Actieplan voor de periode 01/01/ /12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen"

Transcriptie

1 ! "#$$%&'"#$$%

2 Actieplan voor de periode 01/01/ /12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen 1. Structurele kosten Personeel en werking: EUR (18,22%) 2. Actiepunten Omschrijving behoefte Voorgestelde oplossing Begrote bedrag (+ deel co-financiering) Kwantitatieve doelstelling + meting 1 Bouw, Elektriciteit: Noden op het vlak van opleiding voor het veilig werken op hoogte. Noden op het vlak van toepassing veiligheidsthematiek. Certificering leerkrachten voor het werken op hoogte. RTC OVL FVB OVL EDUTEC - LAYHER NV: I.s.m. FVB OVL, EDUTEC en LAYHER NV wordt geïnvesteerd in een mobiel project veilig werken op hoogte. Er wordt voorzien in 6 opstellingen steigermateriaal (metselstelling, renovatiestelling, rond te bouwen stelling, trappentoren met steunbeer en ondersteuning, gevelstelling en een rolsteiger). Er wordt 4,5 dagen opleiding voorzien voor leerkrachten met erkend certificaat. Voorts worden opleidingen voorzien voor leerlingen (telkens 1 dag). Er wordt een instructeur voorzien voor zowel de opleiding van leerkrachten als leerlingen. De opleidingen gaan door bij diverse scholen in Oost-Vlaanderen. Er werd tenslotte voorzien dat werknemers uit Oost-Vlaanderen bijkomend opleiding volgen op deze locaties. Locaties : VTS St-Niklaas VTI Deinze Scheppers Wetteren PTI Eeklo GITO Gent Inbreng RTC OVL: EUR (20%) Inbreng FVB OVL: EUR (80%) Totale kost: EUR (100%) Het project voorziet in de opleiding van 30 leerkrachten (4,5 dagen opleiding). In totaliteit komt dit neer op 135 opleidingsdagen. Het project voorziet in de opleiding van leerlingen 30 sessies van maximaal 15 leerlingen * 2 dagen = 450 leerlingen en 900 opleidingsdagen per jaar Meting via inschrijvingsformulier en evaluatie. Het project voorziet eveneens in de opleiding van werknemers uit de provincie OVL. Er worden 2 dagen voorzien per maand. De opleidingen gaan door in de scholen. 1

3 2 Bouw: Noden op het vlak van opleiding systeembekisting. RTC OVL KDPB Gent NV Van HAUT: I.s.m. FVB OVL, KDPB Gent, NV Van Haut wordt voorzien in een uitbreiding van de transportkost van het bestaande bekistingspakket van en naar de scholen. Er wordt voorts bijkomende opleiding van de leerkrachten voorzien. Inbreng RTC OVL: 5000 EUR (75%) Inbreng NV Van HAUT: EUR (25%) Totale kost: EUR (100%) Het project voorziet in de opleiding van 15 leerkrachten (2 opleidingsdagen). In totaal gaat het om 30 opleidingsdagen. Het bekistingsmateriaal wordt geleverd aan de school zelf en terug opgehaald. Een 10-tal scholen maakt gedurende 2 à 3 weken gebruik van het materiaal. In Oost-Vlaanderen zijn er 548 leerlingen 3 e graad in de opleiding bouw. 3 Mechanica Elektriciteit: Noden binnen de thematiek pneumatica-hydraulica en automatisering. RTC OVL VTI St-Lucas FESTO Belgium SIEMENS - OMRON Electronics, Beaulieu Group, Deforche-engineering NV, Van Hoecke Automation NV, FLSystems NV, Elektro Geert Vandezande, CERA RAR 61. In samenwerking met diverse industriële partners wordt voorzien in de verdere uitbouw van het RTC-antennepunt SLIM te Oudenaarde. Het project krijgt ook een meer uitgebreide projectgroep bestaande uit VTI Oudenaarde, KA Oudenaarde, KTA-GITO Merelbeke. Voorts werden bijkomende industriële partners geëngageerd m.n. Festo Belgium NV, Siemens NV, Omron Electronics, Beaulieu Group, Deforche-engineering NV, Van Hoecke Automation NV, FLSystems NV, Elektro Geert Vandezande, CERA RAR 61. Het project voorziet in de uitbreiding van het didactisch materiaal, de opleiding van leerkrachten en leerlingen. Er wordt tevens een instructeur ter beschikking gesteld. Inbreng RTC OVL: ,72 EUR (65%) Inbreng partners industrie: ,64 EUR (35%) Totale kost: ,36 EUR (100%) MPS : 16 lln Hydraulica : 8 lln. Zuivere pneum : 10 lln Elektropneum : 10 lln PLC op el. pneum.borden : 10 lln Fluidsim pneum : 10 lln (20 lln bij 2 per lap-top) Fluidsim hydr : 10 lln (20 lln bij 2 per lap-top) Processim : 10 lln (20 lln bij 2 per lap-top) Pneum + elektropneum : 20 lln Hydr. + fluidsim : 18 lln MPS + fluidsim ook 26 lln In Oost-Vlaanderen zijn er 2937 leerlingen 3 e graad Mechanica- Elektriciteit. 2

4 4 Hout: Noden binnen de thematiek constructie aluminium schrijnwerk (ramen en deuren). RTC OVL Scheppers Wetteren KTA Maldegem - SAPA Rogiers Vanpoucke Sobinco Renson Saint- Gobain De Witte ALDW SIKA FAC. In samenwerking met diverse industriële partners wordt voorzien in de uitbouw van een RTC-antennepunt ALU te Wetteren (TSO) en Maldegem (BSO). Het project voorziet in didactisch materiaal, de opleiding van leerkrachten en leerlingen. Er wordt tevens een instructeur ter beschikking gesteld. Inbreng RTC OVL: ,58 EUR (63%) Inbreng partners industrie: ,67 EUR (37%) Totale kost: ,25 EUR (100%) Studiegebied Hout: 3 e graad constructie aluminium schrijnwerk. In Oost-Vlaanderen zijn er 815 leerlingen 3 e graad Hout. 5 Mechanica-Elektriciteit: Rationalisering en bekendmaking van GIPwedstrijd voor Oost- Vlaanderen. RTC OVL Stad Gent (Gent, Stad in Werking) Provincie Oost-Vlaanderen: In samenwerking met de Stad Gent, TOFAM OVL, FVB OVL en VDAB OVL wordt deze beurs/wedstrijd voorzien voor alle scholen in Oost-Vlaanderen. Er wordt in samenspraak met de scholen één beurs/wedstrijd voorzien voor Oost-Vlaanderen. Voorheen werden scholen uitgenodigd om deel te nemen aan diverse initiatieven. Met TECHNOLOGICA worden de krachten gebundeld en het overaanbod gerationaliseerd. De industrie wordt geëngageerd als jurylid en bezoeker. Inbreng RTC OVL: EUR (37,5%) Inbreng partners: EUR (62,5%) Totale kost: EUR (100%) We mikken op een deelname van alle scholen (netoverschrijdend) met een aanbod Mechanica- Elektriciteit (36 scholen). Elke school krijgt de kans 3 GIP s voor te stellen. We mikken op een participatie van 80% van de scholen uit Oost-Vlaanderen. In 2008 namen 114 leerlingen deel met 50 GIP s uit 21 verschillende scholen. 3

5 6 Mechanica-Elektriciteit-Hout- Bouw, auto, tuinbouw, logistiek, : VCA: noden (studiegebiedoverschrijdend) op het vlak van de certificering VCA basisveiligheid. De stijgende eis vanuit het bedrijfsleven om deze certificering bij aanwerving reeds op zak te hebben. Noden op het vlak van opleiding en certificering leraren VCA voor leidinggevenden. Dit geldt evenzo voor het attest BA5. RTC OVL Participerende scholen: Het aanbieden van een opleiding VCA voor leidinggevenden en examen naar de doelgroep leerkrachten. Het aanbieden van het examen VCA basis voor de doelgroep leerlingen Het aanbieden van een opleiding voor de doelgroep leraren m.n. BA5. Inbreng RTC OVL: EUR Inbreng FVB OVL: Totale kost: Met dit project bieden wij 50 leerkrachten de kans in te tekenen op de opleiding VCA voor leidinggevenden. Er wordt één dag opleiding voorzien naast een tussenkomst in de examenkost. Met dit project bieden wij jaarlijks 3666 leerlingen (3 e graad TSO/BSO/BUSO/DBSO) de kans in te tekenen voor de opleiding basisveiligheid VCA. Het betreft de studiegebieden mechanicaelektriciteit, auto, tuinbouw, logistiek, hout, bouw. De meting gebeurt via het inschrijvingssysteem. 7 Grafische en media Technieken: Noden op het vlak van kennis in de grafische industrie. Noden op het vlak van de beheersing en toepassing van kleurmeting. Nood aan invulling knelpuntvacatures in de sector. Noden op het vlak van een betere aansluiting secundair onderwijs hoger onderwijs. RTC OVL GRAFOC vzw FEBELGRA: Het project zeg het met kleur voorziet in de kennismaking van leerlingen (3 e graad) met het aspect kleur en kleurmeting. Er wordt voorzien in de opleiding en ondersteuning (ter beschikking stellen van materiaal) van leerkrachten in het grafisch secundair onderwijs. Er wordt een betere afstemming beoogt tussen de opleiding in het secundair en hoger onderwijs. In de secundaire scholen wordt gedacht aan toepassing van deze thematiek in de afdelingen carrosserie, spuittechnieken, chemie en elektriciteit, ICT en multimediatechnieken sluiten hier eveneens bij aan. Concreet worden volgende aspecten voorzien; Aanmaak didactisch materiaal leerlingen en leraren Ontwikkeling trainingspakket leraren. Op punt stellen mobiele koffer met lesmateriaal. Proeflessen op HIGRO campus. Organisatie, ontlening en ondersteuning bij de leerkoffer. Inbreng RTC OVL: ,67 EUR (61%) Inbreng partners industrie: EUR (39%) Totale kost: ,67 EUR (100%) Volgende inschattingen worden voorzien naar bereik: - Proeflessen 4 x 20 lln 80 - Uitleningen 40 x 20lln Uitgebreide leersessie op school 10 x 20 lln Leersessies op campus Mariakerke 8 x deelname infodagen VISO en Arteveldehogeschool deelname aan wetenschapsweek 200 Voor het studiegebied grafische communicatie en mediatechnieken betreft het 542 leerlingen 3 e graad in Oost-Vlaanderen. 4

6 8 Studiegebied overschrijdend: RTC OVL Diverse partners: Acties ontwikkeld via de RTC werkgroepen. In 2008 werd gestart met de oprichting van diverse werkgroepen per studiegebied. De werkgroepen worden opgericht ngl. de vraag die het RTC krijgt. De werkgroepen staan in voor de detectie van de behoeften, de ontwikkeling van projectvoorstellen en de evaluatie van lopende projecten in het desbetreffende studiegebied. Inbreng RTC: ,03 EUR Inbreng partners: nog te bepalen (minstens 25% of ,51 EUR) Werkgroep mechanica Werkgroep elektriciteit Werkgroep hout-bouw Werkgroep voeding Werkgroep grafische Werkgroep personenzorg (zie bijlage 1: thema s per studiegebied) 9 Studiegebied overschrijdend: Mobiliteit, nascholing, platform, stages, mobiele acties RTC OVL: Met dit luik wordt vooral voorzien in tussenkomst van vervoerskosten van en naar de opleidingen, de organisatie van overlegfora onderwijs-bedrijfsleven, acties rond werkplekleren en een tussenkomst in de nascholing van leerkrachten i.s.m. opleidingsinstanties. Dit luik wordt eveneens uitgebouwd met de ondersteuning van de extra RTC-consulenten. Inbreng RTC OVL: EUR (100%) Totale kost: EUR (100%) Van elke actie wordt een verslag opgemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van de aanwezigheidslijsten bij fora en de inschrijvingslijsten bij nascholingen. 5

7 Beheersovereenkomst 2009 jaarlijks Personeel Werking A Personeel en werking (max 30%) ,00 18,22 % , ,00 B Projecten ,00 Vernieuwende projecten (min 10%) ,60 Mobiliteit (max 5%) ,30 30% geen cofinanciering ,80 70% wel cofinanciering ,20 Subtot: ,00 Acties Personeel Werking C Extra personeel + werking , , , ,00 TOTAAL: ,00 Totaal met aftrek acties: ,00 Te nemen uit C: 0,00 6

8 1 RTC - LAYHER - FVB OVL - Edutec 2 RTC - VAN HAUT Mobiel project 'Veilig werken op hoogte' RTC inbreng Cofinanciering % Totale kost Bouw - Hout - Elektriciteit , , ,00 Mobiel project 'systeembekisting' Bouw - Hout 5.000, , ,00 3 RTC - SLIM2 (VTI Oudenaarde) - Industrie RTC antennepunt pneumaticahydraulica Mechanica- Elektriciteit , , ,36 RTC - ALU (Scheppers Wetteren-KTA Maldegem) - 4 Industrie RTC antennepunt ALU Hout , , ,25 5 Technologica 2008 (RTC Gent, Stad in Werking Provincie Oost-Vlaanderen) 6 RTC-VCA basis-vca vol en attest BA5 GIP tentoonstelling/wedstrijd OVL Tussenkomst/organisatie attest VCA basisveiligheid/vca vol/ba5/didactische materiaal 7 RTC Artevelde Hogeschool en Grafoc Kleur en kleurmeting 8 RTC - acties ontwikkeld via werkgroepen 2008 (vernieuwende acties) Mechanica- Elektriciteit - Hout - Bouw , ,00 62, ,00 Mechanica - Elektriciteit - Hout - Bouw - Auto - Tuinbouw, Logistiek, ,00 Grafische en mediatechnieken, carosserie , , ,67 Mechanica- Elektriciteit - Hout - Bouw - Andere ,03 Minstens 25% , ,84 % , , ,28 9 Mobiliteit, nascholing, platform, stages, mobiele acties, Tussenkost vervoerskost, nascholing leerkrachten, organisatie overleg onderwijsbedrijfsleven, stagethematiek, in stand houden mobiele projecten, werkingskost RTC Consulenten. Opleidingsaanbod CNO, OCH, EDUCAM, ACTA, Alle studiegebieden ,00 0, ,00 11,66 % ,00 0, ,00 TOTAAL: ,00 7

9 8

Voorstelling actieplan 2008-2009

Voorstelling actieplan 2008-2009 RTC Vlaams-Brabant Voorstelling actieplan 2008-2009 Provinciehuis Leuven - 26 september 2008 RTC Vlaams-Brabant 2008 1 Agenda deel 1 09.30u: Welkomstwoord Alex Dierickx, voorzitter RTC Vlaams-Brabant 09.35u:

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

Infomoment 72u VDAB

Infomoment 72u VDAB Infomoment 72u VDAB 2010-2011 28/5/2010 Agenda deel 1 1. Samenwerkingsvormen VDAB - RTC - Onderwijs: 1.a. RTC - acties per studiegebied 1.b. Raamcontract RTM-RTC-VDAB 1.c. 72-uren VDAB 1.d. Webleren 1.e.

Nadere informatie

RTC-werkgroep studiegebied Hout - Bouw

RTC-werkgroep studiegebied Hout - Bouw Aanwezig werkgroep: Goethals Peter (VTI Izegem), Sioen José (VTI Roeselare), Nevejant Hendrik (VTI Roeselare), Van Hauwaert Herman (VTI Tielt), Meulemeester Johan (VTI Torhout), Maertens Eric (VTI Torhout),

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 26ste studie 2011-2012 Vlaanderen Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) Aantal Bouw 98 1 99 25 1 26 25,5% 100,0% 26,3% Decoratieve technieken 25 6 31 9 4 13 36,0% 66,7% 41,9% Handel 32 37 69 11 10 21 34,4% 27,0% 30,4% Hout

Nadere informatie

RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010. Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw

RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010. Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010 Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw 1. Inleiding Met de omvorming van Diva vzw naar RTC-netwerk vzw kunnen de vijf Regionale Technologische Centra (RTC s) rekenen

Nadere informatie

RTC-PROJECTGROEP HOUT-BOUW. 24 november 2016 Cras Waregem

RTC-PROJECTGROEP HOUT-BOUW. 24 november 2016 Cras Waregem RTC-PROJECTGROEP HOUT-BOUW 24 november 2016 Cras Waregem AGENDA 13u: RTC-projectgroep Hout/Bouw 15u: koffiepauze 15u30-17u: voorstelling bedrijf + rondleiding Cras AGENDA RTC-PROJECTGROEP HOUT/BOUW Nieuw

Nadere informatie

Jaaractieplan 2012. PAC Het Zuid Woodrow Wilsonplein 2 9000 GENT 09/267.73.91 09/267.73.92 www.rtcoostvlaanderen.be info@rtcoostvlaanderen.

Jaaractieplan 2012. PAC Het Zuid Woodrow Wilsonplein 2 9000 GENT 09/267.73.91 09/267.73.92 www.rtcoostvlaanderen.be info@rtcoostvlaanderen. Jaaractieplan 2012 PAC Het Zuid Woodrow Wilsonplein 2 9000 GENT 09/267.73.91 09/267.73.92 www.rtcoostvlaanderen.be info@rtcoostvlaanderen.be 1 1. Structurele kosten: 300.000 (44%) Actieplan voor de periode

Nadere informatie

RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw

RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw Meet & Greet CVO's 19 maart 2010 RTC Vlaams-Brabant 1 Wat is RTC Vlaams-Brabant (1)? 1 RTC per provincie: aparte vzw s = inspelen op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen

Jaarverslag 2014. Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen Jaarverslag 2014 Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen 1 2 Vlaanderen is onderwijs & vorming Inhoud 1 Evaluatie RTC 5 2 Vlaamse budgettaire context met ingrijpende gevolgen voor RTC 6 3 Beleidsinsteek

Nadere informatie

Werkgroep Bouw 13 februari 2014 - Unilin. Eva Bossuyt

Werkgroep Bouw 13 februari 2014 - Unilin. Eva Bossuyt Werkgroep Bouw 13 februari 2014 - Unilin Eva Bossuyt Agenda: Programma 9u-9u30: Korte voorstelling Unilin 9u30-11u30: Werkgroep RTC - Voorstelling projecten jaaractieplan 2014 - Bespreking projecten -

Nadere informatie

RTC-PROJECTGROEP ELEKTRICITEIT FLANDERS E-CONSORTIUM VOLTA. 14 november 2016

RTC-PROJECTGROEP ELEKTRICITEIT FLANDERS E-CONSORTIUM VOLTA. 14 november 2016 RTC-PROJECTGROEP ELEKTRICITEIT FLANDERS E-CONSORTIUM VOLTA 14 november 2016 VOLLEDIGE PROGRAMMA 12u30: onthaal met broodjes 13u: RTC-projectgroep Elektriciteit: bespreking RTConderwijsprojecten + varia

Nadere informatie

Teamvergadering bouw hout decoratie

Teamvergadering bouw hout decoratie Teamvergadering bouw hout decoratie VTS Sint Niklaas Woensdag 7 november 2012 AGENDA 1. Info VVKSO en DPB 3. Stage werkplekleren 5. Gebuikte software in Bouw -Hout 6. RTC 7. Nascholingen 8. Varia 9. Bezoek

Nadere informatie

Introductie van Johny Vercoutere, instructeur auto VDAB Wevelgem, alsook Johny Vandekerckhove, huidige campusmanager VDAB Wevelgem auto.

Introductie van Johny Vercoutere, instructeur auto VDAB Wevelgem, alsook Johny Vandekerckhove, huidige campusmanager VDAB Wevelgem auto. Datum vergadering: 9 februari 2012 Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Philip Vermoere (VTI Waregem), Peter Boeyaert (VTI Veurne), Ward Vervaeke (VTI Tielt), Luc Vandaele (VTI Roeselare),

Nadere informatie

Werkgroep Bouw 4 juni 2013 - Recticel. Eva Bossuyt

Werkgroep Bouw 4 juni 2013 - Recticel. Eva Bossuyt Werkgroep Bouw 4 juni 2013 - Recticel Eva Bossuyt Agenda: 9u-11u30: 1. Bespreking + evaluatie projecten 2013 2. Ideeën/voorstellen projecten 2014 3. Varia 11u30-12u30: Rondleiding 1. Bespreking + evaluatie

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2012 Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen

jaarverslag Jaarverslag 2012 Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen 1 Jaarverslag 2012 Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen Inhoud 2012 1. Samenstelling Raad van Bestuur 1 2. SWOT-analyse 2 3. Doelstellingen 3 3.1 Jaaractieplan 2012 3 3.2 Studiegebieden en werkgroepen

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Een nieuwe wind door RTC Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Wat is Wat doet Wie maakt Hoe werkt Wat realiseert Hoe evolueert opleidingen maïzena STEM werkplekleren apparatuur infrastructuur perceptie

Nadere informatie

AIRCO, een RTC project

AIRCO, een RTC project Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen AIRCO, een RTC project Externe certificaten en onderwijs 19 december 2012 Vlor studiedag Agenda Uitleg

Nadere informatie

1 Januari-augustus 2015 3. 2 Nieuwe beheersovereenkomst 2015-2020 3

1 Januari-augustus 2015 3. 2 Nieuwe beheersovereenkomst 2015-2020 3 RTC Oost-Vlaanderen Verslag januari augustus 2015 1 Inhoud 1 Januari-augustus 2015 3 2 Nieuwe beheersovereenkomst 2015-2020 3 3 Vooropgestelde doelstellingen 4 3.1 Actieplan 2015 (januari-augustus) en

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier JOBexpo

Inschrijvingsformulier JOBexpo Inschrijvingsformulier JOBexpo 2017-2018 ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer DEELNAME SCHOLEN Gelieve bij iedere beurs waaraan wordt deelgenomen, het aantal recruiters

Nadere informatie

RTC-werkgroep studiegebied elektriciteit

RTC-werkgroep studiegebied elektriciteit Aanwezig werkgroep: Falin Ludo (VTI Brugge), Lefere Bjorn (VTI Ieper), Vermote Jos (VTI Izegem), Sintobin Dirk (St Lucas Menen), Van Den Brande Roger (VTI Roeselare), Maertens Eric (VTI Torhout), Bonte

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen

Jaarverslag 2013. Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen Jaarverslag 2013 Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen Inhoud 1 SWOT-analyse 3 2 Doelstellingen 5 Jaaractieplan 2013 5 Studiegebieden en werkgroepen 5 Voorbereiding jaaractieplan 2014 en procescontrole

Nadere informatie

Werkgroep Elektriciteit

Werkgroep Elektriciteit Werkgroep Elektriciteit 4 februari 2014 RTC Roeselare Eva Bossuyt Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs Agenda: - Voorstelling projecten jaaractieplan 2014 - Bespreking nieuwe zaken: Brugproject:

Nadere informatie

PICK & PLACE COMPETENCE CENTER

PICK & PLACE COMPETENCE CENTER PICK & PLACE COMPETENCE CENTER 2013-2014 Agenda 13u30 Onthaal met koffie 14u00 Welkom @ Auditorium door RTC 14u05 Voorstelling project 'Pick & Place Competence Center' + voorstelling partners 15u00 Woordje

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

Werkgroep Elektriciteit

Werkgroep Elektriciteit Werkgroep Elektriciteit 6 juni 2013 - Picanol Eva Bossuyt Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs Agenda: 9u-11u30: 1. Bespreking + evaluatie projecten 2013 2. Ideeën/voorstellen projecten 2014

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun leerkrachten om op interactieve en ervaringsgerichte wijze kennis te maken met een brede waaier aan praktisch uitvoerende

Nadere informatie

Jaaractieplan 2009 van het RTC West-Vlaanderen

Jaaractieplan 2009 van het RTC West-Vlaanderen Jaaractieplan 2009 RTC West-Vlaanderen Streekhuis Peter Benoitstraat 13 8800 Roeselare Tel 051/ 27 55 60 fax 051/ 27 55 51 info@rtcwestvlaanderen.be www.rtcwestvlaanderen.be 1 Jaaractieplan 2009 van het

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Verslag WG Mechanica 23/10/2014. Werkgroep mechanica. 1.1 Project criteria. Werkgroep koeling & warmte / Mechanica 23/10/2014.

Verslag WG Mechanica 23/10/2014. Werkgroep mechanica. 1.1 Project criteria. Werkgroep koeling & warmte / Mechanica 23/10/2014. koeling & warmte / Mechanica Aanwezigen: Michèle Delbeque (RTC WVL) - Johan Lannoo (VTI Brugge) - Marc Vanhoucke (VTI Diksmuide) - Peter Vantomme (Vrij Technisch Instituut Ieper) - Geert Clarysse (VTI

Nadere informatie

Meten & Plannen Lezen Nog te vroeg om te kunnen evalueren. Scholen vragen nauwe betrokkenheid bij ontwikkeling zodat goed afgestemd is.

Meten & Plannen Lezen Nog te vroeg om te kunnen evalueren. Scholen vragen nauwe betrokkenheid bij ontwikkeling zodat goed afgestemd is. Datum vergadering: 28 maart 2011 Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Johan Brems (Da Vinci Atheneum Koekelare), Eddy Meersschaert (KA Waregem), Rik Debeuf (KA Roeselare), Marnix Duhamel

Nadere informatie

Symposium 16/10/2013. Jaaractieplan 2013-2014. Nieuwe Paden?

Symposium 16/10/2013. Jaaractieplan 2013-2014. Nieuwe Paden? Symposium 16/10/2013 Jaaractieplan 2013-2014 Nieuwe Paden? RTC Vlaams-Brabant 2013 1 Agenda 13.30 u: Welkomstwoord - Urbain Lavigne, Voorzitter Raad van Bestuur 13.35 u: RTC Vlaams-Brabant & BHG: onze

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek Vierkante tafel de haven werkt Scholing in de logistiek Freek De Witte & Dorien Zelderloo Inhoud Kader Project Voorbereidingsfase Partners Logistiek overlegplatform Doedagen en training Logistieke gps

Nadere informatie

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons LIMTEC -ANTTEC Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector Benny Siemons Initiatiefnemers LIMTEC -ANTTEC LIMTEC : oktober 1997 Opleidingsfondsen metaalsector

Nadere informatie

RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw. project Pick & Place competence center'

RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw. project Pick & Place competence center' RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw project 2012-2013 Pick & Place competence center' Agendapunten 6 juni 2012 12.30u: Lunch 13.30u: Inleiding Simon Kusters, coördinator

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

Verslag werkgroep elektriciteit

Verslag werkgroep elektriciteit Datum vergadering: 20 oktober 2011 Aanwezig: Rik Debeuf (KA Roeselare), Filiep Cottem (VTI Kortrijk), Geert Demeyere (VTI Waregem), Patrick Goes (DPB Brugge), Gino Gruyaert (VTI Roeselare), Ralph Nafzger

Nadere informatie

Verslag werkgroep Bouw

Verslag werkgroep Bouw Datum vergadering: 7 februari 2012 Aanwezig: Philip Curvers (OLVTD Zeebrugge), Geert Vergotte (Onze Jeugd), Piet Opsomer (VTI Kortrijk), Martin Caulier (VTI Ieper), Doortje De Snoeck (Edutec), Francky

Nadere informatie

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs- VDAB Waarom evalueren? Methodologie RTC resultaten en aanbevelingen Investeringsoperaties

Nadere informatie

Agenda. Verwelkoming + namenrondje. Enkele nieuwigheden ivm RTC Projecten. Verslag werkgroep elektriciteit. Vervoerskosten. Verwelkoming + namenrondje

Agenda. Verwelkoming + namenrondje. Enkele nieuwigheden ivm RTC Projecten. Verslag werkgroep elektriciteit. Vervoerskosten. Verwelkoming + namenrondje Datum vergadering: 16 februari 2012 Aanwezig: Eva Bossuyt (RTC WVL), Michèle Delbecque (RTC WVL), Rik Debeuf (KA Roeselare), Jo Hovaere (KTA Ieper), Lode Nuytten (KTA Ieper), Bart De Boitselier (VDAB Brugge),

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

WERKGROEP ELEKTRICITEIT. 7 oktober 2014 Barco Kuurne

WERKGROEP ELEKTRICITEIT. 7 oktober 2014 Barco Kuurne WERKGROEP ELEKTRICITEIT 7 oktober 2014 Barco Kuurne PROGRAMMA VANDAAG 8u30-8u40: onthaal + uitdelen badgen + korte inleiding Barco 8u40-11u00: vergadering werkgroep in Training Room Kandinsky 11u00-11u45:

Nadere informatie

Verslag werkgroep hout

Verslag werkgroep hout Datum vergadering: 04/06/2013 Moderator: Els Callemein RTC Aanwezig: Stef Grimonprez (DPB Brugge), Guy Van Ryckeghem (KTA Brugge), Rik Debeuf (KA Roeselare), Johan Spierinkx (Atlas Atheneum Gistel), Van

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 15 september 2015

DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 15 september 2015 DPCC-SO : Aanvragen ingediend op 15 september 2015 In deze lijst worden geen programmatieaanvragen opgenomen die behoren tot de bevoegdheid van de SG. School Gewoon secundair onderwijs HTI Sint-Antonius

Nadere informatie

Verslag werkgroep Elektriciteit

Verslag werkgroep Elektriciteit Datum: Vrijdag 12 oktober 2012 Aanwezig: Tommy Es (VTI Diksmuide), Geert Demeyere (VTI Waregem), Jos Tanghe (VTI Oostende), Jo Hovaere (KTA Ieper), Johan Spirinckx (Atlas atheneum Gistel), Pascal Wittesaele

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Verslag werkgroep mechanica

Verslag werkgroep mechanica Datum Maandag 28 januari 2013 werkgroep: Aanwezig: Es Tommy (VTI Diksmuide), Vantomme Peter (VTI Ieper), Stragier Geert (VTI Izegem), Vande Walle Alex (VTI Kortrijk), Reunbrouck Ronny (VTI Oostende), Vandevijvere

Nadere informatie

Studierichtingen per school

Studierichtingen per school Studierichtingen per school 2017-2018 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde GTI Beveren PTI Zottegem WEST-VLAANDEREN VTI Waregem

Nadere informatie

STEM-bedrijventraject@RTC Een RTC project om TSO/BSO scholen te ondersteunen als STEM-school! 5 BEDRIJVEN PROVINCIES OPDRACHTEN THEMA S VERHALEN EEN UNIEKE UITDAGING VOOR LEERKRACHTEN UIT HET TECHNISCH

Nadere informatie

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap Gent, 25 april 2012 Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Ryckevelde vzw, beweging

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

TECHNO + VISIE OP DUAAL LEREN EN WERKPLEKLEREN

TECHNO + VISIE OP DUAAL LEREN EN WERKPLEKLEREN TECHNO + VISIE OP DUAAL LEREN EN WERKPLEKLEREN Freddy Moreels 05 maart Vlaams parlement Overzicht: - De tijd ver vooruit sommige bedrijfspartners en onderwijs! - Wat is Techno+ en haar doelstellingen -

Nadere informatie

De brug over naar Gelijke Onderwijskansen

De brug over naar Gelijke Onderwijskansen De brug over naar Gelijke Onderwijskansen Procesbeschrijving van een intern zoekproces, een mooie samenwerking en uitwisseling van uitkomsten Studiedag novelle Oriëntatie op divers talent in de lerarenopleiding

Nadere informatie

Agenda. Verslag werkgroep Mechanica 9/02/2012

Agenda. Verslag werkgroep Mechanica 9/02/2012 Datum vergadering: 9 februari 2012 Moderator: Michèle Delbecque Verslaggever: Els Callemein Aanwezig: Michèle Delbecque (RTC West-Vlaanderen), Vincent Mispelaere (Tofam WVL), Steven Van Eeckhoutte (Tofam

Nadere informatie

Agenda. Inleiding. Projectvoorstellen 2013. Verslag werkgroep Handel. Optilog

Agenda. Inleiding. Projectvoorstellen 2013. Verslag werkgroep Handel. Optilog Datum vergadering: Moderator: Ann Bulcaen (RTC) Verslaggever: Ann-Sofie Pauwelyn (RTC) Aanwezig: Robin Maekelbergh (Sint-Jozefsinstituut Brugge), Inge Verduyn (TI Sint-Vincentius Torhout), Ann Huyghe (Vrij

Nadere informatie

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering verslag netwerkvorming mechanica woensdag 7 november 2007 Provinciehuis Boeverbos - Brugge Aanwezig : Allemeersch Johan Maes Hendrik Vande Walle Alex Callebert Roger Meersschaert Eddy Vandekerckhove Johny

Nadere informatie

Diagnose Car. De technologische schakel tussen onderwijs en industrie. 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero

Diagnose Car. De technologische schakel tussen onderwijs en industrie. 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero Diagnose Car De technologische schakel tussen onderwijs en industrie 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero Het project Diagnose Car Kick-off Diagnose Car, TSM Mechelen 15 mei 2009 Een werkplaats

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

Werkgroep Elektriciteit

Werkgroep Elektriciteit Werkgroep Elektriciteit 12 juni 2014 Streekhuis Roeselare Eva Bossuyt Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs Agenda: Programma van de dag: 8u45: onthaal 9u: start vergadering met ronde van de

Nadere informatie

Vergadering werkgroepen dd. 22-04-2008

Vergadering werkgroepen dd. 22-04-2008 Voorzitter: Lies Hackelbracht Verslaggever: Joke Seys Aanwezig Lies Hackelbracht, Irmgard Denys, Marc Lottin, Joke Seys Aanwezig werkgroepen: Vergadering werkgroepen dd. 22-04-2008 Debrouwere Frans VTI

Nadere informatie

WERKGROEP HOUT. 9 okt 2014 Deceuninck Plastics Els Callemein

WERKGROEP HOUT. 9 okt 2014 Deceuninck Plastics Els Callemein WERKGROEP HOUT 9 okt 2014 Deceuninck Plastics Els Callemein AGENDA Verwelkoming Deceuninck plastics Overlopen en evalueren projecten 2014 Nieuwe voorstellen 2015 Varia Bedrijfsbezoek VERWELKOMING DECEUNINCK

Nadere informatie

INFOAVOND GP en STAGES /10/2003

INFOAVOND GP en STAGES /10/2003 INFOAVOND INFOAVOND STAGES 7 de JAREN STAGES Wat? Doel Begeleiding Evaluatie Rol in de einddeliberatie 7 de JAREN STAGES - WAT? STAGES aaneengesloten periode (blokstage) meewerken in een bedrijf onder

Nadere informatie

Jaaractieplan. S t a d s o m v a a r t 9 3 5 0 0 H a s s e l t w w w. r t c l i m b u r g. b e

Jaaractieplan. S t a d s o m v a a r t 9 3 5 0 0 H a s s e l t w w w. r t c l i m b u r g. b e Jaaractieplan 2009 ( v e r si e a u g u s t u s 2 0 0 8 ) S t a d s o m v a a r t 9 3 5 0 0 H a s s e l t w w w. r t c l i m b u r g. b e JAARACTIEPLAN 2009 Dit plan werd besproken en goedgekeurd op de

Nadere informatie

WERKGROEP VOEDING. 14 oktober Milcobel Els Callemein

WERKGROEP VOEDING. 14 oktober Milcobel Els Callemein WERKGROEP VOEDING 14 oktober Milcobel Els Callemein PROGRAMMA Verwelkoming door HR Manager Martin Desutter. Lopende projecten voeding 2014 Nieuwe voorstellen 2015 Varia Rondleiding Dhr Martin De Sutter,

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde KTA MoBi Gent WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

Verslag werkgroep bouw

Verslag werkgroep bouw Datum vergadering: 08/10/2012 Moderator: Eva Bossuyt RTC Verslaggever: Els Callemein RTC Aanwezig: Geert Blomme (Technisch Atheneum Heule), Geert Vergotte (BuSO Onze Jeugd), Philip Deltour (VTI Waregem),

Nadere informatie

MODE. Ingrid Casier. voor directies en leraren

MODE. Ingrid Casier. voor directies en leraren MODE Ingrid Casier voor directies en leraren 1 Workshop technische fiches Leraren die de workshop technische fiches volgden, zullen een individuele vraag krijgen naar het gebruik van deze fiches aan de

Nadere informatie

Certificatieplechtigheid

Certificatieplechtigheid Certificatieplechtigheid ' CNC cc & ASCP' ASCO 7 - Zaventem 10 juni 2011 DIM cc Vlaams-Brabant 1 DIM cc Vlaams-Brabant 2 Geïntegreerd / Modulair systeem 'DIM cc' 'CNC cc' 'ASCP'' DIM cc Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN

HUMANE WETENSCHAPPEN REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiek HUMANE WETENSCHAPPEN Eef Rombaut directies en leraren Humane Wetenschappen Na een deugddoende en welverdiende vakantie zijn we

Nadere informatie

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 A Basisonderwijs 1 Pastorale Animatiegroep Op 11 september nemen we deel aan de pastorale impulsdag in de de lokalen

Nadere informatie

Symposium. 'Geïntegreerd Project DIM cc'

Symposium. 'Geïntegreerd Project DIM cc' Symposium 'Geïntegreerd Project DIM cc' Damiaaninstituut Aarschot 9 juni 2010 RTC Vlaams-Brabant 1 Programma 12u: aanvang met broodjeslunch 13u - 14u30: Symposium 'Geïntegreerd Project' 'DIM cc', 'CNC

Nadere informatie

Verslag werkgroep Elektriciteit

Verslag werkgroep Elektriciteit Datum: Donderdag 31 januari 2013 Aanwezig: Bart Maes (Vormelek), Rik Debeuf (KA Roeselare), Els Decoutere (Zeelyceum), Gino Gruyaert (VTI Roeselare), Johan Spirinckx (Atlas Atheneum Gistel), Johan Lapere

Nadere informatie

Jaaractieplan 2011. RTC Peter Benoitstraat 13-8800 Roeselare 051/275560-051/275551 www.rtcwestvlaanderen.be - info@rtcwestvlaanderen.

Jaaractieplan 2011. RTC Peter Benoitstraat 13-8800 Roeselare 051/275560-051/275551 www.rtcwestvlaanderen.be - info@rtcwestvlaanderen. Jaaractieplan 2011 RTC Peter Benoitstraat 13-8800 Roeselare 051/275560-051/275551 www.rtcwestvlaanderen.be - info@rtcwestvlaanderen.be Pagina 1 van 23 1.Inleiding RTC West-Vlaanderen wil, net zoals de

Nadere informatie

Verslag werkgroep Hout

Verslag werkgroep Hout Datum vergadering: Moderator: Els Callemein (RTC) Verslaggever:Eva Bossuyt (RTC) Aanwezig: Wim Seynaeve (VDAB Roeselare), Geert Vergotte (BuSO Onze Jeugd), Koen Van Belle (VTI Veurne), Iwan Desmit (Vrije

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Werkgroep DeMo -Deinze motiveert

Werkgroep DeMo -Deinze motiveert Werkgroep DeMo -Deinze motiveert 27 januari 2014 Deinze motiveert zet in op een waarderende benadering van leerkrachten, leerlingen en hun ouders en zet hen aan tot actie vanuit talenten, interesses en

Nadere informatie

De Regionale Technologische Centra: even voorstellen. Vlaamse overheid Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

De Regionale Technologische Centra: even voorstellen. Vlaamse overheid Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De Regionale Technologische Centra: even voorstellen Vlaamse overheid Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Regionale Technologische Centra (RTC s) zijn samenwerkingsverbanden tussen de verschillende spelers

Nadere informatie

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs

GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Persbericht 11-09-2009 GO! verwelkomt meer leerlingen: leerlingencijfers kleuter- en leerplichtonderwijs Het GO! rondde zijn jaarlijkse spoedtelling af met een stijging van 2859 leerlingen. De stijging

Nadere informatie

PROVINCIES OPDRACHTEN THEMA S VERHALEN. STEM-bedrijven. is onderwijs en vorming

PROVINCIES OPDRACHTEN THEMA S VERHALEN. STEM-bedrijven. is onderwijs en vorming 5BEDRIJVEN PROVINCIES OPDRACHTEN THEMA S VERHALEN STEM-bedrijven traject@rtc is onderwijs en vorming EEN UNIEKE UITDAGING VOOR LEERKRACHTEN UIT HET TECHNISCH & BEROEPSONDERWIJS V Stel een team samen van

Nadere informatie

RTC-werkgroep studiegebied mechanica

RTC-werkgroep studiegebied mechanica Aanwezig werkgroep: Alex Vande Walle (VTI Kortrijk), Carine Cornette (Ter Bruyninghe Kortrijk), Darline Houffin (promechatronica), Dotnan Nuyttens (KA Avelgem), Eddy Meersschaert (KA Waregem), Frank Vandenbussche

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD TECHNIEK EN INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

OPLEIDINGSAANBOD TECHNIEK EN INDUSTRIËLE AUTOMATISERING Inhoudstafel Opleidingen secundair onderwijs 2-3 Voltijdse dagopleidingen 18+ 4 Hoger beroepsonderwijs (HBO5) 5 Opleidingen hoger onderwijs 6-7 Professionele Bachelors 6 Academische bachelors en masters

Nadere informatie

Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015

Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015 Beslissingen DPCC-SO : aanvragen met uiterste indieningsdatum 15 september 2015 In deze lijst worden geen programmatieaanvragen opgenomen die behoren tot de bevoegdheid van de SG. School Aanvraag Beslissing

Nadere informatie

SOK-congres - 5 juni

SOK-congres - 5 juni Een output-gestuurd beleidsplan SOK-congres - 5 juni Twee praktijkvoorbeelden Vanuit output komen tot beleidsplan voor een vakwerkgroep (Handel Kantoor). Vanuit omgevingsanalyse wervingsbeleid aanpassen.

Nadere informatie

Overzicht studierichtingen per school

Overzicht studierichtingen per school Overzicht studierichtingen per school OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Werkplekleren in ASO: het kan! Dag SO 06/02/2015

Werkplekleren in ASO: het kan! Dag SO 06/02/2015 Werkplekleren in ASO: het kan! Dag SO 06/02/2015 1. Wat is werkplekleren? Codex Secundair Onderwijs: werkplekleren zijn leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte

Nadere informatie

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011 RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011 Goedgekeurd door Raad van Bestuur van 29 november 2010 wijzigingen goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van 19 januari 2011. RTC Limburg Universiteitslaan 3 3500 Hasselt

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 1 Overzicht evolutie sector opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden campagnes voor het onderwijs 25 jaar FTMA Talentenfabriek samenwerking VIBAM activiteitenverslag

Nadere informatie