BlueRetail 3.xx. Functionele beschrijving. Stand versie Versie 0.2 Venlo, januari 15. Afdeling Product Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BlueRetail 3.xx. Functionele beschrijving. Stand versie 3.81. Versie 0.2 Venlo, januari 15. Afdeling Product Management"

Transcriptie

1 BlueRetail 3.xx Stand versie 3.81 Functionele beschrijving Afdeling Product Management Versie 0.2 Venlo, januari 15 Bestand: _Functionele-Beschrijving-BlueRetail-3xx_v02.docx

2 Algemeen Onderwerp Omschrijving Titel Functionele Beschrijving BlueRetail v3.xx Auteur R.A.M. Wolters Versie V0.1 Datum Status Draft Historie Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 18/02/14 V0.1 Initiële versie R. Wolters 24/06/14 V0.2 Functionele aanvullingen Dit document is afgestemd op de algemene leveringsvoorwaarden en de licentie- en onderhoudsvoorwaarden van Newway Retail solutions B.V. (Newway) en daar integraal onderdeel van. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Newway Pagina 2 van NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING VERKOOP Inleiding Basisfuncties Verdieping Resultaat Schermafbeeldingen INKOOP Basisfuncties Verdieping Resultaat Schermafbeeldingen LOGISTIEK Basisfuncties Verdieping Resultaat Schermafbeeldingen FINANCIEEL Basisfuncties Verdieping Resultaat Schermafbeeldingen SERVICE Verdieping Resultaat RETAIL CRM Basisfuncties Verdieping Resultaat Schermafbeeldingen RAPPORTAGES Basisfuncties Verdieping Resultaat Schermafbeeldingen BEHEER Applicatiebeheer Basisfuncties Verdieping Schermafbeeldingen Gegevensbeheer Basisfuncties Verdieping Resultaat Schermafbeeldingen Pagina 3 van NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT

4 1 Inleiding Document inhoud Dit document biedt inzicht in de functionele mogelijkheden van BlueRetail stand versie 3.81 (release april 2014). De mogelijkheden van de applicatie worden op hoofdlijnen toegelicht en het geheel is gerubriceerd op basis van processen die Newway in de retail onderkent. Elk proces wordt gevisualiseerd aan de hand van het Retail Business Model. Dit model is door Newway ontwikkeld om haar kennis met betrekking tot Retail-ICT te borgen. De ontwikkeling van de applicatie blijft in volle gang en met grote regelmaat wordt nieuwe functionaliteit toegevoegd. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze beschrijving een momentopname betreft, waarbij geen aandacht besteed wordt aan de vele details in de applicatie. Document Indeling In dit document wordt elk proces beschreven in termen van: Algemene beschrijving Basisfunctionaliteit Verdieping (incl. eventuele modules) Resultaat Schermafbeeldingen Algemene beschrijving Hier wordt kort het basisproces of de basis functionaliteit beschreven. Dit verwijst naar de functies die standaard in de applicatie (MMS of RMS) aanwezig zijn, waaronder een volledige geld- en goederenbeweging registratie. Verdieping Als in de kantlijn de tekst 'In scope' ontbreekt, betekent dit automatisch dat het additioneel is. Verdieping is automatisch additioneel. Resultaat Hier wordt kort de opbrengst van de functionaliteit beschreven. Basisfunctionaliteit Schermafbeeldingen Omdat de applicatie zeer dynamisch en modulair is, zijn de schermafbeeldingen in dit document momentopnamen. In uw praktijksituatie wordt de indeling mogelijk aan uw behoefte aangepast. Retail business model Newway heeft haar aanwezige Retailkennis geborgd in het Retail Business Model (RBM). Het Retail Business Model (RBM) heeft als grondplaat het hieronder getoonde huis. Deze grondplaat is gebaseerd op de tien hoofdgebieden, die je veelal binnen organisaties tegenkomt. Met betrekking tot deployment (technisch en applicatiebeheer) onderscheiden we een elfde functie, namelijk beheer (ICT). Het RBM is een theoretisch model dat niet direct de hoofdprocessen, zoals we die in BlueRetail kennen, weerspiegeld. De processen zijn gebaseerd op de operationele zaken die zich op de werkvloer afspelen. In dit document worden bewust de beide werelden met elkaar gecombineerd, omdat in BlueRetail de theorie wordt vertaald naar de praktijk Pagina 4 van NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT

5 Functie definities Onderstaande tabel beschrijft per onderdeel de definitie die Newway hiervoor hanteert. ICT Formule Informatie Personeel Financieel Inkoop Leverancier Verkoop Klant Logistiek Onder ICT zijn alle applicatie issues samengebracht, die bedoeld zijn om BlueRetail informatietechnologisch te moderniseren. Deze hebben geen directe relatie met retail specifieke functionaliteit, maar beschrijven met name de nonfunctionele wensen van retailers m.b.t. BlueRetail. Formule beschrijft de beheersmatige zaken, waarmee de franchisenemer in betere mate het karakter van de (keten)onderneming (het eenduidig gedrag) kan laten weerspiegelen in BlueRetail. Wie doet waar en wat op welk moment m.b.t. bijvoorbeeld artikelbeheer etc. In de categorie Informatie zijn alle functionele zaken samengebracht t.a.v. de informatiestromen binnen BlueRetail. Dit hoofdstuk beschrijft de functies, die de rol van het personeel dat met de applicatie werkt, betreffen. Deze categorie omvat de functies, die de Retailers in staat stellen de geldstromen binnen de organisatie te beheren. Inkoop beschrijft de functionele zaken met betrekking tot de inkoopprocessen. Onder Leverancier zijn de functionele zaken verzameld, die de retailer inzicht geven in de relatie met de leverancier. Verkoop beschrijft de functies met betrekking tot de verkoopprocessen. In dit proces zijn de functionele zaken verzameld, die de retailer een beeld geven van de relatie met de klant. Deze categorie omvat de functionele zaken, die de retailer in staat stellen de goederenstromen binnen de organisatie te beheren. BlueRetail functioneel Modules Naar aanleiding van bovenstaande zal de applicatie BlueRetail in dit document besproken worden op basis van de volgende hoofdprocessen: 1. Verkoop 2. Inkoop 3. Logistiek 4. Financieel 5. Service 6. Retail CRM 7. Rapportage 8. Beheer BlueRetail is modulair opgebouwd. Door het inschakelen van modules kan de eventueel gewenste verdieping gerealiseerd worden. Er zijn een drietal moduletypen te onderscheiden: 1. Modules die inmiddels tot de basis behoren (geen extra kosten) 2. Extra - eenmalig. De module wordt eenmalig aangeschaft 3. Extra per werkstation. De module wordt per werkstation aangeschaft. Basis modules: Module Uitval Alternatieve factuur relatie Touch Retail Business Model Beheer Financieel Verkoop 2014 Pagina 5 van NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT

6 2 de kassascherm Verkoop Mix-match en kortingstabellen Verkoop Assortiment Logistiek Tabellen en veldnamen Beheer Category Beheer Historie Beheer Basis im- en export Beheer Multimedia Levertermijnen Extra modules eenmalig: Module Hoofdkantoor Filiaal Alternatieve leverancier Artikelopbouw Automatische procedures Export Scripts Import Scripts Inkoopfactuur matching Boekhoudkoppeling Prijswijziging op termijn Secundair artikelbestand Synoniemen Taalkeuze (NL, EN, FR, DU, SP) Verkoopofferte en order Multimagazijn Retail Business Model Beheer Beheer Logistiek Beheer/Verkoop Beheer Beheer Beheer Financieel Financieel Beheer Beheer Beheer Beheer Verkoop Logistiek Extra modules per werkstation: Module Betaalautomaat Web transaction services I (egift, eticket, evoucher) Web transaction services II (eloyalty) Weegschaal Kioskserver t.b.v. losse info points (niet 2 de kassascherm) Handheldterminal (incl. BlueMobile) Retail Business Model Beheer CRM CRM Beheer Verkoop Beheer Tuning Geld & goederen beweging BlueRetail kent naast autorisatie(rollen) veel parameters en instellingen, waarmee de exacte werking en het gedrag van de applicatie wordt afgestemd op de behoefte van de klant. Functionaliteit kan ingesteld worden per rol, medewerker en/of werkstation. De horizontale as van de gedetailleerde geld en goederenstromen binnen een winkel of groothandelslocatie kan worden afgebeeld in het RBM. Voorbeeld: een artikel wordt besteld bij de leverancier, geleverd, op voorraad genomen en in de winkel gelegd. Daarna wordt het artikel door de klant meegenomen of bij de klant afgeleverd. De geld- en goederenstromen zijn tegengesteld Pagina 6 van NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT

7 2 Verkoop 2.1 Inleiding Uitleg In een winkel vindt het contact met de klant plaats langs diverse verkoop-processen. We onderscheiden hier enkele onderdelen zoals: Kassaverkoop Verkooporder Verkoopfactuur Verkoop creditnota Uiteraard zijn er vele nuanceringen m.b.t. verkoopeisen, de producten die verkocht worden en de beleving die de klant dient te ervaren. 2.2 Basisfuncties Omschrijving BlueRetail biedt standaard de mogelijkheid om onderstaande verkoopprocessen te verrichten: 2.3 Verdieping Traditionele en touch kassa Retour scannen Facturen Verzamelrekening Bewaarbon Op rekening Guided selling Tweede kassascherm (kiosk) Uitgebreide overzichten en rapportage De hiervoor noodzakelijke bouwstenen zijn in de basisapplicatie aanwezig. Denk aan relatiebeheer, artikelbeheer, basis promotiebeheer (aanbiedingen, handmatige kortingen en diverse betaalmogelijkheden). Daarnaast kent de applicatie ondersteunende functionaliteit t.b.v. afstorten naar kluis en het einde-dag-proces (kasgeldtellen), zie Financieel. Inleiding Module verkooporder Offertes en verkooporders voor uitgestelde levering, uitgestelde betaling (met eventueel een vooruitbetaling en de daarbij behorende leverdocumenten) zijn soms gewenst en/of noodzakelijk. Hiervoor is een additionele module beschikbaar. De module verkooporder bestaat uit de onderdelen offerte verwerking, order registratie, levering en facturering. Offerte werking Offertes kunnen per relatie, per periode of per opgenomen artikel worden gepresenteerd. Bij de verwerking van offertes wordt geen beslag gelegd op de voorraad. Hierdoor blijft de gehele voorraad beschikbaar en wordt voorkomen dat er te vroeg of onnodig artikelen worden ingekocht. Order Een offerte kan ingevoerd, gewijzigd, geblokkeerd, geannuleerd 2014 Pagina 7 van NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT

8 registratie of doorgeboekt worden naar een verkooporder. Met de registratie van orders wordt niet alleen de gangbare verkoopregistratie verwerkt, maar kan ook een verkoop op bestelling gedefinieerd worden. Het gehele traject van uitgestelde betaling en uitgestelde levering kan worden verwerkt. Er wordt tevens inzicht verstrekt in de geld- en goederenstroom. 2.4 Resultaat Uitleg De basisfunctionaliteit biedt inzicht in de verkoopopbrengsten, in de kasstromen, in het klantengedrag, in de voorraadpositie etc. 2.5 Schermafbeeldingen Uitleg Hier volgt een voorbeeld van een verkooptransactie. Invoeren kassabon op traditionele wijze Invoeren kassabon via touch scherm 2014 Pagina 8 van NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT

9 Transactie met 15% artikelkorting Afrekenen kassabon op traditionele wijze Afrekenen kassabon via touch met geldafbeeldingen 2014 Pagina 9 van NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT

10 Voorbeeld lay-out kassabon: 2014 Pagina 10 van

11 3 Inkoop Inleiding De organisatie moet op gecontroleerde wijze bij leveranciers goederen kunnen bestellen. Hiertoe beschikt de applicatie standaard over de benodigde inkoop functionaliteiten. 3.1 Basisfuncties Omschrijving BlueRetail kent aan de inkoop-/crediteurenzijde standaard diverse mogelijkheden: Inkooporders kunnen op verschillende manieren worden gemaakt: o Handmatig o Geautomatiseerd (op basis van verkochte aantallen of min/max positie) o Op termijn Mogelijkheid tot controle van de ontvangen goederen (vergelijk administratieve leverbon met fysieke levering). Uitgebreide overzichten en rapportage zijn beschikbaar 3.2 Verdieping Uitleg Applicatie BlueMobile Er zijn geen specifieke inkoopmodules beschikbaar, omdat alle benodigde functionaliteit in de basis zit. De module handheldterminal (HHT) kan het inkoopproces ondersteunen. Bij aanschaf van de module HHT wordt standaard ook de applicatie BlueMobile verstrekt. De BlueMobile software draait op de handheldterminal waardoor een naadloze integratie met BlueRetail plaatsvind. Het gebruik van een mobilescanner garandeert een snelle en foutloze invoer van artikelgegevens, met name bij voorraadopnames en het uitvoeren van voorraadcorrecties. 3.3 Resultaat Functies van BlueMobile: Artikel informatie Voorraadcorrectie en -opname Transacties kassa, order Ontvangst goederen Schaplabels Uitleg Met behulp van de basisfunctionaliteit kunnen de leveranciers goederen leveren conform de bestelling en condities. Ook worden in het pakket de aanwezige tellers beschikbare voorraad en in bestelling automatisch bijgewerkt. 3.4 Schermafbeeldingen Uitleg Hier volgt een voorbeeld van een inkooptransactie Pagina 11 van

12 Invoeren inkooporder Overzicht inkooporders Uitleg Voorbeeldschermen BlueMobile 2014 Pagina 12 van

13 Hoofdmenu Artikelen Aanmaken schaplabel voor artikel Hoofdmenu Inkooporder Aanmaken inkooporder 2014 Pagina 13 van

14 4 Logistiek Beschrijving Newway spreekt bewust over logistiek, omdat deze functionaliteit in haar ogen de ontvangst van goederen, het leveren van verkooporders en de benodigde handelingen met betrekking tot de voorraad omvat (voorraadcorrecties en het voorraadopname traject). Omwille van de door klanten gewenste functiescheiding met bijbehorende verantwoordelijkheden, heeft Newway het logistieke proces gesplitst van het inkoop- en facturatieproces. 4.1 Basisfuncties Omschrijving BlueRetail onderscheidt de volgende logistieke processtappen. Deze liggen in het verlengde van de processen verkoop en inkoop: Verkoopproces o Leveren van verkooptransacties (bij beschikbare voorraad en binnen kredietlimiet) Inkoopproces o Ontvangst goederen 1:1 op basis van de inkooporder o Ontvangst goederen aan de hand van een pakbon o Gecontroleerde retouren met bewaking van ontvangsten o Mogelijkheid tot controle van de ontvangen goederen (vergelijk administratieve leverbon met fysieke levering). o Transfers, manco s, surplus, retour etc. Voorraadbeheer o Voorraadopname methodieken (blind, partieel, gedeeltelijk) o Voorraadcorrectie (met inzage in wie, wanneer en waarom) o Multimagazijn Uitgebreide overzichten en rapportage Voorraad vormen 2014 Pagina 14 van

15 Toelichting Voorraad is een complex begrip in de retail. De visie op de voorraad wordt bepaald door de invalshoek: Financieel (waarde), Fiscaal (eigendom), Logistiek (beschikbaarheid en plaats), Fysiek (dimensies) etc. 4.2 Verdieping Voorbeeld: de operationele voorraad kan worden verdeeld in een deel waarvoor financiële verantwoordelijkheid wordt gedragen en een deel waarvoor logistieke verantwoordelijkheid wordt gedragen. Uitleg Applicatie BlueMobile Module multimagazijn Logistieke verdieping binnen BlueRetail is mogelijk in de vorm van de module multimagazijn. De module HHT kan in combinatie met BlueRetail Mobile ook het logistieke proces ondersteunen. Zie hoofdstuk inkoop. De koppeling met een losse handheld terminal en/of mobile scanner maakt het mogelijk om op locatie procesbewegingen vast te leggen. Met dit apparaat kan gescand worden, waarna direct de juiste gegevens ingevoerd, gecorrigeerd en geraadpleegd kunnen worden. Deze geregistreerde data kan door BlueRetail worden ingelezen. Hierdoor neemt de kans op menselijke fouten drastisch af. Voorraadbeheer per magazijn en/of magazijnlocatie (levels: technisch beschikbaar, technisch gereserveerd en derden). Deze module biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om showroom voorraad in vitrines, goederen die in een extern magazijn zijn opgeslagen, voorraad die van derden is, retouren van de klant en/of defecte artikelen te beheren. Een groot deel van de klanten die gebruik maken van BlueRetail versie 3.xx en eerder, werken met verschillende magazijnen en magazijnlocaties. Momenteel zijn deze fysieke locaties niet zichtbaar binnen BlueRetail waardoor er niet genoeg inzicht in de fysieke goederenstroom wordt verkregen. Vanaf de versie 3.42 is dit wel het geval via de module multimagazijn. Er bestaan 3 niveaus van registratie van voorraden: 1. Werken op de huidige manier (= BlueRetail versie 3.xx = 1 magazijn) 2. Werken met meerdere magazijnen 3. Werken met meerdere magazijnlocaties In feite kan het geheel gezien worden als een soort piramide waarop ingezoomd wordt: 2014 Pagina 15 van

16 Met de module multimagazijn binnen de versie 3.42 werken we op het registratie-niveau van warehousemanagement echter de voor het echte warehouse-management benodigde functionaliteit is nog niet aanwezig. Voorraadbeheer Per artikel is de actuele voorraad zichtbaar voor de verschillende magazijnen en/of magazijnlocaties. PRI-sessies en voorraadcorrecties kunnen aangemaakt worden voor een magazijn of magazijnlocatie. Het verplaatsen van goederen is (nog) alleen mogelijk op artikelniveau en per artikel (één artikel per keer). Magazijnbeheer Het is mogelijk verschillende magazijn en magazijnlocaties te beheren. Het is mogelijk kenmerken aan deze locaties toe te kennen. Het is mogelijk een algeheel standaard magazijn of magazijnlocatie binnen BlueRetail aan te maken. Het is mogelijk om een magazijn of een magazijnlocatie aan een artikel te koppelen. Het is mogelijk om een magazijn of een magazijnlocatie aan een reden van retour te koppelen. Het is mogelijk om een magazijn of magazijnlocatie aan een transactiesoort te koppelen. Dus zowel de standaard transacties binnen BlueRetail als de tabel transactiesoorten. Selecties Het is mogelijk om binnen de generieke selecties te kiezen voor de bestanden magazijnen en magazijnlocaties Het is mogelijk om binnen de artikelselecties te kiezen voor de velden magazijn en magazijnlocatie Import/Export Het is mogelijk om een standaard im- of export uit te voeren van de bestanden magazijnen en magazijnlocaties. Bij het binnenboeken van goederen via Impgoed worden de goederen automatisch op het binnen BlueRetail gedefinieerde standaard magazijn of standaard magazijnlocatie binnengeboekt. Communicatie (hoofdkantoor-filiaal verkeer) De bestanden magazijn en magazijnlocatie zijn toegevoegd aan de interne bestandenlijst op het hoofdkantoor Pagina 16 van

17 Ketentransacties Aangezien er aan een transactie altijd een magazijn of magazijnlocatie gekoppeld is (zie ook kopje Zoekvolgorde ), zijn voor de ketentransacties geen verdere aanpassingen nodig geweest. 4.3 Resultaat Uitleg Het resultaat is een sluitende voorraadpositie (gesloten goederenstroom). Zowel economisch als fysiek kloppen de tellers. Dit voorkomt onnodig neeverkopen en onnodig hoge voorraden (aanslag op liquiditeit). Met betrekking tot de voorraadcorrecties is permanent inzichtelijk door wie, wanneer en wat gecorrigeerd is met opgave van reden. Door de voorraad partieel te inventariseren is sluiting van de vestiging overbodig, kloppen de voorraadstanden en is eventuele derving ontstaan uit diefstal snel inzichtelijk. 4.4 Schermafbeeldingen Logistieke transacties Hier volgen een tweetal voorbeelden van logistieke transacties. Overzicht binnen te melden orders Binnenmelden van goederen 2014 Pagina 17 van

18 De artikelkaart toont dat de voorraad is bijgeboekt Voorraadcorrectiescherm De correctie moet nog verwerkt worden 2014 Pagina 18 van

19 Overzicht van de waarde van de correctie MultiMagazijn Voorbeeldschermen van BlueRetail met actieve multimagazijn module. Artikelkaart met mogelijkheid om magazijn(locatie) te koppelen Voorraadbestand na klikken op info button bij technische voorraad 2014 Pagina 19 van

20 Voorbeeldschermen bestand magazijnen. Overzicht voorraad in specifiek magazijn Afdruk voorraadoverzicht voor magazijn 2014 Pagina 20 van

21 Dit scherm Popup verdeling verschijnt (verschijnt ook vanuit transactie, zie boven) Verdelen levering over meerdere locaties Na verdeling zichtbaar in de kassa Afdrukken picklist 2014 Pagina 21 van

22 Controle ontvangst goederen Voorbeeldschermen goederencontrole Gescande regels met de HHT (Fysiek binnengemeld) 2014 Pagina 22 van

23 Administratief binnengemeld binnen BlueRetail Verschillenlijst met alle artikelen of alleen de verschillen 2014 Pagina 23 van

24 5 Financieel Beschrijving Het financiële proces is de hekkensluiter in het goederen transactieproces. Aan de verkoopzijde ontvangt de klant een kassabon of een verkoopfactuur. Aan de inkoopzijde dienen de inkoopfacturen ingeboekt te worden al dan niet met een sluitende goederenmatching. Financiële Rapportage 5.1 Basisfuncties Omschrijving BlueRetail kent aan de financiële zijde standaard diverse mogelijkheden: Kasgeld en kluisgeld tellen Dag/periode journaal (historie in kassatransacties) Verkoop(credit)facturen Inkoop(credit)facturen Verwerking van betalingen van facturen (inkoop en verkoop) Credit management openstaande posten (inkoop en verkoop) Uitgebreide overzichten en rapportage Retail Business Model Waardeketenmodel (marge) Toelichting Retailers creëren meerwaarde, transactiebaten. Het model toont factoren die de opbouw van de marge beïnvloeden, verdeeld over de blokken en naar focus op de leverancier, de klant of intern. Voorbeeld: Retailers regelen de garantieafhandeling met de klant. Dat levert tijdwinst voor de leverancier op, het geeft de retailer een betrouwbaar imago 2014 Pagina 24 van

25 5.2 Verdieping en het geeft de klant zekerheid. Hoewel geen van deze drie componenten in geld is uit te drukken, is het van grote betekenis voor de gerealiseerde marge op het product. Omschrijving Module boekhoudkoppeling BlueRetail kent een uitgebreide koppeling met financiële pakketten, waardoor binnen de financiële administratie: direct foutloos inzicht is in: o geldstromen o liquiditeit o openstaande posten debiteuren o te betalen facturen crediteuren o etc. de juiste graad van verdichting kan worden ingesteld en gehanteerd de geldstroom goed gevolgd kan worden de balans- en winst- en verliesrekening m.b.t. de voorraad, de kostprijs en de omzet door de koppeling sluitend is. Vrijwel alle gangbare financiële programma s zijn in staat om gegevensbestanden te importeren. Hiervoor moeten de gegevens vanuit BlueRetail worden geëxporteerd. De module boekhoudkoppeling bestaat onder andere uit de onderdelen facturen en creditnota s en kasmutaties. Facturen en creditnota s Kasmutaties Overig Deze worden op regelniveau geëxporteerd en gekoppeld aan de debiteuren- en crediteurengegevens Deze worden getotaliseerd per omzetgroep. Hiermee bedoelen we de financiële voorraadmutaties, de kortingen en retouren specificaties, e.d. Koppelingen BlueRetail koppelt met de volgende financiële pakketten: Leverancier Software Pakket Formaat AFAS AFAS CSV Exact Exact DOS (E-Port 5.01 en ASCII/CSV 6.1) Exact voor Windows ASCII/CSV Exact Compact ASCII/CSV Exact Globe ASCII/CSV Exact Globe release 360+ ASCII/CSV Exact Online XML IBS Nederland FIS2000 ASCII/CSV King Software King ASCII/CSV Relatiegegevens ook in XML Onbekend XFIS ASCII/CSV (klant specifiek Legacy systeem) Unit4 Omnivers ASCII/CSV Multivers (Module Import Financieel II nodig) ASCII/CSV Module Factuurmatching De module factuurmatching stelt de ondernemer in staat om inkoopfacturen te matchen met ontvangst goederen waardoor voorraad en financiële afwikkeling in overeenstemming zijn met elkaar. Een factuur wordt pas na accordering geëxporteerd Pagina 25 van

26 5.3 Resultaat Uitleg De basisfunctionaliteit zorgt voor volledige financiële transparantie en inzicht in de geld- en goederenstroom (verkoop, inkoop en voorraadopnames). Hiermee wordt het fundament gelegd voor de gesloten geld- en goederenstroom van de onderneming. 5.4 Schermafbeeldingen Uitleg Hier volgen een aantal schermafbeeldingen m.b.t. het financiële proces. Boekhoud koppeling Algemeen scherm module boekhoudkoppeling Export opties m.b.t. de boekhoudkoppeling 2014 Pagina 26 van

27 Factuurmatching 2014 Pagina 27 van

28 6 Service Beschrijving Voor veel retailers is een hoge servicegraad van cruciaal belang. De registratie van de service-afhandeling is daarom wezenlijk. Dit proces is zo veelomvattend dat deze functionaliteit niet binnen BlueRetail is gebouwd maar dat hiervoor een aparte applicatie, BlueService, is gemaakt. BlueService 6.1 Verdieping De applicatie BlueService is in ontwikkeling. Zodra de datum van een eerste release bekend is wordt dit bekend gemaakt via de websites en Verdieping Applicatie BlueService BlueRetail kan gekoppeld worden met de applicatie BlueService. De separate applicatie BlueService zal uiteindelijk de volgende onderdelen bevatten: Klachtregistratie Verhuurregistratie Reparatieregistratie (intern of extern) Planning van servicetaken, medewerkers en objecten Garantieregistratie Uitgebreide overzichten en rapportage 6.2 Resultaat Uitleg Klanten moeten goed en adequaat geholpen worden. De dienstverlening van bijvoorbeeld een klachten- of garantieproces (intern of uitbesteed) kan volledig bewaakt en geregistreerd worden. Bovendien kunnen gemaakte reparatie- en budget afspraken evenals uitbestede reparatiewerkzaamheden in detail vastgelegd worden Pagina 28 van

29 7 Retail CRM Beschrijving De inkoop- en verkoopprocessen vereisen de registratie van klantgegevens in het systeem. 7.1 Basisfuncties Omschrijving BlueRetail bevat de volgende CRM gerelateerde functies: Debiteuren en crediteuren stamkaarten, saldo s en statistieken Kredietlimiet en Francowaarde Multimedia, printfunctionaliteit voor klantenpas met pasfoto Relatie gerelateerde notitieblokken (met zoekfunctie) Relatie gerelateerde contactpersonen Relatie en transactie gerelateerde gescande documenten Relatie gerelateerde transactiedocumenten Uitgebreide overzichten en rapportage 7.2 Verdieping Omschrijving Module kortingstabellen Extra functionaliteit is aanwezig in de vorm van de module Kortingstabellen en de module ecustomer. Hiermee kunnen absolute en relatieve prijsafspraken geregistreerd worden op het niveau van artikel, omzetgroep of subgroep en/of met de relatie en de relatiegroep. Kortingen voor een relatie of relatiegroep kunnen automatisch worden berekend. Kortingen kunnen worden toegekend aan artikel- of omzetgroepen, aan een relatie of relatiegroep, permanent of voor een bepaalde periode. 7.3 Resultaat Uitleg De basisfunctionaliteit zorgt ervoor dat u uw relaties kent. Met behulp van selectieroutines kunt u bijvoorbeeld een marketingactie opzetten of klantenpassen uitgeven. 7.4 Schermafbeeldingen Uitleg Hieronder worden een aantal schermen getoond met betrekking tot CRM Pagina 29 van

30 Relatie kaart Relatie detail tabblad Overzicht contactpersonen 2014 Pagina 30 van

31 Contactpersonen kaart Module kortingstabellen 2014 Pagina 31 van

32 8 Rapportages Beschrijving Deze functionaliteit biedt hulp bij het verkrijgen van inzicht in de door de organisatie verzamelde gegevens. Meten, weten, begrijpen en handelen zijn de vier hoofdonderwerpen die samen de lijn vormen waarlangs de prestaties kunnen worden verbeterd met behulp van een Retail informatiesysteem. Wie bijvoorbeeld door artikel scanning meet wat er is verkocht, weet wat er nog op voorraad ligt, begrijpt wat dit betekent voor de verkooptrends en handelt vervolgens door het assortiment op de meest slimme wijze aan te vullen. Voorbeeld: welke producten of productgroepen leveren de grootste bijdrage aan de toegevoegde waarde. 8.1 Basisfuncties Omschrijving Binnen BlueRetail wordt elke handeling tot in het kleinste detail vastgelegd waardoor op elk moment bekend is hoe de klantformule ervoor staat: meten is weten (zie blauw kader). De applicatie kent vele overzichten welke inzicht verschaffen. Via de aanwezige selectieroutine kunnen eigen overzichten/lijsten worden samengesteld. Overzichten kunnen direct worden omgezet in Excel voor verdere bewerking. Applicatie FinRap FinRap is een losstaande rapportagetool, die zowel lokaal als centraal kan worden gebruikt. In deze tool zitten een aantal specifieke rapportages, waaronder Dagtotalen per omzetgroep en Marges per gebruiker/nivo. 8.2 Verdieping Omschrijving Module Historie en Prijshistorie Verdieping is mogelijk d.m.v. de module Historie en Prijshistorie. Door middel van zeer uitgebreide selectiemogelijkheden kan tot in detail worden bekeken welke transacties in het verleden zijn uitgevoerd, inclusief prijs- en kasgeldhistorie. Er kan voor één of meerdere relaties de historie worden bekeken van bijvoorbeeld artikelen, omzetgroepen, mutaties, retour en kortingen. Er kunnen combinaties worden geselecteerd: mutaties binnen één omzetgroep en uitgevoerd door één verkoper, artikelen met een bepaald serienummer of artikelen waaraan een opmerking is gekoppeld et cetera Pagina 32 van

33 8.3 Resultaat Resultaat De rapportage mogelijkheden bieden voldoende inzicht om een bedrijf te runnen. 8.4 Schermafbeeldingen Uitleg Hieronder worden een aantal schermen getoond met betrekking tot rapportages. Koppeling met QlikView via ODBC BRPMS Rapporten 2014 Pagina 33 van

34 Historie Module Historie 2014 Pagina 34 van

35 FinRap 2014 Pagina 35 van

36 Onderstaand voorbeeld toont het verband tussen de waarden in BlueRetail (kassajournaal) en de waarden in FinRap Pagina 36 van

37 9 Beheer Beschrijving BlueRetail biedt standaard beheer functionaliteiten om succesvol gebruik van de applicatie te faciliteren. De applicatie kan gekoppeld worden met een of meerdere softwarepakketten van derden (o.a. Office, Financieel, (BI) Rapportage). Er is uiteraard voorzien in ondersteuning van specifieke Retail hardware. Denk hierbij aan een POS terminal, ticketprinter, geldlade(s), klantendisplay, (hand)scanner /mobile terminal en EFT-(pin)apparatuur. Beheer categorieën Beheer bestaat uit: 1. Applicatiebeheer 2. Gegevensbeheer 9.1 Applicatiebeheer Basisfuncties Omschrijving Module uitval De applicatie voorziet in de noodzakelijke beheerfunctionaliteiten: Instellingen die het gedrag van de software sturen Instellingen die de koppeling met de hardware regelen Dynamische lay-outs (kassabon, factuur etc.) Gebruikersrollen Uitval (zie hieronder) In situaties waarbij de netwerkserver uitvalt (door een calamiteit of onderhoudswerkzaamheden) zal de verkoop aan de kassa daar geen negatieve gevolgen van ondervinden. Deze module regelt de storingsprocedure en garandeert de continuïteit. Nadat de normale werking van het centrale systeem is hersteld, zullen alle verkooptransacties volledig automatisch worden verwerkt Verdieping Omschrijving Module automatische procedures Daarnaast kent BlueRetail enkele additionele beheermodules: Automatische procedures (scheduler) Import functionaliteit, incl. scripting taal Export functionaliteit, incl. scripting taal Ketenbeheer/-communicatie & validatie Koppeling betaalautomaten Koppeling boekhoudpakketten (module: zie financieel) Koppeling handheld-/mobile terminals (module: zie inkoop) Web Transaction Services (e-gift, e-voucher en e-ticket) Deze module maakt het mogelijk om automatisch, zonder tussenkomst van gebruikers allerlei rapporten te printen, inkooporders aan te maken of verzamelrekeningen door te boeken, data met het hoofdkantoor uit te wisselen etc.. De procedures kunnen betrekking hebben op het uitvoeren van een functie binnen BlueRetail, het uitvoeren van een Windows-opdracht of het weergeven 2014 Pagina 37 van

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.71

Release Notes BlueRetail versie 3.71 Release Notes BlueRetail versie 3.71 Product Management Versie 003 Venlo, februari 2012 Bestand: 120227 Releasenotes 3 71 v03.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 TECHNISCHE ISSUES... 6 2.1 Requirements... 6 2.2 Update instructie... 8 2.3 Instructies

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Release notes V004019A00

Release notes V004019A00 Release notes V004019A00 Datum : 1-7-2011 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. Druk: Reerink B.V. MKG versie: V004019A00-01 2011, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel bestand Inrichting en configuratie

Artikel bestand Inrichting en configuratie Artikel bestand Inrichting en configuratie 2012 Copyright Asperion Hosting bv INHOUD 1 Inleiding... 4 2 Instelling van de vereiste parameters... 5 2.1 Verkoopsoorten... 5 2.2 Artikel categorieën... 5 2.2.1

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Versie 0.3 Februari 2007 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

Release notes Handel & Logistiek versie 9.0

Release notes Handel & Logistiek versie 9.0 Ook nu is er weer het nodige gewijzigd in Handel & Logistiek. Naast functionele wijzigingen zoals "intercompany te synchroniseren tabellen", "het kunnen opschonen van uw artikel database" en "een nieuw

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Handel & Logistiek release notes v10.0. Inleiding

Handel & Logistiek release notes v10.0. Inleiding Inleiding Ondanks het feit dat H&L door de jaren heen een ERP pakket is geworden met zeer veel functionaliteit is er ook in 2011 weer het nodige gewijzigd in Handel & Logistiek. Naast functionele wijzigingen

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie