Vormingskalender. ACV-Openbare Diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Vormingskalender. ACV-Openbare Diensten"

Transcriptie

1 Vormingskalender ACV-Openbare Diensten 1

2 Beste militant, Voor je ligt een beknopt overzicht van het cursusaanbod van ACV-Openbare Diensten voor het werkjaar Zoals vorig werkjaar werken we ook nu met de vier grote luiken: I. Basisvorming II. Voortgezette of intervisie vorming III. Actuele vorming IV. Sectoriele vorming I. Basisvorming: De basismodules zijn gericht op nieuwe militanten. Er zijn drie basismodules nl.: Module I : Inleiding in het syndicale werk. Deze module geeft praktische informatie om aan syndicaal werk te kunnen doen, je maakt er kennis met onze centrale maar ook met je rechten en mogelijkheden als militant. Module II : Communicatie op de werkvloer. Deze module leert je hoe je je communicatie met de achterban het best verzorgt. Module III: Initiatie CPBW. Misschien ben jij wel meer geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Deze module geeft je een kort overzicht van wat er wettelijk verplicht is op dit vlak. We verwachten van nieuwe militanten dat ze module I en II volgen, module III is voor geïnteresseerden. Alle modules keren elk werkjaar weer terug zodat het voor jou gemakkelijker is om je eigen vormingsloopbaan te plannen. Alle modules worden op een vijftal plaatsen gegeven zodat het voor jou gemakkelijker is om te bepalen waar en wanneer je deze volgt. 2

3 II. Voortgezette vorming: De intervisiemodules zijn gericht op militanten die een mandaat BOC/CPBW opnemen of verantwoordelijk zijn voor een bepaalde taak/opdracht binnen hun kernwerking. Voor elk van deze zijn er één of twee dagen voortgezette vorming voorzien omtrent een bepaald thema. Dit zijn doe-vormingen, dat betekent dat we vooral werken met jullie ervaringen van op de werkvloer en proberen te eindigen met een actieplan. De thema s voor werkjaar zijn: Intervisie CPBW: Het welzijnsbeleid op je werkvloer Intervisie BOC: Diversiteitsbeleid: omgaan met verschillen op de werkvloer Intervisie Kernwerking: Een kernwerking starten: motiverende gesprekstechnieken Bijstand en verdediging: rechtsmiddelen en verweerschrift III. Actuele vorming: Deze vorming is bedoeld voor alle geïnteresseerden. Het gaat hier over studiedagen die centraal georganiseerd worden rond actuele thema s. Het aanbod wordt telkens geactualiseerd op onze website. 3

4 IV. Sectoriële vorming: Sommige sectoren voorzien ook nog extra vorming voor militanten binnen de eigen sector. Onder deze rubriek vind je hiervan een opsomming. Om je weg terug te vinden in dit handboekje worden de plaatsen en data van de verschillende vormingen opgegeven onder deze vier rubrieken. Natuurlijk kunnen er nog vormingsmomenten bij komen gedurende het werkjaar maar daarvoor dien je onze website te raadplegen. Vorming op de website: Vanaf dit werkjaar kan je ook terecht op onze website: Hier kan je lesfiches terugvinden van elk project. Deze lesfiches hebben vooral de bedoeling inhoudelijk inzicht te geven op de vorming. Dus: tonen aan wat je kan verwachten als je de vorming volgt. De lesfiches van de basisvorming zullen permanent op onze website beschikbaar zijn, daarnaast worden er per werkjaar ook lesfiches voorzien voor de voortgezette vorming. Deze zullen telkens ongeveer één maand voorafgaand aan de eerste vormingdag online geplaatst worden. 4

5 Voor opmerkingen en vragen omtrent vorming kan je steeds terecht bij: Ansel Swinnen vormingsverantwoordelijke adres: Greta Desmedt administratief medewerkster vorming tel. (02) adres: 5

6 Militanten-Startdagen: Vrijdag 26 september 2014: Oost-Vlaanderen te Gent Vrijdag 26 september 2014: Vlaams-Brabant te CC Bolwerk, Vilvoorde Dinsdag 30 september 2014: Zuid-Midden West-Vlaanderen Maandag 6 oktober 2014: Mechelen-Turnhout te Retie Dinsdag 14 oktober 2014: Antwerpen Dinsdag 14 oktober 2014: Brugge-Oostende-Westhoek Woensdag 22 oktober 2014: Gewest Brussel Vrijdag 24 oktober 2014: Limburg 6

7 I. BASISVORMING: Module I : Inleiding in het syndicale werk Doelgroep: Nieuwe afgevaardigden. Inhoud: Kennismaking met militantenwerk, verwachtingen, opdrachten en ondersteuning. Structuur ACV, centrale en beweging.net. Syndicaal statuut : onderhandelings- en overlegstructuur openbare sector en prerogatieven. Praktische getuigenis en kernwerking. Data en plaatsen: Driedaagse Module I: Oost-Vlaanderen Kon. Boudewijnstraat 20, 9000 Gent (10 minuten van station Sint-Pieters) 7 oktober Dag 1 / 24 november Dag 2 / 9 december Dag 3 Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 13 oktober Dag 1 / 17 november Dag 2 / 15 december Dag 3 Limburg Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt (ACV Hasselt, vlakbij station Hasselt) 14 oktober Dag 1 / 28 november Dag 2 / 2 december Dag 3 Brugge Kon. Albert 1-laan 1-2, 8200 Brugge (Aan station Brugge) 20 oktober Dag 1 / 20 november Dag 2 / 8 december Dag 3 Vlaams-Brabant & Brussel Helihavenlaan 21,1000 Brussel (10 minuten van station Brussel-Noord) 21 oktober Dag 1 / 13 november Dag 2 / 16 december Dag 3 Max. aantal deelnemers: 25 7

8 Module II: Communicatie op de werkvloer Doelgroep: Nieuwe afgevaardigden. Inhoud: Communicatievormen op de werkvloer. Bekendmaking en recruteringstechnieken. Individuele dienstverlening gesprekstechnieken. Data en plaatsen: Tweedaagse Module II: Oost-Vlaanderen Kon. Boudewijnstraat 20, 9000 Gent (10 minuten van station Sint-Pieters) 26 januari Dag 1 / 27 januari Dag 2 Limburg Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt (ACV Hasselt, vlakbij station Hasselt) 2 februari Dag 1 / 3 februari Dag 2 Vlaams-Brabant & Brussel Helihavenlaan 21,1000 Brussel (10 minuten van station Brussel-Noord) 9 februari Dag 1 / 10 februari Dag 2 Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 23 februari - Dag 1 / 24 februari - Dag 2 Brugge Kon. Albert 1-laan 1-2, 8200 Brugge (Aan station Brugge) 12 maart Dag 1 / 13 maart Dag 2 Max. aantal deelnemers: 25 8

9 Module III: Initiatie CPBW Doelgroep: Nieuwe afgevaardigden. Inhoud: Analyse van het eigen bestuur: arbeidsomstandigheden en problemen. Definitie van welzijn op het werk. Zicht krijgen op mogelijkheden en oplossingen en hoe het overleg hierin gebruiken? Wetgeving en hulpmiddelen. Analyse van het preventiebeleid, systematiek en instrumenten. Beleidsstructuren in het kader van welzijn. Eigen probleem uitkiezen en oplossingsgericht uitwerken. Data en plaatsen: Tweedaagse Module III: Oost-Vlaanderen Zaal Het Volk, Poststraat 4, 9160 Lokeren 30 maart 2015 en 31 maart 2015 Antwerpen ACV Antwerpen, Nationalestraat 111 Antwerpen 4 mei 2015 en 5 mei 2015 Limburg Nog te bepalen Vlaams-Brabant Nog te bepalen Kortrijk Nog te bepalen Max. aantal deelnemers: 25 9

10 10

11 II. VOORTGEZETTE OF INTERVISIE VORMING Intervisie CPBW: Het welzijnsbeleid op je werkvloer Doelgroep: afgevaardigden met enkel een mandaat in het overleg rond welzijn op het werk. Waarom deze vorming? Het uitwerken van een degelijk kader welzijnsbeleid is één van de onderdelen waar we als vakorganisatie proactief dienen aan deel te nemen. De risicoanalyse, het preventieplan en het jaarlijks actieplan vereisen in die zin syndicale opvolging als instrument hierbij. De afgelopen jaren hebben we zeer veel energie gestopt in het bijsturen en opvolgen hiervan. In dit laatste jaar is het de bedoeling om een stand van zaken op te maken inzake welzijnsbeleid op de eigen werkvloer. Doelstelling: Afgevaardigden de nodige recente info bezorgen omtrent de wetgeving. Evalueren van de toepassingen hiervan op hun werkvloer. Syndicale werkpunten op eigen werkvloer kunnen formuleren en hierin stappen ondernemen. Doelgroep: mandaathouders CPBW Inhoud: Algemene wetgeving en toepassing op de werkvloer. Toetsen eigen welzijnsbeleid adhv checklist. Syndicale strategie verder bepalen. Lesgever: PREBES Wanneer: Voorjaar Maximum aantal deelnemers: 35 11

12 Datum en plaatsen (onder voorbehoud): Midden-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen ACV OD Roeselare Henri Horriestraat Roeselare (10-tal minuten te voet van station) Maandag 2 maart 2015 Oost-Vlaanderen Metea Gent Koning Boudewijnstraat Gent (10 minuten van station Sint-Pieters) Maandag 9 maart 2015 Antwerpen ACV OD Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen Maandag 16 maart 2015 Limburg ACV OD - Mgr. Broekxplein Hasselt (Rechtover station Hasselt) Maandag 23 maart 2015 Vlaams-Brabant / Brussel ACV OD - Helihavenlaan Brussel (10 minuten van station Brussel Noord) Maandag 30 maart

13 II. VOORTGEZETTE OF INTERVISIE VORMING: Intervisie BOC: Diversiteitsbeleid: omgaan met verschillen op de werkvloer Doelgroep: afgevaardigden (enkel LRB) met een mandaat in het overlegcomité. Waarom deze vorming? We stellen vast dat de meeste openbare besturen reeds op stap zijn met het thema diversiteit maar dat de realisatie van diversiteitsplannen niet altijd geëvalueerd worden via syndicaal overleg. We blijven er daarom ook een thema van maken bij onze militanten zodat zij deze op de plaatselijke/sectoriele agenda plaatsen. De vorige twee werkjaren is er vooral gewerkt rond de basis, dit werkjaar is het de bedoeling om vooral de stand van zaken op de eigen werkvloer te evalueren - bij te sturen. Doelstelling : Afgevaardigden informatie bezorgen over diversiteit op de werkvloer en wat wij als centrale daaronder verstaan. Diversiteitsbeleid eigen werkvloer evalueren en ter sprake brengen in overlegplatform voornamelijk ten aanzien van onthaalbeleid. Afgevaardigden in kennis stellen van de ACV diversiteitswerking (consulenten) en de mate waarop zij hierop beroep kunnen doen. Deze terugkomdag is bedoeld om de plannen die in de vorige vormingen opgebouwd werden te evalueren en bij te sturen. Doelgroep: mandaathouders BOC enkel LRB. Inhoud: Stand van zaken eigen diversiteitsbeleid Verdere opdracht militanten. Praktische toepassing omgaan met verschillen. Lesgevers: diversiteitsconsulenten ACV Maximum aantal deelnemers: 20 Wanneer: Voorjaar Datum en plaatsen: Nog te bepalen 13

14 14

15 II. VOORTGEZETTE OF INTERVISIE VORMING: Intervisie kernwerking: Een kernwerking starten: Motiverende gesprekstechnieken Doelgroep: afgevaardigden die er alleen voor staan en kernen met een beperkt aantal militanten. Waarom deze vorming? Aanwezigheid op de werkvloer is essentieel voor de werking van onze organisatie. Daarom willen we onze propagandistische output naar het terrein versterken. Dat houdt in de eerste plaats in dat er overal afgevaardigden zijn, die actief op de werk-vloer vorm geven aan onze syndicale uitbouw. Om dit aan te pakken wil ACV-Openbare Diensten tegen het einde van de congresperiode ervoor zorgen dat we op het niveau van iedere werkgever of basisentiteit van een zekere omvang,beschikken over een militantenkern. Doelstelling: Afgevaardigden laten kennis maken met de voordelen en mogelijkheden van een kernwerking. Afgevaardigden de nodige technieken aanreiken teneinde een gesprek met als doel nieuwe militanten te rekruteren op te zetten. Doelgroep: militanten die er op hun werkvloer alleen voorstaan. Inhoud: Hoe overtuigen? Via gesprekstechnieken potentiele militanten motiveren om de stap te zetten en praktische oefeningen. Lesgever: Ansel Swinnen en Geert Dewulf. Maximum aantal deelnemers: 20 Wanneer: Najaar

16 Locaties intervisie vorming: Alle intervisiemomenten (met uitzondering van starten met een kernwerking) zullen provinciaal gegeven worden op volgende locaties: Data en plaatsen: Limburg Te ACV Hasselt: Mgr. Broekxplein Hasselt (Rechtover station Hasselt) Dinsdag 18 november 2014 Antwerpen ACV OD Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen Maandag 1 december 2014 Vlaams-Brabant / Brussel ACV OD - Helihavenlaan Brussel (10 minuten van station Brussel Noord) Vrijdag 5 december 2014 Midden-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen ACV Roeselare Henri Horriestraat Roeselare (10-tal minuten te voet van station) Donderdag 11 december 2014 Oost-Vlaanderen Metea Gent Koning Boudewijnstraat Gent (10 minuten van station Sint-Pieters) Vrijdag 12 december

17 II. VOORTGEZETTE OF INTERVISIE VORMING: Intervisie kernwerking - Bijstand en verdediging: rechtsmiddelen en verweerschrift Doelgroep: afgevaardigden die deze taak binnen de kern willen opnemen. Waarom deze vorming? ACV - Openbare Diensten wil op de werkvloer garant blijven staan voor een uitstekende individuele dienstverlening. Bijstand en verdediging is hier een onderdeel van. Dit werkjaar voorzien we een laatste gemeenschappelijk gedeelte vorming, vanaf volgend werkjaar is het de bedoeling om deze groepjes op het niveau van de sectoren samen te brengen om vervolgens stil te staan bij procedures en specifieke aanpak sector. Doelstelling: Afgevaardigden info geven over de verschillende stappen die kunnen ondernomen worden om conflicten op te lossen. Dossiervorming en inhoudelijke aanpak bij een verdediging. In opvolging van vorig werkjaar gaan we de militanten verder vormen in het realiseren van deze functie. Doelgroep: militanten alle sectoren Inhoud: Overzicht rechtsmiddelen, opmaak verweerschrift Praktische oefeningen Maximum aantal deelnemers: 20 Wanneer: Voorjaar

18 Data en plaatsen: Oost-Vlaanderen Metea Gent Koning Boudewijnstraat Gent (10 minuten van station Sint-Pieters) Dinsdag 5 mei 2015 Limburg ACV Hasselt, Mgr. Broekxplein Hasselt (Rechtover station Hasselt) Dinsdag 19 mei 2015 Midden-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen ACV Roeselare Henri Horriestraat Roeselare (10-tal minuten te voet van station) Dinsdag 26 mei

19 III. ACTUELE VORMING: Studiedagen omtrent een aantal actuele thema s: Data en plaatsen: 1. VOORBEREIDINGEN CONGRES ACV OPENBARE DIENSTEN Datum en locatie nog nader te bepalen 2. VOORBEREIDINGEN CONGRES ACV: WAT? Discussievoormiddagen rond verschillende thema s met militan ten. WANNEER? Najaar 2014 Locatie nog nader te bepalen 3. WEEK VAN DE SOLIDARITEIT: WAT? Verderzetting project van solidariteit word je beter. WAAR? WANNEER? Per provincie Voorjaar 2015 data en locaties nog nader te bepalen 19

20 Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming Vorming 20

21 IV. SECTORIELE / PLAATSELIJKE KERNWERKING BIJZONDERE KORPSEN: Politie: 1. Vorming CPBW: PTC Limburg en Vlaams Brabant Datum : 19/09/2014 Leuven PTC West-Vlaanderen Datum : 21/11/2014 PTC Antwerpen Oost-Vlaanderen Brussel Data en plaatsen: nog nader te bepalen 2. Werkgroep Calog Datum en plaats: nog nader te bepalen 3. Vorming werkgroep scholen Datum en plaats: nog nader te bepalen 4. Vormingsdag per PTC: 19/6/2015 PTC Limburg en Vlaams Brabant CPBW binnen de sector te Kleine-Brogel. 17/04/ PTC West-Vlaanderen Militairen: Algemene militantendag: jaaroverzicht - werkingsvooruitzichten Datum : vrijdag 24 oktober, Elewijt Center (Tervuursesteenweg Elewijt) Kernwerkingen per regio: Invulling nieuw statuut en toekomst defensie Data en plaatsen: nog te bepalen 1 in voorjaar, 1 in najaar Brandweer: Twee globale vormingen: Syndicaal werk binnen de zones Plaats en datum: nog nader te bepalen Beroeps en vrijwilligers - samen syndicaal Plaats en datum: nog nader te bepalen 21

22 JONGERENWERKING JONGERENWERKING-AVOND ACV OD Poel GENT Datum : donderdag 4 december 2014 VROUWENWERKING Bijkomende sessie: Time-Management ACV OD Helihavenlaan Brussel Datum : maandag 13 oktober 2014 Thema : nog te bepalen Data, locaties en thema volgen nog. 22

23 FEDERALE OVERHEID: Abstract redeneren, situationele testen (sjt) en klein deel postbak Op algemene aanvraag organiseren we opleidingen. Deze zijn gratis en staan open voor alle ACV-leden. Wie nog geen lid is kan dat worden bij aanvang van de cursus. De opleidingen gaan door op de hoofdzetel van de centrale, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel. ENKEL INSCHRIJVEN ENKEL VIA WEBSITE: 2014: Zaal / data 18/9 23/10 20/11 11/12 Zaal 2 X X X Zaal 5 X 2015 Zaal / data 15/1 19/2 19/3 16/4 21/5 18/6 Zaal 2 X X X Zaal 5 X X X Evaluatie 2014 Zaal / data 25/9 30/10 27/11 18/12 Zaal 1 X Zaal 2 X X X 2015 Zaal / data 22/1 26/2 26/3 23/4 28/5 25/6 Zaal 1 Zaal 2 X X X X X X INSCHRIJVEN ENKEL VIA WEBSITE: 23

24 LOKALE EN REGIONALE BESTUREN: Lokale en Regionale Besturen: Nog nader te bepalen Zorgsector: Kernwerking Zorgcomité: OPZ werking + agressiebeleid Plaats en datum: Vrijdag 17 oktober 2014 OPZC Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem Studiedag: Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij personeel zorgsector Plaats en datum: Nog nader te bepalen Studiedag: Nieuwe ontwikkelingen in de Ziekenhuisfinanciering Plaats en datum: Nog nader te bepalen Vormingsdagen op gewestelijk niveau: RVT financiering en privatisering Plaats en datum: Nog nader te bepalen VLAAMSE OVERHEID: Studiedagen statuut en recente wijzigingen Provinciaal voor alle militanten Datum: werkjaar Plaats: nog nader te bepalen EFI-Vorming Datum: werkjaar Plaats: nog nader te bepalen Vorming assessoren Datum: voorjaar 2015 Plaats: nog nader te bepalen VERVOER: Autobus-autocar: Nog nader te bepalen De Lijn: Nog nader te bepalen 24

25 Hoe inschrijven? Indien je in aanmerking komt voor één van deze vormingen, krijg je van ons op voorhand een uitnodigingsmailtje met daarin alle locaties en data van deze vorming. Deze mail zal ook een link bevatten, inschrijven kan enkel via de link! Afgevaardigden die geen mail bezitten kunnen voor inschrijving na overleg met de secretaris terecht op één van onze secretariaten. Uitnodigingen zijn ten persoonlijke titel en er kan bijgevolg alleen maar door de titularis hiervan ingeschreven worden! Bij afsluiting van de inschrijvingsperiode (steeds vermeld bij elke locatie) krijg je een bevestiging van inschrijving en ongeveer 10 dagen voor aanvang van de vorming ook je syndicaal attest afgeleverd door je sector/gewest. Na elke vorming wordt er een bevestiging van je aanwezigheid afgeleverd door je sector/gewest. Indien het maximaal aantal deelnemers dat per vorming vermeld staat bereikt is zullen volgende inschrijvingen automatisch bericht krijgen van reservedata of de mogelijkheid om aan te sluiten op een andere locatie. Het minimaal aantal deelnemers per vorming is 12, indien deze grens niet bereikt wordt zal de vorming niet doorgaan en krijgen de ingeschrevenen de kans om elders bij een groep aan te sluiten. Voor de recentste informatie omtrent vorming kan je steeds terecht op onze website: Om zeker te zijn dat je een mailtje ontvangt in verband met onze vormingen, is het heel belangrijk dat jullie juist mail-adres bij ons geregistreerd staat. Iedere verandering van adres moet U dus doorgeven. Indien U denkt dat wij niet het juiste mail-adres hebben, kan U dit doorgeven aan het secretariaat van uw gewest of aan onze vormingsdienst; zodat U zeker op de hoogte blijft van onze vormingen en studiedagen. 25

26 Vorming op de website: Vanaf dit werkjaar zullen we vanuit de vormingsdienst, naast de vormingskalender, ook materiaal vanuit de vormingsmomenten aanbieden op onze website. Militanten kunnen lesfiches consulteren waar drie onderdelen terug te vinden zijn: Een beperkte toelichting / achtergrondinfo omtrent het thema vanuit de syllabus. Een inhoudelijke weergave van wat er in de opleiding vervat zit (smaak maker om deel te nemen) Work aid bestaande uit tips en tools die ze op de werkvloer kunnen gebruiken ter ondersteuning van hun syndicale opdracht. Deze tools zullen ook in de opleiding zelf toegelicht en gebruikt worden. Deze lesfiches zijn geenszins bedoeld om de opleidingen te vervangen maar enkel een manier om militanten die nog twijfelen aan deelname te overtuigen. Ze geven dus enkel een korte samenvatting van de inhoud van de modules en enkele cheklists en tips weer. De lesfiches zullen permanent op de website staan. Daarnaast zal er telkens één maand voor aanvang van de intervisie een lesfiche omtrent het thema aangebracht worden (nadat de inhoud van de cursus volledig is). Deze vormingskalender zal trouwens ook raadpleegbaar zijn op onze website. De zaken die momenteel nog nader te bepalen zijn, zullen in de loop van het werkjaar op de website worden aangepast. Hou dit dus zeker in de gaten. 26

27 Notities 27

28

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

DURFdenken spreken handelen

DURFdenken spreken handelen v.u. Georges De Batselier Jacob Jordaensstraat 17 / 1000 Brussel 1 DURFdenken spreken handelen VORMINGS BROCHURE 2012 2013 I n h o u d PG 3 PG 4 PG 5 PG 5 PG 6 PG 7 PG 7 Voorwoord Contactgegevens Vormingsdienst

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties

vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties vormingsaanbod 2011 v oor beheerders van erfgoedcollecties VORMINGSAANBOD VAN DE CONSULENTEN VAN DE PROVINCIES, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN FARO - VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED 2 Levenslang

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

december magazine 2008

december magazine 2008 portimagazine december 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Editoriaal 4 Twee nieuwe BRIO-producten BRIOstartup en BRIOclassic zien het levenslicht 6 Port-e-Mail Beheer uw e-mailverkeer vanop uw pda 7 Cyberrisico

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

jaarverslag Vocvo 2011

jaarverslag Vocvo 2011 jaarverslag Vocvo 2011 Inhoud inleiding [ 3 ] vocvo in 2011 Agogische en organisatorische ondersteuning [ 5 ] Deskundigheidsbevordering [ 11 ] Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg [ 14 ] Ondersteuning

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming?

Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? Alcohol- en drugsbeleid in jouw onderneming? // Een handboek voor de toepassing van CAO nummer 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid Algemene Centrale ABVV Hoogstraat 26-28 1000 Brussel

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2009-2010

Voortgangsrapport 2009-2010 Voortgangsrapport 2009-2010 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw 1 2 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw Dit voortgangsrapport 2009-2010 werd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2010 te Gent goedgekeurd. René

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Steunpunt. hoeveproducten BESTE HOEVEPRODUCENT, nieuwsbrief. uitgave van het steunpunt hoeveproducten december 2010

Steunpunt. hoeveproducten BESTE HOEVEPRODUCENT, nieuwsbrief. uitgave van het steunpunt hoeveproducten december 2010 Steunpunt hoeveproducten trimesteriële krant van steunpunt hoeveproducten Inhoud: Ons vormingsaanbod Het Steunpunt adviseert www.fermweb.be Het Steunpunt blikt terug Nieuws uit de provincies Inschrijvingsstrook

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie