1. Naam. Stadsdeel Zuidoost, gebied Amstel III / ArenAPoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Naam. Stadsdeel Zuidoost, gebied Amstel III / ArenAPoort"

Transcriptie

1 April 2014 Gebiedsanalyse / ArenAPoort Strategie en Beleid Stadsdeel Zuidoost

2 1. Naam Stadsdeel Zuidoost, gebied / ArenAPoort 1

3 2. Algemene beschrijving is een belangrijk werkgebied binnen en voor de metropoolregio Amsterdam. ArenAPoort is naast werkgebied tevens winkel-, evenementen- en uitgaansgebied met regionale en zelfs landelijke uitstraling. Het totale gebied is qua bedrijvigheid en werkgelegenheid de derde werklocatie van Amsterdam. Er zijn relatief veel bedrijven in de sectoren zakelijke dienstverlening, medisch/zorg, logistiek en techniek, automotive, facilitaire diensten, ict, hotellerie, entertainment, industriële productie en detailhandel (PDV/GDV 1 ). Het gebied is één van de belangrijkste economische motors van de stad, het trekt maar liefst ruim 16 miljoen bezoekers per jaar die er uitgaan en winkelen. Er werken bijna mensen. Het gebied is goed bereikbaar, zowel met de auto, als met trein, metro en bus. Centraal gelegen aan de A2 en A10 biedt het aan de bedrijven bovendien een uitstekende prijs- kwaliteit verhouding en een geavanceerde digitale infrastructuur. Met uitzondering van ruim 500 kleinschalige sociale huurwoningen boven en naast winkelcentrum Poort, en 170 studentenwoningen bij de HvA, wordt er nauwelijks gewoond in het gebied. Net als andere (grootschalige) kantoorlocaties in Nederland kent ook dit gebied echter leegstand, vooral in. Voor Zuidoost biedt het gebied (groot)stedelijke winkel- en uitgaansvoorzieningen voor de bewoners en kansen in de zin van werkgelegenheid, stages, opleidingen en spin-off van de aanwezige functies en bedrijvigheid. De ontwikkelingen in en kansen van en de ArenAPoort zijn dusdanig met elkaar verweven dat het stadsdeel dit gebied in tegenstelling tot de indeling die door de stad gehanteerd wordt als één geheel en apart gebied benadert. Dit gebied onderscheidt zich nadrukkelijk van de andere drie woongebieden in Zuidoost. De separate benadering en aanpak geeft de meeste en grootste mogelijkheden om de kansen die er zijn in samenspraak met de partners, optimaal te benutten. ArenAPoort ArenAPoort maakt formeel deel uit van maar wordt hier, gezien het eigen karakter, even apart uitgelicht. Het gebied rond station Amsterdam Bijlmer ArenA, staat vooral bekend als belangrijk entertainment en leisure gebied met iconen als de Ziggo Dome, Heineken Music Hall, ArenaPark en de Amsterdam Arena en AJAX. Er zijn ruim 400 evenementen per jaar, soms gelijktijdig: op vonden zes evenementen plaats waar bezoekers op af kwamen. Dit is probleemloos verlopen maar evident is dat dergelijke evenementen en dit soort topdagen forse druk op het gebied leggen en een gedegen aanpak vergen (zie ook bij trends en ontwikkelingen ). Bovendien is het een goed lopend kantorengebied met ca m2 kantoren waaronder een aantal hoofdkantoren zoals die van ING, Deutsche Bank en Nuon Vattenfall. Rond de Amsterdam ArenA zijn de grootschalige winkels (o.a. Mediamarkt, Decathlon) en de Villa ArenA met perifere detailhandel gericht op wonen. Er zijn horecavoorzieningen, hotels en de drukst bezochte Pathé bioscoop van de regio. Omdat dit gebied, naast het historische stadscentrum, het tweede uitgaanscentrum van Amsterdam is en als visitekaartje voor uitgaanspubliek moet functioneren is voor dit gebied binnen de gemeente afgesproken dat er extra wordt geïnvesteerd in een hoog kwaliteitsniveau van (het beheer van) de openbare ruimte. De Hogeschool van Amsterdam en het ROC hebben er beide flinke locaties. Winkelcentrum Poort is het stadsdeelwinkelcentrum met kleinschaligere veelsoortige detailhandel, horeca en drie dagen per week markt. 1 PDV/GDV= Perifere detailhandelsvoorzieningen / Grootschalige detailhandelsvoorzieningen

4 Overig De ca. 600 meter brede kantorenzone langs het spoor telt bijna m2 bruto kantorenoppervlak. Meer dan 300 bedrijven zijn hier gevestigd in 120 gebouwen. Een aantal grote bedrijven heeft er het (Europese) hoofdkantoor (bijvoorbeeld Cisco). Zowel hoogwaardige kennisbedrijven als dienstverlenende bedrijven zijn te vinden in. De leegstand (circa 27%) is behoorlijk, net als in de rest van Amsterdam en Nederland. Deze leegstand waarbij 13 gebouwen geheel leegstaan en er voor de rest verdiepingen in panden leeg staan - biedt ook kansen, daar komen we later op terug in dit stuk. Het Academisch Medisch Centrum grenst aan. De aanwezigheid van dit ziekenhuis met de medische faculteit van de UvA (onderzoek en onderwijs) maakt, tezamen met de ruimte die (nog) biedt voor nieuwe ontwikkelingen, dat het gebied kansrijk is als medische, technische en wetenschappelijke HUB. 3. Opvallende verschillen in positieve of negatieve zin in het gebied ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde 2. De opvallendste afwijking t.o.v. veel andere gebieden is dat dit gebied een werkgebied is met weinig bewoners en zoals gezegd één van de grootste evenementen- en uitgaansgebieden van de gemeente Amsterdam en Nederland 3. Vanwege de kleine aantallen, het bijna niet voorkomen van analyse-thema s als werk en inkomen en jeugd en onderwijs worden deze onderwerpen niet behandeld in deze paragraaf. Vanuit het perspectief van een zelfdragende en zelfrealiserende samenleving functioneert het gebied deels als proeftuin van publiek private samenwerking. De ontwikkeling van delen van het gebied zijn in publiek private samenwerking (PPS) tot stand gekomen en ook het managen van de grootschalige evenementen gebeurt via een PPS-constructie. 3.1 Bewoners Bewoners aantal inwoners aantal huishoudens % 0-17 jaar 18,2 22,0 34,3 35,4 0,0 14,8 % 4-12 jaar 8,8 10,9 2,1 2,2 0,0 7,6 % ,6 9,9 3,0 3,1 0,0 8,9 % niet-westerse A'dammers 34,9 64,0 46,6 46,7 42,9 74,3 % eenoudergezinnen 9,1 17,6 1,2 1,3 0,0 12,7 % nieuwe stedelingen 29,0 10,8 23,7 23,1 42,9 15,5 In /ArenAPoort wonen iets meer dan 1600 mensen. De groep bestaat uit veel minima huishoudens (minimahuishoudens in de Poort en studenten). Het aandeel niet-westerse Amsterdammers is 10% hoger dan het gemiddelde in Zuidoost en 40% hoger dan het gemiddelde in Amsterdam. Het hoge percentage bewoners jongeren in wordt verklaard uit het feit dat jongeren die in de jeugddetentie zitten worden meegerekend als bewoners. 2 NB. Er zijn nog geen totaalcijfers voor het gehele gebied en ArenAPoort beschikbaar. De cijfers voor het totale gebied zijn terug te vinden in de kolommen T 92, / Bullewijk (dat is een optelling van kolom TS15 excl. Arena en TS17 ) en TS09,. 3 Als gevolg daarvan zijn er weinig O&S cijfers uit de stedelijke tabel te gebruiken en is voor zover voorhanden aanvullende statistiek gebruikt om de opvallendste afwijkingen te benoemen.

5 3.2 Wonen Wonen aantal w oningen % sociale huur 46,1 61,6 0,0 0,0. 100,0 gemiddelde WOZ-w aarde gemiddelde WOZ- waarde / m % grote woningen (>80m2) 34,2 46,7 84,6 84,6 8,7 % goedkope huur (< EUR 425) De weinige bewoners wonen bijna uitsluitend boven winkelcentrum Poort. Dit zijn allemaal sociale huurwoningen, die vrijwel allemaal tot één en hetzelfde complex behoren(495). Ook zijn er 170 studentenwoningen naast de HvA (deze ontbreken overigens in de tabel). Tot de bewoners van worden naast de jongeren in de jeugddetentie ook de antikraak bewoners geteld. Dat verklaart de relatief grote omvang van de woningen. 3.3 Bedrijvigheid Bedrijvigheid totaal aantal vestigingen totaal aantal werkzame personen aantal ZZP'ers % ZZP'ers 51,4 46,7 5,0 5,5 0,0 13,4 aantal w erkzame personen/ 1000 inw aantal w erkzame personen/ 1000 inw Uit de cijfers in 3.3 blijkt dat dit gebied werkgelegenheid biedt aan veel mensen: er werken bijna mensen. Deze mensen wonen grotendeels niet in Zuidoost, ze komen hier om te werken. De mensen die in Zuidoost wonen, vinden er in beperkte mate een baan. Net als in de rest van Amsterdam staan er ook in ArenAPoort/ kantoren leeg. In Amsterdam is de leegstand gemiddeld 17%. In bedraagt de kantorenleegstand per januari 2014 ca 27%; dat is beduidend hoger en vergt dus aandacht. Dit percentage is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de drie voorgaande jaren. In absolute zin gaat het om ca m2 leegstand (in Amsterdam staat in totaal ca. 1,3 miljoen m2 kantoorruimte leeg). 13 van de 120 panden staan volledig leeg, verder gaat het om gedeeltelijke leegstand (op verdiepingen). ArenAPoort kent wel leegstand (o.a. Frankemaheerd, Margriettoren) maar zat in 2011, 2012 en 2013 landelijk gezien bij de top qua kantoormeteropname, d.w.z. dat veel leegstand is gevuld (o.a. met komst Deutsche Bank, ING, Peugot/Citroën en Nuon). De kantoren en bedrijven die er zijn gevestigd zijn in een aantal sectoren sterk vertegenwoordigd, zie de algemene beschrijving. Daarbij is het aantal (inter)nationale hoofdkantoren dat in het gebied is gevestigd opvallend, o.a. Cisco, Mc Donald s, V&D, Bijenkorf, Huawei, Intralocks, Praxis, Deutsche Bank, ING, DAS rechtsbijstand, Peugot/Citroën en Nuon. Ook is een aantal kantoren weggetrokken uit het gebied, waar onder ABN en HEMA. Bovendien is opvallend het grote aantal (recent geopende of nog te openen) hotels. Het gebied is naast kantorengebied ook ict-hub (knooppunt dataverkeer, glasvezel, datacenters). 3.4 Leefbaarheid en veiligheid Het gebied rondom de ArenAboulevard is een gebied dat veel bezoekers trekt. Dit brengt zijn eigen problematiek mee op het gebied van veiligheid -specifiek ook bij voetbalevenementen- en biedt uitdagingen i.r.t. het beheer van de openbare ruimte. Dit vraagt om extra voorzieningen, kwalitatief hoogwaardig en intensief beheer, veiligheidsmaatregelen en management van het gebied, bijvoorbeeld in relatie tot (meerdere) grootschalige evenementen die tegelijkertijd worden gehouden (onder meer crowd management). Crisisbeheersing is een ander belangrijk aspect. Samen met

6 veiligheidspartners en bedrijven in het gebied is met het stadsdeel in 2013 een crisisorganisatie opgezet welke de komende tijd verder wordt geprofessionaliseerd. Er zijn van dit gebied geen cijfers voorhanden uit de dataset die O+S geleverd heeft voor de gebiedsanalyses. Het stadsdeel beschikt over gegevens waaruit blijkt dat zakkenrollerij, auto-inbraak en drugscriminaliteit relatief veel voorkomen. Deze zaken zijn voor een groot deel gerelateerd aan evenementen. Uit externe metingen van de openbare ruimte van de aspecten schoon en heel blijkt dat een hoog kwaliteitsniveau van beheer wordt gehaald in ArenAPoort. Voor de rest van geldt het beheerniveau sober. In delen van is sprake van achterstallig onderhoud; hier is het beeld slechter. De ambitie om het gebied te doen verkleuren van functie brengt ander gebruik met zich mee, wat vraagt om een andere (hogere) kwaliteit van beheer dan de huidige norm. In de Poort moet de openbare ruimte bij de woningen (op het dak van de winkels en garages) nodig worden vernieuwd. Gezien de uitzonderlijke en complexe stedenbouwkundige en technische constellatie (openbare ruimte op een dak), is dit een fors en kostbaar project. 3.5 Milieu en (volks)gezondheid: Luchtkwaliteit In het gebied is een fors aantal grootverbruikers van energie gevestigd, zoals het AMC, de datacenters en de Amsterdam Arena. Ook het verkeer op rijkswegen A2 en A9 zorgen voor een hogere uitstoot. Met een uitstoot van ruim 24 miljoen kg CO2 per jaar stoot dit gebied na het westelijk havengebied de meeste CO2 uit van Amsterdam. Omdat het een werkgebied betreft is dit enerzijds te verklaren, anderzijds ligt er een uitdaging om te zien in hoeverre op een slimme manier met energieverbruik en uitstoot kan worden omgegaan. 4. Trends en ontwikkelingen in het gebied De ontwikkelingen in het gebied worden (nog) meer dan elders in het stadsdeel bepaald door nationale trends en ontwikkelingen in het economisch speelveld. 4.1 Trends Het Nieuwe Werken Flexibel werken, zowel qua werkplek als qua werktijden, doet steeds meer opgeld in het moderne werkgevers- en werknemersschap. Flexwerken leidt er onder andere toe dat er minder vierkante meters per werknemer nodig zijn en dat de werkplek kwalitatief hoogwaardig is. Dit vraagt om andere vormen van werkplekken en ruimtes die flexibel kunnen worden ingezet en om aanvullende functies naast het werk in de omgeving (sport, ontspanning, horeca, kinderopvang, winkels, etc.). Mensen werken meer thuis of ergens anders, er zijn meer ZZP ers en het personeelsbestand is flexibel. Deze trend is bijvoorbeeld terug te zien in de kantoorinrichting van nieuwe kantoren zoals Nuon, Het Nieuwe Kantoor en het Atlas complex en het feit dat de kantoren rond ArenAPoort beter verhuurbaar zijn dan meer zuidelijk gelegen kantoren in het deel dat meer monofunctioneel van opzet is (d.w.z. dat er nauwelijks andere voorzieningen zijn dan kantoren). Ook verklaart deze trend voor een klein deel de leegstand in het gebied. Duurzaamheid en innovatie Het thema Duurzaamheid is een maatschappelijk breed gedragen ontwikkeling en ambitie. Niet alleen op het gebied van energie, groen en milieu, maar ook daarbuiten. De trend van duurzaam omgaan met energie, de omgeving en het milieu is ook voor dit gebied belangrijk. Ook in /ArenAPoort vraagt duurzaamheid steeds slimmere en innovatievere oplossingen in het omgaan met de omgeving en gebouwen. In het gebied wordt hier ten dele op ingespeeld zoals bij ArenA, Nuon, Cisco en AMC. Hier liggen verdere kansen. Daarnaast is een trend dat een bewustwordingsproces gaande is op het gebied van voedsel en voedselproductie. Mensen willen graag weten waar hun voedsel vandaan komt en dat de bijbehorende voedselketen een zo min mogelijke print achterlaat op de wereld. Dit houdt in

7 dat bijvoorbeeld urban farming een meer prominentere rol gaat krijgen in productie van voedsel. Ook hier liggen kansen voor het gebied. De projecten uit het programma Oogst van de Floriade spelen op beide trends in, o.a. met een project bij Hoekenrode en mogelijk bij AMC met tuinbouw op eigen terrein i.s.m. bewoners uit Zuidoost. Daarbij is er in het gebied een belangrijkere trend gaande ten aanzien van innovatieve ontwikkelingen en kennis, niet alleen op het vlak van duurzaamheid maar ook op technologisch vlak zijn er veel vernieuwende initiatieven. In het gebied zijn bedrijven en instellingen gevestigd die zich hier specifiek op toeleggen, zowel in de ICT als in het medische (onderzoeks)cluster rond en veroorzaakt door de aanwezigheid van het AMC, zoals het initiatief om hier kennisinstituut Amsterdam Institute for Health and Technology te vestigen (zie paragraaf 5). Leisure Vrijetijdsbesteding is een economische sector van belang, zeker voor dit gebied. In deze individualiserende maatschappij zoeken mensen steeds meer naar vermaak, vernieuwing en beleving. Dit wordt alleen maar versterkt door het digitale tijdperk en de daarmee samenhangende technologieën. Dit stelt eisen aan bijvoorbeeld detailhandel. Het is een voortdurende zoektocht naar concepten die zichzelf keer op keer opnieuw uitvinden en daardoor aansprekend blijven. Het verklaart o.a. de aantrekkingskracht van het evenementengebied ArenAPoort, van de aantrekkingskracht van een bedrijf als de MediaMarkt maar ook het succes van het kantoorconcept van Atlas ArenA waarin gezocht wordt naar de mogelijkheden om de werkplek interessant te maken door een community achtige omgeving van te maken met bijvoorbeeld kleine evenementen. 4.2 Ontwikkelingen Meer evenementen, meer bezoekers, meer hotels, meer horeca Het gebied blijft in ontwikkeling. De druk op het gebied, in de zin van aantal bezoekers en gebruikers van de openbare ruimte, het OV en de voorzieningen, is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dat komt de laatste tijd door een grote toename van het aantal evenementen in ArenAPoort met de komst van de Ziggo Dome en toename van activiteit bij de andere evenementenvoorzieningen in het gebied, maar ook door een hoge kantooropname in ArenAPoort. Deze ontwikkeling leidt tot meer horecagelegenheden en meer (nieuwe) hotels. In het gehele gebied zijn recentelijk drie hotels geopend en er komen er de komende tijd nog tenminste vijf bij. In de toename van het aantal hotels en horeca liggen kansen voor aansluiting vanuit de arbeidsmarkt in Zuidoost. Meer bezoekers optimaal niveau van schoon-heel-veilig en bereikbaarheid De hoge en verder toenemende gebruiksintensiteit vraagt om continue aandacht voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied (o.a. regie op evenementenverkeer, fysieke maatregelen, de Zuidtangent), crowdcontrol en specifieke veiligheidsmaatregelen. Vanwege de gewenste grootstedelijke uitstraling van de voorzieningen in ArenAPoort en de hoge gebruiksintensiteit tijdens evenementen wordt ingezet op een hoogwaardig kwaliteitsniveau van het beheer van de openbare ruimte. Qua veiligheid wordt voorts ingezet op maatregelen die bijdragen aan een verbetering van de subjectieve veiligheid om het verblijfsklimaat verder te verbeteren. In de Poort blijft de subjectieve veiligheid (de beleving van mensen) nog achter bij de objectieve veiligheid (feitelijke situatie). Dit is ook belangrijk in op transformatieplekken waar bijvoorbeeld woningen komen en bij de hotels, evenals rond het AMC. In de Poort wordt tot slot ingezet op veilig ondernemen en winkelen. Transformatie en verkleuring van (het) kanto(o)ren(gebied) Verkleuring van het gebied met andere functies dan sec kantoren en bedrijven worden ingezet als strategie om het gebied aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken. Leegstaande kantoren worden (soms) ingevuld met nieuwe (flexibele) kantoorconcepten of getransformeerd naar andere functies. De meeste transformaties zijn van kantoorbestemming naar hotel. Daarnaast is op een

8 aantal plekken de transformatie naar studentenhuisvesting bijna gerealiseerd. Ook is er soms een omzetting van kantoor naar meer een bedrijfsmatige of sociaal maatschappelijke invulling, zoals de vestiging van een kerk in een voormalig kantoor. Er vinden ook deeltransformaties plaats waarbij het kantoorconcept wordt aangevuld met en daardoor versterkt door andere functies zoals kinderopvang, sport en horeca bij Atlas, een hotel en horeca bij Nieuw Amsterdam/ Nuon, een bibliotheek en culturele instelling in Frankemaheerd en horeca bij het kantoor van Caransa. Het stadsdeel faciliteert deze ontwikkelingen o.a. met het initiatieventeam, erfpacht, bestemmingsplan en door investeringen in de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte. De openbare ruimte in het gebied moet passen bij de veranderende functies en veilig en aantrekkelijk worden gemaakt voor gebruik. Dit geldt vooral ook voor de routes voor langzaam verkeer. Hier ligt een forse opgaaf voor de komende jaren (o.a. bij Frankemaheerd, Holendrecht Center, voormalig CERN kantoor, overige te transformeren panden ). Zo wordt de openbare ruimte in de spoorzone in en Molenwetering heringericht, evenals de openbare ruimte Schepenbergweg, vernieuwing Meibergdreef en een nieuwe verbindingsweg bij het A&O hostel, Ook wordt de inrichting van het maaiveld van Frankemaheerd veranderd om het beter aan te laten sluiten bij de nieuwe functies. Daarnaast wordt met marktpartijen gesproken over zelfbeheer (ZuidoostZuid). Zelfbeheer is in toenemende mate voor de gebruikers ook een middel om tot meer diversiteit (vooral groen) en identificatie met het gebied te komen (branding and signing). Retail De afgelopen jaren is het aantal vierkante meters retail in verder uitgebreid (PDV Gamma, LeenBakker, WoonXL, etc). Tegelijkertijd heeft ArenAPoort te maken met toenemende leegstand van de winkels. De leegstand in Villa ArenA is behoorlijk. Als gevolg daarvan is de eigenaar bezig om een nieuw concept te ontwikkelen dat niet alleen leunt op woninginrichting. In winkelcentrum de Poort is het winkelvastgoed deels vernieuwd. Ook hier zijn sinds 2013 de gevolgen van de economische crisis merkbaar. De leegstand van winkelruimten is toegenomen tot het landelijke niveau terwijl er daarvoor nauwelijks sprake was van leegstand. Een speciale opgave is het versterken van de warenmarkt op het Anton de Komplein. 5. (Nog meer) Kansen voor het gebied Veel ruimte voor Ontwikkelingen Binnen het gebied is er zowel in letterlijke als figuurlijke zin ruimte: fysiek in de vorm van kavels in en leegstaande gebouwen en op termijn door extra areaal wanneer de A9 overkapt wordt; en figuurlijk in de vorm van ruimte op het gebied van regels. Veel is mogelijk en de ruimte voor experimenten is groot. Dat kunnen experimenten zijn op het gebied van evenementen, om te ondernemen en om fysieke ruimte anders te gebruiken. Er zijn daarmee volop kansen voor nieuwe functies en tijdelijke functies. Denk bijvoorbeeld aan proeftuinen voor nieuwe woonconcepten (bijvoorbeeld de huidige initiatieven voor studentenhuisvesting; het concept van het GreenNest Hotel), urban farming, innovatieve bedrijven, maar ook ambachtelijke bedrijvigheid die niet (goed) in een woongebied past. Daarbij liggen er tevens kansen in het verbeteren van de routing binnen het gebied, de creatie van verblijfsplekken (zoals Hoekenrode en ArenAPark) en een aantrekkelijke openbare ruimte passend bij de functies in het gebied. Verlengen van de dag Momenteel zijn bezoeken aan ArenAPoort vooral doelgericht: men gaat naar een concert of naar de bioscoop of komt er om te winkelen. Er vindt beperkt combinatiebezoek plaats. Met de toename van het aantal bezoekers in ArenAPoort en de kracht van huidige en nieuwe voorzieningen in het gebied, liggen er nog verder in te vullen kansen voor het verlengen van de dag. Dit is onder andere wenselijk vanuit de gewenste spreiding van bezoekers bij evenementen, bevordering van werkgelegenheid en economie en de levendigheid in het gebied.

9 Nieuwe en/of innovatieve verbindingen van bedrijfsleven en hoogwaardige kennis Kansen schuilen ook in het faciliteren en stimuleren van de verbinding tussen bedrijfsleven en kennis op het gebied van (bijvoorbeeld) automotive, digitale infrastructuur, zorg en gezondheid, maar ook van duurzaamheid en voedsel (en gezondheid). Doel is dat er een vestigingsklimaat ontstaat waarbij nieuwe bedrijvigen, mensen met goede ideeën en ondernemers met lef zich juist in in dit gebied willen vestigen. De bestaande hoogwaardige kennisbedrijvigheid biedt hiervoor de basis en kan dit als partner helpen meestimuleren en van profiteren en een aantrekkende werking hebben op andere bedrijvigheid, bezoekers en potentiële nieuwe bewoners. In het gebied zijn tal van voorbeelden te noemen van innovatieve ontwikkelingen. Daarbij wordt soms ook samengewerkt met de gemeente, zoals bij de recentelijk gesloten innovatieconvenant tussen gemeente Amsterdam en de Amsterdam ArenA. The Amsterdam Institute for Health and Technology Er is een initiatief om een nieuw kennisinstituut op het gebied van innovatieve ontwikkelingen in de zorg- en gezondheidsector in te vestigen n.a.v. een prijsvraag van de gemeente (tweede prijswinnaar). Dit aan het AMC, Duke University, UvA en aan kennisinstellingen en bedrijven verbonden instituut, is op zich een aanwinst voor het gebied. Het kan ook een belangrijke impuls zijn voor nieuwe bedrijven die zich bezig houden met innovatie van gezondheidszorg en technologie. Het stadsdeel neemt de rol in van facilitator en stelt zich pro-actief dienstverlenend op. Juist door de ruimte (zie hierboven) die het gebied letterlijk en figuurlijk biedt kan het gebied extra aantrekkelijk zijn voor ondernemers en bedrijven en kan een goede spin-off ontstaan. Congressen De drie kansen die hierboven beschreven staan vormen de basis voor een andere kans: die van het hosten van congressen. Hoogwaardige kennisinstituten en bedrijvigheid gaan vaak samen met kennisuitwisseling, op nationaal en internationaal niveau. Aantrekkelijke locaties voor de benodigde congresruimte zijn er volop in dit gebied, ook nog te creëren. Er komen steeds meer hotels in de nabijheid van deze locaties en evenementenlocaties kunnen hiervoor ook worden ingezet. Tezamen vormen zij een belangrijke randvoorwaarde tot het trekken van meer bezoekers naar het gebied. Amsterdams proeflab voor duurzaamheid en energie Er liggen kansen op het gebied van duurzaamheid en innovaties in de energiesector. Er ligt een sterke basis in dit deel van de stad op het gebied van energie: een van de grootste Nederlandse energiepartijen heeft er haar (hoofd)kantoor, de energie-infrastructuur is zeer goed en het energieverbruik zeer hoog wat tot zeer hoge kosten voor de gebruikers leidt. Tezamen met de noodzaak om te herinvesteren in en het transformeren van bestaand vastgoed kan een vliegwiel in gang gezet worden. Dit geeft aanleiding waarom Zuidoost en specifiek / ArenAPoort het proeflab van de stad kan worden op het gebied van innovaties in duurzaamheid en energie. Daarbij zijn er partijen in het gebied die zich op dit vlak willen inzetten: de Amsterdam ArenA is hier voorloper in met de ontwikkeling van allerlei duurzame oplossingen zoals het bedekken van het dak met zonnepanelen. De gemeente heeft een zgn. Green Deal met de ArenA gesloten waarin wordt samengewerkt aan deze oplossingen. Campusontwikkeling De introductie van (studenten)wonen in het gebied brengt verdere verlevendiging met zich mee. De dubbelslag van de aanwezige onderwijs- en kennisinstituten en de daarmee gepaard gaande aantallen studenten die vrijwel dagelijks in het gebied zijn, en een toenemend aantal studenten dat hier ook in een campusachtige setting woont, brengt een spin-off teweeg van nieuwe functies als horecavoorzieningen en onderwijs- en jongeren gerelateerde bedrijvigheid. Die vervolgens weer leidt tot een grotere aantrekkelijkheid van het gebied waardoor er weer mensen (studenten) op af komen. De potentiele vliegwielwerking van deze ontwikkeling willen we als stadsdeel graag stimuleren en faciliteren.

10 Verbindingen woongebied Zuidoost met werk-, entertainment en transformatiegebied Er liggen kansen om nog meer verbindingen te leggen tussen het woongebied van Zuidoost en het werkgebied van. Letterlijk zit dit in het maken van goede routes tussen het woon- en werkgebied. Figuurlijk zit dit bijvoorbeeld in de kansen die het gebied biedt voor aansluiting van de potentiële arbeidsmarkt in Zuidoost. Ook op het vlak van onderwijs en stages zijn deze verbindingen te leggen. Daarbij (werk en opleiding) is een koppeling te leggen met het feit dat steeds meer bedrijven invulling willen geven aan sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Met de functionele verkleuring van zal er ook op functioneel vlak meer uitwisseling kunnen en moeten ontstaan met het woongebied, bijvoorbeeld bij Heesterveld waar aansluiting kan worden gezocht tussen de lokaal te ontwikkelen horeca aan de ene kant van het spoor en de komst van een hostel in een voormalig kantoorpand aan de andere kant in. Op cultureel vlak is meer uitwisseling mogelijk om verbindingen aan te gaan tussen de culturele instellingen met de grote uitgaansvoorzieningen (samenwerking in programmering, doorgroeien lokale talenten, maar ook grote sterren die zich willen inzetten in Zuidoost voorafgaand aan een concert). Samenwerking Er zijn kansen op het vlak van verbinding en samenwerking tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheid. kan dienen als proeftuin voor deze samenwerkingsverbanden teneinde de gezamenlijke ambities te bestendigen daar waar zich de kansen voordoen (zoals bij de positionering en marketing van het gebied, verdere ontwikkeling van het gebied, samenwerking bij evenementen, beheer, etc.).

11 6. Bijlage: Indicatoren uitgesplitst in de door het stadsdeel gehanteerde indeling binnen de 27 wijken); cijfers van O+S NB. Er zijn nog geen totaalcijfers voor het gehele gebied en ArenAPoort beschikbaar. De cijfers voor het totale gebied zijn terug te vinden in de kolommen T 92, / Bullewijk (dat is een optelling van kolom TS15 excl. Arena en TS17 ) en TS09, Poort / Centrumgebied. 1. Bewoners Bewoners aantal inwoners aantal huishoudens % 0-17 jaar 18,2 22,0 34,3 35,4 0,0 14,8 % 4-12 jaar 8,8 10,9 2,1 2,2 0,0 7,6 % ,6 9,9 3,0 3,1 0,0 8,9 % niet-westerse A'dammers 34,9 64,0 46,6 46,7 42,9 74,3 % eenoudergezinnen 9,1 17,6 1,2 1,3 0,0 12,7 % nieuwe stedelingen 29,0 10,8 23,7 23,1 42,9 15,5 Wonen 2. Wonen aantal w oningen % sociale huur 46,1 61,6 0,0 0,0. 100,0 gemiddelde WOZ-w aarde gemiddelde WOZ- waarde / m % grote woningen (>80m2) 34,2 46,7 84,6 84,6 8,7 % goedkope huur (< EUR 425) Bedrijvigheid Bedrijvigheid totaal aantal vestigingen totaal aantal werkzame personen aantal ZZP'ers % ZZP'ers 51,4 46,7 5,0 5,5 0,0 13,4 aantal w erkzame personen/ 1000 inw aantal w erkzame personen/ 1000 inw Werk en inkomen Werk en Inkomen gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen (euro's, 2010) % minima huishoudens (2012) 16,7 22, ,4 % jarigen met WWB/WIJ 6,2 9, ,0

12 5. Jeugd en onderwijs gemiddelde CITOscore 534,0 531,0.... % gewicht leerlingen PO (2012) 22,6 32,4.... % VSV bewoners jaar 9,4 12,1... 9,7 Jeugd en Onderwijs % bew oners dat jongerenoverlast vaak vindt voorkomen % minimajongeren (2012) 23,2 34, ,6 aantal leerlingen PO (2012) aantal leerlingen VO Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en Veiligheid rapportcijfer tevredenheid buurt 7,4 7,1.... verloederings score (0-100) rapportcijfer sociale cohesie 5,7 5,7.... rapportcijfer onderhoud straten/stoepen 6,6 6,5.... rapportcijfer schoonhouden straten/stoepen 6,4 6,4.... objectieve veiligheids index (2012) subjectieve veiligheids index (2012)

175,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

175,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Mercurius Herikerbergweg 145 1101 CN Amsterdam Zuidoost 175,- per m² / jaar Contactpersoon Mans Vroom m.vroom@savills.nl 0652506774 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 175,- per m² /Jaar Hoofdbestemming

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Mercurius, Herikerbergweg 145-179, Amsterdam. Projectinformatie. Mercurius Herikerbergweg 145-179, Amsterdam

Mercurius, Herikerbergweg 145-179, Amsterdam. Projectinformatie. Mercurius Herikerbergweg 145-179, Amsterdam Projectinformatie Mercurius Herikerbergweg 145-179, Object Mercurius, Herikerbergweg 145-179, 1101 CN in Zuidoost. Locatie Mercurius is gelegen in het midden van het hoogwaardige kantorenpark Plaza ArenA

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT 1. Centrale ligging in regio Rotterdam dankzij A16 2. Overzichtelijke, ruime en parkachtige opzet 3. Goed bereikbaar per auto en metro 4. Veel kleinere bedrijven aanwezig

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Amsterdam Zuidoost schudt slecht imago van zich af. Kantoren bij Station Bijlmer. Foto Berlinda van Dam / Hollandse Hoogte

Amsterdam Zuidoost schudt slecht imago van zich af. Kantoren bij Station Bijlmer. Foto Berlinda van Dam / Hollandse Hoogte Amsterdam Zuidoost schudt slecht imago van zich af Kantoren bij Station Bijlmer. Foto Berlinda van Dam / Hollandse Hoogte De Bijlmer, daar was het gevaarlijk. Met pendelbusjes en beveiligers werden de

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

prachtige winkelruimte voor meubel-, keuken-,bedden- of daarin gerelateerde branches

prachtige winkelruimte voor meubel-, keuken-,bedden- of daarin gerelateerde branches prachtige winkelruimte voor meubel-, keuken-,bedden- of daarin gerelateerde branches PLATTEGROND EERSTE RING Hoofdentree Te huur Arena Boulevard 74 ARENAPOORT WEST, 9 MILJOEN BEZOEKERS PER JAAR! Villa

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Internationale stad van vrede en recht Thuisbasis regering 2e VN stad Eerste (cyber) security city van

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

145,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

145,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Londen, Parijs en Rome Burgemeester Stramanweg 102 1101 AA Amsterdam 145,- per m² / jaar Contactpersoon Kick Rademakers kick.rademakers@cushwake.com +31208002056 Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station 1 Fruittuinen en Wandelbos tot stadspark transformeren. Stadspark houdt in: Fruittuinen, Wandelbos (met volière en kinderboerderij) en tenniscomplex.

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

o n t w i k k e l i n g Lloyd s Poort

o n t w i k k e l i n g Lloyd s Poort o n t w i k k e l i n g Lloyd s Poort o n t w i k k e l i n g Lloyd s Poort Veendam, aangenaam! Deze brochure geeft u informatie over de verhuurmogelijkheden van de locatie Lloyd s Poort: een nieuwe en

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Kop van Zuid. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Kop van Zuid Ambtelijke inventarisatie 2013 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2 Beoogde doelen 2018...4

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon

Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon Beste van Nederland 5 x Sloterdijk Meer over Sloterdijk Centrum Mix van functies Meer lezen Colofon 4 4 7 8 9 9 2. Westpoort, dat bestaat uit Sloterdijk en de Haven, is met 37 hectare (370 duizend m2)

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

NIEUW AMSTERDAM TE HUUR m 2 HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST

NIEUW AMSTERDAM TE HUUR m 2 HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST NIEUW AMSTERDAM HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST TE HUUR 1.600 m 2 1 LOCATIE HOEKENRODE 8 AMSTERDAM ZUIDOOST NieuwAmsterdam is gelegen in het centrumgebied van Amsterdam Zuidoost waar een grote diversiteit

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Kantorenmarkt Rotterdam

Kantorenmarkt Rotterdam Kantorenmarkt Rotterdam 1 e halfjaar 2015 Kantorenmarkt Rotterdam De gemeente Rotterdam telt circa 625.000 inwoners en 314.120 banen, verdeeld over 25.220 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad

Nadere informatie

6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt!

6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt! OPINIE- ONDERZOEK- OPLOSSINGEN 6,5 miljoen m2 leegstaande kantoren, door innovatie een kans voor de markt! Robert de Wit Bart Theunissen Hetty van der Pennen 21 juni 2011 LEEGSTAND VAN ZAKEN?! KANSEN!

Nadere informatie

De stad als onderneming?

De stad als onderneming? IkZitopZuidZ id De stad als onderneming? Willem Sulsters & Hidde van der Veer Conferentie Kansrijk ondernemen in de krachtwijken Rotterdam, 14 oktober 2009 IkZitopZuid Wie zijn wij? IZoZ is een privaat

Nadere informatie

Benoemde Thema s Smart City Breda

Benoemde Thema s Smart City Breda Benoemde Thema s Smart City Breda Smart beheer Waarom? Continue op zoek naar verbetering dienstverlening en efficienter beheer Grote impact op tevredenheid van inwoner en bezoeker en staat van de stad

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag

Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Nieuwe aanpak van de woningbouwproductie in Den Haag Henk Harms, gemeente Den Haag Directeur Ontwikkeling en Realisatie Internationale stad van Vrede en Recht Den Haag: na New York, tweede VN stad Wereldstad

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

VOLLEDIG GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 121 M² IN UNITS VANAF CIRCA 40 M² LUXE ENTRÉE MET BEMANDE RECEPTIE VRIJ UITZICHT TURN-KEY

VOLLEDIG GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 121 M² IN UNITS VANAF CIRCA 40 M² LUXE ENTRÉE MET BEMANDE RECEPTIE VRIJ UITZICHT TURN-KEY VOLLEDIG GERENOVEERD UITSTEKEND BEREIKBAAR 121 M² IN UNITS VANAF CIRCA 40 M² LUXE ENTRÉE MET BEMANDE RECEPTIE VRIJ UITZICHT TURN-KEY VERHUURINFORMATIE DE ENTREE 37, AMSTERDAM ZUIDOOST ALPHA TOWER De Entree

Nadere informatie

Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD

Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD Ruim meer ruimte voor ondernemers op ZKD Den Haag groeit Bevolking is gegroeid met 80.000 inwoners tot 520.000 Bevolking groeit verder met 50.000 tot 80.000 naar 570.000 tot 600.000 Beroepsbevolking groeit

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Deel III Ranglijsten

Deel III Ranglijsten Deel III Ranglijsten Atlas voor gemeenten 00 Ranglijsten Woonaantrekkelijkheidsindex Positie op de woonaantrekkelijkheidsindex (00) 0 0 0 0 mermeer 0 Sociaal-economische index Sociaal-economische positie

Nadere informatie

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden Staat van Leiden 2014 Hoofdstuk 15 Programma Binnenstad 15.1 Inleiding Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering de bezoeker

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Intergouvernementeel/VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur Expat serviceorganisaties Ambassades en consulaten Aan ambassades gelieerde organisaties Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Den

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN

GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN GUNSTIG GEPRIJSD GOED BEREIKBAAR KLEINSCHALIG GOED PARKEREN RECENT OP- GEKNAPT UNITS VAN 25 TOT 235 M² HUURPRIJZEN VANAF 280,- PER MAAND ALL-IN PROJECTINFORMATIE PAASHEUVELWEG 15 AMSTERDAM ZUIDOOST Paasheuvelweg

Nadere informatie

Concepten voor de Weg naar de Toekomst

Concepten voor de Weg naar de Toekomst Concepten voor de Weg naar de Toekomst 18 maart 2009 Het Transforum De weg is een knooppunt van kennisinstituten op het gebied van infrastructuur, milieu- en energietechnologie en omgeving (landschapsinrichting,

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling

Binnenstad in ontwikkeling. VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Binnenstad in ontwikkeling VCOD, 7 januari 2015 Gido ten Dolle, directeur sector Stadsontwikkeling Inhoud Nieuwe marktsituatie: Richting Kiezen Ambities en gebiedsopgaven Binnenstad en Schil Ondersteunen

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni Werklocaties Leusden Avond van Leusden 19 juni Aanleiding Toenemende leegstand Nieuwe ontwikkelingen blijven uit Druk vanuit provincie 2 Titel presentatie Centrale onderzoeksvraag Hoe positioneert Leusden

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Prismatrium Hogehilweg 18

Prismatrium Hogehilweg 18 TE HUUR Prismatrium Hogehilweg 18 Oppervlakte: 3.199 m² Parkeerratio: 1:63 m² v.v.o. (evt extra beschikbaarheid in overleg) Huurprijs: EUR 125,- per m² (v.v.o.) 1 Het Prismatrium is een in 2011 geheel

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Tijdelijk Gebruik van ACTA. Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011

Tijdelijk Gebruik van ACTA. Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011 Tijdelijk Gebruik van ACTA Presentatie voorbereidinggroep: Urban Resorten het TransformatieTeam ism de Alliantie 31 Mei 2011 Tijdelijk Gebruik van ACTA Wat komt er aan de orde? Wat is Tijdelijk Wonen Wat

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015 Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors 11 maart 2015 1 1 Werkgebied 2 2 2 Rotterdam Zuid 2014 Nederland Totaal G4 Rotterdam Zuid 7 Focus wijken %huishoudens met WWB-AO-of WWuitkering

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

The Summer Village 2013

The Summer Village 2013 The Summer Village 2013 Versie: 2 juli 2013 Inleiding Op het Berlageveld (voormalige bouwkundeterrein) verrijst de Green Village als levend en levendig duurzaam ondernemend dorp waar wetenschap en bedrijfsleven

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 multifunctionele locaties vraag naar betere locaties welke locatietypen

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie