de openbare instanties Als er een klacht is, onderzoekt FEBEM de situatie om de juiste procedure in te zetten. De federatie neemt dan de nodige stappen om de servicekwaliteit te behouden of te herstellen. Het Charter bevat ook specifieke codes, onder meer voor het beheer van asbestafval of een betere verwerking van papier en karton. FEBEM wil deze codes op termijn integreren in de nationale wetgeving. In afwachting daarvan kunnen de leden op voorhand een voorsprong uitbouwen in deze domeinen. Het volledige Charter is beschikbaar op FEBEM is een ledenvereniging waarin alle milieubedrijven zich thuis voelen, van afvalbeheer tot grondreiniging en van kmo tot multinational

9 Een klein team met een grote output Dagelijkse leiding en administratieve ondersteuning De dagelijkse leiding van FEBEM valt onder de bevoegdheid van de algemeen directeur. Hij kan rekenen op het secretariaat van vier vaste medewerkers voor ondersteunende dienstverlening. Het hart van de federatie Het hart van de federatie bestaat uit veertien werkgroepen en enkele task forces. Daarin werken de FEBEM-leden aan een gezamenlijk standpunt rond een centraal thema zoals gevaarlijk afval, bouw- en sloopafval en QESH (Quality, Environment, Safety & Health). De werkgroepen komen vier à vijf keer per jaar samen. Daarop zijn naast de geïnteresseerde leden ook steeds de voorzitter en/of de ondervoorzitter aanwezig (beide FEBEM-leden) en de coördinator, een vertegenwoordiger van het FEBEM-secretariaat. Raad van Bestuur beslist over de sectorstandpunten De raad van bestuur bespreekt de belangrijkste standpunten van de verschillende werkgroepen en keurt ze formeel goed. De raad van bestuur bestaat uit dertien bestuurders en is een weerspiegeling van de FEBEM-leden. De vergadering komt zes keer per jaar samen. 09 Hoofdstuk 1: Voorstelling - FEBEM FEBEM steunt op de energie van vijf vaste medewerkers: Mireille Verboven, Cédric Slegers, Werner Annaert, Anita Cosaert en Baudouin Ska. Raad van Bestuur van FEBEM Het afgelopen jaar is de samenstelling van de raad van bestuur van FEBEM gewijzigd. Zo is Kamiel Janssens van Leysen op pensioen en trad Marc Devogele van SITA terug uit de raad van bestuur, na 19 jaar trouwe dienst. We danken beide heren voor hun inzet binnen de federatie. Daarnaast hebben afvalbeheerders SITA en Van Gansewinkel besloten om voortaan hun algemeen directeur af te vaardigen naar onze vergaderingen. Daarmee hebben we een sterk team om de strategische lijnen van de federatie uit te stippelen. Ellen Joncheere (SITA) Advies voor de dagelijkse leiding In het Coördinatiecomité zetelen de algemeen directeur, de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en een bestuurder aangeduid door de raad van bestuur. Het comité komt vier keer per jaar samen om de dagelijkse leiding te bespreken en om de meetings van de raad van bestuur voor te bereiden. David Vanheede (Vanheede Group) voorzitter Mathieu Berthoud (SITA) ondervoorzitter Olivier Barbery (Geocycle) penningmeester Philippe Marcuz (Shanks) bestuurder opgenomen in het Coördinatiecomité Bart Van Gorp (EKOL) Bruno Arts (Veolia ES) Héliane De Vlieghere-Haus (TWZ) Yves Luca (Van Gansewinkel) Ellen Joncheere (SITA) Michel Bauduin (WOS/Revatech) Patrick Laevers (Machiels) Paul De Bruycker (Indaver) Tony Borgmans (Geo-Milieu) Twee nieuwe leden in de raad van bestuur Yves Luca (Van Gansewinkel)

10 10 Hoofdstuk 2: Onze werking intro Onze werking De brug slaan tussen de leden onderling en naar de buitenwereld Als federatie willen we onze leden met elkaar in contact brengen. Dat doen we via onze werkgroepen, onze communicaties en onze evenementen. We willen onze sector ook vertegenwoordigen naar de buitenwereld. Daarin staat samenwerking centraal, onder meer met partners, collega-federaties en de verschillende overheidsinstanties. Werkgroepen: hierin bespreken onze leden hun standpunten rond specifieke thema s uit de sector. Partnerships: onze partners verlenen gespecialiseerde diensten aan onze leden en bieden de nodige ondersteuning voor de verdere professionalisering van onze sector. Federaties: we werken samen met tal van Belgische en Europese werkgevers- en sectorfederaties om de belangen van onze leden op alle niveaus te verdedigen. Beheerorganisaties: we onderhouden nauwe contacten met de beheerorganisaties waarmee onze klanten in contact komen, bijvoorbeeld Fost Plus, VAL-I-PAC, RECYTYRE en Recupel. Overheidsinstanties: we zijn de gesprekspartner van alle gewestelijke overheidsinstanties voor milieu. Informatie-initiatieven: we informeren onze leden regelmatig via nieuwsbrieven en tijdens evenementen.

11 Werkgroepen Het kloppend hart van FEBEM Het kloppend hart van de federatie bestaat uit veertien werkgroepen. Daarin bespreken onze leden hun standpunten rond specifieke thema s. De werkgroepen komen vier tot vijf keer per jaar samen en zijn onderverdeeld in drie rubrieken: horizontale, overkoepelende en gespecialiseerde werkgroepen. Horizontale werkgroepen De horizontale werkgroepen belangen al onze leden aan. Ze staan los van een bepaalde afvalstroom. 1. Communicatie De werkgroep Communicatie heeft oog voor de interne en externe communicatie van onze sector, onze leden en FEBEM zelf. Onze leden wisselen er onder meer ideeën uit over de manier waarop ze intern communiceren. Ze bespreken ook de communicatiekanalen van onze federatie zoals onze elektronische nieuwsbrief FLASH en ons magazine FOCUS. Op vlak van externe communicatie beraadt de werkgroep zich onder andere over het imago van de sector naar de buitenwereld. De website vormt hier een belangrijk medium, maar ook de congressen, infoavonden en andere evenementen die we organiseren. Voorzitter: Jos Artois (Indaver) Ondervoorzitter: Véronique Delmotte (SITA) FEBEM-coördinator: Werner Annaert 2. QESH: Quality, Environment, Safety en Health In deze werkgroep zetelen vooral de milieucoördinatoren en veiligheidsverantwoordelijken van onze leden. Zij streven er naar continue verbetering rond kwaliteit, respect voor het milieu en preventie van ongevallen en gezondheidsproblemen. De werkgroep verzamelt bijvoorbeeld cijfers over ongevallen bij de leden en vergelijkt die met de statistieken van andere sectoren. Op basis daarvan stippelt de werkgroep concrete verbeteringsacties uit. Op vlak van milieu volgt de werkgroep reglementeringen en rapporteringen op. Het afgelopen jaar boog de werkgroep zich over de voorbereidingen voor een mogelijke BBT-studie (Beste Beschikbare Technologieën) over de opvang en zuivering van potentieel verontreinigd hemelwater. Voorzitter: Jochen Aendenboom (Veolia ES) Ondervoorzitter: Bernard Deceuninck (WWT) FEBEM-coördinatoren: Baudouin Ska en Mireille Verboven 3. Sociaal Als lid van het VBO is FEBEM sinds 2009 officieel erkend als werkgeversfederatie. De werkgroep concentreert zich hoofdzakelijk op de opname in het Paritair Comité Recuperatie en de subcomités (papier) en (allerlei). De werkgroep volgt ook de werkzaamheden van andere paritaire comités die van belang zijn voor onze leden. Daarnaast concentreert ze zich op enkele typische HR-uitdagingen voor de sector. Voorzitter: Frank Vorsselmans (SITA) Ondervoorzitter: Goedroen Osaer (Veolia ES) FEBEM-coördinator: Werner Annaert 11 HOOFDSTUK 2: ONZE WERKING - WERKGROEPEN Steve Vanswartenbrouck, bestuurder, GRL Harmonisering van de werknemersvoorwaarden In de Belgische milieusector kunnen de voorwaarden voor de werknemers sterk verschillen. Sommige bedrijven moeten met maar liefst zeven verschillende paritaire comités rekening houden. Onmogelijk dus om een eenvormig personeelsbeleid uit te stippelen. FEBEM wil de situatie vereenvoudigen en harmoniseren. Sinds kort hebben we een uniforme behandeling voor alle arbeiders die actief zijn in de huis-aan-huisinzameling van afval. Voor bedienden is de discussie ondertussen ook opgestart, zegt Steve Vanswartenbrouck, bestuurder bij GRL-Glasrecycling. Eens FEBEM erkend wordt als werkgeversfederatie willen we ook de belangen van de grote en de kleine werkgevers gaan verdedigen in paritair comité 142.

12 12 HOOFDSTUK 2: ONZE WERKING - WERKGROEPEN Ludo Van Doninck, Manager SHEQ Group Machiels Evenwicht bewaren tussen alle verwerkingsmogelijkheden Er zijn verschillende mogelijkheden om afval te verwerken : storten, verbranden, coverwerken, enzovoort. Al deze activiteiten zijn perfect complementair en verdienen dus hun plaats in het integrale afvalbeleid. Door goede afspraken te maken, zorgt FEBEM voor een gezonde, evenwichtige concurrentie. FEBEM verricht belangrijk werk om de complementariteit van de verschillende types afvalverwerking te benadrukken. Ze wil bijvoorbeeld elke fractie koppelen aan de meest geschikte verwerking, zegt Ludo Van Doninck, Manager SHEQ Group Machiels dat actief is in het hergebruik, de recyclage en de valorisatie van afvalstoffen. Ons bedrijf en de federatie zijn voorstander van het transitiebeleid van OVAM. Kortom, FEBEM zet mee de lijnen uit van een afvalbeleid waarin alle activiteiten hun plaats hebben. 4. Wallonië In de werkgroep Wallonië gaan onze Waalse leden dieper in op specifiek Waalse thema s zoals de lokale heffingen en organisatie van de administratie. Dit betekent niet dat de andere werkgroepen specifiek voor Vlaamse leden zouden zijn. Voorzitter: Yves Decelle (SITA) Ondervoorzitter: Eric Waeyenbergh (Geocycle) FEBEM-coördinator: Cédric Slegers Overkoepelende werkgroepen De overkoepelende werkgroepen behandelen onderwerpen die gekoppeld zijn aan de verschillende afvalstromen. 1. Niet-gevaarlijk afval Deze werkgroep overloopt een hele reeks dossiers die ook aan bod komen in andere werkgroepen. Door deze dossieroverschrijdende aanpak kunnen oplossingen voor de ene afvalstroom aanzet geven tot oplossingen voor een andere fractie. Deze werkgroep legt enkele lijnen vast in onderwerpen als Fost Plus, Recupel en VAL-I-PAC. Ze volgt ook verschillende externe overlegplatformen op bij OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en OWD (Office Wallon des Déchets), en ook Europese dossiers zoals de nieuwe Kaderrichtlijn, End of Waste, Waste Shipment Regulation en de WEEE-richtlijn. Voorzitter: Etienne Dewulf (Van Gansewinkel) Ondervoorzitter: Yves Decelle (SITA) FEBEM-coördinator: Cédric Slegers 2. Gevaarlijk afval Deze werkgroep volgt de Europese regelgeving voor gevaarlijk afval op. Daarnaast volgt ze de evoluties op in de ADR-reglementering, het Europese akkoord voor gevaarlijke transporten via de weg. Ook de aanpak van radioactief afval en de criteria voor het samenbrengen van verschillende afvalsoorten worden in de gaten gehouden. Voorzitter: Bruno Arts (Veolia ES) Ondervoorzitter: Eric Waeyenbergh (Geocycle) FEBEM-coördinator: Baudouin Ska 3. Treatment Deze werkgroep buigt zich over de manieren om afvalstoffen te behandelen en te verwerken. Op de agenda staan het beheer van de stortplaatsen, de verbrandingsinstallaties en de verwerking van biomassa. De link naar energie is niet veraf. Samen met de overheden zoekt deze werkgroep naar een geschikt kader om het evenwicht te bewaren tussen materiaalrecyclage en energieopwekking. De werkgroep is op verschillende politieke niveaus actief. Ze volgt de Europese dossiers op zoals de nieuwe richtlijn voor industriële emissies, maar ook de gewestelijke initiatieven voor groene stroom en stoomondersteuning. Voorzitter: Nadia Casier (OVMB) Ondervoorzitter: Bert Straetmans (SITA) FEBEM-coördinator: Werner Annaert

13 Met sentral hebt u alle info meteen bij de hand! dé website voor veiligheid, milieu en arbeidsgeneeskunde Gemaakt in samenspraak met preventieadviseurs, milieucoördinatoren en arbeidsgeneesheren uit de praktijk. sentral is de enige website in België met: wetgeving commentaar op de wetgeving commentaar op rechtspraak de praktische uitvoering van de wetgeving praktische en invulbare werkdocumenten in Word en Excel formaat de volledige NBN basisnormen nieuws voor de drie domeinen. Interesse? Een demo op maat? Bel ons op

14 14 HOOFDSTUK 2: ONZE WERKING - WERKGROEPEN Gespecialiseerde werkgroepen De gespecialiseerde werkgroepen gaan dieper in op topics rond de inzameling, recuperatie of verwerking van een bepaalde afvalstroom. Wouter Vermin, Directeur, BIOTERRA Meer kansen voor de grondreinigingscentra Grondreiniging vraagt een aanzienlijke investering van bedrijven. Het is vaak enkel mogelijk met steun van de overheid. De Belgische instanties hebben dit ondertussen begrepen, dankzij de vele inspanningen van FEBEM. FEBEM zet al jaren de regionale overheden onder druk om budget vrij te maken en een gelijk speelveld te creëren binnen de grondreinigingsmarkt. Die inspanningen beginnen duidelijk hun vruchten af te werpen, verklaart Wouter Vermin, Directeur van BIOTERRA, een specialist in onder meer grondreiniging. De Vlaamse overheid is er ondertussen van overtuigd dat er meer initiatieven nodig zijn. Bovendien is de saneringsmarkt in Wallonië in volle ontplooiing en staat er een aanzienlijk budget ter beschikking. MARPOL-richtlijn het beleid vormt, gaat er ook veel aandacht naar het Europese Luik. Voorzitter: Ludwine Michiels (Marpobel) Ondervoorzitter: Héliane Devlieghere-Haus (TWZ) FEBEM-coördinator: Baudouin Ska 1. CGR: centra voor grondreiniging De werkgroep CGR werkt samen met OVB (Ondernemers- Vereniging Bodemsanering). Ze behandelen alle thema s rond grondreiniging en grondverzet. Omdat de bodemsanering in Wallonië nu ook vorm krijgt in de wetgeving, startten we ook een samenwerking met ASENAS, de Waalse tegenhanger van OVB. Voorzitter: Dirk Ponnet (GRC) Ondervoorzitter: Wouter Vermin (BIOTERRA) FEBEM-coördinator: Mireille Verboven 2. Bouw- en sloopafval Binnen deze werkgroep ligt de nadruk vooral op sorteercentra en het omgaan met werfafval zoals gips, asbest en cellenbeton. Er gaat ook veel aandacht naar de aanpak van houtafval. Deze werkgroep werkt samen met de Vlaamse Confederatie Bouw en FEREDECO, een federatie van Waalse breekinstallaties. Samen behandelen ze de impact van het beleid rond de afzet van puingranulaten op de rest van de bouw- en sloopafvalsector. Voorzitter: Margot Van den Berghe (Ivo Van den Bosch) Ondervoorzitter: Karel De Cuyper (Tellgnosis) FEBEM-coördinator: Mireille Verboven 3. Scheepsafval: Belshore Deze werkgroep is ontstaan met de integratie van BELSHORE in onze federatie. Ze volgt het beleid op rond de aangifte van scheepsafval. De focus ligt daarbij voornamelijk op de grote Vlaamse havens. Nu de Europese 4. Glas Deze werkgroep concentreert zich op de inzameling en recyclage van hol glas en werkt intens samen met FERVER, de Europese Federatie van glasrecuperanten. Voorzitter: Raf Vanswartenbrouck (GRL) Ondervoorzitter: Christian Deltenre (Minérale) FEBEM-coördinator: Cédric Slegers 5. Banden Deze werkgroep overlegt regelmatig met RECYTYRE, de beheerorganisatie die werd opgericht door de producenten en invoerders van banden in België. Voorzitter: Frédéricq Peigneux (Comet Tyres) Ondervoorzitter: Marc Goossens (Re-Tyre) FEBEM-coördinator: Cédric Slegers 6. Kunststoffen Deze groep is de grootste vereniging van bedrijven die actief zijn in de inzameling en recuperatie van alle soorten kunststoffen. Ze werkt nu intens samen met FEDERPLAST en het Vlaams Kunststoffencentrum. Voorzitter: Bart Van Gorp (EKOL) Ondervoorzitter: Frank Bulcke (SITA) FEBEM-coördinator: Werner Annaert 7. Papier Deze werkgroep vertegenwoordigt steeds meer bedrijven die oud papier recupereren. Samen met COBEREC Paper stippelt ze gemeenschappelijke standpunten en acties uit. Voorzitter: Katrijn Van Riet (SITA) Ondervoorzitter: Thierry Quinchon (Papnam) FEBEM-coördinator: Werner Annaert

15 The reflection of quality driven by quality DAF Trucks België Telefoon: 03/ Telefax: 03/ Geef voorrang aan veiligheid

16 16 Hoofdstuk 2: Onze werking Partnerships Partnerships Optimaliseren van sectorkennis en servicekwaliteit FEBEM werkt nauw samen met bedrijven die gespecialiseerde services verlenen op maat van onze sector. Dat gaat van advies over milieuwetgeving tot IT-ondersteuning en van afvalcontainers tot afvalverwerkingsmachines. Deze partnerships verlenen de nodige ondersteuning voor de verdere professionalisering van onze sector. Gespecialiseerde informatie uit eerste hand Door onze samenwerking met partners pikken we snel nieuwe trends op en bouwen we onze sectorkennis uit. Die informatie delen we met al onze leden, zodat zij tijdig kunnen anticiperen. Plastic Omnium biedt bedrijven en overheden producten en diensten voor de inzameling van afval. Dat gaat van afvalcontainers tot advies voor afvalsortering. Het bedrijf is wereldwijd actief in 25 landen. Kwaliteitsvolle dienstverlening voorop Onze partners zijn doordacht gescreend en geselecteerd. Met hun professionele ondersteuning verzekeren we de kwaliteit van de dienstverlening in onze sector. Qurius is een IT-bedrijf en implementeert ERP-systemen en CRM-toepassingen. Het bedrijf is vooral actief in de industrie van afvalbeheer en recyclage. sentral is de slimme onlinedatabank van Kluwer. Deze bevat informatie over veiligheid, arbeidsgeneeskunde en milieu. Van Breda Risk & Benefits is een toonaangevende verzekeringsmakelaar en adviseur in de Benelux. Ze verleent diensten aan grote bedrijven, kmo s en zelfstandigen. SGS biedt een ruime waaier van complementaire en multidisciplinaire diensten rond milieu en veiligheid: metingen, analyses, onderzoek, studies en advies. LDR is een advocatenbureau gespecialiseerd in wetgeving op vlak van milieu en ruimtelijke ordening. Het bureau is ook wetenschappelijk actief en werkt nauw samen met universiteiten rond milieuwetgeving. Bollegraaf is een internationale producent van machines voor de recyclagesector. Dat gaat van kanaalbalenpersen en shredders tot volledige sorteerlijnen voor allerlei afvalstromen.

17 Terberg Machines is producent van afvalinzamelsystemen en trucks. Het bedrijf is actief in meerdere landen in Europa. Schmidt Belgium is onderdeel van de wereldwijde AEBI-Schmidt Group. Het bedrijf is producent van onder meer veegmachines en materiaal voor gladheidsbestrijding. 17 Hoofdstuk 2: Onze werking Partnerships DAF Trucks is een van de grootste producenten van bedrijfsvoertuigen in Europa. Rentec is een Belgische constructeur van onder meer verkleiningsmachines en autoclaven voor milieubedrijven. Rentec Recycling Technology Luc Serrien, Marketing & Dealer Development Manager, DAF Trucks België Belangrijke partner in duurzaam ondernemen FEBEM wil de servicekwaliteit in de Belgische milieusector verzekeren. Daarvoor rekent ze onder meer op de professionele ondersteuning van partnerbedrijven zoals DAF Trucks België. DAF Trucks NV werkt al jaren aan de milieuvriendelijkheid van zijn motoren. De laatste generatie van motoren beantwoordt aan de strenge EEV-norm (Enhanced Environmentally friendly Vehicles) met emissiewaarden die nog lager liggen dan Euro 5 en dit zonder gebruik te maken van een roetfilter. Dit betekent een voordeel voor de klant zowel op gebied van gewicht als op een verlaging van de milieubelasting, legt Luc Serrien uit, Marketing & Dealer Development Manager bij DAF Trucks België. Met die milieuvriendelijke vrachtwagens kunnen de FEBEM leden ook de ecologische voetafdruk van hun klanten helpen verminderen. Een belangrijk argument op de hedendaagse markt.

18 KWALITEIT OP WEG EN ROUTE POUR LA QUALITE hoogkwalitatieve machines bedrijfszekerheid service 24/24 u. wisselstukkenbeheer onderhoud klantvriendelijkheid machines de haut qualité fiabilité service 24/24h. gestion de pièces de rechange entretien acceuil clientèle Geen loze woorden maar bij ons een dagdagelijkse opdracht. Ne sont pas des vaines paroles mais notre mission journalière. SCHMIDT BELGIUM Boomsesteenweg 74 - B 2630 Aartselaar Tel.: +32(0) Fax: +32(0) SCHMIDT BELGIQUE Route de Wavre B 4280 Hannut Tel.: +32(0) Fax: +32(0)

19 Overleg met collega-federaties Vereende krachten, ook tussen de federaties Om de belangen van onze leden te verdedigen, is het belangrijk om als sector met een gemeenschappelijk standpunt naar buiten te treden. Dat betekent dat we niet alleen nauw samenwerken met onze leden, maar ook met collega-federaties. Zo onderhouden we goede contacten met de overige sectorfederaties in België, onze Europese overkoepelende federatie en de Belgische werkgeversfederaties. Wat ons bindt, maakt ons sterker Als federatie vinden we het meer dan de moeite waard om na te gaan wat ons bindt. De laatste vijf jaar hebben we intense samenwerkingsverbanden opgezet met verschillende zusterfederaties. Enkele organisaties zijn zelfs volledig geïntegreerd in FEBEM, waaronder BELSHORE (federatie van havenontvangstinstallaties), VSO (federatie van Vlaamse sorteerbedrijven) en BREVO (federatie van bedrijven die frituurolie en vetten recupereren). BELSHORE is nu actief in de werkgroep scheepsafval. Daarin bouwde FEBEM het afgelopen jaar verder aan het overleg met de Vlaamse havens, Port State Controle en OVAM over het systeem van de afgifte van afval in de Vlaamse havens. Met succes overigens, aangezien de hoeveelheid ingezameld scheepsafval blijft stijgen. Structurele samenwerking met Waalse federaties FEBEM werkt structureel samen met FERAB (Waalse verwerkers van organisch-biologisch afval), ASENAS (Waalse bodemsaneringsbedrijven) en FEREDECO (Waalse brekers). In de samenwerking met FERAB focussen we op een duidelijke wetgeving in Wallonië rond valorisatie. Onze samenwerking met ASENAS kreeg het afgelopen jaar extra vorm. We werkten ook intens samen aan het dossier van het grondverzet in Wallonië. We worden ook telkens uitgenodigd op de vergaderingen van ASENAS. 19 Hoofdstuk 2: Onze werking Overleg met collega-federaties

20 20 Hoofdstuk 2: Onze werking Overleg met collega-federaties Het afgelopen jaar hebben we intens samengewerkt met OVB (de Vlaamse OndernemersVereniging Bodemsaneerders). Daarin vertegenwoordigen wij de grondreinigers de aannemers leunen meer aan bij de Confederatie van de Bouw. Niet alleen besteedden we veel aandacht aan het afronden van het dossier van het grondverzet (en andere aanpassingen aan VLAREBO), maar ook aan de vele wijzigingen in de codes van goede praktijk en verschillende studies van VITO (de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). We hebben contacten met alle sturende organisaties zoals Grondbank, Grondwijzer, Milieu-inspectie, OVAM en VITO. Met sommige hebben we een periodiek overleg, met andere blijft het bij ad hoc meetings. Geert Ide, Voorzitter, OVB Krachten bundelen met kleinere federaties Om de belangen van de Belgische milieusector op een doeltreffende manier te verdedigen, is het belangrijk dat de sector als één blok opereert. Dat kan enkel door met alle betrokken partijen, groot en klein, nauw samen te werken. Als OndernemersVereniging van Bodemsaneerders (OVB) zijn we een kleinere federatie. Om sterker te staan, werken we samen met onze grotere broers. Zo onderhouden we goede relaties met onder meer FEBEM. Door hun nauwe contacten met de overheid kunnen ze ons perfect informeren over de grondreinigingsinitiatieven vanuit de overheid en kunnen we onze leden nog beter informeren, aldus Geert Ide, Voorzitter van OVB. Door de krachten te bundelen kunnen we de grondreinigers op een evenwichtige manier vertegenwoordigen.

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies afvalforum jaargang 16 mei 2012 2 Vereniging Afvalbedrijven jaarverslag 2011 Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies Op naar 83% recycling Beter bewust van veiligheid Afvalsector bloeit als energiebedrijf

Nadere informatie

Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel."

Alfons Goos, ABB Benelux: Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel. Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel." ondernemers september 2013 20 De komende jaren zal de wereldbevolking met zowat 1 miljard

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015 Als uw bedrijf haar verpakkingsafval sorteert, is dat niet alleen goed voor het milieu maar ook fi nancieel voordelig. Want VAL-I-PAC biedt fi nanciële steun aan bedrijven die hun verpakkingsafval selectief

Nadere informatie

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS 2 Verandering op C-niveau Impact van optimaal documentbeheer 3 Flexibele financiering Supply Chain Finance: ook voor uw bedrijf? 4-5

Nadere informatie

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder sectorlink magazine UNIZO THEMA Sectororganisaties in tijden van crisis De economische crisis is ook

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

# 183 DIRK CORNELIS GANDA HAM. CRM Plaats uw klantenrelaties centraal in uw strategie

# 183 DIRK CORNELIS GANDA HAM. CRM Plaats uw klantenrelaties centraal in uw strategie HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 183 APRIL MEI 2008 CRM Plaats uw klantenrelaties centraal in uw strategie TRADE FINANCE SERVICES Een mix van competenties voor uw import-export RULING IN FISCALE

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Inhoudstafel 1 Voorwoord 3 Inleiding 4 Spadel in het kort 8 MVO-strategie 10 Uitdagingen voor de sector 14 3 pijlers 15

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie