Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe"

Transcriptie

1 Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Een initiatief van samenwerkende Dorpsraden: Driel-Randwijk-Zetten/Hemmen en Heteren Opgesteld voor het verkrijgen van bestuurlijk en politiek draagvlak bij de provincie Gelderland en de gemeente Overbetuwe voor uitvoering van visie document 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding totstandkoming visiedocument onderbouwing Wat gaat er goed Wat kan er beter Voorstel 3 2 Doelstelling Geïnventariseerde knelpunten Wenselijke situatie Omschrijving ideeën Mogelijke betrokkenen/ wegbeheerders 8/9 3 Krachten bundelen Draagvlak Haalbaarheid 10 4 Planning/ organisatie Planning Organisatie 11 Bijlage. -Overzicht projectvoorstellen, inclusief referentie wensbeelden - inventarisatie leerlingenstroom van en naar HPC 2

3 1. Inleiding totstandkoming visiedocument. Bij een eerst oriënterend gesprek tussen de verschillende dorpsraden bleek dat er veel overeenkomsten en overlappingen lagen binnen de DOP s. Een overeenkomst welke naar voren is gekomen is, veilige scholierenfietsroutes. Voor de Dorpsraden Driel, Heteren, Randwijk en Zetten/Hemmen was dit aanleiding om de wensen voor scholierenfietsroutes - noordwestring Overbetuwe te inventariseren en uit te werken. Deze werkgroep ging aan de slag met de eerder in de dorpsontwikkelingsplannen geïnventariseerde knelpunten en wensen, waarop dit gezamenlijke visiedocument werd opgesteld. De eerdere presentaties van de vijf dorpsontwikkelingsplannen oogstte op voorhand al veel enthousiaste reacties bij de inwoners van de vier dorpen en kan rekenen op brede steun de onderbouwing Wat gaat er goed Over het algemeen zijn vanuit de kernen, Driel, Heteren, Randwijk en Zetten de omliggende dorpen en steden goed bereikbaar per fiets. Driel, Heteren, Randwijk en Zetten/Hemmen worden grotendeels door vrij liggende fietspaden verbonden Wat kan er beter Het blijkt echter dat steeds weer de fietsende bevolking van de dorpen Driel, Heteren, Randwijk en Zetten/Hemmen een aangename en veilige en verlichte fietsroutes missen. Scholier, recreant en werkenden ervaren verkeersonveilige situaties, voor fietsoversteken en ontbrekende fietspaden. In feite is er iets misgegaan bij de verkeerskundige ontwikkeling van het fietspadennetwerk, het mist een vijftal veilige oversteken en voor drie trajecten een fietspad. -Een aantal oversteekplekken voor fietsers is onveilig, sommige fietsstroken zijn onveilig doordat auto s met grote snelheid voorbij razen. Er zijn onveilige scholierenfietsroutes naar de scholengemeenschappen Zetten en aan de overkant van de Rijn, Wageningen en Doorwerth. Het betreft naar de scholengemeenschap Zetten het (HPC) alleen al 741 scholieren die dagelijks gebruik maken van deze oversteekplekken en onveilige fietsstroken. -In de noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe ontbreekt over een drie tal trajecten een vrij liggende fietspad en bevat vijf gevaarlijke fietsersoversteken en ontreekt er goede verlichting -Het geplande groot onderhoud prov. weg trajectmanagement N837 bied een kans voor het op hedendaags kwaliteitsniveau brengen van deze scholierenfietsroutes. Daarnaast staat in het collegeprogramma vermeld dat; mobiliteit een belangrijke randvoorwaarde is voor economische groei in onze regio. Het collegeprogramma onderschrijft het belang van het bevorderen van optimale verbindingen tussen de (dorps) kernen en daarbij horend goed openbaar vervoer en veilige (verlichte) fietsverbindingen. Daarnaast geven de politieke partijen in hun programma s maart 14 (voor de drie Neder-Rijn dorpen) aan, te willen investeren in fietsroutes. Een fietspadennetwerk waar scholier, recreant en werkende veilig en aangenaam kunnen fietsen. 3

4 voorstel. Pas de fietspaden zo aan dat fietsers in het algemeen en schoolgaande jeugd in het bijzonder veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Uitgangspunten voor veiliger fietsroutes voor de schoolgaande jeugd, werkenden en recreanten: 1. scheiding van fietsers en auto s; 2. stapvoets kruisende snelheden bij fietsersoversteken. 4

5 2 Doelstelling. Fietsroutes veilig en aangenaam voor scholier, recreant en werkenden. Subdoelstelling: de 4 dorpsraden worden door gemeente en provincie betrokken in opstellen van plannen aanpassing infrastructuur t.b.v. veilige fietspaden Najaar 2015, definitief uitvoeringsplan vaststellen in samenwerking met de 4 dorpsraden, gemeente Overbetuwe en Provincie 2.1 Geïnventariseerde knelpunten: omschrijving Bijlage -Fietsroute Boltweg is 60KM toegestaan, het auto/bus-verkeer i.c.m. fietssuggestiestroken geeft gevaarlijke situaties voor het fietsverkeer op deze Foto nr 1 weg. -Fietsroute Achterstraat Heteren. Fietsverkeer Richting Doorwerth/ Driel. Het betreft hier fietssuggestiestroken met versmalling en twee oversteken, Foto nr 2 welke beide zorgen voor gevaarlijke situaties voor fietsverkeer i.c.m. autoverkeer. -Fietsroute Polderstraat. Jeugd wat terugkomt vanaf SDOO moet 2 x oversteken, Polderstraat en Poort van Midden Gelderland Groen. Over beide Foto nr 4 wegen gaat veel (vracht)verkeer, onder andere t.b.v. bedrijventerrein en toegang tot het dorp Heteren en omliggende dorpen komende vanaf en gaande naar de snelweg A50, geeft gevaarlijke situaties. -Kruising Steenovenlaan / Boterhoeksestraat, overstekende scholieren i.c.m. autoverkeer 50KM, geeft gevaarlijke situaties. Foto nr 5 -De herkenbaarheid bebouwde kom voor deze weg langs de dorpsrand kan beter. Nu ontstaan er wel eens gevaarlijke situaties. Onder meer omdat Foto nr 5.1 er hard wordt gereden, ook door de auto s die uit de zijstraten komen. -Kruising Knoppersweg/ Nijburgsestraat, overstekende scholieren i.c.m. snelverkeer 80KM, geeft gevaarlijke situaties. Foto nr 6 -Fietsroute vanaf Veer Wageningen/ Randwijk (Knoppersweg) tot kruising Nijburgsestraat fietssuggestiestroken. Gevaarlijke situatie voor fietsende Foto nr 3 scholieren i.c.m. autoverkeer 50/80KM. -Kruising 1ste Weteringsewal Wageningsestraat. Onoverzichtelijk voor overstekende scholieren. Foto nr 7 -Brug over de Linge bij bovenstaande kruising in winter glad (planken). -Kruising Verbindingsweg/ Wageningsestraat (langs het spoor) gevaarlijke situatie overstekende scholieren richting Verbindingsweg. Foto nr 8 5

6 Geïnventariseerde knelpunten totaaloverzicht figuur 2 Figuur 2. 6

7 2.2 Wenselijke situatie: Scheiding van fietsers en auto s Projectvoorstel Bijlage -Eenzijdig tweerichtingsfietspad langs de Boltweg, vanaf Driel t/m Heteren, verbinding met het fietspad A50-brug. Voorkomt 1 Foto nr 1a confrontatie tussen fietsers en auto s. -Eenzijdig tweerichtingsfietspad over het ontbrekende stukje van slechts 250 meter op de noordzijde Achterstraat doorzetten, van 2 Foto nr 2a Boterhoeksestraat naar het fietspad A50-brug. Voorkomt twee maal onnodige oversteek door jeugd van noordzijde naar de zuidzijde Achterstraat en weer terug, richting A50-brug. -Tweezijdig eenrichtingsfietspad langs de Knoppersweg, het doorzetten fietspaden vanuit Zetten t/m brug Lexkesveer. Voorkomt 4 Foto nr 3a confrontatie tussen fietsers en auto s. Stapvoets kruisende snelheden bij fietsersoversteken -Eenzijdig tweerichtingsfietspad langs de Polderstraat, voorkomt twee maal onnodige oversteek door jeugd die terugkomt vanaf 3 Foto nr 4a SDOO van de Polderstraat en Poort van Midden Gelderland Groen. -T-Kruising Steenovenlaan / Boterhoeksestraat tot rotonde ombouwen, een rotonde markeert begin bebouwde kom van Heteren en dwingt autoverkeer tot rustig rijden. 5a en 5b Foto nr 5a Foto nr 5.1a -Herkenbare vormgeving van de Boterhoeksestraat binnen de bebouwde kom, d.m.v. moeilijk overrijdbare wegas en beukenhaag (80 cm hoog) geleiding, creëert snelheid verlagend gedrag van weggebruikers. -T-Kruising Knoppersweg / Nijburgsestraat tot rotonde ombouwen, voorkomt gevaarlijke situatie voor overstekende scholieren i.c.m. 6 Foto nr 6a snelverkeer 50/80KM. Een rotonde dwingt autoverkeer tot stapvoets kruisende snelheden bij fietsersoversteken. -Kruising 1ste Weteringsewal / Wageningsestraat overzichtelijk maken voor overstekende scholieren. 7 Foto nr 7a Maatregelen welke snelverkeer 50/80 km dwingen de oversteek rustig te benaderen -aanpassing brug over de Linge door gesloten asfalt Kruising Verbindingsweg/ Wageningsestraat (langs het spoor) veilige situatie creëren voor overstekende scholieren richting Verbindingsweg. Maatregelen welke snelverkeer 50/80 km dwingen de oversteek rustig te benaderen 8 7

8 Wenselijke situatie Figuur 3 8

9 2.3. Omschrijving ideeën. -Een van de belangrijkste structuurveranderingen is dan ook het voltooien van de noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe, het opheffen van de ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk en onveilige fietsoversteken. Betreft de meest aangewezen ontbrekende fietspadtrajecten Boltweg, Achterstraat en Knoppersweg en onveilige fietsoversteken Verbindingsweg, 1 e Weteringsewal, Nijburgseweg, Steenoven en Polderstraat. -Dit fietspadennetwerk verbindt de dorpen onderling en met de scholengemeenschappen Zetten/Wageningen/Doorwerth; bedrijven Wageningen/Arnhem en fietspadnetwerken Veluwe/Betuwe. De voltooide noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe zal de ruggengraat vormen van interlokale fietsroutes: veilig en aangenaam voor scholier, recreant en werkende mogelijke betrokkenen/ wegbeheerders. -Voor het realiseren van de voltooiing van de noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe willen de vier dorpsraden samenwerken met de Provincie Geldeland en Gemeente Overbetuwe, de twee wegbeheerders voor dit traject. -Voor het tot stand komen van deze noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe zijn de voorgestelde maatregelen per verantwoordelijk wegbeheerder aangegeven. Wegbeheerder Huidige verkeersonveilige situatie Wenselijke situatie 1 Gemeente Overbetuwe -Boltweg is 60KM toegestaan, het auto/bus-verkeer i.c.m. fietssuggestiestroken geeft gevaarlijke situaties voor het fietsverkeer op deze weg. -Eenzijdig tweerichtingsfietspad langs de Boltweg, vanaf Driel t/m Heteren, verbinding met het fietspad A50-brug. Scheiding van verkeer voorkomt confrontatie tussen fietsers en auto s. 2 Gemeente Overbetuwe -Achterstraat Heteren. Fietsverkeer Richting Doorwerth/ Driel. Het betreft hier fietssuggestiestroken met versmalling welke beide zorgen voor gevaarlijke situaties voor fietsverkeer. 3 Provincie Geldeland -Fietsroute Polderstraat. Jeugd wat terugkomt vanaf SDOO moet 2 x oversteken, Polderstraat en Poort van Midden Gelderland Groen. Over beide wegen gaat veel (vracht)verkeer, onder andere t.b.v. bedrijventerrein en toegang tot het dorp Heteren en omliggende dorpen komende vanaf en gaande naar de snelweg A50. 4 Provincie Geldeland en Gemeente Overbetuwe (Nb Rotonde, verhouding verantwoordelijkheid 2/3 prov. & 1/3 gem.) -Kruising Steenovenlaan / Boterhoeksestraat, overstekende scholieren i.c.m. autoverkeer 50KM, geeft gevaarlijke situaties. -De herkenbaarheid bebouwde kom voor deze weg langs de dorpsrand kan beter. Nu ontstaan er wel eens gevaarlijke situaties. Onder meer omdat er hard wordt gereden, ook door de auto s die uit de zijstraten komen. -Eenzijdig tweerichtingsfietspad over het ontbrekende stukje van slechts 250 meter op de noordzijde Achterstraat doorzetten, voorkomt twee maal onnodige oversteek door jeugd vanaf Heteren van de Boterhoeksestraat naar het fietspad A50-brug. -Eenzijdig tweerichtingsfietspad langs de Polderstraat, voorkomt twee maal onnodige oversteek door jeugd die terugkomt vanaf SDOO van de Polderstraat en Poort van Midden Gelderland Groen. -T-Kruising Steenovenlaan / Boterhoeksestraat tot rotonde ombouwen, een rotonde markeert begin bebouwde kom van Heteren en dwingt autoverkeer tot rustig rijden. - Herkenbare vormgeving van de Boterhoeksestraat binnen de bebouwde kom, d.m.v. moeilijk overrijdbare wegas en beugenhaag (80 cm hoog) geleiding, creëert snelheid verlagend gedrag van weggebruikers. 9

10 5 * Provincie Geldeland -Kruising Knoppersweg/ Nijburgsestraat, overstekende scholieren i.c.m. snelverkeer 80KM, geeft gevaarlijke situaties. 6 Provincie Geldeland -Vanaf Veer Wageningen/ Randwijk (Knoppersweg) tot kruising Nijburgsestraat fietssuggestiestroken. Gevaarlijke situatie voor fietsende scholieren i.c.m. autoverkeer 50/80KM. 7 Provincie Geldeland 1 ste Weteringsewal gemeente Overbetuwe 8 Provincie Geldeland Verbindingsweg gemeente Overbetuwe -Kruising 1ste Weteringsewal Wageningsestraat. Onoverzichtelijk voor overstekende scholieren. -Brug over de Linge bij bovenstaande kruising in winter glad (planken). -Kruising Verbindingsweg/ Wageningsestraat (langs het spoor) gevaarlijk situatie overstekende scholieren richting Verbindingsweg. * De 4 Dorpsraden zijn van mening dat punt 5 hoge prioriteit heeft en willen deze dan ook extra onder de aandacht brengen. -T-Kruising Knoppersweg / Nijburgsestraat tot rotonde ombouwen, voorkomt gevaarlijke situatie voor overstekende scholieren i.c.m. snelverkeer 80KM. Een rotonde dwingt autoverkeer tot stapvoets kruisende snelheden bij fietsersoversteken. -Tweezijdig eenrichtingsfietspad langs de Knoppersweg, het doorzetten fietspaden vanuit Zetten. Scheiding van verkeer voorkomt confrontatie tussen fietsers en auto s. -Kruising 1ste Weteringsewal / Wageningsestraat overzichtelijk maken voor overstekende scholieren. -aanpassing brug over de Linge door gesloten asfalt -Kruising Verbindingsweg/ Wageningsestraat (langs het spoor) veilige situatie creëren voor overstekende scholieren richting Verbindingsweg. 10

11 3. Krachten bundelen om haalbaarheid te vergroten. Partners voor het realiseren van de noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe: -Provincie Geldeland -Gemeente Overbetuwe -Dorpsraad Driel, Heteren, Randwijk en Zetten/Hemmen 3.1. Draagvlak. -De politiek van de gemeente Overbetuwe wil Randwijk, Heteren, Driel en Zetten/Hemmen fietsroutes geven, in antwoord op de breed gedragen wens van de bevolking van deze vier dorpen, fietsroutes veilig en aangenaam voor scholier, recreant en werkenden. -Aan de door de Dorpsraden georganiseerde brainstormavonden Dorps Ontwikkelingsplannen, hebben in de genoemde dorpen verenigingen/organisaties en vele bewoners deelgenomen. Daarna heeft deze Verkeerswerkgroep Randwijk, Heteren, Driel en Zetten/Hemmen deze DOP-voorstellen geïnventariseerd en in dit projectplan uitgewerkt. -Het veilig scholierenfietsrouteplan Overbetuwe bestaat uit de onderdelen, als opgenomen in de vier Dorpsontwikkelingsplannen. De provincie heeft in haar planning Trajectmanagement N837 het grootonderhoud in 2016 gepland. De gemeente heeft hiervoor input geleverd vanuit de Dorpsontwikkelingsplannen. Medio 2015 wordt de presentatie van de grootonderhoudsplannen door de provincie verwacht, dan zal blijken welke onderdelen zijn gehonoreerd. In samenwerking met de gemeente willen de dorpsraden eind september 2015 de mogelijkheden (suggesties en planning) bespreken voor het realiseren van de voorgestelde maatregelen Haalbaarheid. -De bevolking van de dorpen Driel, Heteren, Randwijk en Zetten/Hemmen heeft maatregelen aangegeven: voor aangename en veilige fietsroutes voor scholier, recreant en werkenden. Deze wensen kwamen voort uit de gezamenlijke verkeerswerkgroep bijeenkomst, inventarisatie knelpunten/voorstellen vanuit de Dorpsontwikkelingsplannen. -Het provinciale onderhoudsproces genoemd Trajectmanagement van de N837 is het meest kansrijke moment voor inbreng van omgevingswensen, zoals genoemd in de Dorpsontwikkelingsplannen Randwijk/Heteren/Driel/Zetten en werkt enkel kostenbesparend. - Als de noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe naar een hedendaags kwaliteitsniveau gebracht is, wordt dit hét fietspadennetwerk waar scholier, recreant en werkenden veilig en aangenaam kunnen fietsen. Daarmee wordt ingespeeld op de maatschappelijke wens het fietsen te bevorderen, Als mensen goede kwalitatieve fietsroutes wordt geboden pakken zij eerder de fiets! - Er zal mogelijk rekening gehouden dienen te worden met een meerjarenplan van de gemeente en provincie. 11

12 4. Planning en organisatie Planning. - Betrokkenheid van de 4 dorpsraden bij de besluitvorming aanpak grootonderhoud N837. Zomer Najaar 2015, definitief uitvoeringsplan vaststellen in samenwerking met de 4 dorpsraden, gemeente Overbetuwe en Provincie , realisatie van het Veilig scholierenfietsrouteplan - noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Organisatie -Voor communicatie over de ingebrachte voorstellen is een organisatie samenwerkende dorpsraden Randwijk, Heteren, Driel en Zetten/Hemmen dd. maart 2015 opgericht. Onder de vleugels van deze organisatie zullen de bovengenoemde dorpsraden samenwerken aan dorp overstijgende activiteiten: organiseren, afstemmen, elkaar versterken, enz. -In samenwerking met de provincie en gemeente willen de dorpsraden na de zomer 2015 de mogelijkheden (voorgestelde maatregelen, planning en initiatiefnemer) bespreken voor het realiseren van de voorgestelde maatregelen. Verdeling verantwoordelijke wegbeheerder: Initiatiefnemer: Omschrijving voorgestelde concrete maatregelen: Gemeente -Eenzijdig tweerichtingsfietspad langs de Boltweg, vanaf Driel t/m Heteren, verbinding met het fietspad A50-brug. Overbetuwe -Eenzijdig tweerichtingsfietspad over het ontbrekende stukje van slechts 250 meter op de Achterstraat doorzetten, van Boterhoeksestraat naar het fietspad A50-brug. Provincie -T-Kruising Steenovenlaan / Boterhoeksestraat tot rotonde ombouwen, een rotonde markeert begin bebouwde kom van Heteren en dwingt autoverkeer tot rustig rijden. Provincie Gelderland (Nb Rotonde aanleg, verhouding verantwoordelijkheid 2/3 provincie Gld. & 1/3 gem. Overbetuwe) -Eenzijdig tweerichtingsfietspad langs de Polderstraat, voorkomt twee maal onnodige oversteek door jeugd die terugkomt vanaf SDOO van de Polderstraat en Poort van Midden Gelderland Groen. -T-Kruising Steenovenlaan / Boterhoeksestraat tot rotonde ombouwen, een rotonde markeert begin bebouwde kom van Heteren en dwingt autoverkeer tot rustig rijden. (Nb Rotonde aanleg, verhouding verantwoordelijkheid 2/3 provincie Gld. & 1/3 gem. Overbetuwe) -T-Kruising Knoppersweg / Nijburgsestraat tot rotonde ombouwen, voorkomt gevaarlijke situatie voor overstekende scholieren i.c.m. snelverkeer 80KM. Een rotonde dwingt autoverkeer tot stapvoets kruisende snelheden bij fietsersoversteken. -Tweezijdig eenrichtingsfietspad langs de Knoppersweg, het doorzetten fietspaden vanuit Zetten. -Kruising 1ste Weteringsewal / Wageningsestraat overzichtelijk maken voor overstekende scholieren. Maatregelen welke snelverkeer 50/80 km dwingen de oversteek rustig te benaderen -Kruising Verbindingsweg/ Wageningsestraat (langs het spoor) veilige situatie creëren voor overstekende scholieren richting Verbindingsweg. Maatregelen welke snelverkeer 50/80 km dwingen de oversteek rustig te benaderen 12

13 Namens de samenwerkende dorpsraden Randwijk, Heteren, Driel en Zetten/Hemmen, dd. september Stichting Dorpsraad Driel Vertegenwoordiger: Peter de Jonge Stichting Dorpsraad Heteren Vertegenwoordigers: Bernd Gerritsen, Marinus van der Linde Stichting Dorpsraad Randwijk Vertegenwoordigers: Bea Prijn Stichting Dorpsraad Zetten/Hemmen Vertegenwoordiger: Gerold ten Westenend Contactpersoon namens de vier dorpsraden, Bernd Gerritsen tel

Visie document scholierenfietspadenplan - noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe

Visie document scholierenfietspadenplan - noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Visie document scholierenfietspadenplan - noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Een initiatief van samenwerkende Dorpsraden: Driel-Randwijk-Zetten/Hemmen en Heteren Opgesteld voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek Snelfietsroute Arnhem - Wageningen Oosterbeek Programma van de avond Opening door wethouder J. Verstand Voorstelronde Presentatie doel en tracé snelfietsroute door mw. A. Stienstra projectleider Provincie

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Fietsers voorrang! De fietsroutes in het Dorpsplan en de Westvariant met gesloten Tuindorpweg. 19 januari 2017

Fietsers voorrang! De fietsroutes in het Dorpsplan en de Westvariant met gesloten Tuindorpweg. 19 januari 2017 Fietsers voorrang! De fietsroutes in het Dorpsplan en de Westvariant met gesloten Tuindorpweg. 19 januari 2017 Fietsverkeer op de Utrechtse Heuvelrug Belangrijkste doelgroepen: 1. Schoolgaande jeugd van

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015

*ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 *ZE9D31A5A7D* Raadsvergadering d.d. 27 januari 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.13-25984/DV.14-417, afdeling Ruimte. Sellingen, 15 januari 2015 Onderwerp: Herinrichting schoolomgeving OBS De Plaggenborg

Nadere informatie

Het plan in het coalitieakkoord

Het plan in het coalitieakkoord Aan College van Burgemeester en Wethouders Postbus 603 1620 AR Hoorn Betreft: alternatief scenario Poort van Hoorn Hoorn, 26 augustus 2014 Geacht college, Tijdens de presentatie van het coalitie is in

Nadere informatie

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12

Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Regiovoorstel Ruimtelijke Inpassing A15/A12 Inforaad, 1 oktober 2015 Regiovoorstel inpassing A15/A12 zorg doortrekking A15: - impact op leefomgeving regio heeft aandacht gevraagd voor inpassing - opdracht

Nadere informatie

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag ROV Oost-Nederland Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, 13.00 16.45 uur te Arnhem Verslag Op 19 juni 2014 heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid Ambtelijk advies over het verkeersbeleid Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid 1 Programma 20:00 uur Welkom Gerard Abrahamse, wethouder Verkeer Toelichting op stappen in besluitvorming

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Locatie: De dorpsschool wordt gesitueerd op de hoek van de Bremlaan en

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Vergaderverslag informatieavond kruising Schoolstraat Thematerweg en maatregelen Schoolstraat l l l

Vergaderverslag informatieavond kruising Schoolstraat Thematerweg en maatregelen Schoolstraat l l l Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Vergaderverslag informatieavond kruising Schoolstraat Thematerweg en maatregelen Schoolstraat l l l Bijeenkomst Informatieavond kruising

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Stichting Natuurlijk!Vleuterweide Alternatieven busbaan Vleuterweide Visie achter hoofdontsluiting Leidsche Rijn Datum: 8 juli 2014 Godfried de Graaff www.natuurlijkvleuterweide.nl Agenda Functioneren

Nadere informatie

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks 3-6-2016 1 Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks BAM Infra Wegen, 2-6-2016 1 Agenda Inleiding - Vragen? Verkeersmaatregelen - Langevliet - Vragen? - Van Foreestweg - Vragen? - Breewijd - Vragen?

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Bronckhorst

Verkeersveiligheid in Bronckhorst Verkeersveiligheid in Bronckhorst Aanleiding De gemeente Bronckhorst wil graag achterhalen of er verkeersonveilige locaties zijn in de gemeente en zo ja, welke. Niet alle ongelukken die gebeuren zijn bekend

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Naam: Klas: Ik woon in:

Naam: Klas: Ik woon in: Naam: Klas: Ik woon in: 1 Waarom School-Thuis-Route? Beste leerlingen, Het fietsen of lopen van je huis naar de basisschool was vaak makkelijk en over een niet al te grote afstand. Daar komt nu verandering

Nadere informatie

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad Factsheets RijnWaalpad Informatie over het RijnWaalpad, snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 12 factsheets met infor matie, kosten en planningen. 11 februari 2010 Factsheets Factsheets RijnWaalpad

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Uitgangspunten Huidige situatie (zie bijlage)

Uitgangspunten Huidige situatie (zie bijlage) Van : Jasper de Vries en Jolanda van Oijen (XTNT), Marco Redeman (LinkedPeople) Datum : 16 januari 2013 Onderwerp : Rotonde Parkwijk, aangepast ontwerp Uitgangspunten Dit advies is gebaseerd op een snelle

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid. VE1LIGVERKEER Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en Zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl J Datum: maandag 27 augustus 2012 Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt

Nadere informatie

ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT. Middelaar

ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT. Middelaar ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT Middelaar Mei 2014 Inhoud ACTIEPLAN WERKGROEP VEILIGHEID, VERKEER EN TRANSPORT... 3 1. Inleiding... 3 2. Het proces... 3 3. Actiepunten... 3 3.1 Actiepunt

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg

18 juni 2015. Bewonersbijeenkomst Victoriberg 18 juni 2015 Bewonersbijeenkomst Victoriberg Programma 19:30 uur 20:00 uur: Inlopen 20:00 uur 20:15 uur: Welkomswoord wethouder Knapp 20:15 uur 20:30 uur: Presentatie Marcel Luijnenburg 20:30 uur 21:00

Nadere informatie

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken:

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken: Onderwerp: Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: F. Saelman Opsteller: Luuk Brouwer Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 17 maart 2015 Afdeling/team: GW / Naar Raad: Ja Het college besluit Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Fiets

Initiatiefvoorstel Fiets Initiatiefvoorstel Fiets Statenfractie GroenLinks Noord-Holland Maart 2015 Initiatiefvoorstel Fiets GroenLinks wil van Noord-Holland dé fietsprovincie van Nederland maken. De fiets is een veelzijdig vervoersmiddel,

Nadere informatie

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015)

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015) Broeckgouw, Volendam De Ringlaan nodigt blijkbaar uit om (te) hard te rijden De Ringlaan in de Broeckgouw Broeckgouw, Volendam Problematiek/de opgave: Vergroting duidelijkheid voorrangssituatie Verlagen

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de 2013 Campus

Toegankelijkheid van de 2013 Campus Toegankelijkheid van de 2013 Campus 1. Introductie De Studentenraad van de Wageningen Universiteit heeft afgelopen maart 2013 een fiets actie gehouden. Dit om de doorstroom en veiligheid voor fietsers

Nadere informatie

Hengelo. Per mail aan: Raadsfracties van de gemeente Hengelo Burgemeester Jansenplein EC Hengelo cc. wethouder J.Bron en J.

Hengelo. Per mail aan: Raadsfracties van de gemeente Hengelo Burgemeester Jansenplein EC Hengelo cc. wethouder J.Bron en J. Hengelo Per mail aan: Raadsfracties van de gemeente Hengelo Burgemeester Jansenplein 1 7551 EC Hengelo cc. wethouder J.Bron en J.Schilstra Hengelo, 29-09-2016 Betreft: Zienswijze F35 Kuipersdijk Referentie:

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp.

KiK Damwâld. Proces. Toelichting ontwerp. KiK Damwâld Het project omvat de herstructurering van bijna 2 kilometer weg en het winkelplein. Bijzonder punten in de weg worden ook bijzonder vormgegeven. Denk hierbij aan de kruisingen, de entrees en

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek Overzicht van opmerkingen varianten Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek In rood staan de aanpassingen/aanvullingen die direct in de varianten moeten worden verwerkt. Overige opmerkingen worden bij

Nadere informatie

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld.

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld. Veelgestelde vragen over Fietspad F446.00 Roodemolenpolder Versie 3: 5 maart 2014 De plannen voor de aanleg van een nieuwe Fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim door de Roodemolenpolder leiden

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening Tot nu toe Mogelijkheden profiel Uitgewerkt mogelijk ontwerp

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat

Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat Herinrichting Nieuweburen Vijzelstraat voorlopig ontwerp 2 maart 2017 Programma Welkom en inleiding Proces Voorlopig ontwerp Planning en vervolg Vragen of opmerkingen Welkom Inleiding werkgroep Christiaan

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat. d.d. 8 mei 2013.

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat. d.d. 8 mei 2013. Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat d.d. 8 mei 2013. 1 Zienswijzenverslag bestemmingsplan Oldenzaalsestraat-N733 Het bestemmingsplan Groene Scheg-Oldenzaalsestraat

Nadere informatie

Situatie 1. Binnenkomst via rotonde noordzijde van Eefde De rotonde is snelheidsbeperkend. De afslag naar Eefde is merkbaar door van asfalt naar stenen te gaan; de markering 50 km en het bord bebouwde

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Locatie: Nieuw-Wehlseweg Nieuw-Wehl.

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Locatie: Nieuw-Wehlseweg Nieuw-Wehl. Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Nieuw-Wehlseweg Nieuw-Wehl. Datum uitgifte advies: 29 februari 2016 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer Nederland is een

Nadere informatie

Herinrichting Halsterseweg noord

Herinrichting Halsterseweg noord Herinrichting Halsterseweg noord Halsterseweg 1973 29 augustus 2017 Programma 1. Ontvangst door wethouder Patrick van der Velden 2. Toelichting project (Laurent Jan Allewijn) ü Projectgebied ü Aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

17 Traject Emmen-Klazienaveen

17 Traject Emmen-Klazienaveen DEEL E EMMEN 47 17 Traject Emmen-Klazienaveen De Fietsersbond heeft gekozen voor de fietsverbinding vanaf het Drenthe College in Emmen naar het centrum van Klazienaveen via Barger Oosterveld en Nieuw Dordrecht.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

De brief bevat een uitnodiging voor een bijeenkomst/wandeling in Wageningen, die wij organiseren op zaterdag 2 september, aanvang 14 uur.

De brief bevat een uitnodiging voor een bijeenkomst/wandeling in Wageningen, die wij organiseren op zaterdag 2 september, aanvang 14 uur. Van: bocbounces@webmail.prvgld.nl namens Liesbeth Roel Verzonden: maandag 21 augustus 2017 21:37 Aan: boc@mailman.prvgld.nl CC: Peter Spitteler Onderwerp: [Boc] brief en uitnodiging Wageningen Goed op

Nadere informatie

Vernieuwing Dorpscentrum Veulen volgens DOP 2010 Conceptplan oktober 2010.

Vernieuwing Dorpscentrum Veulen volgens DOP 2010 Conceptplan oktober 2010. Vernieuwing Dorpscentrum Veulen volgens DOP 2010 Conceptplan oktober 2010. Speerpunten: Verkeersveiligheid, verfraaiing door aankleding met groen, bestrating en verlichting. 2011 Werkgroep Herinrichting

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Inleiding Op 27 februari 2012 werd het bouwplan voor de nieuwe brede school Spoorzone Noord aan ouders, omwonenden en belangstellenden

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande wegverbinding Middenweg

Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande wegverbinding Middenweg Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording van zienswijzen Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, doorgaande

Nadere informatie

Bewonersavond 9 november 2009 in de Minzerie te Enspijk. Van en voor bewoners van Enspijk

Bewonersavond 9 november 2009 in de Minzerie te Enspijk. Van en voor bewoners van Enspijk Bewonersavond 9 november 2009 in de Minzerie te Enspijk Van en voor bewoners van Enspijk Waarom? MooiWonenInEnspijk Initiatief van aantal Enspijkers Ten behoeve van de verbetering openbare ruimte en leefbaarheid

Nadere informatie

Busbaan. Natuurlijk! Vleuterweide. Godfried de Graaff

Busbaan. Natuurlijk! Vleuterweide. Godfried de Graaff Busbaan Natuurlijk! Vleuterweide Godfried de Graaff Visie achter hoofdontsluiting LR Visie achter hoofdontsluiting LR A2 A12 Visie achter hoofdontsluiting LR A2 A12 Visie achter hoofdontsluiting LR A2

Nadere informatie

Verkenning N798 en N303 door de gemeente Putten Informatie-avond

Verkenning N798 en N303 door de gemeente Putten Informatie-avond Verkenning N798 en N303 door de gemeente Putten Informatie-avond Presentatie 21 april 2008 1. Opening A. Kleijer, Wethouder gemeente Putten Indeling van de avond 1. Opening 2. Inleiding 3 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 11.1362 ; besluit d.d.20-12- 2011 Onderwerp Ontwerp verkeersbesluit "Kleine aanpassingen Infrastructuur i.v.m. de vervanging van de verkeerslichten Rijnsburgerweg-Warmonderweg Besluiten:Behoudens

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Extra inloopavond op 28 september

Extra inloopavond op 28 september September 2017 Nieuwsbrief voor Woerden, Waarder, Nieuwerbrug en Driebruggen Aanleg Zuidelijke randweg Woerden Waarom een zuidelijke randweg? De provincie Utrecht is bezig met de aanleg van de Zuidelijke

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling verkeersstructuur Berkel Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de varianten

Nadere informatie

Masterplan Hoofdinfrastructuur Stand van zaken

Masterplan Hoofdinfrastructuur Stand van zaken Masterplan Hoofdinfrastructuur Stand van zaken December 2010 Afdeling Stadsontwikkeling Bureau stedenbouw, verkeer en vervoer Registratienummer 10.61405 Inleiding Op 3 juli 2007 heeft de gemeenteraad het

Nadere informatie

Veilig van en naar school

Veilig van en naar school Veilig van en naar school Ouders en kinderen hebben recentelijk opmerkingen gemaakt over enkele verkeerssituaties op weg naar de scholen in Mariënberg en Beerzerveld. De betreffende situaties leiden in

Nadere informatie

Cluster II Nieuwe Meer Nieuwemeerdijk ter hoogte van nummer 330 (32) Referentielocatie Rondje Ringdijk

Cluster II Nieuwe Meer Nieuwemeerdijk ter hoogte van nummer 330 (32) Referentielocatie Rondje Ringdijk Cluster II Nieuwe Meer Nieuwemeerdijk ter hoogte van nummer 330 (32) Referentielocatie Rondje Ringdijk Korte 30 km/u Slechte zichtbaarheid chicanes in de bocht vanuit het noordwesten. In de binnenbocht

Nadere informatie

Info: www. Ressenonline.nl

Info: www. Ressenonline.nl Info: www. Ressenonline.nl Verkeersontsluiting Bemmel-Nijmegen Standpunt VDR: - Niets doen tot dat alle alternatieven onderzocht zijn. ( Niets doen, Dorpensingel Oost, Dorpensingel light, invloed betere

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Themabijeenkomst 20 juli 2016 Ing. Bart van Kruisbergen : Even voorstellen Agenda 1. Opening wethouder (5 min) 2. Toelichting doel, werkwijze en proces (5 min) 3.

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid van het fietspad tussen de Westerbrink en de Schilderslaan

Onderwerp: Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid van het fietspad tussen de Westerbrink en de Schilderslaan Nummer: 201212018 Sector: Gemeentewerken GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 24 september 2012 Veendam, 24 juli 2012 Onderwerp: Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid van het fietspad tussen de Westerbrink

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015

Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015 Wensplan Verkeer & Veiligheid Stoutenburg-Achterveld, juni 2015 Door veel te praten, te luisteren en te leren is de werkgroep Buitengebied en Verkeer & Veiligheid Verkeersplan Achterveld/Stoutenburg van

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

Jessy Riesthuis, Gerrie Meijer, Nirmala Rambocus, Ad Tourne, Jasper Fastl, Annette van den Bosch, Barend Olde Rikkert

Jessy Riesthuis, Gerrie Meijer, Nirmala Rambocus, Ad Tourne, Jasper Fastl, Annette van den Bosch, Barend Olde Rikkert Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Vergaderverslag Bijeenkomst herontwikkeling openbare ruimte Verslag door K. Wolswijk-Deckers Centrumgebied Overvecht Datum

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord

Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord Resultaten Fietsen met Inwoners Woensdagavond 12 april, IJsselstein Noord Met een grote groep inwoners zijn we op een regenachtige woensdagavond 12 april door de wijk IJsselstein Noord gaan fietsen. Mede

Nadere informatie