Deventer Nu. In gesprek over reclamebeleid. Subsidie voor begeleiding van jongeren naar leer- en werkplek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deventer Nu. In gesprek over reclamebeleid. Subsidie voor begeleiding van jongeren naar leer- en werkplek"

Transcriptie

1 Deveter Nu I gesprek over reclamebeleid De gemeete wil ee ieuw reclame- e uitstalligebeleid. Dat beleid moet beter aasluite bij de wese va oderemers. Zoder daarbij de belage va omwoede of het behoud va het beschermd stadsgezicht uit het oog te verlieze. Imiddels is er ee voorstel gemaakt. De gemeete hoort graag wat u hierva vidt. Oderemers op bedrijveterreie hebbe al eerder kue reagere. Daarom worde zij u iet expliciet uitgeodigd voor deze bijeekomst. Waarom veradere we het beleid De regels voor reclame worde als beperked ervare. Zo is de omschrijvig va het soort reclame gedateerd e de orm voor het aatal reclames of de plek va de reclame op de gevel iet flexibel. Ook de aasluitig tusse het uitstalligebeleid e de verschillede fucties horeca, detailhadel. i het wikelgebied ka beter. Bijeekomste Op 9 maart orgaisere wij twee bijeekomste waar wij oze voorstelle aa u presetere. Ee bijeekomst voor de biestad e ee voor de overige gebiede. Tijdes deze bijeekomste kut u aageve wat u va de voorstelle vidt, e kut u suggesties doe om het beleid te verbetere. U bet va harte welkom. Waar e waeer vidt de bijeekomst plaats datum: 9 maart Biestad: 9.00 uur tot uur 2. Overige stadsdele: uur tot Locatie: De Lideboom, Lideboomsweg 1a, 7433 BH Schalkhaar Hoe verder Na de iformatieavode eemt het college ee besluit over het reclame- e uitstalligebeleid. Daara ligt het ieuwe beleid ter izage, e kut u ee formele reactie geve. Daara stelt de gemeeteraad het beleid vast. Aamelde Bet u va pla aar de bijeekomst te kome, stuur da ee met als oderwerp biestad aar e vermeld daari het aatal persoe. Bij hem kut u ook terecht met vrage op telefooummer Subsidie voor begeleidig va jogere aar leer- e werkplek Deveter va start met duurzaam woigaboemet De gemeete eemt de succesvolle werkwijze va het 1000-jogerepla over va de provicie Overijssel. Het gaat erom jogere die moeite hebbe aa het werk te kome te odersteue bij het hale va ee diploma e het vide va ee baa. Het 1000-jogerepla va de provicie, bestaat al ee aatal jaar. De provicie geeft dit jaar euro subsidie aa de gemeete om de aapak verder te otwikkele. Pactum jeugdhulp, Deveter Werktalet e het Jogereloket zette zich hier same voor i. Ker va het pla is dat jogere ee traject wordt aagebode waari ee zelfstadige wooplek, opleidig e uiteidelijke uitzicht op ee baa cetraal staa. Ee woig eergiezuiig make zoder ivesterig. Dat ka biekort i Deveter met het woigaboemet. Woigisolatie, eergiezuiige cv-istallatie of zoepaele kue da worde aagelegd tege ee vaste maadelijkse eergierekeig e die hoeft iet hoger te zij da de huidige eergierekeig. Om het woigaboemet te kue starte voor de eerste 25 iwoers i 2015, wil de gemeete ee leig va verstrekke. Dat besluit heeft het college va burgemeester e wethouders geome e legt het voor aa de gemeeteraad. Met Deveter bedrijve, woigbouwcorporaties, Sallco e de gemeete is het woigaboemet tot stad gekome. Mes sijdt aa meer da twee kate Met de bedrijve die de duurzaamheidsmaatregele gaa uitvoere, make we afsprake over de izet va medewerkers va Sallco. Zo sijdt het mes aa meer da twee kate, zegt wethouder Frits Rorik. Mese kome aa het werk, er is ee stimulas voor de Deveter ecoomie e bovedie werke we aa oze doelstellig om i 2030 klimaateutraal te zij. Naast verschillede ivesteerders wordt met de provicie Overijssel overlegd om fiacieel bij te drage aa het project om vervolges grotere aatalle iwoers hierva gebruik te kue late make. Bereikbaarheid Voor de actuele verkeerssituatie of iformatie over hider of afsluitig i.v.m. wegwerkzaamhede of eveemete: 1 Deveter Nu ieuws va de gemeete deveter - 24 februari 2015

2 WijDeveter, voor e door bewoers! Bij WijDeveter gaa bewoers zelf aa de slag met hu ideeë. Gemeete e istellige kue het iitiatief odersteue met deskudigheid e ee fiaciële bijdrage. Bewoers (het wijkteam of dorpeplatform) beslisse zelf over de verdelig va het wijkbudget. Parters i WijDeveter zij aast de bewoers o.a. de gemeete, Raster Groep, (thuis)zorgorgaisaties, Politie, woigcorporaties e Cambio. Boek Noordebergkwartier is te koop Het prachtige boek Hadel Dapper over het Noordebergkwartier is op vrijdag 13 februari gepreseteerd. Tijdes de bijeekomst i het stadsarchief werd teruggeblikt op het traject e werde de vele mese die eraa hebbe wilde er grote katore e parkeergarages bouwe. Dakzij het buurtverzet kwame er betaalbare woige e bleef het middeleeuwse karakter behoude. I dit boek kijke vooraastaade jouraliste terug op deze succesvolle meegewerkt bedakt. De eerste boeke strijd. I levedige verhale portrettere werde aagebode aa stadsdichter Herma Posthumus Meijes e aa oud miister va volkshuisvestig Beelaerts va Bloklad. De stadsdichter bracht zij allereerste gedicht ( als stadsdichter) te gehore dat hij schreef over het Noordebergkwartier. De heer Beelaerts va Bloklad keek met geoege terug op de tijd dat i Deveter de bewoers de strijd voerde om betaalbare woige te behoude e te realisere. ze de kleurrijke hoofdrolspelers e late zie hoe bewoers a jarelag verzet same met de gemeete de verwaarloosde wijk wiste te verieuwe, volges het pricipe va bouwe voor de buurt. De auteurs trekke ook parallelle met acties i adere stede e oderzoeke de huidige protestcultuur. Dat leidt tot ee maifest met ieuwe uitgagspute voor hededaags burgerverzet. Voor het fraai uitgevoerde boek werd uit het beeldarchief va de Stichtig Noordebergkwartier e het Deveter Stadsarchief Het boek beschrijft het buurtverzet va de jare 70 e 80. Actievoerders strede tege de sloop va het Noordebergkwartier. De gemeete geput. Het boek is te koop bij verschil- lede Deveter boekhadels. Meer iformatie is te vide op Gratis Geld Beurs Rode Dorp Op disdag 17 februari is i het Ekhuis de Gratis zoekers gave aa het ee erg goed iitiatief te Geld Beurs gehoude. Ee beurs georgaiseerd vide; iformatief e uttig. Het was voor veel voor e door bewoers va het Rode Dorp, met mese prettig dat ze direct i gesprek kode als doel iformatie geve over fiacië e admiistratie. met de verschillede orgaisaties. Naast het i- Het BAD (Budget Adviesbureau), formatiemateriaal va de aawezige orgaisa- Rechtop!, Cariova (formulierebrigade e ties, ware er ook lijste verkrijgbaar met ee schuldhulpmaatjes), t Ruilput, Kledigbak compleet overzicht va alle aawezige e hu Secod Chace, Speelgoedbak De Boomhut e cotactgegeves. Zo kue de bezoekers thuis Stichtig Leergeld ware te gast. de iformatie og ees rustig doorleze. Al met al ee zeer geslaagde avod voor de bewoers Het was ee geslaagde, gezellig drukke avod va het Rode Dorp e zeker voor herhalig vatbaar. met ee iformele e toegakelijke sfeer. Be- Er zij veel positieve reacties gekome op de Gratis Geld Beurs (foto: Mario de Smit) Geslaagd Ideeëcafé Keizerslade! Drome, dele e doe! E dat is wat er gebeurde tijdes het ideeëcafé i Floortje 5 e i de bibliotheek. Bewoers vertelde ethousiast over de iitiatieve waar ze mee bezig zij: zwerfafvalacties, boomtuitjes, atuurlijke speelaaleidige op ee schoolplei, otmoetigsactiviteite. Ook de wijkteamkids ware va de partij e vroege om praktische hulp voor het kamp dat ze gaa orgaisere. Ook bestaade e al uitgevoerde iitiatieve zoals de Zodagse Pot e de geveltuie e boomspiegels i de Dapperstraat hebbe verteld over hu ervarige. Bovedie is met elkaar meegedacht e zij ee aatal bewoers met elkaar i gesprek gegaa over hoe zij kue samewerke. Al met al ee geslaagde middag! Heb je ook ee idee voor de buurt e wil je zelf je hade uit de mouwe steke? Neem da cotact op met Aike: Stadsdichter Herma Posthumus Meijes heeft et het boek Hadel Dapper otvage uit hade va Rius Prise (foto: WijDeveter) Horeca Postcode Adres Nummer 7417WZ Spuistraat drak- e horecaverguig paracommerciële istellig Meldig Wet Milieubeheer Postcode Adres Status Nummer Otvagstdatum 7437BG Gorsselseweg 14 Bathme meldig otvage /15/ PD Oxersteeg 7 Bathme meldig otvage /11/ pA Johaahoeve 1 Deveter meldig otvage /10/2015 Ee va de gepreseteerde ieuwe ideeë: ee hobbygroep (foto: WijDeveter) U kut de publicaties izie via de website of i het gemeetelijk iformatiecetrum i de bibliotheek (Brik 70). Op de website vidt u alle bekedmakige va deze week. Op ee plattegrod kut u alle lopede verguigsaavrage i uw buurt zie. U kut er ook zoeke op bijvoorbeeld postcode, datum, straataam. Meer wete over WijDeveter? Kijk op 2 Deveter Nu ieuws va de gemeete deveter - 24 februari 2015

3 Aamelde voor Sallads glasvezel: u of ooit Iwoers va het Salladse buitegebied werke zelf aa de aaleg va glasvezel. De stichtig SalladGlas gaat voor breedbad iteret i het hele buitegebied va Deveter, Olst-Wijhe e Raalte. Allee als 60% va de huishoudes zich aameldt, gaat het project door. Dat ka og tot 1 maart. Wethouder Frits Rorik: Geef je op. Het is u of ooit. I 2012 e 2013 zij de meeste dorpe i Sallad aageslote op glasvezel. De kleiere bedrijveterreie e kere i het buitegebied zij daarbij iet meegeome. Door de grote spreidig op het plattelad is de aaleg va glasvezel daar relatief duur, weet wethouder Frits Rorik. Voor commerciële providers is dat iet iteressat. Prachtig dat de Salladers zich hebbe vereigd i de stichtig SalladGlas om same met provicie e drie gemeetes breedbad aa te legge. Breedbad maakt plattelad óg aatrekkelijker Wat het buitegebied heeft et zo goed recht op goede digitale voorzieige, vervolgt de wethouder. Net als i de stad. Dat maakt het plattelad óg aatrekkelijker, ook i ecoomisch opzicht. Neem de agrariërs of zorg- e vakatieboerderije, die kue met breedbad hu bedrijfsvoerig beter late aasluite op de modere tijd. Uieke kas De wethouder ziet het iitiatief da ook als ee uieke kas voor Salladers. Ik odig de iwoers va het Salladse buitegebied graag uit om zich aa te melde. Als deze kas voorbij gaat, komt er voorlopig gee glasvezel i Sallad. Het is u of ooit. Meedoe? Aamelde ka op Volg os /GemeeteDeveter Uitbreidig Sportpark De Zuebargh Teisclub De Schapekolk ka verhuize aar Sportpark De Zuebargh e Sportclub DSC krijgt ee kustgrasveld. TC de Schapekolk e Sportclub DSC maakte same ee pla om teis op het sportpark de Zuebargh i Diepevee te itegrere. Dat stelt het college voor aa de aa de gemeeteraad. Om tegemoet te kome aa bezware uit de buurt, kome er speciale LED lampe i de lichtmaste. Ook kome er extra parkeerplaatse om parkeerdruk i de buurt te voorkome. /DeveterGem De gemeeteraad is er voor u! De raad eemt allerlei besluite die uw leefomgevig direct rake. Bijvoorbeeld over woe, werke, wege, oderwijs, groe, zorg e sport. Names u werkt de raad aa ee mooi e leefbaar Deveter. Daarom wil de raad graag wete wat er leeft, zodat zij u e adere iwoers goed kue vertegewoordige. Op deze pagia vidt u iformatie over de gemeeteraad, waeer de raad vergadert e waarover. Ook leest u hoe u kut meeprate over oderwerpe op de ageda e hoe u i cotact komt met raadslede. Hoe vergadert de raad? 1. De Raadstafel: allerlei vorme va gesprek, dialoog e debat 2. De Raadsvergaderig: politiek debat e besluitvormig 3. Het Forum Deveter: otmoetig e gesprek Meeprate? De gemeeteraad vidt het heel belagrijk om i de voorbereidig op de besluite de meig va iwoers, istellige e bedrijve te hore. Tijdes de Raadstafel e het Forum heeft u mogelijkheid met de raad i gesprek te gaa. Waar zij de vergaderige? De vergaderige va de gemeeteraad zij i De Lideboom i Schalkhaar. Waeer? De gemeeteraad komt ees i de drie weke op woesdagavod bijee voor de officiële raadsvergaderig. I deze vergaderig debattere de raadslede over allerlei oderwerpe e eemt de raad besluite. Op de ageda staa oderwerpe die iet eerder zij besproke aa de raadstafel (hamerstukke) e oderwerpe die al wel eerder zij besproke aa de raadstafel (debat). Kaleder gemeeteraad Via deze lik komt u bij het Raads Iformatie Systeem (RIS). Hier vidt u ook de activiteitekaleder va de raad. De Devolgede vergaderig is op: 27 augustus maart 2015 i De i Lideboom De Lideboom Schalkhaar i Schalkhaar Kijk voor de ageda op: Kijk voor de ageda op: De Raadstafel is de plek waar raadslede zich ee beeld vorme over ee bepaald oderwerp (door ee oriëtered gesprek of vrije gedachtewisselig met iwoers, istellige of wethouder) maar ook voor debat. Aa de Raadstafel worde gee besluite geome door de raad. Het Forum heeft ee losser karakter. Hier hebbe iwoers e orgaisaties gelegeheid iitiatieve, hadtekeige of petities aa te biede, i gesprek te gaa met raadslede of ee presetatie te geve. Ook de modelige vrage door de raadslede aa het college worde i het Forum gesteld. Meer wete? Kijk op voor ee overzicht va alle raadslede e hu cotactgegeves. Heeft u algemee vrage over de raad? Neem cotact op met de raadsgriffie, telefoo of aar: De vergaderige zij voor iederee toegakelijk. U bet va harte welkom om hierbij aawezig te zij. 3 Deveter Nu ieuws va de gemeete deveter - 24 februari 2015

4 Deveter versterkt iteratioale kracht Oderemers, maatschappelijke orgaisaties, oderwijs- e cultuuristellige e de gemeete Deveter gaa same de iteratioale kracht va Deveter versterke. Door same op te trekke, creëre ze ieuwe iteratioale kase voor Deveter. Dat staat i de ambitie Deveter Iteratioaal De partije hebbe dit same gemaakt. Mogelijkhede creëre Alle partije zij al iteratioaal actief e zie de meerwaarde va samewerkig. Zij gaa keis uitwissele e meer verbidige legge. Zo creëre ze mogelijkhede op het gebied va ecoomie, oderwijs, cultuur e iteratioale samewerkig. Het Hazeverbod is ee va de iteratioale etwerke die ze ee impuls gaa geve. Same score voor werk I kaart brege We brege i kaart wie waar i de wereld actief is. Da kue bedrijve profitere va de keis e vele cotacte va de iteratioale orgaisaties i Deveter. Het werk va deze orgaisaties krijgt vleugels als ee Deveter bedrijf ivesteert i het lad waar zij actief zij. Ook levert het bijvoorbeeld stageplaatse op, aldus wethouder Hartogh Heys. Nieuwe bedrijvigheid voor Deveter Jeroe Kroese, voorzitter va DKW e directeur va Sallco: Het versterke va iteratioale betrekkige e cotacte met bedrijve leidt tot ieuwe bedrijvigheid waar de stad Deveter i de volle breedte va profiteert. De regioale belactie Same Score heeft ee geweldig eidresultaat opgeleverd. Er zij 116 afsprake gemaakt met werkgevers i de regio om zo same de laagste werkloosheid te krijge e zoveel mogelijk mese aa het werk te helpe. Verkiezige Proviciale State e Waterschap op 18 maart Woesdag 18 maart kut u stemme voor de Proviciale State é het Waterschap. U krijgt voor beide verkiezige deze week de stempasse. Gee stempasse gekrege? Heeft u voor 4 maart gee stempasse gekrege? Neem da cotact op met de gemeete, telefoo Belagrijke iformatie staat op de stempasse Op de stempasse staat belagrijke iformatie over hoe e waar u kut stemme. U kut ook kijke op of belle aar de gemeete Wij helpe u graag. Stembureaus U kut zowel voor de Proviciale State als voor het Waterschap stemme i alle stembureaus i Deveter. Het dichtstbijzijde stembureau vidt u op de stempas. De adere stemlocaties staa op Attetie Deze stembureaulocaties zij aders da u gewed bet: Huis va de Wijk, Spuistraat 48 (was Oase, Greveligestraat), Looschool, Bettikdijk 1 (was Bar Bistro Graaf Otto, Bettikdijk), Cultuurhuus Braakhekke, Schoolstraat 6A (was De Rythmee, Pris Costatijlaa), de Fermerie (was Stadhuis, Grote Kerkhof) e de Bolster, Diepeveeseweg (ieuwe locatie staat op de stempas). Bekijk het Stadhuiskwartier i de Lebuius Terwijl aa het Grote Kerkhof de verdiepige va het Stadhuiskwartier omhoog kome, kut u i de Lebuiuskerk aa de adere kat va het plei alvast het eidresultaat va het bouwproject bekijke. Tot het gebouw wordt opgeleverd, vidt u hier ee presetatie va het Stadhuiskwartier-otwerp, gemaakt door architect Michiel Riedijk. U kut hier de maquette va het gebouw zie e ee impressiefilmpje bekijke. De Lebuius is geoped i april t/m okt. va maadag t/m zaterdag: uur e va ovember t/m maart: uur. Op de hoek va de Nieuwstraat/Egestraat kut u zie hoe het project Deveter Raamwerk (de raamwerke va het Stadhuiskwartier) tot stad komt. Kijk ook op: e www. facebook.com/deveterraamwerk. Belle, belle, belle. Medewerkers va Deveter Werktalet, het UWV Stedevierkat e de gemeete Deveter liete de telefoos bij werkgevers i de regio rikele. Ze maakte afsprake met he e legge de voordele uit bij het creëre va werkplekke voor mese die moeilijk aa het werk kome. Burgemeester Adries Heidema e wethouder Ja Jaap Kolkma droege hu steetje bij door werkgevers te belle. Hebt u wel ees va Same Score gehoord? vroeg de burgemeester. Misschie moete we er eve persoolijk voor gaa zitte, maar ik wil u graag wijze op de voordele. Ethousiast vroeg wethouder Kolkma: Heb je og ee ieuwe lijst met werkgevers? Na ee half uurtje belle had burgemeester Heidema twee afsprake gemaakt. COLOFON Gemeete Deveter, Postbus 5000, 7400 GC, Tel.: , fax , Redactie: team Commuicatie, Klachte over bezorgig: INFORMATIE PUBLIEKSZAKEN Opeigstijde: Afspraak make: Gemeetezake digitaal regele: Gee iteret? of de gemeetegids 4 Deveter Nu ieuws va de gemeete deveter - 24 februari 2015

5 Gemeetelijke belastige Deveter, Olst-Wijhe e Raalte Aaslag valt deze week i uw bus Deze week krijgt iederee die i de gemeete Deveter, Olst-Wijhe e Raalte woot of ee bedrijf heeft de jaarlijkse aaslag voor de gemeetelijke belastige. Op deze pagia iformatie hierover. Same belastig heffe Deveter, Olst-Wijhe e Raalte werke same op het gebied va belastige. Dat gebeurt door de Regioale belastigsamewerkig DOWR. Wat wordt gedaa met de belastigikomste? De gemeete zorgt voor veiligheid, gebouwe, wege, schole e groeoderhoud. Dat kost geld. Het grootste deel va de ikomste krijgt de gemeete va het Rijk. Daaraast betale iwoers gemeetelijke belastige. De rioolheffig gebruikt de gemeete voor het oderhoude e verbetere va het riool, de afvalstoffeheffig voor het ophale e verwerke va afval. Meer wete? Kijk da op de website va uw gemeete. Daar vidt u ook de belastigtarieve. Welke iformatie staat op de aaslag? WOZ-waarde De WOZ-waarde is de waarde va uw woig of bedrijfspad volges de Wet waarderig oroerede zake. Die waarde staat op uw beschikkigs- e aaslagbiljet. De Regioale belastigsamewerkig bepaalt wat uw woig waard is als het verkocht zou worde op de waardepeildatum 1 jauari We bepale de waarde alsof uw woig leeg staat e de ieuwe eigeaar er metee i ka. Er wordt gekeke aar verkoopprijze va vergelijkbare woige. Hierbij houde we oder adere rekeig met verschille i grootte, liggig, staat va oderhoud e bijgebouwe. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de belastigdiest e het waterschap. Taxatieverslag De oderbouwig va uw WOZ-waarde vidt u op het taxatieverslag va uw persoolijke belastigpagia (zie kader). U kut het taxatieverslag ook telefoisch of via ee opvrage. Deze belastige staa erop: Oroeredezaakbelastige (OZB) U betaalt ee eigearegedeelte als u eigeaar bet va ee woig, bedrijfspad (bijvoorbeeld ee katoor, wikel, boerderij) of grod. U betaalt ee gebruikersgedeelte als u gebruiker bet va ee bedrijfspad. De hoogte hagt af va de WOZwaarde op de waardepeildatum 1 jauari 2014 e de hoogte va de tarieve. De OZB is ee percetage va de waarde va uw pad. Rioolheffig De bewoer of huurder va ee pad die gebruik maakt va de gemeetelijke riolerig, betaalt rioolheffig. De hoogte daarva is afhakelijk va uw watergebruik. Afvalstoffeheffig De gemeete zamelt het huishoudelijk afval i. Hiervoor betaalt u afvalstoffeheffig. De afvalstoffeheffig wordt i twee dele i rekeig gebracht. Het eerste deel bestaat uit het basistarief. Dat betaalt u ook waeer u uw cotaiers iet aabiedt om te lege. Na afloop va het jaar otvagt u het tweede deel, ee aaslag voor het aatal aabiedige va uw cotaiers. Hodebelastig Als u ee hod hebt e i de gemeete Deveter of Olst-Wijhe woot, betaalt u hodebelastig. Uw hod kut u aa- of afmelde op de website va uw gemeete. Regel het sel op uw persoolijke belastigpagia Uw persoolijke belastigpagia vidt u via de website va uw gemeete. Daar staat uw beschikkigs- e aaslagbiljet, het taxatieverslag va uw woig e Ook kut u via de persoolijke belastigpagia bezwaar make, automatische icasso regele e kwijtscheldig aavrage. Uw aaslag betale U kut de aaslag betale via automatische icasso. De aaslag wordt da automatisch i maximaal tie maadelijkse termije afgeschreve. U kut het bedrag ook zelf overmake bie 3 maade. U krijgt gee acceptgiro. Wij geve graag sel atwoord op al uw vrage via Dekt u dat de hoogte va de WOZ-waarde iet goed is vastgesteld? Of hebt u ee adere vraag? Da kut u dat aageve via Dat ka tot 28 maart Vermeld waarom u reageert. U otvagt ee atwoord op uw vraag voor 1 april Bet u het iet ees met dit atwoord, da kut u bie de wettelijke termije bezwaar make. U hebt daarvoor da og twee weke. Meer iformatie hierover staat achterop uw aaslag gemeetelijke belastige. Kwijtscheldig aavrage Kut u de aaslag iet betale? Vraag da kwijtscheldig aa. Of u daarvoor i aamerkig komt, hagt af va uw persoolijke e fiaciële omstadighede. Meer iformatie vidt u op de website va uw gemeete. Ee sture of belle ka ook: telefoo (0570) Vrage? Kijk op de website va uw gemeete, stuur ee aar bel of kom lags. Wij helpe u graag. Websites Telefoo (0570) adres Schriftelijk Regioale Belastigsamewerkig Postbus GC Deveter Balies Deveter: Leeuwebrug 85 Olst: Ja Schamhartstraat 5b Wijhe: Raadhuisplei 1 Raalte: Zwolsestraat 16 De opeigstijde staa op de website va uw gemeete Deveter, Olst-Wijhe e Raalte: same staa we sterker

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Proviciale State VOORBLAD Oderwerp SIS-ummer Agederig (advies Griffie) Digitale bereikbaarheid PS2012-852 Commissie MIE 28 ovember 2012 Proviciale State Behadelwijze x Kaderstelle Cotrolere Advisere PS

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

GEMEENTENIEUWS. Ommen. Mark Boumans waarnemend burgemeester van Ommen

GEMEENTENIEUWS. Ommen. Mark Boumans waarnemend burgemeester van Ommen ele ALrerm ië tre Vilthsm Gie BB rzrz rveld Wit Juhar e e De wk va de loco-burgemster GEMEENTENIEUWS WARM EN VEILIG Disdag 22 oktober 2015, wk 43 Ook deze wk mocht ik wr aatal jubilarisse otmoete: aatal

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Draagt het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bij aan een gezonde locale economie?

Draagt het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bij aan een gezonde locale economie? Evaluatie va pilot periode 2012-2014 Draagt het Oderemersfods Pijacker-Nootdorp bij aa ee gezode locale ecoomie? Met deze publicatie iformere wij u over het Oderemersfods Pijacker-Nootdorp. U leest hoe

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Medisch Centrum Oude Singel

Medisch Centrum Oude Singel E e u i t g a v e v a Wo i g b o u w v e re i g i g O u d e w a t e r Jaargag 15 r. 2 jui 2012 Medisch Cetrum Oude Sigel I verbad met de ieuwbouwplae voor ee Medisch Cetrum e 14 appartemete wordt de Immauëlschool

Nadere informatie

Deur ost. een uitgave van Woonstichting St. Joseph. In dit nummer o.a.:

Deur ost. een uitgave van Woonstichting St. Joseph. In dit nummer o.a.: Deur ost ee uitgave va Woostichtig St. Joseph jaargag 39 ummer 167 - september 2015 Toezichthouders e bestuurders va Goed Woe Liempde e St. Joseph tekee de itetie overeekomst. St. Joseph e Goed Woe Liempde

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993)

Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993) Notitie vormgevig werkgevers- e werkzoekede diestverleig. Samewerke maakt Sterker Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dase (va het album bi j Normaal thuus 1993) 1 Ileidig: I deze otitie wordt de

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Ladstede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ladstede juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Visser t Hooft Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Visser t Hooft jui 21 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Activiteitenwijzer 11/ 12

Activiteitenwijzer 11/ 12 ROC va Twete - Basiseducatie/Taalcetrum NT2 Computergroep Losser & omstreke Stichtig Iformele Zorg Twete - Meer Bewege Voor Oudere TSN Thuiszorg MEE Twete WILLE! Speciale kideropvag Activiteitewijzer 11/

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie