Studentenstatuut Opleiding (Junior) Customs Consultant. KGH Douaneopleidingen Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut 2014. Opleiding (Junior) Customs Consultant. KGH Douaneopleidingen Nederland"

Transcriptie

1 Studentenstatuut 2014 Opleiding (Junior) Customs Consultant KGH Douaneopleidingen Nederland Page 1 of 16

2 INDEX Algemeen... 4 Profiel... 4 Profiel KGH Douaneopleidingen... 4 Visie op opleiden... 4 Profiel opleiding... 5 Wat doet een (Junior) Customs Consultant... 5 Taken (Junior) Customs Consultant... 6 Arbeidsmarkt (Junior) Customs Consultant ((assistent) declarant)... 6 Opbouw opleiding... 8 Praktische zaken... 9 Onderdelen... 9 Voorkennis Lesmateriaal Kick-off Studielast Faciliteiten Lessen Werkomgeving Online leeromgeving (OLO) naar keuze (www.kghdouaneopleidingen.nl) Communicatie Website Evaluatie Examen Examensecretariaat Gesloten boek examen JCC Open boek examen CC Duur examen JCC en CC Locatie examen JCC en CC Uitslag examen JCC en CC Procedure examen Opleidingsgesprek Inzage examens Page 2 of 16

3 Examenreglement Vragen, reacties of nadere informatie? Page 3 of 16

4 ALGEMEEN In dit statuut wordt de opleiding nader omschreven en enkele praktische zaken nader toegelicht. Mochten er nog vragen open staan, kan de student altijd mailen naar Opleiding: Aanbieder: Duur: Onderdelen: (Junior) Customs Consultant (JCC/CC) KGH Douaneopleidingen 1½ jaar (maximaal 3½ jaar) JCC CC deel 1 CC deel 2 CC deel 3 CC deel 4 Naar wens: Portfolio PROFIEL PROFIEL KGH DOUANEOPLEIDINGEN KGH Douaneopleidingen is een door de markt aangewezen aanbieder van onderwijs, die zich conformeert aan erkende opleidingen en trainingen en gericht op werkenden. Zowel de Junior Customs Consultant als de Customs Consultant variant, is geaccrediteerd door RA (Register Accountants). KGH Douaneopleidingen biedt ruim 50 opleidingen en trainingen specifiek op het gebied van Douane aan op 12 plaatsen in Nederland. Daarvoor zijn ruim 25 docenten aan KGH Douaneopleidingen verbonden. De opleidingen betreffende de volgende niveaus: AEO Workshops, begeleiding, auditering Basis training (digitaal aangeven) Opleiding Junior Customs Consultant Opleiding Customs Consultant Vervolgtraining Customs Consultant Plus VISIE OP OPLEIDEN KGH Douaneopleidingen heeft als specifieke doelgroep voor al haar opleidingen en trainingen werkende mensen. Dit betekent dat de opleidingen en trainingen moeten aansluiten bij de situatie van de werkende volwassene. Deze werkende volwassene vraagt om flexibiliteit qua instroommoment, het kunnen volgen van lessen op verschillende momenten (avond, dag en zaterdag) en om (mede)zeggenschap over het bepalen van het eigen studietempo. Daarnaast vraagt de volwassene om een opleiding die rekening houdt met de reeds aanwezige kennis en werkervaring en die praktijkgericht is, zodat de nieuwe kennis en vaardigheden direct toepasbaar zijn. Het onderwijsconcept van KGH Douaneopleidingen heeft een duidelijk doel voor ogen: Leren heeft als doel tot werkelijk betere prestaties te komen, om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie waarin men werkt. Page 4 of 16

5 PROFIEL OPLEIDING De opleidingen Junior Customs Consultant en Customs Consultant van KGH Douaneopleidingen leidt op tot de rol van declarant in douanezaken op operationeel niveau. De (Junior) Customs Consultant zorgt voor de correcte afwikkeling van de douaneformaliteiten en rapporteert aan het operationeel management. Hij houdt zich bezig met de verzorging van douanewerkzaamheden en de communicatie daarover met interne en externe betrokkenen, met een planningshorizon van enkele dagen tot maximaal een week. Daarbij is de (Junior) Customs Consultant de link tussen de (interne) klant en de douane en dus een erg belangrijke contactpersoon. Hij weet wat er speelt op bij de (interne) klant en vertegenwoordigt de klant richting de douane. Hier manifesteert zich duidelijk de behoefte aan een medewerker die beschikt over de competenties van de (Junior) Customs Consultant. WAT DOET EEN (JUNIOR) CUSTOMS CONSULTANT De afgestudeerde (Junior) Customs Consultant is een declarant wiens primaire verantwoordelijkheid is het op correcte wijze afwikkelen van de douaneformaliteiten in een bedrijf die zelf douaneaangiften doet, laat doen of voor derden doet of anderszins met douanezaken in aanraking komt. Het verschil tussen de Junior Customs Consultant en Customs Consultant kenmerkt zich door de werkzaamheden die beide kunnen uitvoeren op het gebied van douaneformaliteiten. De Junior Customs Consultant houdt zich bezig met vaste goederenstromen, waardoor hij zich kan richten op vaste procedures en de herkenning van afwijkingen in de goederenstromen. De Customs Consultant kan met verschillende goederenstromen werken en deze vertalen in de correcte douaneformaliteiten en deze onderbouwen aan de hand van de wet- en regelgeving. De afgestudeerde Customs Consultant vertaalt de praktijk naar de douaneformaliteiten en vice versa, denkt met de (interne) klant mee over de beste oplossing, kan met onregelmatigheden handelen en kan het belang verder uitdragen in de organisatie. Hij heeft oog voor klant- en bedrijfsgericht handelen, resultaten, efficiency en kwaliteit. Hij beschikt over een pragmatische, hands-on basishouding en een goede communicatie om flexibel in te kunnen spelen op onvoorziene omstandigheden en veranderende eisen. Zowel de Junior Customs Consultant als de Customs Consultant neemt zijn verantwoordelijkheid in werksituaties waarbij hij op zelfsturende wijze zorg draagt voor de invulling en uitvoering van zijn eigen takenpakket. Kortom, de CC opleiding is erop gericht die tools in handen en kennis in het hoofd te bieden die je als declarant in de praktijk tegenkomt. En dat is een stapje verder dan de JCC, waarbij je de afkortingen, begrippen, toepassing hiervan en de (basis) invulling van een douaneaangifte leert, gericht op het verkrijgen van meer inzicht in wat je als declarant eigenlijk doet (en verklaart in je aangifte). In de CC opleiding ga je op alle onderdelen nader in, wordt meer analytisch vermogen gevraagd om het toe te passen in een casus zoals je dat ook in de praktijk hebt en wordt je gevraagd het te kunnen onderbouwen. Want bij ons vak als declarant zijn de meeste antwoorden wel te vinden op papier (of online), maar is het van belang dat je belletjes hebt, het kunt vinden en toepassen. Dit bereiken we door: - docent - docentenbijeenkomsten - lessen zelf - lesmateriaal Page 5 of 16

6 - online ondersteunend materiaal (zoals casussen die we zelf binnen krijgen als vragen) - toetsmatrijs - examens - examen- en toetscommissie TAKEN (JUNIOR) CUSTOMS CONSULTANT Onder andere: 1. Het op correcte wijze verzorgen van de douaneaangifte. Voor de Junior Customs Consultant betreft dit de douaneaangifte omtrent vaste en bekende goederenstromen. 2. Het bedrijfsprocesgericht inrichten van werkprocessen met betrekking tot douanevoorschriften rondom het primaire logistieke proces van een interne of externe klant om de effectiviteit (gerealiseerde kwantiteit en kwaliteit) te vergroten. Zowel de Junior als de Customs Consultant kan in dit kader het belang van het op tijd in het bezit hebben van het EUR.1, DV contract als bijvoorbeeld het Form.A in de werkwijze opnemen. 3. De Customs Consultant kan op efficiënte wijze de douaneformaliteiten inrichten rondom het primaire logistieke proces van de (interne) klant en goederenstromen (het meest effectieve douaneproces kiezen). 4. De Customs Consultant kan op correcte wijze meedenken met de (interne) klant in het kader van ontwikkelingen in de markt (zoals het AEO en de veranderende wetgeving). 5. Samenwerken in interdisciplinair verband met mensen van verschillende afdelingen zoals Sales en administratie en douane voor tevredenheid van klanten, interne en externe contacten (waaronder douane, belastingdienst). Voor de Junior Customs Consultant beperkt zich dit tot de vaste en bekende goederenstromen. Algemeen bekende functiebenamingen van een (Junior) Customs Consultant zijn (assistent) declarant, (junior) customs consultant, (assistent) douanedeclarant en (junior) customer service operator. ARBEIDSMARKT (JUNIOR) CUSTOMS CONSULTANT ((ASSISTENT) DECLARANT) De afgelopen jaren klinkt er een steeds duidelijker signaal vanuit bedrijven in de logistiek en internationale handel dat er een groeiende behoefte is aan goed opgeleide medewerkers met douanekennis. Verscherpte regelgeving, verhoogde nadruk op compliance en verhoging van efficiency lijken deze behoefte in de toekomst nog te doen groeien. KGH Douaneopleidingen krijgt dit signaal van zowel werkgevers in de logistiek en internationale handel, als van deelnemers aan open inschrijvingen in opleidingen op het terrein van douaneafhandeling. Werkgevers vanuit grote logistiek- en internationale handelsbedrijven geven aan dat er te weinig goed opgeleide douanemedewerkers zijn en veel medewerkers op MBO-niveau met potentie. Hun medewerkers beschikken vaak over de gewenste competenties (zoals zorgvuldigheid en kennis van internationale goederenstromen), maar hebben een gebrek aan douanekennis. Aangezien een volledige Bachelor voor deze groep werkenden vaak een brug te ver lijkt en de kosten hiervan binnen logistiek- en internationale handelsbedrijven te hoog zijn, worden veelvuldig interne opleidingen en losse trainingen gevolgd. Page 6 of 16

7 Page 7 of 16

8 OPBOUW OPLEIDING De opleiding is als volgt opgebouwd. De basistrainingen zijn een praktische handreiking, maar bouwen nog niet aan de fundamenten van de douanekennis. De Junior Customs Consultant opleiding is de basis van de douanekennis. De Customs Consultant is de vervolgopleiding waarmee de douanekennis uitgebouwd en onderbouwd wordt. Hierin zitten ook specialistische onderwerpen als Incoterms en Fiscaal Vertegenwoordiging. De specialisaties kenmerken zich door het opfrissen en verder verdiepen van de Customs Consultant kennis. AEO AEO aanvragen: Workshop AEO (i.s.m. de FENEX) Begeleiding bij aanvraag AEO AEO behouden: Het AEO certificaat behouden? AEO audits Junior Customs Consultant (Assistent Declarant) Basistrainingen Customs Consultant (Declarant) Specialisatie O.a. Customs Consultant Manager Opfriscursus Kennis en inzicht opdoen op Customs Consultant niveau. O.a. Incoterms 2010 Uitvoer BTW en (Fiscaal) Vert. Basiskennis omtrent douaneprocedures en douanedocumenten. Avondcursus Dagcursus Weekcursus Speedlearning O.a. Awareness training Douane de bedrijfsrisico s Praktijktraining Digitaal Aangeven Fysieke controle / loodsmedewerker KGH Douaneopleidingen Page 8 of 16

9 PRAKTISCHE ZAKEN ONDERDELEN De opleiding Customs Consultant bestaat uit de volgende onderdelen: Onderdelen: Junior Customs Consultant o Afkortingen en begrippen (jargon) o Douanebestemmingen en regelingen onderscheiden en herkennen o Douaneformaliteiten in het goederenstroomproces o Douaneaangifte (oorsprong, betekenis en codes) CC Kick off o Omgaan met douanewetgeving CC deel 1 o Gebruikstarief o Herkomst & Oorsprong o Incoterms (2010) o Douanewaarde CC deel 2 o VGEM o Binnenbrengen o Douanevervoer o Vrij Verkeer o BOD en Tijdelijke Invoer CC deel 3 o Entrepot o Actieve Veredeling o Uitvoer en Uitgaan o Passieve Veredeling CC deel 4 o Landbouw o Accijns Algemeen o Bezwaar en Beroep en Terugbetaling en Strafbeschikking o (Beperkt) Fiscaal Vertegenwoordiging Naar wens: Portfolio De JCC en de vier CC onderdelen kennen elk een eigen examenmoment. Het portfolio kan naar wens worden ingevuld met daarin de eigen uitgewerkte opdrachten, al dan niet aangevuld met praktijk voorbeelden uit de eigen praktijk. Zo kan een student een eigen praktijkvraag uitwerken en laten controleren om deze aan zijn eigen portfolio toe te voegen. Het portfolio dient ter ondersteuning van de kennis die middels de reguliere toetsen wordt afgetoetst en waarmee expliciet de praktijktoepassing kan worden aangetoond. Page 9 of 16

10 Indien een student hier gebruik van wil maken kan hij dit melden aan KGH Douaneopleidingen en wordt het portfolio ingericht. VOORKENNIS Het beoogde programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten. De opleiding Junior Customs Consultant is toegankelijk voor alle studenten, met en zonder relevante werkervaring. De opleiding Customs Consultant is toegankelijk voor studenten die in bezit zijn van een JCC vooropleiding of ervaring van hetzelfde niveau, zodat hij beschikt over een goed referentiekader. Indien een student aanspraak wil maken op vrijstellingen van delen van het opleidingsprogramma, kan hij hiertoe een verzoek indienen gericht aan de Examencommissie. Vrijstellingen (modules, specialisatie/minor/keuzeprogramma en/of competenties) kunnen worden verleend op basis van eerdere diplomering en/of op basis van eerder verworven competenties (EVC). De manier waarop de student deze aanvraag kan doen, staat beschreven in het toetsreglement van KGH Douaneopleidingen. De Examencommissie is verantwoordelijk voor het gehele proces rondom vrijstellingen. Zij stelt de uitgangspunten en de aanvraagprocedure voor vrijstellingen (zowel op basis van diplomering als op basis van EVC) op en delegeert deze taken aan de afdeling Opleidingsmanagement. De opleidingsmanager, die inhoudelijk verantwoordelijk is voor een of meerdere opleidingen, verwerkt de aanvragen voor vrijstellingen en houdt het overzicht bij. Door middel van steekproeven houdt de Examencommissie zicht en grip op het gehele proces van vrijstellingen. LESMATERIAAL Voor zowel de JCC als CC opleiding wordt het verplichte lesmateriaal verstrekt door KGH Douaneopleidingen Nederland en zit bij de prijs inbegrepen. Voor de CC opleiding wordt de wettenbundel als aanbevolen literatuur aangemerkt. Dit betreft de douanegerelateerde wetgeving. Deze kunt u zelf downloaden via of de bundel bestellen via Het lesmateriaal wordt doorgaans op de eerste cursusdag uitgereikt. Voor de cursist die de gehele CC opleiding volgt, wordt het lesmateriaal voor het volgende deel uitgereikt tijdens het examen. KICK-OFF De opleiding Customs Consultant begint, ongeacht het startmoment, altijd met de kick-offbijeenkomst verzorgd voor de studenten. Tijdens deze bijeenkomst krijgt de student alle inhoudelijke en organisatorische informatie die nodig is om succesvol met de opleiding te kunnen beginnen. De student krijgt informatie over de begeleiding die op hem van toepassing is. Hierdoor krijgt de student een goed beeld van wat er van hem verwacht wordt en wordt de samenhang tussen de verschillende onderdelen verduidelijkt. STUDIELAST Het beoogde programma is studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op het programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Page 10 of 16

11 De doelgroep van KGH Douaneopleidingen bestaat uit werkenden, waardoor de opleiding verspreid over bijna het gehele jaar kan worden gegeven. Studenten kunnen op minimaal twee momenten per jaar starten met een (Junior) Customs Consultant-opleiding. KGH Douaneopleidingen biedt de opleiding op meerdere plaatsen in Nederland aan, waardoor de student de opleiding kan volgen op een plaats die het best passend is. De locaties waar bijeenkomsten worden verzorgd of examens worden afgenomen, zijn alle goed bereikbaar. De student kan zelf beslissen in welk tempo de opleiding doorlopen wordt en kan zo zelf in hoge mate bepalen wat de studielast per periode is. Het studietempo, of de wisseling in studietempo, is geen beoordelingscriterium in de opleiding. Van de student wordt wel verwacht dat de opleiding Junior Customs Consultant en Customs Consultant gezamenlijk binnen 3½ jaar wordt doorlopen. Om studenten te helpen bij het maken van een studieplanning, worden speciale voorzieningen aangeboden op het gebied van studiebegeleiding. Let op: de ervaring leert dat, naast de privé- en mogelijke baan, de opleiding als druk ervaren wordt. Het betreft nogal wat kennis die opgedaan wordt, wat mentale energie vraagt. FACILITEITEN Gedurende de opleiding wordt de student begeleid door de docent(en), de organisatie en de online leermiddelen van KGH Douaneopleidingen. In de opleiding worden verschillende werkvormen toegepast, waarbij een diversiteit aan individuele en groepsopdrachten wordt aangeboden: LESSEN bijeenkomsten ten behoeve van kennis- en vaardighedenoverdracht; discussies; inbreng en uitwisseling van werkervaring; cases. WERKOMGEVING eigen voorbeelden; eigen uitgewerkte casussen; interne discussies. ONLINE LEEROMGEVING (OLO) NAAR KEUZE (WWW.KGHDOUANEOPLEIDINGEN.NL) cases; aanvullende informatie; schema s. COMMUNICATIE Voor informatie-uitwisseling wordt primair gebruik gemaakt van communicatie. Via wordt onder andere gecommuniceerd omtrent: onder andere: Rooster: plaats en tijd van de opleidingsmodules Roosterwijzigingen Page 11 of 16

12 Examendata en locatie Cijfers In deze communicatie worden altijd de bij KGH Douaneopleidingen bekende mailadressen gebruikt. Dat betekent dat zowel student als leidinggevende/opdrachtgever in de mailcorrespondentie meegenomen worden. Let op: via kan altijd ondersteuning omtrent lesmateriaal, vragen over opdrachten en praktijkvragen gesteld worden! Ook kan gedacht worden aan de informatie omtrent eigen interne kennisdeling. Zo is het voorgekomen dat een student vraagt om informatie om Incoterms uit te leggen, waarbij we ook ondersteunen. WEBSITE Op de website van KGH Douaneopleidingen (de online leeromgeving) wordt informatie gevonden onder Home waar je veel ondersteunend lesmateriaal en praktijkmateriaal (als checklist voor het invullen van een douaneaangifte) vindt. De opdracht die online op de website staan, kunnen mogelijkerwijs tevens in de les toegepast worden. Dit dient u te zien als extra oefening in de les, weet u het antwoord? De opdrachten staan tevens online zodat u altijd de beschikking heeft over al het materiaal (let op: er wordt op meerdere locaties lesgegeven door meerdere docenten, zodat u op deze wijze tot materiaal van meer dan alleen uw eigen docent toegang heeft). Op de website vindt u onder Home enkele handige pagina s. Let op: waar van toepassing is de informatie gesorteerd naar de modules die u tijdens de opleiding hanteert. Nieuws Nieuwsberichten worden op de website geplaatst, evenals via Twitter vermeld. Afkortingen en begrippen Met name voor de Junior Customs Consultant, waarbij afkortingen en begrippen nieuw kunnen zijn, is dit overzicht handig om snel enkele begrippen op te zoeken. English translations In dit (groeiende) overzicht staan Engelse vertalingen van enkele douanebegrippen Documenten Hierin staan enkele voorbeelddocumenten gegeven. Zo staat hier een voorbeeld van een juist en een onjuist stempel op een oorsprongsdocument. Schema s Schema s kunnen het leerproces ondersteunen en vindt u enkele online. Casus en vragen Ook om het leesproces expliciet te ondersteunen, praktijkcases te geven en extra oefenmateriaal, vindt u online casussen en vragen. Extra informatie en lesmateriaal Nieuwe onderdelen van het lesmateriaal en extra informatie omtrent enkele onderwerpen vindt u online. Onderwijsverantwoording en docentmateriaal Op deze pagina staat onder andere het toetsreglement en studentenstatuur vermeld. Tevens enkele materialen voor de docenten, maar waar de cursist natuurlijk ook baat bij kan hebben dit door te lezen. Page 12 of 16

13 Risico s Omdat steeds meer bedrijven AEO gecertificeerd zijn en risico s een steeds grotere rol spelen, vindt u online een groeidocument omtrent risico s die uw douanewerkzaamheden betreffen/ Handige links Omdat veel links vaak opgezocht worden, hebben we online de meest handige links op een rijtje gezet. Deze zijn verdeeld in de modules. In het bijzonder: - Algemeen en Wetgeving: met links naar de relevante en laatste versies van de wetgeving, waaronder de inhoudsopgave van het (TVo.)CDW. - Herkomst en Oorsprongsregelingen: met links naar veel oorsprongsovereenkomsten en een (PDF) overzicht van alle regelingen. Digitale mailingen Een overzicht van de digitale mailingen die KGH Douaneopleidingen verstuurd. EVALUATIE De opleidingen van KGH Douaneopleidingen worden middels een digitale evaluatie geëvalueerd. Hiervoor wordt de student ook per mail uitgenodigd. We vragen op voorhand hieraan deel te nemen om onze opleidingen verder te versterken en te verbeteren. EXAMEN EXAMENSECRETARIAAT De organisatie van de examens, verspreiding en communicatie met de correctoren verloopt via het examensecretariaat van KGH Douaneopleidingen Nederland. Bij vragen hierover, kan de student deze mailen. GESLOTEN BOEK EXAMEN JCC Omdat het doel is van de opleiding Junior Customs Consultant om de basiskennis te verwerven, betreft het examen Junior Customs Consultant een gesloten boek examen. Alle hulpmiddelen die nodig zijn, zoals codelijsten voor het invullen van een enig document en de nationale matrix worden verstrekt tijdens het examen. Het examen bestaat uit drie casussen: Casus 1: plm. 10 open vragen plm. 7 meerkeuzevragen Casus 2: plm. 10 open vragen plm. 7 meerkeuzevragen Casus 3: enkele vakken van het Enig Document plm. 3 meerkeuzevragen OPEN BOEK EXAMEN CC Omdat het doel is van de opleiding Customs Consultant om de stellingen te kunnen onderbouwen met wet- en regelgeving, betreft het examen Customs Consultant een open boek examen. Hierbij zijn alle hulpmiddelen toegestaan, met uitzondering van externe communicatie. Dus wat wel toegestaan is bijvoorbeeld: Website KGH Douaneopleidingen Website Douane (inclusief Handboek Douane en VGEM) Online gebruikstarief Lesmap(pen) Aantekeningen Bestanden op de eigen pc/laptop/cloud/etc. als presentaties, samenvattingen, etc. Page 13 of 16

14 Etc. Het examen bestaat uit enkele casussen die alleen open vragen kennen, van feitelijke kennisvragen tot beoordelend en adviserend niveau. Zie hiervoor de programmabeschrijving. Let op: bij het examen Customs Consultant wordt tevens om wetsartikelen gevraagd. Deze artikelen worden opgeschreven onder vermelding van het artikel en de wetgeving. Indien niet gevraagd, hoeft het lid niet te worden vermeld in het antwoord. Enkele voorbeelden: Art. 4 CDW Art. 97tervicies TVo.CDW Bijlage 25 TVo.CDW Art. 4:6 ADR Let op: bij het examen Customs Consultant wordt het puntentotaal bij iedere vraag weergegeven. De puntentelling is als volgt opgebouwd: 1 punt per wetsartikel (indien meerdere wetsartikelen genoemd dienen te worden, per wetsartikel 1 punt) 2 of 3 punten per onderdeel van de motivering Dat betekent dat je voor een vraag bijvoorbeeld 7 punten kunt krijgen waarbij vermeld staat Motiveer uw antwoord. Vermeld het wetsartikel.. Dit betekent dat er 1 punt voor het wetsartikel verkregen kan worden en de andere 6 punten voor de motivering. Bij het beantwoorden van de vragen verdient het aanbeveling om je, indien je het wetsartikel niet kunt vinden, dat op een blaadje te schrijven en dan door te gaan met de volgende vraag. Er kunnen alleen punten gegeven worden voor de beantwoording van de vraag. Dit betekent dat je alleen punten kunt krijgen voor de beantwoording van de feitelijke vraag. Een extra lang antwoord, levert geen extra punten op. Echter, een antwoord moet ook niet te kort door de bocht zijn, ter illustratie: Vraag: Mag de summiere aangifte bij binnenkomst door de scheepsagent van de rederij worden gedaan? Motiveer het antwoord. Vermeld het wetsartikel. (5 punten). Antwoord examenkandidaat: Ja, hij vertegenwoordigd de rederij. Art. 36 ter lid 4c. Antwoord examenmodel: Ja (0). De summiere aangifte moet gedaan worden door degene die de goederen binnenbrengt, dat is de rederij (2). De summiere aangifte mag gedaan worden door een vertegenwoordiger daarvan, dat is de scheepsagent (2). Art. 36ter CDW (1). Terugkoppeling: De examenkandidaat heeft niet gemotiveerd waarom de rederij dan die aangifte mag doen en mist daardoor 2 punten. Omdat het wetsartikel niet voorkomt in het TVo.CDW, krijgt hij wel de punt van het wetsartikel. Let op: omdat niet alle antwoorden van het examen CC een-op-een in de lesmappen terug te vinden zijn, maar je op dit niveau ook juist zelf antwoorden moet kunnen vinden, verdient het aanbeveling een computer, laptop, tablet mee te nemen tijdens het examen zodat je indien nodig, op internet iets kunt proberen terug te vinden. Bijvoorbeeld een vraag over de invloed van het AEO en codes van bepaalde douaneregelingen (Toelichting Enig Document en de codelijsten kun je dan opzoeken op het internet). Page 14 of 16

15 Let op: tijdens het examen CC worden de lesmaterialen van het volgende deel uitgereikt. Hou hier dus rekening mee bij het meenemen van het aantal tassen naar het examen. DUUR EXAMEN JCC EN CC Het examen Junior Customs Consultant en Customs Consultant beslaat per examen 2 uur. LOCATIE EXAMEN JCC EN CC Het examen wordt op een centrale locatie afgenomen. Dit betreft momenteel Leiderdorp en Arnhem voor de JCC examens en Nieuwegein voor de CC examens. Deze locatie is voorzien van voldoende stopcontacten voor de laptops en internet. Tevens worden de tafels voorzien van water, is er voorafgaand aan het examen koffie en thee en worden uitwerkbladen verzorgd. UITSLAG EXAMEN JCC EN CC Maximaal 25 werkdagen na de examendatum, krijgt u de examenuitslag per mail en later per post toegestuurd. Zie hieromtrent ook het examenreglement. Let op: de examens worden door een eerste en tweede corrector nagekeken, daarna worden de eindresultaten door de examencommissie vastgesteld. Daarna worden de resultaten bekend gemaakt. Dit kan dus (ruim) binnen 25 werkdagen zijn, maar ook (net) binnen 25 werkdagen. Nadat de uitslagen bekend zijn, worden de diploma s en/of certificaten opgemaakt en per post toegestuurd. De diploma s en/of certificaten worden onder andere door de voorzitter van de examencommissie getekend en kunnen zodoende ook enige tijd duren voor deze verstuurd worden. PROCEDURE EXAMEN Het examen wordt opgesteld en door twee andere docenten tegengelezen. Na afloop van het examen maken we een examenmatrijs, waarin per vraag alle punten worden vermeld. Deze examenmatrijs wordt beoordeeld door de examencommissie. Mocht er dus een vraag zijn die juist 100% of 0% scoort (en alles wat nader opvalt) nader onder de loep worden genomen. Ook kwalitatief wordt het examen beoordeeld na afloop. Dat betekent dat degene die de toetsen corrigeert en antwoorden tegenkomt die te denken zetten over de toets of de vraag, deze ook terugkoppelt. Deze procedure borgt de kwaliteit, maar zorgt ook voor de uitslag die pas binnen 25 werkdagen (uiterlijk) geleverd kan worden. OPLEIDINGSGESPREK Bij onvoldoende resultaat kan KGH Douaneopleidingen een gesprek met de student en opdrachtgever initiëren omtrent het opleidingsplan. Het doel van het gesprek is valkuilen bepalen en studeermethoden doornemen om de opleiding succesvol af te ronden. INZAGE EXAMENS Inzage in de examens is mogelijk. Voor wat betreft de CC examens stelt KGH Douaneopleidingen hiervoor per examen een moment voorafgaand aan de les vast. U kunt daarbij uw examen en het antwoordmodel inzien. Middels een hercorrectieformulier kunt u dan eventueel, onderbouwd, hercorrectie aanvragen. EXAMENREGLEMENT Page 15 of 16

16 Voor het examenreglement verwijzen we naar het examenreglement (zie online op VRAGEN, REACTIES OF NADERE INFORMATIE? Mail ons op: Page 16 of 16

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie