1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie."

Transcriptie

1 Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 4 Uitschrijven pastorale planning en organisatie Dit instrumentarium helpt u bij het opstellen van een pastorale planning en organisatie. De delen 1 en 2 helpen u om een overzicht te maken van de huidige pastorale situatie en deze te evalueren. Misschien hebt u door uw informatiebundel pastorale zorg of door uw informatiebrochure voor de federatie of door folders of verslagen of reeds een goed overzicht van hetgeen zich aan pastoraal afspeelt in uw federatie. In dat geval na evaluatie van wat u zeker wel wil behouden - kunt u overgaan tot deel 3. Deel 3 van dit instrumentarium bevat een aantal richtvragen die helpen bij het formuleren van uw pastorale activiteiten in de toekomst. 1. Een overzicht van de huidige pastorale situatie. Nodig: Een kopie per deelnemer van het blad Pastorale activiteiten in onze federatie (zie blz. 3 en 4). Vergadervoorzitter. Verslaggever. Inleiding De overheid vraagt ons vandaag terecht om actief na te denken over de betekenis en ook over het gebruik van onze kerkgebouwen. We zullen dit rustig, planmatig en met vertrouwen moeten doen, en in een positief elan. Zo moedigt bisschop Patrick ons aan om goed om te gaan met het schrijven van Vlaams minister G. Bourgeois over de toekomst voor de Vlaamse parochiekerken. Voor het hele dossier parochiekerkenplan geldt: de pastorale insteek komt eerst. Dat wil zeggen dat we eerst gaan nadenken en opschrijven wat we willen doen in onze geloofsgemeenschappen. Daarvoor gaan we nu eerst kijken wat er aan pastorale activiteiten gebeurt in onze parochies. We gaan met behulp van het overzicht Pastorale activiteiten in onze federatie eerst per twee een inventaris maken. Daarna leggen we die samen. Werken per twee De deelnemers maken gedurende ongeveer 20 opdracht 1. Plenair moment Pastoraal terrein per pastoraal terrein overlopen we het overzicht en vullen aan waar nodig. De verslaggever maakt een verslag door alle gegevens te bundelen. Werkdocument voor het opstellen van een pastorale planning en organisatie 1/10

2 2. Evalueren van de huidige pastorale situatie. Nodig: De deelnemers gebruiken opnieuw het overzicht Pastorale activiteiten in onze federatie. Vergadervoorzitter. Verslaggever. Inleiding Vorige keer maakten we een inventaris van alle pastorale activiteiten in onze federatie. Vandaag bekijken we of die acties goed zijn voor de komende jaren (bv. tot 2020). Per twee overwegen we o de activiteiten die goed gaan en die we zeker willen behouden naar de toekomst toe: zet hierbij een + o de activiteiten die redelijk goed gaan en die we (anders) willen behouden over 5 jaar, bv. op een ander niveau (bv. beter dekenaal of federatief dan parochiaal, of vice versa) of op een andere wijze: zet hierbij een? o de activiteiten die niet zo goed gaan en die we naar de toekomst toe willen verbeteren of veranderen naar de toekomst toe of waarbij we ons de vraag moeten stellen of we ze moeten/kunnen we ze behouden: zet hierbij een - Werken per twee De deelnemers maken gedurende ongeveer 20 opdracht 2. Plenair moment Pastoraal terrein per pastoraal terrein overlopen we het blad en vullen aan waar nodig. De verslaggever maakt een verslag door alle gegevens te bundelen. Werkdocument voor het opstellen van een pastorale planning en organisatie 2/10

3 Liturgie Pastoraal beleid Pastorale activiteiten in onze federatie Opdracht 1: Vul zo nodig de onderstaande activiteitenlijst aan. Duid aan de activiteiten: o met een P: op parochieel vlak, o met een F: op federatief vlak, o met een D: op dekenaal vlak. NB: Het kan dat sommige activiteiten op federatief niveau georganiseerd worden, maar plaatselijk uitgevoerd. Teken dan een huisje rond de letter waar het uitgevoerd wordt. Opdracht 2: Duid aan in de laatste kolom: o bij de activiteiten die goed gaan en die we zo zeker willen behouden naar de toekomst toe: + o voor de activiteiten die goed gaan en die we (anders) willen behouden over 5 jaar, bv. op een ander niveau (bv. beter dekenaal dan parochiaal, of vice versa) of op een andere wijze:? o voor de activiteiten die niet zo goed gaan: - P F D +/?/- Structuur Federatieteam Federatieraad Parochieteam (parochieraad) Communicatie Kerk+Leven Website Secretariaat... Weekendvieringen Vieringen in de week (dagelijkse) Eucharistie Gebedsviering Uitvaart Vieringen in de Goede week Doopsel Eerste communieviering Vormsel Biecht Huwelijk Ziekenzalving, ziekencommunie Speciale vieringen (bv patroonsfeest, herdenking)... Werkdocument voor het opstellen van een pastorale planning en organisatie 3/10

4 Diaconie Catechese P F D +/?/- Voor kinderen Doopsel Eerste communie Vormsel Geloofsverdiepende catechese (bv. kleutercatechese) Contacten met school... Voor jongeren Plusserswerking Misdienaarswerking Contacten met school... Voor volwassenen Doopsel Eerste communie Vormsel Huwelijk Geloofsverdiepende catechese (bv. geloofsavonden, WeG)... Voor individuen Voor groepen Jeugdbewegingen Volwassenenbewegingen Rouwenden nabij Zieken Verbonden aan een caritatieve instelling (BD, Welzijnszorg, Kerk in Nood,...) Missiewerking Werkdocument voor het opstellen van een pastorale planning en organisatie 4/10

5 3. Pastorale planning en organisatie uitschrijven. Nodig: Verslagen van vorige bijeenkomsten rond het PKP. Vragen op volgende bladzijden. Vergadervoorzitter. Verslaggever. Inleiding We hebben nu voldoende nagedacht over hoe de huidige pastorale situatie is en wat we willen behouden. Nu komt de stap om in een ruwe schets uit te schrijven wat we de komende jaren van plan zijn. De vragen op de volgende bladzijden zullen daarbij een leidraad zijn. Methode Maak een keuze tussen de volgende mogelijkheden: Mogelijkheid 1: verdelend groepswerk (bv. in een klein federatieteam). a. Het federatieteam verdeelt zich in groepen (bv. 4 groepen). Elke groep schrijft een voorstel uit van één pastoraal terrein. b. De groepen presenteren hun werk aan elkaar en verfijnen het. Mogelijkheid 2: voorwerk van enkelen (bv. in een groot federatieteam). a. Enkelen maken een voorontwerp van een pastoraal planning en organisatie. b. Zij presenteren hun werk aan de andere leden van het federatieteam en verfijnen het. Werkdocument voor het opstellen van een pastorale planning en organisatie 5/10

6 Een reeks vragen per onderdeel voor de bespreking van een pastorale planning en organisatie. Uitgangspunten 1. Pastorale uitgangspunten. Welke zijn de principes van waaruit jullie pastorale keuzes maken? Voor wie willen jullie een missionaire gemeenschap zijn? (zie Blikopener 1ste en 2de poort) Denk hierbij aan de opdrachtsverklaring bij de aanstelling van jullie federatieteam. 2. Organisatorische uitgangspunten Welke zijn de principes van waaruit jullie organisatorische keuzes maken? Welke structuur hebben jullie voor bovenstaande nodig? (zie Blikopener 3de poort) Denk hierbij aan de opdrachtsverklaring bij de aanstelling van jullie federatieteam. Beleid en organisatie 1. Welke organisatiestructuur verkiezen jullie? Bv. federatieteam en parochieteams (-raden). Bv. federatieteam en geregeld federatief beraad. Bv. federatieve werking op een aantal terreinen, parochiale werking op andere. Waar gaan de vergaderingen door? 2. Hoe verloopt de communicatie? Bv. K+L en/of website en/of mededelingen en/of flyers en/of Bv. federatiesecretariaat en/of spreekuur en/of Waar is de eventuele werkruimte? Waar gaan de eventuele vergaderingen door? Liturgie 1. Weekendvieringen o Wanneer en waar gaan de komende jaren de weekendvieringen door? o Welke zijn de criteria bij eventuele wijziging van bovenstaande? Hoe zal de verandering er dan uitzien? Werkdocument voor het opstellen van een pastorale planning en organisatie 6/10

7 2. Vieringen in de week a. Eucharistieviering in de week: Geven jullie de parochianen de mogelijkheid om tijdens de weekdagen deel te nemen aan de eucharistieviering? Zo ja, waar zal die dan doorgaan? Zo ja, wie zal daarin voorgaan? Bv. op één centrale plek. Bv. in elke parochie één viering. Bv. in het rusthuis, het ziekenhuis, het klooster van b. Gebedsvieringen in de week Zorgen jullie als federatieteam ervoor dat de parochianen tijdens de weekdagen samen geroepen worden voor een gebedsviering? Of bevestigen we parochianen die met zulk initiatief beg(o)innen? Over welke initiatieven gaat het? Of Waar zal dat doorgaan? Bv. op één centrale plek. Bv. in elke parochie één viering. Bv. in het rusthuis, het ziekenhuis, het klooster van 3. Uitvaarten o Wie draagt zorg voor de goede organisatie van de uitvaartliturgie en- pastoraal? o Wie leidt de gebedswake op de vooravond? Wie leidt de uitvaartliturgie op de dag van de uitvaart? o Waar gaat de gebedswake door op de vooravond? Waar gaat de uitvaartliturgie door op de dag van de uitvaart? 4. Doopsels Wanneer en waar wordt het kinderdoopsel toegediend? Welke zijn de voorafgaande contacten met de ouders? 5. Vieringen n.a.v. eerste communie Wanneer en waar zijn er eerste communievieringen? Hoe worden de kinderen hierop voorbereid? 6. Vieringen n.a.v. vormsel Wanneer en waar zijn er vormselvieringen? Hoe worden de kinderen hierop voorbereid? Werkdocument voor het opstellen van een pastorale planning en organisatie 7/10

8 7. Biecht Wanneer en waar zijn er biechtvieringen? Wanneer en waar is er gelegenheid tot persoonlijke biecht? Hoe worden de gelovigen hierop voorbereid? 8. Ziekenzalving Wanneer en waar wordt de ziekenzalving toegediend? Welke zijn de voorafgaande contacten met de zieken? 9. Vieringen in de Goede week Wanneer en waar wordt er gevierd tijdens het triduüm? 10. Speciale vieringen Wanneer en waar zijn er speciale vieringen? Bv. meiviering bij een kapel. Bv. 50 jarig jubileum. Catechese 1. Voor kinderen. a. Naar aanleiding van de eerste communie: Op welke wijze krijgen kinderen de kans hun geloof te vormen? b. Naar aanleiding van het vormsel: Op welke wijze krijgen kinderen de kans hun geloof te vormen? c. Geloofsverdiepende initiatieven (op school, kleutercatechese, Club van Kobe, ): Op welke wijze krijgen kinderen de kans hun geloof te vormen? Werkdocument voor het opstellen van een pastorale planning en organisatie 8/10

9 2. Voor volwassenen. a. Naar aanleiding van het doopsel van hun kind: Op welke wijze krijgen volwassenen de kans hun geloof te vormen? b. Naar aanleiding van de eerste communie van hun kind: Op welke wijze krijgen volwassenen de kans hun geloof te vormen? c. Naar aanleiding van het vormsel van hun kind: Op welke wijze krijgen volwassenen de kans hun geloof te vormen? d. Naar aanleiding van hun huwelijk: Op welke wijze krijgen volwassenen de kans hun geloof te vormen? e. Geloofsverdiepende initiatieven: (WeG-traject, Bijbelgroep, geloofsavonden, ) Op welke wijze krijgen volwassenen de kans hun geloof te vormen? Diaconie 1. Algemeen Op welke wijze willen jullie in de federatie parochianen oproepen tot de diaconale opdracht van ons geloof? 2. Pastorale zorg voor het individu Op welke wijze willen jullie in de federatie parochianen de kans geven om persoonlijke vragen te bespreken? Werkdocument voor het opstellen van een pastorale planning en organisatie 9/10

10 3. Pastorale zorg met groepen a. Kinder- en jongerenpastoraal: Op welke wijze willen jullie in de federatie kinderen/jongeren de kans geven tot onderlinge ontmoeting en geloofsgroei? Bv. kinderclub, misdienaarswerking, jongerenwerking, ondersteuning van IJD-initiatieven, jeugdbewegingen. b. Contacten met verenigingen: Op welke wijze willen jullie contacten hebben met socioculturele verenigingen? Bv. KVLV, OKRA, KWB, c. Contacten met (groepen) geëngageerde christenen: Op welke wijze willen jullie contacten hebben met de werkgroep Pax Christi, de schrijfgroep Amnesty International, de St.-Vincentiusvereniging, d. Contacten met andersgelovigen en andere culturen: Zullen jullie in de komende jaren oecumenische contacten of contacten met andere godsdiensten, andere culturen, hebben? Zo ja, hoe zal dit verlopen? Bv. ontmoetingen, vieringen. Werkdocument voor het opstellen van een pastorale planning en organisatie 10/10

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een taakomschrijving in de territoriale pastoraal

Leidraad voor het opstellen van een taakomschrijving in de territoriale pastoraal Leidraad voor het opstellen van een taakomschrijving in de territoriale pastoraal Een goede begeleiding kan slechts gebeuren vanuit een heldere taakomschrijving. (Stappenplan praktijkbegeleiding blz. 4)

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012 1 BISDOM BRUGGE TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERKEN STAPPENPLAN VOOR DE PASTORALE BELEIDSGROEPEN 12/03/2012 Inleiding Het bisdom Brugge wenst een langetermijnvisie uit te werken voor de toekomst van alle parochiekerken

Nadere informatie

Werkwinkel K+L: vormsel in beeld

Werkwinkel K+L: vormsel in beeld Werkwinkel K+L: vormsel in beeld Doelstelling 1. deelnemers onderzoeken hoe hun federatieblad méér is dan een mededelingenblad 2. deelnemers ontdekken dat Vormsel meer is dan liturgie,nl. dat de 4 pijlers

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2017 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2017 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de

Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de Pastorale School - toelichting op de taakmodules Leren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Vieren Pastorale School - toelichting op de taakmodules Dienen Pastorale School - toelichting op

Nadere informatie

Beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal

Beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal Beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal voorjaar 2009 Ter inleiding De kerk wil mensen bij de dood van hun geliefden op een bescheiden, maar gelovige wijze nabij zijn met de boodschap: God gaat zorgzaam

Nadere informatie

BLIKOPENER. Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt

BLIKOPENER. Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt Christelijke gemeenschappen in de toekomst in het bisdom Hasselt Najaar 2010 INLEIDING Ontstaan Al enige tijd worden in verschillende diocesane beleids- en overlegorganen gesprekken gevoerd over de toekomst

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

TAAKVERDELING PASTORES A.L. LANGERHUIZEN EN J. EIJKEN

TAAKVERDELING PASTORES A.L. LANGERHUIZEN EN J. EIJKEN TAAKVERDELING PASTORES A.L. LANGERHUIZEN EN J. EIJKEN Hierbij is rekening gehouden met het feit dat pastor Jan Eijken slechts halftime in dienst is van onze parochie. Daar waar (JE) staat betekent dit

Nadere informatie

Analyse visieteksten vijf bisdommen

Analyse visieteksten vijf bisdommen Analyse visieteksten vijf bisdommen 5 visieteksten van de 5 bisdommen De kracht van het Evangelie. IJkpunten voor de pastorale zones. Mgr. Leon Lemmens, 2013. Blikopener. Christelijke gemeenschappen in

Nadere informatie

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan?

Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? Hoe werkt een parochiecluster en wat merken we ervan? De vertrouwde parochie gaat binnenkort met de buurparochies (in enkele gevallen: wel tien of meer) één nieuwe clusterparochie vormen. Wat gaan we daarvan

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Parochieteam 5 januari 2010

Gemeenschappelijk Parochieteam 5 januari 2010 Parochie VerrezenHeer Heilig Sacrament Aanwezig: Pastoor Paul Gemeenschappelijk Parochieteam 5 januari 2010 PT Verrezen Heer: Lucia (kosteres), Theo Decker (diaken), Patrick Claes, Arlette Lenaerts, Greta

Nadere informatie

Komen tot pastoraat op maat

Komen tot pastoraat op maat Werkinstrument Komen tot pastoraat op maat Pastoraal maatwerk Clustervorming geeft ruimte om pastoraat op maat vorm te geven. Hierbij gaat het niet alleen om schaalverkleining of schaalverfijning, maar

Nadere informatie

Zicht krijgen op de diaconie in de parochie

Zicht krijgen op de diaconie in de parochie Zicht krijgen op de diaconie in de parochie Situering Deze inventarisatie stelt u in staat een beeld te krijgen van diverse vormen van diaconale betrokkenheid in een parochie(-verband). Daarnaast kan van

Nadere informatie

Vacature voor een voltijdse of halftijdse parochieassistent(e) voor het decanaat Torhout

Vacature voor een voltijdse of halftijdse parochieassistent(e) voor het decanaat Torhout Vacature voor een voltijdse of halftijdse parochieassistent(e) voor het decanaat Torhout Het decanaat Torhout is op zoek naar een parochieassistent(e) om, in nauwe samenwerking met de deken en de pastoors,

Nadere informatie

1. Hoofdbestemming (cf. Visietekst )

1. Hoofdbestemming (cf. Visietekst ) Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 3 Richtlijnen bij hoofdbestemming, nevenbestemming en herbestemming Instrumentarium 3 en bijbehorende praktische werkfiche Instrumentarium 5 dienen om

Nadere informatie

1a. Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan diaconie in uw parochie?

1a. Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan diaconie in uw parochie? Inventarisatie diaconie in de parochie Deze inventarisatie stelt in staat een beeld te krijgen van diverse vormen van diaconale betrokkenheid in een parochie(-verband). Daarnaast kan van de inventarisatie

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Pastoraal Beleidsplan van de parochie H.Vitus en H.Willibrord te Hilversum 2003-2004

Pastoraal Beleidsplan van de parochie H.Vitus en H.Willibrord te Hilversum 2003-2004 Pastoraal Beleidsplan van de parochie H.Vitus en H.Willibrord te Hilversum 2003-2004 Pastoraal Beleidsplan 2003 2004 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Zo maar een parochie? 2 1.1 Communio en missio 2 1.2

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Voor een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw

Voor een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw BELEIDSTEKST Voor een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw De pastoraal van ziekenbezoek, uitvaart en rouwzorg is een belangrijke opdracht van de kerkgemeenschap. Zowel haar verkondigingstaak,

Nadere informatie

NAAR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK ROND DE TOEKOMST VAN PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN IN HET BISDOM GENT

NAAR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK ROND DE TOEKOMST VAN PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN IN HET BISDOM GENT NAAR EEN GEZAMENLIJKE AANPAK ROND DE TOEKOMST VAN PAROCHIES EN PAROCHIEKERKEN IN HET BISDOM GENT 15 november 2011 1. Onderweg van verleden naar toekomst 1.1 Iedere tijd opnieuw en vooral in deze tijd Wat

Nadere informatie

Dopen in Maldegem, Adegem en Kleit.

Dopen in Maldegem, Adegem en Kleit. Dopen in Maldegem, Adegem en Kleit. In de linker kolom zie je hieronder de data, uren en kerken waarop gedoopt wordt. In de rechterkolom zie je dat bij elke doopdatum een voorbereidingsavond hoort. Daar

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN

BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN Bisdom Gent tarieven en vergoedingen kerkelijke diensten 1 BISDOM GENT DECREET TOT VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN EN VERGOEDINGEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN 1. Misstipendium 1.1 Overeenkomstig het decreet

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Federatie Lichtervelde

Onthaalbrochure. Federatie Lichtervelde Onthaalbrochure Federatie Lichtervelde LICHTERVELDE Sint-Jacobus de meerdere TORHOUT Sint-Henricus Welkom De federatie Lichtervelde biedt je graag deze infogids aan. Het gaat om de parochie Sint-Jacobus

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden P.E. & Catechese kansen & mogelijkheden Leidraad: pastorale brief Vragen en uitdagingen hebben te maken met de zin zelf van ons bestaan als kerk. Hoe kunnen we vandaag het evangelie ontdekken als een woord

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Welzijnszorg Ziekenzorg CM

Welzijnszorg Ziekenzorg CM Welzijnszorg Ziekenzorg CM De belangrijkste activiteit van Welzijnszorg is mensen uit hun isolement halen. Daarom worden er ook regelmatig ontspannende en vormende activiteiten georganiseerd. Jaarlijks

Nadere informatie

Handvest voor de pastorale eenheid

Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Handvest voor de pastorale eenheid Bisdom Brugge Voorwoord Met Kerstmis 2011 heb ik een pastorale brief geschreven onder de titel: Kerk zijn vandaag en de toekomst

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Presentatie pastoraal beleidsplan februari 2015

Presentatie pastoraal beleidsplan februari 2015 Presentatie pastoraal beleidsplan 2015-2018 19 februari 2015 1. Opening Pastoor Nijland heet de aanwezigen van harte welkom tijdens deze informatie avond die is georganiseerd om het pastoraal beleidsplan

Nadere informatie

ALS EEN DIERBARE STERFT...

ALS EEN DIERBARE STERFT... ALS EEN DIERBARE STERFT... DE KATHOLIEKE UITVAART IN DE KERK INFORMATIEFOLDER VOOR ALLE PAROCHIES VAN HET DEKENAAT TONGEREN Vanaf ons doopsel worden wij in de kring van gelovigen opgenomen. Het sacrament

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

Haaltert - Sint-Gorik

Haaltert - Sint-Gorik VIERINGEN Gelovigen komen samen in de kerk om God te loven, te danken en te vragen. Door hun samenzijn met de Heer en met elkaar krijgt het 'kerk zijn' vorm. Het samen bidden en vieren is gemeenschapvormend

Nadere informatie

Verontschuldigd: Dirk De Smidt, Marc Engelbeen, Manu Janssens en Kristine Tas (mag zich ook laten vervangen door iemand van het lerarenkorps).

Verontschuldigd: Dirk De Smidt, Marc Engelbeen, Manu Janssens en Kristine Tas (mag zich ook laten vervangen door iemand van het lerarenkorps). Verslag van de parochieraad van 15 oktober 2012 Aanwezig: Hugo Pieters, Luc Van Eeghem, Rita Couchez, Georges Vandewalle, Annie Jacxsens, Nicole De Smet, Christiane Roersch, zuster Alphonsine, Geert Aelter,

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het doopsel. Sacramenten Het sacrament van Het doopsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten

Mijlpalen. Mijlpalen & sacramenten Mijlpalen Mijlpalen & sacramenten Als christenen worden we telkens opnieuw uitgenodigd om te groeien in geloof, om de rijkdom van ons geloof te ontdekken en te verdiepen. De kerk kent zeven sacramenten:

Nadere informatie

Leven uit vertrouwen. Gods liefde die ons beweegt, doorgeven in woord en daad. I. Inleiding

Leven uit vertrouwen. Gods liefde die ons beweegt, doorgeven in woord en daad. I. Inleiding Leven uit vertrouwen Gods liefde die ons beweegt, doorgeven in woord en daad PASTORAAL BELEIDSPLAN 2017-2021 PAROCHIEFEDERATIE H. H. CLARA EN FRANCISCUS I. Inleiding A. Parochie in het Groene Hart In 2011

Nadere informatie

Oudervergadering 18 september Vormsel 2015

Oudervergadering 18 september Vormsel 2015 Oudervergadering 18 september 2014 Vormsel 2015 Oudervergadering 18 september 2014 Inleiding / Catecheseploeg Vormsel: wat? hoe? waarom? Organisatie catechese Ouders als mede-catechisten Inschrijvingen

Nadere informatie

ewogen worden en in beweging komen

ewogen worden en in beweging komen Naam: Datum: ewogen worden en in beweging komen B 1. Bewogen tot actie (15/15) Hieronder vind je 14 logo s. Bekijk ze aandachtig en vul de kaders aan. Let op! Je hoeft ze niet allemaal in te vullen. Probeer

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

5. DOOPSEL Herwerkte versie juni 2010

5. DOOPSEL Herwerkte versie juni 2010 5. DOOPSEL Herwerkte versie juni 2010 1. Doopsel van volwassenen - Opdat een volwassene gedoopt kan worden, moet hij de wil geuit hebben om het doopsel te ontvangen, voldoende onderricht zijn in de geloofswaarheden

Nadere informatie

Activiteitenkalender Federatie 2013-2014

Activiteitenkalender Federatie 2013-2014 Activiteitenkalender Federatie 2013-2014 FEDERATIE BRASSCHAAT Info doorgeven. Met deze kalender willen we u informeren over activiteiten die in onze federatie georganiseerd worden en die niet alleen bedoeld

Nadere informatie

Een verantwoordelijkheid van heel de geloofsgemeenschap

Een verantwoordelijkheid van heel de geloofsgemeenschap UITVAARTLITURGIE EN PASTORAAL Een verantwoordelijkheid van heel de geloofsgemeenschap Concrete stappen vanuit de beleidslijn van het bisdom Hasselt Najaar 2009 Sedert de Beleidslijn uitvaartliturgie en

Nadere informatie

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERK

TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERK BISDOM ANTWERPEN TOEKOMST VAN DE PAROCHIEKERK Handleiding bij het voorbereiden en voeren van de gesprekken tussen Parochie (Pastorale ploeg en Kerkfabriek) en Gemeentebestuur januari 2012 Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Verwerkingsmodellen bij de Pastoraaltheologische conferentie Over de handreiking Groeien in geloof

Verwerkingsmodellen bij de Pastoraaltheologische conferentie Over de handreiking Groeien in geloof Verwerkingsmodellen bij de Over de handreiking Groeien in geloof Vooraf Twee sporen in de werkvormen vanuit de Handreiking - Persoonlijke verdieping en verrijking - Samen nadenken over aanpak van verkondiging

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01159 Onderwerp: Globaal parochiekerkenplan - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Toerusting van de parochies Pastoor, parochievicaris, diaken, parochieassistent(e), plaatselijke contactpersoon, parochieteam

Toerusting van de parochies Pastoor, parochievicaris, diaken, parochieassistent(e), plaatselijke contactpersoon, parochieteam Beleidsnota nr. 19 Toerusting van de parochies Pastoor, parochievicaris, diaken, parochieassistent(e), plaatselijke contactpersoon, parochieteam De laatste jaren stellen we een snelle evolutie vast in

Nadere informatie

AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN. PASTORAAL BIJ HET VORMSEL beleidsoriëntatie

AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN. PASTORAAL BIJ HET VORMSEL beleidsoriëntatie AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL VICARIAAT VLAAMS-BRABANT EN MECHELEN PASTORAAL BIJ HET VORMSEL beleidsoriëntatie MECHELEN PINKSTEREN 2012 2 1. INLEIDING 1.1. wat voorafging Deze beleidsoriëntatie kwam tot

Nadere informatie

AGENDA STUURGROEP 19/12/2016

AGENDA STUURGROEP 19/12/2016 AGENDA STUURGROEP 19/12/2016 1. Welkom 2. Overlopen verslag 3. Herziening missie 3 4. Doelstellingen 5. Voorbereiding toetsingsmoment (28/01) 6. Planning agenda begin 2017 WELKOM Verwelkoming met gebed

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Onderweg in geloof Pastoraal beleidsplan 2015-2018

Onderweg in geloof Pastoraal beleidsplan 2015-2018 Onderweg in geloof Pastoraal beleidsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Geloven vandaag en morgen 4 Waarom een nieuw beleidsplan? Opbouwen en vernieuwen 5 Missie van de parochie vandaag en morgen

Nadere informatie

Werkinstrument. De vitale parochie

Werkinstrument. De vitale parochie Werkinstrument De vitale parochie Inleiding 1 1. Probleemstelling 1 2. Om parochie te kunnen zijn 2 3. Instrumentarium vitaliteit parochies 5 4. Hoe dit instrumentarium te gebruiken 8 5. Conclusie 8 Bijlage:

Nadere informatie

Vernieuwde beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal

Vernieuwde beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal Vernieuwde beleidslijn Uitvaartliturgie en -pastoraal Aanpassing 2013-2015 Voorwoord Beste lezer Hetgeen voorligt is een bundeling op vraag van de dekenvergadering in het bisdom Hasselt. Met dit materiaal

Nadere informatie

KERKENPLAN. voor de parochiekerken van het. + dekenaat wetteren

KERKENPLAN. voor de parochiekerken van het. + dekenaat wetteren KERKENPLAN voor de parochiekerken van het + dekenaat wetteren Zomer 2015 2 Met dit Kerkenplan wil de Dekenale Stuurgroep duidelijkheid scheppen betreffende het toekomstige gebruik van de parochiekerken

Nadere informatie

Op weg naar pastorale eenheden. in het bisdom Hasselt

Op weg naar pastorale eenheden. in het bisdom Hasselt Op weg naar pastorale eenheden in het bisdom Hasselt Beleidstekst voor de territoriale pastoraal Juni 2015 Ter inleiding I. Zending - visioen visie II. III. IV. Deze zending waarmaken in een pastorale

Nadere informatie

EERSTE COMMUNIE 2017

EERSTE COMMUNIE 2017 EERSTE COMMUNIE 2017 Enkele jaren geleden koos je voor het eerste christelijke sacrament, het DOOPSEL = opname in de christengemeenschap Mia Verbanck Het was een vrijwillige keuze én een engagement om

Nadere informatie

DE GOEDE WEEK 1. PALMZONDAG

DE GOEDE WEEK 1. PALMZONDAG DE GOEDE WEEK 1. PALMZONDAG Deze zondag opent de Goede Week en geeft de grondtoon aan van de vieringen die gaan komen. De herdenking van Jezus triomfantelijke intocht (aan het begin van de viering) en

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2014 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

NAAR EEN NIEUW MODEL VAN INITIATIE

NAAR EEN NIEUW MODEL VAN INITIATIE NAAR EEN NIEUW MODEL VAN INITIATIE De tijden zijn veranderd De plaats die het geloof in onze samenleving inneemt is de afgelopen decennia grondig gewijzigd. Je zou kunnen stellen dat vroeger het geloof

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

Plechelmus 2024. R.K. Parochie van Oldenzaal, Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo. Visie

Plechelmus 2024. R.K. Parochie van Oldenzaal, Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo. Visie Plechelmus 2024. R.K. Parochie van Oldenzaal, Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo Visie Visie H. Plechelmusparochie Op weg naar 2024 Met deze visie willen we graag een punt aan de horizon plaatsen.

Nadere informatie

VAN VISIE NAAR ACTIE NAAR VISIE. Projectwerking in parochie en federatie

VAN VISIE NAAR ACTIE NAAR VISIE. Projectwerking in parochie en federatie VAN VISIE NAAR ACTIE NAAR VISIE Projectwerking in parochie en federatie INHOUD Inhoud... 0 Deel I Een brief ter inleiding... 2 Deel II Thematische werkfiches... 6 1 Leven vanuit het Woord... 6 2 Gebed...

Nadere informatie

Catechese en evangelisatie in het bisdom Roermond

Catechese en evangelisatie in het bisdom Roermond Catechese en evangelisatie in het bisdom Roermond Een inventarisatie bij parochies Rapport nr. 646, januari 2017 Dr. Ton Bernts en drs. Joris Kregting Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Catechese en ander

Nadere informatie

In onze parochie zijn ook doordeweekse vaste vieringen in kerken en woon/zorgcentra. Ook hier de vraag naar waar, wanneer en door wie?

In onze parochie zijn ook doordeweekse vaste vieringen in kerken en woon/zorgcentra. Ook hier de vraag naar waar, wanneer en door wie? 1. Liturgie Pastoor Skiba en Marjan Nicolai Bij de sluiting van de 5 kerken en opheffen van de locaties proberen we zoveel mogelijk liturgische vrijwilligers een plek te geven in de vijf geloofcentra.

Nadere informatie

Stappenplan catechumenaatsweg

Stappenplan catechumenaatsweg Stappenplan catechumenaatsweg o Iemand biedt zich aan om gedoopt te worden. Hij neemt contact op met de pastoor, de diaken, de parochieassistent, een parochiaan of het parochievicariaat. Met wie hij ook

Nadere informatie

Beraad over fusie van de parochies: Onze Lieve Vrouw in de Wijngaard en Sint Jozef Werkman in de gemeente Laakdal.

Beraad over fusie van de parochies: Onze Lieve Vrouw in de Wijngaard en Sint Jozef Werkman in de gemeente Laakdal. Eindrapport: Beraad over fusie van de parochies: Onze Lieve Vrouw in de Wijngaard en Sint Jozef Werkman in de gemeente Laakdal. Datum: 05 juni 2013 I) Inleiding: Uitgangspunten: Bezorgdheid over de continuïteit

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

Gods liefde voor allen

Gods liefde voor allen Pastoraal beleidsplan parochie Christus Koning 2015-2018 Heilige Bartholomeus Nootdorp en Ypenburg Heilige Joannes de Dooper Pijnacker Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel en Rodenrijs Onze Lieve Vrouwe Visitatie

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

GLOBAAL DEKENAAL BELEIDSPLAN DEKENAAT SINT-NIKLAAS 1

GLOBAAL DEKENAAL BELEIDSPLAN DEKENAAT SINT-NIKLAAS 1 GLOBAAL DEKENAAL BELEIDSPLAN DEKENAAT SINT-NIKLAAS 1. Situatie De vorige beleidsnota (17 januari 2006, zie bijlage I) voorzag, bij een wijzing van het priesterkorps, een overgang van 35 eucharistievieringen

Nadere informatie

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten

Het sacrament van. Boete en verzoening. Sacramenten Het sacrament van Boete en verzoening Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van

Nadere informatie

CLARA EXTRA - informatiekrant kerksluiting

CLARA EXTRA - informatiekrant kerksluiting CLARA EXTRA - informatiekrant kerksluiting Inleiding januari 2014 Zoals bekend hebben in de maanden november en december zeven informatieavonden plaatsgevonden met betrekking tot het voornemen van het

Nadere informatie

Informatieavond parochiefusie

Informatieavond parochiefusie Informatieavond parochiefusie Maandag 6 oktober 2014 Parochie Sint Jans Onthoofding Liempde Opgericht op 28 april 1603 Waar gaan we het over hebben? Wat de vorige keer Pijlers startdocument Pastorale team

Nadere informatie

Jaargang 6, nummer 7, september 2015

Jaargang 6, nummer 7, september 2015 parochie H. Nicasius, locatie Leende Jaargang 6, nummer 7, september 2015 VOORWOORD Er ging een schok door de kerk toen ik op zondag 23 augustus jl. moest meedelen dat onze bisschop mgr. A. Hurkmans mij

Nadere informatie

Je parochie vitaliseren met een catechetische motor : werkschema s voor in de parochies

Je parochie vitaliseren met een catechetische motor : werkschema s voor in de parochies Je parochie vitaliseren met een catechetische motor : werkschema s voor in de parochies Officium Catecheticum Nederlandse Kerkprovincie www.parochiecatechese.nl Tekst: Opmaak: Johan Van der Vloet SRKK

Nadere informatie

Selectie en raadpleging van parochiearchieven

Selectie en raadpleging van parochiearchieven Selectie en raadpleging van parochiearchieven Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven Leuven, 30 mei 2015 Marc Carnier Rijksarchief Leuven Joris Colla KADOC-KU

Nadere informatie