Beleggingspolitiek. Ontwikkeling van de koers en de bodemgrens. Spreiding over de activaklassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingspolitiek. Ontwikkeling van de koers en de bodemgrens. Spreiding over de activaklassen"

Transcriptie

1 Privileged Portfolio Pro 95 November Maandrapport per 30/11/2015 BE Beleggingspolitiek Er wordt hoofdzakelijk belegd in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en bijkomend in deposito s en liquide middelen. Het compartiment is ontwikkeld voor een belegger met een defensief profiel. Bovendien stelt het compartiment tot doel aan de inventariswaarde een bodemgrens te koppelen. Deze bodemgrens is gelijk aan 95% van de inventariswaarde op de laatste bankwerkdag van oktober en geldt 1 jaar. Dat betekent dat de beheerder ernaar streeft dat de inventariswaarde in de betrokken periode niet onder deze bodemgrens zakt. Deze bodemgrens vormt evenwel geen garantie voor het rendement, noch voor de terugbetalingsprijs, die minder kan bedragen dan de bodemgrens. Telkens na vastlegging van de bodemgrens wordt hoofdzakelijk belegd in obligaties en geldmarktinstrumenten. Daarna gebeurt de spreiding over de genoemde activa in functie van die bodemgrens: minder risicodragende activa als de bodemgrens in gevaar komt of meer risicodragende als de bodemgrens het toelaat. Indien nodig in sterk dalende markten, kan zelfs volledig belegd worden in geldmarktinstrumenten. In stijgende markten(en indien bepaalde parameters het toelaten) kan het percentage risicovolle activa groter zijn dan bij vastlegging van de bodemgrens. Hierdoor kan tijdelijk en eerder uitzonderlijk, hoofdzakelijk belegd worden in aandelen. Koers Bodemgrens /06 05/08 11/09 05/11 11/12 05/14 11/15 Ontwikkeling van de koers en de bodemgrens Waardeontwikkeling (in euro) Na de scherpe schommelingen en de fikse beurscorrectie van de voorbije maanden herstelden de beurzen zich met ongeveer 15% in euro. Dat was deels te danken aan de zwakte van de euro. De stijging van de aandelenmarkten kwam tegen een achtergrond van eerder zwakke bedrijfsresultaten in het derde kwartaal. Zoals verwacht zakten de winsten weer in de VS. Vrij verrassend daalden de bedrijfswinsten ook in de eurozone. November was tevens een bijzondere maand voor obligatiebeleggers. Het lijkt er sterk op dat binnenkort het beleid van de twee centrale banken diametraal tegenover elkaar zal staan: normalisering door de Amerikaanse centrale bank (Fed) versus verdere versoepeling door de Europese Centrale Bank (ECB). De euro verzwakte tegenover zowat elke munt en de Amerikaanse dollar apprecieerde verder. Onder deze omstandigheden steeg de waarde van de portefeuille. 41,43% 19,82% Aandelen Obligaties Vastgoed Alternatieve Beleggingen Spreiding over de verschillende activaklassen Eind oktober 2015 werd de bodem naar boven herzet. Het wiskundig model gaf het signaal om een deel van de portefeuille met liquiditeiten in te vullen, om de bodem te verdedigen. Deze liquiditeiten werden in de loop van november deels afgebouwd, omdat de afstand tot de bodem toenam.in de strategie van deze maand werd beslist om geen wijzigingen door te voeren in de spreidingen. Liquiditeiten 2,54% 1,65% 34,56% Spreiding over de activaklassen

2 Aandelen /04 03/06 06/07 08/08 11/09 01/11 04/12 06/13 09/14 11/15 Ontwikkeling van het aandelengedeelte (in euro) Sinds de tweede helft van april vielen de beurzen wereldwijd terug. De gemiddelde daling liep op tot meer dan 19% en ging gepaard met een forste toename van de volatiliteit op de beurzen. De laatste twee maanden herstelden de beurzen zich met ongeveer 15% in euro, weliswaar geholpen door de zwakte van de euro. De belangrijke factoren die de beleggerswereld beroeren blijven de olieprijs, de groeivertraging in China en de aanslepende onzekerheid over het monetair beleid in de Verenigde Staten. De stijging van de aandelenmarkten kwam tegen een achtergrond van eerder zwakke bedrijfsresultaten in het derde kwartaal. Zoals verwacht stelde de winstgroei teleur in de VS maar vrij verrassend ook in de eurozone. Ontwikkeling aandelengedeelte in de modelportefeuille* Regionale spreiding Europa 43.13% Noord-Amerika 33.44% Azië 5.35% Japan 7.97% Rest van de wereld 10.11% Sectorspreiding Energie 8.26% Basismaterialen 3.39% Industriële sectoren 9.75% Cyclische consumentensectoren 17.64% Niet-cyclische consumentensectoren 7.41% Gezondheidszorg 10.53% Financiële sectoren 23.42% Informatietechnologie 13.49% Telecomoperatoren 3.54% Nutsbedrijven 2.57% Thematische spreiding KBC Equity Fund Family Enterprises 3.61% KBC Equity Fund Buyback America 5.35% KBC Equity Fund High Dividend Eurozone 5.87% KBC Equity Fund Japan 5.35% KBC Equity Fund Consumer Durables 5.30% KBC Master Fund Minimum Variance 5.24% KBC Equity Fund Satellites 4.57% Regionale spreiding: We verkiezen de eurozone en Japan. Wall Street is relatief duur en kent in 2015 geen winstgroei. De eurozone en zeker ook Japan zijn goedkoper. We zijn voorzichtig voor de Opkomende markten. De vertraging van de groei in China, heeft verstrekkende gevolgen. We zijn negatief voor grondstoffenproducenten en houden een neutrale positie in Opkomend Azië. Het blijft de regio met de hoogste groei die daarenboven noteert aan een vrij aantrekkelijke waardering. Maar we zien in veel landen een duidelijke groeivertraging. We zijn ook positief voor Centraal-Europa. Het zijn landen die als invoerder van olie profijt halen uit de lage olieprijs. Bovendien is het de enige opkomende markt waar we een groeiversnelling zien. Sectorale spreiding: We hebben een voorkeur voor de cyclische consumentensectoren die kunnen profiteren van de gestegen koopkracht van de gezinnen, gevoed door de daling van de olieprijs. We zijn ook positief voor de financiële sectoren die redelijk goedkoop zijn en kunnen profiteren van het economisch herstel in Europa. Tenslotte zijn we overwogen in de Energie sector. We verwachten namelijk een stijging van de olieprijs met 10 dollar tegen eind De stevige balansen van die bedrijven zijn tevens een garantie voor de hoge dividenden. Thema s: In de thematische fondsen kiezen we in de eerste plaats voor mature stabiele bedrijven die hun winsten gedeeltelijk uitkeren aan de aandeelhouders via dividenden. Vooral in de eurozone schuiven we deze naar voor. In Amerika verkiezen we eerder Buybacks. Via het inkopen van eigen aandelen kunnen deze bedrijven een deel van hun winst doen terugvloeien naar de aandeelhouders. We kiezen ook voor Europese familiale bedrijven, hun groei is vaak stabieler dan bij andere bedrijven. Als laatste vinden we ook stabiliteit bij Stabiele aandelen. Zij doen het beter dan de markt wanneer de volatiliteit of nervositeit in de markt fors hoger is dan normaal. Opmerking: alle grafieken en tabellen slaan op de modelportefeuille.*de periode van de grafiek kan verschillen van uw instapmoment.

3 Obligaties /06 06/08 12/09 06/11 12/12 06/14 11/15 Ontwikkeling obligatiegedeelte in de modelportefeuille* Ontwikkeling van het obligatiegedeelte (in euro) November was een bijzondere maand voor obligatiebeleggers. Het wordt stillaan duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) een eerste renteverhoging voorbereidt. De Amerikaanse rentevoeten klommen hoger in anticipatie hierop. Aan deze kant van de oceaan hoorden we heel andere geluiden. De mindere derde kwartaal groeicijfers in de eurozone en de groeiende overtuiging dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar monetair beleid nog verder zal versoepelen duwde de rentevoeten opnieuw lager. De euro verzwakte tegenover zowat elke munt bij deze vooruitzichten en de Amerikaanse dollar apprecieerde verder. Binnen de groeilanden zien we de eerste tekenen van een stabilisering in de dalende trend van de economische groei. Het is nog veel te vroeg om van een echt herstel te spreken maar toch zorgde dit, samen met een verzwakkende euro, voor wat steun aan munten en obligaties uit opkomende landen. Huidige samenstelling obligatiegedeelte Leningen gewicht in % Overheidsleningen 31.70% Bedrijfsobligaties 26,60% Thema s 41,70% Modified duration 4.50 Thema s Strategic accents 20.70% High Interest 17.50% Inflation linked bonds 3.50% Ondanks de vermoedelijk nieuwe acties van de Europese Centrale Bank (ECB) en de vrees voor een sterke Chinese groeivertraging, blijven we erg voorzichtig met obligaties. We verwachten namelijk dat de economische groei en ook inflatie de komende maanden kan aantrekken. We blijven dan ook grote concentraties van dure, laagrentende overheidsobligaties uit de eurozone mijden in de obligatieportefeuille. We zoeken wel naar hogere lopende rendementen via overheidsobligaties van Spanje, hoogrentende obligaties uit andere regio s en sommige types van bedrijfsobligaties. Binnen de hoogrentende obligaties gaan we vooral op zoek naar rendementen die hoger liggen dan die van de Duitse referentierente. Zowel de klassieke ontwikkelde landen als de opkomende markten komen hier in aanmerking. Al zijn we momenteel wel erg voorzichtig en investeren we hoofdzakelijk in overheidspapier uit de ontwikkelde landen met een behoorlijk veilige kredietbeoordeling. Op deze manier wordt een hoger lopend rendement nagestreefd terwijl het renterisico en de schommelingsgraad onder controle worden gehouden. Bedrijfsobligaties zijn interessant omdat de extra vergoeding die bedrijven de afgelopen maanden moeten betalen wat is opgelopen. Vooral het achtergestelde papier kan ons nog bekoren. De rendementen zijn er iets hoger en compenseren voor het hogere risico. Bedrijven zijn immers over het algemeen gezonder dan ooit en beschikken vaak over een ruime kasposities en een sterke financiële structuur. * De periode van de grafiek kan verschillen van uw instapmoment.

4 Vastgoed /04 03/06 06/07 08/08 11/09 01/11 04/12 06/13 09/14 11/15 Ontwikkeling van het vastgoedgedeelte (in euro) Het verschil tussen het dividend van vastgoedaandelen en de rente blijft voor beleggers interessant. Europees vastgoed presteerde bij de start van het jaar goed onder impuls van het stimulusprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), maar verloor net als de brede markt behoorlijk terrein als gevolg van de Griekse impasse, een volatiele rente en zorgen rond duurzame groei in de wereld. Amerikaans vastgoed werd in het tweede kwartaal goedkoper wegens de vrees voor een Amerikaanse rentestijging. De voorbije maand herstelde vastgoed verder in de VS met 3,5% in Europa met 2,5% Opvallende daler was het VK met een daling van 4%. Op jaarbasis deed vastgoed het beter dan de brede aandelenmarkt. Ontwikkeling vastgoedgedeelte in de modelportefeuille* 7,99% 13,59% EMU 20,83% Rest van Europa Noord-Amerika 36,29% 21,30% Japan Rest van de wereld Regionale spreiding van het vastgoedgedeelte

5 Liquiditeiten /04 03/06 06/07 08/08 11/09 01/11 04/12 06/13 09/14 11/15 Ontwikkeling liquiditeitengedeelte in de modelportefeuille* Ontwikkeling van het liquiditeitengedeelte (in euro) Door de forse dalingen op de financiële markten gaf het wiskundig beheermodel meerdere signalen om liquiditeiten op te bouwen. Momenteel is de portefeuille aanzienlijk ingevuld met liquiditeiten. De liquiditeiten worden aangehouden in verschillende geldmarktfondsen die rechtstreeks of onrechtstreeks beleggen in onmiddellijk opeisbare of opvraagbare deposito s bij kredietinstellingen, en/of in geldmarktinstrumenten (o.m. schatkistcertificaten, commercial paper) en/of in kortlopende effecten uitgedrukt in euro. Beleggingen uitgedrukt in andere munten dan in euro zullen worden doorgevoerd wanneer we verwachten dat het beleggingsresultaat in dat geval hoger zal zijn. Dergelijke beleggingen zullen in principe het voorwerp uitmaken van een indekking van het wisselrisico. Een geldmarktfonds streeft ernaar om zijn vermogen in stand te houden, voldoende liquide te zijn en een rendement te bieden in lijn met de rentetarieven van geldmarktinstrumenten. Alle regio s en sectoren kunnen in aanmerking worden genomen. Vandaag is het rendement van deze geldmarktfondsen laag. Ze beleggen immers op looptijden van maximaal 1 jaar om de rentegevoeligheid laag te houden. * De periode van de grafiek kan verschillen van uw instapmoment.

6 Risicobewaking - Bodemgrens Bodemgrensbewaking De versie van Privileged Portfolio met bewaking van de bodemgrens belegt hoofdzakelijk in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging. Bijkomend belegt ze ook in deposito s, liquide middelen en alternatieve beleggingen. Die spreiding volgt zolang mogelijk de beslissingen die worden genomen voor de klassieke variant zonder bodemgrens. Er is een voortdurende opvolging van de bodemgrens. Eens per jaar, op een vaste datum, wordt in de defensieve portefeuille de bodemgrens vastgelegd op 95% van de inventariswaarde op dat moment. Een wiskundig beheersmodel rekent uit in welke mate deze bodemgrens gerespecteerd wordt. Als de bodemgrens in gevaar komt, geeft dat beheersmodel het signaal om voorzichtiger te beleggen. Het gewicht van het aandelengedeelte wordt dan meestal afgebouwd ten gunste van minder riskante beleggingsvormen zoals liquiditeiten. Daarbij baseert het model zich op de omvang en de snelheid van de koersschommelingen op de financiële markten. Ook de huidige positie ten opzichte van de bodemgrens en de resterende looptijd tot de volgende herschikkingsdatum van de bodemgrens betrekken we in de berekeningen. Opvolging van de bodemgrens In oktober 2015 werd de bodem herzet. Daardoor werd de portefeuille in overeenstemming met het gekozen risicoprofiel belegd. Daarnaast bewaakt het wiskundig beheermodel op elk ogenblik de bodemgrens en geeft een signaal de portefeuille volgens de gewijzigde marktomstandigheden bij te sturen. Dankzij die aanpak kunnen we belangrijke verliezen beperken of profiteren van een stijging van de beurs. Er werden in oktober extra liquiditeiten aangehouden om de bodem te verdedigen. Door de stijging van de financiële markten sinds oktober werden deze liquiditeiten deels afgebouwd en werd meer in risicodragende activa belegd. Niveau van de bodemgrens De jaarlijkse aanpassing van het niveau van de bodemgrens gebeurde voor het laatst op basis van de netto-inventariswaarde van Dit nieuwe niveau van de bodemgrens geldt tot het volgende herschikkingsmoment (eind oktober 2016). Voor uw portefeuille bedraagt de huidige bodemgrens 95% van de netto-inventariswaarde per nl euro per deelbewijs. De bodemgrens vormt geen garantie, noch voor het rendement, noch voor de terugbetalingsprijs, die minder kan bedragen dan de bodemgrens.

7 Risicobewaking - Muntrisico munt land muntrisico USD (VS) 14.54% GBP (VK) 2.34% JPY (Japan) 2.07% Wisselmarkt: verklaring verloop wisselkoersen De versteviging van de euro en een inflatie die te laag blijft, leidde recent tot nieuwe commentaren van de Europese Centrale Bank (ECB) dat extra maatregelen in december een mogelijkheid zijn. Beleggers anticipeerden hier op en de euro ging opnieuw lager. Daarnaast gaan we nog steeds op zoek naar munten met verder opwaarts potentieel. Zo is de Amerikaanse dollar onze belangrijkste niet-euro positie en vullen we verder aan met beperkte posities in Mexicaanse peso en Britse pond. Na een sterk arbeidsmarktrapport begin november werd de kans op een eerste renteverhoging in december weer een stuk groter. Door dit nieuws werd de Amerikaanse dollar weer hoger geduwd. Het Britse pond volgt een gelijkaardig pad als de Amerikaanse dollar. Tenslotte kan de Mexicaanse peso kunnen mee profiteren van de economische heropleving bij de belangrijkste handelspartners: Amerika en de eurozone. Gevoeligheid voor muntschommelingen in een portefeuille Het muntrisico zal bij elke momentopname een bepaald percentage in de portefeuille bedragen. Als bv. het totale dollarrisico van een portefeuille 15% bedraagt wil dat zeggen dat bij een daling van de dollar van 10% het muntverlies 1,5% bedraagt (10 op 15%). Omgekeerd, bij een dollarstijging van 10% is de winst anderzijds dan ook maar 1,5%. Pro 95 November is een het compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Privileged Portfolio. Overzicht kosten: Toetredingskosten: 3,50%; Uittredingskosten: 0,00%; Uittredingen volgend binnen 1 maand na toetreding:max. 5%. Beheerloon op jaarbasis: 1,05% (enkel voor gedeelte dat niet belegd is in KBC-fondsen), 0,75% voor provisies en kosten voor toewijzing van de activa; Initieel minimumorder: EUR; Bijstortingen: minimum 1 deelbewijs; Het (vereenvoudigde) prospectus, het laatste periodieke verslag, evenals informatie over risicoprofilering en andere terminologie zijn verkrijgbaar in elk KBCkantoor. De financiële dienst wordt verzorgd door de KBC Bank NV en CBC Banque SA. Dit fonds belegt vooral in andere fondsen. De toewijzing van beleggingsinstrumenten aan een activaklasse ( aandelen, obligaties, liquiditeiten, vastgoed en alternatieve beleggingen) is in de maandrapportering gebaseerd op de onderliggende fondsentypes (aandelenfondsen, obligatiefondsen, geldmarktfondsen, vastgoedfondsen en fondsen met alternatieve beleggingen) en dit ongeacht de exacte assetverdeling in het fonds. Daardoor verschilt de getoonde activaspreiding in de maandrapportering van de voorstelling die te vinden op de maandelijkse fondsenfiche.

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Dynamisch. ingsstrategie Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0 Tienjaarsrente

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED Focus І Augustus 2013

PETERCAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED Focus І Augustus 2013 Bescherming tegen inflatie met een echte internationale diversificatie Inflatiegerelateerde obligaties zijn een interessante diversificatie. Ze bieden niet alleen bescherming tegen inflatie, maar kunnen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Juni 2015

Maandbericht Beleggen Juni 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 27 mei 2015 Maandbericht Beleggen Juni 2015 mei juni + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

MAAND JOURNAAL. Oktober 2014 PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)

MAAND JOURNAAL. Oktober 2014 PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) Oktober 2014 MAAND JOURNAAL PROFITEREN VAN HOGER DIVIDEND IN OPKOMENDE MARKTEN ING (L) RENTA FUND FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) INVESTMENT MANAGEMENT Maandjournaal ING Investment Management NN

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen 1 maart 2016 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en 5-jaars

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION Actief inspelen op een rentemarkt in beweging Buy-and-hold strategie heeft goed gerendeerd Het doel van de obligatiebelegger is genieten van een regelmatige maar zekere inkomstenstroom

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds Februari 2016 MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht www.nnip.nl Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Door de turbulentie op de financiële

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. September 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting September 2013 Markten Aandelen Sterke economische cijfers en QE tapering in de focus Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 4.32% 10.22% MSCI

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Beleggen anno 2016. Fury Road*?

Beleggen anno 2016. Fury Road*? Beleggen anno 2016. Fury Road*? Strateeg KBC Private Banking *Ondertitel van de laatste Mad Max film Terugblik 2015 Visie correct? Algemene marktvisie Positieve trend op de beurzen zet zich verder Aandelenklimaat

Nadere informatie

Beleggen anno Fury Road*?

Beleggen anno Fury Road*? Beleggen anno 2016. Fury Road*? Philippe Delfosse VFB Trefpunt Gent Aandelenstrateeg KBC Private Banking 1 februari 2016 *Ondertitel van de laatste Mad Max film Terugblik 2015 Visie correct? Algemene marktvisie

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. April 2013

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting. April 2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting April 2013 Markten Aandelen Amerikaanse markten trekken de kar Equity Indices - 1 month YTD (%, in EUR) MSCI Europe 0.95% 5.77% MSCI EMU 2.24% 4.29% MSCI UK

Nadere informatie

Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo

Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Beste klant, We wensen u en uw familie een voorspoedig 2015, zowel op persoonlijk als op financieel

Nadere informatie