14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012"

Transcriptie

1 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

2 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2012 Inhoud Mijn loket... 3 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 Betalen in termijnen of ineens!... 3 Overzicht belastingtarieven De WOZ-waarde van uw pand... 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB)... 8 Afvalstoffenheffing... 9 Rioolheffing Hondenbelasting Kwijtschelding Bezwaar maken Contactgegevens afdeling Gemeentelijke Belastingen Machtigings- en wijzigingskaart automatische incasso

3 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 3 Mijn loket Meer informatie over uw WOZ-beschikking of aanslag gemeentelijke heffingen kunt u vinden via Mijn loket ( U kunt hier onder meer uw aanslagbiljet raadplegen en een taxatieverslag opvragen. Inloggen gebeurt met DigiD. Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet In deze brochure staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. Op het aanslagbiljet worden, voor zover voor u van toepassing, de aanslagen onroerende-zaakbelasting(en), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en de WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet. Het is niet altijd mogelijk om alle aanslagen die betrekking hebben op één adres aan dezelfde persoon op te leggen. Bij de aanslagoplegging moet namelijk rekening worden gehouden met gegevens van onder meer het Kadaster en de gemeentelijke basisadministratie. Per heffing wordt een toelichting gegeven. Ook vindt u in deze brochure informatie over de betaling, kwijtschelding en het maken van bezwaar. Betalen in termijnen of ineens! Automatisch gespreid betalen via machtiging Als het totale aanslagbedrag meer is dan 50,- en minder dan 2.000,- en als u de gemeente Schiedam gemachtigd heeft tot automatische incasso, dan betaalt u het verschuldigde bedrag in acht maandelijkse termijnen. Indien u nog geen machtiging heeft verleend, maar wel gespreid wilt betalen, dan kan dit door alsnog de bijgevoegde (groene) machtigingskaart in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar de afdeling Gemeentelijke Belastingen. Als de machtigingskaart voor 1 april binnenkomt, kunt u gebruik maken van het volledige aantal incassotermijnen (8). Als de machtiging te laat binnenkomt, vindt de incasso in minder termijnen plaats. Dit betekent dat het te incasseren bedrag per maand hoger zal zijn. Achterin de brochure treft u de machtigingskaart aan. Wanneer u al deelneemt aan de automatische incasso en u wilt deze beëindigen of een wijziging van uw rekeningnummer doorgeven, dan kunt u hiervoor gebruik maken van de (paarse) wijzigingskaart achterin deze brochure. 3

4 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 4 Ook indien u in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u de machtigingskaart invullen en terugsturen. Er wordt namelijk slechts kwijtschelding verleend voor onroerende-zaakbelastingen en een deel van de afvalstoffenheffing. Daarnaast is het mogelijk dat u in de toekomst een (volledige) aanslag ontvangt in verband met een wijziging in de regeling of in uw financiële omstandigheden. In dat geval is de automatische incasso dan reeds geregeld. In één keer betalen kan natuurlijk ook Betaal bij voorkeur met de meegestuurde acceptgiro. Er wordt slechts één acceptgiro verstrekt. Op het aanslagbiljet staat binnen welke termijn u de aanslag moet betalen. Niet tijdig betalen heeft altijd extra kosten tot gevolg. Als u met een eigen overschrijving of elektronisch betaalt, dan kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer van de gemeente Schiedam. U moet dan wel het debiteurnummer en het aanslagnummer vermelden. U kunt de aanslag ook betalen bij het Klant Contact Centrum (Stadswinkel) van de gemeente Schiedam. Neemt u dan het aanslagbiljet mee. Betalen vanuit het buitenland Om vanuit het buitenland te betalen heeft u een IBAN- en BIC-nummer nodig. Het IBAN-nummer is NL38BNGH en het BIC-nummer is BNGHNL2G Digitale nota U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nota. U ontvangt dan volgend jaar de aanslag digitaal via de website van uw bank. Online ontvangen, betalen en bewaren is gemakkelijker en bespaart papier. Het maakt niet uit of u meedoet met de automatische incasso of met acceptgiro betaalt. Ga naar de site van uw bank om u aan te melden of kijk op 4

5 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 5 Overzicht belastingtarieven 2012 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) OZB wordt berekend op basis van een percentage van de WOZ-waarde. Eigenaar woning 0,115% (van de WOZ-waarde) Eigenaar niet-woning 0,238% (van de WOZ-waarde) Gebruiker niet-woning 0,186% (van de WOZ-waarde) Afvalstoffenheffing Eénpersoonshuishouden 269,28 Meerpersoonshuishouden 317,52 Rioolheffing Eigenaar woning/bedrijfspand 209,00 Hondenbelasting Per hond 114,36 5

6 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 6 De WOZ-waarde van uw pand De op het aanslagbiljet vermelde waarde is de WOZ-waarde van uw pand, zoals de gemeente die heeft vastgesteld ten behoeve van de belastingheffing voor De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelastingen te berekenen. Het Hoogheemraadschap van Delfland gebruikt deze waarde om de hoogte van de waterschapsomslag te berekenen. De Rijksbelastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor het berekenen van het eigenwoningforfait en de vermogensrendementheffing. Waardebepaling en waardepeildatum De onroerende zaak is gewaardeerd naar de waarde op de waardepeildatum 1 januari De WOZ-waarde is geldig van 1 januari 2012 tot en met 31 december Woning Om de waarde van een woning te bepalen, wordt de woning vergeleken met vergelijkbare woningen die werkelijk zijn verkocht. Bij de waardebepaling wordt ook rekening gehouden met de buurt, het type woning en de kenmerken van de woning, zoals bouwjaar en ligging. Overigens mag met bepaalde omstandigheden bij het bepalen van de WOZ-waarde geen rekening gehouden worden. De waarde moet worden vastgesteld, alsof het een gewone, vrije verkoop aan de hoogste bieder is. Er mag dus geen rekening gehouden worden met onder meer het mogelijke waardedrukkend effect van verhuur of erfpacht. Dit kan de reden zijn dat de prijs waarvoor u uw woning heeft gekocht, niet hetzelfde is als de WOZ-waarde. 6

7 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 7 Bedrijven Voor bedrijven gaat de Wet WOZ uit van de waarde in het economische verkeer of, wanneer deze hoger is, van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Bij het bepalen van de waarde in het economische verkeer van een bedrijf wordt de zogeheten huurwaardekapitalisatiemethode gehanteerd. Bij deze methode worden aan de diverse gebruiksruimten huurwaarden per m 2 toegekend die vervolgens gekapitaliseerd worden. Deze toegekende huurwaarden zijn afgeleid van het binnen de gemeente geldende niveau van min of meer vergelijkbare panden, die op of rond de waardepeildatum zijn verhuurd. Hierbij is onder andere rekening gehouden met ligging, kwaliteit, doelmatigheid, voorzieningen en grootte van het object. De gecorrigeerde vervangingswaarde geldt voor panden die doorgaans niet worden verkocht, zoals scholen, zwembaden en zorgcentra. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn als het pand opnieuw zou worden gebouwd. Dit bedrag wordt gecorrigeerd met een technische en functionele veroudering. De op deze manier berekende waarde vormt, samen met de waarde van de grond, de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak. Invloed van de financiële crisis op de WOZ-waarde van 2012 De effecten van de economische crisis op de onroerendgoedmarkt zijn ook in Schiedam zichtbaar. Dit kan een daling van de WOZ-waarde van 2012 ten opzichte van 2011 betekenen, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Als uit gerealiseerde verkoop- of huurgegevens blijkt dat de waarde rond de waardepeildatum gelijk is gebleven of zelfs is gestegen, dan kan dit betekenen dat ook de WOZ-waarde gelijk is gebleven of gestegen. Ook specifieke zaken als verbouwingen kunnen een stijging van de WOZ-waarde tot gevolg hebben. Pand in aanbouw Bij een nieuwbouwwoning of bedrijfspand in aanbouw wordt de WOZ-waarde ook bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2011 en wordt er gekeken naar de toestand van het pand op 1 januari Dat het pand op de waardepeildatum (1 januari 2011) nog niet bestond, is niet van belang. De voortgang van de bouwactiviteiten op 1 januari 2012 en de grootte van de kavel zijn bepalend voor de WOZ-waarde. Voor een pand in aanbouw ontvangt u dus ook een aanslag onroerende-zaakbelasting. 7

8 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 8 Taxatieverslag U kunt het taxatieverslag raadplegen via Mijn loket ( of aanvragen door contact op te nemen met de afdeling Gemeentelijke Belastingen. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Voor wie? Er wordt OZB geheven van eigenaren van woningen en niet-woningen en van gebruikers van niet-woningen. Geen teruggave bij verkoop Voor de OZB is de situatie op 1 januari 2012 bepalend. Dat wil zeggen dat degene die volgens het kadaster op 1 januari 2012 eigenaar is van een pand de aanslag voor het hele jaar krijgt. Ook als u in de loop van het jaar uw woning verkoopt, betaalt u voor het gehele jaar. Wel is het gebruikelijk dat bij verkoop de notaris de zakelijke lasten (OZB en rioolheffing) gedeeltelijk verrekent met de nieuwe eigenaar. Bewaar uw aanslag daarom goed. Het verrekenen van een aanslag is een zaak tussen koper en verkoper waarin de gemeente geen rol speelt. Raadpleeg in dat geval uw notaris. Geen gebruikersbelasting voor woongedeelte van niet-woningen Als u een bedrijfspand heeft, maar een gedeelte hiervan als woning gebruikt (bijvoorbeeld een boerderij of een woon-winkelpand), dan betaalt u voor dit gedeelte geen gebruikersbelasting. Hiermee is rekening gehouden als de op het aanslagbiljet vermelde OZB-waarde lager is dan de WOZ-waarde. Tarief Het OZB-bedrag wordt bepaald aan de hand van een percentage van de WOZwaarde. De percentages zijn, net als alle andere tarieven, door de gemeenteraad vastgesteld. In verband met de huidige financiële situatie van de gemeente Schiedam zijn de OZB-tarieven extra verhoogd. 8

9 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 9 Afvalstoffenheffing De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt besteed aan het ophalen en verwerken van huisvuil. Voor wie? Iedereen die gebruik maakt van een perceel in de gemeente waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, is belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing. Wijziging aantal personen in een huishouden na 1 januari niet relevant Voor de bepaling of u het tarief voor één - of meerpersoonshuishouden bent verschuldigd, wordt gekeken naar de situatie op 1 januari Wijzigingen in het aantal personen in een huishouden na 1 januari hebben geen invloed op de belastingplicht. Teruggave bij verhuizing Jaarlijks ontvangt u een aanslag afvalstoffenheffing. Als u in de gemeente komt wonen, dan betaalt u de afvalstoffenheffing voor de resterende (volle) maanden van het jaar. Als u in de loop van 2012 verhuist en niet in Schiedam blijft wonen, dan krijgt u automatisch ontheffing over het aantal volle maanden dat u niet meer ingeschreven staat in de gemeente Schiedam. Wanneer u binnen de gemeente Schiedam verhuist, verandert er niets. Het totale bedrag dat u voor het belastingjaar moet betalen blijft in dat geval immers gelijk. Tarieven verhoogd De afvalstoffenheffing mag op basis van wettelijke bepalingen maximaal kostendekkend zijn. Geconstateerd is dat dit niet het geval is. Mede gelet op de huidige financiële situatie van de gemeente Schiedam is besloten de tarieven van deze heffing stapsgewijs te verhogen om zodoende wel kostendekkendheid te bereiken. Hierdoor behoeft er minder een beroep gedaan te worden op de algemene middelen. 9

10 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 10 Rioolheffing Voor wie? Eigenaren van een woning of andere onroerende zaak met een (indirecte) aansluiting op het gemeentelijke riool betalen rioolheffing. Rioolheffing is, naast het onderhoud van de gemeentelijke riolering, onder meer bedoeld voor maatregelen met betrekking tot de verwerking van hemelwater en grondwater. Het kan hierdoor voorkomen dat ook panden die geen directe aansluiting hebben op de riolering toch rioolheffing zijn verschuldigd. Er is door de gemeenteraad daarom een vrijstelling in de verordening opgenomen voor kleinere objecten (minder dan twintig vierkante meter). Geen teruggave bij verkoop Voor rioolheffing is de situatie op 1 januari 2012 bepalend. Dat wil zeggen dat degene die op 1 januari 2012 eigenaar is van een pand de aanslag voor het hele jaar krijgt. Ook als u in de loop van het jaar uw woning verkoopt, betaalt u voor het gehele jaar. Wel is het gebruikelijk dat bij verkoop de notaris de zakelijke lasten (OZB en rioolheffing) gedeeltelijk verrekent met de nieuwe eigenaar. Bewaar uw aanslag daarom goed. Het verrekenen van een aanslag is een zaak tussen koper en verkoper waarin de gemeente geen rol speelt. Raadpleeg in dat geval uw notaris. Tarief Het tarief is een vast bedrag per jaar per aangesloten woning, bedrijfspand, woonwagen of woonschip. Wanneer een gebouw is verdeeld in verschillende afzonderlijke woon- of bedrijfseenheden, dan wordt voor iedere eenheid een aparte aanslag opgelegd. Heeft uw pand bijvoorbeeld vijf afzonderlijk te gebruiken wooneenheden, dan krijgt u vijf aanslagen rioolheffing. Tarief verhoogd De rioolheffing mag op basis van wettelijke bepalingen maximaal kostendekkend zijn. Geconstateerd is dat dit niet het geval is. Mede gelet op de huidige financiële situatie van de gemeente Schiedam is besloten het tarief van deze heffing stapsgewijs te verhogen om zodoende wel kostendekkendheid te bereiken. Hierdoor behoeft er minder een beroep gedaan te worden op de algemene middelen. 10

11 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 11 Hondenbelasting Voor wie? Iedereen die één of meer honden heeft, moet hondenbelasting betalen. Tarief Het tarief is een vast bedrag per hond per jaar. Teruggave in 2012 van al betaalde belasting U ontvangt een aanslag voor het hele jaar. Als u in de loop van 2012 met de hond uit Schiedam bent verhuisd of als u geen hond meer heeft, kunt u voor de volle maanden dat u geen hond meer heeft schriftelijk om een teruggave vragen. Stuurt u, voor zover mogelijk, een bewijsstuk mee. Wel een hond, maar geen aanslag gekregen? U bent verplicht om als hondenbezitter zelf aangifte te doen van uw hond. Ook als het aantal honden verandert, moet u dat melden. Als u geen aanslag hondenbelasting heeft gekregen, maar wel een hond heeft, dan kunt u aangifte doen via onder inwoners. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Gemeentelijke Belastingen en verzoeken om een aangifteformulier. Dit wordt u dan toegestuurd. Controle De gemeente controleert intensief en gericht of hondenbezitters hondenbelasting betalen. 11

12 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 12 Kwijtschelding Ook aan kwijtscheldingsgerechtigden wordt een aanslagbiljet toegezonden. Op het aanslagbiljet staat vermeld voor welke belastingen kwijtschelding is verleend. Mocht u niet in staat zijn om de gemeentelijke belastingen te betalen en heeft u toch een aanslag met een te betalen bedrag ontvangen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente aan de hand van uw vermogen en inkomsten. Wijziging in het kwijtscheldingsbeleid Met ingang van 2012 is het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente gewijzigd. Kwijtschelding is nu alleen mogelijk voor onroerende-zaakbelastingen en afvalstoffenheffing. Voor afvalstoffenheffing wordt voor maximaal 90 % van het aanslagbedrag kwijtschelding verleend. Voor hondenbelasting is helemaal geen kwijtschelding meer mogelijk. 12

13 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 13 Bezwaar maken Tegen de aanslag Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde of de aanslag gemeentelijke heffingen, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven om welke aanslag(en) het gaat en waarom u het niet eens bent met de aanslag(en). Vermeldt u ook een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent of een adres. Het is ook belangrijk om relevante bewijsstukken bij te sluiten die uw bezwaar kunnen onderbouwen. U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven. Uw bezwaarschrift moet u richten aan de afdelingsmanager Gemeentelijke Belastingen. U kunt ook via een bezwaarschrift indienen. Tegen de WOZ-waarde Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, dan bent u verplicht aan te geven waarom u het niet met de vastgestelde waarde eens bent en wat naar uw mening wel de correcte waarde is. Uitstel van betaling Bezwaar maken houdt niet in dat u automatisch uitstel van betaling krijgt. U kunt hierom verzoeken in uw bezwaarschrift. U krijgt dan alleen uitstel voor het bestreden deel en niet voor het gehele bedrag. In geval u deelneemt aan automatische incasso, wordt geen uitstel van betaling verleend en wordt een eventuele vermindering verrekend in de termijnbedragen. Wanneer uitstel van betaling is verleend, dan vervalt dit op het moment dat uitspraak op uw bezwaarschrift is gedaan. Indien er op dat moment nog een bedrag moet worden betaald, dan dient u dit onmiddellijk te voldoen. U ontvangt geen nieuwe aanslag of acceptgiro. 13

14 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :11 Pagina 14 Contactgegevens afdeling Gemeentelijke Belastingen Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Schiedam: Telefoon: Februari 2012 Hoewel de tekst van deze brochure zorgvuldig is samengesteld kunt u er geen rechten aan ontlenen. 14

15 14450_Broch_2010 2:Opmaak :56 Pagina 15 Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte gesteld van het moment waarop afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden. Machtigingskaart Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Gemeente Schiedam om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens Gemeentelijke belastingen Bankrekening Girorekening Datum Handtekening Telefoonnummer... Wijzigingskaart automatische incasso Aankruisen indien van toepassing o Ik wil de automatische incasso beëindigen o Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen Mijn nieuwe rekeningnummer is:... ten name van... Datum Handtekening Telefoonnummer

16 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak :42 Pagina 16 Gemeente Schiedam Afdeling Gemeentelijke Belastingen Antwoordnummer VB Schiedam 3100VB33... Gemeente Schiedam Afdeling Gemeentelijke Belastingen Antwoordnummer VB Schiedam 3100VB33

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10 Belastinggids 2016 Inhoudsopgave Algemeen...3 Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4 Hondenbelasting...5 Rioolheffing...6 Afvalstoffenheffing...7 Onroerende zaakbelasting...8

Nadere informatie

gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Webexemplaar Bewaarexemplaar 2012 2012 2013 Bewaarexemplaar 2011 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen:

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Gemeentelijke verordeningen De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 december 2014 de volgende Belastingverordeningen en Tarieven voor 2015 vastgesteld: Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Dit is een informatiekrant van de Regionale belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Pagina 1 Regionale belastingsamenwerking

Nadere informatie

Alles over. Gemeentelijke belastingen

Alles over. Gemeentelijke belastingen Alles over Gemeentelijke belastingen 2012 1 INHOUDSOPGAVE Gemeentelijke belastingen Onroerendezaakbelasting 3 Rioolheffing 3 Afvalstoffenheffing 4 Hondenbelasting 5 Vermindering/wijziging 5 Bezwaarschrift

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Inleiding Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Informatie gemeentelijke belastingen GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Eind februari ontvangt u net als vorig jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin naast vermelding

Nadere informatie

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 RIS122936_23-DEC-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk GBD/2004.25916 RIS 122936 REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de artikelen

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Woonlastennota Meer informatie

Woonlastennota Meer informatie Uw belastingzaken regelt u nu nog makkelijker online! Belastingzaken is aangesloten op de Berichtenbox van Mijn.Overheid.nl en u kunt uw woonlastennota nu ook digitaal ontvangen. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2010 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde en belangrijke wijzigingen. Meer informatie vindt u op onze

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: Invorderingswet 1990; Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Gemeentelijke belastingverordeningen;

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Belastinggids 2014 Algemeen 3 Tarieven 2014 4 Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Hondenbelasting 9 Betaling van de aanslag

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Doel van automatische incasso 4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Dat komt door de centrale ligging, met de Vallei en de Veluwe soms

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit : Nr. 10-. PURMEREND De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Gemeentelijke Belastinggids

Gemeentelijke Belastinggids Gemeente Leiderdorp Gemeentelijke Belastinggids 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is regels vast te stellen voor de automatische

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN.

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. In een aantal belastingverordeningen wordt de mogelijkheid geboden om in afwijking van de hoofdregel (betaling in twee termijnen) het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015"

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015 = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30145/DV.14-405, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen

Nadere informatie

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012 Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân Belastinggids 2012 Inhoud Voorwoord Het aanslagbiljet Tarieven Waardering onroerende zaken Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk; gelet op het bepaalde in: * het Burgerlijk Wetboek; * de Invorderingswet 1990;

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING postcode, woonplaats : telefoonnummer :

AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING postcode, woonplaats : telefoonnummer : AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING 2017 Ondergetekende: naam en voorletters straat, huisnummer postcode, woonplaats telefoonnummer 1. Adres van de onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke

Nadere informatie

Belastingen meest gestelde vragen

Belastingen meest gestelde vragen Belastingen meest gestelde vragen Doorverbinden naar effingen () telefoonnummer 3135 (of 3985) of nnen() telefoonnummer 3136 (of 3986) k heb helemaal geen hond en wil hier dus ook niet voor betalen Aan

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Verordening Rioolheffing 2016 Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Groesbeek Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

Verordening rioolheffing

Verordening rioolheffing 1 Verordening rioolheffing De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Regeling Automatische Incasso

Regeling Automatische Incasso Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen 2014 (2) Gemeenteblad 2013-48 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Dit boekje goed bewaren 1 Inhoudsopgave De gecombineerde aanslag 2013 3 Informatie 4 Digitale dienstverlening 5 Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 6 Onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zaanstad Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente Montferland, november 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 3 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011.

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011. Agendapunt 7 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/34238 Datum : : 2010 Programma : Hoofdstuk 2 paragraaf 2.7 Lokale heffingen Blad : 1 van 7 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie