Waar liggen nog kansen en wensen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar liggen nog kansen en wensen."

Transcriptie

1 Waar liggen nog kansen en wensen. Het bestuur is al even aan het nadenken hoe we meer leden naar de bijeenkomsten kunnen krijgen. U heeft het zelf al wel gemerkt, er komen wat minder leden door leeftijd - gezondheidsredenen of overlijden. Wij zijn niet de enige vereniging die daar mee zit. Je ziet het overal om je heen en niet alleen bij de postzegelverzamelaars maar ook bij andere verenigingen. Ik moet zeggen dat het altijd heel gezellig en de sociale contacten worden zo goed onderhouden. Het bestuur hoop toch weer veel leden te mogen begroeten in Maart. We gaan om te beginnen de koffie gratis verstrekken. Zo staat dit ook al aangegeven bij het programma van de 21e Maart. Maar wellicht is er meer maar dat merkt u als u naar de bijeenkomst komt. Verder op in het blad vind u een lijst die u kunt invullen. U mag hem uit knippen maar ook op een eigen papier sturen naar onze secretaris of op de bijeenkomst inleveren bij een van de bestuursleden. U mag het ook via de sturen naar Zo kunnen wij kijken of we aan leuke series en of zegels kunnen komen die u nog niet heeft. Onze veilingmeester doet dan weer zijn uiterste best zoals gewoonlijk om een goede veiling samen te kunnen stellen. Sterker nog er zitten nu al heel leuke kavels bij. Er is voor u dus werk aan de winkel, een lijstje maken wat u nog mist in uw verzameling en de spoorladder uitzoeken en invullen. Graag zie ik u op de bijeenkomst. Met een vriendelijk postzegel groet, Hugo Hendriks Voorzitter.

2 POST : Alle post rechtstreeks sturen naar het secretariaatsadres: Secretaris N.V.S.P. Ripolinpad DG Hilversum VEILING : Verzoek aan de leden, die schriftelijk willen bieden op de kavels in dit nummer van Contact, om dit rechtstreeks schriftelijk of telefonisch te doen aan de veilingmeester. Tevens wil ik u verzoeken als u de inzendingen heeft, deze zo spoedig mogelijk in te leveren. Het liefst binnen 14 dagen na een bijeenkomst, dit om alles op tijd te kunnen verwerken voor de volgende veiling. Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam, adres en bank/girorekeningnummer bij uw inzending, dit om mogelijke verwarring te voorkomen. Dhr. P. Haans. Aartshertogenlaan CX 's Hertogenbosch Telefoon CONTRIBUTIE : Wie vanaf heden lid wordt van de NVSP is per jaar 12,00 contributie verschuldigd en deze dient voor 1 februari van het verenigingsjaar betaald te zijn op rekening: NL23 INGB ten name van N.V.S.P. te Oss. Tenzij de contributie-inning plaatsvindt via de werkgever of het pensioenfonds. Website : Het algemene adres is 2

3 Ledenmutaties IN MEMORIAM dhr R.J. v.d. Meulen, Havelte nov 2014 dhr P.S.Postma, Utrecht dhr E.M.Visser, Zwijndrecht LIDMAATSCHAP OPGEZEGD mevr G.J.M. van Kampen - Thijssen, Utrecht mevr A.Timmers - v.d. Horst, Geldrop dhr J.A. Ham, Vleuten dhr P. Ruseler, Woerden N.V.S.P. - UTRECHT. Tweemaandelijkse bijeenkomst, zaterdag 21 maart (alg. ledenvergadering), in het ontspanningslokaal van de PVSU tel: Aanvang uur, einde circa uur Data voor 2015: 16 mei, 19 september en 21 november Bestuursvergaderingen april, 3 augustus, 5 oktober, 30 november. Spoorweg Sportvereniging Venlo S.S.V. Postzegelruilbeurs - afd. filatelie toegang 1,00 - telkens van tot uur data 2015: 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 12 september, 10 oktober, 10 november en 12 december met een aangepast tijd ( uur). 3

4 'Motiefgroep Spoorwegen' bijeenkomsten in Railzicht te Amersfoort De eerste volgende bijeenkomst dit jaar in "Railzicht" te Amersfoort vindt plaats op zaterdag 18 april :00 tot uiterlijk 13:00 uur. De koffie is gratis! Vrome Wens 1e prijs Ned., nº 474/489 o cat. 195,00 2e prijs Ned., nº D25, 26 o cat. 80,00 3e prijs Zoom microscoop nieuw x premie-enveloppen (aanwezigheid) ---- Programma NVSP bijeenkomst 21 maart 2015 te Utrecht, in het ontspanningslokaal van de PVSU 'spoor 6' (perron 5/7) telefoonnummer: De koffie is gratis uur Opening door voorzitter Algemene ledenvergadering, agenda elders in dit blad Bekijken van kavels, ruilen, aan- en verkoop zegels uur Veiling Pauze, tijd voor een hapje en een drankje Rondzendverkeer uur Afrekenen veiling Spoorladder-competitie uur Verloting / kienen "Vrome wens" (zie elders in dit blad) uur Einde van de bijeenkomst De uitreiking van de aanwezigheidspremie is na afloop van de verloting. 4

5 Agenda Algemene Ledenvergadering 21 maart 2015 Jaarstukken van secretaris en penningmeester liggen ter inzage voor aanvang van de vergadering. 1. Opening en bestuursmededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 mei 4. Verslagen: * jaarverslag 2014 secretaris * jaarverslag 2014 penningmeester * verslag kascontrolecommissie Verkiezingen: * Bestuur: statutair aftredend: Hugo Hendriks, Bram Ritmeester. beiden zijn herkiesbaar * Kascontrolecommissie Voorstellen Behandeling van bestuurs- en ledenvoorstellen. Leden kunnen voorstellen mondeling of schriftelijk voor aanvang van de vergadering indienen bij de secretaris. 7. Vaststelling datum ALV 2016 (20 maart 2016) 8. Rondvraag en sluiting vergadering. n.b. De koffie is gratis!! Het bestuur 5

6 JAARVERSLAG 2014 Dit was een jubileumjaar: 65 jaar jong/oud. Op zaterdag 15 maart 2014 hebben we dit jubileum gevierd in "Het Trefpunt", hgb IV. Het programma die dag vertoonde een gevarieerd beeld van het doen en laten van onze vereniging, zodat de partners een aardig beeld kregen wat we op onze bijeenkomsten doen. Gezien de vele goede reacties kunnen we op een zeer geslaagde jubileum dag terugkijken. In januari, mei, september en november maakten we gebruik van "Spoor 6", het ontspanningslokaal PVSU op het station Utrecht CS, waar we prettig onthaald worden. Een speciaal woord van dank en waardering aan het adres van Andreea en Jan voor de verzorging is dan ook zeker op haar/z'n plaats. De bijeenkomsten kenmerken zich ieder keer weer door een gezellige sfeer, maar we moeten helaas noteren dat het aantal bezoekers terugloopt, een opkomst van rond 30 leden. Hier zijn heel veel redenen voor, we worden ouder, slechter ter been, Prorail zorgt door werkzaamheden soms voor lange trein/busreizen, en ja dan komt zo'n zaterdag in een heel ander licht te staan. Op 1 januari begonnen we met een ledenstand van 319 leden. Ook dit jaar bleef droefheid onze vereniging niet bespaard. Wij ontvingen bericht van overlijden van JB Hamers, R.J. v.d. Meulen, J Moscou, P.S. Postma, J.J.M. Veldman, E.M. Visser, A v.d. Vlekkert. Daarnaast hebben we opzeggingen ontvangen, waardoor de vereniging per 31 december leden telde. 6

7 Op de Algemene Ledenvergadering, 17 mei 2014, veranderde het bestuur. Het bestuur bestond dit jaar uit: voorzitter: Hugo Hendriks, vice-voorzitter: Wim Hulshof, penningmeester: Wim Versloot, secretaris: Ed Kamphuis, veilingmeester, nieuwtjesdienst: Piet Haans, algemene zaken: Bram Ritmeester, technische zaken: Theo van Oostrum, redactie "Contact": Marti Snellenberg. Daarnaast ondervinden we belangrijke steun van diverse leden. Ook het komende jaar rekenen wij weer op uw enthousiasme en belangstelling voor postzegels en onze vereniging in het bijzonder. Namens het bestuur, Ed Kamphuis, secretaris Attentie: Denk aan overschrijven contributie

8 Veiling 21 maart 2015 Attentie - Attentie deze veiling voorzien van betere series en zegels Nr Kavel omschrijving uitv cat. inzet Extra info. 438 Ned., nº 1 o Mooi 439 Ned., nº 2 o Mooi 440 Ned., nº 14 o Mooi 441 Ned., nº 25 o Mooi 442 Ned., nº 28 o Mooi 443 Ned., nº 29 o Mooi 444 Ned., nº o Mooi 445 Ned., nº 96 x Mooi 446 Ned., nº 99 o Pracht 447 Ned., nº 114/120 xx Pracht 448 Ned., nº 166/168 xx Pracht 449 Ned., nº 240/243 x Mooi Ned., kind bedank kaart 9x t/m 1995 o zhw 7.00 Leuk 451 Ned., max kaart 1963 o hw 3.00 Compleet 452 Ned., max kaart 1967 o hw 3.00 Compleet 453 Ned., max kaart 1968 o hw 3.00 Compleet 454 Ned., max kaart 1969 o hw 3.00 Compleet 455 Ned., vel 2142/2151 o Ned., vel 2199/2208 o Ned., vel 2325/2334 o Ned., 2 blokken 2497/2498 o Ned., 6x zegel xx nom Eurozegel 460 Ned., 18x zegel Mooi Nederland o hw 2.00 Euro zegel x zegel diversen o hw 2.00 Euro zegel 462 Ned., 16x zegel diversen o hw 2.60 Euro zegel 463 Ned., 2x serie + 6 zegels o hw 3.60 Euro zegel 464 Italië, nº 774/ Mi xx Voorloper Ver.Eur. 465 Triëst, nº 67/ Mi xx Voorloper Ver.Eur. 466 Berlijn, nº Mi xx Voorloper Ver.Eur. 8

9 Nr Kavel omschrijving uitv cat. inzet Extra info. 467 Saarland, nº 297/ Mi xx Voorloper Ver.Eur. 468 Luxemburg, nº 478/ Mi xx Voorloper Ver.Eur. 469 Turkije, nº 1391/ Mi xx Voorloper Ver.Eur. Oostenrijk, nº 803/ / vel 1990 xx x Leuk 471 Oostenrijk, 11x zegel diversen xx nom Leuk 472 Oostenrijk, 1x porselein zegel xx nom Aparte zegel Bijzonder 473 Oostenrijk, 4x zegel schepen xx nom Modern 474 Oostenrijk, 3x vrachtbrief o zhw Ecuador, 1x postzegel boekje xx zhw 6.00 Stations 476 Ecuador, 1x postzegel boekje xx zhw 6.00 Treinen 477 Israël, 1x pzb 1226/1229 Mi xx Treinen Israël, 1x blok jaar 2013 xx zhw 6.00 Treinen 479 Eur.landen, 5x velletje xx hw 4.00 Kijken Oostenrijk, diverse series en nom 480 xx Op 3 bladen zegels Joegoslavië, ± 80 zegels op blad o hw 2.20 Geen dubbele 482 Denemarken, series en zegels Mi o Op 6 bladen 483 Denemarken, lp 217/221 Mi o Mooi 484 USA, 18x brieven fdc o hw 6.00 Jaar 1947 '48 ' USA, serie en zegel xx zhw 7.00 Jaar 1987 ' Canada, 2x vel 1999 xx zhw 7.00 Vliegtuigen, pracht 487 Zwitserland, lp z z x Fraai Mi 488 Zwitserland, lp 518 Mi xx Pracht x doos Hawid -- zhw 6.00 Blank dik stockboek leeg zhw bladen zwart 491 Europa/Wereld, 1 doos allerlei xx x o zhw Kijken 492 Ned., Importa album o zhw Briefkrt en meer 493 Ned., Importa album fdc 340/375 o zhw 8.00 Onbeschreven 494 Ned., Importa album o zhw KLM vluchten etc. 495 Oostenrijk, Lux bladen standaard 2005/ leeg ww Jaargangen zgan. 9

10 Nr Kavel omschrijving uitv cat. inzet Extra info x insteek kaart --- hw 5.00 Nieuw x insteek kaart --- hw 5.00 Nieuw Uitvoering: xx - postfris ; x - ongebruikt ; o - gebruikt ; z - zonder gom ; vi = volgens inzender rw = restwaarde (rondzendboekjes); Mi = Michel catalogus, Yv = Yvert catalogus hw = hoge waarde; zhw = zeer hoge waarde; ww = winkelwaarde Biedingen: 0 t/m 10 = 0,20 ; 10 t/m 50 = 0,50 ; 50 t/m 100 = 1,00 ; boven 100 = 2,00 = = = = = = = = = = = = = = Aan alle inzenders van de veiling Graag wil ik u verzoeken om de inzending(en) die u heeft, zo spoedig mogelijk te doen. Het liefst binnen 14 dagen na de laatste bijeenkomst. Dit om alles op tijd te kunnen verwerken voor het volgende nummer van Contact. Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam, adres en rekeningnummer, dit om verwarring te voorkomen. Piet Haans, veilingmeester 10

11 Verslag NVSP bijeenkomst van 17 januari Deze bijeenkomst - de eerste in dit nieuwe jaar - werd door afwezigheid van onze voorzitter rond uur geopend door Wim Hulshof, vice-voorzitter. Naast een hartelijk woord van welkom wenste hij alle leden een voorspoedig en gezond nieuw jaar, Op deze bijeenkomst waren 26 leden aanwezig. Om allerlei redenen hadden vele leden zich voor deze bijeenkomst afgemeld. Een reden van zorg. Jammer. Veilingmeester Piet had weer een fraaie collectie kavels op de tafel ter bezichtiging gelegd. Van de kijkers soms aardige opmerkingen over de te bekijken kavels, soms bewondering hoe Piet weer kans zag zo'n gevarieerd pakket aan kavels ter veiling te brengen. En eerlijk is eerlijk het aantal kavels was een derde minder. Maar goed, ook dit keer werden de kavels weer bekwaam en met humor afgeslagen door Wim. Helaas voor de meeste kavels maar weinig belangstelling; voor de inzetprijs weg of gewoon mee terug. We kunnen dan ook niet zeggen dat het een levendige veiling was, en ook dat is jammer. Na de lunch, zoals altijd keurig verzorgd door Andreea met assistentie van Jan, afhandeling van de gebruikelijke items: afrekenen veiling, aanwezigheidspremie, "vrome wens" en loterij. En toen...vond de vervangende voorzitter het de hoogste tijd om gezamenlijk het glas te heffen op een voorspoedig Nieuwjaar. Gecombineerd met een lekker borrelgarnituur werd het een geanimeerde afsluiting van deze eerste bijeenkomst in 2015! Ed Kamphuis, secretaris 11

12 Naam Telefoonnummer Lidmaatschapsnummer (staat op omslag Contact) Lid van NVSP sinds Wat is uw verzamelgebied Verzamelt u thema's Zijn er voor u speciale zegels die u nog zou willen aanschaffen. Zo ja kunt u dan aangeven om welke zegel(s) of serie(s) het gaat. Vermeld wel uit welke catalogus u dit nummer hebt gehaald. INLEVEREN VOOR 31 MAART MAG OOK VIA DE OF OP EIGEN PAPIER. 12

13 SPOORLADDER COMPETITIE LET OP!! We gaan nu ook de laatste jaren meenemen en wel tot en met zegel Maar ook het adres om de uitslag op te sturen is gewijzigd let ook daarop. Uitslag van de maand januari 2015 ziet u hieronder. De uitslag van de maand november ziet u hieronder. Vraag 1: Carice van Houten vinden we op zegel Vraag 2: Groene glazenmaker is zegel Vraag 3: Uitgestorven zebrasoort ook wel genoemd Equus Quagga vinden op zegel 1399 en Vraag 4: Jubileum NAVO zijn de zegels en 1423 Deze keer zijn er zeven winnaars en dat zijn de heren Abram, van der Flier, Hulshof, Lupker, Seders, Spaan en Spanjaard. Tijdens de bijeenkomst van maart zal u een leuke verrassing worden overhandigd. Mocht u niet aanwezig zijn dan wordt dit naar uw huisadres gestuurd. 13

14 De punten boven de 24 blijven staan en tellen weer mee naar de volgende 24 punten. Als aandachtspunt maak ik u er op attent dat we met de puzzel op dit moment niet verder gaan dan nummer Wel natuurlijk de brandkasten en luchtvaart. Hieronder de Spoorladder competitie van maart Vraag 1. Op welke zegel staat J. Thorn Prikker? Vraag 2. Kaart van Indonesië vinden op zegel? Vraag 3. Welke zegel(s) hebben te maken met windmolen(s) of park? Vraag 4. Koeltoren staatsmijnen staat op zegel? Voor verwacht ik weer antwoorden binnen te krijgen. H.Hendriks, Groningensingel ET Arnhem Of per (inleveren op de twee maandelijkse bijeenkomst kan ook) Formulier voor het inzenden van Spoorladder antwoorden. Bij onvoldoende ruimte of als u het boekje heel wilt laten, kunt u uw eigen papier gebruiken Naam:.. Adres:.. Postcode + Woonplaats: Lidnummer: Antwoorden: Succes maar weer, Hugo Hendriks 14

15 Postzegeluitgiften eerste halfjaar maart = Nieuw ontwerp basisassortiment Geboortezegel: 1 postzegelvel met 50 gelijke postzegels (zelfklevend) = 200 jaar Koninkrijk Koning der Nederlanden: 1 postzegelvel met 10 postzegels met 2 verschillende postzegels (gegomd) 30 maart = Bruggen in Nederland: 1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 28 april = Europapostzegels modern speelgoed: 1 postzegelvel met 6 postzegels met 2 verschillende postzegels (gegomd) = Europapostzegels oud speelgoed: 1 postzegelvel met 6 postzegels met 2 verschillende postzegels (gegomd) = Natuurmonumenten Flora en Fauna van het Naardermeer: 1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 26 mei = Mooi Nederland Vestingsteden Willemstad: 1 postzegelvel met 5 gelijke postzegels (gegomd) = Mooi Nederland Vestingsteden Hulst: 1 postzegelvel met 5 gelijke postzegels (gegomd) = Mooi Nederland Vestingsteden Verzamelvel: 1 postzegelvel met 5 verschillende postzegels (gegomd) = Volvo Ocean Race Pittstop Den Haag: 1 postzegelvel met 10 postzegels met 6 verschillende postzegels (gegomd) 22 juni = Kunst: 1 postzegelvel met 10 verschillende postzegels (gegomd) = 200 jaar Slag bij Waterloo: 1 postzegelvel met 5 gelijke postzegels (gegomd) Colofon: Dit nummer van "Contact" werd samengesteld onder redactie van Marti Snellenberg. Tekstbijdragen werden geleverd door: diverse bestuursleden en de veiling door Piet Haans 15

16 Nederlandse Vereniging van Spoorweg Philatelisten Voorzitter: H. Hendriks Arnhem Vice-voorzitter: W. Hulshof Hoorn Secretaris - Ledenadministratie : E. Kamphuis Hilversum Penningmeester: W. Versloot Oss Bestuurslid: A. Ritmeester Delft Veilingmeester - Nalatenschappen: P.H. Haans Den Bosch Technische zaken: Th. van Oostrum Maarssen Spoorwegmotieven: P.H. Haans Den Bosch Redactie 'Contact': Mw. M. Snellenberg Houten Erelid: Dhr. P. Haans Belangrijke NVSP rekeningnummers (ING bank): Algemeen Oss NL23 INGB Veiling en nieuwtjesdienst Den Bosch NL59 INGB

17 17

De zomermaanden staan weer voor de deur.

De zomermaanden staan weer voor de deur. De zomermaanden staan weer voor de deur. Zoals u op de afgelopen bijeenkomst gehoord heeft is de ledenvergadering door omstandigheden verplaatst naar Mei. Dus tijdens de bijeenkomst van 16 mei zal de jaarlijkse

Nadere informatie

Contact september 2014

Contact september 2014 inleiding Ondanks de warmte en bijbehorend vakantiegevoel zit ik hier het een en ander te pennen voor het komende postzegelseizoen 2014/2015. Als over ongeveer drie weken bij u, ons - dit blad bij u in

Nadere informatie

Een oproep aan onze leden.

Een oproep aan onze leden. Een oproep aan onze leden. Contact mei 2017 Zoals wij al eerder hadden aangegeven op de bijeenkomsten over het versturen van ons blad "CONTACT" willen wij vooruitlopend als vast uw medewerking vragen.

Nadere informatie

Alweer de laatste bijeenkomst van 2016.

Alweer de laatste bijeenkomst van 2016. Alweer de laatste bijeenkomst van 2016. Ja mensen wat gaat de tijd toch weer snel. Zo zitten we alweer vlak voor de Sinterklaas en de Kerstdagen en is er alweer een jaar voorbij. Een jaar met up en downs

Nadere informatie

Contact november 2015

Contact november 2015 We gaan weer naar het einde van het jaar. Wat gaat zo'n jaar toch snel. Voor je het weet is het alweer voorbij. Voor veel mensen een fijn en gelukkig jaar. Maar voor andere van ons door overlijden - ziekte

Nadere informatie

Contact september 2015

Contact september 2015 Ja we beginnen weer. Contact september 2015 De zomer is dan wel voorbij maar de nazomer kan ook nog mooi zijn. Nu ik dit aan het schrijven ben, is het weer regenachtig met de kans op onweer en dat de 4e

Nadere informatie

Een gezond en liefdevol jaar 2016.

Een gezond en liefdevol jaar 2016. Een gezond en liefdevol jaar 2016. Namens het bestuur wensen ik u en de uwe een heel, gezond en liefdevol jaar. We gaan ook dit jaar weer ons best doen om gezellige bijeenkomsten te houden. Ook de veiling

Nadere informatie

Eindelijk was het dan zo ver - - - - -

Eindelijk was het dan zo ver - - - - - Eindelijk was het dan zo ver - - - - - We hebben er even op moeten wachten maar toen was het toch opeens 15 maart 2014, de dag van ons 65-jarig jubileumfeest. Voor veel mensen betekende dit vroeg opstaan,

Nadere informatie

Contact september 2017

Contact september 2017 We gaan weer beginnen. Contact september 2017 Ja hoor beste mensen, de vakanties zitten er voor de meeste al weer op. Alhoewel de meeste van ons, als gepensioneerde, kunnen ook in de nazomer nog wel heel

Nadere informatie

Contact september 2016

Contact september 2016 Van de vicevoorzitter. Contact september 2016 Ziezo, die vakantietijd zit er ook weer op, gelukkig kunnen we ons weer met serieuze zaken gaan bezighouden, zoals het verzamelen van postzegels en controleren

Nadere informatie

Contact mei Een roerige tijd.

Contact mei Een roerige tijd. Een roerige tijd. Contact mei 2016 De afgelopen maanden hebben we weer het een en ander meegemaakt. De aanslagen in België Zaveltem en in de metro. En de daarop volgende invallen in diverse wijken in Brussel

Nadere informatie

Wat gaat het toch allemaal snel. Al was het voor sommige misschien wel een jaar met up en downs.

Wat gaat het toch allemaal snel. Al was het voor sommige misschien wel een jaar met up en downs. Er ligt al weer een jaar achter ons. Als u dit blad in de bus krijgt zal het nog geen 2017 zijn. Toch wil ik u alvast namens het bestuur een goede jaarwisseling wensen en heel veel gezondheid voor u en

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 I VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 Kav. Omschrijving: Cat Nr. Cat.w. Inzet 1 Nederland - 1864 - Ø, Koning Willem III (Scan) 4/6 150.00 20.00 2 Nederland - 1869 - Ø, Wapenzegels 17/8 108.00 15.00 3

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 VEILING 13 December2016 Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 Biedschema tot 5,00 0,25 5,00 tot 10,00 0,50 10,00 tot 50,00 1,00 boven 50,00 2,00 Ka vel Land / Gebied Soort / Omschrijving Jaar

Nadere informatie

Collectie 13 oktober 2015

Collectie 13 oktober 2015 Collectie 13 oktober 2015 Uit onze voorraad verzamelingen, collecties, partijen en losse nummers & series. Bestellen (Zie onze collectie vanaf pagina 2!) U heeft uw keuze uit ons ruim assortiment kunnen

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1.

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Nalatenschapveiling 29 oktober 2017 Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Bezichtiging is mogelijk tussen 11:00 en 13:00 en de veiling start om 13:30 De nalatenschapsveilig is alleen toegankelijk voor leden

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei 2017 1 1 NL-Klassiek 30 P I 0 35,00 Bossche tanding 9,00 2 NL-Klassiek 31D+31C 0 35,00 Combinatie tand 10,00 3 NL-Klassiek 91 0 LP Drukwerkrolstempel 25,00 4 NL-Klassiek

Nadere informatie

Website of gewoon papier?

Website of gewoon papier? Website of gewoon papier? Sinds enige weken hebben wij weer onze eigen webpagina (www.filatelisten-sittard.nl). Als bestuur hebben we gemeend dat we niet zonder kunnen als het gaat om communicatie met

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle 74 Kavellijsten voor de veilingen van 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Wij bieden

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015 1 portugal cept modern XX 5,00 2 cept, europa gibraltar XX 2,50 3 cept denemarken 2009 XX 2,50 4 cept ierland 2009 XX 5 cept malta 2013 XX 2,75 6 cept 2013 luxemburg XX 2,25 7 cept malta2010 XX 2,75 8

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk vrijdag 7 december - Traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen maandag 17 december (3 e maandag)

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Veiling kavellijst november 2017

Veiling kavellijst november 2017 Veiling kavellijst november 2017 Veil nr. Land of Thema Cat. Cat. Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Waarde Inzet 451F Nederland N-2015 27 Willem III O 14,00 2,80 452F Nederland N-2015 61B tete beche

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VBB met uitnodigingen

NIEUWSBRIEF VBB met uitnodigingen NIEUWSBRIEF VBB met uitnodigingen Uitgave februari 2017 info vind u ook op www.brandweer.org In deze nieuwsbrief wordt u uitgenodigd voor deelname aan twee evenementen Op zaterdag 11 maart wordt de jaarlijkse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Retourkavels november 2015, nog te koop op ruilbeurs!

Retourkavels november 2015, nog te koop op ruilbeurs! Retourkavels november 2015, nog te koop op ruilbeurs! Veil nr. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Waarde Ruilb. Prijs 600 Nederland N-2015 Pb 1 Mz Machinaal,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Gratis. lidmaatschap. Noviopostje

Gratis. lidmaatschap. Noviopostje Alle bijeenkomsten vinden plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel. 024-3552649). Aanvang middagbijeenkomsten 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. Regionale ruilavonden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF POSTFRIS 68

NIEUWSBRIEF POSTFRIS 68 NIEUWSBRIEF POSTFRIS 68 1 e jaargang nummer 1 mei 2012 Nog even en het is al weer zomer. Maar voor het zo ver is, gaan we nog even lekker twee avonden postzegelen. In mei beginnen we met een fantastische

Nadere informatie

De regionale ruilavond van 28 december is i.v.m. de Kerstvakantie, verplaatst naar 21 december.

De regionale ruilavond van 28 december is i.v.m. de Kerstvakantie, verplaatst naar 21 december. Een voorspoedig 1999 Nog enkele dagen en een nieuw jaar begint. Een nieuw jaar waarin we hopelijk net zoveel, of misschien zelfs meer filatelistisch plezier zullen beleven als in het voorbije jaar. Het

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

BESTUURSMEDEDELINGEN

BESTUURSMEDEDELINGEN * Barbediening in t Grenshoes : BESTUURSMEDEDELINGEN Wij zoeken nog mensen die in de zomervakantie van t Grenshoes op de dinsdagmiddag en/of avond en/of op de donderdagmiddag de barbediening willen verzorgen.

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

V.V. WITROKA RIDDERKERK

V.V. WITROKA RIDDERKERK V.V. WITROKA RIDDERKERK Opgericht in november 1956 Aangesloten bij N.B.v.V. Oktober November 2017 ( 1 ) ( 2 ) Deze maand in ons clubblad: Inhoud boekje 03 Bestuursgegevens 05 Agenda 07 Hans Dijksman 09

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, februari 2010 Nieuwsbrief 2010-1 Beste

Nadere informatie

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging Openbare Daltonschool De Achtbaan Jaarverslag Oudervereniging Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 3 Over de oudervereniging 4 Samenstelling bestuur 2014-2015 5 Samenstelling bestuur 2015-2016 6 Vergaderingen

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 1 Postzegelhandel H. Zondervan Mr. P.J. Troelstraweg 89 8916 CN LEEUWARDEN Tel 058-2122096 Fax 058 2129180 Mail: h.zondervan@xs4all.nl www.postzegelhandelzondervan.nl Geachte klanten, Voor u ziet onze

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011

Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 14 NOVEMBER 2011 1 Agenda algemene ledenvergadering 14 november 2011 1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 11 april 2011.

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012 438 3 Rondzendboekjes diversen 5.00 439 Insteekboekje Portugal 10.00 440 Leeg poststukkenmapje 1.00 441 Doos met ongeveer 6000 zegels Nederland 3.00 442 2 Blokken België no. 11+12 postfris 10.00 443 Kaft

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Thema avond "Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland".

Thema avond Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland. Van de redactie Nu de vakantie voorbij is, gaat eenieder weer aan de slag met de postzegels. Velen zullen kijken wat er zoal op de vakantie kaarten is binnen gekomen. Zitten daar nog de nodige aanwinsten

Nadere informatie

Eigen oogst. Kwartaalblad van Volkstuindersvereniging De Kavel te Westervoort

Eigen oogst. Kwartaalblad van Volkstuindersvereniging De Kavel te Westervoort Eigen oogst Kwartaalblad van Volkstuindersvereniging De Kavel te Westervoort December 2016 1 Bestuur Voorzitter: W.L.Geul Vuurdoornpad 5 6921EJ Duiven tel: 0316-268060 kavel 73 Secretaris: T. Kortekaas

Nadere informatie

ONDER DE LOUPE. 31 e jaargang. No. 8 April Maandag 23 april Zaal open uur. Uiteraard rekenen wij weer op uw komst!!

ONDER DE LOUPE. 31 e jaargang. No. 8 April Maandag 23 april Zaal open uur. Uiteraard rekenen wij weer op uw komst!! Z.Z.Z. 1 ONDER DE LOUPE DE ZAANSCHE ZEGELZOEKERS Vereniging van Postzegelverzamelaars Zaandam 31 e jaargang. No. 8 April 2012 Uitnodiging voor de achtste bijeenkomst van dit seizoen in De Vuister. Zoals

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad Oktober 2014 1 Beste leden, Wij hebben op de laatste bijeenkomst uitgebreid gesproken om een veiling te houden op de eerst volgende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Veiling van maandag 4 januari 2016

Veiling van maandag 4 januari 2016 Veiling van maandag 4 januari 2016 Veil. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Inzet Nr. Waarde 1 Nederland N-2014 274-277 O 20,00 5,00 2F Nederland N-2014 166-168

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 27 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHIEDAMSE KUNSTKRING 1934-1963 DOOR R.S. TOSCANI SCHIEDAM 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Retour kavels 7 april, verkoop op ruilbeurs zaterdag 19 april 2014

Retour kavels 7 april, verkoop op ruilbeurs zaterdag 19 april 2014 Retour kavels 7 april, verkoop op ruilbeurs zaterdag 19 april 2014 Voor kleuren afbeeldingen, zie lijsten van veiling 7 april jl. Veil Nr. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Staat Cat. Waarde Bijzonderheden/Opmerking

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt:

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: Jaarvergadering De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: 1. Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden. 2. Notulen van de jaarvergadering

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen. TC De Viskoerier Jaargang 36 Nummer 2 jan. 2016 www.terracollinaria.nl Verslag jaarvergadering Terra Collinaria 15-januari 2016. Afgemeld: Nic Luijten, Hans Mommer, Remy Meertens en Hub Hartmans. Aanwezig:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Van het bestuur: Marius Buiting, Ton Loeffen. Van de verenigingen: Wim v/d Schoot(Zephyr,

Nadere informatie

k 55 k 65 k 73 k 81 61 Nederland PF

k 55 k 65 k 73 k 81 61 Nederland PF KAVELLIJST muntenveiling april 2015 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.pr Inz.pr Opbr 1 Ceylon Div 1963 7 Munten oa 1 Rupee BOD 2 Wereld FR/ZFR Zakje met 10 munten BOD 3 Wereld FR Zakje met 6 munten

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

1 Bestuur Borgoo Stefaan Pieter Bortierlaan 7 8470 Gistel 0474 46 84 38 Stefaan.borgoo@duni.com Desmedt Eddy Oude Brugseweg 268 8460 Roksem 050 81 33 60 desmedteddy@skynet.be Vindt ons leuk op facebook

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie