Jazzclub Langs de Lijn is mijn kind. Vrijwilliger op eenzame hoogte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jazzclub Langs de Lijn is mijn kind. Vrijwilliger op eenzame hoogte"

Transcriptie

1 Lintjes en dank voor Bussumse brandweerlieden De krant van Bussum, inclusief NaarderNieuws Woensdag 12 januari 2011 Bussumers toosten op het nieuwe jaar Jazzclub Langs de Lijn is mijn kind /13 15 Gooische maakt valse start in zaalcompetitie 95 zieke, aangetaste en dode bomen kapt de gemeente komend jaar volgens de rooi- en plantlijst. Vrijwilliger op eenzame hoogte Nieuws pag. 2-3 Tiener krijgt tik met riem BUSSUM Een ruzie op het Julianaplein voor de Hema is vrijdagavond zo uit de hand gelopen dat een 17-jarige Bussumer met een riem in zijn gezicht is geslagen. De jongen zat op zijn fiets en hing wat rond met een paar vrienden op het plein. Een groep van zeven jongeren kwam op hen af. Een van de jongeren liep tegen een vriend van de Bussumer aan. Dit escaleerde. door Jessica de Jong BUSSUM - En de Kleine Johannes gaat dit jaar naar: Dick Huijsman. Waarschijnlijk is hij een van de meest actieve vrijwilligers die Bussum ooit heeft gehad. Afgelopen vrijdag werd hij bedankt voor zijn jarenlange inzet. Daarvoor kreeg hij uit handen van de burgemeester het erkentelijkheidssymbool Kleine Johannes. Huijsman was op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente volledig verrast met zijn prijs. De burgemeester hield een speech en sprak over iemand die er met kop en schouders bovenuit stak. Hij keek naar mij, maar ik dacht dat het kwam door mijn lengte, lacht hij. Nu ik de Kleine Johannes heb ontvangen, ben ik daar erg trots op. Achteraf gezien had ik het wel kunnen weten. Want mijn zoon, die onlangs over was uit Amerika, vroeg mij precies op papier te zetten waar ik hoe lang als vrijwilliger actief was geweest. En dat zijn behoorlijk veel plekken. De voormalig bankier heeft dan ook een CV van vrijwilligerswerk om U tegen te zeggen. Burgemeester Schoenmaker Kleine Johannes voor Dick Hu i j s m a n zei dat Huijsman als vrijwilliger op eenzame hoogte staat voor wat betreft veelzijdige en langjarige inzet. Zo was hij tot vorig jaar 22 jaar lang de drijvende kracht bij de organisatie en coördinatie van de braderie en wijkactiviteiten op Koninginnedag. Maar ook bij de organisatie van Herdenkingsdag en de bevrijdingsmanifestatie deed hij als penningmeester een duit in het zakje. En over duiten gesproken, geld en Huijsman zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door zijn fantastische connecties weet de voormalig bankman bij bedrijven vele tienduizenden euro s op te halen voor de stichtingen waar hij zich voor inzet. Soms geeft hij daarvoor ook een second opinion voor bijvoorbeeld het vermogensbeheer voor terug. En welk bedrijf wil dat niet? Van de man die graag het verschil maakt en bijvoorbeeld betrokken was bij de integratie van de ABN en de AMRO bank. Zeventien verschillende stichtingen, zoals de Rotary, De Zandzee, Stichting Vogelasiel het Gooi, hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van de inzet van Huijsman. Vervolg op pagina 5. Een jongen van de groep zei: ga eens aan de kant voor mij. De jongen weigerde, omdat de ander er normaal langs kon volgens hem. Hierop pakte de dader de riem uit zijn broek en sloeg de Bussumer ermee in zijn gezicht. Vlak hierna vertrok de groep jongeren. De politie zoekt getuigen van dit incident. Een goed begin is het halve werk... NU ÉÉN MAAND GRATIS FITNESS! inclusief groepslessen Zumba ZumbaAtomic Spinning Pilates Pump Step BBB Ski - BBB Yoga Fifty- Flex Better Belly BY LOFT KOOPZONDAG! Bel nu om te profiteren: Doordeweeks en zaterdag geen tijd? Meer info: A.S. ZONDAG 14 NOVEMBER van tot uur! BY LOFT FASHION ACCESSOIRES SHOES SALE 50% Home in het Gooi Úw NVM makelaar wintersale _adv50x50.indd :14:21 ENERGIESTRAAT 49A 1411 AS NAARDEN GEOPEND VAN DI T/M ZAT VANAF UUR. OP AFSPRAAK OOK S AVONDS GEOPEND SPIEGELSTRAAT 10A BUSSUM Nassaulaan 44 Tel

2 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 2 DE GEMEENTEPAGINA 12 JANUARI 2011 EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM I POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM I TEL.: (035) I I REDACTIE: AFDELING COMMUNICATIE Bussumers klinken met nieuw college op goed en gezond 2011 Lucas Bouwman (11) winnaar fotowedstrijd vuurwerkafval De gemeente Bussum schreef als stimulans voor het opruimen van vuurwerkafval rond de jaarwisseling een fotowedstrijd uit. De elf-jarige Lucas Bouwman stuurde de winnende foto in, zo bepaalde een deskundige jury. In het bijzijn van zijn ouders en broertje ontving hij naast de felicitaties voor zijn inzet en creativiteit uit handen van wethouder Boekhoff een cadeaubon. Fotowedstrijd De gemeente Bussum organiseerde voor de tweede keer een fotowedstrijd rond het opruimen van vuurwerkafval. Wethouder Boekhoff was zelf voorzitter van de jury die een keuze moest ma- verkiezing. In de klas kreeg hij applaus van zijn medeleerlingen toen hij vertelde dat hij de winnaar was. Lucas was begin januari een inke tijd in de weer met het opruimen van vuurwerk rond de Anton Mauvelaan - Albert Neuhuijslaan. Gewapend met een veiligheidsbril, handschoenen, bezem, kruiwagen en vuilniszakken ging hij op pad. De ouders van Lucas hebben het verzamelde afval voor hem weggebracht. Minder afval Aan de hand van de ingezonden foto s was goed zichtbaar dat de grijpers, hesjes en handschoenen die de gemeente tijdens de vuurwerkcampagne eind december Burgemeester Joyce Silvester van Naarden en burgemeester Schoenmaker. Foto Bob Awick Gerard Boekhoff, Adria- grens van zestien jaar bij het Gooi een echt goed afgestemd na van den Berg, Nen van schenken van alcohol houden. woningbouwprogramma, een Ramshorst en Paul Barne- Er is nog een wereld te winnen, economische structuurvisie? Ik veld gaven aan enorm veel 85 procent van de kantines vind van wel, maar het bete- zin te hebben in hun nieuwe houdt zich niet (altijd) aan de kend wel dat gemeenten over job. Barneveld mocht meteen regels. hun eigen grenzen heen moe- aan de bak. Hij reikte als wet- Zwaartepunt van de drukbe- ten kijken. houder sportzaken de eerste zochte nieuwjaarsreceptie lag Ook de herindeling kwam ter frizze sportprijzen uit aan bij burgemeester Schoenma- sprake. Schoenmaker pleitte twee Bussumse sportclubs, ker. Hij pleitte in zijn rede voor voor een toekomstvaste fusie, die zich hebben onderschei- verregaande samenwerking in die niet ad-hoc tot stand is ge- den bij het regionale project om riskant alcoholgebruik de regio. Er is goede reden er op dat punt dit jaar een paar komen en ook voor de inwoners te snappen is. Schoenmaker: De winnende vuurwerkfoto met Lucas Bouwman onder jongeren in Gooi en schepjes bovenop te doen. Op,,Bussum handhaaft wat dat betreft de consequente lijn: geen ken.,,ik ben erg tevreden over gratis uitdeelde, gebruikt zijn bij fusie met vier, maar een fusie het aantal en de originaliteit van het opruimen van vuurwerk. Dit met Naarden, in een krachtig de ingestuurde foto s. Een keuze jaar leek er minder vuurwerk op samenwerkende regio. maken was moeilijk door de diver- straat te liggen toen medewerkers siteit aan foto s. Sommige platen van de gemeente de morgen van Bussumer Dick Huisman, een waren ongedwongen, anderen 1 januari hun schoonmaakronde icoon van het vrijwilligerschap, gaven perfect weer wat er alle- maakten. In de middag waren ontving aansluitend uit handen maal aan afval was opgehaald. veel inwoners op straat zelf vuur- van burgemeester Schoenmaker De driekoppige jury besloot dat werk aan het opruimen. De ge- het beeldje van De Kleine Johan- de foto van Lucas de winnende meente bedankt iedereen voor nes, het erkentelijkheidssymbool moest zijn. het inzenden van de foto s en het van de gemeente Bussum. Lucas was blij verrast met de uit- opruimen van het vuurwerkafval! Wethouder Barneveld reikt de frizze sportprijzen uit tijdens nieuwjaarsreceptie. Vechtstreek tegen te gaan. Tennisclub LTC de Meent en voetbalvereniging SDO kregen een certi caat voor in de kantine en een stimuleringsprijs van 250 euro. Zogeheten mysteryshoppers waren in sportkantines gaan kijken of de sportclubs zich wel goed aan de leeftijds- uitvoerend niveau (GGD, huisvuilinzameling, ambulances, brandweer) wordt prima samengewerkt, maar op andere fronten kan de samenwerking een nieuwe impuls krijgen, zo meende Schoenmaker.,,Wordt het geen tijd voor een regionaal verkeer- en vervoersplan, een ruimtelijk structuurplan voor het Nieuwe asbestfolder GAD op het gemeentehuis De GAD heeft een nieuwe folder voor de verwerking van asbest opgesteld. Deze folder wordt meegegeven aan bezoekers van de scheidingstations, maar is ook te vinden in de informatierekken in de centrale hal van het gemeentehuis. In de asbestfolder wordt ook verwezen naar de gemeenten. Bij asbest hebben inwoners namelijk een meldingsplicht bij de gemeente (als bevoegd gezag). Gemeenten geven vervolgens formulieren uit (mov ) aan de inwoner, zodat ze asbest in kunnen leveren. Dit geldt niet bij meer dan 35m2 (circa 250 kilogram), want dan hebben ze een sloopvergunning van de gemeente nodig. Dit geldt niet voor asbesthoudende gebruiksvoorwerpen, zoals bloempotjes. De folder is ook digitaal in te zien via Daarnaast zijn er nog twee nieuwe folders beschikbaar: 1. Samenwerken (algemene folder GAD) en 2. Scheidingsstations (over de vier scheidingsstations in de regio). Op de website van de GAD zijn deze folders ook te downloaden.

3 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 3 DE GEMEENTEPAGINA 12 JANUARI 2011 EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM I POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM I TEL.: (035) I I REDACTIE: AFDELING COMMUNICATIE Portefeuilleverdeling nieuw college Tijdens de eerste vergadering van het college van burgemeester en wethouders zijn afgelopen week de taken verdeeld. De portefeuilleverdeling treft u hieronder aan. Wmo (individuele en algemene voorzieningen) Wmo (informele zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk) Wmo (maatschappelijke zorg, OGGZ, verslavingszorg) Milieu en Duurzaamheid Jeugdbeleid, jeugdparticipatie Jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin Kinderopvang Coördinatie Welzijnsplan Kunst en Cultuur Culturele instellingen; Spant!, Burgemeester Drs. M. Schoenmaker Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) Milieubeleid Elcker, Filmhuis Bibliotheek Culturele verenigingen Natuurbeleid Kunst in de openbare ruimte Duurzaamheid Integratie Integratiebeleid Wethouder mw. mr. A.C. Inburgering van den Berg-van Bart Internationale/ontwikkelingssamenwerking (incl. stedenband) Verkeer en Parkeren Openbare werken en riolering Openbaar en particulier groen Wethouder P.C. Barneveld Openbare orde, regionale politie Veiligheidsbeleid, regionale brandweer Integrale handhaving incl. horeca Algemeen Bestuurlijke- en Burgerzaken Bestuurlijke vernieuwing Arhi-procedure/herindeling Intergemeentelijke en gewestelijke samenwerking Voorlichting en communicatie Personeel en Organisatie Informatiebeleid Inkoop 2e loco-burgemeester Onderwijs Sociale Zaken Wet Werk en Bijstand Minimabeleid Schuldhulpverlening Werkgelegenheid Wet sociale werkvoorziening Fraudebestrijding/handhaving Dienstverlening/automatisering Bedrijfsvoering 4e loco-burgemeester Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke kwaliteit Monumentenzorg Wethouder Drs. G.H.F. Boekhoff Informatie en communicatietechnologie Begraafplaatsen Gemeentelijke eigendommen Coördinatie vermindering Stads- en dorpsvernieuwing regeldruk Bouw- en woningtoezicht Wonen Wethouder Stadsvernieuwing mw. G.N. van Ramshorst Woningbouw en renovatie Volkshuisvesting/woonruimteverdeling Sport en recreatie Zwembad/sporthal Sportverenigingen Sportstimulering Economische Zaken BEKENDMAKINGEN Gemeente Bussum Postbus HA Bussum Telefoon: (035) Informatie: Voor informatie kunt u op kantoordagen, telefonisch of door middel van een baliebezoek contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving op telefoonnummer Openingstijden: Vrije inloop Op afspraak Inzage: Stukken met betrekking tot de aanvragen omgevingsvergunning en niet omgevingsplichtige vergunningen liggen ter inzage aan de balie van de Afdeling Vergunningen & Handhaving. De agenda voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en overzichten van de geweigerde omgevingsvergunningen kunt u vinden op de gemeentelijke website De de nitieve agenda van de CRK treft u 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan. Tot die tijd kan de agenda door ons aangepast worden. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN Barbaragaarde 33 verwijderen van asbesthoudende materialen in woning Nw. s-gravelandseweg 29 kappen van twee bomen in achtertuin woning VERLEENDE OMGEVING- EN BOUWVERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 3.6, LID 1C WRO EN OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure): Eksterlaan 27 oprichten dakopbouw op woning (art. 2.12, lid 1onder a WABO) Isaäc da Costalaan 14 plaatsen van twee dakkapellen op woning (art. 2.12, lid 1 onder a WABO) Brinklaan 86 het wijzigen van het gebruik van boekenwinkel naar grandcafé (artikelen 2.1 eerste lid onder c en 2.12 lid 1 onder a 2 (WABO) Verleende bouwvergunningen: Brinklaan 72A vergroten kelder Parklaan 37 wijzigen linkerzijgevel en intern wijzigen keuken in woning Voor vervolg zie elders in deze krant-> Duurzame boodschap 10:10 op wagens Bussum De gemeente Bussum heeft energiebesparing en duurzaamheid hoog in het vaandel staan en draagt dat ook uit. Vanaf maandag 10 januari rijden dertien wagens van Wijkbeheer rond met de boodschap om tien procent op energie en CO2-uitstoot te besparen. Om exact uur werd één strooiwagen van wijkbeheer voor het gemeentehuis voorzien van een 10:10 sticker op de voorruit. Wethouder duurzaamheid Gerard Boekhoff en de Bussumse Petra Olgers, enthousiast pleitbezorger van de 10:10-campagne, beplakte de wagen. Olgers is enorm blij met de steun van de gemeente: Dit is uniek in Nederland. Ik ben heel blij dat Bussum hiermee de 10:10-campagne op deze manier promoot. Bussum doet al sinds de zomer mee aan de campagne. Wie kunnen dat beter uitdragen dan de mannen die elke dag buiten zijn. Wethouder Boekhoff: Je kan als gemeente op het gebied van duurzaamheid zelf enorm je best doen, maar je kan het niet alleen. We moeten de boodschap uitdragen aan onze inwoners. Deze stickeractie draagt daar weer aan bij. 1e loco-burgemeester Financiën Belastingen Grondbedrijf Zorg en Welzijn Gezondheidszorg (exclusief JGZ) 3e loco-burgemeester Integraal jeugdzaken Afspraken met het college kunnen gemaakt worden via het bestuurssecretariaat: (Burgemeester Schoenmaker, wethouder Boekhoff) en (wethouders Van den Berg, Van Ramshorst en Barneveld)

4 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 4 Met een familiebericht in de Bussumse Krant kunt u een geboorte, overlijden of huwelijk bekendmaken. Opgeven of meer informatie via of Gérariteiten Bekende Bussumer Gérard Buhr vertelt. Holt taal verder achteruit in 2011? Hooguit een half uurtje nieuwjaarszappen langs de Nederlandse TV-zenders. Hier en daar wat oppikkend van de radio. Het is duidelijk: taalbeheersing zal er in het nieuwe jaar niet beter op worden. Vrees ik! Maar vooral wil ik eerst mijn woede uiten over het teloorgaan van dat énige waar we in Nederland een soort claim op hadden. Bijna alles in de originele taal. Een paar amusementszenders (onder andere Nickelodeon) bieden de jeugd nu series aan die nagesynchroniseerd zijn in het Nederlands! Dat is pas verarming! Brabbelstemmetjes die uit de pas lopen met de monden van de acteurs! Stupide! En terwijl In zo n boek blijf je bladeren en lezen. Elk dorp, gehucht, riviertje en beekje dat halverwege de 19e eeuw bekend was wordt behandeld en vaak heeft de samensteller het moeten doen met toen al oude gegevens. Ook onze regio is uiteraard vertegenwoordigd. Een voorbeeld. Onder Naardermeer staat dat het in of omstreeks 1628 is bedijkt. Dit meer is later weder ingevloeid en eerst in onze eeuw voor het zuidw. ged. weder in land herschapen. In het overige groeit veel riet. De Ooster- Spoorweg voert zoowel door het drooggem. deel Een uitgelezen boek als door den uitgestrekten plas. Omdat het boekdrukprocedé toen veel trager was dan nu, zitten er achterin nog 20 pagina s met bijvoegsels en verbeteringen, waarin onze stad en dorp ook weervoorkomen. Voorin een naamlijst van inteekenaren (44 pagina s lang!) en ook dat is een interessant deel, want het beroep of ambt staat er meestal bij vermeld. Natuurlijk zijn er veel boekhandelaren bij, verder onderwijzers, burgemeesters, predikanten en pastoors. Maar ook mensen met mij onbekende beroepen zoals praeceptor en instituteur. Maar de lijst begint met Z.M. de Koning (Willem III) en Z.K.H. Prins Frederik Hendrik ( ), zijn broer, die voor 2 exemplaren intekende. P.H. Witkamp was de samensteller van dit boek. Pieter Harmen Witkamp ( ) was onderwijzer, autodidact en alleskunner. Hij schreef veel en maakte kaarten en atlassen. Van de lezers Ook reageren op het nieuws? Stuur uw reactie (circa 250 woorden) aan Getuigen aanrijding gezocht Mijn dochter van 15 is maandagochtend 10 januari om uur door gladheid met haar fiets ten val gekomen op de rotonde Thorbeckelaan-Zwarteweg- Slochterenlaan. Zij kwam van de Thorbeckelaan (Naarden) en wilde afslaan richting Slochterenlaan (Bussum). Meteen na haar val, toen zij op straat lag, werd zij aangereden door een achteropkomende personenauto. Deze kwam eveneens van de Thorbeckelaan en wilde afslaan richting Slochterenlaan. Mijn dochter heeft afgezien van de enorme schrik gelukkig alleen een geschaafde knie. Het had veel erger kunnen aflopen. Haar fiets en haar kleren zijn echter beschadigd. Zouden de bestuurster van de auto en eventuele Aardrijkskundig woordenboek 1877 getuigen zich willen melden via telefoonnummer of bij de regiopolitie Gooi en Vechtstreek? Er fietsten ten tijde van het ongeval verschillende scholieren voorbij die iets gezien moeten hebben. Jan van Gilse Huisvuil Wie heeft er maandagavond rond uur huisvuil gestort bij de containers voor glas en charity op de hoek Cort van der Lindenlaan / McKaylaan? Thuis waren kennelijk de kliko s vol. Dit kan toch niet! Neemt niemand zijn verantwoordelijkheid. Er is zelfs na te gaan wie het is geweest, want er ligt ook een doos met daarop een adres tussen het afval. Een bezorgde buurtbewoner (035) er stemmen zijn opgegaan om kleutertjes al Engels te laten leren! Op naar de andere echte ergernissen! Geen menselijke onderzoeker kan er niet naartoe Wie dan wel? En weet u het nog? vroeger als ik klein was Ik niet, hoor! En dan ook de gebruikelijke onbegrijpelijkheden als: het is niet zijn vorm van eindresultaat Stomme fouten genoeg: weggeveild of de notoire handvaten. En ook beeldschone missers zoals: Op de televisie zijn 3 dorpen verwoest Wat moet dat in het echt wel zijn?! Helemaal van God los is het vertalen van een Engelse krachtterm naar het zogenaamde Nederlands door een andere Engelse krachtterm te gebruiken. Wat dacht u van this is crap vertaald tot dit is shit. Let wel, deze abjecte vorm van taalomgang wordt ons voorgeschoteld door duur betaalde krachten, vertalers genaamd of ondertitelspecialisten! Nog altijd zijn er medische vertalingen die ronduit schokkend van stomheid zijn. Zo was er ergens sprake van een spastic colon Zelfs een bijna ongeletterde weet dat dit een spastische dikke darm bij ons heet. De ondertitelaar, geheel ongeletterd, maakt er rugklachten van! Klaar ben je! Over-Engels doen is ook een sport: En dan gaan we nu verder met het economic nieuws! Yes we can!!! Op de foto de achterzijde van het vakblad Onze Taal. Vol taalbloopers. Iedere maand weer. Waarom wordt u geen lid? Lig je 12 keer per jaar blauw! De uitgave is van D. Mijs te Tiel, pagina s. Gebonden. Het is een pil van 9 cm dik, 16 cm breed en 24 cm hoog. De overgang van het voorplat naar de rug is iets beschadigd. De rug heeft een sierlijke, goudkleurige opdruk (zie foto). Wilt u dit boek kopen? Het enige exemplaar is te koop voor 50 euro. Mail of bel Oosterom: of T Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die mensen hem schenken. De opbrengst gaat naar een project voor meer voedselzekerheid in Noord-Kameroen. Bussumse Krant is een uitgave van Enter Media BV. Verschijning wekelijks huis-aan-huis in Bussum en Hilversumse Meent. Oplage Adres Uw (pers)berichten voor de redactie kunt u mailen naar: Postbus GA Weesp Tel (035) Internet Hoofdredactie André Verheul Redactie Fred Bos, Jessica de Jong-Visser Lisa van Dorp Kerkdiensten z o n dag 16 januari Naarden: PGN Grote Kerk geen dienst PGN Witte Kerk 10.00u. dr. P.J. Schouten RK St. Vituskerk u. en u. eucharistievieringen; za u. eucharistieviering Chr. Gereformeerde Kerk 10.00u. en 17.00u. ds. J. Bos Bussum: RK Mariakerk 10.00u. gezinsviering pastor N. Smit RK St. Jozefkerk u. pastor S. de Wit; di u. pastor J. Hung PGB Wilhelminakerk 10.00u. ds. A.J. van Nijen; 19.00u. Cantatedienst ds. S. de Jong PGB Verlosserkerk 10.00u. mw. L. Versluis PGB Spieghelkerk 10.30u. ds. S. de Jong, oecumenische Viering PGB Sion Spieghelkerk u. ds. R.W. van Mourik; u. ds. R.R. Eisinga Remonstrantse Gemeente N-B 10.30u. prof. dr. Th.M. van Leeuwen Ned. Prot. Bond N-B 10.30u. mw. drs. A.S. Manneke, Bunnik Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30u. ds. A. Maas-Smilde Evangelisch-Lutherse Kerk geen dienst; zie Spieghelkerk 10.30u. Vrije Evangelische Gemeente 10.00u. mw. ds. J.A.C. Schouwstra, Apeldoorn Apostolisch Genootschap 10.00u. eredienst De Christengemeenschap 9.00u. kinderdienst; 10.00u. Mensenwijdingsdienst ; do u. Mensenwijdingsdienst Brand in flat na kortsluiting tv BUSSUM - De brandweer moest in de nacht van zondag op maandag uitrukken voor een brandje op een flat aan de Betje Wolfflaan. De spuitgasten dachten dat het om een brand ging in de Fonteinschool, maar het bleek dat daar de brand niet was. In de flat bleek de bewoner te zijn gealarmeerd door zijn rookmelder. Op de plek waar de tv stond was een brandhaard ontstaan. Door de hoeveelheid hitte en Colofon rook was de vluchtroute geblokkeerd. De bewoner heeft vervolgens het raam van zijn slaapkamer ingegooid om zo naar buiten te kunnen. Er was behoorlijk veel rook- en roetschade. De bewoner had het geluk dat er recent een noodtrap was geplaatst waardoor hij gemakkelijk kon vluchten. De brandweer vermoedt dat de tv in de standbymodus heeft gestaan. Hierdoor ontstaat wel vaker kortsluiting, wat brand tot gevolg kan hebben. Fo t o: Jan Ho n i ng Stephan Edgar Fotografie Bob Awick Informatie over adverteren Myrna Bos, Arno Storm (035) of bussumsekrant.nl Opmaak Ingrid Handjes, Ingeborg Ruitenbeek, Jolanda de Rijk Correctie Ellen Kamminga Vormgeving Ems Willems Druk Dijkman Offset bv Copyright Op de teksten, de foto s en het ontwerp van de Bussumse Krant rust copyright. Niets mag op welke wijze dan ook worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.

5 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 5 Lintjes en dank voor Bussumse brandweerlieden Jubilarissen in het zonnetje gezet BUSSUM Dat de Bussumse brandweer niet zonder vrijwilligers kan, bleek tijdens de nieuwjaarsreceptie van de hulpverleners. Verschillende vrijwilligers werden in het zonnetje gezet voor hun jarenlange staat van dienst. Gerrit Eggenkamp, Ben Derriks, Cees Koertse, Frans Eijpe en Wilfred Hagen werden door commandant Maartje Aleman in het zonnetje gezet. Eggenkamp werd door de commandant geroemd om zijn ervaring. Gerrit zit altijd vol verhalen. Datzelfde geldt eigenlijk voor Ben. Ook iemand die al jaren bij het korps zit. Ze zetten zich altijd voor honderd procent in. Ben is bijvoorbeeld zeker vier dagen per week op de brandweerpost te vinden, omschreef Aleman haar trouwe brandweerlieden. Cees Koertse is vijfentwintig jaar vrijwilliger. Hij heeft een sterke persoonlijkheid en alle energie van de wereld. Cees is er gewoon altijd voor de brandweer, legt Aleman uit. Frans Eijpe zat twaalf en een half jaar als beroeps en vrijwilliger in Naarden. Hij zit 30 jaar bij de brandweer, is 12,5 jaar ambtenaar. Hij ziet overal de goede dingen van in. Wilfred Hagen zit er ook 12,5 jaar bij. Hij zegt waar het op staat en klaar ermee, omschreef Aleman. De brandweercommandant is blij met deze eigenschap. Er niet omheen draaien, waarmaken wat je belooft. De brandweer heeft zulke mensen keihard nodig, betoogde ze. Tieners verantwoordelijk voor containerbrand Drie jongens van 13 en 14 jaar oud uit Naarden en Bussum hebben bekend zondagmiddageen container in brand gestoken te hebben. De brand ontstond rond vier uur s middags op het voormalige Bensdorp terrein. De brandweer moest uitrukken en schaalde de brand op, omdat het pand nog bewoond wordt door anti-krakers. De brandweer vreesde dat de brand in de container zou overslaan naar het gebouw. De politie kon de drie jongens oppakken omdat zij tien minuten voor de brand waren betrapt op het illegaal betreden van het fabrieksterrein. Agenten hadden de gegevens van de jongens genoteerd en vervolgens het drietal aan het begin van de avond thuis opgezocht. Daar bekenden de jongens. Foto: Jan Honing. Twee van de gedecoreerden; Cees Koertse (links) en Ben Derriks, groepsleiders van de post Bussum. Foto: Jan Honing Kinderen zijn mijn drijfveer Vervolg van de voorpagina En zijn drijfveer? Dat zijn kinderen die niet het geluk hebben gehad om in een gespreid bedje terecht te komen. Zij zijn in een ander milieu geboren en ik vind het fijn om ze iets te kunnen bieden. Zijn mooiste project? Voor de stichting Rotary Vlielandkamp organiseer ik vakantiekampen voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen. Het zijn kinderen die bijvoorbeeld geen ouders hebben, of een vader in de gevangenis, of waarvan de moeder een prostituee is. Samen met studenten van de Vrije Universiteit zorgen wij dat ze even hun problemen vergeten. Ze krijgen aandacht, zijn even uit hun eigen wereld en leren bijvoorbeeld opeens tanden poetsen. Ik hoop dat ze daar later aan terug denken als een positieve ervaring. Vrouwenkoor heeft nieuwe dirigente BUSSUM Vrouwenkoor Venerdi Mattina heeft een nieuwe dirigente gevonden in Anne Balázs. Zij wordt geroemd om haar aanstekelijke enthousiasme. Zo zijn er liederen van Bartok en Bridge in het repertoir opgenomen. Uit het bestaande programma krijgen componisten als Mozart, Poulenc en Fauré weer extra aandacht. Doel is om de twintig vrouwen, het koor zoekt overigens nog een sopraan, tot een mooie koorklank te brengen en samen de muziek te beleven. Voormalig dirigente Bea Goethart heeft het koor de afgelopen zes jaar geleid en zij nam in november afscheid. 20 mensen opgepakt voor afsteken vuurwerk BUSSUM Agenten in burger hebben in de laatste twee weken van december twintig mensen in de Gooi en Vechtstreek aangehouden om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Naast deze aanhoudingen zijn ook 25 mensen naar bureau Halt doorverwezen en werden er tien bekeuringen uitgeschreven. De opgepakte mensen werden aangehouden omdat ze illegaal vuurwerk hadden of vernielingen pleegden. De Halt-verwijzingen en bekeuringen werden uitgedeeld aan mensen die vroegtijdig vuurwerk in bezit hadden of aan het afsteken waren. De undercoveragenten waren agenten in opleiding. Zij gingen de straat op en hadden de opdracht om mensen aan te spreken die voortijdig vuurwerk afstaken. Ook moesten ze zorgen voor het terugdringen van vernielingen door vuurwerk en illegaal vuurwerk opsporen. FIN pleit voor behoud KvK BUSSUM Bedrijvenvereniging FIN Naarden-Bussum heeft bij de minister van Economische Zaken aangedrongen op het behoud van de Kamer van Koophandel (KvK) in de huidige vorm. Eerder kregen de Kamers veel kritiek over hun functioneren en zouden ze moeten vernieuwen om mee te kunnen gaan met hun tijd. De FIN schrijft echter aan minister Verhagen dat ze meer dan tevreden is. Op het dorpspluche Even voorstellen: Gerard Boekhoff Gerard Boekhoff, PvdA, 48 jaar Wethouder sinds 2006 Portefeuilles: Financiën, Zorg en Welzijn, Milieu en Duurzaamheid door Jessica de Jong BUSSUM - Wie zijn onze bestuurders? En wat willen zij voor Bussum? In deze serie stellen wij iedere week een andere politicus voor. Wat voor politicus bent u? Ik voel me meer een bestuurder dan een politicus. Ik ben geïnteresseerd in de inhoud en neem vanuit daar mijn beslissingen. Ik vind dat het een meerwaarde heeft om de ervaringen van de betrokkenen te combineren met de technische ervaringen. Zo zoek ik bewonersgroepen op en ga in gesprek om zo te kijken wat het beste voor Bussum is. In de Bussumse raad zitten 17 mensen in de coalitie en 6 mensen in de oppositie. Hoe gaat deze samenstelling straks werken? Als ik in discussie ga, dan let ik er niet op of ik met iemand spreek die in de coalitie of de oppositie zit. Ik ben geïnteresseerd in de inhoud, niet zo zeer in wie het zegt. U heeft drie grote portefeuilles, wat kunnen we verwachten? Op het gebied van financiën weten we dat Bussum vanaf 2012 flink moet gaan bezuinigen. Ook krijgen we er nog meer taken vanuit het Rijk bij. Het wordt dus nog een flinke klus om de begroting rond te krijgen. Dat gaan we doen door efficiënter te werken bij de gemeente, maar ook door goed te kijken naar onze uitgaven en inkomsten. Wat betreft Zorg en Welzijn wil ik dat iedereen volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen. Wat daarvoor nodig is, zullen we de komende tijden moeten inventariseren. Ik wil dat mensen die moeilijk meekomen in de samenleving een steuntje in de rug krijgen. Verder moet de gemeente de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) inpassen. Die taak lag eerst bij het Rijk. Binnen de portefeuille Milieu en Duurzaamheid hebben we al grote stappen gemaakt. Zo is de Milieuraad opgericht en is het Duurzaamheidscafé een groot succes. Dat beleid zetten we voort en gaan we intensiveren. Welk onderwerp ligt u nauw aan het hart? Als voormalig directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland ligt het mij nauw aan het hart dat Bussumers volwaardig mee kunnen draaien in de samenleving. Neem bijvoorbeeld ouderen die vereenzamen. Hierover wil ik graag in gesprek gaan met de Seniorenraad. Waar is behoefte aan? Hoe kan de gemeente helpen? Ook wil ik om tafel met het Beraad van Naarden Bussum, het WMO burgerparticipatieorgaan van de gemeente. Nog iets toe te voegen? Ik heb het voorrecht om in Bussum te wonen en te werken. Het is een voorrecht om hier wethouder te zijn. Je hebt rechtstreeks invloed op wat er gebeurt. Ik ben dan ook trots en blij dat ik nog vier jaar door mag gaan. Ik ga mijn best doen om de gemeente mooi te houden en hier en daar nog een beetje beter te maken.

6 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant KOOPMANSCHAP & GREEBE DE BESTE WENSEN VOOR 2011 VOOR IEDEREEN! Het jaar is nauwelijks begonnen. En wij hebben weer erg veel zin om met nieuwe ideeën onze klanten te helpen bij het verkopen van hun woning/appartement en zoekers te helpen aan een leuke start van het jaar met een nieuwe woonplek. Ook voor ons, als makelaars in onroerend goed, is 2011 een nieuwe uitdaging. Wat gaan alle nieuwe financiële regels betekenen voor de mensen die actief zijn op de woningmarkt? Wat zal het kabinet dit jaar gaan doen om de woningmarkt weer op de rit te zetten? Kortom een uitdagend jaar. pagina 6 Thuiszorg nodig? Amaris Thuis, altijd in de buurt Amaris De Veste levert thuiszorg onder de naam Amaris Thuis. Een speciaal team staat voor u klaar om u terzijde te staan voor zorg of ondersteuning in uw eigen vertrouwde woonomgeving. Amaris Thuis biedt u verschillende mogelijkheden op het gebied van zorgverlening: - Huishoudelijke hulp - Persoonlijke verzorging - Verpleging - Begeleiding Daarnaast kunt u gebruik maken van het servicepakket. Amaris De Veste is daarmee een vertrouwd ontmoetingscentrum, waar u welkom bent. Kijk voor meer informatie op of neem contact op met Amaris Thuis zorg: of Amaris Thuis huishouding: Amaris Thuis Thuiszorg, Welzijn & Services, Advies & Behandeling - Wij zijn dit jaar alvast goed begonnen, namelijk als Wereldmakelaar. Wereldmakelaars bouwen mee aan een betere toekomst voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Dit doen Wereldmakelaars in samenwerking met Stichting HomePlan. HomePlan verzorgt huisvesting voor bijvoorbeeld de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. De woningen worden lokaal opgebouwd met behulp van vele vrijwilligers en de toekomstige bewoners. Door een deel van onze ontvangen verdiensten af te staan aan deze stichting, krijgt niet alleen een gezin onderdak, maar geven wij hun ook hoop en kansen voor de toekomst. Als makelaar weet je als geen ander hoeveel waarde een woning voor mensen heeft. Ook hopen wij dit jaar in onze eigen regio weer zoekers te kunnen helpen aan een woning of appartement. Dit vinden wij een heel leuk onderdeel van de werkzaamheden die wij als makelaar doen. Bij het zoeken naar dé ideale woning presenteren wij vervolgens alle mogelijkheden die binnen het wensenlijstje en budget past. Daarnaast letten we ook op zaken die wellicht in eerste instantie niet opvallen. Zo beperken wij de verrassingen. Een nieuwe woning of appartement moet passen als een goede jas, een warme deken. Of dit nou is in een land aan de andere kant van de wereld of in ons kleine kikkerlandje. Wij wensen iedereen alle goeds voor 2011 toe!! Koopmanschap & Greebe Makelaardij o/z Sint Janslaan 165 Bussum (035) Open van woensdag t/m zondag vanaf uur Stichts End 9, Ankeveen

7 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 7 Bussumers toosten op het nieuwe jaar BUSSUM In een afgeladen gemeentehuis was er afgelopen vrijdag gelegenheid voor Bussumers om elkaar en het gemeentebestuur de beste wensen over te brengen. De champagne was koud, burgemeester Schoenmaker sprak over het komend jaar en de nieuwe wethouders stelden zichzelf voor. Schoenmaker sprak de wens uit dat 2011 het jaar van intensievere samenwerking met de buurtgemeenten wordt. Verder overhandigde hij de Kleine Johannes aan vrijwilliger Dick Huijsman. Wethouder Van Barneveld maakte zijn eerste officiële optreden: hij overhandigde vertegenwoordigers van Tennisclub LTC en voetbalvereniging SDO de Frizze Sportprijs omdat mysteryshoppers hadden geconstateerd dat ze geen alcohol schenken aan jongeren. De avond verliep gezellig, waarbij bekenden elkaar opzochten en mensen zich aan elkaar voorstelden. Foto s: Bob Aw i c k Advertentie Advertentie DE WINTER- SCHILDER VOOR BINNEN EN BUITEN! Bel voor een afspraak en profiteer van 6% BTW Vraag naar de winterkorting! Schilders Zwerink schilders Tel:

8 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 8 in de wijk LAARWIJK Laarderweg BD Bussum tel Handwerken voor minderbedeelden. Iedere maandagmiddag vanaf uur wordt er door een enthousiast groepje dames gehandwerkt, gebreid etc. voor onze minderbedeelde medemens in Oost Europa. Dit gezellige clubje kan nog uitbreiding gebruiken, dus u bent van harte welkom. U kunt gewoon op maandagmiddag binnenlopen in Laarwijk en met de gastdames en handwerksters kennismaken. Overigens, als u overtollige wol hebt dan is dit ook zeer welkom. SPIEGHELWIJCK Iepenlaan 354a 1406 RG Bussum tel Cursus aquarelleren in 12 stappen. Onder begeleiding van een professionele docent leert u de basistechnieken van het aquarelleren. Behalve beginners kunnen ook iets meer gevorderden aan deze cursus deelnemen. Bij voldoende belangstelling start Jacqueline Comello deze cursus op donderdag 3 februari 2011 van uur. Kosten voor 12 lessen: 100,- excl. materiaal.. U kunt zich aanmelden bij Spieghelwijck. Na aanmelding ontvangt u een lijst met data van de lessen en de aan te schaffen materialen. te PALMPIT Koekoeklaan EA Bussum Tel Woensdag 12 januari: DVD-voorstelling op groot TV-scherm: De Da Vinci Code. Toegang 1,-. Aanvang uur. Vanaf donderdag 13 januari: Franse conversatie van uur, eens per 2 weken. Aanmelden: tel Zondag 16 januari: soosmiddag met muzikaal en theatraal optreden (o.a. buikdansgroep): aanvang uur, entree gratis. Woensdag 19 januari: wandeltocht o.l.v. Trudy Nederend. Start om uur. Deelname gratis. - Vanaf donderdag 20 januari: Bloemschikcursus van uur: eens per 2 weken: 7,50 per les. Vrijdag 21 januari: bustocht naar de Veluwe. Vertrek om 9 uur vanaf De Palmpit, terug omstreeks uur. Kosten 27,50 p.p. Zondag 23 januari: Lezing door Goois Natuurreservaat over Begrazing en Ecologische verbindingen. Aanvang: uur. Entree: 3,-. Woensdag 26 januari: kleding(uit)verkoop van Harry Kerkhofs Modehuis met kleding voor senioren van uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op onze website. WIJZER Landstraat ES Bussum Tel / b.g.g (Versa) Nieuwe cursussen: Slapen kun je leren, start 21 februari om uur. U krijgt inzicht in wat u zelf kunt doen om beter te kunnen slapen en u leert vaardigheden om het slapen te verbeteren. Ook wordt er aandacht besteed aan het leren slapen zonder slaapmedicatie. De cursus is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar. Make-up workshop, 16 maart om uur. Tijdens deze workshop leer je wat over de verzorging van de huid en de verschillende gelaatsvormen die van belang zijn om een make-up goed op te kunnen brengen. De workshop is verder zo praktijkgericht mogelijk om de tijd te krijgen te experimenteren met diverse kleuren en het op de juiste manier te kunnen opbrengen. Haarknipcursus, start 19 april 12 lessen. Leer knippen in 12 lessen, handig om zelf uw gezinsleden te knippen en zo veel geld te besparen. Voor ons actuele cursusaanbod kunt u terecht op de website van Wijzer. WAT IS EIGENLIJK EEN CJG? CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders (ook aanstaande), opvoeders en jongeren kunnen bij het CJG terecht met al hun vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Dat kunnen heel uiteenlopende vragen zijn, variërend van kleine tot grotere problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van gehoorzaamheid, voeding, slapen, concentratie, pesten, alcohol en drugs, overdadig computergebruik of schoolverzuim. De consulenten van het CJG doen hun uiterste best om u handvatten te geven die eenvoudig in de praktijk toepasbaar zijn. Zij baseren zich op de principes van positief opvoeden. In het CJG werken het consultatiebureau, de schoolgezondheidszorg, Versa Welzijn en veel andere organisaties nauw samen om u en uw kind goed op weg te helpen. Meer informatie: CJG Naarden-Bussum, Landstraat 80 in Bussum, tel , en Baden in weelde. Voor elk budget. Als het om een badkamer gaat, zoekt u naar zoveel mogelijk comfort voor uw budget. Maar u wilt geen omkijken hebben naar de installatie. Bij Kloosterman bent u aan het juiste adres voor bad kamers van de hoogste kwaliteit. Van strak design tot knus landelijk, en alles daartussenin. En het mooie is: we leveren niet alleen uw complete badkamer, we plaatsen en installeren hem ook. Onze tegelzetters, loodgieters en elektriciens zorgen ervoor dat alles op zijn plek komt. En wérkt.

9 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 9 Juf Loes neemt groots afscheid van Vondelschool Ze was de allerliefste van allemaal OnderOns Bij juf Loes stonden de kinderen absoluut op nummer één. Foto s: Bob Aw i c k. door Stephan Edgar BUSSUM - Het was een drukte van belang, afgelopen vrijdag in de gymzaal van de Vondelschool. Ouders, huidige en oud-leerlingen, leerkrachten en vele andere geïnteresseerden waren aanwezig bij de afscheidsreceptie van Loes van der Heijden-van t Hof. Na meer dan veertig actieve jaren houdt ze het onderwijs voor gezien en gaat ze samen met haar man van haar pensioen genieten. De leerkracht van groep 4 werd overspoeld met cadeaus en dankwoorden Wat een fantastische avond. Als je ziet hoeveel kinderen er komen die al jaren niet meer bij mij in de klas zitten, is dat geweldig. Een van die oud-leerlingen is Sophie. Ze was de allerliefste juf van allemaal. Terwijl op de achtergrond de vrolijke muziek van Guus Meeuwis te beluisteren was, genoot juf Loes op de voorgrond zichtbaar van alle onverdeelde aandacht. De rij met mensen die iets tegen haar wilden zeggen was dan ook onmetelijk lang. Sommigen hadden zelfs een mooie koninginnenpop voor haar gemaakt. Juf Loes was namelijk erg geïnteresseerd in het koningshuis en probeerde dat in haar lessen dan ook met de kinderen te delen. De leukste lessen waren die van geschiedenis. Zelfs de kinderen van nu die in zo n haastige, onrustige wereld leven, zijn met verhalen over de heroïsche daden van Willem van Oranje tegen de Spanjaarden nog muisstil te krijgen, vertelt ze. Andere kinderen hadden een knuffelbeer in elkaar geknutseld voor de vertrekkende juf: Dat stamt nog uit de tijd dat ik kleuterjuf was en een grote berencollectie in de klas had staan. Die heb ik sindsdien altijd met me mee genomen. De waardering voor Van der Heijden was groot, zo blijkt dus uit de opkomst vrijdag. Ook collega s spreken vol bewondering over haar. Ze was altijd zeer betrokken bij het wel en wee van de kinderen en droeg de school een warm hart toe, vertelt schooldirecteur Nancy Does. Juf Yvette, die tot drie jaar geleden samen met Loes de verantwoordelijkheid had voor dezelfde In groep 4 maken de kinderen de grootste ontwikkeling door klas: De kinderen stonden bij haar absoluut op nummer één en je kon met elk probleem bij haar aankloppen. Loes is in haar lange periode op de Vondelschool in alle klassen werkzaam geweest. De laatste acht jaar was ze echter de leerkracht van groep 4. Dat is ongetwijfeld de leukste klas. In die groep maken de kinderen de grootste ontwikkeling door. Als ze bij me binnenkomen, kunnen ze net spellen en tellen. Aan het einde van het jaar kunnen ze al hele verhalen netjes opschrijven en rekenen tot honderd. Ze vindt dat er veel veranderd is in het onderwijs in de loop der jaren. Vooral op het vlak van communicatie en individuele benadering is er veel vooruitgang geboekt. Vroeger werd er eens in het jaar vergaderd over leerlingen, nu bespreken we wekelijks de stand van zaken. De lessen kunnen op die manier perfect op elkaar worden afgestemd en er kan volledig ingesprongen worden op de specifieke kwaliteiten en problemen van de kinderen. De vertrekkende juf zal de komende Persoonlijke woorden voor juf Loes die met pensioen gaat. tijd in alle rust kunnen gaan genieten van haar pasgekochte boot waar ze van plan is met haar man veel mee te gaan varen. Ook haar kleinkind zal veel aandacht krijgen. Het is fantastisch om oma te zijn. En zo zal ik ook altijd in contact met kinderen blijven, lacht ze. Natuurlijk vindt ze het moeilijk om afscheid te nemen van de school, maar ze weet ook dat het onvermijdelijk was. Er is eigenlijk geen goed moment om te stoppen met zo n mooi vak als ik bedrijf. Lesgeven is en blijft mijn passie en ik zal vooral de kinderen ongelofelijk missen. Ook de schooldirecteur kijkt met gemengde gevoelens naar het vertrek van Loes. De school betreurt het uiteraard dat ze besloten heeft weg te gaan, maar gelukkig zijn wij zo stabiel dat de opvolging al weer klaar staat. Jan Cees Griffioen leidt samen met zijn vrouw de Gastrovino Griffioen Wijnkoperij Witte of rode wijn? Champagne natuurlijk, want van het leven moeten we een groot feest maken. Welke wijn kiest de Bussumer? Kwaliteit of Chateau Migraine? De Bussumers gaan voor kwaliteit, dat kun je zien aan de vele top wijnzaken die we hier hebben. Voor zo n relatief klein dorp als Bussum is dat uniek. Hoe heeft de wijnverkoop in Bussum zich ontwikkeld door de jaren heen? De firma Warmolts van Ben Hosman heeft Bussum in de jaren zestig voor het eerst echt wijn leren drinken. Vooral zijn wijnhandel op de Nassaustraat draaide goed. Ook met zijn Bistro is het wijnniveau omhoog gegaan. Daarna heeft het een vogelvlucht genomen. Is er veel veranderd in Bussum in de loop der jaren? Er is de afgelopen tijd veel gesloopt en herbouwd. Toch is er wel degelijk vooruitgang geboekt. Zie Landstraat Noord. Het is alleen jammer dat daar geen goede horecagelegenheden zijn met een terras aan het water. Waar bent u het meest trots op? Op mijn vrouw Hetty, onze zoons en onze schoondochters. Waar heeft u spijt van? Niet echt spijt, maar ik ben een laatbloeier op veel vlakken. Daarom gaan we sowieso nu nog jaren door met onze wijnkoperij. En als ik erover nadenk had ik misschien ook wel de politiek in willen gaan. Wie is uw grote voorbeeld? Joop van der Kant, de eerste wijninkoper van Gastrovino. Een groot innovator en inspirator, die mij het vak van wijnkoper echt heeft geleerd. Wat was de meest memorabele gebeurtenis van 2010? De finale van het WK voetbal in Zuid-Afrika natuurlijk, die we helaas verloren. Tot slot, wat zou er moeten verbeteren in Bussum? Er moet in ieder geval een Lounge Café komen, waar ook echt lekkere wijn wordt geschonken en goede achtergrondmuziek wordt gespeeld. Ook denk ik dat sportverenigingen de taak van de gesloten jeugdhuizen kunnen overnemen door bijvoorbeeld een huiswerkklas op te zetten. Tekst: Stephan Edgar

10 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 10 M e n u 3 - g a n g e n 16, 50 Keuze 3-gangen menu voor 50 16, Pastei Pasteitje gevuld met een ragout van kip en champignons Gebonden Vissoep Rijk aan garnituur van vis en kruiden Varkenshaasje Met champignon roomsaus Wok Gewokte vissoorten met groenten en saus Brownie Huisgemaakte brownie met vanilleijs Cattenhagestraat 12, 1411 CT Naarden Reserveren: of op: W W W. H E T H E R T. C O M NU ÉÉN MAAND GRATIS FITNESS! inclusief groepslessen Coupe het Hert Vanilleijs met warme kersen Een goed begin is het halve werk... Bel nu om te profiteren: Meer info:

11 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 11 gebroeders Schogt vele jaren een Uit de Bussumse wijnhandel. Nadat de villa Historie onder Dr. Frederik van Eedenweg in 1933 In 1933 werd de Dr. Frederik van Eedenweg aangelegd. Frederik van Eeden ( ) was tientallen jaren werkzaam geweest in Bussum als arts, schrijver, dichter en als initiator van het project Walden. Al voor hij zich in Bussum vestigde was hij internationaal beroemd geworden door zijn boek De Kleine Johannes. Hij wordt als de bekendste Bussumer ooit beschouwd. Hij is begraven op de Oude Katholieke begraafplaats. De fotografen stonden voor deze foto s op de Huizerweg. Links staat het woonhuis nr. 1 en nr 1a. Bij 1a hoort ook de haaks erop staande aanbouw met het spitse dak dat een poort bevat waardoor men naar achteren kan. Dit blokje is ontworpen door J.P. Vos. Rechts daarvan is het blok begon Kwartel zijn drogisterij. Blijkens een opschrift op de gevel verkocht hij ook oliën en lakken. In de villa links op de foto, met de exotische naam Paja Combo hadden de verdachte omstandigheden in november 1984 was afgebrand, is aan met die de kant nrs. van 3, de 5 en Brinklaan 7 in aanbouw de Gemeentelijke rechts van Bibliotheek de wals is één Naarden- van de en dubbele Bussum villa s gebouwd. verderop te zien. De Overigens slinger in is van de weg de hier na getoonde ongeveer 100 situatie meter niets (zie meer kaartje) terug is te ontstaan vinden. omdat Alles heeft de weg plaats om het moeten openluchtzwembad voor nieuwbouw. heen moest dat daar van maken 1926 tot 1937 laag gelegen was in en rond de kom aan het einde van de Tekst: zanderijsloot Martin Heyne bij de Huizerweg. Oude foto: Historische Kring Bussum Tekst (fotonummer : Martin Heyne 583) en Klaas Oosterom Nieuwe foto 2006: Maaike Witzel Huizerweg AD Bussum Huizerweg Telefoon AD Bussum Telefoon Foto uit 1933: collectie Historische Kring. Falkkaart Bussum, 3e druk. Foto uit 2006: Maaike Witzel. Advertentie EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM, TEL.: (035) , REDACTIE: AFDELING COMMUNICATIE 12 JANUARI 2011 BEKENDMAKINGEN Gemeente Bussum Postbus HA Bussum Telefoon: (035) Verleende bouwvergunningen met toepassing van art Wro Zwarteweg 35B oprichten pergola in achtertuin bij woning en hekje in zijtuin bij woning Verleende vergunningen brandveilig gebruik (gebruiksvergunningen): Beerensteinerlaan 73 Kinderopvang Berenpels Brediusweg 35 Kinderdagverblijf Kindervilla Hooftlaan GGZ, Stichting Symfora Bezwaar: Indien u het niet eens bent met deze beschikking kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning of het besluit aan de aanvrager bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bekendmaking valt niet altijd samen met de publicatie. Het bezwaar heeft geen schorsende werking, met uitzondering van bezwaar tegen een vergunning ingevolge de Monumentenwet. Wanneer u de werking van het besluit wil laten schorsen dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement Amsterdam, sector bestuursrecht verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Beroep: Indien u het niet eens bent met deze beschikking kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bij de rechtbank van het arrondissement Amsterdam, sector bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Deze bekendmaking valt niet altijd samen met de publicatie. Opgemerkt dient te worden dat beroep geen schorsende werking heeft. Wanneer u de werking van het besluit wil laten schorsen dan kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement Amsterdam, sector bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. WEGSLEPEN PERSONENAUTO (HERHAALDE MEDEDELING) Van gemeentewege is uit de Kapelstraat een Opel Astra met het kenteken 81-DX-VK weggesleept. De personenauto is niet verzekerd en de APK is verlopen. Omdat de verblijfplaats van de eigenaar van deze auto niet bekend is, is tot wegslepen overgegaan. De eerste publicatie in de Bussumse Krant dateert van 13 oktober Eerst na betaling van de kosten voor het afslepen en de nog openstaande parkeerboetes kan de auto worden afgehaald te Hilversum. Dit is nog mogelijk tot 21 januari Daarna zal tot vernietiging van de auto worden overgegaan. Voor nadere informatie kan de eigenaar van de auto contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente ( ). OFFICIËLE BEKENDMAKING VERORDENING ONROERENDE- ZAAKBELASTINGEN 2011 Burgemeester en wethouders delen mee, dat de raad van de gemeente Bussum op 16 december 2010 de verordening onroerende-zaakbelastingen 2011 heeft vastgesteld. Op 28 december 2010 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland deze verordening goedgekeurd. In deze verordening zijn de nieuwe OZB tarieven voor 2011 opgenomen. Concreet betekent dit dat voor 2011 per groep belastingplichtigen de volgende percentages van de WOZ waarde zijn vastgesteld: Eigenaar van een woning: 0,0435%; Gebruiker van een niet-woning: 0,0603%; Eigenaar van een niet-woning: 0,0752%. Bij de vaststelling van deze nieuwe tarieven is ook rekening gehouden met de jaarlijkse herwaardering van de WOZ waarde van de onroerende zaken. Deze nieuwe OZB tarieven voor 2011 hebben tot gevolg dat de gemiddelde aanslag OZB in % hoger ligt dan die in Per aanslag kunnen uiteraard wel verschillen optreden. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking. De ingangsdatum van de hef ng van deze belasting is 1 januari De bekendmaking van deze verordening heeft plaatsgevonden door opneming in de algemeen verkrijgbare uitgave Gemeentelijke belastingverordeningen 2011 van de gemeente Bussum. Het besluit ligt kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis en een ieder kan van deze verordening een afschrift op verzoek ontvangen tegen betaling van 0,30 per bladzijde. De verordening is tevens te raadplegen op de gemeentelijke website:

12 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 12 Louis Klumper: horecaman en gezelligheidsmens Jazzclub Langs de BUSSUM - Je zou niet zeggen dat Louis Klumper geen eigenaar meer is van de Gooise jazzclub Langs de Lijn. De 75-jarige Bussumer, gewend om mooie verhalen te vertellen, geeft een interview in het naastgelegen café. Iedereen begroet hem nog steeds enthousiast en maakt een praatje. Nadat hij 28 jaar lang de muziek en horeca aan de Herenstraat heeft verzorgd, is dat ook niet zo vreemd. Met gemiddeld 35 optredens per jaar organiseerde Klumper tot nu toe een kleine 1000 jazzconcerten in Bussum. Tekst: Lisa va n Dorp. Foto s: Bob Aw i c k Louis Klumper (Amsterdam, 1935), bijnaam Lou, woont sinds 1970 in Bussum. Hij is een grote man met een diepe, warme stem, geknipt voor de radio. We hebben afgesproken in Langs de Lijn, maar daar blijkt de temperatuur onder nul te zijn. De club is vanwege de feestdagen en het winterweer al twee weken gesloten en de verwarming ook. We besluiten te verhuizen naar het naastgelegen café, waar Klumper ooit zijn carrière als horeca-uitbater begon. Een gesprek met een horecaman en gezelligheidsmens, die graag de tijd neemt om een verhaal met wat sjeu te vertellen. U heeft heel wat mooie optredens meegemaakt. Wat was een absoluut hoogtepunt uit de jaren van Langs de Lijn? Het afscheidsconcert van boogiewoogiepianist Rob Hoeke. Hij was de beste pianist van Nederland en gaf bij ons altijd een nieuwjaarsconcert. Hoeke verloor ooit een aantal vingers bij het repareren van een auto, maar speelde er niet minder om. Toen hij hoorde dat hij ernstig ziek was, wilde hij in Langs de Lijn een afscheidconcert met mijn vrienden, bij mijn vrienden geven. Herman Brood en Jan Akkerman deden mee. Die dag zaten er zeker 500 mensen in Langs de Lijn, waar normaal plaats is voor 350 man. Buiten stonden nog eens 500 mensen te genieten. Ze konden via extra luidsprekers het concert volgen. Onvergetelijk. Waarom heeft u vorig jaar de jazzclub verkocht? Op een bepaald moment moet je stoppen. In oktober vorig jaar kreeg ik de kans om Langs de Lijn te verkopen aan iemand die de muziek erin wilde houden. En dat was voor mij een absolute voorwaarde voor verkoop. De jazzclub is mijn kind en niemand laat zijn eigen kind alleen! Eh, Hazes? Nee, Alberti natuurlijk! Ik ben groot fan van Willy Alberti. Ik houd erg van jazz, maar ik houd net zoveel van Alberti en André Hazes. Mensen denken wel eens dat ik 100% jazz ben, maar dat is niet zo. Hoe was dat om na al die jaren afscheid te nemen? Het voelt heel vreemd. Als ik binnenkom in die vertrouwde zaal, denk ik oh ja, het is niet meer van mij. Maar ik ben heel bewust de programmering voor de zondagse jazzconcerten blijven doen, zodat ik hier nog steeds wekelijks over de vloer kom. Hoe bent u in de jazz terechtgekomen? Daar groei je langzaam in. Het begon met bezoekjes aan het Concertgebouw in Amsterdam waar Paul Ackett in de jaren vijftig Jazz at the Philharmonic avonden organiseerde. Grote namen als Billy Holiday en Lionel Hampton traden daar op. Lionel Hampton gaf twee legendarische concerten in de hoofdstad waar ik bij was. Bij de eerste moest de politie hem van het podium halen omdat hij na sluitingstijd nog speelde. Het publiek was uitzinnig. En bij het tweede concert in de Apollohallen zakte het publiek massaal door de vloer. Vanaf toen was ik verkocht. Als iedereen zijn geld ging uitgeven in de snackbar, zat ik in nachtclub Sheherazade in Hilversum naar livemuziek te luisteren. En toen een eigen kroeg? Nee. Ik ben met mijn diploma van de Opleiding tot civiel personeel der koopvaardij eerst gaan varen bij de KNSM, op het passagiersschip de Willemstad. Als hofmeester zorgde ik voor de passagiers aan boord. Maar het varen beviel me niet zo. Je zit een paar weken midden op de oceaan, met maar een beperkt kringetje mensen om je heen. Daarom ben ik na een paar jaar varen overgestapt naar de treinen van Wagon- Lits. Ik werd ober-kelner en reisde 9 jaar lang met de trein heel Europa door. Op een gegeven moment mocht ik met de Koninklijke trein Koningin Juliana ophalen uit haar vakantieverblijf in Italië. Stress bij de baas, we moesten oefenen met het maken van buigingen en haar consequent aanspreken met Majesteit. Na de eerste Majesteit, ging ik over op mevrouw. Ik vond het een heerlijk mens. Je kon normaal Koningin Juliana vond ik een heerlijk mens. Je kon normaal met haar praten met haar praten. Als ontbijt wilde ze roerei met koffie. Maar Bernhard was er niet bij, ze reisden in die tijd gescheiden naar Italië. En toen een eigen kroeg? Ik begon in de jaren 80 een kroeg in Bussum in de Herenstraat, aan het spoor. Er kwamen bandjes spelen en na een jaar was de kroeg te klein geworden. In 1982 kocht ik de Als het niet gezellig is, vind ik het niks. Ik ben, denk ik, dus een echte horecaman.

13 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 13 Lijn is mijn kind oude garage naast mijn café en begon daar Langs de Lijn. Ik startte als kroegbaas, maar ben me van lieverlee meer met de programmering bezig gaan houden. Toen we naar elke zondag livemuziek gingen, werd de jazzclub geboren. Is de sfeer in de jazzclub veranderd in de afgelopen 30 jaar? In Langs de Lijn niet. Daar komt al 30 jaar een gezellig en beschaafd publiek. Mensen zijn lid van een club, dus dat geeft al een bepaalde sfeer. Maar ik zou anno 2011 niet graag weer een kroeg beginnen. Vroeger was ik mijn eigen uitsmijter en bodyguard en dat was voldoende. Als mensen teveel dronken, losten we dat op door ze eruit te zetten. Maar met de komst van drugs veranderde de toon in de horeca. Al die beveiliging is nodig maar verpest voor mij de sfeer in het uitgaansleven. Wat voor type mens bent u? Louis Klumper valt voor het eerst in het gesprek even stil, rommelt wat met zijn mobiel, schuift zijn koffiekopje heen en weer. Tja, ik sta niet snel met mijn mond vol tanden, maar over deze vraag moet ik echt even denken, zegt hij. Een moment later gaat hij verder. Ik leg makkelijk contact met mensen, ik houd ervan om mensen om me heen te hebben. Als het niet gezellig is, vind ik het niks. Ik ben, denk ik, dus een echte horecaman. Geen ondernemer? Als ik het in mijn leven zakelijker had aangepakt, was ik rijker geweest dan ik nu ben. Nu ben ik mis- KRO vroeg me om lamsbout uit de oven te maken voor een Koffietijdachtig middagprogramma. Ik kreeg een column in deze krant: Bon appetit chez Maître Louis, waarin ik wekelijks een recept besprak. En ik maakte een boek Gezellig eten in het Gooi, waarvoor ik 30 restaurants recenseerde. Niet zozeer op het culinaire gehalte als wel op de gezelligheid. Als de sfeer ergens goed was, kregen ze extra punten. Waar gaat u het liefste eten? Ik houd erg van Indisch eten, dus kom graag bij Lan Tin in Naarden. Maar ook bij Berestein in s-graveland kun je heerlijk eten. Vertel eens een mooi kook-verhaal Ik deed een keer mee aan een nonstop live radio-uitzending voor de NOS, waarbij we met de trein van Vlissingen naar Groningen reden. Om de boel wat op te vrolijken, organiseerden we een wedstrijd voor de lekkerste stationskroket van Nederland. De cateraar die op de NS stations de automaten verzorgde, was een bekende en nam meteen de uitdaging aan. Op vertrekstation Vlissingen kwam een kok het perron oplopen met een uit ijs gehouwen schaal met daarop een losse kroket. In Rotterdam stond het hele jeugdelftal van Feijenoord klaar met borden vol kroketten. In Amsterdam hadden ze draaiorgels op het perron gezet en kwam een hele stoet van koks, in hagelwitte koksbuizen en koksmutsen, langs geparadeerd met zilveren schalen vol kroketten. In Staphorst werd onze trein op- Heeft u als afsluiter nog een mooi verhaal? Oud-minister en jazzliefhebber Hans Dijkstal was erelid van de jazzclub. Hij had een band met allemaal oude mannetjes erin, de Liberal String Formation. Het was in de tijd van de opkomst van Pim Fortuijn toen ik met Dijkstal op de stoep voor de club stond te wachten op de bus met de instrumenten van de band. Terwijl we zo wat stonden te praten, moest Dijkstal voortdurend zwaaien naar alle voorbijgangers die naar ons keken en wat riepen. Zegt Hans Dijkstal tegen mij: Zo Louis, jij bent ook beroemd in Bussum hè? Een maand later zat ik wekelijks als kok Louis in het tv-programma Ren je Rot met Martin Brozius. schien niet rijk, maar wel gelukkig. Ik heb veel vrienden overgehouden aan Langs de Lijn. Wat doet u naast Langs de Lijn? Koken! Als kind had ik al als hobby om lekker te koken. Nu kook ik altijd zonder kookboek. Veel Indisch, ik ben dol op knoflook en gember. Ik sprak in het café met Martin Brozius van Ren je Rot, een jeugdprogramma van de Tros. Hij zocht nieuwe ideëen voor zijn show, dus ik stelde voor om iets met eten en drinken te doen. Een maand later zat ik wekelijks als kok Louis in Ren je Rot. Met kurken op mijn koksmessen want koken met kinderen is soms link. Mijn eerste recept was Haagse bluf, eierschuim met suiker. Voor het effect had ik er wat sap van rode kool door gedaan, het leek wel scheikunde. Van het een kwam het ander. De gewacht door een koor in klederdracht, allemaal met kroketten. De jury waar ik als Maître Louis voorzitter van was, bestond onder andere uit NOS-chef actualiteiten Kees Buurman, dichter Drs. P. en acteur Hans Römer. We hebben de hele dag de heerlijkste kroketten gegeten maar wie er gewonnen heeft, weet ik niet meer. Hoe bevalt het leven als Bussumer? Ik woon al sinds 1970 in Bussum en heb een heerlijk huis in een leuke straat. Maar Bussum is geen Amsterdam. Tijdens een interview met je collega heb ik ooit eens verteld: Het mooiste aan Bussum is het NS-station. Dan weet je tenminste zeker dat je binnen dertig minuten in de stad kunt zijn. Een keer in de week ga ik naar Amsterdam, naar Elsa s Cafe op de Middenweg. Daar hebben ze goede jazz. Ik ben misschien niet rijk maar wel gelukkig. Ik heb veel vrienden over gehouden aan Langs de Lijn.

14 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 14

15 Gooische maakt valse start in zaalcompetitie BUSSUM Vier nederlagen voor de zaalhockeyers van Gooische in het openingsweekend van de nieuwe competitie. De Bussumers, vorig seizoen nog verrassend vierde van Nederland, kenden geen succesvolle vuurdoop. Met de nog steeds geblesseerde Folkert Peek aan de kant begon Rookie Team HCAW heeft nieuwe hoofdcoach door Sjoerd Stoop Rudy Dirksen versterkt opleidingsteam BUSSUM Rudy Dirksen is de nieuwe hoofdcoach van het Rookie Team van HCAW. De vijftigjarige Arubaan versterkt het opleidingsteam van de Bussumse honkbalvereniging en staat vanaf komend seizoen voor de selectie van het beloftenteam. Dirksen volgt daarmee Ralph Milliard op, die aan de slag gaat als assistent-coach bij Corendon Kinheim. De nieuwe hoofdcoach kan rekenen op de ervaring van assistent-coach Richard Rinkema en Jurriaan Lobbezoo, de pitcherstrainer van het team. Met Dirksen haalt HCAW geen onbekende binnen. De Arubaan kwam in de jaren tachtig als honkballer uit voor het Amsterdamse OVVO, dat toen enkele jaren in de hoofdklasse speelde. Ook als softballer speelde de hoofdcoach enkele jaren op het hoogste niveau, waarin hij vier keer Nederlands kampioen werd. Als trainer heeft Dirksen jarenlang ervaring als jeugdtrainer bij de Hilversum Hurricanes en later EBS/UVV. Als hoofdtrainer kent de oefenmeester de klappen van de zweep doordat hij twee jaar voor de hoofdmacht van UVV stond. Pitcherstrainer Ook Jurriaan Lobbezoo is geen onbekende. De nu drieëndertigjarige Lobbezoo doorliep de volledige jeugdafdeling van Mr.Cocker HCAW. De nieuwe pitcherstrainer maakte, als linkshandige werper, jarenlang deel uit van het eerste team van Mr.Cocker HCAW en kwam veelvuldig uit voor het Nederlands team. Zo was hij met Oranje onder andere actief op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Gooische zaterdag tegen Rood/ Wit aan de eerste wedstrijd. De opponent speelde met Gooischeveldhockeyspits Jos Douwma in de basis, de grote vijand van de Bussumers op het veld. De Aerdenhoutse hockeysters startten furieus en bij Gooische zat de schrik even in de benen. Rood/Wit pakte snel een voorsprong en ook in de tweede helft werd het niet veel beter voor Gooische. De Bussumers scoorden weliswaar, maar konden niet verijdelen dat de opponent de voorsprong hield en met 2-7 de wedstrijd won. De uitslag had nog veel hoger uit kunnen vallen, maar Gooische-doelman Pepijn Rehe verijdelde menig doelpoging. Ook tegen Oranje Zwart kon Gooische niet winnen. Het duel leek lang uit te lopen op een gelijkspel, maar de opponent uit Eindhoven kon de wedstrijd in de slotfase met 6-5 naar zich toe trekken. Amsterdam en Nijmegen waren een dag later ook te sterk voor Gooische, dat na het eerste hockeyweekend hekkensluiter is. Amsterdam, met veel internationals in de selectie, velde met 7-1 het lot over Gooische. Ook tegen Nijmegen kon Gooische niet imponeren; de tegenstander ging met 9-3 over de Bussumers heen. Woensdag 12 januari 2011 Winterslaap is over voor de SDO dames BUSSUM De dames-hoofdmacht van SDO komt komend weekeinde weer in actie. Dan wacht in een thuiswedstrijd Maarssen; naaste concurrent in de competitie met twee punten minder dan SDO, nu de nummer vier van de lijst. Wil er nog aanspraak worden gemaakt op de titel dan is de opdracht voor SDO simpel: winnen, winnen, winnen. Het tweede mocht afgelopen week al aan de bak en kwam uitstekend uit de winterslaap. Tegenstander s-graveland kreeg in een oefenpot op De Kuil klop met 4-1. Bij rust stond het al 3-0. Het eerste doelpunt viel na twintig minuten spelen. Volleybalavond in De Lunet BUSSUM Keizer Otto-Tri Volley speelt met de heren-1 morgen een thuiswedstrijd in De Lunet. Tegenstander is het op papier te kloppen Forza Hoogland, dat twee plaatsen hoger staat in de tweede klasse G. De Bussums/Naardense De actuele krant altijd bij de hand. Blader terug in oude edities. Neem een digitaal abonnement. Sporten voor 50-plussers BUSSUM Heren van 50 jaar en ouder die graag sportief willen bewegen, kunnen zich aanmelden bij Jan Hein Bannier. De ervaren fysiotherapeut werkt heren zijn hekkensluiter, maar alle hoop is gevestigd op een betere tweede helft van het seizoen nu het team steeds beter ingespeeld is. De dames zijn middenmoter in de eerste klasse D. Zij zijn in De Lunet gastvrouw voor AVV Keistad, dat SDO en BFC aan start tweede helft seizoen met de senioren aan hun conditie. De lessen worden afgesloten met een potje volleybal. Iedereen kan op zijn eigen niveau spelen. Bel voor een proefles naar zich in dezelfde regionen van de competitie bevindt. Het vrouwenteam heeft tot op heden een wisselvallig seizoen achter de rug, maar heeft de potentie om zich met overtuiging in de subtop te vestigen. Beide wedstrijden beginnen om uur. Een nieuw jaar, een nieuw clubhuis Allerjongsten maken kennis met honkbal De nieuwjaarsreceptie van HCAW had dit jaar een extra feestelijk tintje. Want het was ook de heropening van het geheel verbouwde clubhuis van de vereniging, de Dug Inn. HCAW-voorzitter Wil Kitslaar stond hier in zijn toespraak, afgelopen zondag, daarom uitgebreid bij stil, vooral om de vele vrijwilligers te bedanken die de metamorfose van kantine naar clubhuis mogelijk maakten. De Dug Inn werd officieel geopend door oppervrijwilliger Fred Burgsteedde, met de onthulling van een koperen plaquette met de namen van alle vrijwilligers die aan het verbouwingsproject hebben meegewerkt. Zondag was bij HCAW ook de dag van de kinderen. Vier- tot tienjarigen meldden zich bij de club om met honk- en softbal kennis te maken. Dat gebeurde met het zogeheten Beeball. Van die gelegenheid werd dankbaar gebruik gemaakt. In opperste concentratie werden de ballen gegooid, geslagen en natuurlijk ook wel eens gemist. Want zo makkelijk is het nog niet. Foto: Bob Aw i c k BUSSUM Een pittige klus voor zowel SDO als BFC bij de aftrap van het nieuwe voetbaljaar. De Bussumse voetbalclubs treffen bij de hervatting van het seizoen direct concurrenten. Koploper SDO gaat zondag met heren-1 op bezoek bij medetitelkandidaat s-graveland, BFC strijdt met de mannen-hoofdmacht op eigen veld tegen Ouderkerk dat slechts op vijf punten achterstand van de Bussumers staat. Koppositie voor BSG BUSSUM Daar waar de buitensport weer ontwaakt, doen de schakers het de komende weken juist even rustig aan. Deze week begon daar de jaarlijkse onderbreking van de bondscompetitie. Half februari gaan de stukken weer op het bord. SDO kan terugkijken op een sterke eerste helft van het seizoen. De voornaamste titelkandidaat verloor slechts één wedstrijd en weet met sterk voetbal vaak te overtuigen. Kroon op het werk was de 5-4 overwinning tegen dorpsgenoot BFC. BFC deed tot drie weken voor de winterstop ook sterk mee bovenin en mocht zich zelfs langs de voornaamste concurrent van SDO noemen. Tegen De Vecht kwam echter de ommekeer. BFC leed een slordige nederlaag tegen de middenmoter en ging een week later flink onderuit tegen SV Diemen. Voor zowel SDO als BFC valt de komende maanden nog veel eer te behalen. SDO zal zich vooral richten op het vasthouden van de koppositie, BFC heeft met zeven De lokale grootmeesters van BSG kunnen daar met een goed gevoel aan beginnen. Afgelopen zondag werd de topper tegen Purmerend winnend afgeloten. BSG is nu medekoploper in de zware eerste klasse met een licht bordpuntenvoordeel. Het belooft kortom een spannende tweede seizoenshelft te worden. punten veel kans om zich opnieuw te scharen bij de bovenste plaatsen van de competitie. Korfballers DOC hervatten thuis BUSSUM Ook voor korfbalvereniging DOC is de vakantie voorbij. Aanstaande zaterdag om uur om precies te zijn. Want dan begint de wedstrijd tegen De Eemvogels. Thuis, in De Zandzee. Die wedstrijd zou gewonnen moeten worden; beide ploegen hebben nu evenveel punten en DOC heeft nog een wedstrijd in te halen. Bovenal hebben de Bussumers een beduidend beter doelsaldo, hoofdzakelijk omdat de verdediging goed op orde is. Aan scorend vermogen ontbrak het namelijk nog al eens in de eerste helft van het seizoen.

16 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 16 Op zoek naar personeel? Wij bereiken wekelijks meer dan potentiële kandidaten. Van monteur tot directeur! Wilt u informatie over het plaatsen van een vacature in de meest gelezen kranten van de regio. Bel dan (035) , (06) of mail Amsterdam Diemen Muiden Weesp Driemond Nigtevecht Nederhorst den Berg Muiderberg Naarden Bussum Almere Hilversum Dé kranten met lokale betrokkenheid

17 Woensdag 12 januari 2011 Naarden gaat verandering en onzekerheid tegemoet Nieuwjaarsreceptie druk bezocht Kerstballengeld Rotary naar Egelbescherming Voorzitter Monica Popescu van de Rotaryclub Naarden-Bussum (links op de foto) overhandigde vorige week de opbrengst van de jaarlijkse kerstballenactie aan Ineke Westdorp van de Stichting Egelbescherming Nederland. De donatie bedroeg 1000 euro. Tijdens de jaarlijkse kerstballenactie van de Rotary kunnen voorbijgangers een kerstbal in een kerstboom hangen, in dit geval op het Veerplein in Bussum. Twee dagen lang stonden vrijwilligers van de Rotaryclub en van de Egelbescherming bij de boom. Iedereen die dat wilde kon met behulp van een hoogwerker één of meer ballen hoog in de boom hangen. De eerste die dat deed was Bussums burgemeester Milo Schoenmaker. Het was de vierde keer dat de Rotaryclub Naarden-Bussum de kerstballenactie organiseerde om een vrijwilligersorganisatie uit de regio in de schijnwerpers te zetten. NAARDEN Het was druk op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Naarden afgelopen maandagavond. Burgemeester Sylvester stelde het nieuwe college en de gemeentesecretaris voor en sprak de vele aanwezigen toe. Op de eerste werkdag van 2011 hebben we een nieuwe gemeenteraad en wethouders geïnstalleerd. Een hartverwarmend begin van het nieuwe jaar; opmerkelijk, want vorig jaar dachten we nog dat Naarden als gemeente 1 januari 2011 niet zou halen, begon Joyce Sylvester haar speech. Mede dankzij de val van het Kabinet Balkenende zijn we er nog. Maar de wens om te fuseren is niet weg bij onze gemeente. De oorspronkelijke GV4-fusie van Bussum, Naarden, Muiden en Weesp is met de nieuwe raad echter van de baan. De coalitie VVD-GroenLinks- D66 mikt nu op een G3-fusie, zonder Weesp. Omdat de raad nog niet heeft ingestemd met het coalitieakkoord, kon burgemeester Sylvester verder niet veel inhoudelijks zeggen over de nieuwe politieke koers van de gemeente. Onder het motto samen de veranderingen tegemoet wil het nieuwe college in elk geval fuseren en de inkomsten en uitgaven van de gemeente onder de loep nemen. Sylvester: Naarden gaat verandering en onzekerheid tegemoet. Over de manier hoe we hiermee om moeten gaan zijn de mensen het niet eens. Maar in een democratie is dat in orde. De onzekerheid vraagt wel dat we er gezamenlijk de schouders onder zetten. Lezing over Middeleeuws kloosterleven in Naarden NAARDEN - Henk Michielse, hoofdredacteur van Tussen Vecht en Eem, geeft op donderdag 20 januari om uur in het Comenius Museum een lezing over het middeleeuwse kloosterleven in Naarden. Michielse vertelt over opkomst en ondergang van het Naarder Mariaconvent en andere middeleeuwse kloosters in de regio, tussen1400 en Kosten voor de lezing zijn 5,- inclusief museumbezoek. Kaarten zijn telefonisch te bestellen op tussen en uur, of via Nieuwe meditatiecursus van start NAARDEN Meditatiedocent Hilde Boot begint 2 februari voor het achtste seizoen met de cursus leren mediteren. In de cursus worden meditatietechnieken aangereikt waardoor deelnemers beter leren omgaan met hun energie. Iedereen heeft dagelijks een druk programma af te werken: carrière, gezin, studie, hobby s; de meeste zaken moeten snel, het liefst meteen, gebeuren. Dat kan het gevoel opleveren dat je wordt geleefd en allerlei vage klachten. In deze cursus leren deelnemers afstand te nemen van de drukke bezigheden van alledag. Door te mediteren maken deelnemers hun hoofd leeg waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe inspiratie. De lessen vinden plaats op woensdagavond van tot uur. Opgeven kan bij docente Hilde Boot, telefoon , of via hilde. Discozwemmen in De Lunet NAARDEN - Zwemmen in het donker, met discolichten en een DJ: sportcentrum De Lunet organiseert vrijdag 21 januari van tot uur discozwemmen. De avond kost 5,75 en is bedoeld voor de jeugd van 6 tot en met 13 jaar, mits in het bezit van een A-diploma. Inschrijven kan bij de receptie van het zwembad. De lezing is onderdeel van de tentoonstelling Van Mariaconvent tot Comenius Museum die tot april te zien is in het Comenius Museum aan de Kloosterstraat 33. De tentoonstelling gaat over de geschiedenis van het gebouw. In 1440 werd er een vrouwenklooster gesticht. In latere eeuwen moesten de nonnen plaatsmaken voor weeskinderen, militairen, een Waalse Kerk en het huidige mausoleum en museum. In het kader van deze tentoonstelling volgen nog twee lezingen in februari en maart. Inbraak bij drie auto s NAARDEN In drie auto s die geparkeerd stonden aan de Jan Houtmanstraat is dinsdagnacht ingebroken. Een alerte buurtbewoners melde rond één uur s nachts dat er werd ingebroken. Deze persoon heeft zelfs de inbreker nog een tijdje achtervolgd, maar verloor hem uit het oorg. De politie heeft nog naar de dader gezocht, maar had daarbij geen succes. Het ging om een lange man met een zwart petje en een oranje jas. Hij heeft bij alle drie de wagens een ruit vernield. Uit een van de auto s is een navigatiesysteem gestolen. Wat er verder weg is, is nog niet bekend. Burgemeester Sylvester wenst de aanwezigen een goed 2001 toe. Achter haar Prins Rafael de 45e van de Vestingnarren. Prins Rafael maakte zich zorgen om de bestuursobesitas in Naarden. Als oplossing stelde hij voor om de gemeenteraad van 17 naar 11 leden terug te brengen. Het was druk op de nieuwjaarsreceptie afgelopen maandag in de Burgerzaal van het Stadhuis. Foto s: Bob Aw i c k Nieuwe expositie Galerie Pouloeuff NAARDEN Galerie Pouloeuff aan de Turfpoortstraat opent zondag 23 januari van uur tot uur een nieuwe expositie. Er zijn werken te zien van Boudewijn van Lexmond (beelden), Fieke van Dieren (gemengde techniek), Paul Starink (fotografie), Hans Almekinders (etsen/zeefdrukken) en Ellen Kuijl (glaskunst). Galerie Pouloeuff (voorheen Groll) richt zich primair op het werk van jonge kunstenaars in opleiding, om hen een podium te bieden om te exposeren. De kunstenaars betalen geen vergoeding aan de galerie en eventuele verkoop van werk gebeurt rechtstreeks. Daarnaast biedt de galerie ruimte aan meer gevestigde kunstenaars. Pouloeuff hoopt daarmee een uitwisseling tussen oud en nieuw te bewerkstelligen. De vaste openingstijden van de galerie zijn op vrijdag en zaterdag van tot uur en op zondag van tot uur.

18 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 18 Donderdag 13 januari Yog a vo o r de zieke en herstellende mens Annetje Capitein start in Naarden met een cursus Yoga voor de zieke en herstellende mens bij Samyama, integrale school voor yoga en meditatie. Dit is yoga aangepast aan de mogelijkheden/beperkingen van mensen die een ernstige of chronische ziekte hebben. De cursus wordt gegeven aan de Valkeveenselaan 15A in Naarden. Bij mooi weer is het mogelijk de cursus buiten te doen. De cursus kost 75,00 per 6 lessen. De cursus is van tot uur. Opgeven kan via de website Zaterdag 15 januari Bing o Er wordt een bingo gehouden bij buurtvereniging Het Laarderwegkwartier. Er wordt gespeeld om leuke prijzen en diverse geldprijzen. Het spel wordt gespeeld in het gebouw van drum&showband ViJos aan de Ceintuurbaan 45 te Bussum. De bingo start om uur en de zaal is vanaf geopend. Concert Tindalvilla Het vocaal ensemble Frommermann geeft om uur een optreden in de Tindalvilla aan de Nieuwe s-gravelandseweg 21 te Bussum. In het programma De stilte aan stukken brengt Frommermann een hommage aan het befaamde Comedian Harmonists en zijn oprichter Harry Frommermann. Plaatsen reserveren door overboeking van 20.- per kaart op bankrekening t.n.v. Tindalstichting. Kaarten worden niet opgestuurd maar liggen op naam gereed bij de entree. Verkoop contant bij Bart van de Griend, Nassaulaan 2 C te Bussum en notariskantoor Doude van Troostwijk, Meerweg 17 te Bussum. Info en contact: www. tindal.nl of nl. Telefonisch: Klassiek kamerconcert Imre Rolleman en Jeroen Liedorp geven een klassiek kamerconcert in De Essen, H.A. Lorentzweg 81 in Bussum. Ze brengen een gevarieerd klassiek programma met werken van o.a. Bach, Händel, Mendelssohn en Bizet. Het programma duurt één uur, zonder pauze. Aanvang: uur. Klassiek kamerconcert Het Frühling Trio, bestaande uit Nancy Braithwaite, Angela Stevenson en Vaughan Schlepp, geeft een klassiek kamerconcert in Godelinde, Jozef Israëlslaan 1 te Bussum. Het programma duurt één uur, zonder pauze. Aanvang: uur. Cursus beeldende kunst In WOC Bellefleur start een cursus over diverse vormen van beeldende kunst die na de Tweede Wereldoorlog ontstonden. Kunststromingen die worden behandeld zijn onder meer het Abstract Expressionisme, Cobra, Pop Art, Nouveau Réalisme, Minimal Art, Neo-expressionisme en de Young British Artists. De lessen worden op zaterdagochtend van uur tot uur gehouden. De prijs is 90,- voor 8 lessen, inclusief het boekje dat u erbij krijgt. Er zijn dus geen bijkomende materiaalkosten. Agenda Bussum en Naarden Zondag 16 januari Can tat e d i e n s t De serie cantatediensten in het jaar 2011 wordt op 16 januari geopend met een serie motetten van echte Hollandse meesters: Hendrik Andriessen en Ludo Vugts. De cantatedienst begint om uur in de Wilhelminakerk. Zon dag m at i n e e Bij Fort Werk IV word live jazzmuziek uitgevoerd door Lydia van Dam en het Sigrun Jording Ensemble. Iedereen is welkom bij Vernissage vanaf uur. De optredens van Lydia van Dam samen met het Sigrun Jording Ensemble worden aangevuld met diverse theateracts. Er wordt culinair uitgepakt door Vernissage met een echt winterbuffet. De kleinsten (vanaf 4 jaar) krijgen een eigen creatief programma aangeboden. Toegang 10,00 voor volwassenen (in de voorverkoop bij Vernissage 8,50) en 5,- voor kinderen van 4 tot 12 jaar excl. consumpties. Doorlopend programma: tot uur. Kaartjes reserveren via www. vernissage.nl of Oecumenische Viering In het kader van de Week van gebed voor de eenheid is in de Spieghelkerk om uur een oecumenische dienst. Voorgangers zijn ds. Stephan de Jong en ds. Willy Metzger. Het koor van de St. Jozef Parochie verleent medewerking aan deze viering. Het thema luidt: Geest van eenvoud. Er zijn een kindernevendienst (4-13 jr.) en een crèche. Zondag 16 januari tot zondag 23 januari kalligr afie t e n t o o n s t e l l i ng Vanwege het 18-jarige bestaan van de kalligrafiegroep in Wijkcentrum de Schakel is er een speciale Winterexpositie. De groep exposeert de kalligrafie kunstwerken. Het wijkcentrum is gelegen aan de Kol. Verveerstraat 74 in Naarden. De expositie is tot 23 januari te zien. Maandag 17 januari Cur s u s Tai Ch i Qi Co ng Vivium Services start op 17 januari met een cursus Tai Chi Qi Cong. Dat is een oude Chinese bewegingsleer met als doel de vitaliteit en gezondheid te behouden en te verbeteren. Dit wordt bereikt door langzame en gracieuze bewegingen en een ontspannen ademhaling. De cursus wordt gegeven op de Bremstraat 3 elke maandag van tot uur. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van een uur. Kosten: leden 84, nietleden 99. Voor informatie en aanmelding: of bel Vivium Services (035) Familieopstellingen Ineke Vonk start het nieuwe jaar met een workshop familieopstellingen in Bussum. De bijeenkomst is een informatieve kennismakingsworkshop in centrum Wijzer, Landstraat 80 te Bussum. Familieen traumaopstellingen kunnen een diep inzicht geven in het ontstaan van hardnekkige levensproblemen en een bevrijding bieden van allerlei verstrikkingen. Voor verdere info en aanmelding: of CJG-film Knetter Er is een filmavond met de film Knetter van het Centrum voor Jeugd en Gezin Naarden-Bussum en Filmhuis Bussum. Knetter is een vrolijke, kleurrijke jeugdfilm die op lichtvoetige en blijmoedige Monique Velzeboer exposeert onder andere deze foto van Gianni Romme in Spant! wijze met het zware onderwerp manische depressiviteit omgaat. Bonnie woont samen met haar manisch depressieve moeder Lis. Bonnie heeft geen problemen met haar moeders vreemde buien, maar mist soms een broertje of zusje. Omdat gezinsuitbreiding er niet in zit, komt Lis met een huisdier thuis: een olifant. Na afloop kan worden nagepraat met Linda Klein, kinder- en jeugdpsychoterapeut. Aanvang: uur. Toegang gratis. Reserveren via de reserveringslijn van Filmhu Zaterdag 22 januari Lunch en muzikale middag In de maand januari wordt er door Wijkpost de Schakel geen bustocht gehouden, daarom houden zij een lunch en muzikale middag. Om gaat de zaal open en uur begint de lunch. Om komt het Trekzak Trio Eigen-wijs met koor om gezellig samen liedjes van vroeger en nu te zingen. De kosten zijn Opgeven kan bij Tiny vd Horst en er ligt een lijst in de Schakel. Poppenvoorstelling bij Los In het kader van de voorleesdagen is er een poppenvoorstelling voor peuters en kleuters in Boekhandel Los. De voorstelling is gebaseerd op het populaire prentenboek Fiet wil rennen, geschreven door Bibi Dumon Tak en getekend door Noëlle Smit. De voorstelling zal gespeeld worden door Frouke van Zomeren van poppentheater De Kleine Zon. Leeftijd: 3 tot 6 jaar. Kaartjes zijn gratis af te halen in de winkel. En verder Cursus meditatie Vanaf 2 februari a.s. start Hilde Boot weer met een cursus meditatie. In de cursus worden verschillende technieken aangereikt waarmee beter met energie kan worden omgegaan. Door middel van geleide meditaties (visualisatieoefeningen) en stiltemeditaties leert men het hoofd leeg te maken zodat men tot rust komt en er weer ruimte ontstaat voor nieuwe inspiratie. De cursus is voor iedereen toegankelijk, ervaring is niet vereist. De lessen zijn op woensdagavond van tot uur. Voor verdere informatie: docente Hilde Boot, of mailen naar Vrijwilligers gezocht Versa Vrijwilligerscentrale heeft weer verschillende openstaande vacatures. Stichting Kinderen in Nood is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het sorteren en nakijken van ingestuurde goederen. Zwem- en Poloclub De Otters zoekt vrijwilligers om instructie te geven op zondagochtend aan kinderen van 6 tot 12 jaar in het plankspringen en in het synchroon- of kunstzwemmen. Het Naarderheem is op zoek naar vrijwilligers die bewoners naar het ziekenhuis willen brengen of het rolstoelbusje willen besturen tijdens een uitstapje. Interesse: dinsdag en donderdag van tot uur, Huizerweg 54, Bussum of Koorleden gezocht Het vrouwenkoor Venerdì Mattina heeft een dirigentenwissel ondergaan en is nog op zoek naar nieuwe leden. Ook zijn er nieuwe liederen in het repertoire opgenomen zoals van Bartok en Bridge. Uit het bestaande programma krijgen componisten als Mozart, Poulenc en Fauré weer extra aandacht. De repetities zijn op woensdagavond. Inlichtingen bij Lilian Tekstra of via Expositie Spant! Tot eind februari 2011 zijn in Spant! exposities van Monique Velzeboer en Bert Jacobs te bezichtigen. Monique Velzeboer is voormalig topschaatster en tegenwoordig is ze gerespecteerd fotografe. Bert is jaren werkzaam geweest in reclame en decoratie en is nu actief in de modern figuratieve schilderkunst. De exposities zijn te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag tussen en uur. Neem voor het bezoek telefonisch contact op: in verband met activiteiten in Spant! kunnen bepaalde ruimtes soms niet beschikbaar zijn. Telefoon: Fo t o t e n t o o n s t e l l i ng in Patri In verzorgingshuis Patria wordt een bijzondere fototentoonstelling gehouden. Zes bewoners van het tehuis hebben tien weken lang onder begeleiding van 5 kunstenaars portretten gemaakt van huisgenoten. Het resultaat is van 3 januari tot en met 1 april te bewonderen in de gangen van het zorgcentrum in Bussum. Opgeven: Meer agenda op

19 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 19 Reserveren: Brediusweg 1, Bussum. Filmentree: 7,50 en kinderfilms 5,- tenzij anders vermeld. ANOTHER YEAR Do / vr / za zo / ma en / Voor de verandering: een echtpaar is nu eens gelukkig getrouwd. Hoe gaan zij om met de ongelukkige anderen in hun omgeving? BROTHERHOOD vr / za / zo n Man slaat en trapt homo s. Geleidelijk aan wordt duidelijk dat zijn agressie voortkomt uit zijn vrees voor...zijn eigen, onderdrukte, homoseksuele geaardheid. KLASSIEKERS UIT DE FILMGESCHIEDENIS za / zo Dit weekend selecteerde filmkenner Jan Minekus voor de zaterdag een film vol klassieke muziek en schitterende beelden in extreem traag tempo; voor zondag een mengeling van droomwerelden, verleiding en angst gevangen in een weelderig olieverfschilderij. Op breed scherm in de bovenzaal. De flyer met de filmtitels is verkrijgbaar in Filmhuis Bussum. Toegang per film 5,50. Haar naam was Sarah is een waar gebeurd oorlogsverhaal. HAAR NAAM WAS SARAH vr / za en 21.30/ ma / wo / do / za / zo / vr / za / zo / ma Journaliste spoort twee, sinds WOII vermiste kinderen op en ontrafelt een groot familiegeheim. Waar gebeurd oorlogsverhaal naar succesvolle roman van Tatiana de Rosnay. LIBERTÉ do / za / zo / di Het benarde lot van zigeuners na WOII wordt voor de kijker draaglijk, dankzij de gelukkige combinatie van hun muziek en hun levensvreugde. SNEAK PREVIEW - verr assingsvoorstelling di Een gloednieuwe film voor breed publiek. Gaat binnenkort in première. Steeds meer bezoekers, ook jongeren, komen op deze voorstelling af. Entree slechts 5,50. YVES SAINT-LAURENT: L AMOUR FOU vr / za / zo / wo Documentaire over de opkomst en de vriendschap van modekoning Yves Saint Laurent met zijn levenspartner. Ook over hun indrukwekkende kunstcollectie. KERITY EN HET GEHEIM VAN ELEONORE Za / zo Zevenjarig jongetje ontdekt dat boekenpersonages tot leven komen. Buitengewoon innemende animatiefilm. Activiteiten wijkontmoetingscentrum de Palmpit, Koekoeklaan 3 (complex de Heul) te Bussum Tel Website: - Franse conversatie: Als er mensen zijn, die geïnteresseerd zijn in Franse conversatie (donderdagavond, van tot uur; 1 maal per 2 weken; 12,50 per jaar), kunnen zij zich aanmelden via Maya van Teutem, tel ; e- mail nl). Bij voldoende deelname zullen deze bijeenkomsten beginnen op 13 januari. - Soosmiddag: Op zondag 16 januari is er weer een soosmiddag voor jong en oud. Wij zorgen voor de aanwezigheid van drankjes en een gratis knabbeltje. Van de aanwezigen wordt verwacht dat ze er met elkaar een gezellige middag van maken. Dat kan door het vertellen van een kerstverhaal of gedicht, het spelen van kerstliedjes op een muziekinstrument (piano is aanwezig), of een andere ludieke manier om de aanwezigen te vermaken. Tijdens deze middag o.a. een optreden van een buikdansgroep. Aanvang: uur. Entree: gratis. - Wandeltocht: Op 19 januari wordt weer een wandeltocht gehouden o.l.v. Trudy Nederend. Start om uur. De route en afstand zijn afhankelijk van de fysieke gesteldheid van de deelnemers. Ook rolstoelers met begeleiders zijn welkom. Deze wandeltochten zullen telkens op de 3e woensdag van de maand om uur plaatsvinden. - Bloemschikcursus: Vanaf donderdag 20 januari van uur: 1 maal per 2 weken: 7,50 per les. - Bustocht: Op vrijdag 21 januari 2011 is er een bustocht naar de Veluwe. Vertrek om 9 uur vanaf De Palmpit, terug omstreeks uur. Kosten 27,50 p.p. incl. koffie met boerencake, een rondrit over de Veluwezoom, een warme lunch en een gezellige bingomiddag. Aanmelden voor 14 januari bij de gastvrouwen. - Dialezing GNR: Op zondag 23 januari zal het Goois Natuurreservaat een lezing houden over Begrazing en Ecologische verbindingen. Verder zal de Natuurbrug over de A1 ter sprake komen. Aanvang: uur. Zaal open om uur. Entree: 3,- (incl.één consumptie). - DVD-voorstelling op een groot TV-scherm: Op woensdag 26 januari. Aanvang uur. De toegang bedraagt 1,-. - Modeshow en kledingverkoop: Woensdag 26 januari houdt Harry Kerkhofs Modehuis in de hal van De Heul van uur weer een kleding(uit)verkoop met kleding voor senioren, mannen zowel als vrouwen. De toegang is gratis Programma Elckertheater Lange Heul 149 G, Bussum Reserveren via: of Spant! Wol l e t j e Tim vrijdag 14 januari, uur Een poppenspel in twee delen waarin de warme winterjas van moeder schaap voor de poppenkast afgeschoren wordt en Wolletje Tim intussen van alles beleeft. Als in het voorjaar moeder schaap geschoren moet worden, blijft Wolletje Tim, het lammetje, achter in de poppenkast. Buurvrouw koe zou oppassen, maar ze is er nog niet. Wat nu? Gelukkig zijn er nog veel meer andere dieren op de boerderij die elk op hun eigen manier de oppastaak voor hun rekening nemen. Samen met de dieren beleeft Wolletje Tim allerlei avonturen. Voor peuters en kleuters. Entree 8,00, ouders gratis. Wil l e m de Ri d d e r ve r t e lt s p r o o k j e s v o o r k i n d e r e n en vo lwas s e n e n Voor volwassenen op vrijdag 14 januari, uur Voor kinderen op woensdag 19 januari, uur In het Elckertheater kunt u eenmaal per maand luisteren naar de verhaalkunst van Willem de Ridder. Hij vertelt sprookjes uit 1001 nacht en andere oeroude toververhalen. Willem de Ridder ziet zichzelf in eerste instantie als verhalenverteller en daar is hij meester in. Veel mensen kennen hem dan ook als sprookjesverteller bij VPRO radio. Beroemd is de uitzending waarin Willem de Ridder zijn luisteraars in het holst van de nacht uitnodigde om mee te doen aan een autotocht, waarna om 2 uur s nachts op het platteland een enorme file ontstond. Entree vrijdag 12,00, CJP/65: 9,00. Entree woensdag 8,00, opa-en-omakaartjes 7,00. Het Ro d e Ki p p e t j e zaterdag 15 januari, uur Ron Holst vertelt het verhaal van het Rode Kippetje, dat op een dag graankorrels vindt en daar een lekker brood van wil bakken. Niemand wil haar daarbij helpen, behalve de kinderen. Ron Holst is een rasverteller en de poppen waar hij mee vertelt zijn gemaakt van bolletjes wol. Natuurlijk krijgen de kinderen weer volop de gelegenheid om actief mee te helpen het brood te bakken. Een heerlijke meespeelvoorstelling. Entree 8,00, opa-en-omakaartjes 7,00. Sl a p e n is v o o r Dr o m e r s Voor jongeren op zaterdag 15 januari uur Boris de Jong, Nederlands toppodiumdichter, zanger, geboren in de winter, is wakker tegen wil en dank. Begeleid door de theaterpopformatie Winterjong (drums, basgitaaar, cello en piano) brengt hij liedjes, gedichten en spoken word. Van de feestelijke liefde tot een woedend houden van. Slapen is voor Dromers. Het beste schrijf ik s nachts wanneer anderen slapen. Daar is niets romantisch aan. Ik heb gewoon: 1 buurman die graag om uur monumenten bouwt voor de liefde 1 stel hersens waar een lief klein paardje zich huiverend in verstopt 1 bon voor korting op alle parfums, te besteden in vriendin die slapend op haar allerallerallermooist was 1 nijpende vraag wat ik met mijn leven aanmoet 1 nijpende vraag wat ik morgen naar mijn werk aan moet Muziek en poëzie van een slapeloos mens en zijn opgewekte band. Entree: jongeren 8,00, volwassenen 10,00. Cabaretière is keihard zonder te choqueren vrijdag 14 januari, uur Kristel Zweers is één van de weinige vrouwen die het stand-upcircuit heeft overleefd. Maar hier staat dan ook een cabaretière met ballen en rake teksten, aldus De Telegraaf. In Ruig geen imitaties of liedjes, maar een scherpe tong die recht zet wat krom is en krom trekt wat recht lijkt. Want we leven in een tijd waarin blijkt dat de evolutie een omkeerbaar proces is en dierlijke instincten en begeerten volop de vrije loop krijgen. De grondwet lijkt te zijn gereduceerd tot enkel Vrijheid van Meningsuiting. En daar heeft Zweers een ongezouten mening over. Joost Prinsen en Waldemar Torenstra als ultieme botsende karakters zaterdag 15 januari, uur De makers van Heren van de Thee brengen u nu Karakter van Bordewijk, dat de aftrap vormt van een nieuwe serie toneelbewerkingen: Nederlandse Literaire Klassiekers. Het beroemde boek van Bordewijk over de botsing tussen drie koppige Hollanders wordt in regie van Ger Thijs op de planken gebracht door een werkelijk schitterende cast. De gevreesde deurwaarder Dreverhaven heeft een buitenechtelijke zoon bij de dienstbode Joba. Vol ambitie wil deze jongen zich uit zijn eenvoudige milieu opwerken tot advocaat, maar wordt daarbij tegengewerkt door een geheimzinnige figuur. Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum T: , E: I:

20 Woensdag 12 januari 2011 Bussumse Krant pagina 20 Verwen je voeten, verwen jezelf! Praktijk voor Voetmassage en Voetreflexzone therapie Koen van Dijk Gentiaanstraat CT Bussum Bel even voor een afspraak ZONDAGMATINEE 16 JANUARI Energiestraat 25a 1411 AR Naarden tel Proeven en Genieten bij Vernissage op Fort Werk IV Bussum. Een plek om op zondagmiddag met vrienden en familie lekker te genieten van livemuziek, theater en heerlijke hapjes. 16 januari vanaf tot uur is Fort Werk IV de locatie voor de sfeervolle Jazzmuziek van het Sigrun Jording Ensemble en niet in de laatste plaats jazzzangeres Lydia van Dam. De kleinsten (vanaf 4 jaar) krijgen een eigen creatief programma aangeboden. FEENSTRA SCHILDERWERKEN AMSTERDAM NAARDEN STERK IN AMBACHTELIJK SCHILDERWERK Toegangsprijs 10,- (voorverkoop 8,50) excl. consumpties Toegangsprijs kinderen (4 t/m 12 jaar) 5,- excl. consumpties Reserveer uw tickets op Voor meer informatie: Vernissage Dr Abraham Kuyperlaan 1a, Bussum TEL VOOR STIJLVOL KNIPPEN EN EEN EERLIJK ADVIES Vouwgordijnen vuil!!! F Bouwen is een vak... ons vak lid rakk ng Bouwbedrijf E. Frakking B.V. Voor: Nieuwbouw Renovatie Onderhoud Naarden-Vesting Bussum St. Vitusstraat 2e Naarden-Vesting Maandag gesloten Laarderweg 50 Bussum Maandag geopend Gordijnen vuil!!! Bankhoezen vuil!!! ze s e t Kobaltstraat AM Naarden tel. (035) Vlees: Pepersteaks 100 gram Kipburgers 4 voor Vleeswarenkoopje: Gandaham 100 gram Salade: Beenhamsalade 100 gram Royal dinner pie van de week: Stamppie Andijvie 100 gram maandag: tartaardag woensdag: gehaktdag vrijdag: shoarmadag dinsdag: gepan.schnitzeldag donderdag: biefstukdag DI J K S T R A, keurslager Mackaylaan 46a tel Altijd een vrijblijvende offerte! Voor al uw schilderwerk. Binnen/Buiten Reigersweide 24 Weesp - Tel: mobiel Altijd scherpe prijzen! De beste garanties Wij zijn op zoek naar een Uitstekende SCHOONMAKER service voor diverse dagen (van uur). Groot aanbod occasions Voor inlichtingen, bel de winkel of kom even binnenlopen PILATESSTUDIO: Body in Balance t Gooi Met twee vestingingen in Huizen en Naarden kunnen we u nu nog beter van dienst zijn in niet alleen nieuwe auto s, maar ook in gebruikte exemplaren. Uiteraard staat ons professionele team altijd voor u klaar. In onze showroom of ons ruime occasioncentrum vindt u altijd een keur aan zéér scherp geprijsde auto s in alle soorten en prijsklassen. Stuk voor stuk uitgerust met de Fred Janssen service met aantrekkelijke betalingsvoorwaarden en de beste garanties. Graag tot ziens in de showroom! Aanbiedingen van wo t/m di

vestiging in Laatste voetbaleer voor Jan Hoveling

vestiging in Laatste voetbaleer voor Jan Hoveling Uitgave van BussumsNieuws, voorjaar 2012 Dé Bussumse krant, inclusief NaarderNieuws Woensdag 11 april 2012 0 D66 eist Eten en mooie OndernemersNieuws Met excuses Zegering verhalen Shoeby opent Voor- Hadders

Nadere informatie

krijgt langverwachte lift

krijgt langverwachte lift Promers Nieuw buurtplatform De krant van Naarden Donderdag 3 maart 2011 Kindercarnaval Naarden Wij zijn hockeyers en we willen hockeyen Agenda Naarden- Bussum 43 3 3 5 13 Prinsen gingen Prins Ravel XLV

Nadere informatie

SPORTNIEUWS NAARDERNIEUWS BUSSUMSNIEUWS

SPORTNIEUWS NAARDERNIEUWS BUSSUMSNIEUWS Werkzaamheden snelwegen zo veel mogelijk overdag 3 De krant van Diemen www.diemernieuws.nl Donderdag 19 januari 2012 Voorlopig ontwerp Brede School Diemen-Noord gepresenteerd 5 Sport loopt als een rode

Nadere informatie

Akkoord: toch minder banen weg bij Abbott

Akkoord: toch minder banen weg bij Abbott Polder kan sleutel zijn in fusiediscussie De krant van Weesp, inclusief MuiderNieuws Is transformatie Nijverheidslaan haalbaar? Ooit had Weesp een Fokkerfabriek 3 5 12/13 21 Woensdag 16 februari 2011 MuiderNi

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 14 mei 2014 3 KORT NIEUWS: Rectificatie Uithoorn - In de tekst van het artikel over TravelXLatHome in de rubriek Werk in Uitvoering (NMB 7-5)

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum

stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum stadskrant brunssum informatiekrant voor alle inwoners van brunssum jaargang 1 nr. 9 november 2011 Vrijwilligerscentrale biedt praktijkgerichte trainingen voor vrijwilligers Ik benut de kansen om bij te

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Intentieverklaring glasvezelnet

Intentieverklaring glasvezelnet NieuwsSter In samenwerking met weekblad wijdemeren weekblad voor Wijdemeren Intentieverklaring glasvezelnet Oud 21e jaargang WEEK 9 woensdag 25 februari 2015 NR. 1061 Foto van de week De lokale jeugd heeft

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

eens een aanwinst voor een tuin.

eens een aanwinst voor een tuin. 9 juli 2014 Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl 5 De Oosteinde Tuinenwedstrijd Heemstede Meedoen aan de Tuinenwedstrijd die de Heemsteder in samenwerking met Tuincentrum De Oosteinde organiseert, kan elk

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Cultuur P11 Classic Concert

Cultuur P11 Classic Concert Zandvoortse Courant Actueel P3 Jury Zandvoorter v/h jaar 2006 Actueel P9 Evaluatie Strandbus Cultuur P11 Classic Concert Sport P23 Voetbal 2e jaargang nummer 42 19 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr.

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr. dewijkkrant Pagina 5 IN OPA S VOETSPOREN voor Nijmegen-Oost Jaargang 39 - nr. 9/november 2011 Pagina 11 EINDSTATION? Pagina 23 SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Gratis verspreid in: Foto: Ron Moes Willy en José

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord

De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord Bierproeverij in Beukeloord t i j d e n s d e W e e k v a n d e O u d e r e n kijk op pag. 10-11 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR DEC. 2012 NR. 4 16 De ontwikkelboog van

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

60 jaar getrouwd is het echtpaar Van der Bij-Oosterlo. De foto houdt u van ons tegoed

60 jaar getrouwd is het echtpaar Van der Bij-Oosterlo. De foto houdt u van ons tegoed De krant van Weesp Hennipman sluit, een familiebedrijf verdwijnt 3 7 Burgemeester Van Bochove blikt terug en kijkt vooruit www.weespernieuws.nl Hoe het Sybillaaanbod strandde in het postvak van het museum

Nadere informatie

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer!

Welke zorgverzekeraar heeft beste pgb-regeling? Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen wat iemand voor je doet en wanneer! 04 12-2014 extra: Veranderingen in de pgb-zorg 2015, special voor leden van Per Saldo het magazine van per saldo voor mensen met een persoonsgebonden budget Zelf iemand uit kunnen kiezen, zelf beslissen

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie