mr R.P. van Eerde 167:36 uren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mr R.P. van Eerde 167:36 uren"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 22 (EIND) DATUM: 24 JULI 2012 Gegevens ondernemening Heerke Jan Andries Visser, h.o.d.n. British Collector Cars Faillissementsnummer 05/126 F Datum uitspraak 10 mei 2005 Curator mr G. Meijer R-C mr R.P. van Eerde Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Import van alsmede detailhandel (verkoop vanuit loods) in klassieke en semi-klassieke automobielen niet bekend geen Verslagperiode 1 september juli 2012 Bestede uren in verslagperiode 05:06 uren Bestede uren Totaal 167:36 uren 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie Eenmanszaak Winst en verlies niet bekend 1.3. Balanstotaal niet bekend 1.4. Lopende procedures - Gefailleerde heeft beroep aangetekend tegen het faillissementsvonnis. De zaak zal dinsdag 5 juli a.s. worden behandeld. De heer Visser heeft het beroep ingetrokken. - Stichting Christelijk Ziekenhuis Refaja Stadskanaal/ H.J. Visser bij het kantongerecht te Winschoten. Deze procedure is geschorst i.v.m. het faillissement. - Vet Recycling Dekker Veendam V.O.F./H.J.A. Visser bij het kantongerecht te Winschoten. Het gaat hierbij om twee procedures betreffende de huurpanden aan de Ommelanderwijk 49 (welke procedure is geschorst) en aan de Zuidwending 283, waarin vonnis is gewezen en de huurovereenkomst is ontbonden. De procedure betreffende het huurpand aan de Ommelanderwijk 49 is inmiddels doorgehaald Verzekeringen niet bekend 1.6. Huur Er worden twee loodsen gehuurd van VET Recycling Dekker Veendam V.O.F. Het betreft een loods aan de Ommelanderwijk 49 te Veendam en een loods aan de Zuidwending 283 te Veendam. (zie 1.4) Daarnaast wordt er nog een pand gehuurd van Tadema Project Leeuwarden aan de Transportweg 15 te Veendam. De huur van de panden zijn opgezegd, omdat de Friesland Bank de huurverplichtingen overneemt. Faillissement H.J.A. Visser, h.o.d.n. British Collector Cars pagina 1

2 1.7. Oorzaak faillissement Gefailleerde is de afgelopen tijd met enige regelmaat ziek geweest. Ten tijde van de behandeling van het faillissementsrekest lag gefailleerde ook enkele weken in het ziekenhuis. Gefailleerde heeft bovendien in de periode voorafgaand in het faillissement zijn aandacht gericht op andere activiteiten dan de verkoop van auto s, waardoor er gedurende geruime tijd niet of nauwelijks omzet is gegenereerd. Werkzaamheden 05:30 uren 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill. geen 2.2. Aantal in jaar voor faill. geen 2.3. Datum ontslagaanzegging n.v.t. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving De Zwaaikom 13 te Veendam, bedrijvigheid (industrie) terrein (industrie). De Zwaaikom 13 NABY te Veendam, bedrijvigheid (kantoor) terrein (industrie) Transportweg te Veendam, terrein (nieuwbouw bedrijvigheid) Het pand aan de Zwaaikom 13 en 13 NABY is gezamenlijk eigendom van gefailleerde en diens neef de heer B. Visser. Deze staan reeds geruime tijd te koop bij de makelaar. De waarde is lager dan de hypotheek die er op rust. Inmiddels wordt in overleg met de hypotheekgever van het terrein aan de Transportweg bekeken of dit onderhands kan worden verkocht. De curator heeft toestemming ontvangen van de rechter-commissaris in verband met verkoop van het pand aan de Zwaaikom, alsmede het perceel grond aan de Transportweg aan de neef van gefailleerde, de heer B. Visser. De curator is echter nog in afwachting van nader bericht van de heer B. Visser omtrent de verkoop. Volgens de heer B. Visser is de financiering ten behoeve van overname van het pand aan de Zwaaikom rond en kan de akte omstreeks half augustus 2007 gepasseerd worden. De heer Visser is, volgens eigen zeggen, nog in afwachting van goedkeuring van de gemeente. De curator heeft aangegeven nog enig geduld te betrachten, doch ondertussen wel andere opties open te houden. De heer Visser heeft niet de financiering voor het perceel rond kunnen krijgen. De curator wil over te gaan tot verkoop van het perceel. Een gegadigde heeft een bod gedaan van ,-. De curator heeft toestemming van de Rabobank en de Rechter Faillissement H.J.A. Visser, h.o.d.n. British Collector Cars pagina 2

3 Commissaris verkregen. E.e.a zal gedurende de komende verslagperiode worden afgewikkeld. Levering heeft inmiddels plaatsgevonden. Ten aanzien van het pand aan de Zwaaikom 15 heeft de heer B. Visser (mede-eigenaar) een koopovereenkomst gesloten met Meilof Riks B.V. voor een bedrag van ,-. De curator heeft met toestemming van de R.C. ingestemd met verkoop onder de gebruikelijke uitsluitingsclausules. Afwikkeling kan nog niet plaatsvinden op grond van door de koper geconstateerde lekkages, de aanwezigheid van een huurder en de door de curator vereiste uitsluitingsclausules ten aanzien van aansprakelijkheden. De koopprijs van het pand is verminderd met ,- in verband met lekkages. De huurder heeft het pand verlaten op basis van een bevel tot ontruiming. Hierover loopt nog een procedure in hoger beroep. Levering van het pand aan koper heeft plaatsgevonden op 29 juli jl.koper is bekend met de huurdersproblematiek. Tussen mede-eigenaar en koper zijn hierover afspraken gemaakt. Inmiddels heeft het Hof in de beroepsprocedure arrest gewezen. Het Hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank gedeeltelijk en vernietigd het vonnis op een aantal punten en doet opnieuw recht conform de overwegingen van het Hof. Het bevel tot ontruiming is in stand gebleven Verkoopopbrengst niet bekend 3.3. Hoogte hypotheek Blijkens het uittreksel van het Kadaster rust er een op de terreinen aan De Zwaaikom een hypotheek van ,-. Van de bank is nog niet de daadwerkelijke hoogte van de hypotheek ontvangen. Het hypotheekrecht is tevens, tot een bedrag van ,-, gevestigd op het onbebouwde terrein aan de Transportweg Boedelbijdrage 1500 tbv perceel Transportweg, 2500 tbv Zwaaikom Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving n.v.t Verkoopopbrengst n.v.t Boedelbijdrage n.v.t Bodemvoorrecht fiscus niet bekend Faillissement H.J.A. Visser, h.o.d.n. British Collector Cars pagina 3

4 Voorraden/ onderhanden werk 3.9. Beschrijving Circa 150 klassieke Engelse auto s en materialen. De voorraden zijn verpand aan de bank, welke een vordering van ,24 heeft. De Friesland Bank heeft Troostwijk Waardering en Advies B.V. ingeschakeld om de voorraden te inventariseren en te taxeren. De taxatie is inmiddels afgerond. De Friesland Bank heeft echter nog geen actie ondernomen om de voorraden te verkopen. Er is wel een onderhands bod uitgebracht. Inmiddels wordt er onderhandeld met twee partijen die een onderhands bod hebben uitgebracht op de totale voorraad. Verwacht wordt dat binnen een aantal weken een overeenkomst kan worden gesloten met één van beiden. Verkoop van de voorraad en bedrijfsmiddelen is inmiddels gerealiseerd. Alle activa zijn verkocht voor een bedrag van ,- aan Ginsaro Investment B.V Verkoopopbrengst , Boedelbijdrage 5.000,- Andere activa Beschrijving n.v.t Verkoopopbrengst n.v.t. werkzaamheden : 47:12 uren 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren n.v.t Opbrengst n.v.t Boedelbijdrage n.v.t. 5. Bank/Zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) De Friesland Bank , Leasecontracten n.v.t Beschrijving zekerheden De voorraden van British Collector Cars zijn verpand aan de Friesland Bank Separatistenpositie niet bekend 5.5. Boedelbijdragen niet bekend 5.6. Eigendomsvoorbehoud niet bekend 5.7. Reclamerecht niet bekend 5.8. Retentierechten niet bekend Werkzaamheden 00:18 uren 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie/zekerheden n.v.t Financiele verslaglegging n.v.t. Faillissement H.J.A. Visser, h.o.d.n. British Collector Cars pagina 4

5 Doorstart 6.3. Beschrijving n.v.t Verantwoording n.v.t. 6.5 Opbrengst n.v.t. 6.6 Boedelbijdrage n.v.t. Werkzaamheden 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De boekhouding van gefailleerde is bijgewerkt tot Gefailleerde zal in de boekhouding van de afgelopen periode orde aanbrengen en deze overhandigen aan de curator. 7.2 Depot jaarrekeningen niet bekend 7.3 Goedk. Verkl. Accountant niet bekend 7.4 Stortingsvepl. aandelen n.v.t. 7.5 Onbehoorlijk bestuur niet bekend 7.6 Paulianeus handelen niet bekend 8 Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen De huur van de panden aan de Zuidwending, Ommelanderwijk en de Transportweg, de hoogte van deze vorderingen is nog niet bekend. Deze loodsen worden nog gehuurd i.v.m. de aan de bank verpande voorraden. (zie 3.9) De huur is inmiddels opgezegd. De ingediende boedelvorderingen bedragen in totaal (huurpenningen) 4.398, Pref. vord. van de fiscus , Pref. vord. van de UWV geen 8.4. Andere pref. crediteuren 599,10 (Beton Industrie Veendam, aanvraag faillissement) 8.5. Aantal conc. crediteuren Bedrag conc.crediteuren ,18 ( dit is inclusief de vordering van de Friesland Bank. Het totale bedrag is opgenomen, deze zal aangepast worden als de waarde van de verpande voorraden bekend is) 8.7. Verw. wijze afwikkeling Zie 9.2 Werkzaamheden 10:54 uren 9 Overig 9.1. Termijn afwikkeling faill. nog niet bekend 9.2. Plan van aanpak Zo mogelijk onderhandse verkoop voorraden en verkoop bedrijfsterrein Transportweg. De voorraden zijn inmiddels verkocht. Getracht wordt het terrein aan de Transportweg onderhands te verkopen. Hierna kan het faillissement worden opgeheven. Faillissement H.J.A. Visser, h.o.d.n. British Collector Cars pagina 5

6 9.3. Indiening volgend verslag n.v.t. Werkzaamheden 103:42 uren Er heeft zich één koper gemeld bij de curator, doch het bod is naar de mening van de bank te laag. Koper overweegt een ander bod. Bedoeling is het faillissement binnen drie maanden op. te heffen. Gefailleerde heeft te kennen gegeven een beroep te willen doen op de WSNP. Enkele weken voordat het eindverslag zou worden ingediend deelde de mede-eigenaar van het pand aan de Zwaaikom mede dat hij mogelijkheden ziet om dit pand volledig in eigendom te verkrijgen evenals het terrein aan de Transportweg e.e.a in overleg met de Rabobank. De RC heeft inmiddels toestemming gegeven medewerking te verlenen. De mede-eigenaar beziet thans of hij e.e.a volledig kan financieren.de curator is in afwachting van nader bericht omtrent de overname. Zie voorts punt 3 van dit verslag. Getracht zal worden de komende verslagperiode de gerezen problemen ten aanzien van de verkoop van het pand aan de Zwaaikom op te lossen zodat de koop kan worden geëffectueerd en levering kan plaatsvinden waarna het faillissement kan worden opgeheven. Levering heeft plaatsgevonden (zie punt 3). De beroepsprocedure van de huurder, waarin de curator formeel partij is, dient thans te worden afgewacht. Daarna zal het eindverslag worden ingediend. De verwachting is dat het volgend verslag het eindverslag zal zijn. Nu de procedure tegen de huurder/gebruiker is afgewikkeld doordat er door het Hof arrest is gewezen kan het faillissement thans worden afgewikkeld. Daar er in het faillissement verder geen baten te verwachten zijn, verzoekt de curator het faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel en het salaris van de curator vast te stellen op het boedelacties en de publicatiekosten ten laste van de Staat te brengen. Veendam, 24 juli 2012 mr G. Meijer Faillissement H.J.A. Visser, h.o.d.n. British Collector Cars pagina 6

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie