J.R. Wolthaus, dominee te Zoeterwoude. Hij nam 8 januari 1995 afscheid om zich daarna als dominee te gaan vestigen in Leiden (Vredeskerk).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1979-1995 J.R. Wolthaus, dominee te Zoeterwoude. Hij nam 8 januari 1995 afscheid om zich daarna als dominee te gaan vestigen in Leiden (Vredeskerk)."

Transcriptie

1 1978 October: Minister Gardeniers van CRM opent het multifunctioneel gebouw De Eendenkooi. November: Dominee S. Schoch neemt afscheid van de Hervormde gemeente. (zie ook 1970) November: Het gebouw De drie eendjes bezwijkt onder de slopershamer. Een stukje folklore is teneinde gegaan. December: Bas de Jeu - een Meerburger in hart en nieren - wordt voor het voetlicht gehaald; hij brengt namelijk al 40 jaar dag-in dag-uit groente en fruit rond Gemeenteraadsverkiezingen: CDA 8 zetels 1 winst PZ 3 zetels ongewijzigd VVD 2 zetels 1 verlies Het CDA en de VVD leveren elk een Wethouder. De Dorpskerk wordt gerenoveerd. Begin met de bebouwing van de gronden van het afgebroken complex van de Goede Herder. De Koninklijke Grofsmederij wordt failliet verklaard. Hieraan voorafgaande werd het bedrijf tevergeefs bezet door de werknemers Pater F.W. Bull o.s.c., pastoor en deken van Zoeterwoude. Pater A. Lamot blijft tot 1986 deel uitmaken van het pastorale team van de parochie St. Jans Onthoofding J.R. Wolthaus, dominee te Zoeterwoude. Hij nam 8 januari 1995 afscheid om zich daarna als dominee te gaan vestigen in Leiden (Vredeskerk) Maart: Er wordt een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden voor de realisatie van de woon- en leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten Swetterhage. Het karwei moet in drie jaar klaar zijn. Juli: Juf Toos Schouten, van de Aloysiusschool, neemt na 42 jaar afscheid van het onderwijs. Augustus: Jan Wingelaar neemt afscheid als gemeentesecretaris. October: Ingebruikname van de kleuterschool Hummelhof en de Klaverweidenschool De polders maken als bestuurslichamen plaats voor waterschappen. De Zoeterwoudse polders worden opgenomen in: -- Waterschap de Ommedijck. Alle polders ten Westen van de Weipoortse Vliet gaan hiertoe behoren. -- Waterschap de Noordwoude. Alle overige polders in Zoeterwoude gaan hiertoe behoren. Gevolg is dat na eeuwen de Oostbroekpolder en de Westbroekpolder weer gescheiden gaan worden. Begin van het ruilverkavelingsplan Rijnstreek Zuid. De Meerburgkerk wordt gerestaureerd. De Noordbuurtseweg wordt opgeknapt. De Burmaadse Verlaat (schutsluisje) wordt gesloopt Bert Kruithof gemeentesecretaris. Hij overlijdt op 29 januari Ing. A.J.M. Houdijk, burgemeester te Zoeterwoude September: Oprichting Buurthuis "De Weipoort". September: Oprichting Schaakvereniging Zoeterwoude-Dorp. 31 October: Opening van het politiebureau aan de Noordbuurtseweg December: De 21-jarige Rick van Rijt redt drie mensen uit een auto die door de gladheid in het water van de Noordbuurtsevaart zijn terechtgekomen. Hij zal hiervoor in mei 1983 onderscheiden worden door het Carnegie Heldenfonds. De woningbouw in de wijk Vogelweide wordt afgerond Februari: De Zoeterwoudse missionaris Jo Bosman (66) overlijdt in Indonesië. Maart: Gedeputeerde mevrouw Drs. I. Günther stelt het woonwagenkampje aan de Noordbuurtseweg officieel in gebruik. 20 Juli: Zoeterwoude verwelkomt haar 8.000e inwoner. September: Opening van het winkelcentrum aan de Dorpsstraat. Helaas betekende dit ook het verlies van een historisch belangrijk dorpsgezicht. 3 September: Officiële opening van de provinciale omleidingsweg, de provincialeweg

2 Leiden - Zoetermeer (Burg. Detmersweg), door gedeputeerde Jansen. 4 September: Opening van "Suetanborgh", de oudheidkamer van de Stichting "Oud Zoeterwoude". (Bron: Suetan nr. 45) 11 September: Officiële opening van het sport- en recreatiecentrum de Klaverhal. 15 October: Officiële opening van "Swetterhage", woon- en leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten, door Prinses Juliana. 15 November: De Buurtbus maakt haar eerste rit. Begin van de woningbouw in de Blankaartpolder Uitslag gemeenteraadsverkiezingen: Christen Dem. Appel 6 zetels verlies 2 Progressief Zoeterwoude 4 zetels winst 1 V.V.D. 3 zetels winst 1 Het C.D.A. en de V.V.D. leveren elk een wethouder. Mevrouw Graniewski - Wijnands is de eerste vrouwelijke wethouder Juni: Officiële opening van het Muziekcentrum, het voormalige patronaatsgebouw aan de Schenkelweg. Aan de Hoge Rijndijk nemen twee winkelbedrijven (Casba en Leski) het initiatief voor het openen van een meubelboulevard Juni: 100-jarig bestaan van het schildersbedrijf Van Gent aan de Dorpsstraat. Juli: De bekende bakkerij van Hein v.d. Meer aan de Zuidbuurtseweg wordt opgeheven. De allerlaatste echte ouderwetse bakfiets verdwijnt uit het dorpsbeeld. Augustus: De Weipoort wordt aangesloten op de riolering. 22 Augustus: Oud-gemeentesecretaris H. Friebel overlijdt. Hij was de eerste voorzitter van S.J.Z. 23 November: Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van een fietspad langs de Nieuweweg. In het kader van de ruilverkaveling komt er vanaf de Miening een insteekweg gereed, de Laan van Oud Raadwijk. Enkele jaren later worden hier een tweetal boerderijen gebouwd. Begin nieuwbouw op Meerburg. De Weipoort wordt op het rioolnet aangesloten Januari: De heer Leen van der Geest overlijdt. Hij was 22 jaar voorzitter van S.J.Z. 16 Januari: Mevr. M.A. van Leeuwen -van Nierop ontvangt het verzetsherdenkingskruis. (Bron: Leids jaarboek 1986) 4 Mei: De arts Wybo Kortmann ontvangt het verzetsherdenkingskruis. (Bron: Leids jaarboek 1986) Juni: Joop Vink neemt afscheid als hoofd van de Aloysiusschool en het onderwijs. De fusieschool ontstaan uit een samengaan van de Aloysiusschool / Zonnegaardecombinatie en de Sjaloomschool / Hummelhof-combinatie krijgt de naam basisschool Westwoud. De reeds bestaande combinaties waren een aanzet tot de vorming van de basisschool (4 tot 12 jarigen) Juli: Nabij de Papeweg wordt een officiële carpoolplaats in gebruik genomen. Augustus: Bij de woningbouwvereniging Willibrord gaat de vlag in top want Lindenlaan 21 is de 500e woning die sinds de oprichting in 1946 wordt opgeleverd. Augustus: De heer Jan van der Ploeg, nestor van de woningbouwvereniging Willibrord en 31 jaar lid van de gemeenteraad voor de K.V.P., wordt als eerste inwoner van Zoeterwoude benoemd tot ereburger. September: De basisschool Corbulo wordt officieel geopend. Aan de Hoge Rijndijk wordt de Protestants Christelijke basisschool Klimop geopend October: Oud-burgemeester J.A. Detmers overlijdt op 70-jarige leeftijd. Hij was bestuurslid en mede-oprichter van de stichting Oud Zoeterwoude. (Bron: Leids jaarboek 1987) Voor de Groote Westeindsche Polder wordt aan de Stompwijkse Vaart een nieuw vijzelgemaal gebouwd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen blijft alles hetzelfde: Christen Dem. Appel 6 zetels Progressief Zoeterwoude 4 zetels V.V.D. 3 zetels Het C.D.A en de V.V.D. blijven elk een wethouder leveren 1987 Februari: Henk v.d. Hoeven van de Hoge Rijndijk wordt benoemd tot ereburger van de gemeente Zoeterwoude. Hij heeft grote verdiensten op zijn naam staan voor o.a.

3 de bejaardensociëteit Meerburg en het Oranje Comité en niet te vergeten koster van de Meerburgkerk. 13 Mei: Opening van de nieuwe Openbare Bibliotheek in de voormalige Aloysiusschool aan de Schenkelweg. 5 Juni: De heer C.J. van Leeuwen, woonachtig aan de Geerweg, wordt benoemd tot ereburger van de gemeente Zoeterwoude. Hij was o.a. 24 jaar raadslid voor de K.V.P. Verder was hij vele jaren lid van het bestuur van de ijsclub, waarvan 10 jaar als voorzitter. 9 October: Mandy de Jong wereldkampioene taekwondo. (Bron: Leids jaarboek 1988) Graanhandel van der Poel in de Weipoort gesloten Februari: Peter v.d. Velde wereldkampioen short-track. April: Uitbreiding begraafplaats in de Zuidbuurt met plaats voor 550 graven. 30 Juli: De Kruisheer Pater Peters Weem (72) van 1962 tot 1978 werkzaam in Zoeterwoude overlijdt in Nijmegen. 4 September: Zoeterwoude verbetert het wereldrecord stoelendans. Met 6161 stoelen werd dit record vastgelegd in het Guiness Book of Records. In de parochie St. Jans Onthoofding komt de eerste vrouwelijke pastoraalwerkende (Mevr. Th. Dingjan - Zonneveld) in functie. Na het verstrijken van de officiële termijn treedt pastoor Schlatmann (Meerburgparochie) af als deken van Leiden. Aan de Hoge Rijndijk wordt voor het eerst een huisartsenpraktijk (dokter Poot) gevestigd Januari: Massaal afscheid van dokter Wybo Kortmann na een loopbaan als huisarts van maar liefst 54 jaar. Dokter K.J. Mikulski neemt zijn praktijk over. 19 Februari: De heer H.J.C. Paardekooper wordt benoemd tot ereburger van de gemeente Zoeterwoude. Hij verwierf vooral bekendheid door zijn activiteiten op het gebied van de muziek -dirigent van het kinderkoor en het gemengdkoor van de Christus Dienaarkerk in de R.K. Parochie - Verder was hij bestuurslid van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) en voorzitter van het Muziekcentrum. 25 Februari: Pastoor F.W. Bull neemt afscheid als deken van het dekenaat Zoeterwoude. Hij draagt zijn taak over aan H. van Zoelen, de deken van Alkemade. 28 Februari: Startsein voor de reconstructie van de Weipoortseweg en de Ommedijkseweg waarbij ook een vrijliggend fietspad wordt aangelegd. 21 Maart: De eerste paal voor de nieuwbouw van Huize Emmaus wordt geslagen. 1 Juli: 110 jaar geleden vestigde Dorus van Cassel zich als bakker in Zoeterwoude. Nu draagt zijn kleinzoon Jan van Cassel de zaak over aan C. van Veen. 12 Juli: De heer J. (Jaap) van Leeuwen wordt benoemd tot ereburger van de gemeente Zoeterwoude wegens zijn grote verdiensten, op allerlei gebied, voor de Zoeterwoudse gemeenschap. 16 Juli: Pastoor F.W. Bull o.s.c. neemt afscheid van de parochie St. Jans Onthoofding. De Protestants Christelijke basisschool Klimop (H.R.) wordt weer gesloten October 1989 tot 15 november 1992 pater Dr. R.G.A. van Lieshout ofm, pastoor te Zoeterwoude parochie St. Jans Onthoofding. Hij overlijdt op 31 december 1992 (64 jaar) Januari: Integratie van de waterschappen Noordwoude en de Ommedijk tot het waterschap "Meer en Woude". Februari: 25 Zoeterwoudse schaatsenrijders nemen deel aan de alternatieve elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. 3 Februari: De duivenvereniging De Kerkduif betrekt een nieuw clubhuis op sportpark Haasbroek. 15 Februari: Jan van Gent, bestuurslid en mede-oprichter, van de stichting Oud Zoeterwoude wordt, bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van deze Stichting, gehuldigd door burgemeester Houdijk. De burgemeester overhandigde hem een wandbord met inscriptie wegens zijn inzet en grote verdiensten voor de Stichting. 16 Februari: R. Hogenelst neemt afscheid als voorzitter van de voetbalvereniging Meerburg. Hij werd benoemd tot ere-bestuurslid van de vereniging en ontving de zilveren spelden van verdienste van de KNVB en van de NKS. 6 April: Pater Jan Rekelhof, missionaris in Kameroen, plotseling overleden. Hij was 73 jaar en priester sinds juli April: De Wethouders H.S. Graniewski - Wijnands (VVD) en A.R. v.d. Heijden

4 (CDA) nemen afscheid en beëindigen hun politieke loopbaan in Zoeterwoude. Zij worden opgevolgd door A. Ringersma (PZ) en R. Hogenelst (CDA). 30 Mei: Mevr. A. Versteegen - van Wilsum (77) en de heer C. Berg (74) ontvangen de eremedaille in zilver uit handen van burgemeester A. Houdijk, omdat zij zich veertig jaar inzetten in het bestuur van het Comité Bejaardenreis Zoeterwoude. De heer Berg als voorzitter en mevrouw Versteegen als bestuurslid. Juni:Het voorste deel van het oude gemeentehuis aan de Noordbuurtseweg valt onder de slopershamer. 10 Juli: Scheepswerf Westhof bestaat 200 jaar. De huidige eigenaar, Piet Westhof, ontving de versierselen behorende bij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau in zilver en een zeldzame onderscheiding van de Kamer van Koophandel. 16 September: Pater Seb. van Beurden o.s.c. viert zijn 50-jarig priesterfeest in de St. Jan. 2 November: Wethouder R. Hogenelst overhandigt de sleutels aan de eerste bewoners in Bloemenweide. 1 December: Henk van den Berg overlijdt op 67 jarige leeftijd. Hij was bijzonder actief in de gemeente rond de Dorpskerk. Meer dan 35 jaar bespeelde hij het orgel in deze monumentale kerk en ongeveer even lang verzorgde hij Ons Blad (mededelingenblad van de gemeente rond de Dorpskerk). Bovendien was hij in het verleden secretaris en ook voorzitter van het Oranje Comité. Hij zette zich bijzonder in voor de oecumene. Hij overleed in de kapel van Huize Emmaus tijdens de voorbereiding van een Adventsvesper. In de Drooggemaakte Geer en Kleine Blankaartpolder wordt een nieuw watergemaal in gebruik genomen waardoor de familie van Marwijk na bijna 125 jaar geen zorg meer hoeft te besteden aan de waterbeheersing in dit gebied Maart: Ingebruikname van Het Graalhuis, naast de St. Jan in de Zuidbuurt, door de Stichting Het Graalhuis. Deze Stichting zal zich bezighouden met de verkoop van 2e hands spullen ten bate van klein-schalige projecten in de Derde Wereld of in andere landen. 19 April: Anton Paardekooper Nederlands kampioen kaasmaken. (Bron: Leids jaarboek 1992) 2 Juni: Koos van der Geest treedt na 40 sterritten af als voorzitter van het Comité Sterrit. 15 Juni: Sigarenmagazijn t Hoekje, aan de Schenkelweg, sluit na ruim 60 jaar definitief haar deur. 9 September: Twee karakteristieke huisjes aan het begin van het Watertje worden gesloopt. Deze woningen stonden niet op de lijst van monumenten, maar ze waren wel dorpsgezicht bepalend bij de Bakkersbrug. 12 September: Opening van het vernieuwde gemeentehuis aan de Noordbuurtseweg. Kosten f ,-- (Bron Suetan nr. 82) October: Zoeterwoude begint met het gescheiden ophalen van huis- en tuinafval. 31 December: Sluiting van de laatste benzinepomp in het dorp (beheerder Jan v.d. Ploeg) als gevolg van de scherpere milieu-eisen. Het ruilverkavelingsproject Rijnstreek Zuid wordt afgerond. Het veevoederbedrijf van Niekerk houdt op te bestaan januari: Zoeterwoude telt inwoners en woningen. (Bron: Suetan nr. 88) 26 januari: De Zoeterwoudse missionaris pater Han Vaneman overleden (Bron: Suetan nr. 88) 2 februari: Jeroen Straathof in Warschau wereldkampioen schaatsen bij de junioren. (bron: Suetan nr. 88) 24 maart: Zuster Theodosia (87), oud-directrice Huize Emmaus, overleden. (Bron Suetan nr. 88) 19 juni: Zilveren priesterfeest Frans v.d. Poel en gouden priesterfeest van zijn oom Frans v.d. Poel in de Meerburgkerk. (Bron Suetan nr. 88) 20 september: Het tijdperk van de paters Kruisheren (sedert 1926 actief in Zoeterwoude) wordt afgesloten. Vertrek van de paters S. van Beurden en F. Hulskamp naar Uden. 1 October: Wordt begonnen met de aanleg van de busbaan en verlenging van het fietspad vanaf de Westeindseweg naar de Stompwijkseweg. Kosten f ,--. October worden in de Geerpolder de laatste nog aanwezige telefoon- en electriciteitspalen verwijderd. 14 November: Na 84 jaar en edities wordt de Leidsche Courant opgeheven. Gerard van der Hoeven neemt na 22 jaar afscheid als correspondent voor het Zoeterwouds nieuws. (Bron Suetan nr. 88)

5 16 November: A.C.J. Duindam neemt na 13 jaar afscheid als voorzitter van de Stichting "Oud Zoeterwoude". De heer J.J. Baart neemt zijn taak over. De heer Duindam wordt tot ere-voorzitter benoemd. (Bron: Suetan nr. 88) 17 November: Cornelia Belt (Kee) viert in Huize Emmaus haar 100ste verjaardag. (Bron: Suetan nr. 88) 17 November: Fietsbrug over de Weipoortse Vliet, Weddepad en Broekweg gereconstrueerd. Openstelling door Gedeputeerde Jansen en Wethouder A. Ringersma. 21 November: Officiële heringebruikname van de Dorpskerk na de restauratie (gestart op 1 april 1991, kosten f ,--) door Burgemeester ing. A. Houdijk. 28 November: Pastoor H.P.R.A. van der Plas, geïnstalleerd als pastoor van de parochie St. Jans Onthoofding te Zoeterwoude. (Vanaf september 1994 tevens pastoor te Stompwijk) Januari: Zoeterwoude telt inwoners en woningen. (Bron: Suetan nr. 92) Januari: Zoeterwoude komt tijdelijk zonder fietsenmaker door het opheffen van "Het Wapen Van Zoeterwoude" van Theo Steijn. (bron: Voorsch. Courant "Ho-Even" 14 januari 1993) April: de restauratie van de Dorpskerk is nu compleet met het voltooien van de restauratie van de gemeentelijke toren van de kerk. 19 April tot 25 juli: De jaar oude brug over de Weipoortse Vliet en Noord Aa wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe brug. 25 Juli wordt de nieuwe brug in gebruik genomen. (bron: Leids Dagblad 16 april 1993) 9 Mei: Voor het eerst sinds vele jaren nestelt er weer een ooievaarspaar in Zoeterwoude. Nu bij de boerderij van de familie van Rijn, Geerweg 7. Drie jongen geboren! 28 Mei: De woningbouwvereniging "Willibrord" draagt haar 600ste woning over. (Lisdoddepad 9) (bron: Leids Dagblad 29 mei 1993) 12 Juli: Missionaris Anton Vaneman, werkzaam in Pakistan, 40 jaar priester. (Bron: Suetan nr. 92) 5 Augustus: Jan v.d. Helm op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was secretaris, voorzitter en ere-voorzitter van de tafeltennisvereniging (PIT/T.T.Z.).(bron: Voorsch. Courant 12 augustus 1993) 1 September: Opening van provinciaal fietspad vanaf de Ommedijkseweg langs de rijksweg N11 naar fietspad 85 bij woonwijk Groenendijk in Hazerswoude. (bron: Voorsch. Courant 9 september 1993) September: Missieveiling in Muziekcentrum levert f ,-- op. Die avond wordt de magische grens van één miljoen gulden overschreden! (Bron: Suetan nr. 92) 22 November: De Buurtbus vervoert haar e passagier. (Bron: Suetan nr. 92) Carrosseriebedrijf Deckers verplaatst haar Leidse vestiging naar het industrieterrein Grote Polder (zie 1954). Vervolgens gaat het bedrijf failliet. Kort daarna wordt de Zoeterwoudse vestiging als Deckers Carrosseriefabriek B.V. weer voortgezet. Aan de Rijndijk wordt de laatste benzinepomp in Zoeterwoude gesloten. 7 December: Herman Timmerman, Oranje Comité Rijndijk, eerste "Vrijwilliger van het jaar" (Bron: Suetan nr.92) Januari: Zoeterwoude telt inwoners en woningen (Bron: Suetan nr. 96) 1 Januari: Fusie tussen de Rabobank Stompwijk - Zoeterwoude en Hazerswoude - Koudekerk onder de nieuwe naam Rabobank Rijn en Wouden. Het hoofdkantoor komt in Zoeterwoude. 10 Januari: De heer G.A. van Schooten ontvangt "Draaginsigne Gewonden" (Bron: Suetan nr. 96) 13Januari: Jan Versteegen, Weipoortseweg 73, Nederlands kampioen Leidse kaas maken (Bron: Suetan nr. 96) 14 Januari: "Juffrouw" Toos Schouten, voormalige onderwijzeres Aloysiusschool, overlijdt op 78 jarige leeftijd (Bron: Suetan nr. 96) 18 Januari: Ouderen Infopunt in Huize Emmaus van start (Bron: Suetan nr. 96) 27 Januari: Gemeente Zoeterwoude woedend op Leiden als blijkt dat Leidse ambtenaren in de Zoeterwoudse Grote Polder metingen verrichten (Bron: Suetan nr. 96) 29 Januari: Gemeentesecretaris Bert Kruithof, 55 jaar, overlijdt plotseling tijdens het spelen van een partijtje tennis (Bron: Suetan nr. 96) 10 Februari: Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Zoeterwoude ingesteld (Bron: Suetan nr. 96) 16 Februari: Jeroen Straathof wordt 9e op de meter schaatsen tijdens de Olympische spelen in Hamar. (Bron: Suetan nr. 96)

6 2 Maart: Gemeenteraadsverkiezingen: CDA 5 zetels verlies 1 PZ 5 zetels ongewijzigd VVD 3 zetels winst 1 Het CDA en de Progressieven leveren elk een Wethouder. (R. Hogenelst en A. Ringersma) (Bron: Suetan nr. 96) April: C.P.J. (Kees) Paardekooper (70), mede-oprichter en bestuurslid van de stichting Oud Zoeterwoude, overlijdt. Hij heeft, naast zijn vele andere geschiedkundige activiteiten, in 24 jaar tijd ruim 28 publicaties verzorgd in Suetan. 29 April: Opening Cascade, het onderkomen van jongerenvereniging Utopia in het voormalige instructiezwembad op Sportpark Haasbroek (Bron: Suetan nr. 96) 29 April: Tijdens lintjesregen ontvangen de heren Piet Loos, Panc van Mil en Wim Vink een eremedaille Oranje Nassau (Bron: Suetan nr. 96) 2 Juni: Gemeenteraad benoemd drs. Leo 't Hart tot Gemeentesecretaris van Zoeterwoude (Bron: Suetan nr. 96) 21 Oktober: Oudste inwoner van Zoeterwoude, mevrouw C. Belt, Huize Emmaus, overlijdt op 101-jarige leeftijd (Bron: Suetan nr. 96) 4 November: Wethouder R. Hogenelst opent dagopvang in Huize Emmaus (Bron: Suetan nr. 96) 10 November: Langs de spoorlijn wordt tussen de snelweg A4 en de Burgemeester Smeetsweg de nieuwe rijksweg 11 geopend, waardoor de Hoge Rijndijk van veel autoverkeer ontlast wordt. (Bron: Suetan nr. 96) 7 December: Corrie Baart -Paardekooper, op voordracht van de "Openbare Bibliotheek Zoeterwoude-Dorp", "Zonnebloem Zoeterwoude-Dorp" en "Christus Dienaarkoor", uitgeroepen tot "Vrijwilligster van 1994" (Bron: Suetan nr. 96) 27 December: Laatste radio-uitzending Zoeterwoude Lokaal (Bron: Suetan nr. 96) Januari: Zoeterwoude telt inwoners (4.182 vrouwen, mannen) en woningen. (Bron: Suetan nr. 100) 4 Februari: IJsclub Zoeterwoude bestaat 100 jaar. De club krijgt Koninklijke erepenning. Uitreiking eerste exemplaar jubileumboek. (Bron: Suetan nr. 100) 5 Februari: Judith Straathof Nederlands kampioene schaatsen op sprint junioren - B. (Bron: Suetan nr. 100) 12 Februari: Stichting "Oud Zoeterwoude" bestaat 25 jaar (festiviteiten op 11 februari). Alle donateurs ontvangen de "Kroniek van Zoeterwoude" als jubileumgeschenk. Pand Dorpsstraat 21, Visser, onderscheiden met de Kees Paardekooperprijs. (Bron: Suetan nr. 100) 17 februari: Pastoor Van der Plas benoemd tot deken van de dekenaten Zoeterwoude en Alkemade. (Bron: Suetan nr. 100) 21 Maart: 25 jarig bestaan van de Christus Dienaarkerk. (viering 19 maart). (Bron: Suetan nr. 100) 22 Maart: Cor Janmaat wordt benoemd tot ere-voorzitter van de IJsclub Zoeterwoude. (Bron: Suetan nr. 100) 30 Maart: Zoeterwoude draagt oud-archief over aan Gemeente Archief Leiden. (Bron: Suetan nr. 100) 5 April: Jaap van Leeuwen ontvangt zilveren speld Katholieke Bond van Ouderen. (Bron: Suetan nr. 100) 8 April: Opening Wereldwinkel, Dorpsstraat 13. (Bron: Suetan nr. 100) 29 April: Bert van Bemmelen, Wim Meijer, Clemens Hokx en Jan van Gent koninklijk onderscheiden. (Bron: Suetan nr. 100) 5 Mei: Gezamenlijk bevrijdingsfeestontbijt in Klaverhal en Eendenkooi. Gasten uit Poolse zustergemeente Osieczna wonen festiviteiten bij. (Bron: Suetan nr. 100) 15 Mei: Ton Ringersma neemt afscheid als wethouder. (Bron: Suetan nr. 100) 18 Mei: Gemeenteraad benoemt Sjaak Stuijt tot wethouder. (Bron: Suetan nr. 100) 4 Juni: Pastoor Schlatmann neemt afscheid van de Meerburg-parochie en wordt ereburger van Zoeterwoude. (Bron: Suetan nr. 100) Juni: Hein van Nierop koninklijk onderscheiden. (Bron: Suetan nr. 100) 11 Juni: Start pelgrimstocht Fred Onderwater, Ilse Verweirder en ezel Lotje van Zoeterwoude naar Santiago de Compostella in Spanje over ca kilometer (ze zullen hun einddoel op 19 september bereiken). (Bron: Suetan nr. 100) 30 Juli: Christien Popma pakt met vier-zonder-stuurvrouw Europees roei-goud in Frankrijk. (Bron: Suetan nr. 100) 29 Augustus: Fotostudio Van Bemmelen geeft foto-gedenkboek "Zoeterwoude rond 1945" uit. (Bron: Suetan nr. 100) 1 September: Trimmersgilde S.J.Z. bestaat 25 jaar. (Bron: Suetan nr. 100) 17 September: Scouting viert 50-jarig bestaan en geeft een prachtig jubileumboek uit.

7 19 September: Start festiviteiten rond 50-jarig bestaan van S.J.Z. (Bron: Suetan nr. 100) 19 Oktober: Bij gelegenheid van de 100e geboortedag van de kunstschilder Bram van Velde wordt er een gedenksteen aangebracht bij zijn geboortehuis, Rijnstraat 22 (vroeger Hoge Rijndijk 265a). (Bron: Suetan nr. 100) 4 December: Willem van Boheemen uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar (Bron: Suetan nr. 100) 19 December: Uitgebreide renovatie van Zoeterwoude "Dorp - Zuid" beëindigd. (Bron: Suetan nr. 100) januari: Zoeterwoude telt inwoners (4.192 vrouwen, mannen) en woningen. (Bron: Suetan nr. 104) 1 januari: Door ijzel kent Zoeterwoude een rustige jaarwisseling. (Bron: Suetan nr. 104) 8 januari: Comité Tegen grootschalige bebouwing Grote Polder overhandigt handtekeningen aan de heer T. Jansen, lid van Gedeputeerde Staten en verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. (Bron: Suetan nr. 104) 28 januari: Judith Straathof derde op NK sprint (schaatsen) junioren-a. (Bron: Suetan nr. 104) 11 februari: Jeroen Straathof 2e (achter Rintje Ritsma) op meter NK (schaatsen ) afstanden in minuut. (Bron: Suetan nr. 104) 15 februari: John de Boer volgt Jan Straathof op als voorzitter van de St. Jans Fanfare. (Bron: Suetan nr. 104) 16 februari: Scouting neemt afscheid van haar bestuursleden Gerard van Cromvoirt en Wim Rijsbergen. Zij worden ere-lid. (Bron: Suetan nr. 104) 18 februari: Dominee Evert Jan de Wijer doet zijn intrede in de Hervormde Gemeente. (Bron: Suetan nr. 104) 5 maart: Oud Zoeterwoude presenteert "Middeleeuwse bouwkunst temidden van heiligen en pelgrims" door Gerard Paardekooper. (Bron: Suetan nr. 104) 5 maart: De Meerburg-kerk bestaat 100 jaar. (Bron: Suetan nr. 104) 15 maart: Gewapende overval op het postkantoor Jan van Banningstraat. (Bron: Suetan nr. 104) 16 maart: Jeroen Straathof eerste wereldkampioen op de meter in Hamar. Zijn tijd is minuut. (Bron: Suetan nr. 104) 21 maart: Woningbouwvereniging Willibrord bestaat 50 jaar. (Bron: Suetan nr. 104) 18 april: Magdalène en Nico Captein Nederlands kampioen boerenkaas maken. (Bron: Suetan nr. 104) 1 mei: Oud Zoeterwoude presenteert 100e uitgave van "Suetan". (Bron: Suetan nr. 104) 18 mei: Excursie Oud Zoeterwoude naar Vollenhove, Schokland en Urk. (Bron: Suetan nr. 104) juni: Frans de Graaf volgt Piet van Steijn op als voorzitter van de woningbouwvereniging Willibrord. (Bron: Suetan nr. 104) 27 juni: Minister de Boer, Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Milieuhygiëne, bezoekt Zoeterwoude en zegt steun toe tot behoud van de Grote Polder. (Bron: Suetan nr. 104) 3 september: Officiële opening van de verkeers-luwe Hoge Rijndijk. (Bron: Suetan nr. 104) 7 september: Officiële opening van het nieuwe hoofdkantoor van de RABObank aan de Kopperwetering 5. (Bron: Suetan nr. 104) 21 september: De biljartvereniging Rijnegom bestaat 50 jaar. (Bron: Suetan nr. 104) 22 september: Wethouder Hogenelst opent de tuinkamer van Huize Emmaus. (Bron: Suetan nr. 104) 28 september: Mevrouw J. Hulsbos-Lekx, Huize Emmaus, viert haar 100e verjaardag. (Bron: Suetan nr. 104) 5 oktober: Oud Zoeterwoude presenteert excursie naar Alkmaar en Broek op Langendijk. (Bron: Suetan nr. 104) 5 november: Kabinet kiest voor tracé Hoge Snelheids Lijn door Hazerswoude en niet door Zoeterwoude. (Bron: Suetan nr. 104) 16 november: Schipper Henk Oostdam overlijdt op 98-jarige leeftijd. (Bron: Suetan nr. 104) 26 november: Oud Zoeterwoude presenteert lezing "Vastgelegd voor het vergaat". (Bron: Suetan nr. 104) 2 december: Jacqueline Paardekooper, scouting, uitgeroepen tot vrijwilligster van het jaar. (Bron: Suetan nr. 104) Januari: Zoeterwoude telt inwoners (4.234 vrouwen, mannen) en

8 3.033 woningen. (Bron: Suetan nr. 108) 4 Januari: De volgende Zoeterwoudenaren volbrengen de 15 e Friese elfstedentocht: Henk de Boer, Boy van Dijk, Freek Feitsma, Irene Hilgersom, Aad van der Krogt, André van Leeuwen, Lidia van Leeuwen, Theo van Leeuwen, Wil van Leeuwen, Jack Luiten, Gerrit van der Meer, Tom van der Meer, Wim Olsthoorn, Jan van Rijn, Jan van der Salm, Sjaak Veldhuijzen, Jan Versteegen en Bart Wolters. (Bron: Suetan nr. 108) 18/19 Januari: Schaatsenrijdster Judith Straathof Nederlands kampioen sprint bij de junioren A. Ze wint alle afstanden. (Bron: Suetan nr. 108) 24 Januari: Judith Straathof sportvrouw van het jaar 1996,Jeroen Straathof sportman, eerste team Tennisvereniging Meerburg sportploeg en Tennisvereniging Meerburg Vereniging van het jaar. (Bron: Suetan nr. 108) 24/25 Januari: Schaatsenrijdster Judith Straathof wint bij de NK afstanden in de Uithof goud op de 500, en meter bij de dames senioren.(bron: Suetan nr. 108) 25 Januari: Jeroen Straathof wint in Davos wereldbekerwedstrijd meter en staat 1 e in het klassement. (Bron: Suetan nr. 108) 25 Januari: Burgemeester Houdijk onthult plaquette nabij Laan de Goede Herder ter herinnering aan klooster De Goede Herder. (Bron: Suetan nr. 108) 30 Januari: De gemeenteraad stelt 75 mille beschikbaar voor uitwerking Protocol met projectontwikkelaars Amvest en Bouwfonds voor ontwikkeling Grote Polder tot bouwlocatie. (Bron: Suetan nr. 108) 31 Januari: Burgemeester Houdijk neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tijdens een feestelijke manifestatie in de Klaverhal ontvangt de heer Houdijk een cheque voor reis naar Israël.(Bron: Suetan nr. 108) Februari: Mevrouw De Sutter Besters, voormalig burgemeester van Fijnaart en Heijningen, waarnemend burgemeester van Zoeterwoude.(Bron: Suetan nr. 108) 6 Februari: Gemeenteraad schrikt van 'wensenlijstje' projectontwikkelaars Amvest en Bouwfonds. (Bron: Suetan nr. 108) 8/9 Februari: Schaatsenrijdster Judith Straathof Nederlands kampioen allround bij de junioren-a. Zij wint de 500, en meter.(bron: Suetan nr. 108) 11 Februari: Martien van der Geest, bestuurslid IJsclub Zoeterwoude, lid van verdiensten van het district Sassenheim. (Bron: Suetan nr. 108) 17 Februari: Katholiek Vrouwengilde viert 70 e verjaardag.(bron: Suetan nr. 108) 27 Februari: Politiek stemt in met het plaatsen van een reclamezuil nabij rijksweg A4, opbrengst f ,- per jaar. (Bron: Suetan nr. 108) 11 Maart: Oud Zoeterwoude presenteert lezing door oudgereedschapverzamelaar Piet Anker met als thema "Stoeien met oud gereedschap".(bron: Suetan nr. 108) 11 Maart: Wethouder Rob Hogenelst (CDA) slaat eerste paal woningcomplex Eikenlaan.(Bron: Suetan nr. 108) 11 Maart: Comité tegen grootschalige bebouwing Grote Polder biedt petitie aan Tweede Kamer-commissie ruimtelijke ordening. (Bron: Suetan nr. 108) 14 Maart: Zilveren speld van Nederlands Christelijk Instituut Volkshuisvesting voor Jan van der Meer vanwege zijn grote verdiensten voor woningbouwvereniging Willibrord. (Bron: Suetan nr. 108) 20 Maart: Gemeenteraad heeft grote moeite maar stemt wel in met extra bedrag van f ,-- voor uitvoering protocol mat Amvest en Bouwfonds.(Bron: Suetan nr. 108) 27 Maart: Gemeenteraad in meerderheid akkoord met invoeren gedifferentieerd tarief voor ophalen afval. (Bron: Suetan nr. 108) April: Amsterdammer Ronald Mauer begint als gemeentesecretaris van Zoeterwoude. Hij is de opvolger van Leo 't Hart. (Bron: Suetan nr. 108) 1 April: Opening eerste Zoeterwoudse apotheek, voorlopig in een noodvoorziening op terrein Huize Emmaus. (Bron: Suetan nr. 108) 5 April: Gymnastiekvereniging SJZ viert 40-jarig bestaan. (Bron: Suetan nr. 108) 21 April: Zilveren jubileum Openbare Basisschool Corbulo. Oud-burgemeester Houdijk onthult een kleurrijke wandversiering. (Bron: Suetan nr. 108) 24 April: Gemeenteraad met 7 stemmen voor en 6 tegen akkoord met plaatsing grote reclamezuil nabij rijksweg A4. (Bron: Suetan nr. 108) 29 April: Oud-burgemeester A. Houdijk lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer W. Bosman ridder in de Orde van Oranje Nassau. (Bron: Suetan nr. 108) 14 Mei: Officiële opening Hofweg feitelijk heropening want de Hofweg was er vroeger ook al door Gedeputeerde Ted Jansen, wethouder Pex Langenberg van Leiden en wethouder Sjaak Stuijt van Zoeterwoude. Het is een fietspad tussen de Westeindseweg en het recreatiegebied Vlietland. (Bron: Suetan nr. 108)

9 7 Juni: Oud Zoeterwoude op excursie naar Veere en Middelburg.(Bron: Suetan nr. 108) 10 Juni: Kunstwerk "De Gouden Wieg" nabij de Industrieweg-Burgemeester Smeetsweg onthuld. (Bron: Suetan nr. 108) 24 Juni: Koningin benoemt mevrouw A. Koopmanschap, raadslid voor GroenLinks in de Amsterdamse Pijp, tot burgemeester van Zoeterwoude. (Bron: Suetan nr. 108) Juli: Installatie mevrouw A. Koopmanschap tot burgemeester van Zoeterwoude. (Bron: Suetan nr. 108) 3 Juli: Gemeenteraad stemt in met gedifferentieerd tarief afvoeren afval. (Gaat in op 1 april 1998). (Bron: Suetan nr. 108) 9 Juli: Op 77-jarige leeftijd overlijdt A.C.J. Duindam, ere-voorzitter en jarenlang excursieleider van Oud Zoeterwoude. (Bron: Suetan nr. 108) 23 Juli: Kerkelijk archief parochie St. Jan's Onthoofding officieel overgedragen aan Leids Archief. (Bron: Suetan nr. 108) 20 Juli: Warme zomer. Zwembad registreert bezoekers een dagrecord.(bron: Suetan nr. 108) 31 Juli: Missionaris Joop Vaneman viert 40-jarig priesterschap.(bron: Suetan nr. 108) 3 September: Oprichting Stichting GROTE POLDER GROENehart. (Bron: Suetan nr. 108) 6 September: EHBO-vereniging Lidwina viert 60 e verjaardag met een spectaculaire "Eerste hulp-demonstratie" in de Jan van Banningstraat. (Bron: Suetan nr. 108) 18 September: Gemeenteraad stelt f ,-- beschikbaar voor aanleg skatebaan op Loetheveld. (Bron: Suetan nr. 108) 24 September: Zoeterwoudenaar Jerôme van Dam, Hoge Rijndijk, voltooit de loodzware beklimming van de Kilimanjaro in het noordoosten van Tanzania.(Bron: Suetan nr. 108) 26 September: Handbalvereniging Fairplay neemt afscheid van oprichter Evert Hilhorst. Burgemeester Koopmanschap speldt hem koninklijke onderscheiding op.(bron: Suetan nr. 108) 9 Oktober: Raadzaal bomvol, 120 mensen, als gemeenteraad vergadert over toekomst Grote Polder. Veel commotie over protocol met Amvest en Bouwfonds.(Bron: Suetan nr. 108) 12 Oktober: Koster Cees Onderwater neemt afscheid van de parochie St. Jan's Onthoofding. Hij ontvangt draagspeld van de parochie. Hij was bijna 35 jaar koster. Voor die periode was zijn vader 40 jaar koster. Aan 75 jaar kosterschap Onderwater komt een einde. (Bron: Suetan nr. 108) 18 Oktober: Excursie Oud Zoeterwoude naar Maassluis en Hoek van Holland.(Bron: Suetan nr. 108) 23 Oktober: In gecombineerde commissievergadering over toekomst van Grote Polder wijst politiek Zoeterwoude de plannen van het college af. De politici vinden de plannen met woningen, bedrijfsterreinen, een winkelcentrum en sportvelden te gedetailleerd. (Bron: Suetan nr. 108) 25 Oktober: Missieveiling brengt ruim f ,- op. (Bron: Suetan nr. 108) Oktober: Gemeenteraad veegt Samenwerkingsovereenkomst met Amvest en Bouwfonds over invulling Grote Polder definitief van tafel.(bron: Suetan nr. 108) 30 Oktober: Gemeenteraad stelt begroting 1998 vast. Voor de eerste maal in 7 jaar gaat de fractie van de VVD ook akkoord. (Bron: Suetan nr. 108) 14 November: Bazar jeugdraad levert f ,- op. (Bron: Suetan nr. 108) 15 November: Buurtbus Zoeterwoude rijdt 15 jaar. (Bron: Suetan nr. 108) 22 November: Gerard van Hoorn ontvangt pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. (Bron: Suetan nr. 108) 27 November: Wilma Veldhuijzen uitgeroepen tot Vrijwilligster van het Jaar. (Bron: Suetan nr. 108) 30 November: Drumfanfare VIOS wint eerste prijs op concours te Wognum (NH) in hoogste Divisie sectie B. (Bron: Suetan nr. 108) 2 December: "Kees Paardekooperprijs" gaat naar woning Hoge Rijndijk 165. (Bron: Suetan nr. 108) 2 December: Oud Zoeterwoude presenteert gerestaureerde antieke arrenslee. Er is 1 ½ jaar aan gewerkt. (Bron: Suetan nr. 108) 9 December: Opening skatebaan op de Loethe door wethouder Hogenelst.(Bron: Suetan nr. 108) 17 December: Oprichting Stuurgroep Groen Zoeterwoude, onder voorzitterschap

10 burgemeester Koopmanschap. Deelnemers: Stichting Grote Polder Goene Hart, WLTO, Vereniging Wijk en Wouden en Gemeente Zoeterwoude. Doel: Zoeterwoude moet groen blijven en daarvoor draagvlak creëren. (Bron: Suetan nr. 108) 18 December: Gemeenteraad stemt met 9 stemmen voor en 4 tegen in met verlengen protocol met de projectontwikkelaars Amvest en Bouwfonds. De 4 CDAraadsleden zijn tegen, CDA-wethouder Hogenelst is voor. (Bron: Suetan nr. 108) 31 December: Kruidenierszaak Ammerlaan, Weipoortseweg 44, sluit definitief de deuren. Het is de laatste Zoeterwoudse kruidenierszaak. (Bron: Suetan nr. 108) Januari: Zoeterwoude telt inwoners (4.246 vrouwen en mannen) en 3,037 woningen. (Bron: Suetan nr. 112) 5 Januari: Officiële start proefperiode wegen afval. 17 Januari: Bedrijfspand Green Wave, Productieweg 26, door brand verwoest. (Bron: Suetan nr. 112) 26 Januari: Rob de Ridder volgt Wim Anker op als voorzitter van ZTC. (Bron: Suetan nr. 112) 29 Januari: Evert Hilhorst neemt afscheid van de Westwoudschool. (Bron: Suetan nr. 112) 31 Januari: Tiny en Martien Berg nemen na 35 jaar afscheid van Kadoshop Berg. Zoon Harry en schoondochter Annemieke zetten het bedrijf, gestart in 1930, voort. (Bron: Suetan nr. 112) 31 Januari: Tijdens sportmatinee worden schaatsenrijdster Judith Straathof en zwemmer Louis van Schaarenburg uitgeroepen tot de beste sporters van SJZ- 1 krijgt de titel van Sportploeg van het jaar (Bron: Suetan nr. 112) 4 Februari: Pand RABObank hoek Dr. Bouwdijkstraat-Kerklaan wordt met de grond gelijk gemaakt. De bouw voor een nieuw bankgebouw met appartementen op de verdieping kan beginnen. (Bron: Suetan nr. 112) 14 Februari: Maianne van Bemmelen neemt beheer van de Centrale Volks Bank, Schenkelweg 2, over van haar vader Bert van Bemmelen. (Bron: Suetan nr. 112) 14/15 Februari: Judith Straathof 2 e bij NK allround schaatsen dames neo-senioren. (Bron: Suetan nr. 112) 17 Februari: Aad van der Velden hoofdscheidsrechter bij de Olympische Winterspelen in Nagano (Japan) bij het shorttrack schaatsen dames. Voor van der Velden is deze invitatie een absoluut hoogtepunt als official. (Bron: Suetan nr. 112) 3 Maart: Oud Zoeterwoude presenteert diapresentatie over Thema "De vroegste bewoning op het veen in Hollands Midden" door de heer Beunder uit Bodegraven. (Bron: Suetan nr. 112) 4 Maart: Verkiezingen Gemeenteraad. CDA behaalt de meeste stemmen, wint één zetel en gaat van 5 naar 6 zetels. Progressief Zoeterwoude verliest één zetel en gaat van 5 naar 4. De VVD blijft op 3 zetels. (Bron: Suetan nr. 112) 12 Maart: Stichting GROTE POLDER GROENe Hart biedt manifest aan aan minister de Boer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid. (Bron: Suetan nr. 112) 16 Maart: Er ontstaat commotie over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders omdat het CDA buiten de boot dreigt te vallen en vervolgens buiten het college blijft. (Bron: Suetan nr. 112) 29 Maart: Ko Baart onderscheiden met parochiespeld van parochie St. Jan's Onthoofding vanwege zijn verdiensten voor het Oranje Boekje dat 25 jaar bestaat. (Bron: Suetan nr. 112) 30 Maart: Vaste Kamercommissie voor Ruimtelijke Ordening spreekt zich uit tegen het bebouwen van de Grote Polder. (Bron: Suetan nr. 112) April: Zoeterwoudenaar moet vanaf nu betalen per ingeleverde kilogram afval. (Bron: Suetan nr. 112) 14 April: Enorme sneeuwbuien teisteren het land. Zoeterwoude ligt bedekt onder de sneeuw. (Bron: Suetan nr. 112) 14 April: Installatie gemeenteraad. Sjaak Stuijt (PZ) en Henk van der Kooi (VVD) wethouder. Dinie Koppenol (CDA) Elly Verboon (CDA), Tineke Dantuma (VVD) en Jan Gahrman (CDA) maken hun debuut in de gemeenteraad. Namens PZ keert Wil Ooijendijk na 4 jaar afwezigheid terug in de raad. (Bron: Suetan nr. 112) 15 April: Politiek Zoeterwoude neemt afscheid van Rob Hogenelst. Hij was namens het CDA 24 jaar actief in de politiek. Eerst 16 jaar als raadslid en daarna 8 jaar als wethouder. Vanwege zijn verdiensten wordt hij koninklijk onderscheiden tot lid in de orde van Oranje Nassau. In de volksmond krijgt hij de titel "Baron van Zoeterwoude".(Bron: Suetan nr. 112) 16 April: Minister de Boer, VROM, spreekt zich uit voor het bebouwen van vliegveld Valkenburg en het groen houden van de Grote Polder. (Bron: Suetan nr. 112) 23 April: De familie C. de Jong, Westeindseweg 20, maakt de beste boerenkaas van

11 Nederland en wint de Jan den Besten trofee. (Bron: Suetan nr. 112) 29 April: Wim Maan en Peter van Hofwegen, beiden actief voor de Eendenkooi, ontvangen koninklijke onderscheiding. (Bron: Suetan nr. 112) 30 April: Henk van der Hoeven, oud-koster van de Meerburgkerk, een van de prominenten van de hoge Rijndijk, ereburger van Zoeterwoude, pauselijk onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice en Koninklijk geëerd, overlijdt op 87- jarige leeftijd. (Bron: Suetan nr. 112) 12 Mei: Stichting Zorgnet Groenwoude een feit. Samenwerking tussen de verzorgingshuizen Huize Emmaus, Rhijndael en Driehof. (Bron: Suetan nr. 112) 14 Mei: Gemeenteraad akkoord met voorbereidingsbesluit om twee windmolens nabij Meerburgerwatering te verplaatsen. (Bron: Suetan nr. 112) 20/21 Mei: Zoeterwouds team volbrengt Ropa-run (Rotterdam-Parijs) dankzij uitstekende teamgeest. (Bron: Suetan nr. 112) 24 Mei: Ben van Leeuwen (60), bekend van de kwartetspelen overlijdt. (Bron: Suetan nr. 112) 25 Mei: Pater Bram Lamot (81) overlijdt te Uden. Hij werkte van 1967 tot 1986 voor de parochie Sint Jan. (Bron: Suetan nr. 112) 27 Mei: Opening ecologisch fietspad langs spoorlijn, handeling door wethouder Henk van der Kooi en de Leidse wethouder Van Rij. (Bron: Suetan nr. 112) 1 Juni: ZTC heeft tennisbanen op Haasbroek in eigen beheer. Het is het eerste geprivatiseerde sportcomplex. (Bron: Suetan nr. 112) 6 Juni: Excursie Oud Zoeterwoude naar Elburg en Lelystad. (Bron: Suetan nr. 112) Juni: Meerburg-dames winnen goud tijdens Nederlands kampioenschap Jazzdans te Nederweert. De meisjes-b winnen zilver. (Bron: Suetan nr. 112) 7 Juni: Sterrit trekt door matig weer 672 deelnemers. Voor de 75 km gaan 255 fietsers op pad, 417 mensen rijden de sterrit over 40 km. (Bron: Suetan nr. 112) 12 Juni: Jan Turk eindigt als 2 e bij Nederlands kampioenschap mountainbiken voor gemeenteambtenaren. (Bron: Suetan nr. 112) 13 Juni: Marian en Pim Oosterheert, Weipoortseweg 33, openen Bommelzolder als eerbetoon aan Marten Toonder. (Bron: Suetan nr. 112) 20 Juni: Hans Hulsbos sluit groentewinkel aan Dorpsstraat 6. (Bron: Suetan nr. 112) 24 Juni: Onderwijzers Jos Cozijn en Gerard Theunissen, beide Bernardusschool, kwart eeuw actief in het onderwijs.28 Juni: Ineke van Cromvoirt neemt na 38 jaar afscheid van Scouting Zoeterwoude-Dorp. (Bron: Suetan nr. 112) 5 Juli: Louis van Schaarenburg wint 3 medailles bij Nederlands kampioenschap zwemmen. (Bron: Suetan nr. 112) 20 Juli: Nico van Velzen, voormalig brandstoffenhandelaar en voorzitter St. Jan's fanfare overlijdt op 75-jarige leeftijd. (Bron: Suetan nr. 112) 15 Augustus: Handbalverenigingen Fairplay en Stompwijk '92 gaan nauw samenwerken. Van een fusie is (nog) geen sprake. (Bron: Suetan nr. 112) 16 Augustus: Sfeervolle oecumenische Viering luidt nieuw kerkelijk jaar in. (Bron: Suetan nr. 112) 1 September: Oprichting Dekenaat Groene Hart. Hierdoor houden de dekenaten Alphen a/d Rijn, Alkemade, Gouda en Zoeterwoude op te bestaan. (Bron: Suetan nr. 112) 16 September: Gemengde zangvereniging Cantate Domino (in 1918 opgericht als 'Zingt de Heere') bestaat 80 jaar. (Bron: Suetan nr. 112) 18 September: Voetbalvereniging Meerburg viert 70-jarig bestaan. Jan Zandbergen wordt erelid van Meerburg, ontvangt de gouden waarderingsspeld van de KNVB en de gouden speld van de NKS. Piet Zandbergen en Tinus den Elsen ontvangen erelidmaatschap Meerburg. (Bron: Suetan nr. 112) 22 September: Lezing in gemeentehuis over "Dorpsgeschiedenis in de ruimste zin van het woord". Oud Zoeterwoude medeorganisator. (Bron: Suetan nr. 112) 28 September: Voetbalvereniging Meerburg 70 jaar geleden opgericht. (Bron: Suetan nr. 112) Oktober: Excursie Oud Zoeterwoude naar Gorinchem en Slot Loevestein. (Bron: Suetan nr. 112) 11 Oktober: Kindertheater Wouw viert 20-jarig bestaan met optreden kindercircus Atleta uit Warmond. (Bron: Suetan nr. 112) 14 Oktober: Sluiting postkantoor Jan van Banningstraat. (Bron: Suetan nr. 112) 15 Oktober: Opening postagentschap PTT in winkel Den Blanken, Kerklaan 8. (Bron: Suetan nr. 112) 17 Oktober: Verzorgingshuis Huize Emmaus aan de Bennebroekweg bestaat 30 jaar. (Bron: Suetan nr. 112) 19 Oktober: Herman ('Her') Paardekooper, voormalig manufacturier, kerkkoordirigent, voorzitter van Muziekcentrum en ereburger van Zoeterwoude overlijdt op 76-jarige leeftijd. (Bron: Suetan nr. 112)

12 23 Oktober: Officiële opening nieuw bedrijfspand Bouwbedrijf Paardekooper aan Miening 41. De naam 'De Erven A. Paardekooper' verdwijnt. (Bron: Suetan nr. 112) 24 Oktober: Damesafdeling voetbalvereniging SJZ bestaat 25 jaar. (Bron: Suetan nr. 112) 27 Oktober: Burgemeester Koopmanschap betrekt woning Boterbloemlaan 16 en is officieel inwoonster van Zoeterwoude. (Bron: Suetan nr. 112) 31 Oktober: Sfeervolle viering 20 jarig bestaan vrienden trimgroep 'Happy Hours'. De leiding is al 20 jaar in handen van Jan van Heek en Albert Bosman. (Bron: Suetan nr. 112) 1November: Koos van der Geest ontvangt onderscheiding parochie Sint Jan's Onthoofding. Hij was 8 jaar vice-voorzitter parochiebestuur. (Bron: Suetan nr. 112) 19 November: Pittige discussies over aanpak revitalisering industrieterrein Grote Polder. De bouw van kantoren in groenstroken stuit op verzet. (Bron: Suetan nr. 112) 20/30 November: Twee boerinnen uit Rusland brengen bezoek aan kaasboerderij 't Geertje. (Bron: Suetan nr. 112) 24 November: Pater Frans Hulskamp (88) overlijdt. (Bron: Suetan nr. 112) 5/15 December: Twee boeren uit Rusland brengen bezoek aan kaasboerderij 't Geertje. (Bron: Suetan nr. 112) 9 December: VVD Zoeterwoude viert 25 jarig bestaan met 'verbale ontmoeting' over toekomst Grote Polder tussen burgemeester Koopmanschap en C. Goekoop, voormalig burgemeester van Leiden. (Bron: Suetan nr. 112) 25 December: Voormalig Patronaatsgebouw aan Schenkelweg, nu Muziekcentrum, 75 jaar geleden officieel geopend. (Bron: Suetan nr. 112) januari: Zoeterwoude telt inwoners, (4.249 vrouwen en mannen) en woningen. 1 januari: Lia Pieterse-Buitendijk ontvangt waarderingsspeld KNVB vanwege haar grote verdiensten voor de voetbalsport voor meisjes en dames bij SJZ. 2 januari:paul Bruines uitgeroepen tot Meerburger van het jaar januari:lia Pieterse-Buitendijk uitgeroepen tot Zoeterwouds Vrijwilligster van het jaar januari:tijdens nieuwjaarsbijeenkomst stelt burgemeester Koopmanschap telefonisch het Meldpunt klachten in werking. 9 januari: Theo Engel ontvangt gouden speld Nederlandse Katholieke Sportfederatie. 30 januari: Sportverkiezing over Judith Straathof, voor 5 e maal, uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Louis van Schaarenburg is voor tweede maal op rij sportman van het jaar. Dames jazzdansers Meerburg sportploeg van het jaar. Jeugdteam ZTC talent van het jaar. Shuttlewoude sportvereniging van het jaar. 30 januari: Louis van Schaarenburg wint tijdens nationale winterkampioenschappen in Emmen 1x zilver en 2x brons. 31 januari: Judith Straathof kampioen van Nederland allround schaatsen neosenioren. 1 februari: Graalhuis bestemt van opbrengst verkoop artikelen aan goede doelen. 7 februari: Dameskoor Meerburg-kerk viert 40-jarig bestaan. 11 februari: Onthulling kunstwerk Grutto langs Lange Kerkpad. 11 februari: Gemeenteraad stemt in meerderheid in met zeer grondige opknapbeurt Industrieterrein Grote Polder. Met de bouw van de kantoren moet geld beschikbaar komen om industrieterrein op te knappen. Er gaat verzoek naar bestuur provincie voor financiële bijdrage. 15 februari: Kaasboerderij t Geertje komt in aanmerking voor provinciaal subsidie van f ,- op basis van ondernemingsplan t Geertje. 1 maart:verkiezingen provinciale staten. Opkomst 48,5%. CDA en GroenLinks grote winnaars. CDA krijgt 40,8% van de stemmen; VVD 22,1%, GroenLinks 11,2%, PvdA 10,9% en D66 7,8%. 9 maart: Lezing Oud Zoeterwoude over Keramische dakpannen, kleine monumenten door de heer A. Schellingerhout. 11 maart: Commissie Grondgebied discussieert fel over nota De driehoek in beeld over gebiedsuitwerking Leiden-Haarlem-Amsterdam waarin woningen en vestiging industrie in Grote Polder aan de orde komen. CDA wil direct een reactie naar buiten brengen, VVD en PZ willen eerst overleg met de regio. Het gaat er heet aan toe in de commissievergadering. Later in de maand luidt Zoeterwoude de noodklok en stuurt een brandbrief naar de ministers Bram Peper van binnenlandse zaken en Jan Pronk van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu om aan te geven dat Zoeterwoude groen en zelfstandig moet blijven. 14 maart: Eerste herenteam Stompwijk 92 / Fairplay in eerste jaar kampioen en

13 promoveert naar 1 e klasse zaalcompetitie maart: Gemeenteraad stemt in met nieuwe, meer zelfstandige bestuursvorm openbare Corbuloschool 26 maart: Officiële opening benzinestation Huisman langs Burgemeester Smeetsweg. 30 maart: Nieuw kantoor RABO-bank aan Dr. Bouwdijkstraat opent de deuren voor publiek (zie ook 17 april) 31. Politiek café Progressief Zoeterwoude over Volkshuisvesting. 11 april:piet van Goozen lid van verdienste IJsclub Zoeterwoude; William Turk-bokaal voor jeugdig schaatstalent Wouter Borst. 14 april:dhr. M. van Haaster ontvangt zilveren speld Katholieke Bond van Ouderen bij zijn afscheid als voorzitter. Dhr. E. Hilhorst volgt hem op. 17 april:excursie Oud Zoeterwoude naar Gouda. 17 april:officiële opening kantoor RABO-bank aan de Dr. Bouwdijkstraat door burgemeester Mw. A. Koopmanschap. 20 april:woningbouwvereniging Willibrord maakt plannen bekend om aan de Zwetkade 19 woningen te slopen en zo plaats te maken voor 35 appartementen. Om bouw mogelijk te maken wil Willibrord aan de Zwaan in de Vogelweide bovenwoningen verkopen. 29 april:gemeenteraad stemt in met forse renovatie Eendenkooi. 6 mei:opening Groente- en Fruitparadijs, Dr. Bouwdijkstraat 2C. 9 mei: Meerburg kampioen van 5 e klasse na 3-4 overwinning bij Juventas. 13 mei:.sjz degradeert naar 5 e klasse na 1-2 verlies in beslissingswedstrijd tegen Alphen. 14 mei: Opening vernieuwde Centrale Volks Bank en start Paardekooper Advies aan Dr. Bouwdijkstraat 2b. 23 mei: Pastoor Bert van der Plas viert 40-jarig priesterfeest met zeer feestelijke Eucharistieviering in Klaverhal. Het is een gezamenlijk feest voor de parochianen van Zoeterwoude-Dorp en Stompwijk. 29 mei: Huldiging liter koe bij Van Leeuwen, Noord Aa juni:eerste vergadering kindergemeenteraad. Kinderraad besluit tot huttenbouw en aanschaf groot formaat schaakspel. 2 juni:commotie in dorp na plaatsen telefoonstraalzenders in toren monumentale dorpskerk. 5 juni: Zilver voor dames Meerburg jazzdansen bij NK in Maarssen. 6 juni:sterrit telt slechts 408 deelnemers; 248 voor tocht 40-km, 160 voor tocht 75- km. Matig weer is de oorzaak juni: Avondwandeldriedaagse Stomopwijk 92/Fairplay; 287 deelnemers. 10 juni: Zeer lage opkomst verkiezing Europees Parlement. 16 juni:braderie in Schenkelstraat en in Muziekcentrum vanwege 75-jarig bestaan Muziekcentrum. 25 juni:burgemeester Koopmanschap biedt brochure Tussen grutto s en grachten aan aan de heer Van den Berg, directeur Stichting het Zuid Hollands Landschap. 9 juli:familie Rijsdijk ontvangt als eerste sleutel woning Zwanebloemlaan van bouwvereniging Willibrord. 9 juli:gedeputeerde Marcel Vissers opent Polderwandelroute bij boerderij Polderzicht aan de Laan van Oud Raadwijk. 16 juli: Precies 50 jaar geleden ontstaat Huize Emmaus (zie ook 15 oktober). 8 augustus: Aannemingsbedrijf TIZO, gevestigd aan de Noordbuurtseweg 34, bestaat 25 jaar. 11 augustus: Zoeterwoude rond uur in de ban van zonsverduistering. 28/29 augustus: Expositie De kerk toont zijn bouwgeschiedenis over de Dorpskerk en St. Jan in Suetanborgh. 3 september: Kees van Schagen, bewoner Huize Emmaus, 100 jaar. 4 september: Culturele dag in en rond dorpskern trekt veel belangstelling. 15 september: Na ruim 10 jaar heft Stichting Kind van de Dijk, organisatie van activiteiten voor de kinderen aan de Hoge Rijndijk, zich op. 27 september: Adriaan Hulsbos, bewoner van Huize Emmaus, voorheen koster van de NH-kerk, 100 jaar. 30 september: Verlichting langs fietspad Nieuweweg officieel in gebruik genomen. 9 oktober:excursie Oud Zoeterwoude naar Zaltbommel en Kasteel Ammersoyen. 9 oktober:open-huis bij 20-jarig bestaan handelskwekerij Floriade, watertje oktober: Opening galerie t Atelier van Piet en Ria Wolvers aan de Schenkelweg 2 a oktober:viering 50 jaar verzorgingshuis Huize Emmaus. 16 oktober:fa. van Leeuwen, zuivel- en horecaproducten viert 70-jarig bestaan. Bedrijf verhuist van Zuidbuurtseweg naar Industrieweg.

14 22 oktober:gehandicapte Henio uit Zory, Polen, ontvangt in Zoeterwoude een nieuwe rolstoel. 28 oktober:zoeterwoude ontvangt 1,5 miljoen gulden voor fietstunnel Dr. Kortmannstraat i.v.m. aanleg Slingerlandpad. 29 oktober:trappenfabriek Van Cromvoirt, Noordbuurtseweg, bestaat 75 jaar. 29 oktober:missieveiling, het is de 25 e editie, brengt f ,35 op. Grondlegger Koos Paardekooper, al 25 jaar veilingmeester, krijgt kerkelijke onderscheiding. 6 november:gymnastiekvereniging Meerburg viert 75-jarig bestaan. 17 november:judith Straathof rijdt tijdens worldcup in Thialf op meter sneller dan Gunda Niemann. 30 november: Wethouder Stuijt onthult naambord Vrijwilligersplein op sportpark Haasbroek. 11 december:feestelijke heropening verfraaide Eendenkooi. 14 december: Familie Van Veen, Weipoortseweg 72, ontvangt Kees Paardekooperprijs december:lezing Oud Zoeterwoude door Leidse stadsarcheoloog M. Dolmans over opgravingen in de Stevenshof. 16 december: Officiële opening N11 van Zoeterwoude naar Alphen aan den Rijn. 19 december:zoeterwoude eeuwig sportief met Millennium recordjacht in Eendenkooi en Klaverhal. Opbrengst van ruim f ,- is voor het behoud van SWET-TV van Swetterhage. 31 december:unieke expositie Zoeterwoude rond 1950 met foto s uit archief Fotostudio Van Bemmelen in Huize Emmaus. 31 december:laatste dag van de 20 e eeuw verloopt rustig.

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Historische Kring Hoogeveen

Historische Kring Hoogeveen Historische Kring Hoogeveen Index Knipselkrant Boek 101-104 Samensteller: dhr. R. Soter. Producent: dhr. J. Pol. Aan deze index is veel tijd en zorg besteed. Wanneer u van mening bent dat iets onjuist

Nadere informatie

M.K.B. KETTING. Telefoon: Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061

M.K.B. KETTING. Telefoon: Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061 M.K.B. KETTING Weekblad de Dorpsketting Datum: 17 jan. 2011 Nummer: 2065 Oplage: 1075 Redactie en druk: Jacintha, Marga, Trees, Yvon, Leo en Petra Nieten en vouwen: Loes, Ria en Marja Redactieadres: Dr.

Nadere informatie

Op-hoop-van-zegen-ketting

Op-hoop-van-zegen-ketting Op-hoop-van-zegen-ketting Weekblad de Dorpsketting Datum: 31 jan. 2011 Nummer: 2067 Oplage: 1075 Redactie en druk: Jacintha, Trees, Yvon, Leo en Petra Nieten en vouwen: Loes, Ria en Marja Redactieadres:

Nadere informatie

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april.

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. I LEIDS JAARBOEKJE 1962 Foto W. Dijkman Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1962 VIER EN

Nadere informatie

Akkoord: toch minder banen weg bij Abbott

Akkoord: toch minder banen weg bij Abbott Polder kan sleutel zijn in fusiediscussie De krant van Weesp, inclusief MuiderNieuws Is transformatie Nijverheidslaan haalbaar? Ooit had Weesp een Fokkerfabriek 3 5 12/13 21 Woensdag 16 februari 2011 MuiderNi

Nadere informatie

SPORTNIEUWS NAARDERNIEUWS BUSSUMSNIEUWS

SPORTNIEUWS NAARDERNIEUWS BUSSUMSNIEUWS Werkzaamheden snelwegen zo veel mogelijk overdag 3 De krant van Diemen www.diemernieuws.nl Donderdag 19 januari 2012 Voorlopig ontwerp Brede School Diemen-Noord gepresenteerd 5 Sport loopt als een rode

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen. Opleveringen IHC. 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen

In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen. Opleveringen IHC. 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen Jaargang 22, nr. 2 juni 2013 In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen Opleveringen IHC 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen Jan Vink, boerenzoon met

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum 1910 2010 Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum Drie generaties Van Donzel 1910 2010 We hadden ervoor kunnen kiezen om in vogelvlucht 100 jaar het familiebedrijf Van Donzel te beschrijven.

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier!

Wij wensen u veel leesplezier! Maart 2012 Oprichtingsvergadering: het vaststellen van de statuten 23 november 1972 Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van T.C. De Sanjes is dit speciale jubileumnummer van Matchpoint tot stand gekomen.

Nadere informatie

SALE Slijkstraat 22 1381 BA Weesp tel. 0294-458844. Gemeente zit met Ossenmarkt vast aan afspraken Bouwfonds. Senna. Eerste paal Parlando

SALE Slijkstraat 22 1381 BA Weesp tel. 0294-458844. Gemeente zit met Ossenmarkt vast aan afspraken Bouwfonds. Senna. Eerste paal Parlando De krant van Weesp door Pieter van den Broek WEESP - De gemeente Weesp heeft dwingende afspraken met projectontwikkelaar Bouwfonds over de bouw van woningen op de punt van de Ossenmarkt. Zo gaf wethouder

Nadere informatie

Prachtige dag voor eerste paal De Rietpluim

Prachtige dag voor eerste paal De Rietpluim Tel: 0297-341900 Fax: 0297-342900 Editie: Aalsmeer 29 april 2008 1 Feestdagen?! Oud papierronde 30 april vervalt. Kijk voor overige vervangende inzameldagen afval op uw afvalkalender of op www.meerlanden.nl.

Nadere informatie

waarin opgenomen t Putje

waarin opgenomen t Putje Souburgsche waarin opgenomen t Putje Courant Mei 2011 - verschijnt sinds 1894-18 Juni zijn er weer Highland Games Het is een vertrouwd beeld op de binnenplaats van de Karolingenburg in Oost-Souburg. Stoere

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

IJsclub Nova Zembla 125 jaar 1880-2005

IJsclub Nova Zembla 125 jaar 1880-2005 IJsclub Nova Zembla 125 jaar 1880-2005 1880 - Nova Zembla - 2005 1 NovaZembla JUB boek 1 18-02-2005, 08:19 125 jaar IJSCLUB NOVA ZEMBLA is te danken aan vrijwilligers, sponsors en leden Omslag ontwerp:

Nadere informatie

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u 27e jaargang nr. 11 21 december 2011 De Wessaner in een nieuwe jas De Wessaner in kleur Na de vele jaren waarin het drukken van De Wessaner werd verzorgd door o.a. drukkerij STUBA hebben het bestuur en

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen. Jaargang 23, nr. 1 april 2014. Christa van Delen

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen. Jaargang 23, nr. 1 april 2014. Christa van Delen Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen Jaargang 23, nr. 1 april 2014 Christa van Delen 2 Zakelijkheden Verhuizing AddVision gaat door de groei van de afgelopen jaren naar een groter pand. Vanaf 31 maart

Nadere informatie

eens een aanwinst voor een tuin.

eens een aanwinst voor een tuin. 9 juli 2014 Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl 5 De Oosteinde Tuinenwedstrijd Heemstede Meedoen aan de Tuinenwedstrijd die de Heemsteder in samenwerking met Tuincentrum De Oosteinde organiseert, kan elk

Nadere informatie

mededelingen voor de Beemster Beemster Feestweek 2010 fantastisch geslaagd!

mededelingen voor de Beemster Beemster Feestweek 2010 fantastisch geslaagd! 58e jaargang Binnendijks 31/32 7/8 augustus 2010 Binnendijks mededelingen voor de Beemster Binnendijks online op www.binnendijks.nu Uitgave van Stichting Binnendijks Beemster. Volgende verschijningsdatum:

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

album Bird Dog, een tribute to The Everly Brothers.

album Bird Dog, een tribute to The Everly Brothers. DE KRANT VOOR WORMERLAND, WORMERVEER en omstreken 48e jaargang zondag 16 februari 2014 Rock Around t Wapen van Wormer Wormer - Dansen, luisteren naar muziek, een drankje, lekker bijkletsen met vrienden.

Nadere informatie

Beste Dorpsgenoten, Voordelige rijbewijskeuring B/E en C/D 3 oktober in Bodegraven ALGEMEEN REDACTIETEAM ABONNEMENTEN FINANCIEEL BRUGJES

Beste Dorpsgenoten, Voordelige rijbewijskeuring B/E en C/D 3 oktober in Bodegraven ALGEMEEN REDACTIETEAM ABONNEMENTEN FINANCIEEL BRUGJES ALGEMEEN Beste Lezers, 3 Verspreidingsgebied Bezorging Oplage Kopij inzenden De Nieuwsbrug digitaal Drukwerk REDACTIETEAM Gerry van der Bruggen Henk Aberson Jaap den Bleker Janneke Boers Heleen van Gastel

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, -

KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - uimtelijk KWARTAALBLAD VAN STICHTING RUIMTE ROERMOND Juni 2010 Jaargang 15 nummer 2 Waarde 4, - MONUMENTEN, ARCHITECTUUR, STEDENBOUW en LANDSCHAP in ROERMOND en omstreken THEMANUMMER t Vrijveld COLOFON

Nadere informatie

Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereldoorlog Dichtung und Wahrheit

Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereldoorlog Dichtung und Wahrheit t u s s e n t i j d s 2/14 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 20 Najaar 2014 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie