OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015"

Transcriptie

1 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2015 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) in samenwerking met de Federale Trainersschool georganiseerd wordt. Inschrijven Een volgende sessie zal vanaf 26 januari 2015 georganiseerd worden. Inschrijven kan online via ons digitaal platform Algemene competentie: Het succesvol kunnen runnen van een jeugdopleiding tot op amateurniveau, nl het verwerven van vaardigheden inzake strategisch management, organisatie, voetbaltechnische coördinatie, communicatie en human resources management. Inhoud : Managementgerelateerde onderwerpen: Sessie Double PASS: Aan de hand van het Foot PASS evaluatie-instrument (kwaliteitscriteria) worden de kritieke succesfactoren van een kwaliteitsvolle Jeugdopleiding globaal besproken. Strategie en beleid van de club en de Jeugdopleiding (= JO) betreffende het formuleren van de reden van bestaan van een club en haar JO in het bijzonder; inzicht ontwikkelen in het tot stand komen en bepalen van de rol van de jeugdopleiding in de club. Opstellen van een beleidsplan (van SWOT-analyse naar lange en korte termijndoelstellingen tot financiële planning). Organisatie betreffende het structureren en configureren van de club en de jeugdopleiding met als uitgangspunt het positioneren (verankering en medebeslissingsrecht) van de Jeugdopleiding binnen de club. Interne communicatie en HRM handelt voornamelijk over de communicatie met spelers en ouders en anderzijds over de communicatie van de TVJO met zijn sporttechnische medewerkers. Externe marketing & rekrutering betreffende het ontwikkelen van een gedachtegang rond samenwerkingsverbanden met profclubs, amateurclubs en scholen; alsmede inzake de organisatie van instroom van jeugdspelers. 1

2 Voetbalspecifieke onderwerpen: Voetbalvisie en voetbalopleidingsvisie betreffende het ontwikkelingsproces (het tot stand komen) van een voetbalvisie (clubniveau) en een opleidingsvisie (jeugdniveau) alsook het op elkaar afstemmen van beide visies. Het voetbalopleidingsplan omvat specifieke doelstellingen per leeftijdscategorie: het leerplan Basics en Teamtactics, gebaseerd op de nieuwe internationale tendensen. Het bewaken van de opleidingsvisie en het opleidingsplan via evaluatie van jeugdopleiders en jeugdspelers. Talentdetectie: definitie, competenties, profielen, levels, maturiteit, zelfontwikkeling De postformatie: een specifieke aanpak Multimediale toepassingen bij het beheren van sporttechnische data. Diversen: het ontwikkelen van een medisch begeleidingsplan; de rol van de ombudsman; Het organiseren van tornooien en voetbalstages, enz. Organisatie: De opleiding omvat 90 lesuren: 60 uur theorie (avonden van telkens 4 uur) o 20 uur management o 40 uur voetbalspecifieke thema s 30 uur stage o 18 uur stage in club met interprovinciaal jeugdvoetbal o 8 uur specifieke stage met betrekking tot in elite club (1ste of 2de nationale) of een nationaal elftal o 4 uur stagebezoek met de volledige groep cursisten Waar kan ik de opleiding volgen? Iedere kandidaat kan vrij kiezen in welk centrum hij/zij de opleiding wil volgen. Bij de keuze van de voorgestelde centra werd rekening gehouden met een evenwichtige geografische verdeling om zo de verplaatsing voor iedere kandidaat tot een minimum te beperken. Een centrum wordt slechts geopend als het definitief aantal ingeschreven kandidaten minstens 15 bedraagt! Indien op de eerste les het aantal ingeschreven kandidaten minder dan 15 bedraagt, heeft de directie het recht om dit centrum te sluiten en de kandidaten voor te stellen de opleiding in een naburig gelegen centrum te volgen. De lescentra zijn BRUSSEL () - GENT () - WESTERLO () Opgelet: De lessen management vinden (ongeacht het lescentrum) plaats op maandag te Brussel (KBVB) 2

3 Toelatingsvoorwaarden: 1. In het bezit zijn van het UEFA-B diploma of een equivalent ervan. 2. Het bewijs kunnen voorleggen dat men drie volledige seizoenen hetzij als hoofdtrainer van tenminste een jeugdploeg, hetzij als jeugdcoördinator heeft gewerkt in een club, aangesloten bij de KBVB/VFV. 3. Het vereiste inschrijvingsgeld van 460 euro storten op het rekeningnummer BE met vermelding naam en voornaam kandidaat. Wie het attest Talentscout al bezit, wordt vrijgesteld van 16 uren en stort slechts 360 euro. 4. Aangesloten zijn bij de KBVB/VFV en toegewezen zijn bij een officiële club ervan. 5. Niet van de bondslijsten geschrapt zijn. Evaluatie: Elke kandidaat die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en die minstens 80% van de voorziene lessen aanwezig is, wordt op de volgende punten beoordeeld: 1. Portfolio: Werk met betrekking tot de opleidingsvisie, afgestemd op de voetbalvisie van een amateurclub. 2. Portfolio: Organiseren van Dribbelfestival, Multimove sessies, Wintervoetbal 3. Portfolio: Verslag stage in een ploeg met interprovinciaal label 4. Geïntegreerde mondelinge proef: verdediging voor een jury Voorstelling en verdediging portfolio Theoretische kennis betreffende management gerelateerde onderwerpen Een onvoldoende op één of meerdere hierboven opgenoemde punten, geeft recht op een herkansing die eind augustus volgend op het lopende seizoen georganiseerd wordt, op voorwaarde dat de kandidaat minstens 50% behaalde op het totaal der punten. Puntenverdeling: Totaal 100 punten Inhoud portfolio: opleidingsvisie Inhoud portfolio: Organisaties Inhoud portfolio: verslag Verdediging Portfolio Verdediging Management 20 p 20 p 20 p 20 p 20 p Elke kandidaat die slaagt ontvangt een diploma Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding en het attest talentscout. Uurrooster : Een voorlopig uurrooster kan u hier voor elk centrum terugvinden. Locatie: De definitieve locatie zal u in de bevestigingsmail van inschrijving worden meegedeeld. 3

4 SCHEMA BRUSSEL (KBVB): MAANDAG WEEK Uren Module Inhoud 02/02/ /02/2015 Inleiding opleiding: Opleidingsvisie KBVB + kritische evaluatie U5-U6 / U7- U8 U9 / U10 U11 U12 U13 (inclusief alle sleutels competitiehervorming) Opleidingsvisie KBVB + kritische evaluatie U15 U16 U17 (inclusief alle sleutels competitiehervorming) WOENSDAG Internationaal Colloquium: INNOVATIE 11/2/2015 Theorie : definitie, competenties, 16/02/2015 profielen, levels, maturiteit, zelfontwikkeling Dinsdag 19u00 NV Tubeke Belgie Frankrijk: U17 17/02/2015 Debriefing : discussie 23/02/2015 Zaterdag 28/02/2015 in de club: elite / Interprovinciaal 07/03/2015 De postformatie: Doorontwikkelen: een 02/03/2015 specifieke aanpak Bewaken van de opleidingsvisie : evaluaties 09/03/2015 spelers, trainers (tijdens match/tijdens training) + functioneringsgesprek Clubbezoek met In club met interprovinciaal label Te plannen alle cursisten (voorbereiding stage) 16/03/ Management Kritieke succesfactoren (Double Pass) 23/03/ Management Strategie en beleid 30/03/ Management Interne communicatie en HRM 20/04/ Management Externe marketing & rekrutering 27/04/ Management Organisatie in club met interprovinciaal label 18u 24/02/2015 (maandelijks) Multimediale toepassingen in sporttechnisch 04/05/2015 databeheer Medisch begeleidingsplan (1u), de rol van de 11/05/2015 ombudsman (1u), organiseren van tornooien (1u), voorbereiden van de stage (1u) Presentatie opleidingsvisie van de kandidaten in 12/05/2015 hun club (=evaluatiemoment cursist) 12/05/2015 Afgeven stageboek (op schriftelijk examen) Examen verdediging stageboek + mondeling examen voetbalspecifieke onderwerpen & management 18/05/2015 (30 min per cursist) Te plannen Augustus Examen Tweede zittijd Idem 4

5 SCHEMA GENT: WOENSDAG WEEK Uren Module Inhoud 28/01/ /02/2015 Inleiding opleiding: Opleidingsvisie KBVB + kritische evaluatie U5-U6 / U7- U8 U9 / U10 U11 U12 U13 (inclusief alle sleutels competitiehervorming) Opleidingsvisie KBVB + kritische evaluatie U15 U16 U17 (inclusief alle sleutels competitiehervorming) Internationaal Colloquium: INNOVATIE 11/2/2015 Vrijdag Theorie : definitie, competenties, 13/02/2015 profielen, levels, maturiteit, zelfontwikkeling 19u00 NV Tubeke Belgie Frankrijk: U17 18/02/2015 Debriefing : discussie 25/02/2015 Zaterdag 28/02/2015 in de club: elite / Interprovinciaal 07/03/2015 De postformatie: Doorontwikkelen: een 04/03/2015 specifieke aanpak Bewaken van de opleidingsvisie : evaluaties 11/03/2015 spelers, trainers (tijdens match/tijdens training) + functioneringsgesprek Clubbezoek met In club met interprovinciaal label Te plannen alle cursisten (voorbereiding stage) 16/03/ Management Kritieke succesfactoren (Double Pass) 23/03/ Management Strategie en beleid 30/03/ Management Interne communicatie en HRM 20/04/ Management Externe marketing & rekrutering 27/04/ Management Organisatie in club met interprovinciaal label 18u 26/02/2015 (maandelijks) Multimediale toepassingen in sporttechnisch 06/05/2015 databeheer Medisch begeleidingsplan (1u), de rol van de 13/05/2015 ombudsman (1u), organiseren van tornooien (1u), voorbereiden van de stage (1u) Presentatie opleidingsvisie van de kandidaten in 14/05/2015 hun club (=evaluatiemoment cursist) 14/05/2015 Afgeven stageboek (op schriftelijk examen) Examen verdediging stageboek + mondeling examen voetbalspecifieke onderwerpen & management 18/05/2015 (30 min per cursist) Te plannen Augustus Examen Tweede zittijd idem 5

6 SCHEMA WESTERLO: DONDERDAG WEEK Uren Module Inhoud 29/01/ /02/ /2/ /02/ /02/ /02/2015 Zaterdag 28/02/ /03/ /03/ /03/2015 Inleiding opleiding: Opleidingsvisie KBVB + kritische evaluatie U5-U6 / U7- U8 U9 / U10 U11 U12 U13 (inclusief alle sleutels competitiehervorming) Opleidingsvisie KBVB + kritische evaluatie U15 U16 U17 (inclusief alle sleutels competitiehervorming) Internationaal Colloquium: INNOVATIE 19u00 Theorie : definitie, competenties, profielen, levels, maturiteit, zelfontwikkeling NV Tubeke Belgie Frankrijk: U17 Debriefing : discussie in de club: elite / Interprovinciaal De postformatie: Doorontwikkelen: een specifieke aanpak Bewaken van de opleidingsvisie : evaluaties spelers, trainers (tijdens match/tijdens training) + functioneringsgesprek In club met interprovinciaal label (voorbereiding stage) Te plannen Clubbezoek met alle cursisten 16/03/ Management Kritieke succesfactoren (Double Pass) 23/03/ Management Strategie en beleid 30/03/ Management Interne communicatie en HRM 20/04/ Management Externe marketing & rekrutering 27/04/ Management Organisatie in club met interprovinciaal label 18u 26/02/2015 (maandelijks) Multimediale toepassingen in sporttechnisch 07/05/2015 databeheer Medisch begeleidingsplan (1u), de rol van de 14/05/2015 ombudsman (1u), organiseren van tornooien (1u), voorbereiden van de stage (1u) Presentatie opleidingsvisie van de kandidaten in 14/05/2015 hun club (=evaluatiemoment cursist) 14/05/2015 Afgeven stageboek (op schriftelijk examen) Examen verdediging stageboek + mondeling examen voetbalspecifieke onderwerpen & management 18/05/2015 (30 min per cursist) Te plannen Augustus Examen Tweede zittijd idem 6

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND INHOUD Aanleiding 3 Uitgangspunten programma 4 De voetbalpiramide 5 Proces 6 Stap 1. Adviesgesprek

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014

Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 Postgraduaat Strategisch Facility Management 2013-2014 www.ifma.be www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het strategisch belang van Facility Management Bedrijfsleiders

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;

Afdeling I. Definities. 1 de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft; Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 11.7.2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Beheerst de sleuteletappes van de kwaliteitsaudits om tot een betere organisatie van de onderneming bij te dragen Duur van de cursus:

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

SPORTVORMING VOORJAAR 2013

SPORTVORMING VOORJAAR 2013 SPORTVORMING VOORJAAR 2013 Limburg beweegt! Wij actualiseren ons adressenbestand! Wil je deze brochure in de toekomst nog ontvangen, graag dan naam en adres opgeven. Wil je een digitale versie via e-mail

Nadere informatie

Voorstellingsbrochure BANABA Orthopedagogisch management

Voorstellingsbrochure BANABA Orthopedagogisch management Voorstellingsbrochure BANABA Orthopedagogisch management Deze opleiding is een samenwerking tussen KHLim, KATHO en HUB binnen de Associatie van de K.U. Leuven. BANABA Bachelor in orthopedagogisch management

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie