Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek"

Transcriptie

1 Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting

2 In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam Telefoon Amsterdam, november Foto voorzijde: Bijlmermeer, fotograaf Marjolijn Pokorny ()

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Resultaten. Meerderheid weet jeugdhulp te vinden. Dertien procent kent Ouder- en Kindteam. Een derde weet van ouder- en kindadviseur Bijlage vragenlijst Bijlage open antwoorden

4 Samenvatting Sinds januari zijn er in Amsterdam Ouder- en Kindteams die klaar staan voor alle gezinnen met kinderen. Amsterdammers kunnen met vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden terecht bij deze teams. OIS heeft onder. Amsterdammers een telefonische enquête uitgevoerd om de naamsbekendheid van deze teams te meten. Ouder- en Kindteam weinig bekend onder Amsterdammers Dertien procent van de Amsterdammers zegt het Ouder- en Kindteam te kennen, % zegt van niet. Amsterdammers met kinderen onder de jaar weten het vaakst wat een Ouder- en Kindteam is, maar toch zegt de meerderheid van deze groep het niet te weten. Ondanks dat veel Amsterdammers dit niet weten, zegt % wel jeugdhulp te kunnen vinden wanneer dit nodig zou zijn. Een derde weet van ouder- en kindadviseur Een derde (%) van de Amsterdammers weet dat zij terecht kunnen bij een ouder- en kindadviseur met vragen en zorgen over opgroeien en opvoeden. Amsterdammers die weten wat een Ouder- en Kindteam is, weten een stuk vaker dat zij terecht kunnen bij een ouder- en kindadviseur dan Amsterdammers die dit niet weten. Ook Amsterdammers met jonge kinderen weten vaker dan gemiddeld dat zij hierbij terecht kunnen. Van de Amsterdammers met kinderen in de leeftijd van - jaar weet ongeveer de helft dat zij bij een ouder- en kindadviseur terecht kunnen.

5 Inleiding Sinds januari is het jeugdstelsel gewijzigd: taken vanuit de landelijke overheid zijn naar gemeenten gegaan. In Amsterdam zijn vanaf dat moment de Ouder- en Kindteams opgericht die klaar staan voor alle gezinnen met kinderen. De teams bestaan uit ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen, jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Deze zijn afkomstig uit allerlei organisaties op het gebied van jeugdhulp en welzijn. Ook is de gehele jeugdgezondheidszorg opgenomen in de Ouder- en Kindteams. Amsterdammers kunnen met vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden terecht bij deze teams. Ze ondersteunen ouders om hun kinderen gezond te laten opgroeien en zich optimaal te ontwikkelen en bieden hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien. De ouder- en kindadviseur is het eerste aanspreekpunt binnen het Ouder- en Kindteam, zij houden ook speekuren op school en kunnen waar nodig specialistische hulp inschakelen. Ouder- en Kindteams Amsterdam wil graag weten hoe groot de bekendheid van de Ouder- en Kindteams is onder Amsterdammers en onder Amsterdamse ouders. Hiervoor heeft OIS een nulmeting uitgevoerd. In de loop van zal er een -meting uitgevoerd worden om vast te stellen of de naamsbekendheid veranderd is. Deze rapportage beschrijft de resultaten deze nulmeting. Methode Er is een telefonische enquête uitgevoerd onder Amsterdammers. Hiervoor is een steekproef van telefoonnummers van EDM gebruikt. In de enquête is gevraagd of men kinderen heeft, of men jeugdhulp of opvoedingsondersteuning weet te vinden, of men weet wat een Ouder- en Kindteam is en of men weet dat zij terecht kunnen bij een ouder- en kindadviseur met vragen over opvoeden en opgroeien. De vragenlijst is te vinden in de bijlage. In de tabel op de volgende bladzijde is het responsoverzicht weergeven. In totaal hebben. Amsterdammers de enquête ingevuld. Hiervan hebben kinderen en hebben kinderen tot en met jaar.

6 Responsoverzicht aantal man 644 vrouw 576 geslacht onbekend 50 laagopgeleid 291 middelbaar opgeleid 289 hoogopgeleid 572 opleiding onbekend 118 Centrum 103 West 152 Nieuw-West 155 Zuid 179 Oost 191 Noord 125 Zuidoost 282 stadsdeel onbekend 83 heeft kinderen van 0-4 jaar 114 heeft kinderen van 5-9 jaar 141 heeft kinderen van jaar 172 heeft kinderen van jaar 121 heeft kinderen van jaar 98 heeft kinderen van 24 e.o. 426 heeft geen kinderen 452 totaal 1270

7 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête besproken.. Meerderheid weet jeugdhulp te vinden Twee procent van de ondervraagde Amsterdammers met kinderen tot en met jaar krijgt in het gezin jeugdhulp of opvoedingsondersteuning. Van de ouders die dit niet krijgen, zegt % deze wel te kunnen vinden wanneer het nodig is. Ruim een kwart (%) van de ouders weten niet waar zij hulp of ondersteuning voor hun kind moeten vinden.. Dertien procent kent Ouder- en Kindteam Van alle ondervraagde Amsterdammers weet % niet wat een Ouder- en Kindteam is. Dertien procent zegt dit wel te weten. Amsterdammers met kinderen van - jaar weten het vaakst wat een Ouder- en Kindteam is (%). Dat betekent dat driekwart (%) van deze Amsterdammers niet weet wat een OKT is. Amsterdammers zonder kinderen en Amsterdammers met kinderen van jaar of ouder weten dit minder vaak dan Amsterdammers met kinderen van - jaar. Vrouwen kennen het Ouder- en Kindteam vaker dan mannen (% tegenover %) en hoe hoger men is opgeleid, hoe vaker men weet wat een OKT is. Er zijn hierin geen significante verschillen tussen respondenten van verschillende stadsdelen. Vanwege te kleine aantallen respondenten per gebied, is er geen uitsplitsing mogelijk naar de gebieden. Figuur Weet u wat een Ouder- en Kindteam is? (procenten) heeft kinderen van 0-4 jaar (n=114) heeft kinderen van 5-9 jaar (n=141) heeft kinderen van jaar (n=172) heeft kinderen van jaar (n=121) heeft kinderen van jaar (n=98) heeft kinderen van 24+ (n=426) heeft geen kinderen (n=452) laagopgeleid (n=291) middelbaar opgeleid (n=289) hoogopgeleid (n=572) ja nee geen antwoord mannen (n=644) vrouwen (n=576) totaal (n=1270) %

8 Aan de Amsterdammers die weten wat een Ouder- en Kindteam is, is gevraagd hoe zij hierover hebben gehoord. Vaak genoemd worden werk en school. Daarnaast hebben een aantal ondervraagden over het Ouder- en Kindteam gelezen in folders of kranten. In mindere mate worden genoemd het Ouder- en Kindcentrum, het consultatiebureau en de gemeente. Alle antwoorden zijn te vinden in de bijlage. Ook is aan de Amsterdammers die weten wat een Ouder- en Kindteam is, gevraagd of zij weten waar ze het Ouder- en Kindteam kunnen vinden. Negenendertig procent van deze Amsterdammers zegt dit niet te weten (figuur ). Een vijfde zegt het Ouder- en Kindteam in een Ouder- en Kindcentrum te kunnen vinden en % noemt school. Dertig procent denkt ergens anders het Ouder- en Kindteam te kunnen vinden. Vaak genoemd worden internet, het consultatiebureau of het gemeentehuis. Alle antwoorden zijn te vinden in de bijlage. Figuur Weet u waar u het Ouder- en Kindteam kunt vinden? (meerdere antwoorden mogelijk, procenten) ja, Ouder- en Kindcentrum ja, school ja, buurthuis ja, voorschool/kinderdagverblijf ja, anders nee % Een derde weet van ouder- en kindadviseur Een derde (%) van alle ondervraagden weet dat zij terecht kunnen bij een ouder- en kindadviseur met vragen en zorgen over opgroeien en opvoeden (figuur ). Of men weet dat zij terecht kunnen bij een ouder- en kindadviseur hangt sterk samen met of zij weten wat een Ouder- en Kindteam is. Zo zegt % van de ondervraagden die weten wat een Ouder- en Kindteam is, ook te weten dat zij terecht kunnen bij een ouder- en kindadviseur. Van de ondervraagden die niet weten wat een Ouder- en Kindteam is, zegt % te weten dat zij bij een ouder- en kindadviseur terecht kunnen (figuur ). Van de Amsterdammers met kinderen van tot en met jaar zegt de helft (%) te weten dat zij bij een ouder- en kindadviseur terecht kunnen. Voor Amsterdammers zonder kinderen ligt dit aandeel op %. Ook Amsterdammers met kinderen van jaar of ouder weten minder vaak dan Amsterdammers met jongere kinderen dat zij bij een ouder- en kindadviseur terecht kunnen (%). Laagopgeleide Amsterdammers weten iets minder vaak dat zij terecht kunnen bij een ouder- en kindadviseur dan hoogopgeleide Amsterdammers. Tot slot weten Amsterdammers uit stadsdeel Zuid dit minder vaak dan Amsterdammers uit stadsdeel Noord. Verder zijn er geen significante verschillen tussen respondenten uit verschillende stadsdelen.

9 Figuur Weet u dat u terecht kunt bij een ouder- en kindadviseur met vragen en zorgen over opgroeien en opvoeden? (procenten) weet wel wat OKT is (n=161) weet niet wat OKT is (n=1074) heeft kinderen van 0-4 jaar (n=114) heeft kinderen van 5-9 jaar (n=141) heeft kinderen van jaar (n=172) heeft kinderen van jaar (n=121) heeft kinderen van jaar (n=98) heeft kinderen van 24+ (n=426) heeft geen kinderen (n=452) laagopgeleid (n=291) middelbaar opgeleid (n=289) hoogopgeleid (n=572) Zuidoost (n=282) Noord (n=125) Oost (n=191) Zuid (n=179) Nieuw-West (n=155) West (n=152) ja Centrum (n=103) nee geen antwoord totaal (n=1270) %

10 Bijlage vragenlijst Vragenlijst naamsbekendheid Ouder- en Kindteams Goedendag/middag/avond, u spreekt met van van de Gemeente Amsterdam. In opdracht van de gemeente Amsterdam voeren we een onderzoek uit naar de bekendheid van bepaalde voorzieningen. Zou ik u daarover een paar vragen mogen stellen? Het duurt hooguit een paar minuten. ENQ: Bron telefoonnummer is EDM (KPN, TNT verhuisbericht, mobiele telefoonaanbieders, UPC, etc.) 1 Heeft u kinderen? 1 ja 2 nee -> ga naar vraag 6 3 geen antwoord -> ga naar vraag 6 2 Hoeveel kinderen heeft u? 3 In welke leeftijdscategorie(ën) val(t)(len) uw kind(eren)? Meerdere antwoorden mogelijk jaar 5-9 jaar jaar jaar 19 jaar tot en met 23 jaar 24 of ouder geen antwoord vraag stellen als 1 of meerdere kinderen jonger dan 24 jaar is/zijn. 4 Krijgt u in het gezin jeugdhulp of opvoedingsondersteuning? 1 ja -> ga naar vraag 6 2 nee geen antwoord 3 vraag stellen als 1 of meerdere kinderen jonger dan 24 jaar is/zijn. 5 Als uw kind hulp of ondersteuning nodig heeft, weet u die dan te vinden? ja nee geen antwoord

11 6 Weet u wat een Ouder- en Kindteam is? 1 ja 2 nee -> ga naar vraag 9 3 geen antwoord -> ga naar vraag 9 7 Zo ja, hoe heeft u daarvan gehoord? 1 Via geen antwoord 2 8 Weet u waar u het Ouder- en Kindteam kunt vinden? Meerdere antwoorden mogelijk ENQ: spontaan laten antwoorden 1 nee 2 ja, school 3 ja, Ouder- en Kindcentrum 4 ja, buurthuis 5 ja, voorschool/kinderdagverblijf ja, anders namelijk 6 9 Weet u dat u terecht kunt bij een ouder- en kindadviseur met vragen en zorgen over opgroeien en opvoeden? 1 ja 2 nee geen antwoord 3 10 Wat is de hoogst voltooide opleiding van u en uw partner? respondent partner geen opleiding gevolgd of enkele jaren lagere school/basisschool gevolgd 1 1 lagere school/basisschool/speciaal onderwijs 2 2 VSO, voortgezet speciaal onderwijs 3 3 VBO/LBO (huishoud-, ambacht-, technische school, interne bedrijfsopleiding), MBO-kort, leerlingwezen, ULO, BBL/BOL MAVO, MULO, VMBO 5 5 MBO (-lang), interne opleiding op MBO-niveau, BBL/BOL HAVO, VWO, HBS, MMS 7 7 HBO, interne opleiding op HBO-niveau 8 8 WO, universiteit, kandidaatsexamen 9 9 opleiding in het buitenland anders, namelijk geen antwoord nvt, ik heb geen partner Wat is uw postcode? Dit waren onze vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking. Sinds 1 januari 2015 kunnen Amsterdammers met vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden terecht bij het Ouder- en Kindteam in de eigen wijk. Daar werken ouder- en kindadviseurs die ook spreekuur houden op school, zowel het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs en het MBO. Op vindt u meer informatie en kunt u online een vraag stellen. 12 ENQ: noteer geslacht respondent man vrouw weet niet, geen antwoord

12 Bijlage open antwoorden Weet u wat een Ouder- en Kindteam is? Zo ja, hoe heeft u daarvan gehoord? at en kennissen beroepsmatig betrokken bij de ontwikkeling van de teams via gemeente Bij de vaccinaties van een van uw kinderen Bij het consultatiebureau bij de folders Bureau jeugdzorg buurthuis buurthuis, folders en ggz buurtkrant en internet consultatiebureau Consultatiebureau cursus gevolg bij OKT de media: via de krant. de opvoedpoli Door eigen werk. Door ouder en kindcentrum. door samenwerking door beroep een specialist in het ziekenhuis, een kinderarts. Een vriendin die ermee werkt. een vriendin die maatschappelijk werkster Elfenpolis. ergens gelezen familie folder folder Folder folder en via de gemeente van gehoord gelezen gelezen gelezen in krant gelezen, gehoord gemeente Gemeente Gemeente Amsterdam gewerkt in GGZ Amsterdam Gezondheidscentrum GGD GGZ had zelf de hulp, van de ggd gehoord heette okc vroeger

13 het klinkt logisch, ouder en kind. het onderwijs het onderwijs Het Ouder en Kindcentrum het werk van mijn vrouw hij leest veel huisartsenprakrijk waar ik werk Hulpverlening ik ben adjunct van een basisschool. Ik ben huisarts Ik heb als verpleegkundige in de psychiatrie gewerkt. ik werk als kindondersteuner, ook via de school van mijn kinderen. Ik werk binnen de jeugdzorg. Ik werk er. ik werk in de kinderopvang dus via mijn werk Ik werk in het onderwijs ik werk op een school ik werk zelf bij jeugdzorg Ik zit in het onderwijs Ik zit zelf in het vak In de krant gelezen In Stadsblad. informatie centra internet internet internet. jeugdcentrum kennissen kennissen en maatschappelijk werk kleinkinderen krant krant krant krant Krant maatschappelijk werker op school Media media, vaag bekend mijn beroep mijn vrouw mijn werk mijn werk in de kinderopvang mijn ziekte Mond-tot-mond niet gehoord, maar kan het me voorstellen nieuws nieuws

14 op een buurt huis zien staan, weet niet wat he tis maar kent de term op school van de kinderen op straat Opvoedpolie. oude naam Ouder en Kind centri, in consultaiebureau ouder en kindinloop; consultatiebureau, en vanuit achtergrond ouder- en kindcentrum in zuidoost ouders Parool Respondent is huisarts school school school school school school school School School School school / begeleiders school kleinkinderen school. stadsdeelkrantje stage uit de buurt uw werk in het onderwijs van de omgeving, van televisie Vanuit mijn werk. vanwege mijn beroep, maatschappelijk werk via contact stadsdeel Via de school. via een van de kinderen via eigen werk Via mijn collega's Via mijn werk Via mijn werk bij GGD Via onderzoek op school via school Via schoolarts naar bureau jeugdzorg, daar folder gezien via via via via via werk via werk, is kraamverzorgster vriendin doet dat werk vroegere voorloper

15 Website gemeente werk werk werk werk werk bij de gemeente amsterdam werk en gezien op winkelcentrum werkt bij gemeente werkt in de kinderzorg Werkt met ze werkt voor de GGD werkzaam in sector Wist van OKC af. zelf hulp opgezorgd zelf in onderwijs gewerkt en veel met ouders en kinderen te maken gehad zelf werkzaam daar zit in ouderenadviesraad van stadsdeel en in de WMO raad. Zo denk ik erover niet echt over gehoord Weet u waar u het Ouder- en Kindteam kunt vinden? Ja, anders namelijk: Bij elkaar zittende voorzieningen bij oude consultatiebureau Bokkesprong. bureau consultatiebureau consultatiebureau contactnummers Diverse locaties Amsterdam door mede oprichting eventueel sarphaticentrum Flevohuis Gemeente. Gemeentehuis. gezondheidscentrum GGD GGD google google Google googlen / jeugdzorg huisarts of google in heel veel wijken in amsterdam/ ziekenhuis In de buurt van consultatiebureau in onze praktijk internet internet internet

16 internet Internet meneer woont erboven Net op internet opvoedpoli stadsdeel stadsdeelkantoor vaccinatielocatie Verzamelgebouw voor jeugdvoorzieningen. vestiging in de buurt via de kennissen via gemeentehuis via google via google via internet via internet via werkverbindingen Via website.

17

-meting Ouder- en Kindteams. Onderzoek, Informatie en Statistiek

-meting Ouder- en Kindteams. Onderzoek, Informatie en Statistiek -meting Ouder- en Kindteams In opdracht van: OJZ Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl Telefoon www.ois.amsterdam.nl

Nadere informatie

Campagne De Nieuwe Handhaver

Campagne De Nieuwe Handhaver Campagne De Nieuwe Handhaver Projectnummer: 10180 In opdracht van: Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving Manilde van der Oord Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Het profiel van West

Het profiel van West Het profiel van West Digitaal Panel West 6 e panelmeting In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 11247 Jannes ten Berge Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13211 Foto: Voorlezende vader, fotograaf Tanja Kuut (2014) Lotje

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0421

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Themajaar Amsterdam 2013

Themajaar Amsterdam 2013 Themajaar Amsterdam 2013 Projectnummer: 13093 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0333 Postbus 658, 1000 AR Amsterdam www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Vragen over opvoeden en opgroeien? Veel ouders twijfelen of ze het juiste doen of hoe ze iets moeten aanpakken. Als ouder staat

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Opvoeden is een mooie taak, maar niet altijd eenvoudig. Een peuter die bang of dwars is. Uw kind die niet goed meekomt op school.

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: BSN: _ Roepnaam: Voornamen: Geslacht: jongen / meisje geboortedatum: geboorteplaats:

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Werk vader: Werk moeder: Mobiel vader: 06- Mobiel moeder: 06-

Werk vader: Werk moeder: Mobiel vader: 06- Mobiel moeder: 06- Aanmeldingsformulier Algemene Toelichting Naast de gegevens die we op school nodig hebben van uw kind, worden gegevens van dit formulier gebruikt om het leerlinggewicht te bepalen. Dit is een door de overheid

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Overlast op het water

Overlast op het water Projectnummer: 11209 In opdracht van stadsdeel Centrum Nienke Laan MSc. dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0308 Fax 020 251 0444

Nadere informatie

Digitaal Panel West 2012

Digitaal Panel West 2012 Meting 1: Vrij West Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West Drs. Rogier van der Groep Drs. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum:

INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: INSCHRIJFFORMULIER LEERLING(E) Personalia van het kind: Roepnaam: Voornamen: Achternaam: Geslacht: M/V Inschrijfdatum: Geboorteplaats: Uitschrijfdatum: Kerkgenootschap: Burgerservicenummer: a.u.b. kopie

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit.

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Bereik en waarderingsonderzoek campagne Afval scheiden werkt, 2 e meting. Rapportage Projectnummer 12141 In opdracht van de Samenwerkende Reinigingsdiensten

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017

Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Conclusies analyse op databestand van PREM fysiotherapie kwartaal 1 jaar 2017 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Evaluatie Wijkteams en wijkzorgnetwerken

Evaluatie Wijkteams en wijkzorgnetwerken Evaluatie Wijkteams en wijkzorgnetwerken In opdracht van: OJZ Projectnummer: %&'( Ellen Lindeman Lisa Goudsblom Anne Huijzer, Maurice Hendriks Nina Holaind, Patricia Jaspers Christa de Geus & Anne Louise

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 RIS141287D_27-OKT-2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 8: Bekendheid en gebruik ABC Alliantie. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: Rogier van der Groep

Digitaal Panel West. Meting 8: Bekendheid en gebruik ABC Alliantie. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: Rogier van der Groep Digitaal Panel West Meting 8: Bekendheid en gebruik ABC Alliantie In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek In het najaar van 2014 is de enquête Leefbaarheid uitgezet onder een steekproef van de inwoners van de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Achternaam Voornaam Geboortedatum Burgerservicenummer Woont uw kind bij 2 ouders of verzorgers dan moet u allebei de vragenlijst invullen.

Achternaam Voornaam Geboortedatum Burgerservicenummer Woont uw kind bij 2 ouders of verzorgers dan moet u allebei de vragenlijst invullen. Checklist leerlingweging = Ouderverklaring Bij niet volledig invullen, is inschrijving niet mogelijk! Weginggegevens categorie: 1 (1.2) (wordt ingevuld door school) 2 (0.3) 3 (0.0) Gegevens van uw kind

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Vragenlijst voor leesclubs

Vragenlijst voor leesclubs Vragenlijst voor leesclubs Deze vragenlijst is bestemd voor leesclubs. Het is de bedoeling dat de vragenlijst slechts eenmaal per leesclub wordt ingevuld, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst. Het is belangrijk

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Mantelzorg in s-hertogenbosch

Mantelzorg in s-hertogenbosch Mantelzorg in s-hertogenbosch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek Juli Projectnummer 409 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Mantelzorg 9 1.1 Zware

Nadere informatie

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT 22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT In dit hoofdstuk staan twee aspecten centraal die met jeugd en gezin verband houden: in het eerste deel wordt ingegaan op de bekendheid met

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Als GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg houden wij ons, in de meest brede zin van het woord, bezig met de gezondheid van de Friese jeugd van 0 tot 19 jaar. We volgen

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl Betreft: aanmelding nieuwe leerling Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u ons aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Taaltaske. Uitkomsten eerste vervolgonderzoek

Taaltaske. Uitkomsten eerste vervolgonderzoek Taaltaske Uitkomsten eerste vervolgonderzoek 2014 vervolgonderzoek 2014 Taaltaske Uitkomsten eerste vervolgonderzoek 2014 4 vervolgonderzoek 2014 Inhoudsopgave 1. Toelichting/methodiek 6 2. Samenvatting

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam

Fietsen in Amsterdam Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim 2.600 Amsterdammers van 16 jaar

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek Achtergrond en aanleiding Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden bewaakt een goede waterkwaliteit van water in sloten, plassen, singels en meren, het zogenaamd oppervlaktewater. Bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 7: Communicatie. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: Rogier de Groep

Digitaal Panel West. Meting 7: Communicatie. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: Rogier de Groep Digitaal Panel West Digitaal Panel West Meting 7: Communicatie In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 13074 José van Boven Esther Jakobs Rogier de Groep Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Gegevens leerling Achternaam Voornamen (voluit) Roepnaam Geboorteplaats Sofinummer/BSN Godsdienst Adres (waar leerling is ingeschreven) Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Projectnummer: 12059-2 In opdracht van: nvt drs. Idske de Jong Merel van der Wouden MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie