IMPULS September Gevarieerd programma tijdens het congres van het CO2-Servicepunt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPULS September 2010. Gevarieerd programma tijdens het congres van het CO2-Servicepunt"

Transcriptie

1 IMPULS September 2010 Gevarieerd programma tijdens het congres van het CO2-Servicepunt Het congres van het CO2-Servicepunt met als titel 'Lokaal klimaatbeleid, we kunnen niet zonder!' vindt plaats op woensdag 20 oktober Dhr. E. Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en dhr. D. Povel, directeur Triodos Investment Management, zullen het congres inleiden met prikkelende lezingen. Zij zullen onder andere ingaan op de vraag waarom investeren in duurzaamheid juist nu zo belangrijk is. Het plenaire gedeelte wordt opgevolgd door vier themasessies. Hierbij is de rode draad hoe we door samen te werken klimaatbeleid succesvol kunnen realiseren in financieel moeilijke tijden. De verschillende thema's zijn: Financiering: Slimme en creatieve financieringsconstructies waardoor duurzame projecten haalbaar worden. Van kortetermijndenken naar voordelen van duurzaamheid op de lange termijn. Invulling geven aan klimaatbeleid: Hoge ambities, goede intenties, maar wat heb je nodig om klimaatbeleid om te zetten in realiteit? Voorbeelden uit de praktijk. Duurzame gebiedsontwikkeling: Door IVAM en MAPSUP is er een nieuw instrument ontwikkeld dat dient als digitale ondersteuning van interactieve besluitvormingsprocessen in duurzame gebiedsontwikkeling. Dé nieuwe manier van communiceren, waarmee de effecten van ontwerpkeuzen op duurzaamheid meteen inzichtelijk worden gemaakt. Samenwerking: Samenwerking is het sleutelwoord bij de realisatie van succesvol klimaatbeleid. Samen kunnen we meer dan alleen. Slimme samenwerkingsconstructies en het bundelen van krachten voor de realisatie van klimaatbeleid. Het programma is uitgebreid met een drietal excursies naar interessante projecten in Noord-Holland. Via voorbeelden uit de praktijk mensen inspireren om aan de slag te gaan met duurzame ontwikkeling. Zo gaan we kennisnemen van klimaatneutraal Zaanstad, gaan we tijdens een bezoek aan een nieuwbouwwoning vlak voor oplevering ervaren hoe een BouwTransparant meting in zijn werk gaat en gaan we met ZON Energie Groep naar het duurzame zorgappartement De Durghorst in Krommenie Kortom: ontmoeten, inspiratie, informatie en voorbeelden uit de praktijk. Kroonprojectenboek gelanceerd op congres Zo n dertig gemeenten en stadsdelen maken gebruik van het projectenboek 'Klimaatbeleid in uitvoering, Duurzame kroonprojecten in Noord-Holland ' om hun projecten te publiceren. In een relatief korte tijd hebben gemeenten 63 projecten aangedragen. Het resultaat wordt kosteloos aangeboden aan iedereen die aanwezig is op het congres van 20 oktober. De kwaliteitseisen zijn hoog en de uitvoeringstijd was kort. Zeker omdat een deel van de uitvoering in de zomervakantie viel. Toch lijkt het te lukken om op 20 oktober een boek te presenteren met een dwarsdoorsnede van duurzame projecten, die worden of zijn uitgevoerd in de provincie Noord-Holland. De ingeleverde projecten zijn heel divers. Van duurzaam gemeentehuis tot succesvolle communicatietrajecten tot revolving funds.

2 Projecten die een goed beeld geven waar gemeenten mee bezig zijn en die andere gemeenten kunnen inspireren. Dit is het topje van de ijsberg, er gebeurt nog veel meer dan wat in het boek beschreven is. Als alle projecten waren vermeld, zou het boek te dik geworden zijn. Gemeenten die bijdragen geleverd hebben ontvangen kosteloos een aantal exemplaren. Ook deelnemers van het congres (link naar aanmeldpagina) ontvangen een exemplaar. Voor andere partijen is het boek te bestellen voor 10 euro (excl. 5 euro administratie- en verzendkosten). Stuur Aleida Dros-Hoogendoorn een mail wanneer u één of meerdere exemplaren wilt reserveren. Website Programma Duurzame Scholen Noord-Holland online! Sinds 1 september is de website van het Programma Duurzame Scholen Noord-Holland in de lucht. Op is informatie te vinden over de inhoud van het programma en de komende activiteiten Ook de verschillende contactpersonen staan op de site zodat u ook persoonlijk contact op kunt nemen. Het Programma Duurzame Scholen Noord-Holland wil de scholen in Noord-Holland verduurzamen op het gebied van energiegebruik en binnenmilieu. Dit gebeurt door het integraal aanpakken van de sporen Techniek, Gedrag & Financiering. Binnen deze sporen biedt het programma ondersteuning door hulpmiddelen en adviseurs. Benieuwd hoe het programma uw school kan helpen bij het verduurzamen? Kijk op voor meer informatie Inschrijven themasessie Meten = weten De doelstellingen van Schoon en Zuinig staan met het huidige tempo onder druk. Een verantwoordelijkheid voor zowel overheid als markt. In de themasessie Meten = weten tijdens het congres op 20 oktober worden diverse onderwerpen aan de orde gebracht. Bijvoorbeeld: hoe kunnen bestuurders en marktpartijen er voor kunnen zorgen dat de afgesproken prestaties ook werkelijk gerealiseerd worden en hoe krijgen bewoners hun investering terug? De parellelsessie wordt ingeleid met de eerste ervaringen uit BouwTransparant en het onderzoek naar bewonersgedrag in een wijk in Leeuwarden door IVAM. Vervolgens gaan gemeenten en marktpartijen met elkaar in gesprek hoe ieder zijn rol kan invullen, om enerzijds te zorgen dat prestaties - zoals vastgelegd in de bouwvergunning - ook in de praktijk worden gehaald en anderzijds bewoners te motiveren hun woningen zo te gebruiken dat deze prestaties ook worden gehaald. Alleen dan worden investeringen terugverdiend en zorgen de overheidsdoelstellingen ervoor dat het milieu gespaard wordt en dat woonlasten lager worden. Bouwend Nederland, AgentschapNL, en een wethouder Wijnker van gemeente Koggenland zullen hun visie geven over de uitkomsten. Wil je meepraten en/of horen wat anderen te vertellen hebben, schrijf je dan hier in. Voor meer informatie over deze themasessie kun je terecht bij Jaap Neeleman Website vernieuwd De tijd staat niet stil en zeker niet bij de activiteiten van het CO2-Servicepunt. Daarom is de website van het CO2-Servicepunt vernieuwd, zodat de lopende projecten beter zichtbaar worden. Maar nog belangrijker: het klimaatnieuws neemt steeds meer toe en verdient een grotere plek op de website. De grootste verandering heeft plaatsgevonden op de homepage. Op een centrale plaats worden de laatste nieuwsberichten weergegeven. Verder wordt op iedere pagina een slideshow gegeven van de belangrijkste projecten van het CO2-Servicepunt en de link naar de CO 2 -monitor. Verder wordt op de subpagina s, afhankelijk van de pagina nieuws over subsidies, projecten in de provincie en het CO2-Servicepunt weergegeven.

3 Borging Lokaal Klimaatbeleid Informatie voor gemeenten over Borging lokaal klimaatbeleid NL Energie en Klimaat (onderdeel van Agentschap NL) ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van klimaatbeleid. Eén van de onderdelen betreft de organisatorische borging van klimaatbeleid. Heeft uw gemeente de borging van het klimaatbeleid op orde? Hoewel veel gemeenten al een eind op weg zijn om klimaatbeleid handen en voeten te geven, kan er bij gemeenten ook nog aan borging worden gewonnen. Gaat u maar eens voor uw eigen gemeente na: Heb ik de financiën voor klimaat structureel op orde? Is klimaat een automatisch aandachtspunt in de uitvoering van projecten? Maak ik optimaal gebruik van de kracht van de externe partners zoals woningcorporaties en bedrijven? Is mijn gemeentelijke organisatie perfect toegesneden op het klimaatvraagstuk? Monitor ik structureel mijn doelstellingen en leg ik hierover verantwoording af? Wanneer u alle vragen positief kunt beantwoorden, rest u niets meer dan de successen te vieren. In de meeste gevallen zal dat echter niet de praktijk zijn en is het van belang om het klimaatbeleid beter te borgen. De handreiking borging lokaal klimaatbeleid en de workshop borging lokaal klimaatbeleid helpen de klimaatcoördinator daarbij. Via deze link kunt u de handreiking downloaden. De workshop is, zo is in de praktijk gebleken, een geschikt instrument om de gemeentelijke organisatie rondom klimaatbeleid te bediscussiëren. Inhoud workshop organisatorische borging klimaatbeleid? Tijdens de workshop wordt de gemeente een spiegel voorgehouden: Hoe heeft de gemeente haar klimaatbeleid georganiseerd (o.a. ten aanzien van aansturing, inbedding in ander beleid, samenwerking intern en extern, financiering, communicatie intern en extern)? Volstaat dat gezien de ambities van de gemeente? De workshop geeft geen waardeoordeel, maar tracht inzicht te geven in de huidige organisatie en de mogelijkheden die er zijn om hierin een stap voorwaarts te zetten. Daardoor kan een basis worden gelegd voor de invulling van organisatieversterkende maatregelen. De workshop duurt 2 uur en wordt bijvoorkeur 's morgen gehouden zodat 's middags de resultaten kunnen worden teruggekoppeld. Wie wordt betrokken? Om zinvol te kunnen discussiëren over de organisatie en te komen tot mogelijke verbeteringen is het belangrijk om sleutelpersonen van de betrokken afdelingen (meestal milieu, RO, EZ, communicatie, V&V, facilitair) om de tafel te hebben, en in elk geval het management en de portefeuillehouder erbij te betrekken. Wie voert uit? Dit jaar voert, naast NL Energie en Klimaat, ook een aantal externe adviseurs de workshop in opdracht van NL Energie en Klimaat uit. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden. Geïnteresseerde gemeenten kunnen voor de workshop contact opnemen met Greet Ruitenberg Bron: AgentschapNL

4 PROVINCIENIEUWS Eerste IQOON-woning in Stad van de Zon 25 augustus Vanmiddag wordt in Heerhugowaard de eerste paal geslagen van de meest energiezuinige woning in Nederland, een zogenaamde iqoonwoning. Deze meet- en demonstratiewoning is onderdeel van een project met circa 100 energiezuinige woningen en heeft natuurlijk een Energie Prestatie Coëfficiënt van nul. In deze woning worden de komende jaren nieuwe ideeën en technologieën ontwikkeld, uitgetest, gemeten en gedemonstreerd. Nieuw toegepast in deze woning zijn o.a: de Compacte Warmte Opslag; een nieuwe vorm van voorverwarming van de ventilatielucht; een energieleverende carport als oplaadpunt; warmtewerend drielaagslas; luchtdichte kozijnen met geïsoleerde spouwlatten; Bovendien worden de bewoners bewust gemaakt van hun (energie)gedrag door toepassing van een buitengewoon slimme energiemotor. De woning staat in Stad van de Zon in Heerhugowaard, de grootste emissieneutrale wijk ter wereld die vorig jaar is geopend door kroonprins Willem-Alexander. Bij de woning zijn onder andere ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en TNO betrokken Datacenter verwarmt kassen Tussen de paprikavelden in de Wieringermeer strijkt een Amsterdams datacenter neer. Temidden van de kassen waar de tuinders hun groenten oogsten, oogst het datacenter van de Amsterdamse jaar warmte. De glastuinders benutten de hitte, die vrij komt bij het koelen van de duizenden computers, om hun gewassen te verwarmen. In Amsterdam lozen tientallen datacenters hun enorme hoeveelheden koelingswarmte grotendeels in de open lucht. In Wieringen hebben twee energieslurpende bedrijfstakken, de tuinbouw en informatietechnologie, elkaar gevonden in een duurzame symbiose. Het datacentrum levert zijn afval warmte aan de tuinders. De boeren op hun beurt staan hun afval zelf opgewekte stroom af aan het datacenter. Onlangs werden de contracten getekend. Kevin Burton, medeoprichter van Parthenon, vertelt: De kern van onze samenwerking met de tuinders is de uitwisseling van stroom, warmte en koude. Dat combineren wij met warmteopslag onder de grond. Nieuwe kassen worden tegenwoordig aangelegd met een eigen systeem van warmte/krachtkoppeling (wkk). De tuinders verstoken in dit systeem aardgas om warmte en CO2 voor hun kassen op te wekken. Het broeikasgas CO2 werkt als groeiversneller voor de plantjes in de kas. Als bijproduct levert dit wkksysteem elektriciteit op, die de glastuinders totnogtoe verkopen aan het hoogspanningsnet van Tennet. Burton: Straks nemen wij die stroom af voor ons datacenter. Wanneer de tuinders op warme dagen even geen warme lucht nodig hebben, slaat het datacenter zijn afvalwarmte op onder de grond, op tweehonderd meter diepte. Wij kunnen daar in de bodem voor zes tot twaalf maanden warmte opslaan, vertelt Burton. De tuinders besparen door het hergebruik van de koelingswarmte jaarlijks 800 ton uitstoot aan CO2. Die berekening is niet afkomstig van ondernemer Burton. Zij komt uit onverwachte hoek: de Milieufederatie Noord- Holland. Die ijvert al langer voor de klimaatneutrale paprika, zegt Rolf van Arensdonk van de milieuclub. Wij hebben vorig jaar in een studie al eens geopperd dat Kwekerij Wieringermeer zou kunnen samenwerken met een datacenter, zodat een gesloten energiekringloop ontstaat. Wij zijn positief over dit initiatief en dat hebben wij de gemeente Wieringermeer geschreven toen die om

5 ons oordeel vroeg. Een datacenter moet echter wel landschappelijk ingepast worden, het moet geen lelijke vierkante doos worden. Dat zal moeilijk worden: het datacentrum beslaat tienduizend vierkante meter: twee voetbalvelden. van het groene datacenter bij Kwekerij Wieringermeer, op het industrieterrein Agriport A7. De Brit Burton (1962) richtte twee jaar geleden samen met de Nederlander Pieter Duijves (1957) Parthenon Data Centres op. Zij vonden de steenrijke Brabantse vastgoedmagnaat Frank Zweegers met diens investeringsbedrijf ZBG bereid te investeren. Hij kocht de helft van de aandelen. Hoeveel Zweegers in dit project steekt blijft geheim. De multimiljonair, die ook eigenaar van vastgoedbedrijf Breevast is, mijdt al jarenlang elke publiciteit. Duurzaam ondernemen wint gestaag aan belangstelling. Burton: De bedoeling van ons bedrijf is geld verdienen, net zoals alle bedrijven. Maar wij worden gedreven door de ideologie dat een nieuw soort datacenters duurzaam en tegen lagere kosten kan opereren. De meeste datafarms die sinds 1999 haastig in Amsterdam tijdens de internethype zijn neergezet, gooien hun overtollige energie gewoon uit het raam. Destijds werd niet gedacht aan stroombesparing. Nu zijn zij zeer inefficiënt en zij missen partijen in de buurt om hun overtollige warmte af te nemen. De locatie in de Wieringermeer blijkt een zeldzame treffer. Burton: Een datacenter moet altijd gegarandeerd stroom hebben. Dit betekent dat je minstens twee stroombronnen nodig hebt, die los van elkaar staan. Wij hebben 65 megawatt nodig. De tuinders kunnen momenteel ruim 120 megawatt leveren. Daarnaast loopt er een Tennethoogspanningsleiding langs het terrein, zodat we een back up hebben. Net zo belangrijk is echter de aanwezigheid van een supersnelle dataverbinding naar het Amsterdamse internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), de grootste schakelkast van internet in de wereld. Er ligt daar toevallig een rechtstreekse glasvezelverbinding naar de AMS-IX. Die nabijheid van Amsterdam en zijn internet is cruciaal voor de vestigingsplaats. Een datacenter kan maximaal 85 kilometer van een internetknooppunt liggen. Wieringen is maar vijftig kilometer. In Londen of Parijs heb je in het buitengebied niet zulke locaties onder handbereik. Unieke locaties met én kassen én stroom én webtoegang mogen dan dun gezaaid zijn, Burton en Duijves hebben er in Europa toch wel een stuk of vijftien gevonden. Eén er van ligt ook in Nederland. Daar gaan we binnen een jaar waarschijnlijk bouwen. Waar, dat wil hij niet kwijt. We hebben ook locaties gevonden in Engeland, Spanje, Zwitserland en Italië. Door de mix van gunstige omstandigheden staat het datacenter er binnen een jaar. Zonder stroom en internet in de buurt zou dit drie tot vijf jaar duren en veel duurder uitvallen. Over de precieze bouwprijs ( miljoenen ) laten de twee ondernemers zich liever niet uit ( bedrijfsgeheim ); wel dat het een lucratieve investering is. Dit datacenter verdient zich in drie tot vijf jaar terug. Minister Gerda Verburg van Landbouw prijst de groene aanpak: De glastuinbouw loopt voorop als het gaat om innovatie en duurzaamheid. De samenwerking tussen een kassencomplex en een datacenter is een mooi voorbeeld van sectoroverschrijdende verduurzaming. De investering in het datacenter komt op een goed moment. Ergens dit najaar slaat het jaren durende overschot aan capaciteit in Europese datacenters om in een tekort. Een schreeuwend tekort, zo blijkt uit alle voorspellingen die onderzoeksbureaus de afgelopen tijd publiceerden. Over klanten maakt Burton zich daarom geen zorgen. Meer grote vissen hebben zich al gemeld, waaronder IBM en Microsoft. Alle grote bedrijven uit de it-sector tonen interesse. Dat bewijst dat het denken over duurzaamheid snel aan het omslaan is. Elk bedrijf wil tegenwoordig zo snel mogelijk de groene vlag hijsen. Bron: Stekker windturbines HHW moet er nog in Het wachten is op de aansluiting op het elektriciteitsnet. Als die er is kunnen de drie reuzenwindturbines bij Heerhugowaard gaan draaien.

6 Eneco, de stroomproducent, verwacht dat netwerkbeheerder Liander de kabel eind augustus of begin september heeft aangesloten. Dan zijn er nog twee dagen nodig om wat testprogramma's te draaien voordat de wieken vrijgegeven kunnen worden aan de wind. Led lampen in lantaarnpalen van Warmenhuizen en Tuitjenhorn Na een voorzichtige proef met led verlichting rond het raadhuis gaat de gemeente Harenkarspel dit najaar een stapje verder. Dan wordt ook in de dorpen overgestapt van conventionele naar led verlichting. Dat zal geleidelijk in zijn werk gaan. De eerste twee woonbuurten die aan de beurt komen zijn Warmenhuizen (De Hoge Werf en Zegersloot) en het deel van de Tuitjenhorner Dorpstraat tussen Sportlaan en Bogtmanweg. Als alles volgens de planning verloopt kunnen de led lampen branden op de Dag van de Duurzaamheid op 11 november. Heerhugowaard: duurzaamheid via Youtube Om alle inwoners te doordringen van het belang van duurzaamheid, houdt Heerhugowaard een filmwedstrijd via YouTube, waarbij de filmpjes duurzaamheid moeten verbeelden. De wedstrijd heeft tot doel zoveel mogelijk inwoners enthousiast te krijgen voor het onderwerp duurzaamheid. Heerhugowaard is al jaren een koploper in duurzaamheid, met projecten als de Stad van de Zon, een nieuwbouw woonwijk op duurzame energie, en bijvoorbeeld ook een extreem energiezuinige supermarkt en de eerste energieneutrale school in Nederland. SUBSIDIENIEUWS Subsidie voor bio-energie uit landschapsbeheer in Noord-Holland Projecten die duurzame energie opwekken door het verwerken van reststromen uit het landschap kunnen maximaal euro subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland. Met de 'Uitvoeringsregeling Bio-energie uit Landschapsbeheer 2010' wil de provincie landschapsbeheerders stimuleren om reststromen, die vrijkomen bij het beheren van landschappen, te gebruiken als bron van duurzame energie. De uitvoeringsregeling richt zich op beheerders van landschappen in Noord-Holland. Aanvragen kunnen worden ingediend door waterschappen, natuurbeheerders, gemeenten, waterleidingbedrijven, recreatieschappen, of ondernemingen gevestigd op het grondgebied van een recreatieschap. Zij kunnen subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek of voor daadwerkelijke realisatie van een project. De regeling maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Biomassa, dat op 5 juli door Provinciale Staten van Noord-Holland is vastgesteld. Aanvragen voor subsidie kunnen tot uiterlijk 1 november ingediend worden. In totaal stelt Noord-Holland maximaal euro beschikbaar. Als er meer aanvragen zijn dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen gerangschikt. Daarbij wordt gekeken naar zaken als de haalbaarheid van het project en de bijdrage van het project aan productie van duurzame energie of CO 2 emissiereductie, maar ook naar de verwachte voorbeeldwerking en het bredere duurzaamheidseffect van het project

7 Contact CO2-Servicepunt Noord-Holland Postbus DA HAARLEM T (023) E I

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat

Energiek Leur. Duurzaam Dorp in Bedrijf. Projectplan. in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Energiek Leur Duurzaam Dorp in Bedrijf Projectplan in het kader van de tender Energietransitie, Decentrale energie Gelderse Maat Provincie Gelderland 10 augustus 2014 Voorwoord Het project Energiek Leur

Nadere informatie

Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan!

Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan! Energie W van Zee e @ S e a E n e r g i e k r a n t Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan! Bij helder weer zie je vanaf het strand van Noord-Holland het eerste Nederlandse

Nadere informatie

Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg

Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg November 2013, nummer 122, jaargang 30, nummer 3 Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg Column Energie Loes de Jong Vuur is samengebalde energie.

Nadere informatie

ENERGIEKRANT DUURZAME 3 BEWUST CADEAUBON. WE WILLEN MET DE HELE WIjK EEN 10 VOOR ENERGIE SCOREN! SUBSIDIE VOOR BESPARENDE MAATREGELEN

ENERGIEKRANT DUURZAME 3 BEWUST CADEAUBON. WE WILLEN MET DE HELE WIjK EEN 10 VOOR ENERGIE SCOREN! SUBSIDIE VOOR BESPARENDE MAATREGELEN ENERGIEKRANT WE WILLEN MET DE HELE WIjK EEN 10 VOOR ENERGIE SCOREN! 10 voor Energie is een initiatief van de aangesloten gemeenten van Milieu & Afval Regio Breda. INWONERS AAN HET WOORD 10 voor Energie!

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Verbinding Rapportage 2009

Verbinding Rapportage 2009 Verbinding Rapportage 2009 Energie-efficiëntie Duurzame energie CO 2 -afvang, hergebruik en opslag Adaptatie Missie Een beter klimaat voor mens, milieu en economie. Dat is de uitdaging voor initiatiefnemers

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars!

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars! D November 2012 De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. BEWAAR EXEMPLAAR PAGINA 9 EN 10 PAGINA 13 PAGINA 17 PAGINA 19 Warm wonen dankzij de woningcorporaties Plastic bomen?

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys bv, Utrecht in opdracht van SenterNovem Michiel Tijmensen Rolf de Vos www.ecofys.nl Ontwerp: Evert Albers, Ecofys bv Druk: Libertas,

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie