PostScript Level3 Compatible Gebruikershandleiding NPD NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PostScript Level3 Compatible Gebruikershandleiding NPD4760-00 NL"

Transcriptie

1 PostScript Level3 Compatible Gebruikershandleiding NPD NL

2 Auteursrecht en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation wijst alle patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document. Evenmin kan Seiko Epson Corporation aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document. Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product, onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de Verenigde Staten) als de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt worden gevolgd. Seiko Epson Corporation en zijn filialen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksmaterialen die niet als Original Epson Products of Epson Approved Products zijn aangemerkt door Seiko Epson Corporation. Apple, Bonjour, ColorSync, Macintosh, en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en of andere landen. Microsoft, Windows Vista, Windows, en Windows Server zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. EPSON is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in dit document dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op deze merken. Copyright 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Auteursrecht en handelsmerken 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Overzicht PPD-bestandsnamen die overeenkomen met Print Drivers... 4 Printernamen / PPD-bestandsnamen voor Windows... 4 Printernamen / PPD-bestandsnamen voor Macintosh... 4 Beschikbare software en ondersteund besturingssysteem... 4 Voor Windows... 4 Voor Macintosh... 5 Print Driver compatibel met PostScript niveau Hoofdstuk 2 Installeren van print drivers voor Windows computers Meegeleverd. Software Disc... 6 Hardware/Softwarevereisten... 6 Computersysteem... 6 Basis software... 7 De Print Driver installeren... 7 Het gebruiken van Easy Install Navi... 8 De Wizard printer toevoegen gebruiken De USB-poort gebruiken Hoofdstuk 3 Installeren van print drivers voor Macintosh computers Meegeleverd. Software Disc Hardware/Softwarevereisten De Print Driver installeren Installatieprocedure (Mac OSX ) Een printer toevoegen (Mac OS X ) Index Inhoudsopgave 3

4 Hoofdstuk 1 Overzicht PPD-bestandsnamen die overeenkomen met Print Drivers PPD-bestandsnamen die als volgt overeenkomen met printernamen. Printernamen / PPD-bestandsnamen voor Windows Gebruikt model PPD-bestandsnaam Printernaam AL-M200DN seapn1m.ppd EPSON AL-M200DN PS3 AL-M200DW seapn1m.ppd EPSON AL-M200DW PS3 AL-MX200DNF seapn2m.ppd EPSON AL-MX200DNF PS3 AL-MX200DWF seapn2m.ppd EPSON AL-MX200DWF PS3 Printernamen / PPD-bestandsnamen voor Macintosh Gebruikt model PPD-bestandsnaam Printernaam AL-M200DN EPSON AL-M200DN PS3 EPSON AL-M200DN AL-M200DW EPSON AL-M200DW PS3 EPSON AL-M200DW AL-MX200DNF EPSON AL-MX200DNF PS3 EPSON AL-MX200DNF AL-MX200DWF EPSON AL-MX200DWF PS3 EPSON AL-MX200DWF Beschikbare software en ondersteund besturingssysteem Voor Windows Installatiesoftware, Windows PostScript niveau 3 Compatibele print driver en PPD-bestand zijn meegeleverd. Overzicht 4

5 Ondersteunde besturingssystemen Windows XP Windows XP (64-bit) Windows Server 2003 Windows Server 2003 (64-bit) Windows Vista Windows Vista (64-bit) Windows Server 2008 Windows Server 2008 (64-bit) Windows Server 2008 R2 Windows 7 Windows 7 (64-bit) Voor Macintosh Alles-in-één installatiepakket is meegeleverd. Ondersteunde besturingssystemen Mac OS X , 10.7 Print Driver compatibel met PostScript niveau 3 Deze print driver ondersteunt 80 PostScript niveau 3 compatibele lettertypes en PostScript niveau 3 compatibel afdrukken in deze producten. Overzicht 5

6 Hoofdstuk 2 Installeren van print drivers voor Windows computers Meegeleverd. Software Disc De Software Disc die bij de printer is meegeleverd bevat de volgende inhoud. De Software Disc ondersteunt Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 en Windows Server 2008 R2. PS map in Drivers map Bevat de PPD-bestanden, de plug-in-bestanden en het inf.bestand voor het installeren van de print driver. [x32] map in [Win_7VistaXP] map: Ondersteunt de 32-bit versie OS. [x64] map in [Win_7VistaXP] map: Ondersteunt de 64-bit versie OS. SetupAssistance map Bevat de installatiesoftware (Easy Install Navi) voor Windows gebruik. User_Guide map Bevat de Gebruikershandleiding, Installatiehandleiding draadloos netwerk, en Software Installation Guide in PDF-formaat. Hardware/Softwarevereisten De minimum systeemvereisten voor de Windows print driver staan hieronder beschreven. Computersysteem Personal computer met Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2. Installeren van print drivers voor Windows computers 6

7 Basis software Windows XP Windows XP (64-bit) Windows Server 2003 Windows Server 2003 (64-bit) Windows Vista Windows Vista (64-bit) Windows Server 2008 Windows Server 2008 (64-bit) Windows Server 2008 R2 Windows 7 Windows 7 (64-bit) De Print Driver installeren Door de print driver te installeren via de Windows Add Printer Wizard (Wizard printer toevoegen) of de Easy Install Navi opgeslagen op de Software Disc kunt u de functies van ons product toevoegen aan uw PostScript niveau 3 compatibele driver. Voor het installeren van de print driver zijn de volgende drie methodes beschikbaar: Het gebruiken van Easy Install Navi Het gebruiken van Easy Install Navi voor het installeren van de print driver en de printer. Sluit de printer die u met een PC wilt installeren direct aan via een USB-kabel, of specificeer een printer die u wilt installeren vanaf het TCP/IP-netwerk. Voor de installatiemethode, zie Het gebruiken van Easy Install Navi op pagina 8. Het gebruiken van Add Printer Wizard (Wizard printer toevoegen) van Windows PC Het gebruiken van de wizard Add Printer Wizard(Wizard printer toevoegen) voor het installeren van de print driver en printer. Installeren van print drivers voor Windows computers 7

8 Voor de installatiemethode, zie De Wizard printer toevoegen gebruiken op pagina 10. De USB-poort gebruiken Sluit de printer aan op een PC met een USB-kabel voor het installeren van de print driver en de printer. Voor de installatiemethode, zie De USB-poort gebruiken op pagina 17. Het gebruiken van Easy Install Navi Dit onderdeel beschrijft hoe u de Easy Install Navi kunt starten en printers kunt toevoegen aan computers door de onderstaande procedure te volgen. Deze paragraaf beschrijft hoe u de print driver voor Windows 7 dient te installeren, als een voorbeeld. Klik op [ Cancel (Annuleren)] in het dialoogvenster om de installatie van de print driver tijdens het installeren te annuleren. U kunt ook klikken op [Back (Terug)] om de instellingen in dat dialoogvenster te wissen en terug te keren naar het vorige dialoogvenster. Installeren met gebruik van de USB-kabel 1. Start Windows 7. Zorg dat u bent aangemeld als een administrator. 2. Plaats de Software Disc in het CD-ROM-station. Het [Install Navi] venster wordt weergegeven. Als het dialoogvenster [AutoPlay (Automatisch afspelen)] wordt weergegeven, klikt u op [Run setup.exe] voor het starten van de Install Navi. 3. Kik op [Easy Install]. De [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (SOFTWARE-GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST)] verschijnt. 4. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van de [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (SOFTWARE-GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST)], selecteert u [Agree (Akkoord)] en klikt u vervolgens op [Next (Volgende)]. De [Easy Install Navi] wordt gestart. Installeren van print drivers voor Windows computers 8

9 5. Kik op [Installing Drivers and Software (Stuurprogramma's en software installeren)]. 6. Selecteer [Personal Installation (Persoonlijke installatie)] en klik op [Next (Volgende)]. De installatie begint en het dialoogvenster [Connect printer to your computer (Sluit de printer aan op de computer)] verschijnt. 7. Volg het bericht op het scherm [Finish (Voltooien)] om de wizard te verlaten. Dit voltooit de installatie van de print driver. Installeren via een TCP/IP netwerk 1. Start Windows 7. Zorg dat u bent aangemeld als een administrator. 2. Plaats de Software Disc in het CD-ROM-station. Het [Install Navi] venster wordt weergegeven. Als het dialoogvenster [AutoPlay (Automatisch afspelen)] wordt weergegeven, klikt u op [Run setup.exe] voor het starten van de Install Navi. 3. Kik op [Easy Install]. De [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (SOFTWARE-GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST)] verschijnt. 4. Indien u akkoord gaat met de voorwaarden van de [SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (SOFTWARE-GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST)], selecteert u [Agree (Akkoord)] en klikt u vervolgens op [Next (Volgende)]. De [Easy Install Navi] wordt gestart. 5. Kik op [Installing Drivers and Software (Stuurprogramma's en software installeren)]. 6. Selecteer [Network Installation (Netwerkinstallatie)] en klik op [Next (Volgende)]. Printers die zijn aangesloten op LPD en TCP/IP binnen hetzelfde subnet staan vermeld in [Select Printer (Printer selecteren)]. 7. Controleer of de te installeren printer staat vermeld in [Select Printer (Printer selecteren)], en klik vervolgens op [Next (Volgende)]. Installeren van print drivers voor Windows computers 9

10 Als de te installeren printer niet staat vermeld in [Select Printer (Printer selecteren)], dient u de volgende stappen te proberen: Klik op [Refresh (Vernieuwen)] om de informatie bij te werken. Klik op [Add Printer (Printer toevoegen)], en voer dan handmatig de informatie van de printer in. 8. Bevestig dat het keuzevakje [Install PS printer driver (PS-printerdriver installeren)] is aangevinkt en selecteer de andere vereiste items op [Enter Printer Settings (Printerinstellingen invoeren)], en klik vervolgens op [Next (Volgende)]. 9. Selecteer de software die moet worden geïnstalleerd en klik op [Install (Installeren)]. De installatie begint en het dialoogvenster [InstallShield Wizard Complete (Wizard installatie voltooid)] verschijnt. 10. Selecteer of u uw computer wilt herstarten en klik op [Finish (Afsluiten)] om de wizard te verlaten. Dit voltooit de installatie van de print driver. De Wizard printer toevoegen gebruiken Voor Windows XP/Windows Server 2003 Deze paragraaf beschrijft de installatieprocedure voor Windows XP en Windows Server In deze handleiding wordt Windows XP gebruikt als een voorbeeld. Klik op [Cancel (Annuleren)] in het dialoogvenster om de installatie van de print driver tijdens het installeren te annuleren. U kunt ook klikken op [Back (Terug)] om de instellingen in dat dialoogvenster te wissen en terug te keren naar het vorige dialoogvenster. 1. Start Windows XP. Log in als gebruiker van een Adminstratorgroep. Raadpleeg de Windows XP-handleiding voor informatie over de Administratorgroep. 2. Klik op het menu [start] op [Printers and Faxes (Printers en Faxen)]. Installeren van print drivers voor Windows computers 10

11 Selecteer voor Windows Server 2003 [Printers and Faxes (Printers en Faxen)] in het menu [Start]. 3. Klik in het venster [Printers and Faxes (Printers en Faxen)] op [Add a printer (Een printer toevoegen)]. Selecteer voor Windows Server 2003 [Add a printer (Een printer toevoegen)] in [Printer Tasks (Printertaken)]. 4. Klik op [Next (Volgende)]. 5. Selecteer hoe de printer wordt aangesloten op de computer en klik op [Next (Volgende)]. Selecteer [Local printer attached to this computer (Lokale printer aangesloten op deze computer)] als de printer direct is aangesloten op de computer of op een netwerk in een TCP/ IP(LPD)-omgeving. Selecteer anders [A network printer, or a printer attached to another computer (Een netwerkprinter, of een printer die met een andere computer is verbonden)]. Het volgende is een voorbeeld van een lokale printer. Wanneer u [Local printer attached to this computer (Lokale printer aangesloten op deze computer)] aanvinkt, dient u het vinkje bij het keuzevakje [Automatically detect and install my Plug and Play printer (Mijn Plug and Play printer automatisch detecteren en installeren)] weg te halen. Specificeer de doelprinter in het dialoogvenster [Specify een printer (een printer specificeren)], indien u [A network printer, or a printer attached to another computer (Een netwerkprinter of een printer aangesloten op een andere computer)] heeft geselecteerd. 6. Selecteer de poort die u gebruikt en klik op [Next (Volgende)]. Wanneer de printer is aangesloten op een TCP/IP(LPD)-omgeving: 1) Klik op [Create a new port (Nieuwe poort maken)]. 2) Selecteer [Standard TCP/IP Port (Standaard TCP/IP Poort)] in de lijst [Type of port (type poort)] en klik op [Next (Volgende)]. 3) Klik op [Next (Volgende)]. Installeren van print drivers voor Windows computers 11

12 4) Voer het IP-adres van de printer in, in [Printer Name or IP Address (Printernaam of IP-adres)], en click [Next (Volgende)]. 5) Klik op [Finish (Voltooien)] in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Bij gebruik van een USB-poort: Selecteer, bij gebruik van een USB-poort [LPT1] hier. Wanneer de installatie van de print driver is voltooid, stelt u de USB-poort in. Zie De USB-poort gebruiken op pagina 17 om de USB-poort te configureren. Het scherm voor het selecteren van het model en de producent van de printer wordt weergegeven. 7. Plaats de Software Disc in het CD-ROM-station. 8. Kik op [Have Disk]. 9. Voor 32-bit edities van Windows voert u in Drive Name:\Drivers\PS\Win_7VistaXP \x32\english in het vakje [Copy manufacturer s files from (Bestanden van producten kopiëren)], en klikt u op [OK]. Voor 64-bit edities van Windows voert u in Drive Name:\Drivers\PS\Win_7VistaXP \x64\english in het vakje [Copy manufacturer s files from (Bestanden van producten kopiëren)], en klikt u op [OK]. Klik op [Browse (Bladeren)] om een map te specificeren op de Software Disc. 10. Selecteer uw printermodel uit de lijst Printers en klik op [Next (Volgende)]. 11. Bevestig de printernaam en klik op [Next (Volgende)]. 12. Selecteer [Do not share this printer (Deze printer niet delen)] en klik dan op [Next (Volgende)]. We raden u aan om de driver op elke computer te installeren met de procedure die geschikt is voor het besturingssysteem. 13. Specificeer of u een testpagina wenst af te drukken en klik op [Next (Volgende)]. 14. Na het bevestigen van de weergegeven instellingen, klikt u op [Finish (Voltooien)]. De installatie begint. Installeren van print drivers voor Windows computers 12

13 Als het dialoogvenster [Hardware Installation (hardwareinstallatie)] verschijnt, klikt u op [Continue Anyway (Toch doorgaan)] om door te gaan met de installatie. 15. Bevestig dat de printer is toegevoegd in het venster [Printers]. Dit voltooit de installatie van de print driver. Verwijder de Software Disc uit het station. Bewaar de Software Disc op een veilige plek. Voor Windows Vista/Windows Server 2008 Deze paragraaf beschrijft de installatieprocedure voor Windows Vista en Windows Server In deze handleiding wordt Windows Vista gebruikt als een voorbeeld. Klik op [ Cancel (Annuleren)] in het dialoogvenster om de installatie van de print driver tijdens het installeren te annuleren. U kunt ook klikken op [Back (Terug)] om de instellingen in dat dialoogvenster te wissen en terug te keren naar het vorige dialoogvenster. 1. Start Windows Vista. Zorg dat u bent aangemeld als een administrator. 2. Selecteer op het [Start] menu, [Control Panel (Configuratiescherm)]. 3. Selecteer [Printers] onder [Hardware and Sound (Hardware en geluiden)]. 4. Selecteer [Add a printer (Een printer toevoegen)]. 5. Indien de printer direct is aangesloten op uw computer of op een netwerk in een TCP/IP (LPD)-omgeving, selecteert u [Add a local printer (Een lokale printer toevoegen)]. Selecteer anders [Add a network, wireless or Bluetooth printer (Een draadloos of Bluetooth netwerk toevoegen)]. Na het selecteren van de verbindingsmethode, klikt u op [Next (Volgende)]. 6. Selecteer de poort die u gebruikt en klik op [Next (Volgende)]. Wanneer de printer is aangesloten op een TCP/IP(LPD)-omgeving: Installeren van print drivers voor Windows computers 13

14 1) Selecteer [Create a new port (Nieuwe poort maken)]. 2) Selecteer [Standard TCP/IP Port (Standaard TCP/IP Poort)] in de lijst [Type of port (type poort)] en klik op [Next (Volgende)]. 3) Vul het IP-adres van de printer in, in [Hostname or IP address (Hostnaam of IP-adres)], en klik op [Next (Volgende)]. 4) Wanneer Additional Port Information Required (Aanvullende poortinformatie vereist) verschijnt, selecteert u de serienaam van het model dat wordt gebruikt met [Standard (Standaard)] van het [Device Type (Apparaattype)]. 5) Klik op [Finish (Voltooien)] in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Bij gebruik van een USB-poort: Selecteer, bij gebruik van een USB-poort [LPT1] hier. Wanneer de installatie van de print driver is voltooid, stelt u de USB-poort in. Zie De USB-poort gebruiken op pagina 17 om de USB-poort te configureren. Het scherm voor het selecteren van het model en de producent van de printer wordt weergegeven. 7. Plaats de Software Disc in het CD-ROM-station. 8. Klik op [Have Disk (Disk)]. 9. Voor 32-bit edities van Windows voert u in Drive Name:\Drivers\PS\Win_7VistaXP \x32\english in het vakje [Copy manufacturer s files from (Bestanden van producten kopiëren)], en klikt u op [OK]. Voor 64-bit edities van Windows voert u in Drive Name:\Drivers\PS\Win_7VistaXP \x64\english in het vakje [Copy manufacturer s files from (Bestanden van producten kopiëren)], en klikt u op [OK]. Klik op [Browse (Bladeren)] om een map te specificeren op de Software Disc. 10. Selecteer uw printermodel uit de lijst Printers en klik op [Next (Volgende)]. 11. Bevestig de printernaam en klik op [Next (Volgende)]. 12. Selecteer [Do not share this printer (Deze printer niet delen)] en klik dan op [Next (Volgende)]. Installeren van print drivers voor Windows computers 14

15 We raden u aan om de driver op elke computer te installeren met de procedure die geschikt is voor het besturingssysteem. 13. Specificeer of u een testpagina wenst af te drukken en klik op [Next (Volgende)]. 14. Na het bevestigen van de weergegeven instellingen, klikt u op [Finish (Voltooien)]. Indien het dialoogvenster [Digital Signature (Digitale handtekening) Not Found (Niet gevonden)] verschijnt, klikt u op [Yes (Ja)] om verder te gaan met de installatie. De installatie begint. 15. Bevestig dat de printer is toegevoegd in het venster [Printers]. Dit voltooit de installatie van de print driver. Verwijder de Software Disc uit het station. Bewaar de Software Disc op een veilige plek. Voor Windows 7/Windows Server 2008 R2 Deze paragraaf beschrijft de installatieprocedure voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2. In deze handleiding wordt Windows 7 gebruikt als een voorbeeld. Klik op [ Cancel (Annuleren)] in het dialoogvenster om de installatie van de print driver tijdens het installeren te annuleren. U kunt ook klikken op [Back (Terug)] om de instellingen in dat dialoogvenster te wissen en terug te keren naar het vorige dialoogvenster. 1. Start Windows 7. Zorg dat u bent aangemeld als een administrator. 2. Selecteer op het [Start] menu, [Devices and Printers (Apparaten en Printers)]. 3. Selecteer in het venster [Devices and Printers (Apparaten en printers)], [Add a printer (Een printer toevoegen)]. 4. Selecteer hoe de printer wordt aangesloten op de computer. Indien de printer direct is aangesloten op uw computer of op een netwerk in een TCP/IP (LPD)-omgeving, selecteert u [Add a local printer (Een lokale printer toevoegen)]. Installeren van print drivers voor Windows computers 15

16 5. Selecteer de poort die u gebruikt en klik op [Next (Volgende)]. Wanneer de printer is aangesloten op een TCP/IP(LPD)-omgeving: 1) Selecteer [Create a new port (Nieuwe poort maken)]. 2) Selecteer [Standard TCP/IP Port (Standaard TCP/IP Poort)] in de lijst [Type of port (type poort)] en klik op [Next (Volgende)]. 3) Vul het IP-adres van de printer in, in [Hostname or IP address (Hostnaam of IP-adres)], en klik op [Next (Volgende)]. 4) Wanneer [Additional Port Information Required (Aanvullende poortinformatie vereist)] verschijnt, selecteert u de serienaam van het model dat wordt gebruikt met [Standard (Standaard)] van het [Device Type (Apparaattype)], en klikt u op [Next (Volgende)]. 5) Klik op [Finish (Voltooien)] in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. 6. Plaats de Software Disc in het CD-ROM-station. 7. Klik op [Have Disk (Disk)]. 8. Voor 32-bit edities van Windows voert u in Drive Name:\Drivers\PS\Win_7VistaXP \x32\english in het vakje [Copy manufacturer s files from (Bestanden van producten kopiëren)], en klikt u op [OK]. Voor 64-bit edities van Windows voert u in Drive Name:\Drivers\PS\Win_7VistaXP \x64\english in het vakje [Copy manufacturer s files from (Bestanden van producten kopiëren)], en klikt u op [OK]. Klik op [Browse (Bladeren)] om een map te specificeren op de Software Disc. 9. Selecteer uw printermodel uit de lijst Printers en klik op [Next (Volgende)]. 10. Bevestig de printernaam en klik op [Next (Volgende)]. 11. Selecteer [Do not share this printer (Deze printer niet delen)] en klik dan op [Next (Volgende)]. We raden u aan om de driver op elke computer te installeren met de procedure die geschikt is voor het besturingssysteem. Installeren van print drivers voor Windows computers 16

17 12. Specificeer of u een testpagina wilt afdrukken. 13. Na het bevestigen van de weergegeven instellingen, klikt u op [Finish (Voltooien)]. De installatie begint. Als het dialoogvenster [User Account Control (Gebruikersaccountbeheer)] verschijnt, klikt u op [Yes (Ja)] om door te gaan met de installatie. 14. Bevestig dat de printer is toegevoegd in het venster [Printers]. Dit voltooit de installatie van de print driver. Verwijder de Software Disc uit het station. Bewaar de Software Disc op een veilige plek. De USB-poort gebruiken Deze paragraaf legt uit hoe u de standaard USB-poort van het besturingssysteem kunt gebruiken bij computers waarop Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2 is geïnstalleerd, voor afdrukken. Voor Windows XP, Windows Server 2003 / 2008 of Windows Vista Deze paragraaf beschrijft als voorbeeld hoe u de print driver voor Windows XP dient te installeren. 1. Plaats de USB-kabel in de USB-interfaceaansluiting van de printer. 2. Steek het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een USB-interfaceaansluiting van de computer. 3. Zet de printer aan. Het dialoogvenster [Found New Hardware Wizard (Wizard nieuwe hardware gevonden)] wordt weergegeven. 4. Selecteer [No, not this time (Nee, niet nu)], en klik op [Next (Volgende) ]. 5. Selecteer [Install from a list or specific location (Advanced) (Installeren vanaf een lijst of specifieke locatie (Geavanceerd))], en klik op [Next (Volgende)]. Installeren van print drivers voor Windows computers 17

18 6. Selecteer [Search for the best driver in these locations (Op onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoeken)]. 7. Selecteer [Search removable media (floppy, CD-ROM...) (Op verwisselbare media zoeken (b.v. op een diskette of CD-rom))], en klik op [Next (Volgende)]. Als het dialoogvenster [Hardware Installation (hardwareinstallatie)] verschijnt, klikt u op [Continue Anyway (Toch doorgaan)] om door te gaan met de installatie. 8. Klik op [Finish (Voltooien)]. De print driver is geïnstalleerd. 9. Selecteer op het [start] menu, [Printers and Faxes (Printers en Faxen)]. Het venster [Printers and Faxes (Printers en Faxen)] wordt weergegeven. Selecteer voor Windows Vista en Windows Server 2008 [Control Panel (Configuratiescherm)] in het [Start] menu, en selecteer [Hardware and Sound (Hardware en Geluiden)] [Printers]. 10. Rechtsklik op het pictogram van de printer die u heeft geïnstalleerd en selecteer [Properties (Eigenschappen)]. Het dialoogvenster [Properties (Eigenschappen)] wordt weergegeven. 11. Controleer of de USB-poort voor de printer in gebruik op de juiste wijze is toegevoegd onder [Print to the following port(s) (Afdrukken naar de volgende poort(en))] in het tabblad [Ports (Poorten)]. 12. Op het tabblad [General (Algemeen)] klikt u op [Print Test Page (Testpagina afdrukken)]. Het dialoogvenster verschijnt om te bevestigen of de testpagina wel of niet succesvol is voltooid. 13. Controleer het afdrukresultaat en als de testafdruk succesvol is voltooid, klikt u op [OK]. 14. Klik op [OK] in het dialoogvenster [Properties (Eigenschappen)]. U heeft de instellingen voltooid om de printer te gebruiken. Voor Windows 7, Windows Server 2008 R2 Deze paragraaf beschrijft als voorbeeld hoe u de print driver voor Windows 7 dient te installeren. Installeren van print drivers voor Windows computers 18

19 1. Plaats de USB-kabel in de USB-interfaceaansluiting van de printer. 2. Steek het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een USB-interfaceaansluiting van de computer. Geeft het bericht weer die aangeeft dat de driver niet juist is geïnstalleerd. 3. Selecteer op het [Start] menu voor Windows 7, [Devices and Printers (Apparaten en Printers)]. Het venster [Apparaten en Printers (Apparaten en Printers)] wordt weergegeven. 4. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram dat is toegevoegd aan [Unspecified (Niet opgegeven)] in het venster [Devices and Printers (Apparaten en Printers)] en selecteer [Printer Properties (Printereigenschappen)]. Het dialoogvenster [Properties (Eigenschappen)] wordt weergegeven. Het printerpictogram met het! teken wordt toegevoegd aan[printers and Faxes (Printers en Faxen)] afhankelijk van de driver software die moet worden geïnstalleerd. 5. Klik op het tabblad [Hardware] en selecteer de printer die is toegevoegd vanaf de [Device Functions (Apparaatfuncties)], klik op de toets [Properties (Eigenschappen)]. 6. Klik op het tabblad [General (Algemeen)] op het dialoogvenster [Properties (Eigenschappen)] en klik op de toets [Change settings (Instellingen wijzigen)]. 7. Klik op het tabblad [Driver (Stuurprogramma)] op het dialoogvenster [Properties (Eigenschappen)] en klik op de toets [Update Driver (Stuurprogramma bijwerken)]. Het scherm [Update Driver Software (Stuurprogramma's bijwerken)] wordt weergegeven. 8. Selecteer de [Browse my computer for driver software (Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken)]. 9. Klik op de toets [Browse (Bladeren)] om de software van het stuurprogramma te selecteren en klik dan op [Next (Volgende)]. Start de installatie van de software van het stuurprogramma en het scherm dat verschijnt geeft een succesvolle installatie aan. 10. Klik op de toets [Close (Sluiten)]. Installeren van print drivers voor Windows computers 19

20 Het printerpictogram wordt weergegeven in het venster [Printers and Faxes (Printers en Faxen)] op het venster [Devices and Printers (Apparaten en Printers)] en u kunt de printer gebruiken. Indien het printerpictogram met het! wordt toegevoegd aan [Printers and Faxes (Printers en Faxen)], zal het! verdwijnen. Installeren van print drivers voor Windows computers 20

21 Hoofdstuk 3 Installeren van print drivers voor Macintosh computers Meegeleverd. Software Disc De Software Disc die bij de printer is meegeleverd bevat de volgende inhoud. AL-M200 Software Installer.mpkg/AL-MX200 Software Installer.mpkg Met de alles-in-één installatiesoftware kunt u de printer en de drivers installeren. [Users_Guide] map Bevat de Gebruikershandleiding in PDF-formaat. Hardware/Softwarevereisten De minimum systeemvereisten voor de Macintosh print driver staan hieronder beschreven. Computersysteem Een Macintosh computer waarop een ondersteunde versie van Mac OS werkt. Basis software Voor PPD & Plug-in Installatiewizard - Mac OS X De Print Driver installeren Deze paragraaf legt de procedures uit voor het toevoegen van printers aan de Mac OS X. Controleer voordat u start of de USB of Ethernetpoort die is geselecteerd overeenkomt met uw computeromgeving van de printer. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij de printer is geleverd. De vensters in dit gedeelte tonen AL-MX200 Series als een voorbeeld. Installeren van print drivers voor Macintosh computers 21

22 Installatieprocedure (Mac OSX ) Installeer de drivers inclusief PPD-bestand. 1. Start Macintosh. 2. Plaats de Software Disc in het CD-ROM-station. 3. Dubbelklik op [EPSON]. Het [EPSON] venster verschijnt. 4. Dubbelklik op [AL-M200 Software Installer] (voor AL-M200 Series) of [AL-MX200DNF_DNW Software Installer] (voor AL-MX200 Series). 5. Wanneer het eerste scherm van het installatieprogramma verschijnt, klikt u op [Continue (Doorgaan)]. Het licentievenster verschijnt. 6. Lees de licentieovereenkomst nauwkeurig door en als u geen bezwaar heeft, klikt u op [Continue (Doorgaan)]. Installeren van print drivers voor Macintosh computers 22

23 7. Klik op [Agree (Akkoord)]. Wanneer het scherm voor het selecteren van de installatielocatie verschijnt, klikt u op [Continue (Doorgaan)]. 8. Bevestig het installatietype en klik op [Install (Installeren)]. 9. Voer een naam en een wachtwoord in van de administrator en klik op [OK]. Klik voor Mac OS X 10.7 op [Install Software (Software installeren)]. 10. (Uitsluitend voor AL-MX200 Series) Wanneer het scherm voor de herstartbevestiging verschijnt, klikt u op [Continue Installation (Doorgaan met de installatie)]. 11. Wanneer een bericht verschijnt dat u vertelt dat de installatie is voltooid, klikt u op [Close (Afsluiten)] (voor AL-M200 Series) of [Restart (Opnieuw opstarten)] (voor AL-MX200 Series). Installeren van print drivers voor Macintosh computers 23

24 Dit voltooit de installatie. Een printer toevoegen (Mac OS X ) Nadat het PPD-bestand is geïnstalleerd, dient u het PPD-bestand voor de print driver in te stellen en dan de printer toe te voegen. De print driver bestuurt de printerfuncties op basis van de informatie in het PPD-bestand. Als voorbeeld beschrijft deze paragraaf hoe u een printer toevoegt aan een Mac OS X Bij gebruik van een USB-poort voert u de volgende procedure uit. Indien u geen USB-poort gebruikt, gaat u verder met stap 2. 1) Als de USB-kabel is aangesloten kunt u deze tijdelijk afsluiten. 2) Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat de printer is uitgeschakeld. 3) Verbind de printer en de computer met de USB-kabel. 4) Zet de printer aan. 2. Zorg dat de printerpoort is ingesteld op Enable (Inschakelen). Bij gebruik van IP Afdrukken Stel de LPD-poort in op Enable (Inschakelen). Printers op een IP-netwerk kunnen automatisch worden gedetecteerd. Om de ontdekkingsfunctie in te schakelen, start u [Bonjour]. Bij gebruik van [USB-1(2.0)] / [USB-2(2.0)] Stel de USB-poort in op Enable (Inschakelen). Voor het inschakelen van de USB-poort, raadpleegt u de documentatie die bij de printer is geleverd. Afhankelijk van het model dat wordt gebruikt, kan specificatie van de afdrukmodus onnodig zijn. 3. Start [System Preferences (Systeemvoorkeuren)]. Installeren van print drivers voor Macintosh computers 24

25 4. Klik op [Print & Fax (Afdrukken en faxen)]. Klik voor Mac OS X 10.7 op [Print & Scan (afdrukken en scannen)]. 5. Kik op [+]. Installeren van print drivers voor Macintosh computers 25

26 6. Selecteer het protocol dat wordt gebruikt om de printer aan te sluiten. Bij gebruik van IP Afdrukken 1. Selecteer [IP] in het menu en selecteer dan [Line Printer Daemon - LPD] als Protocol. 2. Vul het IP-adres van de printer die wordt gebruikt in, in [Address (Adres)]. 3. Selecteer [Select Printer Software (Printersoftware selecteren)] in de meerkeuzelijst van [Print Using (Afdrukken met)]. 4. Selecteer de te gebruiken printer en klik op [OK]. 5. Klik op [Add (Toevoegen)]. Dit voltooit de toevoeging van een printer. Bij gebruik van [USB-1(2.0)] / [USB-2(2.0)] of Bonjour 1. Selecteer [Default (Standaard)] in het menu. Installeren van print drivers voor Macintosh computers 26

27 Het volgende venster verschijnt. Normaal gesproken wordt het stuurprogramma van de printer die wordt gezocht, automatisch herkend. Als het stuurprogramma niet automatisch wordt herkend, of u wenst het stuurprogramma handmatig te selecteren, voer dan de volgende procedure uit a) tot c), ga anders verder met stap 2. Installeren van print drivers voor Macintosh computers 27

28 a) Selecteer [Select Printer Software (Printersoftware selecteren)] in de meerkeuzelijst van [Print Using (Afdrukken met)]. Er wordt een lijst met stuurprogramma's weergegeven die op de computer zijn geïnstalleerd. b) Selecteer de te installeren driver en klik op [OK]. c) Druk op de [Add (Toevoegen)]-toets. De printer wordt toegevoegd. 2. Selecteer de printer die moet worden gebruikt. 3. Klik op [Add (Toevoegen)]. Dit voltooit de toevoeging van een printer. Installeren van print drivers voor Macintosh computers 28

29 Index D De Print Driver installeren Mac OS...21 Windows OS...7 Index 29

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 2000/XP DA-70159 Stap 1: Stap 2: Stap 3: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

Printen met de NAS-server (PO50696)

Printen met de NAS-server (PO50696) Printen met de NAS-server (PO50696) Attentie : De Nas-server accepteert enkel gewone USB printers; multifunctionele printers worden niet ondersteund. Printen vanuit Windows 2000 is ook niet ondersteund.

Nadere informatie

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids DN-13006-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Eén Windows-gebaseerde PC met installatie-cd van de printserver Eén printer Eén printerkabel

Nadere informatie

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in windows XP Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in Windows 7 of Vista Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista 1 Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op de computer. De kabel kan rechts achter in de responsbox aangesloten worden. De kabel steekt

Nadere informatie

Instructies voor een snelle installatie

Instructies voor een snelle installatie Printserver Instructies voor een snelle installatie NNEDERLANDS Instructies voor een snelle installatie 1.1 Procedure voor het installeren van de hardware 1. Sluit de printserver aan op de printer die

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Voor gebruikers met netwerkverbindingen via Windows

Voor gebruikers met netwerkverbindingen via Windows Voor gebruikers met netwerkverbindingen via Windows Als de server en de client een verschillend besturingssysteem of verschillende architectuur hebben, is het mogelijk dat de verbinding niet goed werkt

Nadere informatie

P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding

P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding NPD1636-00 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma voor Windows installeren

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma voor Windows installeren Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma voor Windows installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het eigen PostScript-printerstuurprogramma of het PCL-printerstuurprogramma op Windows-systemen

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

Inleiding. De instructies zijn primair bedoeld voor:

Inleiding. De instructies zijn primair bedoeld voor: Printserver Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is geschikt voor DrayTek Vigor producten uitgerust met een parallel of USB printserver aansluiting. De instructies in deze gebruiksaanwijzing hebben betrekking

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Software Installerhandleiding M NL

Software Installerhandleiding M NL Software Installerhandleiding M00099000 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en houd de handleiding binnen handbereik voor toekomstig gebruik. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Printerstuurprogramma installeren Inleiding Zorg ervoor dat voordat met deze installatie wordt begonnen, u het IP adres van de betreffende e-studio heeft. Indien u het

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Snelle Installatiehandleiding

Snelle Installatiehandleiding USB NAAR SERIËLE OMVORMER Snelle Installatiehandleiding (DA-70146-BA) Hartelijk dank voor de aanschaf van de DIGITUS USB naar seriële omvormer Stap 1: Plaats het cd-besturingsprogramma van dit product

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Een lokaal aangesloten printer is een printer die is aangesloten

Nadere informatie

Driver installatie en configuratie.

Driver installatie en configuratie. Een publicatie van Canon Nederland N.V. Driver installatie en configuratie. Betreft: ir-adv C20XX(i) ir-adv C70XX(i) ir-adv 40XX(i) Nummer : gi_2012_0018_00 ir-adv C22XX(i) ir-adv C72XX(i) ir-adv 60XX(i)

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

USB to Serial Cable. CN-104v2. Starthandleiding

USB to Serial Cable. CN-104v2. Starthandleiding USB to Serial Cable CN-104v2 Starthandleiding Inleiding Met behulp van deze kabel kan een product met een USB 1.1-interface worden aangesloten op een seriële interface. Tegenwoordig zijn nieuwe pc's vaak

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

USB SERIËLE OMZETTER

USB SERIËLE OMZETTER USB SERIËLE OMZETTER Gebruikshandleiding DA-70156 Rev.5 Windows 7/8/8.1 Installatiehandleiding Stap 1: Plaats de CD-driver van dit product in de CD-ROM drive. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit)

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) Installatie van PC Software Volg de onderstaande stappen: 25.05.2011 1. Plaats de cd-rom die

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Handleiding voor installatie

Handleiding voor installatie Handleiding voor installatie Windows USB driver voor Installatie AAls een diagnose-interface met USB-interface voor het eerst wordt aangesloten op een PC met het besturingssysteem Windows 98, ME, XP of

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

N150 draadloze micro-usbadapter

N150 draadloze micro-usbadapter N150 draadloze micro-usbadapter WNA1000M installatiehandleiding In deze handleiding wordt de Express-installatie met de NETGEAR Smart Wizard en de installatie van Windows standalone stuurprogramma's uitgelegd.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 4 Problemen

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Installatiehandleiding draadloos netwerk NPD NL

Installatiehandleiding draadloos netwerk NPD NL Installatiehandleiding draadloos netwerk NPD4759-00 NL Uw netwerk controleren Controleer de netwerkinstellingen van uw computer en kies vervolgens wat u verder gaat doen. Volg de instructies voor de omgeving

Nadere informatie

Inhoud Installatie Wireless LAN card in WinXp Installatie Wireless LAN card in Win2000 Installatie Wireless LAN card WinME

Inhoud Installatie Wireless LAN card in WinXp Installatie Wireless LAN card in Win2000 Installatie Wireless LAN card WinME Tornado 211G i Inhoud Installatie Wireless LAN card in WinXp 1 Installatie Wireless LAN card in Win2000 4 Installatie Wireless LAN card in WinME 8 Installatie Wireless LAN card in Win98 12 Installatie

Nadere informatie

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven.

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Installatie Windows 2000 en XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Selecteer Deze keer niet ( No, not this time

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Printer Driver. Deze gids beschrijft de installatie en het gebruik van de printerdriver voor Windows XP en Windows 2000.

Printer Driver. Deze gids beschrijft de installatie en het gebruik van de printerdriver voor Windows XP en Windows 2000. 2-659-571-61 (1) Printer Driver Installatiegids Deze gids beschrijft de installatie en het gebruik van de printerdriver voor Windows XP en Windows 2000. Voor gebruik van deze software Lees voor gebruik

Nadere informatie

Knowledge Article 6.2.0.4. Titel: CITO 6.2.0.4 : Nederlandse Windows 7 & 8 64bit installatiehandleiding

Knowledge Article 6.2.0.4. Titel: CITO 6.2.0.4 : Nederlandse Windows 7 & 8 64bit installatiehandleiding Knowledge Article REQUEST NO. 00139 Nederlandse versie: Gerard Baegen Product: CITO Afdeling: Engineering Onderdeelnummer: Vertouwelijk: J Bij J alleen intern gebruik Versie: 6.2.0.4 Gemaakt: 05/02/2014

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

PCI USB 2.0 Card CN 029. Installatiehandleiding

PCI USB 2.0 Card CN 029. Installatiehandleiding PCI USB 2.0 Card CN 029 Installatiehandleiding Inleiding Met de Sitecom USB 2.0-adapter heeft uw pc de beschikking over vier extra USB 2.0- poorten, die dankzij een maximale overdrachtssnelheid van 480

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten

USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten USB-over-IP-netwerkserver met 4 USB 2.0 poorten Gebruikshandleiding DA-70254 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Productoverzicht... 3 1.2 Netwerkbeheer... 3 1.3 Onderdelen en eigenschappen... 3 1.4 Hardware

Nadere informatie

USB 2.0 NAAR HDMI VIDEO ADAPTER. Korte Installatiehandleiding DA-70851

USB 2.0 NAAR HDMI VIDEO ADAPTER. Korte Installatiehandleiding DA-70851 USB 2.0 NAAR HDMI VIDEO ADAPTER Korte Installatiehandleiding DA-70851 1. De Driver Installeren Opgelet: Sluit de adapter NIET op uw computer aan voordat de meegeleverde driver is geïnstalleerd. Plaats

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Copyright 2004-2008 ImageLevel All Rights Reserved 2 Mediadent V6. installatie handleiding Stap 1: Plaats de Mediadent CD-ROM in het CD of DVD-ROM station. Normaal gezien zal Windows

Nadere informatie

Dual-Band Wireless-N USBnetwerkadapter

Dual-Band Wireless-N USBnetwerkadapter SNELHANDLEIDING Dual-Band Wireless-N USB-netwerkadapter Model: WUSB600N Inhoud van de verpakking Dual-Band Wireless-N USBnetwerkadapter USB-basisstation met verlengkabel Cd-rom met installatiewizard Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL NPD4775-02 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4822-00 NL

Netwerkhandleiding NPD4822-00 NL NPD4822-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp.net

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp.net Versie: 2.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp Datum: 3-9-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waarom een printer delen?... 3 Printer beschikbaar (delen) maken op Windows 7:...

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE XEROX DOCUPRINT N4525 NETWERK-LASERPRINTER HANDLEIDING VOOR SNELLE NETWERKINSTALLATIE Xerox DocuPrint N4525 Netwerk-Laserprinter Handleiding voor snelle netwerkinstallatie 721P57610 September 2000 2000

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI-adapter GN-1200TW PLANEX COMMUNICATIONS INC

10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI-adapter GN-1200TW PLANEX COMMUNICATIONS INC 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet PCI-adapter GN-1200TW PLANEX COMMUNICATIONS INC INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. EIGENSCHAPPEN & SPECIFICATIES...4 (1) EIGENSCHAPPEN...4 (2) INHOUD VERPAKKING...4 (3)

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4963-00 NL

Netwerkhandleiding NPD4963-00 NL NPD4963-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.1 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD5038-00 NL

Netwerkhandleiding NPD5038-00 NL NPD5038-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

N300 micro-usb-wi-fi-adapter (N300MA)

N300 micro-usb-wi-fi-adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Nadere informatie

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A QL-580N QL-060N Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB95600A Eigenschappen CD-ROM voorzorgsmaatregelen Maak geen krassen op de cd-rom. Stel de cd-rom niet bloot aan extreem hoge

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU013 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU013 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU013 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inleiding Stel de PU013 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

DRAADLOZE 300N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER

DRAADLOZE 300N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER DRAADLOZE 300N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER Beknopte installatiegids DN-70550 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkadapter installatie... Pagina 2 Verbinding maken met het draadloze toegangspunt...

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

N-50-K. Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S

N-50-K. Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S N-50-K Stuurprogramma voor de USB D/A-omzetterfuncties N-50-S Informatie over deze handleiding De N-50 is uitgerust met een USB D/A-omzetterfunctie waarmee u muziekbestanden van hoge kwaliteit die op uw

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 7 DA-70158 Stap 1: Stap 2: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort op uw PC. Als

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

USB-naar-infrarood Smartbeam Maakt communicatie tussen uw infrarood-apparaat en uw pc mogelijk

USB-naar-infrarood Smartbeam Maakt communicatie tussen uw infrarood-apparaat en uw pc mogelijk P74479ea_F5U235ea_nl.qxd 2/24/04 11:10 AM Page 1 USB-naar-infrarood Smartbeam Maakt communicatie tussen uw infrarood-apparaat en uw pc mogelijk Nl Handleiding F5U235ea P74479ea_F5U235ea_nl.qxd 2/24/04

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows Vista 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter

Nadere informatie

PostScript 3 Supplement

PostScript 3 Supplement PostScript 3 Supplement 1 2 3 4 Windows-configuratie Configuratie Mac OS PostScript 3 gebruiken Printer Utility for Mac Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt en

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. PU003 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. PU003 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU003 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Met deze kaart kunnen gemakkelijk twee

Nadere informatie

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Gefeliciteerd met de aanschaf van dit product.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware Installatie. PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card PU011 Sweex 1 Port Parallel PCI Express Card Inleiding Stel de PU011 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie