Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017."

Transcriptie

1 . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

2 Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering Strategie en toekomst Communicatie Randvoorwaarden Financiën Referenties Bijlagen v.a. 26

3 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zal zorg dragen voor de voortzetting van de projecten en de werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die reeds eerder door Jan Schoo Charity Foundation en JSCF Beheer B.V. zijn uitgevoerd. In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk biedt het Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren, 2012 t/m 2017, verder vorm zal geven. Sinds de oprichting van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zijn wij in beweging en ontwikkelen wij ons. Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid. Die inzichten hebben wij verwerkt in ons beleidsplan. De komende jaren willen wij Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s laten groeien. Deze ambitie vraagt veel van het personeel, het bestuur, de donateurs en vrijwilligers. Maar voor elk kind dat geholpen wordt, is dat de moeite dubbel en dwars waard. Omdat het beleidsplan is geschreven voor een periode van 5 jaar kunnen wij zeggen dat dit in het huidige tijdsgewricht een lange periode betreft. Tussentijdse beleidsaanpassingen zowel inhoudelijk als financieel zijn dan ook denkbaar. Het uitvoeren van het beleidsplan zal in de praktijk, door diverse factoren zoals een economische recessie, soms ook moeilijk zijn maar wij zullen hier wel naar streven ten einde tot de beoogde resultaten te kunnen komen. Helmond, juli 2012 Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Bestuur en directie

4 1. Inleiding Citaat uit Gevallen van Karin Slaughter Will had nooit gerookt. Hij had nooit drugs gebruikt. Hij vond alcohol smerig. Als kind had hij gezien hoe vernietigend een verslaving kon zijn, en als politieman wist hij dat de afloop vaak dodelijk was. Drank of drugs hadden hem nooit kunnen bekoren. Hij had nooit begrepen dat mensen in hun wanhoop bereid waren hun leven en alles wat hun lief was op het spel te zetten voor de volgende shot. Ze stalen. Ze prostitueerden zichzelf. Ze lieten hun kinderen in de steek of verkochten ze. Ze moordden. Ze deden alles om cold turkey te voorkomen, het moment waarop het lichaam zo naar de drug smachtte dat het zich tegen zichzelf keerde. Spierkrampen. Pijnscheuten in de buik. Verblindende koppijn. Een droge mond. Hartkloppingen. Klamme handen. Als directeur van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s herken ik mezelf voor een deel in het vorenstaande. Ik rook niet, drink geen alcohol en gebruik geen drugs. Ik heb dat ook nooit gedaan. Gelukkig ben ik altijd liefdevol opgevoed en kwam ik niets te kort. Ieder mens denkt wel eens na over de dingen die we horen, zien en/of lezen via de (social) media. Maar denken daar misschien niet verder over na. Wij, het personeel, het bestuur en de directie van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zijn met de neus op de feiten gedrukt. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen/jongeren: Zich niet kunnen ontplooien. Waarom? Ze voelen zich tekortgedaan, een broer of zus heeft alle aandacht nodig van het gezin. Willens en wetens gebruiken vlak voor een urine test zodat deze positief uitpakt en men niet naar huis hoeft! Waarom? Veel problemen thuis. Ze blijven liever in de kliniek daar is het veilig. Zich willens en wetens misdragen zodat ze in een isoleer kunnen! Waarom? Daar is het veilig, er kan maar vanuit 1 richting gevaar komen, dat is te overzien. Zelfs vanaf 0 jaar in instellingen verblijven! Waarom? Omdat ouders door allerlei problemen niet voor de baby kunnen zorgen. Soms ouders hebben die er voor moeten zorgen dat het gezin kan leven van 50,= euro per maand. Dit is de omgekeerde wereld!

5 Het verleden kunnen we niet veranderen, maar de toekomst wel! Stichting Kinderfonds Dappere Dodo`s sluit kinderen in de armen met een probleem buiten hun schuld, en die zelf het lef hebben getoond te werken aan een betere toekomst, maar daarin niet geslaagd zijn. Voor die dappere kinderen met lef heeft Stichting Kinderfonds Dappere Dodo`s een aantal projecten gebaseerd op theater, film en muziek. De hoofdprojecten zijn: - Het Dappere Dodo s Marionetten- & Poppentheater; - Dappere Dodo s TakeOne en; - Het Dappere Dodo s Muziekpaleis. De kinderen/jongeren die aan de projecten van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s deelnemen proberen wij door middel van theater, film en muziek naar een hoger niveau te tillen. Een toekomst waarin hij of zij iets betekent en zich niet verwaarloosd voelt. Ook leren ze op een andere manier naar hun kwaliteiten te kijken en worden ze gestimuleerd. Zo laat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ze ervaren dat het mogelijk is op een andere wijze naar zichzelf te kijken, dat ze zich op een andere wijze kunnen uiten over de dingen uit het dagelijks leven en laten wij ze inzien dat ze vaak meer talent hebben dan ze beseffen. Kinderen hebben tenslotte de toekomst!

6 Opbouw van het beleidsplan In hoofdstuk 2 van dit beleidsplan gaan wij in op de doelstellingen van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Onze missie & visie, de aanpak van onze doelstellingen alsmede onze ambities staan hierin centraal. Met hoofdstuk 3 geven wij u inzicht in onze organisatie hierin komen o.a. aan bod het bestuur en de directie, de gedragscode, vergadercyclus en overige zaken m.b.t. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Met hoofdstuk 4 informeren wij u graag over de omvang van onze projecten en de uitvoering ervan dit hoofdstuk bevat tevens een overzicht van onze concullega s verdeeld in primaire, secundaire en 3 de rang voorzien van een toelichting. In hoofdstuk 5 geven wij onze strategische keuzes en toekomstplannen weer voor de komende beleidsperiode. Als uitgangspunt hiervoor is gebruik gemaakt van de uiteenzetting van onze concullega s zoals weergegeven in hoofdstuk 4 alsmede een zogenoemde SWOT-analyse (kansen en bedreigingen, afgezet tegen sterktes en zwaktes). In hoofdstuk 6 komt een essentieel onderdeel van de organisatie aan de orde te weten: Communicatie. Met dit hoofdstuk informeren wij u over onze tools die wij hiervoor inzetten. In hoofdstuk 7 zijn de randvoorwaarden opgenomen die nodig zijn om onze doelstelling te kunnen realiseren. Hoofdstuk 8 bevat het financiële beleid voor de komende periode. In hoofdstuk 9 wordt gesproken over onze referenties. Verder zijn een aantal bijlagen voor u toegevoegd.

7 2 Doelstellingen van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s 2.1 Missie & visie, doel en ambities Missie Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s richt zich op kinderen in Nederland tot 18 jaar, die zich door problemen buiten hun schuld niet voldoende kunnen ontwikkelen. Ze willen het heft in eigen hand nemen om te werken aan een beter toekomstperspectief. Deze kinderen zijn veelal te vinden in de achterstandswijken maar zeker ook daarbuiten. Ze worden geholpen middels diverse projecten op gebied van educatie, welzijn en gezondheid met als basis theater, film en muziek om zo een mooiere weg naar de toekomst te creëren. Visie Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s stimuleert de kinderen om met elkaar op te trekken en te werken aan hun sociale & maatschappelijke vaardigheden. Hierdoor zullen ze leren respectvol met elkaar om te gaan en bereiden ze zich voor op een eerlijke kans in de maatschappij. Doel Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s heeft als doel het bevorderen en/of het begeleiden van het welzijn, de educatie, gezondheid en zelfstandigheid, voornamelijk van kinderen/jongeren tot achttien jaar, die minder kansen hebben om zich te ontwikkelen dan leeftijdgenootjes die onder betere omstandigheden opgroeien. Zowel door het ondersteunen van (bestaande) projecten, instellingen en organisaties met geld, goederen en/of eigen projecten, dan wel het zelfstandig opzetten van projecten in Nederland en in andere landen (voornamelijk in ontwikkelingslanden). Ambities Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is zich ervan bewust dat de ontwikkeling en doorgroei veel tijd vraagt, maar dat neemt niet weg dat er ambities zijn. Vanaf maart 2012 wil Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s in bredere zin aan de slag gaan met het helpen van kinderen uit de doelgroep, de wens is dat in 2017 een groot deel van de kinderen uit Nederlandse achterstandswijken kennis hebben kunnen maken met Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Door middel van de bestaande projecten, de projecten in uitgediepte versie maar ook het ontwikkelen van nieuwe projecten die aansluiten op de missie en visie van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. De komende 5 jaren wil Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s dan ook werken naar de volgende concrete doelstellingen. - Zoveel mogelijk kinderen, binnen de doelgroep, helpen aan een beter toekomstperspectief. - Betrokkenheid krijgen vanuit de Nederlandse samenleving en daardoor donaties - Komen tot een bekende, gewaardeerde organisatie met een perfecte reputatie

8 Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is de mening toegedaan bovenstaande ambities te kunnen bereiken door. - Actief de projecten in het land uit te zetten en zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep aan de projecten deel te laten nemen. - Zoveel mogelijk aan de buitenwereld laten zien wat wij doen en onze boodschap uiten - Samenwerken met de juiste professionals en zo meerwaarde te geven aan de projecten. Dit zal uiteindelijk leiden tot mond tot mond reclame via de deelnemers en samenwerkende professionals. 2.2 Aanpak Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s werkt samen met diverse professionele instellingen/organisaties. Samen met deze organisaties kunnen wij kinderen de juiste hulp bieden, die ze op dat moment nodig hebben. Doordat er altijd begeleiding is vanuit de diverse professionele instellingen/organisaties bij onze projecten is er direct maar ook een duurzaam resultaat. Door de (nieuwe) projecten voor te leggen aan diverse partijen kan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ook de goede balans vinden tussen idealisme en realisme en daarmee de haalbaarheid van het (nieuwe) project. 2.3 Waarom kiezen voor Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Resultaat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s richt zich, zoals eerder omschreven, op kinderen/jongeren in Nederland tot 18 jaar, die zich door problemen buiten hun schuld niet voldoende kunnen ontwikkelen. Ook al willen ze héél graag, door diverse problemen in de leefomgeving zijn hun dromen en plannen voor later niet altijd mogelijk. De doelgroep van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s bestaat uit kinderen/jongeren die het heft in eigen hand willen nemen om te werken aan een beter toekomstperspectief. En dit is wezenlijk van belang voor het bereiken van resultaat. Omstandigheden Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is zich bewust van het feit dat de doelgroep bestaat uit zeer kwetsbare kinderen/jongeren. Het is van belang dat deze kinderen/jongeren zoveel mogelijk worden geholpen vanuit een vertrouwde en vanuit een eigen leefomgeving. Om die reden is er gekozen om de projecten naar de doelgroep toe te brengen. Omdat elke kind hetzelfde wil zijn Alle kinderen willen gezond, gelukkig en met liefde kunnen opgroeien met als vooruitzicht een eerlijke kans in de maatschappij. Niet alles is van zelfsprekend!

9 De projecten van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zijn niet alleen leuk en spannend, maar ook een perfect leerproces t.b.v. de ontwikkeling van de kinderen/jongeren die daar niet (altijd) de mogelijkheden toe hebben. Een aantal kernwoorden hiervoor zijn: Persoonlijke ontwikkeling, normen & waarden, sociale vaardigheden, respecteren, opvoeding, gezondheid, concentratie, verantwoordelijkheid en communiceren alsmede en ongeacht huidskleur, godsdienst & cultuur. Financiële verantwoording Van de jaarlijkse donatie die stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ontvangt vanuit Stichting Jan Schoo Charity Foundation kunnen niet alleen projecten worden gefinancierd maar ook de kantoor- en personeelskosten. Dit houdt in dat overige donaties direct ten gunste komen van projecten, bestaande en nieuwe, en daarmee ten gunste van kinderen/jongeren uit de doelgroep van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s heeft een vriendenclub. Deze vriendenclub bestaat uit lokale ondernemers die een donatie doen t.b.v. een (nieuw) project of de co-financiering van een (nieuw) project. Daarnaast staat het Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s vrij om voor grote en dure projecten, indien mogelijk, een subsidieaanvraag in te dienen ten einde (nieuwe) projecten te financieren of voor de co-financiering ervan. Een betere toekomst Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s beijverd zich om, in ruime zin, kinderen in Nederland, in een achterstandssituatie, te helpen om hun kijk op de wereld te verbreden en zo hun kans op een beter en, vooral in geestelijke zin, rijker leven, te vergroten. Hiervoor schakelen wij de tweede levensbehoefte in die lang niet alle kinderen gegund is. En deze tweede levensbehoefte gaat verder dan leren lezen, schrijven en rekenen! Het gaat hier om de inspiratie die ze krijgen doordat ze meegenomen worden naar een andere wereld en door deelname aan de projecten op een andere wijze oplossingen vinden voor problemen.

10 3. Organisatie 3.1 Het bestuur en de directie Het bestuur van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden met algemene bestuurstaken. De bestuursleden werken volledig onbezoldigd en ontvangen ook geen vacatiegelden. De bestuurders zijn benoemd voor een statutair vastgestelde periode waarvoor een rooster van aftreden is opgesteld. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s heeft een directeur aangesteld. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s en zorgt hier met 3 personeelsleden voor. Het bestuur van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is in de regel niet betrokken bij de uitvoering van hun eigen besluiten. De uitvoering van deze besluiten en van de projecten ligt bij de directeur en haar medewerkers(sters). De directeur zal op basis van een mandaat haar werkzaamheden uitvoeren. De besluiten die door het bestuur worden genomen hebben betrekking op zowel beleidsmatige aangelegenheden als de dagelijkse gang van zaken, gebaseerd op actuele informatie welke maandelijks wordt aangereikt door de directeur. Voor een overzicht van de benoemde bestuursleden en aangestelde directeur verwijzen wij u graag naar de bijlagen. 3.2 Gedragscode Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dit betekend dat alle bestuursleden, maar ook de directie en personeelsleden een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben ingeleverd en diverse controles hebben plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld de controle op een registratie in het insolventieregister etc.. Ook hebben de bestuursleden een verklaring m.b.t. belangenverstrengeling getekend. De inhoud hiervan is: Het bestuur waakt tegen verstrengelingen van belangen tussen die van de instelling en die van bestuursleden en/of medewerkers. Bij strijdigheid van belangen dienen betrokken bestuursleden zich van besluitvorming te onthouden. Het is een bevestiging door de bestuursleden en directie van de onderstaande punten: 1. Bestuursleden mogen direct noch indirect enige zakelijke binding hebben met de werkzaamheden van de stichting. 2. Indien een bestuurder meent dat er sprake is (of zal kunnen zijn) van een zakelijke binding met de werkzaamheden van de instelling, meldt hij/zij dit terstond aan de voorzitter. Het bestuur beslist zo nodig, bij meerderheid van stemmen, of er sprake is van een zakelijke binding. 3. Indien een bestuurder een zakelijke binding heeft met de werkzaamheden van de

11 instelling, heeft zij/hij geen stemrecht ter zake van het onderwerp waarop deze zakelijke binding betrekking heeft. Evenmin telt hij/zij mee ter zake van een eventueel quorum bij de besluitvorming daarover. 3.3 Vergadercyclus Het bestuur vergadert tenminste 3 keer per jaar, en verder zo vaak als men dit wenselijk acht. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s te waarborgen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 3.4 Vrijwilligers Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zich ondersteunen en adviseren door een aantal (vaste) vrijwilligers en (professionele) adviseurs op het gebeid van; Financieel beleid; Personeelszaken; Coachen op allerlei gebied en; Uitvoering van projecten; 3.5 Financieel jaarverslag Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het boekjaar van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s loopt van 1 januari t/m 31 december. Het jaarverslag zal worden opgesteld door een externe accountant/boekhoudkundige en zal jaarlijkse binnen 6 maanden na afloop van het betreffende boekjaar tijdens de jaarvergadering worden behandeld. 3.6 Nationale organisatie Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is er voor kinderen/jongeren in Nederland tot 18 jaar. Alle bureau-werkzaamheden worden verricht vanuit het kantoor aan de Kanaaldijk NW 85 te Helmond (5707 LC). De stichting heeft verder geen andere kantoren. Incidenteel zal Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s deelnemen aan projecten in het buitenland. Het betreft dan projecten waaraan kinderen uit Nederland zullen deelnemen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan maatschappelijke stages. Ook de werkzaamheden m.b.t. deze projecten zullen vanuit het kantoor in Nederland worden gecoördineerd. 3.7 Samenwerking Om onze (nieuwe) projecten goed te kunnen laten slagen hebben wij ons ingezet om tot een samenwerking te komen met diverse partijen. De projecten worden bij de diverse organisatie, op locatie, uitgevoerd. Zo worden onze projecten op een professionele en vertrouwde wijze voorzien van extra begeleiding t.b.v. de kinderen/jongeren.

12 Inmiddels worden onze projecten uitgezet via: Active4you een organisatie die begeleiding biedt door middel van diverse soorten dienstverlening, waaronder thuisbegeleiding, weekendopvang en dagbesteding. Active4you is werkzaam in de regio's Noord-Brabant en Limburg BJ Brabant staat voor Bijzonder Jeugdwerk Brabant. BJ Brabant biedt hulp aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. Het aanbod bestaat uit bijna 30 hulpvormen. Variërend van thuisbegeleiding tot 24-uurs behandeling. Ook diagnostiek, onderwijs en training horen bij het aanbod. Juist die veelzijdigheid maakt dat BJ Brabant hulp op maat kan bieden. Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond. Natuurlijk weet je als ouder wat het beste is voor je kind. Toch sta je geregeld voor lastige vragen. Wat is goed speelgoed? Is mijn kind te mager of te zwaar? En ook kinderen en jongeren staan soms voor lastige situaties. Krijg ik wel genoeg zakgeld? Mijn ouders gaan scheiden, wat nu? Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Daarom helpt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Helmond je goed op weg met informatie, adviezen en begeleiding. Eén loket voor al je vragen, dat is handig De Hondsberg een observatiecentrum, gelegen in het Brabantse Oisterwijk. Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking en gedrag- of psychiatrische problematiek kunnen bij De Hondsberg terecht voor observatie en kortdurende behandeling. Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van de projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. Swazoom een welzijnsorganisatie die zich inzet voor ontwikkelingskansen voor jeugdigen in Amsterdam. Het voornaamste werkgebied op dit moment is Amsterdam Zuidoost. Daartoe worden laagdrempelige activiteiten met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden, horizonverbreding, multimedia-wijsheid, voorschoolse educatie en opvoedingsondersteuning georganiseerd. Zonnehuizen helpt mensen met een ontwikkelingsstoornis zich naar volle vermogen te ontplooien. Zonnehuizen werkt vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekend dat deze organisatie uitgaat van de gezonde kant van het individu en zich richt op deze mogelijkheden, talenten en wensen. Het vorenstaande overzicht is niet uitputten en natuurlijk zijn en blijven wij altijd opzoek naar andere mogelijkheden om onze projecten naar de doelgroep te brengen maar ook te promoten binnen de Nederlandse Samenleving.

13 4. Uitvoering 4.1 Inleiding U weet het misschien niet, maar in ons kleine kikkerlandje wonen nog heel veel kinderen die door een probleem buiten hun schuld, zich niet voldoende kunnen ontwikkelen. * In Nederland wonen ongeveer kinderen in achterstandswijken. (Pijldatum 2008 Sociaal Cultureel Planbureau) * Er zijn nog veel meer kids die door een dagelijkse belemmering in hun leven niet kunnen doen wat ze graag zouden willen. * Deze kinderen hebben vaak een minder goed toekomstperspectief 4.2 Ontwikkelingen/Projecten In maart 2012 is Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s opgericht. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zal zorg dragen voor de voortzetting van de projecten en de werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die reeds eerder (vanaf tot 22 maart 2012) door Jan Schoo Charity Foundation en/of JSCF Beheer B.V. zijn uitgevoerd. In die korte periode is al heel veel bereikt. Zo heeft Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ambassadeurs, waaronder de heer Jacobs, Burgemeester van Helmond, Magic Unlimited (Oscar, Renzo en Mara Kàzan) en de heer H. Driessen (Commercieel directeur, Weijmans Media Groep). Ook werd de stichting in 2011 landelijk meegenomen op de 100% nl Formido Zomertour ten einde aandacht te vragen voor de kinderen/jongeren die onder de doelgroep van de stichting vallen. Verder is er met de Europese marktleiders, Makro Feestpakketten en PF Concept (relatiegeschenken), een afspraken gemaakt dat voor elk verkocht pakket of relatiegeschenk Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s een donatie zal ontvangen en zijn er met diverse lokale kranten afspraken gemaakt over adverteren en het plaatsen van columns. Ook komen er al wat donaties binnen van particulieren, maar zeker ook van (lokale) ondernemers. In samenwerking met Weijmans Media Groep is een vriendenclub opgezet die volop in ontwikkeling is. Er is een lancering geweest van een nieuwe vorm van doneren in samenwerking met sms hosting, ook een grote marktleider. Het is de bedoeling om de bestaande projecten zoals hieronder omschreven gedurende de periode van dit beleidsplan voort te zetten. Daarnaast willen wij graag, als pilot, uitvoering gaan geven aan een nieuwe versie van het Dappere Dodo s Muziekpaleis en het Dappere Dodo s Poppentheater waarover wij u hierna ook een indruk zullen geven. Als deze opzet van de nieuwe versie zal slagen dan willen wij minimaal 1 nieuwe versie als vast project toevoegen aan onze activiteiten. Natuurlijk blijven wij ons ook inspannen om tot nieuwe projecten te komen. Het Dappere Dodo s Marionettentheater werd gebracht op scholen en instelling, in eerste instantie om naamsbekendheid te creëren. Inmiddels zijn wij hierin een andere weg ingeslagen. Wij hebben het Marionettentheater ook gebracht bij blinden en slechtzienden en speciaal onderwijs. Deze zet was een groot succes. Er wordt zelfs gezegd dat het Marionettentheater het mooiste was van het jaar Met de voorstellingen van het Marionettentheater biedt Stichting Kinderfond Dappere Dodo s kinderen vermaak en educatie. Met dit project wordt er een theatershow met authentieke poppen aan onze doelgroep aangeboden.

14 In deze theaterstukken is een verhaallijn verwerkt waarin kinderen zichzelf kunnen herkennen, denk bijvoorbeeld eens aan lastige situaties waarin kinderen zitten en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Kinderen gaan nadenken over normen en waarden zoals oprecht en eerlijk zijn, niet stelen maar ook respect hebben voor elkaar en andere culturen. Het Dappere Dodo s Muziekpaleis Met het Muziekpaleis proberen wij door middel van muziek, kinderen naar een hoger niveau te tillen waardoor ze op een andere manier naar hun kwaliteiten zullen gaan kijken en waarmee wij ze zullen stimuleren en laten ervaren dat ze vaak meer talent hebben dan dat ze beseffen. Tijdens de workshops gaan kinderen in op wat er allemaal gebeurt of is gebeurd voorbeelden hiervan zijn verwerking van het verlies (door ziekte) van een klasgenootje, het aangeven dat men zich in een overvolle wereld die als maar doordraait vaak eenzaam en alleen kan voelen, maar ook het gemis van liefde en genegenheid komen aan de orde. Nadat ze het vertouwen hebben in de vakdocent schrijven ze hierover een tekst. Deze tekst gaan ze zingen en hiervan wordt ook met de kinderen/jongeren een DVD gemaakt die later professioneel en feestelijk wordt gepresenteerd aan de kinderen/jongeren zelf, ouder(s), verzorger(s), begeleiding, school en klasgenootjes. Het gaat om kinderen/ jongeren die intern verblijven bij instellingen zoals Stichting Zonnehuizen maar ook om kinderen/jongeren op scholen met een ernstige vorm van bijv. ADHD of faalangst. Gebleken is dat deze kinderen/jongeren uit hun schulp komen en helemaal los gaan. Een aantal kinderen/jongeren die verblijven in de instellingen kijken al uit naar de komst van de vakdocent om hem te laten zien wat voor teksten ze hebben geschreven en zijn zelfstandig aan het rappen gegaan, kortom ze hebben een uitlaatkelp gevonden. De kinderen/jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum zoals ADHD of andere aandoeningen zoals een zeer ernstige vorm van faalangst werden anders gezien in de klas en op school, andere kinderen/jongeren vonden het nu opeens wel de moeite om met ze om te gaan, kortom ze hoorden er nu ook bij. Graag willen wij meer diepgang brengen in de voornoemde bestaande projecten. Onze gedachten hierover treft u hierna aan. Muziekpaleis Xspecial Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s wil het Muziekpaleis introduceren in Nederlandse achterstandswijken. Door muziek naar kinderen in achterstandswijken te brengen (8 workshops, 1 per twee weken) komen verborgen talenten naar boven en kijken de jongeren naar hun ware ik. Hierdoor probeert Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ze op een betere weg naar de toekomst te zetten. Ook zijn er nog een aantal andere belangrijke aspecten welke door het Muziekpaleis ondervonden worden: - Respect voor anderen - Vergroten van zelfvertrouwen - Leren uiten van emoties - Ontwikkelen en ontdekken van (verborgen) talent(en). - Imagoverbetering van de doelgroep - Omgaan met andere culturen

15 Om dit project te kunnen financieren zullen wij een subsidieaanvraag doen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het is de bedoeling dat de pilot als eerste zal gaan plaats gaan vinden in Amsterdam ZO, de Bijlmer. Poppentheater Xspecial Naast het Dappere Dodo s Marionettentheater biedt Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ook reguliere voorstellingen van het Dappere Dodo s Poppentheater. Met deze voorstellingen bieden wij de kinderen vermaak en educatie en laten ze helemaal opgaan in de spannende avonturen van Jan Klaassen en Katrijn, ook in deze verhalen zijn boodschappen m.b.t. normen en waarden verwerkt. Denkt u hierbij dan aan Jan Klaassen die s-avonds gezellig naar het café is geweest en daar limonade met slagroom heeft gedronken. Natuurlijk blijkt dat dit het welbekende pilsje is en dat hij daardoor geen geld meer heeft om een cadeautje te kopen voor de koning, terwijl Jan Klassen voor de verjaardag van de koning is uitgenodigd, oei, oei,! Hoe wordt dat opgelost. Met dit project wil Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s een stap verder gaan. Deze theatervoorstellingen met authentieke poppen willen wij op andere wijze aan onze doelgroep aan gaan bieden. Het is de bedoeling om een speciale verhaallijn te maken, gericht op een situatie waarin een kind zich kan bevinden. Hierbij kan worden gedacht aan kinderen die zich in een thuissituatie bevinden waar sprake is van alcohol-, drugs- of gokverslaving, kinderen die mishandeld of misbruikt worden of kinderen waarvan de ouders zich in een andere, bijv. financieel, zeer lastige positie bevinden. In groepjes kunnen kinderen, onder begeleiding van de juiste professionals zoals psycholoog, pedagoog etc., luisteren naar het verhaal en later ook in gesprek gaan met de theaterpoppen (kinderen praten nu eenmaal eerder tegen poppen dan tegen mensen). Daarna kan de professional samen met de kinderen een eigen verhaal schrijven en hiervan kan een boekje worden gemaakt. Ook is gebleken dat kinderen zich gaan realiseren, als dit in groepjes wordt gedaan, dat ze niet het enige kind zijn maar ook anderen in zo n positie zitten. Naast het gesprek tegen de poppen en met de professionals kunnen ze ook met hun lotgenootjes op hun eigen niveau in gesprek gaan. Het vorenstaande is bedoeld om kinderen te helpen bij het herstel-/verwerkingsproces. 4.3 Omvang van de projecten Inmiddels hebben wij naar schatting al zo n kinderen kunnen voorzien van/betrekken bij onze projecten. Vanaf april 2012 wordt er d.m.v. evaluatie etc. getracht een concreter overzicht bij te houden van het aantal deelnemers. Het aantal deelnemers is per project verschillend. Het aantal deelnemers bij een reguliere Marionetten- of Poppentheater voorstelling ligt tussen de Het aantal deelnemers dat kan meedoen aan een workshop van Dappere Dodo s Muziekpaleis ligt op maximaal 10 kinderen/jongeren.

16 Hieronder treft u een overzicht aan van het aantal deelnemers per project vanaf 2009 t/m juli 2012 gebaseerd op het gemiddelde aantal deelnemers. Aantal kinderen tot en met juli 2012 Marionettetheater Muziekpaleis 295 Magic Unlimited 765 Project Sinterklaasfeest 500 Project Nunspeet 260 WeekendCampus 10 Poppentheater 299 Maatschappelijk Stage Mongolië 8 Totaal Naar schatting zal Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s in het jaar 2012 zo n kinderen bereiken met haar projecten. Dit is gebaseerd op het aantal deelnemers van het eerste half jaar en het verwachtte bereik in het tweede half jaar van Hieronder treft u een overzicht aan van het (naar verwachting) aantal kinderen per project in Aantal Kinderen 2012 Marionettentheater Muziekpaleis 100 Project Sinterklaasfeest 500 Project Nunspeet 260 Poppentheater 609 Project Mongolië 8 Project TakeOne 30 Sinterklaasfilm PM* Smaakmakers 40 Muziekpaleis Bijlmer 32 Totaal 9.679

17 *De Sinterklaasfilm/serie wordt via regionale tv stations en ook op de nationale tv uitgezonden. Het bereik is naar verwachting zo n 3 tot 4 miljoen, echter na de uitzending is pas te bepalen hoeveel er daadwerkelijk is bereikt aan de hand van de kijkcijfers. De komende periode willen wij deze lijn graag voortzetten. Mochten wij meer financiële middelen tot onze beschikking krijgen dan zijn wij in de gelegenheid om de projecten vaker uit te zetten waardoor meer kinderen/jongeren aan onze projecten kunnen deelnemen. 4.4 Onze concullega s Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s heeft ook een onderzoek gedaan naar eventuele concullega s. Dat overzicht treft u hierna aan waarbij kan worden opgemerkt dat er vele goede doelen zijn die op individuele basis of kleinschalig materiaal en/of financieel personen of projecten ondersteunen. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s streeft vooral groepen na. Primaire concullega s (zelfde doelgroep & doelstelling) 1) Guusje Nederhorst Foundation Secundaire Concullega s (zelfde doelgroep) 2) Stichting Heppie 3 e rang Concullega s (niet precies dezelfde doelgroep, maar vaak wel dezelfde doelstelling) 3) Opkikker 4) Doe een Wens 5) Villa Pardoes 6) Cliniclowns Uitleg over de goede doelen 1) Guusje Nederhorst Foundation Zet zich in voor kinderen van 0 tot 8 jaar die een moeilijke kindertijd doormaken en door een onveilige of instabiele thuissituatie noodgedwongen verblijven in onpersoonlijke, sobere opvangcentra in Nederland. Ze helpen de vergeten kinderen. De foundation knapt de leefruimtes van de kinderen op tot een fijne, vrolijke dagelijkse omgeving. Rustpunten waar ze bij kunnen komen en van waaruit ze weer kunnen kijken naar een betere toekomst. Een toekomst met een lach. Waarom is dit een primaire concullega: De Guusje Nederhorst Foundation richt zich op precies dezelfde doelgroep als Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Natuurlijk richten zij zich vooral op opvangcentra maar daar geven wij ook onze projecten. Ze verwoorden mooi de doelgroep om wie het eigenlijk gaat, namelijk de vergeten kinderen. Uiteindelijk maken ze rustpunten vanuit waar de kinderen kunnen kijken naar een betere toekomst.

18 2) Stichting Heppie Stichting Heppie staat klaar voor kinderen die even wat extra aandacht nodig hebben. Dit kan zijn omdat ze ADHD hebben en moeilijk contact maken met andere kinderen, omdat ze op een leefgroep wonen, omdat er thuis nooit geld is om op vakantie te gaan, of omdat het kind thuis in de schaduw van het broertje of zusje staat. Voor deze kinderen organiseert Stichting Heppie groepsvakanties en weekenden waarin plezier hebben en het opdoen van positieve ervaringen voorop staan. Waarom is dit een secundaire concullega: Stichting Heppie richt zich op dezelfde doelgroep als Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s namelijk kinderen die even wat extra aandacht nodig hebben. Alleen de uitvoering/doelstelling om deze kinderen te helpen is uiteindelijk anders. Stichting Heppie richt zich vooral op groepsvakanties of weekenden. Ze willen dat kinderen dit als plezierig ervaren. Eigenlijk heeft dit een tijdelijk karakter. Deze stichting organiseert deze vakanties zodat het kind een keer in het middelpunt staat. De projecten en doelstelling van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zijn net anders. Wij richten ons weliswaar op dezelfde doelgroep maar, brengen meer diepgang en helpen op een andere wijze de doelgroep om ze naar een beter toekomstperspectief te begeleiden. 3) Stichting Opkikker De stichting levert een bijdrage aan de mentale energie van een langdurig ziek kind door het organiseren van een dag vol ontspanning en blijheid samen met het gehele gezin (inclusief voorpret, nagenieten en de herinnering voor jaren). Stichting Opkikker werkt hierbij uitsluitend op indicatie en op verzoek van, de met de stichting samenwerkende, ziekenhuizen verspreid over Nederland Waarom is dit een 3 e rang concullega: Stichting Opkikker richt zich niet op de volledige doelgroep van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Stichting Opkikker helpt langdurig zieke kinderen. Natuurlijk hebben deze kinderen een probleem buiten hun schuld, maar de doelgroep van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s gaat net iets verder. Qua doelstelling en projecten doelt stichting Opkikker vooral op het moment van genieten en de herinnering. Vaak gaan ze dagjes weg. Ook werkt deze stichting alleen maar samen met ziekenhuizen, iets wat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s niet doet. Het genieten van de dag is natuurlijk wel een aspect wat je bij Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ook terug ziet in haar projecten. 4) Stichting doe een wens Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen.

19 Waarom is dit een 3 e rang concullega: Ook Stichting doe een wens richt zich op kinderen met een levensbedreigende ziekte. Wensen vervullen voor herinneringen en positieve gedachtes bij het kind is iets wat centraal staat. De stichting vindt het belangrijk dat kinderen weer even kind kunnen zijn. In tegenstelling tot Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s richt ook deze organisatie zich alleen op kinderen met een levensbedreigende ziekte en is ook de doelstelling net iets anders. Stichting doe een wens zet zich ook in voor het verwezenlijken van een droom, wat voor de toekomst van een kind veel kan betekenen. Dit is natuurlijk ook wat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s wil bereiken, door onze projecten gaat een kind nadenken over het leven en zijn of haar kwaliteiten. Wat kunnen ze hier in de toekomst mee bereiken? NOTE: Mocht onze organisatie in de toekomst ook individuele aanvragen gaan honoreren dan verplaatst deze concullega zich naar een primaire of secundaire positie. 5) Villa Pardoes Villa Pardoes is een vakantieverblijf voor ernstig, mogelijk levensbedreigend zieke kinderen in Kaatsheuvel. Een gratis week vakantie voor het hele gezin. Even geen doktoren, geen witte jassen, maar plezier maken met het hele gezin! Waarom is dit een 3 e rang concullega: Villa Pardoes richt zich net zoals, Stichting Opkikker en Stichting Doe een Wens op kinderen met een levensbedreigende ziekte. Ze organiseren vakanties voor het hele gezin. De doelstelling kun je vergelijken met die van Stichting Heppie. Net zoals bij de rest, richt Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zich op een bredere doelgroep en hebben we een andere doelstelling. Namelijk het verbeteren van het toekomstperspectief van een kind. Villa Pardoes staat bij de concullega s omdat het toch een klein deel van onze doelgroep betreft. De doelstelling, een gratis week vakantie past niet bij Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Een week zonder zorgen is wel weer iets wat overeen komt. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s organiseert geen weekenden of vakanties maar wil met haar projecten wel proberen een aantal zorgen van de kinderen weg te nemen. 6) CliniClowns CliniClowns bieden afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte of handicap. De clowns ontmoeten deze kinderen binnen zorginstellingen in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om de ziekenhuizen. Ze werken ook in andere zorginstellingen zoals revalidatiecentra, gezinsvervangende huizen en scholen. De vorm van afleiding en plezier die geboden wordt kan per zorginstelling verschillen Waarom is dit een 3 e rang concullega: Ook CliniClows richt zich op kinderen met een ziekte of handicap. De doelgroep handicap is bij Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s uitgesloten. Zieke kinderen niet. De clowns gaan op bezoek in zorginstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra s maar ook op basisscholen.

20 Hoewel CliniClows zich ook vooral op de zieke kinderen richt gaat hun bereik net iets verder dan Stichting Opkikker want zij richten zich vooral op ziekenhuizen. CliniClows bieden afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte of handicap. Dit principe voert onze organisatie door op haar eigen doelgroep. Zo heeft Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ook een Sinterklaasfeest en voorstellingen van Magic Unlimited en/of het Dappere Dodo s Marionetten- & Poppentheater. 5. Strategie en toekomst 5.1 Strategische keuzes Naast zoveel mogelijk kinderen, binnen de doelgroep, te bereiken en te laten deelnemen aan onze projecten willen wij de kinderen/jongeren ook de nodige nazorg geven. Hierbij denken wij aan een jaarlijkse terugkom dag of een buddy. Door meer diepgang te brengen in onze projecten en de nazorg er in mee te nemen kunnen wij ons onderscheiden van de overige fondsen/concullega s. 5.2 Hoe gaan we dit doel bereiken? Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is een unieke organisatie in Nederland. Het doel van het fonds is erg breed en gericht op de lange termijn. Om op de meest effectieve en efficiënte manier het doel te bereiken hebben wij een klein professioneel team samengesteld dat nauw samenwerkt en kan overleggen met hulpverlenende instanties en andere organisaties. Hiermee worden de lijnen kort gehouden waardoor er sneller gehandeld kan worden. Om het strategische doel te bereiken zullen wij tevens proberen ons zo veel mogelijk te gaan koppelen aan gevestigde namen en A-merken. Hiermee bedoelen wij partijen die in de markt al een positie hebben bepaald en al grote naamsbekendheid hebben verworven. Door hierop mee te liften hopen wij sneller het strategische doel te bereiken en Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s te positioneren in de goede doelen markt. Bij de realisatie van het doel is het van belang dat iedereen samenwerkt om dit te bereiken en het belang van de kinderen hierbij voor op staat. Vorenstaande is gebaseerd op de uiteenzetting van onze concullega s zoals weergegeven in hoofdstuk 4 en de SWOT analyse zoals hierna weergegeven.

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Projectperiode 2010-2013 Den Haag, februari 2013 Nienke van Olphen, MA Allegro Arts 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie