Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017."

Transcriptie

1 . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

2 Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering Strategie en toekomst Communicatie Randvoorwaarden Financiën Referenties Bijlagen v.a. 26

3 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zal zorg dragen voor de voortzetting van de projecten en de werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die reeds eerder door Jan Schoo Charity Foundation en JSCF Beheer B.V. zijn uitgevoerd. In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk biedt het Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren, 2012 t/m 2017, verder vorm zal geven. Sinds de oprichting van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zijn wij in beweging en ontwikkelen wij ons. Dit heeft tot nieuwe inzichten geleid. Die inzichten hebben wij verwerkt in ons beleidsplan. De komende jaren willen wij Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s laten groeien. Deze ambitie vraagt veel van het personeel, het bestuur, de donateurs en vrijwilligers. Maar voor elk kind dat geholpen wordt, is dat de moeite dubbel en dwars waard. Omdat het beleidsplan is geschreven voor een periode van 5 jaar kunnen wij zeggen dat dit in het huidige tijdsgewricht een lange periode betreft. Tussentijdse beleidsaanpassingen zowel inhoudelijk als financieel zijn dan ook denkbaar. Het uitvoeren van het beleidsplan zal in de praktijk, door diverse factoren zoals een economische recessie, soms ook moeilijk zijn maar wij zullen hier wel naar streven ten einde tot de beoogde resultaten te kunnen komen. Helmond, juli 2012 Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Bestuur en directie

4 1. Inleiding Citaat uit Gevallen van Karin Slaughter Will had nooit gerookt. Hij had nooit drugs gebruikt. Hij vond alcohol smerig. Als kind had hij gezien hoe vernietigend een verslaving kon zijn, en als politieman wist hij dat de afloop vaak dodelijk was. Drank of drugs hadden hem nooit kunnen bekoren. Hij had nooit begrepen dat mensen in hun wanhoop bereid waren hun leven en alles wat hun lief was op het spel te zetten voor de volgende shot. Ze stalen. Ze prostitueerden zichzelf. Ze lieten hun kinderen in de steek of verkochten ze. Ze moordden. Ze deden alles om cold turkey te voorkomen, het moment waarop het lichaam zo naar de drug smachtte dat het zich tegen zichzelf keerde. Spierkrampen. Pijnscheuten in de buik. Verblindende koppijn. Een droge mond. Hartkloppingen. Klamme handen. Als directeur van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s herken ik mezelf voor een deel in het vorenstaande. Ik rook niet, drink geen alcohol en gebruik geen drugs. Ik heb dat ook nooit gedaan. Gelukkig ben ik altijd liefdevol opgevoed en kwam ik niets te kort. Ieder mens denkt wel eens na over de dingen die we horen, zien en/of lezen via de (social) media. Maar denken daar misschien niet verder over na. Wij, het personeel, het bestuur en de directie van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zijn met de neus op de feiten gedrukt. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen/jongeren: Zich niet kunnen ontplooien. Waarom? Ze voelen zich tekortgedaan, een broer of zus heeft alle aandacht nodig van het gezin. Willens en wetens gebruiken vlak voor een urine test zodat deze positief uitpakt en men niet naar huis hoeft! Waarom? Veel problemen thuis. Ze blijven liever in de kliniek daar is het veilig. Zich willens en wetens misdragen zodat ze in een isoleer kunnen! Waarom? Daar is het veilig, er kan maar vanuit 1 richting gevaar komen, dat is te overzien. Zelfs vanaf 0 jaar in instellingen verblijven! Waarom? Omdat ouders door allerlei problemen niet voor de baby kunnen zorgen. Soms ouders hebben die er voor moeten zorgen dat het gezin kan leven van 50,= euro per maand. Dit is de omgekeerde wereld!

5 Het verleden kunnen we niet veranderen, maar de toekomst wel! Stichting Kinderfonds Dappere Dodo`s sluit kinderen in de armen met een probleem buiten hun schuld, en die zelf het lef hebben getoond te werken aan een betere toekomst, maar daarin niet geslaagd zijn. Voor die dappere kinderen met lef heeft Stichting Kinderfonds Dappere Dodo`s een aantal projecten gebaseerd op theater, film en muziek. De hoofdprojecten zijn: - Het Dappere Dodo s Marionetten- & Poppentheater; - Dappere Dodo s TakeOne en; - Het Dappere Dodo s Muziekpaleis. De kinderen/jongeren die aan de projecten van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s deelnemen proberen wij door middel van theater, film en muziek naar een hoger niveau te tillen. Een toekomst waarin hij of zij iets betekent en zich niet verwaarloosd voelt. Ook leren ze op een andere manier naar hun kwaliteiten te kijken en worden ze gestimuleerd. Zo laat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ze ervaren dat het mogelijk is op een andere wijze naar zichzelf te kijken, dat ze zich op een andere wijze kunnen uiten over de dingen uit het dagelijks leven en laten wij ze inzien dat ze vaak meer talent hebben dan ze beseffen. Kinderen hebben tenslotte de toekomst!

6 Opbouw van het beleidsplan In hoofdstuk 2 van dit beleidsplan gaan wij in op de doelstellingen van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Onze missie & visie, de aanpak van onze doelstellingen alsmede onze ambities staan hierin centraal. Met hoofdstuk 3 geven wij u inzicht in onze organisatie hierin komen o.a. aan bod het bestuur en de directie, de gedragscode, vergadercyclus en overige zaken m.b.t. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Met hoofdstuk 4 informeren wij u graag over de omvang van onze projecten en de uitvoering ervan dit hoofdstuk bevat tevens een overzicht van onze concullega s verdeeld in primaire, secundaire en 3 de rang voorzien van een toelichting. In hoofdstuk 5 geven wij onze strategische keuzes en toekomstplannen weer voor de komende beleidsperiode. Als uitgangspunt hiervoor is gebruik gemaakt van de uiteenzetting van onze concullega s zoals weergegeven in hoofdstuk 4 alsmede een zogenoemde SWOT-analyse (kansen en bedreigingen, afgezet tegen sterktes en zwaktes). In hoofdstuk 6 komt een essentieel onderdeel van de organisatie aan de orde te weten: Communicatie. Met dit hoofdstuk informeren wij u over onze tools die wij hiervoor inzetten. In hoofdstuk 7 zijn de randvoorwaarden opgenomen die nodig zijn om onze doelstelling te kunnen realiseren. Hoofdstuk 8 bevat het financiële beleid voor de komende periode. In hoofdstuk 9 wordt gesproken over onze referenties. Verder zijn een aantal bijlagen voor u toegevoegd.

7 2 Doelstellingen van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s 2.1 Missie & visie, doel en ambities Missie Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s richt zich op kinderen in Nederland tot 18 jaar, die zich door problemen buiten hun schuld niet voldoende kunnen ontwikkelen. Ze willen het heft in eigen hand nemen om te werken aan een beter toekomstperspectief. Deze kinderen zijn veelal te vinden in de achterstandswijken maar zeker ook daarbuiten. Ze worden geholpen middels diverse projecten op gebied van educatie, welzijn en gezondheid met als basis theater, film en muziek om zo een mooiere weg naar de toekomst te creëren. Visie Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s stimuleert de kinderen om met elkaar op te trekken en te werken aan hun sociale & maatschappelijke vaardigheden. Hierdoor zullen ze leren respectvol met elkaar om te gaan en bereiden ze zich voor op een eerlijke kans in de maatschappij. Doel Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s heeft als doel het bevorderen en/of het begeleiden van het welzijn, de educatie, gezondheid en zelfstandigheid, voornamelijk van kinderen/jongeren tot achttien jaar, die minder kansen hebben om zich te ontwikkelen dan leeftijdgenootjes die onder betere omstandigheden opgroeien. Zowel door het ondersteunen van (bestaande) projecten, instellingen en organisaties met geld, goederen en/of eigen projecten, dan wel het zelfstandig opzetten van projecten in Nederland en in andere landen (voornamelijk in ontwikkelingslanden). Ambities Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is zich ervan bewust dat de ontwikkeling en doorgroei veel tijd vraagt, maar dat neemt niet weg dat er ambities zijn. Vanaf maart 2012 wil Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s in bredere zin aan de slag gaan met het helpen van kinderen uit de doelgroep, de wens is dat in 2017 een groot deel van de kinderen uit Nederlandse achterstandswijken kennis hebben kunnen maken met Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Door middel van de bestaande projecten, de projecten in uitgediepte versie maar ook het ontwikkelen van nieuwe projecten die aansluiten op de missie en visie van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. De komende 5 jaren wil Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s dan ook werken naar de volgende concrete doelstellingen. - Zoveel mogelijk kinderen, binnen de doelgroep, helpen aan een beter toekomstperspectief. - Betrokkenheid krijgen vanuit de Nederlandse samenleving en daardoor donaties - Komen tot een bekende, gewaardeerde organisatie met een perfecte reputatie

8 Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is de mening toegedaan bovenstaande ambities te kunnen bereiken door. - Actief de projecten in het land uit te zetten en zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep aan de projecten deel te laten nemen. - Zoveel mogelijk aan de buitenwereld laten zien wat wij doen en onze boodschap uiten - Samenwerken met de juiste professionals en zo meerwaarde te geven aan de projecten. Dit zal uiteindelijk leiden tot mond tot mond reclame via de deelnemers en samenwerkende professionals. 2.2 Aanpak Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s werkt samen met diverse professionele instellingen/organisaties. Samen met deze organisaties kunnen wij kinderen de juiste hulp bieden, die ze op dat moment nodig hebben. Doordat er altijd begeleiding is vanuit de diverse professionele instellingen/organisaties bij onze projecten is er direct maar ook een duurzaam resultaat. Door de (nieuwe) projecten voor te leggen aan diverse partijen kan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ook de goede balans vinden tussen idealisme en realisme en daarmee de haalbaarheid van het (nieuwe) project. 2.3 Waarom kiezen voor Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Resultaat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s richt zich, zoals eerder omschreven, op kinderen/jongeren in Nederland tot 18 jaar, die zich door problemen buiten hun schuld niet voldoende kunnen ontwikkelen. Ook al willen ze héél graag, door diverse problemen in de leefomgeving zijn hun dromen en plannen voor later niet altijd mogelijk. De doelgroep van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s bestaat uit kinderen/jongeren die het heft in eigen hand willen nemen om te werken aan een beter toekomstperspectief. En dit is wezenlijk van belang voor het bereiken van resultaat. Omstandigheden Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is zich bewust van het feit dat de doelgroep bestaat uit zeer kwetsbare kinderen/jongeren. Het is van belang dat deze kinderen/jongeren zoveel mogelijk worden geholpen vanuit een vertrouwde en vanuit een eigen leefomgeving. Om die reden is er gekozen om de projecten naar de doelgroep toe te brengen. Omdat elke kind hetzelfde wil zijn Alle kinderen willen gezond, gelukkig en met liefde kunnen opgroeien met als vooruitzicht een eerlijke kans in de maatschappij. Niet alles is van zelfsprekend!

9 De projecten van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zijn niet alleen leuk en spannend, maar ook een perfect leerproces t.b.v. de ontwikkeling van de kinderen/jongeren die daar niet (altijd) de mogelijkheden toe hebben. Een aantal kernwoorden hiervoor zijn: Persoonlijke ontwikkeling, normen & waarden, sociale vaardigheden, respecteren, opvoeding, gezondheid, concentratie, verantwoordelijkheid en communiceren alsmede en ongeacht huidskleur, godsdienst & cultuur. Financiële verantwoording Van de jaarlijkse donatie die stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ontvangt vanuit Stichting Jan Schoo Charity Foundation kunnen niet alleen projecten worden gefinancierd maar ook de kantoor- en personeelskosten. Dit houdt in dat overige donaties direct ten gunste komen van projecten, bestaande en nieuwe, en daarmee ten gunste van kinderen/jongeren uit de doelgroep van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s heeft een vriendenclub. Deze vriendenclub bestaat uit lokale ondernemers die een donatie doen t.b.v. een (nieuw) project of de co-financiering van een (nieuw) project. Daarnaast staat het Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s vrij om voor grote en dure projecten, indien mogelijk, een subsidieaanvraag in te dienen ten einde (nieuwe) projecten te financieren of voor de co-financiering ervan. Een betere toekomst Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s beijverd zich om, in ruime zin, kinderen in Nederland, in een achterstandssituatie, te helpen om hun kijk op de wereld te verbreden en zo hun kans op een beter en, vooral in geestelijke zin, rijker leven, te vergroten. Hiervoor schakelen wij de tweede levensbehoefte in die lang niet alle kinderen gegund is. En deze tweede levensbehoefte gaat verder dan leren lezen, schrijven en rekenen! Het gaat hier om de inspiratie die ze krijgen doordat ze meegenomen worden naar een andere wereld en door deelname aan de projecten op een andere wijze oplossingen vinden voor problemen.

10 3. Organisatie 3.1 Het bestuur en de directie Het bestuur van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden met algemene bestuurstaken. De bestuursleden werken volledig onbezoldigd en ontvangen ook geen vacatiegelden. De bestuurders zijn benoemd voor een statutair vastgestelde periode waarvoor een rooster van aftreden is opgesteld. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s heeft een directeur aangesteld. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s en zorgt hier met 3 personeelsleden voor. Het bestuur van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is in de regel niet betrokken bij de uitvoering van hun eigen besluiten. De uitvoering van deze besluiten en van de projecten ligt bij de directeur en haar medewerkers(sters). De directeur zal op basis van een mandaat haar werkzaamheden uitvoeren. De besluiten die door het bestuur worden genomen hebben betrekking op zowel beleidsmatige aangelegenheden als de dagelijkse gang van zaken, gebaseerd op actuele informatie welke maandelijks wordt aangereikt door de directeur. Voor een overzicht van de benoemde bestuursleden en aangestelde directeur verwijzen wij u graag naar de bijlagen. 3.2 Gedragscode Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dit betekend dat alle bestuursleden, maar ook de directie en personeelsleden een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben ingeleverd en diverse controles hebben plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld de controle op een registratie in het insolventieregister etc.. Ook hebben de bestuursleden een verklaring m.b.t. belangenverstrengeling getekend. De inhoud hiervan is: Het bestuur waakt tegen verstrengelingen van belangen tussen die van de instelling en die van bestuursleden en/of medewerkers. Bij strijdigheid van belangen dienen betrokken bestuursleden zich van besluitvorming te onthouden. Het is een bevestiging door de bestuursleden en directie van de onderstaande punten: 1. Bestuursleden mogen direct noch indirect enige zakelijke binding hebben met de werkzaamheden van de stichting. 2. Indien een bestuurder meent dat er sprake is (of zal kunnen zijn) van een zakelijke binding met de werkzaamheden van de instelling, meldt hij/zij dit terstond aan de voorzitter. Het bestuur beslist zo nodig, bij meerderheid van stemmen, of er sprake is van een zakelijke binding. 3. Indien een bestuurder een zakelijke binding heeft met de werkzaamheden van de

11 instelling, heeft zij/hij geen stemrecht ter zake van het onderwerp waarop deze zakelijke binding betrekking heeft. Evenmin telt hij/zij mee ter zake van een eventueel quorum bij de besluitvorming daarover. 3.3 Vergadercyclus Het bestuur vergadert tenminste 3 keer per jaar, en verder zo vaak als men dit wenselijk acht. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s te waarborgen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 3.4 Vrijwilligers Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zich ondersteunen en adviseren door een aantal (vaste) vrijwilligers en (professionele) adviseurs op het gebeid van; Financieel beleid; Personeelszaken; Coachen op allerlei gebied en; Uitvoering van projecten; 3.5 Financieel jaarverslag Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het boekjaar van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s loopt van 1 januari t/m 31 december. Het jaarverslag zal worden opgesteld door een externe accountant/boekhoudkundige en zal jaarlijkse binnen 6 maanden na afloop van het betreffende boekjaar tijdens de jaarvergadering worden behandeld. 3.6 Nationale organisatie Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is er voor kinderen/jongeren in Nederland tot 18 jaar. Alle bureau-werkzaamheden worden verricht vanuit het kantoor aan de Kanaaldijk NW 85 te Helmond (5707 LC). De stichting heeft verder geen andere kantoren. Incidenteel zal Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s deelnemen aan projecten in het buitenland. Het betreft dan projecten waaraan kinderen uit Nederland zullen deelnemen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan maatschappelijke stages. Ook de werkzaamheden m.b.t. deze projecten zullen vanuit het kantoor in Nederland worden gecoördineerd. 3.7 Samenwerking Om onze (nieuwe) projecten goed te kunnen laten slagen hebben wij ons ingezet om tot een samenwerking te komen met diverse partijen. De projecten worden bij de diverse organisatie, op locatie, uitgevoerd. Zo worden onze projecten op een professionele en vertrouwde wijze voorzien van extra begeleiding t.b.v. de kinderen/jongeren.

12 Inmiddels worden onze projecten uitgezet via: Active4you een organisatie die begeleiding biedt door middel van diverse soorten dienstverlening, waaronder thuisbegeleiding, weekendopvang en dagbesteding. Active4you is werkzaam in de regio's Noord-Brabant en Limburg BJ Brabant staat voor Bijzonder Jeugdwerk Brabant. BJ Brabant biedt hulp aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. Het aanbod bestaat uit bijna 30 hulpvormen. Variërend van thuisbegeleiding tot 24-uurs behandeling. Ook diagnostiek, onderwijs en training horen bij het aanbod. Juist die veelzijdigheid maakt dat BJ Brabant hulp op maat kan bieden. Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond. Natuurlijk weet je als ouder wat het beste is voor je kind. Toch sta je geregeld voor lastige vragen. Wat is goed speelgoed? Is mijn kind te mager of te zwaar? En ook kinderen en jongeren staan soms voor lastige situaties. Krijg ik wel genoeg zakgeld? Mijn ouders gaan scheiden, wat nu? Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Daarom helpt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Helmond je goed op weg met informatie, adviezen en begeleiding. Eén loket voor al je vragen, dat is handig De Hondsberg een observatiecentrum, gelegen in het Brabantse Oisterwijk. Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking en gedrag- of psychiatrische problematiek kunnen bij De Hondsberg terecht voor observatie en kortdurende behandeling. Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van de projecten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. Swazoom een welzijnsorganisatie die zich inzet voor ontwikkelingskansen voor jeugdigen in Amsterdam. Het voornaamste werkgebied op dit moment is Amsterdam Zuidoost. Daartoe worden laagdrempelige activiteiten met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden, horizonverbreding, multimedia-wijsheid, voorschoolse educatie en opvoedingsondersteuning georganiseerd. Zonnehuizen helpt mensen met een ontwikkelingsstoornis zich naar volle vermogen te ontplooien. Zonnehuizen werkt vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekend dat deze organisatie uitgaat van de gezonde kant van het individu en zich richt op deze mogelijkheden, talenten en wensen. Het vorenstaande overzicht is niet uitputten en natuurlijk zijn en blijven wij altijd opzoek naar andere mogelijkheden om onze projecten naar de doelgroep te brengen maar ook te promoten binnen de Nederlandse Samenleving.

13 4. Uitvoering 4.1 Inleiding U weet het misschien niet, maar in ons kleine kikkerlandje wonen nog heel veel kinderen die door een probleem buiten hun schuld, zich niet voldoende kunnen ontwikkelen. * In Nederland wonen ongeveer kinderen in achterstandswijken. (Pijldatum 2008 Sociaal Cultureel Planbureau) * Er zijn nog veel meer kids die door een dagelijkse belemmering in hun leven niet kunnen doen wat ze graag zouden willen. * Deze kinderen hebben vaak een minder goed toekomstperspectief 4.2 Ontwikkelingen/Projecten In maart 2012 is Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s opgericht. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zal zorg dragen voor de voortzetting van de projecten en de werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die reeds eerder (vanaf tot 22 maart 2012) door Jan Schoo Charity Foundation en/of JSCF Beheer B.V. zijn uitgevoerd. In die korte periode is al heel veel bereikt. Zo heeft Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ambassadeurs, waaronder de heer Jacobs, Burgemeester van Helmond, Magic Unlimited (Oscar, Renzo en Mara Kàzan) en de heer H. Driessen (Commercieel directeur, Weijmans Media Groep). Ook werd de stichting in 2011 landelijk meegenomen op de 100% nl Formido Zomertour ten einde aandacht te vragen voor de kinderen/jongeren die onder de doelgroep van de stichting vallen. Verder is er met de Europese marktleiders, Makro Feestpakketten en PF Concept (relatiegeschenken), een afspraken gemaakt dat voor elk verkocht pakket of relatiegeschenk Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s een donatie zal ontvangen en zijn er met diverse lokale kranten afspraken gemaakt over adverteren en het plaatsen van columns. Ook komen er al wat donaties binnen van particulieren, maar zeker ook van (lokale) ondernemers. In samenwerking met Weijmans Media Groep is een vriendenclub opgezet die volop in ontwikkeling is. Er is een lancering geweest van een nieuwe vorm van doneren in samenwerking met sms hosting, ook een grote marktleider. Het is de bedoeling om de bestaande projecten zoals hieronder omschreven gedurende de periode van dit beleidsplan voort te zetten. Daarnaast willen wij graag, als pilot, uitvoering gaan geven aan een nieuwe versie van het Dappere Dodo s Muziekpaleis en het Dappere Dodo s Poppentheater waarover wij u hierna ook een indruk zullen geven. Als deze opzet van de nieuwe versie zal slagen dan willen wij minimaal 1 nieuwe versie als vast project toevoegen aan onze activiteiten. Natuurlijk blijven wij ons ook inspannen om tot nieuwe projecten te komen. Het Dappere Dodo s Marionettentheater werd gebracht op scholen en instelling, in eerste instantie om naamsbekendheid te creëren. Inmiddels zijn wij hierin een andere weg ingeslagen. Wij hebben het Marionettentheater ook gebracht bij blinden en slechtzienden en speciaal onderwijs. Deze zet was een groot succes. Er wordt zelfs gezegd dat het Marionettentheater het mooiste was van het jaar Met de voorstellingen van het Marionettentheater biedt Stichting Kinderfond Dappere Dodo s kinderen vermaak en educatie. Met dit project wordt er een theatershow met authentieke poppen aan onze doelgroep aangeboden.

14 In deze theaterstukken is een verhaallijn verwerkt waarin kinderen zichzelf kunnen herkennen, denk bijvoorbeeld eens aan lastige situaties waarin kinderen zitten en hoe ze hier mee om kunnen gaan. Kinderen gaan nadenken over normen en waarden zoals oprecht en eerlijk zijn, niet stelen maar ook respect hebben voor elkaar en andere culturen. Het Dappere Dodo s Muziekpaleis Met het Muziekpaleis proberen wij door middel van muziek, kinderen naar een hoger niveau te tillen waardoor ze op een andere manier naar hun kwaliteiten zullen gaan kijken en waarmee wij ze zullen stimuleren en laten ervaren dat ze vaak meer talent hebben dan dat ze beseffen. Tijdens de workshops gaan kinderen in op wat er allemaal gebeurt of is gebeurd voorbeelden hiervan zijn verwerking van het verlies (door ziekte) van een klasgenootje, het aangeven dat men zich in een overvolle wereld die als maar doordraait vaak eenzaam en alleen kan voelen, maar ook het gemis van liefde en genegenheid komen aan de orde. Nadat ze het vertouwen hebben in de vakdocent schrijven ze hierover een tekst. Deze tekst gaan ze zingen en hiervan wordt ook met de kinderen/jongeren een DVD gemaakt die later professioneel en feestelijk wordt gepresenteerd aan de kinderen/jongeren zelf, ouder(s), verzorger(s), begeleiding, school en klasgenootjes. Het gaat om kinderen/ jongeren die intern verblijven bij instellingen zoals Stichting Zonnehuizen maar ook om kinderen/jongeren op scholen met een ernstige vorm van bijv. ADHD of faalangst. Gebleken is dat deze kinderen/jongeren uit hun schulp komen en helemaal los gaan. Een aantal kinderen/jongeren die verblijven in de instellingen kijken al uit naar de komst van de vakdocent om hem te laten zien wat voor teksten ze hebben geschreven en zijn zelfstandig aan het rappen gegaan, kortom ze hebben een uitlaatkelp gevonden. De kinderen/jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum zoals ADHD of andere aandoeningen zoals een zeer ernstige vorm van faalangst werden anders gezien in de klas en op school, andere kinderen/jongeren vonden het nu opeens wel de moeite om met ze om te gaan, kortom ze hoorden er nu ook bij. Graag willen wij meer diepgang brengen in de voornoemde bestaande projecten. Onze gedachten hierover treft u hierna aan. Muziekpaleis Xspecial Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s wil het Muziekpaleis introduceren in Nederlandse achterstandswijken. Door muziek naar kinderen in achterstandswijken te brengen (8 workshops, 1 per twee weken) komen verborgen talenten naar boven en kijken de jongeren naar hun ware ik. Hierdoor probeert Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ze op een betere weg naar de toekomst te zetten. Ook zijn er nog een aantal andere belangrijke aspecten welke door het Muziekpaleis ondervonden worden: - Respect voor anderen - Vergroten van zelfvertrouwen - Leren uiten van emoties - Ontwikkelen en ontdekken van (verborgen) talent(en). - Imagoverbetering van de doelgroep - Omgaan met andere culturen

15 Om dit project te kunnen financieren zullen wij een subsidieaanvraag doen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het is de bedoeling dat de pilot als eerste zal gaan plaats gaan vinden in Amsterdam ZO, de Bijlmer. Poppentheater Xspecial Naast het Dappere Dodo s Marionettentheater biedt Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ook reguliere voorstellingen van het Dappere Dodo s Poppentheater. Met deze voorstellingen bieden wij de kinderen vermaak en educatie en laten ze helemaal opgaan in de spannende avonturen van Jan Klaassen en Katrijn, ook in deze verhalen zijn boodschappen m.b.t. normen en waarden verwerkt. Denkt u hierbij dan aan Jan Klaassen die s-avonds gezellig naar het café is geweest en daar limonade met slagroom heeft gedronken. Natuurlijk blijkt dat dit het welbekende pilsje is en dat hij daardoor geen geld meer heeft om een cadeautje te kopen voor de koning, terwijl Jan Klassen voor de verjaardag van de koning is uitgenodigd, oei, oei,! Hoe wordt dat opgelost. Met dit project wil Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s een stap verder gaan. Deze theatervoorstellingen met authentieke poppen willen wij op andere wijze aan onze doelgroep aan gaan bieden. Het is de bedoeling om een speciale verhaallijn te maken, gericht op een situatie waarin een kind zich kan bevinden. Hierbij kan worden gedacht aan kinderen die zich in een thuissituatie bevinden waar sprake is van alcohol-, drugs- of gokverslaving, kinderen die mishandeld of misbruikt worden of kinderen waarvan de ouders zich in een andere, bijv. financieel, zeer lastige positie bevinden. In groepjes kunnen kinderen, onder begeleiding van de juiste professionals zoals psycholoog, pedagoog etc., luisteren naar het verhaal en later ook in gesprek gaan met de theaterpoppen (kinderen praten nu eenmaal eerder tegen poppen dan tegen mensen). Daarna kan de professional samen met de kinderen een eigen verhaal schrijven en hiervan kan een boekje worden gemaakt. Ook is gebleken dat kinderen zich gaan realiseren, als dit in groepjes wordt gedaan, dat ze niet het enige kind zijn maar ook anderen in zo n positie zitten. Naast het gesprek tegen de poppen en met de professionals kunnen ze ook met hun lotgenootjes op hun eigen niveau in gesprek gaan. Het vorenstaande is bedoeld om kinderen te helpen bij het herstel-/verwerkingsproces. 4.3 Omvang van de projecten Inmiddels hebben wij naar schatting al zo n kinderen kunnen voorzien van/betrekken bij onze projecten. Vanaf april 2012 wordt er d.m.v. evaluatie etc. getracht een concreter overzicht bij te houden van het aantal deelnemers. Het aantal deelnemers is per project verschillend. Het aantal deelnemers bij een reguliere Marionetten- of Poppentheater voorstelling ligt tussen de Het aantal deelnemers dat kan meedoen aan een workshop van Dappere Dodo s Muziekpaleis ligt op maximaal 10 kinderen/jongeren.

16 Hieronder treft u een overzicht aan van het aantal deelnemers per project vanaf 2009 t/m juli 2012 gebaseerd op het gemiddelde aantal deelnemers. Aantal kinderen tot en met juli 2012 Marionettetheater Muziekpaleis 295 Magic Unlimited 765 Project Sinterklaasfeest 500 Project Nunspeet 260 WeekendCampus 10 Poppentheater 299 Maatschappelijk Stage Mongolië 8 Totaal Naar schatting zal Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s in het jaar 2012 zo n kinderen bereiken met haar projecten. Dit is gebaseerd op het aantal deelnemers van het eerste half jaar en het verwachtte bereik in het tweede half jaar van Hieronder treft u een overzicht aan van het (naar verwachting) aantal kinderen per project in Aantal Kinderen 2012 Marionettentheater Muziekpaleis 100 Project Sinterklaasfeest 500 Project Nunspeet 260 Poppentheater 609 Project Mongolië 8 Project TakeOne 30 Sinterklaasfilm PM* Smaakmakers 40 Muziekpaleis Bijlmer 32 Totaal 9.679

17 *De Sinterklaasfilm/serie wordt via regionale tv stations en ook op de nationale tv uitgezonden. Het bereik is naar verwachting zo n 3 tot 4 miljoen, echter na de uitzending is pas te bepalen hoeveel er daadwerkelijk is bereikt aan de hand van de kijkcijfers. De komende periode willen wij deze lijn graag voortzetten. Mochten wij meer financiële middelen tot onze beschikking krijgen dan zijn wij in de gelegenheid om de projecten vaker uit te zetten waardoor meer kinderen/jongeren aan onze projecten kunnen deelnemen. 4.4 Onze concullega s Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s heeft ook een onderzoek gedaan naar eventuele concullega s. Dat overzicht treft u hierna aan waarbij kan worden opgemerkt dat er vele goede doelen zijn die op individuele basis of kleinschalig materiaal en/of financieel personen of projecten ondersteunen. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s streeft vooral groepen na. Primaire concullega s (zelfde doelgroep & doelstelling) 1) Guusje Nederhorst Foundation Secundaire Concullega s (zelfde doelgroep) 2) Stichting Heppie 3 e rang Concullega s (niet precies dezelfde doelgroep, maar vaak wel dezelfde doelstelling) 3) Opkikker 4) Doe een Wens 5) Villa Pardoes 6) Cliniclowns Uitleg over de goede doelen 1) Guusje Nederhorst Foundation Zet zich in voor kinderen van 0 tot 8 jaar die een moeilijke kindertijd doormaken en door een onveilige of instabiele thuissituatie noodgedwongen verblijven in onpersoonlijke, sobere opvangcentra in Nederland. Ze helpen de vergeten kinderen. De foundation knapt de leefruimtes van de kinderen op tot een fijne, vrolijke dagelijkse omgeving. Rustpunten waar ze bij kunnen komen en van waaruit ze weer kunnen kijken naar een betere toekomst. Een toekomst met een lach. Waarom is dit een primaire concullega: De Guusje Nederhorst Foundation richt zich op precies dezelfde doelgroep als Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Natuurlijk richten zij zich vooral op opvangcentra maar daar geven wij ook onze projecten. Ze verwoorden mooi de doelgroep om wie het eigenlijk gaat, namelijk de vergeten kinderen. Uiteindelijk maken ze rustpunten vanuit waar de kinderen kunnen kijken naar een betere toekomst.

18 2) Stichting Heppie Stichting Heppie staat klaar voor kinderen die even wat extra aandacht nodig hebben. Dit kan zijn omdat ze ADHD hebben en moeilijk contact maken met andere kinderen, omdat ze op een leefgroep wonen, omdat er thuis nooit geld is om op vakantie te gaan, of omdat het kind thuis in de schaduw van het broertje of zusje staat. Voor deze kinderen organiseert Stichting Heppie groepsvakanties en weekenden waarin plezier hebben en het opdoen van positieve ervaringen voorop staan. Waarom is dit een secundaire concullega: Stichting Heppie richt zich op dezelfde doelgroep als Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s namelijk kinderen die even wat extra aandacht nodig hebben. Alleen de uitvoering/doelstelling om deze kinderen te helpen is uiteindelijk anders. Stichting Heppie richt zich vooral op groepsvakanties of weekenden. Ze willen dat kinderen dit als plezierig ervaren. Eigenlijk heeft dit een tijdelijk karakter. Deze stichting organiseert deze vakanties zodat het kind een keer in het middelpunt staat. De projecten en doelstelling van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zijn net anders. Wij richten ons weliswaar op dezelfde doelgroep maar, brengen meer diepgang en helpen op een andere wijze de doelgroep om ze naar een beter toekomstperspectief te begeleiden. 3) Stichting Opkikker De stichting levert een bijdrage aan de mentale energie van een langdurig ziek kind door het organiseren van een dag vol ontspanning en blijheid samen met het gehele gezin (inclusief voorpret, nagenieten en de herinnering voor jaren). Stichting Opkikker werkt hierbij uitsluitend op indicatie en op verzoek van, de met de stichting samenwerkende, ziekenhuizen verspreid over Nederland Waarom is dit een 3 e rang concullega: Stichting Opkikker richt zich niet op de volledige doelgroep van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Stichting Opkikker helpt langdurig zieke kinderen. Natuurlijk hebben deze kinderen een probleem buiten hun schuld, maar de doelgroep van Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s gaat net iets verder. Qua doelstelling en projecten doelt stichting Opkikker vooral op het moment van genieten en de herinnering. Vaak gaan ze dagjes weg. Ook werkt deze stichting alleen maar samen met ziekenhuizen, iets wat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s niet doet. Het genieten van de dag is natuurlijk wel een aspect wat je bij Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ook terug ziet in haar projecten. 4) Stichting doe een wens Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen.

19 Waarom is dit een 3 e rang concullega: Ook Stichting doe een wens richt zich op kinderen met een levensbedreigende ziekte. Wensen vervullen voor herinneringen en positieve gedachtes bij het kind is iets wat centraal staat. De stichting vindt het belangrijk dat kinderen weer even kind kunnen zijn. In tegenstelling tot Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s richt ook deze organisatie zich alleen op kinderen met een levensbedreigende ziekte en is ook de doelstelling net iets anders. Stichting doe een wens zet zich ook in voor het verwezenlijken van een droom, wat voor de toekomst van een kind veel kan betekenen. Dit is natuurlijk ook wat Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s wil bereiken, door onze projecten gaat een kind nadenken over het leven en zijn of haar kwaliteiten. Wat kunnen ze hier in de toekomst mee bereiken? NOTE: Mocht onze organisatie in de toekomst ook individuele aanvragen gaan honoreren dan verplaatst deze concullega zich naar een primaire of secundaire positie. 5) Villa Pardoes Villa Pardoes is een vakantieverblijf voor ernstig, mogelijk levensbedreigend zieke kinderen in Kaatsheuvel. Een gratis week vakantie voor het hele gezin. Even geen doktoren, geen witte jassen, maar plezier maken met het hele gezin! Waarom is dit een 3 e rang concullega: Villa Pardoes richt zich net zoals, Stichting Opkikker en Stichting Doe een Wens op kinderen met een levensbedreigende ziekte. Ze organiseren vakanties voor het hele gezin. De doelstelling kun je vergelijken met die van Stichting Heppie. Net zoals bij de rest, richt Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s zich op een bredere doelgroep en hebben we een andere doelstelling. Namelijk het verbeteren van het toekomstperspectief van een kind. Villa Pardoes staat bij de concullega s omdat het toch een klein deel van onze doelgroep betreft. De doelstelling, een gratis week vakantie past niet bij Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s. Een week zonder zorgen is wel weer iets wat overeen komt. Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s organiseert geen weekenden of vakanties maar wil met haar projecten wel proberen een aantal zorgen van de kinderen weg te nemen. 6) CliniClowns CliniClowns bieden afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte of handicap. De clowns ontmoeten deze kinderen binnen zorginstellingen in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om de ziekenhuizen. Ze werken ook in andere zorginstellingen zoals revalidatiecentra, gezinsvervangende huizen en scholen. De vorm van afleiding en plezier die geboden wordt kan per zorginstelling verschillen Waarom is dit een 3 e rang concullega: Ook CliniClows richt zich op kinderen met een ziekte of handicap. De doelgroep handicap is bij Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s uitgesloten. Zieke kinderen niet. De clowns gaan op bezoek in zorginstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra s maar ook op basisscholen.

20 Hoewel CliniClows zich ook vooral op de zieke kinderen richt gaat hun bereik net iets verder dan Stichting Opkikker want zij richten zich vooral op ziekenhuizen. CliniClows bieden afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte of handicap. Dit principe voert onze organisatie door op haar eigen doelgroep. Zo heeft Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s ook een Sinterklaasfeest en voorstellingen van Magic Unlimited en/of het Dappere Dodo s Marionetten- & Poppentheater. 5. Strategie en toekomst 5.1 Strategische keuzes Naast zoveel mogelijk kinderen, binnen de doelgroep, te bereiken en te laten deelnemen aan onze projecten willen wij de kinderen/jongeren ook de nodige nazorg geven. Hierbij denken wij aan een jaarlijkse terugkom dag of een buddy. Door meer diepgang te brengen in onze projecten en de nazorg er in mee te nemen kunnen wij ons onderscheiden van de overige fondsen/concullega s. 5.2 Hoe gaan we dit doel bereiken? Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s is een unieke organisatie in Nederland. Het doel van het fonds is erg breed en gericht op de lange termijn. Om op de meest effectieve en efficiënte manier het doel te bereiken hebben wij een klein professioneel team samengesteld dat nauw samenwerkt en kan overleggen met hulpverlenende instanties en andere organisaties. Hiermee worden de lijnen kort gehouden waardoor er sneller gehandeld kan worden. Om het strategische doel te bereiken zullen wij tevens proberen ons zo veel mogelijk te gaan koppelen aan gevestigde namen en A-merken. Hiermee bedoelen wij partijen die in de markt al een positie hebben bepaald en al grote naamsbekendheid hebben verworven. Door hierop mee te liften hopen wij sneller het strategische doel te bereiken en Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s te positioneren in de goede doelen markt. Bij de realisatie van het doel is het van belang dat iedereen samenwerkt om dit te bereiken en het belang van de kinderen hierbij voor op staat. Vorenstaande is gebaseerd op de uiteenzetting van onze concullega s zoals weergegeven in hoofdstuk 4 en de SWOT analyse zoals hierna weergegeven.

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA

Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA Beleidsplan Stichting Ashleigh s Place SA 20152016 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Ashleigh s Place SA (APSA). Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KIDS OP

BELEIDSPLAN STICHTING KIDS OP BELEIDSPLAN STICHTING KIDS OP 1 2015-2016 Stichting Kids op 1 Graanakker 123 2743 EP Waddinxveen www.kidsop1.nl Beleidsplan 2015-2016 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016 van Stichting Kids

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding en Doelstellingen 3 - Missie en Doel 2016 Over Stichting We GO Together 4 Organisatie 5 - Het bestuur - Gedragscode -

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 Amsterdam, april 2014

BELEIDSPLAN 2014 Amsterdam, april 2014 BELEIDSPLAN 2014 Amsterdam, april 2014 Inhoud Grondslag 3 Doel van de Stichting 3 Bestuur en organisatie 4 Keuze goede doelen 2014 4 Middelen van de stichting 6 Besteding 6 Financieel jaarrapport 6 Het

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nooit Alleen

Beleidsplan Stichting Nooit Alleen Beleidsplan Stichting Nooit Alleen 2012 2015 Beleidsplan Stichting Nooit Alleen Mei 2012 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Nooit Alleen. In dit beleidsplan geven wij u een helder beeld

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016 Inhoud: Inhoudsopgave 1 Voorwoord.2 Over stichting Speelgoedbank Veenendaal.3 Doelgroep 4 Doelstelling.5 Werkwijze en resultatenmeting..6 Benodigdheden..8 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016

BELEIDSPLAN 2012-2016 BELEIDSPLAN 2012-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. MISSIE & DOELSTELLING 5 2.1 MISSIE 5 2.2 DOELSTELLING 5 3. Projecten 6 4. Organisatie Stichting 6 4.1 Het bestuur

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Algemene gegevens Stichting Cemin Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Doel Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Hierbij vindt u het beleidsplan van de Stichting Aloha Foundation,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

NLP training voor jongeren

NLP training voor jongeren Oosterzijweg 8 e- mail info@ntinlp.nl 1906 AX Limmen website www.ntinlp.nl tel 072 505 35 01 ING bank 65.11.79.939 fax 072 505 22 94 KvK Alkmaar 37065951 NLP training voor jongeren Al 10 jaar organiseert

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING december 27 Jaarverslag 2015 TALENT ZOEKT SAMENWERKING Inhoud... 2 Voorwoord... 2 Doelstelling... 2 Missie... 2 Visie... 2 Projecten... 3 Financiën... 5 Bijlage 1... 5 Bijlage 2... 5 1 Voorwoord De politiek

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Met de oprichting van Stichting Villa Abel in juni 2016 en het aanstellen van een stichtingsbestuur is na een lange periode van voorbereidingen door initiatiefnemers Anne van der Horst en Petra Zaanen

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan2014. Ieder kind heeft recht op een feestje

Beleidsplan2014. Ieder kind heeft recht op een feestje Beleidsplan2014 Ieder kind heeft recht op een feestje Inhoud 1. Inleiding Wie is Stichting Speel je mee? 2. Het doel van de instelling Doelstelling / Missie Doelgroep Uitgangspunten 3. Werkzaamheden van

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016 BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND Juli 2016 Inhoud. 1. Aanleiding. 2. Doel van de stichting. 3. Bereiken van doel. 4. Fondsen aanvraag. 5. Financieel beleid. 6. Bestuur en intern functioneren. 7.

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

BENJAMIN FOUNDATION. oorsprong, visie, missie, strategie, organisatie werkwijze en doelen

BENJAMIN FOUNDATION. oorsprong, visie, missie, strategie, organisatie werkwijze en doelen BENJAMIN FOUNDATION oorsprong, visie, missie, strategie, organisatie werkwijze en doelen Oorsprong Op 4 januari 2006 overleed Benjamin Koerhuis op 5-jarige leeftijd in het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Stichting Truckers voor Gehandicapten Galjoen EK Nijkerk. Publicatierapport 2013

Stichting Truckers voor Gehandicapten Galjoen EK Nijkerk. Publicatierapport 2013 Galjoen 10 3863 EK Nijkerk Publicatierapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina A Algemeen 3 B Beleidsplan 4 C Actueel verslag 5 D Balans per 31 december 2013 6 E Staat van baten en lasten 7 A ALGEMEEN A.1 Algemene

Nadere informatie

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan www.nawien.org KvK.nr.: 63727714 IBAN: NL 25 ABNA 0511 2855 58 Beleidsplan 2017 2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2017 2018 van de stichting Nawien. Onze stichting helpt mensen in Afghanistan.

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Stichting Wifi. Versie 1.0.

Beleidsplan 2013-2015. Stichting Wifi. Versie 1.0. Beleidsplan Stichting Wifi 2013-2015 Versie 1.0. Stichting Wifi Vierlinghweg 57 2661 TM Bergschenhoek T +31 (0)105 120336 info@stichtingwifi.nl www.stichtingwifi.nl K.v.K. nr. 58507175 Beleidsplan 2013-2015

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie