De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring"

Transcriptie

1 De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring

2 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit rapport werd (mede) mogelijk gemaakt door: Gerco Buijk Adviseur bij Alares Annelies Cozijnsen Senior adviseur bij Spectrum, partner met elan Anouk Jocker Regio coördinator Public Health opvoedingsondersteuning bij GGD Twente Christa Nieuwboer Docent/onderzoeker Fontys Hogeschool Pedagogiek Promovenda Universiteit van Amsterdam Annemiek Postma Programmamanager Jeugd NIM Maatschappelijk Werk Kelly de Vries Jeugdzorgwerker, expert op het gebied van sociale media. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Bureau Jeugdzorg Limburg Janni Zopfi Combinatie Jeugdzorg Auteur(s) Mieke Vergeer en Niels Zwikker Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus DE Utrecht Telefoon Website en 2

3 Inhoudsopgave Inleiding: waarom dit document? Verkenning van de toekomst via instellingen... 5 Stelling 1: Actief oppakken... 5 Stelling 2: Booming online ondersteuning... 5 Stelling 3: Professioneler en methodischer... 6 Stelling 4: Uitwisseling tussen ouders... 6 Stelling 5: Online ondersteuning als vast onderdeel van opvoedondersteuning Wat brengt online opvoedingsondersteuning?... 8 Aansprekende vormen... 8 Eigen kracht en preventief... 8 Eigen regie... 9 Efficiënter: meer met minder Wat is er nodig om online opvoedingsondersteuning goed vorm te geven? Professioneel De juiste benadering Samenhang tussen de online initiatieven Kennis delen Implementatie van online opvoedingsondersteuning

4 Inleiding: waarom dit document? Centra voor Jeugd en Gezin, GGD-en, instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp en jeugd-ggzinstellingen maken al enkele jaren gebruik van online opvoedingsondersteuning: het ondersteunen van ouders met digitale middelen. Via online communicatiemiddelen brengen opvoedondersteuners opvoedvragen in kaart en bieden informatie, advies en ondersteuning. Denk daarbij aan mail, chat, videobellen, online trainingen, fora, Apps en Serious Games. Naarmate steeds meer organisaties met online opvoedingsondersteuning aan de slag gaan, neemt de verspreiding en (door)ontwikkeling toe. Hoogste tijd om pas op de plaats te maken: waar staan we nu en waar willen we naar toe? Om hier een antwoord op te geven heeft het Nederlands Jeugdinstituut in het najaar van 2013, zes deskundigen, vanuit onderwijs, advies en praktijk, uit de Kenniskring Online opvoedingsondersteuning geïnterviewd. Deze notitie brengt hun beelden over de toekomst van online opvoedingsondersteuning samen. Bij elke nieuwe ontwikkeling bestaat nog geen vastomlijnd idee of visie over wat de juiste koers is. De meningen van de geïnterviewde deskundigen verschillen dan ook af en toe van elkaar. In deze notitie geven we een overzicht van de verschillende perspectieven. Met deze publicatie hopen we een eerste aanzet te geven tot het nadenken over een algemeen en gedragen visie op de toekomst van online opvoedingsondersteuning in Nederland. Deze notitie bestaat uit drie delen. We beginnen met het verkennen van de toekomst van online opvoedingsondersteuning aan de hand van kritische stellingen. Daarna gaan we in op de huidige overwegingen om voor online opvoedingsondersteuning te kiezen en tot slot benoemen we wat er (nog) nodig is om online opvoedingsondersteuning een blijvende plek te geven in het hulpverleningsaanbod. Over de Kenniskring Online Opvoedingsondersteuning De Kenniskring Opvoedingsondersteuning richt zich op het delen, expliciet omschrijven, ontwikkelen en verspreiden van kennis op het brede terrein van opvoedingsondersteuning. Op die manier hopen wij de kennis en competenties van professionals en beleidsmakers te vergroten, zodat de kwaliteit van online opvoedingsondersteuning verder toeneemt. Online opvoedingsondersteuning is een van de onderwerpen die regelmatig op de agenda staat. In 2011 legde de kenniskring zich voor het eerst toe op de online mogelijkheden voor het bieden van opvoedingsondersteuning. Dit heeft geresulteerd in de notitie: Competenties en randvoorwaarden voor online opvoedingsondersteuning (2011) en een checklist competenties online opvoedondersteuning. De Kenniskring heeft 12. leden, afkomstig vanuit beleid, onderzoek, advies en praktijk. 4

5 1. Verkenning van de toekomst via instellingen Om zicht te krijgen op de kansen voor het verbeteren van online opvoedingsondersteuning heeft het Nederlands Jeugdinstituut de zes deskundigen gevraagd een stelling te formuleren. De afzonderlijke stellingen zijn becommentarieerd door de andere leden van de Kenniskring Online opvoedingsondersteuning. Stelling 1: Actief oppakken Online opvoedingsondersteuning moeten we in 2014 (en verder) actief aanpakken, anders sterft het een zachte dood. Het merendeel van de deskundigen verwacht niet dat online opvoedingsondersteuning een zachte dood gaat sterven. De meningen lopen echter uiteen over waarom dit niet het geval zal zijn. Nee, online opvoedingsondersteuning zal nooit een zachte dood sterven. De professionele online ondersteuning wordt gewoon ingehaald door commerciële initiatieven. Urgentie en verantwoordelijkheid pakken horen eigenlijk bij elkaar. Tja, op zich is de urgentie er wel: zowel opvoedingsondersteuning als een veel sterkere eerstelijns advisering staat op het programma van instellingen. Het is alleen net alsof het ontbreekt aan de fantasie om daar dan ook echt werk van te maken. Er wordt enorm zwaar ingezet op de vorm (bijv. het Centrum voor Jeugd en Gezin) en niet op de inhoud. Toch zijn er wel veel stemmen die opgaan voor een transformatie parallel aan de transitie en dat is hoopvol. Innovators moeten laten zien welke tools er voor online opvoedingsondersteuners al echt zijn en direct gebruikt kunnen worden. De kracht van online opvoedingsondersteuning in brede zin is dat ouders en opvoeders er zelf actief naar op zoek kunnen gaan, zonder er een professional (in de eerste fase) bij te betrekken. Vragen over opvoeden zijn van alle tijden en blijven bestaan. Maar hoe zoeken ouders naar antwoorden en waarop wil de professionele ondersteuning gevonden worden? Een blended benadering, waarin online en offline activiteiten elkaar aanvullen, is dan het meest kansrijk. Stelling 2: Booming online ondersteuning Online opvoedingsondersteuning wordt in 2014 booming omdat de samenleving vraagt om eigen kracht en ICT-toepassingen dit steeds beter mogelijk maken. Op deze stelling lopen de meningen uiteen. In de toekomst zal ondersteuning steeds meer ingericht worden om de eigen kracht van mensen te versterken. Gelijktijdig komen er steeds meer handige en leuke tools en Apps om online de eigen zorg vorm te geven. Alle deskundigen verwachten wel een toename van online opvoedingsondersteuning, maar of er sprake van een explosieve groei zal zijn, is nog niet zeker. Het is de vraag of online opvoedingsondersteuning booming gaat worden. We ontkomen er niet aan om de ondersteuning online aan te bieden. Daarnaast blijft het reguliere face-to-face contact natuurlijk ook belangrijk. Er zullen allerlei middelen beschikbaar zijn en als je online opvoedingsondersteuning heel breed opvat dan zullen ook allerlei commerciële partijen online diensten gaan aanbieden aan ouders. Het gevaar is dat de professionele opvoedingsondersteuning hier een paar jaar achteraan hobbelt. 5

6 Online opvoedingsondersteuning zal zeker toenemen, net zoals de verschillende online mogelijkheden die GGZ-instellingen in de loop der jaren hebben geboden. De vrees is wel dat de methode ook ingezet gaat worden als besparingsmethode (zeker gezien de transities). Dat is de verkeerde insteek: online hulpverlening vraagt om investering. In elk geval zal blijken dat hoe langer we ermee bezig zijn hoe gewoner het wordt. Dat vraagt dus om goede profilering en vindbaarheid van online ondersteuning. Dit is wel een uitdaging. Stelling 3: Professioneler en methodischer Online opvoedingsondersteuning voeren we in 2014 professioneler en methodischer uit. Alle deskundigen zijn het hier wel over eens: professionaliseren het meer methodische uitvoeren van online opvoedondersteuning heeft de voorkeur. Organisaties en opleidingen moeten kennis over online ondersteuning verankeren in methodes en scholing. Ja, helemaal mee eens. Sterker nog er mag geen pedagoog meer afstuderen zonder kennis over online methoden en voor iedere hulpverlener moet bijscholing beschikbaar zijn. Ook voor de jeugdzorgwerkers geldt deze stelling. Er valt een wereld te winnen om een structureel online aanbod binnen de zorgverleningsinstanties tot stand te brengen en dit vervolgens te verankeren in de methodes en scholing. Alleen op die manier kunnen we de slag naar blended hulpverlening maken. Stelling 4: Uitwisseling tussen ouders In 2014 maken organisaties het voor elke ouder mogelijk om online opvoedingsproblematiek uit te wisselen met andere ouders. Over het algemeen zijn de deskundigen voorstander van het faciliteren van uitwisseling tussen ouders. Over de manier waarop dit tot stand dient te komen zijn de meningen nog verdeeld. Er zijn vele vormen van onderlinge ondersteuning of peer-support te organiseren. Dat is zeker een meerwaarde en is ook logisch als je gericht bent op het inschakelen van eigen kracht etc. Deze vormen kan je dan begeleiden vanuit een professionele organisatie. We mogen nog wel meer out of the box denken en integrale programma s maken. Het liefst samen met ouders, en/of waarin elke ouder zijn eigen "blokken" kan kiezen: multimediaal (zowel video als tekst); op meerdere niveaus; 1- op-1 of via een groep; ervaringsdeskundige en een professional; chatgesprekken en een training en zo verder. Eigen kracht, participatiesamenleving. Hoe we het ook noemen, het is wel iets wat aangeboord wordt door online contact tussen ouders mogelijk te maken. Niets is zo effectief als een ouder die van een andere ouder tips en adviezen krijgt hoe om te gaan met een probleem, waarvan hij of zij in eerste instantie dacht er alleen mee te zitten. In de dagelijkse praktijk zou het mooi zijn om ouders aan elkaar te 'koppelen', omdat ze vaak worstelen met hetzelfde probleem en denken daar alleen in te zijn. Door te ervaren dat er meerdere mensen met hetzelfde probleem kampen, ontstaat er alweer ruimte om naar een oplossing te zoeken. En dat kan natuurlijk óók online. Uitwisseling tussen ouders voorziet vaak in een behoefte bij ouders. Tegelijkertijd vraagt het bewustwording bij professionals: 'Ga ik me erin mengen of niet? Wat doe ik als ouders elkaar iets aanraden waar ik het niet mee eens ben? Ga ik mijn (CJG) aanbod onder de aandacht brengen of niet?' Daar moeten professionals wel mee aan de slag. 6

7 Stelling 5: Online ondersteuning als vast onderdeel van opvoedondersteuning Online opvoedondersteuning zou een integraal onderdeel moeten zijn van het hulpverleningspalet in de opvoedondersteuning. De deskundigen zien digitale middelen om online ondersteuning te bieden als een logische toevoeging op face to face en telefonisch contact. Het is een extra toevoeging waarmee mensen (professionals en ouders) met elkaar ondersteuning kunnen organiseren. Volgens enkele biedt online ondersteuning mogelijkheden om eerder in beeld te zijn en opvoedvragen eerder bespreekbaar te maken waardoor zwaardere problemen zijn te voorkomen. Blenden en een goede focus op eerstelijns hulp/lichte advisering. Urgentie ontstaat als er een doelstelling wordt geformuleerd: een derde van de gezinnen uit de tweedelijns zien te krijgen vóór ? Laten we ons dan ook echt verdiepen in wat eerstelijns advisering sterker maakt, waar zijn mensen echt mee geholpen? Goed luisteren naar ouders en gezinnen! De conclusie is: nu gewoon doen. Online is een middel om hulpverlening te verbeteren en te vergemakkelijken, het face-to-face gesprek vervangt het nooit. Doet iedereen maar wat? Dat is de vraag. We moeten met elkaar zorgdragen voor de veiligheid en betrouwbaarheid van online opvoedinitiatieven. Het landelijk monitoren van de verschillende initiatieven is bijvoorbeeld een optie. Het is belangrijk om zowel inzicht als overzicht te hebben wat organisaties en opleidingen tot nu toe ontwikkeld hebben aan scholing en methodische aanpak. 7

8 2. Wat brengt online opvoedingsondersteuning? Wat brengt online opvoedingsondersteuning? 1. Het helpt ouders door aansprekende vormen en flexibiliteit in plaats en tijd; 2. Het is in te zetten om de eigen kracht van de ouders te versterken; 3. Het zorgt voor meer en betere eigen regie in de aanpak van hulp, de ouder kent geen schotten; 4. Het geeft ouders creatieve tools om problemen meer zelf op te lossen. Aansprekende vormen Online opvoedingsondersteuning past heel goed bij de doelstelling van opvoedingsondersteuning: informatie en advies luchtig en laagdrempelig bij ouders laten aankomen. Het anonieme karakter en de mogelijkheid tot beelden en andere aansprekende vormen bieden hier veel mogelijkheden voor. Ouders kunnen zelf het tijdstip en de vorm kiezen die hun aanspreekt. Zeker voor druk bezette ouders is online ondersteuning een ultieme oplossing. Online en op elk moment van de dag opvoedingsondersteuning te raadplegen. Daarmee is ondersteuning laagdrempelig. Online opvoedondersteuning sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving. Tegenwoordig is het vanzelfsprekend om allerlei zaken online te doen. Ouders gaan online zoeken naar informatie, gewoon via Google. Tegelijkertijd merken de Centra voor Jeugd en Gezin dat het moeilijk is om mensen fysiek binnen te krijgen. De waarde van online opvoedingsondersteuning is in onze ogen dan ook de mogelijkheid om meer te bieden dan alleen maar informatie. De wereld is al voor een belangrijk deel online. Als je als professional hier niet aan mee doet, mis je de realiteit. Uiteraard is er sprake van koudwatervrees, maar concreet laat je gewoon een communicatiemiddel liggen als je het niet doet. We gebruiken online middelen allemaal privé, maar niet professioneel. Dat is vreemd. Eigen kracht en preventief Met online opvoedingsondersteuning is het heel goed mogelijk om ouders instrumenten aan te bieden die hun eigen kracht stimuleren. Ouders kiezen zelf welke ondersteuning bij hen past. Zo vinden veel ouders het prettig om in contact te staan met ouders die over bepaalde zaken hetzelfde denken. Dan ontstaat er al gauw het gevoel dat ouders serieus genomen worden. Zeker als het ouders de mogelijkheid geeft om met ouders uit hun eigen cultuur te communiceren. De professional kan dan altijd nog een gesprek met ouders aangaan, online of fysiek. Online ondersteuning geeft een andere ingang en meer mogelijkheden voor ouders om problemen of vragen bespreekbaar te maken. Wat je nu hoort is dat mensen zich niet mogen bemoeien met elkaars opvoeding en niet open durven te zijn. Door digitaal anoniem te communiceren kunnen de mensen heel open zijn. Het blijft gaan om mensen te stimuleren om contact te maken. Ouders moeten natuurlijk ook blijven participeren en zich bewegen in een netwerk. De professional blijft in contact met ouders. Online opvoedingsondersteuning heeft ook als voordeel dat je de doelgroep met thema s bereikt waar ouders niet zo mee te koop lopen, zoals verslaving, geweld of andere zaken. Online kunnen ouders hier in de anonimiteit makkelijker over beginnen dan als ze aan het bureau zitten bij de hulpverlener. Overigens is dit voor professionals niet altijd even eenvoudig. Veel professionals in de 8

9 opvoedingsondersteuning zijn nog onvoldoende toegerust voor deze manier van werken en daardoor hebben ze enige angst tegenover de online ondersteuning. Voor ouders is de juiste informatie niet goed te onderscheiden van de onjuiste informatie. Pedagogen en professionals zijn nu niet online om hun daarbij te helpen. Na zo n 20 jaar aan internet wordt al veel informatie en ondersteuning over opvoeden gedeeld op internet. Zowel door ouders onderling als organisaties (publiek en commercieel). Gelijktijdig is nog veel onbekend over de kwaliteit. Nu wordt het tijd om verantwoordelijk hier mee om te gaan. Eigen regie Het uitgangspunt dat ouders de regie moeten hebben over de ondersteuning die zij zich wensen valt binnen online ondersteuning goed vorm te geven. Ouders vinden de ondersteuning op hun voorwaarden. De ouders kiezen de omgeving waarin zij de ondersteuning willen, anoniem indien zij dit wensen. De vraag van de ouder staat centraal. Die bepaalt van achter de laptop hoe hij of zij de situatie beschrijft. Voorbeeld: een ouder vertelde: dan kan je niet gezien hebben dat ik aan het huilen was. Ik wil niet dat jij mijn tranen ziet want dan ga jij doorvragen. Dat is wat de ouder op dat moment belangrijk vindt. Oplossingsgericht werken past erin, de hulpverlening is dan ondersteunend aan ouders. De professional kan terugkomen op dat wat je ziet en de klant bepaalt wat voor ondersteuning het meeste aanspreekt. In een chat kiezen ouders zelf waar ze het over willen hebben. Zodra ze hun probleem hebben besproken kunnen ze zelf bepalen wanneer ze weg gaan bij het gesprek. Het gaat dan om het hart te kunnen luchten en zelf de regie te houden. Zeker in de beginfase van ondersteuning is dat voor ouders prettig. Ouders krijgen de keuzevrijheid om zelf te bepalen wanneer je wat wilt doen. Wat dat betreft is het oppassen met inlog-vereisten en gegevens achterlaten, die je bij andere vormen van online hulp wel soms ziet. Daarmee verhoog je de drempel. Uitleggen waarom een aparte inlog nodig is, is dan erg belangrijk. Het vragen om hulp bij opvoeden, ligt bij ouders vaak erg gevoelig. Het is niet prettig om uit te spreken dat je het moeilijk vindt. Er is wel veel informatie over opvoeden, maar dat hoeft niet te helpen in het dagelijkse leven. Je kunt bijvoorbeeld wel weten dat je negatief gedrag moet negeren, maar in de gang van alledag is dat niet altijd even makkelijk om uit te voeren. Als ouder sta je regelmatig onder druk tussen weten hoe het zou moeten en wat er kan. Het is dus fijn om je gehoord te voelen. Dit sluit aan op wat professionals willen: goede informatie geven en positieve ondersteuning bieden. Met uitgebreidere vormen van online opvoedingsondersteuning kun je ouders professionele informatie op maat bieden, wat veel prettiger is dan alle algemene informatie die je kunt vinden. Efficiënter: meer met minder De deskundigen geven aan dat online opvoedingsondersteuning een belangrijke stap kan maken in het efficiënter organiseren van de hulpverlening. Niet alleen organisatorisch, maar ook door de eigen kracht van ouders te versterken. 9

10 Online opvoedingsondersteuning biedt mogelijkheden om hulp af te schalen. Dat wil zeggen dat het mogelijk is om ouders die een hulpverleningstraject hebben gevolgd zijn daarna nog met lichte online ondersteuning verder te begeleiden. De hulp stopt niet zodra het traject of programma is afgelopen, maar wordt afgeschaald tot lichtere ondersteuning via online middelen. Wat dat betreft kun je online opvoedingsondersteuning ook als iets anders zien dan de standaard online hulp. Bij online hulp kun je denken aan problemen waar mensen langere tijd, methodisch aan hun problemen kunnen werken. Online opvoedingsondersteuning is meer gericht op preventie, informatie en advies. Met online opvoedingsondersteuning is ondersteuning voor een deel efficiënter en goedkoper te organiseren. De inzet van online opvoedingsondersteuning (en meer) zorgt voor een slimmere en efficiëntere manier om de zorg te organiseren. Hierdoor kunnen de gelden die uitgespaard worden, richting de mensen gaan die écht zorg nodig hebben. Online opvoedingsondersteuning kan helpen met de kracht van het niet alleen zijn. Ouders ondervinden al veel steun op het moment dat ze ontdekken dat ze niet de enige zijn die met een bepaald probleem worstelen. Online opvoedingsondersteuning waarbij ouders gebruik kunnen maken van de kennis van ervaringsdeskundigen past hierbij. Regie terug geven en de ouder laten bepalen wat er gaat gebeuren. Met online hulpmiddelen geef je ze de regie terug. Professionals kunnen via online ondersteuning goed informatie verzamelen over de vragen van ouders en signaleren wat er het meeste speelt. Hoe eerder ondersteuning in beeld is bij iets waar een ouder moeite mee heeft, hoe beter je problemen voorkomt. Preventie moet op die manier in de transformatie terugkomen. De vraag is wel hoe je goede data kunt verzamelen om van daaruit activiteiten te organiseren en te faciliteren zodat je meer aan preventie kunt doen. 10

11 3. Wat is er nodig om online opvoedingsondersteuning goed vorm te geven? De deskundigen zien verschillende mogelijkheden om online opvoedingsondersteuning goed vorm te geven. Geef de mensen die online willen werken de mogelijkheid en investeer daardoor in preventie: Maak het professioneel: train hulpverleners in online hulp en het inzetten van online tools; Besef dat het niet allemaal online hoeft: het gaat om de juiste benadering; Zorg voor samenhang in het aanbod; Deel kennis en ervaring: zeker rondom risico s en oplossingen; Implementeer online hulp zorgvuldig en niet alleen omdat het technisch mogelijk is. Professioneel Bijna alle deskundigen zijn het er over eens. De basis voor goede online opvoedingsondersteuning zijn de professionals. Een voorwaarde voor het online vormgeven van de ondersteuning zijn goed getrainde professionals. Het vraagt bepaalde vaardigheden. Hoe praat je met ouders online? Hoe beantwoord je digitale vragen? Het moet een onderdeel worden van de opleiding en de deskundigheidsbevordering van professionals. Online opvoedingsondersteuning werkt alleen als professionals het gaan herkennen als een goed en bruikbaar hulpmiddel. Een groep die ermee experimenteert is prima en moet gestimuleerd worden, maar professionals die er echt niet mee aan de slag willen moeten niet gedwongen worden. Een landelijke campagne of actieplan om online opvoedingsondersteuning meer in het werkveld te krijgen is dan ook wel interessant, maar dan vooral voor opleidingen. Studenten van nu zullen over een paar jaar hier als gewone dienstverlening mee te maken krijgen. Je moet het niet het hele werkveld opleggen. Er zijn mensen die echt veel beter zijn in face-to-face gesprekken dan in mailen of chatten en dat moet je respecteren. De juiste benadering De meningen zijn verdeeld over de manier waarop ouders moeten worden benaderd. Online kan, maar het is belangrijker om aan te sluiten bij de behoeften van ouders. Ouders kunnen wanhopig worden van alle online filmpjes, testjes en adviezen. Je kunt er soms wel moedeloos van worden als je al die voorbeelden ziet en in de praktijk thuis lukt het niet. Dat is wel een gevaar. Als er geen interactie, feedback (en misschien ook lichaamstaal) van een hulpverlener is, dan kan het voor ouders moeilijk zijn om zich gesterkt te voelen in hun opvoedaanpak. Het kan je dan bevestigen in je fouten. Daar moet online opvoedingsondersteuning wel alert op zijn. Het risico bestaat dat het gebruik van online opvoedingsondersteuning niet versterkend, maar verzwakkend werkt. Als ouders al een heel schraal sociaal netwerk hebben en weinig sociale vaardigheden, dan kan online ondersteuning dit terugtrekkend gedrag wellicht verder in de hand werken. Chat-groepen kunnen bijvoorbeeld wel het netwerk vergroten, maar als dit alleen online is, is het onduidelijk of het wel bijdraagt aan verbetering. Dit is echter slechts een aanname. Er is onderzoek voor nodig om dit te bevestigen of te ontkrachten. 11

12 Blended hulp kan goed werken. Er kan heel veel in het face-to-face contact. Zo kunnen professionals op een I-pad of tablet voorbeelden laten zien van opvoedstijlen. Ook zijn er initiatieven om mensen in de wijken actief te maken: participeren is het woord. Niet alle hulp komt vanachter de computer. Als er gerichte hulp nodig is dan is dat extra. Online is onderdeel van de rest van de hulpverlening. Blended is én én. We moeten digitale mogelijkheden gebruiken als vast onderdeel van de ondersteuning aan ouders. Samenhang tussen de online initiatieven Er is al veel ontwikkeld op het terrein van online opvoedingsondersteuning. Verschillende deskundigen ervaren dat meer samenhang tussen deze ontwikkelingen welkom zou zijn. De samenhang in online initiatieven in opvoedondersteuning blijft voor ouders op dit moment beperkt. Ouders kunnen heel veel informatie, ervaringsverhalen, forums vinden over opvoeden. Het is zo veel, ze zien door de bomen het bos niet meer. Vragen kunnen overal gesteld worden en er zijn zoveel antwoorden mogelijk waar ouders wel of niet mee vooruit kunnen. Er is in principe al genoeg aanbod van online opvoedingsondersteuning. Professionals en instellingen moeten hier goed over na denken. Ze moeten niet meer toevoegen van wat er al is. Wellicht zijn er zaken te verbeteren, maar er hoeft niet weer wat nieuws bij te komen. Onderzoekers kunnen nu voor het eerst naar de kwaliteit kijken en dan gaan er wel wat alarmbellen af. Er is te weinig kennis over wat de kwaliteit van de huidige informatie en begeleiding is. Ook als je na de online opvoedingsondersteuning toch verder hulp zoekt, dan vraagt dat nog steeds extra inzet. Stel je opvoedvraag is via de mail van advies voorzien, maar het lukt je toch niet om het voor elkaar te krijgen. In dat soort gevallen moeten ouders alsnog extra moeite doen om een verdieping in de hulpverlening te krijgen. De vraag is of ze dat dan wel lukt en of ze dan nog terugkeren naar de organisatie waar ze de online ondersteuning van kregen. Kennis delen Niet alleen om ontwikkelingskosten en inzet te reduceren is het delen van kennis bruikbaar. Ook om gezamenlijk te leren werken in deze nieuwe omgeving. Kennis delen: het vraagt (technische) kennis om online opvoedingsondersteuning door te ontwikkelen. Er wordt veel ontwikkeld in het land. Het zou mooi zijn wanneer dat gebundeld zou worden. Het kost nu tijd en geld voor elke organisatie apart van elkaar. Het gaat dan niet alleen om de kennis van wat er op dit moment gebeurt, maar ook kennis over: Waar gaan we met online opvoedingsondersteuning naar toe? Dat soort kennis moet verzameld worden en geborgd in de verschillende initiatieven. Bij elke werkvorm zijn er bepaalde risico s, zo ook bij online opvoedingsondersteuning. Online opvoedingsondersteuning in het anonieme kader biedt bijvoorbeeld een hulpverlener weinig tot geen mogelijkheden om in te grijpen als het nodig is om de veiligheid van het kind te waarborgen. Bij een face-to-face contact heeft de professional net wat meer informatie om een inschatting te maken en in te grijpen. 12

13 Anoniem chatten moeten professionals bijvoorbeeld leren: je weet niet wat er aan de andere kant gebeurt. Van belang is om goed voor jezelf te zorgen als hulpverlener, zeker bij gevoelige zaken. Wat doe je bij een crisismelding online? Vaak schieten hulpverleners dan in de stress. Online opvoedingsondersteuning is niet voldoende daar waar de problematiek zo ernstig is, dat de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt. Dan is het belangrijk om ook veiligheidschecks te doen om te weten hoe het thuis gaat. Opdrachten geven heel veel informatie over de klant aan de professional zoals in welke omgeving ze zich bevinden of ze heel veel woorden of weinig gebruiken woorden. Huiswerk en opdrachten kunnen beladen overkomen. Soms komt naar voren dat de klant geen zin heeft of dat ze het niet snappen. Als klanten hun online opdrachten niet uitvoeren moet er (via fysiek contact) na gevraagd kunnen worden wat de reden is. Bij diverse initiatieven is al ervaring opgedaan met dit soort vraagstukken. Het ontsluiten en delen van deze kennis kan bijdragen aan een goede verspreiding van online opvoedingsondersteuning. Implementatie van online opvoedingsondersteuning Chat of mail wordt soms te snel en te groot geïmplementeerd terwijl er nog onvoldoende kennis en ervaring is. Uit een onderzoek wat gedaan is rondom hulpverlening bleek dat klanten weliswaar tevreden waren, maar dat de professionals eigenlijk onvoldoende gebruik maakten van alle mogelijkheden die het en biedt. Als organisatie en professionals online opvoedingsondersteuning oppakken in de zin van: we doen het er gewoon bij of proberen het gewoon uit, dan werkt het niet. Er is meer scholing nodig en als die er niet is, dan is het misschien beter er niet aan te beginnen. Het is namelijk moeilijk om dezelfde pedagogische doelen te bereiken als in de reguliere zorg. Het heeft weinig zin als het online gedeelte niet meer wordt dan een digitaal doorgeefloket. Daar zijn er al teveel van in de opvoedingsondersteuning. De online ondersteuning moet inhoudelijk kloppen. Organisaties en professionals moeten methodisch werken en dit verankeren in het middel. Ze moeten goed leren het middel te gebruiken. Conclusie De geïnterviewde deskundigen zijn het er over eens: Online opvoedingsondersteuning is de realiteit. Het moet nu professioneler worden vormgegeven. Door initiatieven op de werkvloer, door scholing en door onderzoek. Daar is concrete inzet voor nodig. Wilt u hieraan bijdragen? Meld uw initiatief en deel uw kennis met de kenniskring Online Opvoedondersteuning. 13

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Welkom Project Opvoedmix online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Stelling 1 Als je opvoedingsondersteuning laagdrempeliger wilt maken, betekent dat dat je geen gegevens kunt registreren

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg

Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Netwerkbijeenkomst Richtlijnen Jeugdzorg Karlijn Stals Utrecht 29 september 2014 Welke richtlijnen zijn ontwikkeld? Wat zijn bevindingen vanuit proefinvoeringen? Wat betekenen de richtlijnen voor de organisatie?

Nadere informatie

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

De Kindertelefoon. Facts & Figures

De Kindertelefoon. Facts & Figures Facts & Figures HOEVEEL HOEVEEL Facts & Figures De komende jaren verandert er veel in de wereld van de jeugdzorg in Nederland. Aan de vooravond van de transitie van de jeugdzorg van het landelijke niveau

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Praktijkvoorbeeld Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Samenvatting Door de samenwerking en het gezamenlijk geven van de cursus Positief Opvoeden volgens Triple P door verschillende disciplines

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2014 Uitgelicht Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van ouders Wat vinden ouders van de ondersteuning aan hun kind binnen passend onderwijs? Ouders binnen de samenwerkingsverbanden Sterk

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Handleiding Toolbox Mediaopvoeding

Handleiding Toolbox Mediaopvoeding Handleiding Toolbox Mediaopvoeding Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met constant overal beeldschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat kunnen ze elke dag allerlei

Nadere informatie

Brochure. Kindcentrum

Brochure. Kindcentrum Brochure Kindcentrum Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het gaat daarbij niet alleen over goede

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad?

Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Thema: Wat verwachten huurders van de ParticipatieRaad? Juli 2014 John van Veen adviseur WKA Inleiding De ParticipatieRaad van Nijestee wil weten wat er bij bewoners leeft en wat bewoners van de Raad verwachten.

Nadere informatie

De digitale drempel. *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2. Jasper Bosch

De digitale drempel. *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2. Jasper Bosch De digitale drempel *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2 Jasper Bosch Via de Drentse pilot Op weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg.

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Handreiking Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Woord vooraf Voor u ligt de handreiking randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp,

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

Mijn ouders zijn zo ouderwets! Kim, 8 jaar

Mijn ouders zijn zo ouderwets! Kim, 8 jaar Mijn ouders zijn zo ouderwets! Kim, 8 jaar Welkom! Mediawijsheid Kinderen zijn al vroeg wereldburger 24/7 toegang tot de wereld, via mobiel internet Kinderen kunnen veel maar kunnen ze het aan? Kritisch

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Naar een jeugdvisie voor de gemeente Oirschot. 16 oktober 2012

Naar een jeugdvisie voor de gemeente Oirschot. 16 oktober 2012 Naar een jeugdvisie voor de gemeente Oirschot 16 oktober 2012 Opzet van de avond Positionering Doel van de avond Proces en burgerparticipatie Toelichting ideeën College van B&W m.b.t. jeugdvisie Discussie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

De (digitale) toekomst van de gezonde wijk

De (digitale) toekomst van de gezonde wijk De (digitale) toekomst van de gezonde wijk Janine van Oosten-Bake en Gerco Buijk-Dijkstra De publieke sector staat aan de vooravond van verschillende transities, dit zorgt voor grote uitdagingen bij burgers,

Nadere informatie

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling 18 november 2013, NBC Nieuwegein Chaja Deen en Marij Bosdriesz Programma Meldcode in de

Nadere informatie

Opvattingen over sociale controle bij opgroeien en opvoeden Juni 2014 Opgroeipanel Langedijk: resultaten 2 e peiling

Opvattingen over sociale controle bij opgroeien en opvoeden Juni 2014 Opgroeipanel Langedijk: resultaten 2 e peiling Juni 2014 Opgroeipanel Langedijk: resultaten 2 e peiling Belangrijkste uitkomsten De gemeente Langedijk wil ouders en andere opvoeders betrekken bij het jeugdbeleid van de gemeente. Om die reden is het

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Checklist (E)-health producten

Checklist (E)-health producten Checklist (E)-health producten Met deze checklist kunt u een goed beeld vormen over een (E)- health product dat u wellicht wilt gaan gebruiken in uw organisatie. De checklist kan ook gebruikt worden door

Nadere informatie

Aanbevelingen voor scholen. Visie. Onderwijs

Aanbevelingen voor scholen. Visie. Onderwijs Aanbevelingen voor scholen, ouders en andere betrokkenen, om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Uit de ervaringen van ouders, scholen en hun netwerk in het project Van hinderpaal naar mijlpaal (2012-2014)

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ 1 2 VOORWOORD De komende jaren staan gemeenten voor grote veranderingen in het sociale domein. Verschillende taken worden vanuit de rijksoverheid

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen

De scholen zijn weer begonnen De scholen zijn weer begonnen (het pesten ook) Pesten is een plaag. Het nieuwe pesten gaat via sociale media. Wat kunnen ouders, scholen én leerlingen tegen digitaal pesten doen? De meest gestelde vragen

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID

Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID Zingeving werkt! EEN RESULTAATGERICHTE AANPAK EENZAAMHEID De combinatie van een ingewikkeld en maatschappelijk urgent onderwerp en een moderne aanpak is sterk. Het leven is saai, iedere dag hetzelfde.

Nadere informatie

> Een veel belovend model voor opvoedondersteuning

> Een veel belovend model voor opvoedondersteuning > Een veel belovend model voor opvoedondersteuning Inhoud presentatie Wat is Triple P? Waarom Triple P? Triple P: een keten van interventies Implementatie in Eindhoven Meerwaarde Wat is Triple P? POSITIEF

Nadere informatie

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN

MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN MANTELZORG VANAF JANUARI 2015 EEN GROTERE ZORG VOOR GEMEENTEN Veel jongeren hebben al vroeg de zorg voor een gezinslid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor hen? De klassieke verzorgingsstaat verandert in

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Preventieve interventies Effectief tijdig ingrijpen bij risicojongeren

Preventieve interventies Effectief tijdig ingrijpen bij risicojongeren Preventieve interventies Effectief tijdig ingrijpen bij risicojongeren De laatste inzichten in de preventie van jeugdcriminaliteit Programma Ochtendprogramma Voor het ochtendprogramma in de Grote Zaal

Nadere informatie

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het stepped care model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en geweld vanuit het perspectief van kinderen en jongeren

Aanpak kindermishandeling en geweld vanuit het perspectief van kinderen en jongeren Aanpak kindermishandeling en geweld vanuit het perspectief van kinderen en jongeren Asia Sarti, projectleider stichting Alexander Inge Schalkers, stagiaire stichting Alexander, student Vrije Universiteit

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Hoe kunt u uw CJG digitaal versterken?

Hoe kunt u uw CJG digitaal versterken? Hoe kunt u uw CJG digitaal versterken? Wie? Gert-Paul van t Hoff JeugdlinQ - Multisignaal Else van Tiel Jongin - Kuseema Alexandra Bordewijk vcjg - Spectrum Programma Introductie Korte toelichting Jongin

Nadere informatie

TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP

TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP 1 TRAININGSAANBOD MULTICULTUREEL VAKMANSCHAP WELKE REFERENTIEKADERS, WAARDEN EN NORMEN VAN MIJZELF SPELEN MEE IN EEN CONTACT? Diversiteit in kleur en cultuur

Nadere informatie

Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games.

Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games. Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games. 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Herkennen van patronen

Herkennen van patronen Herkennen van patronen Douwe van den Berg, september 2016 Douwe van den Berg Advies, september 2016 Achtergond: woonoverlast is vaak taai Veel verschillende vraagstukken tegelijk Vraagstukken grijpen in

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

Hulp na kindermishandeling

Hulp na kindermishandeling Hulp na kindermishandeling Ingrid ten Berge, Marjolein Knaap, Ilona Meuwissen, Cora Bartelink 27 september 2012 Jonge kinderen in de knel (2001) Systematische scholing en training van beroepskrachten Investeren

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER.

RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. RELATIEPROBLEMEN? GEWELD IN JE GEZIN? PRAAT EROVER. 1 Relatieproblemen? Geweld in je gezin? Erover praten is de eerste stap. In heel wat relaties en gezinnen zijn er problemen. In 1 op de 7 relaties is

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Scheiding en problemen van jeugdigen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Scheiding en problemen van jeugdigen. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn / info voor ouders Scheiding en problemen van jeugdigen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP Inleiding Kinderen 1 van gescheiden 2 ouders 3 hebben het vaak niet makkelijk.

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Gesprekskaarten pedagogisch handelen

Gesprekskaarten pedagogisch handelen Gesprekskaarten pedagogisch handelen Samenwerkingsproject Samen Opleiden tussen Peel en Maas en Dommel en Aa Themagroep Pedagogisch Handelen kaarten.indd 1 28-01-17 19:17 kaarten.indd 2 28-01-17 19:17

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers

Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers Monitors voor de jeugdhulp Kwaliteit door grip op cijfers Jeugdhulp in cijfers Om als gemeente of jeugdhulpaanbieder goed te kunnen sturen hebt u betrouwbare informatie en cijfers nodig. De vraag is niet

Nadere informatie