Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant"

Transcriptie

1 Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

2 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor gebruikt de marktanalyse voor haar inkoopbeleid. Zorgaanbieders kunnen deze informatie gebruiken bij het ontwikkelen van het gewenste zorgaanbod voor hun cliënten. Daarnaast biedt de marktanalyse de gelegenheid om samen met elkaar over de ontwikkelingen in gesprek te gaan. Deze marktanalyse geeft een beeld van de zorgvraagontwikkeling, het zorgaanbod, de toegankelijkheid, de doelmatigheid en de kwaliteit van de regio West-Brabant in vergelijking met het totaal van de zes CZ zorgkantoorregio s (Haaglanden, Zuid- Hollandse eilanden, West-Brabant, Zeeland, Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg). Nieuw, ten opzichte van vorig jaar is deze indeling op de vijf beleidskaders, passend bij onze opdracht in de Wet langdurige zorg. Hierdoor wordt voor het eerst ook informatie wordt gegeven over de doelmatigheid. De cijfers zijn gebaseerd op 2014 (en soms ook nog vergeleken met eerdere jaren) maar dat voor de consequenties wordt gekeken naar Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd. De AWBZ bestaat niet meer en de Wlz is in werking getreden. Delen van de AWBZ zijn overgeheveld naar de Zvw (zorgverzekeraars) en delen naar de Wmo en de jeugdwet (gemeente). CZ Zorgkantoren is in de Wlz verantwoordelijk voor mensen met een langdurige intensieve zorgvraag. Deze marktanalyse zal dan ook niet ingaan op het benoemen en oplossen van knelpunten van extramurale zorg en jeugdzorg. Namens de makers wenst CZ zorgkantoren u veel leesplezier. Tilburg, 31 maart 2015 Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om zorgaanbieders en zorginkopers een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2

3 Inhoudsopgave 1. De Wlz is een feit 2. Marktgrootte regio 3. Vijf Beleidskaders Kader 1. Zorgvraagontwikkeling Kader 2. Toegankelijkheid Kader 3. Zorgaanbodontwikkeling Kader 4. Doelmatigheid Kader 5. Kwaliteit 4. Hoe verder? 3

4 1. De Wlz is een feit De Wlz is per 1 januari 2015 ingegaan. De drie belangrijkste uitgangspunten zijn: 1. Toegang: Alleen toegankelijk voor cliënten met een zeer intensieve zorgvraag in de directe nabijheid. 2. Keuzevrijheid: Keuzevrijheid cliënt voor leveringsvorm: MPT, VPT, ZZP, PGB of combinatie MPT en PGB. Toets zorgkantoor op doelmatigheid en zorglevering verantwoord thuis (toetsingsprotocollen zijn nog in ontwikkeling) Voor MPT en VPT geldt een machtigingsprocedure die op basis van advies zorgaanbieder leidt tot een positieve of negatieve beschikking. 3. Onafhankelijke cliëntondersteuning: Naast de cliëntondersteuning van zorgaanbieder en zorgkantoor kan cliënt gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning door Zorgbelang of MEE bij bijvoorbeeld keuze voor zorgaanbieder, leveringsvorm en/of zorgplanbespreking. Zowel het CIZ, de zorgaanbieder als het zorgkantoor moeten de cliënt actief wijzen op deze mogelijkheid. Meer (actuele) informatie over deze ontwikkelingen vindt u op onze website 4

5 2. Marktgrootte* regio West-Brabant * op basis van het aantal intramurale afgesproken dagen 5

6 REA W PA Vraag 3. Vijf beleidskaders Klantvraag criteria en beleidskader Confrontatie vraag en aanbod 1. Zorgvraagontwikkeling (klantbehoefte): Indicaties opgesplitst per ZZP Indicaties afgezet over 3 jaar ( ) 2. Toegankelijkheid: Wachtlijstinformatie wachtlijst actief wachtenden buiten de norm wens wachtenden buiten de norm 4. Doelmatigheid: Kosten per bed ZZP s inclusief en exclusief behandeling Meerzorg 5. Kwaliteit: Landelijke kwaliteitskader pijler 1 Landelijk kwaliteitskader Pijler 2a onderdeel zorgafspraken en ondersteuningsplannen 3. Zorgaanbodontwikkeling: Aanbod Realisatie ZZP/VPT MPT en PGB Meerzorg Crisis 6

7 Kader 1. Zorgvraagontwikkeling 7

8 Toelichting In dit hoofdstuk zorgvraagontwikkeling wordt de indicatieontwikkeling van de intramurale indicaties in beeld gebracht. Er is onderscheid gemaakt in de ontwikkeling van VG 1 en VG 2, LG 1, en LG 3, en de hoge ZZP s (VG 3 t/m VG 8, LG 2, LG 4 t/m LG 7). Bron: indicatieontwikkeling CIZ basisrapportage (publicatie website CIZ) Periode: tot met een trendlijn richting Indeling: VG 1-2, VG 3-8, LG en ZG in aantal cliënten. Vervolgens is een verder uitsplitsing gemaakt op de VG 1 tot en met VG 8 indicaties en LG 1 tot en met LG 7 indicaties. Let wel: Het aantal indicaties kan hoger zijn dan aanbod: Cliënten kunnen slaap wachtend zijn of de indicatie kan in een andere zorgkantoorregio worden verzilverd Aanbod kan hoger zijn dan het aantal indicaties: Indicaties van bureau jeugdzorg* zijn niet meegenomen in CIZ rapportage noch in de wachtlijsten. De zorg is wel opgenomen in het aanbod. Indicaties vanuit een ander zorgkantoorregio worden in West-Brabant verzilverd. * deze analyse heeft betrekking op 2014 waar CZ zorgkantoren nog zorg inkocht voor cliënten met een bureau jeugdzorg indicatie 8

9 Indicatieontwikkeling intramuraal Stijging zorgvraag VG 3 tot en met 8 Daling lage ZZP s (VG 1 en 2 en LG 1 en 3), LG en ZG LG hoog indicaties nemen niet af in West-Brabant ZG indicaties nemen toe terwijl deze bij CZ juist afnemen CZ zorgkantoren West-Brabant 9

10 Indicatieontwikkeling tussen 2012 en 2014 VG Sterke stijging zorgvraag VG 6 en 8 Daling lage ZZP s en VG 5 Verschuiving van indicaties van VG 5 naar VG 8 Sterke afname indicaties lage ZZP s VG 3 neemt sterk toe in West-Brabant CZ zorgkantoren West-Brabant 10

11 Indicatieontwikkeling tussen 2012 en 2014 LG Sterke afname in het aantal LG indicaties behalve op de LG 7 Sterke afname indicaties lage LG 2 Toename bij LG 4 en 6 terwijl deze bij CZ totaal afnemen Aantal LG indicaties nemen in verhouding nagenoeg niet af CZ zorgkantoren West-Brabant 11

12 Conclusies Zorgvraagontwikkeling Beleid VWS i.r.t. afbouw lage ZZP s (VG 1&2 en LG 1&3) is goed te zien in de indicatieontwikkeling Er worden geen nieuwe indicaties meer afgegeven voor VG 1&2 en LG 1&3 voor 23+. De huidige 20 VG 1, 235 VG 2, 35 LG 1 en 170 LG 3 indicaties zullen door natuurlijk verloop verder teruglopen. De vrijkomende plaatsen kunnen niet vervangen worden door hoge VG ZZP s; Er kan geen substitutie plaatsvinden. Stijgende zorgvraag VG 3 t/m 8 (excl. VG 5) Bij CZ totaal zien we een zorgzwaarteverzwaring in indicaties op de hoge ZZP s. Deze is ook zichtbaar in West-Brabant. Daarbij is de zorgvraag voor VG 3, 6 en 7 relatief hoog ten aanzien van het aanbod ZZP: veel cliënten verzilveren hun indicatie op een andere wijze dan via een ZZP. Zorgvraag LG neemt nagenoeg niet af in West-Brabant Past niet binnen de trend van een afnemende zorgvraag voor deze doelgroep. Er is daarnaast sprake van zorgzwaarteverzwaring. 12

13 Kader 2. Toegankelijkheid 13

14 Toelichting toegankelijkheid Bron: AZR vergelijking tussen datum zorgtoewijzing en de peildatum Peildata: maandelijks over 2014 Aantal cliënten buiten de norm : Actief wachtenden: cliënt wil de geïndiceerde zorg ontvangen, maar krijgt dit niet (wachtend buiten zijn wil) Wens wachtenden: cliënt wil de geïndiceerde zorg alleen ontvangen van de zorgaanbieder van voorkeur Alleen voor de wachtenden VG is onderscheid gemaakt tussen cliënten die wachten met en zonder enige vorm van zorg. Overig: cliënten die wachten met een LG of LVG indicatie. Er zijn geen wachtlijsten voor mensen met een zintuiglijk beperking. De tabellen op slide 15, 16 en 17 laten het gemiddeld aantal wachtenden cliënten per ZZP zien over de genoemde periode. Er is onderscheid gemaakt tussen cliënten die wachten met en zonder enige vorm van zorg. Gehanteerde landelijke norm: maximaal aanvaarbare wachttijd: 6 weken: LVG 1-5, VG 3-8, LG weken: VG 1 en 2, LG 1 en 2 14

15 Aantal actief wachtenden Meeste actief wachtenden bij de VG 1, 2, 3 en 6 Actief wachtenden zonder enige vorm van zorg op de VG 1, 2, 3, 5, 6 en de LVG ZZP s Stijging aantal actief wachtenden VG met enige vorm van zorg aan het eind van 2014 Relatief veel actief wachtenden VG 1, 2 en jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 Actief Wachtend VG met enige vorm van zorg Actief Wachtend VG zonder enige vorm van zorg Actief Wachtend Overig met en zonder enige vorm van zorg CZ zorgkantoren West-Brabant 15

16 Aantal wens wachtenden VG Meeste wens wachtenden bij VG 3 en 6 Relatief veel wens wachtenden jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 Wens Wachtenden VG 1 t/m 8 Wens Wachtend zonder enige vorm van zorg VG 1 en VG 2 Wens Wachtend met enige vorm van zorg VG 1 en VG 2 Wens Wachtend zonder enige vorm van zorg VG3 t/m VG 8 Wens Wachtend met enige vorm van zorg VG 3 t/m VG 8 CZ zorgkantoren West-Brabant 16

17 Aantal wens wachtenden Overig Meeste wens wachtenden bij LG 2 en 4 en LVG 3 en 4 Meeste wens wachtenden bij de doelgroep LVG, deze ontvangen wel enige vorm van zorg jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 Wens Wachtenden LG en LVG LG 01 en LG 03: Wens Wachtend zonder enige vorm van zorg LG 01 en LG 03: Wens Wachtend met enige vorm van zorg LG 02 en LG 04 t/m 07: Wens Wachtend zonder enige vorm van zorg LG 02 en LG 04 t/m 07: Wens Wachtend met enige vorm van zorg LVG: Wens Wachtend zonder enige vorm van zorg LVG: Wens Wachtend met enige vorm van zorg CZ zorgkantoren West-Brabant 17

18 Conclusies Toegankelijkheid Er zijn actief wachtenden lage ZZP s (VG 1&2 en LG 1&3) Cliënten kunnen in 2015 op de lage ZZP s alleen maar actief wachten: Een cliënt met een lage ZZP indicatie moet in 2015 een keuze maken of hij opgenomen wil worden in een instelling of thuis wil blijven wonen. Deze keuze heeft consequenties voor de wijze van financiering van de zorg die de cliënt ontvangt. Meeste wens wachtenden op VG 3 en VG 6 Cliënt wil wachten op een bepaalde locatie of woongroep of is tevreden met de extramurale zorg die hij op dit moment ontvangt. Uitzoeken waar de behoefte ligt van de wens wachtenden om te kijken of hier een aanbod voor is te creëren. Zeer gering aantal wachtenden LG. Wel een aantal wens wachtenden LVG Gelet op de relatief geringe omvang is niet te verwachten dat dit tot grote problemen leidt. LVG cliënten wachten omdat er fysiek geen plek is. Bekeken wordt of de zorgvraag op een andere manier kan worden ingezet. 18

19 Kader 3. Zorgaanbodontwikkeling 19

20 Toelichting Zorgaanbod Zorgaanbod ZZP/VPT Bron: realisatiecijfers CZ aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 en monitor Peildata , , Aantal plaatsen/cliënten : deze zijn gekoppeld aan de realisatiecijfers ZZP MPT Bron: realisatiecijfers CZ zorgkantoren aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 en monitor Peildata: 2013 en 2014 Aantal cliënten : Deze zijn gekoppeld aan de realisatiecijfers voor extramurale functies. Op BSN niveau is gekeken voor welk bedrag er per unieke cliënt is gedeclareerd op jaarbasis. Bedragen onder zijn weggelaten in de weergave. Er is onderscheid gemaakt in declaraties tot en boven Dit om een beeld te hebben welke cliënten hun ZZP alleen extramuraal verzilveren (scheiden wonen en zorg) en waar het gaat om een combinatie MPT en PGB of (kortdurende) overbruggingszorg tot intramurale opname. Het is niet per cliënt vast te stellen wanneer het gaat om MPT ter vervanging van intramurale opname. In werkelijkheid kan deze verhouding dus anders liggen. De bedragen geven alleen een indicatie. PGB Bron: PGB realisatie tabellen van CZ zorgkantoren Peildata: 2012,2013,2014 Aantal cliënten : Bij de toekenning van PGB is bekeken welk bedrag nodig is per cliënt (bruto PGB). Op BSN niveau is bekeken voor welk bedrag er per unieke cliënt is toegekend op jaarbasis. Bedragen onder zijn weggelaten in de weergave. Er is onderscheid gemaakt in toekenning tot en boven Dit om een beeld te geven welke cliënten hun ZZP volledig verzilveren in PGB of voor een gedeelte. 20

21 Zorgaanbodontwikkeling VPT VPT Er is weinig aanbod VPT Alleen aanbod in VPT in VG Het aanbod VPT VG laat hetzelfde beeld zien als CZ totaal CZ zorgkantoren West-Brabant 21

22 Zorgaanbodontwikkeling intramuraal VG Sterke toename aanbod VG 6 Toename aanbod VG 4 en 7 Afname aanbod VG 1 en 2 en de jaarlijkse afbouw past binnen de opdracht van VWS (10% van de afspraak) Relatief laag aanbod in lage ZZP s Relatief hoog aanbod VG 7 10% 14% 20% 19% 21% 22% 27% 17% CZ zorgkantoren Percentage zorgaanbod 2014 ten opzichte van CZ totaal West-Brabant 22

23 Zorgaanbodontwikkeling intramuraal LG Veel LG zorg wordt in de sector V&V geleverd maar dit aanbod neemt af Toename aanbod LG 4 en 6 Afname aanbod LG 1, 3, 5 en 7 In tegenstelling tot de indicaties neemt het aanbod LG wel af Relatief groot aanbod in de V&V sector Relatief groot aanbod LG 5 Relatief klein aanbod LG 1, 4, 6 en 7 4% 14% 21% 12% 31% 12% 16% CZ zorgkantoren Percentage aanbod 2014 in de GZ ten opzichte van CZ totaal West-Brabant 23

24 Zorgaanbodontwikkeling intramuraal LVG LVG 3 grootste omvang LVG 4 en 5 grootste toename zorgaanbod Afname aanbod LVG 1 t/m 3 Relatief laag aanbod LVG, met uitzondering van LVG 4 Aanbod LVG 5 neemt niet toe 8% 5% 15% 24% 7% CZ zorgkantoren Percentage aanbod 2014 ten opzichte van CZ totaal West-Brabant 24

25 Zorgaanbodontwikkeling intramuraal ZG Toename ZG 2 en 5 Sterke afname ZG 3 afname ZG 4 van 2013 naar 2014 Geen aanbod ZG1 en ZG2 Relatief hoog aanbod ZG in regio West-Brabant dit komt door het bovenregionale karakter 0% 0% 66% 59% 100% CZ zorgkantoren Percentage aanbod 2014 ten opzichte van CZ totaal West-Brabant 25

26 Zorginzet Extramuraal MPT VG Toename op de hoge ZZP s Er wordt relatief veel zorg extramuraal verzilverd Veel scheiden wonen en zorg in de West-Brabant, dit is zichtbaar door het grote aantal cliënten dat hun intramurale indicatie voor een groot deel extramuraal verzilverd Hoger dan Tussen en % 21% 44% 53% 37% 48% 54% 29% 12% 31% 34% 26% 35% 28% 43% 20% Percentage inzet 2014 ten opzichte van CZ totaal CZ zorgkantoren West-Brabant 26

27 Zorginzet Extramuraal MPT Overig Toename bij de LVG Afname van extramurale zorg bij LG en ZG Relatief veel cliënten verzilveren hun ZZP via MPT 42% 30% 21% 0% 37% 30% 29% 17% CZ zorgkantoren West-Brabant 27

28 Zorginzet PGB PGB VG Toename inzet PGB op alle hoge ZZP s Sterkste stijging is te zien in VG 3 VG 1 en 2 wordt relatief weinig via PGB verzilverd Relatief veel inzet in PGB van cliënten met een VG 7 indicatie 12% 21% 20% 22% 20% 27% 20% Percentage inzet 2014 ten opzichte van CZ totaal CZ zorgkantoren West-Brabant 28

29 Zorginzet PGB PGB Overig Toename van cliënten met een LG hoog indicatie die hun indicatie via PGB (deels) verzilveren Veel cliënten met een LG laag indicatie die hun indicatie via PGB (deels) verzilveren 39% 20% 16% 18% Percentage inzet 2014 ten opzichte van CZ totaal CZ zorgkantoren West-Brabant 29

30 Toelichting Meerzorg en Crisisbedden Toelichting grafiek meerzorg Bron: realisatiecijfers CZ aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 en door CZ afgegeven meerzorg beschikkingen. Meerzorg: cliënten met een ZZP VG 5, VG 7, VG 8, LG 5, LG 7, ZG 3 auditief, ZG 5 visueel, LVG 4, LVG 5 of SGLVG die aantoonbaar een behoefte aan zorg hebben die minimaal 25% hoger is dan de in dat zorgzwaartepakket opgenomen zorg. Het tarief komt tot stand door het bepalen van het benodigde aantal uren zorg boven de reguliere ZZP. Hoe hoger het tarief, hoe meer uren extra zorg er geboden wordt aan de cliënt. Het CCE is hierbij betrokken door middel van een toetsing. Periode: tot en met % cliënten met meerzorg ten opzichte van totaal aantal cliënten in zorg met een van de eerder genoemde ZZP s. In verband met onvoldoende heldere cijfers over de bezettingsgraad is dit niet meegenomen in de marktanalyse. Toelichting grafiek crisis Bron: Productieafspraken Peildata: en Aantal bedden/cliënten : deze zijn gekoppeld aan de productieafspraken ZZP, oftewel in werkelijkheid zouden er meer fysieke plekken beschikbaar kunnen zijn. 30

31 Meerzorg Meerzorg VG en LG cliënten hebben relatief vaker meerzorg toegekend gekregen dan LVG en ZG cliënten LG cliënten hebben relatief de hoogste meerzorg toeslag Aantal cliënten met meerzorg is afgenomen, de hoogte van de toeslag is toegenomen Het aantal cliënten VG en LG met meerzorg is relatief laag De gemiddelde toeslag voor VG cliënten is lager dan voor CZ totaal CZ zorgkantoren West-Brabant 31

32 Relatief veel crisisbedden LVG Ten opzichte van 2014 is VG met 48% afgenomen in 2015 LVG is met 85% afgenomen Crisisbedden Crisis Relatief hoog aanbod crisisbedden in West-Brabant CZ zorgkantoren West-Brabant 32

33 Conclusies Zorgaanbodontwikkeling Veel zorg wordt op een andere manier ingezet dan intramuraal In de regio West-Brabant wordt veel scheiden wonen en zorg geleverd. Daarnaast wordt er relatief veel zorg geleverd in extramurale functies als overbruggingszorg of in combinatie met PGB. 34 VG 1 cliënten en 314 VG 2 cliënten verzilveren hun ZZP (gedeeltelijk) in MPT. Deze cliënten zullen in 2015 een keuze moeten maken voor intramurale zorg of zorg via de Wmo. VPT wordt nog weinig aangeboden. Zowel in ZZP, PGB als MPT wordt meer zorg ingezet. VG 3 wordt steeds minder in ZZP afgesproken. Daarnaast is er een hoog aanbod VG 7 in West-Brabant Er wordt in PGB en Extramuraal (MPT) in toenemende mate VG 3 afgenomen. Aanbod ZZP, MPT en PGB in de VG is toegenomen. Er zijn minder cliënten met meerzorg en ook de gemiddelde toeslag is lager Er kan een relatie liggen met het hoog aanbod VG7 en de lage inzet van meerzorg. 33

34 Kader 4. Doelmatigheid 34

35 Toelichting Doelmatigheid Toelichting grafiek meerzorg Bron: realisatiecijfers CZ aangeleverd door zorgaanbieders via AW319 en door CZ afgegeven meerzorg beschikkingen. Periode: tot en met % VG 7 cliënten met meerzorg ten opzichte van totaal aantal VG 7cliënten in zorg. Toelichting grafiek gemiddelde kosten per bed en ZZP-mix Bron: Productieafspraken Periode: en Bij het bepalen van de gemiddelde kosten per bed is alleen rekening gehouden met de ZZP s. Er is geen onderscheidt gemaakt in inclusief of exclusief behandeling of dagbesteding. De toeslagen en vervoerskosten zijn buiten beschouwing gelaten. De grafiek geeft de verhouding per zorgzwaartepakket neer. Daarnaast wordt boven de grafiek het aantal bedden genoemd en het gemiddelde tarief per ZZP. CZ zorgkantoren heeft bedden met een gemiddeld tarief van per intramurale cliënt. Toelichting grafiek ZZP s inclusief en exclusief behandeling Bron: Productieafspraken Periode: 2014 De grafiek laat per VG-ZZP zien voor welk percentage cliënten afspraken is gemaakt inclusief behandeling en exclusief behandeling. Boven de grafiek is ook het aantal bedden genoemd. De VG 7 is buiten beschouwing gelaten omdat CZ daar alleen afspraken inclusief behandeling voor maakt. 35

36 Gemiddelde kosten per bed en ZZP-mix De ZZP-mix bevat relatief veel VG 3 en 6 De gemiddelde kosten zijn met 2,9% omhoog gegaan wat gelijk is aan de indexering, er is dus geen zorgzwaarteverzwaring op ZZP totaal Gemiddelde kosten per bed in ZZP zijn hoger dan CZ totaal Dit wordt veroorzaakt door een hoog aanbod VG 7 Daarentegen is de zorg niet verzwaard (verhoging is 2,86% wat lager is dan de indexering) CZ zorgkantoren West-Brabant 36

37 ZZP s inclusief en exclusief behandeling CZ totaal heeft vooral ZZP s inclusief behandeling op de VG 5 en 8 Op de VG 3 en 4 wordt de minste behandeling aangeboden Verhouding is in lijn met CZ totaal VG 6 relatief veel afspraken incl. behandeling NB: VG 7 wordt alleen afgesproken incl. BH en is daarom buiten beschouwing gelaten CZ zorgkantoren West-Brabant 37

38 Meerzorg VG7 De verhouding van het aantal VG 7 cliënten met meerzorg is afgenomen, maar de hoogte van de toeslag is toegenomen Relatief weinig cliënten met VG 7 hebben meerzorg de gemiddelde toeslag is ook lager dan CZ totaal CZ zorgkantoren West-Brabant 38

39 Conclusies Doelmatigheid De gemiddelde kosten per bed zijn niet toegenomen De kosten per bed zijn hoger in West-Brabant wanneer alleen gekeken wordt naar de intramurale inzet. Er is een groot aanbod VG 7. De kosten per bed zijn licht gedaald ten opzichte van De verhouding inclusief / exclusief behandeling is in lijn met CZ totaal Op aanbiedersniveau zitten er wel verschillen in de verhouding inclusief/exclusief behandeling. Dit verschil is ontstaan vanuit de historie. CZ zorgkantoren wil deze verschillen in de toekomst verminderen wanneer zij daar aanleiding toe ziet. Inzet van meerzorg is in West-Brabant doelmatiger in verhouding tot CZ totaal Mogelijk is dit een indicatie van de invloed van context en beschikbare deskundigheid Deze doelmatigheid is gekoppeld aan het hoge aanbod VG 7. 39

40 Kader 5. Kwaliteit 40

41 Toelichting kwaliteitskader Toelichting pijler 1 Bron: DigiMV, Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg, vragen die zijn opgenomen in het Zorginkoopdocument Periode: 2013 Er wordt weergegeven voor welk marktaandeel er per regio volledig groen gescoord wordt. Aangezien de rode scores per aanbieder nihil of nul zijn wordt er geen verdiepingsslag gemaakt op pijler 1 in deze analyse. Toelichting pijler 2a Bron: DigiMV, Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg, vraag m.b.t. zorg- en ondersteuningsplan Periode: 2013 Gewogen gemiddelde score per doelgroep: De zorgaanbieder kan per doelgroep maximaal 4 scoren. De scores zijn gewogen op basis van de marktgrootte (aantal cliënten per doelgroep). Daaruit is een gemiddelde per regio berekend. De paarse lijn geeft de score van CZ weer; de groene balk is de score van de regio. Ligt de score van de regio boven de CZ score dan scoort de regio op deze doelgroep hoger dan CZ gemiddeld. Kanttekening: alleen die groepen zijn meegenomen waarbij voor minimaal 10 cliënten de vragen over het ondersteuningsplan zijn ingevuld. 41

42 GZ Kwaliteitskader Pijler 1 Kerngegevens Marktaandeel aanbieders met alleen groene scores West-Brabant 97,32% CZ zorgkantoren 96,77% Pijler 2a Zorgafspraken en ondersteuningsplannen In West-Brabant scoort bijna iedere aanbieder volledig groen op pijler 1. Op Pijler 2a scoort de regio bovengemiddeld bij de doelgroep LVG en VG. Bij LG, overig en extramuraal scoort West-Brabant echter onder het CZ gemiddelde. 42

43 Conclusies Kwaliteit Bijna alle aanbieders scoren volledig groen op Pijler 1 Met aanbieders die niet volledig groen scoren worden verbeterafspraken gemaakt. CZ zorgkantoren vindt dat iedereen aan Pijler 1 moet voldoen als onderdeel om de basiskwaliteit te garanderen. Pijler 2a, zorgafspraken en ondersteuningsplannen Op de LG doelgroep wordt onder het gemiddeld van CZ totaal gescoord. 43

44 4. Hoe verder 1. CZ zorgkantoren gaat de cliëntbehoefte meer centraal stellen De klantbehoefte is op dit moment alleen in beeld op basis van indicaties: Over de onderliggende vraag naar behoefte en wensen is bij CZ zorgkantoren te weinig bekend. Om zorg goed te kunnen inkopen zal deze vraag inzichtelijk moeten worden. Hier gaat CZ zorgkantoren in 2015 mee verder om daarmee cliëntgerichter zorg in te kopen. 2. CZ zorgkantoren gaat de cliënt volgen in zijn keuze voor een bepaalde leveringsvorm In West-Brabant zijn er wachtenden, CZ zorgkantoren gaat hierover met aanbieders/cliënten in gesprek. Onbekend is of de toegankelijkheid, los van de indicaties, ook op orde is qua leveringsvorm. Het is op dit moment onbekend of de specifieke cliëntbehoefte aansluit op het aanbod. 3. De meeste zorg wordt intramuraal ingezet Er is weinig aanbod VPT. Daarentegen wordt wel veel zorg in MPT ingezet. CZ zorgkantoren zal anders gaan inkopen wanneer uit de klantbehoefte en toegankelijkheid een ander zorgaanbod wordt verlangd. De afbouw van de lage ZZP s in West-Brabant al ver. Door middel van de proeftuinen meerzorg wil CZ zorgkantoren de inzet van deze zorg verbeteren. 4. CZ zorgkantoren wil de verschillen tussen de regio s m.b.t. doelmatigheid verminderen wanneer daar aanleiding toe is De gemiddelde kosten zijn gelijk aan CZ totaal evenals de afspraken inclusief behandeling. Daarnaast wordt er relatief weinig meerzorg ingezet voor een gemiddeld lagere toeslag. De doelmatigheid kan omhoog gaan door onder andere het aanbod VPT/MPT te stimuleren. 5. CZ zorgkantoren gaat meer aandacht besteden aan de relatie tussen de cliënt-professional en de samenwerking over domeinen heen De voorwaarden voor basiskwaliteit heeft CZ zorgkantoren vastgelegd in de overeenkomst en in het landelijke kwaliteitskader. CZ zorgkantoren wil zich in 2015 en verder focussen op de relatie cliënt-professional en de samenwerking tussen de domeinen aangezien hier nog verbetering te realiseren is. 44

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ zorgkantoor

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016. Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoor heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). CZ

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 28-3-217 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 28-3-217 Marktanalyse regio Zuid-Limburg Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Limburg. In de marktanalyse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 28-3-217 Marktanalyse regio Zuid-Hollandse eilanden Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zeeland 28-3-217 Marktanalyse regio Zeeland Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zeeland. In de marktanalyse vindt

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant Marktanalyse 217 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuidoost-Brabant 28-3-217 Marktanalyse regio Zuidoost-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 217 gehandicaptenzorg van CZ Zorgkantoren regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden

Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden Marktanalyse 2016 Zuid-Hollandse Eilanden 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zeeland

Marktanalyse 2016 Zeeland Marktanalyse 2016 Zeeland 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zeeland. In deze

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg

Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg Marktanalyse 2016 Zuid-Limburg 30-03-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Zuid-Limburg.

Nadere informatie

Marktanalyse 2016 Haaglanden

Marktanalyse 2016 Haaglanden Marktanalyse 2016 Haaglanden 04-04-2016 Marktanalyse sector Verpleging & Verzorging Voor u ligt de marktanalyse 2016 van CZ Zorgkantoor, afdeling Verpleging en Verzorging (V&V) van de regio Haaglanden.

Nadere informatie

Marktanalyse Zuid Hollandse Eilanden

Marktanalyse Zuid Hollandse Eilanden Marktanalyse 2017 Zuid Hollandse Eilanden 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuid Hollandse Eilanden Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuid Hollandse Eilanden.

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 30-06-17 Doelstellingen van het experiment

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 22-05-17 Het experiment persoonsvolgende

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 West Brabant

Marktanalyse 2017 West Brabant Marktanalyse 2017 West Brabant 30-03-2017 Marktanalyse regio West-Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio West-Brabant. In de marktanalyse vindt u informatie

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zeeland

Marktanalyse 2017 Zeeland Marktanalyse 2017 Zeeland 30-03-2017 Marktanalyse regio Zeeland Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zeeland. In de marktanalyse vindt u informatie terug

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant

Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant Marktanalyse 2017 Zuidoost Brabant 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuidoost Brabant Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuidoost Brabant. In de marktanalyse

Nadere informatie

Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg

Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg 30-03-2017 Marktanalyse regio Zuid-Limburg Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Limburg. In de marktanalyse vindt u informatie

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden

Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden Marktanalyse 2015 Afdeling: Verpleging en Verzorging Regio: Haaglanden Versie: Definitief Versiedatum: 01-04-2015 1 Voorwoord Voor u ligt de marktanalyse 2015 van CZ zorgkantoren, afdeling Verpleging en

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Eerste kwartaal 2012 Voorwoord In april 2012 heeft het CIZ de eerste kwartaalmonitor uitgebracht van de pilot indicatiemelding voor 80-plus-cliënten voor intramurale zorg.

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Programma Inleiding Achtergrond Het toetsingskader Doelgroep Planning Toets op verantwoorde zorg Toets op doelmatige zorg Proces Uitleg rekenmodule

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief

Marktanalyse Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang. Versie: Definitief Marktanalyse 213 Sector Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang Versie: Definitief Versiedatum: 14 maart 213 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel marktanalyse... 3 1.2. Algemene informatie

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 1 Inhoud Demografie 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 7 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet in detail gesproken vanwege het

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Marktanalyse Wlz. Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord

Marktanalyse Wlz. Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Marktanalyse 215-216 Wlz Zorgkantoren en Inhoud Inhoud... 2 1. Algemeen... 3 Demografie... 4 Epidemiologie... 6 Mantelzorg... 1 2. Sector Verpleging en Verzorging... 11 Verloop over de periode januari

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018 1 Inhoud Demografische ontwikkelingen 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 8 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet besproken vanwege

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem

Zorgkantoor en cliëntenraden Groningen, Twente & Arnhem Zorgkantoor en cliëntenraden 2017 Groningen, Twente & Arnhem Programma Wet langdurige zorg en het zorgkantoor Presentatie ondersteuner cliëntenraden (alleen in regio Arnhem) Presentatie Onafhankelijk cliëntondersteuner

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Verpleging & Verzorging

Bijlage A Marktanalyse Verpleging & Verzorging Bijlage A Marktanalyse Verpleging & Verzorging Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ zorg 2015 Ven V 1 Marktanalyse Verpleging & Verzorging In dit document wordt ingegaan op de landelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Monitor transitie lage Zorgzwaartepakketten uit de Wlz in 2015

Monitor transitie lage Zorgzwaartepakketten uit de Wlz in 2015 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1 4. 35. 3. 25. 2.

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Tweede kwartaal 2013 Inhoud 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 2.1 Achtergrond: de invoering van indicatiemelding voor ZZP s 80+... 5 2.2 Doel van de kwartaalmonitor...

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Zorgkantoor Nijmegen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 2.1. Beeld van de regio algemeen... 4 2.2. Beeld van de regio Wlz... 6 2.2.1. Analyse zorgaanbod

Nadere informatie

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor

De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor De cliënt(enraad) en zorginkoop: ervaringen van een zorgkantoor Daphne Schelling Beleidsmedewerker zorginkoop zorginhoudelijk Zorgkantoor

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017 Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017 Periode 3 Mei 2017 Inleiding Leeswijzer Zilveren Kruis kiest voor een nieuwe opzet voor de zorgkostenraming 2017 Dit doen we om zorgaanbieders beter inzage te geven

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Midden-Holland

Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Midden-Holland Regionaal Inkoopplan Wlz 2016 Midden-Holland 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Marktanalyse... 5 2.1. Beeld van de regio algemeen... 5 2.2. Beeld van de regio Wlz... 6 2.2.1. Analyse Zorgvraag en Zorgaanbod

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6. Steekproef

PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6. Steekproef PROJECT: Z6858 NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT MARKTSCAN LANGDURIGE ZORG VERSIENUMMER: 6 Steekproef Doelgroep: Nederlanders met een indicatie voor intramurale zorg (zelf of via naaste) Verwachte omvang steekproef:

Nadere informatie

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid

Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Inkoop 2014 presentatie 6 Juni 2013 Agenda: Opening en inleiding Marktanalyse 2014 Inkoop 2014 algemeen Inkoop zorg met verblijf Financieel Mogelijkheid tot het stellen van

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie