Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag

2 Contents 1 Bestuur verslag Algemeen Doelstelling Bestuur Beleid Aanvragen en afwijzingen Financiën Balans per 31 december Staat van inkomsten en uitgaven per 31 december Toelichting op de balans Toelichting op de staat van inkomsten en uitgaven Bestuur / Beloningsbeleid

3 1 Bestuur verslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van Stichting ALL IMPROV te Amsterdam, ingeschreven als stichting in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Het fiscale nummer van de stichting is De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en de status van Culturele ANBI; zij is immers voor meer dan 90 procent actief op cultureel gebied. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De stichting is voor het bereiken van haar doelstellingen afhankelijk van giften en donaties. Het postadres van de stichting is Postbus 11096, 1001 GB te Amsterdam. 1.2 Doelstelling De stichting is op 13 januari 2010 opgericht en heeft als statutair doel het mogelijk maken van theater in elke vorm waarin spelers het verhaal, de personages, en de dialogen ter plaatse verzinnen en het instellen en in stand houden van fondsen die bijdragen aan de bevordering van deze vorm van theater, met name in Nederland. Vanaf 1 januari 2014 is er als doel bijgekomen de gerichtheid op cultuurparticipatie van (voornamelijk) Amsterdamse jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk of vanzelfsprekend is. Kunst en cultuur verruimen ons denken over alledaagse dingen, maar ook over grote thema's zoals de medemens of het leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren kennismaken met, meedoen aan en genieten van kunst en cultuur. De doelgroep van de projecten die gesubsidieerd worden richt zich op projecten voor de leeftijd van 0 tot 18 jaar. 1.3 Bestuur Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen: Naam Functie in bestuur N. Morees Voorzitter C.A. Slort Secretaris A.W. Jakobs Penningmeester 3

4 1.4 Beleid In 2014 is door het bestuur uitvoering gegeven aan het beleid zoals dat in haar statuten en in het op haar statuten gebaseerde beleidsplan is vastgelegd. Toewijzing van gelden heeft plaatsgevonden door toetsing van aanvragen aan de doelstellingen van de stichting. Om het proces van het toekennen van aanvragen op het gebied van Improvisatietheater zo objectief mogelijk te laten verlopen, heeft het bestuur een jury ingesteld. Deze jury toetst aanvragen op grond van de volgende criteria: Bevordering van kennismaking door een breder publiek van de diverse vormen van Improvisatietheater; De mate waarin projecten en groepen bijdragen aan verdieping en verbinding van groepen, spelers, publiek, trainers en andere actieven en belanghebbenden op het gebied van Improvisatietheater; De mate waarin projecten bijdragen aan talentenontwikkeling binnen het domein van het Improvisatietheater; de mate waarin projecten en groepen die Improvisatietheater inzetten als middel tot verbetering van sociale verhoudingen en burgerschapsvorming. Met betrekking tot de jeugdbeleid, neemt het bestuur de volgende criteria in acht: All Improv verstrekt financiële steun aan stichtingen of verenigingen ter bevordering van activiteiten met name voor de Amsterdamse jongeren op het gebied van kunst en cultuur. De focus ligt op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst en multimedia. Elk gehonoreerd project zal bezocht worden door minstens 1 bestuurslid. Hiervan zal mondeling dan wel schriftelijk verslag worden gedaan. All Improv steunt projecten in de voorbereidende fase. Exploitatie tekorten, salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten. Verzoeken om ondersteuning kunnen om budgettaire gronden worden afgewezen. De betaling van toegezegde donaties of garanties kan worden gestaakt en uitgekeerde donaties kunnen worden teruggevorderd indien projecten niet of niet geheel worden uitgevoerd; 2 Aanvragen en afwijzingen In totaal is EUR toegekend aan subsidies en het huren van oefenruimte gedeeltelijk gesponsord en zijn er aan diverse projecten garanties verstrekt. Garanties worden toegekend met het oogmerk het risico voor een organisator te verminderen door, in het geval van een verlies, een maximum vastgesteld bedrag uit te keren. 4

5 3 Financiën In dit hoofdstuk presenteren wij u het financiële overzicht over het boekjaar Per 31 december 2013 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen Stichting ALL IMPROV en Stichting DO UT DES waarbij Stichting DO UT DES de verdwijnende stichting is. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2014 EUR 76, Balans per 31 december Activa Liquide middelen 76, ,057 Totaal 76, ,057 Passiva Overige reserves ,057 Totaal 76, , Staat van baten en lasten per 31 december Ontvangsten Rente Bijdragen groepen aan zaalkosten 2,100 1,825 Som der ontvangsten 2,956 1,825 Betalingen Zaalkosten 23,336 16,631 Bankkosten Administratiekosten en Notaris 3, Sponsoring workshops en voorstellingen 13,201 5,704 Subsidie 23,204 - Som der betalingen 63,277 22,564 Waarderingsgrondslag De vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 5

6 3.3 Toelichting op de balans Activa Liquide middelen ABN rekening ,856 - ABN rekening , ,057 Totaal 76, , Toelichting op de staat van inkomsten en uitgaven Baten Rente Spaarrekening Bijdrage zaalhuur 2,100 1,825 Totaal 2,956 1,825 Lasten Zaalkosten 23,336 16,631 Sponsoring en subsidies 36,405 5,704 Totaal 59,741 22,335 Sponsoring en subsidies Goois Theaterhuis - 1,017 ImproSophie Vissers Bollywood Award show sponsoring Laura Doorneweerd betr. Tim Orr workshops 1, Mumbai Workshop Improcentrum - 1,500 De Schoolschrijver Amsterdam 22,000 - Stichting Podium Partners 10,000 - Easylaugh 962 1,800 Mezrab 50 - Theatersport Vereniging 1,204-36,405 5,704 6

7 4 Bestuur / Beloningsbeleid Het bestuur is in 2014 niet vervangen. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of onkostenvergoeding in welke vorm dan ook. Amsterdam, 20 maart 2014 Bestuur Stichting ALL IMPROV A.W. Jakobs C.A Slort N. Morees 7

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek.

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek. ANBI gegevens Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst Sinds 01-01-2013 staat Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd. Giften

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Stichting Hart voor het Vondelpark

Stichting Hart voor het Vondelpark Beleidsplan 2013 H1 H2 H3 H4 H5 H6 Inleiding Vondelpark particulier initiatief Doelstellingen Activiteiten Communicatie Financiën Cultural Governance Stichting Hart voor het Vondelpark H 1 Inleiding Vondelpark

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie