Gastouderopvang Uk&Knus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastouderopvang Uk&Knus"

Transcriptie

1 Gastouderopvang Uk&Knus Pedagogisch werkplan Met dit werkplan wil ik u laten kennismaken met de visie en werkwijze van Gastouderopvang Uk&Knus. Mijn visie geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze ik hanteer bij de omgang, benadering, verzorging en opvoeding van de kinderen. Mijn visie Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet Kinderopvang is gekozen voor de pedagogische opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. (Riksen-Wakraven, 2000). Om tot een verantwoorde gastouderopvang te komen die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving formuleert zij in haar theorie de volgende vier opvoedingsdoelen: 1. HET BIEDEN VAN EMOTIONELE VEILIGHEID; 2.GELEGENHEID BIEDEN TOT HET ONTWIKKELEN VAN PERSOONLIJKE COMPETENTIES; 3.GELEGENHEID BIEDEN TOT HET ONTWIKKELEN VAN SOCIALE COMPETENTIES; 4.WAARDEN EN NORMEN CULTUUR; 1. Het bieden van emotionele veiligheid Voor een kind is het belangrijk dat het zich veilig en geborgen voelt. Dit is nodig om zich te ontwikkelen op verschillende vlakken. Gastouderopvang Uk&Knus vind het belangrijk dat een kind het gevoel van "een tweede thuis" krijgt. Dat wil zeggen: een huiselijke sfeer met geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. Voorbeelden hoe hieraan wordt gewerkt zijn: - Gastouderopvang Uk&Knus neemt de gevoelens van het kind serieus, luister actief en let op lichaamstaal. De benadering is altijd op een rustige, positieve, liefdevolle en respectvolle wijze. - Interactie en communicatie met de kinderen staat centraal. Alles wordt benoemd en uitgelegd. Dit is erg belangrijk voor baby's, het kind wordt voorbereid op wat er komen gaat en krijgt de tijd om te wennen aan een nieuwe situatie. Dit helpt hen zich veilig te voelen dat belangrijk is voor emotionele balans. - Elke dag wordt er met hetzelfde ritme gewerkt, zodat het kind weet wat er komen gaat en waar hij of zij aan toe is. Dit geeft een kind een gevoel van vertrouwen en veiligheid, wat van belang is voor een goede plezierige ontwikkeling. - Ik werk mee aan de emotionele veiligheid door het vaste gezicht en aanspreekpunt van een kind te zijn. De vertrouwensband zal snel groeien doordat uw kind en ik elkaar snel goed kennen. Daarnaast

2 kent en herkent uw kind de andere kinderen. Hierdoor krijgt het kind kans om vriendschappen te ontwikkelen. 2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden Hier wordt gedoeld op persoonskenmerken zoals, veerkracht, zelfstandigheid, en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stellen om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken, en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo en heeft zijn eigen talenten en vaardigheden, het kind moet zich kunnen ontwikkelen op de verschillende ontwikkelingen motorisch, cognitief emotioneel en sociaal. Bij alle aangeboden activiteiten kijk ik gericht naar de ontwikkelingsfase van ieder kind, zodat de activiteiten goed aansluiten in de belevingswereld van het kind en ook voldoende uitdaging biedt. - Uk&Knus zorgt voor voldoende speelgoed en verschillende activiteiten/materialen om al spelend te oefenen, ontdekken en experimenteren. - Om de kinderen op een leuke en doeltreffende manier Vroegtijdige Voorschoolse Educatie (VVE) te kunnen bieden, werkt Uk&Knus met een VVE programma speciaal ontwikkeld voor de kleinschalige kinderopvang en gastouderopvang, genaamd Kiki. Elke maand gaan de kinderen van start, met een nieuw thema en verschillende activiteiten. ( Meer uitleg over dit programma volgt later in dit werkplan). - Bij Uk&Knus wordt het kind uitgedaagd en aangemoedigd om de zelfredzaamheid te stimuleren. Zelfredzaamheid geeft een kind een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en toegang tot deelname aan activiteiten in de samenleving. Als een kind iets kan en daar waardering voor krijgt, krijgt het kind meer zelfvertrouwen en een waardevoller beeld van zichzelf. Bij zelfredzaamheid kan gedacht worden aan jezelf leren aan- en uitkleden, ritsen, knopen en veters hanteren, jezelf leren verzorgen, zelf leren eten en drinken, je goed leren bewegen, leren knutselen/handvaardigheid verbeteren, het leren begrijpen van verzoeken en het zindelijk worden. 3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het leren van sociale competenties krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. - Ik kijkt altijd eerst wat kinderen zelf onderling oplossen en geef wanneer nodig uitleg, bijvoorbeeld: hoe op je beurt te wachten en hoe je met elkaar afspraken kunt maken. - kinderen hebben veel interacties met leeftijdsgenootjes. Kinderen ervaren hierin gezamenlijkheid en veiligheid. Kinderen herkennen elkaar, lachen naar elkaar, troosten elkaar, maken samen grapjes, kunnen conflictjes oplossen, praten en spelen samen of naast elkaar met speelgoed. Uk&Knus stimuleert en ondersteunt de kinderen in het (leren) omgaan met elkaar. - Iedereen is anders maar wel gelijkwaardig. We leren dit door aan elkaar te vertellen over thuis, de regels, wat we zoal eten maar ook leren over andere culturen, gerechten maken en meedoen aan culturele feesten.

3 4. Kinderen gelegenheid bieden zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen breng ik ze dit bij. kinderen maken kennis met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen in onze samenleving. Binnen en buiten Gastouderopvang Uk&Knus doen situaties voor waarvan op dit gebied veel leermomenten zijn. Door een reactie te geven op positief of negatief gedrag van een kind ervaart een kind wat wel en niet goed is. Ik ben mij er van bewust dat mijn eigen gedrag een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor ieder kind. - Uk&Knus zal het kind een aantal belangrijke normen en waarden leren, zoals afspraken nakomen, op elkaars beurt wachten, respect hebben voor anderen en eerlijk zijn. Verder zullen de normen en waarden van de ouder(s) tijdens de opvang gerespecteerd worden. Dagindeling Elke dag wordt er met hetzelfde herkenbare ritme gewerkt, zodat het kind weet waar hij of zij aan toe is. Dit geeft een kind een gevoel van vertrouwen en veiligheid, dit is van belang is voor een goede plezierige ontwikkeling uur Brengmoment: er vindt een kort gesprekje (overdracht) plaats tussen u en mij en u neemt afscheid van uw kind. Iedere ochtend staat er speelgoed klaar zodat de kinderen meteen kunnen spelen uur We gaan aan tafel om een cracker te eten en wat te drinken. Na afloop maken we muziek en zingen we liedjes uur De kinderen worden verschoond, de kinderen die er aan toe zijn mogen op het potje of naar de wc om hun zindelijkheid te trainen uur Afhankelijk van het weer, maken we een uitstapje. Als het heel slecht weer is maken we het binnen extra gezellig met activiteiten zoals knutselen, muziek maken, koekjes bakken en versieren of bewegingsactiviteiten/spelletjes. Alle kinderen kunnen hier aan meedoen. Daarnaast is er natuurlijk ook tijd voor vrij spel; de kinderen mogen zelf kiezen of ze mee willen doen aan een activiteit uur We gaan aan tafel om een boterham te eten en melk te drinken. Dit is een mooi en gezellig moment om met de kinderen een kringgesprek te hebben bijvoorbeeld over een uitstapje die is gemaakt uur De kinderen worden verschoond. de kinderen die er aan toe zijn mogen op het potje of naar de wc om hun zindelijkheid te trainen. Daarna mogen de kinderen gezellig op het grote kleed komen zitten en lees ik verhaaltjes voor uur Voor de kinderen die het nodig hebben, is dit het moment om lekker tot rust te komen en te gaan slapen. De kinderen die wakker blijven mogen vrij spelen, aan tafel een activiteit doen of rustig op de bank een boekje lezen.

4 uur De kinderen worden verschoond en aangekleed, de kinderen die er aan toe zijn mogen op het potje of naar de wc om hun zindelijkheid te trainen uur We gaan aan tafel om fruit te eten en wat te drinken. Daarna wordt er een kringactiviteit gedaan of gaan we nog even naar buiten uur De kinderen mogen vrij spelen of spelen in groepsverband door middel van gezamenlijke activiteiten. Om uur worden de kinderen verschoond. De kinderen worden opgehaald door u, waarbij we de dag nog even kort doornemen met en eventuele bijzonderheden. Observatie Jaarlijks wordt er een welbevinden observatie uitgevoerd, en vindt er een gesprek met de ouder(s) plaats. Als het kind bijna 4 jaar wordt zal er een peuterestafette worden ingevuld ( overdracht, bijzonderheden, ontwikkeling van het kind) deze krijgt u mee om door te lezen en bij goedkeuring wordt de peuterestafette opgestuurd naar de toekomstige basisschool van uw kind. Kind schriftje Er wordt een schriftje bij gehouden waarin beschreven wordt hoe het bij Uk&Knus gaat. Er worden bijvoorbeeld leuke momenten, grappige uitspraken, nieuwe ontwikkelingen in omschreven. Maar ook als uw kind een moeilijke dag heeft gehad of niet lekker in zijn vel zit wordt dit benoemd in het schriftje. Ouder(s) kunnen ook in dit schriftje schrijven, dit is geen verplichting. Uitstapjes Uk&Knus streeft er naar om elke dag een uitstapje te maken met de kinderen. Dit vergroot niet alleen de wereld van de kinderen, maar laat de kinderen ook nieuwe situaties ervaren waardoor ze geprikkeld worden in hun ontwikkeling. Een aantal voorbeelden van kleine uitstapjes zijn: naar de kinderboerderij, bibliotheek, speeltuin, wandelen in het bos of samen boodschappen doen. - Eens per jaar zal er ook een groter uitstapje worden georganiseerd voor alle kinderen die verblijven op Uk&Knus, bijvoorbeeld naar de dierentuin of een grote waterspeeltuin. Dit is een hele onderneming waarbij wel hulp van ouder(s) nodig is. U ontvangt hier ruim op tijd bericht over. Bolderkar Uk&Knus beschikt over een bolderkar waar plek is voor zes kinderen (baby's, dreumesen en peuters). De kinderen worden hierin vervoerd als er een uitstapje wordt gemaakt. Uiteraard voldoet de kar aan de ergonomische en veiligheidseisen (CE gekeurd). Schoolfotograaf Jaarlijks wordt er een dag ingepland en komt de schoolfotograaf van alle kinderen een foto maken er wordt dan ook een groepsfoto gemaakt. De kosten bij afname van een fotopakket van uw kind zijn voor eigen rekening, het is niet verplicht om het fotopakket af te nemen. bijzondere momenten Er wordt extra aandacht besteed bij bepaalde gebeurtenissen in het leven van uw kind, zoals de verjaardag, geboorte van broertje of zusje, culturele feesten en afscheid bij het verlaten van Uk&Knus. Maar dit kan ook een verdrietige gebeurtenis zijn zoals bij het overlijden van een dierbare,

5 zoals een huisdier of een grootouder. Voor alle vormen van vreugde en verdriet is er respect en ruimte. Aantal kinderen Per dag worden er maximaal 5 kinderen opgevangen, een klein groepje dus veel persoonlijke aandacht voor uw kind. Persoonlijke spullen Elk kind heeft een eigen opbergplek ( rugzakje wat van huis meegenomen wordt). Hierin worden de persoonlijke spullen, van uw kind bewaard zoals reserve kleding, speen of een knuffel en het kind schriftje. Veilig slapen Om de kans op wiegendood te beperken worden baby's niet ingebakerd met slapen ook als een baby op de buik in slaap is gevallen, leg ik de baby weer op de rug. De slaapruimte zal rond de 18c zijn en wordt goed geventileerd. Elke 15 minuten kijk ik even of alles goed gaat met de slapende kinderen. Ziekte kind Een ziek kind voelt zich thuis vaak het prettigst. Als uw kind echt ziek is en niet mee kan doen aan het vaste dagritme, neem ik contact op met u om te overleggen. Om te bepalen hoe lang uw kind eventueel beter thuis kan blijven, bij bijvoorbeeld een besmettelijke kinderziekte, houdt Uk&knus zich aan de richtlijnen van de GGD. Medicijnen contract Het kan voorkomen dat uw kind bepaalde geneesmiddelen toegediend moet krijgen bij Uk&Knus. Dit is mogelijk als de medicatie in originele verpakking zit, waar de gegevens van het kind op staan vermeld en hoe de medicatie moet worden toegediend. Er zal een medicijnen contract moeten worden ingevuld door de ouder. Hoestdrank wordt niet toegediend aan kinderen tot 2 jaar, hier zit een slaapverwekkende bijwerking in wat de kans op wiegendood verhoogt. Homeopathische hoestdruppels is een alternatief en kan wel toegediend worden. Voertaal Binnen Uk&Knus wordt er Nederlands gesproken met de kinderen. Met Ouders communiceer ik Nederlands of Engels. Extra dagdelen/ dagen wisselen Het is mogelijk om een extra dagdeel af te nemen, mits er plek is op de dag waar uw voorkeur naar uit gaat. Incidentele wijzigingen in dagen of dagdelen worden toegestaan indien de bezetting dit toelaat. U dient deze wel 2 dagen van te voren door te geven. Structurele wijzigingen dienen 1 maand van te voren worden aangevraagd en er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaakt. Communicatie ouder(s) Een goede communicatie tussen de ouder(s) en mij is van groot belang. Ik mag immers uw partner zijn in het opvoeden van uw kind. Daarvoor is het noodzakelijk dat de communicatie tussen u als ouder(s) en mij als gastouder goed verloopt. De bouwstenen voor goede samenwerking zijn openheid, eerlijkheid en wederzijds vertrouwen. U kunt alles bespreekbaar maken.

6 Stagiaires Ik beschik over de papieren om een stagiaire te begeleiden. Tijdens de schoolperiodes kan het dus voorkomen dat er een stagiaire aanwezig zal zijn bij Uk&Knus. Stagiaires werken altijd boventallig en zijn nooit zonder toezicht met de kinderen. De stagiaire moet in bezit zijn van een goedgekeurd VOG. Veiligheid en risico inventarisatie Met betrekking tot veiligheid en hygiëne wordt er jaarlijks door het gastouderbureau een veiligheiden gezondheidsinventarisatie van de opvang opgenomen. Deze wordt gecontroleerd bij een bezoek van de GGD. Vervangende gastouder Ik heb contact met een aantal collega's die gastouder zijn in de omgeving van Rijswijk en Den-Haag. Dit samenwerkingsverband heeft als voordeel dat wij elkaar kunnen helpen bij onverwachte situaties zoals bijvoorbeeld ziekte of een begrafenis. Hierdoor kan uw kind mogelijk, indien er plaats is, toch opgevangen worden. Dit zal altijd in overleg gebeuren. Achterwacht Een van de vraagouders is de achterwacht bij Uk&Knus. Dit betekent dat als er iets gebeurt zij binnen 15 minuten aanwezig kan zijn op de opvang. Als er bijvoorbeeld een kind valt en ik moet mee naar het ziekenhuis, zal de achterwacht tijdelijk de zorg van de kinderen op zich nemen totdat ik weer terug ben bij Uk&Knus. Vakanties en vrije dagen Jaarlijks in januari maak ik bekend wanneer Uk&Knus gesloten is i.v.m. vakantie. Uiteraard hoeft u de opvang dan niet door te betalen. Bij afwezigheid van uw kind bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie, moeten de gereserveerde uren, die u in het contract bent overeengekomen met Uk&Knus, doorbetaald worden. Inschrijven Het is erg belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij gastouderopvang Uk&Knus, u vertrouwt tenslotte uw kostbaarste bezit toe. Nadat u een rondleiding en kennismakingsgesprek heeft gehad en u besluit om uw kind(eren) in te schrijven, reserveert u bij Uk&Knus een kindplaats voor een bepaald aantal dagen en uren per maand. Dit betekent dat u verzekerd bent van opvang op de dagen en uren die u heeft afgesproken. Bij het intake gesprek wordt dit vastgelegd in een contract, de consulent van het gastouderbureau Mare is hierbij aanwezig. Ook worden er tijdens dit gesprek afspraken gemaakt over het wenproces van het kind bij Uk&Knus Huisregels Bij Uk&Knus zijn er huisregels. Deze zijn vooral gericht op de veiligheid en gezondheid binnen de opvang. Bij het intakegesprek ontvangt u het huishoudelijk reglement.

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Ruilen van dagen We zoeken de balans tussen het bieden van flexibiliteit aan ouders en het garanderen van structuur en ritme voor de kinderen. We geloven dat goede communicatie hierin

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Gastouder opvang Het Tovenaartje

Gastouder opvang Het Tovenaartje Gastouder opvang Het Tovenaartje Ik ben geboren 13-07-1981 en moeder van 2 jongens Quinten & Cees. Mijn partner heet Robert en met ze alle wonen in Zoeterwoude drop. We hebben ook een kat (Kiki) en 2 vissen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk is voor alle kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker Algemene informatie Versie 1.0 datum 17-11-2015 Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker www.kinderopvangilse.nl info@kinderopvangilse.nl Telefoon: 015-8795805

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KDV DE KLEINE MUIS

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KDV DE KLEINE MUIS PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KDV DE KLEINE MUIS Auteur: Frances in het Veld-Otten INLEIDING Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten De Kleine Muis kiest en welke werkwijze er wordt gehanteerd

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van. Kinderopvang Pippi Langkous

Pedagogisch beleidsplan van. Kinderopvang Pippi Langkous Pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Pippi Langkous De werkwijze Kinderopvang Pippi Langkous is een veilige opvang voor kinderen. Er wordt gestreefd naar een warme, open en gemoedelijke sfeer, waarin

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. KDV De Paddestoel. Auteur: Julia Schriever

Pedagogisch Beleidsplan. KDV De Paddestoel. Auteur: Julia Schriever Pedagogisch Beleidsplan KDV De Paddestoel Auteur: Julia Schriever Inleiding Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten De Paddestoel kiest en welke werkwijze er wordt gehanteerd bij de

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Gastouder

Pedagogisch Werkplan Gastouder Pedagogisch Werkplan Gastouder Versie Januari 2016 Pedagogisch werkplan gastouder De Wet Kinderopvang stelt als eis dat één keer per jaar het pedagogisch beleid met de gastouder wordt besproken. Het Pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

Informatiegids

Informatiegids Informatiegids 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Samen leren spelen is spelenderwijs leren!

Samen leren spelen is spelenderwijs leren! Samen leren spelen is spelenderwijs leren! 1 Welkom Uw peuter is 2,5 jaar oud en gaat voor het eerst naar de peuterspeelgroep. Dat is een heel belangrijke gebeurtenis, voor de peuter en voor u! Voor uw

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Nanny Association

Pedagogisch beleid Nanny Association Pedagogisch beleid Nanny Association Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd worden opgevangen in de woning van de ouders. Er is dan

Nadere informatie

Huisregels en Werkwijze

Huisregels en Werkwijze Huisregels en Werkwijze Inhoudsopgave Hoe te lezen... 3 o Disclaimer... 3 Huisregels... 5 o Wat moet u meenemen voor de opvang... 5 o Ophalen... 5 o Flexibele opvang... 5 o Ziekte... 5 Bij ziekte van uw

Nadere informatie

Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V.

Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V. Pedagogische leidraad Robinson Kinderopvang B.V. Deze pedagogische wegwijzer van Robinson geeft belangrijke informatie over de wijze waarop wij mij de zorg voor kinderen omgaan. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor bureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie. Deze eisen zijn opgenomen

Nadere informatie

Informatiegids 2014-2015

Informatiegids 2014-2015 Informatiegids 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van DOL FIJN. Dit beleidsplan is van toepassing op de gastouderopvang. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsplan voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan gaat over wat Regionaal Gastouderbureau Harlekijn belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt Regionaal

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan

Pedagogisch Werkplan Pedagogisch Werkplan 2017 1.1 Ramona Bruil van Starkenborghstraat 102 7002 EH Doetinchem E-mail: info@gastouderramona.nl Telefoon: 0314-840089 LRKP: 946772885 1. Wie ben ik? Ik ben Ramona (08-12-'81),

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk.

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk. Huisreglement 2017 Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s) van de opvangkind(eren). Gastouderopvang De Speelkamer heeft daarom een aantal

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Gastouderbureau BumbleBee

Gastouderbureau BumbleBee Pedagogisch beleidsplan De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 1 bepalen het wettelijke kader waar de pedagogiek in de kinderopvang op gericht moet zijn. Voor de pedagogische onderbouwing

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning.

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning. Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor Het Kompas uitgewerkt

Nadere informatie

Kwaliteit & pedagogiek

Kwaliteit & pedagogiek Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang Kwaliteit & pedagogiek Bij de rakkers is kwaliteit een continu verbeterproces;. Dit houdt in dat wij ons (pedagogisch) beleid en werkwijzen periodiek evalueren,

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Thuishuis Inge

Pedagogisch beleidsplan Thuishuis Inge Pedagogisch beleidsplan Thuishuis Inge Inhoud Inleiding 3 1. Doelstelling en Visie 4 1.1 Doelstelling 4 1.2 Visie op ontwikkeling 4 1.3 Visie op opvoeden 4 1.4 Algemene visie op kinderopvang 4 2. Opvoedingsdoelen

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de pedagogische medewerkers van het dagverblijf en om duidelijkheid te geven aan ouders die hun kind aan

Nadere informatie

Afspraken over de praktische punten van de opvang en verzorging

Afspraken over de praktische punten van de opvang en verzorging Afspraken over de praktische punten van de opvang en verzorging 1. Algemene en medische gegevens Vraagouder één: Email adres Vraagouder twee: Email adres Kind één: kind Allergieën: Allergisch voor: Handelingswijze

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg

Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Pedagogisch Beleidsplan CKO De Herberg Hoofdstuk 1: Missie, visie en doelstellingen Voorwoord Onze Missie en Identiteit Onze Visie Pedagogische hoofddoelstellingen Een goed pedagogisch klimaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan

Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan Bijlage 2 Pedagogisch beleidsplan Er zijn verschillende pedagogische stromingen en elk mens hanteert de opvoeding op zijn eigen manier. De Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 1 bepalen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Parken

Pedagogisch werkplan BSO De Parken Pedagogisch werkplan BSO De Parken 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Parken is gehuisvest in de Parkenschool in de wijk de Parken in Apeldoorn. De locatie heeft 4 basisgroepen voor kinderen in de

Nadere informatie

Het Pedagogisch Beleidsplan

Het Pedagogisch Beleidsplan 2015 BSO de Bosplaats M Moura MSvan Wijnen Het Pedagogisch Beleidsplan 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van BSO de Bosplaats. Dit pedagogisch beleidsplan is een leidraad van waaruit

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2017-2018 Marianne Strijker- Borsje Inhoud Inleiding... 2 Grondslag... 2 4 opvoedingsdoelen... 2 Het bieden van een gevoel van emotionele en fysieke veiligheid... 3 Het bieden van

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau De Kabouters

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau De Kabouters Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau De Kabouters Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel en Visie 4 2.1 Doel 4 2.2 Visie 4 3. Pedagogische basiscompetenties 5 3.1 Emotionele veiligheid 5 3.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang Ontdekkend spelen Uitdagend werken Onze missie In een veilig, geborgen en positief klimaat willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot weerbare,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum De Kabouters

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum De Kabouters Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum De Kabouters Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Doel en Visie 5 2.1 Doel 5 2.2 Visie 5 3. Kindercentrum De Kabouters 6 3.1 Leidsters 6 3.2 Stagiaires 6 3.3 Groepssamenstelling

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch beleidsplan versie: januari 2011 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP PAGINA VOORBLAD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 Algemeen Wetten en regelgeving in de kinderopvang DE PEDAGOGISCHE

Nadere informatie