Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact."

Transcriptie

1 Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact.

2 Inhoud Digitale Transformatie: van definitie naar begrip 4 Digitale Transformatie: van strategie tot doorontwikkeling 8 Digital strategy 8 Organisatie ingericht op transformatie 10 Impact op mens en organisatie 18 Elke dag een beetje digitaliseren 20 Introductie Digitale Transformatie is een veel besproken onderwerp, er wordt veel onderzoek naar gedaan en er is veel over geschreven Belooft dan ook het jaar te worden van de Digitale Transformatie. Zo riep vakvereniging NGi-NGn Digitale Transformatie uit tot overkoepelend thema in Gartner 1 voorspelt dat in 2015 the Digital Business voor een grote revolutie en verandering gaat zorgen en dat organisaties niet anders kunnen dan hierop in te spelen. Voor veel organisaties blijft Digitale Transformatie een ongrijpbaar begrip en leggen de focus op de technologie. Organisaties kampen dan ook met vragen als Wat betekent Digitale Transformatie voor mijn organisatie? en Waar beginnen we als we hiermee aan de slag willen? De praktijk wijst uit dat hier geen eenduidig antwoord op te geven is. Elke organisatie is anders en de digitale mogelijkheden om waarde toe te voegen aan de klant en organisatie zijn eindeloos. Bronnenlijst 26 In dit whitepaper gaan we in op wat de Digitale Transformatie betekent voor bestaande organisaties die het moeten opnemen tegen nieuwkomers en hun disruptieve technologieën. Nieuwkomers die geen last hebben van de bestaande organisatie inrichting, IT infrastructuur, bestaande producten en diensten en processen. De impact van innovatieve technologieën en business modellen op deze organisaties zijn hoog. Bestaande bedrijven hebben moeite om deze veranderingen bij te benen en in sommige gevallen vallen ze zelfs om. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 3

3 DIGITALE TRANSFORMATIE: VAN DEFINITIE NAAR BEGRIP Digitale Transformatie kent verschillende definities. Capgemini en MIT 2 omschrijven Digital Transformation als the use of technology to radically improve performance or reach of Enterprises waarbij de focus ligt op technologie in relatie tot performance. IBM 3 duidt Digitale Transformatie aan als rethinking what customers value most and creating operating models that take advantage of what s newly possible for competitive differentiation. The Altimeter Group 4 legt Digitale Transformatie uit als The realignment of, or new investment in, technology and business models to more effectively engage digital customers at every touchpoint in the customer experience lifecycle. De laatste definitie combineert het technische aspect met het business aspect van Digitale Transformatie. Echter de klant wordt in deze definitie aangeduid als de digitale klant, terwijl het bij Digitale Transformatie niet alleen gaat om de digitale klant. Klanten kunnen in bepaalde business modellen ook fysiek worden bediend. Digitale Transformatie leidt ook tot veranderingen in de bediening van de fysieke klant. De impact van de Digitale Transformatie is groot voor bestaande bedrijven. Als gevolg van nieuwe technologieën zijn zij in staat nieuwe business modellen te ontwikkelen die op innovatieve en concurrerende wijze waarde toevoegen voor de klant. Wij vertalen het begrip Digitale Transformatie naar de drie elementen: klant, techniek en organisatie (zie onderstaand figuur). Klant Organisatie Techniek De huidige digitale middelen maken het mogelijk om de klant een centrale rol te geven in processen en de bedrijfsvoering van de organisatie. De klant kan en wil bediend worden op een manier passend bij zijn behoefte, tijd- en plaats onafhankelijk en neemt het liefst de regie bij de totstandkoming van het product of dienst. Daarnaast beschikt de klant zelf ook over de digitale middelen om zich op elk moment te voorzien van een product of dienst. De echte transformatie is dan ook niet digitaal, maar heeft te maken met de verandering van de business en de rol van de klant in het proces: als medeproducent. De digitale disruptie leidt in veel gevallen tot een business transformatie. Critici vragen zich af of Digitale Transformatie wel bestaat en wat er anders is aan de adoptie van innovatieve technieken van organisaties, zoals dit in het verleden ook gebeurde. Bedrijven zetten nieuwe technologieën altijd al in om kosten te besparen, interne processen te ondersteunen en een efficiëntere bedrijfsvoering te bereiken. Vooral om producten en diensten op een efficiëntere manier naar de markt te brengen en waarbij de organisatie in regie bleef. 4 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 5

4 Bij Digitale Transformatie vindt er een kanteling plaats 5. Niet de organisatie heeft de regie, maar de klant neemt de leiding. En hier ligt voor een groot deel het antwoord op de eerder gestelde vraag. Nieuwkomers spelen hier slim op in, denk aan veel genoemde voorbeelden als Netflix, AirBnB en Spotify. Als een gevestigde organisatie met jarenlange legacy wordt het inspelen op deze behoefte een behoorlijke uitdaging. Dat geldt niet alleen voor de financiële dienstverlening, media, reisindustrie, het raakt ook (semi-) overheidsinstellingen. Vrijwel elke sector krijgt hier op den duur mee te maken. Bedrijven zullen niet alleen hun business model onder de loep moeten nemen, maar ook hun processen en de interactie met de klant moeten ze herzien. Opkomst van concepten als Multichannel en Omnichannel versterken hierin. raakt elke afdeling. Het draait namelijk om de transformatie van de business: het vraagt een integrale en strategische benadering, waarbij er vernieuwde focus op de gehele klantbeleving het uitgangspunt moet zijn. Het opereren in silo s, zoals dat in veel organisaties nog steeds gebeurt, houdt geen stand in de concurrentie met innovatieve en disruptieve business modellen. Samenwerking tussen verschillende afdelingen blijkt essentieel te zijn voor een succesvolle transformatie, samenwerking behoort tot de kern van het denken in processen. Het begrip Digitale Transformatie vormt zich nog steeds. Het is een speelveld van marketeers en techneuten. Afhankelijk van de rol verandert het perspectief 6. Digitale Transformatie 6 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 7

5 DIGITALE TRANSFORMATIE: VAN STRATEGIE TOT DOORONTWIKKELING De meeste (grote) bestaande organisaties zijn hard op weg in de beweging van een Traditional Business naar een meer Digital Business. We schetsen aan de hand van de bestaande praktijk en onderzoeken wat er in deze organisaties gebeurt, om zo meer grip te krijgen op de transformatie en om op deze manier te helpen de eigen organisatie (verder) transformatie gereed te maken. Digital strategy Digitale Transformatie binnen bestaande organisaties begint traditioneel op een hoger niveau, op het niveau waar beleid en strategie wordt geformuleerd. Op dit niveau moet er Sense of Urgency, begrip en draagvlak aanwezig zijn om de organisatie succesvol te kunnen transformeren. Een drietal thema s zijn op dit niveau van belang: 1. Een visie en missie op hoe de organisatie digitale middelen wil inzetten en hoe dit past binnen andere strategische plannen. 2. Het business model, waarbij het huidige business model het uitganspunt is en bekeken wordt hoe je met gebruik van digitale middelen op een slimme en innovatieve manier waarde toevoegt voor klanten. 3. En tot slot leiderschap. Zonder leiderschap welke de essentie van de transformatie begrijpt en uitdraagt, komt de transformatie te laat van de grond. Visie en missie op de transformatie Veel bedrijven werken met lange termijn plannen, dan wel met visies op waar de organisaties over een x aantal jaren wil staan. In deze plannen mag een digitale strategie niet ontbreken. De horizon van deze plannen moeten gezien de veranderlijkheid van de wereld, plannen zijn die de organisatie bij wijze van morgen al kan uitvoeren. Een digitale strategie omvat een visie en missie waarbij Digital First het vertrekpunt is. Een Digital First benadering helpt bij het grijpbaar maken van het hoe en wat van veranderingen in klantbehoefte en de rol die digitaal daarin speelt. Het helpt strategen bij het ontwikkelen van een roadmap 7. Belangrijk bij Digital First is de focus op de klant en de Customer Journey. Het inzichtelijk maken van de klantreis - bijvoorbeeld door Customer Journey Mapping - helpt de behoeften van de klant scherper in beeld te krijgen om zodoende de klantbeleving te vergroten en klanten aan je organisatie te binden. Business model onder de loep Op strategisch niveau worden keuzes gemaakt in welke waarde toevoegende activiteiten de organisatie haar klanten wil bieden. Het business model geeft concreet antwoord op het bestaansrecht van de organisatie. Vooral de zeer snelle en concurrerende nieuwkomers die op een slimme manier gebruik maken van digitaal, dwingen bestaande bedrijven hun huidige business model onder de loep te nemen. Kijkend naar de markt en (vaak ook naar de concurrentie) kiezen de meeste organisaties om als eerste stap de bestaande producten te digitaliseren en online aan te bieden, ook wel de dienstverlening te virtualiseren. De ontsluiting van een extra kanaal creëert meerwaarde 8 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 9

6 voor de klant. Inzicht in de Customer Journey biedt kansen voor innovatie en een nieuw business model. Om snel in te kunnen spelen op de markt kan een organisatie er voor kiezen om haar digitale missie en visie los van het huidige business model te formuleren en te realiseren én deze op termijn met elkaar te integreren. Leiderschap transformatie minded Een ding is zeker een organisatie waarvan de top niet begrijpt wat Digitale Transformatie betekent voor de eigen industrie en organisatie, zal het bij het formuleren van een Digital Strategy niet de juiste keuzes maken. Het gaat daarbij niet alleen om het ontsluiten van een extra kanaal of de juiste kanalenstrategie. De organisatie moet zich beseffen dat de transformatie niet eenmalig is, het is een permanente cyclus om op disruptie te reageren 8. Leiders en leden van een raad moeten inzicht hebben in de digitale mogelijkheden. Zodat niet alleen de juiste investeringen worden gedaan, maar ook de boodschap binnen de organisatie kan landen. Jo Caudron en Dado van Pethgem (2014) illustreren dit met een citaat van George Colony (CEO van Forrester Research): Als je de nieuwe wereld van digitaal niet kunt begrijpen, ontsla jezelf dan. Vorm een executive team dat Digital First is (als er problemen opduiken, ga je altijd eerst op zoek naar een digitale oplossing). Zorg ervoor dat er een techneut in de raad van bestuur zit. Als de raad een laag digitaal IQ heeft, zal het bedrijf een laag digitaal IQ hebben. Voordat een nieuwe strategische visie door de organisatie kan worden gedragen, moet de top deze eerst begrijpen en uitdragen. De top moet het verhaal en zin van de transformatie kunnen uitleggen opdat de initiatieven gericht op transformatie worden gedragen. Dit heeft meer succes als leiderschap intrinsiek gemotiveerd is en het voldoening geeft om met de snel veranderende omgeving mee te gaan. Organisatie ingericht op de transformatie De inrichting van bestaande organisaties sluit vaak niet aan bij de vereisten om de visie en strategie op Digitale Transformatie te implementeren. De inrichting is in eerste instantie gebaseerd op de traditionele kanalen en waarde toevoegende activiteiten. Bestaande processen en systemen Rabobank en Visie 2016 Visie 2016 is het lange termijn programma van de Rabobank en weergeeft de strategische visie van de bank anno Het programma staat voor een groot gedeelte in het teken van het virtualiseren van de klantbediening, waarbij de klant een zeer centrale rol heeft. Niet alleen staat de klant centraal in de bediening maar ook in de uitvoering van de eigen bediening. Binnen de visie zijn een aantal business cases beschreven. Eén van die business cases betreft de ontwikkeling van een nieuwe online klantomgeving. Deze nieuwe online omgeving stelt de klant in staat om tijd, plaats en apparaat onafhankelijk bankzaken te kunnen regelen. De look en feel zijn op alle apparaten hetzelfde. Het is de bedoeling dat deze nieuwe persoonlijke online omgeving in 2016 beschikbaar komt 9. De bank pakt de verschillende business cases in Visie 2016 integraal op. Ze zijn een duidelijk onderdeel van een heldere missie, namelijk: virtualisering van de dienstverlening met een focus op de persoonlijke klantbehoefte en waarbij de klant steeds meer in regie is bij de afname van de dienstverlening. Binnen de organisatie werkt men hard aan de uitvoering van Visie 2016 waarbij de top bij verschillende (personeels) bijeenkomsten herhaaldelijk de waarde en het belang uitdraagt. 10 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 11

7 Burberry en een CEO met visie In een interview tussen Capgemini en voormalig CEO Angela Arendts van Burberry wordt de Digitale Transformatie van een 156 jaar oud Brits bedrijf beschreven 10. Burberry werd onder leiding van Angela Arendts een van de eerste luxueuze merken die digitale middelen toepast en de beleving van het merk radicaal veranderde: van de adoptie van instore technologieën en social media aan de voorkant tot aan de aansluiting van de techniek op de achterkant van het proces. De CEO en het Management Team formuleren een visie van waaruit een strategie voor de komende 5 jaar is ontwikkeld. Deze wordt in eerste instantie vanuit een marketing perspectief geformuleerd, namelijk het aantrekken van een jonger publiek door ze digitaal te benaderen. Om de strategie van de grond te krijgen, werkt deze CEO nauw samen met de CCO (Chief Creative Officer). Beiden gepassioneerd in de digitale mogelijkheden en een goed begrip van wat de transformatie betekent voor de eigen organisatie. bijvoorbeeld, sluiten in de meeste gevallen niet aan bij de introductie van een nieuw online kanaal of zelfs een nieuw business model. Om succesvol te zijn in de uitvoering van hun digitale strategie, zijn voor bestaande organisaties een aantal zaken cruciaal. We gaan in op een aantal expertise gebieden die helpen bij de inrichting en executie van de digitale strategie: 1. Het traditionele architectuur denken moet plaats maken voor een architectuur gericht op flexibiliteit. 2. Processen moeten zo ingericht zijn dat de klant centraal staat en er ruimte is voor personalisatie. 3. Het gebruik van Big data en Analytics geven inzicht in de activiteiten en behoeften van klanten om op deze manier onderbouwd de digitale initiatieven te kunnen door ontwikkelen. Entreprise Architectuur gericht op flexibiliteit Volgens onderzoek van Gartner speelt Enterprise Architecture (EA) een belangrijke rol in de transformatie, van ideevorming tot en met het ontwerp van de Digital Business. Dit vraagt van architecten om meer dan digitaal te denken en op deze manier vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de transformatie te realiseren 11. Waar we in het verleden gebruik maakten van diverse tooling en technieken om bijvoorbeeld processen en persona te modelleren, zal voor de Digital Business de focus verschuiven naar het gebruik van tooling en modellering van zogenaamde ecosystemen en de klant/ partner ervaring. Deze architectuurconcepten gaan voorbij de traditionele grenzen van de organisatie, en bewegen zich vanuit het perspectief van de klant. EA moet gaan om de architectuur van de business. De klant zal binnen EA een centrale rol krijgen 12, samen met de organisatie in relatie tot leveranciers en partners. Architectuur richt zich hier op interactie en klantbeleving (bijvoorbeeld het verbinden van kanalen). Architectuur is met name ook van belang in het snel reageren op disruptieve veranderingen en het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. Ontwerpen zullen meer gericht moeten zijn op producten en diensten met standaard bouwblokken en ruimte voor flexibiliteit. Deze standaard bouwblokken zijn op meerdere manieren 12 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 13

8 te combineren en voorzien klanten in gepersonaliseerde producten en diensten. Vaak maken we de vergelijking met Lego. Lego blokken zijn op talloze manieren te combineren, al gelang naar de behoefte van de gebruiker. Deze manier van architectuur ontwerpen helpt niet alleen de klantbeleving te vergroten, maar verkort de time-to-market bij veranderingen door de verminderde complexiteit en toegenomen flexibiliteit. Processen uniform ingericht Als de strategie van een organisatie gericht is op mobile (het ontsluiten van een extra online kanaal om producten en diensten aan te bieden) dan sluit dit vaak niet (direct) aan op bestaande bedrijfsprocessen en systemen. Of het nu gaat om het verbeteren of herontwerpen van klantprocessen, veel organisaties hebben bij elk digitaal initiatief een uitdaging. Bij het besluit om een extra kanaal in te zetten voor de verkoop van een product of dienst, sluit het proces vaak niet aan op de achterkant (lees de back office) of andere processen voor de bediening van de klant. Het gevolg is dat medewerkers aan de achterkant van de online verkoop de gegevens alsnog handmatig invoeren. In het fysieke verkoopproces heeft de medewerker een prominente rol en handelt hij of zij de verkoop af in de verschillende systemen. Dit is anders bij online verkoop, waarbij de klant onderdeel is van het proces en de koop zelf afhandelt. Voor bestaande organisaties kan Straight Through Processing (STP) uitkomst bieden voor de verkoop van producten en diensten via online kanalen. Bij STP worden processen direct (real time) en automatisch bij de verkoop afgehandeld. De klant die een koop doet via een online kanaal, werkt als het ware in de systemen van de backend. Zonder tussenkomst van de medewerker, die op basis van de order van de klant gegevens moet invoeren in verkoopsystemen (deze zijn namelijk ontsloten). Het STP inrichten van processen betekent dat je alle activiteiten end-to-end afhandelt, waarbij handmatige activiteiten en tussenkomst van de medewerker tot een minimum worden beperkt. De echte voordelen van het STP inrichten van processen, los van de korte doorlooptijden en minimale kans op fouten, behaal je als je deze kanaalonafhankelijk Architectuur en de transformatie bij Achmea Achmea heeft de strategie om in 2020 te transformeren naar een digitale verzekeraar en streeft naar een optimaal gepersonaliseerd zelfbedieningsconcept. Een concept waarbij de klant onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat zijn zaken regelt. In een interview (geplaatst in CIO) 13, legt CIO Ton van der Linden uit hoe architectuur de hoeksteen is in de transformatie naar Technologie neemt een prominente rol in bij deze realisatie. Achmea zette daarom een technologisch kernbedrijf op ten behoeve van de transformatie. Er wordt ingezet op zoveel mogelijk generieke IT-voorzieningen als standaardcomponenten binnen de Entreprise Architecture. De generieke IT-voorzieningen worden op verschillende manieren gebruikt in bedrijfsprocessen en dragen zorg voor een hoge mate van standaardisatie aan de binnenkant én met mogelijkheid tot differentiatie aan de buitenkant. Producten zijn als bouwblokken herbruikbaar voor alle proposities: bijvoorbeeld één schadeproduct en één zorgproduct voor alle labels. De CIO legt verder uit dat de architecten binnen Achmea nauw samenwerken met marketing en de business om de interactie met klanten in processen en de inzet naar technologie te vertalen. En waarbij de Achmea architectuur meer beweegt naar het samenspel van overal, altijd en op elke apparaat de zaken kunnen regelen. Men ontwikkelt met het uitgangspunt dat de klant in regie is en deze voorzien moet worden van consistente en actuele informatie. Dit geven zij onder andere vorm door Customer Journeys. De klantreis vormt de basis voor de benodigde technologie en visualisaties. Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat de architecten al aan de voorkant zijn betrokken. 14 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 15

9 inricht. Dat wil zeggen voor elk kanaal wordt hetzelfde proces gevolgd. Of een callcentermedewerker een verzekeringsproduct aansluit of de klant zelf online, de uitvoering en afhandeling van het proces verloopt uniform. Uniforme processen dragen niet alleen bij aan minder beheer en minder complexiteit, maar ook aan de wendbaarheid van de organisatie. De organisatie is zo sneller in staat om op veranderingen te reageren en haar bedrijfsvoering hierop aan te passen. Inzicht en doorontwikkeling door Big Data en Business Analytics Doordat organisaties steeds meer activiteiten digitaliseren, zijn er vaak veel data beschikbaar. Deze grote set aan data kan je met behulp van diverse Mining technieken uit de systemen halen en analyseren. Proces Mining bijvoorbeeld brengt het daadwerkelijk verloop van een proces in kaart. Knelpunten zijn zo snel zichtbaar te maken en het procesverloop is op basis van feiten efficiënter in te richten. Data en Analytics kan je ook gebruiken om de Customer Journey in beeld te brengen. Met Customer Journey Mining wordt met behulp van data de werkelijke klantreis inzichtelijk, brengt verschillende paden in kaart en zie je onder andere welke webpagina het minst/ meest wordt bezocht, waar de klant afhaakt of na welke pagina hij de website verlaat. Door dit inzicht kan de organisatie de klantbeleving positief beïnvloeden, door bijvoorbeeld een aanpassing aan te brengen in de dienstverlening. Big Data en Analytics zijn niet alleen van belang voor het inzichtelijk krijgen van de processen en klantreis, maar kan je ook gebruiken om de producten en diensten aan te bieden die passen bij de persoonlijke klantbehoefte. Vooral de digitale klant wil het gevoel hebben dat er sprake is van een persoonlijke benadering en bediening. Een student heeft andere behoefte dan een gezin met twee kinderen en een hypotheek. Als organisatie kun je over een heleboel data van je (potentiële) klanten beschikken. Denk aan het surf/ navigatie gedrag van bepaalde bezoekers of klanten. Deze gegevens kun je met behulp van analyses gebruiken om de dienstverlening te personaliseren. Denk aan het Persoonlijke online omgeving Rabobank In het strategisch plan van de Rabobank, Visie 2016, is een van de kernpunten virtualisering van de dienstverlening. Een business case binnen dit plan is de ontwikkeling van een nieuwe online klantomgeving. Met de komst van deze nieuwe online klantomgeving verdwijnt het onderscheid tussen internet- of mobielbankieren en heeft elk device dezelfde lookand-feel en mogelijkheden. De online omgeving is persoonlijk, intuïtief en acteert als een financiële zintuig die de klant waarschuwt bij het voordoen van relevante kansen of risico s. Het maakt niet uit of de tonen van relevante producten of een alert dat er op korte termijn een bedrag wordt afgeschreven van de rekening. Data en Analytics geven de organisatie de kans om de dienstverlening te personaliseren en zo de klantverwachting te overtreffen. klant zijn bankzaken doet op een tablet, PC of mobiel. Het zintuig geeft de juiste prikkels door die relevant zijn voor de klant én op het juiste moment. De omgeving wordt zo gebouwd dat de klant zo veel mogelijk bankzaken zelf kan regelen, wanneer dat hem uitkomt. Er is in de nieuwe online klantomgeving altijd een medewerker zichtbaar en met een druk op de knop bereikbaar voor hulp en advies. Hierdoor blijft de bank in staat om persoonlijk en dichtbij advies te kunnen geven. 16 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 17

10 IMPACT OP MENS EN ORGANISATIE Digitale Transformatie omvat met name een verandering hulp van de medewerker (op elk moment al naar gelang de en impact op bestaande en gevestigde organisaties. behoefte van de klant). Medewerkers zullen een nog meer Een verandering die je snel in gang moet zetten om de adviserende en persoonlijke benadering moeten aannemen, concurrentie voor te zijn en te kunnen overleven. Bij elke waarbij ze op verzoek van de klant de aankoop begeleiden. verandering gaat het om mensen. Als we kijken naar de De huidige middelen stellen medewerkers zelfs in staat nog voornaamste verandering voor medewerkers naar buiten intensiever relaties met klanten te onderhouden. toe dan is dit in de omgang met klanten en relaties en de wijze van bediening. Want hoewel de klant veel zelf wil De transformatie brengt ook naar binnen toe impact op doen, waardeert de klant nog steeds een goed advies of medewerkers zowel in positieve als negatieve zin. Een organisatie kan het de medewerkers gemakkelijk maken om onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat hun werk te doen. Een betere informatievoorziening wordt gefaciliteerd door digitale middelen, denk bijvoorbeeld aan op Cloud gebaseerde oplossingen. Afgezien van het hebben van een digitale werkplek of een inrichting gebaseerd op Het Nieuwe Werken, zit de impact vooral in de uitvoering van processen. Elk initiatief in het teken van de transformatie gaat gepaard met de introductie van nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken. Bestaande processen worden herzien en nieuwe geïntroduceerd. In veel gevallen brengt de transformatie ook reorganisaties met zich mee. Want een klant in regie en de techniek die er voor zorgt dat systemen aansluiten op de organisatie, betekent ook dat er voor medewerkers minder werk is of andersoortig werk. Gevolg is dat bijvoorbeeld lokale kantoren op slot gaan, hetgeen vooral bij de grotere banken zichtbaar is. Succesvol kunnen blijven transformeren valt of staat bij het managen van de verandering. 18 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 19

11 ELKE DAG EEN BEETJE DIGITALISEREN Organisaties die succesvol transformeren tonen een aanpak dat zich kenmerkt door elke dag kleine stappen te zetten om een beetje digitaler te worden. Deze organisaties realiseren zich goed dat een visie op digitalisering van belang is en integreren dit zoveel mogelijk in de strategie. Een strategie moet vervolgens worden geïmplementeerd in de huidige inrichting. Hiervoor start men vaak met projecten, het opstellen van een lange termijn aanpak en het schrijven van een business case. Binnen bestaande organisaties moeten de juiste procedures worden gevolgd om überhaupt iets van de grond te krijgen. Dit gaat vaak ten koste van de snelheid, die juist zo belangrijk is bij de transformatie. Daarmee is niet gezegd dat plannen van aanpak of business cases niet meer geschreven moeten worden. Integendeel, dit draagt zorgt voor de juiste onderbouwing en focus. Echter, dit moet niet jaar(-en) in beslag nemen, want dan is de organisatie te laat. Des te belangrijker worden sense and urgency en begrip van de top. De top kan mandaat geven om bij wijze van spreken morgen te reageren met een concreet initiatief gericht op de transformatie. Een aangepast business model of de introductie van een nieuw business model en daarmee aanpassing van je inrichting, is niet van de een op andere dag geïmplementeerd maar kan wel al morgen worden geïnitieerd. 20 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 21

12 O&I EN DE DIGITALE TRANSFORMATIE Voor organisaties betekent Digitale Transformatie in feite een verandering van hun business model en hun business. Bedrijven willen daarin flexibel zijn, de klant de regie Uw uitdaging TRANSFORMATIE geven en op een moderne manier naar hun processen kijken. O&i ondersteunt bedrijven daarin op drie vlakken: Wendbaarheid: we helpen organisaties hun inrichting zo vorm te geven dat zij in Onze oplossingen Adaptieve processen Klant in de regie Wendbare Business staat zijn snel en flexibel hun producten, processen en systemen aan te passen aan veranderende omstandigheden. Standaardisatie en ontkoppeling zijn daarin leidende principes. Event gedreven is daarvoor het vertrekpunt. We maken daarbij gebruik van onze ervaringen op het gebied van Business Agility en Adaptive Case Management. Klantbeleving: op basis van moderne technieken zoals Mining helpen we bedrijven inzicht te geven in de werkelijke reis van een klant. We helpen de klant tot een Onze expertise Business Architectuur Business Analytics Business Decision Management Intelligent Business Processes Business Change Management samenhangende inrichting van kanalen te komen op basis van een Customer Experience Framework, Customer Journey Mining en Customer Journey Mapping. 22 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 23

13 OVER DE AUTEURS Performance: op basis van LEAN principes en Adaptive Case Management ontwikkelen wij voor de klant uniforme en gestandaardiseerde processen, gericht op snelle aanpasbaarheid. We helpen bedrijven ook deze processen binnen de organisatie levendig te maken, volgens onze Customer Excellence aanpak. Wendbaarheid, klantbeleving en performance hangen samen in de transformatie. We ontwikkelen onze adviestrajecten met onze brede ervaring en expertise in Business Architectuur, Business Analytics, Business Decision Management en Intelligent BPM. We werken daarbij samen met zusterbedrijven zoals Innovalor en andere partners voor de digitale oplossingen. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we werken in blokken van 10 weken waarbij elk blok aantoonbaar resultaat voor de klant oplevert. Hajar Siamar is Business Consultant bij O&i met als expertise gebieden Business Process Management en verandermanagement. Zij helpt organisaties bij het realiseren van de Digitale Transformatie door inrichtings- en procesvraagstukken op te lossen. Hajar werkte onder andere in projecten voor de Rabobank en de Belastingdienst. Dirk de Wit is een ervaren strategisch adviseur met als specialisatie procesgericht organiseren, digitale transformatie en professionalisering. Hij begeleidt veranderingstrajecten bij uiteenlopende organisaties in private en publieke sector, waaronder recent de Belastingdienst. 24 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 25

14 BRONNENLIJST 1 Gartner (2014). Predicts 2015: Digital Business Will Drive a Big Change Revolution. 2 Capgemini, MIT Sloan Management review (2011). Digital Transformation: a roadmap for billion-dollar organizations. 3 IBM institute for business value (2011). Digital Transformation, creating new business models where digital meets physical. 4 The Altimeter Group (2014). Digital Transformation, Why and How Companies are Investing in New Business models, to Lead Digital Customer Experience. 5 Stiekema, H. &van Ierland, K. (2014). Digitale Transformatie, Informatie, 56/10, O&i (2014). Digitale Transformatie, een kijk op de ontwikkelingen in de digitale transformatie bij grote organisaties. 7 The Altimeter Group. (2014). The 2014 state of Digital customer Experience. 8 Caudron,J. & van Peteghem, D. (2014). Digital Transformation, LannoCampus. 9 Rabobank ontwikkelt samen met klanten nieuwe onlineomgeving (2014). 10 Capgemnini Consulting (2012). Burberry s Digital transformation, Digital Transformation Review. 11 Gartner (2014). Predicts 2015: Enterprise Architects Refocus on Digital Business Ecosystem. 12 Van Steenbergen, M., Plessius, H. & Slot, R. (2014) Architectuur in de nieuwe tijd, zijn we er klaar voor? Informatie, 56/9, 12/ Rijzenbrij, D. & Zijlstra, H. (2013). Architectuur als basis voor Digitale Transformatie. CIO IT in the Boardroom, 9/5, , website transformation, how companies are investing in the Digital 26 Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business 27

15 O&i stelt organisaties in staat om in 10 weken inrichtingsvraagstukken te analyseren, verbeteren en implementeren. Stationsstraat 79F 3811 MH Amersfoort

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET Rapportage expertgroep Omni-channel Organisatie Januari 2014 Shopping 2020 It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

WHITEPAPER Waardecreatie door innovatie

WHITEPAPER Waardecreatie door innovatie VERTICAL MARKET SOFTWARE WHITEPAPER Waardecreatie door innovatie Sectorspecifieke software biedt business opportunities én voorsprong Kostenreductie of waardecreatie? IT-organisaties staan vandaag de dag

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform

Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform De markt staat op scherp en het lijkt wel alsof veranderen de norm is geworden.

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

BUSINESS IS E-BUSINESS

BUSINESS IS E-BUSINESS business is e-business BUSINESS IS E-BUSINESS Bas Brand, strategy director internetpeople pagina 1 van 32 business is e-business {INLEIDING} In 2014 heeft de mobiele telefoon de PC ingehaald als het meest

Nadere informatie

Wat werkgevers echt willen

Wat werkgevers echt willen Herman Toch Van egomerken naar transformele merken Claire Díaz-Ortiz Twitter is geen reclamekanaal Antal de Waij Dromen over communities pag 6 pag 3 pag 5 Carrièrekrant voor professionals in marketing,

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Information Integration Center

Information Integration Center BROCHURE Information Integration Center EENVOUD DOOR INTEGRATIE Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl BROCHURE INFORMATION INTEGRATION CENTER 2

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2013. Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid

Trends in Veiligheid 2013. Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid Trends in Veiligheid 2013 Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid 2 Trends in Veiligheid 2013 Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid Utrecht, maart 2013 1 Trends

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT Information Management & connected enterprise

Nadere informatie

BoardroomIT. Connected business heeft de toekomst. connected enterprise. En verder... JAARCONGRES

BoardroomIT. Connected business heeft de toekomst. connected enterprise. En verder... JAARCONGRES Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT connected enterprise www.it-executive.nl www.ictmedia.nl JAARCONGRES 13 mei 2014 Connected Enterprise 4 Michael

Nadere informatie

rijnconsult business review

rijnconsult business review rijnconsult business review Processen: zichtbare en onzichtbare stromen De Blijvende Waarde Van Lean Management. Waarom Structuur En Processen Hand In Hand Gaan Je Moet Behoorlijk Sturen Om Tot Zelfsturing

Nadere informatie

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR Nationaal Big Data Congres Voor de overheid Essenties Nationaal Big Data Congres Utrecht 2014 INHOUD VOORWOORD INTRODUCTIE BIG DATA CONGRES 2014 - Jaring Hiemstra, Big Fellows

Nadere informatie

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Creëer een unieke Customer Experience met Predictive Analytics. Inhoud Inleiding... pag. 3 Ontwikkelingen en tips... pag. 4 Tips voor het bepalen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie