publiekstijdschriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "publiekstijdschriften"

Transcriptie

1 PAGINA 1/5 Na de indian summer van vorig jaar is de sector in 2012 in zwaar weer beland. In 2011 konden gestegen bruto advertentie-opbrengsten de dalende omzet op de lezersmarkten nog meer dan compenseren. Maar dit jaar zijn vooral de inkomsten uit de verkoop van advertentieruimte en losse nummers hard achteruit gekacheld. Als gevolg zagen maar liefst 67 van de Top 100 titels hun omzet dalen, enkele zelfs met dubbele cijfers. Is de publieksprintsector nu ten dode opgeschreven en is het alom kommer en kwel? In absolute termen zijn de omzetcijfers hoewel structureel afkalvend - nog steeds indrukwekkend. En hoewel de Top 100 overall 3,8% van de omzet moest inleveren, bleef de opbrengst per exemplaar stabiel. Een prestatie die alleen te realiseren lijkt door minder prijspromoties en gratis verspreiding. In dit kille printklimaat een compliment waard. Een waarschuwing vooraf is een unieke Nederlandse benchmark doordat lezersinkomsten worden gecombineerd met advertentieomzetten. De ranglijst wordt samengesteld aan de hand van door Nielsen en HOI aangeleverde data, gecombineerd met de inhoud van het Handboek Nederlandse Pers (waarbij de informatie over verschijningsfrequentie en prijzen van abonnementen en losse nummers waar mogelijk en niet overbodig - geverifieerd is bij de betreffende uitgeverijen). Voor de oplagen is uitgegaan van de HOI-rapportage over het tweede kwartaal, geëxtrapoleerd naar het gehele jaar. Meegerekend zijn de abonnementen tegen standaardprijs, de lidmaatschapsabonnementen en leesporteuille/ leestafel-exemplaren en de losse verkoop tegen adviesprijs. Uitgevers die veel met prijsstunts werken, komen er in dit overzicht dus bekaaid vanaf. Theo Eijspaart De afgelopen jaren kon de advertentiemarkt de lezersmarkt nog compenseren. Dat is niet langer het geval. De Nielsen-cijfers (over de periode oktober 2011 t/m september 2012) zijn gebaseerd op bruto mediabestedingen gewaardeerd tegen de tariefkaarten van exploitanten. Dat wil zeggen dat er geen rekening is gehouden met eventuele kortingen of individuele prijsafspraken. De werkelijke (=netto) mediabestedingen zullen ongetwijfeld afwijken. Met de bruto mediabestedingen wordt feitelijk de mediadruk weergegeven en kunnen vergelijkingen worden gemaakt met eerdere jaren, andere titels, segmenten, enzovoorts. Omzetverdeling naar advertentie- en lezersinkomsten ( 1 mln.) Advertentie-inkomsten ,8% Lezersinkomsten ,8% - abonnees ,4% - losse verkoop ,1% - leesmap/-tafel ,1% - leden ,4% Totaal ,8% Belang lezersmarkt toegenomen Het valt niet te ontkennen: print heeft in de sector een moeilijk jaar achter de rug. De oorzaken zijn bekend: de veranderende mediaconsumptie die zowel de lezer als de adverteerder naar andere platformen lokt, plus de aanhoudende eurocrisis die de advertentiebudgetten onder druk zet, niet alleen overigens voor mediabestedingen in magazines. Nederlandse magazines zijn sterker afhankelijk geworden van de lezersmarkt, in 2012 goed voor ruim 68% van de inkomsten (NB in realiteit dus nog meer, rekening houdend met de eerdere kanttekening over bruto mediabestedingen). De titels die de Top 100 vormen (voor deze analyse zijn de gegevens van 155 verschillende tijdschriften gebruikt) verspeelden 5,8% aan advertentie-inkomsten en raakten 2,8% kwijt op de lezersmarkt. Abonnees hebben niet en masse opgezegd De door menigeen gevreesde leegloop van abonnees doordat de nieuwe wetgeving het opzeggen van een abonnement een stuk eenvoudiger heeft gemaakt, is uitgebleven.

2 PAGINA 2/5 De schade bleef beperkt tot slechts een 1,4% daling van de abonnee-inkomsten. Aan die relatief geringe omzetdaling droeg de gemiddeld 3,5% stijging van het abonnementstarief natuurlijk bij. De grote klap kwam van de losse verkoop. Daar kon een gemiddeld 4,8% hogere coverprijs niet voorkomen dat de opbrengst uit het schap 6,1% terugliep. Tarieven en gemiddelde oplages Gem. abonnementsprijs ( ) 69,99 72,41 3,5% Gem. abonnementoplage ,3% Gem. losse verkoopprijs ( ) 4,05 4,25 4,8% Gem. losse verkoopoplage ,7% Gem. ledenoplage ,0% Gem. leesmap/-tafeloplage ,7% Geen zicht op digitale omzet Het gouden recept voor de remedie is nog niet gevonden. Online, mobiel en social worden vooralsnog bovenal als marketinginstrument ingezet. Apps worden soms gratis weggegeven met het oog op merkbinding. In-app purchase van onder meer digitale versies moet voor additionele omzet zorgen. Zicht op verkoopopbrengsten van digitale versies (replica s dan wel non-replica s) is er - ondanks eerdere toezeggingen van oplage-instituut HOI - nog steeds niet, al lijkt daar vanaf 2013 verbetering in te komen. Tekenend is het hoe Sanoma Media de verrijkte app-versies van titels afbouwde tot simpele digitale kopieën, wegens gebrek aan verkoopsucces versus hoogoplopende kosten. De verkoop van digitale magazines heeft nog een relatief bescheiden omvang, maar is volgens Sanoma wel hardgroeiend. De opbrengst zou die van een groter Albert Heijn-filiaal benaderen. Wat betreft advertentiesales meldt Nielsen dat online mediabestedingen bij magazine brands te verwaarlozen zijn. Wel neemt de samenwerking met adverteerders vaker andere vormen aan dan platte advertenties. De commerciële samenwerking met redacties wordt intensiever en events worden ingezet als nieuwe contactvorm tussen adverteerder en consument. Innovatieve spin-offs ontstaan, zoals de Libelle Academy en het LINDA.-concert. Het resultaat van dit soort commerciële inspanningen onttrekt zich grotendeels aan het zicht en is niet of nauwelijks meetbaar. Omzet naar oplagegrootte ( 1 mln.) oplage x ,8 5,7-2% ,6 36,9-2% ,8 157,3-6% ,7 217,1-5% ,4 334,3-2% ,7 207,5-1% ,4 74,5-7% Totaal % Omzetdaling treft hele categorie De gehele sector is over de volle breedte en van groot tot klein geconfronteerd met een omzetdaling. Gemiddeld bedroeg die 3,8% en geen enkele oplagecategorie kon zich aan die dalende trend onttrekken. Van de allerkleinste titels met een oplage onder de exemplaren tot en met de oplagereuzen boven de Tot die laatste groep, waar de omzetdaling het grootst was, behoren slechts twee titels: Kampioen en Veronica Magazine. De klasse eronder, de bladen met oplagen tussen de en exemplaren, heeft het relatief het best gedaan. Top presteert nog beter Het zal niet verbazen dat deze grote titels terug te vinden zijn in de Top 10. Met name Libelle, Donald Duck, Troskompas en Plus hadden een redelijke score. De Top 10 heeft überhaupt beter gepresteerd dan de concurrentie. Dat lijkt een open deur. Echter, deze tijdschriften behalen niet alleen de hoogste omzetten, maar scoren in vergelijking met het jaar ervoor ook beter dan de rest. Slechts 5 van de 10 belanden in het rood (dat wil zeggen een lagere omzet dan vorig jaar). Bij de Top 100 registreert 67% een daling en bij de gehele database van 155 titels is dat 69%. Overigens zien we de bruto mediabestedingen in de gemeten periode met 5,5% dalen als gemiddelde bij alle door Nielsen geregistreerde titels, tegen 5,8% bij de Top 100, die het hier dus slechter heeft gedaan dan de totale markt. Titels gaan en komen Ondertussen zetten uitgevers de tering naar de nering. Titels die aan het einde van hun lifecyle bleken of hun beloftes niet konden waarmaken en het niche-bestaan niet ontstijgen, zijn van de markt gehaald: Jansen, Vega, Avantgarde, Hollands Diep. Ook het met veel bravoure gelanceerde Park redde het niet; naast tegenvallende advertentie-inkomsten zullen de hoge productiekosten hun tol hebben geëist. Overigens blijven deze ontwikkelingen ten spijt - nieuwe titels in de kiosk verschijnen, waaronder Fab, Fashionista, Vogue, Daphne s Diary, Know How, Gooisch, Hollands Glorie, De Liefde, Family Living en Miss Perfect. Zoals elke productcategorie heeft ook deze sector innovatie en verversing nodig om te kunnen voortbestaan. Wat zou Vogue hebben gedaan? Deze nieuwkomers zijn nog niet terug te vinden in de Top 100, omdat ze (nog) niet voldoen aan alle criteria. Maar om een indruk te geven van wat een high-end titel als Vogue voor effect zou hebben op de rangorde: aan de hand van opgaven van HOI en Nielsen zou Vogue dit jaar vanuit het niets op plaats 37 zijn terechtgekomen, boven Psychologie

3 PAGINA 3/5 Magazine en onder National Geographic. Voor de collateral damage als gevolg van verdringingseffecten bij andere glossies verwijzen wij graag naar de grote tabel. Dick Holstein Mannen worden heel goed bediend via nieuwe media. Het tijdschrift is niet meer het meest geëigende medium. Snoeien in de kosten Bij titels die in portefeuille blijven wordt het mes gezet in de kosten, brengen uitgevers de redacties terug tot rompformaat of nóg minder dan dat, en worden freelancers en drukkers gedwongen diensten te verlenen tegen bodemtarieven. Ook krijgen hoofdredacteuren rustig een extra titel onder hun hoede. Het samenvoegen van salesafdelingen tot een centrale verkooporganisatie is een recente ontwikkeling en komt zowel binnen concerns voor (Weekbladpers Tijdschriften en Happinez) als tussen concerns (NL Mag vanaf 1 januari 2011 voor Hearst, Audax en HMC). Een bezuinigingsmaatregel die al vorig jaar werd gesignaleerd is het terugbrengen van de verschijningsfrequentie, niet altijd gecombineerd met een navenante verlaging van de abonnementsprijs. Dat zagen we dit jaar bijvoorbeeld bij de Kampioen, GOLFjournaal en Golfers Magazine, Reader s Digest en ZOOM.nl. Drastischer werd ingegrepen bij Mijn Geheim (van wekelijks naar tweewekelijks), Nautique (van 8 naar 4 uitgaven per jaar) en de commercieel vooralsnog niet helemaal geslaagde metamorfose van HP/DeTijd van weekblad naar maandblad. Weekblad NUsport heeft al aangekondigd vanaf 2013 over te stappen op een maandelijkse uitgave. Overigens besloot ook een aantal uitgeverijen om tegen de trend in de verschijningsfrequentie van titels te verhogen, zoals bijvoorbeeld Credits Media deed met Italië Magazine (van 4 naar 6) en Leven in Frankrijk (van 4 naar 5) en Veen Media met Jamie Magazine (van 6 naar 8 keer per jaar). Opbrengst per exemplaar stabiel In lijn met de besparing op de kosten door minder nummers per jaar uit te brengen, ligt het voorkomen van waste door minder korting weg te geven (prijspromotie-acties) en minder gratis nummers te verspreiden, waardoor de oplage geoptimaliseerd kan worden. Als we de Top 10 als voorbeeld nemen, dan zien we dat de totale verspreide oplage (inclusief gratis nummers) sterker gedaald is dan de totale betaalde oplage, namelijk -6,7% tegen -6,5%. Er werden door de Top 10-titels 30% minder exemplaren gratis gericht verspreid. De totale verspreide oplage (dus de optelsom van betaalde gerichte oplage, gratis gerichte oplage en overige oplage) van de Top 100 is in % kleiner dan in Dit resulteert in een ten opzichte van 2011 stabiele, zelfs met één cent gestegen opbrengst per exemplaar van 4,81 euro. Ook hier scoort de oplageklasse tussen de 250 en 500 duizend het best, naast de allerkleinste titels. Jildou van der Bijl Vijf jaar geleden dachten we dat LINDA. al aan zijn top zat. LINDA. stoot verder door in Top 10 De vaderlandse tijdschriftentop vertoont al jaren een zeer stabiel beeld. Ook dit jaar wordt de toon weer gezet door Libelle, Veronica Magazine, Margriet, Elsevier en Donald Duck. Ook Voetbal International, Troskompas en Plus behielden hun positie in de Top 10. Privé, dat vorig jaar nog een positie klom, viel dit jaar een paar plaatsen terug en moest plaats maken voor LINDA. Dit in de ranglijst hoogst scorende maandblad kwam in 2010 de Top 10 binnen, handhaafde daar vorig jaar de tiende plek en groeit dit jaar door naar plaats 8. Dat heeft het personalitymagazine geheel te danken aan een spectaculaire 22% groei van de abonnementsinkomsten. De losse verkoop bleef namelijk stabiel en er werden 5% minder advertenties verkocht. Privé hield de advertentie-inkomsten weliswaar stabiel, maar verloor veel lezers: 10% minder abonnees en 12% minder losse kopers. Libelle, sinds enkele jaren de trotse lijstaanvoerder, zag de totale omzet zelfs met 1% groeien, hetgeen geheel te

4 PAGINA 4/5 danken is aan het met 8% gegroeide aantal abonnees. Abonnees die Margriet juist weer verspeelde (-3%). Beide vrouwenweekbladen raakten veel advertenties kwijt (Libelle -7%, Margriet -10%). En terwijl Libelle 3% minder losse nummers verkocht, zag Margriet de opbrengst uit losse verkoop juist 3% groeien, wat doet denken aan communicerende vaten. Veronica Magazine heeft het aan de vooravond van de verhuizing van Hilversum naar Amsterdam zwaar te verduren. De omzet zakte 8% in als resultante van tegenvallende verkopen op de lezers- (7% minder abonnementen, 9% minder losse verkoop) en advertentiemarkt (min 8%). Zusteruitgave TotaalTV raakte ook nog eens 8% omzet kwijt. Elsevier en Plus vertonen resultaten die nauwelijks afwijken van die van De 60-jarige Donald Duck verwierf 3% meer abonnees, maar verloor eenzelfde percentage in de losse verkoop. Minder advertenties leidden tot 3% minder brutoresultaat onder de streep. Voetbal International boekte 2% omzetgroei, vooral dankzij de advertenties (+13%). Er kwamen 1% abonnees bij, maar de losse verkoop zakte 9% in. Ook Troskompas deed het goed op de advertentiemarkt (maar liefst +24%) en in de losse verkoop (+2%), maar raakte 4% abonnees kwijt, wat overall een plus van 2% betekent. Top 10 stijgers op basis van ranking (tussen haakjes het aantal gestegen posities) ( 1 mln.) % NL Magazine (+43) 2,9 5,7 96% 87 Zoom.nl (+16) 2,3 3 31% 65 De Groene Amsterdammer (+13) 3,8 4,2 9% 62 CosmoGIRL! (+12) 4,2 4,5 6% 64 Flow (+9) 4,3 4,3 1% 68 NUSport (+9) 4 4,1 3% 14 Story (+8) 12,9 16,3 26% 47 Residence (+7) 5,4 5,8 8% 41 Landleven (+6) 6,2 6,9 10% 84 Playboy (+6) 2,9 3,3 12% Stijgers en dalers Vorig jaar trok Flow de aandacht door vanuit het niets in één keer op plaats 73 terecht te komen. Het creatieve maandblad is dit jaar verder doorgegroeid naar 64. Een andere nieuwkomer vorig jaar was het muzikale BN ers magazine 100% NL, dat op 91 belandde. Het lijkt wel alsof alles wat door Volendamse handen wordt aangeraakt in goud verandert, want 100% NL stoomde dit jaar door naar de 48e positie dankzij een bijna verdubbeling van de omzet. Fotografieblad ZOOM.nl leverde een knappe prestatie door 16 posities te stijgen en de Top 100 binnen te komen op 87. Story roddelqueen Daar waar het succes van de roddelbladen wordt bedreigd door concurrentie van internet, tv en andere printmedia, is de ontwikkeling van Story in de hogere regionen van de Top 100 verbluffend. Dankzij 20% meer omzet uit advertenties, 24% meer uit abonnementen en 28% meer uit losse verkoop, groeide de omzet met 26%. De mededingers Privé, Weekend en Party leverden juist omzet in, respectievelijk 9%, 6% en 5%. Privé en Weekend zijn wel nog steeds groter dan Story. Opmerkelijk tenslotte is de stijging van Playboy onder een nieuwe hoofdredacteur, dat we vorig jaar de benedengrens van de Top 100 zagen naderen. De abonnementen liepen weliswaar verder terug, maar er werden meer exemplaren aan de leesmap en in de kiosk verkocht. Top 10 dalers op basis van ranking (tussen haakjes het aantal gedaalde posities) ( 1 mln.) 91 HP/De Tijd (-31) 4,9 3,0-40% 85 Reader's Digest / Het Beste (-21) 4,5 3,2-29% 60 PRiMERO (-17) 7,0 4,6-35% 99 Reizen (-13) 3,3 2,5-24% 67 Waterkampioen (-11) 5,0 4,2-17% 78 Girlz! (-9) 4,4 3,8-14% 80 ELLE Decoration (-9) 3,7 3,5-5% 35 Beau Monde (-7) 10,0 7,8-23% 46 Esta (-7) 7,5 6,0-20% 70 Autovisie (-7)* 4,6 4,0-12% * Ook Fabulous mama (73), Groter groeien (88) en Zeilen (96) daalden 7 posities HP/De Tijd haalt bakzeil Onlangs werd een nieuwe reorganisatie en het vertrek van de hoofdredacteur bij HP/De Tijd aangekondigd. De nog niet helemaal geslaagde metamorfose van week- naar maandblad heeft voor de Top 100 geresulteerd in een tuimeling met 31 posities en een verlies van 1,9 miljoen aan inkomsten. De uitgever schrijft de terugval toe aan zwaar tegenvallende inkomsten uit de advertentiemarkt. Die liepen inderdaad met 36% terug, maar daar bovenop doken de inkomsten uit losse verkoop nog eens 37% en die uit abonnementen 48% naar beneden. Daar steken de resultaten van De Groene (+9% omzet), Elsevier (-1%) en Vrij Nederland (-6%) schril bij af. Reader s Digest behoorde ook vorig jaar tot de verliezers, moet dit jaar nog eens 21 plaatsen terug en de vraag is of we deze titel volgend jaar nog terugzien in deze ranglijst. De prijsverlagingen (los nummer van 2,20 naar 1,50 en abonnement van 85 naar 50 euro) hebben PRiMERO geen goed gedaan. Naast de twee Audax-titels ook twee ANWBtitels bij de sterkste dalers: Reizen en Waterkampioen. Een uitwerking van de crisis op de consumentenbestedingen wellicht? Bij Beau Monde, de hoogst geplaatste titel onder de dalers, speelt het Vogue-effect ongetwijfeld een rol.

5 PAGINA 5/5 Top 10 onderwerpen/doelgroepen ( 1 mln.) 1 Vrouwen 315,7 305,2-3% 2 Radio en TV 211,9 202,0-5% 3 Lifestyle 107,3 105,5-2% 4 Opinie 58,1 55,7-4% 5 Jeugd en jongeren 48,9 47,6-3% 6 Huis en tuin 51,7 49,2-5% 7 Sport 48,3 46,9-3% 8 Auto 23,6 23,7 0% 9 Recreatie 24,5 21,9-10% 10 Wetenschap, populair 28,5 28,2-1% Stuivertje wisselen De drie veruit grootste titelclusters vrouwenbladen, rtvgidsen en lifestylebladen domineren al jaren het schap. Vrouwen en lifestyle zaten vorig jaar nog in de plus, maar moeten nu percentages van hun omzet inleveren, evenals de programmagidsen die jaar na jaar terrein verliezen. Jeugd en jongeren bezette vorig jaar nog plaats 7 en is 2 posities opgeklommen ten koste van Huis en tuin en Sport. De autobladen groeiden in 2011 nog 5,4% en hebben hun omzet nu geconsolideerd. Populair-wetenschappelijk (vorig jaar nog in de plus) zakte 2 plaatsen terug. Ook dit jaar kunnen we vaststellen dat de omzetontwikkeling per onderwerp of doelgroep vergeleken met het jaar ervoor een grillig beeld toont. Een categorie kan het ene jaar groeien en het jaar erop dalen en andersom. Top 10 Uitgevers ( 1 mln.) 1 Sanoma Media 484,4 469,2-3% 2 Bindinc 71,6 67,1-6% 3 Weekbladpers Pers Groep 57,7 56,5-2% 4 Audax Publishing 67,4 59,8-11% 5 Reed Business 44,2 44,7 1% 6 G+J Uitgevers 35,7 32,5-9% 7 ANWB Media 33,3 29,9-10% 8 Hilversumse Media Compagnie 29,4 29,5 0% 9 Telegraaf Media Nederland 26,7 24,1-10% 10 Hearst Magazines Nederland 26,1 23,9-8% 31 uitgeverijen in Top 100 In de Top 100 treffen we periodieken aan van 31 verschillende uitgeverijen. Daarvan zijn er 18 vertegenwoordigd met slechts één titel. Sanoma heeft de meeste bladen in de Top 100: 37. Het zijn er 41 als we op concernniveau kijken en de uitgaven van de werkmaatschappijen Mood for Magazines (LINDA.), Veronica Uitgeverij (Veronica Magazine en TotaalTV) en EPN International (Wonen Landelijke Stijl) erbij optellen. Qua aantallen titels is Audax nummer 2 met 8 bladen (plus Party is 9), maar in totale omzet gemeten komt Audax op de vierde plaats. Bindinc komt op de tweede plaats met 6 titels. WPG staat met de 4 titels van Weekbladpers, plus Happinez en Voetbal International met 7 titels in de Top 100 en de derde plaats qua omzet. ANWB Media is met 5 titels in de Top 100 goed voor de 7e positie in omzet. G+J en Hearst hebben beide 4 titels in de Top 100 en bezetten plaats 6 en 10 in de omzetrangorde. Pelican heeft 3 titels in de Top 100, maar valt met 13,3 miljoen buiten de tien grootste uitgevers. Reed Business, Hilversumse Media Compagnie en Telegraaf Media hebben ieder 2 tijdschriften in de Top 100. Sanoma breidt marktaandeel uit Opvallend is dat Reed met slechts 2 titels (Elsevier en Landleven) het op 4 na grootste marktaandeel heeft, dat ook nog gegroeid is. Ook de Hilversumse uitgever van Troskompas en TV Krant zag het marktaandeel licht groeien. Sanoma Media realiseerde een autonome groei van het marktaandeel van 39,0 naar 39,4%. Op concernniveau (dus inclusief Veronica, Mood for Magazines en EPN) komt het marktaandeel binnen de Top 100 op 48,9%. Het marktaandeel van nummer twee Bindinc is 7%. De taartpunten voor de overige marktpartijen daaronder zijn uiteraard voortschrijdend kleiner, tot en met 2,5% voor nummer 10, Hearst. Wellicht dat de overname door Hearst van de Cosmopolitanlicentie (30 jaar uitgegeven door Sanoma) volgend jaar de onderlinge verhoudingen weer wat bijstelt. Samenstelling en tekst: Theo Eijspaart Nieuw in Top 100 Quote (voorheen meegeteld bij vakbladen) 44 Vorsten Royale 98 ZOOM.nl 87 Verdwenen uit Top 100 Bridge opgezegd door HOI Mijn Geheim 119 Toeractief 113

6 nr.8 nr.91 ranking Omzet totaal ( 1 mln) Lezersomzet ( 1 mln) Advertentieomzet losse verkoop abo s Titel Uitgever Freq tov 2010 % 2011 tov 2010 % 2011 tov 2010 % tov 2010 % 1 1 Libelle Sanoma Media 52 81,7 1% 12,1-3% 42,5 8% -7% 2 2 Veronica Magazine Veronica Uitgeverij 52 62,2-8% 2,9-9% 35,9-7% -8% 3 3 Margriet Sanoma Media 52 45,3-4% 10,7 3% 19,2-2% -10% 4 4 Elsevier Reed Business 52 37,8-1% 2,8-0% 19,2-2% 2% 5 5 Donald Duck Sanoma Media 52 30,8-3% 2,6 3% 26,1-3% -11% 6 6 Voetbal International Voetbal International 52 24,0 2% 4,4-9% 13,2 1% 13% 7 7 Troskompas Hilversumse Media Compagnie 52 22,6 2% 2,4 2% 14,5-4% 24% 8 10 Linda Mood for Magazines 12 22,4 3% 8,1 0% 5,4 22% -5% 9 9 Plus Senior Publications Nederland 11 22,0 0% 1,5-2% 11,1-0% 1% 10 8 Prive Telegraaf Media Nederland 52 20,1-9% 10,0-12% 5,0-10% 0% Flair Sanoma Media 52 18,3-6% 5,8-3% 4,2-4% -9% Mikro Gids Bindinc 52 16,6-7% 2,2 1% 11,6-6% -16% Weekend Audax Publishing 52 16,5-6% 13,2-5% 0,6-0% -15% Story Sanoma Media 52 16,3 26% 9,2 28% 3,8 24% 20% Varagids VARA Omroepvereniging 52 16,1-2% 0,7 2% 12,7-5% 18% Vriendin Audax Publishing 52 15,6-8% 9,0-0% 1,8 7% -26% Avro Bode Bindinc 52 14,9-5% 1,0-4% 9,2-5% -4% Vpro Gids Omroepvereniging VPRO 52 14,4 5% 0,4-19% 11,6 0% 45% Grazia Sanoma Media 52 14,0 1% 4,8-9% 1,9 12% 5% Ncrv Gids Bindinc 52 13,7-10% 0,0-100% 10,1-12% -3% Viva Sanoma Media 52 13,6-4% 4,8-2% 2,1-4% -7% Kampioen ANWB Media 10 12,3-6% 0,0 - -6% Autoweek Sanoma Media 52 11,9 1% 2,7-7% 5,3 5% 4% Quest G+J Uitgevers 12 10,5-0% 3,9 6% 3,7-7% 2% VT Wonen Sanoma Media 12 10,4-4% 3,5 7% 2,6-1% -15% ELLE Hearst Magazines Nederland 12 9,6-9% 3,0-1% 0,8 17% -17% GOLFjournaal Sanoma Media 6 9,3-6% 0, % 0% EO Visie Vereniging Evangelische Omroep 52 9,3-5% 0,0 7,1-6% 2% Happinez Uitgeverij Happinez 8 9,1-7% 4,0-3% 2,2-5% -13% Glamour G+J Uitgevers 12 9,0-19% 2,1-23% 1,1-7% -20% KRO Magazine Bindinc 52 8,5-8% 0,0-100% 6,6-8% -4% Televizier Bindinc 52 8,3 0% 1,3-7% 5,3-9% 55% Cosmopolitan Sanoma Media 12 8,3-13% 2,9-28% 1,2-2% -2% Vrij Nederland Weekbladpers Tijdschriften 47 7,9-6% 1,7-14% 3,7-6% 2% Beau Monde Sanoma Media 17 7,8-23% 3,0-40% 1,3-1% -7% National Geographic G+J Uitgevers 12 7,5-2% 1,9 3% 3,5 1% -10% Psychologie Magazine Weekbladpers Tijdschriften 11 7,3-2% 2,8-4% 2,3 12% -14% Kampeer & Caravan Kampioen ANWB Media 12 7,2-12% 0,2-5% 5,1-13% -13% Panorama Sanoma Media 52 7,2-7% 3,3-8% 1,3 3% -25% TV Krant Hilversumse Media Compagnie 52 6,9-4% 1,0-9% 4,4-11% 24% Landleven Reed Business 8 6,9 10% 1,5-20% 4,1 26% 15% Marie Claire Sanoma Media 12 6,7-3% 2,1-6% 0,6 26% -4% Eigen Huis & Interieur Sanoma Media 12 6,7-9% 1,5 13% 1,3-3% -18% Quote Hearst Magazines Nederland 13 6,4-6% 1,6-1% 1,2-12% -9% Computer!Totaal IDG Nederland 12 6,2 3% 0,7 4% 3,6 12% -16% Esta Sanoma Media 26 6,0-20% 2,0-30% 1,3-21% -12% Residence Pelican Magazines 11 5,8 8% 0,5-10% 0,6-2% 13% % NL Magazine 100% NL Magazine 10 5,7 96% 0,3 1% 1,9 349% 40% Delicious Sanoma Media 13 5,5-2% 1,4-5% 2,6 1% -4% JAN G+J Uitgevers 11 5,5-15% 1,5-13% 0,7 15% -21% Ariadne at Home Sanoma Media 12 5,4-7% 1,7-16% 2,2 2% -10% Party Party Publishing 52 5,4-5% 4,2-7% - -12% -0% ZIN Sanoma Media 12 5,3-9% 1,7-0% 2,3-3% -29% Seasons Sanoma Media 8 5,1-8% 2,0-11% 2,0 4% -22% Nieuwe Revu Sanoma Media 52 5,1 3% 2,6 4% 0,6 0% -13% TVFilm Bindinc 26 5,1-4% 2,5 7% 1,8 4% -35% Tina Sanoma Media 52 5,0 2% 0,7-8% 3,5 5% -0% Top Gear VDS Magazines 12 4,8 3% 2,0 1% 0,9 6% 2% Computer Idee HUB Uitgevers 26 4,7-6% 0,6-19% 2,5 7% -18% PRiMERO Audax Publishing 52 4,6-35% 4,1-35% - -60% -32% Woonideeën Sanoma Media 12 4,5-1% 1,7-14% 1,5 10% 8% CosmoGIRL! Audax Publishing 13 4,5 6% 2,6 31% 0,9-26% -5% Red Hearst Magazines Nederland 12 4,4-1% 1,6 12% 0,6 17% -17% Flow Sanoma Media 8 4,3 1% 2,1-1% 1,4 3% 1% De Groene Amsterdammer De Groene Amsterdammer 52 4,2 9% 0,5 29% 2,5 11% 0% Kinderen Sanoma Media 13 4,2-10% 0,6-13% 1,8-1% -18% Waterkampioen ANWB Media 20 4,2-17% 0,1-20% 2,2-12% -22% NUSport Sanoma Media 51 4,1 3% 0,9 0% 2,0 1% 7% Ouders Van Nu Sanoma Media 13 4,0-4% 0,5-6% 1,6-10% 1% Autovisie Telegraaf Media Nederland 26 4,0-12% 0,8-8% 2,5-6% -20% Elegance Pelican Magazines 11 4,0-7% 0,7-10% 0,6-13% -5% Nouveau Sanoma Media 12 4,0-11% 0,9-27% 1,2 2% -11% Fabulous mama Vipmedia Publishing en Services 12 4,0-12% 0,8-26% 1,1-4% -12% Knip Mode Sanoma Media 12 3,9-9% 2,0-12% 1,7-5% -28% Groei & Bloei Groei & Bloei Media 11 3,9-3% 0,5-18% - 7% GezondNu Mix Media 12 3,8-0% 0,2 6% 1,5 0% -9% Buitenleven ANWB Media 8 3,8 1% 0,6-41% 2,3 18% 14% Girlz! Audax Publishing 13 3,8-14% 2,2-17% 1,1-12% 0% ELLE Decoration Hearst Magazines Nederland 10 3,6-18% 0,9-32% 0,6 2% -19% Hitkrant Pelican Magazines 51 3,5-5% 1,2 11% 1,8-2% -33% Wonen Landelijke Stijl EPN International 6 3,5 5% 1,7 3% 0,1-6% 9% Glossy Audax Publishing 12 3,4 3% 2,0 13% 0,3 27% -29% Totaal TV Veronica Uitgeverij 26 3,4-8% 0,9-16% 1,8-5% -1% Playboy Sanoma Media 12 3,3 12% 1,4 56% 0,9-7% -18% Reader's Digest / Het Beste Uitgeversmij. The Reader's Digest 10 3,2-29% 0,1-41% 2,6-31% -2% Sante Audax Publishing 12 3,1-5% 1,1 24% 0,4-25% -13% Zoom.nl IDG Nederland 10 3,0 31% 0,5-2% 1,9 70% -11% Groter Groeien Sanoma Media 13 3,0-18% 0,2-10% 1,5-25% -11% Villa d'arte Argo Special Media 6 3,0-8% 0,0 18% - 7% -8% Kek Mama Sanoma Media 12 3,0 3% 0,8-19% 0,8 1% 22% HP/De Tijd Audax Publishing 12 3,0-40% 1,5-37% 0,7-48% -36% Moto 73 Sanoma Media 26 2,9 11% 0,4-2% 1,2 16% 11% Opzij Weekbladpers Tijdschriften 11 2,9 1% 0,8-5% 0,8 8% 0% Kijk Sanoma Media 13 2,9-1% 0,8-33% 2,0 15% -15% Men's Health Weekbladpers Tijdschriften 10 2,7 2% 0,8-12% 0,8 31% -4% Zeilen Sanoma Media 12 2,7-8% 0,3-7% 1,1-3% -13% Runner's World Weekbladpers Tijdschriften 11 2,6-9% 0,3-29% 1,4-5% -6% Vorsten Royale Sanoma Media 13 2,6 6% 0,5 3% 1,9 3% 70% Reizen ANWB Media 11 2,5-24% 0,1-59% 1,5-10% -35% More Than Classic Sanoma Media 6 2,5-13% 0,5-19% 0,5 0% -15%

7 100% NL Magazine Woonideeën Ariadne at Home Autovisie Autoweek Avro Bode Beau Monde Buitenleven Computer Idee Computer!Totaal CosmoGIRL! Cosmopolitan De Groene Amsterdammer Delicious Donald Duck... 5 Eigen Huis & Interieur Elegance ELLE ELLE Decoration Elsevier... 4 EO Visie Esta Fabulous mama Flair Flow GezondNu Girlz! Glamour Glossy GOLFjournaal Grazia Groei & Bloei Groter Groeien Happinez Hitkrant HP/De Tijd JAN Kampeer & Caravan Kampioen Kampioen Kek Mama Kijk Kinderen Knip Mode KRO Magazine Landleven Libelle... 1 Linda Margriet... 3 Marie Claire Men s Health Mikro Gids More Than Classic nr.14 nr.48 nr.65 Moto National Geographic Ncrv Gids Nieuwe Revu Nouveau NU Sport Opzij Ouders Van Nu Panorama Party Playboy Plus... 9 PRiMERO Prive Psychologie Magazine Quest Quote Reader s Digest / Het Beste Red Reizen Residence Runner s World Sante Seasons Story Televizier Tina Top Gear Totaal TV Troskompas... 7 TV Krant TVFilm Varagids Veronica Magazine... 2 Villa d Arte Viva Voetbal International... 6 Vorsten Royale Vpro Gids Vriendin Vrij Nederland VT Wonen Waterkampioen Weekend Wonen Landelijke Stijl Zeilen ZIN ZOOM.nl... 87

NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR

NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR NPM 2014-I/2014-II: GEMIDDELD BEREIK 13+ JAAR Gemiddeld bereik: Dagbladcombinaties Totaal Dagbladen incl. gratis dagbladen Totaal Dagbladen excl. gratis dagbladen 000 7.532 % 53,2 000 6.978 % 49,3 Landelijke

Nadere informatie

Magazine Media Social Media Monitor Q4-2016

Magazine Media Social Media Monitor Q4-2016 Magazine Media Social Media Monitor Q-0 ........0.......00... Totaal aantal likers / volgers per sociaal netwerk binnen magazine media branche ( december 0) Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+

Nadere informatie

NOM Print Monitor: nieuwe gegevens over het lezen van dagbladen en tijdschriften

NOM Print Monitor: nieuwe gegevens over het lezen van dagbladen en tijdschriften PERSBERICHT Amsterdam, 19 september 2013 NOM Print Monitor: nieuwe gegevens over het lezen van dagbladen en tijdschriften Op 19 september publiceert NOM de NOM Print Monitor 2012-II/2013-I. Het rapport

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERSBERICHT Amsterdam, 21 maart 2013 NOM Print Monitor: het lezen van dagbladen en tijdschriften in 2012 Op 21 maart publiceert NOM de NOM Print Monitor 2012-I/2012-II. Het rapport bevat de gegevens over

Nadere informatie

Aangeslagen maar nog niet KO

Aangeslagen maar nog niet KO november/december Publieksbladen PAGINA 1/6 Top 100 publieksbladen : maar nog niet KO Rood is de overheersende kleur in de cijfers van de Top 100 Publieksbladen. Om te zeggen dat de gehele sector uitgeteld

Nadere informatie

Magazine Media Social Media Monitor Q3-2017

Magazine Media Social Media Monitor Q3-2017 Magazine Media Social Media Monitor Q-0 Q-0.....0...0. Totaal aantal likers / volgers per sociaal netwerk binnen magazine media branche (0 september 0) Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Youtube

Nadere informatie

PERSBERICHT. Amsterdam, 18 september 2014

PERSBERICHT. Amsterdam, 18 september 2014 PERSBERICHT Amsterdam, 18 september 2014 Nieuwe bereikscijfers van dagbladen en publiekstijdschriften Op 18 september publiceert NOM nieuwe bereikscijfers in de NOM Print Monitor 2013-II/2014-I. Deze publicatie

Nadere informatie

Tabel: Weleens lezen van dagbladen en tijdschriften op digitale platformen NPM 2014-I/2014-II

Tabel: Weleens lezen van dagbladen en tijdschriften op digitale platformen NPM 2014-I/2014-II PERSBERICHT Amsterdam, 19 maart 2015 Nieuwe bereikscijfers van dagbladen en publiekstijdschriften Op 19 maart publiceert NOM nieuwe bereikscijfers in de NOM Print Monitor 2014-I/2014-II. Deze publicatie

Nadere informatie

PERSBERICHT. Amsterdam, 20 maart 2014

PERSBERICHT. Amsterdam, 20 maart 2014 PERSBERICHT Amsterdam, 20 maart 2014 NOM Print Monitor: nieuwe rapportage van het bereik van dagbladen en tijdschriften Op 20 maart publiceert NOM de NOM Print Monitor 2013-I/2013-II. Deze nieuwe publicatie

Nadere informatie

Gelukkig hebben we de advertenties nog

Gelukkig hebben we de advertenties nog Samenstelling Theo Eijspaart Special Projects Publiekstijdschriften PAGINA 1/4 Gelukkig hebben we de advertenties nog 10 December 2011 D e lezers laten het steeds meer afweten, maar de adverteerders hebben

Nadere informatie

NOM PRINT MONITOR 2008-II/2009-I: gemiddeld bereik 13+

NOM PRINT MONITOR 2008-II/2009-I: gemiddeld bereik 13+ NOM PRINT MONITOR 2008-II/2009-I: gemiddeld bereik 13+ Allen 13+ Projectie (x1000) 13.665 Steekproef 25.316 Allen 13+ Projectie (x1000) % Gemiddeld bereik: Landelijke dagbladen AD Dagbladen 1.546 11,3

Nadere informatie

RetrieverReport. NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) Gecertificeerde jaarcijfers 2014. Retriever Analyse PUBLIEKSBLADEN SEGMENT

RetrieverReport. NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) Gecertificeerde jaarcijfers 2014. Retriever Analyse PUBLIEKSBLADEN SEGMENT RetrieverReport NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) Gecertificeerde jaarcijfers 2014 Retriever Analyse PUBLIEKSBLADEN SEGMENT Inhoud: Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 : Inhoud : Inleiding : Grootste

Nadere informatie

Help Search Engine. 8 abonnementen Not in top 100. 6 abonnee Not in top 100

Help Search Engine. 8 abonnementen Not in top 100. 6 abonnee Not in top 100 Summary By Search By Keywor By KEI Historical By Search Engine http://mijn.magazinebox.nl Search Engine Rankings Report Report created on: mei 13, 2009 Rankings data based on top 100 results Rankings difference

Nadere informatie

NOM PRINT MONITOR 2007-II/2008-I: gemiddeld bereik 13+

NOM PRINT MONITOR 2007-II/2008-I: gemiddeld bereik 13+ NOM PRINT MONITOR 2007-II/2008-I: gemiddeld bereik 13+ Allen 13+ Projectie (x1000) 13.597 Steekproef 24.874 Allen 13+ Projectie (x1000) % Gemiddeld bereik: Landelijke Dagbladen AD Dagbladen 1.518 11,2

Nadere informatie

Vastgesteld: 4 september 2017 Ingangsdatum: 1 januari 2017

Vastgesteld: 4 september 2017 Ingangsdatum: 1 januari 2017 GRONDSLAGEN VOOR NADERE VERDELING KOPIEERVERGOEDING AAN VISUELE MAKERS Verdeling van gelden betreffende reprorecht, readerrecht, knipseldiensten, leenrecht tijdschriften, leesportefeuilles Vastgesteld:

Nadere informatie

Body & soul. Gezond gids Gezond nu x x x

Body & soul. Gezond gids Gezond nu x x x Kranten bibliotheek Naarden-Bussum mei 2014 op alfabet Centrale bibliotheek Bussum Bibliotheek Naarden Bibliotheek Breeduit Al Arab (Arabisch) Algemeen Dagblad Gooi- en Eemlander Hurriyet (Turks) Financieele

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Prijzen Plusproposities per 1 januari 2016

Prijzen Plusproposities per 1 januari 2016 Prijz Plusproposities per 1 januari 2016 1/7 Kost per 1000 exemplar drukoplage in Euro s excl. BTW incl. hecht/lumbeck- plakkost, excl.drukkost. Jeugdblad Bov inserts in Donald Duck, Katri Duck, Tina ZO

Nadere informatie

Prijzen Plusproposities per 1 januari 2017

Prijzen Plusproposities per 1 januari 2017 Prijz Plusproposities per 1 januari 2017 1/7 Kost per 1000 exemplar drukoplage in Euro s excl. BTW incl. hecht/lumbeck- plakkost, excl.drukkost. Jeugdblad Bov inserts in Donald Duck, Katri Duck, Tina ZO

Nadere informatie

Nederlandstalige kranten

Nederlandstalige kranten Nederlandstalige kranten Nieuw record voor Het Laatste Nieuws. Sterkste groei voor De Morgen. Elke dag lezen 3.072.000 Vlamingen een krant, betalend of gratis, op papier of de digitale versie ervan. Dit

Nadere informatie

Bibliotheek Naarden-Bussum. Lijst van kranten en tijdschriften op alfabet gerangschikt juli 2009. Kranten. Tijdschriften

Bibliotheek Naarden-Bussum. Lijst van kranten en tijdschriften op alfabet gerangschikt juli 2009. Kranten. Tijdschriften Bibliotheek Naarden-Bussum Lijst van kranten en tijdschriften op alfabet gerangschikt juli 2009 Kranten Bibliotheek Bussum Naarden Al Arab (Arabisch) Algemeen Dagblad Gooi- en Eemlander Financieele Dagblad

Nadere informatie

Bibliotheek Naarden-Bussum. Lijst van kranten en tijdschriften op onderwerp gerangschikt juli Kranten

Bibliotheek Naarden-Bussum. Lijst van kranten en tijdschriften op onderwerp gerangschikt juli Kranten Bibliotheek Naarden-Bussum Lijst van kranten en tijdschriften op onderwerp gerangschikt juli 2009 Kranten Bibliotheek op alfabet Bussum Naarden Al Arab (Arabisch) Algemeen Dagblad Gooi- en Eemlander Hurriyet

Nadere informatie

De verleiding van de vrouw De marketing van vrouwentijdschriften in de 21e eeuw

De verleiding van de vrouw De marketing van vrouwentijdschriften in de 21e eeuw De verleiding van de vrouw De marketing van vrouwentijdschriften in de 21e eeuw Guus van Hove Ga je een leesweekendje houden? Het kassameisje van Albert Heijn kijkt er niet raar van op dat ik, man, op

Nadere informatie

1. Hieronder worden enkele onderwerpen genoemd. Kunt u voor elk van deze onderwerpen aangeven in hoeverre u hierin geïnteresseerd bent?

1. Hieronder worden enkele onderwerpen genoemd. Kunt u voor elk van deze onderwerpen aangeven in hoeverre u hierin geïnteresseerd bent? VRAGENLIJST INTERESSES De radiozenders in het luisteronderzoek zijn ook geïnteresseerd in uw interesses en bijvoorbeeld muziekvoorkeur. Met het invullen van deze vragenlijst helpt u de radioprogramma s

Nadere informatie

wat is LINDA. MAGAZINE LINDA. SPECIALS LINDANIEUWS.NL LINDA. MOBIELE APP LINDA. SOCIAL MEDIA LINDA. BOEKEN LINDA.FOUNDATION

wat is LINDA. MAGAZINE LINDA. SPECIALS LINDANIEUWS.NL LINDA. MOBIELE APP LINDA. SOCIAL MEDIA LINDA. BOEKEN LINDA.FOUNDATION 2014 top H&M rok MOAM pumps JIMMY CHOO bij SHOEBALOO 1051390_Groot interview.indd 27 20-12-13 13:36 wat is l 27 MAGAZINE SPECIALS LINDANIEUWS.NL MOBIELE APP SOCIAL MEDIA BOEKEN FOUNDATION TEGENDRAADS&EIGENWIJS

Nadere informatie

RESULTATEN SAMENGEVAT

RESULTATEN SAMENGEVAT ALLE OGEN OP NIEUWSMERKEN GERICHT CIM 2017 DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN SAMENGEVAT CIM 2017 LEARNINGS 1 2 3 2 MIO. MARKTLEIDER Het Laatste Nieuws zet weer een nieuw record neer en bereikt als nieuwsmerk

Nadere informatie

Laura Hellegers #1603189 Essay draft Content Design Seminar Madris Duric Blok B 2014 2015

Laura Hellegers #1603189 Essay draft Content Design Seminar Madris Duric Blok B 2014 2015 Laura Hellegers #1603189 Essay draft Content Design Seminar Madris Duric Blok B 2014 2015 National Geographic magazine Inleiding De Vogue, Glamour, Story, Linda, Kek Mama, Flow, Cupcake Heaven, Elle, Kijk,

Nadere informatie

Door in te stappen als sponsor bij een (of meerdere) van deze titels verzekert u zichzelf van:

Door in te stappen als sponsor bij een (of meerdere) van deze titels verzekert u zichzelf van: Uitgeverij Keesing verzorgt voor verschillende titels puzzel & win pagina s en bel & win acties, al dan niet gekoppeld aan een goed doel. Dit betekent dat wij niet alleen de puzzel leveren, maar ook de

Nadere informatie

Algemeen beeld van het Belgische media landschap ten opzichte van het Nederlandse thuisland. Door Joost Istha & Marijke Haccour

Algemeen beeld van het Belgische media landschap ten opzichte van het Nederlandse thuisland. Door Joost Istha & Marijke Haccour Algemeen beeld van het Belgische media landschap ten opzichte van het Nederlandse thuisland Door Joost Istha & Marijke Haccour Inleiding vs. Er is veel vergelijkbaar. Maar er zijn wel degelijk verschillen.

Nadere informatie

ADVERTEERDERS GIDS 2011. Alle cijfers, feiten, deadlines en formaten overzichtelijk op een rij.

ADVERTEERDERS GIDS 2011. Alle cijfers, feiten, deadlines en formaten overzichtelijk op een rij. ADVERTEERDERS GIDS 2011 Alle cijfers, feiten, deadlines en formaten overzichtelijk op een rij. FIETS: is het grootste tijdschrift voor actieve fietsers in Nederland en België schrijft voor zowel racefietsers

Nadere informatie

OP EEN LEUKE MANIER WIJZER

OP EEN LEUKE MANIER WIJZER OP EEN LEUKE MANIER WIJZER Gevoelig orgaan Hoe nuttig is de clitoris? p.46 Kun je een volwassene adopteren? En nog 17 Vragen & Antwoorden p.54 Stadsvis: uit de gracht, op je bord p.98 Botsing! Zoektocht

Nadere informatie

Voordeligste advertentietarieven! Tarieven. Beste bereik in de regio

Voordeligste advertentietarieven! Tarieven. Beste bereik in de regio Voordeligste advertentietarieven! Tarieven Beste bereik in de regio Alstublieft, de voordelen van Woonstijl Grootste woonmagazine van Nederland Gratis huis-aan-huis verspreid Grootste regionale woonbereik

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen?

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? 1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? Themabericht: De Nederlandse krantensector De Nederlandse krantensector is een sterk geconcentreerde sector. De belangrijkste ontwikkelingen waar zij op dit moment

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

sluitingsdatum 02 FEBRUARI 09 FEBRUARI 16 FEBRUARI 13 MAART 20 MAART 15 APRIL 07 MEI 15 MEI 15 JUNI 13 JULI 20 JULI 10 AUGUSTUS 17 AUGUSTUS

sluitingsdatum 02 FEBRUARI 09 FEBRUARI 16 FEBRUARI 13 MAART 20 MAART 15 APRIL 07 MEI 15 MEI 15 JUNI 13 JULI 20 JULI 10 AUGUSTUS 17 AUGUSTUS 2015 tarieven kalender NUMMER 127 MAART verschijning 18 FEBRUARI (week 08) sluitingsdatum 19 JANUARI (week 04) materiaal 23 JANUARI (week 04) LINDA.MODE 03 MAART (week 10) 02 FEBRUARI (week 06) 06 FEBRUARI

Nadere informatie

single source uitgevoerd met het Nationaal Onderzoek Persmedia RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR MENINGEN, HOUDINGEN, INTERESSEN en

single source uitgevoerd met het Nationaal Onderzoek Persmedia RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR MENINGEN, HOUDINGEN, INTERESSEN en single source uitgevoerd met het Nationaal Onderzoek Persmedia (NOP) 1982 RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR MENINGEN, HOUDINGEN, INTERESSEN en AKTIVITEITEN VAN HET NEDERLANDSE PUBLIEK ANNO 1982, TEN BEHOEVE

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus Management summary Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met 6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

Nadere informatie

National Geographic Magazine tijdens de magazinecrisis. Essay. Het succes van. Laura Hellegers # Seminar Blok B CMD

National Geographic Magazine tijdens de magazinecrisis. Essay. Het succes van. Laura Hellegers # Seminar Blok B CMD LAURA HELLEGERS Laura Hellegers #1603189 Seminar Blok B 2014-2015 CMD Het succes van National Geographic Magazine tijdens de magazinecrisis Coverfoto: Laura Hellegers Inhoudsopgave Inleiding Het begin

Nadere informatie

wat is LINDA. MAGAZINE LINDA. SPECIALS LINDANIEUWS.NL LINDA. MOBIELE APP LINDA. SOCIAL MEDIA LINDA. BOEKEN LINDA.FOUNDATION LINDA.

wat is LINDA. MAGAZINE LINDA. SPECIALS LINDANIEUWS.NL LINDA. MOBIELE APP LINDA. SOCIAL MEDIA LINDA. BOEKEN LINDA.FOUNDATION LINDA. 2014 top H&M rok MOAM pumps JIMMY CHOO bij SHOEBALOO wat is l 27 MAGAZINE SPECIALS LINDANIEUWS.NL MOBIELE APP SOCIAL MEDIA BOEKEN FOUNDATION HET BUREAU TEGENDRAADS&EIGENWIJS LEF&LIEFDE OPEN&OPTIMISTISCH

Nadere informatie

Plannen op WordFeud, het kan nu!

Plannen op WordFeud, het kan nu! DDMM Nieuwsbrief 2, augustus 2014 Bereik en time spent per platform Online Bankieren Bereik per VINEX- participant Over het DDMM- onderzoek 2 3 6 8 Plannen op WordFeud, het kan nu! Grafiek 1: profiel Wordfeudspeler

Nadere informatie

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen

Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen DDMM Nieuwsbrief 4, augustus 2014 Mobiele metingen stabiel Bereiksopbouw van sites en apps Bancaire apps vergeleken Over het DDMM- onderzoek 3 4 5 6 Thuiswinkelen en tablet gaan goed samen Consumenten

Nadere informatie

Using Media 7 december 2010

Using Media 7 december 2010 Using Media 7 december 2010 Lesprogramma Using Media (3 STP) Week 1 8 nov Inleiding, medialandschap en ontwikkelingen Week 2 15 nov Doelgroepen en bereik Week 3 22 nov Mediabestedingen en kosten Week 4

Nadere informatie

Intelligence Group, 2014. Mediatitels AGO en Wervingswereld feb-14

Intelligence Group, 2014. Mediatitels AGO en Wervingswereld feb-14 Mediatitels AGO en Wervingswereld feb-14 Kranten 1 AD 21 Leidsch Dagblad 2 Almere Vandaag 22 Nederlands Dagblad 3 BN DeStem 23 Noordhollands Dagblad 4 Brabants Dagblad 24 NRC Handelsblad 5 Dagblad de Limburger/Limburgs

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2005

TV IN NEDERLAND 2005 TV IN NEDERLAND 2005 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Nelly Kalfs Amstelveen, 8 februari 2006 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden

Nadere informatie

U weet welke doelgroep u wilt bereiken. Wij weten hoe. Samen sterker in lokale & regionale media

U weet welke doelgroep u wilt bereiken. Wij weten hoe. Samen sterker in lokale & regionale media U weet welke doelgroep u wilt bereiken. Wij weten hoe. Samen sterker in lokale & regionale media Inhoudsopgave Algemeen Altijd in verbinding met uw doelgroep 4 Jaarkalender 7 Gericht op Print 8 Tarieven

Nadere informatie

Van een magazine met een oplage van stuks is het volgende bekend:

Van een magazine met een oplage van stuks is het volgende bekend: opgave 1 Van een magazine met een oplage van 7.600 stuks is het volgende bekend: 10% van de exemplaren wordt niet verspreid. Het aantal meelezers per exemplaar bedraagt 0,6 Het magazine heeft een bereik

Nadere informatie

Omroep MAX. Factsheet MAX Magazine

Omroep MAX. Factsheet MAX Magazine Omroep MAX Factsheet MAX Magazine ANWB Media en MAX Magazine Senioren worden steeds vitaler. Blijven langer zelfstandig. Staan midden in het leven. Omroep Max, de omroep voor 50-plussers, begrijpt dat

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017:

Mediabereik Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: 1 Bereikte media Ereveld Vol Leven 2017: Dit jaar hebben we duidelijk gezien dat het aantal bezoekers aan Nationaal Ereveld Loenen enorm toeneemt na de publiciteit in dag- en weekbladen en de TV uitzending.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Bijna niet te geloven, maar iedereen leest. Uniek in Nederland!

Bijna niet te geloven, maar iedereen leest. Uniek in Nederland! Bijna niet te geloven, maar iedereen leest Uniek in Nederland! Het is bijna niet te geloven, maar iedereen leest Brabants Centrum! Brabants Centrum is al 70 jaar dé krant van Boxtel met een bereik van

Nadere informatie

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager

Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Print & Tablets A healthy future together. Nancy Detrixhe, Research Manager Tijdschriften lezen. Totale consumptie van magazine content stijgt. Since I began reading magazines in electronic form,

Nadere informatie

JAARRAPPORT NETTO MEDIABESTEDINGEN

JAARRAPPORT NETTO MEDIABESTEDINGEN JAARRAPPORT NETTO MEDIABESTEDINGEN VOORPUBLICATIE MEI 2014 INHOUD INTRODUCTIE NETTO MEDIABESTEDINGEN PER MEDIUMTYPE, 2012-2013 MARKTAANDELEN, 2012-2013 VERANTWOORDING CIJFERS CRITERIA BETROUWBAARHEIDSINDICATIE

Nadere informatie

Reclame-investeringen 2015 Q Q4 (Nationaal)

Reclame-investeringen 2015 Q Q4 (Nationaal) Reclame-investeringen 2015 Q4 2014 Q4 (Nationaal) Tijdens het vierde kwartaal van dit jaar werd er voor 1.184 miljoen euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 4,70% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Voor ouders met schoolgaande kinderen

Voor ouders met schoolgaande kinderen Lezersprofiel J/M voor Ouders september 2013 Gemiddeld bereik: Totaal betaalde gerichte oplage: Totaal verspreide oplage: 171.000 mannen en vrouwen, 13 jaar en ouder 31.609 exemplaren 37.457 exemplaren

Nadere informatie

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong?

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong? Ieder jaar weer worden er voor het Continu Luisteronderzoek ongeveer 17. personen geworven, een mooie landelijke representatieve steekproef. Ruim tweederde van deze personen wordt telefonisch een korte

Nadere informatie

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005 Young Votes KLO Informatie & advies Rob van Stuivenberg 23 januari 2005 Onderzoeksverantwoording Young Votes uitgevoerd door De Vos en Jansen uit Nijmegen Online onderzoek onder 520 jongeren van 15-34

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Introductie HOI 2.0 George Bohlander Directeur HOI

Introductie HOI 2.0 George Bohlander Directeur HOI Introductie HOI 2.0 George Bohlander Directeur HOI HOI presentatie Basics HOI Belang van HOI voor de markt Marktsituatie print HOI 2.0 Digitaal: Nieuwe digitale opzet Print: Décomplexering HOI, Instituut

Nadere informatie

ANNELIES HOOFDREDACTEUR

ANNELIES HOOFDREDACTEUR SALESKIT 2017 HOOFDREDACTEUR ANNELIES Op de redactie van Beau Monde borrelt het van de originele ideeën over trends, style, fashion, beauty en celebrity. Moeiteloos vullen wij 17 edities per jaar. Met

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Using Media 30 november 2010

Using Media 30 november 2010 Using Media 30 november 2010 Lesprogramma Using Media (3 STP) Week 1 8 nov Inleiding, medialandschap en ontwikkelingen Week 2 15 nov Doelgroepen en bereik Week 3 22 nov Mediabestedingen en kosten Week

Nadere informatie

HET MAGAZINE DENNIS MAGAZINE MEDIAKIT 2013-2014

HET MAGAZINE DENNIS MAGAZINE MEDIAKIT 2013-2014 HET MAGAZINE Eindelijk een mannen lifestyle magazine dat je dacht nooit te krijgen LEZERSPROFIEL Waarom Dennis? In de jaren 70 tot 80 was DENNIS een populaire naam. In Nederland zijn er circa 40.000 mannen

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 MEER JONGEREN FREELANCEN 5 OMZET FREELANCERS STIJGT 6 OMZET HAAGSE FREELANCER BLIJFT ACHTER OP REST VAN

Nadere informatie

Minder nieuws voor hetzelfde geld?

Minder nieuws voor hetzelfde geld? www.nieuwsmonitor.net Minder nieuws voor hetzelfde geld? Van broadsheet naar tabloid Meer weten? Onderzoekers Nieuwsmonitor Carina Jacobi Joep Schaper Kasper Welbers Kim Janssen Maurits Denekamp Nel Ruigrok

Nadere informatie

sluitingsdatum 19 JANUARI 02 FEBRUARI 09 FEBRUARI 16 FEBRUARI 13 MAART 20 MAART 15 APRIL 07 MEI 15 MEI 15 JUNI 13 JULI 20 JULI 10 AUGUSTUS

sluitingsdatum 19 JANUARI 02 FEBRUARI 09 FEBRUARI 16 FEBRUARI 13 MAART 20 MAART 15 APRIL 07 MEI 15 MEI 15 JUNI 13 JULI 20 JULI 10 AUGUSTUS 2015 tarieven kalender NUMMER verschijning 127 MAART 18 FEBRUARI (week 08) 19 JANUARI (week 04) 23 JANUARI (week 04) LINDA.MODE 03 MAART (week 10) 02 FEBRUARI (week 06) 06 FEBRUARI (week 06) LINDA.MEIDEN

Nadere informatie

Amnet iprospect Seminar

Amnet iprospect Seminar Amnet iprospect Seminar Tim van der Bilt 31th May 2012 Inhoud Evolutie in media-inkoop Het display landschap Real-time bidding vereenvoudigd Amnets plaats in het RTB landschap Technologie achter Amnet

Nadere informatie

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 Buitenhof 34 2513 AH Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl 3931161 Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd aan de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Chapman Events (Michael Chapman) (order ID 61627-7851) EventMonitor. Q2 2013.

Chapman Events (Michael Chapman) (order ID 61627-7851) EventMonitor. Q2 2013. EventMonitor. Q2 2013. Over EventMonitor EventMonitor is de eerste barometer voor de Belgische en Nederlandse evenementenbranche. Het is een representatieve benchmark voor organisatoren, evenementenbureaus,

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Top 100 online titels nader bekeken

Top 100 online titels nader bekeken DDMM Nieuwsbrief 3, augustus 2014 Effecten WK Voetbal TV en Online Video Top 25 merken Over het DDMM- onderzoek 3 4 6 8 Top 100 online titels nader bekeken Sinds de metingen van DDMM zijn er voor de Nederlandse

Nadere informatie

'Beraken van Nieuwe Nederlanders'

'Beraken van Nieuwe Nederlanders' bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl 'Beraken van Nieuwe Nederlanders'

Nadere informatie

04 Factsheet Kamperen

04 Factsheet Kamperen 04 Factsheet Kamperen ANWB Media en Kamperen Dankzij 130 jaar ANWB kennen we kampeerders door en door. We weten waar ze zijn, waar ze heen gaan en welk kampeermiddel ze gebruiken. En hoe hun harten te

Nadere informatie

ANNELIES HOOFDREDACTEUR

ANNELIES HOOFDREDACTEUR SALESKIT 2016 HOOFDREDACTEUR ANNELIES Op de redactie van Beau Monde borrelt het van de originele ideeën over trends, style, fashion, beauty en celebrity. Moeiteloos vullen wij 17 edities per jaar. Met

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 5

handel en verkoop CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 5 handel en verkoop CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 5 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Hypotheken update Q1 2015

Hypotheken update Q1 2015 Hypotheken update Q1 2015 Hypotheekmarkt presteert wederom goed IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate informeren wij u

Nadere informatie

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten Februari 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het

Nadere informatie

2016 TARIEFKAART. x (x ) = CAMPAGNEPRIJS PRINT ONLINE

2016 TARIEFKAART. x (x ) = CAMPAGNEPRIJS PRINT ONLINE 2016 TARIEFKAART TMG heeft per dag verschillende touchpoints met consumenten. Zo n 7 miljoen verschillende Nederlanders bedienen we per dag met onze media middels de verschillende platforms en devices.

Nadere informatie

IP72 Brabants Dagblad. Analyse

IP72 Brabants Dagblad. Analyse IP72 Brabants Dagblad Analyse 01 Organisatie Bij Brabants Dagblad BV werken ongeveer 400 personen, waarvan bijna de helft bij de redactie, 100 bij advertentie-exploitatie, 70 bij oplage en 30 bij overige

Nadere informatie

Dé plek om te praten over alles wat je op TV hebt gezien

Dé plek om te praten over alles wat je op TV hebt gezien Dé plek om te praten over alles wat je op TV hebt gezien : Dit is pas een site die echt alles heeft. Copyright: Disney ABC Television Alles over televisie is het unieke, interactieve platform

Nadere informatie

MY MAGZINE. Onderzoek. Jessica van de Geer, MR1A, 20237

MY MAGZINE. Onderzoek. Jessica van de Geer, MR1A, 20237 MY MAGZINE Onderzoek Jessica van de Geer, MR1A, 20237 5 TIJDSCHRIFTEN 1. STARS 2. CosmoGirl 3. 100% NL 4. Girlz! 5. Quest 6. Voorbeeld 7. Infosheet coverartikel STARS A. Omdat, het er kleine en compact

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

De Telegraaf De feiten

De Telegraaf De feiten Platform Dagblad De Telegraaf Website Telegraaf.nl De Telegraaf Mobiel De Telegraaf Tablet De Telegraaf Glossy s Specials Redactionele pijlers Nieuws Sport Finance Entertainment Informatie en reserveren

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

RICHTLIJNEN INDELEN NIEUWE TITELS

RICHTLIJNEN INDELEN NIEUWE TITELS RICHTLIJNEN INDELEN NIEUWE TITELS Bij het indelen van nieuwe titels wordt eerst op mediumhoofdgroep-/mediumtype-niveau bepaald of een titel onder publiekstijdschriften, sponsored magazines of vakbladen

Nadere informatie