Advies: Akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen inzake privacy & parkeren van mevrouw Romijn-Ansink van de fractie D66

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies: Akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen inzake privacy & parkeren van mevrouw Romijn-Ansink van de fractie D66"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: E. van den Elshout Tel,nr,: 8743 Geraadpleegd consulent Datum: Afd.: Ruimte Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Afke Huitema, Ben Beving Onderwerp: Beantwoording art. 40 vragen inzake privacy & parkeren Juridisch Personeel Communicatie ICT Inkoop: Datum: Nummer: 13A Advies: Akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen inzake privacy & parkeren van mevrouw Romijn-Ansink van de fractie D66 Paraaf team-manager: Begrotingsconsequenties Opmerkingen leidinggevende/secretaris/portefeuillehouder: B. en W. d.d.: Gewenste datum behandeling in de raad (datum: zie vergaderschema): Fatale datum besluit van de raad: Portefeuillehouder: - wethouder Duindam

2 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Blad 2 van 2 Van: E. van den Elshout Ondwerp: Beantwoording art. 40 vragen inzake privacy & parkeren Datum: Extra overwegingen / kanttekeningen voor College Extra overwegingen / alternatieven / argumenten Kanttekeningen: Standpunt consulenten Samenhang met eerdere besluitvorming Bijlagen

3

4 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 13R gemeente WOERDEN Van: College van burgemeester en wethouders Datum 17 september 2013 Portefeuillehouder(s) : J.I.M. Duindam Portefeuille(s) Middelen Contactpersoon E. van den Elshout Tel.nr adres Gemeente Woerden 13R Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad gesteld door Mevrouw Romijn-Ansink van de Fractie van D66 over Privacy & parkeren Beantwoording van de vragen: 1. Kan het college aangeven of er gegevens vanuit Woerden zijn opgevraagd door de fiscus?, het verzoek van de belastingdienst speelde voordat de gemeente Woerden digitaal parkeren invoerde en daarmee aansloot op het parkeerregister. 2. Kan het college aangeven wat er met de kentekengegevens gebeurt in het NPR: worden ze opgeslagen en zo ja, op welke manier? Alle aangesloten gemeenten worden door het NPR (Nationaal parkeerregister) op één manier behandeld. De registratie van het parkeerrecht bestaat uit 4 delen: het kenteken van het voertuig waarmee geparkeerd wordt de locatie/zone waar het voertuig geparkeerd wordt de begintijd van het parkeren de eindtijd van het parkeren Daarnaast wordt vastgelegd door welke intermediair (provider voor belparkeren) het parkeerrecht is geregistreerd. De parkeerrechten zijn inzichtelijk voor de parkeercontrole, het opleggen en het afhandelen van klachten en bezwaren gedurende maximaal 13 weken en worden daarna, met versleuteld kenteken, opgeslagen en 7 jaar bewaard. 3. Kan het college aangeven wie er nog meer toegang tot deze gegevens kan opvragen naast de fiscus? Alleen opsporingsdiensten zoals de belastingdienst en de politie. 4. Is het college het met de D66-fractie eens dat de kentekengegevens alleen zouden moeten worden bewaard voor controle en handhaving van het parkeren, en niet voor gebruik door derden zoals de Belastingdienst? Is het college van plan om dit actief kenbaar te maken bij ParkeerService c.q. SHPV?, een standpunt van het College hierover is niet relevant. Immers, het doel van de Belastingsdienst is het controleren of aangifte over privé gebruik van leaseauto's strookt met het werkelijk gebruik. Dit is een wettelijke opgave, waarvoor zij opsporingsbevoegd zijn. Wel hebben wij, naar aanleiding van het verzoek van de Belastingdienst en de reacties daarop, het SHPV verzocht te onderzoeken of de kentekens uit de

5 registratie kunnen worden gewist, zodra de periode voor bezwaar en beroep is verstreken en daarmee na maximaal 13 weken. Het SHPV heeft laten weten dat een eerste onderzoek door een fiscalist heeft aangetoond dat het niet nodig is dat het kenteken voor de gehele duur van wettelijk verplichte opslag hoeft te worden bewaard. Ook zonder kenteken is de transactie voor het voeren van de administraties van gemeente en SHPV voldoende gedocumenteerd. 5. Is het nog mogelijk om, na invoering van het digitaal parkeren, anoniem te parkeren in (het centrum van) Woerden? In de binnenstad van Woerden is overal kentekenparkeren ingevoerd, behoudens (vooralsnog) in Castellum. Parkeren in de openbare ruimte, en in het bijzonder in een betaald parkeren gebied, kan per definitie niet anoniem. Het voertuig waarmee geparkeerd wordt is vanwege handhavingsmogelijkheden, ter bescherming van bestuurder, eigenaar en derden immers voorzien van een kenteken. Registratie van kentekens anders dan voor het vaststellen van het parkeerrecht vindt niet plaats. 6. Een ander privacy-aspect betreft de betaalwijze. Van diverse kanten hebben ons klachten bereikt over het gebrek aan privacy dat mensen ervaren bij het betalen, doordat het toetsenbord van de pinautomaat niet is afgeschermd. Kan het college hier op een zo kort mogelijke termijn maatregelen (laten) nemen om ervoor te zorgen dat ook op dit punt de privacy van de parkerende bezoeker van Woerden verbetert Klachten over onveilig pinnen hebben ons ook bereikt. Bij de nieuwe parkeerautomaten kun je betalen met pin, creditcard en chipknip. Bij de laatste hoefje geen pincode in te voeren. Er bestaan ook automaten met verzonken pinpads. Deze zijn een stuk duurder en hebben als nadeel dat het toetsenbord slecht leesbaar is in het donker. De huidige positionering van de pinpad is vooral ingegeven om skimmen tegen te gaan. Ook wordt er naar verwachting volgend jaar, bij het uitfaseren van de chipknip, betalen tot 50,- zonder pincode mogelijk gemaakt door de banken. De huidige parkeerapparatuur is hierop voorbereid. Het is als tussenoplossing mogelijk om de bestaande pinpads af te schermen met een kapje. De ervaring leert echter dat deze niet "hufterproof zijn. We zijn en blijven met de leverancier in gesprek om de apparatuur op straat te optimaliseren, onder meer voor wat betreft veilig pinnen en bedieningsgemak.. Bijlagen: De secretaris De burgemeester dr. G.W. Goedmakers CMC \

6 E Van: Lucassen, Milan Verzonden: donderdag 22 augustus :56 Aan:! Raadsleden CC: Stadhuis; IDirectie; lafdelingsmanagers; ITeammanagers; Burgemeester en wethouders; IGriffie Onderwerp: vragen ex artikel 40 Bijlagen: art 40 vragen - parkeergegevens.pdf Aan de leden van de Raad, Bijgaand treft u schriftelijke vragen van raadslid Romijn (D66) over de parkeergegevens. Conform artikel 40, lid 4 RvO dienen de vragen binnen dertig dagen (voor 21 september 2013) schriftelijk door het college beantwoord te worden. Met vriendelijke groet, Milan Lucassen Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur Telnr.: Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur, vrij tot 12:00 uur. Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 0AQ Allfi.?M3 Ben. Ambt.: Streef dat.: Afschr.: Qe^U^OacJ] B.V.O.: Gemeente Woerden Regislratiedatum. Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 23/08/2013

7 Artikel 40-vragen privacy & parkeren 'Fiscus vraagt kentekens parkeerders op' De Belastingdienst heeft de gegevens opgevraagd van iedereen die vorig jaar bij een parkeerautomaat op kenteken parkeerde. Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag 27 juli j.l. De fiscus zou met de opgevraagde gegevens willen controleren of leaserijders zich aan de regels voor privékilometers houden. Handhaving van beleid is een initiatief wat D66 in principe toejuicht. Deze parkeergegevens werden volgens het verantwoordelijke Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) enkele maanden geleden opgevraagd. Het SHPV, een samenwerkingsverband van gemeenten waar met het kenteken kan worden geparkeerd, belooft parkeerders dat alle kentekengegevens worden gewist. Het blijkt nu te gaan om versleuteling die ongedaan kan worden gemaakt, zodat weer af te leiden is wie wanneer en waar heeft geparkeerd. Bij het parkeren op kenteken moet het kenteken worden doorgegeven met een mobiele telefoon of worden ingevoerd op een parkeerautomaat. Parkeercontroleurs kunnen vervolgens in de databank nagaan of er betaald is. Een bonnetje achter de voorruit is daarmee niet langer nodig. Deze manier van parkeren is sinds Juli 2013 ook in Woerden ingevoerd. Woerden is weliswaar geen deelnemer van het SHPV, maar doet mee via het Nationaal Parkeer Register (NPR). Dit is ook een landelijke database waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan. Het Nationaal Parkeer Register is echter ook weer een initiatief van het SHPV. Dit roept bij D66 het idee op dat beide databases van het NPR en het SHPV eigenlijk dezelfde zijn. De fractie maakt zich daarom zorgen om de privacy van de Woerdenaren en onze bezoekers. Wij hebben dan ook de volgende vragen voor het college: Kan het college aangeven of er gegevens vanuit Woerden zijn opgevraagd door de fiscus? Kan het college aangeven wat er met de kentekengegevens gebeurt in het NPR: worden ze opgeslagen en zo ja, op welke manier? Kan het college aangeven wie er nog meer toegang tot deze gegevens kan opvragen naast de fiscus? Is het college het met de D66-fractie eens dat de kentekengegevens alleen zouden moeten worden bewaard voor controle en handhaving van het parkeren, en niet voor gebruik door derden zoals de Belastingdienst? Is het college van plan om dit actief kenbaar te maken bij Parkeerservice c.q. SHPV? Is het nog mogelijk om, na invoering van het digitaal parkeren, anoniem te parkeren in (het centrum van) Woerden? Pagina 1 van 2

8 Een ander privacy-aspect betreft de betaalwijze. Van diverse kanten hebben ons klachten bereikt over het gebrek aan privacy dat mensen ervaren bij het betalen, doordat het toetsenbord van de pinautomaat niet is afgeschermd. Kan het college hier op een zo kort mogelijke termijn maatregelen (laten) nemen om ervoor te zorgen dat ook op dit punt de privacy van de parkerende bezoeker van Woerden verbetert? Namens D66 Woerden, Barbara Romijn-Ansink Pagina 2 van

Advies: bijgevoegde beantwoording van art.40 vragen van Christen Unie SGP over zondagsopening winkels door te zenden aan de gemeenteraad.

Advies: bijgevoegde beantwoording van art.40 vragen van Christen Unie SGP over zondagsopening winkels door te zenden aan de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: M. van Luyt Tel,nr,: 8836 Geraadpleegd consulent Datum: 14-11-2013 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persbericht:

Nadere informatie

Alide de Leeuw (team JLV) Advies: Instemmen met de RIB waarin de gestelde vragen worden beantwoord. wethouder Koster

Alide de Leeuw (team JLV) Advies: Instemmen met de RIB waarin de gestelde vragen worden beantwoord. wethouder Koster VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel,nr,: 8327 Nummer: 14A.00619 Datum: 6 augustus 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

C.P.G. Kraan Tel,nr,: 8513 Geraadpleegd. Tamara Dauvillier, Rob Smits

C.P.G. Kraan Tel,nr,: 8513 Geraadpleegd. Tamara Dauvillier, Rob Smits VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Va n: C.P.G. Kraan Tel,nr,: 8513 Geraadpleegd consulent Datum: 21-10-2013 Team: Werk en Inkomen Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht:

Nadere informatie

Mike Bouwman. wethouder de Weger. Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00126 Datum: 8 februari 2016

Mike Bouwman. wethouder de Weger. Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00126 Datum: 8 februari 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00126 Datum: 8 februari 2016 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Mike Bouwman

Nadere informatie

F. Steenbergen (R&B), V. Reintjes (R&B) Advies: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en deze via bijgaande RIB aan de raad te zenden.

F. Steenbergen (R&B), V. Reintjes (R&B) Advies: In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en deze via bijgaande RIB aan de raad te zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00559 Datum: 27 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

nvt wethouder Schreurs Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan:

nvt wethouder Schreurs Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R. Snijder Tel nr: 8826 Nummer: 15A.01201 Datum: 10 november 2015 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: nvt

Nadere informatie

B en W nummer besluit d.d

B en W nummer besluit d.d B en W nummer 13.0872 besluit d.d. 24-9-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) inzake privacy bij invoeren digitaal betaald

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording en deze met de RIB aan de raad zenden

Advies: instemmen met de beantwoording en deze met de RIB aan de raad zenden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 15A.01134 Datum: 22 oktober 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

2. Kan het college aangeven welke zondagen (in overleg met winkeliers) als koopzondag zijn aangewezen?

2. Kan het college aangeven welke zondagen (in overleg met winkeliers) als koopzondag zijn aangewezen? RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 13R.00417 Van: College van burgemeester en wethouders Datum : 19 november 2013 Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) Contactpersoon

Nadere informatie

14R.00355. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00355

14R.00355. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00355 ^ RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 4R.00355 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 25 augustus 204 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aanbieden aan de gemeenteraad

Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aanbieden aan de gemeenteraad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.00158 Datum: 16 februari 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning. Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen.

E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning. Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00700 Datum: 8 juli 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan:

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00266

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00266 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00266 Van: : college van burgemeester en wethouders Datum : 29 juli 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Van Tuijl Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Alide de Leeuw. Advies: Instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden. wethouder Koster

Alide de Leeuw. Advies: Instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden. wethouder Koster VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 15A.01200 Datum: 5 november 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

NEE. wethouder Stolk. Van: R. Beumers Tel.nr. : Datum: 16 september Nummer: 14A Team: Ruimtelijk beleid en Projecten

NEE. wethouder Stolk. Van: R. Beumers Tel.nr. : Datum: 16 september Nummer: 14A Team: Ruimtelijk beleid en Projecten VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: R. Beumers Tel.nr. : Datum: 16 september 2014 8751 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Raad, E. Vervoorn N.a.v. (evt. briefnrs.): 14.012360 Team: Ruimtelijk

Nadere informatie

R&B/Reintjes. Advies: in te stemmen met de antwoorden en de RIB aan de raad zenden. wethouder De Weger

R&B/Reintjes. Advies: in te stemmen met de antwoorden en de RIB aan de raad zenden. wethouder De Weger VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 15A.00027 Datum: 12 januari 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording van vragen van Sterk Woerden via bijgaande RIB.

Advies: instemmen met de beantwoording van vragen van Sterk Woerden via bijgaande RIB. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: J. van Leer Tel.nr.: 8344 Nummer: 14A.00663 Datum: 4 september 2014 Team: JLV Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: Fransen, Sneep,

Nadere informatie

Mike Bouwman (R&B), Sandra de Wolff (IB)

Mike Bouwman (R&B), Sandra de Wolff (IB) VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00540 Datum: 3 juni 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Rick de Jongh, Alide de Leeuw (Team SD Beleid) Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden

Rick de Jongh, Alide de Leeuw (Team SD Beleid) Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.00445 Datum: 10 mei 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Alide de Leeuw (SD Beleid) Advies: stem in met de beantwoording van de vragen en zend de RIB aan de gemeenteraad. Besluit : Akkoord

Alide de Leeuw (SD Beleid) Advies: stem in met de beantwoording van de vragen en zend de RIB aan de gemeenteraad. Besluit : Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 17A.01131 Datum: 18 oktober 2017 Team: Concern Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015

B. Wouda. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 15A.00491 Datum: 12 mei 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013

Monique Walboomers & RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent. Datum: 29-08-2013 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: L. Smale Tel,nr,: 8676 Geraadpleegd consulent Datum: 29082013 Afd.: Communicatie & Personeelszaken Tekenstukken: Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Van: F. Sarwari Tel.nr.: 8903 Nummer: 14A.00587

Van: F. Sarwari Tel.nr.: 8903 Nummer: 14A.00587 VOORSTEL AAN DE BURGEMEESTER, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: F. Sarwari Tel.nr.: 8903 Nummer: 14A.00587 Datum: 12 augustus 2014 Team: Juridische en Facilitaire Zaken Tekenstukken:

Nadere informatie

Advies: 1. Akkoord gaan met de beantwoording van deze art. 40 vragen, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de gemeenteraad zenden.

Advies: 1. Akkoord gaan met de beantwoording van deze art. 40 vragen, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de gemeenteraad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: P. Lagarde Tel nr: 8319 Nummer: 17A.00802 Datum: 7 juli 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad.

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13-01-2014 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453

Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel.nr.: 06-35113525 Nummer: 14A.00453 Datum: 27 mei 2014 Team: JLV Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen

Advies: akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: E. van den Elshout Tel nr: 8743 Nummer: 18A.00351 Datum: 28 maart 2018 Team: vastgoed Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

06-35113533 Geraadpleegd

06-35113533 Geraadpleegd VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel.nr. : 06-35113533 Geraadpleegd consulent Datum: 11 november 2013 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Gemeente Woerden Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres

Gemeente Woerden Portefeuille(s) Contactpersoon Tel.nr. E-mailadres RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00133 Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder(s) : wethouder De Weger Gemeente Woerden Portefeuille(s)

Nadere informatie

Advies: 1. In stemmen met wijziging Legesverordening 2014 i.v.m. nieuwe maximumtarieven voor reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten.

Advies: 1. In stemmen met wijziging Legesverordening 2014 i.v.m. nieuwe maximumtarieven voor reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel,nr,: 8688 Geraadpleegd consulent Datum: 21-01-2014 Team: Gegevensbeheer Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

I. ten Hagen, M. Goossens, J. Rateland, S. ten Hove, M. Bouwman. Advies: Akkoord te gaan met de inhoudelijke beantwoording van de artikel 40 vragen

I. ten Hagen, M. Goossens, J. Rateland, S. ten Hove, M. Bouwman. Advies: Akkoord te gaan met de inhoudelijke beantwoording van de artikel 40 vragen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: M. Bouwman Tel nr: 8350 Nummer: 18A.00201 Datum: 6 fmaart 2018 Team: Realisatie en Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: - Afschrift

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden

Advies: instemmen met de beantwoording en de RIB aan de raad aanbieden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.00167 Datum: 17 februari 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Collegeleden, Jeroen Göttgens en Carla Dupont

Collegeleden, Jeroen Göttgens en Carla Dupont VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel,nr,: 06-35113527 Geraadpleegd consulent Datum: 20-09-2013 Afd.: Team Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja

Nadere informatie

06-22737640 Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking.

06-22737640 Geraadpleegd. Advies: de aanvraag van het Kalsbeek College afwijzen d.m.v. bijgevoegde beschikking. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Sneep Tel.nr. : 06-22737640 Geraadpleegd consulent Datum: 4 november 2013 Team: OWZ Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: R.deJongh, C.Verhoeff,

Nadere informatie

Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief inzake beantwoording (technische) vragen van de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014.

Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief inzake beantwoording (technische) vragen van de Commissie Ruimte d.d. 12 juni 2014. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: D. de Roock Tel.nr.: 8504 Nummer: 14A.00512 Datum: 19 juni 2014 Team: Wijkonderhoud Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Corné Oudshoorn. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. burgemeester

Corné Oudshoorn. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. burgemeester VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00888 Datum: 21 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

15R RAADSIN FORM ATI EBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R college van burgemeester en wethouders

15R RAADSIN FORM ATI EBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R college van burgemeester en wethouders RAADSIN FORM ATI EBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00317 Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 19 mei 2015 Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger Portefeuille(s)

Nadere informatie

R. vd Hoven. Advies: Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 40-vragen in begevoegde RIB en deze versturen aan de Raad.

R. vd Hoven. Advies: Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 40-vragen in begevoegde RIB en deze versturen aan de Raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: J. van Luling Tel nr: 8671 Nummer: 18A.00021 Datum: 8 januari 2018 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468

Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. de Bakker Tel.nr.: 8688 Nummer: 14A.00468 Datum: 26 juni 2014 Team: Gegevensbeheer Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

- in te stemmen de checklist voorbereiding AVG stavaza 1sep17 als bijlage mee te sturen bij RIB met de beantwoording van de art.40-vragen.

- in te stemmen de checklist voorbereiding AVG stavaza 1sep17 als bijlage mee te sturen bij RIB met de beantwoording van de art.40-vragen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: J. van Luling Tel nr: 8671 Nummer: 17A.00974 Datum: 4 september 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift

Nadere informatie

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014

& RAADSINFORMATIEBRIEF. Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. de Leeuw Tel,nr,: 06-35113543 Geraadpleegd consulent Nummer: 14A.00133 Datum: 04-03-2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken:

Nadere informatie

M. van Baaren, S. van der Lee. Advies: In te stemmen met beantwoording in bijgaande Raadsinformatiebrief en deze naar de raad te sturen

M. van Baaren, S. van der Lee. Advies: In te stemmen met beantwoording in bijgaande Raadsinformatiebrief en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: B. van Hell Tel nr: 8914 Nummer: 17A.01246 Datum: 13 november 2017 Team: CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M.

Nadere informatie

15R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00018

15R RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00018 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00018 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 20 januari 2015 Portefeuillehouder(s) : burgemeester Portefeuille(s)

Nadere informatie

Van: C. de Heer Tel nr: 06-22664707 Nummer: 15A.00608

Van: C. de Heer Tel nr: 06-22664707 Nummer: 15A.00608 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: C. de Heer Tel nr: 06-22664707 Nummer: 15A.00608 Datum: 16 juni 2015 Team: OWZ, CZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: Wethouder

Nadere informatie

Linyan Yu, Edward vd Elshout. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder de Weger

Linyan Yu, Edward vd Elshout. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder de Weger VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00873 Datum: 7 september 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift

Nadere informatie

Michiel van Kruijsbergen, Rick de Jongh. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen.

Michiel van Kruijsbergen, Rick de Jongh. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00962 Datum: 30 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Marianne Hopman (team SD beleid) Advies: stem in met de beantwoording en bied de Rib aan de raad aan. Besluit : Akkoord.

Marianne Hopman (team SD beleid) Advies: stem in met de beantwoording en bied de Rib aan de raad aan. Besluit : Akkoord. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 18A.00238 Datum: 13 maart 2018 Team: Concern Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Wil jij naar aanleiding van onderstaande mail van het CCV mijn onderstaande tekst en bijlagen doorsturen naar de raadsleden:

Wil jij naar aanleiding van onderstaande mail van het CCV mijn onderstaande tekst en bijlagen doorsturen naar de raadsleden: Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Lucassen, Milan woensdag 6 maart 2013 22:08 Stadhuis raadsgriffie@woerden.nl Fwd: Nieuw: website voor Raadsleden image001.gif; image002.gif; image003.gif;

Nadere informatie

Marius van Asselt, Corné Oudshoorn. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder Ten Hagen

Marius van Asselt, Corné Oudshoorn. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder Ten Hagen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00886 Datum: 14 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Mark Hanekamp. Advies: 1. Akkoord gaan met de antwoorden van deze art. 40 vragen zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden.

Mark Hanekamp. Advies: 1. Akkoord gaan met de antwoorden van deze art. 40 vragen zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: P. Lagarde Tel nr: 8319 Nummer: 17A.00672 Datum: 12 juni 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Van: B. van Hell Tel.nr.: 8914 Nummer: 14A.00463

Van: B. van Hell Tel.nr.: 8914 Nummer: 14A.00463 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. van Hell Tel.nr.: 8914 Nummer: 14A.00463 Datum: 2 juni 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Wij ontvingen signalen van met name binnenstadswinkeliers die zich over de illegale verkoop van onder andere CD's en kleding beklaagden.

Wij ontvingen signalen van met name binnenstadswinkeliers die zich over de illegale verkoop van onder andere CD's en kleding beklaagden. Lís RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R. 00585 Van Datum Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon Tėl.nr. 8856 E-mailadres : college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bob Duindam, Marjolein Bekkers, Ingrid Elemans, Jethro Michel, Hans Pels, Monica Stam

Bob Duindam, Marjolein Bekkers, Ingrid Elemans, Jethro Michel, Hans Pels, Monica Stam VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: J. Rateland Tel.nr. : 8342 Geraadpleegd consulent Datum: 15 januari 2014 Team: Realisatie & Beheer Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

H. Steijn, P. van de Burgt. Advies: De RIB met nummer 18R ter kennisgeving naar de raad te sturen. Besluit B&W 27/03: Akkoord

H. Steijn, P. van de Burgt. Advies: De RIB met nummer 18R ter kennisgeving naar de raad te sturen. Besluit B&W 27/03: Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: J.H. de Boer Tel nr: 0622385438 Nummer: 18A.00324 Datum: 27 maart 2018 Team: Sociaal Domein Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Onderwerp Brief beantwoording raadsvragen fractie Gewoon Nijmegen over de kentekenregistratie in Keizer Karel garage

Onderwerp Brief beantwoording raadsvragen fractie Gewoon Nijmegen over de kentekenregistratie in Keizer Karel garage Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief beantwoording raadsvragen fractie Gewoon Nijmegen over de kentekenregistratie in Keizer Karel garage Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer nvt

Nadere informatie

Handleiding Betalen straatparkeren

Handleiding Betalen straatparkeren Handleiding Betalen straatparkeren Betalen bij de parkeerautomaat Bij de parkeerautomaten op straat kunt u alleen met muntgeld, bankpas of mobiel belparkeren (app) betalen. U moet daarbij uw kenteken invoeren.

Nadere informatie

Geraadpleegd. Advies: Vijf leden van de Wmo-raad herbenoemen conform het reglement van de Wmo-raad.

Geraadpleegd. Advies: Vijf leden van de Wmo-raad herbenoemen conform het reglement van de Wmo-raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel.nr. : 06-35113533 Geraadpleegd consulent Datum: 9 september 2013 Afd.: onderwijs, welzijn en zorg Financieel: Tekenstukken: Ja Afschrift

Nadere informatie

Advies: stem in met de beantwoording in bijgaande RIB en stuur deze aan de raad

Advies: stem in met de beantwoording in bijgaande RIB en stuur deze aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 17A.00930 Datum: 22 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: de raad voor te stellen mevrouw drs. J.J. Kraeima te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Klasse.

Advies: de raad voor te stellen mevrouw drs. J.J. Kraeima te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Klasse. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: E. van Andel Tel nr: 8267 Nummer: 17A.00534 Datum: 9 mei 2017 Team: Sociaal Beleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: P. vd

Nadere informatie

R. de Jongh, E. van Eijk. Advies: Akkoord gaan met de beantwoording in bijgaande raadsinformatiebrief en deze verzenden aan de raad.

R. de Jongh, E. van Eijk. Advies: Akkoord gaan met de beantwoording in bijgaande raadsinformatiebrief en deze verzenden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 14A.00958 Datum: 9 december 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: - Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de vragen aangaande opruimen zwerfafval van Progressief Woerden beantwoorden.

Advies: - Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de vragen aangaande opruimen zwerfafval van Progressief Woerden beantwoorden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: J. Klijberg Tel nr: 8550 Nummer: 18A.00111 Datum: 6 februari 2018 Team: Afval en Reiniging Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731 Datum: 14 oktober 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Team: Openbare Orde en Veiligheid

Team: Openbare Orde en Veiligheid VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: M. van Dijken Tel nr: 8486 Nummer: 18A.00312 Datum: 20 maart 2018 Team: Openbare Orde en Veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Monique à Campo. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder Stolk

Monique à Campo. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder Stolk VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 17A.00961 Datum: 29 augustus 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

V. Reintjes. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder De Weger

V. Reintjes. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder De Weger VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.01241 Datum: 12 december 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording van de art 40 vragen en de RIB aanbieden aan de raad.

Advies: instemmen met de beantwoording van de art 40 vragen en de RIB aanbieden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.01030 Datum: 17 oktober 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Monique à Campo, Linda Rödel. Advies: In te stemmen met de beantwoording van de art.40-vragen in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen

Monique à Campo, Linda Rödel. Advies: In te stemmen met de beantwoording van de art.40-vragen in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00963 Datum: 29 september 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Anniek vd Ploeg (team SD-beleid) Advies: Stem in met de beantwoording van de vragen en stuur deze in bijgaande RIB naar de raad.

Anniek vd Ploeg (team SD-beleid) Advies: Stem in met de beantwoording van de vragen en stuur deze in bijgaande RIB naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 16A.00672 Datum: 28 juni 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nanda de Ridder. Besluit : Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN

Nanda de Ridder. Besluit : Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 8940 Nummer: 18A.00350 Datum: 10 april 2018 Team: Team Sociaal Beleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad.

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00418 Datum: 27 mei 2014 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

Reintjes. V. Advies: In te stemmen met bijgevoegde RIB. Besluit : Akkoord

Reintjes. V. Advies: In te stemmen met bijgevoegde RIB. Besluit : Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: M. Hoes Tel nr: 8338 Nummer: 18A.00316 Datum: 20 maart 2018 Team: Realisatie & Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Advies: stem in met de beantwoording en zend de rib aan de raad

Advies: stem in met de beantwoording en zend de rib aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 17A.00493 Datum: 3 mei 2017 Team: Concern Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: -- N.a.v.

Nadere informatie

G. Kraaijkamp (SD beleid) Advies: stem in met de beantwoording en bied de RIB aan de raad aan. Besluit : Akkoord.

G. Kraaijkamp (SD beleid) Advies: stem in met de beantwoording en bied de RIB aan de raad aan. Besluit : Akkoord. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 18A.00178 Datum: 13 februari 2018 Team: Concern Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

14R.00007. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007. rtikel 40 vragen

14R.00007. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007. rtikel 40 vragen RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007 Van: College van burgemeester en wethouders Datum 14 januari 2014 Portefeuillehouder(s) : V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is de stand van zaken rondom de 'adoptie van inwoners van onderhoudselementen in de openbare ruimte'

Vraag 1. Wat is de stand van zaken rondom de 'adoptie van inwoners van onderhoudselementen in de openbare ruimte' RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording a 15R.00218 Van: Datum : 28 april 2015 Portefeuillehouder(s) Portefeuille(s) Contactpersoon college van burgemeester en wethouders : wethouder de Weger : Beheer openbare

Nadere informatie

Marius van Asselt. Advies: 1. Akkoord gaan met de beantwoording zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden.

Marius van Asselt. Advies: 1. Akkoord gaan met de beantwoording zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: P. Lagarde Tel nr: 8319 Nummer: 17A.00665 Datum: 9 juni 2017 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO CDA-Digitale parkeervergunning 1- Notagegevens Notanummer 2016-001190 Datum 30-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

college van burgemeester en wethouders

college van burgemeester en wethouders RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00325 Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 12 mei 2015 Portefeuillehouders) Portefeuille(s) Contactpersoon wethouder

Nadere informatie

8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam, Rachel Broekmeulen

8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam, Rachel Broekmeulen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER Van: R. Broekmeulen Tel,nr, : 8611 Geraadpleegd consulent Datum: 10 december 2013 Team: RBP Financieel: Tekenstukken: JA Afschrift aan: Aantal bijlagen: 1 (in tweevoud) Bob Duindam,

Nadere informatie

M. Stolk, I. ten Hage, M. Goossens, L. Rödel, M. van Baaren, F. van der Berg, R. Ouwerkerk

M. Stolk, I. ten Hage, M. Goossens, L. Rödel, M. van Baaren, F. van der Berg, R. Ouwerkerk VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. Bouwman Tel nr: 8350 L. Rödel Nummer: 17A.00142 Datum: 21 februari 2017 Team: Realisatie & Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Van: C. Soede Tel.nr.: 06-35113529 Nummer: 14A.00690

Van: C. Soede Tel.nr.: 06-35113529 Nummer: 14A.00690 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C. Soede Tel.nr.: 06-35113529 Nummer: 14A.00690 Datum: 24 november 2014 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Advies: De RIB 'Gemeentelijke BZK rapportage 2014' vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de Raad

Advies: De RIB 'Gemeentelijke BZK rapportage 2014' vast te stellen en ter kennisname te sturen aan de Raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: S. Stam Tel nr: Nummer: 15A.00335 Datum: 30 maart 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan: n.v.t.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R.00406

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R.00406 4» RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 17R.00406 Van: college van burgemeester en wethouders ęemeente WOERDEN Datum : 20 juni 2017 Portefeuillehouder(s) : burgemeester Portefeuille(s)

Nadere informatie

Melvin Helderman, Mark Goossens. Advies: Stem in met de beantwoording van de art.40-vragen in bijgaande RIB en zend deze aan de raad

Melvin Helderman, Mark Goossens. Advies: Stem in met de beantwoording van de art.40-vragen in bijgaande RIB en zend deze aan de raad VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 16A.00919 Datum: 19 september 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude

E. van Vliet, E. van Andel, B. Verwijmeren, A. van Ansenwoude VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R.B.H. Beumers Tel.nr. : Datum: 4 maart 2014 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.) Persoverleg: Ja 8751

Nadere informatie

Wethouder Schreurs. Advies: Bijgaande RIB doorsturen naar de raad. Nee. Besluit 09-02-2016: Akkoord. & RAADSINFORMATIEBRIEF

Wethouder Schreurs. Advies: Bijgaande RIB doorsturen naar de raad. Nee. Besluit 09-02-2016: Akkoord. & RAADSINFORMATIEBRIEF VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: B. Atema Tel nr: 8480 Nummer: 16A.00135 Datum: 9 februari 2016 Team: VG Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Van: L. Lindeman Tel nr: 8642 Nummer: 17A.00368

Van: L. Lindeman Tel nr: 8642 Nummer: 17A.00368 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: L. Lindeman Tel nr: 642 Nummer: 17A.0036 Datum: 4 april 2017 Team: Ruimtelijke plannen Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: H.

Nadere informatie

nvt Advies: Akkoord gaan met raadsinformatiebrief en verzenden aan raad Besluit : Akkoord

nvt Advies: Akkoord gaan met raadsinformatiebrief en verzenden aan raad Besluit : Akkoord VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: P. Ewalts Tel nr: 0615465905 Nummer: 18A.00367 Datum: 4 april 2018 Team: Ruimtelijke Plannen Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2

Nadere informatie

Advies: 1. Akkoord gaan met de conclusie van het onderzoek naar de openingstijden, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden.

Advies: 1. Akkoord gaan met de conclusie van het onderzoek naar de openingstijden, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00689 Datum: 13 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nee. Besluit ; Akkoord. Extra overwegingen / kanttekeningen voor College VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF

Nee. Besluit ; Akkoord. Extra overwegingen / kanttekeningen voor College VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: J. Klijberg Tel nr: 8550 Nummer: 17A.01398 Datum: 18 december 2017 Team: Afval en Reiniging Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

M. Arents, B.Waning. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 1 september 2016

M. Arents, B.Waning. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 1 september 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.00850 Datum: 1 september 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens

8836 Geraadpleegd. Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Luyt Tel.nr. : Datum: 21 januari 2014 Tekenstukken: Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 8836 Geraadpleegd consulent Team: ruimtelijk

Nadere informatie

Vraag 1: Klopt de berichtgeving op woerden tv betreffende de vertragingen bij de aanleg van bedrijventerreinen in de provincie Utrecht?

Vraag 1: Klopt de berichtgeving op woerden tv betreffende de vertragingen bij de aanleg van bedrijventerreinen in de provincie Utrecht? RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 19R.00145 Van: college van burgemeester en wethouders Datum 12 februari 2019 Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger Portefeuille(s) : Ruimtelijk

Nadere informatie

Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 8661 / CM. van Dam/E.P. van Andel

Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 8661 / CM. van Dam/E.P. van Andel gemeente WOERDEN Gemeenteraad Gemeente Woerden 12.007774 Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden Postbus 45 3440 AA Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 25/04/2012 Griffie Telefoon

Nadere informatie

Advies: Akkoord gaan met bijgevoegde beantwoording en deze doorgeleiden richting raad.

Advies: Akkoord gaan met bijgevoegde beantwoording en deze doorgeleiden richting raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel,nr,: 8856 Geraadpleegd consulent Datum: 14-01-2014 Team: Concernzaken Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht:

Nadere informatie