Overleg middenveld 2 de generatie stroomgebiedbeheerplannen. Brussel, 28 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overleg middenveld 2 de generatie stroomgebiedbeheerplannen. Brussel, 28 mei 2014"

Transcriptie

1 Overleg middenveld 2 de generatie stroomgebiedbeheerplannen Brussel, 28 mei

2 Overleg middenveld 2 de generatie stroomgebiedbeheerplannen Verwelkoming Brussel, 28 mei

3 Overleg middenveld 2 de generatie stroomgebiedbeheerplannen Agenda Lieve De Roeck, VMM, secretaris CIW Brussel, 28 mei

4 Agenda Het tijdschema en werkprogramma: waar staan we? (7 ) De stroomgebiedbeheerplannen helikoptervlucht met enkele snapshots (60 toelichting + 15 vragen) 4

5 Agenda De stroomgebiedbeheerplannen scenario-analyses en disproportionaliteitsanalyse (20 toelichting + 30 vragen) Het openbaar onderzoek: praktisch (7 ) Mededelingen adviesraden 5

6 Overleg middenveld 2 de generatie stroomgebiedbeheerplannen Het tijdschema en werkprogramma: waar staan we? John Emery, VMM, secretaris PPG Brussel, 28 mei

7 TS & WP: waar staan we? Overwegingsdocumenten Waterbeleidsnota/ TS &WP Waterbeleidsnota VR 20/12/ Richtlijnen plan-mer (dossiernr. PL0130) 7

8 TS & WP: waar staan we? 8

9 planvorming 2 de gen stroomgebiedbeheerplannen overleg bekkenspecifiek deel Bekkenbestuur Algemene bekkenvergadering Bekkenbureau Bekkenraad ABO GTO xx/xx/13 xx/xx/ Openbaar onderzoek & adviesronde uiterlijk 9/07/14 8/01/15 22/12/15 Stroomgebiedbeheerplan Schelde Beheerplan Vlaams deel internationaal stroomgebieddistrict Schelde (voorbereiding door de CIW) Bekkenspecifiek deel xxbekken (voorbereiding door de bekkenstructuren) Grondwatersysteemspecifieke delen (voorbereiding door de CIW) besprekingen actielijst xx/xx/13 voorontwerp voorontwerp 4/4/14 CIW 2/7/14 voorontwerp besprekingen voorontwerp bekkenspecifiek deel 13/6/14 21/5/14 6/5/14 Voorontwerp Stroomgebiedbeheerplan Schelde besprekingen ontwerp bekkenspecifiek deel xx/x/15 xx/x/15 xx/x/15 xx/x/15 CIW verwerkt opmn OO BSn verwerken opmn OO CIW verwerkt opmn OO CIW Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan Schelde Politieke besluitvorming Vlaamse Regering Definitief Stroomgebiedbeheerplan Schelde 9

10 Stroomgebiedbeheerplannen Planonderdelen en inhoudstafel Tom Huysmans, VMM, secretaris CIW WG kaderrichtlijn Water Brussel, 28/05/

11 Stroomgebiedbeheerplannen: planonderdelen en inhoudstafel (1) Stroomgebiedbeheerplan stroomgebiedniveau bekkenspecifieke delen grondwatersysteemspecifieke delen DIWB Kaderrichtlijn Water Overstromingsrichtlijn 11

12 Stroomgebiedbeheerplannen: planonderdelen en inhoudstafel (2) Eindproducten 12

13 Stroomgebiedbeheerplannen: planonderdelen en inhoudstafel (3) stroomgebiedniveau bekkenniveau grondwatersysteemniveau Het beheerplan voor het Vlaams deel van het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde/Maas 1. Algemene gegevens 2. Analyses en beschermde gebieden 3. Doelstellingen en beoordelingen 4. Visievorming 5. Maatregelenprogramma (+ generieke acties) 6. Conclusies Bekkenspecifieke delen van het Stroomgebiedbeheerplan van Schelde/Maas voor Vlaanderen + + (per bekken) 1. Algemene gegevens 2. Analyses en beschermde gebieden 3. Doelstellingen en beoordelingen 4. Visievorming 5. Actieprogramma 6. Conclusies Grondwatersysteemspecifieke delen van het Stroomgebiedbeheerplan van de Schelde/Maas voor Vlaanderen (per grondwatersysteem) 1. Algemene gegevens 2. Analyses en beschermde gebieden 3. Doelstellingen en beoordelingen 4. Visievorming 5. Actieprogramma 6. Conclusies 13

14 Stroomgebiedniveau Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen Tom Huysmans, VMM, secretaris CIW WG kaderrichtlijn Water Brussel, 28/05/

15 Stroomgebiedniveau: Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen 15

16 Stroomgebiedniveau: Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen Waterlichamen Oppervlaktewater- en grondwaterlichamen Basiseenheid voor het inventariseren van gegevens (druk, toestandsbeoordeling,..) Op stroomgebiedniveau Toelichting van methodieken Weergave en bespreking van resultaten (verdere verfijning bekkenniveau ) Karakterisering, analyses, 16

17 Stroomgebiedniveau: Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen Karakterisering (oppervlaktewaterlichamen) Afbakening o.b.v. afstroomoppervlakte Vlaams, lokaal 1 ste orde en lokaal 2 de orde What s new? Door fusies: 195 Vlaamse waterlichamen Categorieën en types Statuut: Natuurlijk, kunstmatig of sterk veranderd o.b.v. nuttige doelen. Karakterisering milieudoelstellingen 17

18 Stroomgebiedniveau: Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen Karakterisering: sterk veranderd? Hydromorfologische wijzigingen t.g.v. menselijke ingrepen en dient 1 of meer nuttige doelen Havenfaciliteiten Scheepvaart Water bestemd voor menselijke consumptie Hernieuwbare energieopwekking Bescherming tegen overstromingen What s new?: Waterregulatie voor de landbouw (landdrainage en waterhuishouding/waterregulatie) 18

19 Stroomgebiedniveau: Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen Aantal sterk veranderde waterlichamen SGBP I SGBP II Schelde 91 (/182) = 50% 108 (/177) = 61% Maas 8 (/20) = 40% 7 (/18) = 39% 19

20 Stroomgebiedniveau: Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen Analyses Integratie KRLW en ORL (overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten) Druk- en impactanalyse: what s new: Op waterlichaamniveau Vrachtenbalans (o.a. zuurstofbindende stoffen, nutriënten, zware metalen) Emissie-inventaris prioritaire stoffen (+-40 stoffen) Hydromorfologische veranderingen Drempels voor significante drukken 20

21 Stroomgebiedniveau: Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen Analyses Economische analyse waterdiensten Afbakening waterdiensten Organisatie van de watersector (situatie maart 2014) Globale kostenterugwinning & kostenterugwinning op niveau van de gebruikssectoren What s new? Kostenterugwinning drinkwaterproductie en distributie per gebruikssector. 21

22 Stroomgebiedniveau: Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen Milieukwaliteitsnormen Fysico-chemische parameters (zuurstofhuishouding, nutriënten, zoutgehalte, ) Biologische kwaliteitselementen (Fytoplankton, macrofyten, fytobenthos, macro-invertebraten, vis) 5 of 4 klassen Type-specifieke normen/ecologische kwaliteitsratio s Sterk veranderde en kunstmatige WL: norm/ekr kan aangepast worden (bv. opgeloste zuurstof, macrofyten ). 22

23 Stroomgebiedniveau: Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen Milieukwaliteitsnormen: gevaarlijke stoffen Normen niet-typespecifiek 2 klassen: goed / niet goed Geen aangepaste normen i.f.v. GEP Normen vast te stellen door lidstaten Besluit Milieukwaliteitsnormen 21/05/2010 Periodieke herziening 23

24 Stroomgebiedniveau: Analyses, oppervlaktewaterlichamen en milieukwaliteitsnormen Voorbereiding nieuw besluit MKN Implementatie Europese dochterrichtlijn prioritaire stoffen tegen uiterlijk 15/09/ bestaande normen worden herzien 12 nieuwe PS worden toegevoegd Aanpassen/toevoegen beperkt aantal MKN gevaarlijke stoffen Indien sterk afwijkend t.o.v. buurlanden Indien vaak aangetroffen in oppervlaktewater en nog geen norm beschikbaar Biologische normen: herziene Europese intercalibratieresultaten 24

25 Bekkenspecifieke delen Van maatregelenprogramma naar actieprogramma door een gebiedsgerichte benadering Annick De Winter, W&Z, bekkencoördinator Bovenschelde Brussel, 28 mei

26 Inhoud Inleiding bekkenspecifieke delen Gebiedsgerichte benadering Actieprogramma bekkenspecifiek deel Totstandkoming van de bekkenspecifieke delen

27 Inleiding

28 Inleiding BSD maken delen uit van SGBP Focus op waterbeleid in het bekken en acties geënt op waterlichamen (Vlaamse en lokale 1 ste en 2 de orde). Voortbouwen op 1 ste generatie waterbeheerplannen Het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan bepaalt het integraal waterbeleid gebiedsgericht doorvertaald voor het desbetreffende bekken. Het geeft nadere uitvoering aan de waterbeleidsnota en het stroomgebiedniveau.

29 Gebiedsgerichte benadering Visie Cf. krachtlijnen Waterbeleidsnota Algemeen Hoe gaan we de goede toestand van het oppervlaktewater halen? Hoe pakken we duurzaam en efficiënt beheer van de watervoorraden aan? Hoe minimaliseren we de schade van wateroverlast en watertekort? Hoe stimuleren we multifunctioneel gebruik van water verder? Gebiedsgerichte benadering Speerpuntgebieden / aandachtsgebieden Andere gebieden Afbakening overstromingsgebieden en oeverzones 29

30 Gebiedsgerichte benadering SPEERPUNTGEBIEDEN: goede toestand haalbaar ingeschat tegen 2021 AANDACHTSGEBIEDEN: goede toestand haalbaar ingeschat tegen

31 Gebiedsgerichte benadering

32 Maatregelenprogramma Actieprogramma MAATREGELEN (94) GEBIEDSSPECIFIEKE VISIE (± 2000) 1. Europese wetgeving ACTIES ACTIES 2. Kostenterugwinning- en vervuiler betaalt beginsel 3. Duurzaam watergebruik beslist generiek 4. Beschermde en waterrijke gebieden (OW & GW) 5. Kwantiteit (OW & GW) 6. Overstromingen 7. Voorkomen of vermindering verontreiniging (OW & GW) 8. Hydromorfologie en waterbodems bijkomend gebiedsspecifiek stroomgebied bekken grondwatersysteem 9. Andere

33 Actieprogramma Juni 2013: een maximale actielijst Augustus 2013: prioritering maximale actielijst (klasse I of II) Doel: komen tot een klasse-indeling I: II: criteria Kosteneffectiviteit (30% in weging) Effect op meerdere compartimenten (30%) Gebiedsspecifieke visie (30%) Samenhang met andere acties (10%) Oktober 2013 februari 2014: budgetcontrole door waterbeheerders/initiatiefnemers 33

34 Actieprogramma April 2014: scenario-analyse, disproportionaliteitsanalyse en afwijkingen (haalbaarheid betaalbaarheid actieprogramma) Juni 2014: voorontwerp van actieprogramma, als onderdeel van bekkenspecifieke deel SGBP

35 Totstandkoming van de bekkenspecifieke delen Proces voorontwerp openbaar onderzoek vanaf 9 juli vaststelling afwerken Vlaamse ontwerp Regering juni 2014 Goedkeuring voorontwerpen bekkenspecifieke delen voorontwerp SGBP Schelde Integratie in SGBP 35

36 Totstandkoming van de bekkenspecifieke delen Rol lokale besturen Provinciaal mandataris van elke provincie Gemeentelijk mandataris van elke gemeente Mandataris van elke polder en elke watering Signaleren lokale knelpunten maar ook nieuwe initiatieven voorstellen, advisering, algemene bekkenvergadering bekkenbureau bestuurlijk niveau beslissingen bekkensecretariaat + gebiedsgericht en thematisch overleg ambtelijk niveau voorbereiding bekkenraad sectorale pijler advies 2 leden provinciale deputatie/vertegenwoordiger 1 gemeentelijk afgevaardigde per 25 gemeenten 1 vertegenwoordiger van de polders en wateringen 36

37 Grondwatersysteemspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan, partim kwantiteit Van toestandsbepaling naar herstelprogramma s Didier D hont, VMM, voorzitter CIW swg grondwater Brussel, 28/05/

38 6 Grondwatersystemen Kust- en poldersysteem Centraal Vlaams Systeem Sokkelsysteem Maassysteem Centraal Kempisch Systeem Brulandkrijtsysteem 38

39 42 Grondwaterlichamen Centraal Vlaams Systeem Kust- en Poldersysteem Sokkelsysteem 39

40 Vraag naar grondwater voor drinkwaterproductie in 2012? 250 miljoen m³/jaar vergund 136 vergunningen voor nutsvoorzieningen 40

41 Vraag naar grondwater door andere sectoren in 2012? Ca grondwatervergunningen Jaarlijks grondwatervergunningsaanvragen Specifieke materie! Land- en tuinbouw: ca Industrie: ca Handel en diensten: ca miljoen m³/jaar vergund debiet 41

42 Milieukwantiteitsnormen (VLAREM) 1 Wijzigingen in het grondwatersysteem hebben geen significante negatieve effecten hebben op de actuele of beoogde natuurtypen van de grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen, in het bijzonder in beschermde gebieden en in waterrijke gebieden. 2 De winningen veroorzaken geen zoutwaterintrusie. 3 De gespannen lagen behouden hun spanningskarakter zodat ze niet geoxideerd wordt; 4 Er komen geen regionale verlaagde grondwaterpeilen ( depressietrechter ) voor die grondwaterkwaliteitsveranderingen veroorzaken. 5 Er komen geen aanhoudende peildalingen voor (rekening houdend met klimatologische variaties). 6 De baseflow blijft voldoende groot zodat waterlopen in stand gehouden worden. 7 Een verlaging van de baseflow leidt niet tot het niet behalen van de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater. 42

43 Grondwaterlichamen: kwantitatieve status 1 e generatie SGBP 42 grondwaterlichamen 14 in ontoereikende kwantitatieve status 2 e generatie SGBP 42 grondwaterlichamen 8 in ontoereikende kwantitatieve status 43

44 Herstelprogramma versie 1.0 Eén wetenschappelijk onderbouwd herstelprogramma Sokkelsysteem: lineaire afbouw 75% vergund debiet t.o.v

45 Vergunde debieten Sokkelsysteem Landeniaan Kolenkalk Voedingsgebied Krijt + Sokkel DT DT DT 45

46 Van algemene beleidsprincipes naar een nieuw kwantitatief grondwaterbeleid Basisdoelstelling: kwalitatief en kwantitatief behoud van de zoetwaterreserves om een duurzame voorziening van drinkwater en proceswater aan een redelijke prijs te garanderen Duurzaam watergebruik: Gebruik minder (grond)water Hergebruik van water Alternatieven 46

47 Nieuw beleid: herstelprogramma s versie 2.0 Hoe brengen of houden we de grondwaterlichamen in een goede kwantitatieve toestand? Betere onderbouwing: hydrogeologie, monitoring, modellering, scenarioberekening Causaal verband én gebiedsgericht Aanpassing vergunningen- en heffingenbeleid Rekening houdend met: Prioriteiten (allocatie) Kwaliteit: wettelijke en praktische beperkingen Waterbesparingsmaatregelen in het verleden 47

48 Gebiedsgericht? 48

49 Sokkelsysteem: Landeniaan 49

50 Sokkelsysteem: Landeniaan 50

51 Verschillende actiegebieden in het Landeniaan 51

52 Herstelprogramma Sokkelsysteem (Landeniaan) Actiegebied 1 maximale afbouw, min. 75% anno 2000 (indien geen alternatief) Actiegebied 2 maximale afbouw, min. 50% anno 2000 Actiegebied 3 stand stil Qverg 01/01/2012 Actiegebied 4 beperkte uitbreiding mogelijk, maar mits specifieke voorwaarden. 52

53 Sokkelsysteem: Krijt en Sokkel 53

54 Verschillende actiegebieden in het Krijt en Sokkel 54

55 Niet alleen aanpassing gebiedsgericht vergunningenbeleid maar ook Herziening grondwaterdecreet Grondwaterheffingen na 2017 conform actiegebieden beschermingszones Aanpak illegale winningen Verkennende studie; Watergebruiksdatabank VLAREL: erkenning boorbedrijven 55

56 Niet alleen aanpassing gebiedsgericht vergunningenbeleid maar ook Alternatieven? Aanpak grijswaterleveringen Informatie rond verzilting (studies + info op DOV) Wateraudit Innovatie en ontwikkeling Hergebruik van water Handhaving: MIP focussen op actiegebied 56

57 Integratie Overstromingsrisicobeheerplannen in SGBP Sven Verbeke, VMM, co-voorzitter CIW WG Waterkwantiteit Brussel, 28/05/

58 Overzicht Overstromingsrichtlijn Overstromingskaarten Visie Van doelstelling tot actieprogramma 58

59 Overstromingsrichtlijn (2007/60/EG) Doel - Beperken negatieve gevolgen overstromingen voor mens, milieu, cultureel erfgoed en economische bedrijvigheid - Vaststellen kader voor een betere beoordeling en beheer overstromingsrisico s Kaarten ORL 2007 Doelstellingen - Integratie DIW - Integratie SGBP Plannen met prioritering acties Europa Vlaanderen 59

60 Overzicht Overstromingsrichtlijn Overstromingskaarten Visie Van doelstelling tot actieprogramma 60

61 Overstromingskaarten Gevaar- en risicokaarten (grote, middelgrote en kleine kans) Toepassingsbereik: potentieel risicovolle waterlopen - basiskaart hydrografisch netwerk ( KRLW) (/loketten/geoloket) 61

62 Visie - Meerlaagse Waterveiligheid 3P s Ruimtelijk beleid: resiliënt verbouwen, grondenruil, Drietrapsstrategie: vasthouden-bergenafvoeren Voorspellingssystemen, sociale weerbaarheid, 62

63 Visie - Transitie naar MLWV Autonome ontwikkeling: klimaat en landgebruik Niet gebonden aan cycli SGBP 63

64 Overzicht Overstromingsrichtlijn Overstromingskaarten Visie Van doelstelling tot actieprogramma 64

65 Van doelstelling tot actieprogramma Overstromingsrisicobeheerdoelstellingen (ORBD) Beoordeling toestand Maatregelen/acties om doelstellingen te halen Actieprogramma 65

66 Van doelstelling tot actieprogramma - Overstromingsrisicobeheerdoelstellingen Overkoepelende doelstelling: duurzame vermindering overstromingsrisico 3 P s (protectie, preventie, paraatheid) Opvangen autonome ontwikkeling (klimaat landgebruik) Maatregelen met positieve kosten baten efficiëntie Kwantificeerbare subdoelstelling vier aspecten (waterbeheersing en veiligheid, ecologie, scheepvaart, watervoorziening) Uitwerking: generiek deel SGBP en besluit milieukwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen (VLAREM II) 66

67 Van doelstelling tot actieprogramma - Beoordelingskader Indicatoren - Getroffen mensen, economische schade, ecologische overstromingstolerantie, - Waar acties nodig om doelstellingen Overstromingsrisicobeoordeling Drie toestanden A: toestand aanvaardbaar, geen actie nodig om toestand te verbeteren B: toestand moet, indien mogelijk, verbeterd worden aan de hand van kostenefficiënte acties C: toestand onaanvaardbaar te realiseren en opvolgen evolutie Uitwerking - Bekkenspecifieke delen SGBP 67

68 Van doelstelling tot actieprogramma Toestandsbeoordeling 68

69 Van doelstelling tot actieprogramma - Actieprogramma met geprioriteerde actielijst - Verplichting ORL - Bijkomend criterium t.o.v. KRLW: maximalisatie sociale baten - Drie klassen: hoog-midden-laag 69

70 De stroomgebiedbeheerplannen Zoneringsplannen en Gebiedsdekkende Uitvoeringsplannen Ingeborg Barrez, VMM, Voorzitter CIW WG Waterzuivering Brussel, 28/05/

71 Inhoud Zoneringsplan? Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan? Link met het SGBP Wat te verwachten in het SGBP? Zoneringsplan Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Enkele cijfers ZP GUP SGBP 71

72 Individuele zuivering Zoneringsplan? Collectieve zuivering 72

73 Zoneringsplan? Collectief geoptimaliseerd buitengebied Centraal gebied Individueel te optimaliseren buitengebied Gerealiseerde IBA Collectief te optimaliseren buitengebied 73

74 Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan? Projecten korf Gemengd /gescheid en GUP Actor Volgorde van uitvoering Timing IBA Riolering 74

75 Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan? Directe lozingen Overstort Restvuilvracht RWZI LOZINGSPUNTEN 75

76 Gebiedsdekkend UitvoeringsPlan? 76

77 Link met het SGBP Integratie van de planfiguren Beperken administratieve last voor gemeenten Integrale aanpak Afweging maatregelen tov andere maatregelen Financiering onderdeel van SGBP Actualisatie van de zoneringsplannen via de wateruitvoeringsplannen (BS dd 20/5/2014) GUP ZP SGBP 77

78 Inhoud SGBP Zoneringsplan Voortraject Voorontwerp plan overgemaakt Verwerking ontvangen reacties (306/308) Inhoud Eerste herziening Aanduiding uitgevoerde projecten (3/4 van de gemeenten) Wijziging in visie (1/4 van de gemeenten) Plan per gemeente (te consulteren via geoloket) Verwachte input Nazicht verwerking resultaten Coördinatie reacties geformuleerd door burgers 78

79 Inhoud SGBP GUP Voortraject Voorontwerp plan overgemaakt Afbakening projecten Prioritering ter info maar geen feed-back gevraagd Uitzondering prio 1 en 2 (reeds opgedragen projecten of daaraan gekoppelde projecten) Verwerking reacties (265/308) 79

80 Inhoud SGBP GUP Inhoud Eerste ontwerp van GUP Projectenkorf en actor Prioritering van projecten (riolering/iba) Vrijheidsgraden in uitvoering in tekst SGBP Aanduiding gebieden met uitzondering optimale afkoppeling Via kaart voor beperkt aantal gemeenten Via procedure voor de rest van Vlaanderen Plan per gemeente (te consulteren via geoloket) 80

81 Inhoud SGBP GUP Verwachte input Reacties door rioolbeheerders Prioritering Afbakening gebieden gescheiden stelsels Coördinatie reacties geformuleerd door burgers Ondersteuning/verdere info door VMM tijdens openbaar onderzoek Infodagen (5) najaar

82 Inhoud SGBP Maatregelen Bekkenspecifiek Reeds opgedragen projecten OP en GIP IBA s gelegen in zones met belangrijke milieu-impact Uit te voeren tegen 2021 Stroomgebiedsspecifiek IBA s voor weekendverblijven in speerpuntgebied of IHDdoelstelling tegen 2021 GUP-projecten met prio 3 of 4 gelegen in een speerpuntgebied en meerwaarde voor IHD-doelstelling tegen 2021 Overige GUP-projecten en IBA s tegen

83 Inhoud SGBP Enkele cijfers actor soort project aantal projecten investeringskost (miljoen ) Privé 1186 gemeente aansluiting renovatie totaal Aquafin aansluiting renovatie totaal

84 De stroomgebiedbeheerplannen Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Veronique Van Den Langenbergh, VMM, voorzitter CIW WG Kaderrichtlijn Water Brussel, 28 mei

85 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Inhoud Aanpak Resultaten (Meer-)uitgave Vlaamse Overheid Doelbereik Disproportionaliteitsanalyse: redelijkheid & betaalbaarheid Financiering? To finance or not to finance 85

86 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Aanpak Basisinformatie Inschatting investerings-/operationele uitgaven per actie Prioritering van acties en gebieden Uitvoering of eventueel later Speerpunt-/aandachtsgebieden Budgetcontrole door de actie-eigenaar reguliere middelen versus bijkomend budget 86

87 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Aanpak Evaluatie van kosteneffectieve actiepakketten in de vorm van scenario s Scenario Reguliere Middelen (lopend beleid) Gefaseerd scenario Scenario speerpuntgebieden Scenario speerpuntgebieden én aandachtsgebieden Scenario ViA (Vlaanderen in Actie) Maximaal scenario Gebiedsgerichte scenario s 87

88 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Aanpak Onderdelen van de analyse/evaluatie Uitgave en meeruitgave Vlaamse Overheid Disproportionaliteit (kosten-baten analyse & haalbaarheid/betaalbaarheid Inschatting doelbereik (waar geraken we?) 88

89 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Aanpak Disproportionaliteitsanalyse = beoordeling van het al dan niet onevenredig zijn van de kosten van maatregelenpakketten 2 luiken: Kosten-baten analyse vergelijking kosten van maatregelenpakketten tov baten van bereiken goede toestand (= milieuwinst) Betaalbaarheid Financiële impact van maatregelenpakketten op doelgroepen industrie, huishoudens, landbouw en overheid adhv doelgroepspecifieke criteria 89

90 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Aanpak 90

91 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Aanpak Methodologie SGBP I met verfijning Betaalbaarheid obv doelgroepspecifieke criteria en drempelwaarden Betaalbaarheidscriterium Betaalbaar Intermediair Niet betaalbaar Huishoudens uitgaven drinkwaterfactuur %beschikbaar inkomen, < 2% 2% - 5% > 5% gemiddeld uitgaven drinkwaterfactuur %beschikbaar inkomen, 10- < 2% 2% - 5% > 5% percentiel Industrie % toegevoegde waarde < 2% 2% - 50% > 50% % omzet < 0,5% 0,5% - 5% > 5% Landbouw % toegevoegde waarde < 2% 2% - 50% > 50% Overheid % stijgingsritme uitgaven < 2% 2% - 20% >20% 91

92 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Resultaten (Meer-)uitgave Vlaamse Overheid Scenario Regulier Gefaseerd SPG SPG/AG ViA Max Overstromingen Jaarlijkse Jaarlijkse uitgaven uitgaven excl. SI Jaarlijkse meervraag excl. SI Jaarlijkse uitgaven SI Jaarlijkse meervraag SI TOTAAL Jaarlijkse uitgaven TOTAAL Jaarlijkse meervraag Jaarlijkse meervraag ,5 1,1 3, TOTAAL Jaarlijkse uitgave TOTAAL Jaarlijkse meervraag 92

93 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Resultaten Doelbereik 93

94 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Resultaten Doelbereik 94

95 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Resultaten Redelijkheid: verhouding baten versus kosten Scenario Baten-kosten verhouding Gefaseerd scenario 0,20 0,73 Scenario SPG 0,06 0,13 Scenario SPG-AG 0,06 0,24 Scenario ViA 0,58 1,13 Maximaal scenario 0,14 0,54 95

96 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Resultaten Betaalbaarheid o.b.v. drempels Betaalbaarheid REG FAS SPG SPG-AG ViA MAX Huishouden uitgaven drinkwaterfactuur %beschikbaar inkomen, gemiddeld 0,6%-1,49% 0,61%-1,5% 0,61%- 1,49% 0,61%-1,49% 0,61%-1,49% 0,62%-1,5% uitgaven drinkwaterfactuur %beschikbaar inkomen, 10- percentiel 1,62%- 3,99% 1,65%-4,02% 1,63%-4% 1,63%-4,01% 1,63%-4,01% 1,66%-4,04% Industrie % toegevoegde waarde n.v.t 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % omzet n.v.t 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Landbouw % toegevoegde waarde n.v.t. 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 4,40% Overheid Overheid (% stijgingsritme uitgaven Vlaamse overheid) 0,00% 6% 7,4% 13% 26% 55% 96

97 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Resultaten Conclusies disproportionaliteitsanalyse Scenario Betaalbaarheid Redelijkheid Scenario reguliere middelen Gefaseerd scenario Scenario SPG Scenario SPG-AG Scenario ViA Maximaal scenario betaalbaar Intermediair voor overheid Intermediair voor overheid Intermediair voor overheid Onbetaalbaar voor overheid Onbetaalbaar voor overheid, intermediair voor landbouw n.v.t

98 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Financiering Grootste aandeel = overheidsuitgaven thema s structuurkwaliteit, waterbodems, vismigratie, Meeruitgaven Vlaamse overheid stijgen bij toenemend ambitieniveau 70 miljoen/jaar voor scenario SGP + AG Kosten bij overheid versus baten bij alle doelgroepen Marges bij de doelgroepen huishoudens, landbouw, industrie 98

99 Scenario-analyse en disproportionaliteitsanalyse Financiering Vragen? Oplossingen? Grens betaalbaarheid overheid doelgroepen 99

100 Overleg middenveld 2 de generatie stroomgebiedbeheerplannen Het openbaar onderzoek: praktisch Lieve De Roeck, VMM, secretaris CIW Brussel, 28 mei

101 Het Openbaar Onderzoek: praktisch terinzagelegging DIGITALE terinzagelegging via Groot aantal documenten/ verschillende planonderdelen met kruisverwijzing Bekkenspecifieke delen, Grondwatersysteemspecifieke delen, Maatregelenprogramma/actiefiches, Zoneringsplannen en GUP s, Kaartenatlassen, Plan-MER-document, Veel info/ diverse aard Verschillende dragers (tekst, kaarten, geoloketten, ) 101

102 Het Openbaar Onderzoek: praktisch consultatie, inspraak- en verwerking WEBAPPLICATIE Zoekfuncties (gemeente, bekken, grondwatersysteem) Inspraakformulier (met uniek identificatienr.) Adviezen/bezwaren bij voorkeur rechtstreeks digitaal in te dienen bij CIW 102

103 Het Openbaar Onderzoek: praktisch bekendmaking Bekendmaking openbaar onderzoek via website communicatiekanalen CIW & partners, gemeentelijke websites en infobladen, Beknopte wegwijzer bij het openbaar onderzoek 5 tal infodagen sept. okt georganiseerd door bekkensecretariaten (gecombineerd met infodagen over GUP s georganiseerd door VMM) Woordvoerder Katrien Smet (woordvoerder VMM) 103

104 Het Openbaar Onderzoek: praktisch adviesvragen middenveld Adviesvraag aan Minaraad, SERV, SALV Andere adviesraden kunnen zich beroepen op initiatiefrecht Adviesvraag aan bekkenraden 104

105 In (eind)productie! 105

106 Overleg middenveld 2 de generatie stroomgebiedbeheerplannen Mededeling adviesraden Brussel, 28 mei

Kwantitatieve toestand van grondwater, remediëring door herstelprogramma s

Kwantitatieve toestand van grondwater, remediëring door herstelprogramma s Een blik op de grondwatersystemen in Vlaanderen Kwantitatieve toestand van grondwater, remediëring door herstelprogramma s overzicht toelichting de heer Didier D hont Met dank aan alle leden van de dienst

Nadere informatie

Watertekort oppervlaktewater: van doelstelling tot toestandsbeoordeling

Watertekort oppervlaktewater: van doelstelling tot toestandsbeoordeling Watertekort oppervlaktewater: van doelstelling tot toestandsbeoordeling Sven Verbeke, VMM, co-voorzitter CIW WG Waterkwantiteit 26 september 2014, Waterforum Waterschaartse en droogte Overzicht Kader Watertekortbeheerdoelstellingen

Nadere informatie

Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid

Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid Inhoud Inbreng bij voortraject ZP en GUP Wijzigingen in juridisch kader Herziening

Nadere informatie

Speerpuntgebieden: van huidige toestand tot vooropgesteld doel via grondige verkenning en gebiedsgerichte maatregelen en acties

Speerpuntgebieden: van huidige toestand tot vooropgesteld doel via grondige verkenning en gebiedsgerichte maatregelen en acties Speerpuntgebieden: van huidige toestand tot vooropgesteld doel via grondige verkenning en gebiedsgerichte maatregelen en acties Henk Maeckelberghe Marc Van Verre CIW Waterforum 23 sept 2013 Situering Doelstellingen

Nadere informatie

Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen

Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen In openbaar onderzoek van 19 december 2012 tot 18 juni 2013 Colofon Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Nadere informatie

Bekkenwerking en het integraal waterbeleid. Micheline Gruwé Bekkencoördinator Leie

Bekkenwerking en het integraal waterbeleid. Micheline Gruwé Bekkencoördinator Leie Bekkenwerking en het integraal waterbeleid Micheline Gruwé Bekkencoördinator Leie Regionaal milieuoverleg 27 oktober 2015 Roeselare Inhoud 1. Werking bekkensecretariaat en de bekkenstructuren rol & taken

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen LJUgEYFG Id: 8533 Cluster/GUP nummer: Adres: Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 Bus 44 2018 Antwerpen De bekkenraad vraagt zich af in welke mate de prioritering

Nadere informatie

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleidslijnen IBA s Leentje De Backer Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleid IBA s Aansluiten op riolering of een IBA plaatsen? Wanneer moet die IBA er staan? Individuele of collectieve

Nadere informatie

Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas

Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas 2016-2021 Kaartenatlas bij het beheerplan voor het Vlaams deel van het internationaal stroomgebieddistrict Planonderdelen Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 Beheerplannen

Nadere informatie

Nieuw beleid diep grondwater Stroomgebiedbeheerplannen implementatie in de adviesverlening voor grondwaterwinningen WEST-VLAANDEREN

Nieuw beleid diep grondwater Stroomgebiedbeheerplannen implementatie in de adviesverlening voor grondwaterwinningen WEST-VLAANDEREN Nieuw beleid diep grondwater Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 implementatie in de adviesverlening voor grondwaterwinningen WEST-VLAANDEREN 21 september 2017 Eveline Cloet Overzicht Grondwaterbeleid

Nadere informatie

Hebben we voldoende proper water in 2015?

Hebben we voldoende proper water in 2015? I. Dieltjens, J. Emery en V. Van Den Langenbergh Hebben we voldoende proper water in 2015? Hebben we voldoende proper water in 2015, of in vakjargon: halen we de goede toestand in al het oppervlaktewater

Nadere informatie

Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet integraal waterbeleid met het oog op de omzetting van de Europese overstromingsrichtlijn

Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet integraal waterbeleid met het oog op de omzetting van de Europese overstromingsrichtlijn Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet integraal waterbeleid met het oog op de omzetting van de Europese overstromingsrichtlijn Minaraad, 28 januari 2010 SERV, 29 januari 2010 Contactpersoon

Nadere informatie

De goede toestand, een utopie?

De goede toestand, een utopie? De goede toestand, een utopie? Jeroen Jansen VMM, planningsverantwoordelijke - bekkensecretariaat Demerbekken 1 De goede toestand, een utopie? De goede toestand bepalen en gebiedsgericht de goede toestand

Nadere informatie

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Integrale waterbeheerplannen voor Vlaanderen

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Integrale waterbeheerplannen voor Vlaanderen Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas Integrale waterbeheerplannen voor Vlaanderen Woord vooraf Beste lezer, Van 16 december 2008 tot en met 15 juni 2009 loopt in Vlaanderen het openbaar onderzoek

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 53907 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2010 2874 VLAAMSE OVERHEID 16 JULI 2010.

Nadere informatie

Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas

Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas Schelde en Maas 2016-2021 Wegwijs in het geoloket SGBP Micheline Gruwé - Bekkencoördinator Leiebekken Afdeling Integraal Waterbeleid 1 1. Gevolgd traject DOCUMENTEN? www.lokatie.be ONTWERPPLANNEN www.volvanwater.be

Nadere informatie

Bekkenwerking en het integraal waterbeleid. Katrien Thomaes Bekkencoördinator Brugse Polders

Bekkenwerking en het integraal waterbeleid. Katrien Thomaes Bekkencoördinator Brugse Polders Bekkenwerking en het integraal waterbeleid Katrien Thomaes Bekkencoördinator Brugse Polders Regionaal milieuoverleg 23 oktober 2015 stadskantoor Torhout Inhoud 1. Werking bekkensecretariaat en de bekkenstructuren

Nadere informatie

Grondwater in Vlaanderen: reactie op aanbevelingen van het Rekenhof

Grondwater in Vlaanderen: reactie op aanbevelingen van het Rekenhof Grondwater in Vlaanderen: reactie op aanbevelingen van het Rekenhof Didier D hont AOW, Dienst grondwaterbeheer Advies Minaraad/SERV Pag. 3 Het deel over grondwater in de SGBP is in het algemeen goed onderbouwd,

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Integraal Waterproject Warmbeek

Integraal Waterproject Warmbeek Integraal Waterproject Warmbeek Een nieuwe aanpak in het waterbeleid Jef Guelinckx, Bekkensecretariaat Maasbekken 1 Aanleiding: Milieudoelstellingen voor waterlichamen Doelstellingen KRW: zéér ambitieus

Nadere informatie

Planonderdelen Stroomgebiedbeheerplannen Grondwatersysteemspecifieke

Planonderdelen Stroomgebiedbeheerplannen Grondwatersysteemspecifieke Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 Niet-technische samenvatting Planonderdelen Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 Beheerplannen Vlaamse delen Bekkenspecifieke delen Grondwatersysteemspecifieke

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0005 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Het Vlaamse waterbeleid

Het Vlaamse waterbeleid Het Vlaamse waterbeleid 11 december 2012 Michiel Van Peteghem, raadgever Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege Vlaamse Regering Het Vlaamse waterbeleid 1 Het Vlaamse waterbeleid

Nadere informatie

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Provinciale infodagen

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. Provinciale infodagen Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen Provinciale infodagen Inhoud Rechten en plichten na het zoneringsplan Beleidstaken Centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied Collectief te optimaliseren

Nadere informatie

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID 9 SEPTEMBER 2005: Besluit Vlaamse regering betreffende de geografische indeling en organisatie Laatste aanpassing: 29/05/2009 9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE

Nadere informatie

de stroomgebiedbeheerplannen

de stroomgebiedbeheerplannen Gezamenlijk advies de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 Datum goedkeuring Minaraad 18 december 2014 Datum goedkeuring SALV 19 december 2014 Datum goedkeuring

Nadere informatie

Europese Kaderrichtlijn Water

Europese Kaderrichtlijn Water Inleiding Europese Kaderrichtlijn Water en vertaling naar de regionale wetgeving 22/01/2013 Mieke De Leeuw, Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières Aanleiding INLEIDING EKW Europees waterbeleid was al

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert Id: 6071 Cluster/GUP nummer: GIP-project O202207: De gemeente engageert zich om het project uit te voeren. Echter de voorgestelde timing is niet haalbaar voor de

Nadere informatie

Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer. Actorenoverleg 27/02/2012

Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer. Actorenoverleg 27/02/2012 Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer Actorenoverleg 27/02/2012 1 - Inleiding - Bekkenbeheerplan Demer: actie A4 Inventariseren van het effectieve bodemgebruik in zones bestemd

Nadere informatie

Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen Maatregelenformulieren Groep 3 : Duurzaam watergebruik Basismaatregelen Voorbereid door de CIW WG Rationeel watergebruik In openbaar onderzoek van 16 december

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden

Nadere informatie

Actie bekkenbeheerplannen: Water in de stad

Actie bekkenbeheerplannen: Water in de stad Actie bekkenbeheerplannen: Water in de stad Studiedag Water in de buurt, Diest, 17/10/2011 1 Decreet Integraal waterbeleid (2003) Doel = integraal waterbeleid gecoördineerd & geïntegreerd ontwikkelen,

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde Id: 6380 Cluster/GUP nummer: 42006-071 Adres: Eegene 63 9200 Dendermonde Bij de prioritering werd het project aanzien als een privé-aansluiting. Vooraleer een

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad d.d

Belgisch Staatsblad d.d http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 01-10-2013 VLAAMSE OVERHEID [C 2013/35793] 19 JULI 2013. Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal

Nadere informatie

Advies Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas

Advies Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas SALV Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij Brussel, 29 mei 2009 Gezamenlijk advies Minaraad, SERV en SALV Advies Stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas Raadszitting Minaraad 19 mei 2009

Nadere informatie

Naar een goede toestand van het watersysteem in Vlaanderen

Naar een goede toestand van het watersysteem in Vlaanderen Naar een goede toestand van het watersysteem in Vlaanderen De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma voor Vlaanderen kunt u raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be

Nadere informatie

Bouwen in overstromingsgebieden

Bouwen in overstromingsgebieden Bouwen in overstromingsgebieden Wim Verhaegen- adjunct van de directeur Dienst Lokaal Waterbeheer- Team Watertoets www.watertoets.be De watertoets als instrument in het IWB juridisch kader Decreet Integraal

Nadere informatie

Karakterisering stroomgebied Schelde

Karakterisering stroomgebied Schelde NOVEMBER 2004 Karakterisering stroomgebied Schelde rapportage van nederland over de invulling van de kaderrichtlijn water in het stroomgebied schelde NOVEMBER 2004 Karakterisering stroomgebied Schelde

Nadere informatie

Participatie in het (decreet) integraal waterbeleid. Iedereen doet mee. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken

Participatie in het (decreet) integraal waterbeleid. Iedereen doet mee. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken Participatie in het (decreet) integraal waterbeleid Iedereen doet mee Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken 1 Participatie in het (decreet) integraal waterbeleid 1. Integraal Waterbeleid in Vlaanderen

Nadere informatie

Jaarverslag Water 2015

Jaarverslag Water 2015 Vlaanderen is milieu Jaarverslag Water 2015 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be \\\\\\ JAARVERSLAG WATER 2015 \\\\\ DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Jaarverslag water 2015 Samenstellers Afdeling Rapportering

Nadere informatie

1 PROCEDURE. Uitgebreide toelichting bij de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

1 PROCEDURE. Uitgebreide toelichting bij de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 1 PROCEDURE De juridische basis voor de opmaak van de zoneringsplannen en de gebiedsdekkkende uitvoeringsplannen is terug te vinden in het zoneringsbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem 1kFxoudp Id: 4314 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied

Nadere informatie

Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen Maatregelenformulieren Groep 2 : Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaaltbeginsel Basismaatregelen Voorbereid door de CIW WG KRLW subwerkgroep Economische

Nadere informatie

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Duin- en kreekgebieden Oostvlaamse polders Kust- en Poldersysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

SS_1300_GWL_4. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

SS_1300_GWL_4. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Sokkel+Krijt Aquifersysteem (gespannen deel) Sokkelsysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

CIW Werkplan Samen werken aan water. CIW Meerjarenplanning

CIW Werkplan Samen werken aan water. CIW Meerjarenplanning Werkplan 2017 Meerjarenplanning 2018-2021 Samen werken aan water pagina 2 van 94 Werkplan 2017 INHOUD 1 Outputs Werkplan 2016... 11 2 werkplan 2017 (miv MJP 2021)... 14 Voorziene outputs 2017... 14 2.1

Nadere informatie

waterveiligheid ORBP IJZER Studiedag Departement Omgeving 09/10/2017 Micheline Gruwé (W&Z)

waterveiligheid ORBP IJZER Studiedag Departement Omgeving 09/10/2017 Micheline Gruwé (W&Z) waterveiligheid ORBP IJZER Studiedag Departement Omgeving 09/10/2017 Micheline Gruwé (W&Z) waterveiligheid 1. Beleidsmatig en juridisch kader opmaak ORBP 2. Traject via een geïntegreerde, maatschappelijk

Nadere informatie

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie 1 Rapport Evaluatie waterkwaliteit Op 21 december beschikbaar (www.pbl.nl) Samenvatting opgenomen in KRW-rapport Belangrijke waterbeheerkwesties Bijdragen

Nadere informatie

Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten

Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten 21 3.12 KWALITEIT OPPERVLAKTEWATER P Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten belasting oppervlaktewater (2=1) 12 P landbouw N landbouw P huishoudens N huishoudens

Nadere informatie

Wijziging decreet integraal waterbeleid

Wijziging decreet integraal waterbeleid Brugse Polders IJzer Leie Wijziging decreet integraal waterbeleid Planvorming en overleg Infomoment - 2 oktober 2013 15u-16u30 PROGRAMMA Verwelkoming Integraal Waterbeleid Gewijzigd decreet integraal waterbeleid

Nadere informatie

BLKS_0400_GWL_1m. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Oligoceen Aquifersysteem (freatisch)

BLKS_0400_GWL_1m. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Oligoceen Aquifersysteem (freatisch) Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Oligoceen Aquifersysteem (freatisch) Brulandkrijtsysteem Maas aquiferkenmerken

Nadere informatie

~ Stroomgebied KAARTENATLAS. beheerplan. 0abcdefgh

~ Stroomgebied KAARTENATLAS. beheerplan. 0abcdefgh ~ Stroomgebied beheerplan KAARTENATLAS 0abcdefgh Colofon Het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan Schelde is een uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De totstandkoming is mogelijk geworden dankzij

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem Id: 6424 Cluster/GUP nummer: GUP-34042-065 Aanleg stelsel in de Daeleweg en Drieswegel. Er ligt riolering in de desbetreffende straten. Gemeente vraagt om actie

Nadere informatie

Integrale projecten in het Demerbekken. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken

Integrale projecten in het Demerbekken. Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken Integrale projecten in het Demerbekken Jan Vanvelk Bekkencoördinator Demerbekken 1 Kaderrichtlijn Water Goede toestand waterlichamen Nood aan Puntlozingen Diffuse instroom Structuurkwaliteit Overstromingsrichtlijn

Nadere informatie

wijziging VLAREM II inzake grondwater

wijziging VLAREM II inzake grondwater Advies wijziging VLAREM II inzake grondwater Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne,

Nadere informatie

Milieubeoordeling ten behoeve van de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Kennisgevingsdocument

Milieubeoordeling ten behoeve van de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Kennisgevingsdocument Milieubeoordeling ten behoeve van de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas Kennisgevingsdocument Colofon Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid p/a VMM A. Van de Maelestraat

Nadere informatie

SS_1300_GWL_3. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter)

SS_1300_GWL_3. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter) Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter) Sokkelsysteem Schelde aquiferkenmerken

Nadere informatie

Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde

Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021 Beheerplan Vlaams deel internationaal stroomgebieddistrict Schelde Planonderdelen Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 Beheerplannen Vlaamse delen Bekkenspecifieke

Nadere informatie

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen...

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen... BIJLAGE F Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen....................................................................... De milieudoelstellingen

Nadere informatie

CVS_0600_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (gespannen)

CVS_0600_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (gespannen) Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (gespannen) Centraal Vlaams Systeem Schelde aquiferkenmerken

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zelzate Id: 4536 Cluster/GUP nummer: GUP-43018-005 Adres: Kolonel Oscar Boultonstraat 3 9070 Zelzate Betreft slechts 1 woning - er staat geen rioleringsproject ingepland.

Nadere informatie

Info-sessie VLAGG-project. Vlaamse Afstromingsgevoelige Gebieden

Info-sessie VLAGG-project. Vlaamse Afstromingsgevoelige Gebieden Info-sessie VLAGG-project Vlaamse Afstromingsgevoelige Gebieden Programma 1. Welkom en situering - Kris Cauwenberghs, VMM 2. Voorstelling inhoud en resultaten van het VLAGG-project Tom Feyaerts, Hydroscan

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan de

Nadere informatie

Waarom zijn er normen en waarom deze presentatie? Normen en waarden voor nutriënten (Van Liere en Jonkers, 2002) Niels Evers

Waarom zijn er normen en waarom deze presentatie? Normen en waarden voor nutriënten (Van Liere en Jonkers, 2002) Niels Evers Waarom zijn er normen en waarom deze presentatie? Normen en waarden voor nutriënten (Van Liere en Jonkers, 2002) Normen om te weten of iets goed is of niet Wetenschap én politiek Er zit altijd ontwikkeling

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waregem Id: 6638 Cluster/GUP nummer: GUP-34040-033 Adres: Vijfseweg nvt 8790 Waregem AWV voorziet werken in de Vijfseweg. De stad Waregem zal gelijktijdig met aanpassingen

Nadere informatie

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Rioleringsproject Gemeente Waasmunster Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Inhoud Wie is RioP? Wat doet RioP? Doelstellingen project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden

Nadere informatie

Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen Maatregelenformulieren Groep 5B : Kwantiteit oppervlaktewater Basismaatregelen Voorbereid door de CIW WG Waterkwantiteit In openbaar onderzoek van 16 december

Nadere informatie

MOVI. Bruggen bouwen tussen overheden Gent, 26 februari 2015

MOVI. Bruggen bouwen tussen overheden Gent, 26 februari 2015 MOVI Bruggen bouwen tussen overheden Gent, 26 februari 2015 Programma 13:00 Onthaal met koffie 13:30 Welkom in het VAC Gent, gouverneur Jan Briers Inleiding namens MOVI, Wim Verheyen 13:45 Gouverneurs

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

Infosessie Pegasebij bestek VMM/SGB/001/2017

Infosessie Pegasebij bestek VMM/SGB/001/2017 Infosessie Pegasebij bestek VMM/SGB/001/2017 Agenda Doelstelling waterkwaliteitsmodellering VMM Scope van het bestek Introductie tot Pegase(Aquapôle) Inputdata Demo PegOpera(Aquapôle) 17/02/2017 Afdelingsdag

Nadere informatie

KRW-doelen en economische instrumenten: een onontgonnen terrein of kind van de rekening? Isabelle Larmuseau (referent)

KRW-doelen en economische instrumenten: een onontgonnen terrein of kind van de rekening? Isabelle Larmuseau (referent) KRW-doelen en economische instrumenten: een onontgonnen terrein of kind van de rekening? Isabelle Larmuseau (referent) 1. Beleidsnota Omgeving 2014-2019 Beleidsbrief Omgeving 2015-2016 Ingediend door Vlaams

Nadere informatie

Zoneringsplan Heusden-Zolder

Zoneringsplan Heusden-Zolder Heusden-Zolder Id: 2814 Cluster/GUP nummer: 104-8701 Weg naar De Grauwe Steen is reeds aangesloten op de RWZI tot aan huisnummer 57. Groene cluster 104-8701 dient dus een stuk verkleind te worden. Het

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied WOONGEBIED WEST IEPER

Ontwerp startbeslissing signaalgebied WOONGEBIED WEST IEPER Ontwerp startbeslissing signaalgebied WOONGEBIED WEST IEPER STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan

Nadere informatie

11de Waterforum: Waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit

11de Waterforum: Waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit 11de Waterforum: Waterschaarste en droogte, de nieuwe realiteit Analyse van de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen, huidige toestand en uitdagingen naar de toekomst Fernando Pereira Waterbouwkundig Laboratorium

Nadere informatie

Tweede Waterbeleidsnota. inclusief waterbeheerkwesties

Tweede Waterbeleidsnota. inclusief waterbeheerkwesties Tweede Waterbeleidsnota inclusief waterbeheerkwesties EEN BLIK OP DE TOEKOMST leeswijzer De tweede waterbeleidsnota begint met een schets van de algemene beleidsvisie op het te voeren integraal waterbeleid

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen ir2cw0fh Id: 851 Liersesteenweg 435 / Rosendaalveld Hier is een nieuw regionaal Ziekenhuis vergund, aangesloten op de riolering van de Liersesteenweg, en dit zal

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Zoneringsplan Arendonk

Zoneringsplan Arendonk Zoneringsplan Arendonk Id: 7 Cluster/GUP nummer: Reeds uitgevoerd met het GIP A212032 (zie bijlage): cluster 151-127; 151-83; 151-73; 151-5008. Het gerealiseerde project A212032 zorgt inderdaad voor de

Nadere informatie

Vlaams deel stroomgebied Maas

Vlaams deel stroomgebied Maas Vlaams deel stroomgebied Maas DQaedCHR Id: 2670 2.1.3. Druk en impact (1065 ev) Op basis van een uitgebreide beschrijving van een bronnen- en impact-analyse (incl. methodiek en criteria voor bepaling druk

Nadere informatie

De watertoets voor plannen Filip Raymaekers VMM afdeling Operationeel Waterbeheer

De watertoets voor plannen Filip Raymaekers VMM afdeling Operationeel Waterbeheer De watertoets voor plannen Filip Raymaekers VMM afdeling Operationeel Waterbeheer Situering van de de watertoets zie ook www.watertoets.be Beoordeling van schadelijke effecten m.b.t. watersysteem bij

Nadere informatie

Zoneringsplan Schoten

Zoneringsplan Schoten Zoneringsplan Schoten Page 1 of 5 6U6VOOy3 Id: 7215 Cluster/GUP nummer: Adres: Botermelkbaan 49 2900 Schoten Geachte Burgemeester Geachte Schepenen Op 91712014 is het openbaar ondezoek gestart over de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende het integraal waterbeleid. Stuk 1730 (2002-2003) Nr. 5. Zitting 2002-2003.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende het integraal waterbeleid. Stuk 1730 (2002-2003) Nr. 5. Zitting 2002-2003. Stuk 1730 (2002-2003) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 9 juli 2003 ONTWERP VAN DECREET betreffende het integraal waterbeleid TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 1730 (2002-2003)

Nadere informatie

van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en de bekkenstructuren Jaargang 5, nummer 1, januari 2008

van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en de bekkenstructuren Jaargang 5, nummer 1, januari 2008 van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en de bekkenstructuren Jaargang 5, nummer 1, januari 2008 Departement EWI met raadgevende stem in CIW Mevrouw Liesbet Schruers werd aangeduid als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Factsheet: NL43_11 Bussloo

Factsheet: NL43_11 Bussloo Factsheet: NL43_11 Bussloo -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

3.2 Identificatie van risicohoudende grondwaterlichamen. Tabel 77 : Risicoanalyse voor kustwater. Redenen voor de classificatie.

3.2 Identificatie van risicohoudende grondwaterlichamen. Tabel 77 : Risicoanalyse voor kustwater. Redenen voor de classificatie. 3 Risicoanalyse Tabel 77 : Risicoanalyse voor kustwater Zeeuwse kust (CWSN1) Belgische kust (CWSB1) Kust BeFr grens tot pier van Malo (CWSF1) Huidige kwaliteit Biologie (Fytoplankton) (Fytoplankton weergegeven

Nadere informatie

Onderbouwing van afwijkingen op de milieudoelstellingen conform de kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid

Onderbouwing van afwijkingen op de milieudoelstellingen conform de kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid Onderbouwing van afwijkingen op de milieudoelstellingen conform de kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid 1 Inhoud 1. De kaderrichtlijn Water, milieudoelstellingen en afwijkings-mogelijkheden...

Nadere informatie

Stroomgebiedbeheerplan Maas Beheerplan voor het Vlaams deel van het internationale stroomgebieddistrict van de Maas Definitief

Stroomgebiedbeheerplan Maas Beheerplan voor het Vlaams deel van het internationale stroomgebieddistrict van de Maas Definitief Stroomgebiedbeheerplan Maas 2016-2021 Beheerplan voor het Vlaams deel van het internationale stroomgebieddistrict van de Maas Definitief COLOFON Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid p/a Vlaamse Milieumaatschappij,

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas Factsheet: NLGW0013 Zout Maas -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen. Openbaar onderzoek 16 december 2008 15 juni 2009

Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen. Openbaar onderzoek 16 december 2008 15 juni 2009 Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen Openbaar onderzoek 16 december 2008 15 juni 2009 Colofon Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid p/a VMM A. Van de Maelestraat 96 9320 Erembodegem Tel.:

Nadere informatie

samenvatting van europees beleid tot vlaams integraal waterbeleid waar wil vlaanderen naartoe? wat zijn daarbij onze uitdagingen?

samenvatting van europees beleid tot vlaams integraal waterbeleid waar wil vlaanderen naartoe? wat zijn daarbij onze uitdagingen? Van Europees beleid tot Vlaams integraal waterbeleid Het Vlaamse integraal waterbeleid wordt in grote mate bepaald door de Europese wetgeving. Vooral de kaderrichtlijn ater speelt een belangrijke rol.

Nadere informatie

hett Gezamenlijk advies van atie van het Waterbeleid decreet van mber 2013 .be m van goedkeu Datum uring Minaraa Datum ad d 5 decem uring SERV Datum

hett Gezamenlijk advies van atie van het Waterbeleid decreet van mber 2013 .be m van goedkeu Datum uring Minaraa Datum ad d 5 decem uring SERV Datum Gezamenlijk advies de wijzig gingg van hett organisatiebesluit voor uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid Ontwerp van besluit van dee Vlaamse Regering tot wijzigingg van diversee bepalingen

Nadere informatie

Nieuws van de commissie

Nieuws van de commissie van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) Jaargang 2, nummer 4, december 2005 Nieuws van de commissie De CIW kwam bijeen op 30 september. Voor de verdere werking van de CIW is de definitieve

Nadere informatie

Gewijzigd decreet integraal waterbeleid en de rol van de lokale besturen Infovergadering

Gewijzigd decreet integraal waterbeleid en de rol van de lokale besturen Infovergadering Gewijzigd decreet integraal waterbeleid en de rol van de lokale besturen Infovergadering Programma 1. Welkomstwoord Gouverneur Herman Reynders 2. Integraal Waterbeleid in Vlaanderen Joke Vanesch, bekkencoördinator

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ADVIES VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ADVIES VAN DE COMMISSIE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 1.8.2006 COM(2006) 434 definitief 2003/0210 (COD) ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag

Nadere informatie

Bescherming en herstel van de grondwatervoorraden

Bescherming en herstel van de grondwatervoorraden Bescherming en herstel van de grondwatervoorraden Grondwatervergunningen, grondwaterheffing en steun voor grijswaterprojecten Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, december 2014 Bescherming

Nadere informatie

CVS_0160_GWL_1. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

CVS_0160_GWL_1. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Pleistocene Afzettingen (freatisch) Centraal Vlaams Systeem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009; Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieubeheer, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van., nr. DP/.

Nadere informatie