Nijeboer, F.J. Het ontwerpen van technische complexe installatiesystemen en begeleiden van ontwerp en uitvoeringsprocessen binnen de utiliteitsbouw.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nijeboer, F.J. Het ontwerpen van technische complexe installatiesystemen en begeleiden van ontwerp en uitvoeringsprocessen binnen de utiliteitsbouw."

Transcriptie

1 Naam Nijeboer, Frederik Jan Roepnaam Edwin Titel Ing. Ing. MSc. MSc. Geboortejaar 1973 Nationaliteit s Beroep Installatietechnisch adviseur Beroepsopleiding afgerond in: 2007 Talent Development programma Royal Haskoning Utrecht University of Professional Education, MSc Integraal Ontwerpen in de Gebouwde Omgeving Hogeschool Den Bosch, Hogere Installatie Techniek University of Hertfordshire, Hatfield UK, MSc in Manufacturing Management Hogeschool Arnhem-Nijmegen, HTS werktuigbouwkunde, energietechniek. Vaardigheden Specialisme Relevante kwalificaties Huidige functie Het ontwerpen van technische complexe installatiesystemen en begeleiden van ontwerp en uitvoeringsprocessen binnen de utiliteitsbouw. Het ontwerpen van werktuigbouwkundige installaties, omvattende verwarmings-, ventilatie- en klimaatbeheersingsinstallaties, alsook sanitaire- en brandtechnische installaties ten behoeve van projecten in de utiliteitsbouw. Een werktuigbouwkundig ingenieur met brede technische, organisatorische, analytische en management vaardigheden. Technisch adviseur Mede eigenaar Nijeboer-Hage Technisch adviseurs Loopbaan Technisch / afdelingshoofd werktuigkundige afdeling Bureau Wieringa, Veendam, onderdeel van Royal Haskoning Vanaf 2006 onder de naam Royal Haskoning, divisie gebouwinstallaties Business Group Director, Posford Haskoning Ltd, Peterborough (UK) onderdeel van Royal Haskoning Ontwerper -, Ketel raadgevende ingenieurs, per 2000, onderdeel van Royal Haskoning

2 Werkervaring 2012 heden 2012 heden 2012 heden 2012 heden 2012 heden 2011 heden Nieuwbouw en renovatie MFC Gasselternijveen Dit project omvat het gefaseerd nieuw bouwen van 2 basisscholen van in totaal m2 en het renoveren van een dorpshuis, kinderdagverblijf en jeugdsoos van ca m2. Het systeem in de nieuwbouw bestaat uit lokale ventilatiesystemen, gekoppeld aan een centrale warmtepomp met gesloten grondcollector. De verlichting en klimaatinstallatie werken geheel op aanwezigheid en op CO2 concentratie en hoeveelheid beschikbaar daglicht. Inpassing Nationaal Archief in kantoorpand in Emmen Het maken van een haalbaarheidsstudie van de mogelijkheid en kosten van het inrichten van een bestaande kantoorpand aan het Bendienplein in Emmen met ca. 100 km archiefstelling. Het archief dient volledig te voldoen aan de eisen voor archiefbewaarplaatsen, conform de archiefwet en aanvullende eisen vanuit het nationaal archief. Het bestaande pand is ca m 2 groot. Herinrichting kantine stadskantoor Leeuwarden Het maken van een installatie-ontwerp voor de nieuwe inrichting van de kantine en bijeenkomstruimten in het bestaande stadskantoor in leeuwarden. Opzetten energiemonitoring, Hanzehogeschool Groningen Het opzetten van een systeem met een centrale SQL database om de diverse energiemeters en nutsmeters via het centrale GBS in te kunnen lezen en alle data op te slaan in deze database. Deze waarden worden vervolgens weer gebruikt voor energierapportages en controles van energiefacturen. Renovatie Barkmeijer Shipyards te Stroobos Het renoveren van de bestaande scheepswerf in Stroobos. Het ging hierbij om een ontwerp van de werktuigkundige en elektrotechnische installaties. Nieuwbouw Havengebouw Blauwestad In de Blauwestad is een nieuw havenkantoor ontworpen van ca. 800 m2, waarin naast een verkoopkantoor ook een havenkantoor en restaurant in zijn gehuisvest. Het gebouw beschikt over een gesloten horizontale grondcollector onder de boulevard welke in basis zorgt voor de benodigde warmte en koude. Het gebouw is

3 volledig vraaggestuurd geventileerd, obv een natuurlijk ventilatiesysteem. Tevens beschikt het gebouw in basis over een vloerverwarmingssysteem heden heden Analyse verhuizing PRA in Assen Het maken van een haalbaarheidsanalyse met kostenraming voor de mogelijkheid om het bestaande biologische laboratorium te verhuizen naar een nieuwe locatie van ca m 2 in Assen. Het ging hierbij om de technische mogelijkheden, haalbaarheid, mogelijke besparingen en investeringskosten van alle elektrische en werktuigkundige installaties. Nieuwbouw Grote Rozenstraat Rijkuniversiteit Groningen Het ontwerpen en begeleiden van de nieuwbouw en deels renovatie van de bestaande faculteit GMW van de Rijkuniversiteit in Groningen. Het gaat om ca m 2 nieuwbouw, bestaande uit studielandschappen, kantoren en algemene ruimten. In het project is gekozen voor lokale ventilatiesystemen die volledig worden opgenomen in de bouwkundige vloer en die per ruimte het klimaat regeling. Hierbij worden de lokale systemen ondersteund door een centraal betonkernactiveringssysteem. Aanpakken klimaatproblemen gemeentehuis Emmen Voor de gemeente Emmen is een plan opgesteld om de aanwezige klimaatproblemen in het gemeentehuis op te lossen. Hiervoor zijn plannen opgesteld, alsook kostenramingen. Het is vervolgens in samenspraak met een aannemer uitwerkt en uitgevoerd. Het gaat hierbij om diverse zaken, van het aanpassen van diverse naregelingen, tot het opnieuw inregelen van de klimaatsystemen. Nieuwbouw Wijkhuis en Bredeschool Helmond-West Het ontwerp van de werktuigkundige, elektrotechnische en transportinstallaties van een wijkhuis en bredeschool in Helmond, van ca m 2. In dit project is gekozen voor lokale ventilatiesystemen in combinatie met betonkernactivering en naregeling op de toevoerlucht. Het gebouw heeft verder een open energieopslag systeem in doubletvorm, alsook een energiedak en grijswaterinstallatie. Het gebouw voldoet volledig aan Frisse Scholen klasse B en op veel gebieden zelfs aan klasse A. Ook aan de verlichting is veel aandacht besteed met daglichtsimulerende verlichting, aanwezigheidsdetectie, intelligente daglichtkoepels met zontracering en compensatie op de hoeveelheid ingevallen daglicht in de ruimten. Het gebouw heeft een GPR score van 8,2 ondanks het vele beton in het gebouw.

4 2011 heden heden Nieuwbouw Alescon te Assen Het ontwerp van de werktuigkundige en elektrotechnische installaties van een sociale werkplaats in Assen. Het gata om een duurzaam pand met een verwarmingssysteem obv gaswarmtepompen. De verwarming is een combinatie van vloerverwarming en naverwarming/koeling via de ventilatielucht. Alle ventilatie en verlichting is vraaggestuurd per vertrek, aangevuld met compensatie obv daglichttoetreding en CO2 concentratie. Aanpassingen tentamenhal, Rijksuniversiteit Groningen Het ontwerpen en begeleiden van een nieuwe ventilatiesysteem voor de collegezaal van de centrale tentamenhal van de RUG. Het gaat hierbij om een zaal voor 500 studenten, welke vraaggestuurd wordt geventileerd via de vloer. Aanpassingen conservatorium, Hanzehogeschool Groningen Het verbeteren van de vocht- en temperatuur huishouding binnen het Prins Claus Conservatorium in Groningen, door het aanpassen en grotendeels vervangen van het centrale en lokale luchtbehandelingssysteem. Renovatie Marie Kamphuisborg, Hanzehogeschool Groningen Het volledig renoveren van een onderwijsgebouw van ca m 2. Hierbij is met name het comfort van de gevelvertrekken sterk verbeterd. Dit is gerealiseerd door een nieuwe buitengevel, i.c.m. vraaggestuurde (op CO2 basis) natuurlijke ventilatie, energiezuinige verlichting met aanwezigheidsschakeling en daglichtcompensatie. In de middengebieden is ook het klimaat sterk verbeterd door aanvullende verwarming en koeling, welke onderling aan elkaar is gekoppeld voor energie-uitwisseling. Aanpassingen Koninklijke drukkerij Van Gorcum, Assen Het verbeteren van het klimaat in de drukkerij, m.b.t. vocht en temperatuur en het renoveren van diverse kantoor en vergaderruimten, om het comfort te verbeteren, alsook om meer energie te besparen. Deltawonen, Margaretha Complex, Kampen Verzorgingshuis met 60 appartementen en 62 huurwoningen. Er zijn een aantal duurzame klimaat opties voorgesteld. Het klimaatconcept is opgebouwd uit vraaggestuurde natuurlijke ventilatie in combinatie met vloerverwarming. De duurzame

5 opwekking maakt gebruik van aardwarmte en zonne-energie, de afgifte op basis van betonkern-activering Nieuwbouw Paviljoen Rijksuniversiteit Groningen Het ontwerpen en begeleiden van een nieuw onderwijspaviljoen, met collegeruimten, kantoren, vergaderruimten en een bibliotheek. Het installatieontwerp bestaat uit betonkernactivering in combinatie met klimaatplafonds en mechanische ventilatie, gekoppeld aan een warmte- en koude opslaginstallatie. Vervangen warmteopwekking De Wieken GGz Drenthe Het begeleiden van de vervanging van de centrale warmteopwekking en regeling en het verbeteren van de warmtedistributie in het psychiatrische verzorgingstehuis De Wieken van GGz Drenthe te Assen. Nieuwbouw kantoor CBW-Mitex te Zeist Het ontwerpen van de technische installaties van het nieuwe kantoor van de brancheorganisatie CBW-Mitex te Zeist. Het klimaatontwerp bevat een zeer energiezuinig ontwerp, op basis van betonkernactivering in combinatie met klimaatplafonds en mechanische ventilatie, via een verdringingssysteem. De centrale warmte en koudebron wordt geleverd door een Open recirculatiebron in het terrein. Zowel de verwarming, koeling als ook de ventilatie zijn vraaggestuurd obv CO2 en aanwezigheid. De verlichting is een combinatie van TL5 verlichting, met daglichtcompensatie, aanwezigheidsdetectie en LED verlichting. Het project is aanbesteed obv de investering, inclusief een onderhoudscontract voor 30 jaar obv meetbare prestatie-eisen. Centraliseren gebouwbeheer Hanzehogeschool Groningen Het adviseren, ontwerpen en het begeleiden van de uitvoeren van het renoveren van de regeltechnische installaties van meerdere gebouwen van de Hanzehogeschool Groningen, alsook het opzetten van een centraal en overkoepelend gebouwbeheersysteem. Nieuwbouw woning in Haren Het adviseren, ontwerpen van een nieuwe luxe woning in Haren, waarin opgenomen een warmtepompinstallatie, gekoppeld aan een verticale grondcollector

6 heden Omzetten kantoor in Assen naar HBO opleidingsinstituut In Assen is een bestaand kantoor geheel omgebouwd naar een nieuw opleidingsinstituut voor sensortechnologie van de Hanzehogeschool Groningen. Het betrof de klimaatinstallaties, de verlichting, beveiliging en diverse werkplek- en onderwijsvoorzieningen. Renovatie en upgrading Getronics CyberCenter CCO Het begeleiden en coördineren van de engineering en uitvoering van het vergroten en optimaliseren van de koudecentrale van het Getronics CyberCenter in Oude Meer (Schiphol Oost), van 5 MW naar 7 MW koudeopwekking. Nieuwbouw 64 appartementen in Groningen Het ontwerpen van de installaties ten behoeve van een groep appartementen in Groningen. De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming in combinatie met natuurlijke drukgeregelde ventilatie. Nieuwbouw stoeterij Arcadia te Vledder Het ontwerpen en begeleiden van de nieuwbouw met bijbehorende woning van een stallencomplex van ca m 2 bvo. Het gebouw en de bijbehorende woning zal worden voorzien van een grondcollectorinstallatie, gekoppeld aan een warmtepomp t.b.v. de koeling en de verwarming. Nieuwbouw landgoed de Dodshoorn te Grolloo Het ontwerpen en begeleiden van de nieuwbouw met bijbehorende ontvangst- en bijgebouwen van een landgoed. Het gebouw is voorzien van een grondcollectorinstallatie, gekoppeld aan een warmtepomp t.b.v. de koeling en de verwarming. Upgrading datacenters KPN Het ontwerpen en begeleiden van de uitbreiding van verschillende datacenters van KPN in Bussum, Amsterdam, Haarlem, Almere en het doen van onderzoeken naar klimaatproblemen en problemen op het gebied van beschikbaarheid. Renovatie en opwaardering gebouwen Photonis te Roden Het ontwerpen en begeleiden van diverse renovaties van een cleanroom, testruimte en diverse produktieruimten van deze fabrikant van optische precisie-apparatuur.

7 Nieuwbouw datacenter Wenckebach te Amsterdam Het ontwerpen van de diverse technische installaties voor een nieuwe te bouwen datacenter in Amsterdam van ca m 2 netto zaaloppervlak, voor een netto op te stellen vermogen aan computerapparatuur van ca. 40MW, tegen een beschikbaarheid volgens de Tier3 normering. Koppeling koude tussen gebouwen Hanzehogeschool Groningen Het in bouwteamverband uitvoeren van de koppeling van diverse gebouwen (in totaal ca m 2 ) van de Hanzehogeschool op het Zerniketerrein in Groningen om centrale energievriendelijke restkoude te koppelen aan meerdere gebouwen. De installatie wordt ondersteund door een piekcentrale die de gevraagde piekvermogens aan de gebouwen zal leveren. Renovatie zorgcentrum Beth Shalom te Amsterdam Het ontwerpen en begeleiden van diverse installatieonderdelen en comfortstudies van de locaties Buitenveldert en Osdorp van dit Joods verzorgings- en verpleeghuis in Amsterdam. Onderzoek brandveiligheid parkeergarage Oosterpoort te Groningen In samenwerking met DGMR is er onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van de parkeergarage Oosterpoort in Groningen en het doen van voorstellen voor het verbeteren van de veiligheid en de luchtkwaliteit in deze garage. Nieuwbouw woning architectenbureau Kalfsbeek te Paterswolde Het ontwerpen van de klimaatinstallaties voor de woning van architectenbureau Kalfsbeek. De woning is voorzien van een grondcollectorinstallatie, gekoppeld aan een warmtepomp t.b.v. de koeling en de verwarming, middels vloerverwarming en betonkernactivering. Nieuwbouw woning familie De Jong te Rolde Het ontwerpen van de klimaatinstallaties voor deze woning van ca. 700 m 2 bvo. De woning is voorzien van een grondcollectorinstallatie, gekoppeld aan een warmtepomp t.b.v. de koeling en de verwarming, middels vloerverwarming en betonkernactivering.

8 Klimaatstudie gebouw Hanzeborg van de Hanzehogeschool Groningen Het onderzoeken van de kosten en mogelijkheden van een verbetering van de ventilatie- en comfortinstallaties van het gebouw Hanzeborg (ca m 2 bvo) en het doen van voorstellen en het aangeven van mogelijke alternatieven. Nieuwbouw Onderwijscampus in Winschoten Het ontwerpen en begeleiden van de nieuwbouw van de Onderwijscampus, van ca m 2 bvo, voor het VMBO onderwijs van het Noorderpoortcollege, AOC Terra en het Dollard College in Winschoten. Het gebouw is voorzien van bodemcollectoren en warmtepompen i.c.m. betonkernactivering t.b.v. de klimaatinstallaties. Nieuwbouw PPSW te Groningen Het begeleiden van de nieuwbouw van het onderwijsgebouw voor de Rijksuniversiteit Groningen. Nieuwbouw Eikstaete te Hoogeveen Het ontwerpen en begeleiden van de nieuwbouw van een gezondheidscentrum in Hoogeveen. Totaal ca m 2 bvo, voorzien van warmte- en koude middels een gesloten bodemcollectorsysteem. Nieuwbouw Bernouille te Groningen De nieuwbouw van het faculteitsgebouw Wiskunde en Natuurkunde (gebouw FBOR) van de Rijksuniversiteit Groningen. Bestaande uit collegezalen, restaurant, bibliotheek, kantoren, en praktijkruimten. Totaal ca m 2 bvo, o.a. voorzien van een sprinklerinstallatie, betonkernactivering en verwarming en koeling middels een warmte- en koude opslag in de bodem, gekoppeld aan een warmtepomp. Nieuwbouw Hof van Assen Het ontwerpen en begeleiden van de nieuwbouw van ca 77 seniorenwoningen en 60 intramurale verpleeghuisplaatsen in Assen. Het verpleeghuis is voorzien van een 5-tal decentrale warmtepompen.

9 Uitbreiding datacenters Atos Origin Het ontwerpen en begeleiden van diverse aanpassingen en uitbreidingen van de datacenters HD en PZW in Groningen en HWU, VA en de Hurk in Eindhoven. De projecten omvatten het plaatsen van actieve inductieve filterinstallaties en het uitbreiden van de redundante No-Break installaties, generatoren, koelinstallaties, computairs, midden- en laagspanningsverdeling, met als doel om de datacenters op te waarderen, de beschikbaarheid te vergroten en de capaciteit uit te breiden. De uitbreidingen weren allemaal gerealiseerd tijdens continue bedrijf van de datacenters. Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies Het ontwerpen en begeleiden van de nieuwbouw van het Sportinstituut, bestaande uit een zwembad, sporthal, gymzalen, winkels, onderwijsruimten, auditorium, fysio- en fitnessruimten. Totaal ca m 2 bvo, voorzien van betonkernactivering en verwarming en koeling middels een warmte- en koude opslag in de bodem. De zwembadinstallaties zijn voorzien van een zoutelektrolyse installatie. Hanzehogeschool Groningen, faculteit Economie Het ontwerpen en begeleiden van de nieuwbouw en renovatie van de faculteit Economie van de Hanzehogeschool te Groningen. Het project omvat betonkernactivering, koeling middels koude vanuit het naastgelegen Sportinstituut, drukonafhankelijke natuurlijke ventilatie en diverse andere technieken. Totaal nieuwbouw en renovatie van ca m 2. Universitair Medisch Centrum Groningen Het ontwerpen en begeleiden van diverse werktuigbouwkundige en elektrotechnische renovatieprojecten op het UMCG in Groningen. Nieuwbouw AOC Terra te Meppel Het ontwerpen van de werktuigbouwkundige, sanitaire en sprinklertechnische installaties voor deze MBO school. De klimaat installaties bestaan uit betonkernactivering in relatie met mechanische ventilatie. Nieuwbouw hoofdkantoor Menzis te Groningen Het ontwerpen en begeleiden van de werktuigbouwkundige installatie van de nieuwbouw van het hoofdkantoor van deze

10 verzekeraar in Groningen. Het kantoor van ca m 2 bestaat uit een centrale warmte- en koude opslaginstallatie gekoppeld aan klimaatplafonds op de werkplekken Verenigd Koninkrijk Organisatiewijziging UK Business Group Director Het veranderen van een adviesgroep naar een meer marktgerichte organisatie. Renovatie drinkwaterproductie de Beerenplaat te Rotterdam Projectleider Een haalbaarheidsstudie en voorontwerp voor de renovatie van het filtergebouw van de drinkwaterproduktiebedrijf Europoort te Beerenplaat, Rotterdam. Nieuwbouw World Trade Center Amsterdam, projectdeel IV en V Projectmanagement van de totale werktuigbouwkundige, elektrotechnische en transporttechnische installaties van het kantoorgebouw van ca m 2. Het 100 meter hoge gebouw is o.a. voorzien van hoge snelheidsliften, roltrappen, daglichtregelingen, automatische zonwering, energieopslag uit de bodem, twee warmtepompen, laag temperatuur verwarming en hoog temperatuur koeling en aansturing van klimaat, zonwering en verlichting via een LON netwerk. Renovatie en nieuwbouw van het Stedelijk Museum Amsterdam Ontwerper Het ontwerpen van de energiecentrale voor het museum en het begeleiden van de aanbesteding hiervan. Het betreft een energieopslag installatie voorzien van twee warmtepompen, ondersteund door een stadsverwarmingsaansluiting. Nieuwbouw en renovatie van de Luifelbaan te Leiden Het projectmanagement van het voorontwerp en het definitief ontwerp van de uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum in Leiden. De ontworpen disciplines zijn klimaat, sanitair, algemene elektra, liften en roltrappen. Nieuwbouw en renovatie Lectorium Rosicrusianum te Haarlem Het projectmanagement van de totale werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties van het hoofdkantoor van deze geloofsgemeenschap. Renovatie Schiekade 34 te Rotterdam Renovatie van de klimaatinstallaties, de sanitaire installaties en de

11 elektrotechnische installaties van dit kantoorgebouw in Rotterdam Renovatie Audiologisch Centrum Amersfoort Projectmanagement voor het begeleiden van de renovatie van de klimaatinstallaties in het Audiologisch Centrum. Renovatie gemeentehuis Maassluis Projectmanagement van de renovatie van de klimaatinstallaties en de verlichtingsinstallaties in de afdeling sociale zaken van het gemeentehuis in Maassluis. Nieuwbouw Transferhal Arnhem Centraal Projectmanagement van het voor- en definitief ontwerp van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en transport installaties van de nieuw te bouwen transferhal als vervanging van het huidige stationsgebouw in Arnhem. Nieuwbouw Medisch Centrum Nieuwland in Amersfoort Projectmanagement voor het totale pakket aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties voor dit wijkcentrum in Amersfoort. Nieuwbouw distributiecentrum Lucky Leder te Leidschendam Het projectmanagement van het totale project, betreffende kantoren en een distributiehal. Het project betrof het totale pakket aan werktuigbouwkundige, elektrotechnische en transportinstallaties. Nieuwbouw Trinity Building Amsterdam Het projectmanagement van de totale werktuigbouwkundige, elektrotechnische, transporttechnische en sanitaire installaties van dit vrij verhuurbare kantoor van ca m 2. De installaties bevatten daglichtregeling, energieopslag in de bodem, twee warmtepompen, ondersteund door een stadsverwarmingsaansluiting en een lage temperatuursverwarming, gecombineerd met hoge temperatuurskoeling. Nieuwbouw Kamer van Koophandel in Alkmaar Het projectmanagement van de gehele werktuigbouwkundige, elektrotechnische, sanitaire en transport installaties.

12 Renovatie van de Brinkmann Passage in Haarlem Renovatie van de werktuigbouwkundige installaties van dit winkelcentrum in Haarlem. Nieuwbouw Flevo Recycling Centrum in Emmeloord Ontwerper Het ontwerpen van de werktuigbouwkundige installaties voor het kantoordeel van dit productiebedrijf. Nieuwbouw gemeentehuis Schouwen Duiveland Ontwerper Het ontwerpen van de klimaatinstallatie, de sanitaire installaties, het maken van diverse energiestudies en het begeleiden van het verkrijgen van subsidies. De klimaatinstallaties zijn o.a. voorzien van natuurlijke drukonafhankelijke ventilatie, betonkernactivering, vrijhangende klimaatplafonds, een warmtepompinstallatie en een installatie t.b.v. het conditioneren van een archiefbewaarplaats. Uitbreiding en Renovatie Hogeschool Enschede Projectleider Het ontwerpen van de werktuigbouwkundige en sanitaire installaties, voorzien van drie warmtepompen. Het projectmanagement van het totale project voor de W,E en T- installaties. Uitbreiding en renovatie Stadskantoor Culemborg Ontwerper Het ontwerpen van de klimaatinstallaties en de sanitaire installaties van dit stadskantoor. Het ontwerp voorziet in een centrale warmte-koudeopslag installatie in combinatie met een warmtekracht-installatie. Uitbreiding en Renovatie Gemeentehuis Katwijk Ontwerper Ontwerpen van de werktuigbouwkundige installaties, voorzien van warmtepomp en energieopslag in de bodem.

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34 Energie Efficiency Plan 2013-2016 Verzamelrapport Pagina 1 uit 34 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat

Nadere informatie

DeernsData. Beter zicht op de techniek. Rondetafel Discussie: Hechte samenwerking met architect succesvol bij prijsvragen.

DeernsData. Beter zicht op de techniek. Rondetafel Discussie: Hechte samenwerking met architect succesvol bij prijsvragen. DeernsData Rondetafel Discussie: Hechte samenwerking met architect succesvol bij prijsvragen Getz in beeld: Het nieuwe uitgaanscentrum in Amsterdam Beter zicht op de techniek nummer 16 - juli 2007 Klant

Nadere informatie

Magazine. Woningbouw en utiliteit komen samen bij ITBB De warmtepomp is hot efficiënt verwarmen en koelen

Magazine. Woningbouw en utiliteit komen samen bij ITBB De warmtepomp is hot efficiënt verwarmen en koelen ITBB. Elektrotechniek Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren Medische facilitaire voorzieningen Projectmatig

Nadere informatie

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk -

SKB-project WKO waar voor je geld! - De Praktijk - SKB-project WKO waar voor je geld! SKB-project WKO waar voor je geld! Januari 2014 Hoofdauteurs OD NZKG/ Marlies Lambregts en Patrick Teunissen Co-auteurs IF Technology/ Marc Koenders en DWA/ Hans Buitenhuis

Nadere informatie

Grontmij Energie www.grontmij.nl

Grontmij Energie www.grontmij.nl Grontmij Energie Afbeelding voorzijde Soeters van Eldonk Architects 2 Voorwoord Grontmij is een duurzaam ontwerp-, advies- en managementbureau dat actief is in de markten water, energie, infrastructuur

Nadere informatie

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM

MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM THEMANUMMER 7, JUNI 2014 STRATEGISCH VASTGOED VISIE MARIANNE VAN DER HARTEN VAN ZORGINSTELLING DE NOORDERBRUG DOORBREEKT HET TABOE EN GOOIT DE VASTGOEDSTRATEGIE OM DE CIRKEL ROND DE PIJNPUNTEN VAN DECENTRALISATIE

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com Duurzaam vastgoed Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND DUURZAAMHEIDsrapport 2011 www.ingreim.com ING Real Estate Investment Management Een toonaangevende speler, gericht op de

Nadere informatie

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M.

Nadere informatie

-emissie in de praktijk

-emissie in de praktijk Reductie van -emissie in de praktijk Uitgerekend -emissie Samen werken aan -reductie Klimaatverandering staat ondanks of zoals sommigen zullen betogen, mede dankzij de financiële crisis nog steeds hoog

Nadere informatie

Mogelijkheden energiesprong in de zorg

Mogelijkheden energiesprong in de zorg ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2012 R10597 Mogelijkheden energiesprong in de zorg Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866

Nadere informatie

Projectplan Technische Onderbouwing. Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Herontwikkeling Tropicana Rotterdam

Projectplan Technische Onderbouwing. Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Herontwikkeling Tropicana Rotterdam Projectplan Technische Onderbouwing Kantoren vernieuwen naar energieneutraal Herontwikkeling Tropicana Rotterdam wata waiffikiman -,,g11,1bzslffil"" op loss ing e n z ijn _ ilti ima im"eirri came 11Mlat

Nadere informatie

Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014

Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014 Kansen voor restwarmtebenutting uit datacenters Mei 2014 Bart Roossien en Marcel Elswijk P a g i n a 2 Samenvatting In 2012 gebruikten datacenters 2% van de Nederlands elektriciteitsproductie. De warmte

Nadere informatie

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Op het maatschappelijk vastgoed kan 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten worden bespaard. Veel gemeenten zijn bezig het beheer van hun vastgoed

Nadere informatie

Dure plannen, goedkope oplossingen

Dure plannen, goedkope oplossingen Dure plannen, goedkope oplossingen Adviseren over organisatie en financiering van energiebesparing in de utiliteitsbouw >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 3 Deel 1: Mogelijke financiële

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

aan ambities / bouwen Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda

aan ambities / bouwen Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda / bouwen aan ambities Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda Spoorzone Delft The Base, Schiphol: Houten diagrid voor

Nadere informatie

SECTORSTUDIE KANTOORHOUDENDE DIENSTVERLENING

SECTORSTUDIE KANTOORHOUDENDE DIENSTVERLENING SECTORSTUDIE KANTOORHOUDENDE DIENSTVERLENING ir. E.R. van den Ham Climatic Design Consult Nijmegen/Amsterdam NEEDIS Postbus 1 1755 ZG Petten telefoon: 0224-564750 telefax : 0224-563338 NDS--96-012 november

Nadere informatie

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Deel 2 Deel 3 Wereldbeeld 4 Inleiding 6 Het energetisch optimale datacenter 9 De EUE voorbij

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen 1 Bebouwmonitoring met energieprofielen Inhoud De energieprofielaanpak 3 1. Waarom energieprofielen? 4 2. Hoe werkt

Nadere informatie

Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN

Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN Management Samenvatting Het energieverbruik, en dan met name het gasverbruik, ligt behoorlijk hoog. Een reden om een energieonderzoek uit te voeren en vast

Nadere informatie

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012

BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN. Beoordelingsrichtlijn Datacenters. Versie 1.0, Februari 2012 BRL-2012 V1.0 BREEAM-NL 2012 KEURMERK VOOR DUURZAME VASTGOEDOBJECTEN Beoordelingsrichtlijn Datacenters Versie 1.0, Februari 2012 Uitgave: Dutch Green Building Council Postbus 1819 3000 BV Rotterdam Breeam-NL

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD

BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD ENERGIEVERKENNING BEDRIJVENTERREIN HARSELAAR BARNEVELD Eindrapport BECO Groep Oktober 2008 Toon Buiting Allard van Krevel Jochem Blok SAMENVATTING De gemeente Barneveld wil inzicht in de mogelijkheden

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen # Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen Bundeling van geldbronnen noodzakelijk Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen 1 2 ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

Nadere informatie

Renovatie Journaal. Tripolis gebouw 200 opgeleverd. Voorwoord. Nummer 8, april 2010. In dit nummer o.a.:

Renovatie Journaal. Tripolis gebouw 200 opgeleverd. Voorwoord. Nummer 8, april 2010. In dit nummer o.a.: Renovatie Journaal Voorwoord Heembouw is specialist op het gebied van renovatie. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van onze meest recente renovatie-projecten, zowel op het gebied van

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie