EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V."

Transcriptie

1 EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Almere en laatstelijk kantoorhoudende te (1327 EB) Almere aan de De Huchtstraat Faillissementsnummer : F 12/840 Datum uitspraak : 20 november 2012 Curator : mr. M.J. Guit, AMS Advocaten N.V. Postbus 69111, 1060 CD Amsterdam telefoon: telefax: Rechter-commissaris : mr. M.L.D. Akkaya Activiteiten onderneming : SBI-code: lichte bedrijfs -code: code: 7712 Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens. Omzetgegevens : - - Personeel gemiddeld aantal : 5 Datum verslag : 17 december 2012 Verslagperiode : 20 november 2012 tot en met 16 december 2012 Bestede uren in verslag periode : 25 uur en 12 minuten Bestede uren totaal : 25 uur en 12 minuten Saldo faillissementsrekening : ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 1 Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is Scheffmann Beheer B.V., waarvan de heer D.W. Scheffmann enig bestuurder en enig aandeelhouder is. 1/7

2 1.2 Winst en verlies 2010: ,- verlies 2011: ,- verlies 1.3 Balanstotaal 2010: ,- 2011: ,- 1.4 Lopende procedures Tegen (onder meer) failliet is een procedure aanhangig, waarbij Ribank N.V. als eiseres optreedt. In de procedure is op 28 november 2012, derhalve na het uitspreken van het faillissement, per abuis verstek verleend tegen failliet en de procedure stond voor vonnis op 12 december Op grond van artikel 29 Faillissementswet (Fw) is deze procedure (ten aanzien van de failliet) echter na het uitspreken van het faillissement van rechtswege geschorst, nu deze de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft. De curator heeft de rechtbank hierover bericht. De procedure staat thans op de rol van 12 december 2012 voor herstel van het verzuim. 1.5 Verzekeringen De curator onderzoekt of sprake is van door failliet afgesloten verzekeringen. 1.6 Huur Failliet huurde een bedrijfsruimte aan de Huchtstraat in Almere. De huur is per 1 oktober 2012 beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement Failliet was dealer van voertuigen van de merken Subaru en Mitsubishi. Naar zeggen van de bestuurder zijn in 2010 de voorwaarden voor het dealership van Mitsubishi sterk aangescherpt. De marge op de verkoopprijs voor de dealer werd sterk verlaagd en de bonusregeling bij het behalen van de jaardoelstellingen werd verscherpt, terwijl het behalen van bonussen juist van groot belang was voor het renderen van de onderneming. In 2011 heeft om die reden een reorganisatie van de onderneming plaatsgevonden waarbij de onderneming is verplaatst naar een kleinere bedrijfsruimte met een aanzienlijk lagere huurprijs. Tevens is een groot gedeelte van het personeel noodgedwongen ontslagen. Door de geleden sprake geweest van een staking/sluiting bij de autofabriek in Born. Hierdoor heeft de levering van opgelopen. Door deze factoren kwam de liquiditeit van de onderneming verder in gevaar. De bestuurder heeft getracht extra financiering te verkrijgen. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. De bestuurder zag dan ook geen andere mogelijkheid dan het faillissement van de vennootschap aan te vragen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 4 2/7

3 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 26 november Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte Hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Er is een inventaris aanwezig die bestaat uit diverse garagebenodigdheden. De inventaris zou op basis van huurkoop ter beschikking zijn gesteld aan de bestuurder van failliet. De huurkoopovereenkomst is vlak voor het faillissement beëindigd met wederzijds goedvinden. Voorts is het gereedschap van failliet verkocht en is de koopsom betaald door verrekening. De curator onderzoekt thans de gang van zaken met betrekking tot voornoemde activa. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving Er is voorraad aanwezig. De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van de voorraad en de eventuele verpanding hiervan. De ABN AMRO Bank N.V. heeft kenbaar gemaakt een pandrecht te hebben. De curator heeft Daan Veilingen ingeschakeld voor de verkoop van de voorraden. 3/7

4 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Uitgaande van een rechtsgeldig pandrecht van de bank, vooralsnog 10%. Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst De debiteurenlijst is kort voor het opstellen van dit verslag aangeleverd. De debiteuren zijn aangeschreven. 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) Ribank:,- ter zake dealer consignatie overeenkomst en addendum; ING: 34,57 ter zake saldo tekort betaalrekening. 5.2 Leasecontracten Vooralsnog niet geconstateerd. 5.3 Beschrijving zekerheden Diverse partijen, waaronder ABN Amro Bank N.V. en Ribank N.V. hebben zich bij de curator gemeld met een zekerheidsrecht. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid hiervan. Volgens opgaaf van ABN Amro beschikt zij over pandrechten op de vorderingen en de voorraden. Ribank zou eveneens pandrechten hebben verkregen op een aantal Mitsubishi auto`s en daar tevens (voor zover niet verpand) een eigendomsvoorbehoud geldend kunnen maken. Ribank heeft voor faillissement op basis van een gesteld eigendomsvoorbehoud alsmede vuistpandrecht, de auto`s bij failliet doen afvoeren. De curator onderzoekt of deze pandrechten eerder of later zijn gevestigd dan de ten gunste van ABN Amro gevestigde pandrechten om de rang van de pandrechten te bepalen. 4/7

5 5.4 Separatistenpositie De curator heeft de (mogelijke) pandhouder(s) aangeboden de verpande zaken te gelde te maken tegen ontvangst van een nader overeen te komen boedelbijdrage. 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud De voertuigen die in zich in de bedrijfsruimte van failliet bevonden zouden onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd door de Ribank N.V. Zij heeft de voertuigen vlak voor het faillissement opgehaald. De curator onderzoekt de gang van zaken bij het terughalen van de voertuigen. 5.7 Reclamerechten Er hebben zich nog geen partijen met een recht van reclame gemeld. 5.8 Retentierechten Er hebben zich nog geen partijen beroepen op een mogelijk retentierecht. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden De werkzaamheden van failliet zijn per datum faillissement gestaakt. 6.2 Financiële vastlegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst Niet van toepsassing. 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 2010: gedeponeerd op 12 september 2011; 5/7

6 2011: gedeponeerd op 6 september Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting. aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator; p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus Preferente vordering UWV Vooralsnog niet ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Vooralsnog geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Zie onder nummer 1.4 van dit openbare verslag. 9.2 Stand procedure 6/7

7 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak De komende periode zal de curator zich bezig houden met het te gelde maken van de activa, het innen van de debiteuren en het rechtmatighedenonderzoek. Hierbij zal ook de zekerheidspositie van de banken worden beoordeeld en tevens worden bezien op welke wij s voor faillissement heeft teruggehaald Indiening volgend verslag Over drie maanden Amsterdam, 17 december 2012 M.J. Guit, curator 7/7

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie