Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder"

Transcriptie

1 Energiemanagement actieplan 2015 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:...

2 Inhoud Inleiding Algemene gegevens Organisatorische wijzigingen Monitoring doelstellingen CO2 uitstoot Ontwikkelingen in scope Ketenanalyse transport Ketenanalyse conservering staal Overige relevante aspecten Reductiemogelijkheden Audits Externe audits Interne audits Communicatie Participatie Eindoordeel Plan van aanpak Nieuwe doelstellingen Versie 1.0 d.d Pagina 2 van 12

3 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement actieplan opgesteld. Het actieplan is opgesteld aan de hand van de emissie inventaris, het communicatieplan, het energie audit verslag en de interne- en externe audit(s) van KIWA. In dit document worden ook de doelstellingen gemonitord. Het plan is opgesteld conform NEN-ISO voor Energiemanagementsystemen. 1. Algemene gegevens Audit betreft: Locatie: Activiteiten: Anton Groep BV. Tocht 31 + Vaart 8 + Poel 7 te Obdam Lassen; Slijpen; Zagen; Boren; Plasmasnijden; Ponsen; Vervoer van en naar projecten; Maken van bekistingen; Aanbrengen van wapeningstaal; Storten van beton; Afwerken van gestort beton: trillen / vlinderen Kantoorwerkaamheden. Geraadpleegde documenten: Nota s Total (diesel, benzine en lpg) Contract NUON Jaarrekening NUON Meterstanden Kilometerstanden Berekening CO2 footprint Facturen conservering staal Facturen transport 1.1 Organisatorische wijzigingen Tot voor kort betrof het gecertificeerde CO2 beleid alleen Anton Constructiewerken. Per 2013 is dit echter uitgebreid naar de Anton Groep. De Anton Groep bestaat uit de volgende werkmaatschappijen: - Anton Constructiewerken B.V (Tocht 31) - Anton Rail & Infra (Vaart 8) - Anton Bouw & Betontechniek (Poel 7) De drie BV s, deze zijn verdeeld over het bedrijfsterrein te Obdam. De vestigingen zijn nagenoeg naast elkaar gelegen. Er zijn geen nevenvestigingen Andere wijzigingen betreffen: - in gebruik nemen van vloerverwarming (2011); - aanschaf en in gebruik nemen van eigen vrachtwagen (2012); - in gebruik nemen van extra kantoorruimte tegenover huidige locatie, Vaart 8 (2013); - in gebruik nemen van pand (kantoor en werkplaatsen) aan de Poel 7 (maart 2015). Versie 1.0 d.d Pagina 3 van 12

4 Te verwachten wijzigingen: - opknappen kantoorruimte Tocht 31 - uitbreiding(en) op locatie Poel Monitoring doelstellingen In het voorgaande jaar is er nog geen Energie Management Actieplan opgesteld. Dit document dient bij Anton samen te worden gezien met de jaarlijkse directiebeoordeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en VCA. De vastgestelde doelstellingen zijn : 1. Groene stroom Overgaan van grijze stroom naar groene stroom met SMK-Milieukeur (scope 2). Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: : okt % Toelichting: Waarde nog niet bekend In een eerder stadium werd er groene stroom ingekocht via Innova. Dit product (waterkracht) voldeed niet voldoende aan de duurzame criteria. Op dit moment is de Anton Groep echter gebonden aan een doorlopend contract als gevolg van de recente verhuizing. Naar verwachting kan dit contract in de loop van 2015 worden aangepast, dan zal over worden gestapt naar duurzame groene energie. Waarschijnlijk wordt dit Nederlandse windenergie. De CO2 uitstoot voor 1 kwh is in dat geval 15 gram. Er wordt nu nog gerekend met 455 gram CO2 per kwh (dit is de conversiefactor van grijze stroom). Als vereiste documenten beschikbaar zijn kan voor scope 2 een reductie van uitstoot van CO2 van ruim 95 % worden behaald. 2. Bewustwording rijgedrag Verhogen van bewustwording m.b.t. het rijgedrag (scope 1). Middelen ter ondersteuning zijn: Minimaal 1 keer per jaar een toolboxmeeting organiseren over het rijgedrag en de invloed hiervan op de CO 2 footprint; Het benoemen en belonen van de meest zuinige rijder (competitie uitlokken). Verantwoordelijke: KAM-coördinator / Directie Streefdatum: jaarlijks herhalen 6 % Toelichting: Nog niet vast te stellen Er is een toolboxmeeting gehouden. Een meting om een zuinige rijder te bepalen is moeilijk vast te stellen. Vanaf 01/01/2013 is er een iets betere monitoring i.v.m. de notitie van kilometerstanden. In 2015 is overleg gestart met Total, samen met Total zal naar mogelijkheden worden gezocht om het brandstofverbruik per auto zo goed mogelijk te monitoren. Tevens zal er een in 2015 een proef starten met het gebruik van een snelheidsbegrenzer. De gemiddelde CO2 uitstoot a.g.v. dieselverbruik (geïndexeerd op basis van omzet) is in 2014 opnieuw gedaald. Versie 1.0 d.d Pagina 4 van 12

5 Overwogen wordt om (wellicht pas na invoering van snelheidsbegrenzers) om vervolgens nader onderzoek te doen naar het gebruik van alternatieve brandstof. Een eerste proef kan dan worden gedaan door het verbruik van 2 gelijkwaardige voertuigen te monitoren waarbij beiden een andere brandstof gebruiken: 1 reguliere en 1 premium brandstof. Volgens de leverancier (Total) kan dit een besparing van 3,8% opleveren voor gebruik van diesel. 3. Bewustwording energiegebruik Verhogen van bewustwording m.b.t. het verbruik van gas en elektra (scope 2). Middelen ter ondersteuning zijn: Ophangen van publicaties om medewerkers te attenderen op zuinig omgaan met gas- en elektra; Energieverbruik en CO2 footprint opnemen als agendapunt in vergaderingen. Verantwoordelijke: KAM-coördinator / Directie Streefdatum: jaarlijks herhalen 1 % Toelichting: Niet specifiek vastgesteld, de op omzet geïndexeerde CO2 uitstoot a.g.v. elektriciteitsgebruik is wel fors gedaald in 2013 en In vergaderingen komt het energieverbruik met enig regelmaat aan bod. Publicaties ter bevordering van de bewustwording worden af en toe opgehangen. In de afgelopen maanden is er ook weer aandacht besteed aan het gebruiken van de slaapstand op PC s. Dit kan ook zorgen voor een kleine reductie van CO2 uitstoot a.g.v. computergebruik. In verhouding is het geïndexeerde energieverbruik in 2014 met ongeveer 30% gedaald. In 2015 zal het aantal kwh waarschijnlijk wel toenemen i.v.m. uitbreiding van werkplaats en kantoor. 4. Inkoopcriteria CO2 voor aanschaf bedrijfsvoertuigen Bij aankoop van bedrijfsvoertuigen CO 2 -uitstoot meenemen als criterium (scope 1). Een en ander volgens vervangingsplan voor bedrijfsmiddelen. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen welke besparing gehaald kan worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 2 %. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: % Toelichting: In verhouding is het dieselverbruik in 2014 zo n 0,5% gedaald. Nieuwe aanschaf van voertuigen met zuiniger label. Is nu inkoopvereiste. Er zijn in auto s aangeschaft. Een label A auto s en vier euro 5 bus. Deze bus is volgens de fabrieksgegevens 12 % zuiniger dan de euro 5 bussen (zelfde merk) die in 2011 zijn aangeschaft. 5. Inkoopcriteria CO2 voor aanschaf middelen werkplaats Bij aanschaf van nieuwe lasapparatuur energiezuinigheid als criterium meenemen (scope 2), een en ander conform het vervangingsplan bedrijfsmiddelen. Overweeg met PFC modules uitgeruste lasmachines, waardoor omzetting van wissel- naar gelijkstroom efficiënter verloopt. Dit scheelt in elektraverbruik. Versie 1.0 d.d Pagina 5 van 12

6 Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Nader onderzoek zal uit moeten wijzen welke besparing gehaald kan worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van 4 %. Op korte termijn geen vervanging gepland 6. Meterstanden Minimaal 2 keer per jaar zelf meterstanden (gas en elektra) opnemen, te weten 31 december en 30 juni. Verantwoordelijke: KAM-coördinator Streefdatum: Start Halfjaarlijks noteren van gegevens Dit is geagendeerd en wordt nu 4x per jaar gedaan. Punt kan uit deze lijst worden geschrapt. 7. Initiatieven - gecombineerd transport Deelname aan diverse initiatieven ter beperking van CO 2 uitstoot. Nog onbekend wel potentiële besparingsmogelijkheden. Verantwoordelijke: CO 2 coördinator /Directie Streefdatum: 2015 Kwanitatieve besparing vastgelegd bij initiatief gecombineerd transport. Vastgestelde budget uren: ca. 8 uur per maand. De hoeveelheid CO2 reductie a.g.v. gecombineerde transporten is in 2013 met 4,6% gestegen. In verband met een faillissement van een van de deelnemers alsmede door de groei van de activiteiten van Anton is er steeds minder ruimte voor gezamenlijk transport. Het is dan ook wenselijk om te oriënteren op een of meer nieuwe initiatieven. Zie hoofdstuk Ketenanalyse - Stimuleren thermisch verzinken Voor constructies met een lange levensduur wil Anton opdrachtgevers stimuleren om te kiezen voor thermisch verzinken in plaats van natlakken. Thermisch verzinken is op lange termijn immers duurzamer dan natlakken. Bij aanbiedingen / offerte aanvragen adviseert Anton de opdrachtgever over deze keuze en brengt zonodig de mogelijke besparing in CO2 reductie als in kosten inzichtelijk voor de opdrachtgever. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: 2016 Verschuiving van 1 % per jaar. In 2012 een verhouding van 44% natlakken vs 56% thermisch verzinken. In 2016 moet dit resp. 40% en 60% zijn. De beoogde score in 2014 was 58% van de conserveringen te laten uitvoeren middels thermisch verzinken. Er is een score behaald van 68,9%. Dit is dus flink beter dan het beoogde resultaat, het is ook een flinke stijging ten opzichte van 2013 toen dit net onder de 58% uitkwam. 9. Vernieuwen scope 3 analyse Als gevolg van de uitbreiding van de BV s van de Anton Groep met Anton Bouw & Beton en Anton Rail & Infra is het wenselijk om hier ook rekening mee te houden bij de scope 3 analyse. De scope 3 analyse is opgesteld in 2013 en zal uiterlijk in 2016 opnieuw worden uitgevoerd. Om hier nu alvast op in te spelen is het wenselijk om de meest materiële emissies in te schatten zodat hier in 2015 ook op kan worden gemonitord Versie 1.0 d.d Pagina 6 van 12

7 Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: maart 2015 Nog vast te stellen In concept opgesteld, vrijwel alle gegevens zijn inmiddels beschikbaar. 10. Onderzoeken mogelijkheden m.b.t. LED verlichting De directie wil onderzoeken of er energiebesparing en dus CO2 reductie mogelijk is door gebruik te maken van LED verlichting. Hiertoe zullen offertes worden aangevraagd. Vanzelfsprekend zal dan ook naar energiebesparing en CO2 reductie worden gekeken. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Nog vaststellen De terugverdientijd is sterk afhankelijk van het energiecontract. Dit gaat waarschijnlijk in de loop van 2015 nog wijzigen. Vervolgens kan goed worden bepaald wat de terugverdientijd is van de investering. Het reductiepotentieel kan al eerder worden bepaald. 3. CO2 uitstoot Gegevens over de CO2 uitstoot worden met ingang van deze versie niet meer in dit document opgenomen. Deze gegevens zijn al beschikbaar in de Emissie Inventaris. 4. Ontwikkelingen in scope 3 Op basis van de huidige eisen van de CO2 Prestatieladder hoeven bedrijven die ingedeeld zijn als klein bedrijf slechts één ketenanalyse uit te werken. Op het moment dat Anton opging voor niveau 4 werden er echter 2 ketenanalyses vereist. Om die reden zijn er in het recente verleden (2013) 2 ketenanalyses opgesteld. Deze zijn beiden becommentarieerd door een daartoe deskundig bedrijf, dit is gedaan door Ernst & Young. 4.1 Ketenanalyse transport Een deel van het transport wordt samen met regionale collega-bedrijven uitgevoerd. Dit loopt naar tevredenheid. In vergelijking met 2012 is in 2013 de hoeveelheid gecombineerde transporten gestegen. In 2014 is de hoeveelheid gecombineerd transport afgenomen. Dit als gevolg van het faillissement van een van de partners in het initiatief alsmede het toenemen van de behoefte aan het maximaal benutten van de eigen transportcapaciteit. Om bovenstaande reden is het gecombineerde transport niet meer in kaart gebracht. Dit transport wordt ook steeds vaker met eigen middelen uitgevoerd en valt daardoor ook niet meer onder scope 3. Vanuit de CO2 Prestatieladder is het ook niet meer nodig 2 ketenanalyses te hebben. De ketenanalyse m.b.t. conservering van staal, met vanzelfsprekend daarbij de doelstellingen voor CO2 reductie, wordt nog wel gemonitord, zie 4.2. De gerealiseerde reductie a.g.v. gezamenlijk transport bedroeg in 2012 en 2013 ruim 1600 kg CO Ketenanalyse conservering staal Op basis van de ketenanalyse voor de conservering van staal wil Anton opdrachtgevers kenbaar maken dat, afhankelijk van de levensduur, thermisch verzinken een duurzamere oplossing is ten opzichte van nat lakken. Anton streeft ernaar om de conservering van staal bij voorkeur thermisch te laten verzinken. De verhoudingen zijn in kaart gebracht. Versie 1.0 d.d Pagina 7 van 12

8 Uitgaande van de verhouding in 2012 (44 % natlakken vs 56 % thermisch verzinken) wil de Anton Groep het verschil jaarlijks met tenminste 1 % laten groeien. Dit komt neer op een verhouding van 40 % natlakken vs 60 % thermisch verzinken in Bij een gelijke activiteit van de Anton Groep zal dit neerkomen op 150 ton staal thermisch verzinken en 100 ton staal natlakken. Dit is 10 ton minder natlakken dan Dit betekent reductie van 73 ton CO2 in In 2014 is de verhouding tussen thermisch verzinken en nat lakken flink verschoven in de richting van thermisch verzinken. De verhouding is nu 31,1 % nat lakken en 68,9 % thermisch verzinken. Deze score ligt ruimschoots boven het beoogde doel. Ontwikkeling van doelstelling conservering van staal Doelstelling in procenten Gerealiseerd in procenten Nat lakken Thermisch Thermisch Nat lakken verzinken verzinken ,7 57, ,1 68, Overige relevante aspecten Bij het opstellen van de ketenanalyse is in 2013 voornamelijk gekeken naar de activiteiten van Anton Constructiewerken. Dit omdat Anton Constructiewerken het voornaamste uitvoerende bedrijf was tot Inmiddels zorgen Anton Bouw & Beton en Anton Rail & Infra voor een steeds groter aandeel binnen de Anton Groep. Om die reden is het wenselijk om bij een volgende scope 3 analyse ook te letten op mogelijke CO2 emissies als gevolg van de activiteiten van Anton Bouw & Beton en Anton Rail & Infra. Het is wenselijk om in de loop van 2014 enig inzicht te hebben in de belangrijkste CO2 emissies van deze BV s. Inmiddels heeft dit vorm gekregen in de aangepaste scope 3 analyse voor Reductiemogelijkheden De reductiemogelijkheden zijn vastgesteld in het Energie audit verslag. Enkele aandachtspunten uit dit verslag zijn: - Reductie brandstofverbruik agv vervanging en/of aanpassing van voertuigen - Reductie brandstofverbruik agv aanpassen rijstijl - Reductie brandstofverbruik agv toepassing van alternatieve brandstof - Onderzoek doen naar meting brandstofverbruik per voertuig - In kaart brengen middelen op nieuwe locatie (Poel 7). De bovenstaande punten zijn ook meegenomen in het Plan van Aanpak in dit document. Bij de voertuigen die recent zijn vervangen, is rekening gehouden met de milieuklasse. Er zijn diverse klasse 5 bedrijfswagens aangeschaft en een personenauto met label A. Het wagenpark is relatief nieuw. Het is te verwachten dat hierdoor reductie van brandstofverbruik te realiseren is in de komende jaren. Versie 1.0 d.d Pagina 8 van 12

9 Verder is het mogelijk om brandstof te besparen door bewuster te rijden, het zogenaamde Nieuwe rijden. Er hebben nog geen trainingen over dit onderwerp plaatsgevonden. Het verbruik per auto of per chauffeur is op dit moment ook niet in kaart te brengen. Dit is inmiddels wel een specifiek doel van de directie. Hiertoe wordt in samenwerking met de leverancier, Total, gekeken naar de mogelijkheden. De uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik is te terug te dringen. Het betreft in eerste instantie niet het verminderen van elektriciteitsverbruik maar wel de inkoop van groene stroom. In de loop van 2015 zal het mogelijk zijn het huidige contract aan te passen. 6. Audits 6.1 Externe audits In 2012 heeft de eerste audit plaatsgevonden voor de CO2 prestatieladder. In de loop van 2013 is Anton doorgeklommen naar trede 4 gevolgd met de stap naar trede 5 in Er zijn geen openstaande tekortkomingen m.b.t. de externe audit. 6.2 Interne audits Op basis van de interne audit van januari en maart 2014 en de zelfevaluatie van april 2014 zijn er volgende bevindingen vastgesteld: 1. De verdeling kantoor - werkplaats (projecten) niet juist. Het verbruik van aardgas en elektriciteit is geheel toegeschreven aan kantoor 2. Sluiten van nieuw contract voor groene stroom 3. Meenemen van verbruik gas & elektra van kantoorlocatie Poel 7 4. Duidelijker vermelden van vrijgemaakt budget (kosten / uren) 5. Aanpassen communicatieplan, beter afstemmen met huidige werkwijze en vermelden van publicaties van andere websites (ieder geval skao.nl) 6. Aanpassen basissheet voor CO2 footprint ivm wijzigende conversiefactoren 7. Aanpassen kwaliteitsmanagementplan voor de inventaris aan wijziging van conversiefactoren 8. Controleren toekomstige versie 3.0 van het handboek: Voldoet het huidige systeem aan de wijzigingen? Een deel van de bevindingen is inmiddels afgehandeld, andere zaken zijn in het Plan van Aanpak in dit document vermeld. 7. Communicatie De communicatie ten behoeve van de CO2 prestatieladder verloopt nog onvoldoende op structurele basis. Dit geldt voor zowel de interne als externe communicatie. De externe communicatie m.b.t. het jaar 2014 betrof: april /mei communicatie betreffende footprint voortgang doelstellingen oktober communicatie footprint Q1+2 van voortgang doelstellingen Het volgende communicatiemoment (zowel in- als extern) is inmiddels gepland voor april Dan zal de nieuwe footprint alsmede de voortgang van de doelstellingen worden gerapporteerd Versie 1.0 d.d Pagina 9 van 12

10 8. Participatie Eind 2011 is gestart met een eigen initiatief betreffende gecombineerde transporten naar dienstverleners van Anton (doorgaans t.b.v. de conservering van staal). Andere bedrijven die deelnemen aan dit initiatief zijn: Nifra Constructiewerken, Venpro RVS en Aluminium, Becodink en Mulder Obdam. Dit zijn kleinere constructiebedrijven die regelmatig kleine hoeveelheden staal hebben wat bijvoorbeeld te verzinken of te spuiten moet. Doordat Anton regelmatig naar deze bedrijven toegaan, soms meerdere malen per week, kunnen wij vaak wel wat extra meenemen. Zo kunnen bijvoorbeeld 3 kleinere transporten gecombineerd worden waardoor 1 iets groter transport plaatsvindt. In 2013 is Mulder Obdam failliet gegaan. Maar omdat een ander bedrijf (Nifra) is gegroeid is de hoeveelheid gecombineerd transport wel toegenomen. In 2014 was er echter steeds meer behoefte om de capaciteit van het transport zoveel mogelijk zelf te benutten, dit vanwege de groei van het bedrijf. Deze trend lijkt zich steeds sterker door te zetten. Om die reden zal er gestart worden met andere initiatieven. Op dit moment worden de volgende opties bekeken: - Samenwerking met Total: onderzoeken opties om gebruik per voertuig beter inzichtelijk te maken alsmede andere reductiemogelijkheden bekijken - Inkoop: voor de 3 BV s van de Anton Groep de top 5 van belangrijkste onderaannemers / leveranciers beoordelen. Hoe passen zij in het CO2 beleid van de Anton Groep en welke eisen kunnen / moeten wij stellen aan deze onderaannemers / leveranciers. Van belang zijn tenminste de volgende aspecten: het CO2 bewustzijn, de CO2 footprint en de CO2 reductiedoelstellingen. - Aanmelden bij website duurzameleverancier.nl. Dit kan ook helpen bij het in kaart brengen van het CO2 beleid van de belangrijkste leveranciers / onderaannemers. 9. Eindoordeel De directie is tevreden met de ontwikkeling van het CO2 beleid. De aandacht voor duurzaamheid en reductie van CO2 is hierbij steeds vaker onderdeel van de dagelijkse gang van zaken, al is dit in enkele gevallen een positieve afgeleide van een andere efficiency verbetering. Bijvoorbeeld bij het toepassen van alternatieven: i.v.m. kostenreductie kiest de opdrachtgever voor een alternatief, het positieve neveneffect (CO2 reductie) wordt hierbij niet altijd benoemd. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van een alternatieve werkvloer van folie i.p.v. beton. In 2013 en 2014 is een duidelijke verbetering behaald als er gekeken wordt naar de CO2 uitstoot gerelateerd aan de omzet. Deze verbetering is niet alleen ten opzichte van het voorgaande jaar maar ook in verhouding met het basisjaar. De vastlegging en het inzicht in CO2 gerelateerde zaken is ook verbeterd, o.a. door registratie per kwartaal van relevante parameters zoals meterstanden en kilometerstanden. Versie 1.0 d.d Pagina 10 van 12

11 10. Plan van aanpak De volgende acties zijn wenselijk om de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken aan te pakken: Omschrijving actie 1. Navraag doen over overstapmogelijkheden voor energiecontract 2. Doelstelling m.b.t. de zuinige rijder: Onderzoeken mogelijkheden voor meting per voertuig 3. Communicatieplan aanpassen en naleven, zie bevinding zelfevaluatie Verantwoordelijke Streef datum P. Wijte okt J. Braas juni 2015 C. Admiraal apr Gereed 4. Aanpassen verdeling kantoor - projecten. Verbruik in de werkplaats dient toegeschreven te worden aan de projecten. Let hierbij ook op woon-werkverkeer. Stroomverbruik Vaart 8 is voornamelijk kantoorgerelateerd. Het stroomverbruik aan de locatie Tocht is vooral gerelateerd aan de projecten. J. Braas + B. Rodenburg apr Sluiten van nieuw contract t.b.v. groene stroom. P. Wijte okt Verbruik aardgas indexeren o.b.v. graaddagen. J. Braas dec Vermelding van budgetten duidelijker opnemen C. Admiraal / B. Rodenburg mei 2014 Acties o.b.v. ketenanalyses 1. Momenteel geen specifieke actie m.u.v. algemeen punt: Het volgen van ontwikkelingen productiemethoden staal Verantwoordelijke Directie Streef datum continu Gereed Versie 1.0 d.d Pagina 11 van 12

12 11. Nieuwe doelstellingen Naast de in hoofdstuk 1 genoemde doelstellingen zijn onderstaand nog twee nieuwe doestellingen geformuleerd. 11. Beoordelen opties voor starten van nieuw initiatief Momenteel wordt er nagedacht over de volgende nieuw te starten initiatieven: - Samenwerking met Total: onderzoeken opties om gebruik per voertuig beter inzichtelijk te maken alsmede andere reductiemogelijkheden bekijken - Inkoop: voor de 3 BV s van de Anton Groep de top 5 van belangrijkste onderaannemers / leveranciers beoordelen. Hoe passen zij in het CO2 beleid van de Anton Groep en welke eisen kunnen / moeten wij stellen aan deze onderaannemers / leveranciers. Van belang zijn tenminste de volgende aspecten: het CO2 bewustzijn, de CO2 footprint en de CO2 reductiedoelstellingen. - Aanmelden bij website duurzameleverancier.nl. Dit kan ook helpen bij het in kaart brengen van het CO2 beleid van de belangrijkste leveranciers / onderaannemers. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: mei 2015 Nog vast te stellen In kaart brengen middelen op nieuwe locatie Eind maart 2015 is de locatie aan Poel 7 betrokken. Omdat dit nog slechts kort geleden heeft plaatsgevonden heeft er nog geen inventarisatie plaatsgevonden van de relevante aspecten & middelen met betrekking tot CO2.. Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: mei Inventarisatie van relevante zaken, in kaart brengen reductiepotentieel 13. Controleren huidige systeem bij verschijnen van Handboek CO2 ladder versie 3.0 Aanvankelijk werd er eind 2014 een nieuwe versie verwacht van het CO2 handboek. Deze nieuwe publicatie is uitgesteld en volgt waarschijnlijk in de eerste helft van Bij het verschijnen van de nieuwe norm moet het huidige systeem worden gecontroleerd: voldoet dit aan deze nieuwe versie? Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: juni Indien nodig aangepast systeem / aangepaste registraties Versie 1.0 d.d Pagina 12 van 12

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

Directiebeoordeling / Energiemanagement actieplan Opgesteld door Versiedatum Goedgekeurd door Autorisatiedatum: Handtekening:....

Directiebeoordeling / Energiemanagement actieplan Opgesteld door Versiedatum Goedgekeurd door Autorisatiedatum: Handtekening:.... Directiebeoordeling / Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / B. Rodenburg Versiedatum : 07 april 2016 Goedgekeurd door : J. Braas Autorisatiedatum: : 07 april 2016

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 15 januari 2015

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 15 januari 2015 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2015 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 15 januari 2015 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum,

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder VWB Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.0 3 februari 2015 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energie audit verslag

Energie audit verslag Energie audit verslag 2014 Opgesteld door : J. Braas, C. Admiraal en B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:.... Inhoud 1. Algemene... 3 2. Geraadpleegde documenten...

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiedoelstellingen

Review CO 2 -reductiedoelstellingen Review CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2017-10 Datum:

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Van Oostrum Westbroek B.V. Niveau 3 Auteur(s): T. Meerkerk, CO2-functionaris, Van Oostrum Westbroek B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan 2015

Energie Management ACTIE Plan 2015 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:...

EMISSIE INVENTARIS. Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... EMISSIE INVENTARIS 2014 Opgesteld door : J. Braas / B. Rodenburg Datum : 31 maart 2015 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:.... Inhoud Inleiding... 3 1. Toepassingsgebied en reikwijdte van het CO2

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer S. Mbarki De heer R. van Cappellen 26 maart Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V.

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Versie d.d. 21-03-2014 Geactualiseerd d.d. 09-12-2014 Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina: 1/9 Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): Johan Bruinsma, Niek Konijn Holding B.V. Marcel de Lange, extern

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr. A.E.N. van Impelen,

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Review CO2-reductiedoelstellingen

Review CO2-reductiedoelstellingen Review CO2-reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2-prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2016-10 Datum: 13

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN Datum: CO2 -Prestatieladder ENERGIE ACTIEPLAN. Conform NEN 50001

ENERGIE ACTIEPLAN Datum: CO2 -Prestatieladder ENERGIE ACTIEPLAN. Conform NEN 50001 ENERGIE ACTIEPLAN Datum: 26-04- ENERGIE ACTIEPLAN Conform NEN 50001 Versie 2016-2 (halfjaarlijkse voortgangrapportage) / April ENERGIE ACTIEPLAN Datum: 26-04- Algemeen Ten minste jaarlijks, na afloop van

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Patrona B.V. Auteur(s): De heer P.C. Giljam (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2016 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating b.v. 23-5-2016 Inhoud

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Transportmiddel

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 16 december 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V.

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Versie d.d. 21-03-2014 Geactualiseerd d.d. 9-03-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie: Directeur

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 21 januari 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie