O n t w i k k e l i n g s e d u c a t i e St eden banden Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O n t w i k k e l i n g s e d u c a t i e St eden banden Nederland"

Transcriptie

1 O n t w i k k e l i n g s e d u c a t i e St eden banden Nederland

2 Jaarverslag 2004 OSA-Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam Nieuwe Herengracht RL Amsterdam tel: Inhoud Algemeen pag. 1- a) inleiding b) organisatie c) personalia d) samenwerking & externe relaties Projecten & activiteiten publiciteit & publicaties Financieel verslag pag. pag. pag.

3 Algemeen a) Inleiding Het jaar 2004 kenmerkte zich door een afbouw van de bestaande activiteiten en zoektocht naar financiering voor de omvorming van OSA- Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam naar OSN-Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Nederland. In verband met de afbouw van de subsidie vanuit de gemeente Amsterdam, was OSA genoodzaakt de organisatie kritisch onder de loep te nemen en een nieuwe koers in te slaan. Verleden jaar is hier reeds een start mee gemaakt en heeft OSA in samenwerking met organisatie adviesbureau MDF bekeken wat haar sterke en zwakke kanten zijn. Aansluitend is er marktonderzoek verricht en naar aanleiding van de bevindingen hiervan een nieuw beleidsplan opgesteld. De krachtigste formule van OSA is het Jongerenproject dat reeds een aantal jaren in Amsterdam succesvol loopt. Dit concept is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Aangezien dit concept zich niet alleen beperkt tot de gemeente Amsterdam maar voor elke stedenband interessant kan zijn, heeft OSA besloten dit project landelijk te gaan promoten. Tijdens het kennisfestival op 13 en 14 februari, georganiseerd door het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) is de promotie gestart. Een weekend waarin bestuurders, medewerkers en vrijwilligers van diverse stedenbanden discussiëren over actuele en toekomstige vraagstukken over de stedenbanden tussen Nederland en Nicaragua. OSA heeft de workshop over onderwijs verzorgd, waarin speciale aandacht werd besteed aan het jongerenproject. Na afloop toonden enkele stedenbanden zich geïnteresseerd voor het opzetten van dit project in hun stad en partnerstad. aangegrepen om het jongerenproject te promoten. De daarop volgende maanden zijn medewerkers van OSA het hele land doorgereisd om andere stedenbanden te enthousiasmeren voor deelname. Met als resultaat dat in totaal tien stedenbanden met hun respectievelijke partnersteden over de streep waren getrokken. Namelijk; Groningen, Nijmegen, Utrecht, Den Haag, Leiden, Delft, Tilburg, Maastricht, Amsterdam, Haarlem en hun respectievelijke partnersteden in San Carlos (Nicaragua), Masaya (Nicaragua), Leon (Nicaragua), Juigalpa (Nicaragua), Warschau (Polen), Esteli (Nicaragua), Mamelodi (Zuid-Afrika), Matagalpa (Nicaragua), Lekoa Vaal (Zuid-Afrika), Tanzania, Rama (Nicaragua), Managua (Nicaragua), Beira (Mozambique) en Mutare (Zimbabwe). Dit was een goed uitgangspunt om de onderhandelingen in te gaan met Medefinancierings Organisaties zoals ICCO, Novib, Plan, de Provincies en NCDO en het schrijven van een subsidieaanvraag waarin alle stedenbanden vertegenwoordigd waren. Het afwachten begon. Terwijl OSA nog eenmaal het jongerenproject in Amsterdam uitvoerde in samenwerking met de Stedenband Amsterdam Managua en Amsterdam Beira, werd langzaamaan duidelijk dat we de financiering voor het landelijke project gedeeltelijk rond kregen, maar niet genoeg om de omvorming naar OSN te maken. Eind december heeft het bestuur van OSA de knoop moeten doorhakken en is dan ook besloten om de organisatie per 1 januari 2005 op te heffen. Gelukkig blijft de OSA spirit enigszins levend doordat de stedenbanden In Tilburg en Den Haag toch het jongerenproject in beperkte vorm gaan uitvoeren was een bewogen jaar voor de medewerkers en bestuur van OSA. Naast het werken aan de omvorming van de organisatie was er gelukkig ook nog tijd voor de uitvoering van een aantal onderwijsprojecten. Niet alleen het kennisfestival van het LBSNN is

4 b) Organisatie OSA stimuleert en ondersteunt ontwikkelingseducatie in het primair- en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt aan de hand van lesprojecten, die voldoen aan de eindtermen en het organiseren van uitwisselingen tussen jongeren uit Nederland en jongeren uit het Zuiden. De banden die vanuit Amsterdam met Managua (Nicaragua), Paramaribo (Suriname) en Beira (Mozambique) worden onderhouden, dienen als uitgangspunt. Ontwikkelingseducatie is erop gericht bij leerlingen kennis, vaardigheden, normbesef en houdingen te ontwikkelen die nodig zijn voor een goed inzicht in en een gefundeerde meningsvorming over het Noord-Zuid vraagstuk. Leerlingen worden zich bewust van de ontwikkelingsproblematiek in ontwikkelingslanden; de belemmeringen maar ook het potentieel om tot ontwikkeling te komen. Vanuit dit bewustzijn zijn deze jonge Nederlanders als wereldburgers bereid om een actieve bijdrage te leveren aan internationale ontwikkelingssamenwerking door opgedane kennis te verspreiden, relevante organisaties te beïnvloeden om internationale samenwerking hoog op de agenda te houden of een financiële bijdrage te leveren aan initiatieven in ontwikkelingslanden. OSA onderscheidt zich van andere organisaties op het gebied van ontwikkelingseducatie door niet alleen te focussen op bewustwording van jongeren in Nederland, maar ook de onderwijssector in het Zuiden op lokaal niveau te versterken. OSA beoogt het onderwijs in de partnersteden in het Zuiden een nieuwe impuls te geven. Middels lesmateriaal en trainingen van docenten in de partnersteden worden nieuwe didactische methoden overgebracht. Een belangrijke missie aangezien jongeren de toekomst van een land zijn en lesmateriaal en didactische methoden schaars zijn in veel ontwikkelingslanden. De vraag naar didactische ondersteuning is groot. Daarnaast maakt OSA gebruik van de netwerken van de stedenbanden zodat ook concrete uitwisselingen kunnen worden georganiseerd. Dit is een belangrijk middel om jongeren actief te betrekken bij draagvlakverbreding van ontwikkelingssamenwerking. c) Personalia Coördinator Wendy Raaphorst Projectmedewerker Astrid Marchegianni (vanaf ) Administratief medewerker Barend de Voogd Contactpersonen: Roberto Escobar (Managua) Maria de Sousa (Beira) Stagaire: Asha Braaksma (CMV Amsterdam) Vrijwilligers en bestuur David de Kanter Anoesjka Dinjens (voorzitter) Menno Bongers Nic Frederiks (penningmeester) Noémi Beyer Mirko Opdam Jan Peursum Peter Salden Fiona Hoogveld Frans van Gerwen Astrid Marchegianni Wim Hardeman Sabine Asselbergs Caspar van Sliedregt Kees Kramer Ilona Mulder Brenda Smits Alan Henrique Ribeiro do Prado Pedro Guilherme Castro Katja Jansen Chantal Hoogveld Mirjam Boers Marcos da Silva Andrea Janssen Laura Bremmers Arthur van Weldam Beatrijs Overdijkink

5 d) Samenwerking & externe relaties In het kader van het Driesteden Jongerenproject werkt OSA samen met de stichting Stedenband Amsterdam Managua (SAM) en het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) waar de stedenband Amsterdam Beira is ondergebracht. Het lesmateriaal wordt gemaakt in samenwerking met de vakgroep Theorie en Didactiek Maatschappijleer van de Vrije Universiteit te Amsterdam. fondswerving, beleidsplannen opstellen, financieel management en leidinggeven. OSA verzorgde de lessen Met de klas naar Max in de kinderwereldwinkel, deze bevindt zich in buurthuis de Havelaar in stadsdeel Oud- West. In de kinderwereldwinkel worden ook producten uit Nicaragua en Mozambique verkocht. De opbrengst van de jaarlijkse kerstpakkettenactie komt ten goede van een project in de partnersteden. OSA heeft tijdens het kennisfestival georganiseerd door het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN), een workshop gegeven. Leden van de verschillende stedenbanden konden hun ervaringen uitwisselen omtrent onderwijsactiviteiten. OSA heeft deelgenomen aan de landelijke campagne recht op onderwijs gecoördineerd door de NCDO, waarbij een twintigtal organisaties zijn aangesloten. OSA heeft deelgenomen aan een denktank over jongeren & uitwisseling op initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze denktank heeft in samenwerking met het Ministerie projectcriteria opgesteld voor een nieuw fonds op het gebied van jongerenuitwisseling. Het kantoor van OSA bevindt zich in het Latijns Amerika Centrum. De organisaties in dit pand houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten en beheren gezamenlijk het pand. Eenmaal per maand wordt een Salon Latino georganiseerd; een informatieve avond over Latijns Amerika. OSA werkt voor het werven van vrijwilligers samen met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA). Tevens hebben medewerkers van OSA hier cursussen gevolgd op het gebied van

6 Projecten Primair onderwijs Met de klas naar Max Doelgroep: groep 7 & 8 van basisscholen in Amsterdam Tijdstip: voorjaar 2004 Uitvoering: OSA in samenwerking met de deelne mende scholen en buurthuis de Havelaar Financiering: subsidie gemeente Amsterdam & klei ne bijdrage scholen Een lespakket ontwikkeld voor groep 7 en 8 om de leerlingen kennis te laten maken met producten uit ontwikkelingslanden en de wijze waarop deze producten verbouwd en verhandeld worden. Daarnaast kunnen de kinderen zich een beeld vormen over het leven van hun leeftijdgenootjes in de steden waar Amsterdam een stedenband mee heeft, Managua (Nicaragua) en Beira (Mozambique). Het eerste gedeelte van het lespakket wordt door de docent in de klas behandeld. Hiervoor is een leerlingenboekje ontwikkeld en een docentenhandleiding met achtergrondinformatie en antwoorden op de opdrachten. Het tweede deel van het lesprogramma is een bezoek aan de kinderwereldwinkel in buurtcentrum de Havelaar waar een les wordt gegeven door een medewerker van OSA. De les begint met een video over het leven van kinderen in Nicaragua en Mozambique. Vervolgens maken de leerlingen in groepjes verschillende opdrachten over eerlijke handel en de producten in de winkel. De les wordt afgesloten met een rollenspel waarmee de kinderen zich kunnen inleven in de situatie van een koffieboer in een ontwikkelingsland. De kinderwereldwinkel is een initiatief van buurthuis de Havelaar in stadsdeel Oud-West. Kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar verzorgen de verkoop, inkoop, publiciteit en administratie. OSA zorgt dat er ook producten uit Mozambique en Nicaragua in de winkel liggen. Meerdere klassen van de volgende basisscholen hebben de lessen bijgewoond: Dr. Rijk Kramer school, Dr. J. Th. de Visser school en Geert Grote School 2. Voortgezet onderwijs Driesteden Jongeren Project Doelgroep: leerlingen bovenbouw voort gezet onderwijs Tijdstip: najaar 2004 Uitvoering: Cartesius Lyceum, Scholengemeenschap Reigersbos, Berlage Lyceum en Fons Vitae Lyceum Financiering: Gemeente Amsterdam, NCDO, NOVIB en kleine bijdrage van scholen Jaarlijks organiseert OSA Ontwikkelingseducatie Stedenbanden in samenwerking met de Stichting Stedenband Amsterdam Managua (SAM) en het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) het Driesteden Jongerenproject. Jongeren uit de drie verschillende continenten bestuderen aan de hand van lesmateriaal hetzelfde thema en hebben de mogelijkheid hierover met elkaar in discussie te gaan. Het thema in 2004 was jongeren en hun toekomst, waarin jongeren uit verschillende werelddelen de onderwerpen toekomstmogelijkheden en verbetering van de eigen leefomgeving bestuderen en internationaal vergelijken. lesmateriaal OSA verzorgt lesmateriaal in de vorm van een lesbrief voor scholen in Nederland in samenwerking met de Vakgroep Theorie en Didactiek Maatschappijleer van de Faculteit Sociaal Culturele Wetenschappen van de Vrije Universiteit. In Nicaragua, Mozambique bereiden de leerlingen zich voor middels een educatief spel Trias, een bordspel bestaande uit vragensets over de onderwerpen en een aanvullende handleiding. Voor zowel docenten als leerlingen een stimulans om met deze nieuwe didactische methode te werken. Ook het internetgebruik onder jongeren in de verschillende

7 landen wordt gestimuleerd. De leerlingen kunnen via een website met elkaar communiceren en oefeningen over de lesstof maken. De uitwisseling Vier leerlingen uit Beira en Managua kwamen als winnaars van het TRIAS spel en de presentaties, voor een periode van twee weken naar Amsterdam. Uit Beira waren dit Suzete Eloy (18 jaar) en Eduardo Buanaissa (17 jaar). Uit Managua Kenia Raquel Solano Davila (15 jaar) en Harold Giovanni Bravo Martinez (17 jaar). De inbreng van deze jongeren vormt een essentieel onderdeel van het lesprogramma en de slotconferentie. Zij hebben een bezoek gebracht aan alle participerende scholen en een aantal lessen bijgewoond. De jongeren maken kennis met het leven van scholieren en kunnen met elkaar in discussie gaan over het gezamenlijk bestudeerde maatschappelijke thema. Ook is er sprake van een Zuid-Zuid uitwisseling tussen de jongeren uit Midden- Amerika en Zuidelijk Afrika. Verder bezochten de gasten verschillende instanties die gerelateerd waren aan het thema zoals Circus Elleboog en een discussieavond op de hogeschool van Amsterdam voor CMV studenten. Door het bezoeken van deze organisaties tracht OSA de leerlingen op ideeën te brengen over verbetering van hun leefomgeving. Ideeën die zij verder kunnen uitdragen in hun eigen land. Na terugkomst houden de jongeren een presentatie op hun scholen en helpen bij de voorbereiding van de volgende uitwisseling en bij het introduceren van het TRIAS-spel in nieuwe klassen. De Nederlandse scholieren worden actief betrokken in de samenstelling van het uitwisselingsprogramma. Overige activiteiten Campagne Recht op Onderwijs Landelijke campagne gecoördineerd door de NCDO waaraan tientallen organisaties deelnemen om de millenniumdoelstelling in 2015 alle kinderen naar school onder de aandacht te brengen. Scholieren van groep 7 en 8, evenals klas 1 en 2 van het VMBO konden deelnemen aan een wedstrijd in 2004 om een reclamecampagne op te zetten voor het Nederlandse publiek over het recht op onderwijs voor alle kinderen ter wereld. OSA heeft bijgedragen aan de werving van scholen in Amsterdam. Denktank jongeren en uitwisseling OSA heeft deelgenomen aan een denktank over jongeren & uitwisseling op initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze denktank heeft in samenwerking met het Ministerie projectcriteria opgesteld voor een nieuw fonds op het gebied van jongerenuitwisseling. De scholencompetitie Het project is afgesloten met een scholencompetitie waarin de leerlingen van de deelnemende scholen samen met de buitenlandse gasten als buitenland experts strijden om de wisselbeker. Tijdens deze competitie wordt het spel Trias gespeeld op een levensgroot speldoek. Daarbij wordt de kennis van de leerlingen over de lesstof getest. Het Berlage Lyceum kon voor de laatste maal de wisselbeker in ontvangst nemen. De rapper Lange Frans gaf een spetterend optreden.

8 Publiciteit & publicaties Website Op deze website vindt u alles over OSA als organisatie, de projecten voor het primair en voortgezet onderwijs en kunt u online lesmateriaal bestellen. Dit lesmateriaal is vanaf 2005 te bestellen via de website van de Stichting Stedenband Amsterdam Managua; Er verschenen regelmatig artikelen over de activiteiten en lesprojecten van OSA in het informatieblad van de SAM; de Managua en de Nieuwsbrief Amsterdam-Beira ; uitgegeven door het NiZA. Nieuws over het Driesteden Jongerenproject was verder te lezen n in de Echo op datum Er zijn in 2003 geen nieuwe publicaties van OSA verschenen. Wel is online het volgende lesmateriaal te bestellen. Hiervan hebben verschillende instanties in Nederland en België gebruik gemaakt. Driestedenproject: onderwijstype: Tweede Fase HAVO/VWO jaar van uitgave: thema: vrije universiteit. Watersteden lespakket Onderwijstype: HAVO/VWO jaar van uitgave: Prijs: ,- per cd-rom tweede fase Het Lespakket bestaat uit een cd-rom met vier onderdelen: een water webquiz, een debat, een praktische opdracht en een posterpresentatie. Leerlingen leren op een interactieve manier over de waterproblematiek in Nederland en Suriname. Door het bestuderen van het lespakket zien jongeren hoe belangrijk het is duurzaam met water om te gaan. Tevens verbreden zij hun horizon en krijgen ze niet alleen inzicht in de lokale watersituatie maar ook in de waterproblematiek elders in de wereld. Het lespakket is ontwikkeld door OSA in samenwerking met het NME-centrum in Amsterdam en slaat op die manier een brug tussen ontwikkelings- en milieueducatie. Leerdoelen van dit project: Leerlingen krijgen inzicht in de effecten van veranderingen in natuurlijke verschijnselen op de leefbaarheid van de omgeving. Inleven in verschillende belangengroepen en hun motivatie kunnen beargumenteren, standpunten kunnen formuleren en debatteren. Aardrijkskundige vaardigheden beheersen zoals het zoeken naar informatie en het verwerken en presenteren ervan. Prijs: 2000, 2001, 2002 en 2003 Stad- en Plattelandsculturen, Jonge Burger - Oude stad, Jongeren en hun toekomst, Multiculturaliteit 7,50 per lesbrief Door middel van de lesbrief maken de leerlingen kennis met de verschillende thema s en leren ze hoe deze zich verhouden tot de drie steden Amsterdam, Managua en Beira. Het lespakket is bestemd voor het vak maatschappijleer en past in de eindtermen van de tweede fase. Het pakket bestaat uit: een lesbrief, instructiemateriaal voor de docent en instructiemateriaal voor een pilotgroep De docent kan ervoor kiezen dat een pilotgroep van een klein aantal leerlingen de lessen voorbereidt en de opdrachten behandelt uit de lesbrief met de klas, bijvoorbeeld als praktische opdracht. Het lespakket is ontwikkeld door OSA in samenwerking met de Vakgroep Didactiek en Maatschappijleer van de

9

10 Lesboekje De wereld van Mozambique onderwijstype: basisonderwijs (bovenbouw) Leeftijd: 9 t/m 12 jaar van uitgave: prijs: ,50 Het lesmateriaal geeft een veelzijdig beeld over Mozambique en het alledaagse leven. Het boekje telt 18 pagina s en kan worden behandeld in vijf lessen van ongeveer een uur. Het materiaal is levendig gemaakt door middel van verhalen van kinderen uit Mozambique, tekeningen, opdrachten en foto s. De volgende onderdelen komen aan bod: Kennismaking met Mozambique en de Stedenband Amsterdam en Beira (Mozambique). Geschiedenis van Mozambique. Aardrijkskunde, over het klimaat en milieuproblemen zoals erosie. Het dagelijks leven en vrijetijdsbesteding in Mozambique, de toekomstverwachtingen van kinderen en hoe zij in het leven staan. Kunstvormen, verschillende vormen worden benoemd zoals muurschilderingen maar ook de rol en functie van kunst voor de Mozambikaan. Religie en bijgeloof. Met de klas naar Max groep 7 & 8 van basis- lesboekje: Onderwijstype: scholen Prijs: 15,00 per klas Een lespakket ontwikkeld voor groep 7 en 8 om de leerlingen kennis te laten maken met producten uit ontwikkelingslanden en de wijze waarop deze producten verbouwd en verhandeld worden. Daarnaast kunnen de kinderen zich een beeld vormen over het leven van hun leeftijdgenootjes in de steden waar Amsterdam een stedenband mee heeft, Managua (Nicaragua) en Beira (Mozambique). Het lespakket wordt door de docent in de klas behandeld. Hiervoor is een leerlingenboekje ontwikkeld en een docentenhandleiding met achtergrondinformatie en antwoorden op de opdrachten. De publicaties uitgegeven door OSA zijn terug te vinden in de databank van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO) en de SLO.

11

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

Upact Scholenpakket 2012 / 2013

Upact Scholenpakket 2012 / 2013 zet vrede in beweging Upact Scholenpakket 2012 / 2013 Upact ontwikkelt innovatieve tools om jongeren bij vrede, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking te betrekken. Onze projecten zijn geschikt voor

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK. T Door: Marije Gertenbach

Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK. T Door: Marije Gertenbach Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK T 070-3638968 info@vrijeacademie.org www.vrijeacademie.org www.gemak.org Door: Marije Gertenbach 1 Inhoudsopgave: Omschrijving Educatieprogramma Pag. 3 Voor de Docent

Nadere informatie

Saving Mes Aynak Docenten

Saving Mes Aynak Docenten Doelgroep: 5 e en 6 e klassen van HAVO en VWO Voor u ligt de lesbrief die hoort bij een bezoek aan het wetenschapsfilmfestival InScience. Tijdens het festivalbezoek gaan uw leerlingen de documentaire Saving

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar)

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar) Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut Januari 2013 t/m augustus 2014 (verlengd 1 e boekjaar) Van 1998 tot en met 2013 heeft het Nederlands Debat Instituut BV als bedrijf jaarlijks debattoernooien

Nadere informatie

Specificaties per onderzoeks- programma en project

Specificaties per onderzoeks- programma en project Onderzoeksprogramma s en projecten - 2016 Specificaties per onderzoeks- programma en project Deze tekst is bedoeld als naslagtekst voor het management van een deelnemende school, t.b.v. precieze beschrijving

Nadere informatie

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011

Jet-Net Infobulletin. In dit nummer. Philips gastlessen in Europees Ingenious -project. jaargang 8 nummer 2 december 2011 Jet-Net Infobulletin jaargang 8 nummer 2 december 2011 Nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij de activiteiten van Philips Jet-Net. De inspanning van iedereen die zich voor Jet-Net inzet, werkt

Nadere informatie

1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen:

1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen: 1 Transculturele pedagogiek Inhoudsopgave: 1 TRANSCULTUREEL DENKEN EN HANDELEN...1 1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen:...1 1.2 Modellen en een metafoor:...2 1.3 Videotrainingsband:

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

IEDERE JONGERE IS UNIEK EN DANKZIJ HOLY WORDT DIT ZICHTBAAR

IEDERE JONGERE IS UNIEK EN DANKZIJ HOLY WORDT DIT ZICHTBAAR Mediawijze cultuureducatie voor het Voortgezet Onderwijs 31.600 jongeren 16.500 animaties online 140 scholen IEDERE JONGERE IS UNIEK EN DANKZIJ HOLY WORDT DIT ZICHTBAAR De HOLY lesmethode verbindt beeldcultuur,

Nadere informatie

PAL Student als Persoon lijk Assistent van Leraren. Voor vmbo, havo en vwo

PAL Student als Persoon lijk Assistent van Leraren. Voor vmbo, havo en vwo PAL Student als Persoon lijk Assistent van Leraren Voor vmbo, havo en vwo 3 Student als Persoonlijk Assistent van Leraren voor vmbo, havo en vwo is een initiatief van Platform Bèta Techniek, Sectorbestuur

Nadere informatie

historischcentrumoverijssel

historischcentrumoverijssel Met de klas... Educatief aanbod voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs Eikenstraat 20 8021 WX Zwolle T 038 426 63 00 twitter: @HCOverijssel educatie@.nl volg ons! Met de klas... Educatie bij het

Nadere informatie

Over Stichting Kennisplein. Waarom een Leadership Academy? Opzet van de Academy. Beoogd resultaat en doel van het programma.

Over Stichting Kennisplein. Waarom een Leadership Academy? Opzet van de Academy. Beoogd resultaat en doel van het programma. Inhoud Over Stichting Kennisplein... 3 Waarom een Leadership Academy?... 3 Opzet van de Academy... 3 Beoogd resultaat en doel van het programma... 3 Kosten... 3 Planning... 4 Aanmelden en selectie... 5

Nadere informatie

Milieuweek Coari. Sociaal project i.s.m. Opção Verde

Milieuweek Coari. Sociaal project i.s.m. Opção Verde Milieuweek Coari Sociaal project i.s.m. Opção Verde Achtergrond milieuweek Wereld milieu dag werd voor het eerst gevierd in 1972. Het doel is het bevorderen van activiteiten van milieubescherming en natuurbehoud.

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie

Docentenhandleiding De Europese Unie en de Syrische vluchtelingencrisis

Docentenhandleiding De Europese Unie en de Syrische vluchtelingencrisis Docentenhandleiding De Europese Unie en de Syrische vluchtelingencrisis Inleiding Het simulatiespel De Europese Unie en de Syrische vluchtelingencrisis draait om een van de grote uitdagingen waar de Europese

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit Uitdaging in bèta en techniek voor vwo ers Zoek je meer uitdaging

Nadere informatie

Onderwerpen voor de nieuwsbrief over hoogbegaafdheid juli 2015

Onderwerpen voor de nieuwsbrief over hoogbegaafdheid juli 2015 Onderwerpen voor de nieuwsbrief over hoogbegaafdheid juli 2015 Wist u dat: het Stella Maris College sinds 1 juni 2015 officieel begaafdheidsprofielschool is alle hoogbegaafde eindexamenkandidaten zijn

Nadere informatie

Product en prijzen 2014

Product en prijzen 2014 Product en prijzen 2014 1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met Social Media Rijbewijs... 3 Opbouw en inhoud lessenreeks... 4 Digitale leeromgeving... 5 Docentenomgeving... 6 Prijzen

Nadere informatie

Algemene Docentenhandleiding bij de lesmaterialen over de archeologie van Vlaardingen

Algemene Docentenhandleiding bij de lesmaterialen over de archeologie van Vlaardingen Algemene Docentenhandleiding bij de lesmaterialen over de archeologie van Vlaardingen Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 DE LESPAKKETTEN IN HET KORT... 3 2 DE OPBOUW VAN DE LESSEN... 4 3 ACHTEGRONDINFORMATIE

Nadere informatie

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 www.urbanseeds.nl Waste Away Een afvalstrijd tussen middelbare scholen www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 Waste Away De Waste Away is het startpunt voor middelbare

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

(Chiara, student lager onderwijs, stage in Cambodja)

(Chiara, student lager onderwijs, stage in Cambodja) Multiculturaliteit is in onze samenleving en zeker in het onderwijs tegenwoordig heel belangrijk. In Cambodja ben ik niet alleen geconfronteerd geweest met andere onderwijssystemen maar ook met de taalbarrière

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam De deur uit is ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Nederlands Tweede Taal, mede op initiatief van het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). De ontwikkeling was mogelijk dankzij een

Nadere informatie

REFLECTEREN OP MULTICULTURALITEIT (60 MIN)

REFLECTEREN OP MULTICULTURALITEIT (60 MIN) 1 REFLECTEREN OP MULTICULTURALITEIT (60 MIN) INVULLING DEELSESSIE 11.45 12.45 Deelsessie ronde B programma II 15.00 16.00 Deelsessies ronde B programma I Kennismaking Projectuitleg Situaties opdracht Discussie

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

Centrum voor natuur- en milieueducatie De Rollen leren over duurzaamheid

Centrum voor natuur- en milieueducatie De Rollen leren over duurzaamheid Centrum voor natuur- en milieueducatie, rondom natuur en milieu voor jong en oud. De leeractiviteiten zijn gericht op meer kennis, interesse en respect voor de eigen leefomgeving. Dat leidt tot meer betrokkenheid

Nadere informatie

Boekwerk. Voorstel voor een project omschrijving. 1.1 Doelstelling

Boekwerk. Voorstel voor een project omschrijving. 1.1 Doelstelling Boekwerk Voorstel voor een project omschrijving 1.1 Doelstelling Het doel van het te ontwikkelen lespakket Boekwerk is leerlingen op een nieuwe manier bezig te laten zijn met taal, boeken en vakinhoud.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

[ Zuid Afrika Project ] Onze mogelijkheden In Zuid Afrika In Nederland Ervaring

[ Zuid Afrika Project ] Onze mogelijkheden In Zuid Afrika In Nederland Ervaring In dit document zetten we onze conceptplannen voor de doorstart van het Zuid Afrika Project uiteen. Vanuit opgedane ervaringen en kennis willen we nieuwe doelstellingen formuleren en een methode van aanpak

Nadere informatie

De online tool voor leerlingen om de wereld te verbeteren!

De online tool voor leerlingen om de wereld te verbeteren! De online tool voor leerlingen om de wereld te verbeteren! Wat is Treemagotchi? Treemagotchi is een persoonlijk online boom, die bloeit en groeit als je duurzame acties uitvoert. Elke week wordt er een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE p. 2. INLEIDING p HET BESTUUR p MEDEWERKERS p WERKZAAMHEDEN p VERMOGEN p. 5

INHOUDSOPGAVE p. 2. INLEIDING p HET BESTUUR p MEDEWERKERS p WERKZAAMHEDEN p VERMOGEN p. 5 INHOUDSOPGAVE p. 2 INLEIDING p. 3 1. HET BESTUUR p. 3 2. MEDEWERKERS p. 4 3. WERKZAAMHEDEN p. 4 4. VERMOGEN p. 5 2 INLEIDING Instudo startte in 1961 als een initiatief voor studenten. De naam Instudo staat

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe Gemeente Schaarbeek Voor het eerst in 2015, heeft de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet voor de Noord-Zuid samenwerkingsprojecten te ondersteunen ingeschreven. De gemeente wil de lokale initiatieven

Nadere informatie

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam Jaarverslag 2015 Zien Weten Kunnen Tel 075-7715071 KvK 61107069 Prins Hendrikkade 101 1501 AH Zaandam zienwetenkunnen.nl info@zienwetenkunnen.nl Inhoudsopgave Inhoud Stichting... 1 Bestuur... 2 Activiteiten...

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek workshop Nieuws van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Evaluatieonderzoek workshop Nieuws van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Evaluatieonderzoek workshop Nieuws van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Verwachting, waardering en leerwinst van de Workshop Nieuws Laura Gil Castillo en Eva Mulder, januari 2009 Universiteit

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León Nicaragua Beleidsplan 2014-2017 Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua Herdersveld 143, 5665 JN Geldrop Telefoon:

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

EDUCATIE EDUCATIE INTERNATIONALE SCULPTUURROUTE AMSTERDAM 2017 ARTZUID BEZOEKEN? SCHOLIEREN GINGEN JOU VOOR! 19 MEI T/M SEPTEMBER 2017

EDUCATIE EDUCATIE INTERNATIONALE SCULPTUURROUTE AMSTERDAM 2017 ARTZUID BEZOEKEN? SCHOLIEREN GINGEN JOU VOOR! 19 MEI T/M SEPTEMBER 2017 EDUCATIE EDUCATIE INTERNATIONALE SCULPTUURROUTE AMSTERDAM 2017 19 MEI T/M SEPTEMBER 2017 ARTZUID BEZOEKEN? 43.000 SCHOLIEREN GINGEN JOU VOOR! STICHTING ARTZUID PRESENTEERT DE INTERNATIONALE SCULPTUURROUTE

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

PowerPoint 2: Paar bekende voorbeelden van symbolen; kruis pictogram geweld OM teken- peace- Live strong armband- red ribbon- toilet pictogrammen

PowerPoint 2: Paar bekende voorbeelden van symbolen; kruis pictogram geweld OM teken- peace- Live strong armband- red ribbon- toilet pictogrammen PowerPoint 1: De stad Haarlem heeft een vriendschapsband met de stad Mutare in Zimbabwe. Net als bij de vriendschap tussen mensen onderling houdt een vriendschap tussen twee steden in dat je leuke dingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015.

Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015. Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015. Doel van het project In 2015 is het tweede deel van het pilotproject door de coördinator erfgoed van de bibliotheek voortgezet.

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud Werknemersonderzoek Bram Masselink Willem Minderhoud (Bij)baan in het onderwijs: een meerwaarde voor school, scholier en student. Wij hechten veel waarde aan de werkomstandigheden van studenten die door

Nadere informatie

mondiaal bewuste Helmonders

mondiaal bewuste Helmonders in Helmond 2016-2018 Inleiding Wat is HelMondiaal Positie HelMondiaal Doelstellingen mondiale bewustwording Plannen Inleiding Bewustwording is een van de pijlers van beleid van de raadscommissie Internationale

Nadere informatie

Stichting Vivir Juntos

Stichting Vivir Juntos Stichting Vivir Juntos Beleidsplan ten behoeve van ANBI voor de periode 1 januari 2017 31 december 2017 1. Algemene gegevens Naam Stichting Vivir Juntos Adres Lekstraat 76, 2314 VH Leiden Telefoon 071

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Young Impact? Doelen & resultaten. Scholen programma. Challenges. Meedoen. Samenvatting. Middelen & begeleiding. blz. 3. blz. 4. blz.

Inhoud. Wat is Young Impact? Doelen & resultaten. Scholen programma. Challenges. Meedoen. Samenvatting. Middelen & begeleiding. blz. 3. blz. 4. blz. Informatie brochure Inhoud blz. 3 blz. 4 Wat is Young Impact? Doelen & resultaten blz. 5 blz. 8 blz. 9 Scholen programma Challenges Middelen & begeleiding blz. 11 blz. 12 Samenvatting Meedoen 2 Wat is

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Pabo Hogeschool Rotterdam mei 2015 Algemeen De pabo van de Hogeschool van Rotterdam kent een voltijd, deeltijd en een academische variant en verzorgt daarmee onderwijs voor circa

Nadere informatie

Les 1. Inleiding. Les 2. Debat

Les 1. Inleiding. Les 2. Debat lesbrief docent Inleiding In een serie van twee lessen worden leerlingen klaargestoomd voor een einddebat in het AAMU, museum voor hedendaagse Aboriginal kunst, in samenwerking met IDEA, International

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie Voortgezet onderwijs Leesbevordering en leespromotie Schooljaar 2012 2013 Inleiding De rode draad bij de samenstelling van het programma Leesbevordering en boekenpromotie in het voortgezet onderwijs is

Nadere informatie

LEARNING BY DOING ONDERWIJSINSTELLINGEN

LEARNING BY DOING ONDERWIJSINSTELLINGEN LEARNING BY DOING ONDERWIJSINSTELLINGEN ONDERN EGINT OP OOL EMERSCHAP ONDERNEMERSCHAP BEGINT OP SCHOOL Een eigen bedrijf beginnen? Andere Europeanen doen dat meer dan Nederlanders. Zowel grote als kleinere

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald)

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald) CURRICULUM VITAE IRIS VAN DE KAMP PERSONALIA Naam Roepnaam Adres I.N. van de Kamp Iris Trompstraat 14 7311 HV Apeldoorn Telefoon Email Geb. datum 06 47214907 info@irisvandekamp.nl 28111971 OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Inhoud Welkom Doelen Profielschetsen Materialen Bijlagen Met het Solly Systeem worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verantwoording subsidie sportproject Haarlem Mutare 2007

Nota van B&W. Onderwerp Verantwoording subsidie sportproject Haarlem Mutare 2007 Nota van B&W Onderwerp Verantwoording subsidie sportproject Haarlem Mutare 2007 Portefeuille M. Divendal Auteur M.R.J.M. Selten Telefoon 5113443 E-mail: seltenmr@haarlem.nl STZ/EC Reg.nr. STZ/JOS/2008/88864

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven!

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven! Beleidsplan 2015-2018 Behoud de natuur en de recreatie Vereniging De Oeverlanden Blijven! Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Beschrijving van de vereniging...3 2.1 Historie...3 2.2 De vereniging

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN SCHOOL UIT AFRIKA, AZIË OF LATIJNS-AMERIKA

SAMENWERKEN MET EEN SCHOOL UIT AFRIKA, AZIË OF LATIJNS-AMERIKA ACTIEFICHE - BASIS/SECUNDAIR SAMENWERKEN MET EEN SCHOOL UIT AFRIKA, AZIË OF LATIJNS-AMERIKA VVOB Scholenbanden www.scholenbanden.be - info@scholenbanden.be Het is waar, we gaan de wereld niet spectaculair

Nadere informatie

Programma overzicht. Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael. 19 april 2015 12:00 16:00. Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat

Programma overzicht. Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael. 19 april 2015 12:00 16:00. Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat Programma overzicht Groene Straatdag voorjaar Jordaan & Gouden Reael 19 april 2015 12:00 16:00 Voorwoord: Noorderspeeltuin 2 e lindendwarsstraat De Groene Straatdag komt tot stand in een samenwerking tussen

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Lespakket over verantwoorde voeding voor mens, dier en milieu. Inleidend katern Groep 7 & 8

Lespakket over verantwoorde voeding voor mens, dier en milieu. Inleidend katern Groep 7 & 8 Lespakket over verantwoorde voeding voor mens, dier en milieu. Inleidend katern Groep 7 & 8 Voorwoord We willen het wel van de daken schreeuwen: alles wat we weten over verantwoorde en biologische voeding.

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Young Impact? Doelen & resultaten. Scholen programma. Challenges. Meedoen. Samenvatting. Middelen & begeleiding. blz. 3. blz. 4. blz.

Inhoud. Wat is Young Impact? Doelen & resultaten. Scholen programma. Challenges. Meedoen. Samenvatting. Middelen & begeleiding. blz. 3. blz. 4. blz. Informatie brochure Inhoud blz. 3 blz. 4 Wat is Young Impact? Doelen & resultaten blz. 5 blz. 8 blz. 9 Scholen programma Challenges Middelen & begeleiding blz. 11 blz. 12 Samenvatting Meedoen 2 Wat is

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

NATUURRAMPEN DICHTBIJ HUIS: het verdronken landschap

NATUURRAMPEN DICHTBIJ HUIS: het verdronken landschap NATUURRAMPEN DICHTBIJ HUIS: het verdronken landschap Concept titel lesbrief GEO-LOGICAL door Sjoerd Kluiving Overleg werkgroep Brabantse Wal Noord 18-06-2009 Halsteren Aanleiding het verdronken landschap

Nadere informatie

PC's klaar voor vertrek

PC's klaar voor vertrek CLASSworks De activiteiten binnen het programma CLASSworks lopen naar tevredenheid. Twee nieuwe Tanzaniaanse scholen; Mlama Secondary School en Kilimanjaro Boys worden de komende maand voorzien van een

Nadere informatie

Docentenhandleiding Buitenspel

Docentenhandleiding Buitenspel Docentenhandleiding Buitenspel Museumles bij de tentoonstelling De heksen van Bruegel (19 september 2015 t/m 31 januari 2016) Museum Catharijneconvent Utrecht Museum Catharijneconvent, 2015 Inleiding U

Nadere informatie

Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht

Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari 2016 Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Books 4 Life Utrecht. Het gaat goed met Books 4 Life Utrecht. Sinds

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut September 2014 t/m augustus 2015

Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut September 2014 t/m augustus 2015 Jaarverslag Stichting Nederlands Debat Instituut September 2014 t/m augustus 2015 Van 1998 tot en met 2013 heeft het Nederlands Debat Instituut BV als bedrijf jaarlijks debattoernooien binnen alle lagen

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS INLEIDING De kijkwijzer biedt de mogelijkheid om op gestructureerde wijze te reflecteren op een activiteit met kinderen. Hiermee kun je inzicht

Nadere informatie

MEESTERLIJK Rotterdam! Vakmanschap in het onderwijs.

MEESTERLIJK Rotterdam! Vakmanschap in het onderwijs. MEESTERLIJK Rotterdam! Vakmanschap in het onderwijs. Meesterlijk Rotterdam is gestart in 2017 Oprichters: Sarina Hoogendam: Leerkracht op OBS Eduard van Beinum, werkzaam geweest in het Basisonderwijs,

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie