Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de heer Roelof Ties Takens, geboren op 14 augustus 1959, wonende te (9728 WN) Groningen aan het adres M.L. Kingstraat 1, h.o.d.n. RTT Auto gevestigd te (9723 HM) Groningen aan het adres Moermanskweg 2. Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr. J.C.M. Silvius R-C : mr. L.T. de Jonge Activiteiten onderneming : de vennootschap drijft een onderneming die zich volgens opgave in het Handelsregister bezig houdt met het exploiteren van een garage- en automobielbedrijf, alsmede met het geven van advies op het gebied van informatieconsultantcy. Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De heer Takens exploiteert vanaf 2004 een garagebedrijf onder de naam Autobedrijf Takens B.V. In 2010 is deze vennootschap failliet gegaan. Vervolgens heeft een andere vennootschap van de heer Takens, Takens Management Winschoten B.V. aandelen genomen in de vennootschap Connemills Nederland B.V., welke vennootschap in oktober 2012 failliet is gegaan. De heer Takens heeft op 8 november 2012 de eenmanszaak RTT Auto opgericht. 1.2 Winst en verlies Thans onbekend. De curator dient hiernaar nog nader onderzoek te verrichten. R.T. Takens Pagina 1 van 7

2 1.3 Balanstotaal Thans onbekend. De curator dient hiernaar nog nader onderzoek te verrichten Lopende procedures Connemills Nederland B.V. en de heer Takens zijn in verzet gegaan tegen een verstekvonnis van 25 juli De procedure is in eerste instantie aanhangig gemaakt door onder andere Audi AG en Volkswagen AG. Door het faillissement van Connemills Nederland B.V. op 19 februari 2013 is deze procedure gedeeltelijk geschorst. Vanwege het faillissement van de heer Takens heeft de rechtbank aangekondigd de procedure te zullen schorsen Verzekeringen De premie van de woonhuisverzekering is betaald tot en met augustus Huur 1.7 Oorzaak faillissement Vanwege hoge belastingschulden ten bedrage van ruim ,-- heeft de Belastingdienst het faillissement van de heer Takens aangevraagd. De curator heeft dit verder in onderzoek. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2. Aantal in jaar voor faillissement 2.3. Datum ontslagaanzegging Er is geen personeel zodat punt 2.1 t/m 2.3 van dit verslag niet aan de orde is. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving De heer Takens is eigenaar van de door hem bewoonde woning aan de M.L. Kingstraat 1 te Groningen (9728 WN). R.T. Takens Pagina 2 van 7

3 3.2 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. 3.3 Hoogte hypotheek De SNS Bank N.V. heeft een recht van eerste hypotheek op het woonhuis. Het hypotheekrecht staat ingeschreven voor een bedrag van ,--. De heer H.E. Takens heeft een recht van tweede hypotheek ten bedrage van ,- op het woonhuis. 3.4 Boedelbijdrage Nog niet bekend. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst De curator heeft geen bedrijfsmiddelen, voorraden/onderhanden werk of andere activa aangetroffen, zodat punt 3.5 t/m 3.13 niet aan de orde is. R.T. Takens Pagina 3 van 7

4 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage De curator heeft geen debiteuren aangetroffen, zodat hoofdstuk 4 niet aan de orde is. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De ABN AMRO Bank heeft een vordering uit hoofde van rekening-courant groot 154,55 bij de curator ingediend. BLG Wonen heeft namens de SNS Bank N.V. een vordering uit hoofde van geldlening groot ,73 bij de curator ingediend. 5.2 Leasecontracten Voor zover de curator bekend zijn er geen leasecontracten door de heer Takens aangegaan. 5.3 Beschrijving zekerheden De SNS Bank N.V. heeft een recht van eerste hypotheek op het woonhuis. De heer H.E. Takens heeft een recht van tweede hypotheek op het woonhuis. Voorts is er executoriaal beslag gelegd op het woonhuis door de Belastingdienst, T. Stol B.V., Groene Energie Administratie B.V., de heer H.G.H. Kauffeld en Boutoveres Advocaten B.V. 5.4 Separatistenpositie De SNS Bank en de heer H.E. Takens hebben een separatistenpositie. 5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich nog geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld. R.T. Takens Pagina 4 van 7

5 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Van een voortzetten of doorstart is geen sprake, zodat hoofdstuk 6 niet aan de orde is. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft de administratie van gefailleerde nog niet ontvangen en hem daartoe reeds meerdere malen aangemaand. De curator dient dit punt nader te onderzoeken zodra de administratie ontvangen is. 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Controleverklaring accountant R.T. Takens Pagina 5 van 7

6 7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator heeft dit punt nog in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen De curator heeft dit punt nog in onderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen zullen beperkt blijven tot het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De Belastingdienst heeft een vordering van totaal ,- bij de curator ingediend, ter zake inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting. 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft geen vordering bij de curator ingediend. 8.4 Andere pref. Crediteuren Er hebben (nog) geen andere preferente crediteuren een vordering bij de curator ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Gezien de hoogte van de belastingschulden is het aannemelijk dat het faillissement te zijner tijd wordt voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. R.T. Takens Pagina 6 van 7

7 De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht en de crediteuren aangeschreven. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard Procedure 9.3 Stand Procedure Er zijn geen procedures tegen of namens de boedel aanhangig, zodat hoofdstuk 9 niet aan de orde is. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen Plan van aanpak De curator zal zich inspannen om de administratie van gefailleerde te verkrijgen. Ook zal de curator in overleg treden met de eerste hypotheekhouder over de verkoop van de woning Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal worden ingediend op of omstreeks 30 april Groningen, 31 januari 2014 J.C.M. Silvius curator R.T. Takens Pagina 7 van 7

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie