«I wish It wouldn t all depend on Me» Elizabeth ERWIN, Leslie SOODAK, Pamela WINTON, Ann TURNBULL (2001)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "«I wish It wouldn t all depend on Me» Elizabeth ERWIN, Leslie SOODAK, Pamela WINTON, Ann TURNBULL (2001)"

Transcriptie

1 «I wish It wouldn t all depend on Me» Elizabeth ERWIN, Leslie SOODAK, Pamela WINTON, Ann TURNBULL (2001)

2 UITGANGSPUNTEN dit onderzoek steunt op de gedachte dat families partners zijn in school- en interventieprogramma s voor kinderen met speciale noden families zijn de eerste bron van ondersteuning én een te respecteren bron van informatie

3 UITGANGSPUNTEN partnerschappen tussen families en professionelen zijn essentieel voor het bekomen van resultaten v.w.b. gezondheid, ontwikkeling en welzijn kinderen bij de groeiende aandacht voor inclusieprocessen komt de positie van ouders nog meer centraal te staan sommige ouders moeten zoveel verantwoordelijkheid opnemen bij inclusieprocessen dat het oude evenwicht tussen professionelen en ouders soms anders komt te liggen globaal evaluatie-onderzoek wees uit dat inclusie méér kans heeft op slagen als de ouders als volwaardige partners participeren

4 Waar gaat dit onderzoek over? 1. er wordt een overzicht geleverd van onderzoek m.b.t. de relatie tussen familieperspectieven en inclusie sinds er wordt een kader gepresenteerd waarmee de betrokkenheid van ouders in inclusie-processen beter kan begrepen worden 3. er wordt een een geheel aan voorstellen gepresenteerd waarmee de partnerschappen tussen ouders en professionelen versterkt kunnen worden

5 I.ONDERZOEK sinds 1980 De vroegste studie dateert van De ouders (moeders!) van 31 kinderen met lichte tot matige beperking waarvan sommigen minimaal 6 uur per week in het gewone onderwijs doorbrachten werden betrokken. - ouders waren vooral op zoek naar een school die de ontwikkeling van hun kind zou bevorderen - ouders die voor een gewone school kozen dachten dat de interactie met gewone kindjes de (sociale) ontwikkeling van hun kinderen zou ten goede komen

6 ONDERZOEK sinds ouders die kozen voor de gewone school hoopten dat hun kind zou groeien door de confrontatie met de échte wereld. Ze maakten zich wel zorgen over de ondersteuning, over het niet voldoende opgeleid zijn van leerkrachten en staff, en over het tekort aan steun vanuit sociale diensten e.d. - ouders die kozen voor een speciale school waren vooral ongerust over het eventueel pesten of verwerpen van hun kind door de andere kinderen - ouders die kozen voor een speciale school dachten hier voor zichzelf een beetje rust te kunnen vinden (ze moesten niet altijd met hun kind werken )

7 ONDERZOEK sinds 1980 het was opvallend dat moeders uit de inclusiegroep de meest positieve resultaten rapporteerden (werden doelen gehaald, werd er voldaan aan de noden van hun kinderen?)

8 Verder onderzoek in de 80 er jaren de perspectieven van ouders werden steeds meer betrokken (ook in longitudinaal onderzoek) de uitdagingen van de echte wereld, het kunnen leren van andere kinderen kwamen als positieve effecten aan bod. de opleiding van leerkrachten, de combinatie van school met intensieve therapie en het ontbreken van speciale uitrusting/materiaal werden als minpunten vermeld

9 Verder onderzoek in de 80 er jaren veel families gaven aan dat inclusie beter werkte voor hun kinderen dan voor hen families zagen dat ze niet de verhoopte eigen contacten met gezinnen met kinderen zonder speciale noden hadden

10 Onderzoek in de jaren 90 GURALNICK voerde een grote studie uit met 222 kleine kinderen (4 tot 6 jaar) en kwam tot dezelfde resultaten als vorig onderzoek hij kon wel nog aantonen dat bvb. de oude indelingen met graad van beperking weinig of geen invloed hadden op de mening van de ouders; alleen ouders van kinderen met gedragsproblemen maakten zich méér dan anderen zorgen over de mogelijks negatieve gevolgen van inclusie

11 Onderzoek in de jaren 90 STOIBER, GETTINGER en GOETZ (1998) vonden uit onderzoek met grote groepen ouders dat: 1). ouders met hogere of middenklasse inkomens positiever stonden tgo. inclusie dan ouders uit lagere inkomensklassen 2). hoe hoger de opleidingsgraad van de ouders, hoe positiever de ingesteldheid, 3). ouders met 1 of 2 kinderen stonden positiever dan ouders met vier of meer kinderen, 4). gehuwde ouders stonden positiever dan alleenstaande ouders, 5). er werden geen verschillende houdingen gevonden tussen families die in de stad of op het platteland wonen

12 Onderzoek in de jaren 90 BENNET en collega s (1997, 1998) werkten o.a. met diepteinterviews met ouders en leerkrachten: 1)inclusieouders rapporteerden zeer positieve resultaten 2). de aanwezigheid van rolmodellen om te imiteren stond hoog op de positieve rangorde 3). leerkrachten bleken minder breed positief t.o.v. inclusie te staan dan ouders, 4). de ouders zagen goede samenwerking, het ondersteunen van vriendschappen en de betrokkenheid van ouders als dé factoren die inclusie zouden helpen slagen

13 Onderzoek in de jaren 90 in 1998 probeerde BENNETT voor het eerst consequent het perspectief van vaders in zijn onderzoek te betrekken. Belangrijkste resultaten: - het wereldbeeld van de ouders was een belangrijke factor bij het kiezen voor inclusie - de ouders waren op zoek naar mogelijkheden voor inclusie in alle levensdomeinen - inclusie bestond uit meer dan fysieke integratie; ondersteuning en indien nodig therapie worden mee van belang geacht

14 Onderzoek in de jaren 90 - rolmodellen en contacten in de échte wereld bleken hier ook voorop te staan als beoogde voordelen; angst voor verwerping door andere kinderen en het niet (voldoende) aanwezig zijn van nodige ondersteuning bleek ook hier de grootste vrees - ouders mochten dan wel veel belang hechten aan participatie en samenwerking, toch vonden velen dat informale contacten van groot belang waren

15 Voorlopige conclusies ondanks de vele en snelle veranderingen veranderde er niet zoveel er vond een verschuiving plaats van het familieperspectief met focus op het kind naar een focus op het welzijn van de hele familie onderzoek moet niet langer alleen voor-en nadelen van inclusie onderzoeken maar ook de rol die families willen spelen en de resultaten inclusieprocessen voor het gehele gezin

16 II.Onderzoek verschuift van het al dan niet naar het HOE zoekend naar oplossingen voor een proces met meervoudige en complexe factoren die meespelen in het al dan niet kwaliteitsvol kunnen participeren van ouders(soodak en ERWIN, 2000): 1. het binnenkomen in het proces heeft een blijvend effect 2. het algemene schoolklimaat/schoolcultuur speelt een kapitale rol 3. de visie op zichzelf was cruciaal 4. de kwaliteit van ouder-professioneel relatie is van groot belang

17 Het binnenkomen in een inclusieproces het begint al dikwijls met de grote hoeveelheid energie die ouders in het zoeken van een school stoppen de soms ronduit negatieve ervaringen hebben invloed op het vertrouwen, de communicatie en de interactie met het personeel

18 schoolklimaat/schoolcultuur de formele en informele structuren en kanalen van de school zijn van groot belang een open deur politiek de visie op kinderen blijkt van groot belang dit geheel heeft een sterk effect op de samenwerking, de participatie en de inclusie met en van de ouders

19 de visie van ouders op zichzelf een zeer belangrijke factor kan omschreven worden als het in evenwicht houden van de BALANS tussen alle opdrachten in hun leven de ouders willen gehoord en geïnformeerd worden veel ouders willen de HARMONIE in het hele proces centraal stellen

20 de kwaliteit van de relatie tussen ouders en hulpverleners blijkt dat sommige ouders contacten hebben op verschillende niveau s belangrijkste thema s blijken te zijn:vertrouwen gedeelde visie - open communicatie

21 III.een agenda voor de toekomst:programma-binnenkomst(1) het aantal kwaliteitsvolle inclusieve projecten voor kleine kinderen zou moeten toenemen zodat ouders meer keuzemogelijkheden hebben overleg tussen verschillende diensten zou vlotter (naar integraal overleg?) moeten verlopen zodat ouders bij overgangssituaties minder lang moeten dwalen

22 III.een agenda voor de toekomst:programma-binnenkomst (2) organisaties van ouders kunnen best als netwerken van experten ingeschakeld worden om nieuwe ouders bij hun zoektocht te bemoedigen en te ondersteunen scholen kunnen barrières vanbij het begin kleiner maken door hun inschrijvingsprocedures duidelijk op inclusieprojecten af te stemmen

23 III.een agenda voor de toekomst: schoolcultuur de scholen slagen het makkelijkst in hun inclusieprojecten als deze consequent gekoppeld worden aan globale onderwijsvernieuwingen scholen kunnen best gebruik maken van middelen die leiden tot systemische veranderingen en waarbij teambuilding/- ondersteuning een belangrijk aspect vormt

24 III.een agenda voor de toekomst:kwaliteitsvolle relaties tussen ouders en professionelen de kloof tussen woord en daad zou moeten gedicht kunnen worden de opleiding van betrokken professionelen zou van hogere kwaliteit moeten worden door o.a. een grotere multidisciplinaire oriëntatie programma s en diensten zoeken best naar een oplossing die nauw aansluit bij het waarden-systeem van de familie/ouders er wordt best gezorgd voor adekwate onder-steuning van leerkrachten en kinderen in inclusieve omgevingen

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

De waarde van de buitenschoolse opvang. Hoofdstuk 9

De waarde van de buitenschoolse opvang. Hoofdstuk 9 114 De waarde van de buitenschoolse opvang Peter, de vader van Fleur (4), is eigenlijk blij verrast over de positieve kanten van de buitenschoolse opvang. Je begint als ouder met het idee: als wij beiden

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Versterken van vaderschap in Amsterdam

Versterken van vaderschap in Amsterdam Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Trees Pels Susan Ketner Pauline Naber (red.) 1 2 Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Redactie:

Nadere informatie

Sportclubs in de jeugdketen

Sportclubs in de jeugdketen Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen Niels Hermens Rob Gilsing Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

ergeten meer dan Meer dan Vergeten

ergeten meer dan Meer dan Vergeten meer dan Meer dan V een programma over dementie en oudere migranten ontwikkeld door Unie KBO en NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) in samenwerking met bureau Kleurrijk Advies Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN MET MANTELZORGERS EN ANDERE PROFESSIONALS

SAMEN ZORGEN MET MANTELZORGERS EN ANDERE PROFESSIONALS SAMEN ZORGEN MET MANTELZORGERS EN ANDERE PROFESSIONALS Tips en bespreekpunten voor de thuiszorgsector Marieke van Wieringen Marjolein Broese van Groenou Peter Groenewegen Samen zorgen, nu en in de toekomst

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) RAISING ACHIEVEMENT FOR ALL LEARNERS KWALITEIT IN INCLUSIEF ONDERWIJS

RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) RAISING ACHIEVEMENT FOR ALL LEARNERS KWALITEIT IN INCLUSIEF ONDERWIJS RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) RAISING ACHIEVEMENT FOR ALL LEARNERS KWALITEIT IN INCLUSIEF ONDERWIJS KERNPUNTEN Inleiding Deze paper geeft een samenvatting van

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Inhoudstafel 1. Twee kantelmomenten 6 1.1 Wat is familiaal geweld?... 6 1.2 Hoe vaak

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven. What Do You Think? in samenwerking met

Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven. What Do You Think? in samenwerking met Dat denken we ervan Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven 1 in samenwerking met In memoriam Peter Ryssack 2 Redactie: UNICEF België - What do you think? Gaëlle Buysschaert - Maud Dominicy

Nadere informatie