Customer Experience. in de praktijk. Marco van der Hut Marketinghut.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Customer Experience. in de praktijk. Marco van der Hut Marketinghut.nl"

Transcriptie

1 Customer Experience in de praktijk Marco van der Hut Marketinghut.nl

2 Customer Experience is de som van ervaringen (de totaalindruk) die klanten met een organisatie hebben, opgebouwd door alle interacties en contacten. een manier om klantbediening te verbeteren en in te richten, waarbij de ervaring van de klant centraal staat en alle bedrijfsactiviteiten daaromheen worden georganiseerd.

3 Onderscheidende klantervaring Klantervaring moeten bedoeld en consistent zijn. Hoe zit dat bij a.s.r.? Wat merken klanten op allerlei contactmomenten? Worden klanten belemmerd door muren tussen afdelingen of door interne procedures? Bieden de klantervaringen voldoende toegevoegde waarde en zijn ze onderscheidend?

4 Klantbediening verbeteren met customer experience Customer experience-aanpak om de klantbediening grondig te verbeteren in 5 stappen; 1. Klantinzicht wat vinden uw klanten belangrijk? 2. Klantstrategie bepalen met customer relevancy 3. Proposities verbeteren en innoveren 4. Klantbediening inrichten met customer journeys 5. Touchpoint vernieuwen digitale klantervaringen

5 Groeien in klantgerichtheid Klantgerichtheid is een kwaliteit waarin een organisatie zich kan ontwikkelen. Er zijn 3 stadia waarin een bedrijf in klantgerichtheid kan groeien. Een trede overslaan heeft geen zin. Zorg dat de basis op orde is voordat je een volgende stap zet.

6 Klantstrategie is gebaseerd op bedrijfsstrategie Bedrijfsstrategie geeft aan met welke uitgangspunten een bedrijf met haar klanten wil omgaan, op welke markt ze opereert en wat de doelstellingen zijn. Strategiemodel (customer intimacy, product leadership, operational excellence) van belang voor klantdoelstellingen en positionering.

7 Waarde voor klanten = waarde voor bedrijf Resultaten van customer experience initiatieven leiden tot meer toegevoegde waarde voor klanten. Formuleer concrete klantdoelen, outside in. Dat maakt de verbetering tastbaar en meetbaar. Uiteindelijk zijn alle doelstellingen afgeleid van de 3 primaire commerciële doelstellingen; meer klanten aantrekken, meer verkopen aan bestaande klanten, klanten langer behouden. Samenhang tussen klantdoelen en commerciële doelen kan worden weergegeven met benefits logic-schema. Dit is de basis voor de business case.

8 Voorbeeld benefits logic schema Van waarde voor de klant tot waarde voor de organisatie Beide waarde moeten worden gemeten. Klantwaarde bijv met NPS.

9 Customer experience roadmap Customer experience-aanpak leidt tot een reeks verbeteringen. Een roadmap is handig om realisatie te sturen. Rechtsboven staat de klantdoelstelling. De initiatieven worden gepland op weg naar die doelen. Formulier de initiatieven vanuit de klant.

10 1. Klantinzicht Wat vinden klanten belangrijk?

11 Weten wat klanten belangrijk vinden helpt om hen en vergelijkbare klanten binnen te houden (retentie) door de dienstlening op hen af te stemmen. om nieuwe (vergelijkebare) klanten aan te trekken, doordat bekend is waar deze klanten zich bevinden en hoe ze moeten worden aangesproken. om extra producten en diensten aan hen te kunnen leveren. Met dit inzicht kan een nieuwe dienst of aanbod worden gezien en gewaardeerd als extra hulp en dienstverlening. Kennen wij onze klanten?

12 Van productkennis naar mensenkennis Klantkennis wordt toegepast én uitgebreid in klantcontacten. Gegevens rondom het product zijn vaak bekend. Niet over de klant, of zijn netwerk. Als je de mensen achter je klanten kent kan je de dienstverlening verbeteren.

13 Klanten indelen in groepen met gelijk profiel Klantervaring verbeteren door aanbod af te stemmen op de verschillende klantgroepen. Per klantgroep bepalen; welke proposities, communicatie vorm, en klantbediening. Voorbeeld verdeling van klanten; Particulier of zakelijk Klantwaarde wat levert de klant op Leeftijdsgroepen Kanaalvoorkeuren Lifestyle en gedrag, bijv; early adopters, followers etc. Thema of behoefte Belangrijk om klantgroepen zo te kiezen dat deze indeling gebruikt kan worden om de klantervaringen op aan te passen.

14 Persona s maken klantgroepen beeldend Persona s zijn beeldende bijschrijvingen van de kenmerken, behoeften en gedrag van een klantgroep. Ze zijn tastbaar. Klantgroepen worden vertaald naar persona s. Gebruik hiervoor de kenmerken die de groep typeren; leeftijd, geslacht, gedrag, beroep, vrijetijdsbesteding en voorkeuren. Benadruk de kenmerken! Wees creatief meer beeldende middelen, foto s, schetsen, etc. Geef de persona een naam. Persona s dragen bij aan; aanpassen proposities en kanalen aan verschillende typen klanten, klantgerichtheid bij medewerkers, communicatie voor en over klanten, en betere verplaatsing in klanten.

15 een dag in het leven van Het gedrag, activiteiten, omgeving en kanaalgebruik van de persona s zijn verder te verdiepen met een dag in het leven van Het gaat in op het keuzegedrag van klanten en de volgorde wat de persona s belangrijk vinden Ga er bij het schrijven van uit dat je een dag meeloopt met de klant tijdens werk en leven. Beschrijf deze dag.

16 Breng de voice of the customer in beeld Klantbehoeften zijn in kaart te brengen op verschillende manieren; Organiseer klantfocussessies interne sessie; welke relatie willen we hebben, hoe organiseren we dat, welke middelen hebben we nodig Haal een klant naar binnen meepraten over verbeteringen, producten en processen Richt een klantenpanel in grotere groep klanten die meedenkt. Kan ook online Diepte interviews uitgebreid gesprek waarin wordt doorgevraagd over situatie, achtergrond, ervaringen, motivatie, wensen, concurrenten en gedrag. Ga naar klanten toe meekijken in woon en werkomgeving, waar ook onze producten worden gebruikt. Word klant bij eigen bedrijf (mystery shopper) bel, doe transacties, surf, klaag, doorloop alles als de klant. Luister mee in kanalen hoe worden klanten te woord gestaan bij klantenservice, klantenafdeling, sales. Bekijk de klanten van concurrenten waar zijn ze daar terecht gekomen? Wat zeggen ze over ons? Creëer prototypen leg tussentijdse versie voor aan klanten Doe praktijkervaring op in pilots laat klanten een product op kleine schaal uitproberen Customer intelligence analyseren van klant- en transactiedatabases en verbanden leggen tussen klanten, kenmerken en aankopen Marktonderzoek nieuwe klanten en markten in beeld brengen. Digital intelligence & social media monitoring berichten van klanten op social media monitoren. Onderwerpen bepalen en sentiment meten.

17 2. Klantstrategie bepalen met customer relevancy

18 Waarom kiezen klanten voor een bedrijf? Customer relevancy is een hulpmiddel om in kaart te brengen; Waarom klanten voor een bedrijf kiezen Waar een bedrijf goed in wilt zijn Welke keuzes daarvoor gemaakt moeten worden CR gaat over 5 attributen: Product eigenschappen, kenmerken, kwaliteit Prijs prijshoogte, transparantie, betrouwbaarheid, afrekenmodel Service dienstverlening, begeleiding van klanten, advies Toegang verkrijgen product, plaats, tijd, kanaal, medium Beleving relatie, betrokkenheid en binding met klanten

19 Onderscheidend vermogen Sterke bedrijven hebben een duidelijke positionering. Klanten hebben een scherp beeld van wat het bedrijf levert. Elk bedrijf moet 1 woord hebben waarmee klanten het herkennen (Ries en Trout). Onderscheid creëren in de markt is moeilijk omdat; Er niet wordt gekozen om 1 aspect van het product of dienst te benadrukken producten en markten waarin het bedrijf actief is veranderen Medewerkers een ander beeld laten zien dan klanten verwachten Bedrijven vaak proberen overal de beste in te zijn.

20 Betrokkenheid en aankoopmotivatie De impact van een bedrijf op klanten verschilt per sector De branche bepaalt hoe actief klanten op zoek zijn naar producten en merken waarmee zij zich willen associëren. Dit bepaalt mede hoe een bedrijf zijn positionering kan invullen.

21 Klantstrategie ontwikkelen Als je een beeld hebt wat voor klanten belangrijk is en waarop je onderscheidend wilt zijn dan kan je de klantstrategie verder invullen. Customer relevancy model stelt dat een bedrijf; 1 aspect kiest waarop het domineert (de beste), 1 factor waarmee het differentieert (actief gezocht door klanten), de andere factoren moeten marktconform zijn.

22 Prestaties op customer relevancy-attributen Ter illustratie de prestaties van een bedrijf ingevuld langs het model

23 3. Proposities verbeteren en innoveren

24 Vernieuwing voor loyale klanten Met customer experience en relevancy wordt klantgerichtheid groter. Hierdoor blijven klanten loyaal en stappen niet over. Klanten beoordelen presentaties op product, prijs, service, toegang en beleving. Innovatie en verbeteringen nodig om concurrerend te blijven en klanten te behouden.

25 Prestaties verhogen Door innovatie op de attributen wordt de prestatie voor de klant verhoogd. Dit kan zorgen voor een inhaalslag of competitief voordeel. Klanten vragen niet om innovatie, ze kunnen het niet inschatten. Innovaties en verbeteringen moet je testen in pilots om te zien hoe klanten reageren.

26 Innovatie op alle vijf de attributen Bij innovatie belangrijk om naar alle attributen te kijken en niet slechts naar het product. Kijk vooral naar de attributen waarop je wil domineren en differentiëren.

27 Brede blik op innovatie Creativiteit speelt een rol bij innovatie. Door klantbehoefte te ontrafelen en uit te proberen kan je verbeteringen ontdekken. Houd concurrenten en buitenlandse markten in de gaten. Stel jezelf de volgende vragen; Wie zijn de klanten die we nu niet zien? Wat zijn de producten en diensten die nu buiten ons blikveld vallen? Zijn we blind voor nieuwe manieren waarop onze business wordt uitgevoerd?

28 Effect op klanten Het is niet vanzelfsprekend dat innovaties automatisch bijdragen aan een betere klantervaring en tevredenheid. Dit hangt af van het type verbetering. Met het Kano model kan je het effect toetsen.

29 4. Klantbediening inrichten met customer journeys De gekozen positionering waarmaken in de praktijk

30 Samenhang van indrukken Customer experience gaat over de opeenvolging van indrukken en contacten met een organisatie; commercials, verhalen van vrienden, telefoontje, website, servicebezoek, etc. Als basis voor journeys moet je weten welke fasen klanten doorlopen; de customer life cycle. Bij het beschrijven van de life cycle verplaats je in je klanten om een outside in-beeld van de klantbediening te krijgen

31 Customer life cycle is de kapstok Customer life cycle dient als kapstok voor de customer journey Noteer per fase in de life cycle de belangrijkste klantbehoefte van de doelgroep. Aspecten waarop je wil differentiëren en uitblikken moeten erg goed ingevuld worden

32 Customer journeys ontwerpen Het start met een klantwens of behoefte; ik wil De journey geeft aan welke activiteiten dan uitgevoerd worden. Het eindigt met de situatie waarin klantbehoefte is voldaan. Meerdere journeys kunnen in kaart gebracht worden. Geef dit weer in een totaaloverzicht.

33 Stappenplan customer journey-ontwikkeling Breng eerst de huidige customer journey in kaart 1. Beschrijf de activiteiten die klanten mee maken. Wat doet het bedrijf nu? 2. Identificeer de issues. Waar hapert de journey? 3. Breng het kanaalgebruik in beeld. Breng daarna de gewenste customer journey in kaart. Doe dit vanuit klantperspectief. Los barieres op. Kies voor wow-momenten op de belangrijkste contactmomenten.

34 De gewenste customer journey 1. Bedenk het start en eindpunt. Elke journey start met een wens, behoefte of vraag en eindigt met een resultaat. 2. Bedenk het ontwerp de gewenste klantervaring. Dit is gebaseerd op klantwens en creativiteit. Geef de journey een typerende naam. 3. Beschrijf de activiteiten die de klant wil doorlopen in een logische volgorde met toegevoegde waarde bij elke activiteit. Beschrijf vanuit de klant. 4. Beschrijf de kanalen en touchpoints. Bepaal waar klanten meerdere kanalen kunnen kiezen en wat het voorkeurskanaal is. 5. Bedenk wat je wilt innoveren. Laat onderscheid zien. Kies bewust voor wow-momenten waarop je klanten verrast.

35 Customer journeys verbeteren Worden klanten nog verrast als ze contact hebben met je bedrijf? Structurele vernieuwing van de customer journey; meer waarde in contactmoment, informatie of bediening 1. Ga na of alles waarde toevoegt voor klanten 2. Zorg voor consistente klantervaringen 3. Creëer een onderscheidende benadering 4. De journey vereenvoudigen en stroomlijnen 5. Barrières verwijderen 6. Kwaliteit van content verbeteren 7. Contact en interactie innoveren tot een wow-moment

36 5. Touchpoint vernieuwen Digitale klantervaring

37 Digitale klantbehoefte en gedrag Verschillende klantengroepen hebben verschillend digitaal koopgedrag; Techno shy shoppers Occasional online shoppers Vualue seekers Rational online shoppers Digital shopaholics Social digital shoppers Ga na hoe je inspeelt op deze verschillende groepen. Heb je een focus op 1 van deze groepen?

38 Kanalen en touchpoints in customer journeys Wat is de samenhang tussen de winkel, webshop en apps met info? Met behulp van customer journeys wordt het mogelijk om bewuste keuze te maken.

39 Beinvloeden hoe het contact verloopt 1. Schets de customer journey en bepaal welke kanalen daarin kunnen worden ingezet. Op welke manier wil en kan de klant communiceren. 2. Beschrijf alle mogelijke kanalen onder de customer journey. 3. Breng in beeld via welke touchpoints klanten contact hebben met het bedrijf. Dit zijn de contactmomenten tijdens een journey. 4. Kies en ontwerp de interactie die het best past bij de wensen van uw klant en de manier waarop je je wil onderscheiden. Creëer bewust wow-momenten en beperk je niet tot de bestaande kanalen.

40 Voorbeeld customer journey met touchpoints

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET Rapportage expertgroep Omni-channel Organisatie Januari 2014 Shopping 2020 It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Content Strategie & Content Marketing

Content Strategie & Content Marketing Content Strategie & Content Marketing Content marketing formats Customer thoughts Awareness of need - games Consideration research hitepapers - social Analysis & comparison - demo - webinars Purchase discussion

Nadere informatie

R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren.

R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren. Organisatie Verander-model Auteur Doel R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren. Achtergrond Bij het verander-model wordt uitgegaan dat de interne organisatie een

Nadere informatie

Voorwoord 11. Inleiding 12. Deel 1 define 15

Voorwoord 11. Inleiding 12. Deel 1 define 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 12 Deel 1 define 15 1 Klantinzichten: hart en hoofd combineren 18 Waarom heb je klantinzichten nodig? 18 Twee soorten klantonderzoek: kwalitatief en kwantitatief 18 Vier mogelijke

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

in negen stappen naar online engagement marketing gets personal

in negen stappen naar online engagement marketing gets personal in negen stappen naar online engagement marketing gets personal 90% van de leads wordt nooit geclosed - wat doe jij hieraan? Wat gaat er de laatste jaren toch mis met marketing? Vrijwel iedere organisatie

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Creëer een unieke Customer Experience met Predictive Analytics. Inhoud Inleiding... pag. 3 Ontwikkelingen en tips... pag. 4 Tips voor het bepalen

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Ebook Internet Marketing Strategie

Ebook Internet Marketing Strategie Websiteontwerp Huisstijl Fotografie Copywriting Internet marketing Ebook Internet Marketing - website - content - social media - nieuwsbrieven Inclusief handig stappenplan en checklists Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het geheim van Superenthousiaste Klanten

Het geheim van Superenthousiaste Klanten Het praktische ewerkboek Het geheim van Superenthousiaste Klanten Superenthousiaste Klanten leiden tot groei 1e editie - januari 2010 Pieter van Osch www.customervibes.com 1 Inleiding Dit ewerkboek beschrijft

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

INTELLIGENTE MARKETING

INTELLIGENTE MARKETING INTELLIGENTE MARKETING Voor slimme marketeers In 8 stappen naar succesvolle Marketing Automation Voor veel marketeers wordt het steeds complexer om effectief te communiceren met (potentiële) klanten via

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie